porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

objaśnienia ważniejszych pojęć fizyki budowli

przegrody niejednorodne

W praktyce budowlanej, tylko sporadycznie mamy do czynienia z płaskimi i jednorodnymi przegrodami, by bez przeszkód stosować proste równania wymiany ciepła w warunkach ustalonych. Najczęściej jednak mamy do czynienia z przypadkami przegród niejednorodnych - zarówno co do materiałów, jak i kształtu przegród.

W obliczeniach inżynierskich, z dostateczną dokładnością, stosować można przybliżoną metodę obliczania oporu cieplnego takich przegród - opisaną w normie PN-EN ISO6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.

patrz także:

Rozszerzone materiały tylko dla nabywców książek z serii "Sekrety..." zaloguj się

Przegrody niejednorodne  167 kB

2007-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.