znajdź w serwisie min. 3 znaki


aktualizacja: 2017-04-20


strona główna > o serwisie > regulamin serwisu
border=0 border=0 border=0 border=0
border=0
regulamin korzystania z serwisu BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO BDB

 

1. Definicje.
Wydawca serwisu BDB: „Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Bogdan Zembrowski, Białystok”.
Serwis BDB - platforma informacyjna o charakterze konsultingu technicznego w budownictwie stworzona przez Wydawcę. 
Użytkownik - osoba, która korzysta z zasobów serwisu BDB.

Uczestnik wykładów szkoleniowych - osoba, która zapłaciła za udział w wykładach szkoleniowych BDB i otrzymała od Wydawcy potwierdzenie dostępu do wykładów.
Wykłady szkoleniowe - wykłady opracowane i prowadzone przez Wydawcę - wykazane w zakładce "wykłady szkoleniowe" - dostępne za opłatą.


2. Kody dostępu Użytkowników.
2.1. Każdy, po zarejestrowaniu w serwisie BDB i wniesieniu opłaty za zasoby płatne otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie wpłynięcia opłaty oraz zarejestrowany kod dostępu: login i hasło, które są jedynym kluczem dostępu do wybranych płatnych zasobów serwisu BDB. Termin ważności dostępu wyświetlany jest w prawym górnym okienku schowka. 

2.2. Uczestnik wykładu po wniesieniu opłaty przelewem bankowym za wybrany wykład, otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie opłaty oraz imienne kody dostępu do wykładu. 

2.3. Wszyscy wnoszący opłaty za dostęp do płatnych zasobów serwisu BDB zobowiązani są do bezpiecznego przechowywania kodów dostępu oraz do nie udostępniania ich osobom trzecim - pod rygorem natychmiastowej blokady dostępu do serwisu BDB - bez prawa do zwrotu wniesionych dotąd opłat oraz bez prawa jakichkolwiek odszkodowań.

2.4. Dostęp do płatnych zasobów serwisu BDB nadzorowany jest przez System Kontroli Użytkowania Serwisu (SKUS) przez 24 godziny na dobę.

2.5. Faktury za wniesione opłaty są dostępne w serwisie do pobrania w twoim schowku.

 

3. Kody dostępu Producentów.

3.1. Producent po wykupieniu Abonamentu Producenta, otrzymuje automatyczne potwierdzenie wpłynięcia opłaty, fakturę wysłaną pocztą oraz login i hasło dostępu dla upoważnionej przez siebie osoby do edycji danych. Termin ważności Abonamentu Producenta jest wyświetlany w górnym pasku administracyjnym - widocznym po zalogowaniu.

3.2. Producent zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania loginu i hasła oraz do nie udostępniania tych danych osobom nieupoważnionym.

 

4. Reklamacje.

4.1. Reklamacje w zakresie wadliwego funkcjonowania serwisu BDB należy zgłaszać niezwłocznie pocztą e-mail do Wydawcy za potwierdzeniem odbioru. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko oraz opis i czas zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4.2. Reklamacje rozpatrywane są przez Wydawcę niezwłocznie (z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt).

 

5. Odpowiedzialność serwisu BDB.
5.1. Wydawca serwisu BDB zastrzega prawo do dokonywania zmian w zasobach serwisu BDB - bez uprzedzania kogokolwiek o takich czynnościach.

5.2. Zasoby serwisu BDB są opracowywane i uaktualniane z wykorzystaniem najnowszej wiedzy technicznej i technologicznej posiadanej przez Wydawcę. 

5.3. W związku z tym, że Wydawca nie ma wpływu na poszczególne wykorzystania zasobów serwisu BDB przez Użytkowników, to nie udziela przez to żadnych gwarancji, że zawartość serwisu BDB sprosta oczekiwaniom Użytkowników. 

5.4. Zawartość Serwisu BDB nie stanowi projektu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego ani rzeczoznawstwa i może być wykorzystana przez każdego wyłącznie na własną odpowiedzialność - po każdorazowym zatwierdzeniu zastosowań przez osobę uprawnioną wg Prawa Budowlanego.
5.5. Wydawca serwisu BDB nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, reklam, ogłoszeń ani dane pochodzące od producentów.

 

6. Prawa własności intelektualnej.
6.1. Wszystkie zasoby serwisu BDB, a także przyjęty w serwisie wybór i układ funkcjonalny, chronione są prawem autorskim.
6.2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania zasobów serwisu BDB wyłącznie w zakresie własnego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian merytorycznych, przesyłanie innym osobom, publikowanie lub rozpowszechnianie zasobów serwisu BDB w części lub całości w jakiejkolwiek formie - jest zabronione bez pisemnej zgody Wydawcy.
6.3. Przesyłający do serwisu BDB zapytania o porady lub zgłaszający problemy do rozwiązania, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystanie zapytań, rysunków i fotografii w serwisie BDB oraz na ich korektę redakcyjną. Wydawca nie ujawnia przy tym danych identyfikacyjnych, adresowych ani osobowych - jeśli pytający tego życzy.

 

7. Ochrona prywatności.
7.1. Wydawca w pełni respektuje prawo Użytkowników do prywatności i ochrony ich danych osobowych oraz nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych Użytkowników dla potrzeb osób trzecich. Dane określane formularzami przy rejestracji służą wyłącznie do prowadzenia wystawiania faktur oraz ew. korespondencji imiennych.
7.2.
 Serwis BDB nie stosuje żadnych cookies do zbierania danych o Użytkownikach, ani nie używa programów szpiegujących na komputerach Użytkowników.

7.3. Z chwilą zamknięcia działalności serwisu BDB, wszystkie zgromadzone dane o Użytkownikach zostaną natychmiast i nieodwracalnie usunięte.

 

8. Postanowienia końcowe.
8.1. Wydawca 
zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania.

8.2. Każdy Użytkownik serwisu BDB zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aktualizacja: 2014-10-01
border=0
border=0 border=0
border=0 border=0 border=0 border=0


2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©