porady i konsultacje budowlane

Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!

błędy projektowe i wykonawcze

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 306
temat nr 045

Sfatygowane żelbetowe trybuny kortów Legii


Obiekt sportowy użytkowany od kilkunastu lat. Na trybuny prowadzą schody żelbetowe. Konstrukcja nie została w fazie budowy, ani nigdy później, niczym zabezpieczona od warunków atmosferycznych. Dzięki temu swobodnie rozwijała się karbonatyzacja betonu wspomagana wsiąkaniem wody opadowej. W efekcie, doprowadziło to do znacznego zniszczenia otuliny stali zbrojeniowej, jak też do silnej jej korozji. Kiedy użytkownik obiektu zauważył, że odłamki betonu spadają na głowy i auta parkujące pod schodami, zamiast wykonać renowację żelbetu wraz z jego ochroną, od spodu zamocowano ... pilśnię.


Widok schodów prowadzących na trybuny.
Jerzy Zembrowski

Widok schodów prowadzących na trybuny.
Jerzy Zembrowski

Widok trybun od spodu.
Jerzy Zembrowski

Widok trybun od spodu.
Jerzy Zembrowski

Widok trybun od spodu.
Jerzy Zembrowski

Badanie stanu otuliny i stali zbrojeniowej.
Jerzy Zembrowski

Badanie stanu otuliny i stali zbrojeniowej.
Jerzy Zembrowski

Stan trybun od strony widowni.
Jerzy Zembrowski

Stan trybun od strony widowni.
Jerzy Zembrowski

Jerzy Bogdan Zembrowski

Co zniszczyło te konstrukcje żelbetowe?

Przede wszystkim, to brak powłoki zabezpieczającej przed karbonatyzacją betonu. Głęboko wnikające jony chlorkowe oraz dwutlenku węgla zmieniły pH otuliny z zasadowego na kwaśny. Wywołało to korozję stali zbrojeniowej, a powstające tlenki żelaza, pęczniejąc powodowały pękanie otuliny (patrz: Karbonatyzacja betonu). W rysy wnikać zaczęła woda a zimą lód dopełnił dzieła zniszczenia (patrz: Destrukcja materiałów przez lód). Więcej na ten temat opisałem w książce w rozdziałach 2.6.3. oraz 2.7.3.


Wykonane na konstrukcji schodów pomiary głębokości karbonatyzacj betonu wykazały jej głębokość 6 do 10 cm. Przy grubości płyty wynoszącej 12 do 18 cm, skazuje tę konstrukcję na rozbiórkę. Nie jest opłacalna renowacja żelbetu znanymi metodami z zastosowaniem mas PCC z grupy naprawy żelbetu - ręcznie, gdyż obejmie ona prawie 60% objętości konstrukcji. Jak wskazały badania odkrywkowe, stopień skorodowania stali zbrojeniowej wykazał jej ubytki 20-30% grubości, co potwierdziło tezę o nieopłacalności renowacji.


Takie są skutki niefrasobliwego podejścia projektantów tego obiektu. Okazało się, że zaprojektowana otulina ochronna grubości 4 cm jest fikcją. Najgrubsza nawet otulina, nie powstrzyma tego niszczącego zjawiska. I nie powstrzymała.


Po tych badaniach, zapadła decyzja inwestora i użytkownika obiektu o wyburzeniu trybun i zbudowaniu nowych.


Czy dzisiaj budowane nowe konstrukcje żelbetowe są właściwie zabezpieczone przed karbonatyzacją? Okaże się za kilkanaście lat.

patrz także: żelbet-naprawy konstrukcje żelbetowe ekspertyzy porady architektom porady inwestorom
« powrót
2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©