porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!

porady budowlane

gwtaj

dział 308
temat nr 354

Zastosowanie w praktyce wyników analizy cieplno-wilgotnościowej


Prosiłbym o wyjaśnienie kolejnych warstw elewacyjnych, które wyszły z obliczeń cieplno-wilgotnościowych, a mianowicie:
· farba wewnętrzna Sd > 0,174 m (mi > 580)
· tynk cem-wapienny, grub. 1,5 cm
· SOLBET „600” grub. 24 cm
· styropian EPS-80 grub. 20 cm
· warstwa szpachlowa zbrojona siatką szklaną, grub. 3 mm (mi < 40)
· wyprawa mineralna grub. 1 mm (mi < 11)
· farba silikonowa jednokrotnego krycia (mi < 110)

1. Czy jedyne wymaganie dla styropianu to EPS-80, czy ważny jest tutaj współczynnik przewodzenia ciepła? Czy może być jedna grubość 20 cm, czy 2x10cm z przekładką? (Jeżeli był gdzieś temat poruszany, jak prawidłowo nanosić tynk elewacyjny będę wdzięczny za podanie odnośnika).

2. Z wykonawcami, z którymi rozmawiałem, pytają się jaki rodzaj tynku będzie położony (mineralny, silikonowy, akrylowy, hybrydowy, nanosilikonowy, biohydrofobowy? Tymczasem w analizach są warstwy “Warstwa szpachlowa”, “Wyprawa mineralna”, następnie “Farba silikonowa”. Która warstwa z Pana analiz odpowiada im warstwom? Czy mogę wybrać dowolny tynk z ich oferty?


Jerzy Bogdan Zembrowski
Wyniki analizy c-w dla ścian zewnętrznych należy rozumieć następująco:
 • Dowolnego rodzaju, koloru i odcienia farba wewnętrzna, byleby jej współczynnik oporu dyfuzji "mi" nie był mniejszy niż 580. Może to być farba z grupy farby wewnętrzne albo z grupy farby antypleśniowe, albo z grupy farby lateksowe - byleby spełniała ten wymóg. Wartość "mi" należy odczytać z Karty Technicznej farby.
 • Każdy tynk cem-wapienny byleby grubości 1,5 cm.
 • Bloczek betonu komórkowego Solbet-600 grubości 24 cm na dowolnej zaprawie lub klejony (bez znaczenia), bo akurat ten Pan wybrał z analiz.
 • Każdy styropian EPS-80 z grupy BSO - płyty styropianowe (w ciapki, kropki, biały, szary lub kolorowy) bez znaczenia, gdyż wszystkie one mają ten sam obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła, a jedynie mamią naiwnych współczynnikiem deklarowanym. Styropian ma być w jednej grubości 20 cm. Nie wolno stosować w dwóch warstwach!
 • Warstwa szpachlowa z grupy BSO - masy klejowo-szpachlowe do styropianu dowolnego producenta, byleby jej współczynnik oporu dyfuzji "mi" nie był większy niż 40. Jeśli w Karcie Technicznej nie ma wartości "mi" ani Sd, szukać innego. Ważne, by wykonawca wykonał tę warstwę grubości 3 mm, tj. siatka nie ma prawa prześwitywać z warstwy szpachlowej.
 • Dowolnego producenta wyprawa mineralna "baranek" z grupy BSO - wyprawy cienkowarstwowe mineralne o grubości ziarna 1 mm, byleby jej wsp. oporu "mi" nie był większy niż 11 albo Sd nie większy niż 0,011 m. Jeśli w Karcie Technicznej nie ma wartości "mi" ani Sd, szukać innego produktu.
 • Dobrego producenta - w kolorze od białego po jasne pastelowe - farba silikonowa tzw. jednokrotnego krycia z grupy farby silikonowe mająca wsp. oporu dyfuzji "mi" nie większy niż 110 albo Sd nie większe niż 0,033 m.

Od wykonawcy oczekujemy, że będą ściśle przestrzegać technologii robót, a nie mędrkować, bo nie mają zielonego pojęcia o farbach i systemach ociepleń. Mają ściśle przestrzegać zapisów w Karcie Technicznej poszczególnych produktów - proszę zadbać, by KT były stale na budowie. Mogą zapomnieć kanapek, ale nie mogą zapomnieć KT tych produktów, którymi będą pracować danego dnia. Proszę im to przekazać.


