porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania treści odpowiedzi w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Odpowiedzi są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione). Odpowiadający i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie rozwiązań, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci uzyskiwania bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY nie wcześniej niż po upływie 14 dni od jej otrzymania.
pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
  

znalezionych tematów: 1
J.O.

dział 308
temat nr 298

Ogrodzenie jak mur oporowy, ale bez hydroizolacji


Wykonano ogrodzenie z cokołem o konstrukcji murowo-żelbetowej grub. 25 cm (słupki żelbetowe i bloczki betonowe). Wysokość cokołu wynosi 1-1,5 m ponad przyległy teren. Z drugiej strony cokołu teren jest ok. 30 cm poniżej góry cokołu. Nie wykonano tam żadnej hydroizolacji pionowej i poziomej. Od strony gdzie grunt jest 1-1,5 m poniżej od góry cokołu wykonano częściowe wykończenie metodą BSO (styropian 5 cm + warstwa kleju na siatce). Są oczywiście widoczne ślady przenikania wilgoci na warstwie klejowej i mokre plamy. Góra murka jest zakończona płytą kamienną.

Cokół wykonano 2 lata temu, a inwestor chce go teraz elegancko wykończyć tynkiem cienkowarstwowym od strony terenu położonego niżej. Jak poprawić istniejącą sytuację? Odkopanie cokołu ze strony wyższego terenu będzie bardzo kosztowne - teren jest zagospodarowany.


nr 1 Ogólny widok ogrodzenia.
autor: J.O.
nr 2 Wykwity na słupkach.
autor: J.O.
nr 3 Wykwity na cokoliku.
autor: J.O.
nr 4 Widok cokolika.
autor: J.O.
nr 5 Zbliżenie na słupek.
autor: J.O.
Odpowiedź płatna
patrz także: ogrodzenia betonowe błędy wykonawcze porady inwestorom porady wykonawcom

2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.