znajdź w serwisie min. 3 znaki


aktualizacja: 2017-08-17w y n i k i    w y s z u k i w a n i aJak, czym, dlaczego? - opis problemu- znaleziono 17

tarasy
tarasy są trudnym elementem budynków, bowiem najmniejsze niedociągnięcia projektowe czy wykonawcze, wcześniej czy później ujawniają się w postaci uciążliwych usterek takich jak: odpadanie czy pękanie płytek, przecieki i zacieki, przemarzanie, korozja okapów z betonu itd. usuwanie usterek...

balkony
rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymaga: § 317. 2. części ścian zewnętrznych, bezpośrednio nad otaczającym terenem, tarasami, balkonami i dachami, powinny być zabezpieczone przed...

wspornikowe z żelbetową płytą ze spadkiem
nadawanie spadku już podczas wylewania żelbetowej płyty wspornika balkonu jest bardzo popularne wśród wykonawców, gdyż w jednym procesie wykonuje się płytę ze spadkiem. wielu projektantów podaje to rozwiązanie w wykonawczych projektach budowlanych. nie jest to jednak rozwiązanie najlepsze, ale pon...

wykończone płytkami ceramicznymi
wykończenie nawierzchni balkonu płytkami ceramicznymi, należy do najstarszych i najchętniej do dzisiaj stosowanych rozwiązań. za pomocą koloru płytek, jak i wzoru i koloru fug, można balkonom nadać swoisty i przytulny wygląd. stosować można: płytki gres, płytki klinkierowe oraz płytki z kamienia nat...

wykończone powłoką żywiczną
wykończenie nawierzchni balkonu powłoką żywiczną jest stosowane od niedawna. za pomocą koloru powłoki, jak i koloru wypełniaczy czy posypki, można balkonom nadać swoisty wygląd. zawsze musi to być nawierzchnia antypoślizgowa. praktyka wykazuje, że balkony w każdej konstrukcji i każdej nawi...

fundamenty domów - ocieplenia i hydroizolacje
dyrektywa epbd 2002/91/ec parlamentu europejskiego i rady europy z 16.12.2002 r. wprowadziła konieczność sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków od 1 stycznia 2009 r. nowelizacja w postaci dyrektywy 2010/31/ue z 19.05.2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej bu...

domów murowanych niepodpiwniczonych
podłoga parteru w budynku niepodpiwniczonym oraz fundament, stale stykają się z gruntem. fundament zaś, w części nadziemnej (cokołowej) kontaktuje się z powietrzem atmosferycznym - co ma wpływ na dobór ociepleń. w klimacie polski, temperatura powietrza zewnętrznego w ciągu roku zmienia się sinusoi...

schody wejściowe
schody wejściowe do budynków są najczęściej projektowane i wykonywane z błędami. widać to chociażby po spękanych i odspojonych płytkach czy innych elementach schodów. uszkodzenia widoczne są w całej polsce - niezależnie od regionu, a nasilają się szczególnie w okresie wczesnej wiosny oraz w środku...

fundamenty garaży i parkingów podziemnych - hydroizolacje i ocieplenia
hydroizolacje pionowe garaży i parkingów podziemnych są zadaniami wymagającymi od projektantów i wykonawców niezwykle starannego podejścia, bowiem jakiekolwiek błędy prowadzą do niezwykle kosztownych prac naprawczych - zwłaszcza przy budynkach znacznie zagłębionych lub o intensywnym zagospodarowaniu...

wspornikowe z żelbetową płytą poziomą
przypadek ten jest godnym polecenia rozwiązaniem konstrukcji balkonów, gdyż wszystkie warstwy leżą na płycie wspornika poziomo i nie występuje zjawisko „pełzania” warstw po sobie przy każdej zmianie temperatury otoczenia na skutek różnych współczynników rozszerzalności termicznej materiałów. ...

wykończone płytkami ceramicznymi
wykończenie nawierzchni balkonu płytkami ceramicznymi, należy do najstarszych i najchętniej do dzisiaj stosowanych rozwiązań. za pomocą koloru płytek, jak i wzoru i koloru fug, można balkonom nadać swoisty i przytulny wygląd. stosować można: płytki gres, płytki klinkierowe oraz płytki z kamienia n...

- beton odporny na mróz
jednym z największych mankamentów zwykłego betonu, jest brak odporności na mróz. cecha ta jest szczególnie istotna w strefie klimatycznej obszaru polski (niskie temperatury zimą, gorące lata a także liczne przejścia temperatur powietrza przez 0 oc w ciągu doby). na co dzień spotyka się objawy uszkod...

wykończone powłoką żywiczną
wykończenie nawierzchni balkonu powłoką żywiczną jest stosowane od niedawna. za pomocą koloru powłoki, jak i koloru wypełniaczy czy posypki, można balkonom nadać swoisty wygląd. zawsze musi to być nawierzchnia antypoślizgowa. praktyka wykazuje, że balkony w każdej konstrukcji i każdej nawi...

niewentylowane
świat budownictwa w polsce staje obecnie przed nowym podejściem do projektowania, wznoszenia i użytkowania budynków. dyrektywa epbd 2002/91/ec parlamentu europejskiego z 16.12.2002 r. wprowadziła konieczność uzyskiwania certyfikatów energetycznych budynków od 1 stycznia 2009 r. już obowiązuje n...

hydroizolacje w strefie cokołów
niezwykle ważnym działem hydroizolacji w budownictwie jest strefa cokołowa ścian zewnętrznych. analizując spotykane błędy projektowe oraz perturbacje podczas eksploatacji budynków, stwierdzić trzeba, że strefa cokołowa jest „lekko” traktowana zarówno przez projektantów, jak i wykonawców.   is...

- beton żywiczny
w ciągu ostatnich lat napłynęło do polski wiele nowych technologii dla budownictwa. najczęściej są to gotowe komponenty lub całe systemy doskonale rozpracowane przez producenta i przystosowane do poszczególnych zakresów zastosowań. są też produkty, które można modyfikować podczas wykonawstwa - dop...

domów murowanych podpiwniczonych
podpiwniczenie może być użytkowe ogrzewane lub nie ogrzewane. niezależnie od tego fundament w części nadziemnej (cokołowej) kontaktuje się z powietrzem atmosferycznym - co ma istotny wpływ na całość strat ciepła z parteru przez podłogę. w klimacie polski, temperatura powietrza zewnętrznego w ...


Jak, czym, dlaczego? - instruktaże stosowania- znaleziono 14

wykonanie podlewki pod słupy belek suwnicowych
do wykonania podlewki zastosowano lekko pęczniejącą masę zalewową antol espansol ancor firmy torggler. wytrzymałość masy końcowa na ściskanie 106 mpa....

wykonanie fasetki na styku ściany z płytą pokrytą hydroizolacją mineralną.
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy torggler. ...

wykonanie wypełnienia szczelin płyt fundamentu prefabrykowanego
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy torggler z zastosowaniem produktu antol restauro....

wykonanie uszczelnienia między płytami fundamentu prefabrykowanego
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy torggler z wykorzystaniem produktów:flextec pl2antol flex 1k...

wykonanie pionowej hydroizolacji mineralnej - od strony gruntu
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy torggler z zastosowaniem produktu antol flex 1k...

wykonanie fasetki (wyoblenia) na styku ściany z płytą
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy torggler z zastosowaniem produktu antol restauro....

wykonanie wypełnienia szczelin między płytami fundamentu
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy torggler z zastosowaniem produktu antol restauro....

wykonanie uszczelnienia między płytami fundamentu
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy torggler z wykorzystaniem produktów:flextec pl2antol flex 1k...

wykonanie pionowej hydroizolacji mineralnej - od strony gruntu
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy torggler z zastosowaniem produktu antol flex 1k...

naprawa i renowacja płyty żelbetowej balkonu
w instruktażu zawarto technologię firmy torggler wg systemu restauro  zawierającego produkty:antol ripristino fondo  - preparat antykorozyjnyneoplast latex  - preparat poprawiający przyczepność masy naprawczej do betonuantol restauro  - masa naprawcza pcc do uby...

etapy prac dla posadzki o obciążeniach średnich
wykorzystano fotografie firmy torggler z zastosowaniem produktuonagul quarz. ...

etapy prac dla posadzki o obciążeniach dużych
wykorzystano fotografie firmy torggler z zastosowaniem produktu onagul korund. ...

ocieplanie płytami krzemianowo-wapiennymi
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy ecovario oraz produkty:kp-tapetengrund calsitherm preparat gruntujący podłoże,kp-kleber calsitherm klej mineralny do płyt krzemianowo-wapiennych,renovario (calsitherm klimaplatte) płyty ociepleniowe krzemianowo-wapienne....

przyklejanie płyt krzemianowo-wapiennych
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy ecovario oraz produkty:kp-tapetengrund calsitherm preparat gruntujący podłożekp-kleber calsitherm klej mineralny do płyt krzemianowo-wapiennychrenovario (calsitherm klimaplatte) płyty ociepleniowe krzemianowo-wapienne....


Jak, czym, dlaczego? - Rysunki detali- znaleziono 85

ta-006 taras naziemny - styk z fundamentem bez ocieplenia
ta-005 taras naziemny - dylatacja płytek ceramicznych
ta-001 taras naziemny - warianty usytuowania przy budynku
ta-002 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-003 taras naziemny - strefa cokołowa bez ocieplenia
ta-004 taras naziemny - strefa cokołowa z ociepleniem
ta-007 taras naziemny - styk z fundamentem ocieplonym
ta-008 taras naziemny - warianty posadowienia przy budynku
ta-009 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-010 taras naziemny - strefa cokołu bez ocieplenia
ta-011 taras naziemny - strefa cokołu z ociepleniem
ta-012 taras naziemny - hydroizolacja podkładu i fundamentu tarasu
ta-013 taras naziemny - styk z budynkiem nie ocieplonym
ta-014 taras naziemny - styk z budynkiem ocieplonym
ta-015 taras naziemny - warianty usytuowania
ta-016 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-017 taras naziemny - strefa cokołowa bez ocieplenia
ta-018 taras naziemny - strefa cokołowa z ociepleniem
ta-019 taras naziemny - dylatacja wyłożenia płytkami
ta-020 taras naziemny - styk z budynkiem bez ocieplenia
ta-021 taras naziemny - styk z bydynkiem ocieplonym
ta-024 taras naziemny - strefa cokołowa bez ocieplenia
ta-022 taras naziemny - warianty usytuowania i kształt
ta-023 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-025 taras naziemny - strefa cokołowa z ociepleniem
ta-026 taras naziemny - połączenie z budynkiem nieocieplonym
ta-027 taras naziemny - połączenie z budynkiem ocieplonym
ta-028 taras naziemny - usytuowanie i kształt
ta-029 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-030 taras naziemny - strefa cokołowa bez ocieplenia
ta-031 taras naziemny - strefa cokołowa z ociepleniem
ta-032 taras naziemny - połączenie z budynkiem nieocieplonym
ta-033 taras naziemny - połączenie z budynkiem ocieplonym
ta-034 taras nadziemny - strefa brzegowa z okapem
ta-035 taras nadziemny - strefa brzegowa z gzymsem i murem licowym
ta-036 taraz nadziemny - strefa progowa
ta-037 taras nadziemny - strefa cokołowa
ta-038 taras nadziemny - dylatacja
ta-039 taras nadziemny - strefa brzegowa z okapem
ta-040 taras nadziemny - strefa brzegowa z gzymsem
ta-041 taraz nadziemny - strefa progowa
ta-042 taras nadziemny - strefa cokołowa
ta-043 taras nadziemny - dylatacja
ba-044 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony płytkami - strefa okapu i balustrady
ba-045 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony płytkami - strefa progu drzwi balkonowych
ba-046 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony płytkami - strefa cokolika
ba-047 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony płytkami - strefa okapu i balustrady
ba-048 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony płytkami - strefa progu drzwi balkonowych
ba-049 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony płytkami - strefa cokolika
ba-052 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony żywicą - strefa cokolika
ba-051 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony żywicą - strefa progu drzwi balkonowych
ba-050 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony żywicą - strefa okapu i balustrady
ba-053 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony żywicą - strefa okapu i balustrady
ba-054 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony żywicą - strefa progu drzwi balkonowych
ba-055 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony żywicą - strefa cokolika
ta-072 taras naziemny - strefa drzwi tarasowych i fundamentu ocieplonego
ga-056 hydroizolacje i ocieplenie fundamentów
ga-057 hydroizolacja posadzki najniższego poziomu
ga-058 dach użytkowy nad garażem - podjazd na parking dachowy
ga-059 ścianka i parking nad garażem
ga-060 sarkofag separatora tłuszczów w garażu podziemnym
ga-061 dylatacje konstrukcyjne stropów i posadzek na poziomie 0 oraz +1
ga-062 dylatacja konstrukcyjna stropu i posadzki w pomieszczeniu ogrzewanym
ga-063 podjazd garażowy na poziom +1 (wjazd)
ga-064 podjazd garażowy z poziomu +1 (wyjazd)
ga-065 odwodnienie liniowe garażu na poziomie 0 (strop ocieplony)
ga-066 odpływ odwodnienia liniowego garażu na poziomie 0 (strop ocieplony)
ga-067 odwodnienie liniowe garażu na poziomie 0 (strop nieocieplony)
ga-068 odpływ odwodnienia liniowego garażu na poziomie 0 (strop nieocieplony)
fu-071 hydroizolacja i ocieplenie styku podłogi z fundamentem i ścianą
fu-070 faseta bitumiczna pachwiny przy ławie i niwelacja podłoża
fu-069 fundament na ławie z papą bitumiczną (ława, cokół, podłoga)
fu-072 fundament na ławie z izolacją mineralną (ława, cokół, podłoga)
fu-073 faseta mineralna pachwiny przy ławie i niwelacja podłoża
fu-074 hydroizolacja i ocieplenie styku podłogi z fundamentem i ścianą
fu-075 fundament na ławie z papą bitumiczną (ława, cokół, podłoga piwnicy, podłoga parteru)
fu-076 faseta bitumiczna pachwiny przy ławie i niwelacja podłoża z ociepleniem
fu-077 połączenie podłogi piwnicy z ławą, hydroizolacja i ocieplenie
fu-078 uszczelnienie doświetlacza okna piwnicznego
fu-079 fundament na ławie z izolacją mineralną (ława, cokół, podłoga piwnicy, podłoga parteru)
fu-080 faseta mineralna pachwiny przy ławie i niwelacja podłoża z ociepleniem
fu-081 połączenie podłogi piwnicy z ławą, hydroizolacja i ocieplenie
fu-082 uszczelnienie doświetlacza okna piwnicznego
fu-083 próg i wjazd do garażu z bramą przesuwną nad piwnicą ogrzewaną i izolacją bitumiczną
fu-084 próg i wjazd do garażu z bramą przesuwną nad piwnicą ogrzewaną i izolacją mineralną

ABC fizyki budowli - znaleziono 23

dyfuzja pary wodnej
dyfuzja pary wodnej, to przemieszczanie się cząstek pary wodnej (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili wyrównania się tych ciśnień.zjawisko dyfuzji pary wodnej ...

wilgoć sorpcyjna
sorpcja wilgoci jest to zjawisko pochłaniania wilgoci przez materiał hydrofilowy (mający tendencję do przyłączania wody) z otaczającego powietrza. im struktura materiału jest bardziej kapilarno-porowata, tym sorpcja wilgoci jest większa. sorpcja wilgoci ustaje z chwilą osiągnięcia przez materi...

wilgoć w materiałach budowlanych
wilgoć zawarta w materiałach wbudowanych jest charakterystyczna dla każdego rodzaju materiału i zależna od procesu ich produkcji, sposobu magazynowania na budowie oraz stosowanych technologii prac podczas wznoszenia obiektu. już od momentu wbudowania materiałów w przegrodach zachodzi nieustają...

struktura materiałów budowlanych
materiały stosowane w budownictwie dzielą się pod względem swojej struktury wewnętrznej na: kapilarno-porowate, włókniste, komórkowe. wyroby mające strukturę kapilarno-porowatą (np. ścienne materiały ceramiczne, beton zwykły, drewno) charakteryzują się istnieniem por o różnych śre...

wilgoć kapilarna
na drodze bezpośredniego kontaktu materiału porowatego z wodą, może wystąpić całko­wite zapełnienie makrokapilar.w przypadku zwilżania materiału wodą powstają siły napięcia powierzchniowego, a na granicy styku trzech faz: stałej, ciekłej i gazowej, powstaje menisk wklęsły lub wypukły cieczy. &...

potencjał wilgotności materiałów
niejednorodny charakter występowania wilgoci w przegrodach budowlanych (dyfuzja pary, kondensacja kapilarna, trzy fazy skupienia wody), konieczność stosowania wydzielonych równań matematycznych dla różnych faz i wynikająca stąd niemożliwość zbudowania uniwersalnego modelu matematycznego opisuj...

napór wody deszczowej na elewację
w przypadku, gdy ukośnie padający deszcz na ścianę wywoła nasączanie wodą skrajnej warstwy materiału ściany, jednoczesne działanie wiatru od strony nawietrznej przyczyni się do powstania ciśnienia naporu i swoistego „wtłaczania” wody deszczowej do głębszych warstw przegrody. ilość wody wciskan...

kapilary
kapilary to mikrokanaliki w strukturze materiału budowlanego - o różnych średnicach i długościach, połączone ze sobą i przebiegające w różnych kierunkach. w materiale suchym są one wypełnione powietrzem. jeżeli przyjąć, że wymiarem charakterystycznym kapilary jest promień r (połowa średnicy) k...

kondensacja pary wodnej w przegrodach
zjawisko kondensacji pary wodnej w przegrodach budowlanych związane jest z osiąganiem przez parę wodną ciśnienia cząstkowego równego lub wyższego niż ciśnienie w stanie nasycenia pary przy tej samej temperaturze. rozpoczęty proces kondensacji pary wodnej jeszcze bardziej przyśpiesza ...

kapilarne podciąganie wody
jest to zjawisko przemieszczania się wody w materiale kanalikami złożonymi z por - wywołane działaniem sił kapilarnych (skierowanych przeciwnie do kierunku ciążenia). zjawisko to występuje tylko w kapilarach całkowicie wypełnionych wodą. przemieszczanie się wilgoci, to proces trwający w czasie...

wilgotne materiały budowlane
w technice przyjęto nazywać materiały budowlane jako „wilgotne”, gdy ich wilgotność jest większa niż maksymalna sorpcyjna. wilgoć zawartą w ciałach stałych w postaci ciekłej lub stałej, stanowi w zasadzie woda lub roztwory wodne. roztwory mogą mieć charakter krystaliczny lub koloidalny. w zale...

woda chemicznie związana
w obliczeniach inżynierskich i fizyce budowli woda chemicznie związana jest zwykle pomijana, gdyż w materiałach budowlanych znajduje się w ścisłych stosunkach ilościowych - głównie w postaci jonów oh- w siatce krystalicznej lub w związkach typu hydraty i z tego powodu nie mamy większego wpły...

wysychanie materiałów budowlanych
jeżeli materiał przegrody, począwszy od momentu jej zbudowania, wchłonie w siebie wilgoć w ilości przekraczającej stan równowagi sorpcyjnej, natychmiast po ustaniu wsiąkania zostanie poddany procesowi suszenia. wysychanie przeważnie przebiegać będzie dwustronnie, tj. część wody odparowywać będ...

skurcz materiałów budowlanych
naprężenia skurczowe, podobnie jak cieplne, należą do wewnętrznych naprężeń materiałów budowlanych. ich występowanie nie jest wywołane działaniem sił zewnętrznych. powstanie naprężeń skurczowych podczas wysychania wywołane jest zmianami kształtu ciała pod wpływem zmiany masy zawartej w nim wil...

rozkład wilgoci w przegrodzie
każda przegroda posiada w swoim wnętrzu jakąś zawartość wilgoci (w postaci cieczy lub pary wodnej). ilość wilgoci nie jest stała, a ulega ciągłym zmianom spowodowanym zmiennymi parametrami powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, jak i zmiennym działaniom człowieka podczas eksploatacji obiektu. ...

hydrofobowość
jest to zdolność materiału do nie łączenia się z wodą (odpychania wody). istotą hydrofobizacji materiałów jest zmniejszanie ich zwilżalności poprzez zwiększanie ich kąta zwilżania z jednoczesnym zapewnieniem niezmienionej przepuszczalności dla pary wodnej i innych gazów. jak wykazały badania, ...

pełzanie betonu
pełzanie betonu jest to przyrost jego odkształceń w wyniku stałego w czasie naprężenia przy niezmienionej temperaturze - spowodowanego stałym obciążeniem. pełzanie jest zależne od: klasy betonu, wieku betonu w chwili obciążenia, wilgotności środowiska otaczającego, miarodajnego wymiaru element...

destrukcja materiałów przez lód
destrukcja materiałów przez lód w zamkniętych i całkowicie wypełnionych wodą porach lód naciska z siłą aż 250 mpa tj. z naciskiem 2500 kg na 1 cm2. z tego powodu nasiąkliwe a mokre materiały budowlane w większości nie wytrzymują ujemnych temperatur, bowiem zamarzająca woda przekształca...

korozja biologiczna materiałów
budynki wznosimy w najróżniejszych technologiach i z najróżniejszych materiałów. ponadto, stosujemy całą gamę materiałów termoizolacyjnych. niezależnie od materiałów i technologii zawsze mamy do czynienia z mikroorganizmami w budynkach, takimi jak: grzyby, bakterie czy glony. mikroorganizmy te...

rozszerzalność termiczna materiałów
wszystkie materiały budowlane podlegają właściwości wykazującej zmiany wymiarów wraz ze zmianami ich temperatury, tj. wraz ze spadkiem temperatury wymiary maleją, zaś wraz ze wzrostem temperatury rosną. podczas projektowania i wykonawstwa zawsze należy przewidzieć zakres ruchów termicznych pos...

powietrze wilgotne
tematyka powietrza wilgotnego jest najtrudniejszą w całej dziedzinie fizyki budowli. bierze się to stąd, iż powietrze zachowuje się w pewnym zakresie ciśnień i temperatur jak gaz do­skonały i podlega znanym prawom odnoszącym się do gazów doskonałych (boyle-mariotte’a, gay-lussac’a, clapeyron...

wykwity i zasolenia
występowanie wykwitów, nalotów i zasoleń w budownictwie jest powszechnie znane, bowiem dotyczy niemal każdej budowy, niemal każdego domu jednorodzinnego, niemal każdego zespołu budynków wielorodzinnych. walka z tymi, niewątpliwie szpecącymi, objawami często przypomina walkę z wiatrakami. ...

mikroklimat i komfort cieplny
całokształt warunków otoczenia człowieka we wnętrzu pomieszczenianazywa się mikroklimatem i stanowiszereg czynników fizycznych oddziaływujących na straty cieplne organizmu isposób oddychania człowieka tj.: temperatura i wilgotność powietrza, prędkośćprzepływu, temperatura promieniowania otacza...


Cechy fizyczne - znaleziono 51

porowatość
z porowatością mamy do czynienia w przypadku materiałów zawierających oprócz tkanki materiału, także przestrzenie wypełnione gazem (porów). porowatością materiału nazywa się procentową objętość wolnych przestrzeni w tym materiale. ...

szczelność
szczelnością materiału nazywa się stosunek gęstości pozornej do gęstości tego materiału. ...

nasiąkliwość
nasiąkliwością materiału nazywa się zdolność wchłaniania i utrzymywania wody przy ciśnieniu atmosferycznym, przy maksymalnej zawartości wilgoci. wartość liczbową nasiąkliwości materiału oblicza się ze stosunku masy wody wchłoniętej do masy lub objętości próbki tego materiału w stanie suchym. ...

wilgotność
wilgotnością materiału nazywa się procentową zawartość w nim wody w danych warunkach, tj. ciśnieniu atmosferycznym, temperaturze i wilgotności względnej powietrza. wartość liczbową wilgotności materiału oblicza się ze stosunku ilości wody wchłoniętej do masy lub objętości tego materiału w...

higroskopijność
higroskopijnością materiału nazywa się jego zdolność do wchłaniania wilgoci w postaci i pary wodnej (z otoczenia), i cieczy (przez kontakt) przez wszelkie ciała nie koniecznie zawierające wolne komórki powietrzne - także ciecze.   ...

szybkość wysychania
szybkość wysychania materiału wyraża się ilością wody, jaka odparowana z materiału do otoczenia w ciągu pierwszej doby po osiągnięciu nasycenia wilgocią. ...

kapilarność
kapilarnością (włoskowatością) materiału nazywa się jego zdolność do podciągania wody przez pory zawarte w materiale. zjawisko kapilarności występuje w materiałach porowatych o otwartych komórkach oraz w materiałach sypkich - także w glebie ponad zwierciadło wody podziemnej. ...

przesiąkliwość
przesiąkliwością materiału nazywa się jego podatność na przepuszczanie wody pod ciśnieniem. przesiąkliwość wyraża się ilością wody przepuszczanej w ciągu 1 godziny przez powierzchnię 1 m2 pod stałym określonym ciśnieniem. przesiąkliwość jest tym mniejsza, im większa jest szczelność materiału. ...

przepuszczalność pary wodnej
dyfuzja pary wodnej jest to przemieszczanie się jej cząstek (będących gazową składową po-wietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. przepuszczalność pary wodnej jest...

mrozoodporność
mrozoodpornością nazywa się odporność materiału na wielokrotne zamarzanie i odmrażanie po pełnym nasączeniu materiału wodą. zwykle bada się i ujawnia zakres najniższej temperatury, przy której materiał jeszcze zachowuje swoje własności fizyczne. ...

przewodność cieplna
przewodnością cieplną materiału nazywa się jego zdolność do przewodzenia strumienia cieplnego w wyniku różnicy temperatur po obu stronach materiału. przewodność cieplna zależy od: porowatości, wilgotności i gęstości pozornej materiału. miarą przewodności cieplnej jest współczynnik przewod...

pojemność cieplna
pojemnością cieplną materiału nazywa się zdolność do kumulowania ciepła po jego podgrzaniu. ...

rozszerzalność cieplna
rozszerzalnością cieplną materiału nazywa się wielkość jego zmian wymiarów geometrycznych po podgrzaniu. wielkością charakterystyczną jest współczynnik rozszerzalności liniowej oraz współczynnik rozszerzalności objętościowej.  ...

ogniotrwałość
ogniotrwałością nazywa się zdolność materiału do zachowania kształtu przy długotrwałym działaniu wysokiej temperatury. ...

ognioodporność
ognioodpornością nazywa się zdolność materiału do zachowania cech fizycznych przy działaniu ognia podczas pożaru. ...

sorpcja
sorpcja wilgoci jest to zjawisko pochłaniania wilgoci przez materiał hydrofilowy w swoich porach (mający tendencję do przyłączania wilgoci w postaci pary wodnej) z otaczającego powietrza. ...

stopień nasycenia
stopień nasycenia materiału wilgocią określa zawartość masy wody w materiale w danym stanie w stosunku do masy wody w stanie nasyconym (pełnej nasiąkliwości). ...

opór dyfuzyjny wobec pary wodnej
dyfuzja pary wodnej jest to przemieszczanie się cząstek pary (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. często stosowanym międzynarodowym ...

lepkość
lepkość, jest to tarcie wewnętrzne (dotyczy płynów, np. farb, lakierów) do przenoszenia naprężeń stycznych przy wzajemnym przemieszczaniu elementów płynu. lepkość ma ścisły związek z gęstością płynu, bowiem im wyższa jego lepkość, tym gęstość jest także większa.    ...

radioaktywność
radioaktywność, to zdolność jąder atomowych do rozpadu promieniotwórczego, który najczęściej jest związany z emisją cząstek alfa, cząstek beta oraz promieniowania gamma (promieniowanie elektromagnetyczne o bardzo dużej energii). ...

wytrzymałość na ściskanie
wytrzymałość na ściskanie jest to wielkość naprężeń niszczących próbkę materiału podczas jego ściskania.   ...

wytrzymałość na rozciąganie
wytrzymałość na rozciąganie jest to wielkość naprężeń niszczących próbkę materiału podczas jego rozciągania. ...

wytrzymałość na zginanie
wytrzymałość na zginanie jest to wielkość naprężeń niszczących próbkę materiału podczas jego zginania.    ...

kruchość
kruchość, to zjawisko polegające na pękaniu materiału na skutek naprężeń. w przypadku materiałów ceramicznych istnieje sprzeczność między ich bardzo wysoką wytrzymałością, wynikającą z charakteru wiązań chemicznych, a kruchością związaną z budową chemiczną oraz mikrostrukturą. ...

podatność na rozmiękanie
podatnością materiałów na rozmiękanie określa wpływ wody na spadek jego cech wytrzymałościowych. spadek ten określamy ilorazem wytrzymałości na ściskanie w stanie mokrym do wytrzymałości w stanie suchym. ...

twardość
twardością materiału nazywamy odporność na odkształcenia trwałe pod wpływem sił skupionych działających na jego powierzchnię. dla poszczególnych grup materiałów stosuje się różne metody pomiaru twardości. ...

sprężystość
sprężystością materiału nazywamy jego zdolność do przyjmowania pierwotnej postaci po usunięciu siły zewnętrznej zmieniającej kształt materiału. sprężystość jest czasami utożsamiana z elastycznością. między tymi właściwościami jednakże istnieją wyraźne różnice - zarówno ilościowe, jak i mechanizm...

plastyczność
plastyczność jest to zdolność ciała do zachowania odkształceń trwałych po usunięciu siły, która to odkształcenie spowodowała. plastyczność jest jedną z zasadniczych i najbardziej charakterystycznych właściwości surowców ilastych stosowanych w produkcji ceramiki. pozwala ona przeprowadzić stosunk...

pełzanie
pełzanie, jest to cecha materiału rozpatrywana w nauce o płynięciu materii - zdefiniowana ogólnie jako ruch jednych cząsteczek ciała względem drugich na skutek istnienia naprężeń zewnętrznych. w mechanice, reologia zwana teorią pełzania, pozwala przede wszystkim opisywać procesy zmian składowy...

relaksacja
relaksacja, jest to cecha materiału rozpatrywana w nauce o płynięciu materii - zdefiniowana ogólnie jako ruch jednych cząsteczek ciała względem drugich na skutek istnienia naprężeń. w mechanice, reologia zwana teorią pełzania, pozwala przede wszystkim opisywać procesy zmian składowych stanu na...

ścieralność
ścieralnością materiału nazywa się podatność na zmniejszenie masy, objętości lub grubości na skutek czynników ścierających. ...

odporność na uderzenia
odpornością na uderzenia nazywa się zdolność materiału do przejmowania nagłych uderzeń dynamicznych. miarą odporności na uderzenie jest praca mierzona w nm potrzebna do uszkodzenia badanej próbki. ...

szorstkość powierzchni
szorstkość powierzchni wyróżnia współczynnik tarcia posuwistego oraz opór nawierzchni przeciwko poślizgowi. ...

skład chemiczny
składem chemicznym materiału określa się skład jakościowy oraz ilościowy. skład ten podaje się jako:- pierwiastkowy,- tlenkowy,- mineralny.  ...

odporność na korozję
odpornością materiału na korozję nazywa się jego zdolność do przeciwstawienia się oddziaływaniu środowiska agresywnego. dla odróżnienia, odporność materiału na oddziaływanie czynników chemicznych nazywa się chemoodpornością materiału.  odporność materiału na środowisko agresywne jest głów...

odczyn ph
odczyn ph jest cechą roztworów zależną od stężenia jonów wodorowych. odczyn może być kwaśny, obojętny lub zasadowy. ...

rozlewność
rozlewność, jest to zdolność farby lub lakieru do samoistnego wyrównywania śladów po przejściu pędzla czy wałka malarskiego. farba lub lakier o dużej rozlewności szybko niweluje ślady po pędzlu, zaś o małej rozlewności, powoli. ...

zdolność krycia
zdolność krycia, jest to zdolność do zastępowania koloru podłoża kolorem farby. im zdolność krycia jest mniejsza, tym więcej warstw farby należy nanieść, aby uzyskać jednolity i bez prześwitów kolor nowej nawierzchni. zdolność krycia jest związana z rozlewnością, gdyż farby o dużej rozlewności...

pyłosuchość
pyłosuchość, jest to parametr istotny podczas wykonywania robót wykończeniowych związanych z nanoszeniem powłok malarskich i lakierniczych. pyłosuchość, to czas od naniesienia powłoki, po którym pyły i kurz już nie przylegają do powłoki, co oznacza że lekki dotyk ręki na powłoce nie pozostawia ...

suchość na dotyk
suchość na dotyk, jest to czas od naniesienia farby lub lakieru, po jakim palec dłoni dotknięty do powłoki już nie wykazuje śladów (jest suchy). trzeba zauważyć, że ta właściwość jeszcze nie zezwala na normalne użytkowanie powłoki (mycie, chodzenie itp.). ...

pełne wysychanie
pełne wysychanie, jest to czas, po jakim warstwa powłowki wysycha w całej swojej grubości. przykładowo: farby lateksowe wymagają ok. 20 dni, farby alkidowe ok. 30 dni, zaś akrylowe 24 godziny, zanim osiągną stan pełnego wyschnięcia. ...

stopień połysku
stopień połysku farby czy lakieru, to cecha określająca wielkość odbicia światła padającego na malowaną powierzchnię. im wyższa jest ilość światła odbitego, tym stopień połysku powłoki jest większy. wraz ze zwiększaniem stopnia połysku powłoki wzrasta jej odporność na zmywanie i ścieranie. trz...

zmywalność
zmywalność, jest to odporność powłoki farby lub lakieru na zmywanie wodą ciepłą z dodatkiem słabych detergentów. ...

trwałość
trwałość farby czy lakieru, jest to odporność powłoki na szorowanie, zmywanie oraz promieniowanie uv. im wyższa odporność  powłoki na szorowanie, tym dłuższa jest jej trwałość. odporność na szorowanie jest podawana w cyklach szorowania na sucho lub mokro. ...

zawartość wilgoci
 każdy materiał zawierający otwarte pory, bardziej lub mniej chłonie wilgoć w postaci gazowej (pary wodnej zawartej w powietrzu) lub ciekłej (wody). zawartością wilgoci w materiale nazywa się bezwzględną zawartość w nim wody w danych warunkach. wartość liczbową zawartości wilgoci mat...

wytrzymałość na skręcanie
wytrzymałość na skręcanie jest to wielkość naprężeń niszczących próbkę materiału podczas jego skręcania osiowego. ...

ciągliwość
ciągliwością nazywa się zdolność materiału na znaczne odkształcenia plastyczne pod wpływem działania sił rozciągających. do materiałów ciągliwych należą np. asfalty i folie polietylenowe.  ...

elastyczność
elastyczność - właściwość materiałów do odwracalnej zmiany kształtu po ustąpieniu działania zewnętrznych sił odkształcających. materiały zdolne do odkształceń elastycznych z zachowaniem ciągłości struktury, nazywane są elastomerami. do elastomerów należy np. guma czy silikon. ...

gęstość
gęstością materiału nazywa się stosunek masy wysuszonej próbki do jej objętości bez porów (objętości technicznie absolutnej). jednostki gęstości: g/cm3, kg/dm3 ...

gęstość pozorna
gęstością pozorną materiału nazywa się stosunek masy wysuszonej próbki do jej objętości w stanie nienaruszonym. jednostki gęstości pozornej: g/cm3, kg/dm3. ...

chemoodporność
chemoodporność - pojęcie, które dotyczy zwykle nawierzchni, powłok farb lub lakierów. jest to klasyfikowana i badana odporność na różne chemikalia o różnym ich stężeniu oraz czasie kontaktu: od krótkotrwałego po stały. ...


Materiałoznawstwo - znaleziono 32

beton polimerowy pcc
...

papy bitumiczne
papy bitumiczne należą do grupy hydroizolacji i stosowane są w takich obszarach jak: dachy płaskie i stropodachy, dachy strome, dachy użytkowe, dachy zielone, paroizolacje, mosty drogowe i kolejowe. generalnie, papy bitumiczne dzielą się na: nawierzchniowe (z grubą posypką kolorową...

farby lakiery bejce - uwagi o stosowaniu
podstawą uzyskania zadowalających efektów malowania lub lakierowania, jest odpowiednie i staranne przygotowanie podłoża. ...

styropiany
produkcja styropianu ma na celu uzyskanie materiału o korzystnych właściwościach termoizolacyjnych. wykorzystuje się do tego trwałe zamknięcie powietrza w kulistych komórkach styropianu, bowiem powietrze cechuje niska przewodność cieplna - jeśli tylko wielkość komórek wyklucza jego konwekcję. ...

drewno - właściwości techniczne
drewno jest jednym z najstarszych materiałów stosowanych w budownictwie. drewno może być ścinane latem lub zimą, ale cięte latem musi być bezwzględnie niezwłocznie pozbawione kory - ze względu na niebezpieczeństwo zaatakowania przez korozję biologiczną. właściwości techniczne drewna okr...

drewno - wady tarcicy i klasy zagrożeń
tarcicą nazywa się materiał uzyskany z przetarcia wzdłużnego pni drzew. dzieli się na obrzynaną (4 płaszczyzny równoległe) i nieobrzynaną (2 płaszczyzny równoległe). wady tarcicy mogą pochodzić z wad drewna rodzimego, jak i z dalszej obróbki. wady te opisane są w normie pn-en 844-9: 2000 i obe...

drewno konstrukcyjne
drewno jest jednym z najstarszych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie. właściwości techniczne drewna konstrukcyjnego określają: gęstość pozorna, wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, zginanie, ścinanie i moduł sprężystości. drewno konstrukcyjne dzieli się na klasy.   ...

drewno - gatunki
drewno jest jednym z najstarszych materiałów stosowanych w budownictwie. drewno może być ścinane latem lub zimą, ale cięte latem musi być bezwzględnie niezwłocznie pozbawione kory - ze względu na niebezpieczeństwo zaatakowania przez korozję biologiczną i szkodniki.z wielu gatunków drzew kraj...

drewno klejone
drewno klejone warstwowo jest materiałem przeznaczonym na konstrukcje. powstaje przez sklejenie przynajmniej 4 warstw lameli. w konstrukcjach nośnych drewno klejone nie tylko speł­nia rolę głównego elementu konstrukcyjnego, ale także nadaje całej budowli unikalny charakter. drewno klejone umoż...

drewno - thermowood
terminem „thermowood” określa się drewno poddane specjalnej obróbce termicznej, polegającej na podgrzewaniu, suszeniu, podgrzewaniu, nawilżaniu i chłodzeniu - bez udziału środków chemicznych. drewno to ma znacznie ciemniejszą barwę niż rodzime drewno przed obróbką. dzięki temu uzyskuje się ist...

drewno - normowe wyroby
normowe wyroby z drewna to: okrąglaki, tarcica, wyroby podłogowe, gonty. według normy pn-en 844-1: 2002 oraz pn-en 844-2: 2002 okrąglaki są drewnem stanowiącym część okorowanego pnia po odcięciu wierzchołków, gałęzi i sęków. drewno pocięte w tartaku nazywa się tarcicą, którą dzieli się na: nie...

drewno - wyroby płytowe
płytowe wyroby z drewna to: płyty z drewna litego, sklejki, płyty osb, płyty wiórowe, płyty cementowo-wiórowe, płyty pilśniowe, maty i płyty z włókien drzewnych.  ...

korek naturalny - wyroby
wyroby z korka naturalnego wykonywane są na bazie kory dębu korkowego i obejmują: aglomeraty korkowe, płyty z korka ekspandowanego, prasowane płyty izolacyjne, płyty podłogowe, panele korkowe. ...

farby antykorozyjne
są to farby podkładowe, których zadaniem jest wytwarzanie powłoki zapobiegającej utlenianiu stali lub żeliwa. oprócz spoiwa, zawierają one pigmenty antykorozyjne. jako substancje błonotwórcze stosowane są żywice alkilowe, ftalowe, ftalowe akrylowane, poliuretanowe lub chlorokauczukowe. od...

farby bitumiczne
farby bitumiczne oparte są na asfaltach, smole powęglowej lub związkach pochodnych. ze względu na czarny kolor tych farb, są one głównie stosowane do ochrony części podwodnych i wnętrza zbiorników i kanałów. czasami dzięki polimeryzacji niektórych frakcji smoły powęglowej produkuje się specjal...

farby chlorokauczukowe
farby chlorokauczukowe zawierają spoiwo w postaci kauczuku chlorowanego oraz plastyfikatory, które nie ulegają zmydlaniu. farby te są stosowane jako ochrona dla różnych podłoży (metalicznych i niemetalicznych). farby chlorokauczukowe wysychają wyłącznie w wyniku odparowania rozpuszczalnika do ...

farby epoksydowe
farby epoksydowe są zawsze produktami 2-składnikowymi (barwiona żywica oraz utwardzacz), które miesza się ze sobą tuż przed użyciem w ściśle ustalonych przez producenta proporcjach. bez utwardzacza farba wysycha, ale nie następuje utwardzanie powłoki! w związku z dużym oporem dyfuzyjnym wob...

farby i lakiery poliuretanowe
farby poliuretanowe są zbudowane na bazie poliuretanów. farby te stosowane są do malowania powierzchni stalowych, metali lekkich, drewna lub betonu. występują jako 2-komponentowe (lakier właściwy i utwardzacz) lub także 1-składnikowe. jako utwardzacz w farbach 2-składnikowych, stosuje się arom...

farby klejowe
farby klejowe są produkowane w postaci proszkowej - na bazie spoiwa w postaci wodnego roztworu klejów roślinnych, zwierzęcych lub glikoceli. wypełniaczem jest kreda pławiona, zaś dodatkami pigmenty organiczne i nieorganiczne. farby te stosowane są do malowania tynków wewnątrz budynków w celach...

farby lateksowe (akrylowe)
farby lateksowe mają w składzie te same pigmenty co farby alkidowe, tj. dwutlenek tytanu, pigmenty barwne oraz pigmenty uzupełniające, a bazą jest żywica lateksowa. jako rozpuszczalnik w farbach tych stosuje się wodę. modyfikując podczas produkcji farby lateksowej proporcjami pomiędzy żywicą l...

farby ogniochronne
rolą farb ogniochronnych jest opóźnienie lub uniemożliwienie zapalenia się podłoża, a także zapobieganie przegrzewaniu się pokrytych nimi materiałów oraz rozprzestrzenianiu się ognia. farbami ognioochronnymi w praktyce pokrywa się elementy konstrukcje z drewna, betonu lub stali. powłoki ogni...

farby olejne i alkidowe
farby olejne pierwotnie wytwarzane były na bazie oleju lnianego (jako żywicy) z benzyną lakową (jako rozpuszczalnikiem). jednakże farby te dawały miękką i elastyczną powłokę po wyschnięciu, a ich główną wadą był długi czas wysychania. farby olejne współcześnie wytwarzane są na bazie oleju...

farby silikatowe
farby silikatowe - inaczej nazywane krzemianowymi - produkowane są na bazie spoiwa w postaci potasowego szkła wodnego. proces wiązania szkła wodnego jest powolny, dlatego też lepkość farb silikatowych stale zmienia się podczas wysychania i zwykle ustala się po 7 - 10 dniach od naniesienia...

farby silikonowe
farby silikonowe są wytwarzane na bazie spoiwa w postaci polimerów krzemoorganicznych. są to bardzo wartościowe wyroby malarskie, bowiem łączą one w sobie zalety farb silikatowych i dyspersyjnych. charakteryzują się niskim oporem dyfuzji wobec pary wodnej i dwutlenku węgla, a także dużą odpo...

farby wapienne
farby wapienne są zbudowane na bazie roztworu mleka wapiennego, które jest zawiesiną wapna gaszonego w wodzie. reakcją zachodzącą podczas procesu wiązania i wysychania farb wapiennych jest karbonatyzacja.  ...

farby winylowe
farby winylowe (także poliwinylowe) są produkowane na bazie spoiwa w postaci kopolimerów chlorku winylu i innych związków winylowych. są wytwarzane jako farby typu hb (dające nakładać się grubą powłoką w jednym natrysku).w porównaniu do farb chlorokauczukowych, dają powłoki nieco twardsze i ba...

farb abc - lakiery, bejce
farby są po wyschnięciu powłokami ochronnymi. niezależnie od podłoża oraz rodzaju farby, nanosi się ją w dwóch celach: ochrony powierzchni przed szkodliwym działaniem otoczenia oraz nadaniu barwy i estetyki. lakiery z połyskiem, to farby bez pigmentów barwiących, ale zawierają dodatki prz...

wyprawy akrylowe - tynki cienkowarstwowe
wyprawy elewacyjne mają za zadanie chronić konstrukcję ścian przed warunkami atmosferycznymi (deszcze, śnieg, promieniowanie uv, wiatry, kurz), przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, a także nadawać estetykę (barwa, struktura).  wyprawy akrylowe jako spoiwo zawierają żywice akrylowe, które...

wyprawy mineralne - tynki cienkowarstwowe
wyprawy elewacyjne mają za zadanie chronić konstrukcję ścian przed warunkami atmosferycznymi (deszcze, śnieg, promieniowanie uv, wiatry, kurz), przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, a także nadawać estetykę (barwa, struktura). wyprawy mineralne jako spoiwo zawierają cement (biały lub szary) ...

wyprawy silikatowe - tynki cienkowarstwowe
wyprawy elewacyjne mają za zadanie chronić konstrukcję ścian przed warunkami atmosferycznymi (deszcze, śnieg, promieniowanie uv, wiatry, kurz), przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, a także nadawać estetykę (barwa, struktura). wyprawy silikatowe jako spoiwo zawierają szkło wodne potasowe. za...

wyprawy silikonowe - tynki cienkowarstwowe
wyprawy elewacyjne mają za zadanie chronić konstrukcję ścian przed warunkami atmosferycznymi (deszcze, śnieg, promieniowanie uv, wiatry, kurz), przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, a także nadawać estetykę (barwa, struktura).  wyprawy silikonowe jako spoiwo zawierają żywice silikonowe, k...

wyprawy mozaikowe - tynki cienkowarstwowe
wyprawy elewacyjne mają za zadanie chronić konstrukcję ścian przed warunkami atmosferycznymi (deszcze, śnieg, promieniowanie uv, wiatry, kurz), przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, a także nadawać estetykę (barwa, struktura).  wyprawy mozaikowe jako spoiwo zawierają żywice akrylowe, któr...


Błędy i usterki - znaleziono 114

zawilgocona i zasolona elewacja zabytkowego domku napoleona
od wielu już lat ściany zewnętrzne tego pięknego zabytkowego domku napoleona naprawiane są ciągle w ten sam nieudolny sposób: miejscami skuwa się odpadający i popękany tynk, a potem wykonuje nowy i maluje. po kilku latach sytuacja się powtarza jak w zegarku. przyczyna napraw ciągle ...

wadliwa pionowa dylatacja segmentów budynku wielorodzinnego
w nowym budynku oddanym do użytkowania rok wcześniej, wielu mieszkańców ma ten sam uciążliwy problem. otóż, w mieszkaniach przyległych do dylatacji pionowej oddzielającej segmenty budynku, występuje przez cały rok podwyższone zawilgocenie ścian zewnętrznych w odległości 1 do 2 m od dylatacji,...

nietypowa podsufitka okapu dachu z płyt gk
dwa lata temu w domu jednorodzinnym (w ramach oszczędności) wykonano podsufitki na okapach pod dachem z płyt gipsowo-kartonowych o zwiększonej odporności na wilgoć, które potem pokryto wyprawą akrylową elewacyjną grub. 1 mm - jak do ociepleń metodą bso. wykonawca wyjaśnił inwestorowi, że stosuje p...

kombinowana ścianka z płyt g-k dzieląca balkon
inwestor wpadł na "genialny" pomysł oszczędnościowy, żeby ściankę dzielącą balkon w domu bliźniaku wykonać identycznie jak klasyczną ściankę działową wewnątrz domu tj. z płyt g-k mocowanych obustronnie do stelaża. czego to ludzie nie wymyślą? w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: &...

zniszczenia elewacji hotelu ocieplonego metodą bso
  niszczejąca w zawrotnym tempie elewacja pięknego hotelu. wyprawa elewacyjna pęka i odstaje od termoizolacji wykonanej ze styropianu metodą bso. występują też brunatne i szare wykwity oraz złuszczenia. w górnych i dolnych narożach otworów okiennych pojawiły się wyraźne i pęknięcia...

wadliwy tynk renowacyjny na zabytkowej bramie
dwa lata temu wykonano pełną renowację elewacji bramy zabytkowej w związku z występującymi już znacznymi wykwitami solnymi oraz spękaniem tynków. niestety, w strefie cokołowej (do wys. 1,5 m ponad poziom terenu) ponownie wystąpiły spękania tynku, a w wielu miejscach tynk wydaje "głuchy" odgłos pod...

przecieki przez fundament w piwnicy domu jednorodzinnego w budowie
podczas końcowej fazy budowy domu jednorodzinnego pojawiły się poważne problemy z wilgocią w piwnicy. w dolnej części muru fundamentowego (w strefie tuż nad posadzką) pojawiły się ciemne plamy wilgoci we wszystkich ścianach fundamentowych. po większych opadach - już po 1 - 2 godzinach plamy wyraźn...

zeszpecona elewacja domu jednorodzinnego
ładny dom, ale elewacja szpeci. przykład skutków "partyzantki" w budownictwie, gdzie wykonawcy popełnili wiele błędów - zbyt wiele. brak kompetencji wykonawcy (wykonawców) widać jak na dłoni. nie zajmowaliśmy się tym domem, więc trudno jednoznacznie wskazać na przyczyny popełnionych błędów, ale wi...

wadliwy komin w elewacji domu
przykład wadliwego wykonania obróbki komina w domu jednorodzinnym, a właściwie jej braku. tynk elewacyjny ze strefy ściany kończy się niczym na powierzchni komina. w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: > przystępny opis zjawisk fizycznych zachodzących w omawianym przypadku. ...

zasolone ogrodzenie z murkiem z cegły klinkierowej.
przykład poważnych problemów z ogrodzeniem posesji wykonanym rok wcześniej. miało być ładnie, a już po kilku miesiącach pojawiły się silne białe wykwity, których nie daje się usunąć żadnym preparatem - mimo wielu już prób i metod. w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: > przys...

odpadające dachówki z podmurówki ogrodzenia
  po okresie zimowym, wiosną rozpoczęło się odpadanie dachówek karpiówek z podmurówki ogrodzenia. proces narasta i praktycznie w każdym miesiącu przynajmniej jedna dachówka odpada. mur wykonano z cegły klinkierowej licowej i zaraz po tym przyklejono dachówki za pomocą najtańszego kleju do glaz...

niszczejący betonowy słupek ogrodzenia
  słupki tego ogrodzenia zostały wykonane jako betonowe zbrojone. ze względu na nierówność lica betonu po rozszalowaniu, podjęto decyzję o wyszpachlowaniu słupków zaprawą klejową używaną do przyklejania płytek ceramicznych. po czym słupki pomalowano 2-krotnie białą farbą emulsyjną. już po...

nie wentylowany stropodach wentylowany
od początku powstania tego budynku (1955) lokatorzy najwyższej kondygnacji borykają się z problemem zacieków wody przez sufit i zagrzybień. zawilgocenia występują nie po opadach deszczu, a tylko w okresie łagodnej zimy i wiosną. ustają natomiast, w okresie mroźnej zimy oraz zupełnie nie występują ...

nieudolna renowacja zabytkowej elewacji
  przykład bubla budowlanego. widać jak mocno można zepsuć wygląd i wartość obiektu zabytkowego przez niedbałe wykonawstwo i ... taki sam nadzór. w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: > przystępny opis zjawisk fizycznych zachodzących w omawianym przypadku. > opis techn...

amatorska naprawa gzymsu i naroża ścian zabytkowego ratusza
  przykład wadliwie wykonanej renowacji gzymsu obiektu zabytkowego. gzyms pęka, farba łuszczy się i odpada. całość szybko niszczeje i szpeci. w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: > przystępny opis zjawisk fizycznych zachodzących w omawianym przypadku. > opis technolog...

niszczejący cokół zabytkowego ratusza po renowacji
  cokół zabytkowego ratusza miejskiego wykonany z piaskowca, coraz bardziej niszczeje, pokrywa się czarnym i szarym nalotem oraz glonami. trzy lata wcześniej wykonana kompleksowa renowacja cokołu nic nie poprawia. w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: > przystępny opis zj...

problem z elewacją w sąsiedztwie balkonów i loggi
  od oddania nowego budynku mieszkalnego do użytkowania upłynęły zaledwie trzy lata, a już pojawiły się poważne problemy z elewacją. z elewacji odpada tynk, farba się łuszczy całymi płatami. charakterystyczne, że zniszczenia te występują jedynie w dolnej części ściany osłaniając...

nieudana elewacja nowego kościoła
  kilka lat wcześniej wybudowano piękny kościół. efekt zepsuło wadliwe wykonawstwo, którego zauważalne skutki pojawiły się zalewdie trzy lata po zakończeniu budowy: tynk pęka i odpada płatami, liczne rdzawe zacieki spod obróbki blacharskiej, przebarwienia i wykwity. w dalszej czę...

problemowe schody zewnętrzne do apteki
  po upływie dwóch lat od wykonania, na schodach wejściowych do apteki pojawiły się pierwsze pęknięcia płytek gres. nie wzbudziło to większych niepokojów u użytkownika. jednakże po dwóch następnych latach, destrukcja przybrała na tyle, że właściciel obiektu postanowił zdemontować płytki ze sch...

mokre ściany piwnic rezydencji
  właściciel pięknej rezydencji od trzech lat borykał się z problemem mokrych wszystkich ścian przy podłodze we wnętrzach pomieszczeń piwnicznych. w strefie do 40 cm ponad poziom posadzki, już po kilku miesiącach zamieszkiwania rozpoczętego późną jesienią, wystąpiły pierwsze ślady zawilgoceń w...

oblodzony dach pływalni zimą
  po kilku dniach silnych opadów śniegu, przyszło nagle ocieplenie i pojawił się poważny problem: potężne zacieki wody z dachu do wnętrza pływalni - głównie wzdłuż ścian zewnętrznych, na których znajdują się rynny. woda wdziera się na poddasze (nieużytkowe), kapie przez strop do wnętrza o...

pękające płyty gipsowo-kartonowe na poddaszu
  pewna mieszkanka zaraz po odebraniu mieszkania na nowym osiedlu domów jednorodzinnych, z niepokojem zauważyła, że niemal każdego dnia pojawiają się nowe pęknięcia w pachwinach między płytami g-k (gipsowo-kartonowymi) na poddaszu, co także słychać, gdyż towarzyszą temu głośne trzaski. reklamo...

skutki wycieku z instalacji c.o.
  ledwie nowe mieszkanie w budynku wielorodzinnym zostało zasiedlone, a już pojawiły się poważne problemy. po kilku dniach od uruchomienia ogrzewania, na jednej ze ścian za grzejnikiem pojawiły się mokre plamy przy podłodze, a kilka dni później "podniosła" się podłoga z parkietu. wez...

korozja betonowego okapu gzymsu nad basenem
  po pięciu latach od oddania do użytku basenu miejskiego, na całym gzymsie żelbetowym pojawiły się liczne spękania. otulina betonowa odstaje i odpada płatami. zniszczenia są coraz większe - koroduje stal zbrojeniowa. inwestor jest zdumiony, bo tak szybkiej potrzeby remontu się nie spodziewał....

wadliwa elewacja na restauracji
  zaledwie dwa lata wcześniej wykonano elewację na murowanym parterowym budynku restauracji, a już wystąpiły poważne problemy - szczególnie na północnej elewacji. jest to też klasyczny przykład skutków robót prowadzonych przez wykonawcę nie przygotowanego do zawodu. w dalszej cz...

karygodna renowacja cokołu zabytkowej plebanii
  przykład beztroskiej renowacji nadziemnej części kamiennego fundamentu zabytkowej plebanii. taka "renowacja" jest nie tylko niedopuszczalna, ale ponadto naraziła właściciela na niepotrzebne i nie małe wydatki na wykonanie poprawnej renowacji. po wykonaniu odkrywki, okazało się, że wykon...

wadliwie zabezpieczony strop nad piwnicami zabytkowego pałacu
  kilkanaście lat temu pewien wykonawca podjął się wykonania renowacji przeciekającej hydroizolacji leżącej na stropie przykrywającym piwnice zabytkowego pałacu. charakterystyczne jest to, że na stropie tym znajduje się dziedziniec wyłożony kostką granitową - współcześnie przeznaczony na parki...

posadzka w gmachu sądów
  dziedzina posadzkarstwa uważana jest w środowisku budowlanym jako wręcz najprostsza, bo polegająca głównie na umiejętności nanoszenia kleju packą ząbkowaną i ... w miarę równego układania płytek. z tego powodu - właśnie w tej dziedzinie - często mamy do czynienia z licznymi usterkami wynikaj...

wadliwy dach z dachówką ceramiczną nad rezydencją
  przykład bubla pochodzącego od ponoć uznanego i doświadczonego dekarza. wykonawca ów, zapytany o przyczynę usunięcia kontrłat odpowiedział, iż musiał to zrobić dla zapewnienia płaszczyznowości połaci dachu "bo krokwie są nierówne"! zapytany o możliwość wentylacji tej połaci dachu, z rozbraja...

wadliwa hydroizolacja fundamentów piwnicy
  oto skutki niedbale wykonanej hydroizolacji ścian fundamentowych domu podpiwniczonego stojącego na skarpie. jeszcze podczas budowy, w garażu - kilka godzin po ulewnym deszczu - na ścianach wystąpiły liczne mokre plamy. obraz jaki się ukazał po odkopaniu fundamentów, wzbudził grozę. w ...

niszczejący okap i gzyms zabytkowego klasztoru
  prezentujemy ten przypadek ku przestrodze inwestorów władających obiektami zabytkowymi - i nie tylko. jeżeli podczas eksploatacji stwierdzi się pierwsze zaledwie objawy zacieków na gzymsach czy okapach spowodowane nieszczelną obróbką nadrynnową czy okapową,, niezwłocznie trzeba przystąp...

typowe a wadliwe schody wejściowe na taras
  schody żelbetowe wylewane inwestor nakazał wyłożyć płytkami klinkierowymi. niby nic oryginalnego, ale ... po dwóch latach pojawiły się pod spodem biegu pierwsze białe plamy i wykwity. niby nie szpecą, bo od góry nie są widoczne, ale z boku je widać. czy tylko w samym wyglądzie jest problem? ...

powalające skutki nieszczelnego orynnowania
  w pewnej kamienicy wykonano całościowy remont elewacji i przy tym stare orynnowanie z blachy ocynkowanej wymieniono na nowe z pcv. jednakże roboty zostały wykonane niedbale, bowiem wykonawca nie zadbał o odpowiednio niski nawis fartucha pasa nadrynnowego w strefie najniższego położenia ...

wadliwa posadzka ogrzewana w rezydencji
 na pewnej budowie rezydencji doszło do tego, że różni wykonawcy bez nadzoru ze strony kierownika budowy dosłownie grasowali - często i gęsto łamiąc zasady fizyki budowli, albo ... po prostu ich nie znali. po przyjrzeniu się budowie okazało się, że kierownik też nie grzeszył wiedzą z...

rekord świata w brakoróbstwie na dachu!
  jeden z użytkowników naszego serwisu bdb (zawodowy dekarz) spotkał na swojej drodze pewien dach koło wrocławia. przesłał nam kilka fotografii ze stanu ... tuż po zakończeniu robót na dachu! pikanterii dodaje fakt, że efekt tych prac nie pochodzi od własnego „dzieła” domorosłego twó...

szpecąca elewacja. lwówek śląski
jeden z użytkowników serwisu bdb przesłał kilka zdjęć pewnej feralnej elewacji z pytaniem: co spowodowało taką degradację powłoki malarskiej na elewacji południowej budynku?w budynku są ściany z cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. rodzaj ...

pilaster kościoła. choroszcz
trzy lata temu wykonano renowację elewacji zabytkowego kościoła. przy tej okazji na pilastrach położono obróbki blacharskie. niestety, widać już zniszczenia. wykonawca popełnił zasadniczy błąd. obróbkę blacharską wykonano przed położeniem nowego tynku (i słusznie), ale potem tynk został wyk...

cokół kościoła. choroszcz
prace renowacyjne kościoła powierzono wykonawcy, który zadeklarował fachowość robót. już po dwóch latach w strefie cokołowej pojawiły się wykwity i zasolenia - identyczne jak przed remontem. co się stało? otóż, wykonawca mający zapewne spore doświadczenie w wykonywaniu tynków tradycyjnych, p...

zabytkowy mur ogrodzenia plebanii. choroszcz
stary i zabytkowy mur ogrodzenia jest wykonany z cegły ceramicznej pełnej ręcznie formowanej. dobrych kilka lat temu, wobec sporych już zniszczeń erozyjnych cegieł, postanowiono mur otynkować - zachowując pierwotny charakter i kształt muru. wykonawca wykonał po prostu cementowo-wapienn...

pęknięte ogrodzenie plebanii. choroszcz.
ogrodzenie plebanii stanowi zabytkowy mur ceglany - otynkowany zupełnie niedawno. mur ogrodzenia (łącznie z fundamentem) jest wykonany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. brak jest hydroizolacji w części podziemnej muru. w latach budowy muru nie znano zasad wykonywania hydroiz...

brak wieńca w ścianach. białystok
podczas wznoszenia pewnego okazałej rezydencji, inwestor pozwolił na znaczną swobodę w pracach przez różnych kolejnych wykonawców - bez zatrudniania kierownika budowy. rezultat dał znać o sobie stosunkowo szybko - jeszcze podczas budowy. w tym przypadku, ściany zewnętrzne zostały wykon...

błędnie osadzone okna. warszawa
dwa lata temu jesienią do wielorodzinnego budynku wprowadzili się pierwsi mieszkańcy. już po pierwszej zimie pojawiły się pierwsze "kwiatki". wokół okien i drzwi balkonowych wystąpiła lokalnie pleśń i zawilgocenia, co widać na załączonych fotografiach. jak wynikło z dokonanych oględzin ...

zrób to sam - siding. kielce
przykład, jak wiele szkód może wyrządzić lansowana przez pisma budowlane "dla każego" teza, że każdy sam może wykonywać np. ocieplenia. nie ma przeszkód, aby tak było, ale nie bez przygotowania! ten obrazek wystąpił jeszcze podczas wykonywania ocieplenia metodą lekką-suchą tj. sidingiem. ok...

fachowa robota instalatora w łazience. białystok
świeżo upieczony właściciel mieszkania w stanie "developerskim" przystąpił do prac wykończeniowych. okazało się, że trzeba nieco zmodernizować rozkład łazienki. wyszukał z ogłoszenia ekipę "fachowców", którzy ochoczo przystąpili do przełożenia i ułożenia nowej trasy rur wody zimnej i ciepłej w...

żelbetowe schody na trybuny kortów. warszawa
obiekt sportowy istnieje już kilkanaście lat. na trybuny prowadzą schody żelbetowe dla widzów. konstrukcja nie została w fazie budowy (ani nigdy później) niczym zabezpieczona od warunków atmosferycznych. dzięki temu swobodnie rozwija się karbonatyzacja betonu, co w efekcie doprowadziło do znac...

zewnętrzne schody wejściowe. warszawa
w ubiegłym roku oddano do użytku nowy budynek mieszkalny wielorodzinny. już po pierwszej zimie ujawniły się pierwsze usterki w obrębie murków okalających schody wejściowe na skarpie, co widać na fotografiach. wyprawa mozaikowa pęka, puchnie i ... odpada. jaki popełniono błąd? kto, projektan...

ściana klatek schodowych. warszawa
rok wcześniej oddany do użytku wielorodzinny budynek mieszkalny na ursynowie w warszawie szybko pokazał buble budowlane. poniżej przedstawiamy obrazek widoczny na wszystkich czterech klatkach schodowych w strefie styku z garażami podziemnymi. biorąc pod uwagę stwierdzone zagrzybienia i zawi...

ściany i słupy garażu podziemnego. kraków
po pierwszym roku eksploatacji nowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażami podziemnymi, inwestor wniósł roszczenia reklamacyjne w stosunku do generalnego wykonawcy, bowiem na poziomie garaży w strefie przy posadzce pojawiły się masowe wykwity solne i odpadanie farby z tynku ścian i ...

strop na garażem podziemnym z dachem zielonym. warszawa
wystarczył zaledwie rok eksploatacji nowego dużego budynku wielorodzinnego z garażami podziemnymi i dachem zielonym, aby pokazały się potężne buble budowlane. niechaj poniższe fotografie przedstawiające obraz stropu pod dachem zielonym mówią same za siebie. ach ta woda!? tyle mamy z niej pożyt...

garaż częściowo podziemny. warszawa
oto przykład kompletnej bezmyślności wykonawcy - poprzedzonej "lekkim" podejściem projektanta. w budynku wielorodzinnym zaprojektowano garaż właściwie nadziemny (ze względu na podmokły teren), ale przewidziano wokół ścian zewnętrznych obsypanie ziemią do ok. połowy wysokości. powstała w ten sp...

mur oporowy przy kościele. białystok
kolejny przykład beztroski wykonawcy. wprawdzie na pewne usprawiedliwienie można przypisać fakt, iż mur był wykonywany ok. 40 lat temu, ale z wilgocią mamy do czynienia od wieków - o czym każdy wykonawca wie.w tym przypadku betonowy mur obsypano ziemią bez poprzedzenia hydroizolacją. w efekcie...

zabytkowe kasyno. siedlce
tym razem przykład nie tyle błędów i usterek budowlanych, co błędów w zarządzaniu obiektem bądź co bądź - zabytkowym. budynek wzniesiono w roku 1890 z przeznaczeniem na cele wojskowe. od czasów zakończenia ii wojny światowej pod zarządem wojskowym. niestety, zarządca nie wykazał nawet elementa...

nowiutki balkon - a już z błędami! białystok
jak się spogląda na ten świeżo wyremontowany balkon, wydaje się, iż wszystko jest w porządku i nie ma się czego czepiać - prawda?a jednak, to tylko pozory! zatem, przejdźmy do popełnionego błędu! otóż, zamiast zastosowania brzegowej listwy balkonowej, zastosowano znacznie tańsze i prostsze r...

wszyscy wokół sądzą, że balkon przecieka! łomża
jeden z użytkowników serwisu bdb przesłał nam fotografię swojego balkonu z obszernym opisem zmagań z tym balkonem oraz wykonawcami. balkon był 3-krotnie remontowany - zawsze w ten sam sposób: skuwano wszystkie warstwy aż do płyty, a potem wykonywano je na nowo. na płycie papa, wylewka betonowa...

żelbetowa konstrukcja trybun sportowych. warszawa
trybuny dla widowni zostały zaprojektowane i wykonane jako żelbetowe. ani wykonawcy nie zapewnili dostatecznej chociaż jakości robót, ani gospodarz obiektu nie zadbał o podstawową chociaż jego konserwację. skutkiem czego, po zaledwie kilkunastu latach destrukcja doprowadziła do określenia celo...

trybuny widowni z przykładu 55. warszawa
te same żelbetowe trybuny widziane od góry, tj. od strony siedzeń przedstawiają obraz nędzy i rozpaczy. jednakże i z tego obrazu daje się uzyskać budujące wnioski. oczywiście, konstrukcja otuliny na papie była złym rozwiązaniem, chociaż cel był właściwy: ochrona papy bitumicznej. zbyt cienka i...

balkony i loggie - trudny temat - od lat! warszawa
jedna z dużych firm developerskich zmagała się z zaprojektowanymi licznymi balkonami i loggiami. budynek okazały, a w każdym mieszkaniu balkony lub loggie. razem prawie 200 sztuk!podczas budowy okazało się, że wcześniej (na innych kondygnacjach) kompletnie wykonane balkony i loggie, już ciekną...

hydroizolacja super nowoczesna! białystok
jeden z naszych użytkowników zatelefonował do mnie z poważnym problemem. pojechałem i ujrzałem coś, co wprawiło mnie w zdumienie! z tego względu nie pokazujemy tego tematu w dziale o co pytali inni?, lecz tutaj w dziale błędy i usterki.  niechaj ten przypadek posłuży za przykład, jak rekl...

daszek nad balkonem potrzeba czy ozdoba? warszawa
budynek świeżutki i ledwie co oddany do użytku. na balkonach najwyższej kondygnacji po deszczach, woda zalewa ściany, rozbryzguje po oknach i drzwiach. są plamy i zacieki. a wszystko przez nieprzemyślaną konstrukcję daszku na balkonem. daszek, owszem - fantazyjny. jednakże, zbyt krótki! co sta...

balkon przecieka? wykonawca poprawia swój błąd! gdańsk
oto przykład kompletnej bezmyślności wykonawcy balkonów. po zakończeniu prac i oddaniu budynku wielorodzinnego do eksploatacji, już po kilku miesiącach okazało się, że balkony ciekną! ciekną na tyle, że do mieszkań w okolicach cokolików przesiąka woda! skoro balkony ciekną, a budynek na gwara...

dbałość o szczegóły - pięta achillesa wykonawcy! gdańsk
oto kontynuacja błędów balkonów z poprzedniego przykładu. projektant nie zauważył, iż balustrada murowana balkonu sięga wyżej niż rynny dachu. zauważył to wykonawca, więc uszczelnił pianką. jest niedopuszczalne, aby murowana balustrada balkonu sięgała wyżej niż rynna dachowa!spływająca z dachu...

próg drzwi balkonowych - problem, jak zawsze! gdańsk
wykonawca wie, że najbardziej newralgicznym miejscem balkonu, są progi drzwi balkonowych. zatem ochoczo przystąpił do uszczelniania styku papy z ościeżnicą progu. papa termozgrzewalna słabo przylega? a może się stopić plastikowy próg podczas zgrzewania papy? to dajmy papę samoklejącą.podczas e...

balustrady balkonów też wymagają przemyśleń! warszawa
projektant wymyślił balustrady balkonów murowane. można i tak, ale ... na pierwszy rzut oka, nie ma się do czego przyczepić - prawda?jak się jednak patrzy na te potężne mury na balkonach, odnosi się wrażenie, że architekt o czymś zapomniał? grubość ścianek balustrady aż 25 cm? jawna przesada i z...

koryto zamiat rynny na dachu. warszawa
przykład nieprzemyślanego rozwiązania zbierania wód opadowych z dachu. zamiast rynien, architekt zastosował koryta zbierające. nie byłoby problemu, gdyby ... koryto wykonano jako żelbetowe wyłożone w dolnej części papą, zaś na bokach i górze blachą. rzecz w tym, że projektant nie przewidział, ...

balkon niekompletny - a wydaje się, iż jest inaczej. warszawa
przykład inwencji twórczej architekta, ale nie skonsultowanej przez specjalistę fizyki budowli. będą problemy? będą! czego zabrakło na tym balkonie? dbałości o szczegóły!nie rozwiązano uszczelnienia styku płytek ceramicznych na balkonie z otoczeniem, tj. balustradą murowaną! nie wykonano także e...

efekty brygady specjalistycznej ocieplającej poddasza. warszawa
developer oddał budynek do użytku we wrześniu. przy budowie posługiwał się głównie podwykonawcami - ponoć uznanymi. już na przełomie grudnia i stycznia pojawiły się problemy z mieszkaniami na poddaszach. wokół okien połaciowych mokro, plamy i pęcherze, a woda ścieka na podłogę. mieszkańcy w sz...

schody zewnętrzne? ależ to proste! białystok
oto przykład beztroski wykonawcy i kompletnej niewiedzy zawodowej.dostał za zadanie obłożenia betonowych schodów zewnętrznych przed sklepem, więc zabrał się ochoczo do pracy i obłożył. do tej pory zajmował się układaniem glazury w mieszkaniach, ale co to za różnica - pomyślał? właściwie, to ...

schody z epoki gierkowskiej. białystok
oto przykład kompletnej beztroski inwestora (znana fabryka) oraz skutków lekkiego traktowania tematów budowlanych. przed wejściem do portierni fabryki jest taki oto podeścik. jest, trwa i nadal zaświadcza o stanie wiedzy technicznej epoki radosnego budownictwa. nie dość, że beton t...

ocieplenie bso wykonywane przez samouka. lwówek śląski
oto obrazek spartaczonej elewacji. ocieplenie metodą bso wykonano na styropianie. przy wykonywaniu tej elewacji popełniono kilka błędów:1. zastosowano kolor zbyt ciemny, tj. posiadający zbyt silną absorbcję promieniowania słonecznego. skutkiem tego intensywny kolor może ulegać przebarwieniom.2. ...

bezsensowna paroizolacja na basenie kąpielowym. warszawa
oto przykład efektów pracy wykonawcy nie mającego przygotowania zawodowego. ścianę zewnętrzną miejskiego basenu kąpielowego wykonano jako lekką stalowej konstrukcji. pomiędzy pasami okien architekt przewidział wypełnienie wełną mineralną obudowaną z dwóch stron płytami. oczywiście, przewidział...

dylatacja konstrukcyjna? rzecz zbędna? białystok
oto przykład kompletnej bezmyślności murarza. budynek mieszkalny wielorodzinny. najpierw wymurowano do wysokości 5 kondygnacji (tyle przewidywał projekt pierwotny) i murarze pozostawiali szczelinę konstrukcyjną rozdzielającą dwa sąsiednie segmenty budynku - zgodnie z projektem. potem inwestor ...

balustrada murowana z cegieł licowych. warszawa
projekt przewidywał balustradę murowaną z cegieł licowych. wykonawca nie widział żadnych problemów z takim rozwiązaniem. kierownik budowy - także.minęło zaledwie osiem miesięcy od oddania budynku do użytku i już latem (po pierwszej zimie) pojawiły się poważne problemy. po bliższym ...

skutek szczelnej stolarki okienno-drzwiowej. warszawa
mieszkańcy świeżo oddanego budynku wielorodzinnego, już w pierwszej zimie doświadczyli totalnej kondensacji pary wodnej - przede wszystkim na oknach i drzwiach balkonowych. podczas wizji lokalnej na obiekcie okazało się, iż gdy tylko temperatura na zewnątrz obniżała się poniżej zera, po kil...

murek ogrodzenia? przecież to proste! grajewo
każdy właściciel domu jednorodzinnego mocno uważa na prace podczas budowy, ale kiedy przychodzi czas na wykonanie ogrodzenia, uważa się te prace za dziecinnie proste. mały wykop i zabetonowanie podmurówki. prawda? nic bardziej mylnego. beton takiej podmurówki mając stały kontakt z wilgocią gru...

niezabezpieczony beton nadproża. białystok
tym razem przykład błędu budowlanego pochodzącego sprzed ponad 20 lat. w tamtej epoce także popełniano błędy - znacznie większe niż obecnie. oto efekty niezabezpieczonego przed karbonatyzacją betonu nadproża w chlorowni pewnej stacji uzdatniania wody wodociągowej. jedynym zabezpieczeniem nad...

mostek cieplny w ościeżnicy okna. ostrołęka
stosuje się coraz grubsze warstwy ociepleń ścian zewnętrznych - i słusznie. jednakże, zapomina się o rzetelnej analizie cieplno-wilgotnościowej oraz projekcie technicznym ociepleń - mimo, iż wymagają tego wszystkie aprobaty techniczne itb. oto przykład takiej niefrasobliwości. grube war...

dach zielony, a rury spustowe? trudna rzecz. warszawa
niektórym projektantom wydaje się, że dach zielony wystarczy pokryć szczelnie papą i nie będzie problemu. takie podejście spotyka się niemal na każdym kroku. a tymczasem ... diabeł - jak zwykle tkwi w szczegółach! oto dach zielony, który już w kilka miesięcy po oddaniu do użytku zaczął sprawia...

dach zielony z kratkami ściekowymi - niemożliwe? a jednak. warszawa
dach zielony? zawsze jest trudnym tematem. wprawdzie, niektórym się wydaje odwrotnie. oto przykład kompletnego braku przemyśleń ze strony wykonawcy. kiedy wykonano komisyjne otwarcie okolic wpustu na dachu zielonym, wszyscy osłupieli - na czele z inspektorem nadzoru. niczego niewłaściwego nie zn...

odpływ dachu zielonego, który przecieka. warszawa
jeszcze jeden przykład skutków nieprzemyślanego projektu. brak rysunków detali w projekcie wykonawczym doprowadził do tego, iż projektant tak naprawdę rysując w skali 1:100 czy 1:50 nie przeanalizował miejsc tzw. trudnych.jednym z takich miejsc, jest odpływ dachowy. zastosowany odpływ dachow...

pokrywa betonowa studzienki kanalizacyjnej. sokółka
przykład ten dotyczy błędu popełnionego 15 lat temu. zgodnie z projektem, studzienkę kanalizacyjną przykryto gotową betonową pokrywą. leży ona spokojnie do dzisiaj i czeka, aż ktoś w końcu stanąwszy na niej, spadnie razem z nią do studni. ktoś może zapytać: jaki błąd popelniono?pokrywa zakrywaj...

