porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
jesteś:
architektem, projektantem,
kierownikiem, wykonawcą,
inwestorem
?
jeśli tak, to serwis dla Ciebie
!

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów i budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement, KT = karta techniczna produktu, DWU = deklaracja własności użytkowych.


pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
list_alt spis treści
? zadaj pytanie

znalezionych tematów: 26


 
 
3
 
2
 
1
 
 
 
Tomasz T.temat nr 308-043
visibility czytano 196 razy

Test głębokości karbonatyzacji betonu


... Czy mógłby Pan przybliżyć na czym polega test fenoloftaleiną badania betonu, jak rozpoznać czy wynik jest pozytywny czy negatywny?


Odpowiedź płatna 61,50 zł
patrz także: naprawa żelbetu

Damian W.temat nr 308-104
visibility czytano 34 razy

Naprawa błędów w nowym balkonie


Firma nasza wykonywała 43 balkony w domu wielorodzinnym. Zastosowaliśmy się do rozwiązań projektowych ale nie było tam rysunków detali więc nasz podwykonawca sam wymyślił uszczelnienie na balkonach. W listopadzie oddaliśmy budynek do użytkowania i już mamy problemy z balkonami.
We wszystkich mieszkaniach wokół drzwi balkonowych pojawiły się wykwity i mokre plamy zawilgocenia - co pokazujemy na fotografii 1. Na fotografii 2 jest szczelina jaka się pojawiła na cokoliku balkonu. Na fotografii 3 widać co zastaliśmy po odkuciu kontrolnym. Występuje zgnilizna i jest mokro na ścianie pod styropianem na cokoliku.

Architekt twierdzi, że w tej sprawie odsyłał wykonawcę do producenta po detale tego rozwiązania. Podwykonawca to potwierdza, że takie dostał wytyczne od producenta XX.

Co mamy teraz zrobić, bo reklamacje już napływają jedna po drugiej? Chodzi nam o możliwie tanie rozwiązanie, ale skuteczne. Kupiliśmy Pana wspaniałą książkę, ale sami nie chcemy eksperymentować.


Odpowiedź płatna 615,00 zł
patrz także: balkony budownictwo mieszkaniowe domy jednorodzinne remonty naprawy błędy projektowe błędy wykonawcze

Paweł Sz.temat nr 308-157
visibility czytano 347 razy

Naprawa wadliwych balkonów w ramach gwarancji


Jako wykonawca mam problem z balkonami (razem 50 sztuk). Załączam kilka fotografii. Głównym problemem jest masowe przesiąkanie wody z balkonów do ścian mieszkań. Musimy usunąć usterki do końca maja. Obowiązuje nas 4-letni okres gwarancyjny. Proszę o podanie sposobu rozwiązania problemu przeciekających balkonów. Sprawa pilna.


Odpowiedź płatna 615,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: balkony renowacje naprawy porady inwestorom porady wykonawcom porady inżynierom

W.W.temat nr 308-171
visibility czytano 95 razy

Jakie żywice do spajania pęknięć żelbetu?


Nadzoruję renowację starej wieży ciśnień. W żelbetowej konstrukcji zbiornika wody pitnej (B-20) zostały stwierdzone rysy i pęknięcia dwóch odmian: rysy o rozwarciu 0,1 - 0,3 mm oraz pęknięcia o rozwarciu 0,5 - 3,0 mm. Proszę o podanie wymagań dla żywicy do spajania rys i pęknięć metodą iniekcji ciśnieniowej, bo odnoszę wrażenie że wykonawca lekceważy ten temat.

Odpowiedź płatna 123,00 zł
patrz także: renowacje zbiorniki wody pitnej iniekcje przy spajaniu żelbet - naprawy naprawa żelbetu porady wykonawcom porady inżynierom

T.T.temat nr 308-225
visibility czytano 50 razy

Naprawa stropodachu niewentylowanego nad silosami zboża


Na załączonych zdjęciach widoczny jest stropodach pełny, którego elementami składowymi są: płyty panwiowe oparte na ryglach betonowych, styropian gr. 5 cm, płyty pilśniowe gr. 1 cm, trzy warstwy papy na lepiku. Ponadto górna powierzchnia gzymsu szerokości 40 cm, jest położona wyżej w stosunku do górnej powierzchni płyt panwiowych o około 6 cm. Płyty pilśniowe mocno przywierają do styropianu (rozbiórka płyt pilśniowych prowadzi do naruszenia górnej struktury styropianu). Budynek jest nieogrzewany, przeznaczony na magazynowanie zboża. Dach przecieka. Jaki zakres robót budowlanych należy przewidzieć przy remoncie tego stropodachu?

