porady i konsultacje budowlane

Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!

o co pytali inni?       porady budowlane

© All rights reserved. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania treści odpowiedzi w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Odpowiedzi są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione). Odpowiadający i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie rozwiązań, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami.

Wpisz nieodmienialną część szukanej frazy, np. "ław",
a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany:
ław, ławą, ławami, ławy, ława, ławie itd.
  

znalezionych tematów: 171
 
 
18
 
17
 
16
   ...  
1
 
 
magda710

dział 308
temat nr 805

Ogrzewanie podłogowe w całym domu czy ... ?


Witam serdecznie. W domu mam zaprojektowane ogrzewanie podłogowe na parterze, na piętrze grzejniki. Czy jest Pan zwolennikiem podłogówki w całym domu, czy może uważa Pan, że połączenie grzejniki i podłogówka ma sens. W domu będzie piec kondensacyjny gazowy, ogrzewanie wodne, dół w płytkach typu gres, góra zakładałam deskę 7 mm opór cieplny 0,03 proszę o konkretną poradę (już przeszukałam porady budowlane i takiej porady nie znalazłam). Dziękuję
komentarze: 6
czytaj odpowiedź

patrz także: budowa domu jednorodzinnego ogrzewanie centralne ogrzewanie podłogowe mikroklimat porady inwestorom porady inżynierom porady architektom porady wykonawcom

MarekB

dział 308
temat nr 796

Ściana 3-warstwowa, jej fundament i obsadzanie okien


W temacie 1.12.4. Termoizolacja ścian str. 252 jest informacja o tym, że nie stosuje się już klasycznych ścian 3-warstwowych. Jakie to są te klasyczne i jakie powinny osiągać grubości aby były zgodne z WT2017, o których wspomina się w książce?

Na rysunku 1.9.-22 przedstawiony jest schemat hydroizolacji ściany 3-warstwowej, czy cokół jest konieczny i czy nie można dwóch murów fundamentowych doprowadzić do jednego poziomu i na nim budować ścianę 3-warstwową bez cokołu?

Na rysunku 1.12-7 rama okienna jest na warstwie termoizolacji, rozumiem że jest to możliwe tylko wtedy kiedy rama jest szersza od termoizolacji, żeby opierała się na murze? Jeśli jest węższa to powinna opierać się na murze wewnętrznym?
komentarze: 2
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy optymalizacyjne budowa domu jednorodzinnego mury licowe ocieplenia porady inwestorom porady architektom

dk

dział 308
temat nr 785

Balkon podparty, a posadowienie na płycie


Witam Panie Jerzy,
jestem na etapie projektowym mojego domu (adaptacja projektu typowego). Dom posiada taras z dachem płaskim połączonym konstrukcyjnie z bryłą budynku. Zadaszenie tarasu jest podparte słupami żelbetowymi posadowionymi na stopach fundamentowych. W ramach adaptacji projektu zmienia się sposób posadowienia budynku na płytę fundamentową (termoizolacja nad płytą fundamentową – zgodnie z rys. 1.9.-13 z Książki). W przypadku posadowienia całości (domu i słupów tarasu) na jednej płycie fundamentowej powstaje oczywiście duży mostek termiczny. Które rozwiązanie Pana zdaniem będzie najlepsze aby ten mostek wyeliminować:
a) Wykonanie w obszarze tarasu oddzielnej nieocieplonej płyty fundamentowej, która od płyty pod budynkiem zostanie odizolowana styropianem XPS. Najlepiej jednak aby płyty fundamentowe były połączone konstrukcyjnie, dlatego konieczne może się okazać zastosowanie systemowych łączników termoizolacyjnych takich jak stosuje się przy płytach balkonowych.
b) Wykonanie izolacji termicznej również na płycie fundamentowej w obszarze tarasu – zgodnie z załączonym szkicem.