Ponadto, wykonawcy mają na pamięć nauczyć się tego co napisałem na stronach od 245 do 250 w mojej książce. Proszę dopilnować, by tego się nauczyli pracownicy, którzy będą na Pana budowie ocieplać, a nie ich szef nie pracujący razem z nimi. Proszę też uprzedzić szefa, że od pierwszego do ostatniego dnia ociepleń ma pracować ten sam zestaw pracowników, żeby nagle nie pojawił się jakiś nowy "z łapanki"!


Gdyby z jakichś powodów zechciał Pan dać wolną rękę wykonawcy ociepleń a ten zechciał zastosować jakiś inny produkt niż wskazuję, bo on otrzyma prowizję od producenta, to można jedynie zastąpić ostatnie dwie warstwy - czyli zamiast wyprawy mineralnej malowanej farbą zastosować jedną wyprawę już barwioną, to musi być hydrofobizowana (patrz: Hydrofobowość) a jej opór dyfuzji Sd ma nie być większy niż łączny opór dyfuzji tych dwóch warstw.


Czyli - ze wzoru 2.5.-46 ze strony 400 mamy opory z analizy c-w:

 • wyprawa mineralna Sd = 0,001 x 11 = 0,011 m
 • farba silikonowa Sd = 0,0003 x 110 = 0,033 m
zatem ich opór łączny Sd wynosi 0,011 + 0,033 = 0,044 m.

Z tego samego wzoru obliczamy wymagany współczynnik oporu "mi" dla nowej wyprawy np. o grubości 1 mm:

"mi" = 0,044 : 0,001 = 44

Czyli może być każda inna wyprawa barwiona byleby jej "mi" wynosił nie więcej niż 44. Od razu uprzedzam, że na świecie jeszcze żaden producent nie wytworzył wyprawy o tak małym współczynniku oporu "mi". Dlatego, aby Panu oszczędzić trudu i czasu, w analizie c-w wskazałem rodzaje produktów, jakie w tym domu należy zastosować. Do Pana należy tylko wybór koloru i ceny. Z tym, że im wyższa cena, tym lepszej jakości wyprawa. Szczególnie nie należy oszczędzać na farbie elewacyjnej, by mieć święty spokój z elewacją przez 20-30 lat.


Jeszcze jedna uwaga. Warstwa szpachlowa ma mieć grubość 3 mm, co łatwo poznać po tym, że po szpachlowaniu nie widać prześwitów siatki szklanej. Niezależnie od producenta wyrobu, gruntowanie warstwy szpachlowej można dokonać dopiero po 7 dniach od jej wykonania, a nanoszenie wyprawy nie wcześniej niż po 24 godzinach od gruntowania. Jeśli wykonawca będzie chciał skrócić te czasy, wypędzić i szukać innego!

patrz także:analizy cieplno-wilgotnościowe domy jednorodzinne elewacje ocieplenia błędy wykonawcze porady inwestorom
Rafał Wierzbicki

2018-04-12 14:04:55

Przejżałem kilka kart technicznych farb wewnętrznych trzech znanych producentów farb i w żadnej nie znalazłem współczynnika "mi". Może jakoś inaczej to zapisują ? :)
Proszę o podpowiedź, który producent podaje tą wartość.
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-12 14:54:13

Jeśli nie podają w KT wartości "mi" to podają wartość Sd. Relacja między Sd a mi jest podana we wzorze 2.5.-46 na stronie 400 w książce. Wartość "mi" jest bezwymiarowa a wartość "d" wstawiamy w metrach.

