Błędy i usterki - znaleziono 2

żelbetowe schody na trybuny kortów. warszawa
...ełnił dzieła zniszczenia (patrz: destrukcja materiałów przez lód).wykonane na konstrukcji schodów pomiary głębokości karbonatyzacj betonu wskazały na wartości 6 do 10 cm! przy grubości płyty schodowej wynoszącej 12 do 18 cm, właściwie skazuje tę konstrukcję na rozbiórkę. nie będzie opłaca...

żelbetowa konstrukcja trybun sportowych. warszawa
...lód dopełnił dzieła zniszczenia (patrz: destrukcja materiałów przez lód ). wykonane na konstrukcji pomiary głębokości karbonatyzacj betonu wykazały 6 do 10 cm! przy grubości płyty wynoszącej 18 cm, właściwie okazała się nieopłacalna renowacja żelbetu znanymi metodami z zastosowaniem mas pcc. j...

O co pytali inni? - znaleziono 1

Pytanie nr 92
...leniu się na zewnątrz. zaniepokojony tym poradziłem się pana r. chałasińskiego, który zasugerował pomiary. zakupiłem higrometr i... w okresie dużej wilgotności na dworze w domu dochodziło (w czasie mojej nieobecności) nawet do 85 % i tak było do burzy z huraganem (nawiasem mówiąc zerwał mi 5 d...

bibliografia - znaleziono 4

odgrzybianie budynków (część 2)
...zimne i gorące. zaprezentowano pokrótce metody osuszania budynków. zaproponowano coroczne kontrolne pomiary stężenia zarodników grzybów w eksploatowanych budynkach....

pomiary właściwości izolacji cieplnych
cz. 2...

pomiary właściwości izolacji cieplnych
cz. 3...

lasery budowlane - precyzyjne pomiary i niższe koszty.
opisano zastosowanie różnych niwelatorów laserowych w budownictwie....

2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©