przepisy prawne

Przepisy prawne niezbędne do tworzenia budynków. Wersje pełne i uaktualnione.


Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych

Rozporządzenie z dnia 03 czerwca 2014 r. zamieszczono:
2017-05-16
Minister Infrastruktury

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 05.07.2013 r. zamieszczono:
2017-05-16
tekst jednolity opracowany przez BDB

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. zamieszczono:
2017-05-16
ostatnie zmiany z dnia 21.06.2013 r.

PRAWO BUDOWLANE

aktualne na dzień 12.11.2010 r. zamieszczono:
2017-05-16
tekst jednolity

Streszczenie:

Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach ...

Ceny paliw i energii dla domów mieszkalnych

aktualne na dzień 16.05.2017 r. zamieszczono:
2017-05-16
BDB

Streszczenie:

Dane o cenach paliw i energii: olej opałowy, en. elektryczna, węgiel kamienny, gaz płynny, gaz ziemny, drewno opałowe, pellety - niezbędnych do sporządzania analiz kosztów eksploatacyjnych obiektów oraz charakterystyk energetycznych budynków w Polsce.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

obowiązuje od 01.03.2015 r. zamieszczono:
2017-05-16

Dyrektywa (nowelizacja Dyrektywy EPBD) 2010/31/UE

Parlament Europejski i Rada zamieszczono:
2017-05-11
z dnia 19 maja 2010 r.

Od redakcji:

Dotychczasowe wdrożenie Dyrektywy EPBD kompletnie zawiodło! Liczne wnioski i propozycje płynące ze wszystkich krajów UE, doprowadziły do potrzeby wprowadzenia pilnych zmian. Wprowadzono wiele uszczegółowień, nowych wymagań oraz wyeliminowano błędy i usterki w treści. Tak oto, powstała nowelizacja tej Dyrektywy, którą tutaj zamieszczamy. Obowiązuje od 01.01.2014 r.
2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©