porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania treści odpowiedzi w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Odpowiedzi są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione). Odpowiadający i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie rozwiązań, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci uzyskiwania bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY nie wcześniej niż po upływie 14 dni od jej otrzymania.
pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
  

znalezionych tematów: 1
Bresland

dział 308
temat nr 830

Dziwne wyniki modelowania cieplno-wilgotnościowego dachu


Próbuję od jakiegoś czasu znaleźć rozwiązanie wygłuszenia połaci dachowej, którą projektant przewidział jako ocieploną nakrokwiowo płytami PIR (rdzeń z poliizocyjanuratu, okładziny z kilku warstw polimerów oraz folii aluminiowej).

Pierwszy problem jaki napotkałem to brak dokładnych danych odnośnie Sd oraz μ. W kartach technicznych podają dla rdzenia μ=50-100, natomiast brak jest danych o Sd dla okładzin. Kontaktując się telefonicznie z technikiem producenta usłyszałem, że dla okładzin mogę przyjąć Sd>1000, a konkretnie do obliczeń mogę wstawić wartość nawet 1500 (zakładam, że nie podaje się tej wartości w innych jednostkach niż [m]). Czy to możliwe, aby cienka folia aluminiowa w połączeniu z nieznanymi mi polimerami mogła mieć aż tak wysokie Sd?

Drugi problem jaki napotkałem, to dziwne skoki wilgotności na wykresach obrazujących zawartość wilgoci w materiale izolacyjnym - są one tak nienaturalne, że mam wrażenie, że coś jest nie tak z procesem obliczeniowym.

Przegroda wygląda następująco:
- membrana (warstwa techniczna zastępująca dachówkę, przyjęta tylko w modelu obliczeniowym)
- szczelina wentylowana powietrzem zewnętrznym 30 mm (wymiana 1/h)
- membrana Sd=0,005-0,02 1mm
- paroizolacja (okładzina płyty PIR) Sd=1500[m] 1mm
- rdzeń PIR ‎μ=43-72 (przypadek 1) μ=29,9-51,5 (przypadek 2) 140mm
- paroizolacja (okładzina płyty PIR) Sd=1500[m] 1mm
- deskowanie - drewno miękkie 30mm
- Wełna mineralna 200mm
- pustka powietrzna niewentylowana (przestrzeń na ruszt pod GK) 30mm
- płyta GK 12,5mm

Przegrodę przyjęto jako poziomą (niestety w darmowej wersji programu nie da się ustawić kąta nachylenia innego niż 0 i 90 st.). Pominięto obciążenie deszczem, absorpcję deszczu, absorpcję promieniowania długofalowego i krótkofalowego, wpływ promieniowania. Przyjęto wartość standardową wsp. odbicia krótkofalowego promieniowania gruntu. Opór cieplny pow. zew. i wew. pozostawiono domyślny (0,0526 oraz 0,125 [m2K/W]). Warunki początkowe zawartości wilgoci - stała wartość w przegrodzie (wilg. wzgl. 0,9 temp. pocz. 20st. C) Opcje obliczeń numerycznych - tylko transport ciepła i wilgoci. Klimat zew. Warszawa. Klimat wew. ISO 13788 (domyślny - bez modyfikacji)

Dane wilgotnościowe po obliczeniach przedstawiam na poniższych rys. (PIR jest jedyną warstwą, gdzie kondensująca wilgoć kumuluje się z biegiem lat). Rozpatrywano dwa identyczne przypadki różniące się jedynie doborem PIR z dostępnej bazy materiałowej.

Czy tak faktycznie mogą wyglądać wyniki dla przypadku 1?

Z góry dziękuję za odpowiedź.
nr 1 Wykres zawartości wilgoci w warstwie izolacji PIR na przestrzeni 3 lat - dane meteo dla Warszawy
autor: Przypadek 1
nr 2 Wykres zawartości wilgoci w warstwie izolacji PIR na przestrzeni 3 lat - dane meteo dla Warszawy
autor: Przypadek 2
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe budownictwo mieszkaniowe błędy projektowe dachy porady architektom porady inwestorom porady inżynierom

2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.