żelbetowa płyta wagi na przejściu granicznym.
przykład niefrasobliwości, a raczej braku wiedzy zawodowej wykonawcy. na jednym z przejść granicznych trzeba było zamontować wagę dla tir-ów. projekt niemiecki przewidywał wykonanie żelbetowej płyty wylewanej na miejscu. polska firma wykonawcza, owszem wykonała, ale .. wykonawca, chcąc ...

podmurówka ogrodzenia - pruszków
oto przykład wykonanej z betonu podmurówki pod ogrodzenie posesji. minęło równe 10 lat i mamy taki właśnie rezultat. zastosowano zwykły beton - domowej roboty. w rezultacie wsiąkająca jesienią woda z opadów oraz podciągana kalipalrnie z gruntu (patrz: kapilarne podciąganie wody), zamarza zimą i ...

basenik kąpielowy w ogrodzie? czemu nie? suwałki
przykład, gdzie inwestor zrezygnował z porady u specjalisty w sprawie baseniku przy domu w ogrodzie. uznał, że nic prostszego w wykonaniu betonowego basenu do kąpieli dzieciom. wykonał własnym sumptem nieckę z betonu, którą potem pomalował farbą chlorokauczukową w kolorze błękitnym. była siela...

podmurówka ogrodzenia obłożona lastrico. kielce
kolejny przykład skutków "samodziełki" budowlanej. właściciel, widząc niszczejące w szybkim tempie podmurówki u sąsiadów, postanowił swoją wybudować poprawnie, tj. obłożyć warstwą lastrico. jaki popełniono błąd?podstawowy, to zastosowano beton zwykły zamiast napowietrzonego z domieszką z grupy...

podest przed sklepem. białystok
najemca postanowił upiększyć wejście do swojego sklepu - i słusznie. wezwał wykonawcę, który wykonał podest z betonu i ... przykleił płytki gres. jaki błąd popełnił wykonawca?nie jeden, a cztery:1. nie wykonał betonu napowietrzonego, lecz zwykły.2. nie wykonał hydroizolacji dyfuzynej pod płytk...

daszek na wejściem, a ocieplenie bso. białystok
oto przykład bezmyślności wykonawcy ocieplenia metodą bso. najpierw wykonał ocieplenie, a potem "wykombinował" obróbkę blacharską daszku nad wejściem do budynku. ten temat ma już swoją historię. pewien wykonawca ocieplenia budynku metodą bso swoje zrobił i zainkasował zapłatę. inwestor nie zwr...

przedszkole po remoncie i ociepleniu. zambrów
budynek przedszkola wymagał docieplenia i przy okazji drobnego remontu. inwestor zlecił pewnemu projektantowi wykonanie opinii technicznej i projektu docieplenia. projekt przewidywał wykonanie ocieplenia styropianem grubości 12 cm i wyprawę akrylową, zaś w strefie cokołów tynk mozaikowy. potem...

fuszerka murarzy! gdynia
wydawać by się mogło, iż murowanie (szczególnie z pustaków porotherm) jest dziedziną, gdzie trudno o błędy? jednakże, okazuje się, że pomysłowość murarzy nie zna granic - byleby tylko sobie ułatwić życie! potem niechaj się martwi następca robót? oto przykład beztroski murarzy. po prostu, wyk...

dachówka renomowanego producenta? czasami bubel! ciechanów
jeden z naszych użytkowników serwisu bdb przesłał fotografie świeżo pokrytego dachu. zastosowano dachówkę karpiówkę znanego producenta. dach na to zasługuje, gdyż dom okazały i uroczy. wykonawca pokrycia, także markowy. jednakże, inwestorowi mina mocno zrzedła, kiedy ujrzał efekty na dachu. ...

partactwo przy budowie więźby dachowej. ciechanów
oto przykład nieudolnego wykonawstwa więżby dachowej. wykonawca zachwalający swoje usługi i doświadczenie, znalazł przychylność inwestora. praktyka jednak dowiodła, iż samochwalstwo, a zawodowstwo, to dwa bardzo odległe pojęcia. spójrzmy na kilka fotografii. majster wykonał więźbę, jak ...

bez wyobraźni majster na dachu? zgroza! ciechanów
majster wykonał więźbę dachową po swojemu - mimo, iż miał projekt w ręku! majster zupełnie nie zwrócił uwagi, że lokalizacja słupków w projekcie, nie jest przypadkowa. słupki postawił tam, gdzie mu akurat wypadły. nie zwrócił nawet uwagi, że ma do czynienia ze stropem teriva 1. po prostu, postaw...

basen kąpielowy z błędnie zaprojektowaną wentylacją. warszawa
duża i znana pracownia projektowa nie ustrzegła się błędów. niewłaściwie zaprojektowana instalacja wentylacyjna hali basenowej skutkuje intensywną kondensacją pary wodnej na oknach. błędy projektowe w tym przypadku polegają na niewłaściwym rozdziale powietrza nawiewanego i wywiewanego. skutkie...

schody zewnętrzne leżace na gruncie. wpadka wykonawcy. ełk
można by rzec, że nie tyle wpadka wykonawcy, co skąpego inwestora. inwestor stwierdził, iż nie stać go na drogie technologie i drogiego wykonawcę. postanowił schody betonowe obłożyć płytkami gres - najtańszym sposobem. płytki "puchną", tj. masowo odstają od podłoża. dwie zimy wystarczyły, żeby...

schody zewnętrzne betonowe pokryte lastrico. ostrów maz.
czy powinno się schody betonowe zewnętrzne pokrywać lastrico? nigdy!oto przykład braku wiedzy wykonawcy, który nie tylko wykonał, ale i zaproponował inwestorowi obłożenie lastrico na betonowych schodachw przed pawilonem handlowym. zachowanie się tych schodów jest typowe dla naszego krajowego -...

poważne problemy basenu kąpielowego. warszawa
ten przykład dowodzi, że same technologie - nawet najlepsze - nie gwarantują powodzenia ani sukcesów. podstawowym ogniwem, jest ... właściwe wykonawstwo. po kilku miesiącach od oddania basenu do eksploatacji, na podbaseniu pojawiać się zaczęły zacieki i plamy - głównie w okolicy odpływów w ryn...

mostek termiczny - skutkiem błędu projektanta. warszawa
mimo, iż o mostkach termicznych i ich skutkach pisze się dużo, brak gruntownych przemyśleń projektanta lub brak konsultacji projektów w zakresie fizyki budowli, skutkuje tu i ówdzie błędami. pół biedy, jeśli błędy te wyłapie wykonawca lub inspektor nadzoru. jeśli jednak potknięcia ujdą ich uwa...

tynk mozaikowy? tak, ale nie na każde podłoże! olsztyn
kolejny przykład bezmyślności. murek betonowy oddzielający jezdnię od chodnika postanowiono pokryć tynkiem mozaikowym. niestety, po jednej zimie okazało się, że podłoże wyraźnie "nie chce" takiej wyprawy! jaki błąd popełniono?przede wszystkim, nie wzięto pod uwagę faktu dużego oporu dyfuzyjneg...

cokół budynku magazynu też wymaga przemyśleń. wyszków
inwestor zadecydował, żeby cokół pomalować farbą olejną. zapytany o przyczynę, podał iż chciał uodpornić go na zniszczenia. już po pierwszych dwóch latach, okazało się, że nie tędy droga. farba pęka, łuszczy się i odpada. jaki popełniono błąd?otóż, farba olejna stawiając duży opór dyfuzyjny wob...

nieprzemyślane fundamenty "plomb". kudowa zdrój
oto przykład kompletnej bezmyślności projektanta. zaprojektowano budynek dobudowany do istniejącego tzw. plombę. hydroizolację fundamentów przewidziano jedynie w ... opisie technicznym, a nie na przekrojach. wykonawca, nie wykazał się wyobraźnią. kierownik budowy - także. kiedy fundament ukońc...

niewłaściwie obsadzone rynny. białystok
mimo, iż każdy poważny producent orynnowania wydaje obszerne instrukcje prac, tylko nieliczni wykonawcy je studiują. w efekcie mamy takie obrazki jak na fotografii, gdzie na skutek zbyt wysoko obsadzonych rynien w stosunku do połaci dachu, śnieg zamiast zsuwać się, zalega całymi płatami na dac...

paroizolacja czy farsa? białystok
wykonawca, który nie ma przygotowania do wykonywania zawodu, jest zagrożeniem! oto efekty partackiego wykonania paroizolacji na stropodachu wentylowanym nad pływalnią. w projekcie na przekroju pionowym stropodachu zaznaczona była paroizolacja z folii pe. wykonawca owszem ją wykonał. po roku ek...

dach zielony - nie zawsze zielony. gdynia
projekt dachu zielonego przewidywał poprawne rozwiązania, ale wykonawca nie zawsze się do nich stosował. w miejsce przewidzianej zieleni intensywnej systemowej, zastosował najzwyklejszy trawnik rolowany. wprawdzie, wykonawca położył na stropie warstwę drenażową w postaci przewidzianej projekte...

efekty pracy partaczy budujących dach. białystok
użytkownik serwisu przesłał kilka zdjęć z dachu budowanego domu z prośbą o ocenę. oto dwa z nich - jakże wymowne. właściwie, to brak słów. jedno wielkie partactwo! cóż z tego, że jedna krokiew się zapadła? dobito listwę albo dwie i poziom desek się wyrównał.o sposobie łączenia krokwi z płat...

kołkowanie styropianu na bakier z wytycznymi. białystok
oto przykład skutków, gdy "chytry" wykonawca prowadzący działalność gospodarczą, dla zmniejszenia kosztów, do wykonania ocieplenia metodą bso zatrudnia najtańszych i niewykwalifikowanych pracowników.  skrajne kołki są oddalone zaledwie kilka cm od naroża ścian wykonanych z pustaków max. j...

podjazd do przychodni. białystok
kilkanaście lat temu wykonano z betonu lanego podjazd do przychodni lekarskiej. nikt nie zwracał uwagi na pierwsze pęknięcia i wykruszenia betonu. przyszedł czas, gdy wjazd na parking graniczył z cudem! beton uległ kompletnemu zniszczeniu.jaka jest przyczyna?otóż, beton zwykły leżąc w gruncie ...

niedokończone ogrodzenie. suwałki
oto przykład braku "kropki nad i" podczas budowy ogrodzenia z cegły klinkierowej. gdyby wykonawca miał przygotowanie zawodowe, takiej fuszerki by nie było. jaki błąd popełnił wykonawca?nie wykonał impregnacji słupka i jego betonowej "czapki". na skutek nasiąkania betonu wodą oraz dodatniej tem...

taras naziemny z błędami. warszawa
oto przykład potwierdzający, iż budowa tarasu naziemnego wcale nie jest prosta. te widoki powstały zaledwie po 6 miesiącach eksploatacji. jakie błędy popełnił wykonawca?podstawowe, to:1. brak hydroizolacji podpłytkowej na schodach i tarasie.2. szpachlowanie czołówek płytek na okapie.3. brak dyla...

schody wejściowe rezydencji, waszyngton
rezydencja naszego ambasadora w waszyngtonie posiada schody wymurowane bezpośrednio na gruncie. roboty pochodzą z roku 1922, więc mozna w pewnym stopniu udzielić rozgrzeszenia tamtym wykonawcom za popełnione wówczas błędy. jednakże kilkanaście lat temu wykonywano remont sch...

zima ujawnia błędy na schodach! białystok
schody wejściowe zwykle nie sprawiają wiekszych kłopotów latem, ale z nadejściem pierwszych chłodów czy opadów śniegu, wszelkie błędy wychodzą na wierzch. oto taki właśnie przykład schodów zewnętrznych. płytki pękają i odpadają. pojawiły się wykwity solne. stopnie są tak śliskie, że wejście po...

pierwsza zima zweryfikowała nowe schody. grajewo
miały być piękne schody wejściowe przed pawilonem handlowym. istotnie prezentowały się okazale - do czasu, gdy pojawiły się pierwsze oznaki zimy.płytki gres się kruszą, pękają i odpadają! widok zaiste, szpecący. wielu zastanawia się zapewne, dlaczego zimą lub tuż po zimie wychodzą na wierzch ws...

schody wejściowe bezmyślnego wykonawcy. siedlce
przykład ten jest dowodem, że wykonanie schodów wejściowych, to nie jest tylko kwestia przyklejenia płytek antypoślizgowych. to przede wszystkim, odpowiednie przygotowanie podłoża! z obrazu pojawiającego się po odpadnięciu płytek wysnuć można jeden tylko wniosek, że przed zleceniem prac, należ...

schody na pozór poprawne. białystok
schody wejściowe wyglądają niby poprawnie, ale są jednakże z nimi problemy:1. po opadach śniegu czy śniegu z deszczem jest ślisko.2. na skraju stopni pojawiły się pęknięcia płytek gres.wezwany wykonawca nie umie wskazać przyczyny takiego stanu. wykonawca coś słyszał o potrzebie antypoślizgow...

bubel posadzkarzy. ciechanów
oto przykład kompletnej bezmyślności wykonawcy posadzek mieszkaniowych. wcześniej, wykonawca murów z jakiegoś powodu wymurował także progi pod drzwiami. teraz wykonawca posadzek układając jastrychy, nie zastanawiając się długo, wylał beton: od progu - do progu, zaś nierówności wyrównał szpachl...

bitumiczne gruntowanie fundamentów. wejherowo
podczas wykonywania gruntowania emulsją bitumiczną ścian fundamentowych wykonanych z bloczków betonowych, wykonawca nie zwrócił uwagi i nie zmierzył wilgotności murów. od strony zewnętrznej mur wyglądał na suchy, ale od środka (w piwnicy) mur był mokry dzięki wcześniejszym opadom deszczu. popr...


O co pytali inni? - znaleziono 370

Pytanie nr 1
opaska wokół domu, drenaż, membrana kubełkowa   kupiłem dom w stanie developerskim. nie wiem jak zabezpieczone są fundamenty. wokół domu jest opaska wysypana żwirem, natomiast przy rynnach w opasce są zrobione formy betonowe jako odpływy, na które ścieka woda z rynien i jest odprowadzana na o...

Pytanie nr 2
fundament z kamienia, membrana kubełkowa, zawilgocenia, zagrzybienia   czytałem właśnie na forum budowlanym zaciekłą dyskusję między kilkoma osobami o zbawiennym działaniu folii kubełkowej. jednak z tej dyskusji nic konkretnego nie wynika i dlatego proszę o radę. mam podpiwniczony dom ...

Pytanie nr 3
szkieletowy dom drewniany, zawilgocenia   przystępuję do budowy własnego domu, ale czytając wypowiedzi wielu osób na różnych forach w internecie mam coraz więcej wątpliwości, czy mój projekt nie ma błędów. każdy pisze co innego. uprzejmie proszę o odpowiedź na moje pytania. - czy w parterow...

Pytanie nr 4
taras naziemny z płytkami   obecnie buduję sobie dom jednorodzinny i mam ostrą sprzeczkę z wykonawcą. do tego dochodzą różne niepełne i niejasne informacje, które wyczytałem w muratorze i kilku innych pismach tego typu. proszę o pomoc i szybką odpowiedź, za którą z góry dziękuję. - czy w tar...

Pytanie nr 5
przeciekające fundamenty domu, zawilgocenia w piwnicy   przy większych opadach atmosferycznych mam wodę w piwnicy - przecieka ściana fundamentowa prawdopodobnie z powodu złej izolacji (budynek z roku 1970). dom znajduje się na skarpie i to właśnie od strony stoku jest zalewana piwnica pr...

Pytanie nr 6
na ratunek zabytkowemu niszczejącemu ogrodzeniu pałacu   prowadzę roboty ogólnobudowlane. interesuję się pewnym zabytkowym ogrodzeniem pałacu w łodzi. ogrodzenie to wykonane jest z cegły ceramicznej pełnej i niszczy się coraz bardziej z upływem lat. odpada tynk i farba. na czapkach muru ...

Pytanie nr 7
pleśń na ścianach i nad oknem w łazience   w moim piętrowym domu jednorodzinnym starego typu - z lat 70-tych, ściany są murowane z cegły pełnej i bloczków siporex. w łazience mamy problem z pleśnieniem nad oknem w łazience oraz ściany zewnętrznej pod sufitem. mimo działania kratki w...

Pytanie nr 8
pękające murowane ściany działowe parteru   buduję dom jednorodzinny i mam kierownika budowy z uprawnieniami, tylko jak się okazało bez elementarnej wiedzy budowlanej. dlatego na mojej budowie pojawił się poważny problem. wylewki pod podłogę zostały wykonane na niezagęszczonym gruncie. g...

Pytanie nr 9
popękany tynk elewacyjny, docieplenie ścian a okna   mieszkamy w domu o pow. uż. ok.145 m2, parter z poddaszem użytkowym. dom jest zbudowany z bloczków ytong 400 grubości 36,5 cm. betonowe nadproża i wieńce, ocieplone styropianem 12 cm. w czasie budowy w 1999 r. na ytongu położono t...

Pytanie nr 10
przyśpieszone suszenie domu   widziałem na forum pytanie jednej pani o szybkie wysuszenie ścian w budowanym domu. były różne odpowiedzi, ale funta kłaków nie warte! więc zgłaszam się o poradę. mam taki sam problem jak ta pani. kończę budowę domu jednorodzinnego i 2 tygodnie tem...

Pytanie nr 11
mokre ściany w piwnicy kamienicy - mimo remontu   od dwóch lat eksploatuję pensjonat, który powstał w wyniku remontu i rozbudowy istniejącej kamienicy. w pierwszm roku, po zimie pojawiły się problemy z wilgocią w piwnicach gdzie mamy magazynki restauracji oraz zaplecze gospodarcze kuchni. ma...

Pytanie nr 12
ławy fundamentowe - czy żart wykonawcy?   pytałam na kilku forach, ale nigdzie nie ma poważnych odpowiedzi. w jednej to nawet chyba jakiś wykonawca broni swego kompana pracującego na mojej budowie bo pisze że nic się nie stało .... w czym problem? wynajęłam wykonawcę i mam wątpliwości...

Pytanie nr 13
mokre piwnice w starym domu   posiadam dom w stanie surowym, który chciałbym wykończyć w większości systemem gospodarczym. aktualny mój problem to izolacja pionowa ścian fundamentowych. fundamenty wykonane były ok. 20 lat temu, a ponieważ oprócz jakiejś czarnej emulsji na nich nic więcej nie ...

Pytanie nr 14
jakiej grubości ocieplenie z wełny mineralnej na bloczkach silikatowych? 1. w projekcie domu, który będę budował, ściany przewidziano z 24 cm silki ocieplonej od zewnątrz 12 cm wełny mineralnej. według firmy xella daje to w efekcie u = 0,3. chciałbym zapytać, czy zwiększyć grubość ocieplenia do 15c...

Pytanie nr 15
przeciekające szczeliny dylatacyjne posadzki i ścian garażu wielopoziomowego   eksploatujemy obiekt już po okresie gwarancji a chodzi o posadzki garażowe w dużym kompleksie mieszkaniowym z usługami i garażami podziemnymi w warszawie. wykonawca nie zastosował się do projektu budowlanego...

Pytanie nr 16
ocieplenia ścian, a kondensacja w nich pary wodnej   dziękuję bardzo za poradę nr 308009 - skorzystałem, bo odpowiedź jest fachowa i o to mnie chodziło. chciałbym zadać jeszcze kilka pytań powodowanych ciekawością, niekoniecznie konkretną potrzebą: 1. czy w każdym materiale ściany stosowanym...

Pytanie nr 97
witam...mam do czynienia z budynkiem parterowym niepodpiwniczonym. podłoga na parterze składa się z następujących warstw: żwir 20 cm, piasek 20 cm, płyta betonowa 15 cm, 2 x papa termozgrzewalna, styropian eps 100/038 10 cm, folia budowlana, wylewka betonowa 5 cm, posadzka.na płycie betonowej ...

Pytanie nr 17
membrana kubełkowa kubełkami do ściany czy gruntu?   jestem świeżo upieczonym inżynierem budownictwa. - chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie: jak to jest z membraną kubełkową? jak zauwazyem, to odwieczny problem na budowach: kubełki do fundamentu czy do gruntu? w naszym środowisku zdania ...

Pytanie nr 18
"oddychanie ścian" i skutki odstępstwa od projektu budowlanego   w ubiegłym roku na forum budowlanym napisał pan ciekawą wypowiedź na temat nadużywania słowa ‘oddychanie ścian’ oraz konsekwencji odstępstw od projektu budowlanego wykonawczego. w naszej pracowni architektonicznej właśnie ten ...

Pytanie nr 19
zalane stropy i ściany przeciekiem z wyższej kondygnacji   kupiłam nowe mieszkanie w stanie developerskim i chcę je wykończyć, ale od kilku tygodni mam zalane mieszkanie. piętro wyżej na poddaszu hydraulik źle podłączył wannę a glazurnik ją mimo to zamurował. w kilku pokojach u mnie i ...

Pytanie nr 20
wykończenie balkonów, podłoga w altanie w ogrodzie, wentylacja dachu z deskowaniem 1. mam do wykończenia 3 balkony w moim budowanym właśnie domu i nie wiem jak to zrobić. jeden to przedłużenie stropu i jest bez spadku a podczas deszczu woda leje się po elewacji. jak go wykończyć, aby uzyskać spadek...

Pytanie nr 21
podłoga na gruncie w domu, hydroizolacja na fundamencie   w związku z trwającą budową mojego domu jednorodzinnego mam pytania: 1. jak wykonać podsypkę pod podłogę na gruncie (dom nie podpiwniczony) i czy można zamiast zagęszczania mechanicznego grunt polewać wodą? 2. czy podkład ...

Pytanie nr 22
конструкция стены c теплоизоляции базальтоваты &#...

Pytanie nr 23
posadzka chemoodporna na stropie z płyt kanałowych   prowadzę roboty budowlane i potrzebuję pilnie do rozwiązania następujący problem: budynek pochodzi z roku 1970 i ma stropy z płyt kanałowych typu żerań, ale płyty leżą bardzo nierówno (różnice w wysokości do 10 mm), natomiast na kondygnac...

Pytanie nr 24
dobudowa garażu na wspólnym fundamencie z domem   mam zamiar rozbudować dom o garaż z "warsztatem" i poddaszem z łazienką. dom zbudowała mi 6 lat temu firma i wylano od razu fundamenty pod garaż ale w wersji pierwotnej był mniejszy i bez poddasza. architekt w projekcie narysował dyl...

Pytanie nr 25
dom z keramzytobetonu chciałabym zasięgnąć opinii o domach budowanych w technologii keramzytowej. razem z mężem jesteśmy zainteresowani kupnem upatrzonego domu, który wybudowano z bloczków keramzytowych, ale po prostu nie mamy gdzie zasięgnąć opinii, co taki dom naprawdę jest wart? - czy to fakty...

Pytanie nr 26
niby hydroizolacja istniejącego fundamentu w starej kamienicy mieszkam w gdańsku, w starej, ale dość solidnej kamienicy wybudowanej w latach 20-tych xx w, zamieszkałej przez 6 rodzin. w zwiąku z koniecznością wykonania remontu dachu, nasza wspólnota podpisała z właścicielem umowę, zgodnie z kt...

Pytanie nr 27
czy w domu podpiwniczonym ocieplać fundament?   jestem raczkującym inwestorem mającym zamiar zbudować sobie domek jednorodzinny i próbującym odnaleź się w świecie szuki budowlanej. obecnie jestem na etapie podejmowania decyzji o fundamentach. projektant przewidział taką budowę fundamentu...

Pytanie nr 28
hydroizolacja fundamentu starego domu z piwnicą   muszę podjąć decyzję jak zabezpieczyć ściany domu a właściwie część znajdującą się w gruncie. dom został wybudowany 30 lat temu, parterowy, podpiwniczony. ściany piwnic zostały wykonane z cegły wapiennej 12cm + 24cm, parter z bloczków gazobeto...

Pytanie nr 29
hydroizolacja na ławach z membrany kubełkowej   przejąłem budowę po poprzedniku i natrafiłem na taki oto problem. w budynku restauracji z piwnicami użytkowymi fundamenty zaprojektowano monolityczne zbrojone i wylewane na miejscu budowy z betonu b25 - posadowione na ławach zagłębionych 4,...

Pytanie nr 30
docieplenie ścian z siporexu   chciałbym wykonać docieplenie domu mieszkalnego podpiwniczonego, wybudowanego w roku 1980 w płocku. ściany zewnętrzne otynkowane wykonane są z siporeksu:a/ bloczek 24 cm, szczelina powietrzna 3 cm, bloczek 12 cm (ściany parteru),b/ bloczek 24 cm (...

Pytanie nr 31
efekt cieplny gruntowego wymiennika ciepła gwc rurowego w warszawie   kilka dni temu natrafiłem na dyskusję na pewnym forum, gdzie ktoś się chwalił że do wykonania gwc (gruntowaego wymiennika ciepła) wystarczy 20 m jego długości dla domu jednorodzinnego. czy to prawda? jestem tym zaint...

Pytanie nr 32
zagrożenie pękaniem jastrychu na gruncie i na stropie   pytanie 1 rys.1 podłoga na gruncie: podsypka piaskowo-żwirowa gr. 30 cm, płyta betonowa (klasa betonu b15) gr. 15 cm, izolacja przeciwwilgociowa, styropian eps 100 grub. 10 cm, folia budowlana, wylewka betonowa grub. 5 cm, posadzka. ś...

Pytanie nr 33
wolne miejsca, żebra i wieńce w stropach teriva   pytanie dotyczy stropu teriva 4,0/2.- jak poprawnie wykonać miejsca wskazane na rysunkach? w stropach teriva, zasady wypełniania wolnych miejsc o innym rozmiarze niż gabaryty pustaków są następujące: jeżeli szerokość wolnego miej...

Pytanie nr 34
obsadzenie okien przy ociepleniu metodą bso   mam taki problem: budynek mieszkalny jednorodzinny; ściany zewnętrzne gr. 25 cm z porotherm-u. ocieplenie metodą bso zostanie wykonane na wiosnę, tj. po pierwszym sezonie grzewczym. - jak należy prawidłowo obsadzić okna - w osi ściany czy...

Pytanie nr 35
wełna mineralna między krokwiami   w jaki sposób można zapobiec rozprężaniu się wełny mineralnej w przestrzeni międzykrokwiowej, aby nie dochodziło do wybrzuszania membrany dachowej, a tym samym zmniejszenia prześwitu szczeliny wentylacyjnej pomiędzy wełną a pokryciem? właściwie, to je...

Pytanie nr 36
pęknięcia elementów więźby dachowej co powoduje, że elementy więźby dachowej mają pęknięcia równoległe do włókien na całej swej długości - jak widać na załączonej fotografii? powodem występowania takich spękań jest zbyt szybkie wysychanie drewna. zapewne, ówczesny wykonawca więźby zamontował m...

Pytanie nr 37
wysychanie ściany ocieplonej wełną mineralną co powoduje, że ściana ocieplona od zewnątrz wełną mineralną szybciej wysycha z wilgoci początkowej niż ocieplona innymi materiałami? istotnie, ściany ocieplane wełną mineralną znacznie szybciej wysychają z wilgoci początkowej niż ocieplone innymi materi...

Pytanie nr 38
wysychanie ściany jednowarstwowej, a ocieplonej wełną mineralną    dlaczego ściana nieocieplona (jednowarstwowa) wysycha wolniej z wilgoci początkowej niż ocieplona wełną mineralną?  istotnie tak jest, że ta sama ściana jednowarstwowa (nieocieplona) zwykle wysycha wolniej niż taka...

Pytanie nr 39
odpadające płytki z tarasu i taras przeciekający   kupiliśmy wcale nie stary dom (wybudowany 7 lat temu). ma dwa okazałe tarasy: jeden o powierzchni 40 m2 z wyjściem na ogród a drugi 40 m2 nad parterem. z tymi dwoma tarasami mamy problem. na dolnym poodpadały płytki. drugi taras przykryw...

Pytanie nr 40
jak szybko prace dekarskie od wykonania wieńca?   - po jakim czasie od wylania wieńca można rozpocząć prace dekarskie?szalunek pod wieniec w kilku miejscach nie wytrzymał, a deski wybrzuszyły się. - czy można odstający z boku beton zeszlifować dla zlicowania wieńca ze ścianą? chodzi o 1 c...

Pytanie nr 41
ocieplenie piętra zabytkowego domu od środka   jestem architektem i mam taki temat do rozwiązania w moim projekcie: zabytkowy dom mieszkalny jednorodzinny pod wrocławiem (zasiedlenie ok. 1910 r.); poddasze użytkowe, pokoje dzienne, sypialnie, ściany szczytowe z cegły ceramicznej pełnej grub. ...

Pytanie nr 42
balkon wspornikowy - ocieplenie i dylatacje 1. czy pod izolacją termiczną balkonu wspornikowego należy ułożyć paroizolację? 2. czy spodnia warstwa płyty balkonowej (izolacja termiczna) musi być pokryta tynkiem lub powłoką o wysokim oporze dyfuzyjnym?balkon: szerokość płyty 1,00 m, długość o...

Pytanie nr 43
test głębokości karbonatyzacji betonu - czy mógłby pan przybliżyć na czym polega test fenoloftaleiną, jak rozpoznać czy wynik jest pozytywny czy negatywny? należy beton odkuć miejscowo lub nawiercić średnicą 16-20 mm na głębokość 3-4 cm. na odsłonięty beton nałożyć kilka kropel fenoloftaleiny ...

Pytanie nr 44
docieplenie ścian ceramiczno-żużlobetonowych   opracowuję projekt modernizacji budynku jednorodzinnego piętrowego z poddaszem użytkowym i proszę o przeprowadzenie obliczeń cieplno-wilgotnościowych dla docieplanej ściany o układzie warstw licząc od wnętrza: - farba lateksowa wewnętrzna ...

Pytanie nr 45
  - co spowodowało poziome pęknięcia tynku cienkowarstwowego jak na załączonych fotografiach?tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie leży na ociepleniu. w każdym narożniku okiennym zastosowano dodatkowe zbrojenie siatką pod kątem 45 stopni. prace przeprowadzono w okresie letnim ...

Pytanie nr 46
witam...w jaki sposób rozwiązać problem z sadzą wydostającą sie z przewodu kominowego, która obniża estetykę elewacji budynku sąsiedniego..?z góry dziękuję za odpowiedź...z poważaniem przedstawiona sytuacja jest wynikiem błędu projektanta ocieplenia (a może i budynku?), który zaniedbał fakt is...

Pytanie nr 47
realizujemy aktualnie budowę. proszę o dokonanie analizy dokumentacji i wskazanie technologii zabezpieczenia budynku realizowanego przez naszą firmę.w trakcie realizacji robót ziemnych nastąpiły sączenia z boków i dna wykopu. przed usunięciem ostatniej 50 centymetrowej warstwy gruntu i wykonanie...

Pytanie nr 48
w przyszłym roku zamierzam zacząć budowę mojego energooszczędnego domu. ściany zewnętrzne najprawdopodobniej bloczki keramzytowe fotis.zamierzam wybudować gwc i do tego wykorzystać stojącą obok domu 10m studnię. jak poprawić zdrowotność powietrza z tego wymiennika? chodzi o  ogranicz...

Pytanie nr 49
witam...jak wyjaśnić samozabliźnianie się powstałych rys w zaprawie murarskiej użytej do wznoszenia konstrukcji murowej, w której zastosowano wapno?z góry dziękuję za odpowiedź.tg szanowny panie.w zaprawie cementowo-wapiennej każde ze spoiw przechodzi swój proces wiązania: cement przez hydrata...

Pytanie nr 50
witam...co mogło spowodować takie zarysowanie ściany...?mur wykonany z pustaków betonowych o wymiarach 50,5 x 25,5 x 22,5 cm, gdzie w każdym pustaku znajdują się dwa otwory drążone pionowo o średnicy 17 cm. konstrukcja stropów i więźby dachowej nie obciąża muru (jest niezależna).fundamenty kam...

Pytanie nr 51
witam.projektujemy kanał wywiewny wentylacji garażu i parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. chcę kanał poprowadzić bezpośrednio po ścianie zewnętrznej budynku oraz izolować akustycznie i cieplnie. czy taka wersja jak na rysunku jest możliwa?czy ocieplenie do płyt fermacell...

Pytanie nr 52
witam...czy pod murowaną ścianą działową należy ułożyć folię budowlaną zapewniającą ścianie poślizg?w jakim celu ściana działowa powinna mieć zapewniony poślizg?z góry dziękuję za odpowiedź... szanowny panie. stosowanie warstwy rozdzielającej (izolującej i jednocześnie poślizgowej) p...

Pytanie nr 53
witam...czy promienie x są w stanie przenikać przez ściany budynku (cegła ceramiczna na zaprawie cementowo - wapiennej, gr. 52 cm) i doprowadzić do degradacji styropianu (budynek szpitala po termomodernizacji)?czy promienie x są w stanie przenikać przez tynk cienkowarstwowy i warstwę zbrojoną ...

Pytanie nr 54
witam...budynek mieszkalny jednorodzinny, posadowiony na gruntach spoistych, teren płaski, brak kanalizacji deszczowej i sanitarnej. czy zachodzi potrzeba wykonania drenażu opaskowego..?z góry dziękuję za odpowiedź... jeżeli ściany fundamentowe zostaną oparte na ławach zbrojonych z poprawnie wy...

Pytanie nr 55
witam...kołkować czy nie kołkować w metodzie ociepleń (bso) - co o tym decyduje?z góry dziękuję za odpowiedź... o konieczności stosowania kołków rozporowych czyli dodatkowego mocowania płyt termoizolacyjnych do podłoża decydują: - rodzaj i nośność podłoża, - rodzaj i dobór zaprawy klejącej...

Pytanie nr 56
witam. zamierzam właśnie położyć panele w moim przedwojennym domu, w którym mam ok. 5 cm wylewkę betonową a pod nią wylewkę chyba wapienną i ziemię. stary parkiet zerwałem bo przeżarła go wilgoć. chciałbym trochę ocieplić podłogę bo strasznie ciągnie od tego betonu a jakiekolwiek wylewki nie w...

Pytanie nr 57
witam. zwracam się z prośbą o poradę w sprawie muru oporowego na zboczu. na wysokiej hałdzie powstałej ze składowania ziemi z wykopów dużego zbiornika wodnego (spadek terenu od 4 do 30 %) wykonano mur oporowy zagłębiony na 1,8 m grubości u podstawy 40 cm i wysokości prawie 7 m. okazało się, że...

Pytanie nr 58
witam. mam dwa pytania:1. w przydomowym krytym basenie kąpielowym mam zainstalowaną wentylację mechaniczną, ale mam wrażenie, że jej wydajność jest zbyt mała. czy powodem może być przyjęcie temperatury wody basenowej +25 oc przez projektanta wentylacji?2. na okna dachowe typu świetliki nad basen...

Pytanie nr 59
witam...jakie kroki należy podjąć przy porażonym glonami i mchami murze (dotyczy także dachówki ceramicznej)? pozdrawiam, w pierwszej kolejności trzeba rozpoznać przyczynę powstania glonów czy mchów. nic się bowiem, nie dzieje bez przyczyny. najpierw trzeba zlikwidować przyczynę ich powstawania. ...

Pytanie nr 60
witam...dlaczego deski należy układać stroną dordzeniową ku dołowi (deskowanie połaci dachowych)?pozdrawiam, nie ma takiej reguły, o której pan pisze. być może ktoś kiedyś takie zalecenia stosował obawiając się zbyt dużej nasiąkliwości desek od strony dordzeniowej, co mogło skutkować silniejszym ...

Pytanie nr 61
witam...jaki będzie efekt działania, w wyniku którego wykonano tynk trójwarstwowy - obrzutka o małej wytrzymałości na ściskanie, gładź o największej wytrzymałości na ściskanie?jaki będzie efekt działania, w wyniku którego wykonano tynk o większej wytrzymałości na ściskanie niż konstrukcja muro...

Pytanie nr 62
dzień dobry. opłaciliśmy abonament więc stosownie do rozmowy telefonicznej przesyłamy projekt budowlany do przeanalizowania i oceny. jest to projekt domu wykonany wg katalogu o nazwie (xxxxxxx). wiemy z doświadczenia naszych znajomych ile jest problemów z usuwaniem usterek po wybudowaniu domu ...

Pytanie nr 63
szanowni państwo.ulotki wszystkich firm zawierają same ach i och o ich produktach. na forum mnóstwo ludzi pyta o wybranie wyprawy na elewację. pytaliśmy w sklepach, ale tam sprzedawcy twierdzą że każda wyprawa się nadaje do zastosowania. kiedy zapytaliśmy skoro „każda” to czemu jest ich aż t...

Pytanie nr 64
szanowny panie jerzy,pracuję w wydziale inżynierii i ochrony środowiska um i zajmuję się uzgadnianiem projektów  pod względem zgodności z wymogami ochrony środowiska, zachowania wymaganej powierzchni zabudowy, w stosunku do istniejącego planu zagospodarowania  przestrzennego, oceny w...

Pytanie nr 65
...mam wybudowany stan surowy budynku. teraz przystępuję do wykonywania posadzek w domu i garażu. mam pytania: z czego wykonać podsypkę: piasku czy żwiru i jaka ma być granulacja? kruszywo okrągłe czy raczej łamany grys dla lepszego zaklinowania? przy zagęszczaniu jaka ma być grubość warstwy? ...

Pytanie nr 66
witam,... mam w projekcie zapisane, że pod posadzkę w garażu muszę wykonać podłoże betonowe na gruncie.czy jest to warstwa konstrukcyjna (np. pożądana przy osiadajacym gruncie), ale zaprzecza temu materiał tzn. podany w projekcie beton chudy b7,5 - b10 który jest chyba słabszy od dobrze ubiteg...

Pytanie nr 67
witam państwa....ze znajomym mam spór. obaj budujemy domy dla siebie i w swoim zakresie. chodzi o to że producenci podają że folią kubełkową można zastąpić warstwę chudego betonu (dorken,onduline) pod podłogi leżące na gruncie. czy można ją zastosować w moim przypadku: najpierw folia kube...

Pytanie nr 68
... mam pytanie:czy część podłogi parteru na której będzie stał zbiornik cwu 500 litrów o masie ponad 550 kg należy oddylatować od reszty podłogi? czy ma to być dylatacja na wskroś przez podkład, podłoże betonowe aż do gruntu czy tylko w posadzce i podkładzie betonowym?dziękuję za odpowiedź, ...

Pytanie nr 69
szanowny panie....chyba mój wykonawca coś czaruje? otóż, izolacja pozioma na ścianach fundamentowych jest wykonana z papy termozgrzewalnej - ale jak ją połączyć z izolacją poziomą podłogi parteru którą wykonawca chce wykonać z folii pe? czy jest to możliwe?czy izolacja z folii pe ldpe 0,3 mm m...

Pytanie nr 70
witam.chciałbym zapytać co pan sądzi o metodzie docieplania starych stropodachów poprzez wdmuchiwanie granulatów wełny mineralnej, styropianu lub celulozy?pozdrawiam, metoda ocieplania czy docieplania stropodachów metodą wdmuchiwania jakiegokolwiek materiału termoizolacyjnego może być stosowana...

Pytanie nr 71
witam...pytanie do porady nr 70.proszę mi wyjaśnić jak można ułożyć paroizolację nad stropem ostatniej kondygnacji, gdzie maksymalna wysokość przestrzeni stropodachu wentylowanego (istniejącego) wynosi 50 cm, jak zachować ciągłość paroizolacji pod murowanymi ściankami ażurowymi, jak docieplić ...

Pytanie nr 72
pan jerzy zembrowski w nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej przesyłam projekt domu który zacząłem budować (pliki w formacie autocada).wykonane już są ławy fundamentowe. od jutra murarze zaczną murować ściany fundamentowe z bloczków betonowych. najważniejsza zmiana konstrukcyjna to ś...

Pytanie nr 73
dziękuję za rysunek uściślający wykonanie ścian fundamentowych i podłogi na gruncie. przygotowuję harmonogram kolejnych prac i stąd kolejne pytanie dotyczące wieńca z mojego projektu. 1. jak szybko po wylaniu wieńca można budować więźbę dachową? 2. w najbliższych dniach będą wykonywane słup...

Pytanie nr 74
dziękuję za szybką odpowiedź na ostatnie pytania.oczywiście mam kolejne.1. czy wylewka dolna podłogi 10 cm betonu b15 musi być z suchego zagęszczanego betonu, czy może być wylana pompą z mokrego betonu b15?2.  w jakich odstępach zrobić dylatacje i czy wystarczą nacięcia tarczą? ad. 1. je...

Pytanie nr 75
pan jerzy zembrowski dziękuję za przedpołudniową rozmowę telefoniczną. dla lepszego przedstawienia moich problemów z ociepleniem domu przesyłam kilka zdjęć z budowy. wstrzymałem niefortunne łączenie pod dachem wełny ze styropianem po pana poradach. dla przypomnienia podaję że przesłałem kil...

Pytanie nr 76
dziękuję za tak szybką odpowiedź na ostatnie pytanie.pojawiły się dwa nowe problemy do rozwiązania:1. wykonanie słupów ogrodzeniowych do przesuwnej bramy. słupy będą betonowe pokryte tynkiem cienkowarstwowym.2. zrobienie schodów wejściowych (tylko dwa stopnie z uwagi na niedużą różnicę wysokoś...

Pytanie nr 77
szanowny panie jerzy zembrowski.1. po rozmowie z panem definitywnie zdecydowaliśmy z żoną, że budowę na ten rok kończymy na wykonaniu fundamentów, zaizolowaniu ich po ok. 30 dniach preparatem asfredol 682 w ilości 2,5 kg/m2, ociepleniu fundamentów i zasypaniu ich. z argumentami, którymi od pan...

Pytanie nr 78
szanowny panie zembrowski właśnie robię obliczenia ile mnie będzie kosztowała hydroizolacja ławy i ścian fundamentowych. według moich obliczeń powierzchnia ławy fundamentowej mojego domu wynosi 69 m2, powierzchnia ścian fundamentowych po obu stronach do zaizolowania  wynosi 259 m2. po ...

Pytanie nr 79
szanowny panie zembrowskisiedzimy z kolegą, który również buduje dom, czytamy pańską odpowiedź i doszliśmy do wniosku, że nie wiemy dlaczego należy tak dobrze zaizolować ścianę fundamentową? wilgoć nie wejdzie do domu ponieważ ściana od cegieł jest odizolowana, jeśli już to tylko zimno. może c...

Pytanie nr 80
szanowny panie jerzy zembrowskijeszcze raz chcę poruszyć sprawę hydroizolacji ławy i ścian fundamentowych w moim domu. dzwoniłem dziś do firmy torggler polska, do działu technicznego i pytałem o sposób użycia preparatów asfredol. otrzymałem odpowiedź, że ławę i na ściany fundamentowe izolujemy...

Pytanie nr 81
witam. 1. dlaczego w materiale wilgotnym, w którym wystąpiła różnica temperatur, nastąpi przepływ wilgoci z obszarów o wyższej temperaturze do obszarów o temperaturze niższej? 2. czy kamienie polne charakteryzują się duża porowatością, jaki jest udział mikrokapilar i makrokapilar w s...

Pytanie nr 82
witam. 1. co to oznacza, że ściana charakteryzuje się dużą bezwładnością termiczną?2. jak wyjaśnić pojawiające i znikające wilgotne plamy na murach budynku w zależności od warunków atmosferycznych?3. w jaki sposób skład chemiczny soli wystepujący w murach (np. w skutek podciągania kapilar...

Pytanie nr 83
witam. 1. jak określić stopień przesiąknięcia wilgocią? jak stworzyć pionowe i poziome mapy zawilgoceń? w jaki sposób wpływa to na decyzję wykonania przepony poziomej?2. jakie są przedziały zawilgoceń murów wykonanych z kamieni polnych i piaskowca?3. czego należy należy się spodziewać, je...

Pytanie nr 84
pan jerzy zembrowskimoja budowa nabrała tempa, ale pojawiły się nowe problemy:1. w projekcie jest duży zadaszony taras. chciałbym aby był wyłożony deskami z drewna egzotycznego np. bankirai. jak najlepiej przygotować podłoże pod tego typu taras?czy lepiej wylać płytę fundamentową, aby w przysz...

Pytanie nr 85
witam.mieszkamy w swoim domu już 3 lata. garaż jest pod wspólnym dachem. dom w konstrukcji kanadyjskiej (szkieletowej) drewniany. na zewnątrz mamy ocieplenie i elewację akrylową a od środka całość pokryta płytami gipsowo-kartonowymi. w garażu także. w całym domu nie ma żadnych problemów ale w ...

Pytanie nr 86
witam,chciałbym zasięgnąć porady na poniższy temat.chodzi mi o zdobycie jakiejkolwiek wiedzy na temat kotłowni wolnostojących. mieszkam w starym poniemieckim domu z kotłownią w środku  parteru (zajmuje nam 1/3 parteru). wpadłem na pomysł wyprowadzenia pieca do oddzielnego budynku odd...

Pytanie nr 87
witam panaremontuję taras 4m x 2,2m. na płycie nośnej z warstwą spadkową ułożyłem twardy styropian.przed 3 tygodniami firma zrobiła mi wylewkę z betonu z włóknami polipropylenowymi. płyta ma 50 mm grubości i jest zbrojona dołem i górą siatką z drutu 3 mm.  wczoraj odkryłe...

Pytanie nr 88
dzień dobry. kieruję budową, która obecnie jest właściwie zakończona i pierwsi mieszkańcy są zasiedlani. wielorodzinny budynek mieszkalny z garażami podziemnymi w warszawie. budynek w całości posadowiony jest na żelbetowej płycie grubości 60 cm wykonanej w technologii tbw (beton wodoszcze...

Pytanie nr 89
szanowny panie jerzy zembrowski.dzisiejszego dnia z wykonawcą omówiliśmy jak będą wykonywane ławy i ściany fundamentowe. dziś też o godz. 17.00 mamy kolejne spotkanie z wykonawcą na budowie. ławy fundamentowe mają być wylewane w 3 etapach. pytałem jak będzie łączony beton pomiędzy etapami. odp...

Pytanie nr 90
szanowny panie.wiele jest dyskusji na temat stropu. jedni uważają, że teriva (jak w moim projekcie) jest lepsza zaś drudzy stoją na stanowisku, że strop wylewany jest lepszy. jaka jest prawda i jakie jest pańskie zdanie? czy w moim domu stosować strop teriva czy wylewany?serdecznie pozdrawiam&...

Pytanie nr 91
szanowni państwo.trzy lata temu kupiłem dość stary dom (z roku 1977), w którym był obok garaż zakończony tarasem. od razu robiąc remont domu postanowiliśmy zamienić garaż na pomieszczenie rekreacyjne (fitness). nad garażem taras według właściciela składał się z takich warstw: strop żelbetowy, ...

Pytanie nr 92
szanowny paniejestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego, uczestnicząc na forum miałem przyjemność zapoznać się z pana wypowiedziami, które zrodziły u mnie niepokój w kwestiach budowy ścian.w związku z tym chciałem uzyskać informację na poniższy temat.mam dom ma ściany z betonu komórkowego 3...

Pytanie nr 93
witamprowadzę firmę wykonawczą. mam obecnie taki problem:w zakładzie przemysłowym (z lat 80-tych) wykonujemy remont i przebudowę. na poprzedniej posadzce hali na piętrze, obecnie będą nowe przeznaczenia: magazyn, część handlowa oraz sanitariaty i zaplecze.rzecz w tym, że stara hala ma posadz...

Pytanie nr 94
witamyreprezentuję dział remontowy jednostki wojskowej. mamy przed sobą remont kuchni wojskowej. obecnie jej stan jest opłakany: płytki terakoty w większości odpadły i widać goły beton. trzeba przyznać, że beton jest dobry i mocny.prosimy o podanie jak przyklejać i jakie płytki żeby można uż...

Pytanie nr 95
szanowny panie przesyłam zdjęcia przed wylaniem ław. wiem, że marnie to wygląda. w sobotę przed samym wylaniem przyjechał człowiek od odbioru zbrojeń, o godzinie 8.00. również o 8.00 przyjechał  beton. człowiek ów wstrzymał wylewanie betonu na 2,5 godziny, w których to ekipa budowlana pop...

Pytanie nr 96
dzień dobryjestem za namową mojego znajomego także użytkownikiem serwisu bdb ...moja budowa jest na etapie stanu surowego budynku. w obecnej sytuacji instalowane są okna na kotwach wystawione na zewnątrz poza ścianę gdzie będą schowane w ocieplenie styropianowe. ściany są zbudowane z...

Pytanie nr 98
witam...jakie warstwy na stropie drewnianym należy przewidzieć przy wykonywaniu pomieszczeń mokrych (łazienka)? z góry dziękuję za odpowiedź... proszę o dalsze informacje: - budynek jest nowy czy istniejący?- z czego strop (czym wykończony: legary i deski, czy deski na belkach, a może płyta (jak...

Pytanie nr 99
dzień dobrydziękuje za odpowiedz na pytania. jeżeli można prosić o rozwinięcie odpowiedzi to byłoby wspaniale: - dlaczego dopuszczalne jest zastosowanie styropianu tylko w jednej warstwie?- dlaczego uszczelnianie pianką styropianu bez frezów jest zabronione? dlatego proszę o rozwinięcie tych p...

Pytanie nr 100
proszę o przeprowadzenie analizy cieplno wilgotnościowej mojego domu.podaję kolejne warstwy licząc od środka1. tynk gipsowy 1cm-1,5 cm2.silka 24 cm3 maxit 405 termo fix4.rockwool fasrock-l 15cm5.maxit 410 termo uni fix z siatką vertex6.maxit prim 10507.maxit plus b tynk mineralno-polimerowyczy...

Pytanie nr 101
witam!dziękuję za wyczerpującą odpowiedz. mam jeszcze jedno pytanie odnośnie styropianów a mianowicie dowiedziałem się iż styropiany przed zastosowaniem powinny być sezonowane. jeżeli tak to jak długo i w jakiej temperaturze? jeżeli chodzi o styropian, to jeszcze jestem przed zakupem - jeśli m...

Pytanie nr 102
dzień dobrywykonujemy posadzkę w salonie samochodowym i mamy pewien problem z którym nie dajemy rady a każda osoba ma inne zdanie. co innego twierdzi kierownik budowy co innego inspektor nadzoru a co innego inwestor.salon ma posadzkę do wystawiania aut w kształcie koła o średnicy 10 m. wysokość ...

Pytanie nr 103
szanowni państwozwracam się z prośbą o sprawdzenie załączonego projektu budowlanego. jest to projekt jednorodzinnego domu szkieletowego drewnianego który wykonał architekt jako adaptacja projektu z katalogu. dla mnie wybudowanie domu jest inwestycją życia i chciałbym aby podczas mieszkania nie...

Pytanie nr 104
dzień dobry.firma nasza wykonywała balkony na osiedlu ........ w warszawie. zastosowaliśmy się do rozwiązań projektowych ale nie było tam rysunków detali więc nasz podwykonawca sam wymyślił uszczelnienie na balkonach. teraz oddajemy budynek do użytkowania i mamy problemy. we wszystkich&nb...

Pytanie nr 105
witam.projektuję aktualnie budynek mieszkalny wielorodzinny z balkonami.proszę o sprawdzenie załączonego rysunku balkonu pod względem poprawności hydroizolacji itp. pozdrawiam, witam. w stosunku do przesłanego rysunku (tu z konieczności prezentujemy jedynie wycinek) mam takie oto uwagi: &n...

Pytanie nr 106
witam.dziękuję za błyskawiczne sprawdzenie i odpowiedź. bardzo proszę jeszcze o opracowanie izolacji przeciwwodnej tego balkonu, który załączam. jest to płyta balkonu żelbetowego wsparta na mocowaniach firmy schock. pozdrawiam  witam. poniżej przedstawiam poprawiony rysunek pr...

Pytanie nr 107
witam.prowadzę nadzór nad robotami. mam wątpliwości co do rodzajów warstw na dachu o konstrukcji stalowej, a w szczególności parametrów płyt z wełny i konieczności jej wentylacji lub bez wentylacji? warstwy dachu przedstawiam na załączonych zdjęciach.proszę o pilną odpowiedź. pozdrawiam. ...

Pytanie nr 108
witam serdecznie,chciałabym się dowiedzieć, który z betonów komórkowych posiada podobne walory co ytong a jednocześnie jest oferowany w bardziej przystępnej cenie?                     &nbs...

Pytanie nr 109
proszę o poradę na temat zastosowania folii kubełkowej na moim fundamencie.na ławach pobudowane są ściany fundamentowe z bloczków betonowych które od zewnątrz zostały ocieplone twardym styropianem (płyty styropianu zostały przyklejone zwykłym klejem do styropianu i zabezpieczone siatką z klejem ...

Pytanie nr 110
szanowny panie, przeczytałem, że każdy budynek sprzedany lub wydzierżawiony będzie musiał podlegać ocenie energetycznej. po analizie wilgotnościowo - energetycznej mojego domu wyszło panu, że na ogrzewanie wydam 120 – 150 zł miesięcznie. myślę, że to bardzo mało. szacując „na oko” będzie to klasa b...

Pytanie nr 111
szanowny panie, 22 grudnia zakończyłem obsypywać fundamenty. ściany fundamentowe zostały ocieplone steinodurem od zewnątrz grubości 15 cm, od wewnątrz grubości 5 cm. zdecydowałem się na ocieplenie budynku styropianem grubości 25 cm, wełna jest o wiele, wiele droższa.   pierwsze pytanie. ja...

Pytanie nr 112
witam, jeszcze jedno pytanie.   kierownik mojej budowy powiedział mi, że schody należy wykonać zaraz po ścianach i wylewać razem ze stropem. przed zaszalowaniem stopni należy wykonać coś w rodzaju cokołu – stopy w podłodze aby nie opierać ich tylko na chudziaku. jeżeli ja wykonam teraz hydtoi...

Pytanie nr 113
witam piszę do pana o pomoc, bo wyszedł mi problem z przemarzaniem budynku oddanego rok temu do użytku. mam tam balkony narożnikowe. balkony mają ukryte żebra żelbetowe, między żebrami (przy budynku) robiliśmy przekładkę ze styroduru. niestety w narożniku mamy żebro i od str. mieszkania wyszło nam ...

Pytanie nr 114
zgodnie z wcześniejszym pana zaleceniem przesyłam skan mojego projektu i proszę o kilka porad.do chwili obecnej wykonane zostały fundamenty. ławy fundamentowe, zbrojone a następnie ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ocieplenie ze styropianu 8 cm od zewnątrz, zabezpieczone siatka z klejem, iz...

Pytanie nr 115
witam serdecznie.dom stoi w stanie surowym otwartym. ma mieć ściany trójwarstwowe (porotherm 25, wełna 10, pustka 3, cegła betonowa 12), a posadowiony jest na gruncie piaszczystym. na dzień dzisiejszy stoją wszystkie ściany konstrukcyjne z porothermu i zakryte dachem odeskowanym + papa.moje problemy...

Pytanie nr 116
dzień dobry przesyłam zeskanowany przekrój domu.mój problem polega na tym że chcę wymienić ocieplenie i pokrycie dachu nie naruszając istniejących sufitów z płyt gipsowych.chciałabym zdjąć blachę, deskowanie, między krokwiami wymienić wełnę mineralną (max 10cm nowa gr. wełny isover) na to założyć de...

Pytanie nr 117
witam pana serdecznieproszę o pomoc w przypadku mojego parterowego domu w którym został ocieplany dach.kierownik budowy twierdził, że to dla dobra budynku oraz wyciszy to dach. na dachu znajduje się dachówka braas, membrana dachowa wiatroizolacyjna, następnie 5 cm przerwy, wełna 15 cm na sznurowanym...

Pytanie nr 118
prowadzę nadzór inwestorski obiektu użyteczności publicznej i mam wątpliwości co do rozwiązania projektowego. chodzi o rozwiązanie połączenia fasady szklanej z elementami posadzki i części ściany fundamentowej budynku. wydaje mi się że nastąpi tu:1. niekontrolowane skraplanie wody.2. możliwość powst...

Pytanie nr 119
dzień dobry. chciałbym się zwrócic o poradę odnośnie struktury zewnętrznej. a mianowicie: jaka jest najlepsza struktura na ścianę zbudowaną w następujący sposób: - ściana zbudowana z pustaka karamzytowego 24 cm na zaprawę cementowo-wapienną, - ściany wewnętrzne to tynk suchy (płyty kartonowo-gips...

Pytanie nr 120
witam...w jaki sposób zamocować elewacyjne płyty z piaskowca gr. 4 [cm] na warstwie styropianu muru dwuwarstwowego, a w jaki sposób na murze jednowarstwowym (ceramika poryzowana)? przypadek mocowania na ociepleniu ze styropianu:problem jest trudny do rozwiązania, gdyż płyta piaskowca jest ciężka (1 ...

Pytanie nr 121
witam....w jaki sposób połączyć ocieplenie ściany frontowej lukarny (mur dwuwarstwowy, styropian) z ociepleniem ścianki bocznej lukarny wykonanej jako drewniana (wełna mineralna)?z góry dziękuję za odpowiedź. na ścianach murowanych ocieplenie musi być przyklejane metodą bso, zaś na drewnianej ściani...

Pytanie nr 122
witamw jaki sposób powinno być wykonane częściowe zamurowanie otworu okiennego przy wymianie stolarki okiennej m/n chodzi mi o takie kwestie:1. jak powinno być wykonane połączenie nowej części ściany ze starą?2. jakiej używać zaprawy - zwykłej murarskiej czy specjalnej?3. po jakim czasie od murowani...

Pytanie nr 123
witam....ściany parteru i ściany szczytowe w poziomie parteru i poddasza, gr. 60 cm, budynku mieszkalnego zostały wykonane z bloków piaskowca, ścianka kolankowa zostanie wykonana z ceramiki poryzowanej i styropianu jako ściana trójwarstwowa (pustak gr. 25 cm + styropian gr. 8 cm + pustak gr 11,5 cm)...

Pytanie nr 124
dzień dobry. wykupiłem prawo korzystania z państwa porad w tym serwisie i mam nadzieję że uzyskam właściwą pomoc. od sierpnia ubiegłego roku buduję dom jednorodzinny i mam same problemy z wykonawcami. każdy przychodzi i mami różnymi ważnymi swoimi osiągnięciami i tak wierząc bo nie mam innego przec...

Pytanie nr 125
czy może mi ktoś doradzić czy warto? chodzi mi o koszty. zamierzam wykonać w łazience podłogę z otoczaków średnicy 3-6 cm na powierzchni około 5 m2. aktualnie znajduje się tam tylko lastriko. proszę również o poradę jak się do tego zabrać i czy samo lastriko może stanowić warstwę wyrównującą czy pot...

Pytanie nr 126
dzień dobry. dużo przeglądam dyskusji na forach internetowych oraz czytuję różne magazyny budowlane. często spotyka się taki termin „oddychanie ścian”. czy może pan to bliżej jakoś objaśnić? właśnie rozpoczynam budowę i te informacje są mi potrzebne. i drugie pytanie. pojawiają się też sugestie, ...

Pytanie nr 127
witam.odwiedzam i czytam forum na różnych portalach. i szczerze mówiąc jestem coraz głupszy a zamierzam w tym roku rozpocząć budowę domu. chodzi mi o rekuperatory. co to takiego i ile da się oszczędzić po jego zamontowaniu? i gdzie się go montuje - czy w każdym pokoju czy na każdym poziomie? błagam ...

Pytanie nr 128
witam i proszę poradę ogrzewam swój dom ciepłem z elektrociepłowni a w rezerwie mam stary piec żeliwny tzw. śmieciuch. od czasu do czasu odpalam go sobie i palę różnego rodzaju drewno, które mam za darmo, najczęściej ze starych palet. jestem z niego zadowolony poza jednym drobiazgiem. na ściankach w...

Pytanie nr 129
szanowny panie. czytałem gdzieś na forum, że kilka osób, które zrealizowały swoje domy po konsultacjach u pana było zachwyconych skutkami. wykupiłem dostęp do waszego serwisu i też pragnę konsultować swój przyszły projekt domu (zamierzamy budować się w przyszłym roku). ale nie wiem od czego zacząć?...

Pytanie nr 334
witamproszę o pomoc, obecnie jest kładziony tynk silikatowy baranek 1,5mm, po położeniu go na wewnętrzne ściany okien tynk popękał powstało coś jakby pajęczynka, na ścianie też zaczyna pękać, jest bardzo kruchy, na jednej ze ścian u jej dołu w ogóle nie wysechł i wyraźnie wychodzi kolor(zieleń), z...

Pytanie nr 130
dzień dobry. mam taki problem. dwa lata temu fachowcy zbudowali żelbetową nieckę basenu kąpielowego u mnie w ogrodzie. basen ma wymiary 4 x 10 m. teraz przyszła kolej na wykończenie basenu. nie będzie on miał zadaszenia. wynająłem nowych fachowców, którzy będą układać płytki ceramiczne basenowe na ...

Pytanie nr 131
szanowni państwo.w tę zimę pociekł mi dach w kilku miejscach nad warsztatem stolarskim. zawołałem ludzi od dachów i w kilku miejscach wykonali takie zaklejenia kawałkami papy a wokół komina smołowali - jak na zdjęciach któe przesyłam do państwa. czy to jest dobrze wykonane bo po ostatnim deszczu nad...

Pytanie nr 132
szanowni państwo.prowadzę niewielką firmę handlową. rok temu w moim pawilonie biurowym firma specjalistyczna wykonała ocieplenie ze styropianu i tynku cienkiego kornik (jak na fotografii). przez zimę był spokój ale teraz na wiosnę ten tynk całymi płatami odpada! co robić? czego to jest powodem? jak...

Pytanie nr 133
witam ponownie i oczywiście mam kolejne pytanie.zakupiłem kominy schiedla, do kominka o średnicy 20 cm - wymiary zewnętrzne 39/39 cm (rondo) i do pieca gazowego z zamkniętą komorą spalania średnicy 14 cm 36/36 cm (qadro) w środku pomiędzy nimi chciałbym wstawić bloczek wentylacyjny tej samej firmy d...

Pytanie nr 134
szanowny panie, przeglądam zapytania i odpowiedzi z działu „o co pytali inni?” i trochę przerażony jestem ilością błędów budowlanych i tym, że zmieniając jakiś szczegół w technologii lub nawet sposób użytkowania pomieszczenia dochodzi do nieszczęścia. myślę więc o czym zapomniałem. najbardziej...

Pytanie nr 135
ja mam do was pytanie. chce pobudowac w ogrodze taki basen do kapania. on ma miec wymiary 10 x 4 m i glebokosci od 1,2 do 2 m. caly ma być z betonu i ma byc oblozony plytkami basenowymi. wy mozecie mnie podlicyc ile bedzie kosztowac materialy (bez betona)?   przyjmując za podstawę ceny cen...

Pytanie nr 136
szanowni państwo. mieszkam w starym domu po rodzicach. nie ma potrzeby wykonywać szeroki remont domu, ale podłogi są z desek. chciałabym na nie położyć takie panele. czy jest jakiś sposób, żeby to zrobić jak najtańszym kosztem i nakładem prac? idealnie byłoby gdybyśmy z mężem mogli sami to wykonać ...

Pytanie nr 137
witam. gdzieś w internecie czytałem na forum pochlebne opinie o dziwnej technologii budowania domów w klasie biobudownictwa. ktoś nawet wybudował domek z prasowanej słomy, gliny i żerdzi. znalazłem pod hasłem strawbale albo strohballen domy z prasowanej słomy w różnych stronach świata. ktoś w pol...

Pytanie nr 138
mam pytanie. mieszkam w starym budownictwie (kamienica) i właśnie mam remont (w chwili obecnej jestem w trakcie kładzenia kafelek). sprawa wygląda tak. hydraulik wymienił wszystkie rury na nowe takie zwykle ocynkowane, gdy kończył wystrzelił zawór bezpieczeństwa przy bojlerze, kupiliśmy drugi który ...

Pytanie nr 139
witam i proszę poradę. ogrzewam swój dom ciepłem z elektrociepłowni a w rezerwie mam stary piec żeliwny tzw. śmieciuch. od czasu do czasu odpalam go sobie i palę różnego rodzaju drewno, które mam za darmo, najczęściej ze starych palet. jestem z niego zadowolony poza jednym drobiazgiem. na ściankach ...

Pytanie nr 140
  witam serdecznie.zwracam się z prośbą o wsparcie techniczne jak i merytoryczne w sprawie założenia instalacji kolektorów słonecznych. poniżej przybliżę moją sytuację mieszkaniową. szeregowiec, ok. 12 m wysokości z dachem skierowanym północ-południe o kącie ok. 45 st. (dachówka ceramiczna), 4...

Pytanie nr 141
witam. z informacji jakich pan mi udzielił wynika, że powinienem zamówić folię wiatroizolacyjną o przepuszczalności pary wodnej ro=1300g/m2 24h oraz folię paraizolacyjną o współczynniku oporu dyfuzyjnego "mi" większe od 360000. rozmawiałem z doradzą firmy dorken i po rozmowie wiem, że nic nie wiem....

Pytanie nr 142
witam. mam wykonawcę do budowy więźby dachowej z krokwi pod dachówkę ceramiczną. wykonawca stosuje zwykłe gwoździe stalowe czarne (załączam kilka fotografii). od pana wiem, że powinny być stosowane gwoździe skrętne. jak to powinno być poprawnie? pozdrawiam, do łączenia drewnianych elementów więźby...

Pytanie nr 143
witam...w czym zawinił wykonawca? nie posiadam wiedzy o zastosowanych materiałach wyprawy tynkarskiej, (ewentualnie powłoki malarskiej)..załączam fotografię: elewacja wschodnia, bso oparty na styropianie... przy wykonywaniu tej elewacji popełniono kilka błędów:1. zastosowano kolor zbyt ciemny, tj. p...

Pytanie nr 144
w wyniku dokonania odkrywek ławy i ściany fundamentowej, budynku niepodpiwniczonego, stwierdzono brak wykonania izolacji pionowej od strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz obecność poziomej izolacji ławy, ściany fundamentowej a także podłogi na gruncie. ławy fundamentowe, zagłębione 90 [cm] poniżej t...

Pytanie nr 145
witam...za pomocą jakich kołków należy zamontować wieszaki kotwowe sufitu podwieszanego o konstrukcji nośnej dwuwarstwowej z profili cd60 i pojedynczym opłytowaniem (płyty g-k gr. 12,5 mm) do otynkowanego (tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm) stropu z płyt kanałowych typu "żerań"?czy grubość warstw...

Pytanie nr 146
witam...pomieszczenie kuchni w rzucie poziomym oparte na prostokącie posiada dwie ściany zewnętrzne(nośna i samonośna) i dwie ściany wewnętrzne (nośna i działowa) oraz dwa otwory okienne. nad pomieszczeniem znajduje się stropodach pełny o konstrukcji nośnej wykonanej z płyt kanałowych typu "żerań", ...

Pytanie nr 147
witam pana serdecznie,dziękuję za rozwiązania dot. tarasu zielonego.bardzo proszę o sugestię w sprawie połączenia dachu ze ścianą trójwarstwową (porotherm 25 cm, wełna mineralna 10 cm, pustka powietrzna 3 cm, cegła licowa betonowa 12 cm) w przypadku kiedyrynny są zaprojektowany prawie na styk do ści...

Pytanie nr 148
witam...jaka jest różnica pomiędzy sorpcją a higroskopijnością??z góry dziękuj za odpowiedź... właściwie, to oba pojęcia znaczą niemal to samo, bo dotyczą samorzutnego pochłaniania wilgoci z otoczenia przez ciało. sorpcja dotyczy wyłącznie pochłaniania wilgoci z otoczenia w postaci pary wodnej prze...

Pytanie nr 149
witam.....jak poprawnie wykonać (zakres robót budowlanych) połączenie styropianu i wełny (przyklejanych na ścianie) w metodzie bso?z góry dziękuję za odpowiedź... poniżej przedstawiam dwa warianty takiego połączenia, np. dla budynku wysokiego....

Pytanie nr 150
nadzorując budowę spotkałem się z następującym problemem: wykonawca w roli paroizolacji powierzchni pod tarasem zielonym ( taras nad garażami) zastosował folię dachową winyl dach. w opisie jej właścowości znalazłem stwierdzenie że jest to folia paroprzep[uszczalna opór dyfuzyjny: nie więcej niż 3 x ...

Pytanie nr 151
dzień dobry.zapisałem się do tego serwisu. muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. także mój tato, który jest budowlańcem.jestem uczniem technikum budowlanego. mam taki problem. na opakowaniach worków z klejem do terakoty widnieją różne symbole: c1, s2, t. jak to rozumieć i jakie normy o tym podaj...

Pytanie nr 152
witam, przesyłam projekt ogrzewania budynku. posadzka na całym budynku wykonana jest z płytek ceramicznych, nie chcemy nic innego. ogrzewanie podłogowe jest w całym budynku zaś ogrzewanie grzejnikowe tylko w sypialniach. w sypialniach ogrzewania podłogowe pracuje od godziny 5.00 do np. 16.00 (dobie...

Pytanie nr 153
witam....1. jaki współczynnik wodochłonności posiada tynk mineralny pomalowany 2x farbą silikatową, czy takie rozwiązanie można stosować w strefie cokołowej?2. jaki współczynnik wodochłonności posiada tynk mineralny pomalowany 2x farbą silikonową, czy takie rozwiązanie można stosować w strefie cokoł...

Pytanie nr 154
witam...w jaki sposób zamocować parapet z blachy powlekanej przy usytuowaniu stolarki okiennej w licu muru, przy dociepleniu ściany styropianem gr. 16 cm??czy można blachę mocować wkrętami do ramy okiennej pvc??jak zabezpieczyć parapet przed podrywaniem przez wiatr??jaki powinien być spadek parapetu...

Pytanie nr 155
dzień dobry przesyłam plan tarasu o którym rozmawialiśmy. niebieskim kolorem zaznaczyłem dylatacje pokrywające się ze szkłem na dylatacji tarasu. taras jest podzielony na płyty z lastrykowe o wym.1,0x1,5 m. ściana budynku jest docieplona styropianem. jak rozwiązać wyłożenie tarasu płytkami ce...

