porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania treści odpowiedzi w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Odpowiedzi są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione). Odpowiadający i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie rozwiązań, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci uzyskiwania bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY nie wcześniej niż po upływie 14 dni od jej otrzymania.
pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
  

znalezionych tematów: 1
Tomasz Sobierajski

dział 308
temat nr 758

Zabezpieczenie betonu wg PN-EN 206:2013+A1:2016


W książce podaje Pan dwa sposoby zabezpieczenia betonu ław fundamentowych. Pierwszy sposób przez ochronę przeciwwodną powierzchni ław. Drugi sposób to zastosowanie betonu napowietrzonego. Ciekaw jestem jakie jest Pana zdanie na temat zapewnienia trwałości fundamentów w PN-EN 206:2013+A1:2016?
W niniejszej normie, w tablicy F.1 dla konkretnych klasy ekspozycji podano wymagania dotyczące minimalnej klasy wytrzymałości betonu, wskaźnika W/C i zawartość cementu.
Większość fundamentów narażonych jest na długotrwały kontakt z wodą. Opis środowiska: mokre, sporadycznie suche, odpowiada klasie ekspozycji XC2, dla której norma PN-EN 206 zaleca stosowanie betonu o minimalnej klasie wytrzymałości C25/30, minimalnej zawartości cementu 280 kg/m3 oraz wskaźnika W/C

nr 1 Tablica 1 - klasy ekspozycji
autor: PN-EN 206
nr 2 Tablica F.1 - Zalecane wartości graniczne dotyczące składu oraz właściwości betonu
autor: PN-EN 206
komentarze: 4
czytaj odpowiedź

patrz także: betony zwykłe ochrona betonu projektowanie porady architektom porady inwestorom porady inżynierom porady wykonawcom

2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.