porady i konsultacje budowlane

Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!

o co pytali inni?       porady budowlane

© All rights reserved. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania treści odpowiedzi w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Odpowiedzi są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione). Odpowiadający i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie rozwiązań, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami.

Wpisz nieodmienialną część szukanej frazy, np. "ław",
a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany:
ław, ławą, ławami, ławy, ława, ławie itd.
  

znalezionych tematów: 112
 
 
12
 
11
 
10
   ...  
1
 
 
pawel88shock

dział 308
temat nr 709

Wymagające posadowienie domu w trudnym gruncie


Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu hydroizolacji.
Posadowienie budynku zaprojektowano na głębokości 2.00 ppt – jest to spód ławy, chudziak na 2,10 ppt. Głębokie posadowienie wynika z faktu znajdowania się nasypu niekontrolowanego na działce do głębokości 1,00 ppt.
1. Grunty nośne, na których ma być posadowiony budynek to pyły beżowe o stopniu plastyczności il=0,20. Mając na uwadze, że pyły nie lubią drgań ani wody opadowej, w celu uniknięcia „kłopotów” jakie mogą powstać podczas zagęszczanie albo przez niekorzystne warunki atmosferyczne, chcemy wewnątrz obrysu budynku po całości wylać 5 cm chudego betonu, czy uważa Pan, że jest to sensowny zabieg? Jeżeli wylejemy taki beton czy dodatkowo powinniśmy na nim lać chudziaka 10 cm pod stopy i ławy, czy chudziak pod stopy i ławy powinien być zrobiony najpierw, a dopiero później resztę gruntu zalać 5 cm betonu?
2. Wody gruntowe o zwierciadle napiętym zostały nawiercone na głębokości 4.00 - 3,80 ppt. Zwierciadło stabilizuje się na ok 2,60 - 2,40 ppt. Badania robione były w marcu po roztopach. Czy mając na uwadze występowanie wód na głębokości jak wyżej, można bezpiecznie robić piwnicę nie schodząc poniżej 2,10 ppt?
3. Mając na uwadze, że ponad 1.0 metr głębokości gruntu to nasyp czy powinniśmy wybrać cały nasyp i dopiero gdy dojdziemy do pyłu – gruntu nośnego zalać go 5 cm betonem, czy powinniśmy wymienić grunt aż do spodu ławy.
4. Czy istnieje jakiś kompromis zmieszania gruntu do wypełnienia pod podłogę? W naszym przypadku będzie to dość spora ilość, a chcąc wszystko zagęścić pospółką będzie to trochę kosztowało. Jednak jeżeli nie ma tańszej alternatywy oczywiście zrobimy tak jak być musi.
5. Konstrukcję budynku w głównej mierze stanowią słupy żelbetowe, zatem czy hydroizolacja może być rozwiązana w ten sposób, że na betonie podkładowym pod stopy i ławy dajemy papę podkładową termozgrzewalną, zgrzaną na zakładach. Czy lepiej jest użyć masy KMB a na to membranę HDPE, HDPCV?
Budynek będzie częściowo podpiwniczony, tak jak na załączonym obrazku. Jak rozwiązać ciągłość hydroizolacji ściany fundamentowej i słupów/rdzeni żelbetowych w tej ścianie (szerokość ściany to 24,0 cm a słupów 30,0 cm? )
5. Aby zachować ciągłość hydroizolacji na trzpieniach/słupach, używamy hydroizolacji polimerowo-cementowej sztywnej np. Dichtungsschlämme DS., w miejscu występowania słupów/trzpieni wykonujemy szczotką sizalową zwykłą przy użyciu 2kg/m2 zachodząc 2-3 cm na każdy pręt rdzenia/słupa. Czy trzeba chronić folią kubełkową hydroizolację słupa tj. jest to w książce na stronie 166?

Sledząc forum bdb, sporządziłem następujący harmonogram prac pod swój projekt. Czy mógłby go Pan zweryfikować?

