znajdź w serwisie min. 3 znaki


aktualizacja: 2017-08-17


strona główna > domy energooszczędne > tworzenie

Przepisy prawne niezbędne do tworzenia budynków. Wersje pełne i uaktualnione.


Uwaga: Pliki są w formacie PDF i wymagają przeglądarki Adobe Reader, jeśli nie masz jej, zainstaluj klikając poniżej.
pobierz bezpłatnie 

Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych
Rozporządzenie z dnia 03 czerwca 2014 r. zamieszczono:
2017-05-16
Minister Infrastruktury
Streszczenie:
pełny tekst  1149 kB

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 05.07.2013 r. zamieszczono:
2017-05-16
tekst jednolity opracowany przez BDB
Streszczenie:
pełny tekst  1407 kB

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. zamieszczono:
2017-05-16
ostatnie zmiany z dnia 21.06.2013 r.
Streszczenie:
pełny tekst  156 kB

PRAWO BUDOWLANE
aktualne na dzień 12.11.2010 r. zamieszczono:
2017-05-16
tekst jednolity
Streszczenie:
Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach ...
pełny tekst  212 kB

Ceny paliw i energii dla domów mieszkalnych
aktualne na dzień 16.05.2017 r. zamieszczono:
2017-05-16
BDB
Streszczenie:
Dane o cenach paliw i energii: olej opałowy, en. elektryczna, węgiel kamienny, gaz płynny, gaz ziemny, drewno opałowe, pellety - niezbędnych do sporządzania analiz kosztów eksploatacyjnych obiektów oraz charakterystyk energetycznych budynków w Polsce.
pełny tekst  45 kB

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
obowiązuje od 01.03.2015 r. zamieszczono:
2017-05-16
Streszczenie:
pełny tekst  261 kB

Dyrektywa (nowelizacja Dyrektywy EPBD) 2010/31/UE
Parlament Europejski i Rada zamieszczono:
2017-05-11
z dnia 19 maja 2010 r.
Streszczenie:
pełny tekst  931 kB
Od redakcji:
Dotychczasowe wdrożenie Dyrektywy EPBD kompletnie zawiodło! Liczne wnioski i propozycje płynące ze wszystkich krajów UE, doprowadziły do potrzeby wprowadzenia pilnych zmian. Wprowadzono wiele uszczegółowień, nowych wymagań oraz wyeliminowano błędy i usterki w treści. Tak oto, powstała nowelizacja tej Dyrektywy, którą tutaj zamieszczamy. Obowiązuje od 01.01.2014 r.2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©