produkty, technologie - opis problemu- znaleziono 17

tarasy
tarasy są trudnym elementem budynków, bowiem najmniejsze niedociągnięcia projektowe czy wykonawcze, wcześniej czy później ujawniają się w postaci uciążliwych usterek takich jak: odpadanie czy pękanie płytek, przecieki i zacieki, przemarzanie, korozja okapów z betonu itd. usuwanie usterek...

balkony
rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymaga: § 317. 2. części ścian zewnętrznych, bezpośrednio nad otaczającym terenem, tarasami, balkonami i dachami, powinny być zabezpieczone przed...

wspornikowe z żelbetową płytą ze spadkiem
nadawanie spadku już podczas wylewania żelbetowej płyty wspornika balkonu jest bardzo popularne wśród wykonawców, gdyż w jednym procesie wykonuje się płytę ze spadkiem. wielu projektantów podaje to rozwiązanie w wykonawczych projektach budowlanych. nie jest to jednak rozwiązanie najlepsze, ale pon...

wykończone płytkami ceramicznymi
wykończenie nawierzchni balkonu płytkami ceramicznymi, należy do najstarszych i najchętniej do dzisiaj stosowanych rozwiązań. za pomocą koloru płytek, jak i wzoru i koloru fug, można balkonom nadać swoisty i przytulny wygląd. stosować można: płytki gres, płytki klinkierowe oraz płytki z kamienia nat...

wykończone powłoką żywiczną
wykończenie nawierzchni balkonu powłoką żywiczną jest stosowane od niedawna. za pomocą koloru powłoki, jak i koloru wypełniaczy czy posypki, można balkonom nadać swoisty wygląd. zawsze musi to być nawierzchnia antypoślizgowa. praktyka wykazuje, że balkony w każdej konstrukcji i każdej nawi...

fundamenty domów - ocieplenia i hydroizolacje
dyrektywa epbd 2002/91/ec parlamentu europejskiego i rady europy z 16.12.2002 r. wprowadziła konieczność sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków od 1 stycznia 2009 r. nowelizacja w postaci dyrektywy 2010/31/ue z 19.05.2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej bu...

domów murowanych niepodpiwniczonych
podłoga parteru w budynku niepodpiwniczonym oraz fundament, stale stykają się z gruntem. fundament zaś, w części nadziemnej (cokołowej) kontaktuje się z powietrzem atmosferycznym - co ma wpływ na dobór ociepleń. w klimacie polski, temperatura powietrza zewnętrznego w ciągu roku zmienia się sinusoi...

schody wejściowe
schody wejściowe do budynków są najczęściej projektowane i wykonywane z błędami. widać to chociażby po spękanych i odspojonych płytkach czy innych elementach schodów. uszkodzenia widoczne są w całej polsce - niezależnie od regionu, a nasilają się szczególnie w okresie wczesnej wiosny oraz w środku...

fundamenty garaży i parkingów podziemnych - hydroizolacje i ocieplenia
hydroizolacje pionowe garaży i parkingów podziemnych są zadaniami wymagającymi od projektantów i wykonawców niezwykle starannego podejścia, bowiem jakiekolwiek błędy prowadzą do niezwykle kosztownych prac naprawczych - zwłaszcza przy budynkach znacznie zagłębionych lub o intensywnym zagospodarowaniu...

wspornikowe z żelbetową płytą poziomą
przypadek ten jest godnym polecenia rozwiązaniem konstrukcji balkonów, gdyż wszystkie warstwy leżą na płycie wspornika poziomo i nie występuje zjawisko „pełzania” warstw po sobie przy każdej zmianie temperatury otoczenia na skutek różnych współczynników rozszerzalności termicznej materiałów. ...

wykończone płytkami ceramicznymi
wykończenie nawierzchni balkonu płytkami ceramicznymi, należy do najstarszych i najchętniej do dzisiaj stosowanych rozwiązań. za pomocą koloru płytek, jak i wzoru i koloru fug, można balkonom nadać swoisty i przytulny wygląd. stosować można: płytki gres, płytki klinkierowe oraz płytki z kamienia n...

- beton odporny na mróz
jednym z największych mankamentów zwykłego betonu, jest brak odporności na mróz. cecha ta jest szczególnie istotna w strefie klimatycznej obszaru polski (niskie temperatury zimą, gorące lata a także liczne przejścia temperatur powietrza przez 0 oc w ciągu doby). na co dzień spotyka się objawy uszkod...

wykończone powłoką żywiczną
wykończenie nawierzchni balkonu powłoką żywiczną jest stosowane od niedawna. za pomocą koloru powłoki, jak i koloru wypełniaczy czy posypki, można balkonom nadać swoisty wygląd. zawsze musi to być nawierzchnia antypoślizgowa. praktyka wykazuje, że balkony w każdej konstrukcji i każdej nawi...

niewentylowane
świat budownictwa w polsce staje obecnie przed nowym podejściem do projektowania, wznoszenia i użytkowania budynków. dyrektywa epbd 2002/91/ec parlamentu europejskiego z 16.12.2002 r. wprowadziła konieczność uzyskiwania certyfikatów energetycznych budynków od 1 stycznia 2009 r. już obowiązuje n...

hydroizolacje w strefie cokołów
niezwykle ważnym działem hydroizolacji w budownictwie jest strefa cokołowa ścian zewnętrznych. analizując spotykane błędy projektowe oraz perturbacje podczas eksploatacji budynków, stwierdzić trzeba, że strefa cokołowa jest „lekko” traktowana zarówno przez projektantów, jak i wykonawców.   is...

- beton żywiczny
w ciągu ostatnich lat napłynęło do polski wiele nowych technologii dla budownictwa. najczęściej są to gotowe komponenty lub całe systemy doskonale rozpracowane przez producenta i przystosowane do poszczególnych zakresów zastosowań. są też produkty, które można modyfikować podczas wykonawstwa - dop...

domów murowanych podpiwniczonych
podpiwniczenie może być użytkowe ogrzewane lub nie ogrzewane. niezależnie od tego fundament w części nadziemnej (cokołowej) kontaktuje się z powietrzem atmosferycznym - co ma istotny wpływ na całość strat ciepła z parteru przez podłogę. w klimacie polski, temperatura powietrza zewnętrznego w ...

produkty, technologie - instruktaże stosowania- znaleziono 14

wykonanie podlewki pod słupy belek suwnicowych
do wykonania podlewki zastosowano lekko pęczniejącą masę zalewową antol espansol ancor firmy torggler. wytrzymałość masy końcowa na ściskanie 106 mpa....

wykonanie fasetki na styku ściany z płytą pokrytą hydroizolacją mineralną.
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy torggler. ...

wykonanie wypełnienia szczelin płyt fundamentu prefabrykowanego
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy torggler z zastosowaniem produktu antol restauro....

wykonanie uszczelnienia między płytami fundamentu prefabrykowanego
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy torggler z wykorzystaniem produktów:flextec pl2antol flex 1k...

wykonanie pionowej hydroizolacji mineralnej - od strony gruntu
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy torggler z zastosowaniem produktu antol flex 1k...

wykonanie fasetki (wyoblenia) na styku ściany z płytą
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy torggler z zastosowaniem produktu antol restauro....

wykonanie wypełnienia szczelin między płytami fundamentu
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy torggler z zastosowaniem produktu antol restauro....

wykonanie uszczelnienia między płytami fundamentu
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy torggler z wykorzystaniem produktów:flextec pl2antol flex 1k...

wykonanie pionowej hydroizolacji mineralnej - od strony gruntu
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy torggler z zastosowaniem produktu antol flex 1k...

naprawa i renowacja płyty żelbetowej balkonu
w instruktażu zawarto technologię firmy torggler wg systemu restauro  zawierającego produkty:antol ripristino fondo  - preparat antykorozyjnyneoplast latex  - preparat poprawiający przyczepność masy naprawczej do betonuantol restauro  - masa naprawcza pcc do uby...

etapy prac dla posadzki o obciążeniach średnich
wykorzystano fotografie firmy torggler z zastosowaniem produktuonagul quarz. ...

etapy prac dla posadzki o obciążeniach dużych
wykorzystano fotografie firmy torggler z zastosowaniem produktu onagul korund. ...

ocieplanie płytami krzemianowo-wapiennymi
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy ecovario oraz produkty:kp-tapetengrund calsitherm preparat gruntujący podłoże,kp-kleber calsitherm klej mineralny do płyt krzemianowo-wapiennych,renovario (calsitherm klimaplatte) płyty ociepleniowe krzemianowo-wapienne....

przyklejanie płyt krzemianowo-wapiennych
w instruktażu wykorzystano fotografie firmy ecovario oraz produkty:kp-tapetengrund calsitherm preparat gruntujący podłożekp-kleber calsitherm klej mineralny do płyt krzemianowo-wapiennychrenovario (calsitherm klimaplatte) płyty ociepleniowe krzemianowo-wapienne....

produkty, technologie - znaleziono 85

ta-006 taras naziemny - styk z fundamentem bez ocieplenia
ta-005 taras naziemny - dylatacja płytek ceramicznych
ta-001 taras naziemny - warianty usytuowania przy budynku
ta-002 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-003 taras naziemny - strefa cokołowa bez ocieplenia
ta-004 taras naziemny - strefa cokołowa z ociepleniem
ta-007 taras naziemny - styk z fundamentem ocieplonym
ta-008 taras naziemny - warianty posadowienia przy budynku
ta-009 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-010 taras naziemny - strefa cokołu bez ocieplenia
ta-011 taras naziemny - strefa cokołu z ociepleniem
ta-012 taras naziemny - hydroizolacja podkładu i fundamentu tarasu
ta-013 taras naziemny - styk z budynkiem nie ocieplonym
ta-014 taras naziemny - styk z budynkiem ocieplonym
ta-015 taras naziemny - warianty usytuowania
ta-016 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-017 taras naziemny - strefa cokołowa bez ocieplenia
ta-018 taras naziemny - strefa cokołowa z ociepleniem
ta-019 taras naziemny - dylatacja wyłożenia płytkami
ta-020 taras naziemny - styk z budynkiem bez ocieplenia
ta-021 taras naziemny - styk z bydynkiem ocieplonym
ta-024 taras naziemny - strefa cokołowa bez ocieplenia
ta-022 taras naziemny - warianty usytuowania i kształt
ta-023 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-025 taras naziemny - strefa cokołowa z ociepleniem
ta-026 taras naziemny - połączenie z budynkiem nieocieplonym
ta-027 taras naziemny - połączenie z budynkiem ocieplonym
ta-028 taras naziemny - usytuowanie i kształt
ta-029 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-030 taras naziemny - strefa cokołowa bez ocieplenia
ta-031 taras naziemny - strefa cokołowa z ociepleniem
ta-032 taras naziemny - połączenie z budynkiem nieocieplonym
ta-033 taras naziemny - połączenie z budynkiem ocieplonym
ta-034 taras nadziemny - strefa brzegowa z okapem
ta-035 taras nadziemny - strefa brzegowa z gzymsem i murem licowym
ta-036 taraz nadziemny - strefa progowa
ta-037 taras nadziemny - strefa cokołowa
ta-038 taras nadziemny - dylatacja
ta-039 taras nadziemny - strefa brzegowa z okapem
ta-040 taras nadziemny - strefa brzegowa z gzymsem
ta-041 taraz nadziemny - strefa progowa
ta-042 taras nadziemny - strefa cokołowa
ta-043 taras nadziemny - dylatacja
ba-044 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony płytkami - strefa okapu i balustrady
ba-045 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony płytkami - strefa progu drzwi balkonowych
ba-046 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony płytkami - strefa cokolika
ba-047 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony płytkami - strefa okapu i balustrady
ba-048 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony płytkami - strefa progu drzwi balkonowych
ba-049 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony płytkami - strefa cokolika
ba-052 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony żywicą - strefa cokolika
ba-051 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony żywicą - strefa progu drzwi balkonowych
ba-050 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony żywicą - strefa okapu i balustrady
ba-053 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony żywicą - strefa okapu i balustrady
ba-054 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony żywicą - strefa progu drzwi balkonowych
ba-055 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony żywicą - strefa cokolika
ta-072 taras naziemny - strefa drzwi tarasowych i fundamentu ocieplonego
ga-056 hydroizolacje i ocieplenie fundamentów
ga-057 hydroizolacja posadzki najniższego poziomu
ga-058 dach użytkowy nad garażem - podjazd na parking dachowy
ga-059 ścianka i parking nad garażem
ga-060 sarkofag separatora tłuszczów w garażu podziemnym
ga-061 dylatacje konstrukcyjne stropów i posadzek na poziomie 0 oraz +1
ga-062 dylatacja konstrukcyjna stropu i posadzki w pomieszczeniu ogrzewanym
ga-063 podjazd garażowy na poziom +1 (wjazd)
ga-064 podjazd garażowy z poziomu +1 (wyjazd)
ga-065 odwodnienie liniowe garażu na poziomie 0 (strop ocieplony)
ga-066 odpływ odwodnienia liniowego garażu na poziomie 0 (strop ocieplony)
ga-067 odwodnienie liniowe garażu na poziomie 0 (strop nieocieplony)
ga-068 odpływ odwodnienia liniowego garażu na poziomie 0 (strop nieocieplony)
fu-071 hydroizolacja i ocieplenie styku podłogi z fundamentem i ścianą
fu-070 faseta bitumiczna pachwiny przy ławie i niwelacja podłoża
fu-069 fundament na ławie z papą bitumiczną (ława, cokół, podłoga)
fu-072 fundament na ławie z izolacją mineralną (ława, cokół, podłoga)
fu-073 faseta mineralna pachwiny przy ławie i niwelacja podłoża
fu-074 hydroizolacja i ocieplenie styku podłogi z fundamentem i ścianą
fu-075 fundament na ławie z papą bitumiczną (ława, cokół, podłoga piwnicy, podłoga parteru)
fu-076 faseta bitumiczna pachwiny przy ławie i niwelacja podłoża z ociepleniem
fu-077 połączenie podłogi piwnicy z ławą, hydroizolacja i ocieplenie
fu-078 uszczelnienie doświetlacza okna piwnicznego
fu-079 fundament na ławie z izolacją mineralną (ława, cokół, podłoga piwnicy, podłoga parteru)
fu-080 faseta mineralna pachwiny przy ławie i niwelacja podłoża z ociepleniem
fu-081 połączenie podłogi piwnicy z ławą, hydroizolacja i ocieplenie
fu-082 uszczelnienie doświetlacza okna piwnicznego
fu-083 próg i wjazd do garażu z bramą przesuwną nad piwnicą ogrzewaną i izolacją bitumiczną
fu-084 próg i wjazd do garażu z bramą przesuwną nad piwnicą ogrzewaną i izolacją mineralną
ABC fizyki budowli - znaleziono 23

dyfuzja pary wodnej
dyfuzja pary wodnej, to przemieszczanie się cząstek pary wodnej (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili wyrównania się tych ciśnień.zjawisko dyfuzji pary wodnej ...

wilgoć sorpcyjna
sorpcja wilgoci jest to zjawisko pochłaniania wilgoci przez materiał hydrofilowy (mający tendencję do przyłączania wody) z otaczającego powietrza. im struktura materiału jest bardziej kapilarno-porowata, tym sorpcja wilgoci jest większa. sorpcja wilgoci ustaje z chwilą osiągnięcia przez materi...

wilgoć w materiałach budowlanych
wilgoć zawarta w materiałach wbudowanych jest charakterystyczna dla każdego rodzaju materiału i zależna od procesu ich produkcji, sposobu magazynowania na budowie oraz stosowanych technologii prac podczas wznoszenia obiektu. już od momentu wbudowania materiałów w przegrodach zachodzi nieustają...

struktura materiałów budowlanych
materiały stosowane w budownictwie dzielą się pod względem swojej struktury wewnętrznej na: kapilarno-porowate, włókniste, komórkowe. wyroby mające strukturę kapilarno-porowatą (np. ścienne materiały ceramiczne, beton zwykły, drewno) charakteryzują się istnieniem por o różnych śre...

wilgoć kapilarna
na drodze bezpośredniego kontaktu materiału porowatego z wodą, może wystąpić całko­wite zapełnienie makrokapilar.w przypadku zwilżania materiału wodą powstają siły napięcia powierzchniowego, a na granicy styku trzech faz: stałej, ciekłej i gazowej, powstaje menisk wklęsły lub wypukły cieczy. &...

potencjał wilgotności materiałów
niejednorodny charakter występowania wilgoci w przegrodach budowlanych (dyfuzja pary, kondensacja kapilarna, trzy fazy skupienia wody), konieczność stosowania wydzielonych równań matematycznych dla różnych faz i wynikająca stąd niemożliwość zbudowania uniwersalnego modelu matematycznego opisuj...

napór wody deszczowej na elewację
w przypadku, gdy ukośnie padający deszcz na ścianę wywoła nasączanie wodą skrajnej warstwy materiału ściany, jednoczesne działanie wiatru od strony nawietrznej przyczyni się do powstania ciśnienia naporu i swoistego „wtłaczania” wody deszczowej do głębszych warstw przegrody. ilość wody wciskan...

kapilary
kapilary to mikrokanaliki w strukturze materiału budowlanego - o różnych średnicach i długościach, połączone ze sobą i przebiegające w różnych kierunkach. w materiale suchym są one wypełnione powietrzem. jeżeli przyjąć, że wymiarem charakterystycznym kapilary jest promień r (połowa średnicy) k...

kondensacja pary wodnej w przegrodach
zjawisko kondensacji pary wodnej w przegrodach budowlanych związane jest z osiąganiem przez parę wodną ciśnienia cząstkowego równego lub wyższego niż ciśnienie w stanie nasycenia pary przy tej samej temperaturze. rozpoczęty proces kondensacji pary wodnej jeszcze bardziej przyśpiesza ...

kapilarne podciąganie wody
jest to zjawisko przemieszczania się wody w materiale kanalikami złożonymi z por - wywołane działaniem sił kapilarnych (skierowanych przeciwnie do kierunku ciążenia). zjawisko to występuje tylko w kapilarach całkowicie wypełnionych wodą. przemieszczanie się wilgoci, to proces trwający w czasie...

wilgotne materiały budowlane
w technice przyjęto nazywać materiały budowlane jako „wilgotne”, gdy ich wilgotność jest większa niż maksymalna sorpcyjna. wilgoć zawartą w ciałach stałych w postaci ciekłej lub stałej, stanowi w zasadzie woda lub roztwory wodne. roztwory mogą mieć charakter krystaliczny lub koloidalny. w zale...

woda chemicznie związana
w obliczeniach inżynierskich i fizyce budowli woda chemicznie związana jest zwykle pomijana, gdyż w materiałach budowlanych znajduje się w ścisłych stosunkach ilościowych - głównie w postaci jonów oh- w siatce krystalicznej lub w związkach typu hydraty i z tego powodu nie mamy większego wpły...

wysychanie materiałów budowlanych
jeżeli materiał przegrody, począwszy od momentu jej zbudowania, wchłonie w siebie wilgoć w ilości przekraczającej stan równowagi sorpcyjnej, natychmiast po ustaniu wsiąkania zostanie poddany procesowi suszenia. wysychanie przeważnie przebiegać będzie dwustronnie, tj. część wody odparowywać będ...

skurcz materiałów budowlanych
naprężenia skurczowe, podobnie jak cieplne, należą do wewnętrznych naprężeń materiałów budowlanych. ich występowanie nie jest wywołane działaniem sił zewnętrznych. powstanie naprężeń skurczowych podczas wysychania wywołane jest zmianami kształtu ciała pod wpływem zmiany masy zawartej w nim wil...

rozkład wilgoci w przegrodzie
każda przegroda posiada w swoim wnętrzu jakąś zawartość wilgoci (w postaci cieczy lub pary wodnej). ilość wilgoci nie jest stała, a ulega ciągłym zmianom spowodowanym zmiennymi parametrami powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, jak i zmiennym działaniom człowieka podczas eksploatacji obiektu. ...

hydrofobowość
jest to zdolność materiału do nie łączenia się z wodą (odpychania wody). istotą hydrofobizacji materiałów jest zmniejszanie ich zwilżalności poprzez zwiększanie ich kąta zwilżania z jednoczesnym zapewnieniem niezmienionej przepuszczalności dla pary wodnej i innych gazów. jak wykazały badania, ...

pełzanie betonu
pełzanie betonu jest to przyrost jego odkształceń w wyniku stałego w czasie naprężenia przy niezmienionej temperaturze - spowodowanego stałym obciążeniem. pełzanie jest zależne od: klasy betonu, wieku betonu w chwili obciążenia, wilgotności środowiska otaczającego, miarodajnego wymiaru element...

destrukcja materiałów przez lód
destrukcja materiałów przez lód w zamkniętych i całkowicie wypełnionych wodą porach lód naciska z siłą aż 250 mpa tj. z naciskiem 2500 kg na 1 cm2. z tego powodu nasiąkliwe a mokre materiały budowlane w większości nie wytrzymują ujemnych temperatur, bowiem zamarzająca woda przekształca...

korozja biologiczna materiałów
budynki wznosimy w najróżniejszych technologiach i z najróżniejszych materiałów. ponadto, stosujemy całą gamę materiałów termoizolacyjnych. niezależnie od materiałów i technologii zawsze mamy do czynienia z mikroorganizmami w budynkach, takimi jak: grzyby, bakterie czy glony. mikroorganizmy te...

rozszerzalność termiczna materiałów
wszystkie materiały budowlane podlegają właściwości wykazującej zmiany wymiarów wraz ze zmianami ich temperatury, tj. wraz ze spadkiem temperatury wymiary maleją, zaś wraz ze wzrostem temperatury rosną. podczas projektowania i wykonawstwa zawsze należy przewidzieć zakres ruchów termicznych pos...

powietrze wilgotne
tematyka powietrza wilgotnego jest najtrudniejszą w całej dziedzinie fizyki budowli. bierze się to stąd, iż powietrze zachowuje się w pewnym zakresie ciśnień i temperatur jak gaz do­skonały i podlega znanym prawom odnoszącym się do gazów doskonałych (boyle-mariotte’a, gay-lussac’a, clapeyron...

wykwity i zasolenia
występowanie wykwitów, nalotów i zasoleń w budownictwie jest powszechnie znane, bowiem dotyczy niemal każdej budowy, niemal każdego domu jednorodzinnego, niemal każdego zespołu budynków wielorodzinnych. walka z tymi, niewątpliwie szpecącymi, objawami często przypomina walkę z wiatrakami. ...

mikroklimat i komfort cieplny
całokształt warunków otoczenia człowieka we wnętrzu pomieszczenianazywa się mikroklimatem i stanowiszereg czynników fizycznych oddziaływujących na straty cieplne organizmu isposób oddychania człowieka tj.: temperatura i wilgotność powietrza, prędkośćprzepływu, temperatura promieniowania otacza...

cechy fizyczne - znaleziono 51

porowatość
z porowatością mamy do czynienia w przypadku materiałów zawierających oprócz tkanki materiału, także przestrzenie wypełnione gazem (porów). porowatością materiału nazywa się procentową objętość wolnych przestrzeni w tym materiale. ...

szczelność
szczelnością materiału nazywa się stosunek gęstości pozornej do gęstości tego materiału. ...

nasiąkliwość
nasiąkliwością materiału nazywa się zdolność wchłaniania i utrzymywania wody przy ciśnieniu atmosferycznym, przy maksymalnej zawartości wilgoci. wartość liczbową nasiąkliwości materiału oblicza się ze stosunku masy wody wchłoniętej do masy lub objętości próbki tego materiału w stanie suchym. ...

wilgotność
wilgotnością materiału nazywa się procentową zawartość w nim wody w danych warunkach, tj. ciśnieniu atmosferycznym, temperaturze i wilgotności względnej powietrza. wartość liczbową wilgotności materiału oblicza się ze stosunku ilości wody wchłoniętej do masy lub objętości tego materiału w...

higroskopijność
higroskopijnością materiału nazywa się jego zdolność do wchłaniania wilgoci w postaci i pary wodnej (z otoczenia), i cieczy (przez kontakt) przez wszelkie ciała nie koniecznie zawierające wolne komórki powietrzne - także ciecze.   ...

szybkość wysychania
szybkość wysychania materiału wyraża się ilością wody, jaka odparowana z materiału do otoczenia w ciągu pierwszej doby po osiągnięciu nasycenia wilgocią. ...

kapilarność
kapilarnością (włoskowatością) materiału nazywa się jego zdolność do podciągania wody przez pory zawarte w materiale. zjawisko kapilarności występuje w materiałach porowatych o otwartych komórkach oraz w materiałach sypkich - także w glebie ponad zwierciadło wody podziemnej. ...

przesiąkliwość
przesiąkliwością materiału nazywa się jego podatność na przepuszczanie wody pod ciśnieniem. przesiąkliwość wyraża się ilością wody przepuszczanej w ciągu 1 godziny przez powierzchnię 1 m2 pod stałym określonym ciśnieniem. przesiąkliwość jest tym mniejsza, im większa jest szczelność materiału. ...

przepuszczalność pary wodnej
dyfuzja pary wodnej jest to przemieszczanie się jej cząstek (będących gazową składową po-wietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. przepuszczalność pary wodnej jest...

mrozoodporność
mrozoodpornością nazywa się odporność materiału na wielokrotne zamarzanie i odmrażanie po pełnym nasączeniu materiału wodą. zwykle bada się i ujawnia zakres najniższej temperatury, przy której materiał jeszcze zachowuje swoje własności fizyczne. ...

przewodność cieplna
przewodnością cieplną materiału nazywa się jego zdolność do przewodzenia strumienia cieplnego w wyniku różnicy temperatur po obu stronach materiału. przewodność cieplna zależy od: porowatości, wilgotności i gęstości pozornej materiału. miarą przewodności cieplnej jest współczynnik przewod...

pojemność cieplna
pojemnością cieplną materiału nazywa się zdolność do kumulowania ciepła po jego podgrzaniu. ...

rozszerzalność cieplna
rozszerzalnością cieplną materiału nazywa się wielkość jego zmian wymiarów geometrycznych po podgrzaniu. wielkością charakterystyczną jest współczynnik rozszerzalności liniowej oraz współczynnik rozszerzalności objętościowej.  ...

ogniotrwałość
ogniotrwałością nazywa się zdolność materiału do zachowania kształtu przy długotrwałym działaniu wysokiej temperatury. ...

ognioodporność
ognioodpornością nazywa się zdolność materiału do zachowania cech fizycznych przy działaniu ognia podczas pożaru. ...

sorpcja
sorpcja wilgoci jest to zjawisko pochłaniania wilgoci przez materiał hydrofilowy w swoich porach (mający tendencję do przyłączania wilgoci w postaci pary wodnej) z otaczającego powietrza. ...

stopień nasycenia
stopień nasycenia materiału wilgocią określa zawartość masy wody w materiale w danym stanie w stosunku do masy wody w stanie nasyconym (pełnej nasiąkliwości). ...

opór dyfuzyjny wobec pary wodnej
dyfuzja pary wodnej jest to przemieszczanie się cząstek pary (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. często stosowanym międzynarodowym ...

lepkość
lepkość, jest to tarcie wewnętrzne (dotyczy płynów, np. farb, lakierów) do przenoszenia naprężeń stycznych przy wzajemnym przemieszczaniu elementów płynu. lepkość ma ścisły związek z gęstością płynu, bowiem im wyższa jego lepkość, tym gęstość jest także większa.    ...

radioaktywność
radioaktywność, to zdolność jąder atomowych do rozpadu promieniotwórczego, który najczęściej jest związany z emisją cząstek alfa, cząstek beta oraz promieniowania gamma (promieniowanie elektromagnetyczne o bardzo dużej energii). ...

wytrzymałość na ściskanie
wytrzymałość na ściskanie jest to wielkość naprężeń niszczących próbkę materiału podczas jego ściskania.   ...

wytrzymałość na rozciąganie
wytrzymałość na rozciąganie jest to wielkość naprężeń niszczących próbkę materiału podczas jego rozciągania. ...

wytrzymałość na zginanie
wytrzymałość na zginanie jest to wielkość naprężeń niszczących próbkę materiału podczas jego zginania.    ...

kruchość
kruchość, to zjawisko polegające na pękaniu materiału na skutek naprężeń. w przypadku materiałów ceramicznych istnieje sprzeczność między ich bardzo wysoką wytrzymałością, wynikającą z charakteru wiązań chemicznych, a kruchością związaną z budową chemiczną oraz mikrostrukturą. ...

podatność na rozmiękanie
podatnością materiałów na rozmiękanie określa wpływ wody na spadek jego cech wytrzymałościowych. spadek ten określamy ilorazem wytrzymałości na ściskanie w stanie mokrym do wytrzymałości w stanie suchym. ...

twardość
twardością materiału nazywamy odporność na odkształcenia trwałe pod wpływem sił skupionych działających na jego powierzchnię. dla poszczególnych grup materiałów stosuje się różne metody pomiaru twardości. ...

sprężystość
sprężystością materiału nazywamy jego zdolność do przyjmowania pierwotnej postaci po usunięciu siły zewnętrznej zmieniającej kształt materiału. sprężystość jest czasami utożsamiana z elastycznością. między tymi właściwościami jednakże istnieją wyraźne różnice - zarówno ilościowe, jak i mechanizm...

plastyczność
plastyczność jest to zdolność ciała do zachowania odkształceń trwałych po usunięciu siły, która to odkształcenie spowodowała. plastyczność jest jedną z zasadniczych i najbardziej charakterystycznych właściwości surowców ilastych stosowanych w produkcji ceramiki. pozwala ona przeprowadzić stosunk...

pełzanie
pełzanie, jest to cecha materiału rozpatrywana w nauce o płynięciu materii - zdefiniowana ogólnie jako ruch jednych cząsteczek ciała względem drugich na skutek istnienia naprężeń zewnętrznych. w mechanice, reologia zwana teorią pełzania, pozwala przede wszystkim opisywać procesy zmian składowy...

relaksacja
relaksacja, jest to cecha materiału rozpatrywana w nauce o płynięciu materii - zdefiniowana ogólnie jako ruch jednych cząsteczek ciała względem drugich na skutek istnienia naprężeń. w mechanice, reologia zwana teorią pełzania, pozwala przede wszystkim opisywać procesy zmian składowych stanu na...