Odpowiedź płatna 615,00 zł
patrz także: stropodachy remonty renowacje budownictwo przemysłowe porady architektom

D. Tymtemat nr 308-252
visibility czytano 450 razy

Pęknięta żelbetowa niecka basenu kąpielowego


Firma nasza wykonuje pełnowymiarowy basen pływacki żelbetowy, który będzie wykładany płytkami basenowymi ceramicznymi. Niecka basenowa basenu głównego z betonu klasy C20/25 została wylana 2 miesiące temu. Grubość ścianek 25 cm. Obecnie zauważyliśmy kilka pęknięć na ścianach bocznych dłuższych niecki, które występują w środku długości ale po obu stronach (naprzeciw siebie).

Pęknięcia mają rozwartość ok. 0,5 mm i są długości ponad 1,2 - 1,5 m każde. Inspektor nadzoru twierdzi że tym nie należy się przejmować i można bez obaw wykonywać hydroizolację mineralną pod płytki i je przyklejać. Natomiast architekt który też zakupił Pana książkę odesłał mnie do Pana.  Za budowę ja odpowiadam jako kierownik budowy i chciałbym wiedzieć jak z tym poradzić?

Odpowiedź płatna 123,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: baseny kąpielowe naprawa żelbetu iniekcje spajające porady wykonawcom porady inżynierom

klewtemat nr 308-253
visibility czytano 318 razy

Cienkowarstwowa niwelacja stropu betonowego


Mam wykonany strop żelbetowy, którego wysokość waha się +- 0,5 cm na całej powierzchni. Pod jednym dużym oknem (witryna) o szerokości prawie 2 m jest 1 cm różnicy między jedną krawędzią a drugą. Okna będą montowane na specjalnych podwalinach. Ekipa od okien zaleciła, aby strop w miejscu oparcia podwaliny wyrównać.W sumie trzeba więc podnieść z jednej strony o 1 cm a z drugiej o 2 cm. Jakim produktem najlepiej wyrównać posadzkę? Czy zwykły beton nie będzie się kruszył, jeśli będzie miał z jednej strony grubość tylko 1 cm?
Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: betony specjalne naprawa żelbetu porady inwestorom porady wykonawcom

PiotrekZettemat nr 308-273
visibility czytano 208 razy

Rozterki o balkonach, attykach i naprawach podłoża


Panie Jerzy, stopniowo staram się chłonąc wiedzę zawartą w Pana książce. Stopniowo pojawiają się też różne pytania i wątpliwości, dlatego zwracam się z prośbą o wytłumaczenie.
1. Rys.FU-078, str. 207. Na rysunku kotwa rozporowa nr 45 przebija hydroizolację ściany fundamentowej.Jak rozwiązujemy taką sytuację? Taką i ogólnie kiedy montaż jakiegoś elementu powoduje przebicie termoizolacji? Jak to zabezpieczyć?
2. Rys.FU-078, str. 207. Na rysunku, pomiędzy nadprożem i wieńcem jest oznaczona numerem 30 papa. W jakim celu ona się tam znajduje? I jak rozwiązać ten problem w murze, gdy występują żelbetowe trzpienie?
3. W opisie technologii ocieplenia ścian na str. 246 pisze Pan o proszkowej masie cementowo-polimerowej szybkoschnącej do wyrównania ścian pod ocieplenie. Czy ww. masa to np. MULTI-MORTEL w sklepie na stronie? Czy można opisaną masę stosować do wyrównania każdego podłoża? Czy można nią także wyrównać podłoże pod tynki wewnętrzne? Czy jest to uzasadnione, czy lepiej drobne różnice wyrównać grubością tynku? Czy można nią także zabezpieczyć zbrojenie gdyby w elemencie żelbetowym pojawiły się “raki”?
4. Jak należy rozwiązać obróbkę termiczną i hydroizolacyjną attyki na stropodachu? W książce znalazłem rys. DZ-0339, str. 238. Jest to co prawda attyka dachu zielonego, ale wydaje mi się,że metodyka działania jest podobna? Jeśli chodzi o ten rysunek mam następujące pytania. Czy nie powstanie mostek termiczny jeśli od góry wieniec nie przykryjemy styropianem, tylko pianą i obróbką blacharską? Czy odprowadzając wodę z obróbki na attyce na zewnątrz budynku nie spowodujemy zacieków na elewacji? Czy obróbka attyki na rysunku jest poprawna? Czym zabezpieczyć miejsce przebicia hydroizolacji?
5. Kolejne pytanie dotyczy hydroizolacji balkonu. W książce znalazłem rozwiązanie na rys. 1.9.-46. Chciałbym zapytać o hydroizolacje w przypadku braku muru licowego. Czy hydroizolacje można zrobić na styropianie + klej + siatka? Jak zaizolować poprawnie balkon jeżeli oddajemy go kończąc na wylewce? Czy izolacja jak na rysunku jest poprawna? Jak powinna wyglądać obróbka blacharska w zaznaczonym na rysunku miejscu?
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: attyki balkony naprawa żelbetu naprawy hydroizolacje doświetlacze porady inwestorom porady wykonawcom

