porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

objaśnienia ważniejszych pojęć fizyki budowli

przewodzenie ciepła

Zjawisko przewodzenia ciepła zachodzi w obrębie ciała zawsze z miejsc o temperaturze wyższej do miejsc o temperaturze niższej. Zgodnie z prawem Fourier’a, przewodzona ilość ciepła jest wprost proporcjonalna do czasu, gradientu temperatury mierzonego wzdłuż kierunku przepływu ciepła i powierzchni normalnej do tego kierunku.

Przewodzenie ciepła przez materiały budowlane ma charakter złożony, gdyż czyste przewodzenie występuje tylko w szkielecie, zaś w komórkach wypełnionych gazem lub cieczą zachodzi wymiana ciepła przez konwekcję oraz przewodzenie w warstwie przyściennej, a także przez promieniowanie między ściankami komórek. Dlatego, uzyskiwane drogą badań wartości współczynników przewodzenia ciepła są wartościami zastępczymi dla danej całościowej postaci materiału i są zależne od jego temperatury i wilgotności.

patrz także:

Rozszerzone materiały tylko dla nabywców książek z serii "Sekrety..." zaloguj się

Przewodzenie ciepła  1865 kB


« powrót

2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.