porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione). Odpowiadający i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie porad, bowiem nie mają kontroli nad ich wdrożeniami. Bonus w postaci uzyskiwania bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB - kierownik budowy, DB - dziennik budowy, INA - inspektor nadzoru autorskiego, c-w - analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB - masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa.
pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
  
list_alt spis treści
? zadaj pytanie

znalezionych tematów: 87

 
 
9
 
8
 
7
   ...  
1
 
 
J. Oskroba

dział 308
temat nr 047

Hydroizolacja podpiwniczenia przy wysokiej wodzie


... Realizujemy aktualnie budowę. Proszę o dokonanie analizy dokumentacji i wskazanie technologii zabezpieczenia fundamentu budynku. W trakcie robót ziemnych nastąpiły sączenia z boków i dna wykopu. Przed usunięciem ostatniej 50-centymetrowej warstwy gruntu i wykonaniem podsypki żwirowej wraz z betonem podkładowym, wykonaliśmy tymczasowy drenaż opaskowy. Planujemy wykonanie na koniec drenażu docelowego na poziomie ław fundamentowych. Prosimy o zwrócenie uwagi na konieczność wykonania zamknięcia otworów technologicznych po ściągach i istnienie zbrojenia startowego wychodzącego z ław fundamentowych.

 

Z przekrojów geotechnicznych wynika, iż poziom wód gruntowych znajdował się 1 m powyżej poziomu posadzki piwnic. Nasze obawy budzi zachowanie się wody po wykonaniu zasypek pomimo drenażu docelowego w poziomie ław fundamentowych. Obawiamy się występowania wilgoci na powierzchniach poziomych posadzek.

- Czy nie jest konieczne wykonanie izolacji warstw posadzkowych w piwnicach? A jeśli tak to istotne będzie wykonanie izolacji poziomej oraz połączenie z pionową.


nr 1 Wycinek rysunków ław z projektu.
autor: Janusz Oskroba
Odpowiedź płatna 615,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: fundamenty hydroizolacje posadowienia posadzki betonowe piwnice

M.K. - kierownik budowy

dział 308
temat nr 088

Nieszczelny beton wodoszczelny


Kieruję budową, która jest właściwie zakończona i pierwsi mieszkańcy są zasiedlani. Wielorodzinny budynek mieszkalny z garażami podziemnymi w całości posadowiony jest na żelbetowej płycie grubości 60 cm wykonanej w technologii betonu wodoszczelnego W8. Na płycie nie ma hydroizolacji, gdyż projektant zrezygnował z niej na rzecz tego właśnie betonu. Bezpośrednio na płycie wymurowane są ścianki działowe.

Problemem jest to, że na wszystkich ściankach działowych przy podłodze na kondygnacji garażowej (najniższej) wystąpiły zawilgocenia na wysokości do 35 cm ponad posadzkę. Ściany wykonano z cegły silikatowej Silka 1NF pokrytej tynkiem gipsowym 15 mm. Obszary zawilgoceń są wyraźnie przebarwione oraz mokre. W miejscach tych farba i tynk pęka i łuszczy się.

Zmierzyliśmy wilgotność tych ścianek. Na wysokości 20 cm od posadzek wynosi od 4,8 do 8,5 %. Dla celów kontrolnych zmierzyliśmy także wilgotność ścian na wysokości 80 cm i wynosiła od 2,0 do 2,3 %. Wyniki świadczą o istnieniu podciągania wody od płyty nośnej. Jakie jest wyjście z sytuacji? Czy wilgoć przestanie się pojawiać z upływem czasu a jeśli nie, to jak można temu skutecznie zapobiec?


nr 1 Skuty tynk na ścianie od strony klatki schodowej.
autor: MK
nr 2 Częściowo skute płytki cokolika i tynku przy schodach.
autor: MK
nr 3 Odkuty cokolik wzdłuż biegu schodowego na klatce.
autor: MK
nr 4 Zasolenia i przebarwienia muru ścianki po odkuciu. Obok płytki cokolikowe.
autor: MK
komentarze: 2
Odpowiedź płatna 369,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: hydroizolacje betony specjalne zawilgocenia błędy projektowe błędy wykonawcze hydroizolacje porady architektom porady inwestorom porady inżynierom porady wykonawcom

jpyt

dział 308
temat nr 101

Domy prefabrykowane z keramzytobetonu


1. Jaka jest Pana opinia o budownictwie z tego typu materiału?
Jako inwestor mocno zastanawiam się nad wyborem takiego rozwiązania. Mamy w Polsce producenta takich ścian, który w teorii udziela na nie 50-letniej gwarancji. Grubość ściany wynosi około 15 cm i jest zbrojona siatką, nadproża są dodatkowo dozbrajane na etapie produkcyjnym. Skład ściany to 70% keramzyt i 30% wypełnienie betonowe. Ściany podobno nie wymagają tynkowania a jedynie lekkiej zacierki z gładzi.