Jeśli żadnej z tych wartości nie podają, odstawić te produkty z rozważania. Proszę zajrzeć do z grupy BSO - wyprawy cienkowarstwowe silikonowe w naszej bazie. Farby będą za kilka dni. Firma STO jest profesjonalna.
Rafał Wierzbicki

2018-04-13 05:39:52

Przejżałem kilka farb firmy STO, ale tam też nigdzie nie znalazłem "mi" oraz Sd.
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-13 14:10:18

Są, ale występują nie pod słowem "mi", lecz grecką literą fonetycznie brzmiącą "mi". :)
 
gwtaj

2018-04-13 10:22:40

Panie Jerzy,
1. Strop
Do ocieplenia stropu wyznaczone zostało 27cm wełny, wskazany produkt (http://www.rockwool.pl/produkty/frontrock-max-e/) w ofercie ma 28cm grubości, czy to nie przeszkadza? Czy można także położyć rożne grubości, aby w sumie było 27cm?
Czy może być zastosowana taka folia paraizolacyjna https://ebardo.pl/pl/p/Foliarex-Folia-paroizolacyjna-aluminiowa-STROTEX-AL-90-1%2C5m-x-50m/300 na strop (w analizach nie ma przykładowego produtu)?
2. Elewacja
Niestety nie znalazłem w analizach wskaznia konkretnych produktów do zastosowania przy elewacji. Czy jest Pan wstanie wskazać takie produkty?
Udało mi się wyszukać klej do stryropianu https://www.greinplast.pl/kleje-systemowe/klej-do-styropianu-i-siatki.html, producent w "Deklaracjii właściowości użytkowej" wskazuje: Współczynnik przepuszczalność pary wodnej µ ≤ 25
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-18 00:38:48

Ad. 1
W przypadku wełny mineralnej na stropie można użyć grubości 28 cm zamiast 27 cm, ponieważ wełna ta leży na stropie a różnica 1 cm nie ma znaczenia.
Przedstawiona folia paroizolacyjna ma opór dyfuzji Sd = 105 m, zatem spełnia warunek z analiz c-w, by jej opór był nie mniejszy niż Sd = 50 m. Jeśli jest tańsza folia paroizolacyjna, można ją także zastosować jeśli tylko Sd > 50 m.

Ad. 2
W analizach nigdy się nie wskazuje nazw handlowych, lecz parametry techniczne materiałów, jakie mają być spełnione. Nazwy handlowe można znaleźć gdziekolwiek a coraz więcej ich jest w naszej bazie w serwisie BDB. Wskazany klej do styropianu, a dokładniej jako masa szpachlowa spełnia warunek z analiz ("mi" < 40), gdyż ma on opór "mi" = 25.

TomaszJ

2018-04-15 19:15:09

Moje pytanie odnośnie styropianu EPS 80, czy rozróżnienie przez producentów styropianu ze względu na współczynnik przenikania ciepła 040, 033, 031 itd jest to tylko chwyt marketingowy? Czy przy grubości styropianu 20cm używając EPS 80 040 a EPS 80 031 uzyskam takie same straty ciepła? Czyli zamiast szarego np 031 kupić biały 040 i będzie to samo?
To jaka jest różnica poza kolorem płyt styropianowych i tym "chwytem" marketingowym czyli wartością podawanego współczynnika?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-18 00:50:16

Chodzi nie o współczynnik przenikania, lecz przewodzenia ciepła styropianu. Chodzi o to, że podawany przez producentów wsp. przewodzenia ciepła jest wartością deklarowaną. Nie ma ona zastosowania do obliczeń strat ciepła budynków, gdyż tam należy uwzględniać nie deklarowaną wartość, lecz obliczeniową, a tę uzyskuje się poprzez konwersję wg normy. Jak wynika z badań rzeczywistych wartości wsp. przewodzenia ciepła termoizolacji wartości mocno zależą od zmian wilgotności tych materiałów. Dlatego, do obliczeń nie można używać wartości deklarowanych, lecz wyłącznie projektowe wg konwersji. Jak wykazały badania i obliczenia, niezależnie od producenta styropianu EPS i jego koloru, wszystkie w praktyce osiągają wartość "lambda" obliczeniową 0,04 W/mK (patrz: rozdział 1.4.2. w książce).
gwtaj