G.W.temat nr 308-282
visibility czytano 120 razy

Cienka nadlewka na betonie, mocowanie okładziny z drewna na schodach


1) Mam pewien problem ze schodami. Gdy były wylewane nie wiedzieliśmy, że na stropie będą posadowione HEBy wysokości 18 cm. Teraz, by nie burzyć układu ładnych schodów, chcę rozliczyć owe 18 cm na wszystkie stopnie i podwyższyć je. Z wyliczeń wynika, że na pierwszy stopień przypada 8 mm, drugi o 16 mm, trzeci o 24 mm itd. Wykonawca chce zrobić dolewki ze zwykłego betonu. Czy to właściwie?

2) Stopnie schodów będą obłożone drewnem dębowym. Jak to właściwie zamocować? Jedni specjaliści mocują na wkręty, inni na piankę mało rozprężną, jeszcze inni na jakiś klej. Jednym słowem co majster to inaczej. Jak to powinno być?
3) Antresola wokół schodów zgodnie z projektem ma mieć barierkę wykonaną z drewna. Z jednej strony będzie mocowana do ściany ale z drugiej strony barierka kończy się słupkiem mocowanym tylko w podłodze tuż przy wejściu na schody. Co do mocowania tego słupka mam spór z wykonawcą. On chce na kołkowkręty do podłogi, ale ja wiem że takie zwykle się kołyszą. Przed wylaniem podłogi na górze został ułożony styropian w wysokości HEBa w odległości ok. 25 cm od antresoli. Po całym jej zarysie jest zbrojenie 18x18 cm z drutu żebrowanego 12mm, ze strzemionami tak jak się to robi przy układaniu wieńca. Całość została zalana betonem przy wylewaniu podłogi. Tak więc myślę, że jest do czego przymocować moją barierkę.


Odpowiedź płatna 123,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: domy jednorodzinne schody naprawa żelbetu porady inwestorom porady wykonawcom

Marta B.temat nr 308-364
visibility czytano 163 razy

Poprawna technologia niwelacji betonu


Nierówności stropów betonowych o których rozmawialiśmy, zostały przez wykonawcę poszpachlowane - tak jak Pan doradzał masą typu PCC. Sądziłam, że wszystko zrobili poprawnie ale spadł deszcz i pokazał efekty. Przesyłam zdjęcia z już wyrównanej płyty stropodachu. Po deszczu niestety jeszcze stoją kałuże w kilku miejscach. Wykonawca mówi że jeszcze tak dokładnie w życiu nie robił. Na dachu piętra widoczny jest skuty garb - jak Pan kazał i będą te miejsca jeszcze szpachlowane i niwelowane. Czy uzyskanie spadku i płaszczyzny z dokładnością 2 mm na 2 m, to nierealne w krajowych warunkach?

Odpowiedź płatna 123,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: naprawa żelbetu stropodachy stropy naprawa żelbetu błędy wykonawcze porady inwestorom porady wykonawcom


 
 
3
 
2
 
1
 
 
 
© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów i budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement, KT = karta techniczna produktu, DWU = deklaracja własności użytkowych.
7e3a524abdf978f80cea6f69e25dad0a.webp
7343fddd4bf6f1c8885c4d553d6ee292.webp
c70634f680f2a81ce453d961feaaba39.webp
1864b0865e509fa829cdb3e1ea6c7385.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
facebook
grupa 15 tysięcy
porad budowlanych
2007-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.