2. Podobno pod prefabrykowane ściany keramzytowe najlepiej sprawdza się płyta fundamentowa (zakładam, że odpowiednio lżejsza, ze względu na stosunkowo niską masę ścian). Czy można prosić również w tym względzie o Pana profesjonalną opinię?

Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: domy jednorodzinne analizy cieplno-wilgotnościowe analizy ekonomiczne budowa domu jednorodzinnego charakterystyki energetyczne domy energooszczędne domy jednorodzinne fizyka budowli fundamenty keramzyt optymalizacja porady inwestorom porady architektom posadowienia pustaki keramzytobetonowe

Rafał Leszczyński

dział 308
temat nr 106

O termoizolacji posadowienia domu na płycie


W książce w wariantowaniu płyt fundamentowych porusza Pan wątek odpowiedniego zaizolowania pachwiny płyta/ściana a tym samym pachwiny wewnętrznej. Na rysunku 1.5.-22 jest pokazane prawidłowe rozwiązanie z dodatkowym XPS docieplającym grunt pod płytą. Rozmawiałem o tym z wykonawcą przy zastosowaniu skośnego XPS. Jestem za rozwiązaniem z rysunku. Argument którego używa wykonawca - trudność przy zagęszczeniu gruntu przy takim umieszczeniu XPS istnieje obawa że na skutek zagęszczania XPS będzie się przemieszczał i pojawi się na obrysie płyty klawiszowanie XPS. Drugi wariant - umieszczenie XPS po wylaniu płyty, ale pojawia się pytanie czy zagęszczony grunt pod betonem podkładowym nie będzie się osypywał przy odkopywaniu - celem umieszczenia XPS? Jak prawidłowo nakazać zrobienie tego docieplenia gruntu?


Czy na rysunku 1.5.-23 izolacja boczna płyty nie powinna być do poziomu gruntu zrobiona z XPS a dopiero wyżej z EPS?


Analizując rozwiązanie z rys 1.9.-12 zwróciłem uwagę że na poziomie dolnego XPS nie ma ciągłości hydroizolacji z boku styku. Teoretycznie może wejść wilgoć na styku EPS cokołowego i XPS i pójść w stronę foli PE. Przy wariancie z rysunku 1.9.-13 mamy ciągłość szlamu (12) i masy(5). Proszę o komentarz.


W większości przypadków płyt sugeruje Pan stosowanie jako hydroizolacji poziomej masy polimerowo-bitumiczne. Jakie Pan widzi przeciwwskazania do zastosowania pap termozgrzewalnych pod płytą (przy zastosowaniu folii jako warstwy poślizgowej/ochronnej (pod i nad XPS)?

komentarze: 4
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego domy energooszczędne domy jednorodzinne domy murowane domy szkieletowe drewniane domy szkieletowe stalowe fundamenty posadowienia porady architektom porady inwestorom porady wykonawcom porady inżynierom

John Peel

dział 308
temat nr 107

Zamiana masy typu KMB na papę termozgrzewalną


Nawiązując do ostatniej kwestii poruszonej przez pana Leszczyńskiego, sam rozważam zamianę masy KMB pod płytą fundamentową na wysokiej jakości papę termozgrzewalną (na betonie podkładowym). Na pewno będzie to tańsze rozwiązanie. Zastanawiam się tylko, czy wówczas także na papę potrzebna jest warstwa dociskowa betonu chroniąca papę przed ewentualnym uszkodzeniem przez zbrojenie. No i jak z kwestią połączenia hydroizolacji poziomej z papy z pionową z masy KMB.

komentarze: 8
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: hydroizolacje błędy projektowe błędy wykonawcze fundamenty posadowienia porady wykonawcom porady inżynierom porady inwestorom porady architektom

elsi

dział 308
temat nr 109

Termoizolacja ze szkła piankowego pod płytą


Szanowny Panie Jerzy,
Jestem pod wrażeniem wiedzy, którą zawarł Pan w książce "Sekrety tworzenia murowanych domów bez błędów" oraz przekazywanej na Pańskiej stronie internetowej. Wszystkim znajomym, którzy są inwestorami lub mają związek z budownictwem polecam zakup Pańskiej książki, opowiadając o przypadkach, z jakimi miał Pan do czynienia, które są przedstawione w zakładce "z życia wzięte". Dla mnie najbardziej wymownymi były przykłady pensjonatu w Dusznikach, zalewanego wodą ze stoku oraz podany na jakimś forum przykład centrum handlowego, którego parking podziemny był zalewany wodą, bo nie miał izolacji przeciwwodnej, ale za to beton "wodoszczelny" i zaproponowane przez projektanta rozwiązanie, polegające na położeniu na beton folii kubełkowej jako sączka i dodatkowej warstwy betonu oraz wypompowywanie wody przez cały okres eksploatacji budynku.