2018-04-18 06:30:58

1. -STROP-
Czy można położyć wełne mienralną w dwóch warstwach np. 2x15cm (wtedy wyjdzie jedna warstwa 30cm, czy te 3cm więcej są także akceptowalne)?
Czy ocieplenie stropu można wykonać na dowolnym etapie budowy, czy jest uzależnione np. od tynków i odparowaniu wilogci?
W jaki sposób układać folie paraizolacyjna na stropie? Na zakład (ile cm)? czy należy ją kleić taśmą (jaką?)? Czy folie paraizolacyjną wywyinąć także na ściane kolankową i komin, aby wełna na wysokość 27cm także była osłonięta od strony ściany kolankowej/komina?
Czy wokół stempla drewnianego podpierającego konstrukcje dachową (nie wiem czy to jet poprawna nazwa) wełna ma do niego przylegać, czy zostawić trochę wolnej przestrzeni? Czy są jakieś inne wymogi?
Czy wełna mineralna musi posiadać jakieś parametry techniczne, czy można kupić dowolną?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-18 11:54:09

Można zastosować 2x15 cm, ale ponieważ analizy wykazały minimum kosztów całościowych dla grubości 27 cm, to te 3 cm jest dodatkowym wydatkiem, który Pan poniesie bez potrzeby, choć to Pana uznanie. Dla tego domu wystarczy 27 cm.
W Pana przypadku, przy poddaszu nieużytkowym a wentylowanym poprawnie, ocieplenie stropu można wykonać na dowolnym etapie budowy, ale po wykonaniu zadaszenia.
Folia paroizolacyjna musi być sklejana na łączeniach samoprzylepną taśmą aluminiową zbrojoną z grupy taśmy samoprzylepne aluminiowe, zaś po obwodzie z każdą przeszkodą przyklejona samoprzylepną taśmą butylową z grupy taśmy klejące butylowe (ściana kolankowa, wyłaz dachowy, komin, słupy itp.).
Paroizolacja ma być na ścianach podniesiona tylko na kilka cm - tyle, by pracownik mógł ją przykleić - nie wyżej.
Wełna ma ściśle przylegać do wszystkich elementów ją przecinających.
Nadaje się każda wełna, którą producent przeznacza do izolacji stropów - czyli luźno leżąca. Ponieważ wełna mineralna skalna ma tendencję do osiadania, najlepiej jest zastosować wełnę mineralną szklaną.    
gwtaj

2018-04-18 12:50:09

W jaki sposób zaizolować/zamonotwać wyłaz strychowy, aby nie powstał mostek termiczny?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-18 13:52:18

Mostek będzie, ale trzeba go zminimalizować. Pokrywa musi być pokryta wełną, styropianem a najlepiej pianką PU. Ważne, by pokrywa miała po obwodzie uszczelkę kauczukową, ponieważ na poddasze nie może dostać się para wodna bezpośrednio z kondygnacji pod stropem.
TomaszJ

2018-04-19 05:33:20

W rozdziale rozdziale 1.4.2. w książce - "Styropian EPS o obniżonej absorpcji wody wykazuje wzrost (lambda) nieco mniejszy, bo ok 25% - przy wilgotności objętościowej 10%. Z kolei styropian XPS gęstość 36 kg/m2 oraz pianka PUR wykazują wzrost lamba ok 30% od wartości deklarowanej - także przy wilgotności objętościowej 10%"

1. Z tego rozumiem że im gęstszy styropian tym bardziej absorbuje wodę i tym samym lamda się zwiększa tak? Czyli przekładając do na styropian np szary współczynnik przewodzenia ciepła ma mniejszy deklarowany niż biały ma też mniejszą gęstość czyli w tych samych warunkach lamba obliczeniowa będzie mniejsza?

2. Jaka jest różnica właściwa w styropianach białym? szarym? w kropki? W jakim celu został wprowadzony szary styropian?? Skoro współczynniki nie miałyby znaczenia bo w praktyce wychodzi na to samo?

3. W książce podany jest wykres zależności współczynnika przenikania ciepła U od grubości styropianu EPS-80 - jak wyglądałby wykres dla muru z ceramiki (pustaka)?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-19 12:44:46

Ad. 1
Proszę spojrzeć na wykresy na rysunku 2.4.-6 (strona 306). Styropiany mające większą gęstość mają krzywe niżej położone niż mające mniejszą gęstość, co oznacza, że są mniej nasiąkliwe a krzywa zależności "lambda"=f(w) jest bardziej stroma dla XPS niż EPS. Badania wykazały to co napisałem, ale wzrosty przewodności podane w procentach nie odnoszą się do tej samej wartości wyjściowej, więc nie można ich porównywać i wyciągać takich wniosków.

