porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania treści odpowiedzi w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Odpowiedzi są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione). Odpowiadający i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie rozwiązań, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci uzyskiwania bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY nie wcześniej niż po upływie 14 dni od jej otrzymania.
pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
  

znalezionych tematów: 1
Paweł

dział 308
temat nr 795

Hydroizolacja i odwodnienie muru oporowego


Witam. Poniżej mam kilka pytań na temat ścian oporowych.

1) W jaki sposób wg Pana należy poprawnie zabezpieczyć monolityczną żelbetową ścianę oporową wylewaną na mokro przed korozją stali zbrojeniowej, destrukcją betonu i pojawianiem się na powierzchni wykwitów solnych?
Uprzejmie proszę o przedstawienie detali poprawnego rozwiązania tego typu konstrukcji dla mojego przypadku.
Pragnę podkreślić, że konstrukcja ma na celu utrzymanie nasypu drogowego i jest projektowana w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego ronda. Mur oporowy będzie zatem narażony zwłaszcza na
destrukcyjne działanie soli sypanej na drodze, czyli będzie pracować w środowisku o dużej agresywności wód gruntowych. Z uwagi na linie rozgraniczającą inwestycje projektant był zmuszony zrezygnować z odsadzki lewej i wydłużyć znacznie podstawę fundamentu od strony nasypu z prawej strony, aby spełnić warunek m.in. na obrót oraz przesuw.
Z geologii (patrz odwiert nr 20) wynika, że poziom projektowanej płyty fundamentowej ściany oporowej będzie znajdować się poniżej stwierdzonego poziomu wody gruntowej
(z uwagi na nasyp drogowy projektowany teren będzie powyżej istniejącej rzędnej terenu).
Fundament konstrukcji posadowiony będzie na nawodnionych glinach piaszczystych. W celu spełnienia warunku na poślizg konieczne było zaprojektowanie płyty w nachyleniu wraz z ostrogą.
Projektant dodatkowo zaleca odwodnienie tej ściany w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji konstrukcji - chodzi tu prawdopodobnie o to, aby zapewnić w miarę możliwości jak największy współczynnik tarcia pomiędzy podłożem a podstawą ściany.
Wydaje mi się, że ze względu na wysoki poziom wody gruntowej konieczne będzie trwałe obniżenie zwierciadła wody gruntowej i zastosowanie drenażu w poziomie podstawy lub nieco powyżej.
Mam kilka pomysłów odnośnie właściwego wykonania hydroizolacji ściany i odprowadzenia nadmiaru wody opadowej jednakże chciałbym zasięgnąć informacji jak Pana zdaniem dla tej sytuacji powinno wyglądać poprawne zabezpieczenie tego typu konstrukcji, aby nie ulegała ona w przyszłości awariom. Istnieje możliwość wpięcia się drenażem do studzienki projektowanej kanalizacji deszczowej na potrzeby planowanej inwestycji drogowej.

2) Jaki rodzaj zasypki gruntowej będzie tutaj najbardziej wskazany?
Grunty spoiste np. gliny są najcięższe i często się je stosuje, aby zapewnić warunek na obrót i przesuw, a tym samym obniżenie i tak znacznych gabarytów podstawy muru. Warto tutaj zwrócić jeszcze uwagę na potrzebę zastosowania właściwej podbudowy pod nawierzchnię, która wg branży drogowej będzie wynosić ok 80-100cm.

Pragnę jeszcze dodać, że wymiary ściany oporowej wyszły znaczne z uwagi na konieczność montażu na gzymsie ekranów akustycznych o wysokości 5,0m. Siły parcia od wiatru są tu zatem znaczne.
Konstrukcję ekranów stanowić będą słupy stalowe typu HEB w rozstawie co 4,0m. Ściana pionowa muru usztywniona dodatkowo pilastrami o wymiarach w przekroju 0,6x0,6m. Na nich mocowane
słupy stalowe na blasze i kotwach.
Mam do tych zagadnień kolejne pytania:

3) W jaki sposób należy zabezpieczyć te elementy stalowe przed korozją?

4) W jaki sposób poprawnie wykonać detal gzymsu ściany oporowej?
Zasadne wydaje się tutaj m.in. zastosowanie kapinosa, czyli zabezpieczenie ściany pionowej przed spływaniem wody opadowej po jej licu.

5) W jaki sposób poprawnie wykonać dylatację takiej ściany oporowej i zabezpieczenie jej przed klawiszowaniem?
Ściana oporowa będzie mieć łączną długość ok 25mb. Z uwagi na nasłonecznienie, a co za tym idzie obciążenia termiczne konieczne jest zastosowanie takiej dylatacji. Stara polska norma mówi o stosowaniu dylatacji co 15m w przypadku ścian nasłonecznionych.

Załączam przekrój typowy i rzut z góry na ścianę oporową oraz przekrój geotechniczny wraz z parametrami gruntu z opracowania geologicznego.

Będę wdzięczny jeśli Pan w przyszłości poruszy na tej stronie temat zabezpieczeń ścian oporowych również w szerszym zakresie z uwagi na różne warunki gruntowe i innego typu stosowane konstrukcje ścian oporowych. Z góry dziękuję za odpowiedź na pytania i pozdrawiam.
nr 1 Typowy przekrój przez ścianę oporową
nr 2 Schematyczny widok z góry na ścianę oporową
nr 3 Przekrój geotechniczny w lokalizacji ściany oporowej
nr 4 Parametry geotechniczne warstw podłoża dla odwiertu nr 20.
komentarze: 4
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: mury oporowe hydroizolacje odwodnienia porady inwestorom porady wykonawcom

2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.