znajdź w serwisie min. 3 znaki


aktualizacja: 2017-08-17w y n i k i    w y s z u k i w a n i aJak, czym, dlaczego? - Rysunki detali- znaleziono 85

ta-006 taras naziemny - styk z fundamentem bez ocieplenia
ta-005 taras naziemny - dylatacja płytek ceramicznych
ta-001 taras naziemny - warianty usytuowania przy budynku
ta-002 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-003 taras naziemny - strefa cokołowa bez ocieplenia
ta-004 taras naziemny - strefa cokołowa z ociepleniem
ta-007 taras naziemny - styk z fundamentem ocieplonym
ta-008 taras naziemny - warianty posadowienia przy budynku
ta-009 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-010 taras naziemny - strefa cokołu bez ocieplenia
ta-011 taras naziemny - strefa cokołu z ociepleniem
ta-012 taras naziemny - hydroizolacja podkładu i fundamentu tarasu
ta-013 taras naziemny - styk z budynkiem nie ocieplonym
ta-014 taras naziemny - styk z budynkiem ocieplonym
ta-015 taras naziemny - warianty usytuowania
ta-016 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-017 taras naziemny - strefa cokołowa bez ocieplenia
ta-018 taras naziemny - strefa cokołowa z ociepleniem
ta-019 taras naziemny - dylatacja wyłożenia płytkami
ta-020 taras naziemny - styk z budynkiem bez ocieplenia
ta-021 taras naziemny - styk z bydynkiem ocieplonym
ta-024 taras naziemny - strefa cokołowa bez ocieplenia
ta-022 taras naziemny - warianty usytuowania i kształt
ta-023 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-025 taras naziemny - strefa cokołowa z ociepleniem
ta-026 taras naziemny - połączenie z budynkiem nieocieplonym
ta-027 taras naziemny - połączenie z budynkiem ocieplonym
ta-028 taras naziemny - usytuowanie i kształt
ta-029 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-030 taras naziemny - strefa cokołowa bez ocieplenia
ta-031 taras naziemny - strefa cokołowa z ociepleniem
ta-032 taras naziemny - połączenie z budynkiem nieocieplonym
ta-033 taras naziemny - połączenie z budynkiem ocieplonym
ta-034 taras nadziemny - strefa brzegowa z okapem
ta-035 taras nadziemny - strefa brzegowa z gzymsem i murem licowym
ta-036 taraz nadziemny - strefa progowa
ta-037 taras nadziemny - strefa cokołowa
ta-038 taras nadziemny - dylatacja
ta-039 taras nadziemny - strefa brzegowa z okapem
ta-040 taras nadziemny - strefa brzegowa z gzymsem
ta-041 taraz nadziemny - strefa progowa
ta-042 taras nadziemny - strefa cokołowa
ta-043 taras nadziemny - dylatacja
ba-044 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony płytkami - strefa okapu i balustrady
ba-045 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony płytkami - strefa progu drzwi balkonowych
ba-046 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony płytkami - strefa cokolika
ba-047 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony płytkami - strefa okapu i balustrady
ba-048 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony płytkami - strefa progu drzwi balkonowych
ba-049 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony płytkami - strefa cokolika
ba-052 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony żywicą - strefa cokolika
ba-051 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony żywicą - strefa progu drzwi balkonowych
ba-050 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony żywicą - strefa okapu i balustrady
ba-053 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony żywicą - strefa okapu i balustrady
ba-054 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony żywicą - strefa progu drzwi balkonowych
ba-055 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony żywicą - strefa cokolika
ta-072 taras naziemny - strefa drzwi tarasowych i fundamentu ocieplonego
ga-056 hydroizolacje i ocieplenie fundamentów
ga-057 hydroizolacja posadzki najniższego poziomu
ga-058 dach użytkowy nad garażem - podjazd na parking dachowy
ga-059 ścianka i parking nad garażem
ga-060 sarkofag separatora tłuszczów w garażu podziemnym
ga-061 dylatacje konstrukcyjne stropów i posadzek na poziomie 0 oraz +1
ga-062 dylatacja konstrukcyjna stropu i posadzki w pomieszczeniu ogrzewanym
ga-063 podjazd garażowy na poziom +1 (wjazd)
ga-064 podjazd garażowy z poziomu +1 (wyjazd)
ga-065 odwodnienie liniowe garażu na poziomie 0 (strop ocieplony)
ga-066 odpływ odwodnienia liniowego garażu na poziomie 0 (strop ocieplony)
ga-067 odwodnienie liniowe garażu na poziomie 0 (strop nieocieplony)
ga-068 odpływ odwodnienia liniowego garażu na poziomie 0 (strop nieocieplony)
fu-071 hydroizolacja i ocieplenie styku podłogi z fundamentem i ścianą
fu-070 faseta bitumiczna pachwiny przy ławie i niwelacja podłoża
fu-069 fundament na ławie z papą bitumiczną (ława, cokół, podłoga)
fu-072 fundament na ławie z izolacją mineralną (ława, cokół, podłoga)
fu-073 faseta mineralna pachwiny przy ławie i niwelacja podłoża
fu-074 hydroizolacja i ocieplenie styku podłogi z fundamentem i ścianą
fu-075 fundament na ławie z papą bitumiczną (ława, cokół, podłoga piwnicy, podłoga parteru)
fu-076 faseta bitumiczna pachwiny przy ławie i niwelacja podłoża z ociepleniem
fu-077 połączenie podłogi piwnicy z ławą, hydroizolacja i ocieplenie
fu-078 uszczelnienie doświetlacza okna piwnicznego
fu-079 fundament na ławie z izolacją mineralną (ława, cokół, podłoga piwnicy, podłoga parteru)
fu-080 faseta mineralna pachwiny przy ławie i niwelacja podłoża z ociepleniem
fu-081 połączenie podłogi piwnicy z ławą, hydroizolacja i ocieplenie
fu-082 uszczelnienie doświetlacza okna piwnicznego
fu-083 próg i wjazd do garażu z bramą przesuwną nad piwnicą ogrzewaną i izolacją bitumiczną
fu-084 próg i wjazd do garażu z bramą przesuwną nad piwnicą ogrzewaną i izolacją mineralną

