rysunki detali i technologie

© All rights reserved. Zawartość działu rysunki detali i technologie chroniona jest prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Zawartość działu jest wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowi projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - może być jednak wykorzystana przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów, a także budujących we własnym zakresie - po zatwierdzeniu rozwiązań w konkretnych przypadkach przez osoby uprawnione. Autor i serwis BDB nie ponoszą żadnej odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wdrożenia rozwiązań i porad tu zawartych, bowiem nie mają kontroli nad ich wykorzystaniem. Przy stosowaniu poszczególnych produktów stosować się do Kart Technicznych producentów.

border=0 border=0 border=0 border=0
border=0
oznaczenia: rysunki detali legendy do rysunków technologie
"krok po kroku"
instruktaże
border=0
border=0 border=0
border=0 border=0 border=0 border=0


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymaga: § 317. 2. Części ścian zewnętrznych, bezpośrednio nad otaczającym terenem, tarasami, ba...   

Dyrektywa EPBD 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16.12.2002 r. wprowadziła konieczność sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków od 1 stycznia 2009 r. Nowelizacja w postaci Dyrektywy 2010/31/UE z 19.05....   

Hydroizolacje pionowe garaży i parkingów podziemnych są zadaniami wymagającymi od projektantów i wykonawców niezwykle starannego podejścia, bowiem jakiekolwiek błędy prowadzą do niezwykle kosztownych prac naprawczych zwłaszcza przy budynkach znaczn...   
Hydroizolacje w strefie cokołów
Niezwykle ważnym działem hydroizolacji w budownictwie jest strefa cokołowa ścian zewnętrznych. Analizując spotykane błędy projektowe oraz perturbacje podczas eksploatacji budynków, stwierdzić trzeba, że strefa cokołowa jest „lekko” traktowana zarówno...   więcej»
10 
Iniekcje spajające (w przygotowaniu)
11 
Iniekcje wzmacniające (w przygotowaniu)
12 
13 
Murowanie w okresie zimy (w przygotowaniu)
14 
15 
16 
17 
Oczka i sadzawki wodne (w przygotowaniu)
18 
19 
Okna dachowe (w przygotowaniu)
20 
Podbicia fundamentów (w przygotowaniu)
21 
Posadzki przemysłowe (w przygotowaniu)
22 
23 
Przerwy robocze (w przygotowaniu)
24 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków (w przygotowaniu)
25 
Renowacja i naprawa żelbetu (w przygotowaniu)
26 
Sadzawki i oczka wodne (w przygotowaniu)
27 

Schody wejściowe do budynków są najczęściej projektowane i wykonywane z błędami. Widać to chociażby po spękanych i odspojonych płytkach czy innych elementach schodów. Uszkodzenia widoczne są w całej Polsce niezależnie od regionu, a nasilają się s...   
28 
Stolarka okienna i drzwiowa (w przygotowaniu)
29 
30 
Sucha zabudowa i ścianki działowe (w przygotowaniu)
31 
32 
Szczeliny przeciwskurczowe (w przygotowaniu)
33 
Tamowanie wycieków wody (w przygotowaniu)
34 

Tarasy są trudnym elementem budynków, bowiem najmniejsze niedociągnięcia projektowe czy wykonawcze, wcześniej czy później ujawniają się w postaci uciążliwych usterek takich jak: odpadanie czy pękanie płytek, przecieki i zacieki, przemarzanie, ...   
35 
36 
37 
38 
Zbiorniki wody technologicznej i pożarowej (w przygotowaniu)
39 
Zszywanie pęknięć betonu (w przygotowaniu)

2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©