porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

porady budowlane

T.T.

dział 308
temat nr 229

Blokada hydroizolacyjna fundamentu kamiennego


W jaki sposób wykonać izolację poziomą przez iniekcję fundamentu z kamienia polnego łamanego? Jak zapewnić ciągłość izolacji poziomej na całej szerokości takiego muru?


Jerzy Bogdan Zembrowski

Nie wykonuje się iniekcji w takich murach, gdyż:

  • Wiercenie w kamieniu grozi naruszeniem struktury muru fundamentowego.
  • Koszty iniekcji są ogromne w stosunku do uzyskiwanych efektów.
  • Ilość podciąganej kapilarnie wilgoci jest nieznaczna (wyłącznie przez spoinę). W murach z kamienia nie spotyka się ciągłych spoin, gdyż technicznie nie były do wykonania - często spoiny są przerwane i nie podciągają wilgoci.

Z tych powodów, nie podaje się metod uogólnionych, lecz rozwiązania opracowuje się indywidualnie dla każdego przypadku - z uwzględnieniem stanu technicznego budynku, przeznaczenia, warunków gruntowo-wodnych, powiązania z resztą konstrukcji czy rodzaju budynku (zwykły, zabytkowy).

patrz także:fundamenty hydroizolacje remonty renowacje ruch wilgoci projekty wykonawcze fizyka budowli porady architektom porady inwestorom
2007-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.