Czy może szukać jeszcze innego rozwiązania? Dziękuję.
nr 1 Fragment rysunku z dokumentacji projektowej - przed adaptacją
nr 2 Szkic - wariant b)
komentarze: 7
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego balkony porady inwestorom porady architektom

Tomasz

dział 308
temat nr 774

Błędny remont posadzki, błędna diagnoza i błędny projekt naprawy


Wykonano w jednej z sal lekcyjnych w przedszkolu wymianę posadzki. Przed remontem posadzkę stanowiły płytki na podkładzie cementowym.Podczas remontu skuto płytki i podkład cementowy. Odsłonięte podłoże betonowe oczyszczono i zagruntowano. 5 października 2017 roku na przygotowanym podłożu wylano jastrych anhydrytowy o grubości 2-8 cm. Jastrych wysychał do 8 grudnia 2017 roku. Pomieszczenie w tym czasie było ogrzewane do temperatury 20 st. C (grzejniki naścienne).Po 8 grudnia jastrych zagruntowano i wykonano cementową wylewkę samopoziomującą gr. 2-4 mm a po wyschnięciu wylewki przyklejono homogeniczną wykładzinę PVC o gr. 2 mm.W maju 2018 roku zaczęły na wykładzinie pojawiać się wybrzuszenia.W sierpniu 2018 roku Wykonawca w ramach gwarancji usunął część wykładziny. Wraz z wykładziną oderwała się od jastrychu wylewka samopoziomującą. Dokonano naprawy podłoża przy użyciu masy UZIN NC 182 po wcześniejszym zagruntowaniu UZIN PE 350 i ponownie przyklejono wykładzinę.We wrześniu 2018 roku wybrzuszenia na posadzce pojawiały się w dalszym ciągu.Wykonawca zlecił wykonanie ekspertyzy, która miała wskazać przyczyny pojawiania się wybrzuszeń na wykładzinie oraz określić program naprawczy.Ekspert jako przyczynę problemów wskazał na brak izolacji przeciwwilgociowej podłogi na gruncie.Układ podłogi:
* wykładzina gr. 2 mm,
* klej do wykładziny gr. 1 mm
* wylewka samopoziomująca gr. 2-4 mm,
* jastrych anhydrytowy 20-80 mm (informacja przekazana przez Wykonawcę),
* podkład betonowy (brak informacji),
* podłoże gruntowe,

Ekspert tak naprawdę nie dokonał pełnej odkrywki podłogi do podłoża gruntowego. Zdjął część wykładziny oraz kruszącą się wylewkę samopoziomującą.Ekspert stwierdził:
* "podczas opadów atmosferycznych woda gruntowa przesącza się od spodu (od gruntu) przez wcześniejsze warstwy podłogi i napiera na szczelną wykładzinę podłogową tworząc bąble",
* "podczas długotrwałych i intensywnych opadów atmosferycznych woda gruntowa podnosi się i mocno zawilgaca warstwy podłogi na gruncie",
* "na skutek ciśnienia hydrostatycznego woda gruntowa napiera na szczelną wykładzinę podłogową i w ten sposób powstają miejscowe „bąble” pod wykładziną oraz wysolenia soli budowlanych".

