porady i konsultacje budowlane

Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!

błędy projektowe i wykonawcze

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 306
temat nr 032

Błędnie wykonane schody wejściowe


Inwestor postanowił schody żelbetowe wyłożyć płytkami klinkierowymi. Niby nic oryginalnego, ale ... po dwóch latach pojawiły się pod spodem biegu pierwsze białe plamy i wykwity. Niby nie szpecą, bo od góry nie są widoczne, ale z boku je widać. Czy tylko w samym wyglądzie jest problem?Płyta schodów z zaciekami i wykwitami solnymi.
Jerzy Zembrowski

Jerzy Bogdan Zembrowski

Popełniono błąd przy wykonawstwie - najczęściej spotykany w zakresie schodów zewnętrznych. Schody zewnętrzne betonowe posadawia się powszechnie, niestety, bezpośrednio w gruncie. Ten sam błąd nadal popełnia znaczna większość architektów w swoich projektach oraz większość wykonawców.

Tak wykonany postument schodów zachowuje się jak chłonny sączek zanurzony w wilgotnym gruncie, a każdy grunt jest stale wilgotny. W efekcie, zachodzi kapilarne podciąganie wody i roztworów soli - najpierw z gruntu do betonu, a potem w samym betonie (patrz: Kapilarne podciąganie wody). Ta wilgoć oraz woda opadowa wnikają, ale też i odparowują na całej powierzchni biegu schodowego. Stopnie schodowe zostały obłożone płytkami klinkierowymi, więc głównym miejscem do odparowania wilgoci jest spód biegu schodów. Podczas odparowania wilgoci (patrz: Wysychanie materiałów budowlanych), roztwór soli tężeje - aż w końcu sól krystalizuje (patrz: Wykwity i zasolenia) - co widać po jasnych plamach i wykwitach. Oprócz soli wykwity tworzą też związki wapnia dające podobnie wyglądające białawe plamy.

Oprócz szpecącego widoku, są inne - poważniejsze skutki takiego stanu:

1. Zagrożenie rozsadzaniem mokrego betonu przez mróz i w efekcie pękaniem lub odspajaniem płytek (patrz: Destrukcja materiałów przez lód).

2. Łatwo wnikająca kapilarna wilgoć z gruntu wypełnia całą grubość betonu i otacza też znajdującą się w nim stal zbrojeniową. Stal, dopóki znajduje się w otoczeniu zasadowym nie ulega korozji, ale jeśli tylko jej otoczenie zmieni pH na kwaśne, natychmiast rozpoczyna się proces korozji stali (patrz: Korozja stali i betonu). Woda z gruntu niestety, ma odczyn kwaśny i po pewnym czasie na tyle zakwasi otoczenie stali, że rozpocznie się jej korozja. O istnieniu korozji stali świadczą brunatne i rdzawe plamy oraz nacieki pod spodem biegu schodowego. Od tej chwili z upływem czasu będzie już tylko gorzej, bowiem korozji stali nie da się naturalnie zatrzymać - będzie trwać aż do zawalenia się schodów. Może to nastąpić pod wpływem ciężaru własnego lub obciążenia, co może doprowadzić do tragedii.

 

patrz także: schody domy jednorodzinne hydroizolacje korozja betonu korozja stali karbonatyzacja
« powrót
2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©