Przykładowo, pewien styropian EPS gęstości 15 kg/m3 wg badań wykazał "lambda"=0,051 W/mK przy wilgotności objętościowej 10%, podczas gdy producent tego wyrobu deklarował 0,034 W/mK, natomiast innego producenta wyrób XPS gęstości 35 kg/m3 przy tej samej wilgotności objętościowej wykazał 0,042 podczas, gdy producent deklarował 0,032 W/mK. Są to zmiany względne - odnoszone do różnych poziomów wyjściowych.

Im styropian ma większą gęstość, tym mniej chłonie wilgoci i tym niższą osiąga wartość przewodnictwa cieplnego, ponieważ komórki mają mniejsze średnice i są bardzie upakowane - czyli jest mniej wolnych przestrzeni do wnikania wody.

Ad. 2
Dla celów praktycznych różnicy niemal nie ma, ponieważ osiągają one prawie te same wartości przewodnictwa cieplnego w warunkach rzeczywistych - czyli podczas dyfuzji pary wodnej przez te materiały przez cały rok. Producenci wprowadzają różne kolory i wyglądy swoich wyrobów, by wywołać wrażenie na niewtajemniczonych - w jednym celu: kup ten produkt! Ilekroć widzę na domach szary czy inny kolorowy styropian, tylekroć wiem, iż ten nieszczęsny inwestor nie miał w ręku mojej książki. Jego strata, a zysk sprzedawcy i producenta. Proszę raz jeszcze dokładniej przyjrzeć się wykresom na rysunku 2.4.-6 i samemu wyciągnąć wnioski. Te wykresy, to nie marketing, a wyniki badań. Zachęcam też do odwiedzenia strony GUNB i zapoznanie się z wynikami badań wziętych próbek styropianu z punktów handlowych. Niedawno były wykonywane szerokie badania wielu produktów. Wniosek? Żaden nie spełnia podawanych wartości deklarowanych przez producentów!

Ad. 3
Już niedługo zamieszczę procedury w naszym serwisie BDB do sporządzania takich wykresów. Każdy nabywca mojej książki będzie mógł wstawić swoje materiały z projektu, jak też dowolne inne rozważane i uzyska odpowiednie wykresy. Będzie pewien szok na rynku budowlanym, bo opadnie kurtyna milczenia oraz wyjdą na jaw kłamstwa co niektórych reklam.
gwtaj

2018-04-22 14:11:34

Panie Jerzy, Czy klejąc folię należy ja klieć z zakładem czy może tylko przylegać do siebie. Czy mógłby pan także ocenić czy ta wełna https://www.castorama.pl/produkty/budowa/izolacja/izolacja-cieplna/izolacja-stropow-i-poddaszy/welna-mineralna-knauf-insulation-ekoroll-mpr-044-150-mm-6-6-m2.html?p=2#product_review nadaje się na ocieplenia stropu? Jest 3x tańsza od wełny Rockwall, dlatego jest to zastanawiające.
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-22 22:31:42

Folię paroizolacyjną w zakładach należy sklejać wyłącznie w linii środka krokwi lub listwy stelaża - nigdy w innych miejscach. Do sklejania używać wyłącznie taśmy aluminiowej zbrojonej samoprzylepnej z grupy taśmy samoprzylepne aluminiowe. Taśma na taśmę nie musi zachodzić - może być na styk.

Nie znam tej wełny. Proszę zapytać w sklepie o możliwość otwarcia rolki i wykonania próby, gdyż na tym forum jest wiele opinii krytycznych. W swoim domu też stosowałem wełnę szklaną rozprężną, ale to był Isover i faktycznie bez potrząsania sama się rozprężała ze ściśnięcia w rolce do wskazanej na opakowaniu grubości. Jeśli wskazana się nie rozpręża sama, zrezygnować z zakupu.
gwtaj

2018-04-22 19:58:13

Chciałbym także dopytac o wentylację połaci dachowych. Jak należy umieścić otwory wentylacyjne w podbitce dachowej? Zamieszczam przykładowe rozwiązanie. Jakimi kryteriami należy się kierowac przy wykonaniu otworów w podbitce? (Rozstaw, średnica/wielkość otowru).
Napisał Pan, że "W Pana dachu kopertowym gąsiory stanowią małą część połaci dachu, więc raczej nie dadzą rady zwentylować tak dużej połaci dachu. W takich przypadkach należy montować kominki wentylacyjne pod kalenicą w odstępach co 80-100 cm". Czy faktycznie są one konieczne? Czy dobrze rozumiem, że powietrze ma się dostać przez otwory w podbitce i wyleciec przez kominki wentylacyjne? Jak należy kominki rozmieścić?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-23 00:18:42