Trochę naciągane stwierdzenia. Posadzka znajduje się na wysokości około 1,20 m nad poziomem terenu. Budynek jest częściowy podpiwniczony. Pomieszczenie znajduje się nad częścią niepodpiwniczoną. Ściany wewnętrzne piwnicy ograniczające część niepodpiwniczoną są suche - brak śladów zawilgocenia, zasolenia. Brak jakichkolwiek śladów zawilgocenia na ścianach wewnętrznych ograniczających pomieszczenie. Brak również jakichkolwiek śladów zawilgocenia na cokole budynku. Budynek został wykonany 50 lat temu - brak szczelnych połączeń izolacji pionowej z izolacją poziomą. W piwnicy nigdy nie pojawiła się woda, która mogłaby się przesączać przez połączenie ściany piwnicy z ławą fundamentową. Rok 2018 (zwłaszcza wiosna i lato) był bardzo skąpy w opadach atmosferycznych.Ekspert wskazał, że pod podkładem betonowym znajduje się podłoże gruntowe. Jest to mało prawdopodobne, aby na wysokości 1,20 m powyżej poziomu terenu znajdował się grunt rodzimy. Raczej będziemy mieli do czynienia z podbudową z jakiegoś kruszywa.Przed wykonaniem remontu posadzka z płytek w żaden sposób się nie odspajała od podłoża. Brak było jakichkolwiek wysoleń na fugach. Po skuciu płytek i wylewki cementowej, podłoże betonowe miało bardzo jasny kolor i nie wyczuwało się charakterystycznej woni jaka towarzyszy zawilgoconym materiałom.Ekspert dokonał pomiarów wilgotności masowej wylewki samopoziomującej i jastrychu anhydrytowego przy pomocy wilgotnościomierza pojemnościowego, który według niego został wyskalowany na różnych wzorcowych materiałach budowlanych o znanej wilgotności i nasiąkliwości masowej. Dokonano dwóch pomiarów dla wylewki i jastrychu. Zmierzona wilgotność masowa dla wylewki wynosiła 7,0-8,0%, a dla jastrychu 5,5-6,0%. Pobrano również próbki o masie 41-131 g do badań laboratoryjnych (nie wiadomo jak zostały pobrane próbki, co się z nimi działo w drodze do laboratorium). Ekspert podał również wyniki badań laboratoryjnych - dla wylewki 7,73-7,89%, a dla jastrychu 5,65-5,66%. Dziwne jest, że ekspert nie dokonał pomiaru wilgotności na miejscu, np. za pomocą wagosuszarki czy metody CM.Pobrane próbki również posłużyły do badania zasolenia wylewki i anhydrytu:"Celem przeprowadzonych badań laboratoryjnych było stwierdzenie występujących soli budowlanych w materiałach: wylewce samopoziomującej mineralnej i anhydrycie oraz orientacyjne określenie ich stężenia. Pobrane do badań laboratoryjnych próbki wysuszono, a następnie roztarto na drobną mączkę w moździerzu tak, że całość materiału przechodziła przez sito o boku oczka kwadratowego 0,08 mm.W celu przygotowania roztworu podstawowego, 5 g roztartego materiału umieszczono w zlewce, do której dolano 50 ml wody destylowanej. Po dokładnym wymieszaniu i odczekaniu do chwili osadzenia się stałego materiału roztwór przefiltrowano przez lejek z sączkiem. Uzyskany w ten sposób klarowny roztwór stanowił roztwór podstawowy, pobierany w ilości 5 g do kolejnych oznaczeń. Wykonana w pierwszej kolejności, przy zastosowaniu odpowiednich odczynników chemicznych analiza jakościowa, pozwoliła na stwierdzenie obecności w poszczególnych badanych próbkach: chlorków i siarczanów.Jako wartości graniczne stężenia soli budowlanych szkodliwych dla budowli przyjmuje się następujące wartości: chlorki do 0,150% i siarczany do 0,500%.Jak wykazały wyniki badań laboratoryjnych stężenie soli budowlanych: chlorków i siarczanów jest dość wysokie. Dużo jest chlorków i siarczanów, które przekroczyły wartości graniczne (wartości dopuszczalne).Tak dość wysokie stężenie soli budowlanych (chlorków i siarczanów) pod szczelną wykładziną podłogową powoduje jej miejscowe niszczenie, podnoszenie się (odspajanie od podkładu) i tworzenie się tzw. „bąbli” pod wykładziną. Sole budowlane pod wykładziną w warstwach górnych podłogi świadczą o przesiąkaniu (penetracji) wód gruntowych przez wcześniejsze warstwy podłogi i wypłukiwaniu (wyługowywaniu) minerałów cementu z warstw podłogi. W związku z powyższym należy wykonać nową skuteczną i szczelną izolację przeciwwilgociową poziomą podłogi na gruncie."Bardzo dziwne jest, że Ekspert nie przedstawił wyników badań, tylko arbitralnie stwierdził, że wartości są przekroczone. Ekspert podaje rozwiązanie problemu:
* nowa wykładzina podłogowa homogeniczna,
* nowy klej do wykładziny,
* nowa wylewka samopoziomująca, grub. 2-4 mm,
* nowa skuteczna i szczelna izolacja przeciwwilgociowa pozioma na warstwie istniejącego anhydrytu, czyli hydroizolacja pod wykładzinę podłogową,
* istniejąca warstwa anhydrytu, grub. 2-8 cm,
* istniejąca posadzka betonowa na gruncie,
* podłoże gruntowe.