ścieralność
ścieralnością materiału nazywa się podatność na zmniejszenie masy, objętości lub grubości na skutek czynników ścierających. ...

odporność na uderzenia
odpornością na uderzenia nazywa się zdolność materiału do przejmowania nagłych uderzeń dynamicznych. miarą odporności na uderzenie jest praca mierzona w nm potrzebna do uszkodzenia badanej próbki. ...

szorstkość powierzchni
szorstkość powierzchni wyróżnia współczynnik tarcia posuwistego oraz opór nawierzchni przeciwko poślizgowi. ...

skład chemiczny
składem chemicznym materiału określa się skład jakościowy oraz ilościowy. skład ten podaje się jako:- pierwiastkowy,- tlenkowy,- mineralny.  ...

odporność na korozję
odpornością materiału na korozję nazywa się jego zdolność do przeciwstawienia się oddziaływaniu środowiska agresywnego. dla odróżnienia, odporność materiału na oddziaływanie czynników chemicznych nazywa się chemoodpornością materiału.  odporność materiału na środowisko agresywne jest głów...

odczyn ph
odczyn ph jest cechą roztworów zależną od stężenia jonów wodorowych. odczyn może być kwaśny, obojętny lub zasadowy. ...

rozlewność
rozlewność, jest to zdolność farby lub lakieru do samoistnego wyrównywania śladów po przejściu pędzla czy wałka malarskiego. farba lub lakier o dużej rozlewności szybko niweluje ślady po pędzlu, zaś o małej rozlewności, powoli. ...

zdolność krycia
zdolność krycia, jest to zdolność do zastępowania koloru podłoża kolorem farby. im zdolność krycia jest mniejsza, tym więcej warstw farby należy nanieść, aby uzyskać jednolity i bez prześwitów kolor nowej nawierzchni. zdolność krycia jest związana z rozlewnością, gdyż farby o dużej rozlewności...

pyłosuchość
pyłosuchość, jest to parametr istotny podczas wykonywania robót wykończeniowych związanych z nanoszeniem powłok malarskich i lakierniczych. pyłosuchość, to czas od naniesienia powłoki, po którym pyły i kurz już nie przylegają do powłoki, co oznacza że lekki dotyk ręki na powłoce nie pozostawia ...

suchość na dotyk
suchość na dotyk, jest to czas od naniesienia farby lub lakieru, po jakim palec dłoni dotknięty do powłoki już nie wykazuje śladów (jest suchy). trzeba zauważyć, że ta właściwość jeszcze nie zezwala na normalne użytkowanie powłoki (mycie, chodzenie itp.). ...

pełne wysychanie
pełne wysychanie, jest to czas, po jakim warstwa powłowki wysycha w całej swojej grubości. przykładowo: farby lateksowe wymagają ok. 20 dni, farby alkidowe ok. 30 dni, zaś akrylowe 24 godziny, zanim osiągną stan pełnego wyschnięcia. ...

stopień połysku
stopień połysku farby czy lakieru, to cecha określająca wielkość odbicia światła padającego na malowaną powierzchnię. im wyższa jest ilość światła odbitego, tym stopień połysku powłoki jest większy. wraz ze zwiększaniem stopnia połysku powłoki wzrasta jej odporność na zmywanie i ścieranie. trz...

zmywalność
zmywalność, jest to odporność powłoki farby lub lakieru na zmywanie wodą ciepłą z dodatkiem słabych detergentów. ...

trwałość
trwałość farby czy lakieru, jest to odporność powłoki na szorowanie, zmywanie oraz promieniowanie uv. im wyższa odporność  powłoki na szorowanie, tym dłuższa jest jej trwałość. odporność na szorowanie jest podawana w cyklach szorowania na sucho lub mokro. ...

zawartość wilgoci
 każdy materiał zawierający otwarte pory, bardziej lub mniej chłonie wilgoć w postaci gazowej (pary wodnej zawartej w powietrzu) lub ciekłej (wody). zawartością wilgoci w materiale nazywa się bezwzględną zawartość w nim wody w danych warunkach. wartość liczbową zawartości wilgoci mat...

wytrzymałość na skręcanie
wytrzymałość na skręcanie jest to wielkość naprężeń niszczących próbkę materiału podczas jego skręcania osiowego. ...

ciągliwość
ciągliwością nazywa się zdolność materiału na znaczne odkształcenia plastyczne pod wpływem działania sił rozciągających. do materiałów ciągliwych należą np. asfalty i folie polietylenowe.  ...

elastyczność
elastyczność - właściwość materiałów do odwracalnej zmiany kształtu po ustąpieniu działania zewnętrznych sił odkształcających. materiały zdolne do odkształceń elastycznych z zachowaniem ciągłości struktury, nazywane są elastomerami. do elastomerów należy np. guma czy silikon. ...

gęstość
gęstością materiału nazywa się stosunek masy wysuszonej próbki do jej objętości bez porów (objętości technicznie absolutnej). jednostki gęstości: g/cm3, kg/dm3 ...

gęstość pozorna
gęstością pozorną materiału nazywa się stosunek masy wysuszonej próbki do jej objętości w stanie nienaruszonym. jednostki gęstości pozornej: g/cm3, kg/dm3. ...

chemoodporność
chemoodporność - pojęcie, które dotyczy zwykle nawierzchni, powłok farb lub lakierów. jest to klasyfikowana i badana odporność na różne chemikalia o różnym ich stężeniu oraz czasie kontaktu: od krótkotrwałego po stały. ...

materiałoznawstwo- znaleziono 32

beton polimerowy pcc
...

papy bitumiczne
papy bitumiczne należą do grupy hydroizolacji i stosowane są w takich obszarach jak: dachy płaskie i stropodachy, dachy strome, dachy użytkowe, dachy zielone, paroizolacje, mosty drogowe i kolejowe. generalnie, papy bitumiczne dzielą się na: nawierzchniowe (z grubą posypką kolorową...

farby lakiery bejce - uwagi o stosowaniu
podstawą uzyskania zadowalających efektów malowania lub lakierowania, jest odpowiednie i staranne przygotowanie podłoża. ...

styropiany
produkcja styropianu ma na celu uzyskanie materiału o korzystnych właściwościach termoizolacyjnych. wykorzystuje się do tego trwałe zamknięcie powietrza w kulistych komórkach styropianu, bowiem powietrze cechuje niska przewodność cieplna - jeśli tylko wielkość komórek wyklucza jego konwekcję. ...

drewno - właściwości techniczne
drewno jest jednym z najstarszych materiałów stosowanych w budownictwie. drewno może być ścinane latem lub zimą, ale cięte latem musi być bezwzględnie niezwłocznie pozbawione kory - ze względu na niebezpieczeństwo zaatakowania przez korozję biologiczną. właściwości techniczne drewna okr...

drewno - wady tarcicy i klasy zagrożeń
tarcicą nazywa się materiał uzyskany z przetarcia wzdłużnego pni drzew. dzieli się na obrzynaną (4 płaszczyzny równoległe) i nieobrzynaną (2 płaszczyzny równoległe). wady tarcicy mogą pochodzić z wad drewna rodzimego, jak i z dalszej obróbki. wady te opisane są w normie pn-en 844-9: 2000 i obe...

drewno konstrukcyjne
drewno jest jednym z najstarszych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie. właściwości techniczne drewna konstrukcyjnego określają: gęstość pozorna, wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, zginanie, ścinanie i moduł sprężystości. drewno konstrukcyjne dzieli się na klasy.   ...

drewno - gatunki
drewno jest jednym z najstarszych materiałów stosowanych w budownictwie. drewno może być ścinane latem lub zimą, ale cięte latem musi być bezwzględnie niezwłocznie pozbawione kory - ze względu na niebezpieczeństwo zaatakowania przez korozję biologiczną i szkodniki.z wielu gatunków drzew kraj...

drewno klejone
drewno klejone warstwowo jest materiałem przeznaczonym na konstrukcje. powstaje przez sklejenie przynajmniej 4 warstw lameli. w konstrukcjach nośnych drewno klejone nie tylko speł­nia rolę głównego elementu konstrukcyjnego, ale także nadaje całej budowli unikalny charakter. drewno klejone umoż...

drewno - thermowood
terminem „thermowood” określa się drewno poddane specjalnej obróbce termicznej, polegającej na podgrzewaniu, suszeniu, podgrzewaniu, nawilżaniu i chłodzeniu - bez udziału środków chemicznych. drewno to ma znacznie ciemniejszą barwę niż rodzime drewno przed obróbką. dzięki temu uzyskuje się ist...

drewno - normowe wyroby
normowe wyroby z drewna to: okrąglaki, tarcica, wyroby podłogowe, gonty. według normy pn-en 844-1: 2002 oraz pn-en 844-2: 2002 okrąglaki są drewnem stanowiącym część okorowanego pnia po odcięciu wierzchołków, gałęzi i sęków. drewno pocięte w tartaku nazywa się tarcicą, którą dzieli się na: nie...

drewno - wyroby płytowe
płytowe wyroby z drewna to: płyty z drewna litego, sklejki, płyty osb, płyty wiórowe, płyty cementowo-wiórowe, płyty pilśniowe, maty i płyty z włókien drzewnych.  ...

korek naturalny - wyroby
wyroby z korka naturalnego wykonywane są na bazie kory dębu korkowego i obejmują: aglomeraty korkowe, płyty z korka ekspandowanego, prasowane płyty izolacyjne, płyty podłogowe, panele korkowe. ...

farby antykorozyjne
są to farby podkładowe, których zadaniem jest wytwarzanie powłoki zapobiegającej utlenianiu stali lub żeliwa. oprócz spoiwa, zawierają one pigmenty antykorozyjne. jako substancje błonotwórcze stosowane są żywice alkilowe, ftalowe, ftalowe akrylowane, poliuretanowe lub chlorokauczukowe. od...

farby bitumiczne
farby bitumiczne oparte są na asfaltach, smole powęglowej lub związkach pochodnych. ze względu na czarny kolor tych farb, są one głównie stosowane do ochrony części podwodnych i wnętrza zbiorników i kanałów. czasami dzięki polimeryzacji niektórych frakcji smoły powęglowej produkuje się specjal...

farby chlorokauczukowe
farby chlorokauczukowe zawierają spoiwo w postaci kauczuku chlorowanego oraz plastyfikatory, które nie ulegają zmydlaniu. farby te są stosowane jako ochrona dla różnych podłoży (metalicznych i niemetalicznych). farby chlorokauczukowe wysychają wyłącznie w wyniku odparowania rozpuszczalnika do ...

farby epoksydowe
farby epoksydowe są zawsze produktami 2-składnikowymi (barwiona żywica oraz utwardzacz), które miesza się ze sobą tuż przed użyciem w ściśle ustalonych przez producenta proporcjach. bez utwardzacza farba wysycha, ale nie następuje utwardzanie powłoki! w związku z dużym oporem dyfuzyjnym wob...

farby i lakiery poliuretanowe
farby poliuretanowe są zbudowane na bazie poliuretanów. farby te stosowane są do malowania powierzchni stalowych, metali lekkich, drewna lub betonu. występują jako 2-komponentowe (lakier właściwy i utwardzacz) lub także 1-składnikowe. jako utwardzacz w farbach 2-składnikowych, stosuje się arom...

farby klejowe
farby klejowe są produkowane w postaci proszkowej - na bazie spoiwa w postaci wodnego roztworu klejów roślinnych, zwierzęcych lub glikoceli. wypełniaczem jest kreda pławiona, zaś dodatkami pigmenty organiczne i nieorganiczne. farby te stosowane są do malowania tynków wewnątrz budynków w celach...

farby lateksowe (akrylowe)
farby lateksowe mają w składzie te same pigmenty co farby alkidowe, tj. dwutlenek tytanu, pigmenty barwne oraz pigmenty uzupełniające, a bazą jest żywica lateksowa. jako rozpuszczalnik w farbach tych stosuje się wodę. modyfikując podczas produkcji farby lateksowej proporcjami pomiędzy żywicą l...

farby ogniochronne
rolą farb ogniochronnych jest opóźnienie lub uniemożliwienie zapalenia się podłoża, a także zapobieganie przegrzewaniu się pokrytych nimi materiałów oraz rozprzestrzenianiu się ognia. farbami ognioochronnymi w praktyce pokrywa się elementy konstrukcje z drewna, betonu lub stali. powłoki ogni...

farby olejne i alkidowe
farby olejne pierwotnie wytwarzane były na bazie oleju lnianego (jako żywicy) z benzyną lakową (jako rozpuszczalnikiem). jednakże farby te dawały miękką i elastyczną powłokę po wyschnięciu, a ich główną wadą był długi czas wysychania. farby olejne współcześnie wytwarzane są na bazie oleju...

farby silikatowe
farby silikatowe - inaczej nazywane krzemianowymi - produkowane są na bazie spoiwa w postaci potasowego szkła wodnego. proces wiązania szkła wodnego jest powolny, dlatego też lepkość farb silikatowych stale zmienia się podczas wysychania i zwykle ustala się po 7 - 10 dniach od naniesienia...

farby silikonowe
farby silikonowe są wytwarzane na bazie spoiwa w postaci polimerów krzemoorganicznych. są to bardzo wartościowe wyroby malarskie, bowiem łączą one w sobie zalety farb silikatowych i dyspersyjnych. charakteryzują się niskim oporem dyfuzji wobec pary wodnej i dwutlenku węgla, a także dużą odpo...

farby wapienne
farby wapienne są zbudowane na bazie roztworu mleka wapiennego, które jest zawiesiną wapna gaszonego w wodzie. reakcją zachodzącą podczas procesu wiązania i wysychania farb wapiennych jest karbonatyzacja.  ...

farby winylowe
farby winylowe (także poliwinylowe) są produkowane na bazie spoiwa w postaci kopolimerów chlorku winylu i innych związków winylowych. są wytwarzane jako farby typu hb (dające nakładać się grubą powłoką w jednym natrysku).w porównaniu do farb chlorokauczukowych, dają powłoki nieco twardsze i ba...

farb abc - lakiery, bejce
farby są po wyschnięciu powłokami ochronnymi. niezależnie od podłoża oraz rodzaju farby, nanosi się ją w dwóch celach: ochrony powierzchni przed szkodliwym działaniem otoczenia oraz nadaniu barwy i estetyki. lakiery z połyskiem, to farby bez pigmentów barwiących, ale zawierają dodatki prz...

wyprawy akrylowe - tynki cienkowarstwowe
wyprawy elewacyjne mają za zadanie chronić konstrukcję ścian przed warunkami atmosferycznymi (deszcze, śnieg, promieniowanie uv, wiatry, kurz), przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, a także nadawać estetykę (barwa, struktura).  wyprawy akrylowe jako spoiwo zawierają żywice akrylowe, które...

wyprawy mineralne - tynki cienkowarstwowe
wyprawy elewacyjne mają za zadanie chronić konstrukcję ścian przed warunkami atmosferycznymi (deszcze, śnieg, promieniowanie uv, wiatry, kurz), przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, a także nadawać estetykę (barwa, struktura). wyprawy mineralne jako spoiwo zawierają cement (biały lub szary) ...

wyprawy silikatowe - tynki cienkowarstwowe
wyprawy elewacyjne mają za zadanie chronić konstrukcję ścian przed warunkami atmosferycznymi (deszcze, śnieg, promieniowanie uv, wiatry, kurz), przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, a także nadawać estetykę (barwa, struktura). wyprawy silikatowe jako spoiwo zawierają szkło wodne potasowe. za...

wyprawy silikonowe - tynki cienkowarstwowe
wyprawy elewacyjne mają za zadanie chronić konstrukcję ścian przed warunkami atmosferycznymi (deszcze, śnieg, promieniowanie uv, wiatry, kurz), przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, a także nadawać estetykę (barwa, struktura).  wyprawy silikonowe jako spoiwo zawierają żywice silikonowe, k...

wyprawy mozaikowe - tynki cienkowarstwowe
wyprawy elewacyjne mają za zadanie chronić konstrukcję ścian przed warunkami atmosferycznymi (deszcze, śnieg, promieniowanie uv, wiatry, kurz), przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, a także nadawać estetykę (barwa, struktura).  wyprawy mozaikowe jako spoiwo zawierają żywice akrylowe, któr...

Błędy i usterki - znaleziono 114

zawilgocona i zasolona elewacja zabytkowego domku napoleona
od wielu już lat ściany zewnętrzne tego pięknego zabytkowego domku napoleona naprawiane są ciągle w ten sam nieudolny sposób: miejscami skuwa się odpadający i popękany tynk, a potem wykonuje nowy i maluje. po kilku latach sytuacja się powtarza jak w zegarku. przyczyna napraw ciągle ...

wadliwa pionowa dylatacja segmentów budynku wielorodzinnego
w nowym budynku oddanym do użytkowania rok wcześniej, wielu mieszkańców ma ten sam uciążliwy problem. otóż, w mieszkaniach przyległych do dylatacji pionowej oddzielającej segmenty budynku, występuje przez cały rok podwyższone zawilgocenie ścian zewnętrznych w odległości 1 do 2 m od dylatacji,...

nietypowa podsufitka okapu dachu z płyt gk
dwa lata temu w domu jednorodzinnym (w ramach oszczędności) wykonano podsufitki na okapach pod dachem z płyt gipsowo-kartonowych o zwiększonej odporności na wilgoć, które potem pokryto wyprawą akrylową elewacyjną grub. 1 mm - jak do ociepleń metodą bso. wykonawca wyjaśnił inwestorowi, że stosuje p...

kombinowana ścianka z płyt g-k dzieląca balkon
inwestor wpadł na "genialny" pomysł oszczędnościowy, żeby ściankę dzielącą balkon w domu bliźniaku wykonać identycznie jak klasyczną ściankę działową wewnątrz domu tj. z płyt g-k mocowanych obustronnie do stelaża. czego to ludzie nie wymyślą? w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: &...

zniszczenia elewacji hotelu ocieplonego metodą bso
  niszczejąca w zawrotnym tempie elewacja pięknego hotelu. wyprawa elewacyjna pęka i odstaje od termoizolacji wykonanej ze styropianu metodą bso. występują też brunatne i szare wykwity oraz złuszczenia. w górnych i dolnych narożach otworów okiennych pojawiły się wyraźne i pęknięcia...

wadliwy tynk renowacyjny na zabytkowej bramie
dwa lata temu wykonano pełną renowację elewacji bramy zabytkowej w związku z występującymi już znacznymi wykwitami solnymi oraz spękaniem tynków. niestety, w strefie cokołowej (do wys. 1,5 m ponad poziom terenu) ponownie wystąpiły spękania tynku, a w wielu miejscach tynk wydaje "głuchy" odgłos pod...

przecieki przez fundament w piwnicy domu jednorodzinnego w budowie
podczas końcowej fazy budowy domu jednorodzinnego pojawiły się poważne problemy z wilgocią w piwnicy. w dolnej części muru fundamentowego (w strefie tuż nad posadzką) pojawiły się ciemne plamy wilgoci we wszystkich ścianach fundamentowych. po większych opadach - już po 1 - 2 godzinach plamy wyraźn...

zeszpecona elewacja domu jednorodzinnego
ładny dom, ale elewacja szpeci. przykład skutków "partyzantki" w budownictwie, gdzie wykonawcy popełnili wiele błędów - zbyt wiele. brak kompetencji wykonawcy (wykonawców) widać jak na dłoni. nie zajmowaliśmy się tym domem, więc trudno jednoznacznie wskazać na przyczyny popełnionych błędów, ale wi...

wadliwy komin w elewacji domu
przykład wadliwego wykonania obróbki komina w domu jednorodzinnym, a właściwie jej braku. tynk elewacyjny ze strefy ściany kończy się niczym na powierzchni komina. w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: > przystępny opis zjawisk fizycznych zachodzących w omawianym przypadku. ...

zasolone ogrodzenie z murkiem z cegły klinkierowej.
przykład poważnych problemów z ogrodzeniem posesji wykonanym rok wcześniej. miało być ładnie, a już po kilku miesiącach pojawiły się silne białe wykwity, których nie daje się usunąć żadnym preparatem - mimo wielu już prób i metod. w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: > przys...

odpadające dachówki z podmurówki ogrodzenia
  po okresie zimowym, wiosną rozpoczęło się odpadanie dachówek karpiówek z podmurówki ogrodzenia. proces narasta i praktycznie w każdym miesiącu przynajmniej jedna dachówka odpada. mur wykonano z cegły klinkierowej licowej i zaraz po tym przyklejono dachówki za pomocą najtańszego kleju do glaz...

niszczejący betonowy słupek ogrodzenia
  słupki tego ogrodzenia zostały wykonane jako betonowe zbrojone. ze względu na nierówność lica betonu po rozszalowaniu, podjęto decyzję o wyszpachlowaniu słupków zaprawą klejową używaną do przyklejania płytek ceramicznych. po czym słupki pomalowano 2-krotnie białą farbą emulsyjną. już po...

nie wentylowany stropodach wentylowany
od początku powstania tego budynku (1955) lokatorzy najwyższej kondygnacji borykają się z problemem zacieków wody przez sufit i zagrzybień. zawilgocenia występują nie po opadach deszczu, a tylko w okresie łagodnej zimy i wiosną. ustają natomiast, w okresie mroźnej zimy oraz zupełnie nie występują ...

nieudolna renowacja zabytkowej elewacji
  przykład bubla budowlanego. widać jak mocno można zepsuć wygląd i wartość obiektu zabytkowego przez niedbałe wykonawstwo i ... taki sam nadzór. w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: > przystępny opis zjawisk fizycznych zachodzących w omawianym przypadku. > opis techn...

amatorska naprawa gzymsu i naroża ścian zabytkowego ratusza
  przykład wadliwie wykonanej renowacji gzymsu obiektu zabytkowego. gzyms pęka, farba łuszczy się i odpada. całość szybko niszczeje i szpeci. w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: > przystępny opis zjawisk fizycznych zachodzących w omawianym przypadku. > opis technolog...

niszczejący cokół zabytkowego ratusza po renowacji
  cokół zabytkowego ratusza miejskiego wykonany z piaskowca, coraz bardziej niszczeje, pokrywa się czarnym i szarym nalotem oraz glonami. trzy lata wcześniej wykonana kompleksowa renowacja cokołu nic nie poprawia. w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: > przystępny opis zj...

problem z elewacją w sąsiedztwie balkonów i loggi
  od oddania nowego budynku mieszkalnego do użytkowania upłynęły zaledwie trzy lata, a już pojawiły się poważne problemy z elewacją. z elewacji odpada tynk, farba się łuszczy całymi płatami. charakterystyczne, że zniszczenia te występują jedynie w dolnej części ściany osłaniając...

nieudana elewacja nowego kościoła
  kilka lat wcześniej wybudowano piękny kościół. efekt zepsuło wadliwe wykonawstwo, którego zauważalne skutki pojawiły się zalewdie trzy lata po zakończeniu budowy: tynk pęka i odpada płatami, liczne rdzawe zacieki spod obróbki blacharskiej, przebarwienia i wykwity. w dalszej czę...

problemowe schody zewnętrzne do apteki
  po upływie dwóch lat od wykonania, na schodach wejściowych do apteki pojawiły się pierwsze pęknięcia płytek gres. nie wzbudziło to większych niepokojów u użytkownika. jednakże po dwóch następnych latach, destrukcja przybrała na tyle, że właściciel obiektu postanowił zdemontować płytki ze sch...

mokre ściany piwnic rezydencji
  właściciel pięknej rezydencji od trzech lat borykał się z problemem mokrych wszystkich ścian przy podłodze we wnętrzach pomieszczeń piwnicznych. w strefie do 40 cm ponad poziom posadzki, już po kilku miesiącach zamieszkiwania rozpoczętego późną jesienią, wystąpiły pierwsze ślady zawilgoceń w...

oblodzony dach pływalni zimą
  po kilku dniach silnych opadów śniegu, przyszło nagle ocieplenie i pojawił się poważny problem: potężne zacieki wody z dachu do wnętrza pływalni - głównie wzdłuż ścian zewnętrznych, na których znajdują się rynny. woda wdziera się na poddasze (nieużytkowe), kapie przez strop do wnętrza o...

pękające płyty gipsowo-kartonowe na poddaszu
  pewna mieszkanka zaraz po odebraniu mieszkania na nowym osiedlu domów jednorodzinnych, z niepokojem zauważyła, że niemal każdego dnia pojawiają się nowe pęknięcia w pachwinach między płytami g-k (gipsowo-kartonowymi) na poddaszu, co także słychać, gdyż towarzyszą temu głośne trzaski. reklamo...

skutki wycieku z instalacji c.o.
  ledwie nowe mieszkanie w budynku wielorodzinnym zostało zasiedlone, a już pojawiły się poważne problemy. po kilku dniach od uruchomienia ogrzewania, na jednej ze ścian za grzejnikiem pojawiły się mokre plamy przy podłodze, a kilka dni później "podniosła" się podłoga z parkietu. wez...

korozja betonowego okapu gzymsu nad basenem
  po pięciu latach od oddania do użytku basenu miejskiego, na całym gzymsie żelbetowym pojawiły się liczne spękania. otulina betonowa odstaje i odpada płatami. zniszczenia są coraz większe - koroduje stal zbrojeniowa. inwestor jest zdumiony, bo tak szybkiej potrzeby remontu się nie spodziewał....

wadliwa elewacja na restauracji
  zaledwie dwa lata wcześniej wykonano elewację na murowanym parterowym budynku restauracji, a już wystąpiły poważne problemy - szczególnie na północnej elewacji. jest to też klasyczny przykład skutków robót prowadzonych przez wykonawcę nie przygotowanego do zawodu. w dalszej cz...

karygodna renowacja cokołu zabytkowej plebanii
  przykład beztroskiej renowacji nadziemnej części kamiennego fundamentu zabytkowej plebanii. taka "renowacja" jest nie tylko niedopuszczalna, ale ponadto naraziła właściciela na niepotrzebne i nie małe wydatki na wykonanie poprawnej renowacji. po wykonaniu odkrywki, okazało się, że wykon...

wadliwie zabezpieczony strop nad piwnicami zabytkowego pałacu
  kilkanaście lat temu pewien wykonawca podjął się wykonania renowacji przeciekającej hydroizolacji leżącej na stropie przykrywającym piwnice zabytkowego pałacu. charakterystyczne jest to, że na stropie tym znajduje się dziedziniec wyłożony kostką granitową - współcześnie przeznaczony na parki...

posadzka w gmachu sądów
  dziedzina posadzkarstwa uważana jest w środowisku budowlanym jako wręcz najprostsza, bo polegająca głównie na umiejętności nanoszenia kleju packą ząbkowaną i ... w miarę równego układania płytek. z tego powodu - właśnie w tej dziedzinie - często mamy do czynienia z licznymi usterkami wynikaj...

wadliwy dach z dachówką ceramiczną nad rezydencją
  przykład bubla pochodzącego od ponoć uznanego i doświadczonego dekarza. wykonawca ów, zapytany o przyczynę usunięcia kontrłat odpowiedział, iż musiał to zrobić dla zapewnienia płaszczyznowości połaci dachu "bo krokwie są nierówne"! zapytany o możliwość wentylacji tej połaci dachu, z rozbraja...

wadliwa hydroizolacja fundamentów piwnicy
  oto skutki niedbale wykonanej hydroizolacji ścian fundamentowych domu podpiwniczonego stojącego na skarpie. jeszcze podczas budowy, w garażu - kilka godzin po ulewnym deszczu - na ścianach wystąpiły liczne mokre plamy. obraz jaki się ukazał po odkopaniu fundamentów, wzbudził grozę. w ...

niszczejący okap i gzyms zabytkowego klasztoru
  prezentujemy ten przypadek ku przestrodze inwestorów władających obiektami zabytkowymi - i nie tylko. jeżeli podczas eksploatacji stwierdzi się pierwsze zaledwie objawy zacieków na gzymsach czy okapach spowodowane nieszczelną obróbką nadrynnową czy okapową,, niezwłocznie trzeba przystąp...

typowe a wadliwe schody wejściowe na taras
  schody żelbetowe wylewane inwestor nakazał wyłożyć płytkami klinkierowymi. niby nic oryginalnego, ale ... po dwóch latach pojawiły się pod spodem biegu pierwsze białe plamy i wykwity. niby nie szpecą, bo od góry nie są widoczne, ale z boku je widać. czy tylko w samym wyglądzie jest problem? ...

powalające skutki nieszczelnego orynnowania
  w pewnej kamienicy wykonano całościowy remont elewacji i przy tym stare orynnowanie z blachy ocynkowanej wymieniono na nowe z pcv. jednakże roboty zostały wykonane niedbale, bowiem wykonawca nie zadbał o odpowiednio niski nawis fartucha pasa nadrynnowego w strefie najniższego położenia ...

wadliwa posadzka ogrzewana w rezydencji
 na pewnej budowie rezydencji doszło do tego, że różni wykonawcy bez nadzoru ze strony kierownika budowy dosłownie grasowali - często i gęsto łamiąc zasady fizyki budowli, albo ... po prostu ich nie znali. po przyjrzeniu się budowie okazało się, że kierownik też nie grzeszył wiedzą z...

rekord świata w brakoróbstwie na dachu!
  jeden z użytkowników naszego serwisu bdb (zawodowy dekarz) spotkał na swojej drodze pewien dach koło wrocławia. przesłał nam kilka fotografii ze stanu ... tuż po zakończeniu robót na dachu! pikanterii dodaje fakt, że efekt tych prac nie pochodzi od własnego „dzieła” domorosłego twó...

szpecąca elewacja. lwówek śląski
jeden z użytkowników serwisu bdb przesłał kilka zdjęć pewnej feralnej elewacji z pytaniem: co spowodowało taką degradację powłoki malarskiej na elewacji południowej budynku?w budynku są ściany z cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. rodzaj ...

pilaster kościoła. choroszcz
trzy lata temu wykonano renowację elewacji zabytkowego kościoła. przy tej okazji na pilastrach położono obróbki blacharskie. niestety, widać już zniszczenia. wykonawca popełnił zasadniczy błąd. obróbkę blacharską wykonano przed położeniem nowego tynku (i słusznie), ale potem tynk został wyk...

cokół kościoła. choroszcz
prace renowacyjne kościoła powierzono wykonawcy, który zadeklarował fachowość robót. już po dwóch latach w strefie cokołowej pojawiły się wykwity i zasolenia - identyczne jak przed remontem. co się stało? otóż, wykonawca mający zapewne spore doświadczenie w wykonywaniu tynków tradycyjnych, p...

zabytkowy mur ogrodzenia plebanii. choroszcz
stary i zabytkowy mur ogrodzenia jest wykonany z cegły ceramicznej pełnej ręcznie formowanej. dobrych kilka lat temu, wobec sporych już zniszczeń erozyjnych cegieł, postanowiono mur otynkować - zachowując pierwotny charakter i kształt muru. wykonawca wykonał po prostu cementowo-wapienn...

pęknięte ogrodzenie plebanii. choroszcz.
ogrodzenie plebanii stanowi zabytkowy mur ceglany - otynkowany zupełnie niedawno. mur ogrodzenia (łącznie z fundamentem) jest wykonany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. brak jest hydroizolacji w części podziemnej muru. w latach budowy muru nie znano zasad wykonywania hydroiz...

brak wieńca w ścianach. białystok
podczas wznoszenia pewnego okazałej rezydencji, inwestor pozwolił na znaczną swobodę w pracach przez różnych kolejnych wykonawców - bez zatrudniania kierownika budowy. rezultat dał znać o sobie stosunkowo szybko - jeszcze podczas budowy. w tym przypadku, ściany zewnętrzne zostały wykon...

błędnie osadzone okna. warszawa
dwa lata temu jesienią do wielorodzinnego budynku wprowadzili się pierwsi mieszkańcy. już po pierwszej zimie pojawiły się pierwsze "kwiatki". wokół okien i drzwi balkonowych wystąpiła lokalnie pleśń i zawilgocenia, co widać na załączonych fotografiach. jak wynikło z dokonanych oględzin ...

zrób to sam - siding. kielce
przykład, jak wiele szkód może wyrządzić lansowana przez pisma budowlane "dla każego" teza, że każdy sam może wykonywać np. ocieplenia. nie ma przeszkód, aby tak było, ale nie bez przygotowania! ten obrazek wystąpił jeszcze podczas wykonywania ocieplenia metodą lekką-suchą tj. sidingiem. ok...

fachowa robota instalatora w łazience. białystok
świeżo upieczony właściciel mieszkania w stanie "developerskim" przystąpił do prac wykończeniowych. okazało się, że trzeba nieco zmodernizować rozkład łazienki. wyszukał z ogłoszenia ekipę "fachowców", którzy ochoczo przystąpili do przełożenia i ułożenia nowej trasy rur wody zimnej i ciepłej w...

żelbetowe schody na trybuny kortów. warszawa
obiekt sportowy istnieje już kilkanaście lat. na trybuny prowadzą schody żelbetowe dla widzów. konstrukcja nie została w fazie budowy (ani nigdy później) niczym zabezpieczona od warunków atmosferycznych. dzięki temu swobodnie rozwija się karbonatyzacja betonu, co w efekcie doprowadziło do znac...

zewnętrzne schody wejściowe. warszawa
w ubiegłym roku oddano do użytku nowy budynek mieszkalny wielorodzinny. już po pierwszej zimie ujawniły się pierwsze usterki w obrębie murków okalających schody wejściowe na skarpie, co widać na fotografiach. wyprawa mozaikowa pęka, puchnie i ... odpada. jaki popełniono błąd? kto, projektan...

ściana klatek schodowych. warszawa
rok wcześniej oddany do użytku wielorodzinny budynek mieszkalny na ursynowie w warszawie szybko pokazał buble budowlane. poniżej przedstawiamy obrazek widoczny na wszystkich czterech klatkach schodowych w strefie styku z garażami podziemnymi. biorąc pod uwagę stwierdzone zagrzybienia i zawi...

ściany i słupy garażu podziemnego. kraków
po pierwszym roku eksploatacji nowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażami podziemnymi, inwestor wniósł roszczenia reklamacyjne w stosunku do generalnego wykonawcy, bowiem na poziomie garaży w strefie przy posadzce pojawiły się masowe wykwity solne i odpadanie farby z tynku ścian i ...

strop na garażem podziemnym z dachem zielonym. warszawa
wystarczył zaledwie rok eksploatacji nowego dużego budynku wielorodzinnego z garażami podziemnymi i dachem zielonym, aby pokazały się potężne buble budowlane. niechaj poniższe fotografie przedstawiające obraz stropu pod dachem zielonym mówią same za siebie. ach ta woda!? tyle mamy z niej pożyt...

garaż częściowo podziemny. warszawa
oto przykład kompletnej bezmyślności wykonawcy - poprzedzonej "lekkim" podejściem projektanta. w budynku wielorodzinnym zaprojektowano garaż właściwie nadziemny (ze względu na podmokły teren), ale przewidziano wokół ścian zewnętrznych obsypanie ziemią do ok. połowy wysokości. powstała w ten sp...

mur oporowy przy kościele. białystok
kolejny przykład beztroski wykonawcy. wprawdzie na pewne usprawiedliwienie można przypisać fakt, iż mur był wykonywany ok. 40 lat temu, ale z wilgocią mamy do czynienia od wieków - o czym każdy wykonawca wie.w tym przypadku betonowy mur obsypano ziemią bez poprzedzenia hydroizolacją. w efekcie...

zabytkowe kasyno. siedlce
tym razem przykład nie tyle błędów i usterek budowlanych, co błędów w zarządzaniu obiektem bądź co bądź - zabytkowym. budynek wzniesiono w roku 1890 z przeznaczeniem na cele wojskowe. od czasów zakończenia ii wojny światowej pod zarządem wojskowym. niestety, zarządca nie wykazał nawet elementa...

nowiutki balkon - a już z błędami! białystok
jak się spogląda na ten świeżo wyremontowany balkon, wydaje się, iż wszystko jest w porządku i nie ma się czego czepiać - prawda?a jednak, to tylko pozory! zatem, przejdźmy do popełnionego błędu! otóż, zamiast zastosowania brzegowej listwy balkonowej, zastosowano znacznie tańsze i prostsze r...

wszyscy wokół sądzą, że balkon przecieka! łomża
jeden z użytkowników serwisu bdb przesłał nam fotografię swojego balkonu z obszernym opisem zmagań z tym balkonem oraz wykonawcami. balkon był 3-krotnie remontowany - zawsze w ten sam sposób: skuwano wszystkie warstwy aż do płyty, a potem wykonywano je na nowo. na płycie papa, wylewka betonowa...

