znajdź w serwisie min. 3 znaki


aktualizacja: 2017-08-17w y n i k i    w y s z u k i w a n i aJak, czym, dlaczego? - opis problemu- znaleziono 1

niewentylowane
...ojektowano i wybudowano.   producenci materiałów budowlanych muszą w szybkim tempie wykonać badania określające brakujące dzisiaj dane fizyczne takie jak: funkcje zmian współczynnika oporu dyfuzyjnego μ oraz współczynnika l od zmian wilgotności materiałów a także współczynnik rozszerzal...


ABC fizyki budowli - znaleziono 1

hydrofobowość
...czesnym zapewnieniem niezmienionej przepuszczalności dla pary wodnej i innych gazów. jak wykazały badania, nie wszystkie preparaty pozwalają uzyskać oczekiwane zmiany - czasami efekty są odwrotne do zamierzonych!  preparaty hydrofobizujące powinny być dobierane po stosownych analizach i ...


Błędy i usterki - znaleziono 5

cokół kościoła. choroszcz
... lub opinią budowlaną wskazującą technologie i zakres robót. opracowanie takie będzie poprzedzone badaniami stopnia zawilgocenia murów, wysokości stref o nadmiernej wilgotności oraz stopnia zasolenia. ...

zabytkowy mur ogrodzenia plebanii. choroszcz
... lub opinią budowlaną wskazującą technologie i zakres robót. opracowanie takie będzie poprzedzone badaniami stopnia zawilgocenia muru oraz stopnia jego zasolenia. stosunkowo niedawno (zaledwie rok temu) otynkowano inny fragment muru ogrodzenia ceglanego. zastosowano taki sam tradycyjny tynk cem...

żelbetowe schody na trybuny kortów. warszawa
... grupy naprawy żelbetu - ręcznie, gdyż obejmie ona prawie 60% objętości konstrukcji. jak wskazały badania odkrywkowe, stopień skorodowania stali zbrojeniowej wykazuje jej ubytki wielkości 20% grubości, co tylko potwierdza nieopłacalność renowacji schodów. więcej, pozostawianie w tym stanie tej...

żelbetowa konstrukcja trybun sportowych. warszawa
...a się nieopłacalna renowacja żelbetu znanymi metodami z zastosowaniem mas pcc. jak wskazały lokalne badania odkrywkowe, stopień skorodowania stali zbrojeniowej wyniósł 20 do 30 % grubości! pozostawianie w tym stanie tej konstrukcji grozi katastrofą, bowiem wkrótce runie ona pod swoim ciężarem!t...

przedszkole po remoncie i ociepleniu. zambrów
...owym, arytmii pracy serca, astmy, reu­matyzmu, niedotlenienia mózgu. są to wnioski potwierdzone badaniami w całym świe­cie na temat wpływu zagrzybionego i zawilgoconego środowiska na zdrowie ludzi.   generalnym wnioskiem jest: podjęcie jak najszybszych działań w postaci: §  ...


O co pytali inni? - znaleziono 10

Pytanie nr 16
...rze, wówczas należy wykonać najpierw próbę przyczepności - chyba, że jakiś producent już takie badania wykonał, bądź jest aprobata techniczna dla takiego rozwiązania.    trzeba jednak pamiętać, że dodatkowa warstwa pośrednia kleju to dodatkowy opór dyfuzyjny i trzeba ten fakt uwzglę...

Pytanie nr 137
...ologii. w związku z lekką konstrukcją takiego domu ze słony oraz małą sztywnością wskazane są także badania w tunelu aerodynamicznym pod względem odporności na parcie czy ssanie wiatru.   zanim taka technologia nie będzie porządnie skonsultowana ze specjalistami fizyki budowli, byłbym ostrożn...

Pytanie nr 138
...ię chęcią uzyskania jak największej pojemności wody o najwyższej temperaturze. potem, dokładniejsze badania charakterystyk poboru c.w.u. oraz pojemności użytkowej zasobników wykazały celowość odwrotną, tj. mieszanie temperatur wody i utrzymywanie w całej objętości tej samej temperatury. właśnie ten ...

