porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
jesteś:
architektem, projektantem,
kierownikiem, wykonawcą,
inwestorem
?
jeśli tak, to serwis dla Ciebie
!

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów i budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement, KT = karta techniczna produktu, DWU = deklaracja własności użytkowych.


pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
list_alt spis treści
? zadaj pytanie

znalezionych tematów: 14


 
 
2
 
1
 
 
 
Franciszek H.temat nr 308-006
visibility czytano 1627 razy

Renowacja zabytkowego ogrodzenia pałacu


... Prowadzę roboty ogólnobudowlane. Interesuję się pewnym zabytkowym ogrodzeniem pałacu w Łodzi. Ogrodzenie to wykonane jest z cegły pełnej i niszczy się coraz bardziej z upływem lat. Odpada tynk i farba. Na czapkach muru i słupków wykonanych z piaskowca porastają mchy i glony. W różnych miejscach mur pęka. Jeżeli otrzymam poradę, to złożę ofertę inwestorowi na renowację tego muru.

- Jaka jest przyczyna takiego stanu ogrodzenia i jak ją powstrzymać?


Odpowiedź płatna 738,00 zł
patrz także: obiekty zabytkowe renowacje ruch wilgoci zawilgocenia zasolenia ogrodzenia murowane

Tomasz T.temat nr 308-036
visibility czytano 5146 razy

Pęknięcia drewnianych elementów więźby dachowej


... Co powoduje, że elementy więźby dachowej mają pęknięcia równoległe do włókien na całej swej długości - jak widać na załączonej fotografii?


Odpowiedź płatna 123,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: obiekty zabytkowe dachy renowacje

Tomasz T.temat nr 308-041
visibility czytano 1 razy

Ocieplenie ścian od środka piętra zabytkowego domu


... Jestem architektem i mam do rozwiązania ocieplenie zabytkowego domu. Dom mieszkalny jednorodzinny pod Wrocławiem (zasiedlenie ok. 1910 r.); poddasze użytkowe, pokoje dzienne, sypialnie, ściany szczytowe z cegły ceramicznej pełnej grub. 25 cm, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grub. ok. 2 cm; połać dachowa ocieplona wełną mineralną grub. 30 cm. Obecnie nie ma już stropu nad najwyższą kondygnacją - oznacza to, że z dwóch kondygnacji (piętra i poddasza) powstała jedna kondygnacja.
Rzut poziomy piętra jest to rzut poziomy parteru, gdzie ściany mają grubość 38 cm + tynki. W poziomie rozebranego stropu dochodzi do przewężenia ściany, tj. grub. 25 cm + tynki. Oznacza to, że w obrębie kondygnacji piętra występuje  przewężenie ściany szczytowej. Żaden z przewodów kominowych nie jest wolny, ani otwarty na górnej kondygnacji. W dachu zamontowane są dwa okna połaciowe.

- Jak należy wykonać docieplenie ścian szczytowych od wewnątrz (ze względu na walory architektoniczne elewacji budynku) i jakie zastosować materiały?


Odpowiedź płatna 615,00 zł
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe docieplenie domy energooszczędne izolacje cieplne obiekty zabytkowe poddasza użytkowe docieplenie remonty renowacje

T.T.temat nr 308-153
visibility czytano 313 razy

Wodochłonność materiałów elewacyjnych


1. Jaki współczynnik wodochłonności posiada tynk mineralny pomalowany 2x farbą silikatową, czy takie rozwiązanie można stosować w strefie cokołowej?

2. Jaki współczynnik wodochłonności posiada tynk mineralny pomalowany 2x farbą silikonową, czy takie rozwiązanie można stosować w strefie cokołowej?

3. Zewnętrzny tynk cementowo-wapienny pomalowano farbą o współczynniku wodochłonności w = 2,0 kg/m^2/h^0,5 i równoważnym współczynnikiem dyfuzji Sd = 0,05 m. Co się stanie z elewacją budynku po 24h opadach deszczu? Czy takie rozwiązanie jest poprawne?

4. Zewnętrzny tynk cementowo-wapienny pomalowano farbą o współczynniku wodochłonności w = 2,0 kg/m^2/h^0,5 i równoważnym współczynnikiem dyfuzji Sd = 2,0 m. Co się stanie z elewacją budynku po 24h opadach deszczu? Czy takie rozwiązanie jest poprawne?

5. Zewnętrzny tynk cementowo-wapienny pomalowano farbą o współczynniku wodochłonności w = 0,1 kg/m^2/h^0,5 i równoważnym współczynnikiem dyfuzji Sd = 2,0 m. Co się stanie z elewacją budynku po 24h opadach deszczu? Czy takie rozwiązanie jest poprawne??