żelbetowa konstrukcja trybun sportowych. warszawa
trybuny dla widowni zostały zaprojektowane i wykonane jako żelbetowe. ani wykonawcy nie zapewnili dostatecznej chociaż jakości robót, ani gospodarz obiektu nie zadbał o podstawową chociaż jego konserwację. skutkiem czego, po zaledwie kilkunastu latach destrukcja doprowadziła do określenia celo...

trybuny widowni z przykładu 55. warszawa
te same żelbetowe trybuny widziane od góry, tj. od strony siedzeń przedstawiają obraz nędzy i rozpaczy. jednakże i z tego obrazu daje się uzyskać budujące wnioski. oczywiście, konstrukcja otuliny na papie była złym rozwiązaniem, chociaż cel był właściwy: ochrona papy bitumicznej. zbyt cienka i...

balkony i loggie - trudny temat - od lat! warszawa
jedna z dużych firm developerskich zmagała się z zaprojektowanymi licznymi balkonami i loggiami. budynek okazały, a w każdym mieszkaniu balkony lub loggie. razem prawie 200 sztuk!podczas budowy okazało się, że wcześniej (na innych kondygnacjach) kompletnie wykonane balkony i loggie, już ciekną...

hydroizolacja super nowoczesna! białystok
jeden z naszych użytkowników zatelefonował do mnie z poważnym problemem. pojechałem i ujrzałem coś, co wprawiło mnie w zdumienie! z tego względu nie pokazujemy tego tematu w dziale o co pytali inni?, lecz tutaj w dziale błędy i usterki.  niechaj ten przypadek posłuży za przykład, jak rekl...

daszek nad balkonem potrzeba czy ozdoba? warszawa
budynek świeżutki i ledwie co oddany do użytku. na balkonach najwyższej kondygnacji po deszczach, woda zalewa ściany, rozbryzguje po oknach i drzwiach. są plamy i zacieki. a wszystko przez nieprzemyślaną konstrukcję daszku na balkonem. daszek, owszem - fantazyjny. jednakże, zbyt krótki! co sta...

balkon przecieka? wykonawca poprawia swój błąd! gdańsk
oto przykład kompletnej bezmyślności wykonawcy balkonów. po zakończeniu prac i oddaniu budynku wielorodzinnego do eksploatacji, już po kilku miesiącach okazało się, że balkony ciekną! ciekną na tyle, że do mieszkań w okolicach cokolików przesiąka woda! skoro balkony ciekną, a budynek na gwara...

dbałość o szczegóły - pięta achillesa wykonawcy! gdańsk
oto kontynuacja błędów balkonów z poprzedniego przykładu. projektant nie zauważył, iż balustrada murowana balkonu sięga wyżej niż rynny dachu. zauważył to wykonawca, więc uszczelnił pianką. jest niedopuszczalne, aby murowana balustrada balkonu sięgała wyżej niż rynna dachowa!spływająca z dachu...

próg drzwi balkonowych - problem, jak zawsze! gdańsk
wykonawca wie, że najbardziej newralgicznym miejscem balkonu, są progi drzwi balkonowych. zatem ochoczo przystąpił do uszczelniania styku papy z ościeżnicą progu. papa termozgrzewalna słabo przylega? a może się stopić plastikowy próg podczas zgrzewania papy? to dajmy papę samoklejącą.podczas e...

balustrady balkonów też wymagają przemyśleń! warszawa
projektant wymyślił balustrady balkonów murowane. można i tak, ale ... na pierwszy rzut oka, nie ma się do czego przyczepić - prawda?jak się jednak patrzy na te potężne mury na balkonach, odnosi się wrażenie, że architekt o czymś zapomniał? grubość ścianek balustrady aż 25 cm? jawna przesada i z...

koryto zamiat rynny na dachu. warszawa
przykład nieprzemyślanego rozwiązania zbierania wód opadowych z dachu. zamiast rynien, architekt zastosował koryta zbierające. nie byłoby problemu, gdyby ... koryto wykonano jako żelbetowe wyłożone w dolnej części papą, zaś na bokach i górze blachą. rzecz w tym, że projektant nie przewidział, ...

balkon niekompletny - a wydaje się, iż jest inaczej. warszawa
przykład inwencji twórczej architekta, ale nie skonsultowanej przez specjalistę fizyki budowli. będą problemy? będą! czego zabrakło na tym balkonie? dbałości o szczegóły!nie rozwiązano uszczelnienia styku płytek ceramicznych na balkonie z otoczeniem, tj. balustradą murowaną! nie wykonano także e...

efekty brygady specjalistycznej ocieplającej poddasza. warszawa
developer oddał budynek do użytku we wrześniu. przy budowie posługiwał się głównie podwykonawcami - ponoć uznanymi. już na przełomie grudnia i stycznia pojawiły się problemy z mieszkaniami na poddaszach. wokół okien połaciowych mokro, plamy i pęcherze, a woda ścieka na podłogę. mieszkańcy w sz...

schody zewnętrzne? ależ to proste! białystok
oto przykład beztroski wykonawcy i kompletnej niewiedzy zawodowej.dostał za zadanie obłożenia betonowych schodów zewnętrznych przed sklepem, więc zabrał się ochoczo do pracy i obłożył. do tej pory zajmował się układaniem glazury w mieszkaniach, ale co to za różnica - pomyślał? właściwie, to ...

schody z epoki gierkowskiej. białystok
oto przykład kompletnej beztroski inwestora (znana fabryka) oraz skutków lekkiego traktowania tematów budowlanych. przed wejściem do portierni fabryki jest taki oto podeścik. jest, trwa i nadal zaświadcza o stanie wiedzy technicznej epoki radosnego budownictwa. nie dość, że beton t...

ocieplenie bso wykonywane przez samouka. lwówek śląski
oto obrazek spartaczonej elewacji. ocieplenie metodą bso wykonano na styropianie. przy wykonywaniu tej elewacji popełniono kilka błędów:1. zastosowano kolor zbyt ciemny, tj. posiadający zbyt silną absorbcję promieniowania słonecznego. skutkiem tego intensywny kolor może ulegać przebarwieniom.2. ...

bezsensowna paroizolacja na basenie kąpielowym. warszawa
oto przykład efektów pracy wykonawcy nie mającego przygotowania zawodowego. ścianę zewnętrzną miejskiego basenu kąpielowego wykonano jako lekką stalowej konstrukcji. pomiędzy pasami okien architekt przewidział wypełnienie wełną mineralną obudowaną z dwóch stron płytami. oczywiście, przewidział...

dylatacja konstrukcyjna? rzecz zbędna? białystok
oto przykład kompletnej bezmyślności murarza. budynek mieszkalny wielorodzinny. najpierw wymurowano do wysokości 5 kondygnacji (tyle przewidywał projekt pierwotny) i murarze pozostawiali szczelinę konstrukcyjną rozdzielającą dwa sąsiednie segmenty budynku - zgodnie z projektem. potem inwestor ...

balustrada murowana z cegieł licowych. warszawa
projekt przewidywał balustradę murowaną z cegieł licowych. wykonawca nie widział żadnych problemów z takim rozwiązaniem. kierownik budowy - także.minęło zaledwie osiem miesięcy od oddania budynku do użytku i już latem (po pierwszej zimie) pojawiły się poważne problemy. po bliższym ...

skutek szczelnej stolarki okienno-drzwiowej. warszawa
mieszkańcy świeżo oddanego budynku wielorodzinnego, już w pierwszej zimie doświadczyli totalnej kondensacji pary wodnej - przede wszystkim na oknach i drzwiach balkonowych. podczas wizji lokalnej na obiekcie okazało się, iż gdy tylko temperatura na zewnątrz obniżała się poniżej zera, po kil...

murek ogrodzenia? przecież to proste! grajewo
każdy właściciel domu jednorodzinnego mocno uważa na prace podczas budowy, ale kiedy przychodzi czas na wykonanie ogrodzenia, uważa się te prace za dziecinnie proste. mały wykop i zabetonowanie podmurówki. prawda? nic bardziej mylnego. beton takiej podmurówki mając stały kontakt z wilgocią gru...

niezabezpieczony beton nadproża. białystok
tym razem przykład błędu budowlanego pochodzącego sprzed ponad 20 lat. w tamtej epoce także popełniano błędy - znacznie większe niż obecnie. oto efekty niezabezpieczonego przed karbonatyzacją betonu nadproża w chlorowni pewnej stacji uzdatniania wody wodociągowej. jedynym zabezpieczeniem nad...

mostek cieplny w ościeżnicy okna. ostrołęka
stosuje się coraz grubsze warstwy ociepleń ścian zewnętrznych - i słusznie. jednakże, zapomina się o rzetelnej analizie cieplno-wilgotnościowej oraz projekcie technicznym ociepleń - mimo, iż wymagają tego wszystkie aprobaty techniczne itb. oto przykład takiej niefrasobliwości. grube war...

dach zielony, a rury spustowe? trudna rzecz. warszawa
niektórym projektantom wydaje się, że dach zielony wystarczy pokryć szczelnie papą i nie będzie problemu. takie podejście spotyka się niemal na każdym kroku. a tymczasem ... diabeł - jak zwykle tkwi w szczegółach! oto dach zielony, który już w kilka miesięcy po oddaniu do użytku zaczął sprawia...

dach zielony z kratkami ściekowymi - niemożliwe? a jednak. warszawa
dach zielony? zawsze jest trudnym tematem. wprawdzie, niektórym się wydaje odwrotnie. oto przykład kompletnego braku przemyśleń ze strony wykonawcy. kiedy wykonano komisyjne otwarcie okolic wpustu na dachu zielonym, wszyscy osłupieli - na czele z inspektorem nadzoru. niczego niewłaściwego nie zn...

odpływ dachu zielonego, który przecieka. warszawa
jeszcze jeden przykład skutków nieprzemyślanego projektu. brak rysunków detali w projekcie wykonawczym doprowadził do tego, iż projektant tak naprawdę rysując w skali 1:100 czy 1:50 nie przeanalizował miejsc tzw. trudnych.jednym z takich miejsc, jest odpływ dachowy. zastosowany odpływ dachow...

pokrywa betonowa studzienki kanalizacyjnej. sokółka
przykład ten dotyczy błędu popełnionego 15 lat temu. zgodnie z projektem, studzienkę kanalizacyjną przykryto gotową betonową pokrywą. leży ona spokojnie do dzisiaj i czeka, aż ktoś w końcu stanąwszy na niej, spadnie razem z nią do studni. ktoś może zapytać: jaki błąd popelniono?pokrywa zakrywaj...

żelbetowa płyta wagi na przejściu granicznym.
przykład niefrasobliwości, a raczej braku wiedzy zawodowej wykonawcy. na jednym z przejść granicznych trzeba było zamontować wagę dla tir-ów. projekt niemiecki przewidywał wykonanie żelbetowej płyty wylewanej na miejscu. polska firma wykonawcza, owszem wykonała, ale .. wykonawca, chcąc ...

podmurówka ogrodzenia - pruszków
oto przykład wykonanej z betonu podmurówki pod ogrodzenie posesji. minęło równe 10 lat i mamy taki właśnie rezultat. zastosowano zwykły beton - domowej roboty. w rezultacie wsiąkająca jesienią woda z opadów oraz podciągana kalipalrnie z gruntu (patrz: kapilarne podciąganie wody), zamarza zimą i ...

basenik kąpielowy w ogrodzie? czemu nie? suwałki
przykład, gdzie inwestor zrezygnował z porady u specjalisty w sprawie baseniku przy domu w ogrodzie. uznał, że nic prostszego w wykonaniu betonowego basenu do kąpieli dzieciom. wykonał własnym sumptem nieckę z betonu, którą potem pomalował farbą chlorokauczukową w kolorze błękitnym. była siela...

podmurówka ogrodzenia obłożona lastrico. kielce
kolejny przykład skutków "samodziełki" budowlanej. właściciel, widząc niszczejące w szybkim tempie podmurówki u sąsiadów, postanowił swoją wybudować poprawnie, tj. obłożyć warstwą lastrico. jaki popełniono błąd?podstawowy, to zastosowano beton zwykły zamiast napowietrzonego z domieszką z grupy...

podest przed sklepem. białystok
najemca postanowił upiększyć wejście do swojego sklepu - i słusznie. wezwał wykonawcę, który wykonał podest z betonu i ... przykleił płytki gres. jaki błąd popełnił wykonawca?nie jeden, a cztery:1. nie wykonał betonu napowietrzonego, lecz zwykły.2. nie wykonał hydroizolacji dyfuzynej pod płytk...

daszek na wejściem, a ocieplenie bso. białystok
oto przykład bezmyślności wykonawcy ocieplenia metodą bso. najpierw wykonał ocieplenie, a potem "wykombinował" obróbkę blacharską daszku nad wejściem do budynku. ten temat ma już swoją historię. pewien wykonawca ocieplenia budynku metodą bso swoje zrobił i zainkasował zapłatę. inwestor nie zwr...

przedszkole po remoncie i ociepleniu. zambrów
budynek przedszkola wymagał docieplenia i przy okazji drobnego remontu. inwestor zlecił pewnemu projektantowi wykonanie opinii technicznej i projektu docieplenia. projekt przewidywał wykonanie ocieplenia styropianem grubości 12 cm i wyprawę akrylową, zaś w strefie cokołów tynk mozaikowy. potem...

fuszerka murarzy! gdynia
wydawać by się mogło, iż murowanie (szczególnie z pustaków porotherm) jest dziedziną, gdzie trudno o błędy? jednakże, okazuje się, że pomysłowość murarzy nie zna granic - byleby tylko sobie ułatwić życie! potem niechaj się martwi następca robót? oto przykład beztroski murarzy. po prostu, wyk...

dachówka renomowanego producenta? czasami bubel! ciechanów
jeden z naszych użytkowników serwisu bdb przesłał fotografie świeżo pokrytego dachu. zastosowano dachówkę karpiówkę znanego producenta. dach na to zasługuje, gdyż dom okazały i uroczy. wykonawca pokrycia, także markowy. jednakże, inwestorowi mina mocno zrzedła, kiedy ujrzał efekty na dachu. ...

partactwo przy budowie więźby dachowej. ciechanów
oto przykład nieudolnego wykonawstwa więżby dachowej. wykonawca zachwalający swoje usługi i doświadczenie, znalazł przychylność inwestora. praktyka jednak dowiodła, iż samochwalstwo, a zawodowstwo, to dwa bardzo odległe pojęcia. spójrzmy na kilka fotografii. majster wykonał więźbę, jak ...

bez wyobraźni majster na dachu? zgroza! ciechanów
majster wykonał więźbę dachową po swojemu - mimo, iż miał projekt w ręku! majster zupełnie nie zwrócił uwagi, że lokalizacja słupków w projekcie, nie jest przypadkowa. słupki postawił tam, gdzie mu akurat wypadły. nie zwrócił nawet uwagi, że ma do czynienia ze stropem teriva 1. po prostu, postaw...

basen kąpielowy z błędnie zaprojektowaną wentylacją. warszawa
duża i znana pracownia projektowa nie ustrzegła się błędów. niewłaściwie zaprojektowana instalacja wentylacyjna hali basenowej skutkuje intensywną kondensacją pary wodnej na oknach. błędy projektowe w tym przypadku polegają na niewłaściwym rozdziale powietrza nawiewanego i wywiewanego. skutkie...

schody zewnętrzne leżace na gruncie. wpadka wykonawcy. ełk
można by rzec, że nie tyle wpadka wykonawcy, co skąpego inwestora. inwestor stwierdził, iż nie stać go na drogie technologie i drogiego wykonawcę. postanowił schody betonowe obłożyć płytkami gres - najtańszym sposobem. płytki "puchną", tj. masowo odstają od podłoża. dwie zimy wystarczyły, żeby...

schody zewnętrzne betonowe pokryte lastrico. ostrów maz.
czy powinno się schody betonowe zewnętrzne pokrywać lastrico? nigdy!oto przykład braku wiedzy wykonawcy, który nie tylko wykonał, ale i zaproponował inwestorowi obłożenie lastrico na betonowych schodachw przed pawilonem handlowym. zachowanie się tych schodów jest typowe dla naszego krajowego -...

poważne problemy basenu kąpielowego. warszawa
ten przykład dowodzi, że same technologie - nawet najlepsze - nie gwarantują powodzenia ani sukcesów. podstawowym ogniwem, jest ... właściwe wykonawstwo. po kilku miesiącach od oddania basenu do eksploatacji, na podbaseniu pojawiać się zaczęły zacieki i plamy - głównie w okolicy odpływów w ryn...

mostek termiczny - skutkiem błędu projektanta. warszawa
mimo, iż o mostkach termicznych i ich skutkach pisze się dużo, brak gruntownych przemyśleń projektanta lub brak konsultacji projektów w zakresie fizyki budowli, skutkuje tu i ówdzie błędami. pół biedy, jeśli błędy te wyłapie wykonawca lub inspektor nadzoru. jeśli jednak potknięcia ujdą ich uwa...

tynk mozaikowy? tak, ale nie na każde podłoże! olsztyn
kolejny przykład bezmyślności. murek betonowy oddzielający jezdnię od chodnika postanowiono pokryć tynkiem mozaikowym. niestety, po jednej zimie okazało się, że podłoże wyraźnie "nie chce" takiej wyprawy! jaki błąd popełniono?przede wszystkim, nie wzięto pod uwagę faktu dużego oporu dyfuzyjneg...

cokół budynku magazynu też wymaga przemyśleń. wyszków
inwestor zadecydował, żeby cokół pomalować farbą olejną. zapytany o przyczynę, podał iż chciał uodpornić go na zniszczenia. już po pierwszych dwóch latach, okazało się, że nie tędy droga. farba pęka, łuszczy się i odpada. jaki popełniono błąd?otóż, farba olejna stawiając duży opór dyfuzyjny wob...

nieprzemyślane fundamenty "plomb". kudowa zdrój
oto przykład kompletnej bezmyślności projektanta. zaprojektowano budynek dobudowany do istniejącego tzw. plombę. hydroizolację fundamentów przewidziano jedynie w ... opisie technicznym, a nie na przekrojach. wykonawca, nie wykazał się wyobraźnią. kierownik budowy - także. kiedy fundament ukońc...

niewłaściwie obsadzone rynny. białystok
mimo, iż każdy poważny producent orynnowania wydaje obszerne instrukcje prac, tylko nieliczni wykonawcy je studiują. w efekcie mamy takie obrazki jak na fotografii, gdzie na skutek zbyt wysoko obsadzonych rynien w stosunku do połaci dachu, śnieg zamiast zsuwać się, zalega całymi płatami na dac...

paroizolacja czy farsa? białystok
wykonawca, który nie ma przygotowania do wykonywania zawodu, jest zagrożeniem! oto efekty partackiego wykonania paroizolacji na stropodachu wentylowanym nad pływalnią. w projekcie na przekroju pionowym stropodachu zaznaczona była paroizolacja z folii pe. wykonawca owszem ją wykonał. po roku ek...

dach zielony - nie zawsze zielony. gdynia
projekt dachu zielonego przewidywał poprawne rozwiązania, ale wykonawca nie zawsze się do nich stosował. w miejsce przewidzianej zieleni intensywnej systemowej, zastosował najzwyklejszy trawnik rolowany. wprawdzie, wykonawca położył na stropie warstwę drenażową w postaci przewidzianej projekte...

efekty pracy partaczy budujących dach. białystok
użytkownik serwisu przesłał kilka zdjęć z dachu budowanego domu z prośbą o ocenę. oto dwa z nich - jakże wymowne. właściwie, to brak słów. jedno wielkie partactwo! cóż z tego, że jedna krokiew się zapadła? dobito listwę albo dwie i poziom desek się wyrównał.o sposobie łączenia krokwi z płat...

kołkowanie styropianu na bakier z wytycznymi. białystok
oto przykład skutków, gdy "chytry" wykonawca prowadzący działalność gospodarczą, dla zmniejszenia kosztów, do wykonania ocieplenia metodą bso zatrudnia najtańszych i niewykwalifikowanych pracowników.  skrajne kołki są oddalone zaledwie kilka cm od naroża ścian wykonanych z pustaków max. j...

podjazd do przychodni. białystok
kilkanaście lat temu wykonano z betonu lanego podjazd do przychodni lekarskiej. nikt nie zwracał uwagi na pierwsze pęknięcia i wykruszenia betonu. przyszedł czas, gdy wjazd na parking graniczył z cudem! beton uległ kompletnemu zniszczeniu.jaka jest przyczyna?otóż, beton zwykły leżąc w gruncie ...

niedokończone ogrodzenie. suwałki
oto przykład braku "kropki nad i" podczas budowy ogrodzenia z cegły klinkierowej. gdyby wykonawca miał przygotowanie zawodowe, takiej fuszerki by nie było. jaki błąd popełnił wykonawca?nie wykonał impregnacji słupka i jego betonowej "czapki". na skutek nasiąkania betonu wodą oraz dodatniej tem...

taras naziemny z błędami. warszawa
oto przykład potwierdzający, iż budowa tarasu naziemnego wcale nie jest prosta. te widoki powstały zaledwie po 6 miesiącach eksploatacji. jakie błędy popełnił wykonawca?podstawowe, to:1. brak hydroizolacji podpłytkowej na schodach i tarasie.2. szpachlowanie czołówek płytek na okapie.3. brak dyla...

schody wejściowe rezydencji, waszyngton
rezydencja naszego ambasadora w waszyngtonie posiada schody wymurowane bezpośrednio na gruncie. roboty pochodzą z roku 1922, więc mozna w pewnym stopniu udzielić rozgrzeszenia tamtym wykonawcom za popełnione wówczas błędy. jednakże kilkanaście lat temu wykonywano remont sch...

zima ujawnia błędy na schodach! białystok
schody wejściowe zwykle nie sprawiają wiekszych kłopotów latem, ale z nadejściem pierwszych chłodów czy opadów śniegu, wszelkie błędy wychodzą na wierzch. oto taki właśnie przykład schodów zewnętrznych. płytki pękają i odpadają. pojawiły się wykwity solne. stopnie są tak śliskie, że wejście po...

pierwsza zima zweryfikowała nowe schody. grajewo
miały być piękne schody wejściowe przed pawilonem handlowym. istotnie prezentowały się okazale - do czasu, gdy pojawiły się pierwsze oznaki zimy.płytki gres się kruszą, pękają i odpadają! widok zaiste, szpecący. wielu zastanawia się zapewne, dlaczego zimą lub tuż po zimie wychodzą na wierzch ws...

schody wejściowe bezmyślnego wykonawcy. siedlce
przykład ten jest dowodem, że wykonanie schodów wejściowych, to nie jest tylko kwestia przyklejenia płytek antypoślizgowych. to przede wszystkim, odpowiednie przygotowanie podłoża! z obrazu pojawiającego się po odpadnięciu płytek wysnuć można jeden tylko wniosek, że przed zleceniem prac, należ...

schody na pozór poprawne. białystok
schody wejściowe wyglądają niby poprawnie, ale są jednakże z nimi problemy:1. po opadach śniegu czy śniegu z deszczem jest ślisko.2. na skraju stopni pojawiły się pęknięcia płytek gres.wezwany wykonawca nie umie wskazać przyczyny takiego stanu. wykonawca coś słyszał o potrzebie antypoślizgow...

bubel posadzkarzy. ciechanów
oto przykład kompletnej bezmyślności wykonawcy posadzek mieszkaniowych. wcześniej, wykonawca murów z jakiegoś powodu wymurował także progi pod drzwiami. teraz wykonawca posadzek układając jastrychy, nie zastanawiając się długo, wylał beton: od progu - do progu, zaś nierówności wyrównał szpachl...

bitumiczne gruntowanie fundamentów. wejherowo
podczas wykonywania gruntowania emulsją bitumiczną ścian fundamentowych wykonanych z bloczków betonowych, wykonawca nie zwrócił uwagi i nie zmierzył wilgotności murów. od strony zewnętrznej mur wyglądał na suchy, ale od środka (w piwnicy) mur był mokry dzięki wcześniejszym opadom deszczu. popr...

O co pytali inni? - znaleziono 109

Pytanie nr 1
opaska wokół domu, drenaż, membrana kubełkowa   kupiłem dom w stanie developerskim. nie wiem jak zabezpieczone są fundamenty. wokół domu jest opaska wysypana żwirem, natomiast przy rynnach w opasce są zrobione formy betonowe jako odpływy, na które ścieka woda z rynien i jest odprowadzana na o...

Pytanie nr 2
fundament z kamienia, membrana kubełkowa, zawilgocenia, zagrzybienia   czytałem właśnie na forum budowlanym zaciekłą dyskusję między kilkoma osobami o zbawiennym działaniu folii kubełkowej. jednak z tej dyskusji nic konkretnego nie wynika i dlatego proszę o radę. mam podpiwniczony dom ...

Pytanie nr 3
szkieletowy dom drewniany, zawilgocenia   przystępuję do budowy własnego domu, ale czytając wypowiedzi wielu osób na różnych forach w internecie mam coraz więcej wątpliwości, czy mój projekt nie ma błędów. każdy pisze co innego. uprzejmie proszę o odpowiedź na moje pytania. - czy w parterow...

Pytanie nr 4
taras naziemny z płytkami   obecnie buduję sobie dom jednorodzinny i mam ostrą sprzeczkę z wykonawcą. do tego dochodzą różne niepełne i niejasne informacje, które wyczytałem w muratorze i kilku innych pismach tego typu. proszę o pomoc i szybką odpowiedź, za którą z góry dziękuję. - czy w tar...

Pytanie nr 5
przeciekające fundamenty domu, zawilgocenia w piwnicy   przy większych opadach atmosferycznych mam wodę w piwnicy - przecieka ściana fundamentowa prawdopodobnie z powodu złej izolacji (budynek z roku 1970). dom znajduje się na skarpie i to właśnie od strony stoku jest zalewana piwnica pr...

Pytanie nr 6
na ratunek zabytkowemu niszczejącemu ogrodzeniu pałacu   prowadzę roboty ogólnobudowlane. interesuję się pewnym zabytkowym ogrodzeniem pałacu w łodzi. ogrodzenie to wykonane jest z cegły ceramicznej pełnej i niszczy się coraz bardziej z upływem lat. odpada tynk i farba. na czapkach muru ...

Pytanie nr 7
pleśń na ścianach i nad oknem w łazience   w moim piętrowym domu jednorodzinnym starego typu - z lat 70-tych, ściany są murowane z cegły pełnej i bloczków siporex. w łazience mamy problem z pleśnieniem nad oknem w łazience oraz ściany zewnętrznej pod sufitem. mimo działania kratki w...

Pytanie nr 8
pękające murowane ściany działowe parteru   buduję dom jednorodzinny i mam kierownika budowy z uprawnieniami, tylko jak się okazało bez elementarnej wiedzy budowlanej. dlatego na mojej budowie pojawił się poważny problem. wylewki pod podłogę zostały wykonane na niezagęszczonym gruncie. g...

Pytanie nr 9
popękany tynk elewacyjny, docieplenie ścian a okna   mieszkamy w domu o pow. uż. ok.145 m2, parter z poddaszem użytkowym. dom jest zbudowany z bloczków ytong 400 grubości 36,5 cm. betonowe nadproża i wieńce, ocieplone styropianem 12 cm. w czasie budowy w 1999 r. na ytongu położono t...

Pytanie nr 10
przyśpieszone suszenie domu   widziałem na forum pytanie jednej pani o szybkie wysuszenie ścian w budowanym domu. były różne odpowiedzi, ale funta kłaków nie warte! więc zgłaszam się o poradę. mam taki sam problem jak ta pani. kończę budowę domu jednorodzinnego i 2 tygodnie tem...

Pytanie nr 11
mokre ściany w piwnicy kamienicy - mimo remontu   od dwóch lat eksploatuję pensjonat, który powstał w wyniku remontu i rozbudowy istniejącej kamienicy. w pierwszm roku, po zimie pojawiły się problemy z wilgocią w piwnicach gdzie mamy magazynki restauracji oraz zaplecze gospodarcze kuchni. ma...

Pytanie nr 12
ławy fundamentowe - czy żart wykonawcy?   pytałam na kilku forach, ale nigdzie nie ma poważnych odpowiedzi. w jednej to nawet chyba jakiś wykonawca broni swego kompana pracującego na mojej budowie bo pisze że nic się nie stało .... w czym problem? wynajęłam wykonawcę i mam wątpliwości...

Pytanie nr 13
mokre piwnice w starym domu   posiadam dom w stanie surowym, który chciałbym wykończyć w większości systemem gospodarczym. aktualny mój problem to izolacja pionowa ścian fundamentowych. fundamenty wykonane były ok. 20 lat temu, a ponieważ oprócz jakiejś czarnej emulsji na nich nic więcej nie ...

Pytanie nr 14
jakiej grubości ocieplenie z wełny mineralnej na bloczkach silikatowych? 1. w projekcie domu, który będę budował, ściany przewidziano z 24 cm silki ocieplonej od zewnątrz 12 cm wełny mineralnej. według firmy xella daje to w efekcie u = 0,3. chciałbym zapytać, czy zwiększyć grubość ocieplenia do 15c...

Pytanie nr 15
przeciekające szczeliny dylatacyjne posadzki i ścian garażu wielopoziomowego   eksploatujemy obiekt już po okresie gwarancji a chodzi o posadzki garażowe w dużym kompleksie mieszkaniowym z usługami i garażami podziemnymi w warszawie. wykonawca nie zastosował się do projektu budowlanego...

Pytanie nr 16
ocieplenia ścian, a kondensacja w nich pary wodnej   dziękuję bardzo za poradę nr 308009 - skorzystałem, bo odpowiedź jest fachowa i o to mnie chodziło. chciałbym zadać jeszcze kilka pytań powodowanych ciekawością, niekoniecznie konkretną potrzebą: 1. czy w każdym materiale ściany stosowanym...

Pytanie nr 97
witam...mam do czynienia z budynkiem parterowym niepodpiwniczonym. podłoga na parterze składa się z następujących warstw: żwir 20 cm, piasek 20 cm, płyta betonowa 15 cm, 2 x papa termozgrzewalna, styropian eps 100/038 10 cm, folia budowlana, wylewka betonowa 5 cm, posadzka.na płycie betonowej ...

Pytanie nr 17
membrana kubełkowa kubełkami do ściany czy gruntu?   jestem świeżo upieczonym inżynierem budownictwa. - chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie: jak to jest z membraną kubełkową? jak zauwazyem, to odwieczny problem na budowach: kubełki do fundamentu czy do gruntu? w naszym środowisku zdania ...

Pytanie nr 18
"oddychanie ścian" i skutki odstępstwa od projektu budowlanego   w ubiegłym roku na forum budowlanym napisał pan ciekawą wypowiedź na temat nadużywania słowa ‘oddychanie ścian’ oraz konsekwencji odstępstw od projektu budowlanego wykonawczego. w naszej pracowni architektonicznej właśnie ten ...

Pytanie nr 19
zalane stropy i ściany przeciekiem z wyższej kondygnacji   kupiłam nowe mieszkanie w stanie developerskim i chcę je wykończyć, ale od kilku tygodni mam zalane mieszkanie. piętro wyżej na poddaszu hydraulik źle podłączył wannę a glazurnik ją mimo to zamurował. w kilku pokojach u mnie i ...

Pytanie nr 20
wykończenie balkonów, podłoga w altanie w ogrodzie, wentylacja dachu z deskowaniem 1. mam do wykończenia 3 balkony w moim budowanym właśnie domu i nie wiem jak to zrobić. jeden to przedłużenie stropu i jest bez spadku a podczas deszczu woda leje się po elewacji. jak go wykończyć, aby uzyskać spadek...

Pytanie nr 21
podłoga na gruncie w domu, hydroizolacja na fundamencie   w związku z trwającą budową mojego domu jednorodzinnego mam pytania: 1. jak wykonać podsypkę pod podłogę na gruncie (dom nie podpiwniczony) i czy można zamiast zagęszczania mechanicznego grunt polewać wodą? 2. czy podkład ...

Pytanie nr 22
конструкция стены c теплоизоляции базальтоваты &#...

Pytanie nr 23
posadzka chemoodporna na stropie z płyt kanałowych   prowadzę roboty budowlane i potrzebuję pilnie do rozwiązania następujący problem: budynek pochodzi z roku 1970 i ma stropy z płyt kanałowych typu żerań, ale płyty leżą bardzo nierówno (różnice w wysokości do 10 mm), natomiast na kondygnac...

Pytanie nr 24
dobudowa garażu na wspólnym fundamencie z domem   mam zamiar rozbudować dom o garaż z "warsztatem" i poddaszem z łazienką. dom zbudowała mi 6 lat temu firma i wylano od razu fundamenty pod garaż ale w wersji pierwotnej był mniejszy i bez poddasza. architekt w projekcie narysował dyl...

Pytanie nr 25
dom z keramzytobetonu chciałabym zasięgnąć opinii o domach budowanych w technologii keramzytowej. razem z mężem jesteśmy zainteresowani kupnem upatrzonego domu, który wybudowano z bloczków keramzytowych, ale po prostu nie mamy gdzie zasięgnąć opinii, co taki dom naprawdę jest wart? - czy to fakty...

Pytanie nr 26
niby hydroizolacja istniejącego fundamentu w starej kamienicy mieszkam w gdańsku, w starej, ale dość solidnej kamienicy wybudowanej w latach 20-tych xx w, zamieszkałej przez 6 rodzin. w zwiąku z koniecznością wykonania remontu dachu, nasza wspólnota podpisała z właścicielem umowę, zgodnie z kt...

Pytanie nr 27
czy w domu podpiwniczonym ocieplać fundament?   jestem raczkującym inwestorem mającym zamiar zbudować sobie domek jednorodzinny i próbującym odnaleź się w świecie szuki budowlanej. obecnie jestem na etapie podejmowania decyzji o fundamentach. projektant przewidział taką budowę fundamentu...

Pytanie nr 28
hydroizolacja fundamentu starego domu z piwnicą   muszę podjąć decyzję jak zabezpieczyć ściany domu a właściwie część znajdującą się w gruncie. dom został wybudowany 30 lat temu, parterowy, podpiwniczony. ściany piwnic zostały wykonane z cegły wapiennej 12cm + 24cm, parter z bloczków gazobeto...

Pytanie nr 29
hydroizolacja na ławach z membrany kubełkowej   przejąłem budowę po poprzedniku i natrafiłem na taki oto problem. w budynku restauracji z piwnicami użytkowymi fundamenty zaprojektowano monolityczne zbrojone i wylewane na miejscu budowy z betonu b25 - posadowione na ławach zagłębionych 4,...

Pytanie nr 30
docieplenie ścian z siporexu   chciałbym wykonać docieplenie domu mieszkalnego podpiwniczonego, wybudowanego w roku 1980 w płocku. ściany zewnętrzne otynkowane wykonane są z siporeksu:a/ bloczek 24 cm, szczelina powietrzna 3 cm, bloczek 12 cm (ściany parteru),b/ bloczek 24 cm (...

Pytanie nr 31
efekt cieplny gruntowego wymiennika ciepła gwc rurowego w warszawie   kilka dni temu natrafiłem na dyskusję na pewnym forum, gdzie ktoś się chwalił że do wykonania gwc (gruntowaego wymiennika ciepła) wystarczy 20 m jego długości dla domu jednorodzinnego. czy to prawda? jestem tym zaint...

Pytanie nr 32
zagrożenie pękaniem jastrychu na gruncie i na stropie   pytanie 1 rys.1 podłoga na gruncie: podsypka piaskowo-żwirowa gr. 30 cm, płyta betonowa (klasa betonu b15) gr. 15 cm, izolacja przeciwwilgociowa, styropian eps 100 grub. 10 cm, folia budowlana, wylewka betonowa grub. 5 cm, posadzka. ś...

Pytanie nr 33
wolne miejsca, żebra i wieńce w stropach teriva   pytanie dotyczy stropu teriva 4,0/2.- jak poprawnie wykonać miejsca wskazane na rysunkach? w stropach teriva, zasady wypełniania wolnych miejsc o innym rozmiarze niż gabaryty pustaków są następujące: jeżeli szerokość wolnego miej...

Pytanie nr 34
obsadzenie okien przy ociepleniu metodą bso   mam taki problem: budynek mieszkalny jednorodzinny; ściany zewnętrzne gr. 25 cm z porotherm-u. ocieplenie metodą bso zostanie wykonane na wiosnę, tj. po pierwszym sezonie grzewczym. - jak należy prawidłowo obsadzić okna - w osi ściany czy...

Pytanie nr 35
wełna mineralna między krokwiami   w jaki sposób można zapobiec rozprężaniu się wełny mineralnej w przestrzeni międzykrokwiowej, aby nie dochodziło do wybrzuszania membrany dachowej, a tym samym zmniejszenia prześwitu szczeliny wentylacyjnej pomiędzy wełną a pokryciem? właściwie, to je...

Pytanie nr 36
pęknięcia elementów więźby dachowej co powoduje, że elementy więźby dachowej mają pęknięcia równoległe do włókien na całej swej długości - jak widać na załączonej fotografii? powodem występowania takich spękań jest zbyt szybkie wysychanie drewna. zapewne, ówczesny wykonawca więźby zamontował m...

Pytanie nr 37
wysychanie ściany ocieplonej wełną mineralną co powoduje, że ściana ocieplona od zewnątrz wełną mineralną szybciej wysycha z wilgoci początkowej niż ocieplona innymi materiałami? istotnie, ściany ocieplane wełną mineralną znacznie szybciej wysychają z wilgoci początkowej niż ocieplone innymi materi...

Pytanie nr 38
wysychanie ściany jednowarstwowej, a ocieplonej wełną mineralną    dlaczego ściana nieocieplona (jednowarstwowa) wysycha wolniej z wilgoci początkowej niż ocieplona wełną mineralną?  istotnie tak jest, że ta sama ściana jednowarstwowa (nieocieplona) zwykle wysycha wolniej niż taka...

Pytanie nr 39
odpadające płytki z tarasu i taras przeciekający   kupiliśmy wcale nie stary dom (wybudowany 7 lat temu). ma dwa okazałe tarasy: jeden o powierzchni 40 m2 z wyjściem na ogród a drugi 40 m2 nad parterem. z tymi dwoma tarasami mamy problem. na dolnym poodpadały płytki. drugi taras przykryw...

Pytanie nr 40
jak szybko prace dekarskie od wykonania wieńca?   - po jakim czasie od wylania wieńca można rozpocząć prace dekarskie?szalunek pod wieniec w kilku miejscach nie wytrzymał, a deski wybrzuszyły się. - czy można odstający z boku beton zeszlifować dla zlicowania wieńca ze ścianą? chodzi o 1 c...