1. Wylewamy beton podkładowy C16/20 – wysokość 10 cm w szalunku – po 2-3h przykrywamy go folią PE 0,2 mm – czekamy ok 3-5dni
Po 3-5 dniach usuwamy folię, czekamy 1 dobę na przeschnięcie betonu
2. Gruntujemy chudziak pod papę podkładową lub pod masę KMB(czy nie lepiej pod papę ze względu na szybszą możliwość przystąpienia do dalszych prac?), np. gruntem BORNIT Grundbit, na to kładziemy folię HDPE lub HDPCV gładką – czekamy do następnego dnia
3. Kładziemy papę termozgrzewalną podkładową 4mm(może jeden pas 33cm dla muru 24cm, tak że po każdej stronie zostanie 4,5cm) zgrzewamy na zakładach, układamy szalunki, kładziemy zbrojenie, wylewamy ławy, po 2-3 godzinach nakrywamy szczelnie folią 0,2 mm od góry – czekamy ok 14 dni.
Już po 2 dniach zdejmujemy ostrożnie szalunki bez uderzania a wyłącznie za pomocą łapki i obcęgów. Szlifujemy wszystkie krawędzie pod kątem 45 stopni. Wykonujemy fasetę na gorąco i przystępujemy do gruntowania bocznych ścianek ławy, a po kilku godzinach nanosimy tam pierwszą warstwę hydroizolacji KMB 1,5kg/m2, po 3-4h nanosimy drugą warstwę taką samą.
Alternatywnie możemy wykonać fasetę gruntując wcześniej ławę i wykonując fasetę z masy KMB zmieszaną z piaskiem kwarcowym w stosunku objętościowym 3:1.
Nakrywamy ławy folią i czekamy do 14 dni.
4. Przed przystępujemy do murowania ścian fundamentowych z bloczka pod ściany fundamentowe kładziemy folię membranę HDPE lub HDPCV gładką, murujemy ściany. Po zakończeniu murowania ścian fundamentowych wylewamy wieniec- po 2-3h przykrywamy go szczelnie folią PE od góry i zostawiamy na 14dni. W międzyczasie sprawdzamy czy wszystkie spoiny są wypełnione zaprawą, jeżeli nie są lub są wżery w bloczkach, miejsca te należy wypełnić szybkowiążącą masą BORNIT Sperrmórtel. Po wykonaniu tej czynności musimy odczekać 24h żeby przejść do gruntowania pod hydroizolację. Po zagruntowaniu wykonujemy fesety z masy KMB zmieszanej z piaskiem kwarcowym o granulacji max. 1mm. w stosunku objętościowym 3:1.
Następnie wykonujemy pierwszą warstwę hydroizolacji KMB packą stalową nierdzewną. Kolejną warstwę hydroizolacji nanosimy nie wcześniej niż po 12h ale nie później niż po 24h.
Hydroizolację na wieńcu– pod ściany parteru a wcześniej na stopach pod słupami należy wykonać z hydroizolacji polimerowo-cementowej sztywnej np. Dichtungsschlämme DS., w miejscu występowania słupów/trzpieni wykonujemy szczotką sizalową zwykłą przy użyciu 2kg/m2 zachodząc 2-3 cm na każdy pręt rdzenia/słupa. Po 24h można murować ściany parteru.
5. Zagęszczamy dopiero 3-4 tygodnie po wymurowaniu ścian fundamentowych oraz wylaniu wieńca nad tą ścianą. Zagęszczanie powinno odbywać się zagęszczarką mechaniczną 500kG jednocześnie na zewnątrz i wewnątrz, każda warstwa powinna przejść 7—8 obejść zagęszczarki. Na pospółce, ułożyć warstwę kruszywa płukanego granulacji 8-16mm a pod nią położyć geowłókninę poliestrową gramatury 110-190g/m2. Warstwy 8/16 nie zagęszczać jedynie lekko uklepać.
Alternatywnie zamiast warstwy 8/16 można zastosować folię kubełkową, kubełkami do góry, sklejoną na złączach taśmą butylową.
Rury odpływów kanalizacyjnych powinny być wykonane zawsze po zasypaniu i zagęszczeniu, następnie w już zagęszczonym gruncie-pospółce kopie się wykopy i układa rury kanalizacyjne z odpowiednim spadkiem. Potem się wykopy zasypuje: najpierw warstwą 25-30 cm i tylko lekko zagęszcza, a kolejne wg punktu aż do zrównania z poziomem wcześniejszym. Pamiętajmy, że wszystkie rury stale stykające się z gruntem muszą być w wersji HDPCV czyli w kolorze pomarańczowym - nigdy szare czy białe!
6. Przed układaniem warstwy betonu podkładowego na styku ze ścianami zamocować pas dylatacji brzegowej ze styropianu EPS-70 grub. 1cm
Wylewamy beton podkładowy podłogi, po 2-3 godzinach przykrywamy go szczelnie folią PE 0,2mm na 5-7 dni. Następnie po sciagnieciu folii czekamy dzień aby beton odparował.
7. Po tym okresie nanosimy grunt np. Bornit Grundbit na beton podkładowy i czekamy 24h
Nanosimy warstwę hydroizolacji KMB i po 12h kolejną.
Czy taki harmonogram prac jest do zaakceptowania?

