porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania treści odpowiedzi w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Odpowiedzi są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione). Odpowiadający i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie rozwiązań, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci uzyskiwania bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY nie wcześniej niż po upływie 14 dni od jej otrzymania.
pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
  

znalezionych tematów: 1
Tomasz Sobierajski

dział 308
temat nr 649

Zagrożenie wysadzinami posadowienia domu na płycie


W poradniku "Sekrety tworzenia murowanych domów bez błędów", w pkt.1.5.3, omówił Pan posadowienie domu na płycie. Mam pytania:

1. Przy posadowieniu budynku niepodpiwniczonego na płycie fundamentowej, w gruncie piaszczystym, przy wysokim poziomie wody gruntowej (vide: rys.1), czy może dojść do wysadzin spowodowanych zamarzaniem wody w nawodnionych gruntach niespoistych?

2. Przy posadowieniu budynku niepodpiwniczonego na płycie fundamentowej w gruntach spoistych, w obrębie budynku oraz pod nim, glinę wymienia się na żwir. Stworzone zostanie w ten sposób zagłębienie w gruncie rodzimym spoistym, wypełnione gruntem niespoistym (mówiąc obrazowo, powstanie tzw. "wanna" z gliny wypełniona zagęszczonym żwirem, vide: rys.2). Gdy niniejsza niecka wypełni się wodą opadową i zamarznie, czy może to spowodować wysadziny mrozowe?
Jeśli tak to jak temu przeciwdziałać?

nr 1 Rys.1 i rys.2 - posadowienie domu na płycie fundamentowej.
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego fizyka budowli porady inwestorom porady inżynierom porady architektom posadowienia na płycie

2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.