produkty, technologie - opis problemu- znaleziono 1

niewentylowane
...ojektowano i wybudowano.   producenci materiałów budowlanych muszą w szybkim tempie wykonać badania określające brakujące dzisiaj dane fizyczne takie jak: funkcje zmian współczynnika oporu dyfuzyjnego μ oraz współczynnika l od zmian wilgotności materiałów a także współczynnik rozszerzal...

ABC fizyki budowli - znaleziono 1

hydrofobowość
...czesnym zapewnieniem niezmienionej przepuszczalności dla pary wodnej i innych gazów. jak wykazały badania, nie wszystkie preparaty pozwalają uzyskać oczekiwane zmiany - czasami efekty są odwrotne do zamierzonych!  preparaty hydrofobizujące powinny być dobierane po stosownych analizach i ...

Błędy i usterki - znaleziono 5

cokół kościoła. choroszcz
... lub opinią budowlaną wskazującą technologie i zakres robót. opracowanie takie będzie poprzedzone badaniami stopnia zawilgocenia murów, wysokości stref o nadmiernej wilgotności oraz stopnia zasolenia. ...

zabytkowy mur ogrodzenia plebanii. choroszcz
... lub opinią budowlaną wskazującą technologie i zakres robót. opracowanie takie będzie poprzedzone badaniami stopnia zawilgocenia muru oraz stopnia jego zasolenia. stosunkowo niedawno (zaledwie rok temu) otynkowano inny fragment muru ogrodzenia ceglanego. zastosowano taki sam tradycyjny tynk cem...

żelbetowe schody na trybuny kortów. warszawa
... grupy naprawy żelbetu - ręcznie, gdyż obejmie ona prawie 60% objętości konstrukcji. jak wskazały badania odkrywkowe, stopień skorodowania stali zbrojeniowej wykazuje jej ubytki wielkości 20% grubości, co tylko potwierdza nieopłacalność renowacji schodów. więcej, pozostawianie w tym stanie tej...

żelbetowa konstrukcja trybun sportowych. warszawa
...a się nieopłacalna renowacja żelbetu znanymi metodami z zastosowaniem mas pcc. jak wskazały lokalne badania odkrywkowe, stopień skorodowania stali zbrojeniowej wyniósł 20 do 30 % grubości! pozostawianie w tym stanie tej konstrukcji grozi katastrofą, bowiem wkrótce runie ona pod swoim ciężarem!t...

przedszkole po remoncie i ociepleniu. zambrów
...owym, arytmii pracy serca, astmy, reu­matyzmu, niedotlenienia mózgu. są to wnioski potwierdzone badaniami w całym świe­cie na temat wpływu zagrzybionego i zawilgoconego środowiska na zdrowie ludzi.   generalnym wnioskiem jest: podjęcie jak najszybszych działań w postaci: §  ...

O co pytali inni? - znaleziono 1

Pytanie nr 16
...rze, wówczas należy wykonać najpierw próbę przyczepności - chyba, że jakiś producent już takie badania wykonał, bądź jest aprobata techniczna dla takiego rozwiązania.    trzeba jednak pamiętać, że dodatkowa warstwa pośrednia kleju to dodatkowy opór dyfuzyjny i trzeba ten fakt uwzglę...

SALON fizyki budowli - znaleziono 2

problemy cieplno-wilgotnościowe przy renowacji ścian budynków z muru pruskiego
...ano również obliczeniowo za pomocą, wszechstronnie zweryfikowanego, programu komputerowego wufi®. badania pozwoliły na określenie podstawowych problemów występujących przy termomodernizacji istniejących obiektów. renowacja musi być kompromisem między koniecznością zachowania zabytkowego charakteru...

ocieplenia stropodachów niewentylowanych w budynkach energooszczędnych
...nek zaprojektowano i wybudowano. producenci materiałów budowlanych muszą w szybkim tempie wykonać badania określające brakujące dzisiaj dane fizyczne takie jak: funkcje zmian współczynnika oporu dyfuzyjnego μ oraz współczynnika l od zmian wilgotności materiałów a także współczynnik rozszerzal...

Z życia wzięte- znaleziono 2

analiza cieplno-wilgotnościowa ścian piętra plebanii w choroszczy
w celu zbadania jakości i skutków zastosowanego ocieplenia ścian piętra styropianem wewnątrz muru oraz jego ew. wpływu na zaistniałą korozję biologiczną na elewacji czy stęchliznę w pomieszczeniach, trzeba było najpierw wykonać sprawdzające obliczenia cieplno-wilgotnościowe w warunkach ustalonych - ...

nowe, a już przeciekające balkony wspornikowe w warszawie
...ynku do eksploatacji, już przeciekły i wyrządziły sporo szkód. stanąłem przed zadaniem nie tylko zbadania przyczyn tego stanu, ale także przeanalizowania rozwiązań zawartych w projekcie, bowiem developer nie tylko chciał poznać przyczyny takiego zachowania się balkonów i możliwości usunięcia uster...

bibliografia - znaleziono 7

pale fundamentowe
badania, zwiększenie nośności...

badania uśrednionej wymiany powietrza w mieszkaniach w budynkach z wielkiej płyty
przedstawiono wyniki badań krotności wymiany powietrza w mieszkaniach budynków z wielkiej płyty przed zastosowaniem działań termomodernizacyjnych....

o możliwości badania tiksotropii asfaltów powyżej temperatury ich mięknienia
nowe szanse bitumów...

beton wodoszczelny z dodatkiem mikrokrzemionki.
...badań szukających zależność: dawka mikrokrzemionki a przyrost wodoszczelności. zaproponowano metodę badania nie przesiąkliwości a głębokości penetracji wody w betonie....

badania nad skutecznością zabezpieczenia powłok z farb emulsyjnych
opisano istotę degradacji powłok malarskich, szczególnie z farb emulsyjnych. opisano metodykę badania odporności powłok malarskich na atak grzybów. omówiono wyniki badań odporności powłok z różnych farb emulsyjnych: bez i z dodatkiem środków przeciwpleśniowych. wykazano, że do doboru stężenia środka...

ocena nietypowych dociepleń. część ii - badania mikologiczne farb termoizolacyjnych
biorąc pod uwagę zjawisko obniżania temperatury przegród w wwyniku ocieplania wymuszonego od wewnątrz oraz zagrożenie kondensacji pary wodnej, wskazano na potrzebę stosowania do wnętrz specjalnych farb termoizolacyjnych. zbadano podatność tych farb na pleśnienie. w wyniku badań stwierdzono, że ich p...

wkładki bębenkowe - wymagania i badania.
opisano zasady doboru i badań wkładek bębenkowych....

2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©