Pytanie nr 41
ocieplenie piętra zabytkowego domu od środka   jestem architektem i mam taki temat do rozwiązania w moim projekcie: zabytkowy dom mieszkalny jednorodzinny pod wrocławiem (zasiedlenie ok. 1910 r.); poddasze użytkowe, pokoje dzienne, sypialnie, ściany szczytowe z cegły ceramicznej pełnej grub. ...

Pytanie nr 42
balkon wspornikowy - ocieplenie i dylatacje 1. czy pod izolacją termiczną balkonu wspornikowego należy ułożyć paroizolację? 2. czy spodnia warstwa płyty balkonowej (izolacja termiczna) musi być pokryta tynkiem lub powłoką o wysokim oporze dyfuzyjnym?balkon: szerokość płyty 1,00 m, długość o...

Pytanie nr 43
test głębokości karbonatyzacji betonu - czy mógłby pan przybliżyć na czym polega test fenoloftaleiną, jak rozpoznać czy wynik jest pozytywny czy negatywny? należy beton odkuć miejscowo lub nawiercić średnicą 16-20 mm na głębokość 3-4 cm. na odsłonięty beton nałożyć kilka kropel fenoloftaleiny ...

Pytanie nr 44
docieplenie ścian ceramiczno-żużlobetonowych   opracowuję projekt modernizacji budynku jednorodzinnego piętrowego z poddaszem użytkowym i proszę o przeprowadzenie obliczeń cieplno-wilgotnościowych dla docieplanej ściany o układzie warstw licząc od wnętrza: - farba lateksowa wewnętrzna ...

Pytanie nr 45
  - co spowodowało poziome pęknięcia tynku cienkowarstwowego jak na załączonych fotografiach?tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie leży na ociepleniu. w każdym narożniku okiennym zastosowano dodatkowe zbrojenie siatką pod kątem 45 stopni. prace przeprowadzono w okresie letnim ...

Pytanie nr 46
witam...w jaki sposób rozwiązać problem z sadzą wydostającą sie z przewodu kominowego, która obniża estetykę elewacji budynku sąsiedniego..?z góry dziękuję za odpowiedź...z poważaniem przedstawiona sytuacja jest wynikiem błędu projektanta ocieplenia (a może i budynku?), który zaniedbał fakt is...

Pytanie nr 47
realizujemy aktualnie budowę. proszę o dokonanie analizy dokumentacji i wskazanie technologii zabezpieczenia budynku realizowanego przez naszą firmę.w trakcie realizacji robót ziemnych nastąpiły sączenia z boków i dna wykopu. przed usunięciem ostatniej 50 centymetrowej warstwy gruntu i wykonanie...

Pytanie nr 48
w przyszłym roku zamierzam zacząć budowę mojego energooszczędnego domu. ściany zewnętrzne najprawdopodobniej bloczki keramzytowe fotis.zamierzam wybudować gwc i do tego wykorzystać stojącą obok domu 10m studnię. jak poprawić zdrowotność powietrza z tego wymiennika? chodzi o  ogranicz...

Pytanie nr 49
witam...jak wyjaśnić samozabliźnianie się powstałych rys w zaprawie murarskiej użytej do wznoszenia konstrukcji murowej, w której zastosowano wapno?z góry dziękuję za odpowiedź.tg szanowny panie.w zaprawie cementowo-wapiennej każde ze spoiw przechodzi swój proces wiązania: cement przez hydrata...

Pytanie nr 50
witam...co mogło spowodować takie zarysowanie ściany...?mur wykonany z pustaków betonowych o wymiarach 50,5 x 25,5 x 22,5 cm, gdzie w każdym pustaku znajdują się dwa otwory drążone pionowo o średnicy 17 cm. konstrukcja stropów i więźby dachowej nie obciąża muru (jest niezależna).fundamenty kam...

Pytanie nr 51
witam.projektujemy kanał wywiewny wentylacji garażu i parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. chcę kanał poprowadzić bezpośrednio po ścianie zewnętrznej budynku oraz izolować akustycznie i cieplnie. czy taka wersja jak na rysunku jest możliwa?czy ocieplenie do płyt fermacell...

Pytanie nr 52
witam...czy pod murowaną ścianą działową należy ułożyć folię budowlaną zapewniającą ścianie poślizg?w jakim celu ściana działowa powinna mieć zapewniony poślizg?z góry dziękuję za odpowiedź... szanowny panie. stosowanie warstwy rozdzielającej (izolującej i jednocześnie poślizgowej) p...

Pytanie nr 53
witam...czy promienie x są w stanie przenikać przez ściany budynku (cegła ceramiczna na zaprawie cementowo - wapiennej, gr. 52 cm) i doprowadzić do degradacji styropianu (budynek szpitala po termomodernizacji)?czy promienie x są w stanie przenikać przez tynk cienkowarstwowy i warstwę zbrojoną ...

Pytanie nr 54
witam...budynek mieszkalny jednorodzinny, posadowiony na gruntach spoistych, teren płaski, brak kanalizacji deszczowej i sanitarnej. czy zachodzi potrzeba wykonania drenażu opaskowego..?z góry dziękuję za odpowiedź... jeżeli ściany fundamentowe zostaną oparte na ławach zbrojonych z poprawnie wy...

Pytanie nr 55
witam...kołkować czy nie kołkować w metodzie ociepleń (bso) - co o tym decyduje?z góry dziękuję za odpowiedź... o konieczności stosowania kołków rozporowych czyli dodatkowego mocowania płyt termoizolacyjnych do podłoża decydują: - rodzaj i nośność podłoża, - rodzaj i dobór zaprawy klejącej...

Pytanie nr 56
witam. zamierzam właśnie położyć panele w moim przedwojennym domu, w którym mam ok. 5 cm wylewkę betonową a pod nią wylewkę chyba wapienną i ziemię. stary parkiet zerwałem bo przeżarła go wilgoć. chciałbym trochę ocieplić podłogę bo strasznie ciągnie od tego betonu a jakiekolwiek wylewki nie w...

Pytanie nr 57
witam. zwracam się z prośbą o poradę w sprawie muru oporowego na zboczu. na wysokiej hałdzie powstałej ze składowania ziemi z wykopów dużego zbiornika wodnego (spadek terenu od 4 do 30 %) wykonano mur oporowy zagłębiony na 1,8 m grubości u podstawy 40 cm i wysokości prawie 7 m. okazało się, że...

Pytanie nr 58
witam. mam dwa pytania:1. w przydomowym krytym basenie kąpielowym mam zainstalowaną wentylację mechaniczną, ale mam wrażenie, że jej wydajność jest zbyt mała. czy powodem może być przyjęcie temperatury wody basenowej +25 oc przez projektanta wentylacji?2. na okna dachowe typu świetliki nad basen...

Pytanie nr 59
witam...jakie kroki należy podjąć przy porażonym glonami i mchami murze (dotyczy także dachówki ceramicznej)? pozdrawiam, w pierwszej kolejności trzeba rozpoznać przyczynę powstania glonów czy mchów. nic się bowiem, nie dzieje bez przyczyny. najpierw trzeba zlikwidować przyczynę ich powstawania. ...

Pytanie nr 60
witam...dlaczego deski należy układać stroną dordzeniową ku dołowi (deskowanie połaci dachowych)?pozdrawiam, nie ma takiej reguły, o której pan pisze. być może ktoś kiedyś takie zalecenia stosował obawiając się zbyt dużej nasiąkliwości desek od strony dordzeniowej, co mogło skutkować silniejszym ...

Pytanie nr 61
witam...jaki będzie efekt działania, w wyniku którego wykonano tynk trójwarstwowy - obrzutka o małej wytrzymałości na ściskanie, gładź o największej wytrzymałości na ściskanie?jaki będzie efekt działania, w wyniku którego wykonano tynk o większej wytrzymałości na ściskanie niż konstrukcja muro...

Pytanie nr 62
dzień dobry. opłaciliśmy abonament więc stosownie do rozmowy telefonicznej przesyłamy projekt budowlany do przeanalizowania i oceny. jest to projekt domu wykonany wg katalogu o nazwie (xxxxxxx). wiemy z doświadczenia naszych znajomych ile jest problemów z usuwaniem usterek po wybudowaniu domu ...

Pytanie nr 63
szanowni państwo.ulotki wszystkich firm zawierają same ach i och o ich produktach. na forum mnóstwo ludzi pyta o wybranie wyprawy na elewację. pytaliśmy w sklepach, ale tam sprzedawcy twierdzą że każda wyprawa się nadaje do zastosowania. kiedy zapytaliśmy skoro „każda” to czemu jest ich aż t...

Pytanie nr 64
szanowny panie jerzy,pracuję w wydziale inżynierii i ochrony środowiska um i zajmuję się uzgadnianiem projektów  pod względem zgodności z wymogami ochrony środowiska, zachowania wymaganej powierzchni zabudowy, w stosunku do istniejącego planu zagospodarowania  przestrzennego, oceny w...

Pytanie nr 65
...mam wybudowany stan surowy budynku. teraz przystępuję do wykonywania posadzek w domu i garażu. mam pytania: z czego wykonać podsypkę: piasku czy żwiru i jaka ma być granulacja? kruszywo okrągłe czy raczej łamany grys dla lepszego zaklinowania? przy zagęszczaniu jaka ma być grubość warstwy? ...

Pytanie nr 66
witam,... mam w projekcie zapisane, że pod posadzkę w garażu muszę wykonać podłoże betonowe na gruncie.czy jest to warstwa konstrukcyjna (np. pożądana przy osiadajacym gruncie), ale zaprzecza temu materiał tzn. podany w projekcie beton chudy b7,5 - b10 który jest chyba słabszy od dobrze ubiteg...

Pytanie nr 67
witam państwa....ze znajomym mam spór. obaj budujemy domy dla siebie i w swoim zakresie. chodzi o to że producenci podają że folią kubełkową można zastąpić warstwę chudego betonu (dorken,onduline) pod podłogi leżące na gruncie. czy można ją zastosować w moim przypadku: najpierw folia kube...

Pytanie nr 68
... mam pytanie:czy część podłogi parteru na której będzie stał zbiornik cwu 500 litrów o masie ponad 550 kg należy oddylatować od reszty podłogi? czy ma to być dylatacja na wskroś przez podkład, podłoże betonowe aż do gruntu czy tylko w posadzce i podkładzie betonowym?dziękuję za odpowiedź, ...

Pytanie nr 69
szanowny panie....chyba mój wykonawca coś czaruje? otóż, izolacja pozioma na ścianach fundamentowych jest wykonana z papy termozgrzewalnej - ale jak ją połączyć z izolacją poziomą podłogi parteru którą wykonawca chce wykonać z folii pe? czy jest to możliwe?czy izolacja z folii pe ldpe 0,3 mm m...

Pytanie nr 70
witam.chciałbym zapytać co pan sądzi o metodzie docieplania starych stropodachów poprzez wdmuchiwanie granulatów wełny mineralnej, styropianu lub celulozy?pozdrawiam, metoda ocieplania czy docieplania stropodachów metodą wdmuchiwania jakiegokolwiek materiału termoizolacyjnego może być stosowana...

Pytanie nr 71
witam...pytanie do porady nr 70.proszę mi wyjaśnić jak można ułożyć paroizolację nad stropem ostatniej kondygnacji, gdzie maksymalna wysokość przestrzeni stropodachu wentylowanego (istniejącego) wynosi 50 cm, jak zachować ciągłość paroizolacji pod murowanymi ściankami ażurowymi, jak docieplić ...

Pytanie nr 72
pan jerzy zembrowski w nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej przesyłam projekt domu który zacząłem budować (pliki w formacie autocada).wykonane już są ławy fundamentowe. od jutra murarze zaczną murować ściany fundamentowe z bloczków betonowych. najważniejsza zmiana konstrukcyjna to ś...

Pytanie nr 73
dziękuję za rysunek uściślający wykonanie ścian fundamentowych i podłogi na gruncie. przygotowuję harmonogram kolejnych prac i stąd kolejne pytanie dotyczące wieńca z mojego projektu. 1. jak szybko po wylaniu wieńca można budować więźbę dachową? 2. w najbliższych dniach będą wykonywane słup...

Pytanie nr 74
dziękuję za szybką odpowiedź na ostatnie pytania.oczywiście mam kolejne.1. czy wylewka dolna podłogi 10 cm betonu b15 musi być z suchego zagęszczanego betonu, czy może być wylana pompą z mokrego betonu b15?2.  w jakich odstępach zrobić dylatacje i czy wystarczą nacięcia tarczą? ad. 1. je...

Pytanie nr 75
pan jerzy zembrowski dziękuję za przedpołudniową rozmowę telefoniczną. dla lepszego przedstawienia moich problemów z ociepleniem domu przesyłam kilka zdjęć z budowy. wstrzymałem niefortunne łączenie pod dachem wełny ze styropianem po pana poradach. dla przypomnienia podaję że przesłałem kil...

Pytanie nr 76
dziękuję za tak szybką odpowiedź na ostatnie pytanie.pojawiły się dwa nowe problemy do rozwiązania:1. wykonanie słupów ogrodzeniowych do przesuwnej bramy. słupy będą betonowe pokryte tynkiem cienkowarstwowym.2. zrobienie schodów wejściowych (tylko dwa stopnie z uwagi na niedużą różnicę wysokoś...

Pytanie nr 77
szanowny panie jerzy zembrowski.1. po rozmowie z panem definitywnie zdecydowaliśmy z żoną, że budowę na ten rok kończymy na wykonaniu fundamentów, zaizolowaniu ich po ok. 30 dniach preparatem asfredol 682 w ilości 2,5 kg/m2, ociepleniu fundamentów i zasypaniu ich. z argumentami, którymi od pan...

Pytanie nr 78
szanowny panie zembrowski właśnie robię obliczenia ile mnie będzie kosztowała hydroizolacja ławy i ścian fundamentowych. według moich obliczeń powierzchnia ławy fundamentowej mojego domu wynosi 69 m2, powierzchnia ścian fundamentowych po obu stronach do zaizolowania  wynosi 259 m2. po ...

Pytanie nr 79
szanowny panie zembrowskisiedzimy z kolegą, który również buduje dom, czytamy pańską odpowiedź i doszliśmy do wniosku, że nie wiemy dlaczego należy tak dobrze zaizolować ścianę fundamentową? wilgoć nie wejdzie do domu ponieważ ściana od cegieł jest odizolowana, jeśli już to tylko zimno. może c...

Pytanie nr 80
szanowny panie jerzy zembrowskijeszcze raz chcę poruszyć sprawę hydroizolacji ławy i ścian fundamentowych w moim domu. dzwoniłem dziś do firmy torggler polska, do działu technicznego i pytałem o sposób użycia preparatów asfredol. otrzymałem odpowiedź, że ławę i na ściany fundamentowe izolujemy...

Pytanie nr 81
witam. 1. dlaczego w materiale wilgotnym, w którym wystąpiła różnica temperatur, nastąpi przepływ wilgoci z obszarów o wyższej temperaturze do obszarów o temperaturze niższej? 2. czy kamienie polne charakteryzują się duża porowatością, jaki jest udział mikrokapilar i makrokapilar w s...

Pytanie nr 82
witam. 1. co to oznacza, że ściana charakteryzuje się dużą bezwładnością termiczną?2. jak wyjaśnić pojawiające i znikające wilgotne plamy na murach budynku w zależności od warunków atmosferycznych?3. w jaki sposób skład chemiczny soli wystepujący w murach (np. w skutek podciągania kapilar...

Pytanie nr 83
witam. 1. jak określić stopień przesiąknięcia wilgocią? jak stworzyć pionowe i poziome mapy zawilgoceń? w jaki sposób wpływa to na decyzję wykonania przepony poziomej?2. jakie są przedziały zawilgoceń murów wykonanych z kamieni polnych i piaskowca?3. czego należy należy się spodziewać, je...

Pytanie nr 84
pan jerzy zembrowskimoja budowa nabrała tempa, ale pojawiły się nowe problemy:1. w projekcie jest duży zadaszony taras. chciałbym aby był wyłożony deskami z drewna egzotycznego np. bankirai. jak najlepiej przygotować podłoże pod tego typu taras?czy lepiej wylać płytę fundamentową, aby w przysz...

Pytanie nr 85
witam.mieszkamy w swoim domu już 3 lata. garaż jest pod wspólnym dachem. dom w konstrukcji kanadyjskiej (szkieletowej) drewniany. na zewnątrz mamy ocieplenie i elewację akrylową a od środka całość pokryta płytami gipsowo-kartonowymi. w garażu także. w całym domu nie ma żadnych problemów ale w ...

Pytanie nr 86
witam,chciałbym zasięgnąć porady na poniższy temat.chodzi mi o zdobycie jakiejkolwiek wiedzy na temat kotłowni wolnostojących. mieszkam w starym poniemieckim domu z kotłownią w środku  parteru (zajmuje nam 1/3 parteru). wpadłem na pomysł wyprowadzenia pieca do oddzielnego budynku odd...

Pytanie nr 87
witam panaremontuję taras 4m x 2,2m. na płycie nośnej z warstwą spadkową ułożyłem twardy styropian.przed 3 tygodniami firma zrobiła mi wylewkę z betonu z włóknami polipropylenowymi. płyta ma 50 mm grubości i jest zbrojona dołem i górą siatką z drutu 3 mm.  wczoraj odkryłe...

Pytanie nr 88
dzień dobry. kieruję budową, która obecnie jest właściwie zakończona i pierwsi mieszkańcy są zasiedlani. wielorodzinny budynek mieszkalny z garażami podziemnymi w warszawie. budynek w całości posadowiony jest na żelbetowej płycie grubości 60 cm wykonanej w technologii tbw (beton wodoszcze...

Pytanie nr 89
szanowny panie jerzy zembrowski.dzisiejszego dnia z wykonawcą omówiliśmy jak będą wykonywane ławy i ściany fundamentowe. dziś też o godz. 17.00 mamy kolejne spotkanie z wykonawcą na budowie. ławy fundamentowe mają być wylewane w 3 etapach. pytałem jak będzie łączony beton pomiędzy etapami. odp...

Pytanie nr 90
szanowny panie.wiele jest dyskusji na temat stropu. jedni uważają, że teriva (jak w moim projekcie) jest lepsza zaś drudzy stoją na stanowisku, że strop wylewany jest lepszy. jaka jest prawda i jakie jest pańskie zdanie? czy w moim domu stosować strop teriva czy wylewany?serdecznie pozdrawiam&...

Pytanie nr 91
szanowni państwo.trzy lata temu kupiłem dość stary dom (z roku 1977), w którym był obok garaż zakończony tarasem. od razu robiąc remont domu postanowiliśmy zamienić garaż na pomieszczenie rekreacyjne (fitness). nad garażem taras według właściciela składał się z takich warstw: strop żelbetowy, ...

Pytanie nr 92
szanowny paniejestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego, uczestnicząc na forum miałem przyjemność zapoznać się z pana wypowiedziami, które zrodziły u mnie niepokój w kwestiach budowy ścian.w związku z tym chciałem uzyskać informację na poniższy temat.mam dom ma ściany z betonu komórkowego 3...

Pytanie nr 93
witamprowadzę firmę wykonawczą. mam obecnie taki problem:w zakładzie przemysłowym (z lat 80-tych) wykonujemy remont i przebudowę. na poprzedniej posadzce hali na piętrze, obecnie będą nowe przeznaczenia: magazyn, część handlowa oraz sanitariaty i zaplecze.rzecz w tym, że stara hala ma posadz...

Pytanie nr 94
witamyreprezentuję dział remontowy jednostki wojskowej. mamy przed sobą remont kuchni wojskowej. obecnie jej stan jest opłakany: płytki terakoty w większości odpadły i widać goły beton. trzeba przyznać, że beton jest dobry i mocny.prosimy o podanie jak przyklejać i jakie płytki żeby można uż...

Pytanie nr 95
szanowny panie przesyłam zdjęcia przed wylaniem ław. wiem, że marnie to wygląda. w sobotę przed samym wylaniem przyjechał człowiek od odbioru zbrojeń, o godzinie 8.00. również o 8.00 przyjechał  beton. człowiek ów wstrzymał wylewanie betonu na 2,5 godziny, w których to ekipa budowlana pop...

Pytanie nr 96
dzień dobryjestem za namową mojego znajomego także użytkownikiem serwisu bdb ...moja budowa jest na etapie stanu surowego budynku. w obecnej sytuacji instalowane są okna na kotwach wystawione na zewnątrz poza ścianę gdzie będą schowane w ocieplenie styropianowe. ściany są zbudowane z...

Pytanie nr 98
witam...jakie warstwy na stropie drewnianym należy przewidzieć przy wykonywaniu pomieszczeń mokrych (łazienka)? z góry dziękuję za odpowiedź... proszę o dalsze informacje: - budynek jest nowy czy istniejący?- z czego strop (czym wykończony: legary i deski, czy deski na belkach, a może płyta (jak...

Pytanie nr 99
dzień dobrydziękuje za odpowiedz na pytania. jeżeli można prosić o rozwinięcie odpowiedzi to byłoby wspaniale: - dlaczego dopuszczalne jest zastosowanie styropianu tylko w jednej warstwie?- dlaczego uszczelnianie pianką styropianu bez frezów jest zabronione? dlatego proszę o rozwinięcie tych p...

Pytanie nr 100
proszę o przeprowadzenie analizy cieplno wilgotnościowej mojego domu.podaję kolejne warstwy licząc od środka1. tynk gipsowy 1cm-1,5 cm2.silka 24 cm3 maxit 405 termo fix4.rockwool fasrock-l 15cm5.maxit 410 termo uni fix z siatką vertex6.maxit prim 10507.maxit plus b tynk mineralno-polimerowyczy...

Pytanie nr 101
witam!dziękuję za wyczerpującą odpowiedz. mam jeszcze jedno pytanie odnośnie styropianów a mianowicie dowiedziałem się iż styropiany przed zastosowaniem powinny być sezonowane. jeżeli tak to jak długo i w jakiej temperaturze? jeżeli chodzi o styropian, to jeszcze jestem przed zakupem - jeśli m...

Pytanie nr 102
dzień dobrywykonujemy posadzkę w salonie samochodowym i mamy pewien problem z którym nie dajemy rady a każda osoba ma inne zdanie. co innego twierdzi kierownik budowy co innego inspektor nadzoru a co innego inwestor.salon ma posadzkę do wystawiania aut w kształcie koła o średnicy 10 m. wysokość ...

Pytanie nr 103
szanowni państwozwracam się z prośbą o sprawdzenie załączonego projektu budowlanego. jest to projekt jednorodzinnego domu szkieletowego drewnianego który wykonał architekt jako adaptacja projektu z katalogu. dla mnie wybudowanie domu jest inwestycją życia i chciałbym aby podczas mieszkania nie...

Pytanie nr 104
dzień dobry.firma nasza wykonywała balkony na osiedlu ........ w warszawie. zastosowaliśmy się do rozwiązań projektowych ale nie było tam rysunków detali więc nasz podwykonawca sam wymyślił uszczelnienie na balkonach. teraz oddajemy budynek do użytkowania i mamy problemy. we wszystkich&nb...

Pytanie nr 105
witam.projektuję aktualnie budynek mieszkalny wielorodzinny z balkonami.proszę o sprawdzenie załączonego rysunku balkonu pod względem poprawności hydroizolacji itp. pozdrawiam, witam. w stosunku do przesłanego rysunku (tu z konieczności prezentujemy jedynie wycinek) mam takie oto uwagi: &n...

Pytanie nr 106
witam.dziękuję za błyskawiczne sprawdzenie i odpowiedź. bardzo proszę jeszcze o opracowanie izolacji przeciwwodnej tego balkonu, który załączam. jest to płyta balkonu żelbetowego wsparta na mocowaniach firmy schock. pozdrawiam  witam. poniżej przedstawiam poprawiony rysunek pr...

Pytanie nr 107
witam.prowadzę nadzór nad robotami. mam wątpliwości co do rodzajów warstw na dachu o konstrukcji stalowej, a w szczególności parametrów płyt z wełny i konieczności jej wentylacji lub bez wentylacji? warstwy dachu przedstawiam na załączonych zdjęciach.proszę o pilną odpowiedź. pozdrawiam. ...

Pytanie nr 108
witam serdecznie,chciałabym się dowiedzieć, który z betonów komórkowych posiada podobne walory co ytong a jednocześnie jest oferowany w bardziej przystępnej cenie?                     &nbs...

Pytanie nr 109
proszę o poradę na temat zastosowania folii kubełkowej na moim fundamencie.na ławach pobudowane są ściany fundamentowe z bloczków betonowych które od zewnątrz zostały ocieplone twardym styropianem (płyty styropianu zostały przyklejone zwykłym klejem do styropianu i zabezpieczone siatką z klejem ...

SALON fizyki budowli - znaleziono 15

long-term performance of external thermal insulation systems (etics)
od wczesnych lat 60-tych ubiegłego wieku zastosowano w niemczech ponad 500 mln m² bezspoinowego systemu dociepleń budynków tzw. etics – external thermal insulation composite systems (w polsce nazywanego bso - przyp. redakcji). w ostatniej dekadzie system etics stał się popularnym sposobem popra...

opracowanie i walidacja modelu obliczeniowego mikroklimatu pomieszczeń
w artykule przedstawiono nowy program komputerowy o nazwie wufi+ służący do obliczeń niestacjonarnych przepływów ciepła i wilgoci w całych budynkach. opisano w skrócie model obliczeniowy, działanie programu oraz niektóre wyniki obliczeń walidacyjnych wykonanych w ramach projektu „iea annex 41”....

preventing moisture problems in retrofitted pitched roofs
ze względu na łatwość wykonania, docieplenie połaci dachowych wykonuje się często bez uwzględnienia warstwy wentylacyjnej, umieszczając izolację termiczną w całej wolnej przestrzeni pomiędzy krokwiami. rozwiązanie takie może powodować akumulację wilgoci w dachu ze szczelnym, nieprzepuszczającym par...

problemy cieplno-wilgotnościowe przy renowacji ścian budynków z muru pruskiego
budynki z muru pruskiego stanowią znaczną część zabytkowej architektury w wielu krajach europejskich. ich stan techniczny i użytkowy, zwłaszcza na obszarach wiejskich, jest przeważnie niezadowalający. w instytucie fraunhofera fizyki budowli w holzkirchen (niemcy) przeprowadzono w ostatnich 15 latach...

jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz
widocznym efektem występowania znaczących mostków cieplnych w obudowie budynku, występującym na ogół przy niedostosowaniu intensywności wentylacji do emisji wilgoci w pomieszczeniach, jest kondensacja pary wodnej i zagrzybienie na wewnętrznej powierzchni przegród. wyniki licznych ekspertyz w budynka...

ocieplenia stropodachów niewentylowanych w budynkach energooszczędnych
świat budownictwa w polsce staje obecnie przed nowym podejściem do projektowania, wznoszenia i użytkowania budynków. już obowiązuje nowelizacja dyrektywą epbd 2010/31/ue z 15.05.2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisy wykonawcze w polsce obowiązujące od 01.01.2014 r., ...

tarasy - współczesne rozwiązania
tarasy są trudnym elementem budynków, bowiem najmniejsze niedociągnięcia projektowe czy wykonawcze, wcześniej czy później ujawniają się w postaci uciążliwych usterek takich jak: odpadanie czy pękanie płytek, przecieki i zacieki, przemarzanie, korozja okapów z betonu itd. usuwanie usterek jest zawsze...

balkony - trudny element w budownictwie
balkony, od wielu lat są nieodłącznym elementem każdego niemal budynku: od najmniejszego domu jednorodzinnego, po największy kompleks mieszkaniowy. jednakże, od samego początku - do dzisiaj - często sprawiają sporo kłopotów takich jak: zacieki, spękania, korozja stali i betonu lub odpadające płytki....

ocieplenia fundamentów i podłóg na gruncie w budynkach energooszczędnych
budynki energooszczędne są nakazem czasu. konieczne jest przestawienie się na inną metodykę projektowania. swoboda wykonawców w wyborze technologii w takich obiektach jest wykluczona! praktyka wskazuje, że kwestia ocieplania fundamentów czy podłóg na gruncie jest mało rozpoznana. jedni na podłogi st...

nowy wymiar energooszczędności w budownictwie
podstawowym celem nowelizacji dyrektywy epbd jest troska o istniejące jeszcze w ziemi, ale ograniczone zasoby kopalnianych paliw naturalnych i jednocześnie zmuszenie do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. aby cel ten zrealizować podjęto działania bardziej radykalne niż dotąd. wprowadza się...

beton żywiczny - nowy materiał w budownictwie
w ciągu ostatnich lat napłynęło do polski wiele nowych technologii dla budownictwa. najczęściej są to gotowe komponenty lub całe systemy doskonale rozpracowane przez producenta i przystosowane do poszczególnych zakresów zastosowań. są też produkty, które można modyfikować podczas wykonawstwa - dopro...

beton odporny na mróz
w krajowym budownictwie już od wielu lat - niestety aż do dzisiaj - pokutuje przekonanie, że najłatwiejszym w zastosowaniu materiałem budowlanym jest ... beton zwykły. przyczyn należy szukać w przestarzałym programie nauczania w szkołach i uczelniach, powszechnym przekonaniu o łatwości prac budowlan...

hydroizolacje pionowe garaży i parkingów podziemnych
hydroizolacje pionowe garaży i parkingów podziemnych są zadaniami wymagającymi od projektantów i wykonawców niezwykle starannego podejścia, bowiem jakiekolwiek błędy prowadzą do niezwykle kosztownych prac naprawczych - zwłaszcza przy budynkach znacznie zagłębionych lub o intensywnym zagospodarowaniu...

hydroizolacje poziome garaży i parkingów podziemnych
hydroizolacje poziome garaży i parkingów podziemnych są zadaniami wymagającymi od projektantów i wykonawców jeszcze większej staranności niż hydroizolacje pionowe, bowiem w przypadku jakichkolwiek niedociągnięć, ich naprawa jest niezwykle kosztowna a czasami niemożliwa - niezależnie od tego czy budy...

schody wejściowe - element lekceważony
schody wejściowe do budynków są najczęściej projektowane i wykonywane z błędami. widać to chociażby po spękanych i odspojonych płytkach czy innych elementach schodów. uszkodzenia widoczne są w całej polsce - niezależnie od regionu, a nasilają się szczególnie w okresie wczesnej wiosny oraz w środku l...

Z życia wzięte- znaleziono 13

dom na skraju puszczy białowieskiej
znany w polsce dziennikarz z warszawy postanowił posiąść pewien niewielki dom znajdujący się nieopodal białowieży. nie byłoby w tym nic frapującego, gdyby nie dziwna konstrukcja tego domu, która musiała niewątpliwie wzbudzić pewne obawy u niego, skoro po kilku wizytach w tym domu, doszedł do wniosku...

odpadający tynk gipsowy z sufitów w białymstoku
duży i znany w polsce developer zwrócił się do mnie o pomoc w rozwiązaniu pewnej zagadki, z którą jego inżynierowie nie potrafili dać sobie rady. otóż, w kilkupiętrowym budynku biurowo-usługowo-handlowym w ciągu kilku kolejnych lat po oddaniu go do eksploatacji, występują dziwne objawy odpadania tyn...

taras domu jednorodzinnego w suchej beskidzkiej
pewien - z kilkuletnim już stażem - wykonawca tarasów i posadzek wpadł w konflikt z nieszczęsnym właścicielem domu jednorodzinnego w suchej beskidzkiej. nieszczęsnym, gdyż taras, który dotąd zachowywał się jako tako, po dokonanych modernizacjach, nagle stał się uciążliwym do tego stopnia, że właścic...

mineralna posadzka samopoziomująca w hali przemysłowej w warszawie.
posadzkę w remontowanej hali produkcji lekkiej i magazynach o łącznej powierzchni ok. 700 m2 jesienią 2005 r. wykonawca pokrył cementową masą samopoziomującą pewnej firmy zagranicznej - z zamiarem pomalowania jej farbą epoksydową. w związku z tym, że po upływie ok. 3 - 4 tygodni na posadzce pojawi...

problemy z elewacją zabytkowej plebanii w choroszczy
budynek plebanii (obok kościoła i klasztoru dominikanów zbudowanych w roku 1756 przez jana klemensa branickiego) - uległ w roku 1992 poważnemu pożarowi (spaliło się piętro i dach). w latach 1993 - 1994 plebanię odbudowano - wykonano nową więźbę dachową oraz wymurowano nowe ściany piętra. niestety, ...

analiza cieplno-wilgotnościowa ścian parteru plebanii w choroszczy
jak opisałem w raporcie „problemy z elewacją zabytkowej plebanii w choroszczy”, w całym budynku nie osiągano wymaganych temperatur powietrza wewnętrznego zimą. ponadto, zarówno na parterze, jak i piętrze przez cały czas wyczuwało się wyraźną stęchliznę - szczególnie w okresach wiosny i lata. stanąłe...

analiza cieplno-wilgotnościowa ścian piętra plebanii w choroszczy
w celu zbadania jakości i skutków zastosowanego ocieplenia ścian piętra styropianem wewnątrz muru oraz jego ew. wpływu na zaistniałą korozję biologiczną na elewacji czy stęchliznę w pomieszczeniach, trzeba było najpierw wykonać sprawdzające obliczenia cieplno-wilgotnościowe w warunkach ustalonych - ...

nowe, a już przeciekające balkony wspornikowe w warszawie
jedna ze znanych na rynku firm developerskich zwróciła się o pomoc w rozwiązaniu poważnego problemu z balkonami, które świeżo po oddaniu budynku do eksploatacji, już przeciekły i wyrządziły sporo szkód. stanąłem przed zadaniem nie tylko zbadania przyczyn tego stanu, ale także przeanalizowania rozw...

ocieplenie poddasza w warszawie, czy żart?
znana na rynku warszawskim firma developerska stanęła przed zadaniem ustalenia przyczyn zawilgoceń i plam wokół okien na wszystkich poddaszach użytkowych - już kilka miesięcy po oddaniu budynku, tj. w pierwszym okresie zimowym. po przybyciu na miejsce, okazało się, że płyty g-k wokół okien połaciowy...

przeciekające zbiorniki wody pitnej w ostrołęce
duża i z tradycjami firma budująca dla przemysłu, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania dwóch żelbetowych podziemnych zbiorników wody pitnej, stanęła w okresie gwarancyjnym w roku 2003 przed rozwiązaniem problemu przeciekania tych zbiorników. wydawało się, że wszystkie prace wykonywano poprawnie i...

problemy z hydroizolacją budynku plombowego w kudowie zdroju
istniejący, niepodpiwniczony budynek ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego dużej warszawskiej firmy zlokalizowany w górach, został - decyzją dyrekcji - rozbudowany w ten sposób, że nie naruszając go, dobudowano nowy (tym razem pod-piwniczony). linią wspólną została ściana szczytowa. cechą charakterysty...

energooszczędny segment w zabudowie szeregowej w wołowie
wielu osobom wydaje się, że jeśli nie jedynym to podstawowym kryterium tworzenia domów energooszczędnych jest zadbanie o jak najniższe wartości współczynników przenikania ciepła u. co najgorsze, podobne myślenia spotyka się także wśród niektórych projektantów. jest to niewątpliwie spowodowane nachal...

niekonwencjonalny taras z problemami w warszawie
... już podczas pierwszej zimy, pojawiły się zawilgocenia na stropie parteru, nad którym znajdował się rozległy taras. inwestor zażądał od developera usunięcia wad, co ten wezwawszy podwykonawcę, posłusznie wykonał, tj. zdemontował wszystkie warstwy tarasu i ułożył je ponownie - wszystko zgodnie z p...

bibliografia - znaleziono 972

efektywność stosowania suchych gipsowych mieszanek tynkarskich
baumit...

tynki wapienne
bayosan...

jak zaoszczędzić na tynku gipsowym
dolina nidy...

szybkie i tanie wykonywanie tynków wewnętrznych
alpol gips...

tynk ciepłochronny isobuild
kerakoll...

farby do pomieszczeń mokrych
alcro beckers...

nowe farby i tynki do wnętrz
farby kabe...

tynki z gliny
bayosan...

efekty stosowania nowoczesnych powłok dekoracyjnych
caparol...

nowe kierunki stosowania powłok malarskich
alcro - beckers...

bezspoinowe okładziny akustyczne stosilent panel
sto...

okładziny ścienne w systemach suchej zabudowy wnętrz
rigips...

tapety kontraktowe
newmor polska...

mocowanie płytek z kamienia
dyckerhoff sopro...

naprawa uszkodzonych okładzin ceramicznych w zakopanem
dyckerhoff sopro...

izolacje z keramzytu
optiroc gniew...

nowe rozwiązania okiennic
metalplast...

słoneczne planowanie
akfa solarex...

nowa generacja podkładów podłogowych
optiroc...

laserowe urządzenia pomiarowe na placu budowy
aztec...

stan wilgotnościowy przegród budowlanych (cz. 1)
opisano zagadnienie występowania wilgoci w przegrodach budowlanych. rodzaje wilgoci. przyczyny i skutki zawilgocen. izotermy sorpcji. wilgotność sorpcyjna i kapilarna....

kierunki rozwoju sufitów podwieszonych
amf mineralplatten...

nowe sufity podwieszone optima
armstrong building...

polski sufit napinany barifon
solid pro line...

szybkie i dokładne obliczanie materiałów na sufity
rigips polska - stawiany...

płyty dźwiękochłonne ecophon
sain gobain ecophon polska...

oprawy oświetleniowe do sufitów podwieszonych
luxmat...

trwałość betonów wysokowartościowych
extrade international...

zagrożenia higieniczno - zdrowotne w budynkach wielkopłytowych
omówiono zagrożenia dla mieszkańców występujące w budownictwie wielkopłytowym: emisja szkodliwych substancji, produkty spalania gazu, promieniowanie jonizujące, grzyby pleśniowe. opisano możliwości poprawy warunków higieniczno-zdrowotnych....

