Jak, czym, dlaczego? - Rysunki detali- znaleziono 85

ta-006 taras naziemny - styk z fundamentem bez ocieplenia
ta-005 taras naziemny - dylatacja płytek ceramicznych
ta-001 taras naziemny - warianty usytuowania przy budynku
ta-002 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-003 taras naziemny - strefa cokołowa bez ocieplenia
ta-004 taras naziemny - strefa cokołowa z ociepleniem
ta-007 taras naziemny - styk z fundamentem ocieplonym
ta-008 taras naziemny - warianty posadowienia przy budynku
ta-009 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-010 taras naziemny - strefa cokołu bez ocieplenia
ta-011 taras naziemny - strefa cokołu z ociepleniem
ta-012 taras naziemny - hydroizolacja podkładu i fundamentu tarasu
ta-013 taras naziemny - styk z budynkiem nie ocieplonym
ta-014 taras naziemny - styk z budynkiem ocieplonym
ta-015 taras naziemny - warianty usytuowania
ta-016 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-017 taras naziemny - strefa cokołowa bez ocieplenia
ta-018 taras naziemny - strefa cokołowa z ociepleniem
ta-019 taras naziemny - dylatacja wyłożenia płytkami
ta-020 taras naziemny - styk z budynkiem bez ocieplenia
ta-021 taras naziemny - styk z bydynkiem ocieplonym
ta-024 taras naziemny - strefa cokołowa bez ocieplenia
ta-022 taras naziemny - warianty usytuowania i kształt
ta-023 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-025 taras naziemny - strefa cokołowa z ociepleniem
ta-026 taras naziemny - połączenie z budynkiem nieocieplonym
ta-027 taras naziemny - połączenie z budynkiem ocieplonym
ta-028 taras naziemny - usytuowanie i kształt
ta-029 taras naziemny - strefa brzegowa
ta-030 taras naziemny - strefa cokołowa bez ocieplenia
ta-031 taras naziemny - strefa cokołowa z ociepleniem
ta-032 taras naziemny - połączenie z budynkiem nieocieplonym
ta-033 taras naziemny - połączenie z budynkiem ocieplonym
ta-034 taras nadziemny - strefa brzegowa z okapem
ta-035 taras nadziemny - strefa brzegowa z gzymsem i murem licowym
ta-036 taraz nadziemny - strefa progowa
ta-037 taras nadziemny - strefa cokołowa
ta-038 taras nadziemny - dylatacja
ta-039 taras nadziemny - strefa brzegowa z okapem
ta-040 taras nadziemny - strefa brzegowa z gzymsem
ta-041 taraz nadziemny - strefa progowa
ta-042 taras nadziemny - strefa cokołowa
ta-043 taras nadziemny - dylatacja
ba-044 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony płytkami - strefa okapu i balustrady
ba-045 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony płytkami - strefa progu drzwi balkonowych
ba-046 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony płytkami - strefa cokolika
ba-047 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony płytkami - strefa okapu i balustrady
ba-048 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony płytkami - strefa progu drzwi balkonowych
ba-049 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony płytkami - strefa cokolika
ba-052 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony żywicą - strefa cokolika
ba-051 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony żywicą - strefa progu drzwi balkonowych
ba-050 balkon wspornikowy na płycie ze spadkiem wykończony żywicą - strefa okapu i balustrady
ba-053 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony żywicą - strefa okapu i balustrady
ba-054 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony żywicą - strefa progu drzwi balkonowych
ba-055 balkon wspornikowy na płycie poziomej wykończony żywicą - strefa cokolika
ta-072 taras naziemny - strefa drzwi tarasowych i fundamentu ocieplonego
ga-056 hydroizolacje i ocieplenie fundamentów
ga-057 hydroizolacja posadzki najniższego poziomu
ga-058 dach użytkowy nad garażem - podjazd na parking dachowy
ga-059 ścianka i parking nad garażem
ga-060 sarkofag separatora tłuszczów w garażu podziemnym
ga-061 dylatacje konstrukcyjne stropów i posadzek na poziomie 0 oraz +1
ga-062 dylatacja konstrukcyjna stropu i posadzki w pomieszczeniu ogrzewanym
ga-063 podjazd garażowy na poziom +1 (wjazd)
ga-064 podjazd garażowy z poziomu +1 (wyjazd)
ga-065 odwodnienie liniowe garażu na poziomie 0 (strop ocieplony)
ga-066 odpływ odwodnienia liniowego garażu na poziomie 0 (strop ocieplony)
ga-067 odwodnienie liniowe garażu na poziomie 0 (strop nieocieplony)
ga-068 odpływ odwodnienia liniowego garażu na poziomie 0 (strop nieocieplony)
fu-071 hydroizolacja i ocieplenie styku podłogi z fundamentem i ścianą
fu-070 faseta bitumiczna pachwiny przy ławie i niwelacja podłoża
fu-069 fundament na ławie z papą bitumiczną (ława, cokół, podłoga)
fu-072 fundament na ławie z izolacją mineralną (ława, cokół, podłoga)
fu-073 faseta mineralna pachwiny przy ławie i niwelacja podłoża
fu-074 hydroizolacja i ocieplenie styku podłogi z fundamentem i ścianą
fu-075 fundament na ławie z papą bitumiczną (ława, cokół, podłoga piwnicy, podłoga parteru)
fu-076 faseta bitumiczna pachwiny przy ławie i niwelacja podłoża z ociepleniem
fu-077 połączenie podłogi piwnicy z ławą, hydroizolacja i ocieplenie
fu-078 uszczelnienie doświetlacza okna piwnicznego
fu-079 fundament na ławie z izolacją mineralną (ława, cokół, podłoga piwnicy, podłoga parteru)
fu-080 faseta mineralna pachwiny przy ławie i niwelacja podłoża z ociepleniem
fu-081 połączenie podłogi piwnicy z ławą, hydroizolacja i ocieplenie
fu-082 uszczelnienie doświetlacza okna piwnicznego
fu-083 próg i wjazd do garażu z bramą przesuwną nad piwnicą ogrzewaną i izolacją bitumiczną
fu-084 próg i wjazd do garażu z bramą przesuwną nad piwnicą ogrzewaną i izolacją mineralną
Błędy i usterki - znaleziono 1

balkony i loggie - trudny temat - od lat! warszawa
...łatwo dostaje się woda!a wystarczyło poprawnie rozwiązać te miejsca w projekcie i podać wykonawcy rysunki detali - z zastosowaniem hydroizolacji mineralnej podpłytkowej z grupy hydroizolacje polimerowo-cementowe flex oraz taśm z grupy taśmy uszczelniające do hydroizolacji z kauczuku ...

O co pytali inni? - znaleziono 1

Pytanie nr 83
...podgrzewaniem strefy objętej iniekcją. w każdym przypadku musi być sporządzony projekt obejmujący rysunki detali oraz warunki wykonania i odbioru robót iniekcyjnych dopasowanych dla konkretnego obiektu - inaczej efektów hydroizolacji nie będzie. ad. 5nie jest to zawsze konieczne. w przy...

bibliografia - znaleziono 2

detale tarasów i balkonów (cz.2)
zawiera opis i rysunki praktycznych rozwiązań ważnych detali występujących na tarasach: cokoły murowane, cokoły stalowe, cokoły ocieplane, balustrady i obróbki blacharskie....

detale tarasów i balkonów (cz.1)
zawiera opis i rysunki praktycznych rozwiązań ważnych detali występujących w tarasach: drenaże, dylatacje, wpusty i odpływy....

2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©