porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement.


pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
list_alt spis treści
? zadaj pytanie

znalezionych tematów: 125

 
 
13
 
12
 
11
   ...  
1
 
 
I.Bu

dział 308
temat nr 022

Zapytanie o ścianę ocieplaną na Ukrainie


W związku ze wstępnymi rozmowami telefonicznymi, proszę, jeśli to możliwe, obliczyć grubość warstwy izolacyjnej i konstrukcji ściany (potrzeba i grubość warstwy powietrza) dla dwóch rodzajów izolacji: wełna skalna i pianka PU wylewaną między ścianami. Proponuje się projekt ściany (Rysunek 1)
1 - tynk mineralny (wapno, piasek, cement);
2 - zewnętrzna warstwa ściany (cegła M75 z otworami, patrz rysunek 2);
3 - izolacja (Rockwool lub PU);
4 - wewnętrzna (nośna) ściana (cegła M75 z otworami, patrz rysunek 2);
5 - tynk mineralny (tynk) (wapno, piasek)

Pytania
1. Grubość izolacji:
A. wełna skalna;
b. pianka PU;
2. Czy konieczne jest, aby warstwa powietrza - 6 w przypadku dwóch rodzajów izolacji: Rockwool lub PU?
3. Czy możliwe jest wypełnienie PU między ceglanymi ścianami (rysunek 1), ponieważ są one budowane?
4. Jaki rodzaj połączenia między dwiema warstwami cegły - drutem nierdzewnym (kotwy) lub przewarstwieniem z cegieł (w niektórych miejscach)?
5. Który materiał izolacyjny (wełna skalna lub PU) jest lepszy pod względem ekologii?


nr 1 Przekrój analizowanej ściany zewnętrznej.
autor: P.B.
nr 2 Widok cegły do murowania.
autor: P.B.
Odpowiedź płatna 369,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe domy jednorodzinne ocieplenia mury pianka PUR

Tomasz T.

dział 308
temat nr 038

Wysychanie ściany jednowarstwowej murowanej


... Pisał Pan w publikacjach, że ściana nie ocieplona (jednowarstwowa) wysycha wolniej z wilgoci początkowej niż taka sama ale ocieplona wełną mineralną. Dlaczego tak jest? 

Odpowiedź płatna 123,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe domy ekologiczne domy energooszczędne mury ocieplenia elewacje ściany wysychanie

Tomasz T.

dział 308
temat nr 049

Samozabliźnianie się rys w zaprawie wapiennej


... Jak wyjaśnić samozabliźnianie się powstałych rys w zaprawie murarskiej użytej do wznoszenia konstrukcji murowej, w której zastosowano wapno?

Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: zaprawy wapienne zaprawy cementowe tynki wewnętrzne tynki zewnętrzne mury mury licowe

Tomasz T.

dział 308
temat nr 050

Pękający stary mur z pustaków


... Mur wykonany z pustaków betonowych o wymiarach 50,5 x 25,5 x 22,5 cm, gdzie w każdym pustaku znajdują się dwa otwory drążone pionowo o średnicy 17 cm. Fundamenty kamienne szerokości około 60 cm, głębokość posadowienia około 50 cm, brak wieńców, więźba dachowa stanowi niezależną konstrukcję tzn. rama stolcowa oraz ścianka kolankowa (drewniana) opiera się na podłodze na gruncie za pośrednictwem podwaliny. Ustrój więźby dachowej - płatwiowo-kleszczowy o stolcu leżącym podwójnym ze ścianką kolankową.

- Co mogło spowodować takie zarysowanie ściany...?

nr 1 Widok ogólny stodoły.
autor: Tomasz Turkoniak
nr 2 Pęknięcie na górze ściany.
autor: Tomasz Turkoniak
nr 3 Pęknięcie na dole ściany.
autor: Tomasz Turkoniak
nr 4 Pęknięcie w podparciu nadproża.
autor: Tomasz Turkoniak
Odpowiedź płatna 246,00 zł
patrz także: mury fundamenty konstrukcje korozja betonu degradacja

Tomasz T.

dział 308
temat nr 052

Wykonanie ścian działowych


... Czy pod murowaną ścianą działową należy na betonie podkładowym ułożyć folię budowlaną zapewniającą ścianie poślizg? W jakim celu ściana działowa powinna mieć zapewniony poślizg?


komentarze: 40
Odpowiedź płatna 369,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: domy jednorodzinne mury ściany działowe

Felix J.

dział 308
temat nr 057

Pękający mur oporowy


... Zwracam się z prośbą o poradę w sprawie muru oporowego na zboczu. Na zboczu powstałym ze składowania 40 lat temu ziemi z wykopów dużego zbiornika wodnego (spadek terenu od 4 do 30 %) wykonano żelbetowy mur oporowy długości 30 m, zagłębiony na 1,8 m i grubości u podstawy 40 cm oraz 30 cm u góry i wysokości prawie 7 m. Okazało się, że grunty nasypowe sięgają na głębokość ponad 4,5 m poniżej terenu, czyli stopę muru oporowego posadowiono w gruncie nasypowym a nie rodzimym. Różnica poziomu terenu (napór gruntu na mur) wynosi 3,5 m. W efekcie po dwóch latach mur oporowy pękł w środku długości oraz przechylił na górze o 25 mm. Jakie jest teraz wyjście z tej sytuacji?