Zakres prac (robót) naprawczych obejmuje: demontaż (usunięcie) obecnej wykładziny podłogowej wraz z klejem, usunięcie (skucie) wylewki samopoziomującej mineralnej, uzupełnienie ubytków w warstwie anhydrytu (reprofilacja powierzchni anhydrytu), np. materiałem SCHOMBURG ASOCRET BIS 5/40, op. 25 kg, zużycie ok. 1,8 kg/m2/mm, wykonanie nowej i szczelnej warstwy izolacji przeciwwilgociowej (hydroizolacji), wklejenie taśmy uszczelniającej na połączeniu ściana/podłoga (narożne kształtki uszczelniające), np. Schomburg Aso-Dichtband 2000 12cm/50mb, tj. elastyczna taśma uszczelniająca do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN, ewentualnie taśmy uszczelniające butylowe na połączeniu podłoga/ściana, np. Schomburg ASO - BUTYLBAND OBJEKT 10cm/30mb, dodatkowe zabezpieczenie powierzchni hydroizolacji, np. folią w płynie (tylko w przypadku szlamu mineralnego), wykonanie nowej wylewki samopoziomującej pod wykładzinę, ułożenie nowej wykładziny podłogowej na kleju.Jako warstwa 4, tj. nowa skuteczna i szczelna izolacja przeciwwilgociowa pozioma na warstwie istniejącego anhydrytu (hydroizolacja pod wykładzinę podłogową), może być zastosowany alternatywnie materiał (system):- 2 x żywica epoksydowa lub alternatywnie 2 x żywica poliestrowa;- powłoka polimocznikowa, np. GEPOTECH;- uszczelniające mineralne dwuskładnikowe masy, tzw. szlamy mineralne do betonu i anhydrytu (elastyczne powłoki uszczelniające), np. SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M, op. 35 kg, zużycie ok. 3,5 kg/m2, zabezpieczone dodatkowo powierzchniowo, np. folią w płynie.

1. Co mogło spowodować powstanie pęcherzy pod wykładziną podłogową?
2. Czy możliwe jest podciąganie kapilarne przez podbudowę podłogi na gruncie, która znajduje się na poziomie 1,20 m ponad teren przy budynku?
3. Czy zastosowanie niewłaściwego gruntu pod wylewkę samopoziomującą mogło spowodować wtórne zawilgocenie jastrychu podczas rozlewania masy samopoziomującej? Chociaż na zdjęciach nie widać nigdzie etryngitu?
4. Co mogło spowodować odspojenie się cementowej wylewki samopoziomującej od jastrychu anhydrytowego? Większa wytrzymałość na ściskanie wylewki w stosunku do jastrychu?
5. Czy utrzymywanie przez jastrych wilgotności masowej na poziomie 5,5% nie spowodowałoby do powstania deformacji na skutek rozpuszczania się anhydrytu poprzez działanie wody?
6. Czy właściwym podejściem jest badanie obecności siarczanów w jastrychu anhydrytowym (przecież jest to dwuktronie uwodniony siarczan wapnia)?
7. Czy właściwym podejściem jest wykonanie szczelnej hydroizolacji na mokrym jastrychu? Czy ułożenie szczelnej hydroizolacji na jastrychu nie spowoduje deformacji jastrychu na skutek jego rozpuszczenia poprzez działanie wody?
8. Czy Ekspert nie powinien sporządzić profilu wilgotnościowego dla ścian ograniczających pomieszczenie oraz dla wszystkich warstw podłogi?
9. Czy jastrych o grubości 80 mm jest w stanie wyschnąć w ciągu 2 miesięcy przy ogrzewanym pomieszczeniu do 20 st. C?
10. Czy możliwe jest, aby pomiary wilgotności masowej wykonane wilgotnościomierzem pojemnościowym pokrywały się z wynikami z laboratorium? Czy wilgotnościomierz pojemnościowy nie będzie zawyżał wyniku poprzez obecność soli budowlanych?

nr 1 autor: Tomasz Turkoniak
nr 2 autor: Tomasz Turkoniak
nr 3 autor: Tomasz Turkoniak
nr 4 autor: Tomasz Turkoniak
nr 5 autor: Tomasz Turkoniak
komentarze: 9
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: fizyka budowli błędy projektowe błędy wykonawcze podłogi zawilgocenia porady architektom porady inwestorom porady inżynierom porady wykonawcom

