ANALIZY WSPOMAGAJĄCE NOWOCZESNEGO PROJEKTANTA

Tu możesz zgłaszać niezobowiązujące zapytania o wykonanie:
>> Charakterystyk energetycznych obiektu do projektu architektoniczno-budowlanego lub świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków istniejących. 
>> Obliczeń cieplno-wilgotnościowychi dowolnych przegród budowlanych oraz doboru ich warstw, by wykluczyć kondensację w nich pary wodnej.
>> Analiz energetyczno-ekonomicznych optymalizujących koszty budowy i optymalizujących koszty eksploatacji obiektów, a także analizy symulacyjne w zakresie fizyki budowli.
>> Obliczeń mostków cieplnych liniowych i punktowych metodą dokładną.

Pytania oznaczone jako pilne, są rozpatrywane w pierwszej kolejności. Odpowiemy tak szybko, jak możliwe, ale z powodu wielu zapytań w tym samym czasie, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Prześlemy e-mailem cenę i termin naszej usługi do akceptacji.

data zgłoszenia
Zakres konsultacji
Nazwisko i imię, miejscowość, telefon kontaktowy
Adres e-mail
Tryb załatwienia normalny       pilny
2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©