życie w pełnym świetle
okna velux...

stan wilgotnościowy przegród budowlanych (cz.3)
omówiono zawilgacanie przegród w wyniku kondensacji pary wodnej oraz wody deszczowej. wysychanie murów wilgotnych....

stropodachy - wady i przyczyny uszkodzeń
przedstawiono zakres i rodzaj uszkodzeń stropodachów wentylowanych i niewentylowanych w polsce. omówiono błędy projektowe, wykonawcze, materiałowe i eksploatacyjne. opisano mechanizm powstawania uszkodzeń starzeniowych pokryć bitumicznych na skutek działania czynników atmosferycznych i możliwości re...

baseny kąpielowe wykładane płytkami (cz.2)
zawiera opis zasad projektowania i wykonywania hydroizolacji betonowych niecek basenowych, montażu wpustów i odpływów, stosowania dylatacji obwodowych, posadzek ogrzewanych oraz prac wykończeniowych....

modyfikacja systemów budowlanych z elementów prefabrykowanych
zaprezentowano wyniki obserwacji skutków dokonanych przed laty modernizacji złączy w systemach wielkiej płyty: wpp, szczecin 9a, mk. podano obawy wynikające z bezkrytycznego stosowania ociepleń w takich systemach....

stowarzyszenie producentów brukowej kostki drogowej
członkowie wspierający...

betonowa kostka brukowa
aprobaty techniczne ibdim...

geosyntetyki - przegląd
aprobaty techniczne ibdim...

baseny kąpielowe wykładane płytkami (cz.1)
zawiera opis zasad projektowania i wymagań technicznych dotyczących basenów kąpielowych i pływalni. przeanalizowano różne kształty niecek żelbetowych oraz sposoby wyłożeń płytkami. podano zasady do przestrzegania podczas wykonywania żelbetowych niecek basenów....

płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych
zawiera opis zasad układania płytek ceramicznych na różnych spotykanych w budownictwie podłożach: betonowe, murowane, tynkowane, malowane, drewniane, drewnopochodne, z tynków gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych....

izolacja dachów płaskich
dach odwrócony...

doświadczenia francuskie z modernizacji wielkiej płyty
na podstawie doświadczeń z francji i czech opisano zasady modernizacji budynków wielorodzinnych z wielkiej płyty: od ociepleń po przebudowy....

kroczące deskowanie
maszyna do deskowania tuneli...

dwór myśliwski w gniewomierzu
modernizacja roku 1998...

płyty dachowe i elewacyjne.
wyroby z twardego pcw...

budownictwo polskie w latach 90..
zmiany technologiczne...

zabezpieczenie pomieszczeń rtg
nowoczesny system budowlany firmy knauf...

firma na medal
relacja z konkursu...

sport - rekreacja 2001
relacja z targów...

mikrotunelowanie - technologia dla dużych miast
opisano nową metodę wykonywania tuneli i przepustów o średnicach od 600 do 3000 mm metodą mikrotunelowania. metoda oparta jest na drążeniu płuczkowym ze specjalną głowicą wiercącą i wciskaniu rur wspomaganych bentonitem dla mniejszego tarcia przy wciskaniu....

wodne niespodzianki - analiza niepowodzeń w budownictwie cz. 1
opisano skutki nie przemyślanych projektów budowli inżynierskich: tamy, mosty, przepusty, tunele, zapory itp. i szkód wywołanych warunkami atmosferycznymi a głównie wody z opadów i podziemnej....

roboty nawierzchniowe w technologii "kompaktasfaltu"
opisano zastosowanie nowej metody układania nawierzchni asfaltowej: warstwy wiążącej i ścieralnej za jednym procesem roboczym....

systemy ocieplania ścian metodą lekką - nowe rozwiązania
dokonano przeglądu i opisano modyfikacje ociepleń metodą lekką-mokrą z wykończeniem wyprawami cienkowarstwowymi lub płytkami. porównano własności akustyczne ociepleń oparte na styropianie i wełnie mineralnej. opisano zastosowanie płyt ociepleniowych z pilśni i korka....

beton kontra asfalt
opisano zasady doboru nawierzchni betonowych i asfaltowych oraz porównano wady i zalety a także koszty budowy i eksploatacji dróg - na korzyść betonu....

elastomery poliuretanowe w budownictwie
opisano właściwości elastomerów poliuretanowych zastosowanie oraz wykorzystanie w produkcji niektórych wyrobów dla budownictwa....

elementy mocujące w dachach płaskich - zabezpieczenie łączników przed korozją
opisano wymagania jakościowe i zastosowania dwóch typów łączników do dachów płaskich: z nierdzewnej stali austenitycznej oraz stali węglowej cynkowanej....

problemy eksploatacyjne w krytych pływalniach
opisano wytyczne projektowania i wymagania eksploatacyjne dotyczące krytych pływalni, basenów sportowych i rekreacyjnych w polsce. odniesiono się też do wymagań międzynarodowych co do technologii uzdatniania wody, posadzek, brodzików, instalacji c.o., wentylacji oraz eksploatacji....

ogrzewanie hal sportowych - promienniki podczerwieni
opisano zastosowanie promienników podczerwieni do ogrzewania wielkich kubatorowo hal sportowych i widowiskowych zamiast klasycznych sposobów ogrzewania....

jak przedłużyć sezon piłkarski? ogrzewanie płyt boisk aquatherm
opisano zastosowanie instalacji grzewczych z rur polipropylenowych pp-r zamontowanych pod nawierzchnią wegetacyjną trawy boiskowej w celu topienia śniegu oraz zastosowanie podobnie zamontowanych rur instalacji zraszającej trawę latem....

konstrukcje z drewna klejonego warstwowo
opisano technologię wytwarzania, zalety oraz zastosowanie konstrukcji nośnych z drewna klejonego....

działania korygujące i naprawcze
opisano procedury wynikające z normy iso 9001 dotyczące działań naprawczych i korygujących w cyklu pdca (wg pętli deminga)....

gips - materiał uniwersalny
opisano metody wytwarzania gipsu naturalnego i gipsu syntetycznego oraz zastosowanie w budownictwie. podano wady i zalety spoiw i produktów z gipsu....

farby ekologiczne ...? ekologiczne aspekty farb używanych do malowania pomieszczeń
opisano rolę i działanie poszczególnych składników farb i lakierów. opisano mechanizm tworzenia powłoki....

tajemnice chemii budowlanej - zaprawy i masy tynkarskie
opisano składniki i ich rolę technologiczną w tynkach cienkowarstwowych oraz warunki wykonywania takich tynków i sposoby uzyskiwania odpowiedniej kolorystyki....

tynk wenecki
opisano historię stosowania ozdobnych tynków tj. stiuków. podano budowę dzisiaj stosowanych stiuków typu belmarmo oraz zasady ich wykonywania....

nowe technologie napraw powierzchni betonowych
opisano sposoby napraw żelbetu metodą torkretowania, gdy wytrzymałość betonu na odrywanie jest mniejsza niż 1,5 mpa. opisano metodę przygotowania i wykonywania napraw przy pomocy produktów firmy sakret....

optiroc db floor - podłogi izolujące akustycznie. raport z budowy skanska
opisano przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie wylewanej posadzki mineralnej izolującej akustycznie. podano wyniki kontrolnych pomiarów izolacyjności akustycznej....

zabezpieczenia dylatacji konstrukcyjnych w posadzkach przemysłowych
opisano metodykę doboru i zabudowania specjalnych listew chroniących szczelinę dylatacyjną w posadzkach przemysłowych silnie obciążanych kołami wózków transportowych....

naprawy i remonty posadzek przemysłowych
opisano przyczyny powstawania typowych uszkodzeń w eksploatacji betonowych posadzek przemysłowych oraz pokrytych powłokami z żywic epoksydowych i poliuretanowych. podano sposoby napraw tych posadzek oraz ich dylatacji....

z archiwum - fix kleje z jaskółką
opisano rodzaje i zastosowania różnych klejów produkowanych przez firmę den braven....

preparaty do ochrony drewna przed korozją biologiczną i ogniem
opisano stosowanie i właściwości preparatów do ochrony drewna produkowanych przez inco veritas....

fermacell, płyty gipsowo - włóknowe na ściany, sufity i podłogo
podano zasady stosowania płyt gipsowo-celulozowych fermacell firmy fels-werke do budowy ścian działowych, jako okładziny wewnętrzne ścian murowanych, do budowy sufitów podwieszanych i suchych jastrychów....

sztablatura imitująca marmur
renowacja wiedeńskiej sali koncertowej...

detale hydroizolacji garaży i parkingów podziemnych
zawiera opis szczegółów rozwiązań detali występujących w hydroizolacjach garaży i parkingów podziemnych, takich jak: uszczelnienia pachwinowe, dylatacje obwodowe i konstrukcyjne, ocieplenia w części podziemnej, uszczelnienia kratek ściekowych i odwodnień liniowych oraz przejścia rur przez ściany....

beton wodoszczelny
opisano cechy betonu: nasiąkliwość i wodoszczelność. podano klasy wodoszczelności i zasady oznaczania. zwrócono uwagę na podstawowe znaczenie precyzyjnego doboru składu mieszanki betonowej, doboru domieszek i dodatków, wykonania oraz pielęgnacji betonu. opisano wpływ wskaźnika w/c na stopień wodoszc...

wodoszczelne zabezpieczenia niecek basenowych
uszczelnienia alternatywne...

vob/b
ogólne warunki umów o wykonanie świadczeń budowlanych w niemczech...

london eye
największe na świecie koło widokowe...

mostki cieplne w ścianach budynków mieszkalnych z zewnętrzną izolacją cieplną cz 2
opisano sposób uwzględniania mostków cieplnych przy obliczaniu współczynnika przenikania ciepła u podany w normie pn-en iso 6946. przedstawiono obliczenia mostków cieplnych programem eurokobra dla różnych przykładowych rozwiązań: ościeży, nadproży okiennych, podokienników oraz płyt balkonowych w bud...

systemy ociepleń budynków i system elewacji wentylowanych
podano zastosowanie płyt minerit do wykonywania elewacji wentylowanych przy ociepleniach oraz systemu copal do ścian osłonowych, balustrad, podbitek zadaszeń....

tereny targowe
przedstawiono rozwiązania urbanistyczne niemieckich centrów targowych w monachium, berlinie, lipsku, hanowerze i norymberdze....

pawilony i hale wystawowe - lizbona
opisano konstrukcje wybranych hal wystawowych na expo 98 w lizbonie....

pawilony i hale wystawowe. most światła
opisano konstrukcję polskiej hali wystawowej na expo 2000 w hanowerze....

pawilony i hale wystawowe. poznański łącznik
opisano konstrukcję i fasady nowej hali wystawienniczej nr 8 na terenie mtp w poznaniu....

pawilony i hale wystawowe sydney
opisano konstrukcję i sposób montażu drewnianych dachów kopułowych na halach sportowo-wystawowych w sydney....

kopuły o dużych rozpiętościach
na przykładzie georgia dome (usa) przedstawiono zasadę stosowania kopuły membranowej z włokna szklanego pokrytego teflonem oraz na przykładzie sydney super dome zasadę stosowania kopuły membranowej wielowarstwowej metalowej ocieplanej....

rozbudowa i modernizacja hotelu reytan
opisano modernizację istniejącego hotelu robotniczego wykonanego w technologii wielkiej płyty na 3-gwiazdkowy hotel....

hydroizolacje. zewnętrzne ściany fundamentowe
opisano stosowanie bentonitowych mat hydroizolacyjnych voltex jako izolacji przeciwwodnych na zewnętrznych ścianach fundamentowych....

podwójna skóra. dwupowłokowe ściany osłonowe
opisano zasady stosowania dwupowłokowych ścian osłonowych (całopowierzchniowych, kanałowych, skrzynkowych) w biurowcach....

podwójna skóra w polsce. budynek brc
opisano zastosowanie dwupowłokowej ściany osłonowej typu "double skin" na przykładzie brc w warszawie. zewnętrzna powłoka wykonana ze szkła hartowanego grub. 10 mm. wewnętrzną powłokę stanowi słupowo-ryglowa ściana osłonowa składająca się z części przeźroczystej (stałej i uchylnej) oraz nieprzeźrocz...

piękno z wypalonej gliny
zaprezentowano klinkierowe płytki i cegły do brukowania nawierzchni w kolorze żółtobrązowym firmy aka....

dachy płaskie. izolacje wodochronne z materiałów bitumicznych
zaprezentowano właściwości pokryć dachów płaskich za pomocą pap bitumicznych firmy vedag: dachy ocieplane klasyczne z papą termozgrzewalną oraz ocieplane dachy kreatywne z pap klejonych na zimno. podano detale: attyki, ścienne oraz dylatacji. podłożem może być: drewno, blacha trapezowa, beton....

dachy płaskie. membrany z tworzyw sztucznych
opisano zastosowanie membrany rhenofol cv ze zmiękczonego pcw firmy braas systemy dachów płaskich do krycia dachów płaskich. membrana jest wewnętrznie zbrojona siatką poliestrową i mocowana mechanicznie do podłoży (gazobeton, żelbet, blacha, sklejka, ocieplenie) a na złączach zgrzewana gorącym powie...

świetliki dachowe. doświetlanie i oddymianie
opisano zasady stosowania świetlików i klap oddymiających dachowych a także systemów sterujących oddymianiem....

pawilony i hale wystawowe. podłoga nie tylko do chodzenia
opisano zasady stosowania w halach wystawowych podłóg: wylewanych, podniesionych oraz podwójnych (dystansowych)....

pawilony i hale wystawowe. oświetlenie
opisano zasady stosowania oświetleń w halach wystawowych: ogólne hali, miejscowe stoisk oraz dróg komunikacyjnych....

wentylacja i klimatyzacja hal
opisano stosowane na dachach hal centrale klimatyzacyjne clima sky, stosowane wewnątrz centrale clima profil oraz do indywidualnej klimatyzacji pomieszczeń centrale cpv firmy vts clima...

systemy czyszczące
zaprezentowano stosowanie mat i wykładzin zatrzymujących wodę i brud firmy bonar floors układanych przy wejściach....

ochrona drewna. przegląd preparatów ogniochronnych
opisano metody obniżania zapalności drewna i materiałów drewnopochodnych: okładziny, preparaty izolujące, preparaty ogniochronne....

przegląd preparatów chroniących drewno przed korozją biologiczną
opisano warunki sprzyjające rozwojowi korozji biologicznej: grzybom pleśniowym, bakterii i owadom w drewnie. podano sposób stosowania dezynfekcji, dezynsekcji i impregnacji....

dźwigi samojezdne
opisano dźwigi samojezdne firmy sennebogen na podwoziu kołowym. udźwig od 3 t przy wys. 38m do 30 t przy wys. 3 m....

prognoza 2000. koniunktura budowlana
zaprezentowano różne elementy prognozy koniunktury budowlanej na rok 2000 w polsce....

kontrola jakości prac budowlanych. czym jest tuv?
przybliżono zasady przeprowadzania kontroli jakości prac budowlanych na obiektach podczas budowy jak też podczas eksploatacji wg systematyki stowarzyszenia nadzoru technicznego tuv w niemczech. zakres kontroli: zgodności z normami, dokumentacją, ochrony cieplnej, ochrony środowiska, instalacji, ochr...

internet. moda czy konieczność?
omówiono najpopularniejsze usługi internetowe: e-mail, serwis www w branży budowlanej. uzasadniono potrzebę istnienia branżowego serwisu budowlanego w internecie....

komputerowy system kosztorysowy seko v. 1.02
przedstawiono program komputerowy seko 1.02 służący do kosztorysowania kalkulacją zarówno szczegółową, jak też uproszczoną. program dokonuje także przedmiarów robót....

budownictwo stałe lub tymczasowe. system modułowy siko
zaprezentowano system kontenerowo-modułowy siko do szybkiego wznoszenia budynków biurowych, zaplecza budowy, domów do 5 kondygnacji. ściany od wewnątrz pokryte są lakierowaną blachą profilową, ale na życzenie mogą być pokryte tapetą. na zewnątrz ściany mogą być wyłożone tynkiem, cegłą licową, drewne...

irlandzka płyta
zaprezentowano półprodukt do wytwarzania wewnętrznych drzwi: tłoczona płyta craftmaster z twardej pilśni hdf firmy masonite corporation....

mostki cieplne w ścianach budynków mieszkalnych z zewnętrzną izolacją cieplną. cz.1
opisano zasadę obliczania współczynnika przenikania ciepła u z uwzględnieniem mostków cieplnych według normy pn-en iso 6946. wskazano na lokalizację najczęściej występujących mostków cieplnych w praktyce. podaano krytyce dotychczasowe metody szacunkowego uwzględniania mostków cieplnych w obliczeniac...

ile kosztuje modernizacja mieszkań w budynkach wielkopłytowych?
na przykładzie mieszkań w częstochowie, płocku i tychach podano szczegółowy wykaz kosztów całkowitych remontów....

co kto buduje, kiedy i gdzie
ibud - informacje budowlane o planowanych inwestycjach...

co kto buduje, kiedy i gdzie
ibud - informacje budowlane o planowanych inwestycjach...

biały dach
dach niemieckiego pawilonu na expo 2000...

hydroizolacje pionowe garaży i parkingów podziemnych
zawiera opis rodzajów wilgoci w gruncie otaczającym ściany fundamentowe oraz związany z tym dobór pionowych hydroizolacji. opisano istotę stosowania szlamów uszczelniających polimerowo-cementowych oraz mas polimerowo-bitumicznych układanych na zimno. opisano zasady projektowania i wykonywania piono...

mechaniczne mocowanie w dachach płaskich
podłoże z blachy profilowanej...

sądownictwo polubowne
cz. 2...

skrzydlate wejście
budynek lufthansa technik w porcie lotniczym fuhlsbuttel...

architektura pod żaglami
konstrukcje membranowe...

pale fundamentowe
badania, zwiększenie nośności...

bez hałasu i wibracji
hydrauliczna metoda wciskania ścianek szczelnych...

hydroizolacje poziome garaży i parkingów podziemnych
zawiera opis rozwiązań nowoczesnych hydroizolacji poziomych w części podziemnej garaży i parkingów w trzech spotykanych przypadkach: wilgoci gruntowej, wody nie naciskającej oraz wody pod ciśnieniem. opisano zasady projektowania i wykonywania poziomych hydroizolacji w krajach unii europejskiej przy ...

aprobaty techniczne systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków (metodą lekką) wydane przez itb
wykaz wszystkich aprobat technicznych systemów ocieplania metodą lekką-mokrą wydanych przez itb wg stanu na dzień 09.01.2001 r....

pokrycia dachowe obiektów zabytkowych
dachówki cementowe...

vob/b
znormalizowane zasady zlecania i wykonawstwa robót budowlanych w niemczech...

dziennik
program do prowadzenia dzienników budowy...

peri up rosett
nowatorski system podpierania stropów i podciągów...

beton pod ziemią
stacja metra w londynie...

beton architektoniczny
centrum promocji i biuro obsługi klienta tp s.a. w lublinie...

betonowanie budynków wysokich
problemy techniczne i technologiczne...

silikonowe środki hydrofobizujące i farby elewacyjne
przedstawiono opis zjawiska hydrofobizacji materiałów budowlanych. porównano własności hydrofobowe i nasiąkliwość elewacyjnych farb silikonowych, krzemianowych i dyspersyjnych (akrylowych). opisano rodzaje środków do hydrofobizacji oraz wady i zalety używanych do tego różnych rozpuszczalników (benzy...

renowacje dachów płaskich
paroprzepuszczalne membrany pcw...

systemy szalunkowe
pomosty samoczynnego wznoszenia...

beton w budownictwie drogowym
doświadczenia krajowe, uwarunkowania ekonomiczne...

sądownictwo polubowne
cz. 3...

wykonawca
program do nadzoru realizacji inwestycji...

przesunięcie zabytkowego obiektu
rogatka grochowska w warszawie...

hydroizolacje "plomb"
zawiera opis rozwiązań hydroizolacji i dylatacji w budynkach dobudowywanych do istniejących tzw. „plomb”. przeanalizowano rozwiązania przy różnym usytuowaniu tych budynków względem siebie. opisano zasady stosowania nowoczesnych produktów hydroizolacyjnych....

perlit ekspandowany
możliwości wykorzystania w budownictwie...

niekonwencjonalne źródła energii i ciepła
wykorzystanie w polsce...

niekonwencjonalne źródła energii
nowe rozwiązania...

regulowane pompy strumieniowe
nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie węzła cieplnego...

budownictwo w polsce w 2001 roku
ocena polskiej agencji badawczej budownictwa...

norma 3.10
nowa wersja programu kosztorysowego...

ytong cad - system narzędziem dla architektów i projektantów
opisano zakres i sposób wykorzystania specjalnie przygotowanego dla projektantów programu komputerowego typu cad wspomagającego projektowanie z użyciem materiałów ytong....

papy termozgrzewalne - współczesna jakość pokryć bitumicznych
opisano znaczenie takich komponentów pap bitumicznych jak: bitum, osnowa, posypka. przedstawiono różnice we właściwościach bitumuów oksydowanych, modyfikowanych app oraz modyfikowanych sbs. opisano istotne właściwości różnych typów osnowy pap: tektury, włókna szklanego i włókna poliestrowego. opi...

metody i systemy ocieplania budynków
obowiązujące aprobaty techniczne itb...

10 lat na rynku
rozmowa z a. kozłowskim prezesem zarządu bauma s.a....

wolny zawód inżyniera budowlanego (3)
okres od 1990 roku...

wolny zawód inżyniera budowlanego (2)
lata 1939 - 1989...

tynki renowacyjne
przedstawiono ogólne zasady stosowania tynków renowacyjnych oraz wymagane właściwości techniczne w stosunku do poszczególnych składników takich tynków: obrzutki, tynku podkładowego, tynku renowacyjnego, gładzi tynkowej określone przez itb....

miliony okien
rozmowa z prezesem plastmo polska sp. z o.o....

nowy podział ról
rozmowa z głównym inspektorem nadzoru budowlanego...

stosuję zasadę tworzenia mechanizmów
rozmowa z dyrektorem generalnym i prezesem zarządu exbudu - warszawa s.a....

powrót do normalności
rozmowa z prezesem urzędu mieszkalnictwa i rozwoju miast...

ograniczenie stosowania okien z pvc w bielefeld
zaprezentowano wyniki badań ochrony środowiska w związku ze stosowaniem wyrobów z pcv w mieście bielefeld w niemczech. wobec jednoznacznych wyników badań świadczących o wysokiej toksyczności pcv podczas pożaru, władze miasta całkowicie zakazały stosowania pcv w budownictwie: stolarki, tapet, folii i...

trzymajmy się razem
rozmowa z dyrektorem biura realizacji produkcji mostostalu warszawa s.a....

anarchia w drewnie
specjalistyczny sklep produktów naturalnych w uberlingen...

wielofunkcyjna hala produkcyjno - magazynowa
rewitalizacja i przebudowa...

dyckerhoff - cztery firmy na polskim rynku
materiały wykończeniowe do solidnej pracy...

modzelewski & rodek
nawet na drugim planie można być mistrzem...

budowlana układanka
rozmowa z edwardem szwarcem - dyrektorem firmy instalexport s.a....

ekologiczno - cybernetyczna strategia w budownictwie mieszkań i osiedli
ekologiczna zabudowa mieszkaniowa w stadtbachring - zeulenroda...

międzynarodowe centrum szkoleniowe w mińsku
barwna geometria...

bank handlowy we wrocławiu
nagroda ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa za najlepszą renowację w 1995 roku...

dorken gutta pol sp. z o.o.
farby, folie i płyty faliste...

układanie płytek ceramicznych w pomieszczeniach "mokrych"
zawiera opis zasad układania płytek na spotykanych w budownictwie krajowym różnych podłożach: mur z cegieł i pustaków, tynk cementowo-wapienny, stare farby, stare tapety, suchy tynk, płyty drewnopochodne, podłoga z desek....

punkt przyziemienia
terminal w gdańsku...

dialog z historią
hotel hanza w gdańsku...

architekt jako wodzirej
kanadyjski proces inwestycyjny...

malarze czy budowlańcy?
być architektem we francji...

skamieniałe fale
ogród atlantycki w paryżu...

na tropach mistrzów budowlanych
odbudowa drezdeńskiego kościoła frauenkirche...

specjalne wyroby ceramiki budowlanej
cerprojekt-cerkam...

sposób na taras powerdeck 20
rectitel izolacja...

nawiewnik czy listwa wentylacyjna?
flop system...

nowy materiał pokryciowy ardesia
hadex...

akcesoria do pokryć z dachówek
big-sack...

kontra 2000
relacja z konferencji nt. trwałość budowli i ochrona przed korozją...

materiały i wyroby do ochrony przed hałasem
przegląd...

dokąd zmierza polskie budowanie?
zawiera opis skutków lekceważenia norm budowlanych i zasad fizyki budowli przez wykonawców, archaicznych programów nauczania w szkołach technicznych, niskiego poziomu wiedzy projektantów oraz metod nie przemyślanego wyboru wykonawców przez inwestorów w polsce....

pokrycia dachowe
przegląd...

przegląd materiałów do układania płytek ceramicznych w pomieszczeniach "mokrych"
zawiera opis produktów wykorzystywanych przy układaniu płytek w pomieszczeniach narażonych na długotrwałe działanie wody wybranych firm: dyckerhoff sopro, henkel bautechnik, schomburg polska....

modernizacja budynków wielkopłytowych z uwzględnieniem doświadczeń zagranicznych
omówiono najczęstsze zakresy adaptacji budynków mieszkalnych z wielkiej płyty: łączenie lokali, nadbudowa, dostawiane loggie, dobudowy. podano zakres takich prac przez porównanie z: francją, niemcami i austrią....

hollywood nad wełtawą
siedziba nationale nederlenden w pradze...

geometria funkcji
krakowska siedziba banku handlowego...

planeta biur
nowe oblicze służewca przemysłowego...

sufity podwieszane
przegląd...

klimatyzacja biurowców
uwagi projektowe...

optiroc sp. z o.o.
suche zaprawy budowlane...

ucieczka od wolności
jems architekci sp. z o.o....

duszące efekty
paradoksy postępu w ochronie cieplnej...

święto plonów po japońsku
wieża dożynkowa w anjo...

na "poddaszu"
urząd miasta w sosnowcu...

w cieniu mistrza
rozbudowa państwowej galerii sztuki zachęta w warszawie...

tarasy i balkony - współczesne kierunki w projektowaniu
zawiera opis zasad prawidłowego projektowania i wykonywania tarasów klasycznych, balkonów oraz tarasów leżących bezpośrednio na gruncie porównując stosowane metody w polsce do rozwiązań powszechnych w krajach zachodniej europy....

światło w architekturze
aktywny czynnik kształtujący przestrzeń...

temat rzeka
refleksje popowodziowe...

klęska enumeracji
kompleks mieszkaniowy przy rue oberkampf w paryżu...

mieszkać w ciszy
zespół mieszkaniowy w osiedlu zgrzebnioka w katowicach...

tyłem do przodu
dom mieszkalny w konstancji...

gdb international
meble biurowe dla profesjonalistów...

co nam zostało z tych lat
mieszkaniowa epopeja 50 - lecia - i co dalej?...

doświadczenia z eksploatacji budynków mieszkalnych zrealizowanych w technologiach systemowych
podano wyniki badań stanu technicznego budynków wykonanych z wielkiej płyty w polsce. omówiono rodzaje najczęstszych usterek budowlanych. podano statystykę: uszkodzeń pokryć dachowych, zawilgoceń ścian, zawilgoceń piwnic, uszkodzeń konstrukcji....

skandynawski model
fabryka i biurowiec danfossa w grodzisku mazowieckim...

okręt do wynajęcia
budynek biurowy przy ul. nowogrodzkiej w warszawie...

w śląskim pejzażu
biuro i zakład produkcyjny firmy alpinus w świętochłowicach...

przemysł w trzech wymiarach
siedziba firmy 3m poland...

wysoka poprzeczka
nowy wydział maści i kremów pf jelfa s.a. w jeleniej górze...

perfekcja improwizowana
apa markowski wojciechowski sp. z o.o....

architektoniczne systemy aluminiowe
reynaers polska sp. z o.o....

stan zapaści
i kongres architektury polskiej...

doskonałe narzędzie
allplan ft wersja 14...

świątynia w drewnie
kościół w altotting w niemczech...

sztuka synergii
siedziba firmy ing przy pl. trzech krzyży w warszawie...

pływać kolorowo
międzyszkolna pływalnia sportowa w warszawie...

swobodna interpretacja historii
instytut zachodni w poznaniu...

budynek "z refleksem"
big bank gdański w toruniu...

wielka płyta z szufladami
jednostki mieszkalne dla osób starszych w amsterdamie - osdorp...

dziedzictwo i szansa na przyszłość
drewniany szkielet nośny uzupełniony ziemią...

stabilny punkt
stabil sp. z o.o. architekci i inżynierowie...

warstwowo z drewna
andrewex cierpice...

warszawska szkoła architektury
część ii - program...

do kina i na film
multikino w poznaniu...

wtopione w zbocze
muzeum przyrody wolińskiego parku narodowego w międzyzdrojach...

kino bywa sztuką
krakowskie centrum kinowe ars aneks, reduta, sztuka...

wiele w jednym
modernizacja sali kinowo - konferencyjnej wat w warszawie...

czas relaksu
modernizacja kina relax w warszawie...

lifting zewnętrzny
modernizacja kina muza w poznaniu...

nowa scena przy wierzbowej
rozbudowa teatru narodowego w warszawie...

energia zmaterializowana
modernizacja fasady siedziby zarządu energetyki poznańskiej s.a....

geneza miejsca
atelier 2...

rozkwit po zapaści
zasady projektowania kin wielosalowych...

warszawska szkoła architektury
rys historyczny...

blask pieniędzy
federalna drukarnia papierów wartościowych w berlinie...

szklana kładka
pawilon w streatley nad tamizą...

egzotyka w ażurach
palmiarnia miejska w gliwicach...

pod kloszem
przebudowa kamienicy na potrzeby berliner bank w poznaniu...

szare na złote
siedziba centrali bgż w warszawie...

zmiany w konstrukcji budynków wielkopłytowych
w związku z koniecznością modernizacji budynków z wielkiej płyty, dokonano analizy stosowania i zakresu działań interwencyjnych w konstrukcję tych budynków....

racje emocji
jet atelier sp. z o.o....

płyty na niepogodę
steni polska sp. z o.o....

schody do nieba
jak stworzyć biuro architektoniczne...

wrocławska szkoła architektury
wzloty, upadki i nadzieja...

narożna synkopa
dom towarowy w sopocie...

horyzonty koloru
hydrokan winkiel w poznaniu...

pole handlu
centrum komercyjne super krak s.a. w krakowie...

pasaż - witryna
kompleks handlowy rondo w poznaniu...

błysk bilonu
kantor wymiany walut as we wrocławiu...

kilka wariantów
analiza techniczno - optymalizacyjna konstrukcji hali...

logika sześcianu
atelier loegler i partnerzy...

projektowy slalom
refleksje młodego architekta...

w historycznej tkance
rekonstrukcja pałacu jabłonowskich i magistratu przy placu teatralnym w warszawie...

miasto ożywione
odbudowa starego miasta w elblągu...

miasto na bazie
szczecińskie podzamcze...

zastąpić stare
stolarka otworowa w obiektach zabytkowych...

tandem p + s
biuro projektów architektonicznych pallado - skupin w katowicach...

tradycja i nowoczesność
firma von muller dachówki...

jak uczyć architektury - uwagi praktyka
kłopoty z wyborem sposobu nauczania projektowania architektonicznego są odzwierciedleniem złożoności zawodu architekta...

wizja - materia - kształt
bre bank s.a. w bydgoszczy...

postmodernizm zrehabilitowany
szkoła podstawowa w paniówkach...

berliński pancernik
ludwig erhard haus w berlinie...

architektura ukryta
szkoła podstawowa w józefowie k. warszawy...

zacisze przy ludnej
przedszkole przy ul. ludnej w warszawie...

pomiędzy liniami
oświetlenie muzeum żydowskiego w berlinie...

hierarchia wartości
pracownia autorska pro arte 11...

raport z państwa środka
xx kongres międzynarodowej unii architektów...

obrazy bez ram
francuska szkoła krajobrazu...

kwartał na wyspie spichrzów
rekonstrukcja zabytkowej zabudowy w gdańsku...

pod niebieskim słońcem
nowy pasaż w staromiejskiej zabudowie wrocławia...

moskiewski underground
centrum rekreacyjno - handlowe ochotny riad na placy maneżowym...

siedziba elektrimu
budynek biurowo - usługowy w warszawie...

problemy eksploatacji elementów narażonych na oddziaływanie atmosferyczne
podano wyniki badań stanu technicznego budynków wykonanych z wielkiej płyty w polsce. omówiono rodzaje najczęstszych usterek budowlanych. podano statystykę: uszkodzeń pokryć dachowych, zawilgoceń ścian, zawilgoceń piwnic, uszkodzeń konstrukcji....

artyści - na bruk!
pracownia mozaik kamiennych jacka andrzejewskiego...

pod osłoną nieba
realizacja szklanego przekrycia nowego gmachu biblioteki uniwersytetu warszawskiego...

