porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

objaśnienia ważniejszych pojęć fizyki budowli

stan cieplny pomieszczeń zimą

Celem zapewnienia higienicznych warunków życia dla człowieka, konieczne jest ciągłe dostarczanie do pomieszczeń pewnej ilości powietrza świeżego. Może być ono dostarczone skutkiem istnienia różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz oraz skutkiem różnicy ciśnień dynamicznych wiatru przed i za budynkiem - czyli wentylacją naturalną. Powietrze można także dostarczyć działaniem wentylatorów - czyli wentylacją wymuszoną (mechaniczną) nawiewno-wywiewną, nawiewną lub wywiewną.

Każde pomieszczenie charakteryzuje się indywidualnymi własnościami cieplnymi - tak w stanie ustalonym, jak i nieustalonym. Zależą one od: aktualnych strat ciepła, zysków ciepła od ludzi, zwierząt, sprzętu i nasłonecznienia, pracy instalacji ogrzewania i wentylacji, emisji wilgoci oraz własności fizycznych materiałów przegród otaczających pomieszczenie. Straty ciepła nie są stałe, ponieważ zależą od aktualnej różnicy temperatur między wnętrzem a otoczeniem. Także od tej różnicy oraz siły i kierunku wiatru, zależą strumienie powietrza wentylacyjnego w przypadku wentylacji naturalnej.     Ogólnie, zmienne zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ogrzewania i wentylacji spowodowane zmienną temperaturą zewnętrzną, traktujemy jako wymuszenie zakłócające stan ustabilizowany, zaś efektywną temperaturę w pomieszczeniu traktujemy jako odpowiedź na takie wymuszenia. Temperatura w pomieszczeniu zmienia się w ślad za wymuszeniami w sposób nadążny, ale nie natychmiast, lecz z pewnym opóźnieniem - tym większym, im więcej ciepła zdołają wcześniej pochłonąć wszystkie otaczające przegrody i wyposażenie wnętrza.


patrz także:

Rozszerzone materiały tylko dla nabywców książek z serii "Sekrety..." zaloguj się

Stan pomieszczeń zimą  288 kB


« powrót

2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.