Odpowiedź płatna 123,00 zł
patrz także: mury oporowe remonty

A. Wyszkowski

dział 308
temat nr 080

Hydroizolacja fundamentu i posadowienie


Chcę zapytać o hydroizolację ławy i fundamentu w moim domu. Dzwoniłem do działu technicznego pewnego producenta i pytałem o sposób użycia ich masy KMB. Otrzymałem odpowiedź, że ławę i na ściany fundamentowe izolujemy tak samo, czyli nanosimy jedną warstwę i to koniec, co daje wydatek ok. 1,5 kg preparatu na m2. Powiedziano mi, że na ławę nie trzeba kłaść zbrojenia z siatki. Powiedziano mi również, że na styku ława – fundament należy wykonać wyoblenie ok. 5 cm z tego preparatu z dodatkiem 20 % piasku. Czy można tak zrobić?


KB powiedział, że na szczycie ścian fundamentowych trzeba dołożyć zbrojenie wykonane z 2 prętów (nawet ze sobą nie powiązanych, chodzi o równoległe wiązanie) przez cały fundament. Ma uchronić fundament przed pęknięciem. Czy ma to sens?

 

Mój KB powiedział, że dla mojej miejscowości strefa przemarzania gruntu wynosi 1,2 m. To znaczy, że na tej głębokości ma być dół ławy fundamentowej, czy jej góra? I ogólnie, na czym można zaoszczędzić w kosztach jeśli idzie o hydroizolację i ocieplenie fundamentu?


Odpowiedź płatna 123,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: domy energooszczędne domy jednorodzinne fundamenty hydroizolacje ocieplenia

T.T.

dział 308
temat nr 081

Podciąganie wilgoci w murach i kamieniu polnym


1. Dlaczego w materiale wilgotnym, w którym wystąpiła różnica temperatur, nastąpi przepływ wilgoci z obszarów o wyższej temperaturze do obszarów o temperaturze niższej?

 

2. Czy kamienie polne charakteryzują się duża porowatością, jaki jest udział mikrokapilar i makrokapilar w strukturze kamienia polnego? Czy jest sens wykonywać wtórne izolacje pionowe i poziome?

3. Dlaczego w murach o większej grubości wysokość podciągania kapilarnego jest większa niż w murze o mniejszej grubości?

4. Dlaczego w skutek podciągania kapilarnego wysokość zawilgocenia ścian wewnętrznych jest wyższa niż ścian zewnętrznych?

komentarze: 2
Odpowiedź płatna 123,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: mury ogrodzenia betonowe ogrodzenia murowane zawilgocenia zasolenia ruch ciepła i wilgoci wykwity wysychanie

T.T.

dział 308
temat nr 082

Bezwładność cieplna, zasolenia murów


1. Co to oznacza, że ściana charakteryzuje się dużą bezwładnością termiczną?

2. Jak wyjaśnić pojawiające i znikające wilgotne plamy na murach budynku w zależności od warunków atmosferycznych?

3. W jaki sposób skład chemiczny soli występujący w murach (np. wskutek podciągania kapilarnego) wskazuje na źródło zawilgocenia?

4. Jak wytłumaczyć krystalizację soli w murze?

Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: mury zawilgocenia zasolenia renowacje ruch wilgoci tynki wykwity

T.T.

dział 308
temat nr 083

Mokre mury ceramiczne i z kamienia, blokada iniekcyjna


1. Jak określić stopień przesiąknięcia wilgocią? Jak stworzyć pionowe i poziome mapy zawilgoceń? W jaki sposób wpływa to na decyzję wykonania przepony poziomej?
2. Jakie są przedziały zawilgoceń murów wykonanych z kamieni polnych i piaskowca?
3. Czego należy się spodziewać, jeżeli fragment muru wykonanego z piaskowca lub kamienia polnego przemurujemy np. cegłą ceramiczną pełną?
4. W jaki sposób poziom zawilgocenia muru decyduje o wyborze preparatu iniekcyjnego?
5. Dlaczego iniekcje (izolacja pozioma) należy wykonać w strefie muru powyżej działania wody ciśnieniowej?
6. W jaki sposób struktura materiału (porowatość, mikropory) wpływają na możliwość zastosowania iniekcji poziomej?


Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: hydroizolacje fundamenty iniekcje przeciw wilgoci mury zawilgocenia renowacje ruch wilgoci


 
 
13
 
12
 
11
   ...  
1
 
 
© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement.
baner_DMD_2021.webp
baner_TERRAIN_2021.webp
baner_vents_2021.webp
baner_BORNIT_2021.webp
baner_Steinbacher_2021.webp
baner_STO_2021.webp
baner_ceresit_2021.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home Gen. Wł. Andersa 5,
15-124 Białystok
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
2007-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.