porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

objaśnienia ważniejszych pojęć fizyki budowli

przenikanie ciepła

Ciepło przepływa zawsze od ośrodka o temperaturze wyższej do ośrodka o temperaturze niższej. Podczas ucieczki ciepła z wnętrza budynku poprzez przegrody do otoczenia, mamy do czynienia z przypadkami złożonej wymiany ciepła - nazywanej przenikaniem ciepła. Odbywa się ono kilkoma formami występującymi jednocześnie, tj. przez:

- przejmowanie ciepła od powietrza wewnętrznego do przegrody,

- przewodzenie ciepła przez warstwy przegrody,

- przejmowanie ciepła z przegrody do powietrza zewnętrznego,

- promieniowanie cieplne pomiędzy przegrodą a otoczeniem- wewnątrz i na zewnątrz. 


Dla celów projektowych, aby móc dobrać moce cieplne urządzeń grzejnych w poszczególnych pomieszczeniach budynku, jak też jego zasileniu,wprowadza się pewien uproszczony stan występowania cieplnych warunków wewnętrznych i zewnętrznych, jak też uproszczone własności fizyczne materiałów przegród. W stanie tym - nazywanym projektowym lub obliczeniowym - ustala się niezmienne (choć różne) temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego,niezmienne (choć różne) przewodnictwo cieplne materiałów, a także niezmienną(choć różną) wilgotność powietrza wewnątrz i na zewnątrz. Stan taki, nazywa się ustalonym lub stacjonarnym. Do celów inżynierskich przyjmuje się,że wielkości te są niezmienne w czasie. 

patrz także:

Rozszerzone materiały tylko dla nabywców książek z serii "Sekrety..." zaloguj się

Przenikanie ciepła  153 kB


« powrót

2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.