Serwis w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia.


Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Korzystając z serwisu BDB zobowiązuję się przestrzegać regulaminu
projektuj i buduj bez błędów!

przepisy prawne w budownictwie


Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych

Rozporządzenie z dnia 03 czerwca 2014 r. zamieszczono:
2017-05-16
Minister Infrastruktury

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 05.07.2013 r. zamieszczono:
2017-05-16
tekst jednolity opracowany przez BDB

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. zamieszczono:
2017-05-16
ostatnie zmiany z dnia 21.06.2013 r.

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for zdjecia/domye/20131126180357159471.pdf in D:\wamp\www\main\domye.php on line 126

PRAWO BUDOWLANE

aktualne na dzień 12.11.2010 r. zamieszczono:
2017-05-16
tekst jednolity

Streszczenie:

Ustawa - Prawo budowlane - normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach ...

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for zdjecia/domye/20120301143711216763.pdf in D:\wamp\www\main\domye.php on line 126

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

obowiązuje od 01.03.2015 r. zamieszczono:
2017-05-16

Dyrektywa (nowelizacja Dyrektywy EPBD) 2010/31/UE

Parlament Europejski i Rada zamieszczono:
2017-05-11
z dnia 19 maja 2010 r.

Od redakcji:

Dotychczasowe wdrożenie Dyrektywy EPBD kompletnie zawiodło! Liczne wnioski i zastrzeżenia płynące ze wszystkich krajów UE, doprowadziły do wprowadzenia zmian. Powstała nowelizacja tej Dyrektywy (Recast), którą tutaj zamieszczamy. Obowiązuje od 01.01.2014 r.
miejsce
na
reklamę
2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©