światło to też architektura
oświetlenie pasaży miejskich...

podróż pod żaglami
terminal przesiadkowy mpk w poznaniu...

druga strefa
art. hotel i ośrodek architektury sarp we wrocławiu...

nowe miasto w starym grodzie
krakowskie centrum komunikacyjne...

lego - system w wielkiej skali
terminal odpraw towarowych w świecku...

brama do miasta
koncepcja zagospodarowania rejonu dworca pkp w płocku...

językiem współczesności
nowe obiekty akademii ekonomicznej w krakowie...

prawie jak w kasynie
hala sportowa w głogowie...

w zgodzie z tradycja
międzyszkolny ośrodek sportowy w warszawie...

przystanek centrum
stacja centrum metra warszawskiego...

na żółtym zakręcie
kryta pływalnia w gorlicach...

szare na srebrne
modernizacja basenów kąpieliska miejskiego w lądku zdroju...

entuzjazm tworzenia
konior studio, katowice...

słuch pod specjalną ochroną
ecophon polska...

nigdy więcej kleju
program plandesign ft...

paleta tożsamości
zespół mieszkaniowy w poznaniu...

pod błękitną kolebką
osiedle szeregowych domów jednorodzinnych ateńska iii w warszawie...

cud w bilbao
muzeum guggenheima w hiszpanii...

duński eksperyment
osiedle egebjerggard w ballerup...

zasady zabudowy
sytuowanie budynków jednorodzinnych i związanych z nimi urządzeń...

polskość na antypodach
perth - polski przyczynek do architektury australii...

kamienica 2000
dom mieszkalny na rogu ulic hożej i poznańskiej w warszawie...

szklana pogoda
eksperymentalny obiekt mont - cenis w herne...

słoneczna pułapka
elementy elewacyjne biernie pozyskujące energię słoneczną...

za szkłem
aluminiowe systemy przeszklenia balkonów schuco - lumon...

szare na zielone
glebowo - korzeniowe oczyszczalnie ścieków w systemie profesora kickutha...

odmiennie od szablonu
pracownia architektoniczna - rar-2 laboratorium architektury, jan kubec...

z ceramicznym dachem
wiekor pokrycia dachowe sp. z o.o....

wyzwanie na trzecie tysiąclecie
projektowanie ekologiczne 0 systemy zarządzania środowiskiem (cz.1)...

tbs nie znaczy blokowisko
zespół mieszkaniowy stbs w rejonie ulic łuczniczej i krasińskiego w szczecinie...

forma i funkcja
dom własny barbery i stanisława brukalskich...

ocena rys w ścianach i stropach budynków wielkopłytowych
opisano rodzaje rys występujących w ścianach i stropach budynków z wielkiej płyty: powierzchniowe, lokalne, strukturalne ich genezę i działania zaradcze....

kalendarium
etapy przestrzenno - architektonicznego kształtowania placu krasińskich...

poetyka porządku
gmach sprawiedliwości...

przekaz poza słowami
idea projektu kompleksu urbanistycznego wymiaru sprawiedliwości z siedzibą sądu najwyższego...

kontekst przestrzenny placu krasińskich
zamysł projektowy i techniczne aspekty realizacji...

renesans "polskiego złota"
aspekty techniczne wykonania i montażu elementów z patynowanej miedzi...

wnętrza publiczne
zamysł projektowy i techniczne aspekty realizacji...

wnętrza niepubliczne
zamysł projektowy i techniczne aspekty realizacji...

czwarty wymiar architektury
oświetlenie kompleksu gmachu sprawiedliwości...

opowieść o cegle
kościół pod wezwaniem jezusa chrystusa odkupiciela w czechowicach - dziedzicach...

wokół klonu
budynek mieszkalno - biurowy w warszawie...

świadek historii
zakład opiekuńczo - leczniczy zgromadzenia sióstr św. elżbiety...

stajnie w śródmieściu
renowacja budynków gospodarczych w szczecinie...

złożona elewacja
ściana warstwowa wentylowana naturalnie licowana cegłą - projektowanie i realizacja...

magiczna aura polichromii
pracownia malarska marzanny wróbleskiej...

cegła z betonu
teknoblok firmy warsaw building enterprises...

gra w materiał
atelier 2 - projekty w cegle...

czasy sukcesu
międzynarodowa wystawa w paryżu w 1937 roku...

z życia aniołów
warszawski komunalny cmentarz południowy...

naturalny, polny, mazowiecki
projekt zieleni komunalnego cmentarza południowego...

przestrzenie bez granic
kościół św. jana w kuopio, finlandia...

office 2000
siedziba zarządu północnoniemieckiego zawodowego zrzeszenia metalowców w hanowerze...

nie na widoku
renowacja kamienicy w warszawie...

wertykalny wyścig
ewolucja form architektonicznych budynków wysokościowych...

podniebne struktury
inspiracje inżynierskie kształtowania budynków wysokich...

kłopotliwe dziedzictwo
budownictwo z ziemi...

nadwisłański cud biblioteczny
nowa siedziba biblioteki uniwersyteckiej w warszawie...

znak czasu
prezentacja zamysłu autorskiego i projektu biblioteki uniwersyteckiej na warszawskim powiślu...

bezpieczny budynek
ochrona pożarowa budynku biblioteki uniwersyteckiej...

z bliska...
opinie na temat nowego budynku biblioteki uniwersyteckiej w warszawie...

badania uśrednionej wymiany powietrza w mieszkaniach w budynkach z wielkiej płyty
przedstawiono wyniki badań krotności wymiany powietrza w mieszkaniach budynków z wielkiej płyty przed zastosowaniem działań termomodernizacyjnych....

oferta posadzek przemysłowych na rynku krajowym
przegląd...

wykończenia nawierzchni przemysłowych z betonów kompozytowych (3)
szwy robocze i szczeliny skurczowe...

bezpieczeństwo pożarowe budynków wielkopłytowych
omówiono nowe wymagania p.pożarowe w stosunku do budynków z wielkiej płyty: nośność konstrukcji przez określony czas, rozprzestrzenianie się ognia i dymu, warunki ewakuacji oraz opisano możliwości dostosowania tych budynków do wymagań....

marketing w przedsiębiorstwach budowlanych
zasady i wytyczne...

ocena i możliwości poprawy jakości akustycznej budynków wielkopłytowych
omówiono wymagania polskie i ue dotyczące ochrony akustycznej budynków. oceniono właściwości akustyczne budynków krajowych budowanych w różnych systemach. przedstawiono możliwości poprawy warunków akustycznych przed modernizacjami....

jeśli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
a pompowanie pieniędzy inwestora wciąż trwa...

nowa instrukcja ocieplania ścian bezspoinowymi systemami izolacji
omówiono najważniejsze zagadnienia instrukcji itb dotyczącej ocieplania ścian metodą lekką mokrą. zakres dokumentacji projektowej dla budynków nowych i poddawanych termomodernizacji (grubość izolacji, dyfuzja pary wodnej, detale). warunki techniczne wykonania i odbioru ociepleń z zastosowaniem styro...

kilka nowości i dobrych pomysłów
ciekawe rozwiązania nietypowych, a często występujących detali w budynkach...

projektowanie i eksploatacja budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię
mostki termiczne...

wpływ docieplenia na mikroklimat wnętrza budynku
opisano pozytywny wpływ zewnętrznych dociepleń ścian na zmniejszenie infiltracji powietrza zewnętrznego, zmniejszenie wilgotności materiałów ścian oraz poprawę mikroklimatu pomieszczeń i wynikającą stąd możliwość obniżenia temperatury powietrza....

ocieplanie ścian zewnętrznych. materiał izolacyjny na przenikalność cieplną.
porównanie właściwości różnych materiałów ociepleniowych...

ściany zewnętrzne ocieplane ekofibrem
przykłady rozwiązań konstrukcyjnych ścian z ociepleniem wewnątrz ścian...

stropy międzypiętrowe; nad piwnicami; nad przejazdami
ocieplanie stropów...

docieplenie budynków wielkopłytowych
opisano systemy ociepleniowe proponowane przez firmę weber terranova łącznie z naprawą żelbetu....

tani dach?
propozycje. przykładowe koszty...

concrete form - system izolacyjnych deskowań traconych
nowe technologie...

nadsubskrypcja "izolacji"
komentarz...

asfaltowe papy dachowe - problemy palności pap. cz.2
przedstawiono wyniki badań nad palnością różnych rodzajów pap bitumicznych krajowych i zagranicznych. wykazano, iż papy zagraniczne są bardziej odporne na ogień niż krajowe....

asfaltowe papy termozgrzewalne izolacji - matizol s.a.
propozycje producenta...

kładziemy tynki
porady praktyczne...

przegląd metod i systemów dociepleń ścian zewnętrznych budynków cz. 2
metody termorenowacji...

z zakładką w zaokrąglenie
prezentacje...

gigant ze środy śląskiej
propozycje...

ściany aktywne słonecznie
oszczędność energii...

ceramika z biegonic - z tego warto budować
propozycje producenta...

o możliwości badania tiksotropii asfaltów powyżej temperatury ich mięknienia
nowe szanse bitumów...

nietradycyjne metody aktywizacji asfaltów stosowanych w budowlanych kompozytach mineralno - bitumicznych
bitumy...

barytowe osłony przed promieniowaniem jonizującym
tynki barytowe...

ceramiczne materiały pokryciowe
ceramika...

dachy w systemie awa
propozycje producenta...

przemysł cementowy w polsce i na świecie
cement...

skuteczność działania wybranych chemicznych domieszek do betonów
analiza porównawcza...

cementy hutnicze wysokich marek - właściwości, możliwości stosowania
nowe technologie: cement cem iii a...

zwiększone bezpieczeństwo z nowymi narzędziami do prac dachowych
propozycje...

dach słomiany - czy to już przeszłość?
trzcina i słoma...

cegła gotycka
propozycje producenta...

rupp ceramika od dystrybucji do produkcji
propozycje...

wodoszczelność fibrobetonu z włóknem polipropylenowym
fibrobeton...

odporność na agresję chemiczną cementów zawierających aktywne dodatki mineralne
walka z korozją...

przemysł kruszyw mineralnych w polsce
surowce...

anhydryt - cenne, lecz niedowartościowane spoiwo dla przemysłu materiałów budowlanych
baza surowcowa...

nowoczesne ogrzewanie a systemy odprowadzania spalin
wsady kominowe...

systemy drenarskie i rynnowe z tworzyw sztucznych produkcji mabo turlen s.a.
propozycje producenta...

wentylacja dachu
architekt radzi...

energodom '96
życie naukowe...

praktyczne uwagi do stosowania zaprawy wyrównującej
propozycje producenta...

współpraca z przemysłem - szansą na szybki rozwój uczelni technicznych
życie naukowe...

połączyć wczoraj z dzisiaj
architektura...

blachodachówka z posypką mineralną, ondusteel
propozycje producenta...

renowacja obiektów zawilgoconych
propozycje...

system aida kiesol - naprawa i uszczelnianie muru
propozycje producenta...

beton wodoszczelny.
omówiono cechy jakie powinien posiadać beton wodoszczelny oraz zastosowanie takiego betonu w praktyce. opisano rolę doboru odpowiedniego wskaźnika w/c oraz pielęgnacji betonu dla uzyskania cech wodoszczelności. przedstawiono rolę domieszek i dodatków do betonu oraz zapewnienia odpowiedniego stopnia ...

jak korzystać z "ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych"
opisano zakres wymagań do spełnienia przez inwestora pragnącego skorzystać z ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. poddano krytyce pewne wymagania....

beton wodoszczelny z dodatkiem mikrokrzemionki.
opisano technologię powstawania mikrokrzemionki. przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie oraz wodoszczelność betonu z dodatkiem mikrokrzemionki i wykazano, że najlepsze rezultaty osiąga się przy dawce 15% w stosunku do wagi cementu. opisano wyniki badań szukających zależność: dawka mik...

asfaltowe papy dachowe. przegląd własności.
przedstawiono charakterystykę pap oksydowanych oraz modyfikowanych app lub sbs. podano wyniki badań nad starzeniem się pap w warunkach laboratoryjnych oraz poligonowych. opisano zasady konserwacji pokrć z pap oraz szacunkową ich trwałość. przedstawiono przegląd właściwości pap oksydowanych oraz mody...

próba oceny krajowego rynku pokryć asfaltowych.
opisano budowę pap asfaltowych na polskim rynku budowlanym (bitum, modyfikacje, osnowy, posypki), a także ich przeznaczenie. porównano istotne cechy fizyczne pap....

asfaltowe papy dachowe - przegląd.
jest to ostatnia część tabeli porównawczej (papy modyfikowane sbs) zamieszczonej w numerze 3/1996 miesięcznika warstwy....

asfaltowe papy dachowe - zagadnienia palności. cz. 1
omówiono wpływ różnych czynników na zapłon i palenie się pap dachowych. zaprezentowano wyniki badań palności kilku różnych typów pap bitumicznych....

papy asfaltowe modyfikowane na bazie app.
autor prostuje i komentuje niektóre fałszywe pojęcia i wnioski ukazujące się w polskiej prasie technicznej na temat pap modyfikowanych app....

system ceresit vws podąża za potrzebami klientów
opisano istotę stosowania systemu ociepleń ceresit vws na styropianie wg firmy henkel. opisano najczęściej występujące błędy projektowe i wykonawcze....

hydroizolacje wyrobami systemu ekotan
quick mix...

aquafin - 2k i combiflex - c2 do izolacji wodoszczelnych
schomburg...

sporządzanie ekspertyz zawilgoconych budynków
przedstawiono schemat organizacyjny sporządzania ekspertyz z podziałem na trzy etapy: diagnoza przyczyn, decyzja i wybór technologii, projektowanie. zwrócono uwagę na duży stopień trudności takich ekspertyz oraz na potrzebę rozpatrywania każdego obiektu indywidualnie....

blachodachówka szfir
blachy prószyński...

z działalności sitpmb
xiii walny zjazd delegatów...

blachodachówka rubin
blachy prószyński...

ocena systemu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych
poddano analizie funkcjonujący od 1,5 roku system wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych w polsce. uwypuklono słabe strony systemu....

zagospodarowanie gruntów zdegradowanych
konferencja...

"denkmal 2002"
europejskie targi konserwacji zabytków i rewitalizacji miast...

kilka uwag o termomodernizacji i audytach energetycznych budynków
poddano krytycznej ocenie aktualnie obowiązujące zasady udzielania kredytów na termorenowację. zaproponowano także korektę i zakres metodyki wykonywania audytów energetycznych. zwrócono uwagę na konieczność uwzgledniania wentylacji w bilansie energetycznym budynku przy sporządzaniu audytów. zasugero...

blachodachówka szafir
blachy prószyński...

firma roku i produkt roku 2001
fakro...

efekty energetyczne i ekonomiczne termomodernizacji budynków mieszkalnych
przedstawiono obliczenia wskaźników efektywności prac termorenowacyjnych: spbt, npv, irr dla wybranych budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych....

wysychanie ścian z zewnętrznym bezspoinowym systemem izolacji cieplnej
na podstawie obliczeń i symulacji programem wufi podano charakterystyki zawartości wilgoci w przegrodzie oraz zawilgocenia materiałów izolacyjnych w zależności od czasu wysychania ścian ocieplonych metodą mokrą lekką. analizą objęto ściany: z bloczków betonu komórkowego 600, cegły ceramicznej pełnej...

system żeli akrylowych
nowe tendencje w dziedzinie uszczelnień i zabezpieczeń przeciwwodnych...

membrany hydroizolacyjne derbigum
jakość, niezawodność, długotrwałość...

ocieplania systemami firmy optiroc
opisano system ociepleń serpo metodą lekką-mokrą firmy optiroc oparty na styropianie lub wełnie mineralnej....

ranking po raz drugi
ranking oprogramowania...

budowle trasy siekierkowskiej
mosty przez wisłę cz. 2...

abc tynków cz. 5
tradycyjne tynki szlachetne i ozdobne...

magazyny w polsce
kupić czy wynająć?...

domowy kominek - zakończenie komina
opisano zasady wykonywania murowanych kominów obsługujących kominki oraz zakończenie kominów "czapek"....

karpiówki na kaplicy pogrzebowej
opisano przebieg prac renowacyjnych dachu na kaplicy z wykorzystaniem dachówek karpiówek....

dachówki wentylacyjne - wspomaganie wentylacji pokrycia dachowego
przedstawiono ogólne zasady instalowania dachówek wentylacyjnych na dachach krytych dachówkami ceramicznymi. podano kilka przykładów z zastosowań praktycznych....

kościół pod gontem
opisano przebieg prac renowacji więźby drewnianej oraz pokrycia gontami dachu zabytkowego kościoła drewnianego....

efekt torby foliowej
opisano zjawiska skraplania się wilgoci pomiędzy warstwą suchego tynku a paroizolacją na poddaszu oraz sposób na przeciwdziałanie - folie opóźniające ruch pary wodnej....

roboty na dachu płaskim - warstwy dachu, ich funkcje, wymagania wobec nich i układanie
opisano sposób postępowania przy układaniu pokryć dachowych wielowarstwowych z pap bitumicznych....

mobilne warsztaty
szkolenie akademii sztuki dekarskiej...

"wiosna budowlana" w czechach
międzynarodowe targi budownictwa brno 2002...

budownictwo bez gospodarza
rozmowa ze zbigniewem bachmanem - dyrektorem polskiej izby przemysłowo - handlowej budownictwa...

wokół systemu ryven
nowy standard profili okiennych z pvc...

skuteczny środek w walce z hałasem
wełna szklana ursa...

ocieplanie stropów garaży lamelami z wełny mineralnej
opisano zasady stosowania płyt lamelowych fasrock l firmy rockwool z wełny mineralnej do ocieplania od spodu stropów żelbetowych nad garażami....

fundusz termomodernizacji
wyniki dotychczasowego funkcjonowania programu...

sukces ma kolor zielony
rozmowa z arkadiuszem kogutem - menedżerem produktów inwestycyjnych firmy marbet sp. z o.o....

w przyszłość bez obaw
rozmowa z robertem gola prezesem zarządu firmy isoglass...

wśród najlepszych
rozmowa z dyrektorem generalnym firmy prodex- system sp. z o.o. - józefem kieruczenko...

przegląd systemów dociepleń
metoda lekka mokra...

baumit ekolam
ekonomiczny system ociepleń dla każdego domu...

dobór grubości izolacji
ocieplanie fasad metodą lekką mokrą...

metoda lekka mokra
wełna rockwool najlepszym materiałem ocieplającym...

fasoterm isover gullfiber
izolacja fasad metodą lekką mokrą...

sposób na sole w murze
tynki renowacyjne (cz. 2)...

akustyka, architektura i dźwięk
vortal www.akustyka.pl...

lekkie ciężkie ciężarówki hyundai
hd truck 65/72...

fuzja sto i ispo
rozmowa z tomaszem grotowskim - zarządcą spółki sto w polsce...

określenie odporności ogniowej według eurokodu 5
elementy drewniane i drewnopochodne (część 2)...

sztywne pianki pur
nowe trendy w produkcji poliuretanów...

płyty izolacyjne ze styropianu i wełny mineralnej
przegląd...

wodochronne izolacje bitumiczne
porady inco - veritas s.a. gwb...

materiały awa
koszt jednorazowy - zysk na wiele lat...

chcemy być liderem
rozmowa z jackiem a. dobrowolskim - dyrektorem działu izolacji technicznych i członkiem zarządu paroc polska...

rynek materiałów papowych - dziś jutro
rozmowa ze stanisławem nurczyńskim dyrektorem firmy bitumat z wrocławia...

o budownictwie i nie tylko
rozmowa z ministrem nauki i przewodniczącym komitetu badań naukowych - prof.. dr hab.. inż.. michałem kleiberem...

wpływ termomodernizacji budynków na gospodarkę cieplną (na przykładzie wybranych miast półn.-wsch. polski)
obliczono zyski ekonomiczne wynikające z zastosowanych termomodernizcji budynków w miastach o różnej liczbie mieszkańców pod warunkiem, że zmniejszone zapotrzebowanie ciepła w żródłach będzie powodować spadek zużycia paliw - w przeciwnym razie paradoksalnie, termomodernizacje wpłyną na wzrost kosztó...

isoelast mono
jednowarstwowa papa wierzchniego krycia modyfikowana sbs...

ile to kosztuje?
ceny wybranych materiałów pokryciowych...

servidek/ servipak
nowoczesny system izolacji przeciwwodnej jezdni mostowych...

intercenbud
internetowa baza cen budowlanych...

isoelast mono
jednowarstwowa papa wierzchniego krycia modyfikowana sbs...

produkty nowej generacji
materiały bitumiczne - papy, dachówki...

marzenia nie tylko semiramidy
zielony dach szansą na ogród w mieście?...

izolacja dachów spadzistych
... z zastosowaniem wełny paroc...

"paroc" po czterech latach w polsce
wywiad z wiceprezesem a. kaszczyńskim...

metoda lekka mokra sakret wdvs
opisano dwa systemy ociepleniowe sakret wdvs wg metody lekkiej-mokrej firmy sakret: na styropianie i na wełnie mineralnej. proponuje się cztery wyprawy: mineralne, akrylowe, silikonowe, krzemianowe....

stropodachy pełne o konstrukcji żelbetowej, cz. 2
przedstawiono dziewięć rozwiązań rysunkowych stropodachów niewentylowanych na bazie płyty żelbetowej w dwóch układach: klasycznym (ocieplenie po stronie suchej) i odwróconym (ocieplenie po stronie mokrej)....

dachy płaskie - kształtowanie stropodachów niewentylowanych
tekst reklamowy. zaprezentowano membranę dachową pcv firmy protan do zastosowania jako pokrycie nawierzchniowe stropodachów niewentylowanych. podano sposób na imitację połączeń z blachy oraz przedstawiono możliwości kolorowania fabrycznego takich membran....

stropodachy pełne o konstrukcji żelbetowej, cz. 1
opisano podstawowe zasady doboru poszczególnych warstw stropodachów niewentylowanych o konstrukcji żelbetowej. omówiono negatywne skutki kondensacji pary wodnej w stropodachach. przedstawiono zasady doboru dylatacji na stropodachach oraz skutki błędów w tym zakresie. opisano materiały teroizolacyjne...

austrotherm - lider jakości
prezentacja oferty firmy austrotherm producenta styropianu zwykłego i ekstrudowanego....

opór dyfuzyjny krajowych przegród budowlanych
zawiera opis dyfuzji pary wodnej przez przegrody budowlane. poddano analizie wilgotnościowej przegrody najczęściej spotykane w polsce. opisano zasady stosowania kryterium kunzel’a przy projektowaniu przegród zewnętrznych w celu uniknięcia wykraplania się w nich wilgoci....

posadzki przemysłowe w pomieszczeniach mokrych - dobór warstw
opisano metodologię doboru kolejnych warstw posadzek przemysłowych eksploatowanych jako mokre - począwszy od podłoża, aż do nawierzchni użytkowej. omówiono dobór warstw podkładowych w przypadku gdy posadzka leży na stropie oraz na gruncie. opisano różne sposoby ochrony przed wilgocią gruntową podcią...

posadzki przemysłowe w pomieszczeniach mokrych
opisano właściwości projektowania posadzek przemysłowych eksploatowanych jako mokre. przedstawiono metodykę analiz koniecznych do przeprowadzenia przez projektanta: rozpoznanie warunków eksploatacji, rozwiązania detali, opracowanie warunków wykonania i odbioru robót. przeanalizowano obciążenia staty...

elewacje, które cieszą przez wiele lat
poddano krytycznej ocenie tynki akrylowe przy ociepleniach i zaproponowano zastosowanie lekkich tynków mineralnych malowanych farbą silikonową, tynków silikonowych lub płyt ociepleniowych ze styropianu wyłożonego płytkami ceramicznymi ispotherm k firmy dyckerhoff ispo....

posadzki przemysłowe w pomieszczeniach mokrych
opisano wymagania stawiane przez dyrektywy unii europejskiej dla posadzek przemysłowych w pomieszczeniach mokrych. opisano zagadnienia związane z antypoślizgowością nawierzchni posadzek. przedstawiono kryteria parametrów r oraz v. omówiono zagadnienia ochrony betonowych posadzek przed zniszczeniem ...

ocieplenia ścian zewnętrznych z okładzinami ceramicznymi
zaprezentowano istotę wykonywania i stosowania ociepleń metodą lekką-mokrą z wykończeniem płytkami ceramicznymi na przykładzie systemów firm: sto oraz ispo....

docieplając pamiętajmy o wilgoci!
zawiera opis fizyki ruchu ciepła oraz przemieszczania się pary wodnej przez istniejące przegrody budowlane. opisano praktyczne skutki nieprzemyślanego doboru warstw izolacji cieplnej w przegrodach. przedstawiono mechanizm powstawania mostków cieplnych wokół okien i drzwi w wyniku zwiększania grubośc...

ocieplenia ścian w obiektach zabytkowych - tynki renowacyjne i dociepleniowe. cz. 2
przeanalizowano ocieplenia zewnętrznych ścian pałacu z wykorzystaniem tynków renowacyjnych magazynujących sole oraz specjalnych lekkich tynków ociepleniowych. dokonano porównań współczynników przenikania ciepła ścian zewnętrznych z cegły o różnych grubościach z zastosowaniem różnych metod dociepleni...

ocieplenia ścian w obiektach zabytkowych. cz. 1
zawiera opis zjawisk zawilgoceń i zasoleń w murach ceglanych występujących w obiektach zabytkowych. opisano specyfikę zagadnień projektowych występujących podczas renowacji i modernizacji pałacu na siedzibę szkoły wyższej. przeanalizowano docieplenia zewnętrznych ścian pałacu wełną mineralną oraz st...

system zielonych płyt izofas, styrohart, izodren
opisano trzy rodzaje płyt ze styropianu tłoczonego: izofas (15 kg/m3), styrohart (30 kg/m3) i izodren (30 kg/m3) firmy marbet....

sytuacja gospodarki i budownictwa w polsce na tle unii europejskiej
porównano wskaźniki: pkb, stopę bezrobocia, inflację, inwestycje budowlane, mieszkania oddane do użytku itp. w polsce na tle krajów ue oraz pozostałych krajów członkowskich....

fizyka budowli, cz. 7, uwzględnianie liniowych mostków cieplnych
opisano zasadę obliczania współczynnika ciepła u z uwzględnieniem mostków cieplnych. zapowiedziano wprowadzenie dla projektantów bezpłatnej polskiej elektronicznej wersji katalogu eurokobra zawierającego 5000 detali mostków cieplnych - wg zaleceń komisji europejskiej ue. zaprezentowano wyniki korz...

program komputerowy salta 1.0 firmy atlas
podano podstawy i zakres obliczeń cieplno-wilgotnościowych przegród programem salta....

thermico - system ociepleń ścian zewnętrznych
opisano system thermico ocieplania metodą lekką-mokrą opartą na styropianie i wyprawie akrylowej o podwyższonej elastyczności....

trwałość polimerowych wypraw tynkarskich w metodzie lekkiej ocieplania budynków
opisano wyniki badań eksploatacyjnych wypraw tynkarskich w metodzie ociepleń lekkiej przy założeniu mieszania produktów zamiast jednego systemu: np.. masa szpachlowa jednego producenta, grunt innego bądź jego brak, a tynk innego....

przegląd metod i kosztów docieplania budynków
bardzo pobieżny opis poszczególnych metod ociepleniowych wraz z szacunkiem cen materiałowych przypadających na m2....

zaprawa mineralna sks
opisano nowy prodkukt firmy quic-mix: masę szpachlową sks opartą na białym cemencie a przeznaczoną do ociepleń lekkich wykluczającą późniejsze stosowanie środków gruntujących....

mostki cieplne w budynkach
opisano istotę powstawania i lokalizacji mostków cieplnych w budynkach. wskazano, że względny udział strat ciepła przez mostki termiczne bardzo szybko rośnie przy pogrubianiu warstwy izolacji termicznej. podano wykaz polskich norm omawiających tematykę mostków termicznych. opisano zasadę obliczania ...

przydatność pn - en iso 13788 do oceny wilgotności przegród
opisano historię obliczeń cieplno-wilgotnościowych w polskich normach od lat 60-tych do dzisiaj oraz metodykę oceny wilgotności przegród podaną w normie pn-en iso 13788. zaznaczono, że norma ta nie uwzględnia stanów wilgotnych przegród (wilgoć wbudowana, ruch wilgoci, woda z gruntu, woda z opadów) a...

ciepła woda a kolektory słoneczne
opisano istotę pracy podążających za słońcem kolektorów słonecznych wykorzystywanych do podgrzewania c.w.u....

wentylacja z odzyskiem ciepła
poglądowo opisano stosowanie opartych na upcv rekuperatorów powietrza w domach jednorodzinnych....

lekkie maty domrock z wełny mineralnej
zaprezentowano nowy produkt firmy rockwool matę z wełny skalnej o małej gęstości 20 kg/m3....

płyta okładzinowa morion
opisano istotę stosowania nowych okładzin ceramicznych morion firmy rupp ceramika płaskich i cienkich, w kolorach zgodnych z dachówkami a przeznaczonych do krycia powierzchni pionowych na dachu (kominy, szczyty itp.)....

studzienki inspekcyjne tegra 600
opisano studzienkę inspekcyjną średnicy 600 mm wykonanej z polipropylenu firmy wavin....

samomontujące się żurawie wieżowe
opisano trzy typy żurawi samomontujących się: vk, t, a belgijskiej firmy arcomet....

multikino w gdańsku
opisano wnętrze, konstrukcję i elewację multikina zaprojektowanego przez apa wojciechowski z warszawy....

silikony w nowoczesnej architekturze europejskiej
podano przykłady zastosowań silikonowych klejów i uszczelniaczy firmy dow corning np.. do klejenia szkła i metali z materiałami budowlanymi....

rok 2002 - ostatni rok recesji w budownictwie?
firma wywiadowcza polish market review opublikowała raport z analizy rynku budowlanego w polsce w roku 2002 oraz podała prognozy na lata 2003 i 2004. www.polishmarket.com...

prognoza dla budownictwa w 2001 roku
podano wskażniki analizy gospodarki w latach 1997-2001....

"beton według norm pn-en 206-1" - komentarz
`...

optymalne izolowanie termiczne zewnętrznych ścian budynków
przedstawiono zasady optymalizacji ocieplania ścian. wskazano, że w polsce dla budynków jednorodzinnych występuje ograniczenie współczynnka przenikania ciepła u do wartości 0,3 w/m2k, zaś dla wielorodzinnych ograniczenie sezonowego zapotrzebowania ciepła e do wartości 29 - 37,4 kwh/m3r. wskazano, że...

bezcementowy system ocieplania elewacji stotherm classic w zimowej wersji qs
opisano zaprawę klejowo-szpachlową, tynki oraz farby w wersji qs firmy sto umożliwiające wykonywanie ociepleń na styropianie w temperaturach > +1 st. c....

fundamenty - ocieplać czy nie?
poglądowo przedstawiono potrzebę i zasady stosowania termoizolacji fundamentów w części podziemnej i cokołowej za pomocą płyt styropianu xps firmy austrotherm....

schody wejściowe - element lekceważony
przeanalizowano przyczyny wadliwych zachowań schodów wejściowych – powszechnie występujących w polsce. opisano mechanizm ruchu wilgoci w strefie schodów wejściowych. przeanalizowano zjawiska fizyczne wywołane zmianami temperatur zachodzące w podłożach schodów. opisano najczęściej popełniane błędy pr...

"pfleiderer" w nowej strukturze organizacyjnej
wywiad z prezesem ch. greuterem....

materiały ścienne - preferencje inwestorów
wyniki badań preferencji inwestorów, projektantów i wykonawców dotyczących materiałów ściennych w polsce....

interpretacja przepisów
opisano przepisy dotyczące deklaracji zgodności, certyfikatów i aprobat na materiały budowlane....

podstawowe zasady europejskiej klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych
opisano system klasyfikacji ogniowej wg norm ue tzw. euroklas w budownictwie....

40 - lecie europejskiej unii aprobat technicznych w budownictwie - ueatc
opisano zakres i cel działalności europejskiej unii aprobat technicznych w budownictwie ueatc....

folia zamiast papy?
opisano przebieg renowacji starego dachu płaskiego krytego papą bitumiczną z zamianą na pokrycie folią termozgrzewalną firmy ergis (winyldach f)....

kiedy naprawdę zaistnieje metoda uproszczona w kosztorysowaniu budowlanym?
opisano wady i zalety konieczności sporządzania kosztorysów szczegółowych i uproszczonych....

powłoki posadzkowe
mcbauchemie...

optiroc chce umocnić się na polskim rynku
rozmowa z prezesem piotrem daukszą...

od handlu do produkcji
rozmowa z prezesem firmy bauma...

cementy specjalne dla budownictwa komunikacyjnego
cement ożarów...

programowanie inwestycji
arcus...

baseny dla osób niepełnosprawnych
akcjum...

żelbetowe konstrukcje niecek basenów kąpielowych
deitermann...

lokalne drogi betonowe
dyckerhoff...

systemy zamknięć
budowa zamków drzwiowych...

przedsiębiorstwo przemysłu betonów
prefabet - warszawa...

uszczelnienie i wykończenie niecki basenu
remmers...

stan wilgotnościowy przegród budowlanych (cz.2)
omówiono mechanizmy i modele ruchu wilgoci w materiałach budowlanych. dyfuzja pary wodnej. paroprzepuszczalność. opór dyfuzyjny. kondensacja pary wodnej. ruch kapilarny....

vacum roof
pokrycia dachowe...

ish 2001
targi techniki instalacyjnej, sanitarnej i ogrzewnictwa...

vedag polska odpowiada na zarzuty
fair play zamiast niezdrowej konkurencji...

stan wilgotnościowy przegród budowlanych (cz. 4)
zalecenia praktyczne projektowania i wykonywania przegród w aspekcie unikania zawilgoceń (ściany, dachy, stropodachy, stropy)....

wpływ środków hydrofobowych na cechy wytrzymałościowe betonu komórkowego
opisano w skrócie charakterystyki preparatów hydrofobizujących trzech firm: remmers, schomburg oraz caparol. zaprezentowano wyniki badań porównawczych z zastosowaniem tych preparatów dla betonów komórkowych odmiany 500 i 600. z badań wynika, że jedne preparaty wyraźnie zwiększają wytrzymałość betonu...

dobra firma na złe czasy
exbud s.a....

pozioma blokada chemiczna
izolacja f. deitermann...

tynki renowacyjne
f. deitermann...

irlandzka płyta
drzwi wewnętrzne...

