Serwis w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia.


Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Korzystając z serwisu BDB zobowiązuję się przestrzegać regulaminu
projektuj i buduj bez błędów!
   informacje branżowe

2016-04-05   PORADNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MIiB
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało poradnik na temat efektywności energetycznej budynków. Jest to zbiór informacji, przydatnych na etapie projektowania, budowy i użytkowania budynków. W opracowaniu omówiono środki p...

2015-04-30   Ustawa o OZE z poprawką prosumencką
20 lutego 2015 r. Sejm przyjął ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii, która stwarza możliwości rozwoju mikro instalacji fotowoltaicznych oraz małych przydomowych elektrowni słonecznych. Ważne jest to, że Sejm przyjął tzw. poprawkę prosume...

2014-08-22   Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków - niebawem wejdzie w życie!
25 lipca 2014 r. Sejm RP przyjął ustawę o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawa ta dokonuje wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. (EPBD) w sprawie charakterystyki energetycznej budynk...

2014-07-04   od stycznia 2014 r. nowa jakość w projektowaniu
Nowelizacja Dyrektywy EPBD 2010/31/UE z dnia 19.05.2010 r., wprowadza w całej UE - także w Polsce - wielką zmianę w tworzeniu budynków! Od stycznia 2014 r. obowiązuje pakiet dwóch rozporządzeń ministerialnych:- w sprawie zakresu projektu bu...

2014-07-04   Od 1 lipca materiały budowlane muszą posiadać oznakowanie CE
Od 1 lipca 2013 r. wszystkie materiały budowlane sprzedawane w Polsce muszą posiadać oznakowanie CE. Wpłynie to na bezpieczeństwo dostępnych materiałów i wyeliminują z rynku produkty niskiej jakości. Wzrośnie także odpowiedzialność producen...

2013-06-19   Dziwne plany wobec OZE
„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że w ostatnim projekcie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii - opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, znalazł się zapis o cenie bazowej za energię, po której producenci zielonej energii muszą ją spr...

2012-09-14   Nowy program wsparcia budownictwa energooszczędnego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje nowy program wsparcia budownictwa energooszczędnego, którego celem jest propagowanie tworzenia budynków o niskim zużyciu energii. Niestety, znowu (jak w przypadku kolektor...

2012-03-01   Rozporządzenie MI w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
Ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122). Rozporządzenie określa: ·       Sposób p...

2012-03-01   Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere
Ukazało się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Rozporządzenie określa: ·&nbs...

2010-06-22   Nowe zasady przyznawania premii kompensacyjnej na termomodernizację i remonty
07 czerwca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o wspieraniu termomodernizacji i remontów” (Dz. U. Nr 76, poz. 493) zmieniająca zasady przyznawania premii kompensacyjnej. Premia kompensacyjna wypłacana jes...

2009-05-30   Ważne informacje o Polskich Normach
    Polska Norma — jest normą o zasięgu krajowym, przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną (Polski Komitet Normalizacyjny), powszechnie dostępną, oznaczoną – na zasadzie wyłączności - symb...

2009-04-29   Nowelizacja Dyrektywy EPBD stała się faktem!
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego podjęła decyzję o skierowaniu pod głosowanie Parlamentu Europejskiego nowelizacji Dyrektywy EPBD w sprawie poprawy efektywności energetycznej budynków. Głosowanie za przy...

2009-02-20   szkolenia i egzaminy na uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalneg...

2009-02-19   przykładowe pytania egzaminacyjne dla przyszłych certyfikatorów
Ministerstwo Infrastruktury dnia 6 lutego 2009 r. przedstawiło PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE CZĘŚCI PISEMNEJ dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz częśc...

2009-02-19   terminy egzaminów na uprawnienia sporządzania świadectw energetycznych
Ukazał się Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2009 r. o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkal...

2008-11-21   metodologia certyfikacji energetycznej
  Wreszcie certyfikacja energetyczna budynków!   Informujemy, iż w związku z obowiązkową od 01.01.2009 r. certyfikacją energetyczną obiektów, ukazało się długo oczekiwane ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listo...

2008-11-21   nowa jakość projektów budowlanych!
  Nowa jakość projektów i nowa jakość wykonawstwa!   Informujemy, iż w związku z obowiązkową od 01.01.2009 r. certyfikacją energetyczną obiektów, ukazało się długo oczekiwane ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 l...

2008-11-21   koniec bylejakości w budownictwie!
  Nowa jakość projektów i nowa jakość wykonawstwa!   Informujemy, iż w związku z obowiązkową od 01.01.2009 r. certyfikacją energetyczną obiektów, ukazało się długo oczekiwane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 li...

2008-06-07   studia podyplomowe dla certyfikatorów energetycznych
      Wykaz uczelni       z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków z...

2008-06-07   do kogo po certyfikat energetyczny?
    Kto może wystawiać świadectwo energetyczne?     Świadectwo energetyczne jest dokumentem przygotowywanym przez specjalistę, niezależnego eksperta i jest ważne przez 10 lat. Świadectwa energetycznego dla konkretne...

2008-06-07   cel certyfikacji energetycznej
    Co to jest świadectwo energetyczne obiektu?     Celem wprowadzenia świadectw energetycznych jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie będzie można określić ...

2008-06-07   certyfikacja energetyczna budynków staje się faktem!
    Obowiązujące regulacje prawne dotyczące certyfikatów energetycznych:     Ustawa wprowadzająca Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1373)   ...

2008-02-15   Certyfikaty energetyczne - co to da?
  Certyfikaty energetyczne - i co dalej?     W ostatnim czasie coraz więcej osób zalewa nas pytaniami o certyfikaty energetyczne oraz skutki certyfikowania obiektów budowlanych. O to pyta mnie wiele osób na różnych forach...

2007-11-07   obowiązkowe certyfikaty eneregtyczne
  Certyfikaty energetyczne domów i mieszkań już wkrótce będą obowiązkowe!   Wdrożenie europejskiej Dyrektywy EPBD stało się faktem. Od 01 stycznia 2009 roku każdy notariusz w Polsce przed podpisaniem umowy notarialnej dot...

2007-11-07   energia coraz droższa
  Przed nami coraz cieplejsze domy i mieszkania!   Od stycznia 2008 roku niemal wszystkie materiały opałowe zostaną objęte najwyższą stawką akcyzy. Zapowiada to wzrost cen za ogrzewanie.Od 1 października 2007 r. wzrosły ceny wę...

2007-11-05   ochrona środowiska
Większa dbałość o nasze uszy!   Obowiązuje już Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. „W sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego ...

miejsce
na
reklamę
2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©