6. Jak wpływa wysoka wartość współczynnika wodochłonności zewnętrznych wypraw tynkarskich lub powłok malarskich (gdy w>2,0) na eksploatację ściany budynku?

7. Jak wpływa niska wartość współczynnika wodochłonności zewnętrznych wypraw tynkarskich lub powłok malarskich (w>0,1) na eksploatację ściany (budynku)?

Odpowiedź płatna 123,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe cokoły docieplenie domy energooszczędne elewacje farby ocieplenia wodochłonność fizyka budowli porady architektom porady inżynierom

T.T.temat nr 308-203
visibility czytano 56 razy

Adaptacja starego budynku gospodarczego na dom


Budynek gospodarczy (z roku 1790) użytkowany był kiedyś jako obora, ale od 30 lat brak było inwentarza.
1. Jak należny przygotować powierzchnie ścian pod tynki renowacyjne?
2. W jaki sposób należy ochronić się przez azotanami (tynki ofiarne)?
3. No co zwrócić uwagę przy adaptacji na pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi (ze względu na inwentarz)?
4. Czy czarne naloty na zdjęciach to kurz i brud odkładający się latami na zawilgoconym murze?
Wykluczone jest wykonanie izolacji poziomej. Widoczne partie z kamienia mają być zachowane i widoczne.


Odpowiedź płatna 615,00 zł
patrz także: obiekty zabytkowe renowacje kamień naturalny posadowienia fizyka budowli fundamenty podbicia fundamentów podłogi porady inwestorom porady architektom porady wykonawcom

Rafał Pałkowskitemat nr 308-204
visibility czytano 66 razy

Wzmacnianie starych belek drewnianych


Jakimi materiałami można uzupełnić ubytki w elementach drewnianych np. belki stropowe?

Odpowiedź płatna 123,00 zł
patrz także: naprawy obiekty zabytkowe renowacje drewniane wzmacnianie konstrukcji

T.T.temat nr 308-214
visibility czytano 49 razy

Profile ozdobne wokół okien


1. Przy wykonywaniu tynków renowacyjnych, na jakim etapie należy przyklejać ozdobne profile okienne?
2. Czy opaski okienne wzdłuż nadproża (profile ozdobne) należy zabezpieczać pasem blachy stalowej?
3. Z jakich materiałów należy stosować w/w profile - silikaty czy polistyren?
4. Jak powyższe materiały należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych? Jak wykończyć ich wierzchnią warstwę?
5. W jaki sposób wykonać połączenie tynków zewnętrznych z profilami?
Pytania dotyczą przyklejania elementów ozdobnych na ścianach zewnętrznych jednowarstwowych.

Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: elewacje renowacje tynki zewnętrzne obiekty zabytkowe obiekty sakralne porady architektom porady inwestorom porady wykonawcom

T.T.temat nr 308-215
visibility czytano 84 razy

Kiedy stosować zbiorniczki zlewowe do rynien?


Kiedy zachodzą przesłanki do połączenia rynny dachowej z rurą spustową za pomocą zbiorniczków zlewowych?

Odpowiedź płatna 123,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: rynny i rury spustowe budowa domu jednorodzinnego fizyka budowli obiekty zabytkowe porady architektom porady inwestorom porady inżynierom porady wykonawcom

Bogumiła B.temat nr 308-249
visibility czytano 288 razy

Renowacja tynku cokołowego w starej kamienicy


1. W jaki sposób wykończyć naroże wewnętrzne cokołu wypuszczonego, ograniczone przez poziomą płaszczyznę ściany piwnicznej i pionową płaszczyznę ściany parteru kamienicy, które zostaną pokryte tynkiem renowacyjnym?
2. Czy można zastosować zaprawę do wykonywania faset?
3. Czy w takim miejscu może dojść do pęknięcia warstwy tynku?
4. Czy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi przejście tynku renowacyjnego ze ściany parteru na ścianę piwnicy?

5. Czy można obejść się bez wykonywania obróbki blacharskiej?


Odpowiedź płatna 369,00 zł
patrz także: tynki zewnętrzne renowacje cokoły obiekty zabytkowe porady wykonawcom porady architektom


 
 
2
 
1
 
 
 
© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów i budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement, KT = karta techniczna produktu, DWU = deklaracja własności użytkowych.
7e3a524abdf978f80cea6f69e25dad0a.webp
c70634f680f2a81ce453d961feaaba39.webp
1864b0865e509fa829cdb3e1ea6c7385.webp
7343fddd4bf6f1c8885c4d553d6ee292.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
facebook
grupa 15 tysięcy
porad budowlanych
2007-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.