porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
jesteś:
architektem, projektantem,
kierownikiem, wykonawcą,
inwestorem
?
jeśli tak, to serwis dla Ciebie
!
7e3a524abdf978f80cea6f69e25dad0a.webp
c70634f680f2a81ce453d961feaaba39.webp
1864b0865e509fa829cdb3e1ea6c7385.webp
7343fddd4bf6f1c8885c4d553d6ee292.webp

czy wiesz że ...

Surowcem do produkcji styropianu jest polistyren, który powstaje z ropy naftowej po zastosowaniu procesu krakingu oraz polimeryzacji w towarzystwie środka spieniającego (pentanu). Po krystalizacji powstaje twardy i szklisty granulat polistyrenu, w którym zamknięty zostaje pentan. Średnica granulek polistyrenu wynosi 0,2 - 2,5 mm, zaś gęstość nasypowa ok. 650 kg/m3.

Po przetransportowaniu polistyrenu do wytwórni, zostaje on poddany procesowi podgrzewania w całej objętości przez kilka minut strumieniem gorącej pary wodnej. Powoduje to jego zmięknienie oraz silne spienienie na skutek działania pentanu wspomaganego dyfuzją pary wodnej do wnętrza komórek piany polistyrenu. Objętość mieszanki zwiększa się w tym procesie od 15 do 65 razy (w zależności od czasu trwania spieniania).

Zaraz po tym następuje studzenie masy, w wyniku czego para wodna oraz resztki pentanu skraplają się powodując powstanie podciśnienia w komórkach piany. Dzięki temu piana dzieli się na ogromną ilość kuleczek małej średnicy.

Kolejnym etapem jest suszenie mokrych kuleczek podczas, którego do wnętrza kulek wnika powietrze, a kulki zalegają luzem względem siebie. Proces ten nosi nazwę sezonowania i stanowi ważny etap produkcji, bowiem w tym czasie w kulkach stabilizuje się wilgotność zawartego tam powietrza, które jest podstawą do uzyskania niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ.

Następnie luźne i wysuszone kulki transportowane są pneumatycznie do zbiorników, gdzie doprowadza się parę wodną o temperaturze ok. 120 oC w celu uzyskania lepkiej i kleistej zewnętrznej otoczki kuleczek polistyrenu. 
Mokrą masę z kuleczkami wprowadza się do dużych prostopadłościennych otwartych zbiorników metalowych, gdzie pod ciśnieniem atmosferycznym kuleczki swobodnie ekspandują (zwiększają swoją objętość) i zlepiają się podczas stygnięcia. Po ostudzeniu powstaje blok styropianu, który potem się tnie drutem oporowym na płyty do wymiarów handlowych - wycinając także np. frezy. Tak powstaje styropian oznaczany międzynarodowo symbolem EPS od angielskich słów: Expanded PoliStyrene.

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
facebook
grupa 15 tysięcy
porad budowlanych
2007-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.