Pytanie nr 195
...lata temu od konsultanta technicznego grupy producentów materiałów silka, producent wtedy wykonywał badania zdolności tłumienia dźwięków dla:     bloczków m-24 otworowych zdolność tłumienia dźwięków wyniosła rw = 56 db, zatem odejmując 6 db dla dźwięków przenoszonych przez ściany ...

Pytanie nr 224
...ji drewnianej jeśli zastosuje się ocieplenie wewnątrz grubsze niż 5 cm.   zwracam uwagę, że badania te kunzel wykonywał na południu niemiec, gdzie klimat odpowiada okolicom wrocławia. im klimat bardziej zmienny, tym problemy będą większe. jeśli decyduje się pan na ocieplenie od wewnątrz, to ...

Pytanie nr 225
...enowacji, a remontowi generalnemu! jak widać, płyty korytkowe są w stanie ruiny i należy zacząć od zbadania ich nośności. widoczne brunatne plamy od spodu są dowodem istnienia zaawansowanej korozji stali zbrojeniowej, której znaczenie jest podstawowe dla wytrzymałości na zginanie płyt w tak cienkiej...

Pytanie nr 226
... przegrody - także w warstwie termoizolacji, co niweczy jej opór termiczny. potwierdził to zjawisko badaniami p. kunzel z zespołem.   zastosowanie folii aluminiowej z obu stron płyt pu zatrzymuje parę wodną obcą po obu stronach termoizolacji - obcą, gdyż własna para wodna zamknięta w ko...

Pytanie nr 263
... badań kunzel’a. można zapytać dlaczego wcześniej takiego programu nie było? otóż, kilkunastoletnie badania kunzel’a (jedynego na świecie) nie pozwalały wykorzystać komputer, gdyż komputery miały zbyt małą moc obliczeniową!   kiedy w roku 1986 z kolegami stworzyliśmy program, który obliczał ...

Pytanie nr 281
...budować dom jednorodzinny (niepodpoiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym) są grunty gliniaste (badania geotechniczne gruntu wykazały gliny piaszczyste/gliny zwięzłe). na sąsiedniej działce jest właśnie budowany nowy dom jednorodzinny. właściciel twierdzi, iż ławy fundamentowe zostały wykonane p...

Pytanie nr 287
... 16 kwh/m2rok energii cieplnej - przy bardzo oszczędnym jej zużyciu. jeszcze 15 lat temu wykonywane badania zużycia c.w.u. wykazywały 90-110 l/dobę na osobę. dzisiaj przyjmujemy do analiz zgodnie z wytycznymi tylko 35 l/dobę osobę. ogrzewanie, nawet najbardziej oszczędne, pochłonie ponad 60 kwh...


SALON fizyki budowli - znaleziono 2

problemy cieplno-wilgotnościowe przy renowacji ścian budynków z muru pruskiego
...ano również obliczeniowo za pomocą, wszechstronnie zweryfikowanego, programu komputerowego wufi®. badania pozwoliły na określenie podstawowych problemów występujących przy termomodernizacji istniejących obiektów. renowacja musi być kompromisem między koniecznością zachowania zabytkowego charakteru...

ocieplenia stropodachów niewentylowanych w budynkach energooszczędnych
...nek zaprojektowano i wybudowano. producenci materiałów budowlanych muszą w szybkim tempie wykonać badania określające brakujące dzisiaj dane fizyczne takie jak: funkcje zmian współczynnika oporu dyfuzyjnego μ oraz współczynnika l od zmian wilgotności materiałów a także współczynnik rozszerzal...


Z życia wzięte - znaleziono 2

analiza cieplno-wilgotnościowa ścian piętra plebanii w choroszczy
w celu zbadania jakości i skutków zastosowanego ocieplenia ścian piętra styropianem wewnątrz muru oraz jego ew. wpływu na zaistniałą korozję biologiczną na elewacji czy stęchliznę w pomieszczeniach, trzeba było najpierw wykonać sprawdzające obliczenia cieplno-wilgotnościowe w warunkach ustalonych - ...

nowe, a już przeciekające balkony wspornikowe w warszawie
...ynku do eksploatacji, już przeciekły i wyrządziły sporo szkód. stanąłem przed zadaniem nie tylko zbadania przyczyn tego stanu, ale także przeanalizowania rozwiązań zawartych w projekcie, bowiem developer nie tylko chciał poznać przyczyny takiego zachowania się balkonów i możliwości usunięcia uster...


