porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania treści odpowiedzi w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Odpowiedzi są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione). Odpowiadający i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie rozwiązań, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci uzyskiwania bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY nie wcześniej niż po upływie 14 dni od jej otrzymania.
pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
  

znalezionych tematów: 1
Piotr A.

dział 308
temat nr 314

Zagrzybienie domu z roku 1937


Proszę o radę jak najskuteczniej i najekonomiczniej pozbyć się grzyba pleśniowego z mojego mieszkania? Proszę o wsparcie i podanie możliwie szczegółowo opis czynności do wykonania, gdyż chcę to zrobić jedno lub dwuosobowo. Czy jako środek zaradczy zastąpić w pokoju z grzybem podłogę na legarach na gruncie na jakąś podłogę wg nowych technologii?

Budynek z roku 1937, piętrowy o kształcie kwadratu (10x10m) przykryty dachem kopertowym. Ściany zewnętrzne gr. 48 cm mur z cegły na zaprawie piasek+wapno. Fundament cegła betonowa na zaprawie cementowej. Brak izolacji pionowej i poziomej, ale izolacja pozioma wykonana jest ze smoły pod ziemią 25cm (z uwagi na zniszczenia wojenne teren po 45r podniósł się o warstwę rozrzuconego gruzu). Budynek częściowo podpiwniczony. W 1998 r. skuto stary tynk i ponownie wytynkowano nowym cem.-wapiennym zatartym na gładko.

Podłoga w pokojach: klepka bukowa na deskach drewnianych na legarach ułożonych na gruzie 30 cm, który wysypany jest na piasku. Tynk wew. cementowo-wapienny, miejscowo wyszpachlowany gipsem i pomalowany farbą. Zagrzybienie pleśniowe sięga wys. 60 cm.

nr 1 Pokój dziecięcy z widocznymi plamami pleśni.
autor: Piotr A.
nr 2 Pokój z widocznymi plamami wilgoci i pleśni.
autor: Piotr A.
nr 3 Pokój z widocznymi mokrymi plamami, pleśnią, wykwitami i odpadającą farbą.
autor: Piotr A.
nr 4 Cokół z wyprawą cementową, wykwity i spękania tynku w linii podłogi.
autor: Piotr A.
nr 5 Cokół z wykwitami solnymi i wapiennymi. Powyżej strefa naprawianego tynku.
autor: Piotr A.
nr 6 Wykwity solne i zawilgocenia w strefie niepodpiwniczonego parteru.
autor: Piotr A.
nr 7 Rzut piwnic.
autor: Piotr A.
nr 8 Rzut parteru z projektu przedwojennego.
autor: Piotr A.
nr 9 Przekrój pionowy przez budynek - wg projektu przedwojennego.
autor: Piotr A.
nr 10 Obecny plan parteru.
autor: Piotr A.
Odpowiedź płatna
patrz także: domy jednorodzinne fundamenty renowacje zawilgocenia zasolenia podbicia fundamentów iniekcje przeciw wilgoci remonty porady inwestorom

2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.