Pytanie nr 156
witam. projektuję obecnie oborę dla krów o wymiarach 45 x 15 m z płytą przejazdową o wymiarach 20 x 15 m z murkami wysokości 30 cm oraz zbiornikiem na gnojowicę pojemności  100 m3. czy mogę prosić o pomoc w opracowaniu technologii aby spełniała ona aktualne wymagania ue (projekt dofinansowan...

Pytanie nr 157
dzień dobry.jako wykonawca mam problem z balkonami (razem 500 sztuk). załączam kilka fotografii. głównym problemem jest masowe przeciekanie balkonów. musimy usunąć usterki do końca maja. obowiązuje nas 4-letni okres gwarancyjny. proszę o podanie sposobu rozwiązania problemu przeciekających balkonów...

Pytanie nr 158
problem: wilgotna piwnicastan istniejący:budynek z początku lat 50. xx w. ławy fundamentowe kamienno betonowe.ściany fundamentowe - piwniczne z cegły pełnej grub. 42 do 56 cm.brak izolacji pionowej ścian (lub izolacja szczątkowa - na niektórych ścianach lepik) + fragmenty styropianu (oczywiście prze...

Pytanie nr 159
witam....1. czy na opasce żwirowej, wokół budynku, o grubości 10 [cm] ułożonej bezpośrednio na warstwie gruntu może za kilka lat pojawić się trawa?? czy należy stosować jakieś włókniny przed wykonaniem opaski??2. czy od opaski żwirowej odbijają się krople deszczu?? jeśli tak to na jaką wysokość??3. ...

Pytanie nr 160
witam.zamierzam cokolik przy styku ściany z płytą balkonową wykonać tynkiem mozaikowym o szerokości około 15 cm. na balkonie będą położone płytki ceramiczne. ściany będą ocieplane styropianem.w tematyce rozwiązań w serwisie pokazane jest rozwiązanie w przypadku gdy cokolik jest wykonywany płytek cer...

Pytanie nr 161
witamczy może pan opisać w skrócie jak powinno się poprawnie wykonać posadzkę na gruncie z utwardzeniem proszkowym? i czy we własnym zakresie można ją wykonać? planuję wykonać taką posadzkę w moim zakładzie stolarskim, bo stara już jest okropnie zniszczona (pamięta jeszcze gomułkę).   pozdra...

Pytanie nr 162
dzień dobrymam zamiar zastosować produkt firmy torggler a konkretnie asfredol 682 który znalazłem w tym serwisie. czy można od was uzyskać dokładniejszy opis jak zaizolować fundament wykonany z bloczków betonowych? będę sam to robić i nie chcę popełnić jakichś błedów.   z góry dziekuje...

Pytanie nr 163
witam jesteśmy firmą wykonawczą. mamy taki problem: na betonie b-7,5 do max. b-15 grubości 9 cm położonym na gruncie wykonaliśmy posadzkę z żywicy epoksydowej grubości 3 mm i niestety po pierwszym użytkowaniu powstały pęknięcia a miejscami żywica odpada płatami. pyli się też beton co leży pod żywic...

Pytanie nr 164
szanowny panie. czytałam pana wypowiedzi na różnych forach i wreszcie dotarłam do pana. zwracam się z takim oto problemem. mam na uwadze kupno domu (bliźniak), który jeszcze nie jest zamieszkały (świeżo ukończony). przesyłam projekt oraz kilkadziesiąt fotografii z opisem ich miejsca na projekcie. b...

Pytanie nr 165
witam,   przesyłam prośbę o wykonanie opracowania wykonania hydroizolacji fundamentów odpowiedniej do występujących warunków wodno-gruntowych. w załączniku przesyłam analizę geotechniczną oraz przekroje budynku. w związku z tym, że temat jest bardzo pilny proszę o szybką odpowiedź.   ...

Pytanie nr 166
proszę o poradę w następującej sprawie:jaki zastosować materiał przy hydroizolacji płyty fundamentowej budynku mieszkalnego 5-kondygnacyjnego?podstawowe dane:- płyta żelbetowa gr. 70 cm posadowiona na palach franki,- pod płytą warstwa chudego betonu 10 cm,- izolacja na warstwie chudego betonu,- spód...

Pytanie nr 167
witam...czy wysoka akumulacja ciepła w ścianach jest zaletą czy wadą??z góry dziękuję za odpowiedź... w każdym właściwie klimacie, wysoka kumulacja ciepła w ścianach jest zaletą, ale ważnym warunkiem jest, aby podobne parametry kumulacyjności występowały we wszystkich przegrodach otaczających człowi...

Pytanie nr 168
witam....dlaczego przy docieplaniu ściany szczytowej (tylko ściany szczytowej) należy docieplać również ściany podłużne na szerokości 100 cm poza krawędź narożnika wypukłego?? te 100 cm ocieplenia jest mocno orientacyjne, gdyż wartość strefy bezpieczeństwa należy obliczyć z dwuwymiarowego przewodnic...

Pytanie nr 169
witam. mam taki problem.opis:bryła cokołu pomnika o wym. 450 x 350 x wys. 80 cm wykonana z betonu monolitycznego zagłębiona w gruncie bez żadnych hydroizolacji. powierzchnia pozioma oraz powierzchnie pionowe boczne obłożone płytami granitowymi na klej. po ok. 5 latach od wykonania, z powodu braku iz...

Pytanie nr 170
witam....etap i - docieplono ścianę szczytową z zastosowaniem styropianu gr. 8 cm, kilka lat później docieplono ścianę podłużną z zastosowaniem styropianu gr. 8 cm.etap ii - dokonano rozbiórki ocieplenia ściany szczytowej.etap iii - docieplono ścianę szczytową z zastosowaniem styropianu gr. 15 cm.1....

Pytanie nr 171
witam.nadzoruję renowację starej wieży ciśnień. w żelbetowej konstrukcji zbiornika wody pitnej (b-20) zostały stwierdzone rysy i pęknięcia dwóch odmian: rysy o rozwarciu rzędu 0,1 - 0,3 mm oraz pęknięcia o rozwarciu rzędu 0,5 - 3,0 mm. proszę o podanie wymagań dla żywicy do spajania r...

Pytanie nr 172
szanowny panie. obecnie wokół fundamentów naszego domu (spadek po dziadkach) w związku z likwidacją zawilgoceń w piwnicy wykonywany jest drenaż opaskowy średnicy 100 mm. w projekcie są przewidziane 4 studzienki kontrolne w rogach budynku ale wykonawca chce dać tylko jedną kontrolną a pozostałe tzw....

Pytanie nr 173
szanowny panie. w pewnej pana publikacji czytałem kilka lat temu o wykonywaniu nowych hydroizolacji w piwnicach gdy nie ma pod podłogą żadnej hydroizolacji a grunt jest podmokły. pod ścianami fundamentu na ławach jest papa. planujemy zerwać betonowe podłogi w piwnicy. czy może pan podać krok po kro...

Pytanie nr 174
witam państwa. ... w moim budowanym teraz domu ścianę szczytową ocieplono jak na zdjęciu które przesyłam. jest to styropian grubości 10 cm. zastanawia mnie że ten styropian na parterze przyklejano na klej a na ścianie szczytowej poddasza i na balkonie od spodu przyklejano na piankę. czy to jest pr...

Pytanie nr 175
... mam pytanie. ogrodzenie mojej posesji jest drewniane (jak na zdjęciu). 8 lat temu było malowane impregnatem do drewna akrylowym ale nie pamiętam nazwy. teraz chcę pomalować znowu ale pokazały się mchy w niektórych miejscach. czy wystarczy to zdrapać i czym? jak mam się zabrać do malowania żeby ...

Pytanie nr 176
witam....wykonuję obliczenia mostków cieplnych.fot.1 - ściana z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie cementowo - wapiennej, gr. 25 cm. w rzeczywistości nie występuje kondensacja pary wodnej na styku mur - ościeżnica. stolarka drewniana, szczelna. brak wymiany powietrza w pomieszczeniu mieszkalnym.f...

Pytanie nr 177
szanowny panie. wynajmuję pomieszczenia piwniczne w kamienicy jeszcze sprzed ii wojny chyba do których prowadzą schody (na zdjęciu). od początku mamy problem ze ścianami na których są plamy i tynk odpada. nic nie pomaga remont. jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy i czy jest na to jakiś sposób?z...

Pytanie nr 178
witam....fot.1 - ściana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej. w rzeczywistości nie występuje kondensacja w narożniku.fot.2. ściana po termomodernizacji ocieplona (tylko ściana szczytowa). występuje kondensacja pary wodnej w narożniku, ukazały się czarne naloty.1. dlaczego tak...

Pytanie nr 179
witam....co spowodowało taką degradację zewnętrznych warstw ocieplenia (styropian) wykonanego 15-18 lat temu? elewacja zachodnia częściowo przesłonięta.z góry dziękuję za odpowiedź... serwis bdb: proszę zbadać dokładniej problem, bowiem mam wątpliwości: 1. nie wydaje się, aby było to klasyczne oc...

Pytanie nr 180
witam....w jaki sposób (zakres robót budowlanych) należy wyrównać powierzchnie podłoża pod docieplenie metodą bso, gdy ściana wykazuje odchylenie od pionu mieszczące się w granicach 5-10 cm?z góry dziękuje za odpowiedź... wyrównanie lica ściany pod ocieplenie metodą bso, powinno być wykonane materia...

Pytanie nr 181
witam...ściana szkoły wykonana jako mur mieszany (cegła ceramiczna pełna, piaskowiec), brak izolacji pionowej i poziomej. ściana o wystawie południowej. budynek niepodpiwniczony.1. czy widoczne na ścianach ciemniejsze plamy powstały w wyniku podciągania kapilarnego i/lub wody rozbryzgowej??zapropono...

Pytanie nr 182
witam....1. w jaki sposób doprowadzić do dawnej świetności parapety okienne z piaskowca pomalowane farba emulsyjną??2. jaki powinien być spadek parapetu kamiennego?? czy 1% jest wystarczalny, jeśli nie jak można zwiększyć spadek parapetu??3. jak poprawnie wykonać połączenie parapetu kamiennego z zap...

Pytanie nr 183
witam....1. jak poprawnie wykończyć gzyms na ścianie szczytowej pokryty dachówką ceramiczną??2. czy dachówki należy układać na kleju (jakim?)??3. jak poprawnie wykonac połączenie dachówki ze ścianą szczytową?? czy dachówkę należy wpuścić pod tynk?? czy należy wykonać obróbkę blacharską??4. czy należ...

Pytanie nr 184
witam...kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej, o wymiarach poprzecznych 0,75 x 0,90 [m], długości 11,50 [m] (z czego komin na długości 5,80 [m] przebiega przez pomieszczenie nie ogrzewane). kominy w chwili obecnej są nie użytkowane. 1. w jaki sposób można zaadoptować przewody kominowe dymowe na...

Pytanie nr 185
witam....1. jak poprawnie wykończyć szczyt dachu dachówkami krawędziowymi??2. jak poprawnie wykończyć szczyt dachu blachą stalową powlekaną??z góry dziękuję za odpowiedź... krawędzie szczytowe (wiatrownice) takiego dachu jak ten (krytego dachówką karpiówką) powinny być wykonane ze specjalnych dachów...

Pytanie nr 186
witam...1. jak poprawnie wykończyć połączenie połać dachu - ściana podłużna??2. jakie można zastosować materiały inne niż obróbka blacharska??z góry dziękuję za odpowiedź... zastosowanie obróbki blacharskiej nie wchodzi w grę - z uwagi na mocno pofalowaną krawędź dachówek na styku ze ścianą. jedynym...

Pytanie nr 187
witam...1. czy takie mocowanie rynien jest poprawne??2. jak prawidłowo wykonać mocowanie rynien??3. jak prawidłowo wykonać strefę okapową, przy tak skonstruowanym gzymsie?? jak zapewnić wentylację pod pokryciem (wymiana pokrycia dachowego)??z góry dziękuję za odpowiedź... samo mocowanie rynien na ta...

Pytanie nr 188
witam....zaproponowano rozbiórkę wszystkich warstw stropu drewnianego do ślepego pułapu (deski, polepa gliniana). pomieszczenie nad stropem jest nie ogrzewane.1. czy należy zaimpregnować fragmenty belek stropowych i desek ślepego pułapu. jak przygotować powierzchnię?? czym impregnować??2. o czym nal...

Pytanie nr 189
witam....w dachu stromym, w konstrukcji więźby dachowej zastosowano przypustnice (nadbitki na krokwiach). zastosowanie przypustnic spowodowało zmianę kąta nachylenia połaci dachowej w paśmie szerokości około 1.50 [m] o około 5 stopni. oznacza to, że w pasie szerokości 1,50 [m] od linii okapu w stron...

Pytanie nr 190
witam....1. czy przy zastosowaniu okapu bezgzymsowego (dach płaski) należy instalację odprowadzającą wody opadowe z połaci dachowej (rynny) przewymiarować, w związku z możliwością wystąpienia warunków ekstremalnych i przelewaniem się wody bezpośrednio na elewację??2. czy istnieją inne środki zapobie...

Pytanie nr 191
zgodnie z naszą rozmową, przesyłam listę zagadnień z naszego budynku, którego budowę teraz realizujemy. mamy kilka problemów co do których chcielibyśmy prosić pana o opinię.1. czy prawidłowe pod względem ochrony cieplnej i warunków posadowienia, jest wykonanie fundamentów tak jak jest to p...

Pytanie nr 192
witam!! proszę o zaopiniowanie przesłanego rysunku przyziemia budynku pod wzgledem: -    warunków posadowienia -    ochrony cieplnej budynku -    ochrony przeciwwilgociowej     z poważaniem, rozwiązanie to jest nie do przyjęcia,...

Pytanie nr 193
dzień dobry. dziękuję za odpowiedź i mam dalsze pytania do tego obiektu.  1. czy styrodur na izolacji pionowej fundamentu może mieć grubość 8 cm? 2. czy można zastosować hydroizolację pionową 1-krotną? 3. czy stosować osłonę izolacji pionowej przed uszkodzeniem w czasie   &nb...

Pytanie nr 194
... budujemy jako komitet osiedle domów 2-rodzinnych (bliźniaki). nasz podwykonawca chce ocieplenie poddasza nieużytkowego (ew. z czasowym wejściem dla kontroli) z wełny mineralnej grub. 20 cm podwiesić na sznurkach nylonowych mocowanych do góry dolnego pasa dźwigarów drewnianych a potem dać konstru...

Pytanie nr 195
szanowni państwo. reprezentuję firmę developerską. w roku 2004 wybudowaliśmy i sprzedaliśmy sześć 2-rodzinnych domów bliźniaków. pomiędzy każdym segmentem w domach była wykonana ściana rozdzielcza. w projekcie przewidziano ścianę z bloczków drążonych silka m24, zaś wykonawca zamienił je na m18. obe...

Pytanie nr 196
wykonujemy aktualnie pokrycia dachowe na osiedlu nowych domów w warszawie. mamy taki problem. na dachach są dachówki decra (takie z chropowatą posypką ceramiczną). obróbki blacharskie na daszkach wejściowych wykonujemy z blachy gładkiej malowanej proszkowo. inwestorowi a szczególnie architektowi to ...

Pytanie nr 197
wykonujemy poddasza użytkowez płyt g-k. proszę o informację jakim produktem trzeba uszczelniać elastyczne fugi na stykach ścianka-dach, ścianka-ścianka, ścianka-tynk gipsowy oraz ścianka-tynk klasyczny cementowo-wapienny? stosowaliśmy silikony ale nie trzymają się i odpadają - czy robimy coś źle?&nb...

Pytanie nr 198
witam. kończę budowę stajni dla koni. jest drewniana z dachem też drewnianym odeskowanym szczelnie, na tym położono papę podkładową i dachówkę bitumiczną isola. gąsiory także z dachówki bitumicznej.  nad stajnią jest strop drewniany z wełną szklaną między belkami i podłoga a pod tym dache...

Pytanie nr 199
witam, przesyłam w załączniku zacieki powstałe po ulewnym deszczu, 6 godzin po położeniu elewacji, które prawdopodobnie pochodzą od drewna. zacieków nie da się teraz zmyć wodą. co robić by w przyszłości ich uniknąć. elewacja nie została wymyta. na zacieki zostania położona farba prawie biała, czy z...

Pytanie nr 200
witam....wymiana ław i ścian fundamentowych....1. czy przy wykonaniu ław fundamentowych (odcinkami) z użyciem cementu portlandzkiego cem i 42,5r, po okresie 12 h od rozpoczęcia procesu wiązania, można przystąpić do wykonywania izolacji poziomej (ławy) z cienkowarstwowej mineralnej zaprawy uszczelnia...

Pytanie nr 201
witam...budynek posadowiony 50 cm poniżej poziomu terenu; glina; zwierciadło wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia; fundamenty i ściana z kamienia; budynek nieogrzewany; widoczne zarysowania ścian związane z wysadzinami. 1. czy przy zbyt płytkim posadowieniu(powyżej granicy przemarzania) można...

Pytanie nr 202
witam..1. czy przy wykonaniu płyty betonowej (podłoga na gruncie) należy ją oddylatować od konstrukcji murowej??2. czy przy dociepleniu ścian fundamentowych od wewnątrz płyta betonowa podłogi na gruncie będzie oddzielona od konstrukcji muru? czy płytę betonową należy wylać po ułożeniu płyt styropian...

Pytanie nr 203
witam....budynek gospodarczy (1790r.) użytkowany był jako obora (od 30 lat brak inwentarza).1. jak należny przygotować powierzchnie ścian pod tynki renowacyjne??2. w jaki sposób należy ochronić się przez azotanami (tynki ofiarne??)??3. no co zwrócić uwagę przy adaptacji pomieszczenia przeznaczonego ...

Pytanie nr 204
witam....jakimi materiałami można uzupełnić ubytki w elementach drewnianych np. belki stropowe??z góry dziękuję za odpowiedź... przed rozpoczęciem prac naprawczych dokonać trzeba następującego typowania: drewno powierzchniowo porażone (czyścić szczotką stalową), drewno porażone na głębokość do 1...

Pytanie nr 205
witam serdecznie,dzięki panu mój dom i ja czujemy się bezpiecznie(początek porada 115).pytanie: czy przy ocieplaniu domu wełną mineralną, można tą wełnę zabezpieczyć przed działaniami atmosferycznymi (zawilgocenie w czasie trwania prac) zaciągając na niej tzw. klej? wełna stanowi część ściany trójwa...

Pytanie nr 206
witam państwa.mam zamiar zlecić wykonanie opinii stanu technicznego domu jednorodzinnego który zamierzam kupić. czy mogę uzyskać objasnienie jakie zagadnienia muszą być zawarte w takiej opinii?   proszę o możliwie pilną odpowiedź i podanie orientacyjnej ceny wykonania takiej opinii.   ...

Pytanie nr 207
dzień dobry.mam taki problem. nad nieogrzewanym garażem jest taras w zupełnie dobrym stanie i nie ma przecieków ani przemarzania. są na nim stare jeszcze gomułkowskie płytki przyborskiego. chcielibyśmy położyć nowe płytki ale bez zrywania starych. jak to zrobić fachowo? z góry dziękuję, szkoda, że n...

Pytanie nr 208
szanowny panie.mamy do wykonania posadzkę betonową grubości 12 cm zacieraną proszkowo w hali mebli i magazynie mebli, obsługiwanej przy pomocy wózków magazynowych widłowych i paletowych. nie mamy doświadczenia w tych pracach. proszę podać czy do betonu klasy b-25 wystarczy dodać zbrojenie rozpr...

Pytanie nr 209
witam...1. czy farba silikonowa nadaje się do wymalowań tynków renowacyjnych lub zwykłych tynków cementowo - wapiennych z dodatkiem porotwórczym, którymi pokryta jest sala gimnastyczna (szkoła podstawowa)?? czy jest odporna na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne (uderzenia piłką, itp.)??2. czy tyn...

Pytanie nr 210
witam,na mojej budowie układana jest więźba dachowa. wkrótce będzie układany dach. no i tu mam dylemat. w zasadzie przez długi czas byłem zdecydowany na dachówkę cementową firmy braas. gdy żona poczytała opinie na forum to wiekszość głosów jest za dachówką ceramiczną, więc nasz wybór padł na dachówk...

Pytanie nr 211
witam serdecznie!mam pytanie, czy dobrze jest wykonywana konstrukcja i pokrycie dachu w kształcie połowy walca. w pierwszej wersji pokrycie dachu miało być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej, jednakże inwestor zmienił na pokrycie gontem. nie znam dokumentacji, ponieważ akurat nie była dostępna...

Pytanie nr 212
chcę wykonać elewację z płytek klinkierowych układając je na ociepleniu ze styropianu (12 cm) - budynek mieszkalny czterokondygnacyjny w gdyni.firma sto oferuje taką technologię. czy jeżeli będę przestrzegał tej technologii to nie muszę obawiać się usterek - wykwity, odpadanie płytek? jak trwała...

Pytanie nr 213
witam...jakim materiałem należy uzupełnić spoiny muru z piaskowca (po hydrofobizacji) w strefie cokołu??z góry dziękuję za odpowiedź... jeżeli hydrofobizację płyt piaskowca wykonano przed ich montowaniem i tylko płaszczyzny czołowe, to wypełnienie spoin nalezy wykonywać masą przeznaczoną do murów li...

Pytanie nr 214
witam...1. przy wykonywaniu tynków renowacyjnych, na jakim etapie należy przyklejać ozdobne profile okienne??2. czy opaski okienne wzdłuż nadproża (profile ozdobne) należy zabezpieczać pasem blachy stalowej??3. z jakich materiałów należy stosować w/w profile - silikaty czy polistyren??4. jak powyższ...

Pytanie nr 215
witam...kiedy zachodzą przesłanki do połączenia rynny dachowej z rurą spustową za pomocą zbiorniczków zlewowych??z góry dziękuję za odpowiedź... są dwa przypadki, kiedy stosujemy połączenia rur spustowych z rynnami poprzez zbiorniczki zlewowe:1. w obiektach zabytkowych, gdy trzeba odtworzyć rozwiąza...

Pytanie nr 216
witam, mam pytanie dodatkowe w temacie hydroizolacji (porada nr 165):   1. czy naprawdę konieczne jest użycie styropianu ekstrudowanego na wewnętrznej stronie ścian fundamentowych? w opracowaniu przyjęto zastosowanie takiego styropianu o grubości 50mm. pytanie zadaję oczywiście ze względu...

Pytanie nr 217
witam,jestem już po uroczystościach wiechy. ostatniego dnia murarze wykańczali m.in. otwory okienne do wymiarów wg projektu. gdy wznosili ściany to pozostawili otwory w wysokościach, jakie wynikały z układania całych pustaków. dopasowanie niektórych okien do wymiarów zrobili, wg mnie chyba nie za fa...

Pytanie nr 218
witam...1. w jakich przypadkach stosujemy papy o większej elastyczności??2. w jakich przypadkach stosujemy papy o większej sztywności??3. czy można stosować w/w papy w jednym układzie??4. jakie będą skutki ułożenia papy w temperaturze poniżej zera??z góry dziękuję za odpowiedź... podejrzewam, że pod...

Pytanie nr 219
witam....1. czy fundamenty schodów zewnętrznych, zdylatowane od ściany piwnicznej budynku, należy posadowić na głębokości odpowiadającej głębokości posadowienia budynku, tj. około trzech metrów poniżej poziomu terenu??2. czy głębokość posadowienia, o której mowa wyżej, będzie prawidłowa jeżeli jej w...

Pytanie nr 220
witam serdecznie.mam pytanie odnośnie podbudowy pod kamień piaskowiec.przymierzam się do ułożenia na tarasie oraz chodnikach kamień piaskowiec metodą \"na dziko\". rozmawiałem z kilkoma \"fachowcami\" od kamienia na temat właściwej podbudowy pod tenże kamień. metody są różne. jedni uważają, iż właśc...

Pytanie nr 221
witam po długiej przerwie w kontaktach i mam do pana zapytanie:   czy zna pan jakiś rodzaj szlichty, która nadawałaby się na niestabilne podłoże (piach pomiędzy legarami drewnianymi na których przybito 2 warstwy gk, lata 70-te)? podłoga jest nierówna +/- 3 cm, a chcę na niej położyć parkiet,...

Pytanie nr 222
przesyłam panu zdjęcie zamontowanego okna. ościeżnice okien pcv wyposażone zostały na dole w kanał odpływowy dla skraplającej się pary wodnej i na górze w otwory do wentylacji pomieszczenia.   1. rozumiem, że przy zakładaniu ocieplenia od zewnątrz (20cm) należy wełnę nałożyć na ościeżnicę na...

Pytanie nr 223
panie jerzy, po wykonaniu murowanych słupków ogrodzenia przyszedł czas na montaż bramy. ekipa zamocowała zawiasy i bramę powiesiła, po czym ... słupek widoczny na fotografii pękł i teraz się rusza przy podstawie na styku beton – pierwsza cegła! bramę zdjęto i mam problem.   po rozmowie z mur...

Pytanie nr 224
witam... w załączniku przesyłam zdjęcia - jest to konstrukcja szachulcowa (mur pruski). 1. w jaki sposób i jakimi środkami zabezpieczyć elementy drewniane narażone na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, zabezpieczone wcześniej olejem silnikowym (nie jest znana data zabezpiecz...

Pytanie nr 225
witam...na załączonych zdjęciach widoczny jest stropodach pełny, którego elementami składowymi są: płyty panwiowe oparte na ryglach betonowych, styropian gr. 5 cm, płyty pilśniowe gr. 1 cm, trzy warstwy papy na lepiku. ponadto górna powierzchnia gzymsu, o szerokości 40 cm, jest położona wyżej w stos...

Pytanie nr 226
witam...1. w jakim celu zabezpiecza się płyty poliuretanowe folią aluminiową dwustronnie??2. jakie są zalety w/w zabezpieczenia??z góry dziękuję za odpowiedź... fabryczne zespolenie warstwy pianki poliuretanowej z folią aluminiową z obu stron (stosuje je np. firma recticel) ma na celu odizolowanie w...

Pytanie nr 227
witam...czy konieczne jest nad dylatacją pośrednią stropodachu pełnego, zbudowanego z płyt panwiowych opartych na ryglach betonowych (konstrukcja szkieletowa), ułożenie przed właściwym kryciem, paska papy szerokości 30 cm jednostronnie zgrzewanego, w przypadku gdy wierzchnią warstwę będzie stanowić ...

Pytanie nr 228
witam....1. czy deski sosnowe można ułożyć bezpośrednio na podkładzie z suchego jastrychu??2. jak mocować deski do podłoża, o którym mowa wyżej?? jeśli suchy jastrych leży na podłożu także suchym i jest ono trwale zabezpieczone przed dopływem wilgoci od strony podłoża, to można układać na nim podłog...

Pytanie nr 229
witam...1. w jaki sposób wykonać iniekcję (wykonanie izolacji poziomej) muru z kamienia polnego (elementy o znacznych wymiarach), skoro podciąganie kapilarne odbywa się tylko przez zaprawę??2. jak zapewnić ciągłość izolacji poziomej na całej szerokości muru??3. czy technicznie jest możliwe do wykona...

Pytanie nr 230
jaką należy przyjąć technologię wykonania podłogi na stropie drewnianym z uwzględnieniem zabezpieczenia stropu przed dźwiękami powietrznymi i uderzeniowymi, który rozdziela pomieszczenie kuchenne od sypialni (strop nad kuchnią, belki stropowe widoczne w całej okazałości)??z góry dziękuję za odpowied...

Pytanie nr 231
witam....1. jak głęboko penetruje podłoże preparat hydrofobizujący oparty na żywicach silikonowych??2. jak głęboko penetruje podłoże preparat hydrofobizujący oparty na mikroemulsji silikonowej??3. czy przy braku izolacji poziomej w związku z podciąganiem kapilarnym można przeprowadzić hydrofobizację...

Pytanie nr 232
szanowny panie. mieszkam 4 lata w domu jednorodzinnym krytym dachówką norweską isola i mam spory kłopot z mchem na dachu (przesyłam kilka fotografii) od strony północnej. od południa tego nie ma a tylko od północy. dwa lata temu na dachu pierwszy raz pojawily się te mchy. mają rózne kolory od sza...

Pytanie nr 233
dzień dobry. ... jestem architektem i mam zapytanie co do odwodnień liniowych z polimerbetonu. projektujemy je np. w garażach podziemnych na każdej kondygnacji. podczas eksploatacji inwestorzy często zgłaszają spore problemy, gdyż te kanały już w pierwszym roku eksploatacji po prostu przeciekają. ...

Pytanie nr 234
witam,dziękuję za udzieloną odpowiedź. usunąłem położone pustaki, a docięte będą wmurowane zgodnie z pańskimi sugestiami. nie mniej mam jeszcze jedną rzecz po pierwszej ekipie budowlanej, która wymaga załatania dziury.otóż robiąc szalunki pod wieniec wzmacniali je wg mnie w dość osobliwy sposób, ac...

Pytanie nr 235
witam ... przesłałem także panu zdjęcie zamontowanych drzwi tarasowych z prośbą o sposób jego dalszej obróbki, szczególnie miejsca na styku drzwi – styrodur – posadzka betonowa, która wyłożona zostanie płytkami ceramicznymi.   pozdrawiam właśnie zainstalowaliśmy nowy i dodatkowy rysunek w dz...

Pytanie nr 236
dzień dobry!!razem z kolegą tomaszem analizujemy pod względem cieplno-wilgotnościowym przegrodę muru pruskiego (dotyczy porada nr 224), stąd kilka pytań..do rozważań przyjęto cztery przegrody, które zostały przeanalizowane programem wufi 1d, o budowie wyliczając od zewnątrz:1. drewno miękkie – s=150...

Pytanie nr 237
dzień dobry.dotyczy artykułu: schody wejściowe - element lekceważony.1. w jaki sposób należy prawidłowo wykonać połączenie emulsji polimerowo - bitumicznej z szlamem uszczelniającym??? czy należy wkleić taśmę z kauczuku syntetycznego??2. w jaki sposób wykończyć, ponad nawierzchnią terenu, widoczną d...

Pytanie nr 238
szanowni państwo zakupiliśmy budynek fabryczny i mamy zamiar wyremontować halę a konkretnie jej posadzkę o wymiarach 24,0 x 9,6 m. rozstaw słupów co 6,0 m. posadzka jest na poziomie terenu. według naszego rozpoznania i po zrobieniu odkrywki wiemy że posadzka ma następujące warstwy: - piasek ok. 20...

Pytanie nr 239
szanowni państwo!   mam taki oto problem. wynajęty wykonawca ogrodzenia z cegły klinkierowej na mojej posesji twierdzi, że objaw białych plam jest normalny i nie ma na to sposobu i że one same znikną za kilka tygodni. mnie to wkurza bo już trzy miesiące i nie tylko plamy nie znikają ale są co...

Pytanie nr 240
witam  jestem szefem firmy remontowej. zgłaszam prośbę o odpowiedź na kilka pytań związanych z renowacją posadzki betonowej w hali serwisu autobusów. powierzchnia ok. 600 m2.   stan istniejący: - podkład zbrojony z betonu b20 grubości 15 – 20 cm ułożony na gruncie. - brak informacji...

Pytanie nr 241
dzień dobry! firma nasza od pewnego czasu wykonuje posadzki na starych podkładach betonowych (remonty hal). mamy takie oto pytania: 1. podczas podawania pompą mieszanki masy samopoziomującej z węża wydostawały się zbrylenia, które po nacisku butem rozpadały się i w środku pokazywał się suchy pros...

Pytanie nr 242
witam serdecznie, przesyłam zdjęcia z pierwszej warstwy tarasu zielonego keramzyt + antol strutturale w proporcji 3:1.proszę o uwagi gdyż ekipa budowlana jest zestresowana i boję się o nich;)pytanie 1: które ze zdjęć przedstawia strukturę właściwą?pytanie 2: jak zgrzać papę do tak porowatej powierzc...

Pytanie nr 243
witam ponowniew przesłanej analizie cieplno-wilgotnościowej nr 1645 do projektu mojego domu strop określony był w systemie teriva. rozpatruję możliwość zastosowania stropu styropianowego typu js. proszę o ocenę tego materiału ogólnie - przedstawienie jego zalet i wad oraz o wpływ jego zastosowania n...

Pytanie nr 244
piwnica, poziom posadzki poniżej górnej krawędzi ław fundamentowych, brak hydroizolacji pod posadzką (warstwa betonu na gruncie). między ławą a ścianą piwncy izolacja z papy. ze względu na wysokość pomieszczeń trzeba pozostawić zagłebienie posadzek poniżej górnego poziomu ław. ławy dosyć wysokie o...

Pytanie nr 245
czy ściany powyżej piwnicy (cegła ok. 45 cm na zaprawie wapiennej, wapienno-cementowej) mozna ocieplić styropianem (np. gr 15 cm) + tynk akrylowy czy lepiej wełną mineralną + tynk mineralny/silikatowy? w pomieszczeniach wentylacja mechaniczna z rekuperacją.   po wykonaniu obliczeń dla tej śc...

Pytanie nr 246
witammam kilka pytan dot. mojej budowy ( dot. zabudowy szer.domki jednorodzinne - juz wczesniej udzielal mi pan rad i porade zamiescił pan w serwisie).1. mam pytanie co do tynków. jakie lepiej stosowac, bo opinie sa bardzo podzielone: cementowo-wapienne czy gipsowe. przyszedł czas na tynki i zastana...

Pytanie nr 247
rozważam możliwość zastąpienia izolacji termicznej fundamentów, posadzki i ścian budynku płytami pur i pir (np. ecotherm mg)proszę o wyjaśnie, czy taka zamiana jest możliwa? jakie są wady i zalety stosowania płyt pur i pir w budownictwie indywidualnym domów jednorodzinnych?pozdrawiam   na term...

Pytanie nr 248
dzień dobry!!1. jak poprawnie wykończyć parapet okienny, w przypadku którym stolarka okienna nie będzie wymieniana??2. czy można pozostawić widoczną na zdjęciu nadlaną warstwę betonu?? czy należy ją skuć?? 3. jak wówczas zabezpieczyć odsłonięty profil progowy ramy okiennej??4. czy należy stosować pa...

Pytanie nr 249
dzień dobry!!1. w jaki sposób wykończyć naroże wewnętrzne cokołu wypuszczonego, ograniczone przez poziomą płaszczyznę ściany piwnicznej i pionową płaszczyznę ściany parteru budynku mieszkalnego, które zostaną pokryte tynkiem renowacyjnym???2. czy można zastosować zaprawę do wykonywania faset??3. czy...

Pytanie nr 250
producent wełny ... podkreśla że folie paroizolacyjną na poddaszach stosujemy tylko w pomieszczeniach średnio - wilgotnych i wilgotnych (kuchnia, łazienka wc). w pomieszczeniach suchych (sypialnia korytarz) do rusztu przykręca się od razu warstwę wykończeniową, czyli płyty kartonowo gipsowe lub...

Pytanie nr 251
... aktualnie projektujemy dużą stację paliw na towarowym drogowym przejściu granicznym. rozważamy do zastosowania dwa warianty odwodnień liniowych: - wariant i (kanały aco drain s-100 k/sf), - wariant ii (kanały aco drain e-100 k). prosimy o opinię na temat ich zastosowania (wady, zalety, różnic...

Pytanie nr 252
witam. firma nasza wykonuje basen kąpielowy który będzie wykładany płytkami basenowymi ceramicznymi. niecka basenowa basenu głównego z betonu klasy b20 została wylana 2 miesiące temu. grubość ścianek 250 mm. obecnie zauważyliśmy kilka pęknięć na ścianach bocznych dłuższych które występują w środku ...

Pytanie nr 253
szanowny panie.   ... nasza elektrociepłownia staje przed koniecznością ogłoszenia przetargu na remont - głównie naprawy komina żelbetowego w którym odpadło juz ponad 60 % otuliny i widać skorodowane pręty stalowe. czy do tego celu potrzebny jest projekt? jaki zakres prac należy wymagać...

Pytanie nr 254
szanowny panie.   prosimy o podanie technologii ocieplenia stropów żelbetowych w garażach podziemnych od strony wewnętrznej (pod budynkiem mieszkalnym). nasza wspólnota opiekuje się tym budynkiem, w którym 10 lat temu nie wykonano ocieplenia stropów i mieszkańcy skarżą się na wychłodzenie mie...

Pytanie nr 255
witam szanowny panie jerzy. mam pilne pytania. jak pan wie pokryłem moje fundamenty preparatem asfredol*** , jaki klej do styropianu mam użyć aby styropian nie odkleił się, ile kołków wbić w fundament pod płytki klinkierowe? wyżej oczywiście na mur przyklejona zostanie wełna mineralna. drugie py...

Pytanie nr 256
witam, mam pilne pytania jak dokończyć ocieplenie elewacji. zdjęcia drzwi przedstawiają dziury pomiędzy ościeżnicą drzwi a założoną na ścianę wełnę. jak uszczelnić owe dziury?   zdjęcie „posadzka” przedstawia wełnę, która dotyka do podłogi na tarasie. jak poprawnie odizolować wełnę by nie „c...

Pytanie nr 257
panie jerzy, chciałem zapytać jaką farbę należy użyć na elewację? torggler już nie posiada odpowiedniej farby, z tego co wiem to chyba weber. wiem, że pan przerabiał ten tema z innymi klientami. proszę też o wskazanie gdzie kupić pigment i gdzie wszystko wymieszać? pozdrawiam   jak wynika z ...

Pytanie nr 258
panie jerzy, proszę o opisanie jakich farb należy używać aby pomalować wewnętrzne ściany w budynku. proszę też o podanie przykładowe firmy i nazwy tych farb. pozdrawiam   jak wynika z przeprowadzonej analizy cieplno-wilgotnościowej, w przypadku ścian pana domu farba wewnętrzna w kuchni, łazi...

Pytanie nr 259
witam!chciałbym skonsultować następująca sprawę.zamierzam zrobić nowy podjazd z placu manewrowego do magazynu. podjazd będzie używany do przemieszania wózka widłowego podnośnikowego z napędem elektrycznym o wadze max. z ładunkiem 1400 kg (posiada z przodu rolki o wymiarach 80x70 mm - 4 sztuki, oraz ...

Pytanie nr 260
witam serdecznie,wstępne założenie projektu to ściana trójwarstwowa tzn:a.porotherm 25 + wełna + pustka powietrzna + cegła betonowa elewacyjna pełna.zastanawiam się nad zmianą tzn: b.porotherm 25 + wełna + porotherm 11 + tynkproszę o radę czy wprzypadku b należy stosować pustkę powietrzną pomiędzy w...

Pytanie nr 261
witam....1. jakie należy przewidzieć warstwy płyty spocznikowej i pochylni, w przypadku gdy wierzchnią warstwę będzie stanowić kostka betonowa (załączam foto)?2. czy woda opadowa przesiąkająca w głąb struktury płyty spocznikowej i pochylni może spowodować szkody (jakie i jak przeciwdziałać)?3. jak n...

Pytanie nr 262
dzień dobry!!przewidziano wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów o nawierzchni z kostki betonowej typu holland. nachylenie pochylni wynosić będzie 8,0 [%], zaś różnica wysokości do pokonania zarówno pochylnią jak i schodami nie więcej niż 0,50 [m]. ograniczenie całej komunikacji sta...

Pytanie nr 263
wiele dyskusji wywołuje sposób wykonania izolacji termicznej ścian. jakie wady i zalety ma system izolacji ścian z wełny fasadowej w porównaniu z najczęściej stosowanym styropianem jako materiałem izolacyjnym? owszem, także i ja widuję wiele dyskusji w tym temacie. jednakże te dyskusje dotyczą osób...

Pytanie nr 264
w czterokondygnacyjnym budynku wielorodzinnym w mieszkaniach na ostatniej kondygnacji chcemy montować kominki .jednocześnie przewidzieliśmy w tych mieszkaniach wentylację mechaniczną wyciągową. czy jeżeli doprowadzimy do komory spalania powietrze niezależnym konałem z zewnątrz i zastosujemy kominki...

Pytanie nr 265
szanowny panie. obecnie nasza pracownia projektowa opracowuje projekt budowlany remontu zakładu włókienniczego w łodzi. przesyłam do konsultacji nasze rozwiązanie problemu z dachem szedowym nad halą produkcyjną (dwa szkice).   stan istniejący dach szedowy hali. konstrukcja szedów: - ...

Pytanie nr 266
dotyczy porady 260 bardzo dziękuję za nakład pracy nad moją elewacją. uzyskany niejednoznaczny wynik pomiędzy wełną a styropianem kieruje mnie w kierunku styropianu (..ach te pieniądze.1. proszę o sugestię w tym kierunku np: jaki powinien być współczynnik przewodzenia ciepła w styropianie przy gr. 1...

Pytanie nr 267
dzień dobry.kierują grupą remontową w zakładach mleczarskich i zwracam się z prośbą o podanie rozwiązania jak zaradzić w naszej sytuacji. mamy poważny problem z posadzkami: - spękania w postaci szczelin rozwartości 0,3-1,0 mm i długości od kilku do kilkudziesięciu cm, - bardzo liczne rysy sku...

Pytanie nr 268
zwracam się z prośbą o wydanie opinii w sprawie przyjętych rozwiązań dotyczących wykończenia muru oporowego wykonanego ze zbrojonego  betonu klasy b30. zgodnie z zaleceniem architekta, aby nie eksponować muru w  terenie, zwieńczenie muru zostało zasypane gruntem do poziomu zgodnego z pozi...

Pytanie nr 269
pracownia nasza wykonuje projekt renowacji zabytkowego pałacu oraz zaplecza i ogrodu. zgłaszamy taki oto temat: na dziedzińcu pałacu znajduje się czerpnia powietrza do wentylacji. lokalizacja: na środku dziedzińca na tyłach pałacu, zbudowano ją z cegły pełnej i wykończono lastrikiem płukanym, czap...

Pytanie nr 270
dzień dobry. dziękujemy za odpowiedź, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. wreszcie mamy możliwość konsultowania naszych rozwiązań a szczerze mówiąc do tej pory tego nam brakowało. gratulacje od całej naszej pracowni za stworzenie takiego serwisu! w sprawie naszego projektu renowacji ogrodu zabytk...

Pytanie nr 271
witamy. dziękujemy za przesłane rozwiązania i prosimy o konsultacje jeszcze jednego tematu a właściwie dwóch w tym samym obiekcie. 1. taras i schody na gruncie z tyłu pałacu taras na tyłach pałacu wykonano z płyt piaskowcowych o wymiarach ok. 40x60 cm i grubości 9 cm, schody wejściowe do łącznika...

Pytanie nr 272
czy istnieją ograniczenia (a jeżeli tak to jakie?) w przypadku wykonywania izolacji tarasów (balkonów) lub posadzek (podłóg na gruncie) przy użyciu styropianu oraz papy asfaltowej modyfikowanej w przypadku gdy w/w materiały bezpośrednio ze sobą się stykają? należy obowiązkowo przestrzegać generalnej...

Pytanie nr 273
zwracam się z prośbą o podanie sposobu naprawy "klawiszującej" szlichty betonowej podłogi wykonanej na wełnie mineralnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w warszawie. objawy są takie, że podczas lekkiego naskoku na posadzkę pojawia się wyraźne jej ugięcie z wychodzeniem kurzu w szczelinach przy ...

Pytanie nr 274
witam!jestem na etapie budowy domku jednorodzinnego parterowego + poddasze uzytkowe. projekt zakupiłem, będe jednak trochę go modyfikował (brak piwnicy a chcę ją mieć). na wiosnę ruszamy z budową-jak wyrobimy sie z papierami.chciałem zapytać jaki byłby koszt kompleksowej usługi typu:- dobór grubosci...

Pytanie nr 275
witamjestem na etapie zakupu materiałów do termoizolacji oraz okien. w zakresie ocieplenia ścian i stropu sprawa jest prosta - analiza c-w jest jednoznaczna: ściany wełną mineralną ok. 20 cm, strop wełną mineralną ok. 30 cm. problem dla mnie stanowią następujące elementy:1. jak ocieplić murłaty - w ...

Pytanie nr 276
witam.... budynek w zabudowie szeregowej (kamienica). tynki stare i zniszczone widok elewacji na fotogafii. znaczne uszkodzenia rysy i pęknięcia tynków w strefach cokołu i gzymsów. widoczne wykwity solne w niewielkiej ilości. należy zwrócić uwagę na stopień zasolenia tynków.proszę o podanie technolo...

Pytanie nr 277
witam.w czasie ulewnych deszczy, woda spływająca ze zbocza (fotografie dołączam) spływa częściowo na drogę i częściowo na budynek gospodarczy (mleczarnia) dość dużym strumieniem o wysokości nawet do 0,5 m. skarpa wysokości ponad 2 metry. na skarpie planuję wykonać ogrodzenie (w ...

Pytanie nr 278
witam panie jerzy,dziękuję za konsultacje i pomoc w dniu dzisiejszym. przesyłam zdjęcia rys powstałych na moich ścianach i sufitach i proszę o poradę jak je naprawić. rysa na suficie ma długość ok. 3 metrów i jest równoległa do belek teriva. miesiąc, w którym położono tynki lipiec.miesiąc, w którym...

Pytanie nr 279
witamrozmawialismy dzisiaj przez telefon w sprawie ocieplenia skosów poddasza oraz lukarny więc przesyłam mój skromny rysunek.1. które boki lukarny powinienem ocieplic a czy b czy c, czy wszystkie?2. czy zakladajac folie paroizolacyjną powinna ona dotykać wełny mineralnej?(15 cm wełny jest mied...

Pytanie nr 280
niedawno zapisałem się do serwisu bdb. przejrzałem sporą część wypowiedzi na tematy, które mnie aktualnie interesują. widząc pana profesjonalne podejście wierzę, że z pomocą bdb uda się nam zoptymalizować wykonanie domu i uniknąć wielu błędów. mam cały szereg pytań odnośnie naszego domu, który ma b...

Pytanie nr 281
witam serdecznie,na działce na której planuję wybudować dom jednorodzinny (niepodpoiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym) są grunty gliniaste (badania geotechniczne gruntu wykazały gliny piaszczyste/gliny zwięzłe). na sąsiedniej działce jest właśnie budowany nowy dom jednorodzinny. właściciel t...

Pytanie nr 282
panie jerzy,teraz prześlę 3 zdjęcia ze schodami. mam z nimi pewien problem. gdy były wylewane nie wiedzieliśmy, że na stropie będą posadowione heby wysokości 18 cm. teraz, by nie burzyć układu ładnych schodów, chcę rozliczyć owe 18cm na wszystkie stopnie i podwyższyć je. z wyliczeń wynika, że na jed...

Pytanie nr 283
budujemy duży kompleks mieszkaniowo-usługowy w warszawie. mamy taki oto problem.   w projekcie występuje takie oto rozwiązanie podłóg:       (warstwy projektowane od spodu) płyta żelbetowa monolityczna          ...

Pytanie nr 284
witam!jestem na etapie budowy domku jednorodzinnego kornelia parterowego + poddasze uzytkowe.projekt zakupiłem, będe jednak trochę go modyfikował (brak piwnicy a chcę ją mieć).chciałem prosić o - dobór grubosci ocieplenia i materiału na sciany (analiza c-w)- rekuperator (mam projekt wentylacji dołac...

Pytanie nr 285
witam....w jaki sposób należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi docieplaną ścianę zewnętrzną (wypustkę), która jest odchylona od pionu o kąt około 45 [stopni] na długości 50 [cm]? szerokość samej wypustki (przed dociepleniem) wynosi 15 cm.zaznaczam, iż rozbiórka wypustki nie wchodzi w ra...

Pytanie nr 286
sz. p. jerzy zembrowski, niedawno zapisałem się do serwisu bdb. przejrzałem sporą część wypowiedzi na tematy, które mnie aktualnie interesują. widząc pana profesjonalne podejście wierzę, że z pomocą bdb uda się nam zoptymalizować wykonanie domu i uniknąć wielu błędów...   mam cały szereg pyt...

Pytanie nr 287
szanowny panie jerzydziekuję za wykonaną analizę. muszę przyznać, że jestem bardzo niemile zaskoczony wynikami. sądziłem, że uda mi się zbudować coś bliżej domu niskoenergetycznego, prawie pasywnego. a tu energożerny potwór.w związku z powyższym mam pytanie (zadaję je czysto teoretycznie) czy przy p...

Pytanie nr 288
witam...trójprzewodowy trzon kominowy składa się z dwóch kanałów wentylacyjnych o wymiarach poprzecznych 14 x 14 cm i jednego kanału dymowego o wymiarach poprzecznych 14 x 20 cm usytuowanego współśrodkowo w stosunku do kanałów wentylacyjnych. trzon kominowy został wymurowany z cegły ceramicznej pełn...

Pytanie nr 289
witamchciałbym dolać kawałek stropu w klatce schodowej. w zwiazku z tym mam następujące pytania.1.normalnie powinnno sie chyba najpierw wylac ten kawalek stropu a nastepnie zamontowac schody ( schody na konstrukcji metalowej ). ja kazałem najpierw zamontowa schody, w zwiazku z czym maja przedłuzone ...

Pytanie nr 290
... jestem w trakcie budowy domu wolnostojącego (piwnica, parter, poddasze użytkowe). zakończony mam etap piwnicy, za kilka tygodni ruszam ze ścianami parteru. w najbliższych dniach chcę zdecydować m.in. o wyborze materiału (i grubości warstw) dla ściany dwuwarstwowej parteru. ściany piwnic to (bloc...

Pytanie nr 291
pytanie dotyczy zmian w warunkach technicznych:1)czy jeżeli przegrody zewnętrzne oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplej oraz wsp. przenikania okien jest mniejszy niż 1,5 w/(m2*k) to budynek mieszkalny spełnia wymagania par 328.1 ? 2)jeżeli wartość wskaźnika ep dla bu...

Pytanie nr 292
temat dotyczy obliczania charakterystyki energetycznej budynku. jak powinno się przyjmować współczynnik nakładu wi na wytworzenie i dostarczenie energii do budynku gdy mam kotłownię w budynku wielorodzinnym, która zasila dwa budynki. czy wi = 1,1 jak dla przypadku (paliwo-gaz ziemny) czy wi =1,2 ja...

Pytanie nr 293
czy pana zdaniem wentylator wywiewny maico er60g bedzie spełniac nowe wymagania w zakresie mocy właściwej gdy działa w wentylacji mechanicznej wywiewnej z napływem powietrza przez nawiewniki w oknach? jak interpretować zapisy wymagań 0,8 kw/m3/s czy 1,0 kw/m3/s? wentylator ma filtr czy można doda...

Pytanie nr 294
1. czy zgodnie z § 321 i dalej załącznikiem nr 2 do wt pkt 2.2.4 każdorazowo dla projektu budynku wielorodzinnego powinno się sprawdzić czy nie występuje kondensacja pary wodnej w przegrodzie zgodnie z polską normą o której mowa w rozporządzeniu? 2. jakich przegród sprawdzenie nie dotyczy: np. ścian...

Pytanie nr 295
witam! ściana fundamentowa (dom jednorodzinny) została wykonana z bloczków fundamentowych. wód gruntowych brak, grunt przepuszczalny (piasek). wykonano izolację poziomą pomiędzy ławą a scianą fundamentową papą termozgrzewalną do izolacji fundamentów. ściana fundamentowa zaizolowana dysperbitem 2 raz...

Pytanie nr 296
jak poradzić sobie z popękaną posadzką betonową, w której została zatopiona wężownica ogrzewania podłogowego, a mają być położone płytki terakoty? rozwiązanie tego problemu nie jest łatwe, gdyż z uwagi na niebezpieczeństwo uszkodzenia wężownicy, nie wchodzi w grę klasyczne zespalanie jastrychu metod...

Pytanie nr 297
w "uwagach do projektu", oprócz uwag o braku detali hydroizolacji, nie ma uwag do warstw na ścianach fundamentowych. jeśli warstwy dobrałam prawidłowo, to proszę o podpowiedź:   1. jak zabezpieczyć hydroizolację wewnątrz fundamentów przed uszkodzeniem w trakcie ubijania żwiru ?   2.&n...

Pytanie nr 298
wykonano ogrodzenie z cokołem o konstrukcji murowo-żelbetowej grub. 25 cm (słupki żelbetowe i bloczki betonowe).wysokość cokołu wynosi 1-1,5 m ponad przyległy teren. z drugiej strony cokołu teren jest ok. 30 cm poniżej góry cokołu.nie wykonano żadnej izolacji pionowej i poziomej. od strony gdzie gru...

Pytanie nr 299
do analizy energetycznej zajrzałem, cieszę się że temat jest dalej rozwijany i nie został odłożony "na półkę". w związku z wytyczeniem działki i wykonaniem wykopów mam kolejne pytania istotne na obecnym etapie:1. czy dobór szerokości ław, fundamentu (wylewany) i sciany (ytong 36,5) odnośnie wykona...

Pytanie nr 300
dzień dobry,ostatnio wiele osób namawia mnie na posadowienie domu na płycie fundamentowej zamiast posadowienia na ławach. dom ma być parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, murowany. niezależnie od sposobu posadowienia domu planuję wykonać na parterze ogrzewanie podłogowe wodne. nie j...

Pytanie nr 301
witamzgodnie z rozmową telefoniczną przesyłam zdjecia z przeprowadzonego doświadczenia na bloczkach.bloczek po stronie czołowej czerwonej jak i szarej był maźnięty mokrym pędzlem ławkowcem po jednym razie. na stronie szarej widoczne żółtawe plamy jakby resztki formy do bloczków i po tej stronie ma...

Pytanie nr 302
witam panie jerzyprzesyłam zdjęcia z realizacji budowy. niestety nie udaje się w niektórych miejscach budować zgodnie z najlepszą praktyką (pana poradami). muszę czasami iść na jakieś odstępstwa, bo mogę stracić ekipę budowlaną. niestety obawiam się, że w okolicy znalazłbym w tej chwili tylko dużo...

Pytanie nr 303
witam w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej o braku hydroizolacji poziomej na stopach pod słupami (zdjęcie 1) oraz pod wylaną już ściana żelbetową (zdjęcie nr 2 i 3) i ścianie na tarasie (zdjęcie nr 4), proszę o poradę jak i czym można zabezpieczyć nieuszczelnione elementy przed podciąganiem wil...

Pytanie nr 304
witam panie jerzydziękuję za udzielone porady i proszę o kilka następnych:1.nie pomyślałem o wlocie powietrza do spalania w kotłowni. zastanawiam się jak w najwłaściwszy sposób to wykonać. czy wykonanie otworu w ścianie fundamentowej piwnicy (38cm grubości) i wyprowadzenie rury pcv fi=100mm na zew...

Pytanie nr 305
witam panie jerzy bardzo dziekuję za wczorajszą rozmowę telefoniczną.wykonałem test hydroizolacji kciukiem tak jak pan polecił. wynik bardzo negatywny. nawet w tych miejscach, gdzie wydawało mi się, że jest całkiem sucho. wcisnąłem kciuk na kilka sekund i masa hydroizolacyjna rozpływała mi się pod...

Pytanie nr 306
witam posadzka z płyt piaskowca (ułożone bezpośrednio na gruncie) o wymiarach 60 x 60 cm i grubości 10 – 20 cm (60% płyt o grubości 10 cm i 40% płyt o grubości 20 cm) zostanie rozebrana w całości do ponownego wbudowania. płyty piaskowca będą znajdować się w hallu (ogrzewany) budynku agroturystyki...

Pytanie nr 307
panie jerzy,przesyłam zdjęcia naprawionych progów przed przemarzaniem w drzwiach na taras. cegła w całości została wykuta i w jej miejsce oraz w miejsce wyciętego styroduru okrywającego ścianę fundamentową została położona nowa warstwa styroduru, w sposób jak na zdjęciu. szczeliny chcę uzupełnić p...

Pytanie nr 308
panie jerzy,bardzo dziękuję za przyjazd do ciechanowa i za wskazanie mi co trzeba poprawić przy budowie domu. proszę też oczywiście o przepis jak i czym trzeba wybudować szambo. pozdrawiam w pana przypadku należy się spodziewać powstawania ok. 0,24 m3/dobę. dla zapewnienia wywozu nieczystości nie...

Pytanie nr 309
panie jerzy,chcę pana zapytać jeszcze jak zabezpieczyć drewno na zewnątrz domu i wewnątrz domu... pozdrawiam ad. 1 impregnację widocznych na fotografiach elementów konstrukcyjnych z drewna iglastego na poddaszu (fot. 1 i 2), należy wykonać następująco: 1.       pom...

Pytanie nr 310
witam przesyłam dwa zdjęcia podlewki komina w kotłowni. na etapie ław źle wymierzono usytuowanie ławy pod komin, następnie przykryto ławy papą, i wymurowano komin. odległość komina, od ściany widocznej po prawej stronie, jest zgodna z projektem. planowałam widoczne nierówności fundamentu pod k...

Pytanie nr 311
witam,   dzisiaj ruszyły dalsze prace (ściany poddasza). za około 3 tygodnie swoje prace ma rozpocząć cieśla.   w temacie dachu w rozmowach z różnymi wykonawcami pojawiły się dwa warianty:  - deskowanie z papowaniem (jako wariant gwarantujący wyższą odporność mechaniczną na róż...

Pytanie nr 312
witam bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc w naprawianiu błędów na budowie. niestety błędy z etapu wylewania ław chyba nie mają końca, a pojawiają się następne z kolejnych etapów prac przy hydroizolacji. przesyłam więc zdjęcia z prośbą o wskazówki jak je naprawić.   na zdjęciu nr 1, 2, ...

Pytanie nr 313
panie jerzy,jestem na etapie kompletnego wykańczania wszystkiego. za ok. 2 tygodnie mam zamiar wprowadzić się do nowego domu.mam kłopot z belkami na górze. mają one potężne pęknięcia, w których gromadzi się kurz, brud itp. dziury te chcę czymś pozaklejać i tu prośba o pomoc - czym i jak.będę wdzię...

Pytanie nr 314
pytanie: proszę o radę jak najskuteczniej i najekonomiczniej (najpraktyczniej) pozbyć się grzyba pleśniowego z mojego mieszkania? proszę o wsparcie i podanie możliwie szczegółowo opis czynności do wykonania, gdyż chcę to zrobić jedno lub dwuosobowo tzn. ja + pomocnik oraz, że tym razem wszystkie...

Pytanie nr 315
witam serdecznie,   pytanie: 1.jaka powinna być minimalna grubość fugi na ogrzewaniu podłogowym wodnym, pow 20 m2 przy zastosowaniu kleju ekor 14 (torggler) i wielkości płytki gresowej 60x60 cm.   pytanie: 2.jaka powinna być minimalna grubość fugi na ogrzewaniu podłogowym elektryczn...

Pytanie nr 316
witam. w załączeniu mój rysunek fundamentu i ścian oraz izolacji termicznej w moim domu. fundament z bloczków betonowych 24 cm, ściana z cegły silikatowej 18 cm. przewężenie ściany w sosunku do fundamentu 6 cm, z czego 2 cm od strony zewnętrznej i 4 cm od strony wewnętrznej. styrodur&n...

Pytanie nr 317
w nawiązaniu do wczorajszej rozmowy, przesyłam fragment projektu z tarasem i belką podwalinową. proszę o wskazówki: jak uniknąć zerwania styropianu z czoła tarasu oraz jak wykonać warstwy wierzchnie na belce podwalinowej. bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie w kwestiach technicznyc...

Pytanie nr 318
szanowny panie jerzy,zdecydowaliśmy się wybudować szambo 16 m3 o wymiarach 2x2x4 metry. proszę o przepis na to szambo.pozdrawiam, zamieszczam przekrój poziomy (rys. 1) oraz pionowy (rys. 2) przez szambo, w którym oznaczono: 1 - beton podkładowy klasy c16/20 (b20), 2 - hydroizolacja z grupy hydro...

Pytanie nr 319
buduję w ogrodzie oczko wodne o wymiarach 12 x 12 m z siatkobetonu. położone są siatki rabitza dwie na krzyż, zaś w dolnej części basenu trzy siatki połączone drutem gładkim o przekroju 6 mm w odstępach ok. 20 cm. proszę o dalsze instrukcje a zwłaszcza na temat domieszki do cementu aby go uszczel...

Pytanie nr 320
... problem rozwiązał się po części sam. na ścianach wewnętrznych od strony piwnicy hydroizolacja wyschła. po stronie zewnętrznej nieco zaryzykowałem. po ściemnieniu hydroizolacji, położyłem na nią jeszcze dwie warstwy hydroizolacji firmy torggler asfredol 682 dodając cement. niestety położyłem st...

Pytanie nr 321
mam pytanie odnośnie porady 311. dlaczego dopiero po 28 dniach od wylania wieńców można rozpocząć układanie więźby dachowej. czym jest to uwarunkowane? czy można to w jakiś sposób przyspieszyć? jakie kryją się zagrożenia w przypadku wcześniejszego wykonania więźby? chodzi o to, że do wieńca będą k...

Pytanie nr 322
witam chciałbym się odnieść do porady 320, konkretnie do punktu 9. nie planowałem dawać jakiegokolwiek styropianu na podłodze w piwnicy. piwnica ta jest typowo gospodarczą. ma w niej panować niska temperatura. zastanawiam się czy ten styropian może w jakikolwiek sposób pomóc w uszczelnieniu podł...

Pytanie nr 323
witam. z prac wewnątrz nie mam dokumentacji foto (na szczęści zrobiłem tak, jak w poradzie 316). z prac zewnętrznych parę zdjęć mam - mogę je przesłać. grubość wełny 22 cm wynika z praw rynku: wełnę kupowałem w styczniu - dostałem bardzo atrakcyjną ofertę sprzedaży, ale w tej ofercie nie było grub...

Pytanie nr 324
witam!zwracam się z prośbą o poradę w kwestii wyboru rozwiązań techniczno-budowlanych dotyczących remontu mieszkania.   mieszkanie znajduje się w poniemieckim budynku we wrocławiu mającym charakter zabudowy szeregowej. najprawdopodobniej został on wybudowany w latach 30-tych ubiegłego stul...

Pytanie nr 325
szanowny państwo, mam taki oto problem. do piętrowego domu moich rodziców wybudowanego jeszcze w latach 60-tych z cegły ceramicznej dobudowałem drugi segment też piętrowy z podpiwniczeniem przeznaczony dla mojej rodziny. jesteśmy na etapie stanu surowego a na parterze i pietrze już wykonujemy tyn...

Pytanie nr 326
zwracam się z prośbą  o poradę. posiadam dom, który został wybudowany w latach 60-tych, gdzie był wykonany strop kleina. potem była jeszcze wykonana  nadbudowa domu. żeby nie obciążać stropów nie wykonywaliśmy wylewki betonowej, a podłogę ułożyliśmy na legarach (w 2007 r). podłoga zos...

Pytanie nr 327
szanowny panie od pewnego czasu na różnych forach budowlanych czytuję pana krytyczne wypowiedzi o projektowaniu domów energooszczędnych. sam staję właśnie przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego i jestem na etapie przeglądania dziesiątek czy setek projektów i głowa mi boli bo dużo tego a ż...

Pytanie nr 328
witam 1. zgodnie z rozmową proszę o polecenie masy pcc sprawdzonego producenta i wytycznych koniecznych do wykonania wylewki spadkowej z keramzytobetonu na stropodachu żelbetowego.   2. moja elewacja będzie ocieplona wełną mineralną panelową rockwool fasrock max gr 20 cm (była wykonan...

Pytanie nr 329
witam na wstępie scharakteryzuję i przedstawię stan zaawansowania mojej budowy, po czym przejdę do pytań. dom budowany jest w systemie trójwarstwowym: ·         piwnica-bloczek betonowy 25, styropian fs15 grub. 12 cm, bloczek betonowy 12 cm ·  ...

Pytanie nr 330
witam zdecydowałam się na rezygnację wykonania warstwy spadkowej na żelbetowym stropie stropodachu niewentylowanego z polecanego keramzytobetonu i w to miejsce, za namową producenta styropianu, wykonać warstwę spadkową ze styropianu klinowego eps-100 grubości od 1 do 12 cm przyklejanego klejem bi...

Pytanie nr 331
witam   chciałbym się poradzić w kwestii izolacji wieńca między piwnicą a parterem. na załączonych rysunkach są przedstawione propozycje (rys1 propozycja majstra, rys2 moja propozycja). izolacja oznaczona jest linią kreskową koloru zielonego.   pytania związane z załączonymi rysunka...

Pytanie nr 346
witam   proszę o poradę jak połączyć izolację pionową i poziomą. mam trzy przypadki usytuowania ściany osłonowej fundamentów względem ławy: rys1- ok. 2m rys2- ok. 5m rys3 - reszta ławy   na ławie położona jest papa icopal fundament szybki profil sbs.   pozdrawiam   ...

Pytanie nr 332
mam taki oto problem: rodzina nasza jest współwłaścicielem domu jednorodzinnego 3-kondygnacyjnego z podpiwniczeniem i poddaszem nieużytkowym. wewnątrz domu w środku jest klatka schodowa z której jest wejście do 6 mieszkań na różnych kondygnacjach na lewo i prawo. na rzucie poziomym w środku jest ...

Pytanie nr 333
szanowny panie po ochłonięciu, jestem pod wrażeniem pana wiedzy budowlanej i zaangażowania emocjonalnego w temat budowy dobrego domu. wchodzę w spółkę -jeśli można to tak nazwać- czyli deklaruję chęć nawiązania z panem współpracy dla prawidłowego wykonawstwa saun, bezpiecznych dla budynku, trwałych...

Pytanie nr 335
witam szanowny panie jerzy po rozmowie z osobą która korzystała z pana porad i my chcemy zasięgnąć opinii w sprawie odwodnienia liniowego z koryt hauraton. mianowicie powyższa firma podaje wg schematu iż koryto powinno być zagłębione 3-5 mm. natomiast u nas występuje sytuacja że są one na równo ...

Pytanie nr 336
witamznalazłem gdzieś na forum pana poradę dotyczącą remontu domu z bali i pomyślałem, że może mógłby pan pomóc w pewnej sprawie: już od dawna szukam dla siebie niedużego domu, ale ceny są nie na moją kieszeń, trafia się teraz dom o konstrukcji drewniano-murowanej, tzn. dwie ściany (pn i pd) ...

Pytanie nr 337
mam ocieplone poddasze nieużytkowe wełną pomiędzy krokwiami na to mam położoną folię paroizolacyjną i folia jest mokra. więc mam pytanie czy można zostawić poddasze ocieplone sama wełna beż foli? z góry dziekuję za odpowiedź. ocieplenie poddasza nieużytkowego nie wymaga stosowania folii paroizol...

Pytanie nr 338
witamjuż raz do pana pisałem - bardzo panu dziękuję za słowa życiowej mądrości, pytałem o "samodziełkę" murowano-drewnianą - z tego rzeczywiście byłyby same kłopotytrafia się teraz dom w cenie "do przeżycia", nie jest to tanio i masa roboty, bo to jest praktycznie od lat 20-tu stan surowy otwarty,...

Pytanie nr 339
witam panie jerzypostanowiłem zwrócić się do pana o pomoc bezpośrednio bo zależy mi na szybkiej, bezpośredniej i fachowej odpowiedzi. jeśli znajdzie pan chwilkę oczywiście.posiadam dom piętrowy w którym parter wykonany jest w technologii trzywarstwowej tj. od środka cegła kratówka 12, styropian 10...

Pytanie nr 340
witam,jesteśmy najemcą powierzchni magazynowej w gdańsku .dwa lata temu nasza firma zaadoptowała część hali na chłodnię. chłodnia ma utrzymywaną stałą temperaturę +6 stopni. w okresie wiosenno letnim (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień) wykrapla się woda w okolicach świetlików, klap dymowych, śc...

Pytanie nr 341
witam!  zwracam sie z prośbą o fachową  poradę. mieszkam w ocieplonym 10 cm styropianu domku jednorodzinnym. 2 pokoje-dobudówki, jeden 12m2, drugi 16m2 sa nie ocieplone od góry, znajduje tam taras na który polozone sa plytki. sciana boczna jest ocieplona warstwa 10 cm..(od zewnatrz)....

Pytanie nr 342
chciałbym poprosić o poradę dot. kamyków zatopionych w żywicy. kontakt znalazłem na forum internetowym.   zakupiłem materiał wykończeniowy w postaci kamyków zatopionych w żywicy w formie płytek o różnych rozmiarach. mam zamiar obłożyć tym obudowę wanny. pojawiają się w związku z tym następu...

Pytanie nr 343
witam, bardzo proszę o poradę... mieszkam  na poddaszu w poniemieckiej kamienicy, mam pokój o wymiarach 460 x 212 cm. moim problemem jest podłoga na której chce przeprowadzić remont. na podłodze wyłożone są deski drewniane, które na skutek upływu czasu mówiąc potocznie powyginały się ...

Pytanie nr 344
witam mam pytanie dotyczace pekniec na swiezo wylanym stropie. strop byl wylany przy temperaturze ok. 18 stopni i mino polewania woda po okolo 7 godzinach od wylania spekal. jak mozna naprawic takie pekniecia? dziekuje za udzielona informacje.   te spękania są spowodowane zby...

Pytanie nr 345
witam   chciałbym prosić o poradę w sprawie docieplenia. ściana domu wybudowana jest w systemie trójwarstwowym. licząc od wewnątrz: max 19 cm, styropian 8 cm, bloczek silikatowy 12 cm. po dwóch zimach mieszkania uwidoczniły się błędy. izolacja została chyba źle zamocowana (brak izol...

Pytanie nr 347
dziękuję za konsultacje na żywo. były bardzo pożyteczne. w nawiązaniu do rozmowy o kominach mam kilka dodatkowych  pytań:1) czy tak jak do komina od kotła, to do kominka tez należy zastosować wkład kwasoodporny czy żaroodporny? ten kominek pracuje w klasycznym suchym trybie więc z mojego zroz...

Pytanie nr 348
witam pana, dziękuje za spotkanie, cierpliwość i odpowiedzi na szereg moich pytań. w załączeniu przesyłam dwa zdjęcia z wizualizacji budynku. dziękuję za analizę energetyczną mojego domu.   1. po zapoznaniu się z jej treścią, nadal jesteśmy przekonani, że nasz wybór technologii (punk...

Pytanie nr 349
witam wykupiłem abonament roczny i w ramach przydzielonych pkt proszę o podanie jak ma być zrobiona hydroizolacja i ocieplenie moich ścian fundamentowych, gdyż chcę już zamawiać materiały.  pozdrawiam poniżej przedstawiam rysunek zbiorczy obejmujący hydroizolacje i termoizolacje w pana do...

Pytanie nr 350
panie jerzy co pan sądzi o takim rozwiązaniu z jakimś izolatorem miedzy mocowaniem w ścianie a szyną? pozdrawiam jest to jakiś pomysł - nawet dość dobry, ale mam takie uwagi: 1. musi być poprawne mocowanie pionowej listwy drewnianej do szyny metalowej - uwzględniające różnice rozszerzalności szyny...

Pytanie nr 351
witam. 1. czy mógłby pan polecić jak rozwiązać doświetlacze. czy montuje się je na xps? pytam bo producenci wolfa i aco pokazują instalacje na goły mur.widziałem tez gotowe okna wolfa z ościeżnicami ale drogie czy warto sobie zawracać głowę?pomyślałem że wstawiłbym juz okna i zrobił wszystko prze...

Pytanie nr 352
witam,   może to rozwiąże mostki na balkonach? proszę o komentarz.   pozdrawiam rozwiązanie to nie likwiduje w całości mostków cieplnych. owszem, likwiduje liniowy mostek balkonu, ale tworzy punktowy w miejscu śrub stalowych oraz pocienienia termoizolacji. w klimacie umiarkowanym da...

Pytanie nr 353
witam 1. jestem na etapie zamawiania drewna na więźbę, czy ma pan jakiekolwiek dodatkowe uwagi dotyczące więźby poza tymi z opinii technicznej? mam głównie na myśli sprawę jej konstrukcji (tylko więźba) czy jest poprawnie zblokowana, bo nie widzę żadnych zagęszczeń przeciw siłom działającym od sz...

Pytanie nr 354
witam,1. zapoznałem się z nową analizą cieplno-wilgotnościową. generalnie ściana z silki e24 jest najlepsza z czego jestem bardzo zadowolony bo ma fantastyczne parametry akustyczne a to w moim wypadku istotne, więc wszelkie analizy powinny się tylko ograniczać do silki. rozumiem że kondensacja par...

Pytanie nr 355
panie jerzyzamierzam kryć dach blachą na rabek stojący ruukki. jak wcześniej rozmawialiśmy sugerował pan kładzenie bezpośrednio na membranie/papie podkładowej i deskach. producent jednak zaleca łaty i kontrłaty to jednak wymusza ponowne łacenie na deskowaniu (kontrłaty sa pod deskowaniem) rekomenduj...

Pytanie nr 356
witam,przesyłam zdjęcia podejrzanych punktów w piwnicy. co prawda okien nie ma i deszcz hula po podłodze jednak te miejsca są mokre nawet w suche dni. w całej piwnicy która miała nie jest tylko te dwa miejsca tak wyglądają. od strony gruntu fasety wykonane poprawnie 4 warstwy asfredolu nakładane w s...