"knauf" w jaworznie
]...

papy asfaltowe
przedstawiono charakterystykę pap oksydowanych oraz modyfikowanych app lub sbs. podano wyniki badań nad starzeniem się pap w warunkach laboratoryjnych oraz poligonowych. opisano zasady konserwacji pokrć z pap oraz szacunkową ich trwałość. przedstawiono przegląd właściwości różnych typów bitumicznych...

pasta do impregnacji hydrofobowej betonu
opisano dwie metody zabezpieczania betonu przed wsiąkaniem wody: impregnację hydrofobową oraz powłoki niedyfuzyjne. podano charakterystykę impregnatów hydrofobizujących na bazie silikonów. przedstawiono nowy produkt do hydrofobizacji firmy remmers w postaci pasty. jest skoncentrowany i zawiera 80 % ...

z działalności sitpmb
posiedzenie zarządu głównego...

skurcz materiałów ściennych
przedstawiono wymagania norm niemieckich din w zakresie skurczu drobnowymiarowych elementów do murowania ścian (ceramiczne, silikatowe, z lekkich betonów, betonowe, z betonu komórkowego). przy tej okazji podano także współczynniki skurczu, rozszerzalności termicznej i pełzania. zaprezentowano wykres...

nowoczesne systemy fasadowe liberta
rutaruukki...

charakterystyka okien z pcw produkowanych w polsce
przegląd...

obliczanie współczynnika przenikania ciepła wg pn-en iso 6946:1998
komponenty budowlane i elementy budynku. opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. metoda obliczania....

oferta materiałów do napraw i ochrony przed korozją konstrukcji z betonu
przegląd...

z działalności sitpmb
rola i zadania inżyniera i technika w przemyśle szklarskim...

hydrofobizacja tworzywa z gipsu syntetycznego
przedstawiono problem emisji spalin do atmosfery na świecie oraz konieczność wdrożenia systemów odsiarczania spalin oraz związanej z tym produkcji gipsu syntetycznego. opisano zalety tego gipsu na tle gipsu naturalnego oraz wykazano wielokrotnie mniejsze promieniowanie gipsu syntetycznego niż pozost...

kontynuacja ale ze zmianami
targi housebuilding '94...

sikaplan - pokrycia dachowe nowej generacji
opisano rodzaje membran dachowych produkowanych przez firmę sika. opisano elementy systemu sikaplan: membranę, blachę powlekaną, narożniki, kity uszczelniające. przybliżono trzy technologie pokryć dachowych: klejone, dociążone, mocowane. podano zalety stosowania membran na dachach. podano wyniki z b...

to był strzał w dziesiątkę!
stolimpex...

buduj lepiej '99
74...

flora od floriana
blachodachówka...

oddział (szczelnie) zamknięty
drzwi specjalnego przeznaczenia...

przegląd posadzek żywicznych
posadzki przemysłowe...

przegląd posadzek mineralnych
posadzki przemysłowe...

powłoki ognioochronne (cz.2)
materiały wolno rozprzestrzeniające płomień...

rok ostatni, rok pierwszy
felieton...

system optiblok nowa technologia dla budownictwa jednorodzinnego
system optiblok - nowa technologia dla budownictwa jednorodzinnego. zawiera opis nowego w polsce system elementów ściennych i stropowych wykonanych z keramzytobetonu. opisano zasady stosowania poszczególnych elementów tego systemu oraz własności cieplne i fizyczne przegród keramzytowych. ...

wewnętrzne ocieplenia przegród budowlanych
zawiera opis wpływu zawilgoceń materiałów budowlanych na ich współczynniki przewodzenia ciepła. opisano wpływ ocieplania wewnątrz murów w ścianach warstwowych na możliwość wykraplania się w nich wilgoci. podano zasady projektowania szczelin wentylowanych w murach....

trocal - okna i drzwi z pcv
perfekcyjny w każdym calu...

beton żywicowy
zawiera opis wykonywania betonów na spoiwie z żywicy epoksydowej konstrukcyjnej. podano zasady doboru kruszyw oraz wymagane proporcje zmieszania w zależności od oczekiwanych parametrów wytrzymałościowych. opisano zasady przygotowania podłoża betonowego oraz dziedziny zastosowań....

zbiorniki wody pitnej
zawiera opis zagadnień projektowych i wykonawczych dotyczących żelbetowych zbiorników wody pitnej - a szczególnie: przygotowanie podłoża, hydroizolacje zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje, dennica, ściany i słupy, stropy, przejścia przez ściany, włazy i balustrady....

stropodachy - naprawa
opisano sposób naprawy miejscowej i regeneracji całej powierzchni pokryć bitumicznych uszkodzonych procesami starzenia. podano zasady wykonywania miejscowych napraw membran pcw. wskazano na potrzebę wykonywania każdorazowo analizy cieplno-wilgotnościowej przed podjęciem decyzji o wymianie pokrycia n...

ocieplajmy świadomie - czyli - o czym stosujący ocieplenia: projektant, wykonawca, inwestor wiedzieć powinien
zawiera opis fizyki przemieszczania się ciepła i wilgoci przez przegrody budowlane oraz przyczyny i negatywne skutki wykraplania się w nich wilgoci. wskazano na konieczność przemyślanego doboru rodzaju materiałów w przegrodach oraz konieczność wykonywania precyzyjnych analiz cieplno-wilgotnościowych...

jeden materiał na cały dom
keramzyty...

nowy system okiennych profili pcv na rynku polskim
artykuł reklamowy. opisano własności techniczne i użytkowe profili okiennych w technologii wawin - wcześniej znanego pod nazwą p.a.d., zaś znowelizowanego i produkowanego w polsce pod nazwą styl-2000. zaprezentowano wyniki badań aprobacyjnych, które znacznie przekraczają wymagane w zakresie wytrzy...

stolarka okienna z drewna i pcv
opisano istotę konstrukcji oraz własności użytkowe okien drewnianych zespolonych (szwedzkich) produkowanych obecnie w nowych technologiach i z łatwym demontażem skrzydeł oraz drewnianych jednoramowych. opisano także konstrukcję profili pcv oraz różne rodzaje oszklenia wraz z własnościami cieplnymi i...

ściany osłonowe z oszkleniem mocowanym mechanicznie
kontynuacja artykułu z numeru 2/1999 kb. opisano rodzaje mocowania oszklenia oraz konstrukcji nośnych podtrzymujących oszklenie. przedstawiono kryteria oceny technicznej ścian z oszkleniem mocowanym mechanicznie: nośność i sztywność, ryzyko samoistnego pęknięcia, odporność na uderzenia, bezpieczeń...

szklenie strukturalne - zasady projektowania
zdefiniowano pojęcie "szklenie strukturalne", które obejmuje mocowanie do fasad elementów wykonanych ze: szkła, aluminium, stali nierdzewnej, tytanu lub kamieni naturalnych. przedstawiono opisy stosowanych systemów szklenia strukturalnego fasad budynków: dwustronny, czterostronny, sworzniowy, sworzn...

okna i drzwi balkonowe - przegląd
przegląd okien i drzwi balkonowych: drewnianych, aluminiowych oraz pvc - mających aktualne aprobaty lub świadectwa dopuszczenia do stosowania itb (wg stanu na dzień 02.02.1999 r.)...

oszklenia ograniczające promieniowanie słoneczne
uznano, że z punktu widzenia użytkowników domów korzystne są oszklenia o możliwie swobodnej transmisji światła, a jednocześnie o niskiej przepuszczalności energii, tj. ograniczające przegrzewanie się pomieszczeń. omówiono rodzaje i zasady stosowania powłok refleksyjnych lub absorbujących promieniowa...

wentylacja okienna sterowana wilgotnością
zwiększenie izolacyjności termicznej i szczelności stolarki sprawia, że mieszkanie staje się termosem, co powoduje wzrost wilgotności powietrza oraz rozwój grzybów pleśniowych w pomieszczeniach mieszkalnych. omówiono okna firmy defor z wmontowanym nawiewnikiem i wywietrzakiem sterowanych taśmami pol...

tradycyjny materiał - nowoczesne okno
opisano właściwości techniczne i użytkowe stolarki okiennej produkowanej przez zakład sokółka okna i drzwi z klejonych profili drewnianych. opisano stosowane konstrukcje okien, farb, oszklenia, okucia oraz gwarancje jakości....

elementy antywłamaniowe okien - roto
opisano system okuć antywłamaniowych do okien i drzwi balkonowych produkowanych przez firmę roto frank....

kbe - climabox - automatyczna wentylacja pomieszczeń
opisano zasadę działania i stosowanie urządzenia o nazwie kbe-climabox, które zamontowane na ramie okiennej przymyka się przy silnych wiatrach a otwiera przy słabych, co zabezpiecza pomieszczenia przed nadmiernym wychładzaniem i nadmierną wentylacją zimą. urządzenie zawiera samoczynnie poruszającą s...

zagadnienia ognioodporności aluminiowych ścian osłonowych
elementy ogniodporne fasad stosujemy w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się ognia z jednej strefy przeciwpożarowej do drugiej lub w celu zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych. w związku z tym, że standardowe aluminiowe konstrukcje ścian fasadowych nie mają żadnej klasy odporności ogniowej, opisano m...

corona - nowy system stolarki okiennej z pvc
opisano system stolarki okiennej corona wprowadzony przez firmę schuco. system ten składa się z: 21 typów ościeżnic, 17 skrzydeł oraz 16 typów słupków. wszystko wykonane z utwardzonego pcv stabilizowanego cynkiem wapnia i wzmacnianych profilami stalowymi. opisano rodzaje stosowanych okuć....

architektura 1998 roku - nowe realizacje
artykuł reklamowy. zaprezentowano możliwości firmy kawneer polska w dziedzinie aluminiowej stolarki elewacyjnej. zaprezentowano dwa przykłady zrealizowanych obiektów w polsce: narodowy bank polski w kielcach oraz budynek asco we wrocławiu....

drzwi garażowe sekcyjne, uchylne i z pilota
opisano konstrukcję i zasady stosowania drzwi garażowych w wersji: uchylnej oraz segmentowej. obie wersje mogą być ocieplane. drzwi mogą być uruchamiane ręcznie lub automatycznie z pilota....

nowe centrum krakowa
przedstawiono i opisano zakres największego przedsięwzięcia budowlanego w polsce: centrum krakowa. na powierzchni 10 ha ma powstać kompleks obienktów mieszkalnych, garażowo-parkingowych, rozrywkowych i gastronomii. wszystko w harmonii z pobliskimstarym miastem krakowa. realizacją ma zająć się ameryk...

odgrzybianie budynków (część 2)
opisano przyczyny i skutki występowania zawilgoceń i związanych z tym zagrzybień budynków. uzasadniono potrzebę wykonywania odgrzybiania budynków przed wykonaniem remontu starych budynków i opisano metodykę postępowania. przedstawiono wymagania stawiane nowoczesnym srodkom ochrony przed korozją biol...

wodorozcieńczalne impregnaty przeciwpleśniowe pleśniotox, pleśniotox e
uzasadniono, że przed pracami odgrzybiającymi należy zawsze rozpoznać i usunąć przyczyny zawilgoceń i zagrzybień. opisano istotne cechy i właściwości preparatu pleśniotox e przeznaczonego do zwalczania grzybów pleśniowych na: tynkach, powłokach malarskich, tapetach, okładzinach drewnianych, meblach ...

skażenie środowiska mieszkaniowego grzybami domowymi i pleśniowymi
opisano ogólne cechy grzybów spotykanych w budownictwie. sklasyfikowano je według stopnia szkodliwości. przedstawiono czynniki powodujące lub hamujące rozwój grzybów: odczyn środowiska ph, dostęp tlenu, oświetlenie, temperaturę, wilgotność podłoża i otoczenia, wymagania pokarmowe. opisano wpływ istn...

środki biochronne
przegląd aprobat technicznych itb środków ochrony drewna i innych materiałów budowlanych przed grzybami domowymi i pleśniowymi. stan na dzień 08.03.1999 r....

ocieplenie budynków metodą "lekką"
opisano istotę i zadania poszczególnych warstw w ociepleniach metodą "lekką". wskazano, że wg ueatc trwałość systemów ociepleń musi wynosić min. 30 lat, za wyjątkiem samej wyprawy elewacyjnej, która ma mieć trwałość nie mniejszą niż 5 lat. przedstawiono wykaz wymagań technicznych dla mas i zapraw kl...

tkanina polipropylenowa do robót ocieplających
polska jest jedynym krajem w europie, gdzie stosuje się tkaninę polipropylenową do ociepleń metodą lekką (stan na rok 1999). porównano własności fizyczne tkaniny szklanej oraz polipropylenowejw warunkach: typowych, moczenia w wodzie przez 28 dni, działania 5 % roztworem naoh przez 28 dni, działania ...

termoizolacja miraflex
artykuł reklamowy. opisano właściwości nowego rodzaju wełny szklanej miraflex wytwarzanej wg technologii firmy owens corning. wełna jest niehigroskopijna i nie posiada kapilar, dzięki czemu nie gromadzi wody i nie stanowi pożywki dla grzybów. nadaje się do lekkiego ocieplania: poddaszy oraz podłóg...

ondusteel - blachodachówka z posypką mineralną
artykuł reklamowy. opisano nowy rodzaj dachóki blaszanej obustronnie zabezpieczonej przed korozją. od zewnątrz zastosowano posypkę mineralną w 6 kolorach i utrwaloną powłoką akrylową. system zawiera: dachówki, obróbki blacharskie, gąsiory, wiatrownice, listwy okapowe, wywiewniki kanalizacyjne obrób...

tarasy i balkony w budynkach szkieletowych
opisano znaczenie stosowania tarasów i balkonów w budynkach szkieletowych. opisano zasady projektowania i wykonywania balkonów w budynkach szkieletowych drewnianych z wykorzystaniem belki czołowej lub podłużnicy wsporczej i ażurowym poszyciem drewnianym. opisano zasady projektowania i wykonywania ...

ustroje dźwiękochłonne
nowoczesne materiały i ustroje dźwiękochłonne, ich właściwości i zastosowanie część 2...

nowe aprobaty techniczne itb
wykaz aprobat technicznych itb wydanych do roku 1999....

ogień ze złotego gniazdka, czyli nowy piec gullfibera
przedstawiono bezodpadowy i ekologiczny system produkcji wełny szklanej zastosowany w nowej fabryce w gliwicach przez firmę gullfiber ze szwecji. ...

allplan ft v1580
zaprezentowano możliwości i zakres stosowania nowej wersji programu allplant ft w wersji 15 firmy nemetschek, a przeznaczonego projektowania na zasadzie jednolitego systemu obiektowego dla: architektury, inżynierii i urbanistyki (koncepcja, dokumentacja techniczna, konstrukcja, obliczenia statyczne,...

magia okien
felieton...

oczyszczalnie ścieków i separatory
przegląd...

detale tarasów i balkonów (cz.2)
zawiera opis i rysunki praktycznych rozwiązań ważnych detali występujących na tarasach: cokoły murowane, cokoły stalowe, cokoły ocieplane, balustrady i obróbki blacharskie....

płyty warstwowe mające aktualne aprobaty techniczne itb
przegląd...

detale tarasów i balkonów (cz.1)
zawiera opis i rysunki praktycznych rozwiązań ważnych detali występujących w tarasach: drenaże, dylatacje, wpusty i odpływy....

blachy imitujące dachówkę na pokrycia dachowe
przegląd...

elementy stropowe mające aktualne aprobaty techniczne itb
przegląd...

nova top
ceramika sanitarna...

tarasy naziemne - modny element budynków jednorodzinnych
zawiera opis zasad projektowania i wykonywania tarasów położonych bezpośrednio na gruncie. opisano fizykę zjawisk cieplnych i wilgotnościowych zachodzących w balkonach latem i zimą....

pyrobel, pyrobelite
szkła ognioochronne z "wiglavu"...

świat według robota
oprogramowanie komputerowe...

3d home architect deluxe
oprogramowanie komputerowe...

"nigdy więcej kleju"
oprogramowanie komputerowe...

balkony - trudny element w budownictwie
zawiera opis zasad projektowania i wykonywania balkonów z powierzchniowym odprowadzeniem wody oraz z drenażem pod płytkami. opisano fizykę zjawisk cieplnych i wilgotnościowych zachodzących w balkonach latem i zimą....

roca
ceramika sanitarna...

inna kąpiel
wanny z hydromasażem...

trudny wybór
wanny...

tarasy nadziemne
zawiera opis zasad projektowania i wykonywania klasycznych tarasów z powierzchniowym odprowadzeniem wody oraz z drenażem pod płytkami jako powszechne w krajach unii europejskiej. opisano fizykę zjawisk cieplnych i wilgotnościowych zachodzących w tarasach klasycznych....

cosmocompact na podbój rynku
grzejniki...

delta lazury
nowy wymiar wysokiej jakości...

izolacje w strefie cokołowej
zawiera opis zasad projektowania i wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w strefie przyziemnej w murach: bez ocieplenia, z ociepleniem metodą lekką-mokrą oraz z ociepleniem wewnętrznym warstwowym. podano przykłady zastosowania nowoczesnych hydroizolacji polimerowo-bitumicznych oraz polimerowo-cem...

to nie przelewki...
armatura sanitarna...

gdy woda przenika przez ściany piwnic
zawiera opis sposobów eliminowania zawilgoceń oraz zasady poprawnego postępowania przy uszczelnianiu istniejących ścian piwnicznych od zewnątrz według zasady „krok po kroku”....

system elementów do murowania
prefabet śniadowo...

drenaż wokół budynku
zawiera opis zasad projektowania i wykonawstwa drenażu wokół budynków. podano zasady stosowania rur drenujących, zbierających i odprowadzających wodę oraz studzienek rewizyjnych....

... doradztwo techniczne, słucham
izolacja zduńska wola radzi:...

nowoczesne izolacje piwnic
zawiera opis zasad stosowania i wykonywania hydroizolacji ścian i posadzek piwnic przy istnieniu wilgoci gruntowej, wody bez ciśnienia, wody pod ciśnieniem czasowym oraz wody pod ciśnieniem stałym. rozpatrzono różne posadowienia budynków....

nowe generacje pap dachowych
opisano nowe typy dachowych pap bitumicznych produkowanych na bazie bitumów modyfikowanych app oraz sbs. scharakteryzowano rózne sposoby wykonania warstwy ochronnej na papach....

wilgoć w piwnicy - można tego uniknąć!
zawiera opis skutecznych sposobów eliminowania zawilgoceń w istniejących piwnicach na styku posadzki i ścian według zasady „krok po kroku”. opisano najczęściej popełniane błędy przez projektantów i wykonawców stosujących hydroizolacje w domach jednorodzinnych....

mocuj inaczej
nowoczesne sposoby zamocowań w technologii jordahl i pfeifer...

beton odporny na mróz
zawiera opis przyczyn i skutków niszczenia betonów przez mróz. opisano zasady poprawnego projektowania, stosowania i doboru betonu odpornego na mróz. ujawniono istotę stosowania domieszek napowietrzających....

pieniądz robi pieniądz
kondycja firm deweloperskich...

tytan
silikony...

ochrona drewna budowlanego.
wykaz środków ochrony drewna przed korozją biologiczną...

do fabryki, supermarketu, magazynu...
posadzki przemysłowe...

propozycje sphinxa
ceramika sanitarna...

metoda ciągła
siding...

sto
ocieplenia...

opol-rapp
ocieplenia...

dryvit
ocieplenia...

hydrofobizacja mineralnych materiałów elewacyjnych
opisano istotę stosowania hydrofobizacji oraz wzmacniania mineralnych powierzchni nasiąkliwych preparatami firmy remmers. podano tabelę zastosowań poszczególnych impregnatów hydrofobizujących z grupy funcosil. opisano nowatorski preparat hydrofobizujący w postaci kremu. zaprezentowano impregnaty wzm...

prawidłowe wykonywanie elewacji z cegły
przedstawiono krytykę nieudolnie wykonywanych elewacji z cegieł i na tej bazie zaprezentowano puszkę wentylacyjno-odwadniającą firmy habe, którą instaluje się w spoiny pionowe między cegłami podczas murowania ściany elewacyjnej. lokalizuje się ją na dole i górze ściany, a także pod i nad oknami. prz...

z wizytą u... pruszyńskiego
blachy pruszyński...

metody badań i kryteria oceny środków do powierzchniowej hydrofobizacji betonu
opisano metody badań efektów hydrofobizacji: wskaźnik absorpcji kropli wody, wskaźnik nieprzepuszczalności wody, nasiąkliwość powierzchniową, spadek względnego współczynnika przepuszczalności pary wodnej. podano wymagania oceny hydrofobizacji betonu po dokonaniu hydrofobizacji powierzchniowej. podan...

nowość firmy korado
grzejniki...

tigris alupex
system podłączeń grzejników...

estetyczna, równa i trwała nawierzchnia
kostka brukowa...

superklej do glazury i terakoty 24a
szybko, łatwo, czysto...

zmiany w branży farb i lakierów
wyroby przyjazne środowisku (cz.2)...

pomiary właściwości izolacji cieplnych
cz. 2...

poliuretanowe materiały izolacyjne w wielowarstwowych systemach ocieplania (dodatek)
w sposób niezwykle chaotyczny opisano budynek energooszczędny oparty na izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej oraz biernym ogrzewaniem....

metody instrumentalne w analizie wyrobów lakierowych i tworzyw sztucznych
cz. 3...

pomiary właściwości izolacji cieplnych
cz. 3...

wielkopolski hit
farby...

zmiany w branży farb i lakierów
wyroby przyjazne środowisku cz. 1...

antystatyczne okładziny podłogowe
cz. 1...

produkcja i stosowanie farb a środowisku
cz. 2...

silikonowe systemy fasadowe
cz. 2...

to już 10 lat
henkel bautechnik...

jeffamine polieteroaminy
utwardzacze do systemów epoksydowych...

aerosil w nowoczesnych systemach farb i lakierów
małe cząstki - wielki efekt...

silikonowe systemu fasadowe
cz. 1...

mechatron
nowoczesny system dozowania materiałów sypkich...

reologia wyrobów malarskich
zacieki i rozwarstwienia...

poliuretone materiały izolacyjne w wielowarstwowych systemach ocieplania
rynek tworzyw 2/2001...

profile okienne z polipropylenu
rynek tworzyw 2/2001...

powłoki malarskie w aspekcie proekologicznym
cz. 2...

sucho jak w piwnicy
system izolowania piwnic...

polichlorek winylu) - prawda i mity
cz.3...

normalizacja w zakresie przygotowania podłoża stalowego przed malowaniem
cz.1...

systemy rusztowań layher cz. 2
rusztowania: ramowe "blitz" i przejezdne...

wodne niespodzianki - analiza niepowodzeń w budownictwie
cz.2...

systemy dociepleń najczęściej stosowane w polsce
przegląd i ocena - cz.2...

ceramiczno - metalowa dachówka decrabond, corona, gerard, oberon
nowości 2001...

płyty drewnopochodne
nowości 2001...

systemy aluplast
nowości 2001...

arkey fm: od projektu do administracji
nowości 2001...

microstation/j triformaec
nowości 2001...

strop zespolony 2k
nowości 2001...

gotowe garaże prefabrykowane
nowości 2001...

kompleksowe rozwiązania dla chłodnictwa komercyjnego, przemysłowego oraz klimatyzacji
nowości 2001...

ceramika paradyż
nowości 2001...

propublico - system informatyczny wspomagający prowadzenie zamówień publicznych
nowości 2001...

spectrasfalt safegrip i spectrasfalt mikrodeck
nowości 2001...

zaprawy klejące dryvit
nowości 2001...

enkolit, enkopur, enkryl
nowości 2001...

system profili aura
nowości 2001...

fosroc
nowości 2001...

fermacell - ekologiczne płyty gipsowo - włóknowe
nowości 2001...

gerda star sx - drzwi antywłamaniowe ozdobne
nowości 2001...

kotłownie kontenerowe hoval
nowości 2001...

inco-veritas s.a.
nowości 2001...

drzwi antywłamaniowe - ognioodporne
nowości 2001...

certyfikacja wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej
nowości 2001...

autodesk architectural desktop r3
nowości 2001...

kraty pomostowe typu mostostal
nowości 2001...

przydomowe oczyszczalnie ścieków nevexpol
nowości 2001...

system hal i wiat remco
nowości 2001...

konstrukcje architektoniczne z aluminium, pcv i szkła
nowości 2001...

loba kompleksowe systemy ocieplania
nowości 2001...

systemy rur kanalizacyjnych procor, wodociągowych i orynnowania dachu profil
nowości 2001...

selena
nowości 2001...

mała architektura (beton płukany)
nowości 2001...

kamień i płytki elewacyjne
nowości 2001...

nowy azymut informacje przestrzenne
nowości 2001...

systemy izolacji wodoszczelnej
nowości 2001...

systemy ociepleniowe terranova
nowości 2001...

system termat
nowości 2001...

gazowy kocioł kondensacyjny bmb-24
nowości 2001...

wentylatory kanałowe vent
nowości 2001...

dyby 2000 lt
nowości 2001...

nowości środowiska archicada
nowości 2001...

dwuteowe belki konstrukcyjne
nowości 2001...

polski nie znaczy gorszy
izolacja s.a....

system aida kiesol
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych w nowych budynkach...

zgodnie z tradycją
dachówka ceramiczna...

łabędź w nowych piórach
wymiana dachówki na baszcie łabędź...

restrukturyzacja jest niezbędna
rozmowa z jackiem tomaszukiem prezesem pphu izopol...

propozycje producenta. rynny
lindab rainline...

beton żywicowy - nowy materiał w budownictwie.
zawiera opis składników, metodykę wykonania i zastosowania betonu na bazie żywic epoksydowych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i drogowym. podano przykłady skutecznego zastosowania w polsce....

propozycje rozwiązań. pokrycia dachowe
izolacja zduńska wola...

ekofiber
materiał termoizolacyjny na bazie włókien celulozy...

płyty steinodur psn
płyty termoizolacyjne...

przegląd systemów odwodnień liniowych
przegląd...

ściana szachulcowa czyli "mur pruski"
opisano historię powstania murów pruskich inaczej zwanych szachulcowych lub ryglowych. wskazano na istnienie takich domów od czasów średniowiecza w różnych krajach europy - także polski. przedstawiono zasady konstrukcji takich murów oraz ich konserwacji. wskazano na wady i zalety....

dodatki czynią cuda.
dodatki typu: wywietrzniki ścienne, obramowania okien i drzwi, lampy ścienne zewnętrzne...

propozycje rozwiązań. siding
rockwool...

kładziemy dachówkę bitumiczną
instrukcje...

pural powłoka xxi wieku
nowoczesna powłoka do pokrywania dachówek, blach dachowych...

montujemy siding -
instrukcje...

zielony i zagospodarowany
ogrody dachowe...

k=0,22
współczynnik przenikania ciepła dachów...

siga uszczelnia wszystko
firma produkująca różne materiały uszczelniające - taśmy, pianki, kleje, uszczelniające masy...

białe i gładkie
masy szpachlowe gipsowe...

neolityczny bliski wschód cz. 1
historia architektury...

zanim położysz siding
docieplenia pod sidingiem...

dodatki czynią cuda
firma produkująca wywietrzaki szczytowe, okiennice...

dajmy słońcu szansę
kolektory słoneczne...

blachodachówka
instrukcje...

propozycje rozwiązań. ściany
dow...

propozycje rozwiązań. dachy
izolacja zduńska wola...

propozycje rozwiązań. dachy
icopal...

są wzorce do naśladowania
modernizacja roku 1997...

wentylacja połaci dachowych i ścian szkieletowych
dobór odpowiednich materiałów, ich właściwości i przeznaczenie...

kamień betonowy "esbjerg"
nowy rodzaj dachówek z kamienia betonowego w nowoczesnym ciekawym kształcie...

energia z ceramicznego dachu
specjalne ogniwa słoneczne do montażu w dachówkach ceramicznych...

stadnina koni w celle - przykład niewyszukanej elegancji
modernizacja starego pokrycia dachu dachówką marsylką...

tak też można zrobić elewację.
błędy przy wykonywaniu dociepleń...

asfaltowe papy dachowe - zagadnienia palności. cz. 3
trzecia część artykułu omawiającego wyniki badań nad palnością pap bitumicznych. przedstawiono wyniki badań 2-warstwowych pokryć leżących na podłożu z wełny mineralnej oraz styropianu....

systemy dociepleń budynków. system elewacji wentylowanych z płyt minerit.
system copal - praktyczne ściany osłonowe....

płyty gipsowe ścienne cz. 2
instrukcje...

budowlany show w dallas
targi budowlane w usa...

nie tylko dla wentylacji
dachówki ceramiczne końcowe wentylacyjne...

podkładki zamiast łat
specjalne podkładki stosowane na kalenicach zamiast łat przy pokryciu dachówką ceramiczną...

kliny dachowe firmy von muller dachówki
skośne a jednak ceramiczne...

icopal membrane 501 p
papa termozgrzewalna do wykonywania izolacji przeciwwodnych na płytach pomostów drogowych i kolejowych, parkingów...

propozycje rozwiązań. dachy
huber + suhner...

u mullera jak u forda
opis taśmowej produkcji dachówek firmy von muller...

z ziemi, wody i ognia
produkcja dachówki ceramicznej...

silka - recepta na zdrowy dom
produkty z piaskowca do wznoszenia budynków...

magnum nowość creatona
nowe dachówki jako alternatywa do dachówek cementowych...

wiekor wieńczy dzieło
producent ceramicznej dachówki...

zestawienie wyrobów posiadających aktualne certyfikaty bezpieczeństwa "b"
stowarzyszenie producentów pokryć dachowych i wyrobów hydroizolacyjnych...

na targach rozdano nagrody
budma 99 poznań...

koniec problemów z łukami
nowe rodzaje szalunków...

trójwarstwowa ściana zewnętrzna.
od pięciu lat rockwool zaleca rockmur...

gdyńskiego styroplastu skok w xxi wiek
dobry dach to nie przypadek...

klin w wolim oku
nowy rodzaj dachówki do obrabiania "wola" na dachu...

jak za dawnych lat
kute ozdoby dachowe...

z elektrownią na dachu
nowe kolektory słoneczne...

materiały przełomu wieków
relacja z konferencji naukowej nt. "technologie i materiały budowlane xxi wieku"...

okna dachowe
przegląd okien dachowych...

nowoczesny system - klasyczne piękno
novabrik - elewacyjne elementy z mielonego marmuru do wykonywania elewacji...

ciepłe dary ziemi
porównanie jakości ceramiki budowlanej produkowanej w polsce z normami europejskimi...

produkcja bezpieczna dla środowiska
paroc...

krycie na "krótko" i na "długo"
różne techniki krycia dachów strzechą...

z życia grzybów
grzyb i pleśń w budownictwie...

stowarzyszenie producentów pokryć dachowych i wyrobów hydroizolacyjnych
kilka słów o firmach wchodzących w skład stowarzyszenia cz. 1...

trwałość eksploatacyjna asfaltowych pap dachowych w świetle przyspieszonych badań starzeniowych
przedstawiono czynniki powodujące starzenie się pap asfaltowych na bazie bitumu oksydowanego i modyfikowanego app oraz sbs. przeanalizowano wyniki badań nad starzeniem się pap. omówiono wnioski....

królewski budynek - królewski dach
wymiana pokrycia dachowego na dworze artusa w gdańsku...

inwestor pomoże?
fuzje wielkich korporacji...

dachówki cementowe - cenowe rozmaitości
porównanie cen dachówek cementowych różnych producentów...

stowarzyszenie producentów pokryć dachowych i wyrobów hydroizolacyjnych
kilka słów o firmach wchodzących w skład stowarzyszenia cz. 2...

uwaga - buduje "fachowiec"
jak budują domorośli fachowcy...

dachówki z ibf polska
dachówki ceramiczne...

posadzki przemysłowe
produkty firmy kerakoll do posadzek przemysłowych...

nowy system schodów firmy roben do domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
system prefabrykowanych schodów z cegieł roben...

dachówki cementowe - produkcja w polsce.
przegląd dachówek ceramicznych....

dachy spadziste i ich izolacja wełną rockwool
opisano zastosowania wełny mineralnej rockwool do ocieplania dachów spadzistych w dwóch wariantach: bez deskowania oraz z deskowaniem i pokryciem papą bitumiczną pod dachówką. omówiono zagadnienia poprawnej wentylacji dachu ocieplonego....

dylematy - dach płaski czy skośny
omówiono problemy związane z poprawną wentylacją dachów spadzistych oraz płaskich ocieplanych. przedstawiono wady i zalety różnych rozwiązań. zaprezentowano liczne fotografie przykładowe....

wpływ środowiska na trwałość betonu skażonego siarczanami
opisano procedurę badań oraz omówiono wyniki pomiarów i badań wpływu wody i agresywnego środowiska siarczanowego oraz podwyższonej temperatury na beton skażony jonami siarczanowymi a także wpływu zamrażania i odmrażania konstrukcji komina energetycznego. badano zmiany liniowe konstrukcji oraz zawart...

wytyczne dla tynkarzy
informacja o przekazaniu "wytycznych obróbki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich" dla wielkopolskiego stowarzyszenia tynkarzy gipsowych przez firmę knauf....

mocowanie dachówek
sposoby mocowania dachówek ceramicznych...

dach płaski ze spadkiem!
jak za pomocą płyt z wełny rockwool ukształtować spadki na dachu płaskim?...

ryba z blaszaną łuską
konstrukcja w bremie, która jest pokryta łuskami ze stali szlachetnej...

dachówki ceramiczne - przegląd
przedstawiono dobrze zorganizowany i z fotografiami przegląd dachówek ceramicznych sprzedawanych w polsce. dotyczy firm: cerabud, wiekor, ruppceramika, jopex, roben, creaton, hf, muller dachówki, tondach, ...

jak i od kogo kupować ceramikę dachową
opisano meandry wyboru i kupowania dachówek ceramicznych w polsce. udzielono licznych porad i wskazówek potrzebnych przy wyborze dachówek i akcesoriów dachowych....

kształt dachówek, celowe działanie czy przypadek
zaprezentowano wady i zalety materiałowe i technologiczne dachówek ceramicznych. opisano szczegóły budowy i technologii układania dachówek firmy braas...

dachówki cementowe - przegląd
przedstawiono dobrze zorganizowany i z fotografiami przegląd dachówek cementowych sprzedawanych w polsce. dotyczy firm: braas, prodach, m.leier, ibf, martens, euronit, km beta, unibet....

cementowe systemy dachowe - przegląd
zaprezentowano zestawieniowe systemowych oferty pokryć dachowych cementowych wraz z akcesoriami dachowymi firm: m.leier, braas, ibf, prodach, unibet....

izolmat gdańsk - portret firmy
prezentacja firmowa: przedsiębiorstwo produkcji materiałów budowlanych izolmat gdańsk powstało w roku 1946. produkuje: papy asfaltowe termozgrzewalne, papy asfaltowe na tekturze lub na welonie z włokna szklanego, emulsję asfaltową, płyty warstwowe termoizolacyjne....

jubileusz ceresitu
z okazji 10-lecia działalności firmy henkel bautechnik w polsce pod marką ceresit, zaprezentowano historię rozwoju na rynku budowlanym....

taśmy samoprzylepne top - tape
zaprezentowano taśmy samoprzylepne firmy hausprofi bausysteme: jedno- i dwustronne, butylowe, butylenowe, akrylowe, do drewna i betonu....

dachówki wielkoformatowe areal - fix
zaprezentowano dachówkę firmy walther dachziegel. zużywa się 10 sztuk na 1 m2....

nowa fabryka firmy kreisel
zaprezentowano drugą w polsce fabrykę firmy kreisel w będzinie łagiszy....

airtex izoluje i oddycha
zaprezentowano taśmy samoprzylepne akrylowe i butylowe, piankę akrylową wodoszczelną oraz folie dachowe firmy clever top....

okna sterowane elektrycznie
zaprezentowano sterowniki kablowe i falowe do zdalnego sterowania oknem dachowym oraz rolet i żaluzji okien dachowych....

dach - ozdoba a nie kłopot
opisano problemtykę wentylacji pokryć dachowych oraz szczegóły montażu różnych akcesoriów firmy mage: kosze dachowe, kratki przeciw ptakowm, wywietrzaki okapowe, taśmy kalenicowe, podpórki łat kalenicowych, klamry dachowe, wywietrzniki kalenicowe, folie dachowe i wiele innych....

prodach 2001
zaprezentowano historię rozwoju i ofertę firmy prodach oferującej dachówki cementowe....

z wizytą u klobera
zaprezentowano reportaż z wizyty w fabryce kleber. przedstawiono ofertę producenta: systemy komunikacji dachowej, kalenice, kominki wentylacyjne, fartuchy okien dachowych, taśmy samoprzylepne, folie dachowe....

ibf - silna marka
prezentacja historii firmy ibf, jej oferty oraz rozwoju na rynku w polsce....

cztery lata pfleiderera w polsce
wywiad z chrystianem greuterem - prezesem firmy pfleiderer technika izolacyjna polska sp. z o.o....

wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów
rozmowa z a. kaszczyńskim - dyrektorem i wiceprezesem zarządu paroc polska sp. z o.o....

system elektronicznego pomiaru
opisano elektroniczne przyrządy pomiarowe dla budownictwa: laserowe dalmierze, cyfrowa poziomica, cyfrowa taśma miernicza - firmy bosch....

narzędzia przydatne przy pracach dachowych
opisano zastosowania narzędzi do prac dachowych: elektryczne wkrętarki, szlifierki kątowe, młotek, nożyce do blachy, kleszcze blacharskie....

tajemnica pięknej posadzki
opisano sposób postępowania przy samodzielnym wykonywaniu posadzki mieszkaniowej samopoziomującej produktem optiroc 2000 d-i-y....

podciśnieniowy system odwadniania dachów
opisano istotę działania i doboru podciśnieniowej kanalizacji dachowej firmy geberit....

najlepiej zinformatyzowani
zaprezentowano wyniki badań zinformatyzowania firm budowlanych w polsce: wyróżniono budimex i atlas....

ocieplanie w systemie usd f-30
zaprezentowano system ocieplania murów i dachów stromych oparty na płytach z utwardzonej pianki poliuretanowej firmy endele kunststoff....

ocieplaj taniej
zaprezentowano nową zaprawę do ociepleń ceresit ct 83 (do styropianu)....

narada ceramików
przedstawiono raport z ogólnopolskiej xviii konferencji naukowej producentów ceramiki w skorzęcinie. streszczono poszczególne referaty: izolacyjność akustyczna ścian z ceramicznych materiałów budowlanych, właściwości ceramicznych i silikatowych materiałów budowlanych oraz wystąpienia firm produkując...

polski ekologiczny materiał izolacyjny - ekofiber
zaprezentowano izolację termiczną ekofiber przeznaczoną do ocieplania stropodachów wentylowanych, ścian, dachów pochyłych i ścian działowych. jest to materiał w postaci luźnych włókien z celulozy i związków boru....

elewacje ceramiczne creaton-a
zaprezentowano wielkoformatowe płytki ceramiczne do wykonywania elewacji wentylowanych na rusztach....

jak zlokalizować przeciek?
opisano urządzenie firmy gemat służące do wykrywania przecieków w pokryciach dachowych z bitumu lub membran dachowych. ...

nowe wykładziny izolacyjne kloebera.
zaprezentowano trzy nowe folie dachowe i elewacyjne (wiatroizolacje) z serii permo - firmy kleber....

zupełnie nowe gonty drewniane
wskazano na możliwość pokrywania dachów gontem drewnianym, którego trwałość sięga 100 lat....

pustaki dymowe, spalinowe i wentylacyjne
opisano dane techniczne, wymiary i wymagania dla: - pustaków do przewodów dymowych i spalinowych, - pustaków do przewodów wentylacyjnych, - specjalnych przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych....

