porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

objaśnienia ważniejszych pojęć fizyki budowli

mostki cieplne

W praktyce budowlanej generalnie, mamy do czynienia z bardziej lub mniej zniekształconymi polami temperatur w przegrodach tracących ciepło w każdym bez wyjątku budynku. Wynika to z samego ukształtowania elementów budynków lub niejednorodności zastosowanych materiałów budowlanych w przegrodach. Miejsca, gdzie występują niejednorodne pola temperatur w przegrodach, nazywamy mostkami cieplnymi lub mostkami termicznymi. Przykładami mostków cieplnych są: naroża ścian zewnętrznych, połączenia ścian zewnętrznych ze ścianami działowymi i stropami, nadproża, wieńce, ościeża otworów okiennych i drzwiowych, słupy nośne w ścianach osłonowych, przejścia kominów przez dachy i stropodachy, krokwie w połaciach dachowych, kotwy przebijające warstwy termoizolacyjne, spoiny zaprawy murarskiej między elementami murów, ramy okienne w oszkleniu itp.

patrz także:

Rozszerzone materiały tylko dla nabywców książek z serii "Sekrety..." zaloguj się

Mostki cieplne - obliczanie  1134 kB

2007-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.