porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

objaśnienia ważniejszych pojęć fizyki budowli

przenikanie ciepła do gruntu

Zjawiska wymiany ciepła zachodzące w przegrodach budowlanych stykających się bezpośrednio lub pośrednio z gruntem, są niezwykle istotne, gdyż:

> podczas projektowania budynku,konieczne jest określenie poprawnej mocy cieplnej urządzeń grzejnych w pomieszczeniach, jak też mocy cieplnej dla całego budynku,

> przy sporządzaniu charakterystyki energetycznej budynku, konieczne jest określenie poprawnych rocznych strat ciepła do gruntu,

> do optymalizacji rozwiązań technicznych na etapie projektowania, termorenowacji lub modernizacji budynków,konieczna jest znajomość właściwego przepływu ciepła do gruntu,

> podczas projektowania przegród,konieczne są analizy cieplno-wilgotnościowe przegród kontaktujących się z gruntem - dla wyeliminowania kondensacji pary wodnej zarówno wewnątrz przegród,jak i na ich powierzchniach.

           

Ogólnie, można wyróżnić cztery zasadnicze typy układów przegród wymieniających ciepło z gruntem:  

  • podłoga leżąca bezpośrednio na gruncie,
  • podłoga podniesiona (podwieszona) nad gruntem,
  • ściany i podłogi podpiwniczenia,
  • podłoga parteru nad pomieszczeniem nie ogrzewanym stykającym się z gruntem.

patrz także:

Rozszerzone materiały tylko dla nabywców książek z serii "Sekrety..." zaloguj się

Przenikanie ciepła do gruntu  1189 kB


« powrót

2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.