Pytanie nr 357
witam,wełna mineralna czy szklana? najbardziej chodzi jak to w końcu jest ze szkodliwością dla zdrowia, niektóre maszyny u mnie w pracy są wytłumione i izolowane wełną szklaną straszne cholerstwo drapie pyli się i zdecydowanie poczucie jest kiepskie. jakie jest pana zdanie? widzę różne opracowania n...

Pytanie nr 358
szanowny panie czytałam na forum że pan analizuje projekty budowlane i wyłapuje w nich błędy. czy mogę prosić i zamieszczenie jak przykładowo to wygląda? chodzi mi o taki wykaz miejsc do poprawy bo z mężem chcemy aby nasz projekt był też przez kogoś przepatrzony czy nie trzeba coś zmienić.  ...

Pytanie nr 359
witam,dziękuję bardzo za rady, których mi pan dzisiaj udzielił. sprawdziłem obliczenia statyczne i jakoś nie widzę w nich niczego dotyczącego ścian w ogóle. czy to jest prawidłowe?jeżeli mógłby pan jeszcze tylko rzucić fachowym okiem na część projektu, której nie wysłałem poprzednio...pozdrawiam ...

Pytanie nr 360
witam 1. jeżeli mogę mieć pytanie: jaki materiał na ściany najbardziej by pan polecił biorąc pod uwagę ich ewentualne zalanie przez powódź i konieczność suszenia? będę budować na terenie wprawdzie nie powodziowym, ale woda w okolicznych rowach bywa przy podtopieniach na poziomie gruntu i kilkanaś...

Pytanie nr 361
witam mam już abonament roczny i w związku z tym chciałbym zapytać o pana opinię na temat wykonanych do tej pory prac w szczególności ocieplenia fundamentu oraz proszę o poradę w jaki sposób wykonać podłogę na gruncie. w załączeniu przesyłam zdjęcia z budowy. przesyłam dodatkowe zdjęcia z wcześnie...

Pytanie nr 362
witam przesyłam zdjęcia z próbą klejenia (klej vedatex-adhesiv). styropian był czysty (po dmuchnięciu nic się nie pyliło), betonowy bloczek też. klej bardzo gęsty, bardzo ciężko się rozsmarowywał na całej powierzchni próbek. próbki pozostały na budowie na 24 godziny, zgodnie z...

Pytanie nr 363
witam zgodnie z rozmową przesyłam zdjęcia wykonanej hydroizolacji parteru. przed nakładaniem hydroizolacji płyta była szlifowana z zadziorów i mleczka, odkurzona odkurzaczem, zagruntowana aida kiesol z wodą. zdjęcia dotyczą garażu - zdjęcie nr 1 hydroizolacja wyschnięta, a nr 2 po zalaniu ...

Pytanie nr 364
witam nierówności stropów betonowych o których rozmawialiśmy, zostały w części poszpachlowane tak jak pan doradzał masami naprawczymi pcc. sądziłam, że wszystko zrobione poprawnie ale spadł deszcz i pokazał efekty. przesyłam zdjęcia z już wyrównanej płyty stropowej parteru (zdjęcia 2 do 4). po de...

Pytanie nr 365
witam przesyłam zdjęcia paroizolacji wykonanej jak pan zalecił z papy termozgrzewalnej z wkładką aluminiową - na dachu piętra. białe plamy widoczne na papie powstały po wycięciu w attykach otworów na przelewy awaryjne przez instalatorów. wycinali wiertnicą fi 130 mocowaną do attyki. obawiam się c...

Pytanie nr 367
witam przesyłam zdjęcia z dachu nad piętrem i przecięty purchel z widocznym spodem papy. widać, że papa jest niedogrzana. najwięcej purchli jest na tej połowie dachu. cały beton był czyszczony z mleczka przez poprzedniego wykonawcę, który równał miejscowo dach masą naprawczą (poleconą przez pana...

Pytanie nr 368
witam, dziś na budowie sprawdziłam zabezpieczenie wykonanego wczoraj fragmentu (wykonanego jeszcze przed wczorajszym deszczem). wyglądało szczelnie. z dachu, gdzie nie ma jeszcze warstw, zebrano ok. 2-3 cm wody. oglądałam też wszystkie narożniki – wyglądały szczelnie, więc nawet gdyby był przecie...

Pytanie nr 369
witam przesyłam kolejny etap - wpust nr 4 i widoki dachu. proszę o odpowiedź na poniższe pytanie. jak szybko należy na papę samoprzylepną wykonać warstwę wierzchnią? czy wysokie temperatury przeszkadzają? wykonawca chce zostawić wykonanie wierzchniej warstwy jak nieco spadną temperatury, chce r...

Pytanie nr 370
witam niestety znowu mam problem, tym razem z attykami i jak zwykle pilnie proszę o poradę. okazało się, że na attyki zastosowano bloczki silka e18 drążone. jak się dowiedziałam, firma xella ma dwa rodzaje bloczków e18: -  tzw. drążone, które mają 11 otworów od spodu i dwa widoczne od góry...

Pytanie nr 371
szanowny panie,czy są techniczne podstawy do stwierdzenia, że papy bitumiczne z wiekiem tracą właściwości wodoszczelności (chodzi o hydroizolację płyt fundamentowych)?pozdrawiam papy bitumiczne - także modyfikowane, nie mają wiecznej trwałości. nie są one odporne na stale działające wody...


Producenci informują - znaleziono 50

izolacja dachów - dlaczego steinodur ukd?
termoizolacje stropodachów lub dachów zielonych wymagają stosowania specjalnie konstruowanych materiałów termoizolacyjnych, bowiem dachy są niezwykle ważnym elementem budynków. dachy muszą być nie tylko „ciepłe”, ale także trwałe. stropodachy w układzie klasycznym wymagają stosowania materiałów o na...

produkty o odporności ogniowej 180 minut (rei 180)
wprowadziliśmy dla budownictwa do montażu i uszczelnień dwa ognioodporne produkty o odporności ogniowej 180 minut (rei 180): piankę montażową sitol schiumapur antincendio oraz uszczelniacz silikonowy sitol silicon anticidendio....

ocieplanie od środka - instrukcja montażu płyt renovario/calsitherm
generalnie, ocieplamy przegrody budowlane od zewnątrz, ale niekiedy jest konieczne ocieplanie ścian lub ościeży okiennych i drzwiowych od środka. w takich przypadkach konieczne jest wykonanie analizy cieplno-wilgotnościowej, zaś potem niezastąpione są specjalne płyty klimatyczne renovario/calsitherm...

izolacja fundamentów – dlaczego steinodur psn-ld?
fundamenty wykonywane z betonu lub bloczków betonowych zawierają nadwyżki wody, która nie jest w stanie odparować, zanim budowa zostanie ukończona, a budynek przekazany do użytkowania. zbyt wilgotne fundamenty pokryte hydroizolacją od strony gruntu, muszą wyschnąć - w przeciwnym razie grozi szkodami...

izolacja podłóg i posadzek - dlaczego steinodur psn-hd?
podłogi i posadzki charakteryzują się silnymi obciążeniami: ciężarem własnym oraz użytkowym. jeśli występują one bezpośrednio na gruncie, muszą spełniać wymagania norm ochrony cieplnej budynków - czyli muszą być izolowane termicznie. jeżeli zastosuje się termoizolację o małej wytrzymałości na ściska...

ocieplenia fundamentów i podłóg na gruncie w budynkach energooszczędnych
w praktyce projektowej i wykonawczej przy ocieplaniu fundamentów popełnia się wiele błędów, np. grubość warstw termoizolacyjnych określa się wedle granicznych wartości współczynników przenikania ciepła u, zaś zagadnienia dyfuzji pary wodnej się pomija. w rezultacie powstające obiekty nie mają jasno ...

jak ocieplać efektywnie i estetycznie?
nieotynkowane elewacje nowych budynków wymagają, zazwyczaj, tylko sprawdzenia równości i czystości ścian. równość podłoża sprawdzamy przy pomocy łaty 2 m i poziomnicy. odchyłki w pionie i poziomie nie powinny przekraczać 1 cm. w przypadku dużych nierówności >1 cm na odcinku 2 m podłoże wyrównujemy t...

jak poprawić termoizolacyjność ścian z gazobetonu lub z pustaków ceramicznych?
jeśli celem jest poprawienie termoizolacji ścian o dobrych parametrach cieplnych (ściana nie wymaga radykalnego docieplenia przy użyciu systemu dociepleniowego) proponujemy zastosowanie tynku ciepłochronnego weber tp 531 wykończonego wyprawą weber td 331 po zagruntowaniu weber pg 221. powierzchnia ś...

jak zapobiec powstawaniu pęknięć na powierzchni tynkowanej elewacji?
zastosowanie betonu i betonu komórkowego w jednym elemencie ściennym, zastosowanie na elewacji materiałów mineralnych o różnych parametrach czy zetknięcie się elementów murarskich mineralnych i organicznych, są przyczyną powstawania pęknięć tynku w tych miejscach....

jak można odświeżyć lub zmienić kolor elewacji?
farby fasadowe pozwalają na barwne wykończenie powierzchni o dowolnej fakturze. nadają właściwy kolor ścianom, zwłaszcza o gładkim wykończeniu, pozwalają na całkowitą zmianę kolorystyki elewacji w przypadku zmiany koncepcji architektonicznej, umożliwiają odświeżenie fasady w tym samym kolorze....

jak ułożyć płytki w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności wykonanych z płyt gk?
przy układaniu płytek ceramicznych np. w łazience zbudowanej z płyt kartonowo-gipsowych, należy wziąć pod uwagę zalecenia producentów tych płyt. w wilgotnych i mokrych pomieszczeniach stosuje się płyty kartonowo-gipsowe o zwiększonej wodoodporności....

jak remontować zawilgocone mury z wykwitami solnymi?
podciągana kapilarnie woda i transportowane przez nią sole powodują niszczenie tynków i murów. drastycznie obniża się izolacja cieplna ściany. odspajające się tynki i widoczne wykwity solne znacząco obniżają estetykę elewacji. ochrona murów i ich okładzin przed niszczącym działaniem kapilarnego podc...

jak naprawiać elementy betonowe?
korozja elementów betonowych elewacji - płyt balkonowych, słupów, ścian, itp. może być przyczyną trwałych i niebezpiecznych uszkodzeń, prowadzących z czasem do ograniczenia funkcji użytkowych tych elementów. głębokie wżery i widoczne, skorodowane zbrojenie osłabiają również efekt estetyczny. ...

stropodach niewentylowany
łatwe i szybkie w wykonaniu dwuwarstwowe pokrycie z pap elastomerobitumicznych na warstwie termoizolacji, z zastosowaniem wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne, wysoce skutecznej paroizolacji, gwarantuje uzyskanie dachu odpornego zarówno na duże, zmienne obciążenia mechaniczne z tytułu pracy konstr...

stropodach niewentylowany przemysłowy
dach przemysłowy firmy vedag to pewne, ekonomiczne rozwiązanie dla lekkich ocieplanych dachów płaskich o dużej powierzchni na blachach trapezowych. w systemie tym jako warstwę pokryciową zastosowano jednowarstwową izolację przeciwwodną, mocowaną mechanicznie do konstrukcji dachu. zastosowanie: hale ...

dach zielony
vedag oferuje dach zielony umożliwiający przemianę dachów w ogrody, parki, miejsca rekreacyjne lub łąki do gry i zabawy. wielowarstwowa konstrukcja zazielenienia z drenażem spełnia szczególne wymogi zazielenienia intensywnego (z zastosowaniem bylin, traw, krzewów, dobranych gatunków drzew) lub ekste...

dach użytkowy
dach użytkowy vedatop jest solidną bazą do budowy parkingu, tarasu, tarasu, kortu tenisowego, basenu lub powierzchni zielonej. materiały dobrane optymalnie pod kątem przeznaczenia dachu zapewniają, warstwa po warstwie, doskonałą ochronę przez wiele lat. warunkiem decydującym o tym, że nie powstają u...

zatrudnimy specjalistę!
wiodący producent termoizolacyjnych płyt z pianki pir i pur, stosowanych w budownictwie, poszukuje kandydata na stanowisko doradcy technicznego ......

renowacja dachu
przedstawiamy różne sposoby renowacji pokryć dachowych: jedno- i dwuwarstwowe, z wentylacją i bez wentylacji....

renowacja i ocieplenie dachu
przedstawiamy różne sposoby renowacji pokryć dachowych z jednoczesnym dociepleniem: jedno- i dwuwarstwowe, z wentylacją i bez wentylacji....

ronawcja dachów z płyt warstwowych
przedstawiamy różne sposoby renowacji (z dociepleniem i bez docieplenia) pokryć dachowych wykonanych z płyt warstwowych....

renowacja stropodachów z dociepleniem
przedstawiamy dwa sposoby renowacji stropodachów: w układzie klasycznym oraz tzw. odwróconym....

stropodachy o cechach nro
przedstawiamy dwa sposoby ocieplania stropodachów nierozprzestrzeniających ognia....

iniekcje przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie
jedną z najczęstszych przyczyn zawilgocenia murów w starych budynkach jest kapilarne podciąganie wilgoci w materiale ściennym (najczęściej cegle ceramicznej) i spoinie. zjawisko to jest niemożliwe w murach ze skutecznymi, całkowicie ciągłymi izolacjami poziomymi i pionowymi. zawilgocenie murów powod...

uszczelnianie istniejących piwnic od wewnątrz
woda oraz rozpuszczone w niej sole powodują znaczne uszkodzenia budowli. zawilgocenie murów odpowiada dodatkowo za duże straty energii. oprócz niesprawnych domowych instalacji wodociągowych i nieszczelnych dachów, głównymi przyczynami zawilgocenia murów są: wilgoć podciągana kapilarnie, wilgoć grunt...

naprawa, uszczelnianie i wykańczanie balkonów i tarasów
balkon jest jednym z najbardziej wyeksponowanych elementów budowli, narażonym bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych. jego powierzchnia powinna być odporna na trzy podstawowe grupy obciążeń: ......

naprawa i ochrona betonu
nawet prawidłowo wykonane konstrukcje żelbetowe z zastosowaniem betonów wysokich klas z czasem ulegają uszkodzeniom i wymagają naprawy. firma remmers od kilkudziesięciu lat zajmuje się problemem naprawy i ochrony konstrukcji żelbetowych, zarówno w budowlach inżynierskich jak i na elewacjach. na pods...

zaprawa renowacyjna do piaskowca
gotowa do stosowania, czysto mineralna sucha zaprawa. wiąże prawie bez skurczu. wytrzymałość na ściskanie i odrywanie dostosowane są do kamienia naturalnego stanowiącego podłoże. po stwardnieniu może być poddana obróbce kamieniarskiej. uziarnienie zaprawy odpowiada uziarnieniu drobnoziarnistego pias...

nowy wymiar techniki oczyszczania elewacji
w technice piaskowania rotec z użyciem rotacyjnego strumieniowania, suchy granulat lub ścierniwo z wodą wprawiane są przez specjalną turbinę poprzez dysze w ruch wirowy. jeśli wirująca mieszanina powietrza, granulatu i wody trafi na powierzchnię elementu budowlanego, to powstaje ......

ochrona i renowacja elewacji
właściwości użytkowe muru znacznie zmniejszają: wiązanie zanieczyszczeń i brudu, powstanie mikroorganizmów, spadek izolacyjności cieplnej materiałów, gorsza odporność na przemarzanie i sole. technologie firmy remmers wymagają niewielkich kosztów zabiegów ochronnych - ze względu na dużą wydajność pre...

preparat lateksowy do czyszczenia wnętrz
remmers arte mundit jest preparatem stosowanym podczas renowacji zabytkowych budowli. delikatnie czyści powierzchnie cennych rzeźb i bogatych ornamentów - od pojedynczego kamienia po całą katedrę! w przeciwieństwie do wielu innych metod, czyszczenie za pomocą remmers arte mundit może się odbywać bez...

posadzki żywiczne w przemyśle
jesteśmy nowoczesną firmą, wychodzącą naprzeciw wymogom współczesnego rynku, potrafimy spełnić w dziedzinie posadzek przemysłowych, kreatywne i śmiałe pomysły inwestorów, projektantów i architektów. nasze systemy posadzek żywicznych dają prawie nieograniczone możliwości pod względem wzornictwa, kolo...

lazura ochronna do drewna
aidol langzeit-lasur, dzięki nowatorskiej technologii zastosowania środka wiążącego, czyni drewno na długi czas odpornym na działanie czynników atmosferycznych. nadaje się również do późniejszego pokrycia nośnych, usztywnionych drewnianych elementów budowlanych, zaimpregnowanych wcześniej środkiem o...

konserwacja podłóg drewnianych, z korka i mebli
idealnym środkiem zapewniającym wartościowemu drewnu długotrwałą ochronę jest aidol hartwachs-öl. nadaje się on do podłóg z drewna i korka, chroniąc je przez długi czas. z czasem drewno zyskuje przyjemną emanację, pozostając piękne i łatwe w pielęgnacji na lata.......

silni jednością - remmers i 3h-lacke od 01.01.2009 r. razem!
remmers baustofftechnik gmbh - rodzinne przedsiębiorstwo średniej wielkości mające swą siedzibę w dolnosaksońskim löningen, specjalizujące się w produktach z dziedziny chemii budowlanej i powłok lakierniczych dla przemysłu drzewnego, przejmuje z dniem 01 stycznia 2009 r. firmę 3h-lacke lackfabrik h...

tynki i farby baumit
często okazuje się, że najlepsze są najprostsze rozwiązania. klasyczna prostota bieli dodaje budynkom powściągliwej elegancji – światło wyraźnie odbija się od białych powierzchni i otacza je blaskiem, uwypuklając detale architektoniczne, a zarazem podkreślając kształt i wielkość fasady. dzięki niezn...

farby elewacyjne baumit
nowa gama kolorystyki farb to nie tylko efekt podążania firmy baumit z duchem czasu. jest to przede wszystkim rezultat wielu badań i analiz oraz wyjście naprzeciw rosnącym potrzebom klientów. teraz tworzenie elewacji lub wnętrza własnego domu wiązać się będzie z jeszcze większymi emocjami. ...

tynk baumit nanoporputz
elewacja budynku pełni nie tylko różnego rodzaju funkcje praktyczne, jak na przykład ochrona przed chłodem, hałasem i wilgocią, ale również kształtuje optyczny i estetyczny wizerunek obiektu. elewacja, jako „skóra budynku” jest stale wystawiona na działanie czynników środowiskowych, prowadzących prę...

tynki mozaikowe baumit
gotowa do użycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki). opracowana na bazie żywic syntetycznych. mieszankę można stosować do wykończenia wnętrz i elewacji. tynk mozaikowy baumit jest zmywalny i odporny na uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu przez bardzo długi czas po...

tynki maszynowe baumit
firma baumit sp. z o.o. proponuje nowoczesne, kompleksowe rozwiązanie technologiczne w zakresie wykonywania prac tynkarskich, murarskich i elewacyjnych na obiektach budowlanych. system silosowy, proponowany przez naszą firmę, posiada wiele zalet, o których sami mogą się państwo przekonać. dzięki tec...

tynki strukturalne baumit
tynki strukturalne baumit stanowią doskonałą powłokę wykończeniową na elewacji. mogą mieć zastosowanie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. nowe odcienie tynków strukturalnych to: baumit colours of more emotion. wodoodporny o ograniczonej paroprzepuszczalności tynk cienkowarstwowy do użycia ...

systemy ociepleń baumit
oszczędność energii. ponad 75% energii zużywanej w przeciętnym, indywidualnym gospodarstwie domowym przypada na ogrzewanie wody i pomieszczeń. ten, kto chce oszczędzać energię, a co za tym idzie również koszty, w żaden sposób nie może pominąć kwestii związanych z właściwym ociepleniem elewacji własn...

system ociepleniowy baumit open klima-fassade
jeżeli jesteście teraz państwo w fazie projektowania bądź budowy waszych wymarzonych czterech ścian, problem oszczędności energii na pewno stanowi dla was istotny składnik budżetu inwestycji: planując dzisiaj odpowiednią izolację cieplną domu macie wpływ na obniżenie kosztów jego ogrzewania w przysz...

zaprawa murarska do klinkieru
zaprawa murarska do klinkieru baumit klinkermörtel jest gotową suchą zaprawą murarską na bazie mineralnej. w skład jej wchodzi m. in. cement, wyselekcjonowane piaski murarskie oraz trass, który w znaczny sposób zmniejsza niebezpieczeństwo powstania wykwitów wapiennych na murach....

produkty renowacyjne baumitbayosan
bogata oferta produktów konserwacyjnych firmy baumit zawiera materiały wapienne, tzw. historyczne, do renowacji fasad, w tym do wykonywania elementów wystroju sztukatorskiego na elewacji. jako jedna z nielicznych firm działających na rynku polskim baumit proponuje również materiały tynkarskie na baz...

program artline baumit
program artline opracowany został z myślą o tych elewacjach, które wymagają postawienia wyraźnego akcentu na kolor. paleta 30 intensywnych barw stanowi doskonałe uzupełnienie kolekcji 200 kolorów baumit colours of more emotion. farby i tynki strukturalne baumit artline dają wręcz nieograniczoną możl...

nowatorskie kotwy montażowe baumit klebeanker
termoizolacyjne płyty styropianowe, będące zasadniczym komponentem układu ociepleniowego mogą być już obecnie mocowane do podłoża wyłącznie przy zastosowaniu zaprawy klejowej – bez konieczności dodatkowego mocowania mechanicznego. na starych, otynkowanych murach (stare budownictwo) niezbędne było je...

ocieplenia stropodachów niewentylowanych w budynkach energooszczędnych
materiałami spełniającymi wymagania dla stropodachów są niewątpliwie styropiany grupy steinodur produkowane przez izoterm, których współczynnik przewodzenia ciepła wynosi ok. 0,035 w/mk i mniej, zaś nasiąkliwość wodą zaledwie 0,3 %. na uwagę zasługują wysokie parametry wytrzymałości na ściskanie tyc...

z suchym klimatem w podziemiu
oprócz dachu szczególnie wrażliwym obszarem budynków pod względem oszczędzania energii i kosztów są pomieszczenia piwniczne. steinodur® psn płyty izolacyjne oferują długotrwałą ochronę przed wilgocią. ich najwyższe właściwości izolacyjne pozwalają utrzymać ciepło i energię tam, gdzie ich miejsce: w ...

steinbacher domaga się większych grubości izolacji
przy oszczędzaniu energii wielu myśli głównie o izolacji dachu, fasad, ścian i podłóg. przeocza się natomiast fakt, że przez brak izolacji instalacji przewodów ogrzewania i ciepłej wody traci się dużo energii. dlatego też firma steinbacher izoterm pod hasłem „grubsze jest lepsze“ poleca izolację prz...


Domy energooszczędne - tworzenie- znaleziono 9

metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych
...

ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
...

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
...

...

...

prawo budowlane
ustawa - prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach ......

ceny paliw i energii dla domów mieszkalnych
dane o cenach paliw i energii: olej opałowy, en. elektryczna, węgiel kamienny, gaz płynny, gaz ziemny, drewno opałowe, pellety - niezbędnych do sporządzania analiz kosztów eksploatacyjnych obiektów oraz charakterystyk energetycznych budynków w polsce....

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
...

dyrektywa (nowelizacja dyrektywy epbd) 2010/31/ue
...


Domy energooszczędne - realizacje- znaleziono 1

sekrety tworzenia murowanych domów bez błędów
poradnikarchitekta, projektanta, wykonawcy, inwestoraod autora  czy można błędów w projektowaniu i wykonawstwie domów uniknąć? można!         zadanie, jakie sobie postawiłem, to rzetelne i proste zarazem, wyjaśnienie tajników poprawnego projektowani...


SALON fizyki budowli - znaleziono 15

long-term performance of external thermal insulation systems (etics)
od wczesnych lat 60-tych ubiegłego wieku zastosowano w niemczech ponad 500 mln m² bezspoinowego systemu dociepleń budynków tzw. etics – external thermal insulation composite systems (w polsce nazywanego bso - przyp. redakcji). w ostatniej dekadzie system etics stał się popularnym sposobem popra...

opracowanie i walidacja modelu obliczeniowego mikroklimatu pomieszczeń
w artykule przedstawiono nowy program komputerowy o nazwie wufi+ służący do obliczeń niestacjonarnych przepływów ciepła i wilgoci w całych budynkach. opisano w skrócie model obliczeniowy, działanie programu oraz niektóre wyniki obliczeń walidacyjnych wykonanych w ramach projektu „iea annex 41”....

preventing moisture problems in retrofitted pitched roofs
ze względu na łatwość wykonania, docieplenie połaci dachowych wykonuje się często bez uwzględnienia warstwy wentylacyjnej, umieszczając izolację termiczną w całej wolnej przestrzeni pomiędzy krokwiami. rozwiązanie takie może powodować akumulację wilgoci w dachu ze szczelnym, nieprzepuszczającym par...

problemy cieplno-wilgotnościowe przy renowacji ścian budynków z muru pruskiego
budynki z muru pruskiego stanowią znaczną część zabytkowej architektury w wielu krajach europejskich. ich stan techniczny i użytkowy, zwłaszcza na obszarach wiejskich, jest przeważnie niezadowalający. w instytucie fraunhofera fizyki budowli w holzkirchen (niemcy) przeprowadzono w ostatnich 15 latach...

jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz
widocznym efektem występowania znaczących mostków cieplnych w obudowie budynku, występującym na ogół przy niedostosowaniu intensywności wentylacji do emisji wilgoci w pomieszczeniach, jest kondensacja pary wodnej i zagrzybienie na wewnętrznej powierzchni przegród. wyniki licznych ekspertyz w budynka...

ocieplenia stropodachów niewentylowanych w budynkach energooszczędnych
świat budownictwa w polsce staje obecnie przed nowym podejściem do projektowania, wznoszenia i użytkowania budynków. już obowiązuje nowelizacja dyrektywą epbd 2010/31/ue z 15.05.2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisy wykonawcze w polsce obowiązujące od 01.01.2014 r., ...

tarasy - współczesne rozwiązania
tarasy są trudnym elementem budynków, bowiem najmniejsze niedociągnięcia projektowe czy wykonawcze, wcześniej czy później ujawniają się w postaci uciążliwych usterek takich jak: odpadanie czy pękanie płytek, przecieki i zacieki, przemarzanie, korozja okapów z betonu itd. usuwanie usterek jest zawsze...

balkony - trudny element w budownictwie
balkony, od wielu lat są nieodłącznym elementem każdego niemal budynku: od najmniejszego domu jednorodzinnego, po największy kompleks mieszkaniowy. jednakże, od samego początku - do dzisiaj - często sprawiają sporo kłopotów takich jak: zacieki, spękania, korozja stali i betonu lub odpadające płytki....

ocieplenia fundamentów i podłóg na gruncie w budynkach energooszczędnych
budynki energooszczędne są nakazem czasu. konieczne jest przestawienie się na inną metodykę projektowania. swoboda wykonawców w wyborze technologii w takich obiektach jest wykluczona! praktyka wskazuje, że kwestia ocieplania fundamentów czy podłóg na gruncie jest mało rozpoznana. jedni na podłogi st...

nowy wymiar energooszczędności w budownictwie
podstawowym celem nowelizacji dyrektywy epbd jest troska o istniejące jeszcze w ziemi, ale ograniczone zasoby kopalnianych paliw naturalnych i jednocześnie zmuszenie do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. aby cel ten zrealizować podjęto działania bardziej radykalne niż dotąd. wprowadza się...

beton żywiczny - nowy materiał w budownictwie
w ciągu ostatnich lat napłynęło do polski wiele nowych technologii dla budownictwa. najczęściej są to gotowe komponenty lub całe systemy doskonale rozpracowane przez producenta i przystosowane do poszczególnych zakresów zastosowań. są też produkty, które można modyfikować podczas wykonawstwa - dopro...

beton odporny na mróz
w krajowym budownictwie już od wielu lat - niestety aż do dzisiaj - pokutuje przekonanie, że najłatwiejszym w zastosowaniu materiałem budowlanym jest ... beton zwykły. przyczyn należy szukać w przestarzałym programie nauczania w szkołach i uczelniach, powszechnym przekonaniu o łatwości prac budowlan...

hydroizolacje pionowe garaży i parkingów podziemnych
hydroizolacje pionowe garaży i parkingów podziemnych są zadaniami wymagającymi od projektantów i wykonawców niezwykle starannego podejścia, bowiem jakiekolwiek błędy prowadzą do niezwykle kosztownych prac naprawczych - zwłaszcza przy budynkach znacznie zagłębionych lub o intensywnym zagospodarowaniu...

hydroizolacje poziome garaży i parkingów podziemnych
hydroizolacje poziome garaży i parkingów podziemnych są zadaniami wymagającymi od projektantów i wykonawców jeszcze większej staranności niż hydroizolacje pionowe, bowiem w przypadku jakichkolwiek niedociągnięć, ich naprawa jest niezwykle kosztowna a czasami niemożliwa - niezależnie od tego czy budy...

schody wejściowe - element lekceważony
schody wejściowe do budynków są najczęściej projektowane i wykonywane z błędami. widać to chociażby po spękanych i odspojonych płytkach czy innych elementach schodów. uszkodzenia widoczne są w całej polsce - niezależnie od regionu, a nasilają się szczególnie w okresie wczesnej wiosny oraz w środku l...


Z życia wzięte - znaleziono 13

dom na skraju puszczy białowieskiej
znany w polsce dziennikarz z warszawy postanowił posiąść pewien niewielki dom znajdujący się nieopodal białowieży. nie byłoby w tym nic frapującego, gdyby nie dziwna konstrukcja tego domu, która musiała niewątpliwie wzbudzić pewne obawy u niego, skoro po kilku wizytach w tym domu, doszedł do wniosku...

odpadający tynk gipsowy z sufitów w białymstoku
duży i znany w polsce developer zwrócił się do mnie o pomoc w rozwiązaniu pewnej zagadki, z którą jego inżynierowie nie potrafili dać sobie rady. otóż, w kilkupiętrowym budynku biurowo-usługowo-handlowym w ciągu kilku kolejnych lat po oddaniu go do eksploatacji, występują dziwne objawy odpadania tyn...

taras domu jednorodzinnego w suchej beskidzkiej
pewien - z kilkuletnim już stażem - wykonawca tarasów i posadzek wpadł w konflikt z nieszczęsnym właścicielem domu jednorodzinnego w suchej beskidzkiej. nieszczęsnym, gdyż taras, który dotąd zachowywał się jako tako, po dokonanych modernizacjach, nagle stał się uciążliwym do tego stopnia, że właścic...

mineralna posadzka samopoziomująca w hali przemysłowej w warszawie.
posadzkę w remontowanej hali produkcji lekkiej i magazynach o łącznej powierzchni ok. 700 m2 jesienią 2005 r. wykonawca pokrył cementową masą samopoziomującą pewnej firmy zagranicznej - z zamiarem pomalowania jej farbą epoksydową. w związku z tym, że po upływie ok. 3 - 4 tygodni na posadzce pojawi...

problemy z elewacją zabytkowej plebanii w choroszczy
budynek plebanii (obok kościoła i klasztoru dominikanów zbudowanych w roku 1756 przez jana klemensa branickiego) - uległ w roku 1992 poważnemu pożarowi (spaliło się piętro i dach). w latach 1993 - 1994 plebanię odbudowano - wykonano nową więźbę dachową oraz wymurowano nowe ściany piętra. niestety, ...

analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w choroszczy
jak opisałem w raporcie „problemy z elewacją zabytkowej plebanii w choroszczy”, w całym budynku nie osiągano wymaganych temperatur powietrza wewnętrznego zimą. ponadto, zarówno na parterze, jak i piętrze przez cały czas wyczuwało się wyraźną stęchliznę - szczególnie w okresach wiosny i lata. stanąłe...

analiza cieplno-wilgotnościowa ścian piętra plebanii w choroszczy
w celu zbadania jakości i skutków zastosowanego ocieplenia ścian piętra styropianem wewnątrz muru oraz jego ew. wpływu na zaistniałą korozję biologiczną na elewacji czy stęchliznę w pomieszczeniach, trzeba było najpierw wykonać sprawdzające obliczenia cieplno-wilgotnościowe w warunkach ustalonych - ...

nowe, a już przeciekające balkony wspornikowe w warszawie
jedna ze znanych na rynku firm developerskich zwróciła się o pomoc w rozwiązaniu poważnego problemu z balkonami, które świeżo po oddaniu budynku do eksploatacji, już przeciekły i wyrządziły sporo szkód. stanąłem przed zadaniem nie tylko zbadania przyczyn tego stanu, ale także przeanalizowania rozw...

ocieplenie poddasza w warszawie, czy żart?
znana na rynku warszawskim firma developerska stanęła przed zadaniem ustalenia przyczyn zawilgoceń i plam wokół okien na wszystkich poddaszach użytkowych - już kilka miesięcy po oddaniu budynku, tj. w pierwszym okresie zimowym. po przybyciu na miejsce, okazało się, że płyty g-k wokół okien połaciowy...

przeciekające zbiorniki wody pitnej w ostrołęce
duża i z tradycjami firma budująca dla przemysłu, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania dwóch żelbetowych podziemnych zbiorników wody pitnej, stanęła w okresie gwarancyjnym w roku 2003 przed rozwiązaniem problemu przeciekania tych zbiorników. wydawało się, że wszystkie prace wykonywano poprawnie i...

problemy z hydroizolacją budynku plombowego w kudowie zdroju
istniejący, niepodpiwniczony budynek ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego dużej warszawskiej firmy zlokalizowany w górach, został - decyzją dyrekcji - rozbudowany w ten sposób, że nie naruszając go, dobudowano nowy (tym razem pod-piwniczony). linią wspólną została ściana szczytowa. cechą charakterysty...

energooszczędny segment w zabudowie szeregowej w wołowie
wielu osobom wydaje się, że jeśli nie jedynym to podstawowym kryterium tworzenia domów energooszczędnych jest zadbanie o jak najniższe wartości współczynników przenikania ciepła u. co najgorsze, podobne myślenia spotyka się także wśród niektórych projektantów. jest to niewątpliwie spowodowane nachal...

niekonwencjonalny taras z problemami w warszawie
... już podczas pierwszej zimy, pojawiły się zawilgocenia na stropie parteru, nad którym znajdował się rozległy taras. inwestor zażądał od developera usunięcia wad, co ten wezwawszy podwykonawcę, posłusznie wykonał, tj. zdemontował wszystkie warstwy tarasu i ułożył je ponownie - wszystko zgodnie z p...


Publikacje - znaleziono 972

efektywność stosowania suchych gipsowych mieszanek tynkarskich
baumit...

tynki wapienne
bayosan...

jak zaoszczędzić na tynku gipsowym
dolina nidy...

szybkie i tanie wykonywanie tynków wewnętrznych
alpol gips...

tynk ciepłochronny isobuild
kerakoll...

farby do pomieszczeń mokrych
alcro beckers...

nowe farby i tynki do wnętrz
farby kabe...

tynki z gliny
bayosan...

efekty stosowania nowoczesnych powłok dekoracyjnych
caparol...

nowe kierunki stosowania powłok malarskich
alcro - beckers...

bezspoinowe okładziny akustyczne stosilent panel
sto...

okładziny ścienne w systemach suchej zabudowy wnętrz
rigips...

tapety kontraktowe
newmor polska...

mocowanie płytek z kamienia
dyckerhoff sopro...

naprawa uszkodzonych okładzin ceramicznych w zakopanem
dyckerhoff sopro...

izolacje z keramzytu
optiroc gniew...

nowe rozwiązania okiennic
metalplast...

słoneczne planowanie
akfa solarex...

nowa generacja podkładów podłogowych
optiroc...

laserowe urządzenia pomiarowe na placu budowy
aztec...

stan wilgotnościowy przegród budowlanych (cz. 1)
opisano zagadnienie występowania wilgoci w przegrodach budowlanych. rodzaje wilgoci. przyczyny i skutki zawilgocen. izotermy sorpcji. wilgotność sorpcyjna i kapilarna....

kierunki rozwoju sufitów podwieszonych
amf mineralplatten...

nowe sufity podwieszone optima
armstrong building...

polski sufit napinany barifon
solid pro line...

szybkie i dokładne obliczanie materiałów na sufity
rigips polska - stawiany...

płyty dźwiękochłonne ecophon
sain gobain ecophon polska...

oprawy oświetleniowe do sufitów podwieszonych
luxmat...

trwałość betonów wysokowartościowych
extrade international...

zagrożenia higieniczno - zdrowotne w budynkach wielkopłytowych
omówiono zagrożenia dla mieszkańców występujące w budownictwie wielkopłytowym: emisja szkodliwych substancji, produkty spalania gazu, promieniowanie jonizujące, grzyby pleśniowe. opisano możliwości poprawy warunków higieniczno-zdrowotnych....

życie w pełnym świetle
okna velux...

stan wilgotnościowy przegród budowlanych (cz.3)
omówiono zawilgacanie przegród w wyniku kondensacji pary wodnej oraz wody deszczowej. wysychanie murów wilgotnych....

stropodachy - wady i przyczyny uszkodzeń
przedstawiono zakres i rodzaj uszkodzeń stropodachów wentylowanych i niewentylowanych w polsce. omówiono błędy projektowe, wykonawcze, materiałowe i eksploatacyjne. opisano mechanizm powstawania uszkodzeń starzeniowych pokryć bitumicznych na skutek działania czynników atmosferycznych i możliwości re...

baseny kąpielowe wykładane płytkami (cz.2)
zawiera opis zasad projektowania i wykonywania hydroizolacji betonowych niecek basenowych, montażu wpustów i odpływów, stosowania dylatacji obwodowych, posadzek ogrzewanych oraz prac wykończeniowych....

modyfikacja systemów budowlanych z elementów prefabrykowanych
zaprezentowano wyniki obserwacji skutków dokonanych przed laty modernizacji złączy w systemach wielkiej płyty: wpp, szczecin 9a, mk. podano obawy wynikające z bezkrytycznego stosowania ociepleń w takich systemach....

stowarzyszenie producentów brukowej kostki drogowej
członkowie wspierający...

betonowa kostka brukowa
aprobaty techniczne ibdim...

geosyntetyki - przegląd
aprobaty techniczne ibdim...

baseny kąpielowe wykładane płytkami (cz.1)
zawiera opis zasad projektowania i wymagań technicznych dotyczących basenów kąpielowych i pływalni. przeanalizowano różne kształty niecek żelbetowych oraz sposoby wyłożeń płytkami. podano zasady do przestrzegania podczas wykonywania żelbetowych niecek basenów....

płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych
zawiera opis zasad układania płytek ceramicznych na różnych spotykanych w budownictwie podłożach: betonowe, murowane, tynkowane, malowane, drewniane, drewnopochodne, z tynków gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych....

izolacja dachów płaskich
dach odwrócony...

doświadczenia francuskie z modernizacji wielkiej płyty
na podstawie doświadczeń z francji i czech opisano zasady modernizacji budynków wielorodzinnych z wielkiej płyty: od ociepleń po przebudowy....

kroczące deskowanie
maszyna do deskowania tuneli...

dwór myśliwski w gniewomierzu
modernizacja roku 1998...

płyty dachowe i elewacyjne.
wyroby z twardego pcw...

budownictwo polskie w latach 90..
zmiany technologiczne...

zabezpieczenie pomieszczeń rtg
nowoczesny system budowlany firmy knauf...

firma na medal
relacja z konkursu...

sport - rekreacja 2001
relacja z targów...

mikrotunelowanie - technologia dla dużych miast
opisano nową metodę wykonywania tuneli i przepustów o średnicach od 600 do 3000 mm metodą mikrotunelowania. metoda oparta jest na drążeniu płuczkowym ze specjalną głowicą wiercącą i wciskaniu rur wspomaganych bentonitem dla mniejszego tarcia przy wciskaniu....

wodne niespodzianki - analiza niepowodzeń w budownictwie cz. 1
opisano skutki nie przemyślanych projektów budowli inżynierskich: tamy, mosty, przepusty, tunele, zapory itp. i szkód wywołanych warunkami atmosferycznymi a głównie wody z opadów i podziemnej....

roboty nawierzchniowe w technologii "kompaktasfaltu"
opisano zastosowanie nowej metody układania nawierzchni asfaltowej: warstwy wiążącej i ścieralnej za jednym procesem roboczym....

systemy ocieplania ścian metodą lekką - nowe rozwiązania
dokonano przeglądu i opisano modyfikacje ociepleń metodą lekką-mokrą z wykończeniem wyprawami cienkowarstwowymi lub płytkami. porównano własności akustyczne ociepleń oparte na styropianie i wełnie mineralnej. opisano zastosowanie płyt ociepleniowych z pilśni i korka....

beton kontra asfalt
opisano zasady doboru nawierzchni betonowych i asfaltowych oraz porównano wady i zalety a także koszty budowy i eksploatacji dróg - na korzyść betonu....

elastomery poliuretanowe w budownictwie
opisano właściwości elastomerów poliuretanowych zastosowanie oraz wykorzystanie w produkcji niektórych wyrobów dla budownictwa....

elementy mocujące w dachach płaskich - zabezpieczenie łączników przed korozją
opisano wymagania jakościowe i zastosowania dwóch typów łączników do dachów płaskich: z nierdzewnej stali austenitycznej oraz stali węglowej cynkowanej....

problemy eksploatacyjne w krytych pływalniach
opisano wytyczne projektowania i wymagania eksploatacyjne dotyczące krytych pływalni, basenów sportowych i rekreacyjnych w polsce. odniesiono się też do wymagań międzynarodowych co do technologii uzdatniania wody, posadzek, brodzików, instalacji c.o., wentylacji oraz eksploatacji....

ogrzewanie hal sportowych - promienniki podczerwieni
opisano zastosowanie promienników podczerwieni do ogrzewania wielkich kubatorowo hal sportowych i widowiskowych zamiast klasycznych sposobów ogrzewania....

jak przedłużyć sezon piłkarski? ogrzewanie płyt boisk aquatherm
opisano zastosowanie instalacji grzewczych z rur polipropylenowych pp-r zamontowanych pod nawierzchnią wegetacyjną trawy boiskowej w celu topienia śniegu oraz zastosowanie podobnie zamontowanych rur instalacji zraszającej trawę latem....

konstrukcje z drewna klejonego warstwowo
opisano technologię wytwarzania, zalety oraz zastosowanie konstrukcji nośnych z drewna klejonego....

działania korygujące i naprawcze
opisano procedury wynikające z normy iso 9001 dotyczące działań naprawczych i korygujących w cyklu pdca (wg pętli deminga)....

gips - materiał uniwersalny
opisano metody wytwarzania gipsu naturalnego i gipsu syntetycznego oraz zastosowanie w budownictwie. podano wady i zalety spoiw i produktów z gipsu....

farby ekologiczne ...? ekologiczne aspekty farb używanych do malowania pomieszczeń
opisano rolę i działanie poszczególnych składników farb i lakierów. opisano mechanizm tworzenia powłoki....

tajemnice chemii budowlanej - zaprawy i masy tynkarskie
opisano składniki i ich rolę technologiczną w tynkach cienkowarstwowych oraz warunki wykonywania takich tynków i sposoby uzyskiwania odpowiedniej kolorystyki....

tynk wenecki
opisano historię stosowania ozdobnych tynków tj. stiuków. podano budowę dzisiaj stosowanych stiuków typu belmarmo oraz zasady ich wykonywania....

nowe technologie napraw powierzchni betonowych
opisano sposoby napraw żelbetu metodą torkretowania, gdy wytrzymałość betonu na odrywanie jest mniejsza niż 1,5 mpa. opisano metodę przygotowania i wykonywania napraw przy pomocy produktów firmy sakret....

optiroc db floor - podłogi izolujące akustycznie. raport z budowy skanska
opisano przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie wylewanej posadzki mineralnej izolującej akustycznie. podano wyniki kontrolnych pomiarów izolacyjności akustycznej....

zabezpieczenia dylatacji konstrukcyjnych w posadzkach przemysłowych
opisano metodykę doboru i zabudowania specjalnych listew chroniących szczelinę dylatacyjną w posadzkach przemysłowych silnie obciążanych kołami wózków transportowych....

naprawy i remonty posadzek przemysłowych
opisano przyczyny powstawania typowych uszkodzeń w eksploatacji betonowych posadzek przemysłowych oraz pokrytych powłokami z żywic epoksydowych i poliuretanowych. podano sposoby napraw tych posadzek oraz ich dylatacji....

z archiwum - fix kleje z jaskółką
opisano rodzaje i zastosowania różnych klejów produkowanych przez firmę den braven....

preparaty do ochrony drewna przed korozją biologiczną i ogniem
opisano stosowanie i właściwości preparatów do ochrony drewna produkowanych przez inco veritas....

fermacell, płyty gipsowo - włóknowe na ściany, sufity i podłogo
podano zasady stosowania płyt gipsowo-celulozowych fermacell firmy fels-werke do budowy ścian działowych, jako okładziny wewnętrzne ścian murowanych, do budowy sufitów podwieszanych i suchych jastrychów....

sztablatura imitująca marmur
renowacja wiedeńskiej sali koncertowej...

detale hydroizolacji garaży i parkingów podziemnych
zawiera opis szczegółów rozwiązań detali występujących w hydroizolacjach garaży i parkingów podziemnych, takich jak: uszczelnienia pachwinowe, dylatacje obwodowe i konstrukcyjne, ocieplenia w części podziemnej, uszczelnienia kratek ściekowych i odwodnień liniowych oraz przejścia rur przez ściany....

beton wodoszczelny
opisano cechy betonu: nasiąkliwość i wodoszczelność. podano klasy wodoszczelności i zasady oznaczania. zwrócono uwagę na podstawowe znaczenie precyzyjnego doboru składu mieszanki betonowej, doboru domieszek i dodatków, wykonania oraz pielęgnacji betonu. opisano wpływ wskaźnika w/c na stopień wodoszc...

wodoszczelne zabezpieczenia niecek basenowych
uszczelnienia alternatywne...

vob/b
ogólne warunki umów o wykonanie świadczeń budowlanych w niemczech...

london eye
największe na świecie koło widokowe...

mostki cieplne w ścianach budynków mieszkalnych z zewnętrzną izolacją cieplną cz 2
opisano sposób uwzględniania mostków cieplnych przy obliczaniu współczynnika przenikania ciepła u podany w normie pn-en iso 6946. przedstawiono obliczenia mostków cieplnych programem eurokobra dla różnych przykładowych rozwiązań: ościeży, nadproży okiennych, podokienników oraz płyt balkonowych w bud...

systemy ociepleń budynków i system elewacji wentylowanych
podano zastosowanie płyt minerit do wykonywania elewacji wentylowanych przy ociepleniach oraz systemu copal do ścian osłonowych, balustrad, podbitek zadaszeń....

tereny targowe
przedstawiono rozwiązania urbanistyczne niemieckich centrów targowych w monachium, berlinie, lipsku, hanowerze i norymberdze....

pawilony i hale wystawowe - lizbona
opisano konstrukcje wybranych hal wystawowych na expo 98 w lizbonie....

pawilony i hale wystawowe. most światła
opisano konstrukcję polskiej hali wystawowej na expo 2000 w hanowerze....

pawilony i hale wystawowe. poznański łącznik
opisano konstrukcję i fasady nowej hali wystawienniczej nr 8 na terenie mtp w poznaniu....

pawilony i hale wystawowe sydney
opisano konstrukcję i sposób montażu drewnianych dachów kopułowych na halach sportowo-wystawowych w sydney....

kopuły o dużych rozpiętościach
na przykładzie georgia dome (usa) przedstawiono zasadę stosowania kopuły membranowej z włokna szklanego pokrytego teflonem oraz na przykładzie sydney super dome zasadę stosowania kopuły membranowej wielowarstwowej metalowej ocieplanej....

rozbudowa i modernizacja hotelu reytan
opisano modernizację istniejącego hotelu robotniczego wykonanego w technologii wielkiej płyty na 3-gwiazdkowy hotel....

hydroizolacje. zewnętrzne ściany fundamentowe
opisano stosowanie bentonitowych mat hydroizolacyjnych voltex jako izolacji przeciwwodnych na zewnętrznych ścianach fundamentowych....

podwójna skóra. dwupowłokowe ściany osłonowe
opisano zasady stosowania dwupowłokowych ścian osłonowych (całopowierzchniowych, kanałowych, skrzynkowych) w biurowcach....

podwójna skóra w polsce. budynek brc
opisano zastosowanie dwupowłokowej ściany osłonowej typu "double skin" na przykładzie brc w warszawie. zewnętrzna powłoka wykonana ze szkła hartowanego grub. 10 mm. wewnętrzną powłokę stanowi słupowo-ryglowa ściana osłonowa składająca się z części przeźroczystej (stałej i uchylnej) oraz nieprzeźrocz...

piękno z wypalonej gliny
zaprezentowano klinkierowe płytki i cegły do brukowania nawierzchni w kolorze żółtobrązowym firmy aka....

dachy płaskie. izolacje wodochronne z materiałów bitumicznych
zaprezentowano właściwości pokryć dachów płaskich za pomocą pap bitumicznych firmy vedag: dachy ocieplane klasyczne z papą termozgrzewalną oraz ocieplane dachy kreatywne z pap klejonych na zimno. podano detale: attyki, ścienne oraz dylatacji. podłożem może być: drewno, blacha trapezowa, beton....

dachy płaskie. membrany z tworzyw sztucznych
opisano zastosowanie membrany rhenofol cv ze zmiękczonego pcw firmy braas systemy dachów płaskich do krycia dachów płaskich. membrana jest wewnętrznie zbrojona siatką poliestrową i mocowana mechanicznie do podłoży (gazobeton, żelbet, blacha, sklejka, ocieplenie) a na złączach zgrzewana gorącym powie...

świetliki dachowe. doświetlanie i oddymianie
opisano zasady stosowania świetlików i klap oddymiających dachowych a także systemów sterujących oddymianiem....

pawilony i hale wystawowe. podłoga nie tylko do chodzenia
opisano zasady stosowania w halach wystawowych podłóg: wylewanych, podniesionych oraz podwójnych (dystansowych)....

pawilony i hale wystawowe. oświetlenie
opisano zasady stosowania oświetleń w halach wystawowych: ogólne hali, miejscowe stoisk oraz dróg komunikacyjnych....

wentylacja i klimatyzacja hal
opisano stosowane na dachach hal centrale klimatyzacyjne clima sky, stosowane wewnątrz centrale clima profil oraz do indywidualnej klimatyzacji pomieszczeń centrale cpv firmy vts clima...

systemy czyszczące
zaprezentowano stosowanie mat i wykładzin zatrzymujących wodę i brud firmy bonar floors układanych przy wejściach....

ochrona drewna. przegląd preparatów ogniochronnych
opisano metody obniżania zapalności drewna i materiałów drewnopochodnych: okładziny, preparaty izolujące, preparaty ogniochronne....

przegląd preparatów chroniących drewno przed korozją biologiczną
opisano warunki sprzyjające rozwojowi korozji biologicznej: grzybom pleśniowym, bakterii i owadom w drewnie. podano sposób stosowania dezynfekcji, dezynsekcji i impregnacji....

dźwigi samojezdne
opisano dźwigi samojezdne firmy sennebogen na podwoziu kołowym. udźwig od 3 t przy wys. 38m do 30 t przy wys. 3 m....

prognoza 2000. koniunktura budowlana
zaprezentowano różne elementy prognozy koniunktury budowlanej na rok 2000 w polsce....

kontrola jakości prac budowlanych. czym jest tuv?
przybliżono zasady przeprowadzania kontroli jakości prac budowlanych na obiektach podczas budowy jak też podczas eksploatacji wg systematyki stowarzyszenia nadzoru technicznego tuv w niemczech. zakres kontroli: zgodności z normami, dokumentacją, ochrony cieplnej, ochrony środowiska, instalacji, ochr...

internet. moda czy konieczność?
omówiono najpopularniejsze usługi internetowe: e-mail, serwis www w branży budowlanej. uzasadniono potrzebę istnienia branżowego serwisu budowlanego w internecie....

komputerowy system kosztorysowy seko v. 1.02
przedstawiono program komputerowy seko 1.02 służący do kosztorysowania kalkulacją zarówno szczegółową, jak też uproszczoną. program dokonuje także przedmiarów robót....

budownictwo stałe lub tymczasowe. system modułowy siko
zaprezentowano system kontenerowo-modułowy siko do szybkiego wznoszenia budynków biurowych, zaplecza budowy, domów do 5 kondygnacji. ściany od wewnątrz pokryte są lakierowaną blachą profilową, ale na życzenie mogą być pokryte tapetą. na zewnątrz ściany mogą być wyłożone tynkiem, cegłą licową, drewne...

irlandzka płyta
zaprezentowano półprodukt do wytwarzania wewnętrznych drzwi: tłoczona płyta craftmaster z twardej pilśni hdf firmy masonite corporation....

mostki cieplne w ścianach budynków mieszkalnych z zewnętrzną izolacją cieplną. cz.1
opisano zasadę obliczania współczynnika przenikania ciepła u z uwzględnieniem mostków cieplnych według normy pn-en iso 6946. wskazano na lokalizację najczęściej występujących mostków cieplnych w praktyce. podaano krytyce dotychczasowe metody szacunkowego uwzględniania mostków cieplnych w obliczeniac...

ile kosztuje modernizacja mieszkań w budynkach wielkopłytowych?
na przykładzie mieszkań w częstochowie, płocku i tychach podano szczegółowy wykaz kosztów całkowitych remontów....

co kto buduje, kiedy i gdzie
ibud - informacje budowlane o planowanych inwestycjach...

co kto buduje, kiedy i gdzie
ibud - informacje budowlane o planowanych inwestycjach...

biały dach
dach niemieckiego pawilonu na expo 2000...

hydroizolacje pionowe garaży i parkingów podziemnych
zawiera opis rodzajów wilgoci w gruncie otaczającym ściany fundamentowe oraz związany z tym dobór pionowych hydroizolacji. opisano istotę stosowania szlamów uszczelniających polimerowo-cementowych oraz mas polimerowo-bitumicznych układanych na zimno. opisano zasady projektowania i wykonywania piono...

mechaniczne mocowanie w dachach płaskich
podłoże z blachy profilowanej...

sądownictwo polubowne
cz. 2...

skrzydlate wejście
budynek lufthansa technik w porcie lotniczym fuhlsbuttel...

architektura pod żaglami
konstrukcje membranowe...

pale fundamentowe
badania, zwiększenie nośności...

bez hałasu i wibracji
hydrauliczna metoda wciskania ścianek szczelnych...

hydroizolacje poziome garaży i parkingów podziemnych
zawiera opis rozwiązań nowoczesnych hydroizolacji poziomych w części podziemnej garaży i parkingów w trzech spotykanych przypadkach: wilgoci gruntowej, wody nie naciskającej oraz wody pod ciśnieniem. opisano zasady projektowania i wykonywania poziomych hydroizolacji w krajach unii europejskiej przy ...

aprobaty techniczne systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków (metodą lekką) wydane przez itb
wykaz wszystkich aprobat technicznych systemów ocieplania metodą lekką-mokrą wydanych przez itb wg stanu na dzień 09.01.2001 r....

pokrycia dachowe obiektów zabytkowych
dachówki cementowe...

vob/b
znormalizowane zasady zlecania i wykonawstwa robót budowlanych w niemczech...

dziennik
program do prowadzenia dzienników budowy...

peri up rosett
nowatorski system podpierania stropów i podciągów...

beton pod ziemią
stacja metra w londynie...

beton architektoniczny
centrum promocji i biuro obsługi klienta tp s.a. w lublinie...

betonowanie budynków wysokich
problemy techniczne i technologiczne...

silikonowe środki hydrofobizujące i farby elewacyjne
przedstawiono opis zjawiska hydrofobizacji materiałów budowlanych. porównano własności hydrofobowe i nasiąkliwość elewacyjnych farb silikonowych, krzemianowych i dyspersyjnych (akrylowych). opisano rodzaje środków do hydrofobizacji oraz wady i zalety używanych do tego różnych rozpuszczalników (benzy...

renowacje dachów płaskich
paroprzepuszczalne membrany pcw...

systemy szalunkowe
pomosty samoczynnego wznoszenia...

beton w budownictwie drogowym
doświadczenia krajowe, uwarunkowania ekonomiczne...

sądownictwo polubowne
cz. 3...

wykonawca
program do nadzoru realizacji inwestycji...

przesunięcie zabytkowego obiektu
rogatka grochowska w warszawie...

hydroizolacje "plomb"
zawiera opis rozwiązań hydroizolacji i dylatacji w budynkach dobudowywanych do istniejących tzw. „plomb”. przeanalizowano rozwiązania przy różnym usytuowaniu tych budynków względem siebie. opisano zasady stosowania nowoczesnych produktów hydroizolacyjnych....

perlit ekspandowany
możliwości wykorzystania w budownictwie...

niekonwencjonalne źródła energii i ciepła
wykorzystanie w polsce...

niekonwencjonalne źródła energii
nowe rozwiązania...

regulowane pompy strumieniowe
nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie węzła cieplnego...

budownictwo w polsce w 2001 roku
ocena polskiej agencji badawczej budownictwa...

norma 3.10
nowa wersja programu kosztorysowego...

ytong cad - system narzędziem dla architektów i projektantów
opisano zakres i sposób wykorzystania specjalnie przygotowanego dla projektantów programu komputerowego typu cad wspomagającego projektowanie z użyciem materiałów ytong....

papy termozgrzewalne - współczesna jakość pokryć bitumicznych
opisano znaczenie takich komponentów pap bitumicznych jak: bitum, osnowa, posypka. przedstawiono różnice we właściwościach bitumuów oksydowanych, modyfikowanych app oraz modyfikowanych sbs. opisano istotne właściwości różnych typów osnowy pap: tektury, włókna szklanego i włókna poliestrowego. opi...

metody i systemy ocieplania budynków
obowiązujące aprobaty techniczne itb...

10 lat na rynku
rozmowa z a. kozłowskim prezesem zarządu bauma s.a....

wolny zawód inżyniera budowlanego (3)
okres od 1990 roku...

wolny zawód inżyniera budowlanego (2)
lata 1939 - 1989...

tynki renowacyjne
przedstawiono ogólne zasady stosowania tynków renowacyjnych oraz wymagane właściwości techniczne w stosunku do poszczególnych składników takich tynków: obrzutki, tynku podkładowego, tynku renowacyjnego, gładzi tynkowej określone przez itb....

miliony okien
rozmowa z prezesem plastmo polska sp. z o.o....

nowy podział ról
rozmowa z głównym inspektorem nadzoru budowlanego...

stosuję zasadę tworzenia mechanizmów
rozmowa z dyrektorem generalnym i prezesem zarządu exbudu - warszawa s.a....

powrót do normalności
rozmowa z prezesem urzędu mieszkalnictwa i rozwoju miast...

ograniczenie stosowania okien z pvc w bielefeld
zaprezentowano wyniki badań ochrony środowiska w związku ze stosowaniem wyrobów z pcv w mieście bielefeld w niemczech. wobec jednoznacznych wyników badań świadczących o wysokiej toksyczności pcv podczas pożaru, władze miasta całkowicie zakazały stosowania pcv w budownictwie: stolarki, tapet, folii i...

trzymajmy się razem
rozmowa z dyrektorem biura realizacji produkcji mostostalu warszawa s.a....

anarchia w drewnie
specjalistyczny sklep produktów naturalnych w uberlingen...

wielofunkcyjna hala produkcyjno - magazynowa
rewitalizacja i przebudowa...

dyckerhoff - cztery firmy na polskim rynku
materiały wykończeniowe do solidnej pracy...

modzelewski & rodek
nawet na drugim planie można być mistrzem...

budowlana układanka
rozmowa z edwardem szwarcem - dyrektorem firmy instalexport s.a....

ekologiczno - cybernetyczna strategia w budownictwie mieszkań i osiedli
ekologiczna zabudowa mieszkaniowa w stadtbachring - zeulenroda...

międzynarodowe centrum szkoleniowe w mińsku
barwna geometria...

bank handlowy we wrocławiu
nagroda ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa za najlepszą renowację w 1995 roku...

dorken gutta pol sp. z o.o.
farby, folie i płyty faliste...

układanie płytek ceramicznych w pomieszczeniach "mokrych"
zawiera opis zasad układania płytek na spotykanych w budownictwie krajowym różnych podłożach: mur z cegieł i pustaków, tynk cementowo-wapienny, stare farby, stare tapety, suchy tynk, płyty drewnopochodne, podłoga z desek....

punkt przyziemienia
terminal w gdańsku...

dialog z historią
hotel hanza w gdańsku...

architekt jako wodzirej
kanadyjski proces inwestycyjny...

malarze czy budowlańcy?
być architektem we francji...

skamieniałe fale
ogród atlantycki w paryżu...

na tropach mistrzów budowlanych
odbudowa drezdeńskiego kościoła frauenkirche...

specjalne wyroby ceramiki budowlanej
cerprojekt-cerkam...

sposób na taras powerdeck 20
rectitel izolacja...

nawiewnik czy listwa wentylacyjna?
flop system...

nowy materiał pokryciowy ardesia
hadex...

akcesoria do pokryć z dachówek
big-sack...

kontra 2000
relacja z konferencji nt. trwałość budowli i ochrona przed korozją...

materiały i wyroby do ochrony przed hałasem
przegląd...

dokąd zmierza polskie budowanie?
zawiera opis skutków lekceważenia norm budowlanych i zasad fizyki budowli przez wykonawców, archaicznych programów nauczania w szkołach technicznych, niskiego poziomu wiedzy projektantów oraz metod nie przemyślanego wyboru wykonawców przez inwestorów w polsce....

pokrycia dachowe
przegląd...

przegląd materiałów do układania płytek ceramicznych w pomieszczeniach "mokrych"
zawiera opis produktów wykorzystywanych przy układaniu płytek w pomieszczeniach narażonych na długotrwałe działanie wody wybranych firm: dyckerhoff sopro, henkel bautechnik, schomburg polska....

modernizacja budynków wielkopłytowych z uwzględnieniem doświadczeń zagranicznych
omówiono najczęstsze zakresy adaptacji budynków mieszkalnych z wielkiej płyty: łączenie lokali, nadbudowa, dostawiane loggie, dobudowy. podano zakres takich prac przez porównanie z: francją, niemcami i austrią....

hollywood nad wełtawą
siedziba nationale nederlenden w pradze...

geometria funkcji
krakowska siedziba banku handlowego...

planeta biur
nowe oblicze służewca przemysłowego...

sufity podwieszane
przegląd...

klimatyzacja biurowców
uwagi projektowe...

optiroc sp. z o.o.
suche zaprawy budowlane...

ucieczka od wolności
jems architekci sp. z o.o....

duszące efekty
paradoksy postępu w ochronie cieplnej...

święto plonów po japońsku
wieża dożynkowa w anjo...

na "poddaszu"
urząd miasta w sosnowcu...

w cieniu mistrza
rozbudowa państwowej galerii sztuki zachęta w warszawie...

tarasy i balkony - współczesne kierunki w projektowaniu
zawiera opis zasad prawidłowego projektowania i wykonywania tarasów klasycznych, balkonów oraz tarasów leżących bezpośrednio na gruncie porównując stosowane metody w polsce do rozwiązań powszechnych w krajach zachodniej europy....

światło w architekturze
aktywny czynnik kształtujący przestrzeń...

temat rzeka
refleksje popowodziowe...

klęska enumeracji
kompleks mieszkaniowy przy rue oberkampf w paryżu...

mieszkać w ciszy
zespół mieszkaniowy w osiedlu zgrzebnioka w katowicach...

tyłem do przodu
dom mieszkalny w konstancji...

gdb international
meble biurowe dla profesjonalistów...

co nam zostało z tych lat
mieszkaniowa epopeja 50 - lecia - i co dalej?...

doświadczenia z eksploatacji budynków mieszkalnych zrealizowanych w technologiach systemowych
podano wyniki badań stanu technicznego budynków wykonanych z wielkiej płyty w polsce. omówiono rodzaje najczęstszych usterek budowlanych. podano statystykę: uszkodzeń pokryć dachowych, zawilgoceń ścian, zawilgoceń piwnic, uszkodzeń konstrukcji....

skandynawski model
fabryka i biurowiec danfossa w grodzisku mazowieckim...

okręt do wynajęcia
budynek biurowy przy ul. nowogrodzkiej w warszawie...

w śląskim pejzażu
biuro i zakład produkcyjny firmy alpinus w świętochłowicach...

przemysł w trzech wymiarach
siedziba firmy 3m poland...

wysoka poprzeczka
nowy wydział maści i kremów pf jelfa s.a. w jeleniej górze...

perfekcja improwizowana
apa markowski wojciechowski sp. z o.o....

architektoniczne systemy aluminiowe
reynaers polska sp. z o.o....

stan zapaści
i kongres architektury polskiej...

doskonałe narzędzie
allplan ft wersja 14...

świątynia w drewnie
kościół w altotting w niemczech...

sztuka synergii
siedziba firmy ing przy pl. trzech krzyży w warszawie...

pływać kolorowo
międzyszkolna pływalnia sportowa w warszawie...

swobodna interpretacja historii
instytut zachodni w poznaniu...

budynek "z refleksem"
big bank gdański w toruniu...

wielka płyta z szufladami
jednostki mieszkalne dla osób starszych w amsterdamie - osdorp...

dziedzictwo i szansa na przyszłość
drewniany szkielet nośny uzupełniony ziemią...

stabilny punkt
stabil sp. z o.o. architekci i inżynierowie...

warstwowo z drewna
andrewex cierpice...

warszawska szkoła architektury
część ii - program...

do kina i na film
multikino w poznaniu...

wtopione w zbocze
muzeum przyrody wolińskiego parku narodowego w międzyzdrojach...

kino bywa sztuką
krakowskie centrum kinowe ars aneks, reduta, sztuka...

wiele w jednym
modernizacja sali kinowo - konferencyjnej wat w warszawie...

czas relaksu
modernizacja kina relax w warszawie...

lifting zewnętrzny
modernizacja kina muza w poznaniu...

nowa scena przy wierzbowej
rozbudowa teatru narodowego w warszawie...

energia zmaterializowana
modernizacja fasady siedziby zarządu energetyki poznańskiej s.a....

geneza miejsca
atelier 2...

rozkwit po zapaści
zasady projektowania kin wielosalowych...

warszawska szkoła architektury
rys historyczny...

blask pieniędzy
federalna drukarnia papierów wartościowych w berlinie...

szklana kładka
pawilon w streatley nad tamizą...

egzotyka w ażurach
palmiarnia miejska w gliwicach...

pod kloszem
przebudowa kamienicy na potrzeby berliner bank w poznaniu...

szare na złote
siedziba centrali bgż w warszawie...

zmiany w konstrukcji budynków wielkopłytowych
w związku z koniecznością modernizacji budynków z wielkiej płyty, dokonano analizy stosowania i zakresu działań interwencyjnych w konstrukcję tych budynków....

racje emocji
jet atelier sp. z o.o....

płyty na niepogodę
steni polska sp. z o.o....

schody do nieba
jak stworzyć biuro architektoniczne...

wrocławska szkoła architektury
wzloty, upadki i nadzieja...

narożna synkopa
dom towarowy w sopocie...

horyzonty koloru
hydrokan winkiel w poznaniu...

pole handlu
centrum komercyjne super krak s.a. w krakowie...

pasaż - witryna
kompleks handlowy rondo w poznaniu...

błysk bilonu
kantor wymiany walut as we wrocławiu...

kilka wariantów
analiza techniczno - optymalizacyjna konstrukcji hali...

logika sześcianu
atelier loegler i partnerzy...

projektowy slalom
refleksje młodego architekta...

w historycznej tkance
rekonstrukcja pałacu jabłonowskich i magistratu przy placu teatralnym w warszawie...

miasto ożywione
odbudowa starego miasta w elblągu...

miasto na bazie
szczecińskie podzamcze...

zastąpić stare
stolarka otworowa w obiektach zabytkowych...

tandem p + s
biuro projektów architektonicznych pallado - skupin w katowicach...

tradycja i nowoczesność
firma von muller dachówki...

jak uczyć architektury - uwagi praktyka
kłopoty z wyborem sposobu nauczania projektowania architektonicznego są odzwierciedleniem złożoności zawodu architekta...

wizja - materia - kształt
bre bank s.a. w bydgoszczy...

postmodernizm zrehabilitowany
szkoła podstawowa w paniówkach...

berliński pancernik
ludwig erhard haus w berlinie...

architektura ukryta
szkoła podstawowa w józefowie k. warszawy...

zacisze przy ludnej
przedszkole przy ul. ludnej w warszawie...

pomiędzy liniami
oświetlenie muzeum żydowskiego w berlinie...

hierarchia wartości
pracownia autorska pro arte 11...

raport z państwa środka
xx kongres międzynarodowej unii architektów...

obrazy bez ram
francuska szkoła krajobrazu...

kwartał na wyspie spichrzów
rekonstrukcja zabytkowej zabudowy w gdańsku...

pod niebieskim słońcem
nowy pasaż w staromiejskiej zabudowie wrocławia...

moskiewski underground
centrum rekreacyjno - handlowe ochotny riad na placy maneżowym...

siedziba elektrimu
budynek biurowo - usługowy w warszawie...

problemy eksploatacji elementów narażonych na oddziaływanie atmosferyczne
podano wyniki badań stanu technicznego budynków wykonanych z wielkiej płyty w polsce. omówiono rodzaje najczęstszych usterek budowlanych. podano statystykę: uszkodzeń pokryć dachowych, zawilgoceń ścian, zawilgoceń piwnic, uszkodzeń konstrukcji....

artyści - na bruk!
pracownia mozaik kamiennych jacka andrzejewskiego...

pod osłoną nieba
realizacja szklanego przekrycia nowego gmachu biblioteki uniwersytetu warszawskiego...

światło to też architektura
oświetlenie pasaży miejskich...

podróż pod żaglami
terminal przesiadkowy mpk w poznaniu...

druga strefa
art. hotel i ośrodek architektury sarp we wrocławiu...

nowe miasto w starym grodzie
krakowskie centrum komunikacyjne...

lego - system w wielkiej skali
terminal odpraw towarowych w świecku...

brama do miasta
koncepcja zagospodarowania rejonu dworca pkp w płocku...

językiem współczesności
nowe obiekty akademii ekonomicznej w krakowie...

prawie jak w kasynie
hala sportowa w głogowie...

w zgodzie z tradycja
międzyszkolny ośrodek sportowy w warszawie...

przystanek centrum
stacja centrum metra warszawskiego...

na żółtym zakręcie
kryta pływalnia w gorlicach...

szare na srebrne
modernizacja basenów kąpieliska miejskiego w lądku zdroju...

entuzjazm tworzenia
konior studio, katowice...

słuch pod specjalną ochroną
ecophon polska...

nigdy więcej kleju
program plandesign ft...

paleta tożsamości
zespół mieszkaniowy w poznaniu...

pod błękitną kolebką
osiedle szeregowych domów jednorodzinnych ateńska iii w warszawie...

cud w bilbao
muzeum guggenheima w hiszpanii...

duński eksperyment
osiedle egebjerggard w ballerup...

zasady zabudowy
sytuowanie budynków jednorodzinnych i związanych z nimi urządzeń...

polskość na antypodach
perth - polski przyczynek do architektury australii...

kamienica 2000
dom mieszkalny na rogu ulic hożej i poznańskiej w warszawie...

szklana pogoda
eksperymentalny obiekt mont - cenis w herne...

słoneczna pułapka
elementy elewacyjne biernie pozyskujące energię słoneczną...

za szkłem
aluminiowe systemy przeszklenia balkonów schuco - lumon...

szare na zielone
glebowo - korzeniowe oczyszczalnie ścieków w systemie profesora kickutha...

odmiennie od szablonu
pracownia architektoniczna - rar-2 laboratorium architektury, jan kubec...

z ceramicznym dachem
wiekor pokrycia dachowe sp. z o.o....

wyzwanie na trzecie tysiąclecie
projektowanie ekologiczne 0 systemy zarządzania środowiskiem (cz.1)...

tbs nie znaczy blokowisko
zespół mieszkaniowy stbs w rejonie ulic łuczniczej i krasińskiego w szczecinie...

forma i funkcja
dom własny barbery i stanisława brukalskich...

ocena rys w ścianach i stropach budynków wielkopłytowych
opisano rodzaje rys występujących w ścianach i stropach budynków z wielkiej płyty: powierzchniowe, lokalne, strukturalne ich genezę i działania zaradcze....

kalendarium
etapy przestrzenno - architektonicznego kształtowania placu krasińskich...

poetyka porządku
gmach sprawiedliwości...

przekaz poza słowami
idea projektu kompleksu urbanistycznego wymiaru sprawiedliwości z siedzibą sądu najwyższego...

kontekst przestrzenny placu krasińskich
zamysł projektowy i techniczne aspekty realizacji...

renesans "polskiego złota"
aspekty techniczne wykonania i montażu elementów z patynowanej miedzi...

wnętrza publiczne
zamysł projektowy i techniczne aspekty realizacji...

wnętrza niepubliczne
zamysł projektowy i techniczne aspekty realizacji...

czwarty wymiar architektury
oświetlenie kompleksu gmachu sprawiedliwości...

opowieść o cegle
kościół pod wezwaniem jezusa chrystusa odkupiciela w czechowicach - dziedzicach...

wokół klonu
budynek mieszkalno - biurowy w warszawie...