rzut fundamentów
przekrój czesciowego podpiwniczenia
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego fundamenty porady inwestorom

John Peel

dział 308
temat nr 703

Odstępstwa od wyników analiz c-w


Chciałbym zadać kilka pytań w nawiązaniu do dyskusji na Facebooku odnośnie ewentualnych zmian już po wykonaniu analiz cieplno-wilgotnościowych.
Otóż mój przypadek dotyczy analizy 1998/2018 i jest następujący:

W projekcie ściany parteru i poddasza wykonane są z betonu komórkowego H+H PP4-0,50. Wg producenta lambda wynosi 0,13. Karta techniczna: http://www.hplush.pl/documents/20662/77650/Karta+Techniczna+-+HH+Gold%2B+Bloczki+4%2C0-500.pdf/5b4e656e-20a5-4d36-8429-25eec947d72f

Jednak z obawy przed utrudnioną dostępnością tych bloczków, do analiz wybrałem bloczki firmy Solbet. Wydaje mi się, że do obliczeń zastosował Pan bloczek Optimal 600kg/m3 o współczynniku lambda 0,17. Czy może Pan to potwierdzić?
Solbet podaje własności bloczków tutaj: https://www.solbet.pl/bloczki.php

Już po wykonaniu analiz udało mi się znaleźć dostawcę bloczków wg projektu: H+H PP4-0,50. O ile dobrze rozumiem, to ich własności są o wiele lepsze (większa wytrzymałość na ściskanie i niższa lambda) aniżeli Solbet zastosowany do obliczeń, dlatego rozważam jednak zastosowanie H+H. Teraz jednak nie wiem, czy możliwe jest ich użycie bez "popsucia" czegoś z analiz.

Innym problemem jest to, że w oryginalnym projekcie na stropie piwnicy jest tylko 5cm styropianu. Pana analiza wskazuje na 10cm. Taki wzrost (o 5cm) w połączeniu z koniecznością zwiększenia jastrychu o 2cm (w projekcie jest tylko 5cm, a niektóre pomieszczenia mają ogrzewanie podłogowe) już znacznie wpływa na wysokości pomieszczeń, na projekt schodów i wymaga sporych korekt w projekcie. Stąd teraz moje wątpliwości, że może jednak udałoby się tak dobrać grubości styropianu na ścianach (piwnica, cokół, elewacja), żeby móc pozostawić te 5cm na podłodze parteru? Z punktu widzenia dostępności styropianu, prawdopodobnie optymalnym rozwiązaniem byłoby: piwnica XPS 15cm, cokół EPS 20cm, elewacja EPS 25cm.
No ale tutaj znowu wątpliwości, czy nie spowoduje to kondensacji.


komentarze: 1
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe analizy optymalizacyjne budowa domu jednorodzinnego ocieplenia podłogi porady inwestorom

lukasz89k1

dział 308
temat nr 691

Ocieplenie podłogi poddasza nieużytkowego


Powoli zbieram informacje co do dachu. I chcę żeby wszystko było dobrze. Pod murłatę dajemy papę, folię co i jakie parametry? Następnie membrana - jaka folia po kolei. Poddasze nieużytkowane. Czy deskowanie trzeba robić? Czy w zastosowaniu membrany i foli jest różnica czym będzie kryte czy dachówką bądź blachodachówką? O czym powinienem pamiętać jeszcze?
komentarze: 4
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego analizy cieplno-wilgotnościowe dachy ocieplenia porady inwestorom