Błędy i usterki - znaleziono 1

balkony i loggie - trudny temat - od lat! warszawa
...łatwo dostaje się woda!a wystarczyło poprawnie rozwiązać te miejsca w projekcie i podać wykonawcy rysunki detali - z zastosowaniem hydroizolacji mineralnej podpłytkowej z grupy hydroizolacje polimerowo-cementowe flex oraz taśm z grupy taśmy uszczelniające do hydroizolacji z kauczuku ...


O co pytali inni? - znaleziono 6

Pytanie nr 83
...podgrzewaniem strefy objętej iniekcją. w każdym przypadku musi być sporządzony projekt obejmujący rysunki detali oraz warunki wykonania i odbioru robót iniekcyjnych dopasowanych dla konkretnego obiektu - inaczej efektów hydroizolacji nie będzie. ad. 5nie jest to zawsze konieczne. w przy...

Pytanie nr 151
... musi być położona hydroizolacja (na tarasach i balkonach) i także typu "flex". bliższe dane i rysunki detali na temat tarasów i balkonów znajdują się w dziale poradnik > tematyka rozwiązań > tarasy > balkony.  7. klasa kleju z literką t w przypadku tarasów czy balkonów nie ...

Pytanie nr 311
...rze dyfuzyjnym wobec pary wodnej.   przed pracami termoizolacyjnymi dachu, należy sporządzić rysunki wykonawcze różnych detali dachu, aby wykonawca miał się czego trzymać, a nie kombinował po swojemu. z tym tematem jest źle w polsce i generalnie popełnia się koszmarne błędy w zakresie wentyla...

Pytanie nr 329
...m projekcie budowlanym. 3. przed budową lub w jej trakcie (jeśli zajdzie potrzeba), sporządzę rysunki detali miejsc najbardziej istotnych w pana domu, a których muszą trzymać się wykonawcy robót oraz kierownik podczas budowy pana domu. 4. w trakcie budowy odpowiem na wszelkie pana czy wykonaw...

Pytanie nr 358
...   jeśli zajdzie potrzeba, na życzenie autora projektu, pomogę usunąć mankamenty lub wykonam rysunki detali wraz z doborem technologii....

Pytanie nr 360
...ta szalówki z desek, to potem cała epopeja problemów do rozwiązania. gdyby architekt podał wymagane rysunki detali, to pewnie przeszedłby na proste rozwiązania. oczywiście, rozwiążemy te i dalsze problemy, ale to w ramach dalszych konsultacji.   co spowoduje zmniejszenie grubości termoizolacj...


Publikacje - znaleziono 2

detale tarasów i balkonów (cz.2)
zawiera opis i rysunki praktycznych rozwiązań ważnych detali występujących na tarasach: cokoły murowane, cokoły stalowe, cokoły ocieplane, balustrady i obróbki blacharskie....

detale tarasów i balkonów (cz.1)
zawiera opis i rysunki praktycznych rozwiązań ważnych detali występujących w tarasach: drenaże, dylatacje, wpusty i odpływy....2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©