świadek historii
zakład opiekuńczo - leczniczy zgromadzenia sióstr św. elżbiety...

stajnie w śródmieściu
renowacja budynków gospodarczych w szczecinie...

złożona elewacja
ściana warstwowa wentylowana naturalnie licowana cegłą - projektowanie i realizacja...

magiczna aura polichromii
pracownia malarska marzanny wróbleskiej...

cegła z betonu
teknoblok firmy warsaw building enterprises...

gra w materiał
atelier 2 - projekty w cegle...

czasy sukcesu
międzynarodowa wystawa w paryżu w 1937 roku...

z życia aniołów
warszawski komunalny cmentarz południowy...

naturalny, polny, mazowiecki
projekt zieleni komunalnego cmentarza południowego...

przestrzenie bez granic
kościół św. jana w kuopio, finlandia...

office 2000
siedziba zarządu północnoniemieckiego zawodowego zrzeszenia metalowców w hanowerze...

nie na widoku
renowacja kamienicy w warszawie...

wertykalny wyścig
ewolucja form architektonicznych budynków wysokościowych...

podniebne struktury
inspiracje inżynierskie kształtowania budynków wysokich...

kłopotliwe dziedzictwo
budownictwo z ziemi...

nadwisłański cud biblioteczny
nowa siedziba biblioteki uniwersyteckiej w warszawie...

znak czasu
prezentacja zamysłu autorskiego i projektu biblioteki uniwersyteckiej na warszawskim powiślu...

bezpieczny budynek
ochrona pożarowa budynku biblioteki uniwersyteckiej...

z bliska...
opinie na temat nowego budynku biblioteki uniwersyteckiej w warszawie...

badania uśrednionej wymiany powietrza w mieszkaniach w budynkach z wielkiej płyty
przedstawiono wyniki badań krotności wymiany powietrza w mieszkaniach budynków z wielkiej płyty przed zastosowaniem działań termomodernizacyjnych....

oferta posadzek przemysłowych na rynku krajowym
przegląd...

wykończenia nawierzchni przemysłowych z betonów kompozytowych (3)
szwy robocze i szczeliny skurczowe...

bezpieczeństwo pożarowe budynków wielkopłytowych
omówiono nowe wymagania p.pożarowe w stosunku do budynków z wielkiej płyty: nośność konstrukcji przez określony czas, rozprzestrzenianie się ognia i dymu, warunki ewakuacji oraz opisano możliwości dostosowania tych budynków do wymagań....

marketing w przedsiębiorstwach budowlanych
zasady i wytyczne...

ocena i możliwości poprawy jakości akustycznej budynków wielkopłytowych
omówiono wymagania polskie i ue dotyczące ochrony akustycznej budynków. oceniono właściwości akustyczne budynków krajowych budowanych w różnych systemach. przedstawiono możliwości poprawy warunków akustycznych przed modernizacjami....

jeśli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
a pompowanie pieniędzy inwestora wciąż trwa...

nowa instrukcja ocieplania ścian bezspoinowymi systemami izolacji
omówiono najważniejsze zagadnienia instrukcji itb dotyczącej ocieplania ścian metodą lekką mokrą. zakres dokumentacji projektowej dla budynków nowych i poddawanych termomodernizacji (grubość izolacji, dyfuzja pary wodnej, detale). warunki techniczne wykonania i odbioru ociepleń z zastosowaniem styro...

kilka nowości i dobrych pomysłów
ciekawe rozwiązania nietypowych, a często występujących detali w budynkach...

projektowanie i eksploatacja budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię
mostki termiczne...

wpływ docieplenia na mikroklimat wnętrza budynku
opisano pozytywny wpływ zewnętrznych dociepleń ścian na zmniejszenie infiltracji powietrza zewnętrznego, zmniejszenie wilgotności materiałów ścian oraz poprawę mikroklimatu pomieszczeń i wynikającą stąd możliwość obniżenia temperatury powietrza....

ocieplanie ścian zewnętrznych. materiał izolacyjny na przenikalność cieplną.
porównanie właściwości różnych materiałów ociepleniowych...

ściany zewnętrzne ocieplane ekofibrem
przykłady rozwiązań konstrukcyjnych ścian z ociepleniem wewnątrz ścian...

stropy międzypiętrowe; nad piwnicami; nad przejazdami
ocieplanie stropów...

docieplenie budynków wielkopłytowych
opisano systemy ociepleniowe proponowane przez firmę weber terranova łącznie z naprawą żelbetu....

tani dach?
propozycje. przykładowe koszty...

concrete form - system izolacyjnych deskowań traconych
nowe technologie...

nadsubskrypcja "izolacji"
komentarz...

asfaltowe papy dachowe - problemy palności pap. cz.2
przedstawiono wyniki badań nad palnością różnych rodzajów pap bitumicznych krajowych i zagranicznych. wykazano, iż papy zagraniczne są bardziej odporne na ogień niż krajowe....

asfaltowe papy termozgrzewalne izolacji - matizol s.a.
propozycje producenta...

kładziemy tynki
porady praktyczne...

przegląd metod i systemów dociepleń ścian zewnętrznych budynków cz. 2
metody termorenowacji...

z zakładką w zaokrąglenie
prezentacje...

gigant ze środy śląskiej
propozycje...

ściany aktywne słonecznie
oszczędność energii...

ceramika z biegonic - z tego warto budować
propozycje producenta...

o możliwości badania tiksotropii asfaltów powyżej temperatury ich mięknienia
nowe szanse bitumów...

nietradycyjne metody aktywizacji asfaltów stosowanych w budowlanych kompozytach mineralno - bitumicznych
bitumy...

barytowe osłony przed promieniowaniem jonizującym
tynki barytowe...

ceramiczne materiały pokryciowe
ceramika...

dachy w systemie awa
propozycje producenta...

przemysł cementowy w polsce i na świecie
cement...

skuteczność działania wybranych chemicznych domieszek do betonów
analiza porównawcza...

cementy hutnicze wysokich marek - właściwości, możliwości stosowania
nowe technologie: cement cem iii a...

zwiększone bezpieczeństwo z nowymi narzędziami do prac dachowych
propozycje...

dach słomiany - czy to już przeszłość?
trzcina i słoma...

cegła gotycka
propozycje producenta...

rupp ceramika od dystrybucji do produkcji
propozycje...

wodoszczelność fibrobetonu z włóknem polipropylenowym
fibrobeton...

odporność na agresję chemiczną cementów zawierających aktywne dodatki mineralne
walka z korozją...

przemysł kruszyw mineralnych w polsce
surowce...

anhydryt - cenne, lecz niedowartościowane spoiwo dla przemysłu materiałów budowlanych
baza surowcowa...

nowoczesne ogrzewanie a systemy odprowadzania spalin
wsady kominowe...

systemy drenarskie i rynnowe z tworzyw sztucznych produkcji mabo turlen s.a.
propozycje producenta...

wentylacja dachu
architekt radzi...

energodom '96
życie naukowe...

praktyczne uwagi do stosowania zaprawy wyrównującej
propozycje producenta...

współpraca z przemysłem - szansą na szybki rozwój uczelni technicznych
życie naukowe...

połączyć wczoraj z dzisiaj
architektura...

blachodachówka z posypką mineralną, ondusteel
propozycje producenta...

renowacja obiektów zawilgoconych
propozycje...

system aida kiesol - naprawa i uszczelnianie muru
propozycje producenta...

beton wodoszczelny.
omówiono cechy jakie powinien posiadać beton wodoszczelny oraz zastosowanie takiego betonu w praktyce. opisano rolę doboru odpowiedniego wskaźnika w/c oraz pielęgnacji betonu dla uzyskania cech wodoszczelności. przedstawiono rolę domieszek i dodatków do betonu oraz zapewnienia odpowiedniego stopnia ...

jak korzystać z "ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych"
opisano zakres wymagań do spełnienia przez inwestora pragnącego skorzystać z ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. poddano krytyce pewne wymagania....

beton wodoszczelny z dodatkiem mikrokrzemionki.
opisano technologię powstawania mikrokrzemionki. przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie oraz wodoszczelność betonu z dodatkiem mikrokrzemionki i wykazano, że najlepsze rezultaty osiąga się przy dawce 15% w stosunku do wagi cementu. opisano wyniki badań szukających zależność: dawka mik...

asfaltowe papy dachowe. przegląd własności.
przedstawiono charakterystykę pap oksydowanych oraz modyfikowanych app lub sbs. podano wyniki badań nad starzeniem się pap w warunkach laboratoryjnych oraz poligonowych. opisano zasady konserwacji pokrć z pap oraz szacunkową ich trwałość. przedstawiono przegląd właściwości pap oksydowanych oraz mody...

próba oceny krajowego rynku pokryć asfaltowych.
opisano budowę pap asfaltowych na polskim rynku budowlanym (bitum, modyfikacje, osnowy, posypki), a także ich przeznaczenie. porównano istotne cechy fizyczne pap....

asfaltowe papy dachowe - przegląd.
jest to ostatnia część tabeli porównawczej (papy modyfikowane sbs) zamieszczonej w numerze 3/1996 miesięcznika warstwy....

asfaltowe papy dachowe - zagadnienia palności. cz. 1
omówiono wpływ różnych czynników na zapłon i palenie się pap dachowych. zaprezentowano wyniki badań palności kilku różnych typów pap bitumicznych....

papy asfaltowe modyfikowane na bazie app.
autor prostuje i komentuje niektóre fałszywe pojęcia i wnioski ukazujące się w polskiej prasie technicznej na temat pap modyfikowanych app....

system ceresit vws podąża za potrzebami klientów
opisano istotę stosowania systemu ociepleń ceresit vws na styropianie wg firmy henkel. opisano najczęściej występujące błędy projektowe i wykonawcze....

hydroizolacje wyrobami systemu ekotan
quick mix...

aquafin - 2k i combiflex - c2 do izolacji wodoszczelnych
schomburg...

sporządzanie ekspertyz zawilgoconych budynków
przedstawiono schemat organizacyjny sporządzania ekspertyz z podziałem na trzy etapy: diagnoza przyczyn, decyzja i wybór technologii, projektowanie. zwrócono uwagę na duży stopień trudności takich ekspertyz oraz na potrzebę rozpatrywania każdego obiektu indywidualnie....

blachodachówka szfir
blachy prószyński...

z działalności sitpmb
xiii walny zjazd delegatów...

blachodachówka rubin
blachy prószyński...

ocena systemu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych
poddano analizie funkcjonujący od 1,5 roku system wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych w polsce. uwypuklono słabe strony systemu....

zagospodarowanie gruntów zdegradowanych
konferencja...

"denkmal 2002"
europejskie targi konserwacji zabytków i rewitalizacji miast...

kilka uwag o termomodernizacji i audytach energetycznych budynków
poddano krytycznej ocenie aktualnie obowiązujące zasady udzielania kredytów na termorenowację. zaproponowano także korektę i zakres metodyki wykonywania audytów energetycznych. zwrócono uwagę na konieczność uwzgledniania wentylacji w bilansie energetycznym budynku przy sporządzaniu audytów. zasugero...

blachodachówka szafir
blachy prószyński...

firma roku i produkt roku 2001
fakro...

efekty energetyczne i ekonomiczne termomodernizacji budynków mieszkalnych
przedstawiono obliczenia wskaźników efektywności prac termorenowacyjnych: spbt, npv, irr dla wybranych budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych....

wysychanie ścian z zewnętrznym bezspoinowym systemem izolacji cieplnej
na podstawie obliczeń i symulacji programem wufi podano charakterystyki zawartości wilgoci w przegrodzie oraz zawilgocenia materiałów izolacyjnych w zależności od czasu wysychania ścian ocieplonych metodą mokrą lekką. analizą objęto ściany: z bloczków betonu komórkowego 600, cegły ceramicznej pełnej...

system żeli akrylowych
nowe tendencje w dziedzinie uszczelnień i zabezpieczeń przeciwwodnych...

membrany hydroizolacyjne derbigum
jakość, niezawodność, długotrwałość...

ocieplania systemami firmy optiroc
opisano system ociepleń serpo metodą lekką-mokrą firmy optiroc oparty na styropianie lub wełnie mineralnej....

ranking po raz drugi
ranking oprogramowania...

budowle trasy siekierkowskiej
mosty przez wisłę cz. 2...

abc tynków cz. 5
tradycyjne tynki szlachetne i ozdobne...

magazyny w polsce
kupić czy wynająć?...

domowy kominek - zakończenie komina
opisano zasady wykonywania murowanych kominów obsługujących kominki oraz zakończenie kominów "czapek"....

karpiówki na kaplicy pogrzebowej
opisano przebieg prac renowacyjnych dachu na kaplicy z wykorzystaniem dachówek karpiówek....

dachówki wentylacyjne - wspomaganie wentylacji pokrycia dachowego
przedstawiono ogólne zasady instalowania dachówek wentylacyjnych na dachach krytych dachówkami ceramicznymi. podano kilka przykładów z zastosowań praktycznych....

kościół pod gontem
opisano przebieg prac renowacji więźby drewnianej oraz pokrycia gontami dachu zabytkowego kościoła drewnianego....

efekt torby foliowej
opisano zjawiska skraplania się wilgoci pomiędzy warstwą suchego tynku a paroizolacją na poddaszu oraz sposób na przeciwdziałanie - folie opóźniające ruch pary wodnej....

roboty na dachu płaskim - warstwy dachu, ich funkcje, wymagania wobec nich i układanie
opisano sposób postępowania przy układaniu pokryć dachowych wielowarstwowych z pap bitumicznych....

mobilne warsztaty
szkolenie akademii sztuki dekarskiej...

"wiosna budowlana" w czechach
międzynarodowe targi budownictwa brno 2002...

budownictwo bez gospodarza
rozmowa ze zbigniewem bachmanem - dyrektorem polskiej izby przemysłowo - handlowej budownictwa...

wokół systemu ryven
nowy standard profili okiennych z pvc...

skuteczny środek w walce z hałasem
wełna szklana ursa...

ocieplanie stropów garaży lamelami z wełny mineralnej
opisano zasady stosowania płyt lamelowych fasrock l firmy rockwool z wełny mineralnej do ocieplania od spodu stropów żelbetowych nad garażami....

fundusz termomodernizacji
wyniki dotychczasowego funkcjonowania programu...

sukces ma kolor zielony
rozmowa z arkadiuszem kogutem - menedżerem produktów inwestycyjnych firmy marbet sp. z o.o....

w przyszłość bez obaw
rozmowa z robertem gola prezesem zarządu firmy isoglass...

wśród najlepszych
rozmowa z dyrektorem generalnym firmy prodex- system sp. z o.o. - józefem kieruczenko...

przegląd systemów dociepleń
metoda lekka mokra...

baumit ekolam
ekonomiczny system ociepleń dla każdego domu...

dobór grubości izolacji
ocieplanie fasad metodą lekką mokrą...

metoda lekka mokra
wełna rockwool najlepszym materiałem ocieplającym...

fasoterm isover gullfiber
izolacja fasad metodą lekką mokrą...

sposób na sole w murze
tynki renowacyjne (cz. 2)...

akustyka, architektura i dźwięk
vortal www.akustyka.pl...

lekkie ciężkie ciężarówki hyundai
hd truck 65/72...

fuzja sto i ispo
rozmowa z tomaszem grotowskim - zarządcą spółki sto w polsce...

określenie odporności ogniowej według eurokodu 5
elementy drewniane i drewnopochodne (część 2)...

sztywne pianki pur
nowe trendy w produkcji poliuretanów...

płyty izolacyjne ze styropianu i wełny mineralnej
przegląd...

wodochronne izolacje bitumiczne
porady inco - veritas s.a. gwb...

materiały awa
koszt jednorazowy - zysk na wiele lat...

chcemy być liderem
rozmowa z jackiem a. dobrowolskim - dyrektorem działu izolacji technicznych i członkiem zarządu paroc polska...

rynek materiałów papowych - dziś jutro
rozmowa ze stanisławem nurczyńskim dyrektorem firmy bitumat z wrocławia...

o budownictwie i nie tylko
rozmowa z ministrem nauki i przewodniczącym komitetu badań naukowych - prof.. dr hab.. inż.. michałem kleiberem...

wpływ termomodernizacji budynków na gospodarkę cieplną (na przykładzie wybranych miast półn.-wsch. polski)
obliczono zyski ekonomiczne wynikające z zastosowanych termomodernizcji budynków w miastach o różnej liczbie mieszkańców pod warunkiem, że zmniejszone zapotrzebowanie ciepła w żródłach będzie powodować spadek zużycia paliw - w przeciwnym razie paradoksalnie, termomodernizacje wpłyną na wzrost kosztó...

isoelast mono
jednowarstwowa papa wierzchniego krycia modyfikowana sbs...

ile to kosztuje?
ceny wybranych materiałów pokryciowych...

servidek/ servipak
nowoczesny system izolacji przeciwwodnej jezdni mostowych...

intercenbud
internetowa baza cen budowlanych...

isoelast mono
jednowarstwowa papa wierzchniego krycia modyfikowana sbs...

produkty nowej generacji
materiały bitumiczne - papy, dachówki...

marzenia nie tylko semiramidy
zielony dach szansą na ogród w mieście?...

izolacja dachów spadzistych
... z zastosowaniem wełny paroc...

"paroc" po czterech latach w polsce
wywiad z wiceprezesem a. kaszczyńskim...

metoda lekka mokra sakret wdvs
opisano dwa systemy ociepleniowe sakret wdvs wg metody lekkiej-mokrej firmy sakret: na styropianie i na wełnie mineralnej. proponuje się cztery wyprawy: mineralne, akrylowe, silikonowe, krzemianowe....

stropodachy pełne o konstrukcji żelbetowej, cz. 2
przedstawiono dziewięć rozwiązań rysunkowych stropodachów niewentylowanych na bazie płyty żelbetowej w dwóch układach: klasycznym (ocieplenie po stronie suchej) i odwróconym (ocieplenie po stronie mokrej)....

dachy płaskie - kształtowanie stropodachów niewentylowanych
tekst reklamowy. zaprezentowano membranę dachową pcv firmy protan do zastosowania jako pokrycie nawierzchniowe stropodachów niewentylowanych. podano sposób na imitację połączeń z blachy oraz przedstawiono możliwości kolorowania fabrycznego takich membran....

stropodachy pełne o konstrukcji żelbetowej, cz. 1
opisano podstawowe zasady doboru poszczególnych warstw stropodachów niewentylowanych o konstrukcji żelbetowej. omówiono negatywne skutki kondensacji pary wodnej w stropodachach. przedstawiono zasady doboru dylatacji na stropodachach oraz skutki błędów w tym zakresie. opisano materiały teroizolacyjne...

austrotherm - lider jakości
prezentacja oferty firmy austrotherm producenta styropianu zwykłego i ekstrudowanego....

opór dyfuzyjny krajowych przegród budowlanych
zawiera opis dyfuzji pary wodnej przez przegrody budowlane. poddano analizie wilgotnościowej przegrody najczęściej spotykane w polsce. opisano zasady stosowania kryterium kunzel’a przy projektowaniu przegród zewnętrznych w celu uniknięcia wykraplania się w nich wilgoci....

posadzki przemysłowe w pomieszczeniach mokrych - dobór warstw
opisano metodologię doboru kolejnych warstw posadzek przemysłowych eksploatowanych jako mokre - począwszy od podłoża, aż do nawierzchni użytkowej. omówiono dobór warstw podkładowych w przypadku gdy posadzka leży na stropie oraz na gruncie. opisano różne sposoby ochrony przed wilgocią gruntową podcią...

posadzki przemysłowe w pomieszczeniach mokrych
opisano właściwości projektowania posadzek przemysłowych eksploatowanych jako mokre. przedstawiono metodykę analiz koniecznych do przeprowadzenia przez projektanta: rozpoznanie warunków eksploatacji, rozwiązania detali, opracowanie warunków wykonania i odbioru robót. przeanalizowano obciążenia staty...

elewacje, które cieszą przez wiele lat
poddano krytycznej ocenie tynki akrylowe przy ociepleniach i zaproponowano zastosowanie lekkich tynków mineralnych malowanych farbą silikonową, tynków silikonowych lub płyt ociepleniowych ze styropianu wyłożonego płytkami ceramicznymi ispotherm k firmy dyckerhoff ispo....

posadzki przemysłowe w pomieszczeniach mokrych
opisano wymagania stawiane przez dyrektywy unii europejskiej dla posadzek przemysłowych w pomieszczeniach mokrych. opisano zagadnienia związane z antypoślizgowością nawierzchni posadzek. przedstawiono kryteria parametrów r oraz v. omówiono zagadnienia ochrony betonowych posadzek przed zniszczeniem ...

ocieplenia ścian zewnętrznych z okładzinami ceramicznymi
zaprezentowano istotę wykonywania i stosowania ociepleń metodą lekką-mokrą z wykończeniem płytkami ceramicznymi na przykładzie systemów firm: sto oraz ispo....

docieplając pamiętajmy o wilgoci!
zawiera opis fizyki ruchu ciepła oraz przemieszczania się pary wodnej przez istniejące przegrody budowlane. opisano praktyczne skutki nieprzemyślanego doboru warstw izolacji cieplnej w przegrodach. przedstawiono mechanizm powstawania mostków cieplnych wokół okien i drzwi w wyniku zwiększania grubośc...

ocieplenia ścian w obiektach zabytkowych - tynki renowacyjne i dociepleniowe. cz. 2
przeanalizowano ocieplenia zewnętrznych ścian pałacu z wykorzystaniem tynków renowacyjnych magazynujących sole oraz specjalnych lekkich tynków ociepleniowych. dokonano porównań współczynników przenikania ciepła ścian zewnętrznych z cegły o różnych grubościach z zastosowaniem różnych metod dociepleni...

ocieplenia ścian w obiektach zabytkowych. cz. 1
zawiera opis zjawisk zawilgoceń i zasoleń w murach ceglanych występujących w obiektach zabytkowych. opisano specyfikę zagadnień projektowych występujących podczas renowacji i modernizacji pałacu na siedzibę szkoły wyższej. przeanalizowano docieplenia zewnętrznych ścian pałacu wełną mineralną oraz st...

system zielonych płyt izofas, styrohart, izodren
opisano trzy rodzaje płyt ze styropianu tłoczonego: izofas (15 kg/m3), styrohart (30 kg/m3) i izodren (30 kg/m3) firmy marbet....

sytuacja gospodarki i budownictwa w polsce na tle unii europejskiej
porównano wskaźniki: pkb, stopę bezrobocia, inflację, inwestycje budowlane, mieszkania oddane do użytku itp. w polsce na tle krajów ue oraz pozostałych krajów członkowskich....

fizyka budowli, cz. 7, uwzględnianie liniowych mostków cieplnych
opisano zasadę obliczania współczynnika ciepła u z uwzględnieniem mostków cieplnych. zapowiedziano wprowadzenie dla projektantów bezpłatnej polskiej elektronicznej wersji katalogu eurokobra zawierającego 5000 detali mostków cieplnych - wg zaleceń komisji europejskiej ue. zaprezentowano wyniki korz...

program komputerowy salta 1.0 firmy atlas
podano podstawy i zakres obliczeń cieplno-wilgotnościowych przegród programem salta....

thermico - system ociepleń ścian zewnętrznych
opisano system thermico ocieplania metodą lekką-mokrą opartą na styropianie i wyprawie akrylowej o podwyższonej elastyczności....

trwałość polimerowych wypraw tynkarskich w metodzie lekkiej ocieplania budynków
opisano wyniki badań eksploatacyjnych wypraw tynkarskich w metodzie ociepleń lekkiej przy założeniu mieszania produktów zamiast jednego systemu: np.. masa szpachlowa jednego producenta, grunt innego bądź jego brak, a tynk innego....

przegląd metod i kosztów docieplania budynków
bardzo pobieżny opis poszczególnych metod ociepleniowych wraz z szacunkiem cen materiałowych przypadających na m2....

zaprawa mineralna sks
opisano nowy prodkukt firmy quic-mix: masę szpachlową sks opartą na białym cemencie a przeznaczoną do ociepleń lekkich wykluczającą późniejsze stosowanie środków gruntujących....

mostki cieplne w budynkach
opisano istotę powstawania i lokalizacji mostków cieplnych w budynkach. wskazano, że względny udział strat ciepła przez mostki termiczne bardzo szybko rośnie przy pogrubianiu warstwy izolacji termicznej. podano wykaz polskich norm omawiających tematykę mostków termicznych. opisano zasadę obliczania ...

przydatność pn - en iso 13788 do oceny wilgotności przegród
opisano historię obliczeń cieplno-wilgotnościowych w polskich normach od lat 60-tych do dzisiaj oraz metodykę oceny wilgotności przegród podaną w normie pn-en iso 13788. zaznaczono, że norma ta nie uwzględnia stanów wilgotnych przegród (wilgoć wbudowana, ruch wilgoci, woda z gruntu, woda z opadów) a...

ciepła woda a kolektory słoneczne
opisano istotę pracy podążających za słońcem kolektorów słonecznych wykorzystywanych do podgrzewania c.w.u....

wentylacja z odzyskiem ciepła
poglądowo opisano stosowanie opartych na upcv rekuperatorów powietrza w domach jednorodzinnych....

lekkie maty domrock z wełny mineralnej
zaprezentowano nowy produkt firmy rockwool matę z wełny skalnej o małej gęstości 20 kg/m3....

płyta okładzinowa morion
opisano istotę stosowania nowych okładzin ceramicznych morion firmy rupp ceramika płaskich i cienkich, w kolorach zgodnych z dachówkami a przeznaczonych do krycia powierzchni pionowych na dachu (kominy, szczyty itp.)....

studzienki inspekcyjne tegra 600
opisano studzienkę inspekcyjną średnicy 600 mm wykonanej z polipropylenu firmy wavin....

samomontujące się żurawie wieżowe
opisano trzy typy żurawi samomontujących się: vk, t, a belgijskiej firmy arcomet....

multikino w gdańsku
opisano wnętrze, konstrukcję i elewację multikina zaprojektowanego przez apa wojciechowski z warszawy....

silikony w nowoczesnej architekturze europejskiej
podano przykłady zastosowań silikonowych klejów i uszczelniaczy firmy dow corning np.. do klejenia szkła i metali z materiałami budowlanymi....

rok 2002 - ostatni rok recesji w budownictwie?
firma wywiadowcza polish market review opublikowała raport z analizy rynku budowlanego w polsce w roku 2002 oraz podała prognozy na lata 2003 i 2004. www.polishmarket.com...

prognoza dla budownictwa w 2001 roku
podano wskażniki analizy gospodarki w latach 1997-2001....

"beton według norm pn-en 206-1" - komentarz
`...

optymalne izolowanie termiczne zewnętrznych ścian budynków
przedstawiono zasady optymalizacji ocieplania ścian. wskazano, że w polsce dla budynków jednorodzinnych występuje ograniczenie współczynnka przenikania ciepła u do wartości 0,3 w/m2k, zaś dla wielorodzinnych ograniczenie sezonowego zapotrzebowania ciepła e do wartości 29 - 37,4 kwh/m3r. wskazano, że...

bezcementowy system ocieplania elewacji stotherm classic w zimowej wersji qs
opisano zaprawę klejowo-szpachlową, tynki oraz farby w wersji qs firmy sto umożliwiające wykonywanie ociepleń na styropianie w temperaturach > +1 st. c....

fundamenty - ocieplać czy nie?
poglądowo przedstawiono potrzebę i zasady stosowania termoizolacji fundamentów w części podziemnej i cokołowej za pomocą płyt styropianu xps firmy austrotherm....

schody wejściowe - element lekceważony
przeanalizowano przyczyny wadliwych zachowań schodów wejściowych – powszechnie występujących w polsce. opisano mechanizm ruchu wilgoci w strefie schodów wejściowych. przeanalizowano zjawiska fizyczne wywołane zmianami temperatur zachodzące w podłożach schodów. opisano najczęściej popełniane błędy pr...

"pfleiderer" w nowej strukturze organizacyjnej
wywiad z prezesem ch. greuterem....

materiały ścienne - preferencje inwestorów
wyniki badań preferencji inwestorów, projektantów i wykonawców dotyczących materiałów ściennych w polsce....

interpretacja przepisów
opisano przepisy dotyczące deklaracji zgodności, certyfikatów i aprobat na materiały budowlane....

podstawowe zasady europejskiej klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych
opisano system klasyfikacji ogniowej wg norm ue tzw. euroklas w budownictwie....

40 - lecie europejskiej unii aprobat technicznych w budownictwie - ueatc
opisano zakres i cel działalności europejskiej unii aprobat technicznych w budownictwie ueatc....

folia zamiast papy?
opisano przebieg renowacji starego dachu płaskiego krytego papą bitumiczną z zamianą na pokrycie folią termozgrzewalną firmy ergis (winyldach f)....

kiedy naprawdę zaistnieje metoda uproszczona w kosztorysowaniu budowlanym?
opisano wady i zalety konieczności sporządzania kosztorysów szczegółowych i uproszczonych....

powłoki posadzkowe
mcbauchemie...

optiroc chce umocnić się na polskim rynku
rozmowa z prezesem piotrem daukszą...

od handlu do produkcji
rozmowa z prezesem firmy bauma...

cementy specjalne dla budownictwa komunikacyjnego
cement ożarów...

programowanie inwestycji
arcus...

baseny dla osób niepełnosprawnych
akcjum...

żelbetowe konstrukcje niecek basenów kąpielowych
deitermann...

lokalne drogi betonowe
dyckerhoff...

systemy zamknięć
budowa zamków drzwiowych...

przedsiębiorstwo przemysłu betonów
prefabet - warszawa...

uszczelnienie i wykończenie niecki basenu
remmers...

stan wilgotnościowy przegród budowlanych (cz.2)
omówiono mechanizmy i modele ruchu wilgoci w materiałach budowlanych. dyfuzja pary wodnej. paroprzepuszczalność. opór dyfuzyjny. kondensacja pary wodnej. ruch kapilarny....

vacum roof
pokrycia dachowe...

ish 2001
targi techniki instalacyjnej, sanitarnej i ogrzewnictwa...

vedag polska odpowiada na zarzuty
fair play zamiast niezdrowej konkurencji...

stan wilgotnościowy przegród budowlanych (cz. 4)
zalecenia praktyczne projektowania i wykonywania przegród w aspekcie unikania zawilgoceń (ściany, dachy, stropodachy, stropy)....

wpływ środków hydrofobowych na cechy wytrzymałościowe betonu komórkowego
opisano w skrócie charakterystyki preparatów hydrofobizujących trzech firm: remmers, schomburg oraz caparol. zaprezentowano wyniki badań porównawczych z zastosowaniem tych preparatów dla betonów komórkowych odmiany 500 i 600. z badań wynika, że jedne preparaty wyraźnie zwiększają wytrzymałość betonu...

dobra firma na złe czasy
exbud s.a....

pozioma blokada chemiczna
izolacja f. deitermann...

tynki renowacyjne
f. deitermann...

irlandzka płyta
drzwi wewnętrzne...

"knauf" w jaworznie
]...

papy asfaltowe
przedstawiono charakterystykę pap oksydowanych oraz modyfikowanych app lub sbs. podano wyniki badań nad starzeniem się pap w warunkach laboratoryjnych oraz poligonowych. opisano zasady konserwacji pokrć z pap oraz szacunkową ich trwałość. przedstawiono przegląd właściwości różnych typów bitumicznych...

pasta do impregnacji hydrofobowej betonu
opisano dwie metody zabezpieczania betonu przed wsiąkaniem wody: impregnację hydrofobową oraz powłoki niedyfuzyjne. podano charakterystykę impregnatów hydrofobizujących na bazie silikonów. przedstawiono nowy produkt do hydrofobizacji firmy remmers w postaci pasty. jest skoncentrowany i zawiera 80 % ...

z działalności sitpmb
posiedzenie zarządu głównego...

skurcz materiałów ściennych
przedstawiono wymagania norm niemieckich din w zakresie skurczu drobnowymiarowych elementów do murowania ścian (ceramiczne, silikatowe, z lekkich betonów, betonowe, z betonu komórkowego). przy tej okazji podano także współczynniki skurczu, rozszerzalności termicznej i pełzania. zaprezentowano wykres...

nowoczesne systemy fasadowe liberta
rutaruukki...

charakterystyka okien z pcw produkowanych w polsce
przegląd...

obliczanie współczynnika przenikania ciepła wg pn-en iso 6946:1998
komponenty budowlane i elementy budynku. opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. metoda obliczania....

oferta materiałów do napraw i ochrony przed korozją konstrukcji z betonu
przegląd...

z działalności sitpmb
rola i zadania inżyniera i technika w przemyśle szklarskim...

hydrofobizacja tworzywa z gipsu syntetycznego
przedstawiono problem emisji spalin do atmosfery na świecie oraz konieczność wdrożenia systemów odsiarczania spalin oraz związanej z tym produkcji gipsu syntetycznego. opisano zalety tego gipsu na tle gipsu naturalnego oraz wykazano wielokrotnie mniejsze promieniowanie gipsu syntetycznego niż pozost...

kontynuacja ale ze zmianami
targi housebuilding '94...

sikaplan - pokrycia dachowe nowej generacji
opisano rodzaje membran dachowych produkowanych przez firmę sika. opisano elementy systemu sikaplan: membranę, blachę powlekaną, narożniki, kity uszczelniające. przybliżono trzy technologie pokryć dachowych: klejone, dociążone, mocowane. podano zalety stosowania membran na dachach. podano wyniki z b...

to był strzał w dziesiątkę!
stolimpex...

buduj lepiej '99
74...

flora od floriana
blachodachówka...

oddział (szczelnie) zamknięty
drzwi specjalnego przeznaczenia...

przegląd posadzek żywicznych
posadzki przemysłowe...

przegląd posadzek mineralnych
posadzki przemysłowe...

powłoki ognioochronne (cz.2)
materiały wolno rozprzestrzeniające płomień...

rok ostatni, rok pierwszy
felieton...

system optiblok nowa technologia dla budownictwa jednorodzinnego
system optiblok - nowa technologia dla budownictwa jednorodzinnego. zawiera opis nowego w polsce system elementów ściennych i stropowych wykonanych z keramzytobetonu. opisano zasady stosowania poszczególnych elementów tego systemu oraz własności cieplne i fizyczne przegród keramzytowych. ...

wewnętrzne ocieplenia przegród budowlanych
zawiera opis wpływu zawilgoceń materiałów budowlanych na ich współczynniki przewodzenia ciepła. opisano wpływ ocieplania wewnątrz murów w ścianach warstwowych na możliwość wykraplania się w nich wilgoci. podano zasady projektowania szczelin wentylowanych w murach....

trocal - okna i drzwi z pcv
perfekcyjny w każdym calu...

beton żywicowy
zawiera opis wykonywania betonów na spoiwie z żywicy epoksydowej konstrukcyjnej. podano zasady doboru kruszyw oraz wymagane proporcje zmieszania w zależności od oczekiwanych parametrów wytrzymałościowych. opisano zasady przygotowania podłoża betonowego oraz dziedziny zastosowań....

zbiorniki wody pitnej
zawiera opis zagadnień projektowych i wykonawczych dotyczących żelbetowych zbiorników wody pitnej - a szczególnie: przygotowanie podłoża, hydroizolacje zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje, dennica, ściany i słupy, stropy, przejścia przez ściany, włazy i balustrady....

stropodachy - naprawa
opisano sposób naprawy miejscowej i regeneracji całej powierzchni pokryć bitumicznych uszkodzonych procesami starzenia. podano zasady wykonywania miejscowych napraw membran pcw. wskazano na potrzebę wykonywania każdorazowo analizy cieplno-wilgotnościowej przed podjęciem decyzji o wymianie pokrycia n...

ocieplajmy świadomie - czyli - o czym stosujący ocieplenia: projektant, wykonawca, inwestor wiedzieć powinien
zawiera opis fizyki przemieszczania się ciepła i wilgoci przez przegrody budowlane oraz przyczyny i negatywne skutki wykraplania się w nich wilgoci. wskazano na konieczność przemyślanego doboru rodzaju materiałów w przegrodach oraz konieczność wykonywania precyzyjnych analiz cieplno-wilgotnościowych...

jeden materiał na cały dom
keramzyty...

nowy system okiennych profili pcv na rynku polskim
artykuł reklamowy. opisano własności techniczne i użytkowe profili okiennych w technologii wawin - wcześniej znanego pod nazwą p.a.d., zaś znowelizowanego i produkowanego w polsce pod nazwą styl-2000. zaprezentowano wyniki badań aprobacyjnych, które znacznie przekraczają wymagane w zakresie wytrzy...

stolarka okienna z drewna i pcv
opisano istotę konstrukcji oraz własności użytkowe okien drewnianych zespolonych (szwedzkich) produkowanych obecnie w nowych technologiach i z łatwym demontażem skrzydeł oraz drewnianych jednoramowych. opisano także konstrukcję profili pcv oraz różne rodzaje oszklenia wraz z własnościami cieplnymi i...

ściany osłonowe z oszkleniem mocowanym mechanicznie
kontynuacja artykułu z numeru 2/1999 kb. opisano rodzaje mocowania oszklenia oraz konstrukcji nośnych podtrzymujących oszklenie. przedstawiono kryteria oceny technicznej ścian z oszkleniem mocowanym mechanicznie: nośność i sztywność, ryzyko samoistnego pęknięcia, odporność na uderzenia, bezpieczeń...

szklenie strukturalne - zasady projektowania
zdefiniowano pojęcie "szklenie strukturalne", które obejmuje mocowanie do fasad elementów wykonanych ze: szkła, aluminium, stali nierdzewnej, tytanu lub kamieni naturalnych. przedstawiono opisy stosowanych systemów szklenia strukturalnego fasad budynków: dwustronny, czterostronny, sworzniowy, sworzn...

okna i drzwi balkonowe - przegląd
przegląd okien i drzwi balkonowych: drewnianych, aluminiowych oraz pvc - mających aktualne aprobaty lub świadectwa dopuszczenia do stosowania itb (wg stanu na dzień 02.02.1999 r.)...

oszklenia ograniczające promieniowanie słoneczne
uznano, że z punktu widzenia użytkowników domów korzystne są oszklenia o możliwie swobodnej transmisji światła, a jednocześnie o niskiej przepuszczalności energii, tj. ograniczające przegrzewanie się pomieszczeń. omówiono rodzaje i zasady stosowania powłok refleksyjnych lub absorbujących promieniowa...

wentylacja okienna sterowana wilgotnością
zwiększenie izolacyjności termicznej i szczelności stolarki sprawia, że mieszkanie staje się termosem, co powoduje wzrost wilgotności powietrza oraz rozwój grzybów pleśniowych w pomieszczeniach mieszkalnych. omówiono okna firmy defor z wmontowanym nawiewnikiem i wywietrzakiem sterowanych taśmami pol...

tradycyjny materiał - nowoczesne okno
opisano właściwości techniczne i użytkowe stolarki okiennej produkowanej przez zakład sokółka okna i drzwi z klejonych profili drewnianych. opisano stosowane konstrukcje okien, farb, oszklenia, okucia oraz gwarancje jakości....

elementy antywłamaniowe okien - roto
opisano system okuć antywłamaniowych do okien i drzwi balkonowych produkowanych przez firmę roto frank....

kbe - climabox - automatyczna wentylacja pomieszczeń
opisano zasadę działania i stosowanie urządzenia o nazwie kbe-climabox, które zamontowane na ramie okiennej przymyka się przy silnych wiatrach a otwiera przy słabych, co zabezpiecza pomieszczenia przed nadmiernym wychładzaniem i nadmierną wentylacją zimą. urządzenie zawiera samoczynnie poruszającą s...

zagadnienia ognioodporności aluminiowych ścian osłonowych
elementy ogniodporne fasad stosujemy w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się ognia z jednej strefy przeciwpożarowej do drugiej lub w celu zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych. w związku z tym, że standardowe aluminiowe konstrukcje ścian fasadowych nie mają żadnej klasy odporności ogniowej, opisano m...

corona - nowy system stolarki okiennej z pvc
opisano system stolarki okiennej corona wprowadzony przez firmę schuco. system ten składa się z: 21 typów ościeżnic, 17 skrzydeł oraz 16 typów słupków. wszystko wykonane z utwardzonego pcv stabilizowanego cynkiem wapnia i wzmacnianych profilami stalowymi. opisano rodzaje stosowanych okuć....

architektura 1998 roku - nowe realizacje
artykuł reklamowy. zaprezentowano możliwości firmy kawneer polska w dziedzinie aluminiowej stolarki elewacyjnej. zaprezentowano dwa przykłady zrealizowanych obiektów w polsce: narodowy bank polski w kielcach oraz budynek asco we wrocławiu....

drzwi garażowe sekcyjne, uchylne i z pilota
opisano konstrukcję i zasady stosowania drzwi garażowych w wersji: uchylnej oraz segmentowej. obie wersje mogą być ocieplane. drzwi mogą być uruchamiane ręcznie lub automatycznie z pilota....

nowe centrum krakowa
przedstawiono i opisano zakres największego przedsięwzięcia budowlanego w polsce: centrum krakowa. na powierzchni 10 ha ma powstać kompleks obienktów mieszkalnych, garażowo-parkingowych, rozrywkowych i gastronomii. wszystko w harmonii z pobliskimstarym miastem krakowa. realizacją ma zająć się ameryk...

odgrzybianie budynków (część 2)
opisano przyczyny i skutki występowania zawilgoceń i związanych z tym zagrzybień budynków. uzasadniono potrzebę wykonywania odgrzybiania budynków przed wykonaniem remontu starych budynków i opisano metodykę postępowania. przedstawiono wymagania stawiane nowoczesnym srodkom ochrony przed korozją biol...

wodorozcieńczalne impregnaty przeciwpleśniowe pleśniotox, pleśniotox e
uzasadniono, że przed pracami odgrzybiającymi należy zawsze rozpoznać i usunąć przyczyny zawilgoceń i zagrzybień. opisano istotne cechy i właściwości preparatu pleśniotox e przeznaczonego do zwalczania grzybów pleśniowych na: tynkach, powłokach malarskich, tapetach, okładzinach drewnianych, meblach ...

skażenie środowiska mieszkaniowego grzybami domowymi i pleśniowymi
opisano ogólne cechy grzybów spotykanych w budownictwie. sklasyfikowano je według stopnia szkodliwości. przedstawiono czynniki powodujące lub hamujące rozwój grzybów: odczyn środowiska ph, dostęp tlenu, oświetlenie, temperaturę, wilgotność podłoża i otoczenia, wymagania pokarmowe. opisano wpływ istn...

środki biochronne
przegląd aprobat technicznych itb środków ochrony drewna i innych materiałów budowlanych przed grzybami domowymi i pleśniowymi. stan na dzień 08.03.1999 r....

ocieplenie budynków metodą "lekką"
opisano istotę i zadania poszczególnych warstw w ociepleniach metodą "lekką". wskazano, że wg ueatc trwałość systemów ociepleń musi wynosić min. 30 lat, za wyjątkiem samej wyprawy elewacyjnej, która ma mieć trwałość nie mniejszą niż 5 lat. przedstawiono wykaz wymagań technicznych dla mas i zapraw kl...

tkanina polipropylenowa do robót ocieplających
polska jest jedynym krajem w europie, gdzie stosuje się tkaninę polipropylenową do ociepleń metodą lekką (stan na rok 1999). porównano własności fizyczne tkaniny szklanej oraz polipropylenowejw warunkach: typowych, moczenia w wodzie przez 28 dni, działania 5 % roztworem naoh przez 28 dni, działania ...

termoizolacja miraflex
artykuł reklamowy. opisano właściwości nowego rodzaju wełny szklanej miraflex wytwarzanej wg technologii firmy owens corning. wełna jest niehigroskopijna i nie posiada kapilar, dzięki czemu nie gromadzi wody i nie stanowi pożywki dla grzybów. nadaje się do lekkiego ocieplania: poddaszy oraz podłóg...

ondusteel - blachodachówka z posypką mineralną
artykuł reklamowy. opisano nowy rodzaj dachóki blaszanej obustronnie zabezpieczonej przed korozją. od zewnątrz zastosowano posypkę mineralną w 6 kolorach i utrwaloną powłoką akrylową. system zawiera: dachówki, obróbki blacharskie, gąsiory, wiatrownice, listwy okapowe, wywiewniki kanalizacyjne obrób...

tarasy i balkony w budynkach szkieletowych
opisano znaczenie stosowania tarasów i balkonów w budynkach szkieletowych. opisano zasady projektowania i wykonywania balkonów w budynkach szkieletowych drewnianych z wykorzystaniem belki czołowej lub podłużnicy wsporczej i ażurowym poszyciem drewnianym. opisano zasady projektowania i wykonywania ...

ustroje dźwiękochłonne
nowoczesne materiały i ustroje dźwiękochłonne, ich właściwości i zastosowanie część 2...

nowe aprobaty techniczne itb
wykaz aprobat technicznych itb wydanych do roku 1999....

ogień ze złotego gniazdka, czyli nowy piec gullfibera
przedstawiono bezodpadowy i ekologiczny system produkcji wełny szklanej zastosowany w nowej fabryce w gliwicach przez firmę gullfiber ze szwecji. ...

allplan ft v1580
zaprezentowano możliwości i zakres stosowania nowej wersji programu allplant ft w wersji 15 firmy nemetschek, a przeznaczonego projektowania na zasadzie jednolitego systemu obiektowego dla: architektury, inżynierii i urbanistyki (koncepcja, dokumentacja techniczna, konstrukcja, obliczenia statyczne,...

magia okien
felieton...

oczyszczalnie ścieków i separatory
przegląd...

detale tarasów i balkonów (cz.2)
zawiera opis i rysunki praktycznych rozwiązań ważnych detali występujących na tarasach: cokoły murowane, cokoły stalowe, cokoły ocieplane, balustrady i obróbki blacharskie....

płyty warstwowe mające aktualne aprobaty techniczne itb
przegląd...

detale tarasów i balkonów (cz.1)
zawiera opis i rysunki praktycznych rozwiązań ważnych detali występujących w tarasach: drenaże, dylatacje, wpusty i odpływy....

blachy imitujące dachówkę na pokrycia dachowe
przegląd...

elementy stropowe mające aktualne aprobaty techniczne itb
przegląd...

nova top
ceramika sanitarna...

tarasy naziemne - modny element budynków jednorodzinnych
zawiera opis zasad projektowania i wykonywania tarasów położonych bezpośrednio na gruncie. opisano fizykę zjawisk cieplnych i wilgotnościowych zachodzących w balkonach latem i zimą....

pyrobel, pyrobelite
szkła ognioochronne z "wiglavu"...

świat według robota
oprogramowanie komputerowe...

3d home architect deluxe
oprogramowanie komputerowe...

"nigdy więcej kleju"
oprogramowanie komputerowe...

balkony - trudny element w budownictwie
zawiera opis zasad projektowania i wykonywania balkonów z powierzchniowym odprowadzeniem wody oraz z drenażem pod płytkami. opisano fizykę zjawisk cieplnych i wilgotnościowych zachodzących w balkonach latem i zimą....

roca
ceramika sanitarna...

inna kąpiel
wanny z hydromasażem...

trudny wybór
wanny...

tarasy nadziemne
zawiera opis zasad projektowania i wykonywania klasycznych tarasów z powierzchniowym odprowadzeniem wody oraz z drenażem pod płytkami jako powszechne w krajach unii europejskiej. opisano fizykę zjawisk cieplnych i wilgotnościowych zachodzących w tarasach klasycznych....

cosmocompact na podbój rynku
grzejniki...

delta lazury
nowy wymiar wysokiej jakości...

izolacje w strefie cokołowej
zawiera opis zasad projektowania i wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w strefie przyziemnej w murach: bez ocieplenia, z ociepleniem metodą lekką-mokrą oraz z ociepleniem wewnętrznym warstwowym. podano przykłady zastosowania nowoczesnych hydroizolacji polimerowo-bitumicznych oraz polimerowo-cem...

to nie przelewki...
armatura sanitarna...

gdy woda przenika przez ściany piwnic
zawiera opis sposobów eliminowania zawilgoceń oraz zasady poprawnego postępowania przy uszczelnianiu istniejących ścian piwnicznych od zewnątrz według zasady „krok po kroku”....

system elementów do murowania
prefabet śniadowo...

drenaż wokół budynku
zawiera opis zasad projektowania i wykonawstwa drenażu wokół budynków. podano zasady stosowania rur drenujących, zbierających i odprowadzających wodę oraz studzienek rewizyjnych....

... doradztwo techniczne, słucham
izolacja zduńska wola radzi:...

nowoczesne izolacje piwnic
zawiera opis zasad stosowania i wykonywania hydroizolacji ścian i posadzek piwnic przy istnieniu wilgoci gruntowej, wody bez ciśnienia, wody pod ciśnieniem czasowym oraz wody pod ciśnieniem stałym. rozpatrzono różne posadowienia budynków....

nowe generacje pap dachowych
opisano nowe typy dachowych pap bitumicznych produkowanych na bazie bitumów modyfikowanych app oraz sbs. scharakteryzowano rózne sposoby wykonania warstwy ochronnej na papach....

wilgoć w piwnicy - można tego uniknąć!
zawiera opis skutecznych sposobów eliminowania zawilgoceń w istniejących piwnicach na styku posadzki i ścian według zasady „krok po kroku”. opisano najczęściej popełniane błędy przez projektantów i wykonawców stosujących hydroizolacje w domach jednorodzinnych....

mocuj inaczej
nowoczesne sposoby zamocowań w technologii jordahl i pfeifer...

beton odporny na mróz
zawiera opis przyczyn i skutków niszczenia betonów przez mróz. opisano zasady poprawnego projektowania, stosowania i doboru betonu odpornego na mróz. ujawniono istotę stosowania domieszek napowietrzających....

pieniądz robi pieniądz
kondycja firm deweloperskich...

tytan
silikony...

ochrona drewna budowlanego.
wykaz środków ochrony drewna przed korozją biologiczną...

do fabryki, supermarketu, magazynu...
posadzki przemysłowe...

propozycje sphinxa
ceramika sanitarna...

metoda ciągła
siding...

sto
ocieplenia...

opol-rapp
ocieplenia...

dryvit
ocieplenia...

hydrofobizacja mineralnych materiałów elewacyjnych
opisano istotę stosowania hydrofobizacji oraz wzmacniania mineralnych powierzchni nasiąkliwych preparatami firmy remmers. podano tabelę zastosowań poszczególnych impregnatów hydrofobizujących z grupy funcosil. opisano nowatorski preparat hydrofobizujący w postaci kremu. zaprezentowano impregnaty wzm...

prawidłowe wykonywanie elewacji z cegły
przedstawiono krytykę nieudolnie wykonywanych elewacji z cegieł i na tej bazie zaprezentowano puszkę wentylacyjno-odwadniającą firmy habe, którą instaluje się w spoiny pionowe między cegłami podczas murowania ściany elewacyjnej. lokalizuje się ją na dole i górze ściany, a także pod i nad oknami. prz...

z wizytą u... pruszyńskiego
blachy pruszyński...

metody badań i kryteria oceny środków do powierzchniowej hydrofobizacji betonu
opisano metody badań efektów hydrofobizacji: wskaźnik absorpcji kropli wody, wskaźnik nieprzepuszczalności wody, nasiąkliwość powierzchniową, spadek względnego współczynnika przepuszczalności pary wodnej. podano wymagania oceny hydrofobizacji betonu po dokonaniu hydrofobizacji powierzchniowej. podan...

nowość firmy korado
grzejniki...

tigris alupex
system podłączeń grzejników...

estetyczna, równa i trwała nawierzchnia
kostka brukowa...

superklej do glazury i terakoty 24a
szybko, łatwo, czysto...

zmiany w branży farb i lakierów
wyroby przyjazne środowisku (cz.2)...

pomiary właściwości izolacji cieplnych
cz. 2...

poliuretanowe materiały izolacyjne w wielowarstwowych systemach ocieplania (dodatek)
w sposób niezwykle chaotyczny opisano budynek energooszczędny oparty na izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej oraz biernym ogrzewaniem....

metody instrumentalne w analizie wyrobów lakierowych i tworzyw sztucznych
cz. 3...

pomiary właściwości izolacji cieplnych
cz. 3...

wielkopolski hit
farby...

zmiany w branży farb i lakierów
wyroby przyjazne środowisku cz. 1...

antystatyczne okładziny podłogowe
cz. 1...

produkcja i stosowanie farb a środowisku
cz. 2...

silikonowe systemy fasadowe
cz. 2...

to już 10 lat
henkel bautechnik...

jeffamine polieteroaminy
utwardzacze do systemów epoksydowych...

aerosil w nowoczesnych systemach farb i lakierów
małe cząstki - wielki efekt...

silikonowe systemu fasadowe
cz. 1...

mechatron
nowoczesny system dozowania materiałów sypkich...

reologia wyrobów malarskich
zacieki i rozwarstwienia...

poliuretone materiały izolacyjne w wielowarstwowych systemach ocieplania
rynek tworzyw 2/2001...

profile okienne z polipropylenu
rynek tworzyw 2/2001...

powłoki malarskie w aspekcie proekologicznym
cz. 2...

sucho jak w piwnicy
system izolowania piwnic...

polichlorek winylu) - prawda i mity
cz.3...

normalizacja w zakresie przygotowania podłoża stalowego przed malowaniem
cz.1...

systemy rusztowań layher cz. 2
rusztowania: ramowe "blitz" i przejezdne...

wodne niespodzianki - analiza niepowodzeń w budownictwie
cz.2...

systemy dociepleń najczęściej stosowane w polsce
przegląd i ocena - cz.2...

ceramiczno - metalowa dachówka decrabond, corona, gerard, oberon
nowości 2001...

płyty drewnopochodne
nowości 2001...

systemy aluplast
nowości 2001...

arkey fm: od projektu do administracji
nowości 2001...

microstation/j triformaec
nowości 2001...

strop zespolony 2k
nowości 2001...

gotowe garaże prefabrykowane
nowości 2001...

kompleksowe rozwiązania dla chłodnictwa komercyjnego, przemysłowego oraz klimatyzacji
nowości 2001...

ceramika paradyż
nowości 2001...

propublico - system informatyczny wspomagający prowadzenie zamówień publicznych
nowości 2001...

spectrasfalt safegrip i spectrasfalt mikrodeck
nowości 2001...

zaprawy klejące dryvit
nowości 2001...

enkolit, enkopur, enkryl
nowości 2001...

system profili aura
nowości 2001...

fosroc
nowości 2001...

fermacell - ekologiczne płyty gipsowo - włóknowe
nowości 2001...

gerda star sx - drzwi antywłamaniowe ozdobne
nowości 2001...

kotłownie kontenerowe hoval
nowości 2001...

inco-veritas s.a.
nowości 2001...

drzwi antywłamaniowe - ognioodporne
nowości 2001...

certyfikacja wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej
nowości 2001...

autodesk architectural desktop r3
nowości 2001...

kraty pomostowe typu mostostal
nowości 2001...

przydomowe oczyszczalnie ścieków nevexpol
nowości 2001...

system hal i wiat remco
nowości 2001...

konstrukcje architektoniczne z aluminium, pcv i szkła
nowości 2001...

loba kompleksowe systemy ocieplania
nowości 2001...

systemy rur kanalizacyjnych procor, wodociągowych i orynnowania dachu profil
nowości 2001...

selena
nowości 2001...

mała architektura (beton płukany)
nowości 2001...

kamień i płytki elewacyjne
nowości 2001...

nowy azymut informacje przestrzenne
nowości 2001...

systemy izolacji wodoszczelnej
nowości 2001...

systemy ociepleniowe terranova
nowości 2001...

system termat
nowości 2001...

gazowy kocioł kondensacyjny bmb-24
nowości 2001...

wentylatory kanałowe vent
nowości 2001...

dyby 2000 lt
nowości 2001...

nowości środowiska archicada
nowości 2001...

dwuteowe belki konstrukcyjne
nowości 2001...

polski nie znaczy gorszy
izolacja s.a....

system aida kiesol
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych w nowych budynkach...

zgodnie z tradycją
dachówka ceramiczna...

łabędź w nowych piórach
wymiana dachówki na baszcie łabędź...

restrukturyzacja jest niezbędna
rozmowa z jackiem tomaszukiem prezesem pphu izopol...

propozycje producenta. rynny
lindab rainline...

beton żywicowy - nowy materiał w budownictwie.
zawiera opis składników, metodykę wykonania i zastosowania betonu na bazie żywic epoksydowych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i drogowym. podano przykłady skutecznego zastosowania w polsce....

propozycje rozwiązań. pokrycia dachowe
izolacja zduńska wola...

ekofiber
materiał termoizolacyjny na bazie włókien celulozy...

płyty steinodur psn
płyty termoizolacyjne...

przegląd systemów odwodnień liniowych
przegląd...

ściana szachulcowa czyli "mur pruski"
opisano historię powstania murów pruskich inaczej zwanych szachulcowych lub ryglowych. wskazano na istnienie takich domów od czasów średniowiecza w różnych krajach europy - także polski. przedstawiono zasady konstrukcji takich murów oraz ich konserwacji. wskazano na wady i zalety....

dodatki czynią cuda.
dodatki typu: wywietrzniki ścienne, obramowania okien i drzwi, lampy ścienne zewnętrzne...

propozycje rozwiązań. siding
rockwool...

kładziemy dachówkę bitumiczną
instrukcje...

pural powłoka xxi wieku
nowoczesna powłoka do pokrywania dachówek, blach dachowych...

montujemy siding -
instrukcje...

zielony i zagospodarowany
ogrody dachowe...

k=0,22
współczynnik przenikania ciepła dachów...

siga uszczelnia wszystko
firma produkująca różne materiały uszczelniające - taśmy, pianki, kleje, uszczelniające masy...

białe i gładkie
masy szpachlowe gipsowe...

neolityczny bliski wschód cz. 1
historia architektury...

zanim położysz siding
docieplenia pod sidingiem...

dodatki czynią cuda
firma produkująca wywietrzaki szczytowe, okiennice...

dajmy słońcu szansę
kolektory słoneczne...

blachodachówka
instrukcje...

propozycje rozwiązań. ściany
dow...

propozycje rozwiązań. dachy
izolacja zduńska wola...

propozycje rozwiązań. dachy
icopal...

są wzorce do naśladowania
modernizacja roku 1997...

wentylacja połaci dachowych i ścian szkieletowych
dobór odpowiednich materiałów, ich właściwości i przeznaczenie...

kamień betonowy "esbjerg"
nowy rodzaj dachówek z kamienia betonowego w nowoczesnym ciekawym kształcie...

energia z ceramicznego dachu
specjalne ogniwa słoneczne do montażu w dachówkach ceramicznych...

stadnina koni w celle - przykład niewyszukanej elegancji
modernizacja starego pokrycia dachu dachówką marsylką...

tak też można zrobić elewację.
błędy przy wykonywaniu dociepleń...

asfaltowe papy dachowe - zagadnienia palności. cz. 3
trzecia część artykułu omawiającego wyniki badań nad palnością pap bitumicznych. przedstawiono wyniki badań 2-warstwowych pokryć leżących na podłożu z wełny mineralnej oraz styropianu....

systemy dociepleń budynków. system elewacji wentylowanych z płyt minerit.
system copal - praktyczne ściany osłonowe....

płyty gipsowe ścienne cz. 2
instrukcje...

budowlany show w dallas
targi budowlane w usa...

nie tylko dla wentylacji
dachówki ceramiczne końcowe wentylacyjne...

podkładki zamiast łat
specjalne podkładki stosowane na kalenicach zamiast łat przy pokryciu dachówką ceramiczną...

kliny dachowe firmy von muller dachówki
skośne a jednak ceramiczne...

icopal membrane 501 p
papa termozgrzewalna do wykonywania izolacji przeciwwodnych na płytach pomostów drogowych i kolejowych, parkingów...

propozycje rozwiązań. dachy
huber + suhner...

u mullera jak u forda
opis taśmowej produkcji dachówek firmy von muller...

z ziemi, wody i ognia
produkcja dachówki ceramicznej...

silka - recepta na zdrowy dom
produkty z piaskowca do wznoszenia budynków...

magnum nowość creatona
nowe dachówki jako alternatywa do dachówek cementowych...

wiekor wieńczy dzieło
producent ceramicznej dachówki...

zestawienie wyrobów posiadających aktualne certyfikaty bezpieczeństwa "b"
stowarzyszenie producentów pokryć dachowych i wyrobów hydroizolacyjnych...

na targach rozdano nagrody
budma 99 poznań...

koniec problemów z łukami
nowe rodzaje szalunków...

trójwarstwowa ściana zewnętrzna.
od pięciu lat rockwool zaleca rockmur...

gdyńskiego styroplastu skok w xxi wiek
dobry dach to nie przypadek...

klin w wolim oku
nowy rodzaj dachówki do obrabiania "wola" na dachu...

jak za dawnych lat
kute ozdoby dachowe...

z elektrownią na dachu
nowe kolektory słoneczne...

materiały przełomu wieków
relacja z konferencji naukowej nt. "technologie i materiały budowlane xxi wieku"...

okna dachowe
przegląd okien dachowych...

nowoczesny system - klasyczne piękno
novabrik - elewacyjne elementy z mielonego marmuru do wykonywania elewacji...

ciepłe dary ziemi
porównanie jakości ceramiki budowlanej produkowanej w polsce z normami europejskimi...

produkcja bezpieczna dla środowiska
paroc...

krycie na "krótko" i na "długo"
różne techniki krycia dachów strzechą...

z życia grzybów
grzyb i pleśń w budownictwie...

stowarzyszenie producentów pokryć dachowych i wyrobów hydroizolacyjnych
kilka słów o firmach wchodzących w skład stowarzyszenia cz. 1...

trwałość eksploatacyjna asfaltowych pap dachowych w świetle przyspieszonych badań starzeniowych
przedstawiono czynniki powodujące starzenie się pap asfaltowych na bazie bitumu oksydowanego i modyfikowanego app oraz sbs. przeanalizowano wyniki badań nad starzeniem się pap. omówiono wnioski....

królewski budynek - królewski dach
wymiana pokrycia dachowego na dworze artusa w gdańsku...

inwestor pomoże?
fuzje wielkich korporacji...

dachówki cementowe - cenowe rozmaitości
porównanie cen dachówek cementowych różnych producentów...

stowarzyszenie producentów pokryć dachowych i wyrobów hydroizolacyjnych
kilka słów o firmach wchodzących w skład stowarzyszenia cz. 2...

uwaga - buduje "fachowiec"
jak budują domorośli fachowcy...

dachówki z ibf polska
dachówki ceramiczne...

posadzki przemysłowe
produkty firmy kerakoll do posadzek przemysłowych...

nowy system schodów firmy roben do domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
system prefabrykowanych schodów z cegieł roben...

dachówki cementowe - produkcja w polsce.
przegląd dachówek ceramicznych....

dachy spadziste i ich izolacja wełną rockwool
opisano zastosowania wełny mineralnej rockwool do ocieplania dachów spadzistych w dwóch wariantach: bez deskowania oraz z deskowaniem i pokryciem papą bitumiczną pod dachówką. omówiono zagadnienia poprawnej wentylacji dachu ocieplonego....

dylematy - dach płaski czy skośny
omówiono problemy związane z poprawną wentylacją dachów spadzistych oraz płaskich ocieplanych. przedstawiono wady i zalety różnych rozwiązań. zaprezentowano liczne fotografie przykładowe....

wpływ środowiska na trwałość betonu skażonego siarczanami
opisano procedurę badań oraz omówiono wyniki pomiarów i badań wpływu wody i agresywnego środowiska siarczanowego oraz podwyższonej temperatury na beton skażony jonami siarczanowymi a także wpływu zamrażania i odmrażania konstrukcji komina energetycznego. badano zmiany liniowe konstrukcji oraz zawart...

wytyczne dla tynkarzy
informacja o przekazaniu "wytycznych obróbki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich" dla wielkopolskiego stowarzyszenia tynkarzy gipsowych przez firmę knauf....

mocowanie dachówek
sposoby mocowania dachówek ceramicznych...

dach płaski ze spadkiem!
jak za pomocą płyt z wełny rockwool ukształtować spadki na dachu płaskim?...

ryba z blaszaną łuską
konstrukcja w bremie, która jest pokryta łuskami ze stali szlachetnej...

dachówki ceramiczne - przegląd
przedstawiono dobrze zorganizowany i z fotografiami przegląd dachówek ceramicznych sprzedawanych w polsce. dotyczy firm: cerabud, wiekor, ruppceramika, jopex, roben, creaton, hf, muller dachówki, tondach, ...

jak i od kogo kupować ceramikę dachową
opisano meandry wyboru i kupowania dachówek ceramicznych w polsce. udzielono licznych porad i wskazówek potrzebnych przy wyborze dachówek i akcesoriów dachowych....

kształt dachówek, celowe działanie czy przypadek
zaprezentowano wady i zalety materiałowe i technologiczne dachówek ceramicznych. opisano szczegóły budowy i technologii układania dachówek firmy braas...

dachówki cementowe - przegląd
przedstawiono dobrze zorganizowany i z fotografiami przegląd dachówek cementowych sprzedawanych w polsce. dotyczy firm: braas, prodach, m.leier, ibf, martens, euronit, km beta, unibet....

cementowe systemy dachowe - przegląd
zaprezentowano zestawieniowe systemowych oferty pokryć dachowych cementowych wraz z akcesoriami dachowymi firm: m.leier, braas, ibf, prodach, unibet....

izolmat gdańsk - portret firmy
prezentacja firmowa: przedsiębiorstwo produkcji materiałów budowlanych izolmat gdańsk powstało w roku 1946. produkuje: papy asfaltowe termozgrzewalne, papy asfaltowe na tekturze lub na welonie z włokna szklanego, emulsję asfaltową, płyty warstwowe termoizolacyjne....

jubileusz ceresitu
z okazji 10-lecia działalności firmy henkel bautechnik w polsce pod marką ceresit, zaprezentowano historię rozwoju na rynku budowlanym....

taśmy samoprzylepne top - tape
zaprezentowano taśmy samoprzylepne firmy hausprofi bausysteme: jedno- i dwustronne, butylowe, butylenowe, akrylowe, do drewna i betonu....

dachówki wielkoformatowe areal - fix
zaprezentowano dachówkę firmy walther dachziegel. zużywa się 10 sztuk na 1 m2....

nowa fabryka firmy kreisel
zaprezentowano drugą w polsce fabrykę firmy kreisel w będzinie łagiszy....

airtex izoluje i oddycha
zaprezentowano taśmy samoprzylepne akrylowe i butylowe, piankę akrylową wodoszczelną oraz folie dachowe firmy clever top....

okna sterowane elektrycznie
zaprezentowano sterowniki kablowe i falowe do zdalnego sterowania oknem dachowym oraz rolet i żaluzji okien dachowych....

dach - ozdoba a nie kłopot
opisano problemtykę wentylacji pokryć dachowych oraz szczegóły montażu różnych akcesoriów firmy mage: kosze dachowe, kratki przeciw ptakowm, wywietrzaki okapowe, taśmy kalenicowe, podpórki łat kalenicowych, klamry dachowe, wywietrzniki kalenicowe, folie dachowe i wiele innych....

prodach 2001
zaprezentowano historię rozwoju i ofertę firmy prodach oferującej dachówki cementowe....

z wizytą u klobera
zaprezentowano reportaż z wizyty w fabryce kleber. przedstawiono ofertę producenta: systemy komunikacji dachowej, kalenice, kominki wentylacyjne, fartuchy okien dachowych, taśmy samoprzylepne, folie dachowe....

ibf - silna marka
prezentacja historii firmy ibf, jej oferty oraz rozwoju na rynku w polsce....

cztery lata pfleiderera w polsce
wywiad z chrystianem greuterem - prezesem firmy pfleiderer technika izolacyjna polska sp. z o.o....

wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów
rozmowa z a. kaszczyńskim - dyrektorem i wiceprezesem zarządu paroc polska sp. z o.o....

system elektronicznego pomiaru
opisano elektroniczne przyrządy pomiarowe dla budownictwa: laserowe dalmierze, cyfrowa poziomica, cyfrowa taśma miernicza - firmy bosch....

narzędzia przydatne przy pracach dachowych
opisano zastosowania narzędzi do prac dachowych: elektryczne wkrętarki, szlifierki kątowe, młotek, nożyce do blachy, kleszcze blacharskie....

tajemnica pięknej posadzki
opisano sposób postępowania przy samodzielnym wykonywaniu posadzki mieszkaniowej samopoziomującej produktem optiroc 2000 d-i-y....

podciśnieniowy system odwadniania dachów
opisano istotę działania i doboru podciśnieniowej kanalizacji dachowej firmy geberit....

najlepiej zinformatyzowani
zaprezentowano wyniki badań zinformatyzowania firm budowlanych w polsce: wyróżniono budimex i atlas....

ocieplanie w systemie usd f-30
zaprezentowano system ocieplania murów i dachów stromych oparty na płytach z utwardzonej pianki poliuretanowej firmy endele kunststoff....

ocieplaj taniej
zaprezentowano nową zaprawę do ociepleń ceresit ct 83 (do styropianu)....

narada ceramików
przedstawiono raport z ogólnopolskiej xviii konferencji naukowej producentów ceramiki w skorzęcinie. streszczono poszczególne referaty: izolacyjność akustyczna ścian z ceramicznych materiałów budowlanych, właściwości ceramicznych i silikatowych materiałów budowlanych oraz wystąpienia firm produkując...

polski ekologiczny materiał izolacyjny - ekofiber
zaprezentowano izolację termiczną ekofiber przeznaczoną do ocieplania stropodachów wentylowanych, ścian, dachów pochyłych i ścian działowych. jest to materiał w postaci luźnych włókien z celulozy i związków boru....

elewacje ceramiczne creaton-a
zaprezentowano wielkoformatowe płytki ceramiczne do wykonywania elewacji wentylowanych na rusztach....

jak zlokalizować przeciek?
opisano urządzenie firmy gemat służące do wykrywania przecieków w pokryciach dachowych z bitumu lub membran dachowych. ...

nowe wykładziny izolacyjne kloebera.
zaprezentowano trzy nowe folie dachowe i elewacyjne (wiatroizolacje) z serii permo - firmy kleber....

zupełnie nowe gonty drewniane
wskazano na możliwość pokrywania dachów gontem drewnianym, którego trwałość sięga 100 lat....

pustaki dymowe, spalinowe i wentylacyjne
opisano dane techniczne, wymiary i wymagania dla: - pustaków do przewodów dymowych i spalinowych, - pustaków do przewodów wentylacyjnych, - specjalnych przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych....