barti

dział 308
temat nr 671

Błędy w hydroizolacji fundamentów i nadproża wykonane zbyt nisko


Moje obrazki z painta jak zwykle, ale niestety nie mam żadnego programu do wykonywania przekrojów.
1.
Jak już wcześniej pisałem w innym pytaniu, mam fundamenty wylane w grunt bez betonu podkładowego (mam rdzenie żelbetowe), ściany fundamentowe pomalowane dysperbitem na zwykłej zaprawie murarskiej bez domieszki napowietrzającej. Fundamenty zasypane "piasek ze ściany 0-31,5" (dane z faktury) taki sam piasek jaki używano do budowy S5, stopień zagęszczenia niestety nieznany - pewnie kicha. Beton podkładowy na podłodze wylany na równo z ostatnią warstwą bloczków ściany fundamentowej (brak wieńca) a nawet 1 cm powyżej bloczków. Pod pierwszą warstwą bloczków z betonu komórkowego jest izolacja pozioma z foli PCV grubości 1 mm (tragedii nie ma, bo ciężko ją nożem do tapet przeciąć). Pod rdzeniami zastosowałem 2 warstwy szlamu mineralnego elastycznego (atlas woder duo) - z polecenia KB. Zostały jeszcze do wymurowania ściany działowe oraz przygotowanie xps pod okna tarasowe, myślałem żeby już nie mieszać materiałów do izolacji i zrobić wszędzie izolacje poziomą z owej plastpapy pcv, ale np w dwóch warstwach.

JAK POŁĄCZYĆ OWĄ PLASTPAPE PCV Z MASĄ KMB? Myślałem o papie samoprzylepnej, ale czy to będzie szczelne połączenie? Czy taśmy kauczukowe w tej sytuacji również będą potrzebne? Proszę o wskazówki.

1 - EPS100 10 cm zaciągnięty siatką z klejem
2 - Bloczki betonowe ściany fundamentowej
3 - Beton podkładowy na podłodze B15
4 - Masa KMB Botament BM92 Schnell 2x1,5kg
5 - Beton komórkowy kl.500
6 - Izolacja pozioma PCV gr.1mm

2. 1.jpg
Potrzebuje podnieść nadproże, bo fachowcy za nisko je osadzili. Wieniec wylany, na wieńcu wiązary dachowe. Czy można te nadproża wyciąć, podciąć kawałek bloczka od góry i osadzić to samo nadproże trochę wyżej, od góry nadproże do bloczka przykleić na klej cienkowarstwowy do betonu komórkowego, a od dołu oprzeć nadproże na bloczku z betonu komórkowego na zaprawie murarskiej? Dodam, że nadproża są wewnątrz ściany nośnej. Nadproża to gotowe L, chciałem je podnieść o ok. 5 cm. Nadproża wykonane ponad rok temu. Mam również jedno nadproże na zewnątrz do poprawy, bo opiera się tylko na 5 cm z każdej strony. Zostawić jak jest czy założyć nowe, dłuższe?

3. 2.jpg
Jak poprawnie uzupełnić takie ubytki w betonie komórkowym? Czy przy tynkach również trzeba mieć na uwadze te miejsca i wzmocnić je jakoś siatką szklaną?

4. 3.jpg
Jak poprawnie uszczelnić przejścia kanalizacyjne na betonie podkładowym? Rura osłonowa to rura kanalizacyjna o większej średnicy, a w środku docelowa rura kanalizacyjna. W środku rury osłonowej nie ma żadnego betonu, jedynie piasek dookoła.
komentarze: 2
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze budowa domu jednorodzinnego fundamenty hydroizolacje nadproża porady inwestorom naprawy

lukasz89k1

dział 308
temat nr 668

Hydroizolacja typu KMB a zagęszczenie zasypki


Co maja zrobić ludzie jeśli fundamenty zasypali piaskiem? Czy na betonie podkładowym masa kmb ich uratuje wraz z taśmami wokół zatopionej w masie kmb? Zapewne nic pod betonem podkładowym tez nie było dawane. Czy to już są przypadki nie do uratowania?
komentarze: 8
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego fizyka budowli hydroizolacje porady inwestorom

Deez

dział 308
temat nr 645

Błędny pomysł na podłogę


Panie Jerzy czy widzi Pan jakies przeciwskazania dla takiego uładu?
Grunt
Folia kubelkowa
Wylewka 6cm
Hydroizolacja kmb
Styropian 16cm
Posypka keramzytowa
Suchy jastrych lub cos innego?

Mam problem ze znalezieniem ekipy, ktora zrobi wylewki na mokro i chcialbym zrobic suchy jastrych chyba, ze ma Pan jakas inna propozycje. Uprzedzajac pytanie bede mial ogrzewanie na podczerwien, ktore uklada sie w postaci folii grzewczych na jastrychu.
Najprawdopodobniej zrobie tez suche tynki w tym wypadku jezeli to ma znaczenie.
komentarze: 2
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze

tomek

dział 308
temat nr 644

Zasolenie ścian wewnętrznych


Budynek gospodarczy został przebudowany na budynek mieszkalny. Na ścianach wewnętrznych pojawiło się zasolenie murów. Ściany z cegły ceramicznej pełnej, budynek zbudowany w latach 60-tych, zmodernizowany w 2012 roku. Jestem przekonany. że nie ma izolacji poziomej pod ścianami.
W jaki sposób dokonać napraw, by jak najdłużej powstrzymać ponowne pojawienie się tych wykwitów? Czy wykonanie hydroizolacji w murze za pomocą iniekcji i wykonanie napraw pozwoli zatrzymać ten proces na stałe?