Lektura książki zwróciła moją uwagę na pewną kwestię. Otóż na stronach 163-165 "Sekretów..." opisał Pan sposób izolowania płyty fundamentowej - z termoizolacją pod, jak i nad płytą nośną. Nurtuje mnie natomiast zagadnienie prawidłowej hydroizolacji płyty fundamentowej, położonej na szkle spienionym. Zgodnie z deklaracjami producentów szkło spienione jest nienasiąkliwe oraz nie podciąga kapilarnie wilgoci i dzięki temu, oprócz funkcji termoizolacyjnej i drenującej, ma spełniać również rolę izolacji przeciwilgociowej.
Przy dobrych warunkach gruntowych, wg producenta, warstwę (40- 60 cm) szkła spienionego układa się na gruncie rodzimym (z opaską przeciwwysadzinową ok. 1 m poza krawędziami planowanej płyty), po uprzednim wyłożeniu wykopu geowłókniną. Po zagęszczeniu szkła warstwami po ok. 20- 30 cm, na wierzch układa się folię PE, jako zabezpieczenie przed wnikaniem w szkło wody zarobowej z mieszanki betonowej, układa zbrojenie i wylewa beton
Czy przy takim posadowieniu płyty fundamentowej nie dojdzie do wnikania wilgoci w płytę i do budynku poprzez przenikanie pary wodnej z parującego pod płytą gruntu? Para będzie przecież mogła swobodnie przenikać pomiędzy granulkami szkła i przez dziury w folii, które powstaną wskutek nacisku płyty betonowej na warstwę spienionego szkła.
Czy konieczne jest dodatkowe zaizolowanie płyty od góry papą i położenie warstwy dociskowej, czy też ilość wilgoci wytrącającej się z pary wodnej nie będzie na tyle duża, by stosować dodatkową izolację?
Edgar Nowicki
Odpowiedź płatna 123,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: domy energooszczędne domy jednorodzinne izolacje przeciwwilgotnościowe izolacje cieplne budowa domu jednorodzinnego domy jednorodzinne domy energooszczędne posadowienia porady inwestorom

Marek Malek

dział 308
temat nr 135

Wymiana gruntu, posadowienie na płycie czy ławach?


Jak optymalnie przeprowadzić proces wymiany gruntu pod fundamenty? Z badań geotechnicznych wynika iż w moim przypadku (dom 2 kondygnacyjny) konieczne będzie wybranie plastycznych gruntów pylastych miejscami do głębokości 2m i wykonanie posadowienia fundamentów po wymianie gruntu, wykonanej z piasków i kruszywa stabilizowanych cementem. Alternatywą jest posadowienie na płycie fundamentowej.
Kolejnym utrudnieniem jest wysoki poziom wód gruntowych który stabilizuje się na głębokości od 1,0 do 1,3 m p.p.t. i szybko reaguje na opady atmosferyczne i roztopy.

Moje pytanie sprowadza się do tego jak przeprowadzić ten proces wymiany gruntu przy tak wysokim stanie wód nie narażając się na ogromne koszty? Obawiam się, że podczas prowadzenia wykopów powstanie w nich basen i nie będzie możliwe zasypywanie i utwardzanie podłoża kruszywem. Czy jest możliwe wykonanie jakiś otworów technicznych do których odprowadzana była by woda? Czy w grę wchodzi tylko odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów?

nr 1 Przekrój geotechniczny I - I
autor: Marek Malek
nr 2 Profil otworu O-1
autor: Marek Malek
komentarze: 2
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: wzmacnianie gruntu

