Błędy i usterki - znaleziono 1

przedszkole po remoncie i ociepleniu. zambrów
budynek przedszkola wymagał docieplenia i przy okazji drobnego remontu. inwestor zlecił pewnemu projektantowi wykonanie opinii technicznej i projektu docieplenia. projekt przewidywał wykonanie ocieplenia styropianem grubości 12 cm i wyprawę akrylową, zaś w strefie cokołów tynk mozaikowy. potem...

O co pytali inni? - znaleziono 3

Pytanie nr 9
...ości 5 cm. sprawdźmy to w dwóch wariantach: styropianem lub wełną mineralną.   analiza docieplenia ścian styropianem: przyjmujemy styropian eps-70 z grupy bso - płyty styropianowe przyklejany na tynk zewnętrzny masą z grupy bso - masy klejowo-szpachlowe do styropianu lub...

Pytanie nr 70
...ałów), co może skończyć się tragicznie dla mieszkańców, jak i samej konstrukcji budynku - chyba, że docieplenia będą dotyczyć budynków, w których nie ma wydzielania się wilgoci np. suche magazyny....

Pytanie nr 92
...;    największa zawartość wilgoci: 4,05 kg/m3 widać, że dla tej ściany w przypadku docieplenia styropianem mamy bardzo niekorzystne warunki: rośnie zawilgocenie ściany - co potwierdza wyżej omówione obliczenia stacjonarne! w przypadku wełny mineralnej, ściana zmniejsza swoją zawarto...

bibliografia - znaleziono 6

wpływ docieplenia na mikroklimat wnętrza budynku
opisano pozytywny wpływ zewnętrznych dociepleń ścian na zmniejszenie infiltracji powietrza zewnętrznego, zmniejszenie wilgotności materiałów ścian oraz poprawę mikroklimatu pomieszczeń i wynikającą stąd możliwość obniżenia temperatury powietrza....

ocieplenia ścian w obiektach zabytkowych - tynki renowacyjne i dociepleniowe. cz. 2
...w przenikania ciepła ścian zewnętrznych z cegły o różnych grubościach z zastosowaniem różnych metod docieplenia. opisano zasady docieplania ścian fundamentowych w części podziemnej i cokołowej....

ocieplenia ścian w obiektach zabytkowych. cz. 1
...h występujących podczas renowacji i modernizacji pałacu na siedzibę szkoły wyższej. przeanalizowano docieplenia zewnętrznych ścian pałacu wełną mineralną oraz styropianem w aspekcie zmniejszenia strat ciepła obiektu oraz wyeliminowania zjawiska skraplania się pary wodnej....

zanim położysz siding
docieplenia pod sidingiem...

optiroc serpo term
system docieplenia ścian...

błędy popełniane podczas ocieplania budynków.
przedyskutowano wymagania instrukcji itb oraz praktyczne możliwości ich stosowania przy dociepleniach ścian z wielkiej płyty. poddano krytyce sposób wzmacniania warstw fakturowych płyt....

2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©