porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!

błędy projektowe i wykonawcze

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 306
temat nr 104

Kołkowanie styropianu na bakier z wytycznymi


Oto przykład skutków, gdy "chytry" wykonawca dla zmniejszenia kosztów, do wykonania ocieplenia metodą BSO zatrudnia najtańszych niewykwalifikowanych pracowników.


Błędne rozmieszczenie kołków kotwiących.
Jerzy Zembrowski

Jerzy Bogdan Zembrowski
Ilość kotew jest zbyt mała i są błędnie rozmieszczone. Skrajne kołki są oddalone zbyt blisko naroża ścian wykonanych z pustaków MAX - grozi odłamami. Jest to karygodne niedbalstwo, bowiem odległość kołków od naroża ściany nie powinna być mniejsza niż 10 cm - w tym przypadku. Zasady ich poprawnego rozmieszczenia podaje książka na stronie 247.
patrz także: ocieplenia budowa domu jednorodzinnego błędy wykonawcze
diakon88

2019-01-13 21:50:57

Czyli bliżej krawedzi sciany powinny byc?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2019-01-13 21:58:49

Nie bliżej, a dalej od krawędzi ściany. Dla pustaków ceramicznych i bloczków betonu komórkowego kołek ma być w oddaleniu co najmniej 10 cm od krawędzi muru - w przeciwnym razie dojdzie do odłamu, a kołek nie przeniesie żadnych obciążeń. W przypadku silnych wiatrów w strefie naroża występują duże siły ssące, a taka termoizolacja fruwa po okolicy. 
GG

2019-01-21 18:57:05

Kilka pytań:
- kołki do ocieplania styropianem: w sprzedaży są 2 rodzaje a) z trzpieniem plastikowym b) z trzpieniem metalowym. Który stosować i jakie są uwarunkowania?
- minimalna odległość kołka od krawędzi muru: a) ceramika / beton komórkowy - min. 10cm. Czy do ceramiki zaliczamy też ceramikę poryzowaną typu Porotherm? Czy to samo dotyczy cegły pełnej? A co z bloczkami wapienno-piaskowymi typu silikat? Jakie tutaj należy przyjąć minimalne odległości?
- Jakie są minimalne głębokości zakotwień kołków w murze w zależności od materiału muru?
- Jak prawidłowo powinny być zamocowane kołki w narożu w przypadku jak na zdjęciu? Montować w każdym narożu łączących się płyt - to zrozumiałe. A jak zakotwić strefę tego narożnika? Mógłby Pan na czerwono kropkami zaznaczyć miejsca kołkowania jak również na dolnej krawędzi poziomej tego wykusza?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2019-01-22 22:07:44

Rodzaje trzpieni do zastosowania w łącznikach do ociepleń zależą od roli jaką mają spełniać te łączniki:
  • Jeśli łączniki mają przeciwdziałać tylko siłom ssania wiatru - trzpienie mogą być plastikowe.
  • Jeśli łączniki mają przeciwdziałać naprężeniom poprzecznym (ścinającym) powodowanym przez ciężar termoizolacji lub ciężar okładziny mocowanej do termoizolacji albo przez oba ciężary lub dodatkowo przez siły ssące wiatru - trzpienie powinny być metalowe (wkręcane lub wbijane).

Pisząc o ceramice, mam na myśli każdą ceramikę: pełną, otworową, klasyczną i poryzowaną. Dla materiałów silikatowych mamy tę samą zasadę co do odległości jak dla ceramiki. Zasady lokowania łączników podaję w książce na stronach 247-248. Więcej rysunków przedstawię wkrótce pod zakładką "rysunki i obliczenia".

« powrót
2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.