ściany wewnętrzne z ceramiki budowlanej
opisano wymagania stawiane murowanym ścianom wewnętrznym w budownictwie. przedstawiono asortyment wyrobów ceramicznych z wymiarami i fotografiami. przedstawiono zagadnienia izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych, wymagania norm oraz wyniki badań itb w tym zakresie....

zastosowania inżynierskie fibrobetonów
określono nazwę betonu modyfikowanego włóknami stalowymi jako: fibrobeton, drutobeton, sfrc, beton o zbrojeniu rozproszonym, włóknobeton. przedstawiono historię stosowania tych betonów na świecie. opisano zakres i dziedziny zastosowań betonów sfrc z uwzględnieniem: decydujących sił wewnętrznych, rod...

cienkie warstwy mineralno - bitumiczne na zimno
cienkowarstwowe masy mineralno-bitumiczne stosowane w drogownictwie podzielono na: - o cienkiej warstwie: 20 - 40 mm, - o bardzo cienkiej warstwie: < 20 mm, a także na: - układane na zimno, - układane na gorąco. opisano skład chemiczny takich mas oraz uziarnienie i modyfikacje chemiczne. podan...

niektóre właściwości papy termozgrzewalnej firmy bauder na tle wyrobów tej samej klasy
opisano skład pap mostowych termozgrzewalnych: membrany (osnowy) i asfaltu modyfikowanego. porównano właściwości fizyczne osnowy szklanej i poliestrowej. przedstawiono wady i zalety oraz efekty modyfikacji app i sbs w porównaniu z asfaltem oksydowanym. przedstawiono wpływ upływu czasu na stopień roz...

beckers dimension - nowy wymiar ściany
zapowiedziano nowe farby dekoracyjne firmy beckers do wnętrz....

monolit plus - jednowarstwowa ściana nowej generacji
zaprezentowano nowy pustak monolit plus firmy m.leier, którego budowa opiera się na keramzytobetonie z wypełnieniem granulatem styropianowym. ...

kształtowniki stalowe do budowy lekkich ścian działowych i sufitów podwieszanych
opisano rodzaje kształtowników stosowanych do ścian działowych i sufitów podwieszanych: nośne i nienośne. opisano przeznaczenie i zakres stosowania, a także warunki stosowania poszczególnych rodzajów kształtowników do ścian i sufitów. przedstawiono wytyczne do projektowania, zabudowy i montażu ścian...

fosfogips apatytowy i jego właściwości wiążące
opisano cechy chemiczne i fizyczne fosfogipsu pochodzącego z przeróbki apatytów oraz radioaktywność. przedstawiono skład mineralny fosfogipsu apatytowego naturalnego. zaprezentowano wyniki badań wytrzymałości na zginanie i ściskanie próbek wykonanych z fosfogipsu, które wskazują na pewne możliwości ...

gips budowlany w polsce
omówiono charakterystykę złóż gipsu naturalnego w polsce oraz źródła powstawania gipsu przemysłowego jako odpadów z produkcji. porównano promieniotwórczość naturalną spoiw: cementu bez dodatków i z dodatkami, cementu hutniczego, wapna palonego, gipsu budowlanego i syntetycznego. scharakteryzowano po...

kurs na blacharza - dekarza
przedstawiono wyniki kursu realizowanego przez polskie stowarzyszenie dekarzy...

kamień naturalny cz. 6
historia architektury i kamienia jako budulca....

hiszpańskie budowanie
przedstawiono charakterystykę współczesnego budownictwa w hiszpanii na tle osiągnięć historycznych tego regionu....

antykorozyjna ochrona
strzeszczono ważniejsze referaty z konferencji naukowej kontra 2000 poświęconej ochronie antykorozyjnej i korozji w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i zabytkowym....

badania nad skutecznością zabezpieczenia powłok z farb emulsyjnych
opisano istotę degradacji powłok malarskich, szczególnie z farb emulsyjnych. opisano metodykę badania odporności powłok malarskich na atak grzybów. omówiono wyniki badań odporności powłok z różnych farb emulsyjnych: bez i z dodatkiem środków przeciwpleśniowych. wykazano, że do doboru stężenia środka...

ocena nietypowych dociepleń. część ii - badania mikologiczne farb termoizolacyjnych
biorąc pod uwagę zjawisko obniżania temperatury przegród w wwyniku ocieplania wymuszonego od wewnątrz oraz zagrożenie kondensacji pary wodnej, wskazano na potrzebę stosowania do wnętrz specjalnych farb termoizolacyjnych. zbadano podatność tych farb na pleśnienie. w wyniku badań stwierdzono, że ich p...

krajowe kamienie budowlane cz. 1
opisano charakterystykę i własności fizyczne skał w regionie dolnego śląska - z przeznaczeniem dla budownictwa. skały muszą charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością na ściskanie, ścieralnością, nasiąkliwością czy mrozoodpornością. ...

ocena ekonomiczna produkcji bww
przedstawiono analizy badań kosztów: pozyskania i materiałów przy produkcji betonów wysokiej wytrzymałości bww w zależności od: klasy wytrzymałości betonu, klasy cementu, wskaźnika w/c, dodatków i domieszek. wykazano, że koszt betonów bww jest wyższy od betonów klasycznych o 30-40 %....

rola wentylacji i odpowietrzania dachów pochyłych
na podstawie materiałów firmy roben opartych na normach niemieckich din, opisano różne przypadki wentylacji dachów stromych ocieplanych oraz połączeń z rurami, oknami i ścianami sąsiednimi....

połączenia i okna dachowe w dachach pochyłych
dachy kryte dachówką ceramiczną, cementową...

skurcz, pełzanie i przyrost wytrzymałości kompozytów fibropiaskobetonowych
opisano metodykę badań kompozytów fibropiaskobetonowych. zaprezentowano wyniki badań wpływu modyfikacji piaskobetonów mikrokrzemionką oraz włóknem stalowym rozproszonym na skurcz, pełzanie oraz wytrzymałość na ściskanie. wykazano, że mikrokrzemionka znacznie zwiększa skurcz i pełzanie, zaś włókno st...

cementy z dodatkami mineralnymi
przedstawiono podstawowe rodzaje cementów z dodatkami mineralnymi cementowni górażdże (cement portlandzki żużlowy, cement portlandzki popiołowy, cement hutniczy). scharakteryzowano ich własciwości fizyczne i mechaniczne oraz wskazano na kierunki ich wykorzystania w budownictwie....

próba zastosowania teorii andreassena do modelowania piaskobetonów
omówiono istotę teorii andreassena w zastosowaniu do modelowania składu kruszyw i wypełniaczy w piaskobetonach tak, aby uzyskać jak największe upakowanie ziaren i jak najmniejszą jamistość (porowatość). ma to istotne znaczenie w produkcji betonów modyfikowanych: samorozpływających, samozagęszczający...

materiały do izolacji dachów skośnych
opisano sposoby ocieplania dachów skosnych materiałami: styropian, ekstrudowana pianka polistyrenowa, sztywna pianka poliuretanowa, wełna szklana, płyty pilsniowe, wełna skalna. przedstawiono rozwiązania: izolacja ponad krokwiami, izolacja pomiędzy krokwiami, izolacja pod krokwiami....

izolacja dachów spadzistych z zastosowaniem wełny paroc
zaprezentowano produkty firmy paroc oparte na wełnie mineralnej (płyty oraz granulat), a przeznaczone do izolacji termicznej dachów spadzistych....

eksperci radzą
kuchnia nieprzemakalna. jak zaizolować, wylać posadzkę i ułożyć płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych. rozwiązania firmy henkel bautechnik....

usuwanie zawilgoceń w konstrukcjach dachowych
recenzja z sympozjum w graz (austria) poświęconego usuwaniu zawilgoceń z drewnianych konstrukcji dachowych - nowych i starych....

asfaltowo - polimerowe papy termozgrzewalne
omówiono wpływ modyfikacji asfaltów polimerami app oraz sbs w zastosowaniu do pap bitumicznych oraz wady i zalety takich modyfikacji. przedstawiono wytyczne montażu pap modyfikowanych....

historia dachów i ścian (v). okres romański
opisano architekturę ścian i dachów z okresu romańskiego....

pattex super fix
wszechstronny klej do użytku domowego...

otwarcie nowej fabryki firmy terranowa
zaprezentowano nową fabrykę terranova w gdyni....

płytki dachówkowe z włóknocementu
opisano budowę, właściwości i przeznaczenie płyt dachówkowych z włóknocementu produkowanych przez firmę eternit (niemcy). zaprezentowano pięć sposobów krycia dachu: niemiecki, francuski, poziomy, podwójny, woszczynowy. opisano zasady montażu dachówek....

izolacja termiczna i ochrona ścian piwnic
opisano zastosowanie płyt roofmate, perimate oraz styrofoam do izolacji termicznej i ochrony ścian piwnic....

metody ochrony podziemnych części budynków
opisano zasady doboru i wykonywania hydroizolacji polimerowo-bitumicznych fundamentów a także ich ochrony przed uszkodzeniem. ...

konserwacja obiektów
dokonano przeglądu stosowanych hydroizolacji lub osuszania ścian fundamentowych w części podziemnej - opartych na izolacjach bitumicznych oraz membranach kubełkowych. jest to przedruk fragmentów z książki autora "konserwacja domu"....

drenaż opaskowy - odwadnianie budynku
instrukcja montażu drenażu opaskowego firmy wavin....

izolacje ścian fundamentowych geomembranami tefond system
opisano system hydroizolacji fundamentów oparty na membranach kubełkowych tefond plus oraz pap termozgrzewalnych gemini fc firmy tegola polonia....

zalety stosowania systemu fondaline
opisano istotę systemu membran kubełkowych fondaline z zastosowaniem do ochrony fundamentów....

izolacje przeciwwilgociowe
opisano istotę stosowania membran kubełkowych firmy dorken do ochrony fundamentów....

magrufol - nasza broń w walce z wilgocią
opisano zastosowania membrany kubełkowej firmy mage do ochrony fundamntów przed wilgocią....

izolacje części podziemnych budowli - przegląd
przegląd dostępnych na rynku w polsce membran kubełkowych firm: gutta, tegola, dorken, isola-platon, onduline, mage...

przykłady zastosowań folii
rysunki i fotografie przykładów zastosowań membran kubełkowych w budownictwie mieszkaniowym, komunalnym i przemysłowym....

stare z nowym
zaprezentowano efekty zastosowania ceramicznej fasady arge ton firmy von muller dachówki przy rozbudowie budynku objętego ochroną konserwatora zabytków w forst (powiat szprewa - nysa łużycka)....

ocalić od zapomnienia.
dachówka klasztorna na dachu kościoła św. franciszka i bernarda w wilnie...

dach na sto lat.
opis produkcji gontów drewnianych....

jak powstają gonty.
opis procesu produkcji gontów bitumicznych....

raport z budowy skanska.
opis prac wykonywanych przy wznoszeniu kompleksu apartamentów w warszawie przy zastosowaniu produktów optiroc. sposób wykonania izolacji akustycznej posadzki....

ciepło z dachu.
uzasadnienie dlaczego opłaca się montować kolektory słoneczne na dachu....

eksperci radzą.
krótki oddech ściany....

i ty potrafisz to zrobić...wygrać z wilgocią.
opis sposobu wykonania izolacji pod płytkami w pomieszczeniach mokrych oraz przyklejenia tam płytek. optiroc...

silikaty: niemcy „idą” mocno!
charakterystyka wyrobów silikatowych do wznoszenia domów energooszczędnych....

drutobeton w podłogach – część ii.
sposób stosowania....

powlekanie podłoży krytycznych
sposób na podłoża mokre i zaolejone....

dach płaski. wkrętarki sfs.
opis wkrętarek mechanicznych do mocowania ocieplenia na dachach płaskich....

pięć rodzajów krycia.
sposoby krycia dachów płytkami dachówkowymi z włóknocementu....

historia dachów i ścian.
skalne dachy „kraju królowej saby”....

zbytek czy konieczność.
wyjaśnienie czy należy stosować komunikację dachową i bariery przeciwśniegowe na dachach czy nie....

ocieplamy wełną mineralną.
cieplej pod twoim dachem....

coś nowego!
nowa dachówka firmy wiekor....

signum: dachówka z charakterem
nowa dachówka firmy von muller....

800 kwh rocznie ze słońca
kolektory słoneczne...

i ty potrafisz to zrobić...
wykonanie posadzki w domu...

optiroc serpo term
system docieplenia ścian...

zielono - z gwarancją na 20 lat
dachy zielone...

kokosowy interes na dachu
dachy zielone...

życie w mieście zgodnie z naturą
dachy zielone...

na stromym trudniej
dachy zielone...

nie tylko zieleń jest ważna
dachy zielone...

historia dachów i ścian. cz. 8
kopuła florencka...

podesty ruchome - uzupełnienie rusztowań.
opisano zasady stosowania ruchomych podestów w robotach elewacyjnych budynków wysokich....

płyty cementowe i gipsowo-włóknowe - nowe trendy.
opisano budowę i zasady stosowania nowych płyt do elewacji i wnętrz....

stosowanie dwukolorowej dachówki klasztornej.
opisano zastosowanie nowej dachówki klasztornej firmy von muller....

mierniki wielofunkcyjne do pomiaru parametrów powietrza.
opisano zasadę stosowania, budowy i technik pomiaru przy pomocy uniwersalnych mierników parametrów powietrza: ciśnienie, temperaturę, wilgotność, punkt rosy, przepływ itd. firmy kimo....

w przeddzień wolnej konkurencji na europejskim rynku budowlanym.
skomentowano polskie przygotowania legislacyjne do zmian w prawie dopasowujących polskie ustawy i normy do dyrektyw ue w budownictwie....

dwie metody renowacji "krzywych" dachów
zaprezentowano dwie metody prostowania płaszczyznowości zapadniętych dachów drewnianych: klasyczną opartą na klinach drewnianych oraz opatentowaną firmy rautaruukki opartą na stalowych uchwytach renowacyjnych....

kominek - 3 w 1- ogrzewanie ciepłym powietrzem w obiegu wymuszonym
zaprezentowano układ kominka z paleniskiem z rurek stalowych i wentylatorkiem umozliwiający ogrzewanie pomieszczenia kominkowego ciepłym powietrzem...

warstwy dachu, ich funkcje, wymagania wobec nich i układanie
opisano stosowanie pap bitumicznych klejonych na zimno, tworzyw termoplastycznych, tworzyw elastomerowych oraz tworzyw duroplastycznych do pokryć na dachach...

metalowe systemy rynnowe - rury spustowe - część 2
opisano elementy stosowane przy wykonywaniu instalacji odprowadzania wód opadowych z dachu: kolanka, odsadzki, łapacze wody deszczowej (automatyczne i ręczne), rewizje oraz mufy...

trzy mnichy na dwanaście mniszek
opisano sposób postepowania przy pokrywaniu skomplikowanego dachu stożkowego w kościele św. marcina w landshut dachówką ceramiczną typu mnich-mniszka....

alfa w krakowie
opisano sposób postępowania przy renowacji dachu kamienicy z wykorzystaniem blaszanych dachówek alfa pokrytych poliestrem....

żurawie hydrauliczne dla budownictwa
opisano stosowanie żurawia samochodowego firmy fassi w budownictwie....

lasery budowlane - precyzyjne pomiary i niższe koszty.
opisano zastosowanie różnych niwelatorów laserowych w budownictwie....

niestandardowe zastosowania rusztowań.
opisano zastosowanie rusztowań do budowy dekoracji do filmu quo vadis....

pc i internet ułatwiają pracę.
opisano przykłady zastosowań programów komputerowych w budownictwie (projektowanie rusztowań) oraz wykorzystania internetu jako bazy danych w budownictwie....

nowoczesne jednowarstwowe tynki gipsowe
opisano zastosowania maszynowych tynków gipsowych firmy knauf....

mokre tynki gipsowe.
opisano zasady stosowania maszynowych i ręcznych tynków gipsowych....

tynk bez skazy.
opisano zasady stosowania wypraw tynkarskich typu kornik i drapanych....

docieplanie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą z użyciem wełny mineralnej.
opisano zasady wykonywania ociepleń i wypraw na wełnie mineralnej....

ważniejsze targi budowlane w polsce w 2003 roku.
zawiera wykaz większości targów budowlanych z podaniem adresów organizatorów, telefonów oraz adresów e-mailowych....

oprogramowanie dla budownictwa. dodatek specjalny nr 1/2003
zawiera opis programów: bocad 3d, bricscad intellicad, norma pro, rm-obc, microfe pl, bik-drewno....

rynek materiałów termoizolacyjnych
firma badawcza pmr ltd. publikuje analizy rynku termoizolacyjnego w polsce: argumenty zakupu, preferencje itd....

leasing maszyn budowlanych
opisano zalety i wady leasingu....

jak być konkurencyjnym na europejskim rynku budowlanym.
przedstawiono kilka sposobób na restrukturyzację firm budowlanych i przystosowanie do standardów ue....

oferty wariantowe w wykonawstwie budowlanym.
opisano zasady sporządzania ofert wariantowych w budownictwie przez oferentów oraz zasady ich rozpatrywania przez zamawiającego....

biurokracja czy pragmatyzm wolnej konkurencji.
poddano krytyce obecnie obowiązujące w polsce rozporządzenia w sprawie zasad finansowania inwestycji ze środków publicznych oraz na tym tle porównano z analogicznymi wymaganiami obowiązującymi w krajach ue....

platformy robocze - uniwersalne miejsce pracy.
opisano stosowanie platform i podestó przy pracach budowlanych....

środki bezpieczeństwa w urządzeniach do pracy na wysokości.
opisano normy i przepisy z zakresu bezpieczeństwa, środki bezpieczeństwa, budowę i sporządzanie dokumentacji dla użytkownika na przykładzie firmy scanclimber....

sufity z płyt gipsowo-kartonowych.
opisano zasady montażu i stosowania płyt g-k przy zabudowach sufitów....

rusztowania na budynku "blue city" w warszawie.
opisano nietypowe zastosowanie rusztowań do montażu ogromnych banerów reklamowych wieżowca....

budma 2003 - kompleksowa oferta branży budowlanej.
zrecenzowano oraz podsumowano przebieg targów....

z czego wynikają różnice cen okien?
opisano wpływ różnych parametrów technicznych i technologicznych występujących w stolarce okiennej z różnych materiałów: drewno, pcv, aluminium na kształtowanie się cen sprzedaży okien....

zmiana miejsc wśród liderów branży.
przedstawiono ranking producentów stolarki budowlanej w 2002 r. w polsce....

okna tylko z nazwy mahoniowe.
opisano praktykę stosowania w polsce zamienników drewna mahoniowego np. drewna red meranti do produkcji stolarki klejonej. poddano krytyce niektóre parametry wytrzymałościowe okien....

szklenie okien drewnianych.
opisano zasady doboru uszczelniaczy silikonowych do szklenia okien drewnianych oraz technikę szklenia przy użyciu silikonów....

szkła z firmy euroglas
opisano krótko różne rodzaje szkieł stosowanych w stolarce budowlanej....

ciepła ramka thermix.
opisano różne rodzaje ramek stosowanych przy produkcji szyb zespolonych: aluminiowe, stalowe, z tworzyw sztucznych, mieszanych. porónano parametry cieplne ramek....

wybrane problemy instalacji wentylacyjnych.
opisano problemy z wentylacją pomieszczeń powstałe na skutek montowania zbyt szczelnych okien. opisano zasady stosowania nawiewników higrosterowanych w oknach....

dlaczego potrzebny jest nawiewnik?
opisano powód stosowania specjalnej konstrukcji nawiewników w oknach dachowych przez firmę fakro....

przełom w oknach pvc.
opisano konstrukcję nowego typu wzmocnienia stalowego ultrasteel stosowanego do produkcji profili okiennych z pvc....

okucia budowlane w stolarce otworowej.
przedstawiono zasady doboru i stosowania okuć w oknach rozwieranych, drzwiach oraz bramach rozwieranych....

wymagania w świetle norm europejskich dla drzwi przesuwanych z napędem automatycznym.
przedstawiono wykaz norm europejskich dotyczących badań drzwi przesuwanych automatycznie. opisano budowę i stosowanie napędów automatycznych do drzwi, projektowanie, montaż i warunki eksploatacji....

przegląd drzwi dostępnych w polsce.
przegląd danych technicznych i cen drzwi na rynku polskim....

kraty zwijane do bram, drzwi i okien.
opisano zasady stosowania, budowę oraz działanie i użytkowanie krat zwijanych z napędem elektrycznym i elektromechanicznym....

wkładki bębenkowe - wymagania i badania.
opisano zasady doboru i badań wkładek bębenkowych....

europejska normalizacja bram.
przedstawiono w skrócie wykaz norm i dyrektyw europejskich dotyczących bram....

określenie współczynnika przenikania ciepła bram garażowych.
opisano zasady obliczania współczynnika przenikania ciepła bram według aktualnie obowiązujących norm cieplnych....

systemy sterowania roletami zewnętrznymi.
opisano zasady stosowania i sterowania zespolonego dla rolet zewnętrznych w budynkach....

mozliwości zastosowania kompozytów drewno - tworzywo.
przedstawiono przegląd konstrukcji kompozytów wpc produkowanych na świecie....

markizy z ramionami składanymi.
opisano budowę, warunki stosowania, konstrukcję i użytkowanie markiz składanych....

wytrzymałość elementów murowych i zapraw stosowanych przed 1994 r., przyjmowana do obliczeń murów wg pn-b-03002:1999
przedstawiono metodykę postępowania przy projektowaniu nadbudów i obliczaniu konstrukcji murowych starego typu przystosowując do wymagań nowej normy cytowanej w tytule....

błędy popełniane podczas ocieplania budynków.
przedyskutowano wymagania instrukcji itb oraz praktyczne możliwości ich stosowania przy dociepleniach ścian z wielkiej płyty. poddano krytyce sposób wzmacniania warstw fakturowych płyt....

dachówki na gdańskich zabytkach.
dokonano przeglądu zastosowań różnych dachówek firmy von muller w gdańsku....

uniwersalny wykrywacz d-tec 100.
opisano zasadę stosowania nowego wykrywacza nie tylko metali w murach firmy bosch....

cement ożarów.
artykuł reklamowy opisujący wyroby na bazie cementu grupy ożarów a szczególnie nowe zaprawy suche do murowania klinkieru oraz gotowego suchego betonu....

nowy system rynien winylowych.
opisano budowę i zastosowanie nowego systemu rynien firmy royal europa opartego na pvc-u jako nowość w polsce....

regulowanie zobowiązań dotyczących ubezpieczeń w ramach kontraktu budowlanego.
opisano istotę wymaganych ubezpieczeń kontraktów budowlanych wg standardu fidic....

sto-thermodubel - kołkowanie bez mostków termicznych.
opisano stosowanie nowego typu kołkowania płyt ociepleniowych firmy sto w celu uniknięcia mostków termicznych w miejscu kotwienia....

normy zharmonizowane.
opisano istotę funkcjonowania i procedurę tworzenia norm zharmonizowanych z normami ue. przedstawiono wykaz norm polskich zharmonizowanych na dzień 09 czerwca 2003 r....

zmiany do ustawy prawo budowlane.
opisano istotne zmiany w nowym prawie budowlanym....

uwagi o rynnach.
dokonano przeglądu (okiem wykonawcy dekarza) najczęściej popełnianych błędów podczas robót związanych z orynnowaniem dachów....

liczba i wytrzymałość zamocowań płotków antyśniegowych na dachach metalowych.
opisano skutki nie stosowania płotków śniegowych na dachach krytych blachą. podano sposób doboru ilości mocowań i płotków w zależności od obciążenia śniegiem oraz kąta nachylenia dachu....

o drogie ciepło!
na przykładzie konkretnego budynku z pokryciem dachówką cementową o małym nachyleniu i ociepleniem nakrokwiowym opisano negatywne zachowanie się dachu (przecieki, wilgoć, mostki termiczne itd.) oraz podano sposób usunięcia błędów projektowych, wykonawczych i samego systemu ocieplenia dachu....

roboty na dachu płaskim. warstwy dachu, funkcje, wymagania, układanie i zabezpieczenie hydroizolacji.
opisano zasady mocowania poszczególnych warstw dachów płaskich krytych papami bitumicznymi przed obsuwaniem się oraz ssaniem wiatru....

wymiana pokrycia na nowe.
na przykładzie domu opisano problemy z dachem krytym dachówką ceramiczną wykonanym z wieloma błędami oraz metodykę wymiany niemal całego dachu....

bioz przy robotach dekarskich.
autor opisał i porównał dotychczas obowiązujące przepisy bhp z nowymi właśnie wprowadzonymi dotyczącymi prac dekarskich....

współczynnik przenikania ciepła u (dawne k) - jak liczyć
opisano zasady obliczania współczynnika przenikania ciepła u wg nowej w polsce normy pn-en iso 6946. zwrócono uwagę na obliczanie poprawek ze względu na: nieszczelność przegród, istnienie łączników, zawilgocenia dachów w układzie odwróconym, liniowe mostki cieplne....

izolacja dachów spadzistych
prezentacja technologii ocieplania dachów spadzistych firmy paroc opartej na wełnie mineralnej....

system suchego jastrychu te.
zaprezentowano system te suchego jastrychu firmy lafarge nida gips zawierający: dwie warstwy gipsowo-kartonowych płyt grubości 12,5 mm, podsypkę wyrównującą z granulatu, klej, masę szpachlową oraz specjalne wkręty....

przegląd dachówek bitumicznych
produkty firm: awa, euromembrane, icopal, isola, izolacja jarocin, matizol, izolacja zduńska wola, onduline, stema, tegola polonia. owens corning, villas, iko....

elastyczna siatka zbrojeniowa flexmetal
zaprezentowano specjalną elastyczną stalową siatkę zbrojeniową pod: tynki klasyczne, masy szpachlowe, gips, piankę z tworzyw sztucznych....

powlekanie podłoży krytycznych
opisano wymagania podłoża przed stosowaniem żywic epoksydowych (wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na odrywanie, brak rys, wilgotność, brak oleju). omówiono sposoby obróbki podłoży zanieczyszczonych olejem. zaprezentowano nowy preparat gruntujący w-4270 firmy webac do zaolejonych podłoży betono...

stropodach odwrócony - trwałe rozwiązanie dachów płaskich
opisano budowę i zasady projektowania i wykonywania stropodachów w układzie odwróconym. podano przykładowe rozwiązania z przeznaczeniem dachu na taras, parking i dach zielony....

pomiar współczynnika przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych w warunkach praktycznych
zaprezentowano przyrząd z sondą liniową do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej materiałów w zakresie 0,025 do 0,25 w/mk. opisano zasadę działania przyrządu oraz metodykę pomiaru. przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów materiałów termoizolacyjnych. wskazano na praktyczną przydatność przyrz...

ocieplać ściany fundamentowe czy nie ocieplać?
poglądowo przedstawiono potrzebę i zasady stosowania termoizolacji fundamentów w części podziemnej i cokołowej za pomocą płyt styropianu xps. artykuł sygnowany przez exiba (stowarzyszenie producentów polistyrenu ekstrudowanego xps)....

ruch ciepła i wilgoci przez przegrody budowlane
zawiera opis ustalania ekonomicznie uzasadnionej grubości ocieplenia przegród zewnętrznych. podano podstawowe definicje i pojęcia związane z ruchem ciepła i wilgoci przez przegrody budowlane. opisano źródła wilgoci w budynkach nowych i starych. przedstawiono zagadnienie związane z występowaniem punk...

ocieplenia fundamentów i podłóg na gruncie w budynkach energooszczędnych
przedstawiono ideę projektowania obiektów energooszczędnych i wykazano dotychczasowe błędne podejście projektantów i wykonawców w tym temacie. zaprezentowano model strat ciepła do gruntu wg henrikssona. opisano zasadę obliczania grubości ocieplenia fundamentów i podłóg na gruncie w domach energooszc...

ocieplanie z pianką termo
artykuł reklamowy - przedstawia nowy produkt: piankę poliuretanową sitol schiumapur termo do przyklejania płyt styropianu na podłożach bitumicznych, mineralnych, metalowych, drewnie, szkle, tworzywach sztucznych, płytach azbestowo-cementowych itp. pianka charakteryzuje się rozprężnością zaledwie 3 %...

techniki iniekcyjne - iniekcje wieloprzewodowe
zaprezentowano ofertę zestawów do wykonywania iniekcji ciśnieniowej w murach....

przegląd zapraw klejących do okładzin
zawiera produkty firm: alpol, knauf, atlas, baumit, torggler, mapei, cedat, murexin, sopro, schomburg, solbet, skała, dyxit....

racjonalne i optymalne izolowanie ścian zewnętrznych budynków
opisano ogólne zasady poszukiwania optymalnych grubości termoizolacji ścian zewnętrznych wg dwóch kryteriów: maksymalnego efektu ekonomicznego oraz minimalnych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. zamieszczono przykład obliczeniowy. podano sposób porównania między sobą różnych wariantów ociepl...

profesjonalny system izolacji - folie folgam.
artkuł reklamowy - dotyczy zastosowania geomembran....

austrotherm fpp - klucz do ładnego domu
artykuł reklamowy - dotyczy fasadowych profili powlekanych....

systemy ociepleń kabe therm
artykuł reklamowy - dotyczy farb i produktów metody icepleń bso...

dryvit - energooszczędnie i estetycznie
artykuł reklamowy...

energooszczędne ściany w systemach ociepleń rockwool
artykuł reklamowy....

baumit i energooszczędność
artykuł reklamowy....

system atlas xps - kolorowe ocieplenie
artykuł reklamowy....

mathermic - ocieplona, trwała i elegancka elewacja
artykuł reklamowy....

wybór papy termozgrzewalnej do dachu płaskiego
artykuł reklamowy swisspor....

perfekcja w izolacji
artykuł reklamowy firmy kingspan....

membrany dachowa w okapie
artykuł reklamowy firmy marma polskie folie....

delta-vitaxx - nowy zawodnik w drużynie
artykuł reklamowy firmy dorken....

systemy przekryć dachowych fire guard - bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie do krycia dachów płaskich
artykuł reklamowy firmy ecotherm....

ocieplenia stropodachów niewentylowanych w budynkach energooszczędnych
opisano model izolacji termicznej obiektu energooszczędnego - w tym stropodachu niewentylowanego. przedstawiono rozkład temperatur latem i zimą w stropodachach niewentylowanych pracujących w układzie klasycznym i tzw. odwróconym. opisano zasady i metodykę doboru grubości termoizolacji tych stropodac...


czy wiesz, że? - znaleziono 646

Podpowiedź 6
jeżeli beton podczas okresu dojrzewania poddamy przez 28 dni nieustannemu moczeniu w wodzie, po wyschnięciu będzie on chłonął ponad 4,5 razy wilgoci mniej niż beton dojrzewający w tym samym czasie na powietrzu. jeżeli beton podczas okresu dojrzewania poddamy przez 7 dni nieustannemu moczeniu w wodz...

Podpowiedź 5
po zetknięciu ze sobą dwóch jednakowych materiałów jednakowo wilgotnych, ale o różnych temperaturach, wystąpi nieuchronne przemieszczanie się wilgoci od materiału o wyższej temperaturze do materiału o temperaturze niższej. ...

Podpowiedź 4
jeżeli w jednorodnym materiale wilgotnym pojawi się różnica temperatur, to nastąpi samoistny przepływ wilgoci z obszarów o wyższej temperaturze do obszarów o temperaturze niższej. ...

Podpowiedź 3
jeżeli zetkniemy ze sobą dwa materiały wilgotne o różnej porowatości, to wystąpi samoistne przemieszczanie się wilgoci od materiału o porach z większymi średnicami do materiału o porach z mniejszymi średnicami....

Podpowiedź 1
woda jest zawsze podciągana kapilarnie w kierunku przeciwnym do siły ciążenia. im mniejsze i drobniejsze są kanaliki w materiale budowlanym, tym wyżej i tym więcej wody będzie podciągane ku górze....

Podpowiedź 2
w materiałach budowlanych woda jest wyżej podciągana kapilarnie w okresach ciepłych niż w okresach zimnych....

Podpowiedź 7
beton komórkowy średnio chłonie 2 razy mniej wilgoci niż klasyczny beton dojrzewający w tych samych warunkach....

Podpowiedź 8
cegła ceramiczna pełna chłonie średnio 1,5 razy mniej wilgoci niż zaprawa cementowa dojrzewająca 28 dni na powietrzu....

Podpowiedź 9
zaprawa cementowo-wapienna chłonie niemal tyle samo wilgoci co zaprawa cementowa....

Podpowiedź 10
zaprawa wapienna chłonie o 40 % wilgoci więcej niż zaprawa cementowa lub cementowo-wapienna....

Podpowiedź 11
im większa wilgotność powietrza w pomieszczeniu zimą oraz im chłodniej jest na zewnątrz, tym większe jest ciśnienie cząstkowe pary wodnej, i tym silniejsze jej przenikanie (dyfuzja) przez przegrody - niezależnie od kształtu i położenia (ściany pionowe i pochyłe, dachy, stropy, stropodachy). ...

Podpowiedź 12
często spotykane w budownictwie i handlu stwierdzenie, że ściany lub jakiś materiał „oddychają” jest nadużyciem i wręcz nieprawdą. do oddychania potrzebne są ruchy ściany lub materiału, a te jak wiemy są w bezruchu. przenikalność powietrza, a wraz z nim pary wodnej związana jest z różnicą ciśnień po...

Podpowiedź 13
zastosowanie bezpośrednio na ścianie powłoki lub wyprawy elewacyjnej o dużym oporze dyfuzyjnym nie jest wskazane, bowiem przyśpiesza bądź zwiększa kondensację pary wodnej wewnątrz ściany. im grubsza jest warstwa ocieplenia, tym mniejszy opór dyfuzyjny musi stawiać powłoka lub wyprawa elewacyjna....

Podpowiedź 14
kierunek dyfuzji pary wodnej przez przegrody budowlane ulega ciągłym zmianom: raz na zewnątrz do atmosfery, raz do wnętrza przegrody - a raz do pomieszczenia. wynika to z faktu, że w rzeczywistości mamy do czynienia z ciągłymi wahaniami temperatur powietrza zewnętrznego i jego wilgotności - spowodow...

Podpowiedź 15
stosowanie ociepleń przegród budowlanych (zarówno podczas projektowania nowych obiektów jak i docieplania już istniejących) powszechnie kojarzy się z poprawianiem charakterystyk cieplnych budynków. pod tym pojęciem rozumie się generalnie zmniejszenie współczynników przenikania ciepła przegród, a w e...

Podpowiedź 16
samo zaistnienie kondensacji pary wodnej w przegrodzie nie jest groźne w skutkach. najważniejsze jest takie zaprojektowanie przegrody i jej ocieplenia, aby umożliwić odparowanie skroplinom i swobodne ujście w postaci pary wodnej na zewnątrz budynku w ilości nie mniejszej niż powstające skropliny. po...

Podpowiedź 17
nie ma większego znaczenia fakt (często używany jako argument przez oponentów i przeciwników obliczeń cieplno-wilgotnościowych przegród), że ilość skraplającej się pary wodnej jest znikoma, bo przez przegrody dyfunduje zaledwie kilka procent pary wodnej z pomieszczeń - w stosunku do ilości pary wodn...

Podpowiedź 18
grzyby są najgroźniejszymi szkodnikami dla substancji budynku. powodują np. osłabienie siły wiązania spoiw cementowo-wapiennych i w konsekwencji odpadanie tynków, pękanie ścian i sufitów. w tych miejscach, gdzie występuje drewno w jakiejkolwiek formie, mamy do czynienia z rozwojem grzyba domowego w ...

Podpowiedź 19
w poszukiwaniu pożywki, grzyby skutecznie przemieszczają się przenikając przez cegłę, zaprawę czy beton. podczas swego rozwoju grzyby wytwarzają ogromne ciśnienie (kilkudziesięciu bar) rozsadzając każdy materiał budowlany. źródłem pożywienia dla grzybów pleśniowych jest także pył i kurz znajdujący s...

Podpowiedź 20
grzyby budowlane niszczące budynek są przyczyną wielu chorób ludzi. miliardy zarodników grzyba wdychane razem z powietrzem w połączeniu z drażniącym zapachem gazów i podwyższoną wilgotnością pomieszczeń są przyczyną: alergii, bólu i zawrotów głowy, nudności, senności, zmian w rytmie oddechowym, aryt...

Podpowiedź 21
ilość wody wciskanej do ściany przez wiatr podczas deszczu jest wprost proporcjonalna do prędkości wiatru oraz odwrotnie proporcjonalna do grubości warstwy ściany. przy długotrwałym deszczu i braku zabezpieczeń elewacji przed wsiąkaniem wody lub przy wadliwie skonstruowanej ścianie, może dojść do wt...

Podpowiedź 22
wyroby z wełny mineralnej mają strukturę włóknistą, a wyroby ze styropianu mają strukturę komórkową....

Podpowiedź 23
jeżeli wilgotny materiał zostanie poddany procesowi wysychania swobodnego, zawartość wilgoci nie przebiega po tej samej krzywej jak podczas nasączania wilgocią (izotermie sorpcji) i mamy do czynienia ze zjawiskiem histerezy. krzywa wysychania (desorpcji) danego materiału leży wyżej niż krzywa sorpcj...

Podpowiedź 24
woda związana w komórkach materiału budowlanego (utrzymywana siłami van der waalsa) nie powtarza swoich własności fizycznych i posiada je daleko różne niż woda tzw. swobodna - szeroko znana w przyrodzie, tj. zamarza przy temperaturze dużo niższej niż 0 oc (część wody nawet przy temperaturze niższej ...

Podpowiedź 25
woda podciągająca kapilarnie przez strefy podziemne fundamentów zawsze jest skutkiem braku lub wadliwego wykonania hydroizolacji poziomych i pionowych ścian fundamentowych. przeciwdziałać temu można tylko przez wykonanie pionowych i poziomych przepon wodoszczelnych w części podziemnej, a jeżeli to n...

Podpowiedź 26
do hydratacji cementu w mieszance zaprawy czy betonu potrzebna jest niewielka ilość wody (ok. 21 % masy cementu lub inaczej 2-2,5 % masy betonu). przykładowo: w betonie mamy znaczny jej nadmiar, bowiem przy wytwarzaniu mieszanki dozuje się 50-70 % masy cementu czyli 160-230 litrów na 1 m3, zamiast 7...

Podpowiedź 27
czas wysychania jastrychu o grubości 10 cm z betonu klasycznego b22  lanego pompą o wilgotności początkowej (ok. 12 %) w powietrzu o temperaturze +20 oc i wilgotności 70 % (leżącego na hydroizolacji) do chwili pokrywania go posadzką żywiczną (wymagana wilgotność w < 4 %), wynosi ok. 180 dni....

Podpowiedź 607
ściany fundamentów domów niepodpiwniczonych powinny być pokryte szczelną hydroizolacją z obu stron, a ta zespolona z poziomą hydroizolacją ław oraz podłóg na gruncie....

Podpowiedź 28
często spotykane w praktyce budowlanej przyśpieszanie procesu wy­sychania zapraw cementowych przez wykonawców (silne nasłonecznienie, silny wiatr omywający przegrodę, przeciąg lub miejscowe nadmuchiwanie ciepłym powietrzem) są niebezpieczne, bowiem prowadzą zwykle do wystąpienia naprężeń wewnętr...

Podpowiedź 29
materiały porowate pochodzenia nieorganicznego (cegła, beton, zaprawa, pustaki, bloczki, dachówka ceramiczna i cementowa itp.) przy dużym zawilgoceniu są narażone na destrukcję (zniszczenie) na skutek powtarzających się cykli zamarzania wody i odtajania lodu. ...

Podpowiedź 323
po wymieszaniu farba epoksydowa powinna być zużyta zwykle nie później niż w ciągu 30 min. nakładać ją należy wałkiem lub gumową raklą (na powierzchniach poziomych). druga warstwa może być nałożona nie wcześniej niż 10 godzin po pierwszej, ale nie później niż po 24 godzinach. temperatura w pomieszcze...

Podpowiedź 322
farby epoksydowe są zawsze produktami 2-składnikowymi (barwiona żywica oraz utwardzacz), które miesza się ze sobą tuż przed użyciem w ściśle ustalonych przez producenta proporcjach. bez utwardzacza farba wysycha, ale nie następuje utwardzanie powłoki! ...

Podpowiedź 321
farby chlorokauczukowe są czasami produkowane jako tiksotropowe (odmiana hb), dzięki czemu mogą być nakładane w grubszej pojedynczej warstwie, jednakże wtedy spodnia część warstwy powłoki zawiera rozpuszczalniki mimo wyschnięcia od zewnątrz, co często prowadzi do powstawania zniekształceń gładkości ...

Podpowiedź 320
farby chlorokauczukowe wykazują znaczną odporność na chemikalia i dlatego nadają się na powłoki na nie narażone - na podłoża metalowe lub mineralne. tworzą powłokę charakteryzującą się niską przepuszczalnością wobec pary wodnej, dużą odpornością na wodę oraz kwasy i zasady, a także nie ulegają zmydl...

Podpowiedź 318
farby chlorokauczukowe wysychają wyłącznie w wyniku odparowania rozpuszczalnika do atmosfery. powłoki z farb chlorokauczukowych są bardzo porowate i tego powodu do uzyskania pozbawionej porów błony konieczne jest naniesienie co najmniej 4 warstw!...

Podpowiedź 319
podłoże pod farby chlorokauczukowe wymaga starannego przygotowania powierzchni - zwykle obróbki strumieniowo-ściernej. nakładanie prowadzi się za pomocą wałka malarskiego lub poprzez natrysk bezpowietrzny. odpowiednimi rozcieńczalnikami są węglowodory aromatyczne np. ksylen....

Podpowiedź 317
farby chlorokauczukowe zawierają spoiwo w postaci kauczuku chlorowanego oraz plastyfikatory, które nie ulegają zmydlaniu. farby te są stosowane jako ochrona różnych podłoży (metalicznych i niemetalicznych) przed działaniem wody....

Podpowiedź 316
powłoki z farb bitumicznych są odporne na wodę morską, słabe kwasy i zasady, sole i agresywne środowisko. nie są natomiast odporne na oleje roślinne, węglowodory i inne rozpuszczalniki. ...

Podpowiedź 315
farby bitumiczne mogą być nakładane w niskich temperaturach, pod warunkiem że zastosowane rozpuszczalniki są odpowiednio lotne, a podłoże jest wolne od lodu. nanosi się je zwykle za pomocą wałków malarskich - ze względu na zwiększoną gęstość i lepkość....

Podpowiedź 314
przy nakładaniu następnych warstw farby bitumicznej, rozpuszczalniki w niej zawarte zmiękczają pierwszą warstwę, co zapewnia lepszą przyczepność. ...

Podpowiedź 313
farby bitumiczne wysychają fizycznie, tj. przez odparowanie rozpuszczalników, które są bardzo lotne i proces schnięcia przebiega stosunkowo szybko. wyschnięta powłoka farby bitumicznej może być ponownie rozpuszczona w oryginalnym rozpuszczalniku lub innych podobnych rozpuszczalnikach, nawet po latac...

Podpowiedź 312
wytwarza się także farby bitumiczne modyfikowane żywicą epoksydową. odporność tych powłok na wodę jest lepsza niż niemodyfikowanych farb bitumicznych czy nawet klasycznych farb epoksydowych, ale odporność na rozpuszczalniki jest gorsza. są one stosowane do ochrony konstrukcji podwodnych oraz wykonyw...

Podpowiedź 311
farby bitumiczne oparte są na asfaltach, smole powęglowej lub związkach pochodnych. ze względu na czarny kolor tych farb, są one głównie stosowane do ochrony części podwodnych i wnętrza zbiorników i kanałów. czasami dzięki polimeryzacji niektórych frakcji smoły powęglowej produkuje się specjalne żyw...

Podpowiedź 310
własności antykorozyjne farb krzemianowo-cynkowych są nieco lepsze niż farb epoksydowych pigmentowanych pyłem cynkowym. przy właściwym nanoszeniu i potem utwardzeniu, powłoka farby krzemianowo-cynkowej jest bardzo twarda, odporna na wodę i rozpuszczalniki, a także na ścieranie i wysokie temperatury....

Podpowiedź 307
przed malowaniem antykorozyjną farbą nawierzchniową z powłoki farby antykorozyjnej krzemianowo-cynkowej powinny być usunięte sole cynku np. poprzez zmycie wodą pod ciśnieniem lub wodą i szczotkami nylonowymi. ...

Podpowiedź 308
powłoki utworzone z farb antykorozyjnych są samodzielnym zabezpieczeniem podłoża metalowego przed korozją, chociaż zwykle należy je pokrywać farbami nawierzchniowymi lub farbami stanowiącymi warstwę pośrednią....

Podpowiedź 309
farby antykorozyjne można nakładać na powierzchnie lekko zawilgocone. charakteryzują się one krótkim czasem schnięcia i bardzo dobrą przyczepnością do podłoża....

Podpowiedź 305
w celu właściwego utwardzenia się antykorozyjnych farb krzemianowo-cynkowych wymagana jest wilgotność względna powietrza min. 50 %. jeśli zastosuje się wysoką wilgotność i wysoką temperaturę powietrza, uzyska się znaczne przyśpieszenie wysychania, ale podłoże musi być suche....

Podpowiedź 306
powłoka antykorozyjnej farby krzemianowo-cynkowej nie może być zbyt gruba, gdyż ulega charakterystycznemu pękaniu. świeżo wyschnięta powłoka tej farby jest porowata i podczas nanoszenia farby nawierzchniowej może powstawać pęcherzowanie warstwy farby nawierzchniowej. w celu uniknięcia tego objawu na...

Podpowiedź 304
wszystkie antykorozyjne farby krzemianowo-cynkowe wysychają w wyniku reakcji zachodzącej pomiędzy spoiwem, pigmentem i podłożem stalowym - w obecności wilgoci oraz odparowaniem z powłoki wody lub rozpuszczalnika. po wyschnięciu powłoka tej farby jest porowata, ale po pewnym czasie starzenia tworzy s...

Podpowiedź 303
odmianą farb antykorozyjnych są farby krzemianowo-cynkowe, w których spoiwem jest krzemian zaś pigmentem jest pył cynkowy. są one produkowane jako 1-składnikowe lub 2-składnikowe. jeśli spoiwem są krzemiany alkaliczne (sodu, potasu, litu), to wtedy rozpuszczalnikiem jest woda. jeśli spoiwem jest czę...

Podpowiedź 302
jako substancje błonotwórcze w farbach antykorozyjnych stosowane są żywice alkilowe, ftalowe, ftalowe akrylowane, poliuretanowe lub chlorokauczukowe....

Podpowiedź 301
zadaniem farb antykorozyjnych jest wytworzenie powłoki zapobiegającej rdzewieniu stali lub żeliwa. oprócz spoiwa, zawierają one pigmenty antykorozyjne takie jak np. minia ołowiana (pb3o4 tlenek ołowiawo-ołowiowy o barwie pomarańczowoczerwonej), pył cynkowy itp....

Podpowiedź 300
montaż drewna „thermowood” z zastosowaniem wkrętek, śrub czy gwoździ wymaga wcześniejszego nawiercenia otworów. ...

Podpowiedź 299
w związku z obniżoną chłonnością wody, elementy drewna „thermowood” należy sklejać z odpowiednio dłuższym czasem wysychania kleju zawierającego wodę, bądź sklejać za pomocą klejów chemoutwardzalnych....

Podpowiedź 298
drewno „thermowood” obrabia się identycznie jak klasyczne drewno, ale z zastosowaniem ochrony przed pyłem drzewnym, gdyż znacznie bardziej się pyli. narzędzia muszą być ostre....

Podpowiedź 296
przy zastosowaniach „thermowood” na zewnątrz, wymagane jest jego zabezpieczenie przez pokrywanie środkami impregnującymi uodporniającymi na promienie ultrafioletowe (uv), co zmniejsza podatność na szarzenie koloru drewna oraz spękania wierzchniej powierzchni....

Podpowiedź 297
w przypadku zastosowania „thermowood” do saun czy łazienek, konieczne jest specjalne zabezpieczenie czołowych powierzchni cięcia przed wsiąkaniem wody przez zastosowanie środków na bazie oleju, wosku lub lakieru....

Podpowiedź 294
drewno po obróbce termicznej „thermowood” staje się bardziej wrażliwe na obciążenia, gdyż: ·         zmniejsza się o ok. 50 % odporność na pękanie. ·         zmniejszają się o 10 - 20 % parametry wytrzymałościowe. ·&n...

Podpowiedź 293
dzięki termicznej obróbce drewna w specjalnych autoklawach, uzyskuje się istotną zmianę parametrów wytrzymałościowych i własności fizycznych „thermowood” po jego wyschnięciu, a szczególnie: ·         mniejszą o ok. 50 % nasiąkliwość drewna. ·  &nbs...

Podpowiedź 292
terminem „thermowood” określa się za granicą drewno poddane specjalnej obróbce termicznej, polegającej na podgrzewaniu, suszeniu, podgrzewaniu, nawilżaniu i chłodzeniu - bez udziału środków chemicznych. drewno to ma znacznie ciemniejszą barwę niż rodzime przed obróbką....

Podpowiedź 291
płyty z korka naturalnego nie są elektrostatyczne i nie przyciągają przez to kurzu. wewnątrz korka nie egzystują owady, roztocze ani inne drobnoustroje....

Podpowiedź 290
wyroby z korka naturalnego bardzo dobrze tłumią dźwięki, a ich izolacyjność akustyczna jest najlepsza w przedziale częstotliwości 1000 do 4000 hz i wynosi aż ok. 80 db. ...

Podpowiedź 287
wyroby z korka naturalnego wykonywane są na bazie kory dębu korkowego i obejmują: aglomeraty korkowe, płyty z korka ekspandowanego, prasowane płyty izolacyjne, płyty podłogowe, panele korkowe....

Podpowiedź 288
jako lepiszcze przy produkcji stosowane są żywice syntetyczne, po czym bloki mieszanki korkowej są pod ciśnieniem 70 bar w temperaturze 200 - 220 oc prasowane i cięte na płyty....

Podpowiedź 289
gęstość pozorna korka naturalnego wynosi 190 - 250 kg/m3. wyroby z korka nie są higroskopijne i odporne na wodę. współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,025 - 0,034 w/mk....

Podpowiedź 286
owady niszczące drewno, to chrząszcze, które są owadami latającymi i składającymi jaja w pęknięciach drewna, a ich larwy atakują drewno. należą do nich: spuszczele, kołatek domowy, tykotek pstry. owady chętnie atakują drewno, gdy przebywa ono w środowisku wilgotnym....

Podpowiedź 285
trwałość drewna zaimpregnowanego może wynosić setki lat. drewno poddane niekorzystnym warunkom eksploatacji może ulec zniszczeniu, już po kilku miesiącach....

Podpowiedź 283
tarcicą nazywa się materiał uzyskany z przetarcia wzdłużnego pni drzew. dzieli się ona na obrzynaną (4 płaszczyzny równoległe) i nieobrzynaną (2 płaszczyzny równoległe). wady tarcicy mogą pochodzić z wad drewna rodzimego, jak i z dalszej obróbki drewna....

Podpowiedź 284
sęki są to wrośnięte w pień drzewa części gałęzi. sęki obniżają parametry wytrzymałościowe tarcicy. wyróżnia się sęki: okrągłe, owalne, podłużne, pojedyncze, skupione, skrzydlate, zrośnięte, częściowo zrośnięte, niezrośnięte, na płaszczyźnie, na boku, na krawędzi, przechodzące, zdrowe....

Podpowiedź 282
wyroby z włókien drzewnych dzieli się na: ·         maty (płaskie lub zrolowane) ·         płyty miękkie ·         wojłoki (łączenie mechaniczne lub lepiszczem). współczynnik ...

Podpowiedź 281
w celach handlowych płyty mdf różnicuje się biorąc pod uwagę ich gęstość na: ·         hdf - płyty o dużej gęstości > 800 kg/m3, ·         zwykłe mdf - o gęstości od 650 do 800 kg/m3, ·    &n...

Podpowiedź 280
płyty pilśniowe wytwarzane są w wyniku sprasowania impregnowanych włókien lignocelulozowych w wysokiej temperaturze i ciśnieniu w otoczeniu kleju syntetycznego. płyty te mają grubość nie mniejszą niż 1,5 mm i występują w odmianach: ·         hb  (hard bo...

Podpowiedź 278
po 24 godzinach przebywania płyt w warunkach wilgotnych występuje ich spęcznienie na grubości i wynosi: osb/1  do 25 % osb/2  do 20 % osb/3  do 15 % osb/4  do 12 %....

Podpowiedź 279
płyty wiórowo-cementowe są produkowane ze sprasowania mineralizowanych roztworem chlorku wapnia wiórek drewna lub innych lignocelulozowych po zmieszaniu z cementem portlandzkim lub magnezytowym. płyty te charakteryzują się dużym skurczem początkowym i z tego powodu mogą być wbudowywane nie wcześniej...

Podpowiedź 277
płyty osb dzielą się na typy: ·         osb/1  płyty ogólnego stosowania do wnętrz w warunkach suchych, ·         osb/2  płyty nośne do warunków suchych, ·         osb...

Podpowiedź 276
płyty osb wykonane są jako wielowarstwowe - z paskowych wiórów orientowanych (w płaszczyznach skrajnych) oraz z dowolnym ukierunkowaniem wiórów (w warstwach wewnętrznych) - powiązane lepiszczem i sprasowane....

Podpowiedź 275
płyty wiórowe wykonywane są metodą sprasowania przy wysokiej temperaturze wymieszanych z klejem: wiórów drzewnych, trocin, paździerzy lnianych lub paździerzy konopnych. występują w wersji jednowarstwowej lub wielowarstwowej oraz pełnej lub pustakowej....

Podpowiedź 274
w zależności od warunków użytkowania, sklejki występują w wersjach: ·         suchotrwałej - sklejanej klejem mocznikowo-formaldehydowym (dla środowiska wilgotności względnej powietrza do 75 % i temperatury < +35 oc), ·      ...

Podpowiedź 273
sklejki składają się z fornirów (arkusze grubości do 3 mm uzyskane ze skrawania drewna) i obłogów (wierzchnich fornirów). sklejki ogólnego przeznaczenia składają się z nieparzystej liczby fornirów sklejanych w kierunkach włókien prostopadłych do siebie. występują sklejki iglaste lub liściaste. ...

Podpowiedź 272
płyty z drewna litego występują w dwóch odmianach: - jednowarstwowe (elementy drewniane sklejane bokami), - wielowarstwowe (elementy drewniane sklejane płaszczyznami oraz bokami). w zależności od warunków użytkowania, płyty te są przeznaczone dla otoczenia: - suchego, - wilgotnego, - zewnętrzn...

Podpowiedź 271
płytowe wyroby z drewna to: płyty z drewna litego, sklejki, płyty osb, płyty wiórowe, płyty cementowo-wiórowe, płyty pilśniowe, maty i płyty z włókien drzewnych....

Podpowiedź 270
gonty produkowane są z drewna iglastego. gonty mają kształt płytek szerokości 80 mm i długości 600 mm oraz przekroju o zmiennej grubości od 3 do 15 mm. ...

Podpowiedź 269
kostka brukowa drewniana produkowana jest z drewna iglastego (sosna, modrzew, świerk, jodła) lub liściastego (dąb, buk) i występuje w trzech kształtach: profilowana strugana (grubości 60, 70, 80 mm), prostokątna (grubości 60, 80, 100 mm), okrągła (grubości 60, 80, 100 mm). wilgotność kostki powinna ...

Podpowiedź 268
drewniane listwy przyścienne są produkowane zarówno z drewna iglastego, jak i liściastego. są wykorzystywane do wykończeń podłóg na styku ze ścianami. wilgotność drewna nie może przekraczać 20 %....

Podpowiedź 267
klejone płyty posadzkowe składają się z listewek w trzech warstwach (górnej dębowej lub bukowej grubości 6 mm, środkowej iglastej oraz dolnej liściastej lub iglastej z odpadków) sklejonych ze sobą klejem mocznikowym. grubość płyt wynosi 38 lub 44 mm, szerokość i długość 445 lub 475 mm - łączone na p...

Podpowiedź 266
klejone deski posadzkowe produkowane są z trzech warstw (górnej dębowej lub bukowej grubości 5 mm, środkowej iglastej grubości 6 mm oraz dolnej liściastej lub iglastej grubości 4 mm) sklejonych ze sobą żywicą. grubość desek posadzkowych wynosi 15 mm, szerokość 137 mm, zaś długość 3 m - łączone na pi...

Podpowiedź 264
deszczułki posadzkowe lite produkuje się je z: dębu, jesionu, brzozy lub buku. deszczułki posiadają pióro i wpusty bokach i występują w dwóch odmianach spodu: p1 gładkie (montowane do podłoża drewnianego gwoździami) oraz p2 rowkowane (montowane do podłoża drewnianego gwoździami lub betonowego na kle...

Podpowiedź 295
do wnętrz stosuje się „thermowood” klasy i (obrabiane w temperaturze 180 - 190 oc), zaś na zewnątrz klasy ii (obrabiane w temperaturze ok. 200 oc). należy przestrzegać, aby zastosowane drewno nie było narażone na stały kontakt z wodą lub z ziemią....

Podpowiedź 265
płyty posadzki mozaikowej produkuje się z twardych gatunków drewna liściastego: dębowego lub bukowego. układane są zestawy po 5 listewek równoległych, a zestawy na przemian prostopadle do siebie - tworząc szachownicę. z jednej strony przyklejana jest tymczasowo obłoga (łatwo odklejana) utrzymująca z...

Podpowiedź 263
tarcica podłogowa produkowana jest z drewna sosnowego, świerkowego lub jodłowego. dzieli się ją na dwie klasy jakościowe oraz na: ·         szorstką (grubości 28, 32, 38, 45, 50 mm), ·         struganą jednostronnie ...

Podpowiedź 261
klasyfikację tarcicy konstrukcyjnej dokonuje się w oparciu o wady strukturalne drewna, wady obróbki oraz badania wytrzymałościowe, a dotyczy każdej sztuki. wilgotność tej tarcicy nie powinna być większa niż 20 %....

Podpowiedź 262
tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia obejmuje: ·         deski (grubości 19, 22, 25, 32, 38, 45 mm) ·         bale (grubości 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100 mm) wilgotność tej tarcicy powinna wynosić 15 18 %....

Podpowiedź 260
w przypadku fabrycznego zabezpieczenia drewna środkami aseptycznymi, na czole tarcicy umieszcza się kropkę koloru żółtego....

Podpowiedź 258
tarcicę iglastą i liściastą klasyfikuje się na klasy jakościowe - ze względu na ilość i rodzaj wad i oznacza na czole kolorowymi kropkami (drewno ogólnego przeznaczenia) oraz symbolem klasy (drewno konstrukcyjne). ...

Podpowiedź 259
tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia obejmuje: ·         deski (grubości 19, 22, 25, 28, 32, 38, 45 mm) ·         bale (grubości 50, 63, 75, 100 mm) ·         łaty (grubości ...

Podpowiedź 256
okrąglaki są drewnem stanowiącym część okorowanego pnia po odcięciu wierzchołków, gałęzi i sęków....

Podpowiedź 257
drewno pocięte w tartaku nazywa się tarcicą, którą dzieli się na: ·         nieobrzynaną (przetarcie jednokrotne o bokach naturalnych z pnia), ·         obrzynaną (przetarcie dwukrotne o bokach prostopadłościennych)....

Podpowiedź 255
wytrzymałość drewna konstrukcyjnego na ścinanie wynosi: od 1,7 do 3,8 mpa dla drewna iglastego od 3,0 do 6,0 mpa dla drewna liściastego....

Podpowiedź 254
wytrzymałość drewna konstrukcyjnego na zginanie wynosi: od 14 do 40 mpa dla drewna iglastego od 30 do 70 mpa dla drewna liściastego....

Podpowiedź 252
wytrzymałość drewna konstrukcyjnego na rozciąganie w poprzek włókien wynosi: od 0,3 do 0,4 mpa dla drewna iglastego od 0,6 do 0,9 mpa dla drewna liściastego....

Podpowiedź 253
wytrzymałość drewna konstrukcyjnego na rozciąganie wzdłuż włókien wynosi: od 8 do 24 mpa dla drewna iglastego od 18 do 42 mpa dla drewna liściastego....

Podpowiedź 251
wytrzymałość drewna konstrukcyjnego na ściskanie wzdłuż włókien wynosi: od 16 do 26 mpa dla drewna iglastego od 23 do 34 mpa dla drewna liściastego....

Podpowiedź 250
wytrzymałość drewna konstrukcyjnego na ściskanie w poprzek włókien wynosi: od 4,3 do 6,3 mpa dla drewna iglastego od 8,0 do 13,5 mpa dla drewna liściastego....

Podpowiedź 249
drewno jest jednym z najstarszych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie. właściwości techniczne drewna konstrukcyjnego określają: gęstość pozorna, wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, zginanie, ścinanie i moduł sprężystości. drewno konstrukcyjne dzieli się na klasy....

Podpowiedź 247
w konstrukcjach nośnych drewno klejone nie tylko speł­nia rolę głównego elementu konstrukcyjnego, ale także nadaje całej budowli unikalny charakter. umożliwia wyko­nanie indywidualnych kształ­tów: dużych lub małych, pro­stych lub wygiętych....

Podpowiedź 248
drewno klejone może być produkowane z drewna jednorodnego lub drewna różnych gatunków (konstrukcje tzw. kombinowane)....

Podpowiedź 246
przekrój poprzeczny elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego może być łatwo zmieniany wzdłuż elementu i zwiększony tam, gdzie występuje większy moment zginający np. w środku długości belki. daje to duże możliwości kształtowa­nia spadków połaci dachowej....

Podpowiedź 245
można sklejać drewniane dźwigary tra­pezowe jednospadowe lub dwuspadowe, dźwigary łu­kowe, faliste czy krzywoli­niowe. dzięki różnicowaniu wysokości dźwigarów, kształt dolnej części konstrukcji może być poziomy - nieza­leżnie od spadków poszycia dachu. ...

Podpowiedź 244
zalety drewna klejonego warstwowo, to: ·         wysoka wytrzymałość na zginanie i sztywność. drewno klejone ma wytrzymałość, jakiej naturalne drewno nie osiąga. z badań właściwości technicznych wynika, że drewno klejone ma parametry wytrzymałościowe około 2-...

Podpowiedź 243
drewno klejone warstwowo jest materiałem przeznaczonym na konstrukcje. powstaje przez sklejenie przynajmniej 4 warstw lameli....

Podpowiedź 241
ważny wpływ na niektóre cechy wytrzymałościowe drewna (szczególnie: zginanie i ściskanie wzdłuż włókien) ma jego wilgotność. generalnie, wraz ze wzrostem wilgotności maleją wszystkie parametry wytrzymałościowe....

Podpowiedź 242
twardość drewna określa się jako jego opór na wciskanie ciała obcego. do twardych gatunków drewna należą: modrzew, buk, dąb, grab, jesion, jawor, wiąz. do najbardziej miękkich należą: balsa, osika, topola, świerk, sosna, lipa....

Podpowiedź 240
ścieralność drewna miękkiego jest większa niż drewna twardego. według badań doświadczalnych okazuje się, że o 1 mm ścierają się nawierzchnie podłogowe wykonane z: ·         jaworu - w ciągu 2-3 lat, ·         sosny -...

Podpowiedź 239
wytrzymałość drewna na ścinanie drewna iglastego jest ok. 2 razy mniejsza niż drewna liściastego....

Podpowiedź 238
wytrzymałość drewna na zginanie drewna iglastego jest 2 do 3 razy mniejsza niż drewna liściastego....

Podpowiedź 236
wytrzymałość drewna na ściskanie w poprzek włókien jest ok. 4 razy mniejsza niż wzdłuż włókien w przypadku drewna iglastego i ok. 3 razy mniejsza w przypadku drewna liściastego....

Podpowiedź 237
wytrzymałość drewna na rozciąganie w poprzek włókien jest ok. 25 do 60 razy mniejsza niż wzdłuż w przypadku drewna iglastego i ok. 30 do 45 razy mniejsza w przypadku drewna liściastego....

Podpowiedź 235
gęstość pozorna drewna największa jest w strefie odziomka oraz najmniejsza przy wierzchołku. gęstość pozorna drewna konstrukcyjnego zależy od klasy wytrzymałości drewna i w przypadku iglastego jest mniejsza niż drewna liściastego...

Podpowiedź 233
rozszerzalność termiczna wzdłuż jest różna u wszystkich rodzajów drewna, tj. od 0,0037 do 0,0095 mm/mk (wzdłuż włókien) oraz od 0,0341 do 0,0584 mm/mk (w poprzek włókien). drewna twarde mają rozszerzalność termiczną wzdłuż włókien większą niż drewna miękkie, zaś rozszerzalność w poprzek włókien nie ...

Podpowiedź 234
drewno mokre (świeżo ścięte) podczas wysychania do wilgotności ok. 30 % nie kurczy się, ale osiągając wilgotność poniżej 25 % ulega skurczowi. skurcz wynosi 3 - 6 % (prostopadle do włókien), 0,1 % wzdłuż włókien oraz 6 - 12 % stycznie do obwodu. podczas nasycania drewna wodą zachodzi pęcznienie dr...

Podpowiedź 232
rozszerzalność cieplna drewna wzdłuż włókien jest ok. 10 razy mniejsza niż stali lub betonu, natomiast w poprzek włókien jest 2 do 3 razy większa. taka zmienność rozszerzalności stwarza poważne problemy w konstrukcjach mieszanych: stalowo-drewnianych lub betonowo-drewnianych. ta zmienność rozszerzal...

Podpowiedź 231
współczynniki przewodzenia ciepła wynoszą, przykładowo: sosny: 0,16 - 0,20 w/mk w poprzek włókien 0,30 - 0,35 w/mk wzdłuż włókien dębu:    0,22 - 0,26 w/mk w poprzek włókien 0,40 - 0,46 w/mk wzdłuż włókien...

Podpowiedź 229
nasiąkliwość drewna zależna jest od jego gęstości pozornej oraz struktury drewna, np. twardziel ma mniejszą nasiąkliwość niż biel....

Podpowiedź 230
przewodność cieplna drewna zależna jest od jego gęstości pozornej i wilgotności. drewno o większej gęstości i wilgotności ma większy współczynnik przewodzenia ciepła, niż drewno lżejsze i bardziej suche. ...

Podpowiedź 228
drewno jest materiałem higroskopijnym, tj. albo oddaje nadmiar wilgoci do otoczeniu (desorpcja), albo chłonie parę wodną z otoczenia (adsorpcja). zjawisko adsorpcji lub desorpcji może odbywać się w przedziale wilgotności drewna od 0-30% i dotyczy wyłącznie zmian wilgotności błon komórkowych (wody zw...

Podpowiedź 227
drewno iglaste do celów budowlanych powinno mieć wilgotność nie większą niż: 20 % - w konstrukcjach zamkniętych, 23 % - w konstrukcjach na otwartym powietrzu, 15 % - w konstrukcjach klejonych....

Podpowiedź 226
drewno iglaste schnie szybciej niż liściaste. wysychanie w przekroju poprzecznym jest większe niż podłużnym....

Podpowiedź 225
wilgotność w drewnie występuje w postaci kapilarnej, przesycającej ścianki komórek oraz chemicznie związanej. po ścięciu drewno posiada wilgotność większą niż 35 %, w stanie powietrzno-suchym 15-20 %, zaś składowane w pomieszczeniach suchych 8-13 %. drewno przesuszone do wilgotności 0 % jest kruche,...

Podpowiedź 203
po dodaniu domieszki napowietrzającej do betonu, powstające podczas twardnienia betonu, pęcherzyki powietrza zostają utrwalone przez stwardniały cement, co przede wszystkim nie pozwala na pojawianie się kanalików kapilarnych, które są domeną betonu zwykłego....

Podpowiedź 204
badania potwierdziły fakt nie zmieniania objętości przez beton napowietrzony w przedziale temperatur od -20 do +20 oc, pomimo dłuższego jego kontaktu z wodą. w tych samych warunkach zwykły beton po rozmrożeniu nie powracał do stanu wyjściowego, a struktura betonu ulegała kruszeniu....

Podpowiedź 205
badania poligonowe obiektów istniejących (wykonanych z betonu napowietrzonego) w klimacie bardziej surowym niż polski (skandynawski) wykazały pełną odporność betonu na mróz i zasolenia z tytułu posypywania nawierzchni solą podczas zimy....

Podpowiedź 206
trzeba wiedzieć, że przy stosowaniu domieszek napowietrzających (jak w przypadku każdych innych domieszek uszlachetniających beton), występują także pewne niebezpieczeństwa, o istnieniu których wiedzieć musi każdy budujący. biorąc pod uwagę wypieranie wody przez pęcherzyki powietrzne, nadmierna ich ...

Podpowiedź 207
dawkę domieszki napowietrzającej w betonie należy każdorazowo ściśle ustalić w porozumieniu z technologiem lub doradcą technicznym danego producenta - w zależności od wymagań wytrzymałościowych betonu oraz rodzaju zastosowanego kruszywa (szczególnie zwracając baczną uwagę na ograniczenie pyłów o fra...

Podpowiedź 208
należy ściśle przestrzegać dawkowania domieszki napowietrzającej w betonie i w żadnym przypadku nie przekraczać dawki maksymalnej....

Podpowiedź 209
przy zastosowaniu ustalonej dawki domieszki napowietrzającej, należy odpowiednio do jej karty technicznej, zmniejszyć ilość wody zarobowej. pozwala to na obniżenie współczynnika w/c, co w konsekwencji zwiększa wytrzymałość końcową betonu napowietrzonego. w ten właśnie sposób kompensuje się praktyczn...

Podpowiedź 210
wiedząc, że ilość powstającego powietrza w zamkniętych mikrokuleczkach zależy wprost proporcjonalnie od czasu mieszania, łatwo można przekroczyć dopuszczalne zawartości powietrza w mieszance betonowej po dodaniu domieszki napowietrzającej (szczególnie w temperaturach powyżej +20 oc). przekroczenie d...

Podpowiedź 211
stosując domieszkę napowietrzającą do zapraw cementowych do murowania, należy przy jej zakupie zwrócić uwagę, czy jest przystosowana do takich zapraw. trzeba pamiętać, że do zapraw produkuje się specjalne odmiany tej domieszki o innej proporcji dawkowania niż do betonu....

Podpowiedź 212
coraz częściej w kraju stosuje się technologie lekkich budynków np. szkieletowe drewniane, stalowe itp., a także murowane niepodpiwniczone lub częściowo podpiwniczone. fundamenty tych budynków należą do klasycznego obszaru zastosowań domieszek napowietrzających do ich betonowania....

Podpowiedź 213
beton narażony na warunki atmosferyczne w naszym klimacie musi być albo wodoszczelny, albo napowietrzony! z pewnością, łatwiejszy do wykonania w praktyce jest ten drugi....

Podpowiedź 214
sosny pochodzące z miejsc suchych i piaszczystych są bardziej wytrzymałe i trwałe niż z miejsc podmokłych. drewno sosnowe jest miękkie, sprężyste i łatwe w obróbce. cechuje się znaczną wytrzymałością. jest stosunkowo trwałe i odporne na wilgoć dzięki znacznej zawartości żywicy. dobrze przechowuje si...

Podpowiedź 215
świerk rośnie na glebach wilgotnych. najlepsze parametry wytrzymałościowe ma drewno z drzew mających wiek 80-100 lat. zapach drewna świerkowego jest wyraźnie żywiczny. drewno świerkowe jest miękkie, sprężyste, łupliwe, łatwo pęka i paczy się. cechuje się dużą ilością sęków. jest stosunkowo trwałe je...

Podpowiedź 216
jodła uzyskuje najlepsze parametry wytrzymałościowe jeśli drewno pochodzi z drzew mających wiek ok. 100 lat. nie pozwala uzyskiwać połysku podczas szlifowania i wygładzania. zapach drewna jodłowego jest żywiczny. drewno jodłowe jest miękkie, giętkie, łupliwe i łatwo pęka. cechuje się dużą ilością tw...

Podpowiedź 217
modrzew uzyskuje najlepsze parametry wytrzymałościowe jeśli drewno pochodzi z drzew mających wiek 100-120 lat. barwa twardzieli jest żółto-czerwona lub brunatno-czerwona, ale biel jest barwy jasno-żółtawej. zapach drewna modrzewiowego jest silnie żywiczny. po wygładzeniu zachowuje trwały połysk. dre...

Podpowiedź 218
dąb uzyskuje najlepsze parametry wytrzymałościowe jeśli drewno pochodzi z drzew mających wiek ok. 180 lat. drewno dębowe jest twarde, ma dużą wytrzymałość i odporność na ścieranie. jest materiałem trwałym....

Podpowiedź 219
grab uzyskuje najlepsze parametry wytrzymałościowe jeśli drewno pochodzi z drzew mających wiek 150-200 lat. drewno jest ciężkie, bardzo twarde i trudne do obróbki mechanicznej. cechuje się skłonnością do pękania. po wypolerowaniu zachowuje połysk.  ...

Podpowiedź 220
jesion uzyskuje najlepsze parametry wytrzymałościowe jeśli drewno pochodzi z drzew mających wiek 180-200 lat. drewno ma dużą wytrzymałość na ściskanie, jest elastyczne i podatne na obróbkę mechaniczną (gładzenie, polerowanie). świeże drewno po naparzeniu łatwo się wygina....

Podpowiedź 221
buk uzyskuje najlepsze parametry wytrzymałościowe jeśli drewno pochodzi z drzew mających wiek ok. 110 lat. drewno bukowe jest twarde i podatne na obróbkę mechaniczną. jest stosunkowo trwałe jeśli znajduje się w miejscach suchych lub pod wodą, ale zupełnie nie odporne na wilgoć czy warunki atmosferyc...

Podpowiedź 222
drewno jest jednym z najstarszych materiałów stosowanych w budownictwie. drewno może być ścinane latem lub zimą, ale cięte latem musi być bezwzględnie niezwłocznie pozbawione kory - ze względu na niebezpieczeństwo zaatakowania przez korozję biologiczną....

Podpowiedź 223
właściwości techniczne drewna określają: - skład chemiczny, - właściwości fizyczne (barwa, rysunek, wilgotność, higroskopijność, nasiąkliwość, przewodność    cieplna, skurcz i pęcznienie, gęstość, gęstość pozorna), - właściwości mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, zg...

Podpowiedź 224
drewno składa się z: węgla (ok. 49,5 %), tlenu (43,8 %), wodoru (ok. 6,0 %), azotu (ok. 0,2 %). węgiel, tlen i wodór tworzą w drewnie związki organiczne - głównie celulozę i ligninę. procentowy ich udział jest różny i zależny od rodzaju drewna, klimatu, gleby itp. oprócz tych związków, drewno zawier...

Podpowiedź 202
po dodaniu domieszki napowietrzającej do betonu jednorodność mieszanki oraz jej urabialność pozwalają uzyskać dużo większą strefę oddziaływań wkładanych wibratorów podczas zagęszczania. ponadto, dużo lżejsze zagęszczanie pozwala zwiększyć trwałość samych wibratorów w stosunku do ich pracy przy zwykł...

Podpowiedź 201
po dodaniu domieszki napowietrzającej do betonu, równomierność rozmieszczenia pęcherzyków powietrza w całej masie, w powiązaniu z silnym wzajemnym ich zespoleniem, pozwala uzyskać bardzo dobrą urabialność betonu. pozwala to łatwo, szczelnie i bez raków wypełniać szalunki. podczas twardnienia betonu,...

Podpowiedź 200
duże siły przylegania (kohezji) wokół pęcherzyków powietrza po dodaniu domieszki napowietrzającej zwiększają lepkość mieszanki betonowej. pozwala to wyeliminować skłonność do wypływania wody i zaczynu cementowego na powierzchnię świeżo zagęszczonego czy transportowanego betonu. brak jest też zjawisk...

Podpowiedź 199
siła przywierania pęcherzyków powietrznych do cementu i kruszywa (po dodaniu domieszki napowietrzającej) jest tym większa, im mniejsza jest ich średnica. pozwala to na swobodne zagęszczanie mieszanki betonowej dowolną metodą przy jej układaniu, bowiem podczas zagęszczania usunięte zostaną tylko zbęd...

Podpowiedź 198
uzyskanie betonu mrozoodpornego polega na wprowadzeniu do świeżej mieszanki betonowej specjalnej domieszki napowietrzającej (nie mylić z domieszkami spieniającymi stosowanymi w produkcji pianobetonów, ani z domieszkami gazującymi stosowanymi w produkcji betonów komórkowych). domieszki napowietrzając...