Tomasz Sobierajski

dział 308
temat nr 771

Dopuszczalne ugięcie styropianu pod jastrychem


W poradniku zaleca Pan stosowanie na izolację termiczną podłogi na gruncie styropianu EPS-200 lub dowolnego XPS. Ponadto zaleca Pan projektantom przy doborze styropianu pod jastrychem zwracanie uwagi na wyniki badań obliczeniowego obciążenia przy którym odkształcenie względne pełzania po 50 latach nie będzie przekraczać 2% wysokości warstwy izolacyjnej.
W związku z powyższym mam pytania:
1. Czy stosowane przez producentów styropianów nazwy określające ich przeznaczenie są błędne? Przykładowo: Styropian PODŁOGA EPS-80, Styropian DACH/PODŁOGA EPS-100, itd.?
2. Jeśli z wyników badań EPS-100 (np. wykonanych przez ITB) znane jest obciążenie przy którym odkształcenie styropianu nie będzie przekraczać 2%; i wynosi 30 kN/m2=30 kPa; to czy taki materiał można zastosować na izolację podłogi na gruncie, na którym będzie: jastrych cementowy gr. 7 cm, płytki oraz obciążenie użytkowe? Razem obliczeniowe obciążenie 6 kN/m2 (6 kPa).


nr 1 Fragment rekomendacji technicznej i jakości
autor: ITB
komentarze: 11
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: podłogi porady inwestorom porady inżynierom porady wykonawcom porady architektom

Rafał Leszczyński

dział 308
temat nr 766

Nadmierna wilgotność i temperatura w łazience podczas kąpieli


Jak traktować w obliczeniach przegród "bezwładność" przegrody jeśli chodzi o paroprzepuszczalność?

Przybliżę temat na przykładzie. Obliczając przegrodę dążymy do wykluczenia skraplania się pary wodnej w przegrodzie (np. w wełnie, w szkielecie, w najbardziej niekorzystnym fragmencie przegrody). Wychodzi nam z obliczeń że wilgotności powietrza nie może przekroczyć 60% (temp wew 24 stC, temp zew -20 stC). Mamy higrosterowalne wywiewniki które włączają się "bezpiecznie" przy wilgotności 55%. Powiedzmy że jesteśmy osobnikami które lubią długie (20 minut) gorące prysznice i wilgotność okresowo wzrasta do 90-95%,a temp wrasta do 28 stC. Licząc wg takich parametrów przegrodę mam deszcz w przegrodzie. Ale przecież to sytuacja "chwilowa" i wentylacja za jakiś czas sobie z tym poradzi. Jednak ileś tej wilgoci poszło już w ścianę. Jak do tego pragmatycznie podejść?
komentarze: 5
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe fizyka budowli wentylacja grawitacyjna wentylacja hybrydowa wentylacja mechaniczna wspomaganie projektowania porady architektom porady inżynierom

Tomasz Sobierajski

dział 308
temat nr 758

Zabezpieczenie betonu wg PN-EN 206:2013+A1:2016


W książce podaje Pan dwa sposoby zabezpieczenia betonu ław fundamentowych. Pierwszy sposób przez ochronę przeciwwodną powierzchni ław. Drugi sposób to zastosowanie betonu napowietrzonego. Ciekaw jestem jakie jest Pana zdanie na temat zapewnienia trwałości fundamentów w PN-EN 206:2013+A1:2016?
W niniejszej normie, w tablicy F.1 dla konkretnych klasy ekspozycji podano wymagania dotyczące minimalnej klasy wytrzymałości betonu, wskaźnika W/C i zawartość cementu.
Większość fundamentów narażonych jest na długotrwały kontakt z wodą. Opis środowiska: mokre, sporadycznie suche, odpowiada klasie ekspozycji XC2, dla której norma PN-EN 206 zaleca stosowanie betonu o minimalnej klasie wytrzymałości C25/30, minimalnej zawartości cementu 280 kg/m3 oraz wskaźnika W/C

nr 1 Tablica 1 - klasy ekspozycji
autor: PN-EN 206
nr 2 Tablica F.1 - Zalecane wartości graniczne dotyczące składu oraz właściwości betonu
autor: PN-EN 206
komentarze: 4
czytaj odpowiedź

patrz także: betony zwykłe ochrona betonu projektowanie porady architektom porady inwestorom porady inżynierom porady wykonawcom

