porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

błędy i usterki w budownictwie

© All rights reserved. Zawartość działu chroniona jest prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. 

Wpisz nieodmienialną część szukanej frazy, np. "ław",
a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany:
ław, ławą, ławami, ławy, ława, ławie itd.
 

ilość przykładów: 2
Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 306
temat nr 113

Bubel murarza i posadzkarza


Oto przykład bezmyślności wykonawcy posadzki w domu. Wcześniej, wykonawca murów nie trzymając się projektu wymurował także ścianki pod drzwiami. Wykonawca posadzek układając jastrychy, nie zastanawiając się długo, wylał beton: od progu - do progu, zaś nierówności wyrównał szpachlując tym samym betonem na grubość kilkunastu mm. Na tak powstały posadzki wkroczył glazurnik. Nie zastanawiając się, przyklejał płytka po płytce, aż dotarł do progów. Dopiero wtedy stwierdził, iż coś nie jest jak powinno. Inwestor widząc to zwrócił się do mnie o pomoc.


Widok posadzek z zaszpachlowanymi progami.
G. Witkowski
Zbliżenie na wyszpachlowane progi.
G. Witkowski
Widok progu po skuciu murka.
G. Witkowski
Kolejny próg po usunięciu murka.
G. Witkowski
komentarze: 4
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze posadzki betonowe posadzki mieszkaniowe posadzki ogrzewane posadzki z płytkami ceramicznymi

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 306
temat nr 028

Łamanie zasad sztuki budowlanej przez wykonawcę posadzki


Roboty posadzkarskie często uważane są jako najprostsze, bo "polegająca jedynie na umiejętności nanoszenia kleju packą ząbkowaną i w miarę równego układania płytek". Z tego powodu - właśnie w tej dziedzinie - pojawia się najwięcej chętnych do pracy osób nie mających żadnego przygotowania zawodowego. Efektem są liczne i poważne usterki.


Oto przykład często popełnianego błędu przy pracach posadzkarskich. Linię dylatacji w nawierzchni płytek okładzinowych wykonawca wytyczył nie według istniejącego nacięcia w jastrychu betonowym, lecz według rozmiaru płytek. W rezultacie, dylatacja podłoża została przykryta płytkami, zaś linia dylatacji płytek uległa przesunięciu o 10 cm!


Przesunięcie linii dylatacji płytek względem dylatacji podłoża o 10 cm.
Jerzy Zembrowski
Niezgodność linii dylatacji podłoża z linią dylatacji płytek.
Jerzy Zembrowski
Przemieszczenie kolejnej linii dylatacji płytek względem dylatacji podłoża.
Jerzy Zembrowski
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: dylatacje posadzki z płytkami ceramicznymi błędy wykonawcze


2007-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.