Podpowiedź 197
w wyniku badań przeprowadzanych w wielu krajach naszej strefy klimatycznej, powstały dwie metody ochrony betonu przed mrozem: - specjalna powłoka ochrona na powierzchni betonu - przepuszczająca powietrze i parę  wodną, a nie przepuszczająca wody (w przypadku betonu) lub dodatkowo nieprzepuszc...

Podpowiedź 196
w betonie leżącym w gruncie (fundamenty) poniżej strefy przemarzania, nie zachodzą zniszczenia z tytułu rozsadzeń mrozowych, jednak mamy do czynienia z łatwym wnikaniem weń agresywnej wody gruntowej i chemicznym niszczeniem cząstek cementu. w wyniku tego zachodzi nieodwracalny proces osłabiania wytr...

Podpowiedź 195
z chwilą, gdy kwaśny odczyn otuliny betonowej osiągnie powierzchnię stali, rozpoczyna się jej intensywna korozja oraz siły odpychające z powodu powstawania tlenków żelaza. z tego powodu, najszybciej widać zniszczenia w betonie zawierającym stal zbrojeniową. nie oznacza to jednak, że beton zwykły wol...

Podpowiedź 194
w przypadku betonów zbrojonych zachodzi specyficzny rodzaj zniszczeń: karbonatyzacja. zawarte w deszczach kwaśne związki oraz w powietrzu jony chlorkowe (szczególnie w dużej ilości występujące zimą podczas posypywania jezdni solą) a także dwutlenek węgla - zmieniają zasadowy odczyn betonu na kwaśny....

Podpowiedź 193
kiedy erozyjne zniszczenia betonu sięgają głębiej, a beton znajduje się w strefie przyziemnej, dalsze niszczenie zachodzi na skutek oddziaływania bakterii i grzybów. rozpoczyna się ostateczny proces niszczenia betonu, tzw. korozja biologiczna....

Podpowiedź 192
najbardziej niszczącym beton okresem jest wiosna. w tym okresie występują częste tzw. przejścia temperatury przez „zero”. podczas występowania w dzień temperatur nawet minimalnych, ale dodatnich, woda wypełnia wszelkie zagłębienia i mikrokanaliki w betonie, ale w nocy przy temperaturze ujemnej,...

Podpowiedź 191
proces niszczenia betonu przez lód uwidacznia się tym szybciej, im słabszy zastosowano beton oraz im słabiej został on zagęszczony. stąd właśnie tak szybkie mamy niszczenie kostki brukowej wytwarzanej w prymitywny sposób czy odpadanie płatami betonu drogowego niskiej jakości....

Podpowiedź 190
im więcej jest kanalików kapilarnych w betonie oraz im większa ich długość, tym więcej i tym głębiej dostaje się woda. po każdym odparowaniu wody w okresie letnim, kanalikami dopływa zawsze świeża woda uzupełniając niszczące beton związki. w okresie zimowym, podczas ujemnych temperatur, zawarta w ka...

Podpowiedź 189
zawarty w wodzie deszczowej rozpuszczony dwutlenek węgla wchodzi w reakcję ze spoiwem cementowym w betonie, tworząc związek, który w postaci gipsu, po rozpuszczeniu wymywany jest na zewnątrz - odsłaniając kruszywo. wskutek tych reakcji, następuje wyługowanie związków wapnia....

Podpowiedź 188
po zakończonym procesie twardnienia betonu, rozpoczyna się najważniejszy - z punktu widzenia eksploatacji betonu - okres zupełnej jego bezbronności wobec warunków atmosferycznych. okres ten charakteryzuje się ciągłym i nieodwracalnym jego niszczeniem - jeśli tylko beton nie zostanie zabezpieczony pr...

Podpowiedź 187
podczas trwania całego procesu wiązania cementu, nadmiar wody wyparowując na zewnątrz masy, zawsze pozostawia kanaliki o niewielkich rozmiarach tzw. kapilary. istnienie tych kapilar poznajemy w praktyce po występowaniu pęcherzyków powietrznych podczas polewania betonu wodą (w potocznej gwarze mówi s...

Podpowiedź 186
najszybciej twardnieją górne warstwy betonu i z tych warstw najszybciej odparowuje woda, której ubytki należy uzupełniać poprzez polewanie wodą przynajmniej przez 7 dni lub przez zahamowanie jej odparowania....

Podpowiedź 185
dla przeprowadzenia prawidłowej reakcji chemicznej wiązania cementu w betonie (hydratacji cementu) potrzeba wody bardzo niewiele; np. zaledwie 75 litrów na 1 m3 betonu przy zawartości cementu 320 kg. tak mała zawartość wody w świeżym betonie nie pozwoli prawidłowo ułożyć go ani zagęścić. dla potrzeb...

Podpowiedź 184
widoczne często „zakwity” w postaci glonów i mchu na podmurówkach ogrodzeń czy fundamentów, są objawem istnienia korozji biologicznej oraz dowodem na błędne zastosowanie zwykłego betonu....

Podpowiedź 183
widoczne często objawy skruszeń betonu na krawężnikach przy jezdni, płytach chodnikowych czy kostce betonowej, są wywołane destrukcyjnym działaniem mrozu i są dowodem na błędne zastosowanie zwykłego betonu....

Podpowiedź 182
dla betonu z widocznymi objawami uszkodzeń od mrozu, niestety ratunku praktycznie już nie ma! najczęściej jedynym wyjściem będzie wymiana starego betonu na nowy....

Podpowiedź 180
fabrycznie przygotowane mieszanki żywic epoksydowych i poliuretanowych mogą uzyskiwać wydłużalność rzędu 100% w temperaturze +20 oc i ok. 30% w temperaturze -20 oc....

Podpowiedź 181
jednym z największych mankamentów zwykłego betonu, jest całkowity brak odporności na mróz. cecha ta jest szczególnie istotna w strefie klimatycznej obszaru polski (niskie temperatury zimą, gorące lata a także liczne przejścia temperatur powietrza przez 0 oc w ciągu doby)....

Podpowiedź 178
beton żywiczny w temperaturze +20 oc już po 24 godzinach osiąga 60 do 75 % wytrzymałości końcowej, ale przy temperaturze +5 oc utwardzanie do tej samej wytrzymałości trwa 7 do 10 dni....

Podpowiedź 179
beton żywiczny na bazie żywicy epoksydowej zmieszanej z piaskiem kwarcowym 0,2-2,2 mm w proporcji wagowej 1:7 osiąga wytrzymałość na ściskanie ok. 105 mpa, wytrzymałość na zginanie ok. 35 mpa a wytrzymałość na odrywanie ok. 18 mpa....

Podpowiedź 177
jeżeli gruntowanie podłoża betonowego wykonuje się żywicą rozpuszczalnikową, dalszą warstwę można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu gruntu. jeżeli do gruntowania stosuje się żywicę bezrozpuszczalnikową, dalszą warstwę można nanosić już po lekkim przeschnięciu gruntu....

Podpowiedź 176
użytkowanie na nawierzchni posadzki grubości 1 mm wózka paletowego o czterech o kółkach średnicy 70 mm obciążonego ciężarem 400 kg, wymaga pod nawierzchnią betonu o wytrzymałości na ściskanie aż 70 mpa....

Podpowiedź 175
użytkowanie na nawierzchni posadzki grubości 8 mm wózka paletowego o czterech o kółkach średnicy 70 mm obciążonego ciężarem 400 kg, wymaga pod nawierzchnią betonu o wytrzymałości na ściskanie 15 mpa....

Podpowiedź 174
użytkowanie na nawierzchni posadzki grubości 3 mm wózka paletowego o czterech o kółkach średnicy 70 mm obciążonego ciężarem 400 kg, wymaga pod nawierzchnią betonu o wytrzymałości na ściskanie aż 40 mpa....

Podpowiedź 173
wózek paletowy na czterech o kółkach średnicy 70 mm obciążony ciężarem 400 kg, wywiera na posadzkę naprężenia ściskające wielkości ok. 100 n/mm2....

Podpowiedź 172
mimo, że po 24 godzinach przy temperaturze np. + 20 oc beton żywiczny osiąga wysokie parametry wytrzymałościowe, to jeszcze przez dalsze 6 do 12 miesięcy one nadal wzrastają....

Podpowiedź 171
przy sporządzaniu betonu żywicznego największą wytrzymałość na ściskanie uzyskuje się przy mieszaniu żywicy i kruszywa kwarcowego granulacji 0,1 - 2,0 mm w proporcji wagowej 1:5 do 1:9. przy wyższych i niższych dawkach kruszywa wytrzymałość ta spada....

Podpowiedź 169
do sporządzania betonu żywicznego wymaga się, aby piasek kwarcowy był suchy (o wilgotności < 0,1%), gdyż wilgotność piasku wynosząca tylko 1% zmniejsza wytrzymałość takiego betonu aż o 30%....

Podpowiedź 170
minimalna grubość powłoki nośnej lub użytkowej na bazie żywicy musi wynosić nie mniej niż 3-krotna grubość największego ziarna kruszywa wypełniającego....

Podpowiedź 168
w warunkach budowlanych np. przy temperaturze otoczenia +14 oc i wilgotności względnej powietrza 60%, temperatura punktu rosy wynosi +6,4 oc. jeżeli wilgotność powietrza np. jesienią wzrośnie do 80%, to kondensacja na powierzchni zajdzie już przy jej temperaturze +11,5 oc....

Podpowiedź 167
produktów na bazie żywic wolno nanosić na podłoże, wyłącznie gdy jego temperatura jest wyższa nie mniej niż 3 oc od temperatury punktu rosy....

Podpowiedź 166
najmniejsza wytrzymałość betonu na odrywanie występuje na głębokości 1 - 3 mm poniżej jego powierzchni. z tego powodu przed wykonywaniem posadzek na bazie żywicy, powinno się zdejmować 3 - 4 mm nawierzchni betonu - celem położenia żywicy na mocnym podłożu....

Podpowiedź 165
z powodu możliwości występowania kapilarnego podciągania wody przez ściany od fundamentów, na styku fundamentu ze ścianami stosuje się przeponę hydroizolacyjną.  ...

Podpowiedź 164
w całej ue i polsce obowiązują już nowe oznaczenia styropianów xps wg nowej normy pn-en 13164:2004. przykładowo, oznaczenie: xps-en 13164-t1-cs(10\y)300-ds(th)-dlt(2)5-cc(2/1,5/50)100-wd(v)3-ft2-wl(t)0,7-mu300 należy rozszyfrować jako: xps = styropian ekstrudowany (extruded polystyrene) en 13...

Podpowiedź 163
styropian xps jest trudnonasiąkliwy, ale także chłonie wilgoć. własności te są badane wg norm: 1. podczas kąpieli w wodzie o temp. +23 oc przez 28 dni styropian xps nie powinien chłonąć więcej wody niż 0,7 % objętości. 2. podczas oddziaływania wilgotności powietrza 100 % po obu stronach styropianu...

Podpowiedź 162
zarówno styropiany eps jak i xps nie są odporne na promieniowanie uv oraz roentgena. nie są także odporne na paliwa, smołę, środki zawierające lakier i inne rozpuszczalniki. nie są także odporne na szkodniki, owady i gryzonie. odporność termiczna waha się w przedziale -50 oc do +75 oc. ...

Podpowiedź 161
styropian ekspandowany eps ma otwartą strukturę komórek polistyrenu, zaś styropian ekstrudowany xps ma zamkniętą strukturę komórek polistyrenu. xps charakteryzuje się wyższymi parametrami wytrzymałościowymi, znacznie mniejszą nasiąkliwością, brakiem kapilar, wyższą odpornością na korozję biologiczną...

Podpowiedź 160
w roku 1941 firma dow na zlecenie ministerstwa obrony usa opracowała nowatorską technologię produkcji zamkniętomórkowej pianki polistyrenowej xps. materiał ten został zastosowany jako wypełnienie wojskowych tratew pływających wykorzystywanych w operacjach militarnych w czasie drugiej wojny światowej...

Podpowiedź 159
styropian oznaczany jako xps, to inaczej styropian ekstrudowany (o zamkniętych komórkach powietrza). charakteryzuje się dużą wytrzymałością na ściskanie (200 do 700 kpa), niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, niską nasiąkliwością oraz dużą odpornością na korozję biologiczną....

Podpowiedź 158
skrótowo stare i nowe oznaczenia styropianu ekspandowanego można przedstawić jako: fs-12  obecnie eps 50 fs-15  obecnie eps 70 fs-20  obecnie eps 100 fs-30  obecnie eps 200 fs-40  obecnie eps 250...

Podpowiedź 157
w całej ue i polsce obowiązują już nowe oznaczenia styropianów eps. przykładowo, oznaczenie: eps 70 - 040  eps en 13163 t2-l2-w2-s1-p3-bs115-cs(10)70-ds(70,-)2-dlt(1)5 należy rozszyfrować jako: eps = styropian ekspandowany (expanded polystyrene) 70 = wytrzymałość na ściskanie 70 kpa pr...

Podpowiedź 156
już nie obowiązuje parametr gęstości styropianu (oznaczenie np. fs-15 świadczyło, że styropian posiada gęstość min. 15 kg/m3) jako jego wyróżnienie. obecnie (od stycznia 2004 r.) obowiązuje znacznie szersze oznakowanie styropianów ekspandowanych. nowym parametrem klasyfikującym styropian są naprężen...

Podpowiedź 155
od stycznia 2004 r. obowiązuje producentów styropianu w polsce nowa europejska norma pn-en 13163:2004 „wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby ze styropianu (eps) produkowane fabrycznie - specyfikacja” zharmonizowana z dyrektywą unii europejskiej 89/106/ewa o wyrobach budowlany...

Podpowiedź 154
ściany ocieplone wełną mineralną od zewnątrz znacznie szybciej wysychają z wilgoci początkowej niż ocieplone innymi materiałami, a różnica może nawet wynosić 3 lata i więcej - zależnie od grubości i konstrukcji muru, a także zależnie od stopnia zawilgocenia muru. bezpośrednią przyczyną jest ponad 50...

Podpowiedź 153
powodem występowania spękań elementów więźby dachowej jest zbyt szybkie wysychanie drewna. drewno zbyt wilgotne podczas przewietrzania poddasza (szczególnie, gdy wystawione jest od strony południowej) poddawane jest szybkiemu wysychaniu i pęka - zawsze wzdłuż włókien, gdyż tam jest mniejsza wyt...

Podpowiedź 152
aby zapobiec rozprężaniu się wełny mineralnej w przestrzeni międzykrokwiowej i wybrzuszania membrany dachowej (zmniejszaniu wysokości szczeliny wentylacyjnej pod pokryciem), należy wełnę przycinać na szerokość nie większą niż 1 cm od odległości między krokwiami....

Podpowiedź 151
ściana jednowarstwowa wysycha wolniej z wilgoci początkowej niż ta sama ściana po ociepleniu jej wełną mineralną - przy poprawnie dobranych produktach warstwy szpachlowej i wyprawy elewacyjnej....

Podpowiedź 150
aby odpowiedzieć na pytanie czym lepiej ocieplać przegrody budowlane: styropianem czy wełną mineralną, należy wykonać obliczenia cieplno-wilgotnościowe w warunkach statycznych oraz dynamicznych....

Podpowiedź 149
każdy obiekt zamknięty, a z takimi przecież mamy do czynienia, oddzielony jest przegrodami budowlanymi od otoczenia, co powoduje, że parametry powietrza wewnątrz i na zewnątrz zimą czy latem różnią się od siebie, a para wodna znajdując się w różnych ciśnieniach cząstkowych, nieustannie dąży do ich w...

Podpowiedź 147
jeżeli powietrze będzie stykać się z wodą, której temperatura będzie nie mniejsza niż temperatura termometru suchego, to na skutek dużej różnicy ciśnień cząstkowych pary wodnej wystąpi silne odparowanie wody z jej powierzchni, skutkiem czego powietrze znacznie zwiększy swoją wilgotność. zjawisko to ...

Podpowiedź 148
pomiędzy powietrzem a otoczeniem zachodzi ciągła wymiana ciepła i masy, skutkiem czego zarówno powietrze, jaki i stykające się z nim (bezpośrednio lub pośrednio) materiały budowlane ciągle zmieniają swoje właściwości. znajomość fizyki tych procesów jest absolutnie nieodzowna w budownictwie, bowiem t...

Podpowiedź 146
jeżeli powietrze będzie stykać się z materiałem mokrym, którego temperatura jest równa temperaturze termometru mokrego powietrza, to ciepło przekazane od powietrza do wody zostaje zużyte na jej odparowanie i zwrócone do powietrza razem z parą wodną. powietrze oziębia się i nawilża, a maleje zawartoś...

Podpowiedź 145
jeżeli powietrze będzie stykać się z wodą, której temperatura jest niższa niż temperatura punktu rosy powietrza, to zachodzić będzie ochładzanie powietrza i wykraplanie się pary wodnej z niego, a w rezultacie jego osuszanie. woda będzie ulegać przy tym podgrzewaniu....

Podpowiedź 144
jeżeli powietrze będzie stykać się z wodą, której temperatura jest niższa niż temperatura termometru mokrego powietrza, to zachodzić będzie parowanie wody i wchłanianie pary wodnej przez powietrze. powietrze będzie się ochładzać, a woda podgrzewać....

Podpowiedź 138
przy niewielkich zmianach ciśnienia a silnym nagłym oziębieniu, powietrze łatwo wkracza w strefę mgły (jesienią czy wiosną), a skraplająca się para wodna tworzy rosę. jeżeli to zjawisko wystąpi zimą podczas temperatur ujemnych, zamiast rosy tworzy się szron i szadź. ...

Podpowiedź 139
w krajach tropikalnych, gdzie występują wysokie temperatury otoczenia, powietrze może wchłonąć dużo wyższe ilości pary wodnej niż w krajach o klimacie umiarkowanym, co wywołuje wyjątkowo obfite deszcze. ...

Podpowiedź 140
w technice istotne znaczenie ma termodynamika kontaktu powietrza wilgotnego z wodą, bowiem zachodzi wtedy jednoczesna wymiana ciepła i masy związana z parowaniem wody. strumień powietrza oddaje jej część swojej energii, dzięki czemu powstaje para wodna, która wnika do strumienia powietrza - zachodzi...

Podpowiedź 141
para wodna zawsze przepływa ze środowiska, gdzie jej ciśnienie cząstkowe jest wyższe do miejsc, gdzie jest ono niższe - aż do czasu ich zrównania. nazywa się to zjawiskiem dyfuzji pary wodnej. im różnica ciśnień jest wyższa, tym dyfuzja jest większa....

Podpowiedź 142
na skutek stykania się powietrza z ciałem wilgotnym - niezależnie od wartości i kierunku różnicy temperatur - zawsze wystąpi zjawisko wymiany ciepła między tymi ośrodkami. sama tylko wymiana ciepła (bez uwzględniania wymiany masy) nazywana jest suchą. jeżeli równocześnie z wymianą suchą zachodzi t...

Podpowiedź 143
sucha wymiana ciepła jest wprost proporcjonalna do różnicy temperatur obu ośrodków, zaś wilgotna wprost proporcjonalna do różnicy ciśnień cząstkowych pary wodnej w powietrzu tuż przy powierzchni mokrego ciała i w pewnym od niego oddaleniu. wystąpi przy tym proces mieszania się dwóch strumieni powiet...

Podpowiedź 137
jeżeli strumień powietrza wilgotnego znajduje się w stanie nienasyconym, a do niego doprowadzimy pewną ilość wilgoci w postaci pary wodnej lub rozpylonego strumienia wody, to pewna ilość wilgoci zostanie wchłonięta, a powietrze zmieni swoje parametry fizyczne (wzrośnie zawartość wilgoci oraz wilgotn...

Podpowiedź 136
temperaturę powietrza wilgotnego, przy której ciśnienie cząstkowe pary wodnej w nim zawartej osiąga wartość nasycenia i rozpoczyna się proces skraplania się pary wodnej, nazywa się temperaturą punktu rosy....

Podpowiedź 135
powietrze chłodzone w przeponowym wymienniku ciepła obniża swoją temperaturę także przy niezmienionej zawartości wilgoci, ale tylko do czasu, gdy temperatura wymiennika jest wyższa niż temperatura punktu rosy. jeśli temperatura wymiennika będzie niższa, z powietrza będzie wykraplać się para wodna i ...

Podpowiedź 134
powietrze podgrzewane w przeponowym wymienniku ciepła ogrzewa się, ale nigdy nie zmieni zawartości wilgoci. ...

Podpowiedź 132
wilgotne powietrze jest zawsze lżejsze od powietrza suchego przy tej samej temperaturze....

Podpowiedź 133
powietrze zimne może wchłonąć mniej wilgoci z otoczenia niż cieplejsze, dlatego do suszenia używamy powietrza podgrzanego. powietrze zimą jest dużo bardziej suche (zawiera znacznie mniej wilgoci) niż latem....

Podpowiedź 131
w roku 1923 mollier zaproponował zastąpienie skomplikowanych zależności matematycznych dotyczących powietrza wilgotnego wykresem w układzie ukośnokątnym (entalpia - zawartość wilgoci), który to funkcjonuje do dzisiaj i stanowi bezcenny pomocnik w pracy inżynierskiej dotyczącej przemian powietrz...

Podpowiedź 130
powietrze występujące w przyrodzie może znajdować się w trzech stanach: ·         powietrze niedosycone: powietrze zawiera parę wodną przegrzaną, ·         powietrze nasycone: powietrze zawiera parę suchą nasyconą, ·&...

Podpowiedź 129
w roku 1828 august opracował pierwszą kon­strukcję psychrometru z przepływem naturalnym, zaś w roku 1886 assmann opracował stosowaną do dzisiaj konstrukcję psychrometru aspiracyjnego (z przepływem wymuszonym) do pomiaru wilgotności względnej powietrza. ...

Podpowiedź 127
wilgotność bezwzględna powietrza, to masa pary wodnej zawarta w 1 m3 powietrza wilgotnego lub inaczej, to gęstość przegrzanej pary wodnej przy ciśnieniu cząstkowym pary w powietrzu i tej samej temperaturze....

Podpowiedź 128
wilgotność względna powietrza, to stosunek wilgotności bezwzględnej do maksymalnie możliwej wilgotności bezwzględnej przy tej samej temperaturze i ciśnieniu powietrza lub inaczej, to stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej w danych warunkach do ciśnienia pary w stanie nasycenia w tej samej temper...

Podpowiedź 126
zgodnie z prawem daltona (w zakresie niskich ciśnień) para wodna przegrzana znajdująca się w po­wietrzu atmosferycznym zachowuje się tak, jakby w mieszaninie gazów (wchodzących w skład powietrza) nie było innych składników, a całkowite ciśnie­nie powietrza wilgotnego jest określane jako suma...

Podpowiedź 123
wilgotne powietrze frapowało już od dawnych czasów. w roku 1500 leonardo da vinci zbudował pierwszy higrometr wełniany, zaś pod koniec xviii wieku de saussure zbudował pierwszy higrometr włosowy w postaci stosowanej do dzisiaj. ...

Podpowiedź 124
powietrze nas ota­czające jest miesza­niną gazową: po­wietrza suchego oraz wilgoci w po­staci pary wodnej przegrzanej. czasami para ta przechodzi w nasyconą, wówczas powietrze staje się zamglone - mgłą wodną przy temperaturze dodatniej lub lodową przy temperaturze ujemnej....

Podpowiedź 125
parametry powietrza wilgotnego odnosi się do masy powie­trza suchego a nie mieszaniny. w pro­cesach zmiany pa­rametrów powietrza wilgotnego masa suchego powietrza nie ulega zmianie, zaś zawartość wil­goci może ulegać zmianom, a tym samym zmianie może ulegać masa mieszaniny tj. po­...

Podpowiedź 122
zagadnienie powietrza wilgotnego jest jednym z najtrudniejszych w całej dziedzinie fizyki budowli. bierze się to stąd, że powietrze zachowuje się w pewnym zakresie ciśnień i temperatur jako gaz do­skonały i podlega znanym prawom odnoszącym się do gazów doskonałych, zaś w innym zakresie jako gaz ...

Podpowiedź 121
każdorazowo przed przyklejaniem jakichkolwiek okładzin, należy dobrać klej o maksymalnym odkształceniu sprężystym większym niż przewidywane dla tej okładziny największe ruchy termiczne. konieczne jest także zwymiarowanie stosownych szczelin dylatacyjnych dla ekstremalnych zmian temperatur otoczenia ...

Podpowiedź 119
podczas projektowania czy wykonawstwa wszelkich rozwiązań technicznych w budownictwie: elementy konstrukcji, posadzki, dachy, tarasy itd. trzeba przewidzieć zakres ruchów termicznych poszczególnych elementów czy materiałów budowlanych i zaprojektować stosowne dylatacje i elementy kompensujące te ruc...

Podpowiedź 120
każdorazowo przed wypełnianiem szczeliny dylatacyjnej czy przeciwskurczowej, należy dobrać masę lub kit elastyczny o maksymalnym odkształceniu sprężystym większym niż przewidywane dla tej szczeliny największe ruchy termiczne....

Podpowiedź 117
trzecią grupą mikroorganizmów (oprócz grzybów i glonów) związanych z budownictwem są bakterie. są to najmniejsze organizmy (do 1 μm) rozmnażające się bardzo szybko w podatnych warunkach. mogą rozwijać się na organicznych materiałach budowlanych: drewno, płyty drewnopochodne, pilśnia, płyty wiór...

Podpowiedź 118
wszystkie materiały budowlane podlegają właściwości wykazującej zmiany wymiarów wraz ze zmianami ich temperatury, tj. wraz ze spadkiem temperatury wymiary maleją, zaś wraz ze wzrostem temperatury rosną. ...

Podpowiedź 116
drugą grupą mikroorganizmów (oprócz grzybów) występujących w materiałach budowlanych (płoty, słupy, ogrodzenia, ściany budynków, pokrycia dachowe, konstrukcje drewniane, powierzchnie betonu, tynki, powłoki lakierowe) są glony. są to organizmy zielone, które z podłoża pobierają wodę i sole mineralne....

Podpowiedź 115
grzyby pleśniowe w budynkach rozwijają się na wilgotnych powierzchniach podłoża, tworząc dzięki zarodnikom konidialnym naloty grzybni w kolorach: czerwone, zielone, różowe, brązowe, szare, czarne. źródłem pożywienia tych grzybów są wszelkiego rodzaju materiały organiczne (celulozowe), farby klejowe,...

Podpowiedź 114
jeżeli w środowisku wilgotnym na podłożu organicznym znajdującym się w pobliżu betonu czy zaprawy wystąpi rozwój grzybów, to wydzielany przez nie dwutlenek węgla będzie rozpuszczać się w wodzie tworząc kwas weglowy który, zamienia węglan wapnia zawarty w cemencie w kwaśny węglan wapnia, a ten rozpus...

Podpowiedź 113
w budynkach o stropach ogniotrwałych w wyniku działania grzybów zapadają się podłogi, zaś w budynkach o stropach drewnianych zapadają się konstrukcje stropów - prowadzące do katastrofy. ...

Podpowiedź 112
oprócz zawilgoceń w konstrukcjach budynków wywołanych wadami technologicznymi wynikającymi z niedbałego wykonawstwa, niezwykle istotne są zawilgocenia wywołane skraplaniem się pary wodnej w przegrodach czy ich przemarzaniem. głównym efektem istnienia i rozwoju grzybów w materiałach budowlanych jest ...

Podpowiedź 109
powietrze, a właściwie zawarty w nim tlen jest niezbędnie potrzebny do rozwoju grzybów. bez dostępu powietrza grzyb się nie rozwija, ale potrafi znieść dłuższe przerwy w dostępie do powietrza (nawet do 20 dni). trzeba jednak podkreślić, że powietrze musi być koniecznie w „bezruchu”, bowiem ruch powi...

Podpowiedź 110
do rozwoju większości grzybów potrzebny jest brak światła. światło, a szczególnie promieniowanie uv hamuje lub wstrzymuje rozwój niektórych grzybów. ...

Podpowiedź 111
rozwój większości grzybów odbywa się w środowisku lekko kwaśnym (optimum ph = 4 do 6, a tyle wynosi odczyn drewna), zaś w środowisku zasadowym bardzo słabo lub wcale. podczas rozwoju grzyba rośnie jednak kwasowość środowiska, na którym żeruje....

Podpowiedź 106
głównym pokarmem grzybów domowych jest drewno i inne materiały pochodzenia organicznego (drewniane konstrukcje nośne, więźba dachowa, stropy, podłogi, okładziny, tapety, płyty paździerzowe, pilśniowe, wiórowe, trzcina, mech itd.). w pierwszym etapie rozwoju grzybów pobierane są materiały odżywcze z ...

Podpowiedź 107
grzyby domowe do rozwoju potrzebują drewna o wilgotności minimum 20 %. oprócz wysokiej wilgotności podłoża, grzyby do rozwoju potrzebują także wysokiej wilgotności powietrza tj. 96-98 %. wysoka wilgotność podłoża potrzebna jest grzybom jedynie do powstania, zaś do dalszego wzrostu już nie, bowiem gr...

Podpowiedź 108
upraszczając, można określić, że minimalną temperaturą rozwoju grzybów jest +3 oc, zaś maksymalną +40 oc. optimum rozwoju zachodzi w przedziale 22-30 oc. w temperaturach niższych czy wyższych grzyby nie rozwijają się, ale nie zawsze ulegają zniszczeniu. przykładowo temperatura -30 oc dla grzyba piwn...

Podpowiedź 105
grzyby domowe i pleśniowe należą do plechowców (organizmów pośrednich pomiędzy zwierzętami a roślinami). charakteryzują się brakiem chlorofilu i nie mogą pobierać przerabiać z powietrza dwutlenku węgla co2 na związki organiczne. z tego powodu żywią się obcą substancją organiczną. ...

Podpowiedź 103
największe spustoszenia w nasiąkliwych materiałach budowlanych powstają w okresie wiosennym, bowiem w tym czasie występuje częste „przechodzenie” temperatury przez 0 oc. w nocy występuje temperatura ujemna i cząstki lodu rozsadzają pory materiału (powstają pęknięcia i rysy), zaś w dzień podczas dzia...

Podpowiedź 104
niezależnie od materiałów i technologii, w jakich wzniesione są budynki, zawsze mamy w nich do czynienia z mikroorganizmami, takimi jak: grzyby, bakterie czy glony. mikroorganizmy te albo są w stanie uśpienia, albo rozwoju - w zależności od warunków podłoża i otoczenia, na jakie natrafią....

Podpowiedź 101
podczas zamarzania wody powstający lód zwiększa swoją objętość w stosunku do pierwotnej objętości wody o ok. 8 %. w zamkniętych i całkowicie wypełnionych wodą porach lód naciska z siłą aż 250 mpa tj. bardziej obrazowo: z naciskiem 2500 kg na 1 cm2!...

Podpowiedź 102
jeśli w porach materiału budowlanego znajdzie się woda, a następnie wystąpi obniżenie temperatury poniżej 0 oc, woda będzie zamieniać się w lód. podczas tej zamiany lód będzie zwiększać swoją objętość. jeśli struktura materiału będzie zawierać pewną ilość porów częściowo tylko wypełnionych wodą (z w...

Podpowiedź 100
warstwy wody o temperaturze ok. 4 oc zawsze będą opadać na dno zbiorników - niezależnie od temperatury otoczenia. właśnie dlatego zimą w zbiornikach wodnych o głębokości większej niż strefa przemarzania, przy dnie zalegają najcięższe warstwy wody o temperaturze zbliżonej do 4 oc. dzięki temu w jezio...

Podpowiedź 96
przed naporem wody pochodzącej z deszczu zacinającego na ściany zewnętrzne wykonane z materiałów nasiąkliwych skutecznie chronić może każdy rodzaj tynku elewacyjnego - nawet wapienny....

Podpowiedź 97
w przypadku ścian nie pokrytych tynkiem, mamy do czynienia z wyraźnym zwiększeniem ich wilgotności wywołanym działaniem deszczu zacinającego z tym, że największe zawilgocenia występują w ścianach wystawionych na kierunek zachodni (ponad 2-krotnie większe niż w ścianach wystawionych na wschód) - ze w...

Podpowiedź 98
im wyżej nad poziomem terenu jest położony fragment ściany budynku, tym większe zawilgocenia materiału ścian wywołuje deszcz zacinający. dlatego szczególnego znaczenia nabiera metodyka doboru materiałów elewacyjnych (wypraw, tynków i farb) podczas projektowania obiektów tak, aby wpływ deszczów zacin...

Podpowiedź 99
woda jest substancją o zadziwiających własnościach, bowiem zachowuje się inaczej niż inne ciała pod wpływem np. zmiany temperatury. okazuje się, że począwszy od 0 oc do ok. 4 oc, gęstość wody najpierw rośnie, ale wraz z dalszym wzrostem temperatury już maleje....

Podpowiedź 94
w przypadku drenażowego odprowadzenia wody z tarasu (izolacja tuż pod warstwą drenu­jącą), na poziomą powierzchnię stropu nanosimy szlam przyczepny i wykonujemy betonową nadlewkę nadając jej spadek dla spływu wody. kolejną warstwą jest izolacja paroszczelna, na którą układamy warstwę termoizolac...

Podpowiedź 95
w przypadku konieczności zastosowania betonowych słupków balustrad - popularnych „tralek” ich montaż można przeprowadzać dwojako: po zakończonych pracach okładzinowych i fugowaniu. słupki mocować do płytek po­przez klej epoksydowy. przed wykonywaniem hydroizolacji podpłytkowej. ten sposób j...

Podpowiedź 92
wpusty tarasowe narażone są na zamarzanie wody na wlotach w okresach roztopów, kiedy w dzień dodatnie temperatury powodują jej napływ z topniejącego śniegu. woda ta stykając się z otoczeniem wlotu, gdzie panuje jeszcze temperatura ujemna, zamarza. pojawia się stopniowe, ale coraz szybsze oblodzenie ...

Podpowiedź 93
w przypadku powierzchniowego odprowadzania wody z tarasu (izolacja tuż pod płytkami), na poziomą powierzchnię płyty stropowej układamy izolację paroszczelną i po wykonaniu obra­mowania układamy warstwę termoizolacyjną, którą po przykryciu folią ochronną dociskamy nadlewką betonową nadając dopier...

Podpowiedź 91
jeżeli to możliwe, zawsze należy dążyć do odprowadzania wody z tarasu czy balkonu najkrótszą drogą do rynien zewnętrznych. pozwala to osiągnąć najmniejsze grubości nadlewek, a także eliminuje zastosowanie trudnych w eksploatacji wpustów do rynien wewnętrznych. ...

Podpowiedź 90
podczas wylewania betonu, wkładanie weń pasków ze szkła, aluminium, papy czy plexi  nie stanowi żadnych dylatacji - a wręcz przeciwnie! prawidłowe dylatacje wykonać można dwojako: wstawiając podczas betonowania specjalne listwy kompensacyjne lub paski styropianu. wykonując dylatacje musimy pami...

Podpowiedź 89
jeżeli mamy do czynienia z wielokątnym kształtem tarasu czy balkonu, niezależnie od powierzchni pól, w nawierzchni płytek dylatować trzeba każdą zmianę kierunku pola. ...

Podpowiedź 88
nawet najwymyślniej zaprojektowany taras czy balkon nie zadowoli nikogo podczas użytkowania, jeżeli nie zostaną dopracowane szczegóły czyli detale rozwiązań. pieczołowite opracowanie detali pozwoli wykonawcy na dbałość o szczegóły, bowiem jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach”....

Podpowiedź 87
nie można przykrywać świeżych (przed upływem 30 dni) podkładów betonowych tarasów izolacjami nie przepuszczającymi pary wodnej, bowiem beton zamkniemy z taką zawartością wilgoci, jaką w danej chwili posiadał. wilgoć ta występując w nadmiarze będzie zimą zamarzać i rozsadzać beton lub odrywać płytki ...

Podpowiedź 86
przy poszukiwaniach płytek ceramicznych na tarasy i balkony ważne jest kryterium nienasiąkliwości płytek! wybierajmy zatem, płytki: typu gres, klinkierowe czy z kamienia naturalnego zamiast wszelkich terakot. charakteryzują się one niską nasiąkliwo­ścią wody (zwykle poniżej 3 % - czasami nawet p...

Podpowiedź 83
projektując lub wykonując tarasy czy balkony, każdorazowo trzeba przemyśleć ich rolę, funkcjonal­ność oraz technologię prac. w projekcie wykonawczym należy pokazać wszystkie detale, takie jak: mocowanie przy ścianach, obróbki krawędzi, połączenia z rynnami, kotwienie balu­strad, odwodnienia,...

Podpowiedź 84
niestety, wielu budującym wydaje się, że jeśli „to tylko” taras, to można jego fundamenty posadowić płytko w gruncie. zawsze zbyt płytkie posadowienia charakteryzują się widniejącymi spękaniami (czasami o szczelinach szerokości kilkunastu milimetrów) na styku ze ścianą budynku. ...

Podpowiedź 85
najczęściej spotykane błędy w tarasach, to: - uniemożliwienie odpływu wodzie przesączającej się pod warstwę wykończeniową, - stwarzanie zastoin wody pod jastrychem na powierzchni hydroizolacji, - uniemożliwienie ruchów termicznych w warstwach betonu i wykończeniowych, - braki prawidłowych uszcz...

Podpowiedź 80
biorąc pod uwagę natu­ralny ruch pary wodnej ku górze, niezwykle istotne jest ułożenie poszczególnych warstw tarasu nadziemnego tak, aby nie dopuścić do jej skraplania się wewnątrz warstw tarasu. należy przy tym także odpo­wiednio rozwiązać problem ochrony cieplnej pomieszczenia leżącego pon...

Podpowiedź 81
balkony mogą być wyko­nane jako wspornikowe lub podparte. istotną cechą balkonu jest swobodny dostęp powietrza zewnętrznego ze wszystkich stron oraz niemal jednakowa temperatura jego gór­nej i dolnej powierzchni. zimą wszystkie warstwy są jednakowo zamrożone. latem mogą wystąpić pewne różnic...

Podpowiedź 82
wobec braku ocieplenia styku wspornikowej płyty balkonu z płytą stropu i ścianą bu­dynku, zachodzić będzie intensywne przewodzenie ciepła z pomieszczenia do otoczenia. wzdłuż wspornika będzie także przemieszczać się para wodna z wnętrza na zewnątrz. należy więc, przewidzieć ocieplenie płyty balk...

Podpowiedź 79
istotną cechą tarasów nadziemnych jest to, że są one poziomymi przegrodami oddzielają­cymi pomiesz­czenia zamknięte leżące niżej (przezna­czonych na stały lub czasowy pobyt ludzi, np. pokoje, werandy, garaże, sklepy) od warunków zewnętrznych. w pomieszczeniach panuje w ciągu roku prawie ...

Podpowiedź 78
w konstrukcji tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody nachylenie płyt wykończeniowych może być zredukowane do zera. jednakże obowią­zuje za­sada, że im mniejszy spadek warstwy płyt, tym większe nachylenie po­wierzchni hydroizolacji leżącej poniżej. ...

Podpowiedź 77
warstwę drenu­jącą w tarasach z drenażowym odprowadzeniem wody wykonuje się dwojako: z betonu łatwo przepuszczają­cego (porowatego z lekkim kruszywem) i płytkami przy­klejanymi na cienkiej warstwie zaprawy lub z grubego żwiru (6-16 mm) z luźno ułożo­nymi na nim betono­wymi płytam...

Podpowiedź 75
be­ton do wylewania płyty posadzki na gruncie lub tarasu naziemnego oraz fundamentu powinien zawierać specjalną domieszkę napowie­trzającą, co zabezpiecza przed podciąganiem wilgoci a także przed de­strukcją betonu w wyniku zamarzania zawartej w nim wody....

Podpowiedź 76
wykończona płyta powinna mieć spadek nie mniejszy niż 1% (w tarasach naziemnych) oraz 1,5% (w tarasach nadziemnych i balkonach) w kierunku odpływu wody....

Podpowiedź 74
beton podkładowy pod posadzki na gruncie czy w tarasach naziemnych powinien być układany na warstwie grubości 15 cm pod­sypki z grubego sortowanego i płu­kanego kruszywa o uziarnieniu 8-16 mm. w przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania takiej podsypki, konieczne jest ułożenie na zagęszc...

Podpowiedź 73
płytki ceramiczne na tarasach i balkonach przykleja się na specjalny klej typu „flex”, a płytki należy układać z zachowaniem odstępu nie mniej­szego niż 5 mm. do fugo­wania stosuje się specjalne masy także typu flex - o uziarnieniu dopa­sowanym do szerokości fug.     ...

Podpowiedź 72
latem, bez­pośrednio pod tarasem naziemnym (na styku gruntu i warstwy podkładu) wystę­puje temperatura niższa od tempe­ratury powietrza o kilka do kilkunastu stopni. z tego powodu konstrukcja każdej warstwy musi zapewnić "pełzanie" po warstwie niższej. zimą wilgotny grunt pod tarasem zam...

Podpowiedź 71
tarasy naziemne to takie, których istotą jest oparcie dolnej warstwy bezpośrednio na gruncie. poziom powierzchni wy­kończonej znajduje się zwykle 30 do 80 cm powyżej otaczają­cego terenu. podstawową cechą tarasu naziemnego jest jego ciągły kontakt z wilgocią gruntu, bowiem wy­niesienie p...

Podpowiedź 70
modyfikując mikrokrzemionką i zbrojeniem rozproszonym stalowym piaskobetony, po roku dojrzewania uzyskujemy: dodając mikrokrzemionkę w ilości 12,5 % powodujemy wzrost skurczu końcowego o ok. 20 %, zaś pełzania końcowego o ok. 8 %, dodając zbrojenie stalowe rozproszone w ilości zaledwie 1 % zmnie...

Podpowiedź 69
skurcz piaskobetonu niemodyfiko­wanego, który zawiera więcej ce­mentu niż beton zwykły i charakte­ryzuje się zwiększoną porowato­ścią jest dwu lub trzykrotnie wyższy niż betonu zwykłego, zaś współ­czynnik pełzania piaskobetonu osiąga wartość 2,1-2,7 i jest prawie dwukrotnie więks...

Podpowiedź 68
pełzanie be­tonu zawierającego ce­ment hutni­czy jest zde­cydo­wanie więk­sze niż be­tonu zawierają­cego ce­ment portlandzki zwy­kły, zaś skurcz jest ten sam w obu przypadkach....

Podpowiedź 67
domieszki przyśpieszające twardnienie betonu zmniejszają jego pełzanie....

Podpowiedź 66
pełzanie betonu jest odwrotnie proporcjonalne do szybkości twardnienia zastosowanego cementu. dla danego wieku betonu w chwili obciążenia wartość pełzania można uszeregować od najniższej do najwyższej wg rodzaju cementu (odpowiednio): glinowy, portlandzki szybkotwardniejący, portlandzki zwykły, hutn...

Podpowiedź 65
pełzanie betonu zamiera dopiero po upływie 20-25 lat....

Podpowiedź 64
jak wynika z badań, końcowe wartości średnich odkształceń długotrwałych: całkowitych, skurczu, pełzania oraz odkształceń sprężystych chwilowych w chwili obciążenia, są mniejsze dla betonów z kruszywem łamanym ze zbitych wapieni niż dla betonów z kruszywem żwirowym lub granitowym. ...

Podpowiedź 63
bloczki czy cegły silikatowe mają ok. 50 % większy współczynnik pełzania niż ceramiczne....

Podpowiedź 62
im mniejsza jest wilgotność środowiska, w którym przebywa beton, tym większe jest pełzanie betonu - niezależnie od wieku betonu....

Podpowiedź 61
beton poddany długotrwałym obciążeniom ulega odkształceniom nazywanym „pełzaniem”. pełzanie jest zależne od: klasy betonu, rodzaju użytego cementu, wieku betonu w chwili obciążenia, wilgotności środowiska otaczającego, wymiarów elementu betonowego....

Podpowiedź 60
jak wynika z badań i obserwacji, własności hydrofobowe po dokonanym procesie hydrofobizacji betonu zachowują się przez okres 10 - 21 lat, ale w rejonach przemysłowych przez okres 6 - 10 lat, a czasami już po upływie 3 - 4 lat efekt hydrofobizacji maleje i pożądane jest ponowienie procesu hydrofobiza...

Podpowiedź 59
głębokość penetracji preparatów hydrofobizujących w betonach wynosi od 2 do 15 mm - w zależności od klasy betonu: im klasa betonu niższa, tym głębokość penetracji jest większa....

Podpowiedź 58
jeżeli oprócz impregnacji hydrofobizującej przewiduje się impregnację wzmacniającą np. kamieni naturalnych czy tynków, należy zawsze ją wykonywać przed hydrofobizacją. identyczne wymaganie dotyczy także przypadków, gdy konieczne jest wykonywanie impregnacji ograniczającej pęcznienie hydratacyjne w p...

Podpowiedź 56
w otoczeniu styropianów nie dopuszcza się stosowania żadnych preparatów zawierających rozpuszczalniki - w związku z zagrożeniem zniszczenia styropianu. ...

Podpowiedź 57
zastosowanie niektórych preparatów hydrofobizujących do betonów komórkowych pozwala na zwiększenie wytrzymałości na ściskanie i zginanie tych betonów oraz na silne zmniejszenie ich nasiąkliwości. jednakże jak wykazały badania, nie wszystkie preparaty pozwalają uzyskać oczekiwane zmiany - czasami efe...

Podpowiedź 50
po wykonaniu hydrofobizacji powierzchniowej materiałów elewacyjnych nasiąkliwych (beton, tynk, cegła, wyprawa, kamień itd.) uzyskujemy zmniejszoną skłonność do brudzenia elewacji (samooczyszczanie podczas deszczu oraz możliwość spłukiwania wodą), a także utrudnienie dla powstawania grzybów i porostó...

Podpowiedź 51
po wykonaniu hydrofobizacji powierzchniowej materiałów elewacyjnych nasiąkliwych (beton, tynk, cegła, wyprawa, kamień itd.) zapewniamy utrzymywanie powietrzno-suchych warunków w przegrodzie i wynikający stąd brak obniżenia współczynników przewodzenia ciepła materiałów ściany. ma to istotny wpływ na ...

Podpowiedź 52
farby dyspersyjne (głównie akrylowe) mimo, że charakteryzują się bardzo małą nasiąkliwością, to stawiają duży opór dyfuzyjny, czym utrudniają dyfuzję pary wodnej i innych gazów....

Podpowiedź 53
farby krzemianowe (klasyczne) charakteryzują się niskim oporem dyfuzyjnym wobec pary wodnej, ale jednocześnie dużą nasiąkliwością, co stwarza podatność na zabrudzenia oraz zmniejsza ich trwałość podczas eksploatacji. farby krzemianowe hydrofobizowane (wyższej klasy) charakteryzują się niskim opore...

Podpowiedź 54
farby silikonowe charakteryzują się niskim oporem dyfuzyjnym wobec pary wodnej oraz bardzo małą nasiąkliwością, co znacznie zmniejsza podatność elewacji na zabrudzenia oraz zwiększa ich trwałość podczas eksploatacji....

Podpowiedź 55
preparaty hydrofobizu­jące wnikają w głąb materiałów porowatych pod wpływem sił kapi­larnych i dla zapew­nienia poprawnego efektu należy dążyć do jak najgłęb­szej penetracji tych środków. dlatego należy preparat hydrofo­bizujący w płynie nanosić me­todą polewania lub za pomoc...

Podpowiedź 30
materiały pochodzenia organicznego (drewno, sklejka, płyty drewnopochodne i trzcinowe, pilśnia itp.) przy dużym zawilgoceniu stają się pożywką dla pleśni i mikroorganizmów ulegając rozkładowi i gniciu. do powstania i rozwoju korozji biologicznej potrzebne są trzy jednocześnie występujące okolicznośc...

Podpowiedź 31
w materiale o wilgotności wyższej niż maksymalna sorpcyjna, początkowe wysychanie odbywa się tylko poprzez swobodne odparowanie wody z powierzchni materiału - jak ze swobodnej powierzchni cieczy. w tym czasie na nic nie zdadzą się miejscowe przesuszenia np. poprzez nadmuchiwanie ciepłym powietrzem, ...

Podpowiedź 32
opór podciągania kapilarnego jest dużo mniejszy niż opór dyfuzji pary wodnej. dlatego intensywne suszenie materiału mokrego w pierwszym okresie tylko pogarsza sytuację, bowiem wydłuża czas suszenia. intensyfikacja suszenia w drugim okresie wysychania ma sens, bowiem podwyższenie temperatury materiał...

Podpowiedź 33
w stropodachach niewentylowanych wszystkie materiały leżące pomiędzy warstwą paroizolacji a warstwą hydroizolacji (pokryciem dachowym) muszą być maksymalnie suche - w przeciwnym razie ulegną one korozji biologicznej i zniszczeniu....

Podpowiedź 34
materiały budowlane mogą być poddane trzem rodzajom skurczu pochodzącym z: ·         procesu wysychania, ·         procesu hydratacji cementu (jeżeli powstaje na bazie cementu), ·      &n...

Podpowiedź 35
w celu uniknięcia pękania materiału podczas suszenia, proces ten należy prowadzić z taką szybkością, aby powstające naprężenia wewnętrzne nie osiągnęły wartości równej lub wyższej od wytrzymałości materiału na rozciąganie....

Podpowiedź 36
niektóre materiały budowlane wykazują różny skurcz w różnych kierunkach. dotyczy to materiałów o wyraźnie ukierunkowanej spoistości np. włókniste (drewno, celuloza) czy wytwarzane metodą przeciskania przez formy przy produkcji (cegła ceramiczna)....

Podpowiedź 37
w materiałach zawierających cement skurcz wywołują procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w zaczynie cementowym i strefie kontaktowej zaczyn-kruszywo. w czasie początkowego procesu hy­dratacji cementu pojawia się najbardziej intensywny skurcz - dochodzący do 50 % skurczu końco­wego. zwykle ...

Podpowiedź 38
obecność sztywnych i mało odkształcalnych ziaren kruszywa (piasek, żwir, kruszywo łamane) w zaprawach i betonach powoduje, że odkształcenia skurczowe otaczającego je zaczynu cementowego są znacznie ograniczone. z tego po­wodu skurcz betonu jest wielokrotnie mniejszy niż skurcz samego zaczynu cem...

Podpowiedź 39
w przypadku stosowania do betonu kruszyw łamanych skurcz betonu jest istotnie mniejszy niż skurcz  betonu z kruszywem otoczakowym (żwi­rowym). najmniejszy skurcz z powszechnie sto­sowanych kruszyw łamanych uzyskuje się z wapienia zbi­tego, bowiem ma on duży współczynnik spręży­s...

Podpowiedź 40
przy tym samym wskaźniku w/c skurcz betonu rośnie wraz ze wzrostem zawartości cementu, zaś przy zadanej za­wartości cementu skurcz betonu maleje wraz ze spadkiem zawartości wody w mieszance tj. wraz ze spad­kiem wskaźnika w/c....

Podpowiedź 41
skurcz betonu zależy także od ob­jętościowej zawartości kruszywa w mieszance betonowej. im większa jest zawartość kruszywa w mieszance, tym skurcz betonu mniejszy. przy zadanej zawartości kruszywa skurcz rośnie wraz ze wzrostem wskaźnika w/c (wody do cementu) - szczegól­nie silnie w przypadk...

Podpowiedź 42
na wielkość skurczu betonu niezwy­kle istotny wpływ wywiera wilgotność powietrza go otaczającego.  wysychanie betonu w kontakcie z powietrzem o dużej wilgotności (po­nad 90 %) powoduje, że beton nara­żony będzie na minimalny skurcz - zbliżony do 0, ale otoczenie o wil­gotności 1...

Podpowiedź 43
skurcz betonu rozwija się zupełnie inaczej w elementach o małej niż dużej masywności (grubości). spowodowane jest to głównie szyb­kością odparowania z betonu nadmiaru wody zarobowej. w warstwach betonu o masywności zastępczej 800 mm średni skurcz betonu po 70 latach osiąga poziom skurczu 4-letni...

Podpowiedź 44
w celu zminimalizowania naprężeń skurczowych w betonie należy: ·         stosować jak najniższy wskaźnik w/c, ·         niskie zużycie cementu, ·         stosować superplastyfi...

Podpowiedź 45
hydrofobowość to zdolność materiału do nie łączenia się z wodą (odpychania wody). istotą hydrofobizacji mate­riałów jest zmniejszanie ich zwilżalności poprzez zwiększanie kąta zwilżania w kapilarach z jednoczesnym zapewnieniem niemal niezmienionej przepuszczalności przez materiał pary wodnej i i...

Podpowiedź 46
materiał ściany niczym nie zabez­pieczony, będzie pod­czas opadów deszczu swobod­nie wchłaniać wodę, co przy­czyni się do de­strukcji mate­riału podczas jego pęcznie­nia lub za­marza­nia wody, a także podczas kur­czenia materiału przy wysy­chaniu. po zasto...

Podpowiedź 47
po wykonaniu hydrofobizacji powierzchniowej metodą polewania materiałów elewacyjnych nasiąkliwych (beton, tynk, cegła, wyprawa, kamień itd.) uzyskujemy dobrą penetrację, dzięki czemu na pewnej głębokości w materiale tworzy się strefa blokująca wchłanianie wody przez 10 - 25 lat....

Podpowiedź 48
po wykonaniu hydrofobizacji powierzchniowej materiałów elewacyjnych nasiąkliwych (beton, tynk, cegła, wyprawa, kamień itd.) uzyskujemy dużą ich odporność na trudne warunki atmosferyczne i na wiele związków chemicznych (kwas solny, kwas siarkowy, pary amoniaku, tlenki siarki itp.)....

Podpowiedź 49
po wykonaniu hydrofobizacji powierzchniowej materiałów elewacyjnych nasiąkliwych (beton, tynk, cegła, wyprawa, kamień itd.) uzyskujemy mimo to dużą przepuszczalność dla pary wodnej i gazów....

Podpowiedź 324
farby epoksydowe służą głównie do pokrywania nowych bądź używanych powierzchni podłóg i ścian. można je stosować wyłącznie na powierzchnię suchą, szorstką i pozbawioną pyłów. stare powłoki alkidowe, akrylowe czy epoksyestrowe muszą być usunięte. powierzchnie pomalowane wcześniej farbami epoksydowymi...

Podpowiedź 325
w związku z dużym oporem dyfuzyjnym wobec pary wodnej farb epoksydowych, podłoże pod te powłoki, zawsze musi być zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z podłoża i warstw niżej leżących....

Podpowiedź 326
do powierzchni nasiąkliwych produkuje się farbę epoksydową 2-składnikową jako emulsja wodna. nie zawiera ona rozpuszczalników organicznych. daje powierzchnię trwałą z lekkim połyskiem. doskonale sprawdza się w pomieszczeniach, w których muszą zostać spełnione specjalne wymagania co do czyszczenia i ...

Podpowiedź 327
proces nanoszenia farby epoksydowej wodnej jest identyczny jak farby klasycznej. po wymieszaniu obu komponentów, nanosi się farbę wałkiem malarskim o długim włosiu lub pędzlem. zwykle stosuje się dwie warstwy farby, drugą powłokę należy nakładać nie wcześniej niż po 24 godzinach po pierwszej....

Podpowiedź 328
po zastosowaniu farby epoksydowej uzyskuje się powłokę trwałą, o silnej odporności mechanicznej i chemicznej. ...

Podpowiedź 329
na bazie epoksydowej produkowane są także lakiery antykorozyjne i ochronne do powierzchni betonowych i stalowych. czynią powierzchnię odporną na działanie wody, alkaliów, węglowodorów alifatycznych, rozpuszczalników organicznych, rozcieńczonych kwasów....

Podpowiedź 330
podstawą uzyskania zadowalających wyników malowania lub lakierowania zawsze jest odpowiednie przygotowanie podłoża w zakresie: temperatury, wilgotności i czystości. żaden - nawet najlepszy wyrób się nie sprawdzi, jeśli podłoże nie spełni wymogów....

Podpowiedź 331
niezależnie od rodzaju stosowanej farby czy lakieru, podstawowym czynnikiem gwarantującym powodzenie prac jest temperatura podłoża oraz powietrza otaczającego. można ogólnie przyjąć, że nie powinno się wykonywać malowania w temperaturach niższych niż +10 oc. ...

Podpowiedź 332
w temperaturach niższych niż +10 oc wyroby alkidowe wysychają powoli, co grozi zastaniem deszczu czy mrozu zanim farba wyschnie w całości i w konsekwencji utworzeniem zbyt słabej powłoki o niedostatecznej gładkości. jeśli dojdzie do takiej sytuacji, można jeszcze poprawić stan powłoki poprzez ponown...

Podpowiedź 333
w temperaturze niższej niż +10 oc wyroby lateksowe (akrylowe) sztywnieją, a kuleczki polimerów wykazują słabą spoistość i nie tworzą błony na podłożu, a powstała nawierzchnia farby jest słabo przyczepna do podłoża oraz nietrwała. takiej nawierzchni nie da się już poprawić, bowiem następna dodatkowa ...

Podpowiedź 334
podłoża znajdujące się we wnętrzach, przed malowaniem, muszą mieć wilgotność masową nie większą niż 12 %, zaś znajdujące się na zewnątrz wilgotność nie większą niż 4 %. wyjątkiem od tej zasady są przypadki stosowania farb dyfuzyjnych, jednakże w każdym przypadku muszą być przestrzegane ograniczenia ...

Podpowiedź 335
każda powierzchnia przed malowaniem musi być czysta, bez kurzu oraz bez śladów mydła, tłuszczu czy oleju - z uwagi na konieczne zapewnienie przylegania warstwy farby do podłoża (adhezji). im większa siła przylegania, tym jakość powłoki malarskiej lepsza....

Podpowiedź 336
stare podłoża zewnętrzne powinny być zmywane przed malowaniem, gdyż kwaśne deszcze powodują zasolenia na elewacjach zmniejszające przyczepność farby. z tego powodu muszą być one rozpuszczone preparatem rozpuszczającym sole i spłukane....

Podpowiedź 337
w przypadku występowania starej powłoki malarskiej, należy precyzyjnie określić rodzaj farby na podłożu. jeśli na podłożu jest ten sam rodzaj farby, co ma być zastosowany, można po umyciu nanosić nową powłokę....

Podpowiedź 338
w przypadku występowania starej powłoki malarskiej, należy precyzyjnie określić rodzaj farby na podłożu, a farby dające twarde powłoki można nanosić na istniejące nie mniej twarde powłoki. ...

Podpowiedź 339
w przypadku występowania starej powłoki malarskiej, należy precyzyjnie określić rodzaj farby na podłożu. farby dające miękkie lub elastyczne powłoki można nanosić na istniejące twarde powłoki, ale nigdy odwrotnie. przykładowo: farby alkidowe można nanosić na podłoża z farb lateksowych lub alkidowych...

Podpowiedź 340
malowanie na starej powłoce jest możliwe, jeśli stara powłoka posiada wymaganą przyczepność do podłoża. żeby to stwierdzić, w każdym przypadku należy wykonać test przyczepności polegający na zarysowaniu ostrym nożem siatki nacięć 2 x 2 mm na długość 3 cm. jeśli po tej operacji stara farba nie łuszcz...

Podpowiedź 341
farby poliuretanowe są zbudowane na bazie poliuretanów. farby te stosowane są do malowania powierzchni stalowych, metali lekkich, drewna lub betonu. występują jako 2-komponentowe (lakier właściwy i utwardzacz) lub także 1-składnikowe. jako utwardzacz w farbach 2-składnikowych, stosuje się aromatyczn...

Podpowiedź 342
farby i lakiery poliuretanowe należą do wyrobów chemoutwardzalnych i produkowane są głównie w trzech odmianach: - dwuskładnikowe - sieciujące w wyniku reakcji chemicznych,  - utwardzające się pod wpływem wilgoci z powietrza (1-składnikowe) - uretanowe (1-składnikowe) schnące przez przyłącz...

Podpowiedź 343
z farb poliuretanowych najbardziej popularne są lakiery poliuretanowe przeznaczone do zabezpieczania drewna użytkowego (malowanie parkietów i okładzin podłogowych wykonanych ze wszelkich gatunków drewna - także egzotycznego, boazerii i ozdobnych listew drewnianych). ...

Podpowiedź 344
lakier poliuretanowy nanosi się na szlifowane i starannie odpylone powierzchnie. stare parkiety przed lakierowaniem należy cyklinować, szlifować i odkurzyć. podłoża silnie nasiąkliwe należy gruntować lakierem celulozowym lub nitrocelulozowym, ale niektóre lakiery nie wymagają nanoszenia podkładów....

Podpowiedź 345
warstwy lakieru powinny być zawsze cienkie (nanoszenie za pomocą wałka do lakierów lub pędzla - zawsze wzdłuż włókien drewna), co zapewnia poprawne jego utwardzanie. zwykle zaleca się nanoszenie 3 warstw lakieru w odstępach co 24 godziny. aby uzyskać wysoką gładkość powłoki, należy między nanoszenie...

Podpowiedź 346
do powierzchni mocno obciążonych (podłogi muzeów i hal sportowych) stosuje się specjalistyczne lakiery poliuretanowe. twardnieją one w wyniku utwardzenia kwaśnym utwardzaczem i ulatniają przy tym substancje organiczne szkodliwe dla zdrowia, a niektóre emitują formaldehyd....

Podpowiedź 347
powłoki uzyskane z lakieru poliuretanowego charakteryzują się doskonałą przyczepnością do większości podłoży oraz dobrymi właściwościami użytkowymi. są silnie odporne na działanie wody, wilgoci i środków czyszczących. szczelnie wypełniają pory drewna, przez co zapewniają wysoką odporność na ścierani...

Podpowiedź 348
zasadniczą wadą lakierów poliuretanowych jest ściemnianie rysunku słojów drewna....

Podpowiedź 349
prace z lakierami poliuretanowymi wymagają zapewnienia dobrej wentylacji pomieszczeń, a po pomalowaniu podłoża należy je sezonować przez 2 tygodnie przed oddaniem do użytkowania....

Podpowiedź 350
rozpuszczalnikami farb poliuretanowych są estry, ketony i aromatyczne węglowodory. aby uniknąć wrażliwości tych farb na wilgoć, rozpuszczalniki muszą być wyłącznie bezwodne i wolne od alkoholi. z tego względu należy zwracać uwagę na szczelność opakowań i nie pozostawiać opakowań otwartych....

Podpowiedź 351
stosowanie farb i lakierów poliuretanowych w temperaturze poniżej +5 oc nie jest zalecane!...

Podpowiedź 352
farby klejowe są produkowane w postaci proszkowej - na bazie spoiwa w postaci wodnego roztworu klejów roślinnych, zwierzęcych lub glikoceli. wypełniaczem jest kreda pławiona, zaś dodatkami pigmenty organiczne i nieorganiczne. farby te stosowane są głównie do malowania tynków wewnątrz budynków w cela...

Podpowiedź 353
przed malowaniem farbę klejową w proszku miesza się z wodą w proporcji ustalonej przez producenta i nanosi pędzlem lub wałkiem malarskim....

Podpowiedź 354
farby są po wyschnięciu powłokami ochronnymi. niezależnie od podłoża oraz rodzaju farby, nanosi się ją w dwóch celach: - ochrony powierzchni przed szkodliwym działaniem otoczenia - nadaniu barwy i estetyki....

Podpowiedź 355
podstawowe właściwości farb, to: §          lepkość §          rozlewność §          zdolność krycia §          pyło...

Podpowiedź 356
lepkość, jest to tarcie wewnętrzne, tj. zdolność farby w stanie płynnym do przenoszenia naprężeń stycznych przy wzajemnym przemieszczaniu elementów farby. lepkość ma ścisły związek z gęstością farby, bowiem im wyższa lepkość farby, tym jej gęstość jest także większa. ...

Podpowiedź 357
rozlewność, jest to zdolność farby do samoistnego wyrównywania śladów po przejściu pędzla czy wałka malarskiego. farba o dużej rozlewności szybko niweluje ślady po pędzlu, zaś o małej rozlewności, powoli....

Podpowiedź 358
zdolność krycia, jest to zdolność do zastępowania koloru podłoża kolorem farby. im zdolność krycia jest mniejsza, tym więcej warstw farby należy nanieść, aby uzyskać jednolity i bez prześwitów kolor nowej nawierzchni. zdolność krycia jest związana z rozlewnością, gdyż farby o dużej rozlewności łatwi...

Podpowiedź 359
pyłosuchość, jest to czas od naniesienia farby, po jakim pyły i kurz już nie przylegają do powłoki....

Podpowiedź 360
suchość na dotyk, jest to czas od naniesienia farby, po jakim palec dłoni dotknięty do powłoki już nie wykazuje śladów farby (jest suchy). trzeba zauważyć, że ta właściwość jeszcze nie zezwala na normalne użytkowanie powłoki (mycie, chodzenie itp.)....

Podpowiedź 361
pełne wysychanie, jest to czas, po jakim warstwa farby wysycha w całej swojej grubości. przykładowo: farby lateksowe wymagają ok. 20 dni, farby alkidowe zaś ok. 30 dni, zanim osiągną stan pełnego wyschnięcia....

Podpowiedź 362
stopień połysku farby czy lakieru, to cecha określająca wielkość odbicia światła padającego na malowaną powierzchnię. im wyższa jest ilość światła odbitego, tym stopień połysku powłoki jest większy. wraz ze zwiększaniem stopnia połysku powłoki wzrasta jej odporność na zmywanie i ścieranie. trzeba je...

Podpowiedź 363
elastyczność, jest to zdolność powłoki farby do przenoszenia naprężeń rozszerzalnościowych wraz z podłożem (kurczenia się przy niskich temperaturach i rozszerzania w wyższych)....

Podpowiedź 364
zmywalność, jest to odporność powłoki farby na zmywanie wodą ciepłą z dodatkiem słabych detergentów. ...

Podpowiedź 365
trwałość farby czy lakieru, jest to odporność powłoki na szorowanie, zmywanie oraz promieniowanie uv....

Podpowiedź 366
chemoodporność powłoki farby czy lakieru, jest to klasyfikowana odporność na różne chemikalia i o różnym ich stężeniu oraz czasie kontaktu: od krótkotrwałego po stały....

Podpowiedź 367
każda farba składa się z czterech podstawowych grup składników: §          żywic §          pigmentów §          rozpuszczalnika §     ...

Podpowiedź 368
nazwy techniczne farb pochodzą od nazwy użytej w nich żywicy (olejna, alkidowa, uretanowa, lateksowa, poliuretanowa, epoksydowa, akrylowa itd.)....

Podpowiedź 369
generalnie, farby podkładowe stosuje się w celu uszczelnienia porowatych podłoży (wyrównanie chłonności) oraz w celu wzmocnienia podłoża - przed naniesieniem farby nawierzchniowej....

Podpowiedź 370
farby podkładowe stosowane na stal powinny zawierać inhibitory korozji zapobiegające utlenianiu żelaza i rozwojowi rdzy. dobre farby podkładowe antykorozyjne są na bazie żywicy alkidowej....

Podpowiedź 371
farby podkładowe do drewna na zewnątrz powinny zawierać duże ilości oleju lnianego ze względu na właściwości podkładu (elastyczność i miękkość)....

Podpowiedź 372
farby podkładowe do drewna wewnętrznego (bezbarwne) powinny zawierać rozpuszczalnik, który powoduje podnoszenie się i utwardzanie wolnych włókien drewna, dzięki czemu ułatwia się ich pozbywanie podczas procesu szlifowania drewna (najlepiej papierem ściernym nr 220). na taką powierzchnię nanosi się f...

Podpowiedź 373
w przypadku konieczności lakierowania i barwienia drewna, najpierw wykonać trzeba bejcowanie, a po wyschnięciu nanosi się farbę podkładową do drewna i szlifuje stojące włókna. na koniec nanosi się lakier....

Podpowiedź 374
emalie podkładowe (głównie alkidowe barwne) oprócz podnoszenia włókien drewna (łatwość wygładzania przez szlifowanie), wyrównują kolor podłoża oraz jego porowatość, dzięki czemu uzyskuje się jednolity kolor i stopień połysku po naniesieniu warstwy nawierzchniowej....

Podpowiedź 375
do wyrównania chłonności oraz faktury płyt gipsowo-kartonowych powinno się stosować podkładowe farby lateksowe - zarówno przed malowaniem, jak i pod tapety winylowe, pozwala potem na zrywanie starych tapet bez uszkadzania warstwy kartonu płyt g-k....

Podpowiedź 376
na podkładowe farby lateksowe czy alkidowe można nanosić zarówno farby lateksowe, jak i alkidowe....

Podpowiedź 377
farby podkładowe paroizolacyjne lateksowe wytwarzają duży opór dyfuzyjny wobec pary wodnej (stosowane w koniecznych przypadkach we wnętrzach) i mogą być po wyschnięciu malowane zarówno farbą lateksową, jak i alkidową....

Podpowiedź 378
w przypadku pomalowania metali ocynkowanych farbą alkidową nawierzchniową, po pewnym czasie dochodzi do wydzielania kwasów, które wchodząc w reakcję chemiczną z cynkiem i osłabiają przyczepność farby na tyle, że ta odspaja się i łuszczy. żeby temu zapobiec, trzeba malowanie poprzedzić naniesieniem s...

Podpowiedź 379
w przypadkach specjalnych (miejsca szczególnie ważne) metale można pokrywać specjalną farbą podkładową cynkową (organiczną lub nieorganiczną) zamiast ocynkowania. farbę taką można pokrywać farbami epoksydowymi, winylowymi lub poliuretanowymi....

Podpowiedź 380
epoksydowe farby podkładowe są 2-składnikowe (żywica oraz utwardzacz) i doskonale sprawdzają się na podłożach gładkich (laminaty, włókno szklane, blacha ocynkowana), gdyż osiągają niezwykle dużą przyczepność do podłoża i są chemoodporne. farby te można pokrywać farbami alkidowymi, ale nie później ni...

Podpowiedź 381
lakiery z połyskiem, to farby bez pigmentów barwiących, ale zawierające dodatki przyśpieszające wysychanie, zapewniające adhezję i inne wymagane właściwości fizyczne i użytkowe....

Podpowiedź 382
lakiery z półpołyskiem lub półmatowe, zawierają te same składniki co lakiery z połyskiem, ale także pigmenty wypełniające obniżające stopień połysku. pigmenty te po wyschnięciu stają się przezroczyste....

Podpowiedź 383
lakiery nie są tak trwałe jak farby czy bejce. podczas lakierowania należy nałożyć minimum 5 warstw, a potem co roku należy wykonywać regenerację przez nałożenie jednej cienkiej warstwy takiego samego lakieru. jeśli się tego zaniedba, powłoka lakieru może pękać, a jeśli to nastąpi, regeneracja już n...

Podpowiedź 384
często lepiej jest zastosować bejcę półprzezroczytą niż lakier, gdyż jej trwałość wynosi 2 - 3 lata. lakiery z połyskiem mają większą trwałość i wytrzymałość na ścieranie, niż lakiery o pozostałym stopniu połysku....

Podpowiedź 385
farby i lakiery nanosi się wieloma sposobami: §          pędzlem §          wałkiem malarskim §          gąbką malarską §      &nbs...

Podpowiedź 386
do farb lateksowych (akrylowych) używa się pędzli z włosia nylonowego, ale nie z włosia naturalnego, gdyż woda zawarta w farbach lateksowych wsiąka we włosie i powoduje jego odkształcenie utrudniające malowanie....

Podpowiedź 387
pędzle z włosia naturalnego należy stosować do farb nie zawierających wody....

Podpowiedź 388
wszystkie wałki malarskie można stosować do wszystkich rodzajów farb....

Podpowiedź 389
farby alkidowe z połyskiem lub półpołyskiem schną dłużej, ale są lepiej rozpływne i nie pozostawiają śladów po malowaniu niż te same farby w wydaniu matowym lub półmatowym....

Podpowiedź 390
w przypadku malowania drewna surowego, zawsze najpierw trzeba nanieść specjalny podkład i po jego całkowitym wyschnięciu wykonać szlifowanie celem usunięcia włókien drewna. następnie można nanosić wybraną warstwę nawierzchniową....

Podpowiedź 391
do malowania lub lakierowania podłóg, gdzie wymagana jest duża odporność na ścieranie, należy stosować raczej wyroby poliuretanowe....

Podpowiedź 392
do malowania posadzek betonowych domowych należy stosować farby epoksydowe lub poliuretanowe, z tym, że pierwszą warstwę zawsze należy rozcieńczać w 20-30 % celem zapewnienia głębokiej penetracji pierwszej warstwy jako podkładu....

Podpowiedź 393
w przypadku malowania posadzek betonowych przemysłowych wskazane jest poprzedzenie takiego malowania trawieniem betonu kwasem solnym rozcieńczonym wodą w proporcji 1:3 (dodając kwas do wody!) przez polewanie posadzki np. konewką. czas trawienia powinien wynosić ok. 5 minut (w tym czasie kwas w reakc...

Podpowiedź 394
do malowania płyt gipsowo-kartonowych najlepsze są farby lateksowe we wszystkich odmianach - bez konieczności stosowania farb podkładowych. jeśli do tych płyt zastosuje się farbę alkidową (dla zwiększenia jej trwałości), wówczas należy najpierw wykonać gruntowanie farbą podkładową lateksową (uszczel...

