porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

objaśnienia ważniejszych pojęć fizyki budowli

optymalizacja rozwiązań projektowych

Z ostatniej nowelizacji Dyrektywy EPBD oraz zasad sztuki budowlanej, jednoznacznie wynika konieczność podczas projektowania architektoniczno-budowlanego sporządzania następujących analiz optymalizacyjnych:

1. Optymalizacja wartości współczynników przenikania ciepła U poszczególnych przegród tracących ciepło - celem uzyskania ekonomicznie uzasadnionych kosztów budowy i eksploatacji budynku.

2. Optymalizacja układu warstw przegród w zakresie dyfuzji pary wodnej - celem uniknięcia kondensacji w nich pary wodnej i korozji biologicznej oraz uniknięcia wzrostu strat ciepła budynku ponad projektowe z powodu zwiększonego przewodnictwa cieplnego zawilgoconych materiałów.

3. Cieplno-wilgotnościowa analiza stref mostków cieplnych - celem zminimalizowania strat ciepła oraz dla wykluczenia powierzchniowej kondensacji pary wodnej w strefach mostków.

4. Optymalizacja doboru systemów ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej oraz klimatyzacji - celem uzyskania minimalnych kosztów budowy i minimalnych kosztów eksploatacji budynku.

patrz także:

Rozszerzone materiały tylko dla nabywców książek z serii "Sekrety..." zaloguj się

Optymalizacja przegród budowlanych  504 kB

2007-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.