Joanna KK

dział 308
temat nr 743

Zastosowanie współczynnika fRsi do sprawdzenia przegrody


Szanowny Panie, 
mam pytanie dotyczące sprawdzania poprawności rozwiązania przegrody na podstawie Normy PN-EN ISO 13788 pod względem wykraplania się pary na wewnętrznej warstwie z zastosowaniem współczynnika fRsi. W książce Pan pisze że jest to zbyt uproszczona metoda - dlaczego tak jest?
czytaj odpowiedź

patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe fizyka budowli projektowanie procesy cieplne i wilgotnościowe projekty budowlane porady architektom porady inżynierom

Janusz Glazurnikwawa Tomzik

dział 308
temat nr 736

Tynki, a maksymalne obciążenie okładziną klejoną


Chciałbym zapytać o maksymalne obciążenie tynku okładzinami klejonymi bez kotwienia. W KT produktu Knauf MP 75 znajdziemy zapis, że m2 okładziny klejonej do tegoż tynku gipsowego może mieć maksymalny ciężar 25kg/m2, mniemam że inne tynki gipsowe będą miały zbliżone parametry.

Nie znam natomiast maksymalnego obciążania tynków cementowo-wapiennych, klejonych płyt g.k. do muru (w tym przypadku będzie to chyba parametr kleju gipsowego, chociaż i być może warstwy papieru - siły z jaką przywiera do sprasowanego rdzenia gipsowego). Zupełnie nie orientuję się jak sprawa wygląda w przypadku bezpośredniego klejenia okładzin do muru (cegły, bloczków gipsowych, innych.)

Zmierzam to tego, że m2 gresu (9-11mm) ma ciężar powyżej 25 kg. Dość popularne ostatnio betony architektoniczne typu grubego znacznie przekroczą wartość 25kg/m2, czasem nawet czterokrotnie, w zależności od grubości. Ceramika mieści się w 25 kg. Płytki klinkierowe typu cegła przekroczą tę wartość... Dochodzi jeszcze ciężar kleju, ale nie wiem jak to rozpatrywać - łącznie?

Mniemam, że na tynk obciążony okładziną naklejoną całopowierzchniowo działają siły ścinające. Parametr ten jest jakoś ukrywany przez producentów, takie odnoszę wrażenie. Co z sufitami, czy istnieje przepis zabraniający kleić okładziny w tym miejscu, pytam, bo w tym przypadku zapewne zadziała inny rodzaj siły.

Czy wolno kleić okładziny bezpośrednio na mur, skoro tynk nie zapewnia odpowiedniej nośności, w stosunku do ich ciężaru, czy może innym sposobem? W jaki sposób sobie z tym radzić?

W przypadku łazienek, warto wziąć pod uwagę, że często okładziny kleimy do hydroizolacji (szlam lub folia w płynie), a nie bezpośrednio do tynku, co może mieć również wpływ na maksymalne jego obciążanie.

Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy projektowe błędy wykonawcze fizyka budowli porady architektom porady inwestorom porady inżynierom porady wykonawcom

Tomasz Sobierajski

dział 308
temat nr 720

Stosowanie pianki poliuretanowej natryskiwanej do ocieplania


Czy mógłby Pan zamieścić zdjęcia przedstawiające skutki nieprawidłowo wykonanej izolacji termicznej poddaszy użytkowych z zastosowaniem piaski poliuretanowej? - Chodzi o zdjęcia skutków natrysku pianki poliuretanowej bezpośrednio na pełne dekowanie bądź płytę OSB, bez pozostawienia szczeliny wentylacyjnej.

nr 1 Poddasze ocieplane metodą natrysku pianki poliuretanowej
autor: Best Point / Pobrane z http://regiodom.pl/portal/b
komentarze: 4
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe analizy optymalizacyjne domy energooszczędne porady architektom porady inwestorom porady inżynierom projekty budowlane projekty wykonawcze


 
 
18
 
17
 
16
   ...  
1
 
 
2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©