komentarze: 9
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: remonty naprawy porady inwestorom wykwity zasolenia zawilgocenia

Deez

dział 308
temat nr 642

Ratowanie hydroizolacji podłogi na gruncie


Mam zamiar nałożyć hydroizolację bitumiczną. Przy ścianach mam folie jak na zdjęciu lub papę na przejściach. Hydroizolację nakładam na folię i na to naklejam taśmę uszczelniającą do ściany czy mam się tej folii pozbyć?
komentarze: 5
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze budowa domu jednorodzinnego hydroizolacje instalacje kanalizacyjne podłogi porady inwestorom

klocki

dział 308
temat nr 640

Hydroizolacja pod progiem wyjścia na taras naziemny


Na rysunku na stronie 217 pod podwaliną XPS pod oknem jest masa p-b zbrojona tkaniną szklaną. Czy tkanina szklana ma być tylko pod XPS czy wysunięta poza XPS? U mnie pod ścianami jest membrana LDPE. Zgodnie z poradą nr 617 będzie ona pokryta papą samoprzylepną.
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego drzwi tarasy naziemne hydroizolacje porady inwestorom porady wykonawcom

Beata

dział 308
temat nr 638

Co pod murem na fundamentach i betonie podkładowym?


Po przeczytaniu kilku porad, zastanawiam się czy poniższe rozwiązanie hydroizolacji poziomej na ścianach fundamentowych a pod ściany nośne oraz na betonie pod podłogę na gruncie a pod ściany działowe będzie poprawna?
Budynek parterowy, planowane zakończenie SSO w połowie listopada a wznowienie prac na wiosnę przyszłego roku.
1) Na ławie jest położona papa polimerowo-bitumiczna modyfikowana SBS 4mm, na fundamencie po 2-ch stronach jest masa KMB. Przyklejono płyty XPS i zakryto folią kubełkową. Beton pod podłogę na gruncie został wylany na równo z fundamentem. Obawiam się, że nie ma prawidłowego zagęszczenia pospółki. By nie zniszczyć płyt XPS zgrzewając papę, myślę o położeniu na fundamencie masy KMB i na tym murować ściany nośne. W jednej z porad (629) napisał Pan „…na papie przed murowaniem nanieść jedną warstwę masy z grupy hydroizolacje polimerowo-bitumiczne bezrozpuszczalnikowe przy zużyciu 1,5 kg/m2, ale w wersji z wypełniaczem włóknowym i w niej zatopić siatkę szklaną z grupy BSO - siatki zbrojące szklane tylko na szerokość muru. Przed murowaniem na tej hydroizolacji należy położyć jedną warstwę folii PE 0,2 mm - też tylko na szerokość muru.” Czy można pominąć papę, siatkę szklaną i zastosować tylko masę KMB w 2-ch warstwach? Czy warstwę folii PE koniecznie trzeba zastosować? Czy jednak położyć tylko papę bitumiczną modyfikowaną SBS samoprzylepną na szerokość fundamentu i murować ściany nośne?
2) Pod ścianami wewnętrznymi (działowymi) położyć papę polimerowo-bitumiczną 4 mm samoprzylepną wystającą po obu stronach ściany po 15 cm, ponieważ boję się że podczas prac murarskich mogą uszkodzić masę KMB, a nie wiem w jaki sposób można ją zabezpieczyć przed uszkodzeniem, więc decyzja, że będzie papa.
Jeżeli na fundamencie będzie masa KMB lub tylko papa samoprzylepna na szerokość fundamentu, to należy stosować taśmę lub klin bitumiczny tylko na styku ściany nośnej i betonu pod podłogę, czy na łączeniu wszystkich ścian też działowych z betonem?
Cała hydroizolacja betonu pod podłogę będzie z masy KMB. Wykonanie tych prac w następnym roku.
Proszę o wskazanie prawidłowego rozwiązania hydroizolacji, które jednocześnie nie uszkodzi płyt XPS. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
komentarze: 9
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego błędy wykonawcze mury porady inwestorom hydroizolacje podłogi


 
 
12
 
11
 
10
   ...  
1
 
 
2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©