Publikacje - znaleziono 7

pale fundamentowe
badania, zwiększenie nośności...

badania uśrednionej wymiany powietrza w mieszkaniach w budynkach z wielkiej płyty
przedstawiono wyniki badań krotności wymiany powietrza w mieszkaniach budynków z wielkiej płyty przed zastosowaniem działań termomodernizacyjnych....

o możliwości badania tiksotropii asfaltów powyżej temperatury ich mięknienia
nowe szanse bitumów...

beton wodoszczelny z dodatkiem mikrokrzemionki.
...badań szukających zależność: dawka mikrokrzemionki a przyrost wodoszczelności. zaproponowano metodę badania nie przesiąkliwości a głębokości penetracji wody w betonie....

badania nad skutecznością zabezpieczenia powłok z farb emulsyjnych
opisano istotę degradacji powłok malarskich, szczególnie z farb emulsyjnych. opisano metodykę badania odporności powłok malarskich na atak grzybów. omówiono wyniki badań odporności powłok z różnych farb emulsyjnych: bez i z dodatkiem środków przeciwpleśniowych. wykazano, że do doboru stężenia środka...

ocena nietypowych dociepleń. część ii - badania mikologiczne farb termoizolacyjnych
biorąc pod uwagę zjawisko obniżania temperatury przegród w wwyniku ocieplania wymuszonego od wewnątrz oraz zagrożenie kondensacji pary wodnej, wskazano na potrzebę stosowania do wnętrz specjalnych farb termoizolacyjnych. zbadano podatność tych farb na pleśnienie. w wyniku badań stwierdzono, że ich p...

wkładki bębenkowe - wymagania i badania.
opisano zasady doboru i badań wkładek bębenkowych....


czy wiesz, że? - znaleziono 6

Podpowiedź 261
...fikację tarcicy konstrukcyjnej dokonuje się w oparciu o wady strukturalne drewna, wady obróbki oraz badania wytrzymałościowe, a dotyczy każdej sztuki. wilgotność tej tarcicy nie powinna być większa niż 20 %....

Podpowiedź 204
badania potwierdziły fakt nie zmieniania objętości przez beton napowietrzony w przedziale temperatur od -20 do +20 oc, pomimo dłuższego jego kontaktu z wodą. w tych samych warunkach zwykły beton po rozmrożeniu nie powracał do stanu wyjściowego, a struktura betonu ulegała kruszeniu....

Podpowiedź 205
badania poligonowe obiektów istniejących (wykonanych z betonu napowietrzonego) w klimacie bardziej surowym niż polski (skandynawski) wykazały pełną odporność betonu na mróz i zasolenia z tytułu posypywania nawierzchni solą podczas zimy....

Podpowiedź 57
...iskanie i zginanie tych betonów oraz na silne zmniejszenie ich nasiąkliwości. jednakże jak wykazały badania, nie wszystkie preparaty pozwalają uzyskać oczekiwane zmiany - czasami efekty są odwrotne do zamierzonych. potwierdza to znany wymóg: preparaty hydrofobizujące powinny być dobierane po stosown...

Podpowiedź 465
przeprowadzone w 2004 roku badania pięćdziesięciu pięciu farb oferowanych na rynku europejskim jako silikonowe, wykazały, że jedynie czternaście z nich spełnia wymagania jakościowe stawiane takim farbom. obok produktów czysto-silikonowych znalazły się nie tylko farby silikonowe zubożone w zakresie s...

Podpowiedź 638
...orność materiału na wielokrotne zamarzanie i odmrażanie po pełnym nasączeniu materiału wodą. zwykle badania mrozoodporności materiałów budowlanych określa się po 15 do kilkuset cykli zamarzania i odmrażania....2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©