Podpowiedź 395
odmianą farb lateksowych są farby akrylowe cechujące się wysoką zdolnością do zachowania połysku i kolorów - porównywalną do utwardzalnych farb poliuretanowych. doskonale nadają się na zewnątrz (głównie powierzchnie metalowe konstrukcyjne) jak i wewnątrz (na podłoża mineralne, drewniane i metalowe)....

Podpowiedź 396
farby wewnętrzne mogą być w następujących stopniach połysku: §          mat (lateksowe lub alkidowe) - idealne do ścian i sufitów mieszkań, §          półmat jedwabisty (lateksowe) - łatwiej zmywalne niż mato...

Podpowiedź 397
farby zewnętrzne muszą mieć zwiększoną odporność na różnice temperatur, szoki termiczne, deszcze, mróz oraz promieniowanie uv (słoneczne). ...

Podpowiedź 398
farby zewnętrzne alkidowe mają większą zawartość olejów niż wewnętrzne tej odmiany, bowiem to zapewnia większą elastyczność powłoki po wyschnięciu. farby te nie powinny być stosowane na powierzchniach silnie nasiąkliwych (beton, beton komórkowy, tynki). ...

Podpowiedź 399
na powierzchniach silnie nasiąkliwych (beton, beton komórkowy, tynki) bardzo dobrze sprawdzają się farby lateksowe. nie wymagają one stosowania farb podkładowych, gdyż są samogruntujące na tych podłożach, jednakże powinno być stosowane poprzedzające głębokie gruntowanie wyrównujące chłonność podłoża...

Podpowiedź 400
farby zewnętrzne lateksowe mają inną żywicę lateksową niż farby wewnętrzne, tj. mają żywicę akrylową - posiadającą wysokie te parametry wytrzymałościowe. ponadto, farby te mają zwiększoną odporność na działanie zasad (konieczną dla podłoży na bazie cementu)....

Podpowiedź 401
farby poliuretanowe są dość trudne do nanoszenia, ale posiadają najwyższą trwałość ze wszystkich farb. nanosi się je na farby podkładowe epoksydowe lub farby podkładowe cynkowe....

Podpowiedź 402
do malowania elementów wykonanych z aluminium (blachy, parapety, słupki itp.), należy wykonać: - gruntowanie alkidową farbą podkładową celem zapewnienia wymaganej przyczepności, a potem malowanie nawierzchniowe przez naniesienie dwóch warstw farby lateksowej lub alkidowej w zależności od wymaganego...

Podpowiedź 403
do malowania elementów wykonanych z blach ocynkowanych (rynny, rury spustowe, pokrycia dachowe, parapety itp.), należy zawsze wykonać: §          odtłuszczenie blachy benzyną lakową lub innym rozpuszczalnikiem benzynowym, §     ...

Podpowiedź 404
farby zewnętrzne mogą być w następujących stopniach połysku: §          mat (lateksowe) - charakteryzują się wyjątkową trwałością i nie wymagają stosowania farb podkładowych, ponadto są dyfuzyjne wobec pary wodnej, §      &...

Podpowiedź 405
bejce dzielą się na: §          kryjące - pozostawiające wyraźny rysunek słojów lecz zakrywające mikrostrukturę oraz różnice w zabarwieniu drewna, §          półprzezroczyste - zawierające znacznie mniej pigm...

Podpowiedź 406
bejce na bazie lateksu słabo wnikają w głąb drewna i raczej pozostają na jego powierzchni, przez co nie nadają się na użytkowane powierzchnie poziome. na użytkowane powierzchnie poziome doskonale nadają się bejce alkidowe, gdyż wnikają głęboko w drewno. szczególnie atrakcyjne efekty (widoczny rysu...

Podpowiedź 407
na powierzchniach pionowych bardziej trwałe są kryjące bejce lateksowe niż kryjące bejce alkidowe....

Podpowiedź 408
do sklejki oraz płyt wiórowych nie jest wskazane stosowanie bezpośrednie bejc lateksowych, gdyż zawarta w nich woda wnika w materiał powodując ich rozwarstwianie oraz deformację kształtów. w takich przypadkach najpierw należy nanieść specjalną alkidową farbę podkładową....

Podpowiedź 409
żadna bejca nie jest tak trwała jak farba. ...

Podpowiedź 410
trwałość bejc półprzezroczystych wynosi ok. 2 lat. trwałość bejc kryjących wynosi 3 do 4 lat....

Podpowiedź 411
trwałość farb wynosi 5 do 6 lat....

Podpowiedź 412
płoty i ogrodzenia drewniane zaleca się malować bejcą, a nie farbą, gdyż drewno wystawione na zmienne warunki atmosferyczne musi mieć umożliwioną dyfuzję pary wodnej, co bejca bez trudu zapewnia. w przypadku farb, nacisk pary wodnej spowoduje pękanie i łuszczenie się farby, ze względu na jej duży op...

Podpowiedź 413
farby lateksowe mają w składzie te same pigmenty co farby alkidowe, tj. dwutlenek tytanu, pigmenty barwne oraz pigmenty uzupełniające, a bazą jest żywica lateksowa. jako rozpuszczalnik w farbach tych stosuje się wodę...

Podpowiedź 414
żywica lateksowa rozpuszczona w wodzie tworzy zawiesinę mikrokuleczek lateksu. podczas odparowywania wody, kuleczki wiążą się z pigmentem, zbliżają się do siebie i zlewają tworząc trwałą błonę ochronną szczelnie pokrywającą podłoże. żeby jednak tak było, musi być spełniony podstawowy warunek: temper...

Podpowiedź 415
lateksowe farby z połyskiem po wyschnięciu wytwarzają mocną powłokę, bowiem żywicy lateksowej jest na tyle dużo, że cząsteczki lateksu w całości otaczają cząsteczki pigmentu, a na skraju powłoki jest wyłącznie lateks. jednak zagęszczenie cząstek pigmentu jest dość małe i przez to zdolności krycia są...

Podpowiedź 416
lateksowe farby z półpołyskiem i półmatowe po wyschnięciu wytwarzają średnio mocną powłokę, bowiem żywicy lateksowej jest znacznie mniej niż w farbach z połyskiem i cząsteczki lateksu nie w całości otaczają cząsteczki pigmentu, a na skraju powłoki jest lateks oraz widoczne cząstki pigmentu. dzięki t...

Podpowiedź 417
lateksowe farby matowe po wyschnięciu wytwarzają słabą powłokę, bowiem żywicy lateksowej jest najmniej i cząsteczki lateksu w znacznie mniejszym stopniu otaczają cząsteczki pigmentu, a na skraju powłoki są głównie cząstki pigmentu. dzięki temu zdolności krycia tej farby są największe - są to wyroby ...

Podpowiedź 418
lateksowe farby z połyskiem nadają się głównie do miejsc o częstym myciu, szorowaniu oraz natężeniu ruchu, ale wymagać będą naniesienia kilku warstw. głównym obszarem stosowania są wnętrza, bowiem farba ta stawia duży opór dyfuzyjny wobec pary wodnej i często może być stosowana jako warstwa paroizol...

Podpowiedź 419
lateksowe farby z półpołyskiem i półmatowe nadają się do miejsc o koniecznej podwyższonej sile krycia tj. na podłoża nowe i jeszcze nie malowane....

Podpowiedź 420
lateksowe farby matowe nadają się do miejsc o wymaganej wysokiej sile krycia, ale o niskim oporze dyfuzyjnym wobec pary wodnej, tj. np. na elewacje. ...

Podpowiedź 421
farby lateksowe często są nazywane farbami akrylowymi, bowiem tak naprawdę, zawierają wodną dyspersję różnych żywic (polimerów) jako spoiwa. reakcja wiązania tych polimerów głównie polega na silnym łączeniu się ze sobą pojedynczych elementów (monomerów). współczesne spoiwa są wodorozcieńczalne i głó...

Podpowiedź 422
dzięki współcześnie mocno rozwiniętej chemii, powstaje ogromna ilość wersji i odmian farb o różnym przeznaczeniu: od typowej powszechnego użytku, do specjalistycznych....

Podpowiedź 423
farby akrylowe charakteryzują się większą trwałością niż farby winylowe....

Podpowiedź 424
ciekawą właściwość mają zawarte w farbach lateksowych (akrylowych) pigmenty wypełniające. po zwilżeniu ich żywicą lateksową, stają się one niemal przezroczyste - przez co maleje zdolność krycia farby. jednakże z chwilą, gdy powłoka wyschnie, pigmentom tym wraca ich naturalny kolor i farba osiąga zwi...

Podpowiedź 425
farby lateksowe lepiej zachowują kolor i połysk niż farby alkidowe, a ich trwałość jest zdecydowanie większa niż farb olejnych czy alkidowych....

Podpowiedź 426
farby lateksowe są przyjazne w stosowaniu, bowiem narzędzia pracy czy ręce są łatwo zmywalne z farby po użyciu wody z mydłem (tylko w stanie świeżym). istotny jest też fakt, iż farby lateksowe podczas wysychania nie wydzielają szkodliwych związków a ich zapach jest ledwie wyczuwalny. są bardziej bez...

Podpowiedź 427
farby lateksowe są mniej odporne na ścieranie, mniej się rozpływają, mniej kryją i są bardziej miękkie niż np. farby alkidowe....

Podpowiedź 428
farby akrylowe tworzą powłokę przez odparowanie rozpuszczalnika (wysychanie fizyczne). jako rozpuszczalniki stosuje się alkohole cykliczne, estry, ketony. farby te schną bardzo szybko dając powłoki bardzo odporne na warunki atmosferyczne. nie ulegają degradacji pod wpływem promieniowania uv (pod war...

Podpowiedź 429
rolą farb ogniochronnych jest opóźnienie lub uniemożliwienie zapalenia się, a także zapobieganie przegrzewaniu się pokrytych nimi materiałów. ...

Podpowiedź 430
produkuje się dwa rodzaje farb ogniochronnych: §          farby zawierające substancje, które łatwo rozkładają się w warunkach podwyższonej temperatury. towarzyszy temu wydzielanie się gazów niepalnych, które odcinają dopływ tlenu z otoczenia do zabezpie...

Podpowiedź 431
farbami ognioochronnymi w praktyce pokrywa się elementy konstrukcje z drewna, betonu lub stali. powłoki ognioochronne spełniają także funkcje antykorozyjne....

Podpowiedź 432
farby olejne pierwotnie wytwarzane były na bazie oleju lnianego (jako żywicy) z benzyną lakową (jako rozpuszczalnikiem). jednakże farby te dawały miękką i elastyczną powłokę po wyschnięciu, a ich główną wadą był długi czas wysychania....

Podpowiedź 433
farby olejne współczesne wytwarzane są na bazie żywicy alkidowej. dzięki temu wysychają znacznie krócej, a powłoka zachowuje znaczną elastyczność (niż farb olejnych pierwotnych) i jest znacznie bardziej trwała....

Podpowiedź 434
chcąc otrzymać farbę olejną dającą powłokę miękką i elastyczną (stosowaną na zewnątrz budynków), podczas produkcji dodaje się więcej oleju lnianego niż żywicy alkidowej, a wyrób taki nazywa się farbą olejną....

Podpowiedź 435
chcąc otrzymać farbę olejną dającą powłokę mniej miękką i mniej elastyczną (stosowaną głównie do wnętrz), podczas produkcji dodaje się więcej żywicy alkidowej niż oleju lnianego, a farbę nazywa się emalią alkidową lub farbą ftalową (ze względu na zawartość bezwodnika ftalowego w żywicy alkidowej)....

Podpowiedź 436
chcąc otrzymać farbę olejną dającą powłokę twardą (stosowaną na miejsca wymagające zwiększonej twardości), podczas produkcji dodaje się więcej żywicy alkidowej niż oleju lnianego oraz dodatkowo dodaje się żywicę poliuretanową, a farbę nazywa się emalią poliuretanową....

Podpowiedź 437
w handlu występują pojęcia „farby” oraz „emalie”. emalie zawsze dają powłoki bardziej twarde niż farby....

Podpowiedź 438
farby alkidowe wysychają w ten sposób, że rozpuszczalnik ulatnia się do atmosfery, a żywica alkidowa wchodzi w chemiczną reakcję z tlenem z otoczenia (oksydacja) i twardniejąc tworzy błonę na podłożu. wszystkie rodzaje farb alkidowych muszą być przez to nanoszone cienką warstwą....

Podpowiedź 439
farby alkidowe żółkną w miarę upływu czasu, bowiem zawarty w nich olej lniany ma taką właśnie tendencję. im tego oleju jest mniej, tym żółknięcie farby jest mniejsze, ale maleje wtedy zdolność do zachowania połysku i koloru, która i tak jest mniejsza niż np. farb lateksowych....

Podpowiedź 440
farby alkidowe ulegają pewnemu zmydleniu oraz miękną w wodzie, przez co nie mogą być stosowane do powierzchni narażonych na ciągły kontakt z wodą. nie są także odporne na działanie chemikaliów i rozpuszczalników. farb tych nie zaleca się stosować do powierzchni alkalicznych (świeże tynki, powierzchn...

Podpowiedź 441
opakowania z farbą alkidową powinny być szczelnie zamknięte i przechowywane w temperaturach poniżej +25 oc, co zapobiega nadmiernemu powstawaniu kożucha w opakowaniu....

Podpowiedź 442
farby silikatowe - inaczej nazywane jako krzemianowe - produkowane są na bazie spoiwa w postaci potasowego szkła wodnego....

Podpowiedź 443
wysychanie farb silikatowych jest powolne, gdyż proces wiązania szkła wodnego jest powolny, dlatego też lepkość farb silikatowych stale zmienia się podczas wysychania i zwykle ustala się po 7 - 10 dniach od naniesienia (zależnie od składu chemicznego pigmentów i wypełniaczy). ...

Podpowiedź 444
dzięki zastosowaniu szkła wodnego powłoka z farby silikatowej jest dyfuzyjna wobec pary wodnej, ale otwarte pory powłoki są łatwo dostępne dla wody. poprawę odporności na wodę można uzyskać jedynie przez zastosowanie podczas produkcji farby preparatów hydrofobowych (związków powodujących niezwilżaln...

Podpowiedź 445
zwykle przed nanoszeniem farb silikatowych podłoże gruntuje się rozworem szkła wodnego. dzięki temu podłoże wzmacnia się i zostaje wyrównana jego chłonność....

Podpowiedź 446
przed malowaniem starych fasad, konieczne jest zmywanie podłoża wodą pod ciśnieniem (nawet z dodatkiem detergentów usuwających sadzę czy tłuszcz), a przed malowaniem farbą silikatową konieczne jest gruntowanie preparatem silikatowym. zapewnia to farbie silikatowej prawidłowe wysychanie (zapobiegnie ...

Podpowiedź 447
ważną zaletą farb silikatowych jest możliwość ich nanoszenia na świeże tynki cementowo-wapienne, bowiem są one odporne na agresywne działanie alkalicznych składników tynków mineralnych. dzięki temu unika się przebarwień po naniesieniu jaśniejszej farby na ciemniejsze podłoże tynku....

Podpowiedź 448
powłoka wykonana z farby silikatowej doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni. dużą zaletą farb silikatowych jest znaczna odporność na suche zabrudzenia (ze względu na brak powstawania ładunków elektrostatycznych)....

Podpowiedź 449
farby silikonowe są wytwarzane na bazie spoiwa w postaci polimerów krzemoorganicznych. są to bardzo wartościowe wyroby malarskie, bowiem łączą one w sobie zalety farb silikatowych i dyspersyjnych. charakteryzują się niskim oporem dyfuzji wobec pary wodnej i dwutlenku węgla, a także dużą odpornością ...

Podpowiedź 450
farby silikonowe są wodorozcieńczalne, co wykorzystuje się do silnego wzmacniania podłoży mineralnych, po dodaniu wody do farby nanoszonej w pierwszej warstwie....

Podpowiedź 451
farby silikonowe są najchętniej stosowana do konserwacji i renowacji obiektów zabytkowych lub przy osuszaniu zawilgoconych....

Podpowiedź 452
farba silikonowa po wyschnięciu wytwarza siatkę połączeń molekularnych polimerów taką, że odległości między nimi są na tyle małe, że woda nie wnika poprzez nie oraz na tyle duże, że para wodna czy dwutlenek węgla przenika swobodnie przez powłokę - w obie strony. ...

Podpowiedź 453
efekt hydrofobowy farb silikonowych jest dużo silniejszy niż innych farb fabrycznie modyfikowanych hydrofobowo, dzięki czemu powłoka farby silikonowej jest mało nasiąkliwa przez wodę (brak warunków do skażenia mikrobiologicznego)....

Podpowiedź 454
farby silikonowe mają niską skłonność do zabrudzeń, gdyż powłoka farby silikonowej posiada właściwości antyadhezyjne, a brud i kurz są mniej przyczepne do elewacji. elewacja łatwo sama się  oczyszcza pod wpływem opadów atmosferycznych. ...

Podpowiedź 455
farba silikonowa posiada doskonałą przyczepność do wszelkich podłoży mineralnych, co jest szczególnie ważne przy malowaniu starych lub zniszczonych obiektów. powłoka uzyskana farbą silikonową jest gładka i matowa....

Podpowiedź 456
farba silikonowa podczas nanoszenia wytwarza małe naprężenia wewnętrzne w cząsteczkach emulsji silikonowych, co eliminuje znane powszechnie z innych farb zjawisko powstawania pęcherzy na świeżej powłoce. ...

Podpowiedź 457
farby wapienne (proszkowe) są zbudowane na bazie roztworu mleka wapiennego, które jest zawiesiną wapna gaszonego w wodzie. reakcją zachodzącą podczas procesu wiązania i wysychania farb wapiennych jest karbonatyzacja....

Podpowiedź 458
farba wapienna jest jedyną farbą przeznaczoną bez ograniczeń do malowania elewacji obiektów zabytkowych, gdyż charakteryzuje się bardzo dobrą przepuszczalnością pary wodnej (małym oporem dyfuzyjnym wobec pary wodnej) i brakiem połysku....

Podpowiedź 459
istotną wadą farb wapiennych jest wysoka nasiąkliwość powłoki po wyschnięciu, co powoduje, że chronią elewację na krótko, gdyż powłoka jest silnie narażona na zabrudzenia oraz korozję biologiczną. ...

Podpowiedź 460
farby winylowe (także poliwinylowe) są produkowane na bazie spoiwa w postaci kopolimerów chlorku winylu i innych związków winylowych. są wytwarzane jako farby typu hb (dające nakładać się grubą powłoką w jednym natrysku)....

Podpowiedź 461
z uwagi na dużą lotność rozpuszczalników zawartych w farbach winylowych, nie należy ich stosować zarówno przy ciepłej, jak i wietrznej pogodzie - ze względu na możliwość powstania „suchego natrysku” oraz zbyt szybkie powierzchniowe wysychanie i zamykanie cząsteczek rozpuszczalników w powłoce - w nas...

Podpowiedź 462
farby winylowe wysychają fizycznie, tj. przez odparowanie rozpuszczalników, które są bardzo lotne i proces schnięcia przebiega stosunkowo szybko....

Podpowiedź 463
farby winylowe są odporne na kwaśne i alkaliczne środowisko, a także odporne na oleje mineralne i allifatyczne rozpuszczalniki. nie są jednak odporne na estry i ketony. ...

Podpowiedź 464
w porównaniu do farb chlorokauczukowych, farby winylowe dają powłoki nieco twardsze i bardziej odporne na czynniki atmosferyczne. są od nich także bardziej dekoracyjne. odpowiednimi rozpuszczalnikami dla tych farb są estry i ketony, zaś rozcieńczalnikami są aromatyczne węglowodory np. ksylen lub tol...

Podpowiedź 465
przeprowadzone w 2004 roku badania pięćdziesięciu pięciu farb oferowanych na rynku europejskim jako silikonowe, wykazały, że jedynie czternaście z nich spełnia wymagania jakościowe stawiane takim farbom. obok produktów czysto-silikonowych znalazły się nie tylko farby silikonowe zubożone w zakresie s...

Podpowiedź 466
podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony w hydroizolacji w obszarze podziemnym, jest bezwzględne zapewnienie ciągłości wszystkich trzech składowych, tj.: - pionowej na powierzchni ścian fundamentowych od strony gruntu, - poziomej pod ścianami fundamentowymi (na ławie lub płycie), - poziome...

Podpowiedź 467
w polsce jako poziomą hydroizolację powszechnie stosuje się papę na lepiku lub termozgrzewalną. wykonawca układa ją na podkładzie betonowym, a następnie wywija na otaczających ścianach czy słupach. jego uwaga koncentruje się na zapewnieniu szczelności na zakładach poszczególnych pasów papy. nie zauw...

Podpowiedź 468
wyniesienie betonu podkładowego podłogi na gruncie na poziom wyższy niż górny poziom ławy wymaga specjalnego przygotowania pionowej części hydroizolacji na ścianie - w przeciwnym razie wilgoć z gruntu będzie wnikać w dolne partie ścian i kapilarnie podniesie się powyżej podłogi....

Podpowiedź 469
na warstwie kruszywa układanego pod podłogą na gruncie, trzeba ułożyć ochronną folię pe grubości 0,2 mm, układaną na zakład 35 cm. folię należy wywinąć na boczne powierzchnie ścian. zabezpieczy ona przed wypływaniem zawiesiny cementowej i drobnych frakcji kruszywa podczas układania warstwy podkładow...

Podpowiedź 470
przed wylaniem betonu podkładowego podłóg na gruncie, przy ścianach oraz słupach należy umieścić wkładki dystansowe z pasm pianki pu lub styropianu grubości 6 - 10 mm, których zadaniem będzie uniemożliwienie przenoszenia naprężeń od twardniejącego i pracującego termicznie betonu....

Podpowiedź 471
nanoszenie hydroizolacji polimerowo-bitumicznej na betonie mokrym jest zabronione, gdyż proces utwardzania masy może zostać poważnie zakłócony lub uniemożliwiony....

Podpowiedź 472
jest możliwość układania hydroizolacji polimerowo-bitumicznej na betonie zbyt wilgotnym, ale nie wcześniej niż po 14 dniach od jego wylania - pod warunkiem, że przed ułożeniem masy polimerowo-bitumicznej (przynajmniej dwa dni wcześniej) należy wykonać podwójną warstwę uszczelniającą, wcierając w bet...

Podpowiedź 473
podczas układania pierwszej warstwy hydroizolacji poziomej (najczęściej pacą lub szczotkami) wzdłuż wszystkich ścian trzeba zatopić specjalną taśmę uszczelniającą wykonaną ze zbrojonego kauczuku syntetycznego. taśmę tę należy także zatopić w linii szczelin dylatacyjnych - symetrycznie. w osi szczeli...

Podpowiedź 474
w przypadku występowania wody naciskającej w poziomie posadowienia budynku, racjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie żelbetowej płyty dennej - zamiast posadowienia na ławach. płytę taką wylewa się na warstwie hydroizolacji leżącej na betonie podkładowym. ...

Podpowiedź 476
mineralne szlamy uszczelniające występują w dwóch postaciach jako sztywne i elastyczne. pierwsze charakteryzują się dużą twardością i wytrzymałością na ściskanie (50 - 60 mpa). drugie, dzięki dużej zawartości specjalnych polimerów, mimo właściwości utwardzania hydraulicznego, charakteryzują się znac...

Podpowiedź 475
posadowienie na nośnej płycie z betonu wodoszczelnego jest mniej pracochłonne niż na klasycznej płycie żelbetowej, jednakże wymusza dużo większą staranność wykonywania prac ze względu na szczególne znaczenie właściwego doboru sortymentu kruszywa, dodatków, dawki i rodzaju cementu, a także odpowiedni...

Podpowiedź 477
mineralne szlamy uszczelniające sztywne, ze względu na swoją konstrukcję, nadają się tylko na podłoża stabilne (po zakończonym procesie twardnienia i kurczenia), bez spękań....

Podpowiedź 478
mineralne szlamy uszczelniające elastyczne zostały tak skonstruowane, aby mogły w pewnym stopniu przenosić naprężenia zginające i rozciągające. ponadto posiadają zdolność krycia rys i spękań w zakresie 0,3 - 0,7 mm....

Podpowiedź 479
dla potrzeb izolowania powierzchni w obiektach istniejących, skonstruowano uszczelniające mineralne szlamy specjalne, które wiążą w środowisku siarczanów nie tracąc na sile przylegania czy dyfuzji pary wodnej, a ich wytrzymałość na ściskanie sięga nawet 60 mpa....

Podpowiedź 480
hydroizolacyjne powłoki polimerowo-bitumiczne występują w dwóch odmianach: bezrozpuszczalnikowe i zawierające rozpuszczalniki. bezrozpuszczalnikowe stosuje się wszędzie tam, gdzie będą układane płyty styropianowe (dowolnej gęstości). powłoki bitumiczne występują w wersji grubo- oraz cienkopowłokowej...

Podpowiedź 481
niezależnie od techniki nakładania, hydroizolacja uzyskuje odpowiednią wytrzymałość na napór wody przy nadaniu wymaganej grubości powłoki. dlatego nanosi się większą ilość warstw cienkopowłokowych niż grubopowłokowych. dla zapewnienia możliwości samokontroli grubości powłoki przez pracownika, niektó...

Podpowiedź 482
zwykłe masy polimero-bitumiczne (jednoskładnikowe) wiążą około 24 godziny, natomiast odporność na deszcz uzyskują zwykle po 6 - 12 godzinach (zależnie od temperatury podłoża i otoczenia). aby uzyskać wczesną odporność na deszcz i pełne utwardzenie, znaczący producenci wytwarzają odmiany 2-składnikow...

Podpowiedź 483
szczelność hydroizolacji polimerowo-bitumicznych  (niezależnie od odmiany) uzyskuje się przez nanoszenie kolejnych warstw (przynajmniej dwóch) masy. w przypadkach podłoży tzw. trudnych lub przy występowaniu dużych nacisków wody napierającej, stosować należy specjalne wkładki zbrojące z tkaniny ...

Podpowiedź 484
po utwardzeniu hydroizolacje polimerowo-bitumiczne posiadają niezwykle istotne cechy odróżniające je od hydroizolacji tradycyjnych. najważniejsze to: §          szczelność na napór nawet 70 m słupa wody, §        ...

Podpowiedź 485
wszystkie hydroizolacje bezspoinowe, mimo że są wodoszczelne, z uwagi na swą elastyczność są narażone na mechaniczne uszkodzenia zarówno związane z zasypywaniem wykopów jak też działaniem korzeni czy ostrych resztek budowlanych. z tego względu powinna być bezwzględnie stosowana ochrona hydroizolacji...

Podpowiedź 486
przypadki wilgoci gruntowej i wody nienaciskającej w posadowieniu traktuje się tak samo. wynika to z jednakowej wodoszczelności powłok hydroizolacyjnych wykonanych z mas polimerowo-bitumicznych. dla zabezpieczenia się przed wnikaniem wody gruntowej do konstrukcji budynku, wymaga się co najmniej dwu...

Podpowiedź 487
w przypadku istnienia gruntów przepuszczalnych na całej głębokości wykopu oraz w przypadku zalegania wody gruntowej poniżej posadowienia, możliwe jest oparcie ścian fundamentowych (wylewanych lub prefabrykowanych) na ławach betonowych zbrojonych....

Podpowiedź 488
przed wykonaniem na fundamentach hydroizolacji pionowej, najpierw należy wykonać hydroizolację pionową strefy cokołowej. jeżeli planuje się obłożenie strefy płytkami ceramicznymi, izolację tę wykonać trzeba z wykorzystaniem szlamu mineralnego elastycznego, który nanosi się zawsze w dwóch warstwach -...

Podpowiedź 489
w przypadku występowania w posadowieniu wody naciskającej, budynek posadowić trzeba na żelbetowej płycie zbrojonej dwupasmowo, a nie na tradycyjnych ławach....

Podpowiedź 490
jeżeli mamy do czynienia występowaniem wysokiego poziomu wody gruntowej, lepszym (czasami jedynym) rozwiązaniem jest posadowienie budynku na żelbetowej płycie dennej wykonanej z betonu wodoszczelnego....

Podpowiedź 491
polskie projekty budowlane różnią się, od przygotowywanych przez architektów z zagranicy, brakiem szczegółowych rozwiązań detali. czasami spowodowane jest to wygodnym „zepchnięciem” pojawiających się problemów na wykonawców, którzy podczas poszczególnych etapów prac hydroizolacyjnych zmuszeni są do ...

Podpowiedź 492
podczas projektowania i wznoszenia obiektów zagłębionych musi być przestrzegana podstawowa zasada: im głębiej pod ziemią stosujemy hydroizolacje oraz im większy jest spodziewany napór wody, tym więcej uwagi należy poświęcić jakości prac i tym staranniej przygotować rozwiązania detali hydroizolacji....

Podpowiedź 493
w przypadku, gdy pozioma hydroizolacja na ławie ma być wykonana z papy bitumicznej, szczególnie należy zadbać o wystający poza lico ściany pas papy. od tego zależy zapewnienie silnego i trwałego zespolenia pasa z dużo później nanoszoną hydroizolacją pionową ściany....

Podpowiedź 494
dla zapewnienia odpowiednio szczelnego zespolenia dwóch hydroizolacji (na ławie i pod podłogą), pas papy powinien wystawać 7 do 10 cm poza lico ściany zarówno po jej zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie. ...

Podpowiedź 495
jeżeli wystający pas papy na ławie jest zanieczyszczony, nie wolno go w takim stanie łączyć z hydroizolacją poziomą podłogi. najpierw należy wystający pas papy zregenerować przez posmarowanie go preparatem zawierającym bitum i rozpuszczalnik....

Podpowiedź 496
szczeliny dylatacyjne stosuje się w celu ochrony konstrukcji budynku przed powstaniem rys i pęknięć. projektuje się je wszędzie tam, gdzie występować może: §          nierówne osiadanie gruntu, §          wyd...

Podpowiedź 497
w przypadku wody nienaciskającej, uszczelnienie dylatacji w obszarze posadowienia wykonuje się zatapiając wzdłuż szczeliny, po obu jej stronach, w świeżą masę hydroizolacyjną specjalną kauczukową taśmę wodoszczelną, jednocześnie kształtując „fałdę” skierowaną w dół....

Podpowiedź 498
w przypadku wody naciskającej, uszczelnienie dylatacji w obszarze posadowienia wykonuje się po ułożeniu zbrojenia, a przed betonowaniem mocowanie specjalnej taśmy dylatacyjnej z kompensacją, którą łączy się w miejscach sztukowania lub skrzyżowań dylatacji przez zgrzewanie (zgodnie z opisem techno-lo...

Podpowiedź 499
w przypadku występowania wody nienaciskającej nie ma znaczenia, w którym miejscu rury instalacyjne przechodzą przez ścianę fundamentową. warunkiem jest przeprowadzenie ich prostopadle do niej....

Podpowiedź 500
przejścia rur przez ścianę fundamentową  w przypadku występowania wody naciskającej, zawsze należy projektować możliwie najwyżej w stosunku do zwierciadła wody gruntowej. w tym przypadku uszczelnienie wykonuje się używając specjalnych kołnierzy osłonowych....

Podpowiedź 501
posadzka garaży czy parkingów podziemnych musi być odwodniona, najlepiej za pomocą odwodnienia liniowego z rusztem ażurowym - pozwalającym odprowadzać wodę kapiącą z samochodów lub z okresowego mycia posadzki....

Podpowiedź 502
w przypadku występowania wody naciskającej najlepiej jest zastosować posadowienie na żelbetowej płycie wodoszczelnej, a same korytka odwodnień liniowych posadzki montować w odpowiednio pogrubionej warstwie jastrychu garażu podziemnego....

Podpowiedź 503
plomba - potoczny zwrot w języku architektów - określa nową zabudowę lokalizowaną jako przylegająca do budynku istniejącego. jednym z trudniejszych zagadnień do rozwiązania w takim obiekcie jest podziemna hydroizolacja pionowa i pozioma fundamentowych ścian przylegających. o trudności tego zagadnien...

Podpowiedź 504
niezależnie od głębokości posadowienia budynku, wokół jego ścian fundamentowych oraz pod posadzką w piwnicy w gruncie zawsze występuje wilgoć. powodem jest znane, lecz często zapominane zjawisko włoskowatości czyli kapilarnego podciągania wody na skutek istnienia przestrzeni pomiędzy ziarnami w grun...

Podpowiedź 505
w tych warstwach gruntu wokół fundamentów budynku, gdzie równoważy się ilość kapilarnie podciąganej wody z ilością odparowaną do otoczenia, nie występuje parcie wody ku górze. są to warstwy gleby na głębokości kilku do kilkunastu cm poniżej poziomu terenu wokół budynku - uważane powszechnie za suche...

Podpowiedź 506
jeżeli gdziekolwiek w strefie zagłębienia fundamentów lub posadzki na gruncie, pojawi się nieciągłość w hydroizolacji, natychmiast podciąganie kapilarne przenosi się na materiały budowlane. podciąganie to jest tym silniejsze, im mniej zwarte jest tworzywo. dlatego w murach wykonanych z cegły lub zwy...

Podpowiedź 507
w gruntach piaszczystych lub ilastych wilgoć kapilarna jest dużo bardziej intensywna niż w żwirowych. zasada jest prosta: im ziarna drobniejsze, tym kanaliki kapilarne posiadają mniejsze rozmiary i tym silniejsze jest podciąganie nimi wody ku górze. ten ruch wody w gruncie wokół posadowienia budynku...

Podpowiedź 508
podstawowym powodem wnikania wody do wnętrza budynku w obszarze podziemnym jest brak ciągłości hydroizolacji poziomej i pionowej....

Podpowiedź 509
zaprojektowanie i wykonanie hydroizolacji w budynkach dobudowywanych „plombach” jest dużo bardziej skomplikowane niż w wolnostojących. hydroizolacje takich obiektów mają pewną specyfikę, bowiem nowa ściana sąsiadująca z budynkiem istniejącym, może być prawidłowo zabezpieczona przed działaniem wilgoc...

Podpowiedź 510
budynki istniejące, do których dostawiamy nowe (tzw. plomby), nie zawsze mają posadowienie spełniające wymogi dzisiaj obowiązujących norm. wznoszone stosunkowo dawno (np. przed ii wojną światową lub w latach szybkiej odbudowy) obiekty zwykle nie posiadają ław fundamentowych, a ściany fundamentowe są...

Podpowiedź 511
podstawową zasadą wykonywania hydroizolacji budynku plombowego jest zastosowanie tzw. ścianki pomocniczej murowanej na nowej ławie, a następnie jej izolowanie w zastępstwie ściany fundamentowej budynku dobudowywanego. jednakże, biorąc pod uwagę możliwość zalegania wody gruntowej pomiędzy sąsiadujący...

Podpowiedź 512
nie zawsze głębokość posadowienia istniejącego budynku jest wystarczająca dla potrzeb budynku dobudowywanego. często plomba musi być posadowiona znacznie niżej. podobny przypadek wystąpi, gdy budynek istniejący nie ma ławy pod ścianą fundamentową. wtedy konieczne będzie wykonanie pod ścianą budynku ...

Podpowiedź 513
szlamy polimerowo-cementowe mają niezwykle cenną zaletę - po stwardnieniu ich powierzchnia uzyskuje chropowatą (o dużej szorstkości) strukturę, co pozwala osiągnąć bardzo dobrą przyczepność kleju podczas prac układania płytek ceramicznych lub kamienia. do przyklejania takich płytek stosować należy k...

Podpowiedź 514
projektując i wykonując okładziny w strefie cokołowej należy przewidzieć odstęp pomiędzy płytkami, wynoszący nie mniej niż 10 mm, co zapewni swobodny przepływ pary wodnej przez wszystkie warstwy ściany w tej strefie - mimo paroszczelności samych płytek okładzinowych....

Podpowiedź 515
przystępując do projektowania plomby zawsze należy odkopać fragment fundamentów budynku istniejącego w celu określenia zagłębienia i posadowienia ścian, sprawdzenia ich stanu technicznego oraz hydroizolacji poziomej i pionowej. nieodzowne jest wykonanie przy tym odwiertów stwierdzających rodzaj grun...

Podpowiedź 516
projektant powinien zawsze wyobrazić sobie kolejność prac prowadzonych na budowie i przewidzieć je w projekcie wykonawczym, aby wykonawca nie miał żadnych trudności z wdrożeniem zastosowanego rozwiązania....

Podpowiedź 517
dyrektywy ue ograniczające zużycie energii nie są wynikiem mody czy pomysłów biurokratów, lecz wynikają z dwóch ważnych konieczności: powstrzymania efektu cieplarnianego wokół naszej planety oraz oszczędności zużycia energii z powodu wyraźnie kurczących się zasobów energetycznych ziemi....

Podpowiedź 518
często słyszy się, iż domy energooszczędne to takie, w których wystarczy zastosować po 25-30 cm ocieplenia w ścianach, dachu i podłogach. nic bardziej błędnego! żeby uzyskać dom energooszczędny, trzeba wykonać szereg obliczeń optymalizujących - jeszcze w fazie projektowania....

Podpowiedź 519
projektowanie i budowa domów energooszczędnych, to zupełnie nowe podejście i szeroka współpraca architekta ze specjalistą fizyki budowli, bowiem wymagane jest wspieranie się szeregiem analiz z tego zakresu. jest to wymóg pierwszorzędny! podstawą jest analiza - określająca ekonomicznie uzasadnione wa...

Podpowiedź 520
obliczenia grubości warstw ociepleń podłóg na gruncie oraz fundamentów w budynkach energooszczędnych należy wykonywać dla każdego projektu indywidualnie, gdyż klasa energetyczna budynku musi być zawsze zweryfikowana ilością stopniodni dla danej miejscowości, tj. musi uwzględniać położenie danego bud...

Podpowiedź 521
w dotychczasowej krajowej praktyce projektowej stosuje się zbyt wiele uproszczeń w zakresie ochrony cieplnej budynków. przykładowo, grubość warstw termoizolacyjnych określa się zaledwie według granicznych wartości współczynników przenikania ciepła u wynikających z wytycznych, zaś zagadnienia dyfuzji...

Podpowiedź 522
wielkimi krokami zbliża się czas wznoszenia wyłącznie budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię, co wymusza przestawienie się projektantów na nową metodykę projektowania. będzie także mocno ograniczona, a znana dotąd swoboda wykonawców i inwestorów w wyborze technologii i materiałów. nową i wręcz...

Podpowiedź 523
często słyszy się, iż domy energooszczędne to takie, w których wystarczy zastosować po 25-30 cm ocieplenia w ścianach, podłogach i dachu. nic bardziej błędnego. projektowanie domów energooszczędnych, to szeroka współpraca architekta ze specjalistą fizyki budowli, bowiem wymagane jest wspieranie się ...

Podpowiedź 524
przy projektowaniu domów energooszczędnych podstawową, jest analiza określająca ekonomicznie uzasadnione wartości współczynników przenikania ciepła u poszczególnych przegród budynku. analizę taką wykonuje się po sporządzeniu wstępnego projektu architektonicznego oraz po uzgodnieniu z inwestorem ocze...

Podpowiedź 525
przy projektowaniu domów energooszczędnych, po określeniu ekonomicznie uzasadnionych wartości współczynników przenikania ciepła u poszczególnych przegród budynku, przystępuje się do analizy cieplno-wilgotnościowej tych przegród w aspekcie uniknięcia kondensacji pary wodnej lub jej minimalizacji i wy...

Podpowiedź 526
cechą charakterystyczną stropodachu w układzie klasycznym jest lokowanie warstwy termoizolacyjnej pomiędzy paroizolacją leżącą na stropie, a hydroizolacją przykrywającą stropodach. w ten sposób dąży się do uniezależnienia otoczenia termoizolacji od warunków wewnętrznych i zewnętrznych. biorąc pod uw...

Podpowiedź 527
podczas wykonywania ocieplenia stropodachu niewentylowanego w układzie klasycznym, wykonawca musi zachować szczególną staranność, bowiem niewłaściwe przechowywanie termoizolacji lub dopuszczenie do zamoczenia jej opadami atmosferycznymi, zniweczy wszystkie analizy i obliczenia charakterystyki energe...

Podpowiedź 528
w stropodachu niewentylowanym w układzie klasycznym, warstwa termoizolacyjna w rzeczywistości może posiadać znacznie większy wsp. przewodności cieplnej niż podaje się w kartach technicznych wyrobów i przyjmuje do obliczeń. w rezultacie, na najwyższej kondygnacji powstaną zawyżone straty ciepła i efe...

Podpowiedź 529
przy projektowaniu stropodachów niewentylowanych od projektanta wymaga się dobranie konkretnych rozwiązań materiałowych eliminujących kondensację pary wodnej w warstwie termoizolacyjnej. jeśli nie będzie to możliwe, to należy dołożyć wszelkich starań, aby kondensacja była jak najmniejsza, a w żadnym...

Podpowiedź 530
w przypadku powstania zawilgocenia termoizolacji stropodachu niewentylowanego ponad wilgotność sorpcyjną, wystąpi nie tylko wzrost przewodności cieplnej (utrata zdolności izolacyjnych), ale także zagrożenie powstania korozji biologicznej zarówno samej warstwy termoizolacyjnej, jak i warstw ją otacza...

Podpowiedź 531
w układzie klasycznym stropodachu niewentylowanego, mamy do czynienia z największą amplitudą zmian temperatury występującej na warstwie hydroizolacyjnej: od 20 i więcej oc poniżej zera zimą do ponad 30 oc powyżej zera latem w cieniu, a na stronie wystawionej na słońce, nawet sięgającej +80 oc. tak d...

Podpowiedź 532
cechą charakterystyczną stropodachu niewentylowanego w układzie odwróconym jest lokalizacja warstwy hydroizolacyjnej bezpośrednio na stropie. siłą rzeczy warstwa termoizolacji znajduje się po stronie mokrej. jest to niewątpliwie wadą tego rozwiązania i wymusza od termoizolacji możliwie najmniejszego...

Podpowiedź 533
w stropodachu niewentylowanym w układzie odwróconym warstwa hydroizolacji podlega znacznie mniejszym wahaniom temperatury niż w układzie klasycznym, ale wobec dłuższego jej kontaktu z wodą i mikroorganizmami zalegającymi pod termoizolacją, hydroizolacja musi cechować się podwyższoną odpornością na k...

Podpowiedź 534
w każdym układzie stropodachu niewentylowanego, poszczególne warstwy będą uzyskiwać różne wartości zmian wymiarów liniowych - na skutek ruchów termicznych, co musi być ujęte w projekcie w postaci rozwiązań detali dylatacji każdej warstwy....

Podpowiedź 535
materiał stosowany do ociepleń stropodachów niewentylowanych musi charakteryzować się znacznie większymi wymogami, niż termoizolacja innych przegród budowlanych....

Podpowiedź 536
odporność termoizolacji na procesy biologiczne jest szczególnie ważna w przypadku stropodachów niewentylowanych w układzie odwróconym lub dachów zielonych. w tych przypadkach mamy do czynienia z długim czasem zalegania sączącej się wody w kierunku odpływów z dachu. są to wody opadowe przepłukujące w...

Podpowiedź 537
paroizolacja leżąca bezpośrednio na stropie ma za zadanie jeśli nie wyeliminować, to maksymalnie zmniejszyć przenikanie pary wodnej z pomieszczeń leżących pod stropodachem do warstwy termoizolacyjnej. wynika to z potrzeby wyeliminowania lub zmniejszenia kondensacji pary wodnej w izolacji....

Podpowiedź 538
zwykła folia pe grubości 0,2 mm nie stanowi paroizolacji stropodachu, a jej stosowanie tworzy fikcję! jeśli zastosuje się systemową folię paroizolacyjną, uzyskuje się znaczącą poprawę, ale wynik niesatysfakcjonujący z punktu widzenia fizyki budowli. ...

Podpowiedź 539
zastosowanie na stropodachu niewentylowanym paroizolacji  z papy bitumicznej paroizolacyjnej z wkładką aluminiową, pozwala uzyskać istotny spadek gęstości strumienia dyfuzji pary wodnej oraz minimalną strefę kondensacji....

Podpowiedź 540
analiza pracy stropodachu w cieplno-wilgotnościowych warunkach stacjonarnych, jest jedynie podstawą do wstępnego doboru materiałów poszczególnych warstw. ostateczne rozwiązania określa się wyłącznie na podstawie symulacji zachowania się stropodachu w warunkach rzeczywistych - występujących w danej l...

Podpowiedź 541
brak paroizolacji na stropie lub zastosowanie zwykłej folii pe wyklucza takie rozwiązania, gdyż ilość wilgoci zdolnej do odparowania latem jest znacznie mniejsza niż ilość kondensującej pary wodnej od jesieni, przez zimę do wiosny. zachodzi niedopuszczalna kumulacja wilgoci w warstwie termoizolacyjn...

Podpowiedź 542
nawet zastosowanie systemowej folii paroizolacyjnej na stropodachu (mimo, iż znacznie zmniejsza strumień dyfuzji pary wodnej), także prowadzi do kumulacji wilgoci w termoizolacji - w mniejszej ilości, ale rozwiązanie także nie do przyjęcia. dopiero zastosowanie papy bitumicznej z wkładką aluminiową ...

Podpowiedź 543
od 01 stycznia 2009 r. do lamusa idą zakresy projektów budowlanych i wykonawczych, gdzie nie precyzuje się parametrów technicznych i fizycznych dobieranych materiałów i technologii. ...

Podpowiedź 546
od 01 stycznia 2009 r. straty ciepła na przesyle ciepłej wody użytkowej i w przewodach cyrkulacyjnych, straty ciepła na przewodach zasilających i powrotnych instalacji wodnej centralnego ogrzewania, straty ciepła na przewodach ogrzewania powietrznego - muszą być tak zaprojektowane, żeby były na racj...

Podpowiedź 544
od 01 stycznia 2009 r. obowiązują projekty budowlane przemyślane w każdym calu w zakresie fizyki budowli - z wystarczającą ilością rysunków detali potrzebnych wykonawcom oraz wskazaniem wymaganych własności fizycznych dobieranych materiałów i technologii budowlanych. bez tego, każdy inwestor będzie ...

Podpowiedź 545
jeśli certyfikat energetyczny określony po wybudowaniu obiektu będzie zgodny z certyfikatem wskazanym w projekcie budowlanym będzie to oznaczać, iż wykonawc nie odstępował od rozwiązań projektowych. w przeciwnym razie za odstępstwa odpowie wykonawca....

Podpowiedź 547
od 01 stycznia 2009 r. w instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji o wydajności 2000 m3/h i więcej, należy stosować obowiązkowo urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o skuteczności co najmniej 50 % lub recyrkulację, gdy jest to dopuszczalne....

Podpowiedź 548
od 01 stycznia 2009 r. obowiązuje ograniczenie mocy wentylatorów nawiewnych i wywiewnych w wentylacji mechanicznej i klimatyzacji do poziomu możliwie najniższego zużycia en. elektrycznej....

Podpowiedź 549
od 01 stycznia 2009 r. obowiązuje ograniczenie mocy oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej do poziomu możliwie najniższego zużycia en. elektrycznej....

Podpowiedź 550
od 01 stycznia 2009 r. obowiązuje takie projektowanie i wykonywanie budynków, że musi być wykluczone występowanie na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegród zewnętrznych kondensacji pary wodnej umożliwiającej rozwój grzybów pleśniowych....

Podpowiedź 551
od 01 stycznia 2009 r. obowiązuje takie projektowanie i wykonywanie budynków, że we wnętrzu przegrody, nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej. w analizie cieplno-wilgotnościowej pracy przegród w warunkach rzeczywistych trzeba uwzględniać o...

Podpowiedź 552
od 01 stycznia 2009 r. obowiązuje górna wartość wskaźnika ep kwh/(m2 rok), określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, a także obowiązuje przestrzeganie minimalnej izolacyjności...

Podpowiedź 553
od 01 stycznia 2009 r. kończy się czas projektowania „byle jak” i wykonawstwa „jak najtaniej”!...

Podpowiedź 554
od 01 stycznia 2009 r. każdy obiekt w fazie opracowania projektu budowlanego będzie musiał mieć sporządzoną szczegółową analizę cieplno-wilgotnościową przegród tracących ciepło z wykluczeniem narastającej tam kondensacji pary wodnej w dwóch kolejnych latach, a potem opracowaną charakterystykę energe...

Podpowiedź 555
od 01 stycznia 2009 r. wszystkie elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego w projekcie, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego, w szczególności instalacje i urządzenia: sanitarne, ogrzewcze, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodnicze, klimatyzacji - musz...

Podpowiedź 556
od 01 stycznia 2009 r. każdy projekt musi zawierać charakterystykę energetyczną (certyfikat energetyczny) obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej. ...

Podpowiedź 557
od 01 stycznia 2009 r. projekt budowlany musi zawierać zestawienie właściwości cieplnych wszystkich przegród zewnętrznych oraz wykaz parametrów sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych....

Podpowiedź 558
od 01 stycznia 2009 r. projekt budynku o powierzchni użytkowej, większej niż 1000 m2, musi zawierać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, ...

Podpowiedź 559
od 01 stycznia 2009 r. projekt budowlany w opisie technicznym oraz rysunkach, musi zawierać konkretne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność powietrzną przegród.w tym zakresie projekt ...

Podpowiedź 560
od 01 stycznia 2009 r. zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną w budynku ma być określane jako ilość energii przeliczonej na energię pierwotną i wyrażoną w kwh, a dostarczaną dla celów: ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia....

Podpowiedź 561
od 01 stycznia 2009 r. obliczenia zapotrzebowania ciepła i chłodu użytkowego dla celów projektowych muszą być wykonywane w oparciu o dane klimatyczne, przyjęte z bazy danych klimatycznych najbliższej stacji meteorologicznej dla danej lokalizacji obiektu....

Podpowiedź 562
od 01 stycznia 2009 r. w projektach budowlanych wprowadza się dwa rodzaje wskaźników energetycznych:   ek - roczne zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku albo lokalu mieszkalnym, wyrażone w kwh/(m2 rok).  ep ...

Podpowiedź 563
wykwity solne powstające na nowym podłożu (cegła licowa, płytki klinkierowe, płytki gres itp.) są wywołane przez łatwo rozpuszczalne związki soli, które przemieszczają się kapilarnie wraz z wodą z wnętrza podłoża ku stronie zewnętrznej (w te miejsca, gdzie panuje niższe  ciśnienie cząstkowe par...

Podpowiedź 564
trzeba podkreślić, że jeśli w elemencie obiektu (fundament lub mur) poprawnie zaprojektowano i wykonano odpowiednie hydroizolacje - wykluczające podciąganie wilgoci z gruntu oraz poprawnie zaprojektowano i wykonano wszystkie warstwy ścian, stropodachu, tarasu czy balkonu - wykluczające kondensację d...

Podpowiedź 565
jeśli na skutek błędów projektowych lub zaniedbań wykonawcy, dochodzi do kapilarnego podciągania wilgoci z gruntu lub kondensacji pary wodnej w podłożu, wówczas walka z wykwitami przypomina walkę z wiatrakami - im więcej nalotów usuniemy, tym więcej ich przybywa i przybywać będzie dopóki wilgotność ...

Podpowiedź 566
jedną z przyczyn powstawania wykwitów jest wsiąkanie wody opadowej w materiał, tj. cegły licowe murów, zaprawę murarską pomiędzy cegłami, masę fugową pomiędzy płytkami. w takich przypadkach mamy do czynienia z okresowym powstawaniem wykwitów solnych - po każdych opadach atmosferycznych. jeśli do tak...

Podpowiedź 567
przyczyną powstawania wykwitów wapiennych na nowym podłożu (cegła licowa, płytki klinkierowe, płytki gres itp.) jest łatwo rozpuszczalny w wodzie wodorotlenek wapnia, który będąc składnikiem cementu i wapna, zawarty jest w każdej zaprawie murarskiej, tynkarskiej lub masie klejowej czy fugowej stosow...

Podpowiedź 568
podczas pierwszych godzin od zastosowania zapraw murarskich lub klejowych, woda zarobowa przemieszcza się kapilarnie z głębi podłoża w kierunku powierzchni zewnętrznej i niesie ze sobą rozpuszczony w niej wodorotlenek wapnia. podczas odparowania wody na powierzchni materiału, w obecności kwaśnych zw...

Podpowiedź 569
z chwilą, gdy zaprawa do cegły licowej, płytek klinkierowych, płytek gres itp. zawierająca cement czy wapno twardnieje, maleje rozpuszczalność wodorotlenku wapnia i maleje intensywność powstawania wykwitów wapiennych, aż ustaje z chwilą zakończenia procesu twardnienia zaprawy. z tego widać, że najtr...

Podpowiedź 570
wykwity wapienne na starym podłożu powstają w czasie, gdy zaprawa na bazie cementu lub wapna jest już stwardniała. zwykle przysparzają one wykonawcy sporo kłopotów, gdyż po okresie względnego spokoju po zakończonych robotach, nagle pojawia się reklamacja wskazująca na pojawianie się białych wykwitów...

Podpowiedź 571
rozpoznanie wykwitów jest trudne, gdyż nierozpuszczalny gips zachowuje się podobnie jak wykwity pochodzące od wodorotlenku wapnia, zaś rozpuszczalny węglan wapnia zachowuje się podobnie jak wykwity solne. ...

Podpowiedź 572
powstawanie wykwitów (na cegle licowej, płytkach klinkierowych, płytkach gres itp.) może być spowodowane zarówno wilgocią z podłoża, kondensacji pary wodnej, jak też pochodzącą z opadów atmosferycznych. jednakże fakt ich istnienia często obarcza w jednakowym stopniu wykonawcę, co i projektanta. popr...

Podpowiedź 573
od 01.01.2009 r. w instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 2000 m3/h i więcej używanych nie krócej niż przez 1000 godzin w roku, należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o skuteczności co najmniej 50% ...

Podpowiedź 574
od 01.01.2009 r. straty ciepła na przesyle ciepłej wody użytkowej i w przewodach cyrkulacyjnych powinny być na racjonalnie niskim poziomie. ...

Podpowiedź 575
od 01.01.2009 r. urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być stosowane w sposób umożliwiający uzyskanie zakładanej jakości środowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zużyciu energii do ogrzewania i chłodzenia oraz energii elektrycznej....

Podpowiedź 576
od 01.01.2009 r. moc właściwa wentylatorów w instalacjach wentylacji lub klimatyzacji, nie może być większa niż: 1,25 kw/(m3/s) dla wentylatora nawiewnego w prostej instalacji, 1,00 kw/(m3/s) dla wentylatora wywiewnego w prostej instalacji....

Podpowiedź 577
od 01.01.2009 r. wykluczone jest stosowanie stolarki okiennej i drzwiowej z rozszczelnieniem w przypadku istnienia wentylacji grawitacyjnej. dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkono...

Podpowiedź 578
od 01.01.2009 r. w budynkach użyteczności publicznej takich jak: biura, szkoły, szpitale, restauracje, hale sportowo-rekreacyjne, pomieszczenia handlowo-usługowe, ustawowo ogranicza się moc oświetlenia....

Podpowiedź 579
od 01.01.2009 r. na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej w budynku nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych....

Podpowiedź 580
od 01.01.2009 r. we wnętrzu zewnętrznej przegrody nieprzezroczystej nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej....

Podpowiedź 581
od 01.01.2009 r. budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnyc...

Podpowiedź 582
od 01.01.2009 r. budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim....

Podpowiedź 583
od 01.01.2009 r. obowiązuje nowa norma pn-en 12831:2006 instalacje ogrzewcze w budynkach -metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego ...

Podpowiedź 584
od 01.01.2009 r. współczynnik przenikania ciepła u we wszystkich budynkach z temperaturą wewnętrzną wyższą niż +16 oc nie może być większy niż: 0,30 w/m2k dla ścian zewnętrznych 0,25 w/m2k dla dachów, stropodachów i stropów nad przejazdami          0,...

Podpowiedź 585
od 01.01.2009 r. w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, magazynowym, gospodarczym oraz produkcyjnym ogranicza się pole powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych do wartości granicznych. wynika to z potrzeby zmniejszenia zużycia ciepła przez budynki...

Podpowiedź 586
od 01.01.2009 r. w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych, rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym frsi o wartości nie mniejszej niż...

Podpowiedź 587
od 01.01.2009 r. dopuszcza się kondensację pary wodnej wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w najbliższym okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji....

Podpowiedź 588
od 01.01.2009 r. w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięci...

Podpowiedź 589
od 01.01.2009 r. świadectwo charakterystyki energetycznej musi być sporządzone w formie pisemnej i elektronicznej, w języku polskim, stosując oznaczenia graficzne i literowe wg polskich norm dotyczących budownictwa oraz instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i ośw...

Podpowiedź 590
od 01.01.2009 r. obliczenia zapotrzebowania ciepła użytkowego do ogrzewania i wentylacji na potrzeby świadectwa charakterystyki energetycznej wykonuje się dla normatywnych warunków użytkowania oraz w oparciu o dane klimatyczne z bazy danych klimatycznych, określonych dla najbliższej stacji meteorolo...

Podpowiedź 591
od 01.01.2009 r. przy obliczaniu charakterystyki energetycznej części budynku w określaniu zapotrzebowania ciepła (chłodu) użytkowego do ogrzewania, wentylacji i chłodzenia należy uwzględnić wymianę ciepła (chłodu) nie tylko ze środowiskiem zewnętrznym, ale także z przylegającą częścią budynku....

Podpowiedź 592
od 01.01.2009 r. świadectwa charakterystyki energetycznej muszą zawierać wszystkie istotne dla zapotrzebowania energii dane: przeznaczenie budynku liczba kondygnacji powierzchnia użytkowa budynku powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (af) normalne temperatury eksploatacyjne: zima, ...

Podpowiedź 593
od 01.01.2009 r. w świadectwach charakterystyki energetycznej wprowadza się dwa pojęcia energetyczne: - zapotrzebowanie na energię końcową ek - zapotrzebowanie na energię pierwotną ep zapotrzebowanie na energię końcową ek określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wenty...

Podpowiedź 594
od 01.01.2009 r. w świadectwach charakterystyki energetycznej wprowadza się dwa pojęcia energetyczne: - zapotrzebowanie na energię końcową ek - zapotrzebowanie na energię pierwotną ep zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ep określa efektywność całkowitą budynku. uwzględnia ona obok ...

Podpowiedź 595
od 01.01.2009 r. w związku z koniecznością sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny, a w nim rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie ...

Podpowiedź 596
od 01.01.2009 r. w związku z koniecznością sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyk...

Podpowiedź 597
od 01.01.2009 r. w związku z koniecznością sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej, większej niż 1000 m2 powinien zawierać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym ...

Podpowiedź 598
od 01.01.2009 r. w związku z koniecznością sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać część rysunkową zawierającą także w stosunku do budynku ogrzewanego, wentylowanego i klimatyzowanego – pełne rozwiązania konstrukcy...

Podpowiedź 599
od 01.01.2009 r. obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z obowiązku wdrożenia w polsce postanowień dyrektywy 2002/91/we parlamentu europejskiego i rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. dyrektywa ta ma za zadanie: 1....

Podpowiedź 600
świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem przygotowywanym przez specjalistę (niezależnego eksperta) i jest ważne przez 10 lat. świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy, zarządzający tym budynkiem lub jego właściciel. ...

Podpowiedź 601
jeśli planuje się zastosować wspomaganie ogrzewania domu kominkiem z płaszczem wodnym, to chcąc uzyskać ko­rzystny i istotny spadek wskaź­nika ep (zapotrzebowania energii pierwotnej dla domu), a przy tym utrzymać wskaźnik ek (zapotrzebowania energii końcowej dla domu) na niezmienionym poziom...

Podpowiedź 602
jeśli dom nie będzie wykonany jako uszczelniony z dokonaną próbą szczelności i n50 < 1,5 to sama zamiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną, zamiast zysków, przyniesie straty energetyczne, tj. wyższe zapotrzebowanie energii na cele ogrzewania i wentylacji, a wskaźniki ep i ek wzrosną w stosu...

Podpowiedź 603
zastosowanie wentylacji mechanicznej wymusza jej działanie przez cały rok (zimą i latem), co nie tylko likwiduje największą wadę wentylacji grawitacyjnej, tj. zależność jej skuteczności od róż­nicy temperatur: zewnętrznej i wewnętrznej, ale także pozwala zastosować rekuperację ciepła wentylacyjn...

Podpowiedź 604
im większa jest spraw­ność rekuperatora, tym mniejsze są wskaźniki ep i ek, co bezpo­średnio prowadzi do spadku wymaganej mocy kotła do zainstalo­wania na pokrycie potrzeb ciepl­nych domu. ...

Podpowiedź 605
w przypadku domu bez zapewnie­nia wyma­ganej szczelności wobec powietrza infiltracyjnego, aż 20 do 40 % skuteczności rekupera­cji tracone jest na pokrycie zwiększonego zapotrzebowania ciepła na infil­trację. fakt ten jednoznacznie wska­zuje na ko­nieczność zapewnie­nia wy...

Podpowiedź 606
często pojawia się pytanie o określenie celowości czy raczej opłacalności silnego ocieplenia przegród - w aspekcie kosztów inwestycyjnych i uzyskiwanych oszczędności w zużyciu energii końcowej ek. żeby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebne jest wykonanie obliczeń optymalizujących określających ekono...

Podpowiedź 608
ściany fundamentów betonowych (wylewanych lub murowanych) mogą być pokrywane hydroizolacją bitumiczną dopiero, gdy ich wilgotność masowa obniży się do przynajmniej 5%. w przeciwnym wypadku, należy odczekać na wyschnięcie lub stosowanie hydroizolacji mineralnej - jeśli na ławie zastosowano hydroizola...

Podpowiedź 609
zastosowana hydroizolacja pozioma na ławie musi zapewniać trwałe zespolenie z hydroizolacją ściany fundamentowej. dlatego, wyklucza się stosowanie tworzyw sztucznych jeśli na fundamentach będzie stosowana hydroizolacja bitumiczna lub mineralna....

Podpowiedź 610
hydroizolacja fundamentów w strefie cokołowej zawsze powinna być wykonana z materiału o jak najmniejszym współczynniku oporu dyfuzji wobec pary wodnej μ, zaś okładzina cokołów musi być także dyfuzyjna....

Podpowiedź 611
grunt zarówno rodzimy, jak i nasypowy zagęszczany, już od głębokości 1 m poniżej terenu jest dyfuzyjny wobec pary wodnej tym bardziej, im jest bliżej powierzchni terenu. dlatego wokół fundamentów budynku powinna być wykonana strefa dyfuzyjna....

Podpowiedź 612
ukośnie padający deszcz na elewację wywołuje nasączanie wodą skrajnej warstwy materiału ściany, jednoczesne działanie wiatru od strony nawietrznej przyczynia się do powstania ciśnienia naporu i swoistego „wtłaczania” wody deszczowej do głębszych warstw ściany - jeśli nie jest ona zabezpieczona przed...

Podpowiedź 613
ilość wody deszczowej wciskanej przez wiatr, jest wprost proporcjonalna do prędkości wiatru, chłonności wyprawy elewacyjnej oraz odwrotnie proporcjonalna do rozpatrywanej grubości warstwy ściany. ...

Podpowiedź 614
przy długotrwałym deszczu i braku zabezpieczeń przed wsiąkaniem wody lub przy wadliwie skonstruowanej ścianie, może dojść do wtłaczania wody na znaczne odległości i często przemakania całej grubości ściany. wtłaczanie wody do materiału ściany jest zawsze wspomagane działaniem sił kapilarnych i wówcz...

Podpowiedź 615
przypadek nasączania wodą deszczową ścian występuje zarówno podczas eksploatacji, jak i znacznie wcześniej, bo jeszcze podczas wznoszenia obiektu - zanim zostanie wykonane ocieplenie czy wyprawa elewacyjna ścian....

Podpowiedź 616
podczas deszczu, strugi wody spływające po ścianie wsiąkają w nią tak długo, jak długo ilość wody wsiąkającej jest większa od ilości napływającej. ilość wody wsiąkającej kapilarnie rośnie we wszystkich materiałach proporcjonalnie do pierwiastka kwadratowego z czasu trwania tego procesu. jeżeli podcz...

Podpowiedź 617
przed każdym doborem rodzaju, składu i grubości poszczególnych warstw ścian budynku - zarówno w fazie jego projektowania, jak i termorenowacji - powinno się wykonywać analizę cieplno-wilgotnościową przegród. oprócz cieplnych i wilgotnościowych warunków wewnętrznych i zewnętrznych ścian budynku takic...

Podpowiedź 618
obciążenia deszczem zacinającym nie wywierają większego wpływu na wilgotność materiałów ścian (niezależnie od ich położenia względem stron świata), ale pod warunkiem, że ściany zostały otynkowane od zewnątrz. ...

Podpowiedź 619
w przypadku ścian nie pokrytych tynkiem, mamy do czynienia z wyraźnym zwiększeniem ich wilgotności wywołanej działaniem deszczu zacinającego z tym, że największe zawilgocenia występują w ścianach wystawionych na kierunek zachodni (ponad 2-krotnie większe niż w ścianach wystawionych na wschód) - ze w...

Podpowiedź 620
im wyżej nad poziomem terenu położony jest analizowany fragment ściany, tym większe zawilgocenia materiału ścian wywołuje deszcz zacinający. dlatego w budynkach wysokich, niezbędne jest solidne zabezpieczenie elewacji przed wsiąkaniem wody deszczowej o trwałości przynajmniej 25 lat....

Podpowiedź 621
wszystkie materiały budowlane podlegają właściwości wykazującej zmiany wymiarów wraz ze zmianami ich temperatury, tj. wraz ze spadkiem temperatury wymiary maleją, zaś wraz ze wzrostem temperatury rosną. ...

Podpowiedź 622
podczas projektowania oraz wykonawstwa, należy przewidzieć zakres ruchów termicznych poszczególnych materiałów budowlanych i przewidzieć stosowne dylatacje, elementy lub technologie kompensujące naprężenia wynikające z tych ruchów....

Podpowiedź 623
jeśli materiał poddany zmianom temperatury nie będzie mieć zapewnionego swobodnego przemieszczania się, powstaną naprężenia termiczne wprost proporcjonalne do modułu younga, współczynnika rozszerzalności termicznej oraz różnicy temperatur....

Podpowiedź 624
stal zbrojeniowa ma identyczny współczynnik rozszerzalności termicznej jak beton zwykły i dlatego jednakowo zwiększają swoje wymiary przy wzroście temperatury i jednakowo się kurczą przy spadku temperatury, ale tylko w elementach betonowych cienkościennych, bowiem w grubościennych, na powierzchni i ...

Podpowiedź 625
stale nierdzewne w większości mają współczynnik rozszerzalności termicznej większy niż beton zwykły, ale stal nierdzewna 410 ma mniejszy. dlatego, elementy liniowe ze stali nierdzewnej muszą mieć przewidziane kompensacje ruchów termicznych....

Podpowiedź 626
blacha miedziana posiada prawie 3,5 razy większy współczynnik rozszerzalności termicznej niż deski sosnowe i dlatego rynny czy pokrycie blaszane dachu, powinny mieć przewidziane elementy kompensujące wzajemne ruchy termiczne....

Podpowiedź 627
tynki gipsowe mają 2 razy większy współczynnik rozszerzalności termicznej niż beton zwykły, 3,6 razy większy niż mur z elementów ceramicznych oraz 2,8 razy większy niż mur z bloczków silikatowych czy betonu komórkowego. dlatego, najlepiej jest tynkować je w temperaturze maksymalnie zbliżonej do przy...

Podpowiedź 628
pcv posiada aż 10,7 razy większy współczynnik rozszerzalności termicznej niż deski sosnowe i dlatego rynny oraz rury spustowe, powinny mieć przewidziane elementy kompensujące wzajemne ruchy termiczne....

Podpowiedź 629
chemoodporność dotyczy zwykle nawierzchni lub powłok farb i lakierów. jest to klasyfikowana odporność na różne chemikalia i o różnym ich stężeniu oraz czasie kontaktu: od krótkotrwałego po stały....

Podpowiedź 630
ciągliwością nazywa się zdolność materiału do trwałych odkształceń plastycznych pod wpływem działania sił rozciągających - bez powstania pęknięć. materiały ciągliwe są niszczone z poprzedzeniem znacznych odkształceń plastycznych i występuje duża energia potrzebna do zniszczenia, zaś materiały kruche...

Podpowiedź 631
elastyczność, to właściwość materiałów do odwracalnej zmiany kształtu po ustąpieniu działania zewnętrznych sił odkształcających. materiały zdolne do odkształceń elastycznych z zachowaniem ciągłości struktury, nazywane są elastomerami. do elastomerów należy np. guma czy silikon. ...

Podpowiedź 632
elastomer posiada zdolność zmiany wymiarów w szerokim zakresie, gdy jest poddawany naprężeniom rozciągającym, ścinającym lub ściskającym oraz powrotu do poprzednich wymiarów po ustąpieniu naprężeń. niektóre rodzaje gum opartych na kauczukach silikonowych czy lateksie można rozciągnąć aż o 1000 % pie...

Podpowiedź 633
dla zapewnienia postaci ciała stałego w temperaturze pokojowej i odpowiednio wysokiej odporności na zerwanie, między cząsteczkami muszą występować odpowiednio silne, ale nie za silne oddziaływania, które zapewniają ciągłość materiału w trakcie zmian wymiarów pod wpływem naprężeń mechanicznych. gdy o...

Podpowiedź 634
materiał doskonale elastyczny powinien po rozciągnięciu zawsze wracać do stanu pierwotnego bez strat energii mechanicznej, ale w praktyce zachowanie elastomerów odbiega od tego ideału, gdyż część energii powodującej odkształcenia, jest pochłaniana na skutek występowania tarcia wewnętrznego. elastome...

Podpowiedź 635
elastyczność, jest to także zdolność powłok (np. farb lub lakierów) do przenoszenia naprężeń rozszerzalności termicznej wraz z podłożem (kurczenia się przy niskich temperaturach i rozszerzania w wyższych). badanie elastyczności powłok malarskich wykonuje się wykorzystując sworznie o różnych pro...

Podpowiedź 636
higroskopijnością materiału nazywa się jego zdolność do wchłaniania wilgoci w postaci i pary wodnej (z otoczenia), i cieczy (przez kontakt) przez wszelkie ciała nie koniecznie zawierające wolne komórki powietrzne - także ciecze. wilgoć higroskopijna utrzymywana jest w ciele na różne sposoby: adso...

Podpowiedź 637
kruchość, to zjawisko polegające na pękaniu materiału na skutek naprężeń. w przypadku materiałów ceramicznych istnieje sprzeczność między ich bardzo wysoką wytrzymałością, wynikającą z charakteru wiązań chemicznych, a kruchością związaną z budową chemiczną oraz mikrostrukturą. materiały kruche to: ż...

Podpowiedź 638
mrozoodpornością nazywa się odporność materiału na wielokrotne zamarzanie i odmrażanie po pełnym nasączeniu materiału wodą. zwykle badania mrozoodporności materiałów budowlanych określa się po 15 do kilkuset cykli zamarzania i odmrażania....

Podpowiedź 639
ognioodpornością nazywa się zdolność materiału do zachowania cech fizycznych przy działaniu ognia podczas pożaru. obecnie materiały budowlane klasyfikujemy następująco: a1    niepalny a2    prawie niepalny b      bardzo ogranic...

Podpowiedź 640
pełne wysychanie, jest to czas, po jakim warstwa powłoki wysycha w całej swojej grubości. przykładowo: farby lateksowe wymagają ok. 20 dni, farby alkidowe ok. 30 dni, zaś akrylowe 24 godziny, zanim osiągną stan pełnego wyschnięcia. ...

Podpowiedź 641
pojemnością cieplną materiału nazywa się zdolność do kumulowania energii cieplnej po jego podgrzaniu. przy tej samej masie materiału i tej samej różnicy temperatur, główny wpływ na pojemność cieplną odgrywa ciepło właściwe materiału. ściany domu murowanego są w stanie zmagazynować dużo większe ilośc...

Podpowiedź 642
przewodnością cieplną materiału nazywa się jego zdolność do przewodzenia strumienia cieplnego w wyniku różnicy temperatur po obu stronach materiału. przewodność cieplna zależy od: porowatości, wilgotności i gęstości pozornej materiału.  miarą przewodności cieplnej jest współczynnik przewodzenia...

Podpowiedź 643
dyfuzja pary wodnej jest to przemieszczanie się jej cząstek (będących gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. przepuszczalność pary wodnej jest określ...

Podpowiedź 644
rozlewność, jest to zdolność farby lub lakieru do samoistnego wyrównywania śladów po przejściu pędzla czy wałka malarskiego. farba lub lakier o dużej rozlewności szybko niweluje ślady po pędzlu, zaś o małej rozlewności, powoli....

Podpowiedź 645
stopień połysku farby czy lakieru, to cecha określająca wielkość odbicia światła padającego na malowaną powierzchnię. im wyższa jest ilość światła odbitego, tym stopień połysku powłoki jest większy. wraz ze zwiększaniem stopnia połysku powłoki wzrasta jej odporność na zmywanie i ścieranie. trzeba je...

Podpowiedź 646
suchość na dotyk, jest to czas od naniesienia farby lub lakieru, po jakim palec dłoni dotknięty do powłoki już nie wykazuje śladów (jest suchy). trzeba zauważyć, że ta właściwość jeszcze nie zezwala na normalne użytkowanie powłoki (mycie, chodzenie itp.). ...2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©