Bociek1313

dział 308
temat nr 168

Fundament na trudnym gruncie domu częściowo podpiwniczonego


Witam, w projekcie pod częścią domu mamy zaprojektowaną piwnicę. Architekt zaprojektował tak fundamenty, że pod częścią w której nie ma piwnicy, fundament jest położony na ławach, a w części, gdzie jest piwnica na płycie fundamentowej. Fundament jest monolityczny. Pytanie, czy jest to poprawne rozwiązanie i czy fundament monolityczny można zastąpić bloczkami betonowymi ew. bloczkami szalunkowymi, a może bloczkami z keramzytu. Moje pytanie zrodziło się z uwagi, że znajduję różne rozwiązania. Nie wiem, które jest optymalne ze względu na właściwości mechaniczne, koszty i trudność w wykonaniu, hydroizolacji i termoizolacji. Z pewnością każde z nich ma swoje wady i zalety. Pytanie, które jest optymalne. Piwnica nie będzie ogrzewana, a teren położony jest na gruntach o podłożu lessowym w postaci gliny pylastej wstanie plastycznym. Druga kategoria geotechniczna.

komentarze: 1
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego domy jednorodzinne fundamenty ławy fundamentowe posadowienia porady inżynierom porady inwestorom

B.B.

dział 308
temat nr 262

Podjazd dla niepełnosprawnych w miejsce schodów


Skoro ostatnio mowa o podjazdach, zapytam i ja. Ma być pochylnia dla niepełnosprawnych i schody o nawierzchni z kostki betonowej typu HOLLAND. Nachylenie pochylni wynosić będzie 8,0 %, zaś różnica wysokości do pokonania pochylnią i schodami 0,50 m. Ograniczenie komunikacji stanowić będą murowane ścianki z cegły ceramicznej pełnej o gr. 25 cm na zaprawie cementowej klasy M5, o wysokości do 20 cm powyżej nawierzchni, które w koronie zostaną zwieńczone czapką betonową a w niej zostaną zamocowane słupki balustrady. Izolacja ław fundamentowych i ścianek została wykonana wg rysunku 1.9.-18 z Pana książki.

1. Jakie powinny być warstwy pochylni i podestu w przypadku gdy nie będzie wykonywana płyta betonowa z poziomym uszczelnieniem?
2. Czy przy ściankach ograniczających płytę pochylni należy ułożyć obrzeża betonowe? Czy takie rozwiązanie będzie ochroną ścianek murowanych przed spływem wód opadowych po płycie pochylni? Jak zabezpieczyć można ścianki w inny sposób?
3. Jak odwodnić płytę podestu o pow. 10 m2? Jakie spadki? Czy można stosować odwodnienia liniowe lub szczelinowe o wymiarach szczeliny 100 x 6 mm? W jaki sposób odprowadzić wodę?
4. Ile procent wody spływa po kostce a ile wchłaniane w podłoże?
5. Czy w przypadku gruntów wysadzinowych należy je wymienić do poziomu posadowienia? Jakie układać wówczas warstwy? Czy w poziomie posadowienia (od strony wewnętrznej) należy układać rury drenarskie?
6. Jak należy wykonać połączenie nawierzchni kostki betonowej ze ścianką ograniczającą komunikację oraz z ścianą budynku (również styk przy ościeżnicy drzwiowej)?
7. W jaki sposób zamocować i uszczelnić słupek balustrady w czapce betonowej?
8. Jak zapewnić opór dla nawierzchni pochylni przy wjeździe na pochylnię?
9. Czy zagęszczanie mechaniczne poszczególnych warstw wpłynie negatywnie na konstrukcje ścianek?
Na zdjęciach widoczne schody do rozbiórki.

nr 1 Podest schodów wejściowych.
autor: B.B.
nr 2 Pełen widok schodów i otoczenia.
autor: B.B.
Odpowiedź płatna 246,00 zł
patrz także: schody odwodnienia porady architektom porady inżynierom porady wykonawcom

Bary

dział 308
temat nr 308

Stabilizacja gruntu pod posadowieniem na płycie


W moim projekcie architekt zastosował stabilizację gruntu za pomocą suchego betonu (mieszanka suchego cementu z piaskiem) + zagęszczenie.Czytając Pana książkę nie napotkałem jak do tej pory takiego rozwiązania. Czy jest to poprawne rozwiązanie do stabilizacji gruntu pod budowę płyty fundamentowej?  Jak tak to w jakich proporcjach? Dodam tylko, że płyta powstanie na sporym nasypie bo około 80 cm w stosunku do 0 budynku.

komentarze: 6
Odpowiedź płatna 123,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego posadowienia porady inwestorom błędy projektowe


 
 
9
 
8
 
7
   ...  
1
 
 
© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione). Odpowiadający i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie porad, bowiem nie mają kontroli nad ich wdrożeniami. Bonus w postaci uzyskiwania bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB - kierownik budowy, DB - dziennik budowy, INA - inspektor nadzoru autorskiego, c-w - analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB - masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa.
2007-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.