porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

objaśnienia ważniejszych pojęć fizyki budowli

dyfuzja pary wodnej

Dyfuzja pary wodnej, to przemieszczanie się cząstek pary wodnej (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili wyrównania się tych ciśnień.

Zjawisko dyfuzji pary wodnej istnieje dzięki temu, że droga swobodna cząstki pary wodnej zawartej w powietrzu wynosi ok. 0,7 10-5 cm i jest wyraźnie mniejsza niż średnice mikroporów materiałów budowlanych w większości wynoszących więcej niż 10-5 cm.

 

patrz także:

Rozszerzone materiały tylko dla nabywców książek z serii "Sekrety..." zaloguj się

dyfuzja pary wodnej  465 kB

2007-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.