Błędy i usterki - znaleziono 1

wadliwa posadzka ogrzewana w rezydencji
...bez nadzoru ze strony kierownika budowy dosłownie grasowali - często i gęsto łamiąc zasady fizyki budowli, albo ... po prostu ich nie znali. po przyjrzeniu się budowie okazało się, że kierownik też nie grzeszył wiedzą zawodową. na poniższej fotografii przedstawiającej pięknie i zgrabnie u...

bibliografia - znaleziono 1

fizyka budowli, cz. 7, uwzględnianie liniowych mostków cieplnych
opisano zasadę obliczania współczynnika ciepła u z uwzględnieniem mostków cieplnych. zapowiedziano wprowadzenie dla projektantów bezpłatnej polskiej elektronicznej wersji katalogu eurokobra zawierającego 5000 detali mostków cieplnych - wg zaleceń komisji europejskiej ue. zaprezentowano wyniki korz...

2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©