ściany wewnętrzne z ceramiki budowlanej
opisano wymagania stawiane murowanym ścianom wewnętrznym w budownictwie. przedstawiono asortyment wyrobów ceramicznych z wymiarami i fotografiami. przedstawiono zagadnienia izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych, wymagania norm oraz wyniki badań itb w tym zakresie....

zastosowania inżynierskie fibrobetonów
określono nazwę betonu modyfikowanego włóknami stalowymi jako: fibrobeton, drutobeton, sfrc, beton o zbrojeniu rozproszonym, włóknobeton. przedstawiono historię stosowania tych betonów na świecie. opisano zakres i dziedziny zastosowań betonów sfrc z uwzględnieniem: decydujących sił wewnętrznych, rod...

cienkie warstwy mineralno - bitumiczne na zimno
cienkowarstwowe masy mineralno-bitumiczne stosowane w drogownictwie podzielono na: - o cienkiej warstwie: 20 - 40 mm, - o bardzo cienkiej warstwie: < 20 mm, a także na: - układane na zimno, - układane na gorąco. opisano skład chemiczny takich mas oraz uziarnienie i modyfikacje chemiczne. podan...

niektóre właściwości papy termozgrzewalnej firmy bauder na tle wyrobów tej samej klasy
opisano skład pap mostowych termozgrzewalnych: membrany (osnowy) i asfaltu modyfikowanego. porównano właściwości fizyczne osnowy szklanej i poliestrowej. przedstawiono wady i zalety oraz efekty modyfikacji app i sbs w porównaniu z asfaltem oksydowanym. przedstawiono wpływ upływu czasu na stopień roz...

beckers dimension - nowy wymiar ściany
zapowiedziano nowe farby dekoracyjne firmy beckers do wnętrz....

monolit plus - jednowarstwowa ściana nowej generacji
zaprezentowano nowy pustak monolit plus firmy m.leier, którego budowa opiera się na keramzytobetonie z wypełnieniem granulatem styropianowym. ...

kształtowniki stalowe do budowy lekkich ścian działowych i sufitów podwieszanych
opisano rodzaje kształtowników stosowanych do ścian działowych i sufitów podwieszanych: nośne i nienośne. opisano przeznaczenie i zakres stosowania, a także warunki stosowania poszczególnych rodzajów kształtowników do ścian i sufitów. przedstawiono wytyczne do projektowania, zabudowy i montażu ścian...

fosfogips apatytowy i jego właściwości wiążące
opisano cechy chemiczne i fizyczne fosfogipsu pochodzącego z przeróbki apatytów oraz radioaktywność. przedstawiono skład mineralny fosfogipsu apatytowego naturalnego. zaprezentowano wyniki badań wytrzymałości na zginanie i ściskanie próbek wykonanych z fosfogipsu, które wskazują na pewne możliwości ...

gips budowlany w polsce
omówiono charakterystykę złóż gipsu naturalnego w polsce oraz źródła powstawania gipsu przemysłowego jako odpadów z produkcji. porównano promieniotwórczość naturalną spoiw: cementu bez dodatków i z dodatkami, cementu hutniczego, wapna palonego, gipsu budowlanego i syntetycznego. scharakteryzowano po...

kurs na blacharza - dekarza
przedstawiono wyniki kursu realizowanego przez polskie stowarzyszenie dekarzy...

kamień naturalny cz. 6
historia architektury i kamienia jako budulca....

hiszpańskie budowanie
przedstawiono charakterystykę współczesnego budownictwa w hiszpanii na tle osiągnięć historycznych tego regionu....

antykorozyjna ochrona
strzeszczono ważniejsze referaty z konferencji naukowej kontra 2000 poświęconej ochronie antykorozyjnej i korozji w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i zabytkowym....

badania nad skutecznością zabezpieczenia powłok z farb emulsyjnych
opisano istotę degradacji powłok malarskich, szczególnie z farb emulsyjnych. opisano metodykę badania odporności powłok malarskich na atak grzybów. omówiono wyniki badań odporności powłok z różnych farb emulsyjnych: bez i z dodatkiem środków przeciwpleśniowych. wykazano, że do doboru stężenia środka...

ocena nietypowych dociepleń. część ii - badania mikologiczne farb termoizolacyjnych
biorąc pod uwagę zjawisko obniżania temperatury przegród w wwyniku ocieplania wymuszonego od wewnątrz oraz zagrożenie kondensacji pary wodnej, wskazano na potrzebę stosowania do wnętrz specjalnych farb termoizolacyjnych. zbadano podatność tych farb na pleśnienie. w wyniku badań stwierdzono, że ich p...

krajowe kamienie budowlane cz. 1
opisano charakterystykę i własności fizyczne skał w regionie dolnego śląska - z przeznaczeniem dla budownictwa. skały muszą charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością na ściskanie, ścieralnością, nasiąkliwością czy mrozoodpornością. ...

ocena ekonomiczna produkcji bww
przedstawiono analizy badań kosztów: pozyskania i materiałów przy produkcji betonów wysokiej wytrzymałości bww w zależności od: klasy wytrzymałości betonu, klasy cementu, wskaźnika w/c, dodatków i domieszek. wykazano, że koszt betonów bww jest wyższy od betonów klasycznych o 30-40 %....

rola wentylacji i odpowietrzania dachów pochyłych
na podstawie materiałów firmy roben opartych na normach niemieckich din, opisano różne przypadki wentylacji dachów stromych ocieplanych oraz połączeń z rurami, oknami i ścianami sąsiednimi....

połączenia i okna dachowe w dachach pochyłych
dachy kryte dachówką ceramiczną, cementową...

skurcz, pełzanie i przyrost wytrzymałości kompozytów fibropiaskobetonowych
opisano metodykę badań kompozytów fibropiaskobetonowych. zaprezentowano wyniki badań wpływu modyfikacji piaskobetonów mikrokrzemionką oraz włóknem stalowym rozproszonym na skurcz, pełzanie oraz wytrzymałość na ściskanie. wykazano, że mikrokrzemionka znacznie zwiększa skurcz i pełzanie, zaś włókno st...

cementy z dodatkami mineralnymi
przedstawiono podstawowe rodzaje cementów z dodatkami mineralnymi cementowni górażdże (cement portlandzki żużlowy, cement portlandzki popiołowy, cement hutniczy). scharakteryzowano ich własciwości fizyczne i mechaniczne oraz wskazano na kierunki ich wykorzystania w budownictwie....

próba zastosowania teorii andreassena do modelowania piaskobetonów
omówiono istotę teorii andreassena w zastosowaniu do modelowania składu kruszyw i wypełniaczy w piaskobetonach tak, aby uzyskać jak największe upakowanie ziaren i jak najmniejszą jamistość (porowatość). ma to istotne znaczenie w produkcji betonów modyfikowanych: samorozpływających, samozagęszczający...

materiały do izolacji dachów skośnych
opisano sposoby ocieplania dachów skosnych materiałami: styropian, ekstrudowana pianka polistyrenowa, sztywna pianka poliuretanowa, wełna szklana, płyty pilsniowe, wełna skalna. przedstawiono rozwiązania: izolacja ponad krokwiami, izolacja pomiędzy krokwiami, izolacja pod krokwiami....

izolacja dachów spadzistych z zastosowaniem wełny paroc
zaprezentowano produkty firmy paroc oparte na wełnie mineralnej (płyty oraz granulat), a przeznaczone do izolacji termicznej dachów spadzistych....

eksperci radzą
kuchnia nieprzemakalna. jak zaizolować, wylać posadzkę i ułożyć płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych. rozwiązania firmy henkel bautechnik....

usuwanie zawilgoceń w konstrukcjach dachowych
recenzja z sympozjum w graz (austria) poświęconego usuwaniu zawilgoceń z drewnianych konstrukcji dachowych - nowych i starych....

asfaltowo - polimerowe papy termozgrzewalne
omówiono wpływ modyfikacji asfaltów polimerami app oraz sbs w zastosowaniu do pap bitumicznych oraz wady i zalety takich modyfikacji. przedstawiono wytyczne montażu pap modyfikowanych....

historia dachów i ścian (v). okres romański
opisano architekturę ścian i dachów z okresu romańskiego....

pattex super fix
wszechstronny klej do użytku domowego...

otwarcie nowej fabryki firmy terranowa
zaprezentowano nową fabrykę terranova w gdyni....

płytki dachówkowe z włóknocementu
opisano budowę, właściwości i przeznaczenie płyt dachówkowych z włóknocementu produkowanych przez firmę eternit (niemcy). zaprezentowano pięć sposobów krycia dachu: niemiecki, francuski, poziomy, podwójny, woszczynowy. opisano zasady montażu dachówek....

izolacja termiczna i ochrona ścian piwnic
opisano zastosowanie płyt roofmate, perimate oraz styrofoam do izolacji termicznej i ochrony ścian piwnic....

metody ochrony podziemnych części budynków
opisano zasady doboru i wykonywania hydroizolacji polimerowo-bitumicznych fundamentów a także ich ochrony przed uszkodzeniem. ...

konserwacja obiektów
dokonano przeglądu stosowanych hydroizolacji lub osuszania ścian fundamentowych w części podziemnej - opartych na izolacjach bitumicznych oraz membranach kubełkowych. jest to przedruk fragmentów z książki autora "konserwacja domu"....

drenaż opaskowy - odwadnianie budynku
instrukcja montażu drenażu opaskowego firmy wavin....

izolacje ścian fundamentowych geomembranami tefond system
opisano system hydroizolacji fundamentów oparty na membranach kubełkowych tefond plus oraz pap termozgrzewalnych gemini fc firmy tegola polonia....

zalety stosowania systemu fondaline
opisano istotę systemu membran kubełkowych fondaline z zastosowaniem do ochrony fundamentów....

izolacje przeciwwilgociowe
opisano istotę stosowania membran kubełkowych firmy dorken do ochrony fundamentów....

magrufol - nasza broń w walce z wilgocią
opisano zastosowania membrany kubełkowej firmy mage do ochrony fundamntów przed wilgocią....

izolacje części podziemnych budowli - przegląd
przegląd dostępnych na rynku w polsce membran kubełkowych firm: gutta, tegola, dorken, isola-platon, onduline, mage...

przykłady zastosowań folii
rysunki i fotografie przykładów zastosowań membran kubełkowych w budownictwie mieszkaniowym, komunalnym i przemysłowym....

stare z nowym
zaprezentowano efekty zastosowania ceramicznej fasady arge ton firmy von muller dachówki przy rozbudowie budynku objętego ochroną konserwatora zabytków w forst (powiat szprewa - nysa łużycka)....

ocalić od zapomnienia.
dachówka klasztorna na dachu kościoła św. franciszka i bernarda w wilnie...

dach na sto lat.
opis produkcji gontów drewnianych....

jak powstają gonty.
opis procesu produkcji gontów bitumicznych....

raport z budowy skanska.
opis prac wykonywanych przy wznoszeniu kompleksu apartamentów w warszawie przy zastosowaniu produktów optiroc. sposób wykonania izolacji akustycznej posadzki....

ciepło z dachu.
uzasadnienie dlaczego opłaca się montować kolektory słoneczne na dachu....

eksperci radzą.
krótki oddech ściany....

i ty potrafisz to zrobić...wygrać z wilgocią.
opis sposobu wykonania izolacji pod płytkami w pomieszczeniach mokrych oraz przyklejenia tam płytek. optiroc...

silikaty: niemcy „idą” mocno!
charakterystyka wyrobów silikatowych do wznoszenia domów energooszczędnych....

drutobeton w podłogach – część ii.
sposób stosowania....

powlekanie podłoży krytycznych
sposób na podłoża mokre i zaolejone....

dach płaski. wkrętarki sfs.
opis wkrętarek mechanicznych do mocowania ocieplenia na dachach płaskich....

pięć rodzajów krycia.
sposoby krycia dachów płytkami dachówkowymi z włóknocementu....

historia dachów i ścian.
skalne dachy „kraju królowej saby”....

zbytek czy konieczność.
wyjaśnienie czy należy stosować komunikację dachową i bariery przeciwśniegowe na dachach czy nie....

ocieplamy wełną mineralną.
cieplej pod twoim dachem....

coś nowego!
nowa dachówka firmy wiekor....

signum: dachówka z charakterem
nowa dachówka firmy von muller....

800 kwh rocznie ze słońca
kolektory słoneczne...

i ty potrafisz to zrobić...
wykonanie posadzki w domu...

optiroc serpo term
system docieplenia ścian...

zielono - z gwarancją na 20 lat
dachy zielone...

kokosowy interes na dachu
dachy zielone...

życie w mieście zgodnie z naturą
dachy zielone...

na stromym trudniej
dachy zielone...

nie tylko zieleń jest ważna
dachy zielone...

historia dachów i ścian. cz. 8
kopuła florencka...

podesty ruchome - uzupełnienie rusztowań.
opisano zasady stosowania ruchomych podestów w robotach elewacyjnych budynków wysokich....

płyty cementowe i gipsowo-włóknowe - nowe trendy.
opisano budowę i zasady stosowania nowych płyt do elewacji i wnętrz....

stosowanie dwukolorowej dachówki klasztornej.
opisano zastosowanie nowej dachówki klasztornej firmy von muller....

mierniki wielofunkcyjne do pomiaru parametrów powietrza.
opisano zasadę stosowania, budowy i technik pomiaru przy pomocy uniwersalnych mierników parametrów powietrza: ciśnienie, temperaturę, wilgotność, punkt rosy, przepływ itd. firmy kimo....

w przeddzień wolnej konkurencji na europejskim rynku budowlanym.
skomentowano polskie przygotowania legislacyjne do zmian w prawie dopasowujących polskie ustawy i normy do dyrektyw ue w budownictwie....

dwie metody renowacji "krzywych" dachów
zaprezentowano dwie metody prostowania płaszczyznowości zapadniętych dachów drewnianych: klasyczną opartą na klinach drewnianych oraz opatentowaną firmy rautaruukki opartą na stalowych uchwytach renowacyjnych....

kominek - 3 w 1- ogrzewanie ciepłym powietrzem w obiegu wymuszonym
zaprezentowano układ kominka z paleniskiem z rurek stalowych i wentylatorkiem umozliwiający ogrzewanie pomieszczenia kominkowego ciepłym powietrzem...

warstwy dachu, ich funkcje, wymagania wobec nich i układanie
opisano stosowanie pap bitumicznych klejonych na zimno, tworzyw termoplastycznych, tworzyw elastomerowych oraz tworzyw duroplastycznych do pokryć na dachach...

metalowe systemy rynnowe - rury spustowe - część 2
opisano elementy stosowane przy wykonywaniu instalacji odprowadzania wód opadowych z dachu: kolanka, odsadzki, łapacze wody deszczowej (automatyczne i ręczne), rewizje oraz mufy...

trzy mnichy na dwanaście mniszek
opisano sposób postepowania przy pokrywaniu skomplikowanego dachu stożkowego w kościele św. marcina w landshut dachówką ceramiczną typu mnich-mniszka....

alfa w krakowie
opisano sposób postępowania przy renowacji dachu kamienicy z wykorzystaniem blaszanych dachówek alfa pokrytych poliestrem....

żurawie hydrauliczne dla budownictwa
opisano stosowanie żurawia samochodowego firmy fassi w budownictwie....

lasery budowlane - precyzyjne pomiary i niższe koszty.
opisano zastosowanie różnych niwelatorów laserowych w budownictwie....

niestandardowe zastosowania rusztowań.
opisano zastosowanie rusztowań do budowy dekoracji do filmu quo vadis....

pc i internet ułatwiają pracę.
opisano przykłady zastosowań programów komputerowych w budownictwie (projektowanie rusztowań) oraz wykorzystania internetu jako bazy danych w budownictwie....

nowoczesne jednowarstwowe tynki gipsowe
opisano zastosowania maszynowych tynków gipsowych firmy knauf....

mokre tynki gipsowe.
opisano zasady stosowania maszynowych i ręcznych tynków gipsowych....

tynk bez skazy.
opisano zasady stosowania wypraw tynkarskich typu kornik i drapanych....

docieplanie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą z użyciem wełny mineralnej.
opisano zasady wykonywania ociepleń i wypraw na wełnie mineralnej....

ważniejsze targi budowlane w polsce w 2003 roku.
zawiera wykaz większości targów budowlanych z podaniem adresów organizatorów, telefonów oraz adresów e-mailowych....

oprogramowanie dla budownictwa. dodatek specjalny nr 1/2003
zawiera opis programów: bocad 3d, bricscad intellicad, norma pro, rm-obc, microfe pl, bik-drewno....

rynek materiałów termoizolacyjnych
firma badawcza pmr ltd. publikuje analizy rynku termoizolacyjnego w polsce: argumenty zakupu, preferencje itd....

leasing maszyn budowlanych
opisano zalety i wady leasingu....

jak być konkurencyjnym na europejskim rynku budowlanym.
przedstawiono kilka sposobób na restrukturyzację firm budowlanych i przystosowanie do standardów ue....

oferty wariantowe w wykonawstwie budowlanym.
opisano zasady sporządzania ofert wariantowych w budownictwie przez oferentów oraz zasady ich rozpatrywania przez zamawiającego....

biurokracja czy pragmatyzm wolnej konkurencji.
poddano krytyce obecnie obowiązujące w polsce rozporządzenia w sprawie zasad finansowania inwestycji ze środków publicznych oraz na tym tle porównano z analogicznymi wymaganiami obowiązującymi w krajach ue....

platformy robocze - uniwersalne miejsce pracy.
opisano stosowanie platform i podestó przy pracach budowlanych....

środki bezpieczeństwa w urządzeniach do pracy na wysokości.
opisano normy i przepisy z zakresu bezpieczeństwa, środki bezpieczeństwa, budowę i sporządzanie dokumentacji dla użytkownika na przykładzie firmy scanclimber....

sufity z płyt gipsowo-kartonowych.
opisano zasady montażu i stosowania płyt g-k przy zabudowach sufitów....

rusztowania na budynku "blue city" w warszawie.
opisano nietypowe zastosowanie rusztowań do montażu ogromnych banerów reklamowych wieżowca....

budma 2003 - kompleksowa oferta branży budowlanej.
zrecenzowano oraz podsumowano przebieg targów....

z czego wynikają różnice cen okien?
opisano wpływ różnych parametrów technicznych i technologicznych występujących w stolarce okiennej z różnych materiałów: drewno, pcv, aluminium na kształtowanie się cen sprzedaży okien....

zmiana miejsc wśród liderów branży.
przedstawiono ranking producentów stolarki budowlanej w 2002 r. w polsce....

okna tylko z nazwy mahoniowe.
opisano praktykę stosowania w polsce zamienników drewna mahoniowego np. drewna red meranti do produkcji stolarki klejonej. poddano krytyce niektóre parametry wytrzymałościowe okien....

szklenie okien drewnianych.
opisano zasady doboru uszczelniaczy silikonowych do szklenia okien drewnianych oraz technikę szklenia przy użyciu silikonów....

szkła z firmy euroglas
opisano krótko różne rodzaje szkieł stosowanych w stolarce budowlanej....

ciepła ramka thermix.
opisano różne rodzaje ramek stosowanych przy produkcji szyb zespolonych: aluminiowe, stalowe, z tworzyw sztucznych, mieszanych. porónano parametry cieplne ramek....

wybrane problemy instalacji wentylacyjnych.
opisano problemy z wentylacją pomieszczeń powstałe na skutek montowania zbyt szczelnych okien. opisano zasady stosowania nawiewników higrosterowanych w oknach....

dlaczego potrzebny jest nawiewnik?
opisano powód stosowania specjalnej konstrukcji nawiewników w oknach dachowych przez firmę fakro....

przełom w oknach pvc.
opisano konstrukcję nowego typu wzmocnienia stalowego ultrasteel stosowanego do produkcji profili okiennych z pvc....

okucia budowlane w stolarce otworowej.
przedstawiono zasady doboru i stosowania okuć w oknach rozwieranych, drzwiach oraz bramach rozwieranych....

wymagania w świetle norm europejskich dla drzwi przesuwanych z napędem automatycznym.
przedstawiono wykaz norm europejskich dotyczących badań drzwi przesuwanych automatycznie. opisano budowę i stosowanie napędów automatycznych do drzwi, projektowanie, montaż i warunki eksploatacji....

przegląd drzwi dostępnych w polsce.
przegląd danych technicznych i cen drzwi na rynku polskim....

kraty zwijane do bram, drzwi i okien.
opisano zasady stosowania, budowę oraz działanie i użytkowanie krat zwijanych z napędem elektrycznym i elektromechanicznym....

wkładki bębenkowe - wymagania i badania.
opisano zasady doboru i badań wkładek bębenkowych....

europejska normalizacja bram.
przedstawiono w skrócie wykaz norm i dyrektyw europejskich dotyczących bram....

określenie współczynnika przenikania ciepła bram garażowych.
opisano zasady obliczania współczynnika przenikania ciepła bram według aktualnie obowiązujących norm cieplnych....

systemy sterowania roletami zewnętrznymi.
opisano zasady stosowania i sterowania zespolonego dla rolet zewnętrznych w budynkach....

mozliwości zastosowania kompozytów drewno - tworzywo.
przedstawiono przegląd konstrukcji kompozytów wpc produkowanych na świecie....

markizy z ramionami składanymi.
opisano budowę, warunki stosowania, konstrukcję i użytkowanie markiz składanych....

wytrzymałość elementów murowych i zapraw stosowanych przed 1994 r., przyjmowana do obliczeń murów wg pn-b-03002:1999
przedstawiono metodykę postępowania przy projektowaniu nadbudów i obliczaniu konstrukcji murowych starego typu przystosowując do wymagań nowej normy cytowanej w tytule....

błędy popełniane podczas ocieplania budynków.
przedyskutowano wymagania instrukcji itb oraz praktyczne możliwości ich stosowania przy dociepleniach ścian z wielkiej płyty. poddano krytyce sposób wzmacniania warstw fakturowych płyt....

dachówki na gdańskich zabytkach.
dokonano przeglądu zastosowań różnych dachówek firmy von muller w gdańsku....

uniwersalny wykrywacz d-tec 100.
opisano zasadę stosowania nowego wykrywacza nie tylko metali w murach firmy bosch....

cement ożarów.
artykuł reklamowy opisujący wyroby na bazie cementu grupy ożarów a szczególnie nowe zaprawy suche do murowania klinkieru oraz gotowego suchego betonu....

nowy system rynien winylowych.
opisano budowę i zastosowanie nowego systemu rynien firmy royal europa opartego na pvc-u jako nowość w polsce....

regulowanie zobowiązań dotyczących ubezpieczeń w ramach kontraktu budowlanego.
opisano istotę wymaganych ubezpieczeń kontraktów budowlanych wg standardu fidic....

sto-thermodubel - kołkowanie bez mostków termicznych.
opisano stosowanie nowego typu kołkowania płyt ociepleniowych firmy sto w celu uniknięcia mostków termicznych w miejscu kotwienia....

normy zharmonizowane.
opisano istotę funkcjonowania i procedurę tworzenia norm zharmonizowanych z normami ue. przedstawiono wykaz norm polskich zharmonizowanych na dzień 09 czerwca 2003 r....

zmiany do ustawy prawo budowlane.
opisano istotne zmiany w nowym prawie budowlanym....

uwagi o rynnach.
dokonano przeglądu (okiem wykonawcy dekarza) najczęściej popełnianych błędów podczas robót związanych z orynnowaniem dachów....

liczba i wytrzymałość zamocowań płotków antyśniegowych na dachach metalowych.
opisano skutki nie stosowania płotków śniegowych na dachach krytych blachą. podano sposób doboru ilości mocowań i płotków w zależności od obciążenia śniegiem oraz kąta nachylenia dachu....

o drogie ciepło!
na przykładzie konkretnego budynku z pokryciem dachówką cementową o małym nachyleniu i ociepleniem nakrokwiowym opisano negatywne zachowanie się dachu (przecieki, wilgoć, mostki termiczne itd.) oraz podano sposób usunięcia błędów projektowych, wykonawczych i samego systemu ocieplenia dachu....

roboty na dachu płaskim. warstwy dachu, funkcje, wymagania, układanie i zabezpieczenie hydroizolacji.
opisano zasady mocowania poszczególnych warstw dachów płaskich krytych papami bitumicznymi przed obsuwaniem się oraz ssaniem wiatru....

wymiana pokrycia na nowe.
na przykładzie domu opisano problemy z dachem krytym dachówką ceramiczną wykonanym z wieloma błędami oraz metodykę wymiany niemal całego dachu....

bioz przy robotach dekarskich.
autor opisał i porównał dotychczas obowiązujące przepisy bhp z nowymi właśnie wprowadzonymi dotyczącymi prac dekarskich....

współczynnik przenikania ciepła u (dawne k) - jak liczyć
opisano zasady obliczania współczynnika przenikania ciepła u wg nowej w polsce normy pn-en iso 6946. zwrócono uwagę na obliczanie poprawek ze względu na: nieszczelność przegród, istnienie łączników, zawilgocenia dachów w układzie odwróconym, liniowe mostki cieplne....

izolacja dachów spadzistych
prezentacja technologii ocieplania dachów spadzistych firmy paroc opartej na wełnie mineralnej....

system suchego jastrychu te.
zaprezentowano system te suchego jastrychu firmy lafarge nida gips zawierający: dwie warstwy gipsowo-kartonowych płyt grubości 12,5 mm, podsypkę wyrównującą z granulatu, klej, masę szpachlową oraz specjalne wkręty....

przegląd dachówek bitumicznych
produkty firm: awa, euromembrane, icopal, isola, izolacja jarocin, matizol, izolacja zduńska wola, onduline, stema, tegola polonia. owens corning, villas, iko....

elastyczna siatka zbrojeniowa flexmetal
zaprezentowano specjalną elastyczną stalową siatkę zbrojeniową pod: tynki klasyczne, masy szpachlowe, gips, piankę z tworzyw sztucznych....

powlekanie podłoży krytycznych
opisano wymagania podłoża przed stosowaniem żywic epoksydowych (wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na odrywanie, brak rys, wilgotność, brak oleju). omówiono sposoby obróbki podłoży zanieczyszczonych olejem. zaprezentowano nowy preparat gruntujący w-4270 firmy webac do zaolejonych podłoży betono...

stropodach odwrócony - trwałe rozwiązanie dachów płaskich
opisano budowę i zasady projektowania i wykonywania stropodachów w układzie odwróconym. podano przykładowe rozwiązania z przeznaczeniem dachu na taras, parking i dach zielony....

pomiar współczynnika przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych w warunkach praktycznych
zaprezentowano przyrząd z sondą liniową do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej materiałów w zakresie 0,025 do 0,25 w/mk. opisano zasadę działania przyrządu oraz metodykę pomiaru. przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów materiałów termoizolacyjnych. wskazano na praktyczną przydatność przyrz...

ocieplać ściany fundamentowe czy nie ocieplać?
poglądowo przedstawiono potrzebę i zasady stosowania termoizolacji fundamentów w części podziemnej i cokołowej za pomocą płyt styropianu xps. artykuł sygnowany przez exiba (stowarzyszenie producentów polistyrenu ekstrudowanego xps)....

ruch ciepła i wilgoci przez przegrody budowlane
zawiera opis ustalania ekonomicznie uzasadnionej grubości ocieplenia przegród zewnętrznych. podano podstawowe definicje i pojęcia związane z ruchem ciepła i wilgoci przez przegrody budowlane. opisano źródła wilgoci w budynkach nowych i starych. przedstawiono zagadnienie związane z występowaniem punk...

ocieplenia fundamentów i podłóg na gruncie w budynkach energooszczędnych
przedstawiono ideę projektowania obiektów energooszczędnych i wykazano dotychczasowe błędne podejście projektantów i wykonawców w tym temacie. zaprezentowano model strat ciepła do gruntu wg henrikssona. opisano zasadę obliczania grubości ocieplenia fundamentów i podłóg na gruncie w domach energooszc...

ocieplanie z pianką termo
artykuł reklamowy - przedstawia nowy produkt: piankę poliuretanową sitol schiumapur termo do przyklejania płyt styropianu na podłożach bitumicznych, mineralnych, metalowych, drewnie, szkle, tworzywach sztucznych, płytach azbestowo-cementowych itp. pianka charakteryzuje się rozprężnością zaledwie 3 %...

techniki iniekcyjne - iniekcje wieloprzewodowe
zaprezentowano ofertę zestawów do wykonywania iniekcji ciśnieniowej w murach....

przegląd zapraw klejących do okładzin
zawiera produkty firm: alpol, knauf, atlas, baumit, torggler, mapei, cedat, murexin, sopro, schomburg, solbet, skała, dyxit....

racjonalne i optymalne izolowanie ścian zewnętrznych budynków
opisano ogólne zasady poszukiwania optymalnych grubości termoizolacji ścian zewnętrznych wg dwóch kryteriów: maksymalnego efektu ekonomicznego oraz minimalnych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. zamieszczono przykład obliczeniowy. podano sposób porównania między sobą różnych wariantów ociepl...

profesjonalny system izolacji - folie folgam.
artkuł reklamowy - dotyczy zastosowania geomembran....

austrotherm fpp - klucz do ładnego domu
artykuł reklamowy - dotyczy fasadowych profili powlekanych....

systemy ociepleń kabe therm
artykuł reklamowy - dotyczy farb i produktów metody icepleń bso...

dryvit - energooszczędnie i estetycznie
artykuł reklamowy...

energooszczędne ściany w systemach ociepleń rockwool
artykuł reklamowy....

baumit i energooszczędność
artykuł reklamowy....

system atlas xps - kolorowe ocieplenie
artykuł reklamowy....

mathermic - ocieplona, trwała i elegancka elewacja
artykuł reklamowy....

wybór papy termozgrzewalnej do dachu płaskiego
artykuł reklamowy swisspor....

perfekcja w izolacji
artykuł reklamowy firmy kingspan....

membrany dachowa w okapie
artykuł reklamowy firmy marma polskie folie....

delta-vitaxx - nowy zawodnik w drużynie
artykuł reklamowy firmy dorken....

systemy przekryć dachowych fire guard - bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie do krycia dachów płaskich
artykuł reklamowy firmy ecotherm....

ocieplenia stropodachów niewentylowanych w budynkach energooszczędnych
opisano model izolacji termicznej obiektu energooszczędnego - w tym stropodachu niewentylowanego. przedstawiono rozkład temperatur latem i zimą w stropodachach niewentylowanych pracujących w układzie klasycznym i tzw. odwróconym. opisano zasady i metodykę doboru grubości termoizolacji tych stropodac...

2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©