porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

objaśnienia ważniejszych pojęć fizyki budowli

przejmowanie ciepła

Przejmowanie ciepła zachodzi na styku powierzchni ciała z otaczającym płynem (gazem lub cieczą) - jeśli tylko między nimi występuje różnica temperatur. Ruch ciepła na styku płynu z powierzchnią ciała powstaje na skutek konwekcji naturalnej (wywołanej różnicą gęstości płynu) lub wymuszonej (wywołanej przez wiatr, wentylator, pompę) - z miejsc o temperaturze wyższej do miejsc o temperaturze niższej - zarówno od ciała do płynu, jak i odwrotnie.

Zgodnie z prawem Newton’a, przejmowana ilość ciepła przez konwekcję jest wprost proporcjonalna do czasu, różnicy temperatur płynu i ścianki oraz do powierzchni  wymiany ciepła. Na skutek wymiany ciepła między cząstkami płynu a cząstkami ciała stałego dochodzi do podgrzewania lub ochładzania się płynu. Zmniejsza on swoją gęstość (przy podgrzewaniu) i cząstki wówczas unoszą się lub zwiększa gęstość (przy ochładzaniu) i wówczas cząstki opadają.

patrz także:

Rozszerzone materiały tylko dla nabywców książek z serii "Sekrety..." zaloguj się

Przejmowanie ciepła  432 kB

2007-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.