Zaprezentowane otwory wlotowe na tym zdjęciu nie są poprawne. Muszą być one rozmieszczone równomiernie na całej długości a ich powierzchnia zależy od kąta nachylenia połaci dachu - im, mniejszy kąt nachylenia, tym większa wymagana powierzchnia wlotu i tym większa grubość kontrłat. Powinno się te wielkości obliczyć z analizy c-w, ale ogólnie można przyjąć, że powierzchnia wlotów pod okapem nie powinna być mniejsza niż 1/200 danej wentylowanej powierzchni dachu. Taką samą powierzchnię powinny mieć gąsiory wentylacyjne lub kominki wentylacyjne albo dachówki wentylacyjne. Ich rozstaw powinien odpowiadać rozstawowi krokwi i nie rzadziej niż co druga krokiew.
gwtaj

2018-04-23 06:31:29

Panie Jerzy, a czy biorąc pod uwagę opis producenta, gdzie nie wskazuje bezpośrednio możliwości zastosowania na stropie żelbetowym:

Zastosowanie
Maty z wełny mineralnej Ekoroll MPR 044 w ECOSE® Technology to materiał ogólnego przeznaczenia. Przeznaczone są do zastosowania jako izolacja cieplna i akustyczna w konstrukcjach dachów skośnych jako izolacja międzykrokwiowa i podkrokwiowa. Szczególnie zalecana do dachów ciepłych w układzie izolacji dwuwarstwowej: pierwsza warstwa pomiędzy krokwie min. 15 cm i druga warstwa kładana pod krokwiami. Możliwe zastosowanie w konstrukcjach poziomych gdzie materiał izolacyjny nie podlega obciążeniu (np. stropy drewniane gęstożebrowe, konstrukcje szkieletowo-ryglowe lub szkieletowe). Nad pomieszczeniami o wysokim ciśnieniu pary wodnej (np. podwyższonej temperaturze lub dużej wilgotności względnej) należy stosować folię paroizolacyjną zabezpieczającą materiał izolacyjny przed trwałym zawilgoceniem.

Czy można zastosować ją na ocieplenie stropu, oczywiście jeżeli przy rozpakowaniu wełna osiągnie oczekiwaną grubość tak jak Pan wskazał? (Współczynnik przewodzenia ciepła: 0.044 λD [W/mK], link do karty technicznej: http://www.knaufinsulation.pl/sites/pl.knaufinsulation.net/files/karta_techniczna_ekoroll_mpr_044.pdf)
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-23 11:19:31

Zastosować można na każdy strop nieużytkowy - jeśli tylko się rozpręża do podanej grubości. Wsp. lambda 0,044 W/mK jest OK, ponieważ właśnie taki brany był przeze mnie do obliczeń c-w.
John Peel

2018-04-23 06:46:32

Dwie kwestie.
1) Jeśli chodzi o wlot powietrza do wentylacji połaci dachu, to doradca proponuje:
"Wlot powietrza pod pokrycie zapewni kratka wentylacyjna okapu najlepiej ze stopką. Na tej kratce opiera się pierwszy rząd dachówek."
Czy jest to sensowna porada?
2) Staram się przeliczyć Sd. Chodzi mi o to, że analiza c-w wskazuje na fasadową farbę silikonową z "mi" < 112. Karta techniczna przykładowej farby podaje Sd < 0,08 m. We wzorze 2.5.-46 występuje jeszcze "d". Zatem jaką grubość "d" należy przyjąć dla farb, żeby można było przeliczać Sd na "mi" i odwrotnie?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-23 11:29:37

Ad. 1
Proszę kierować się rysunkiem ze strony 234. Jeśli nie ma poszycia deskowaniem lub płytą, to wlot ma być w przestrzeni kontrłat, a jeśli jest poszycie, to pod i nad poszyciem. Łączna powierzchnia wlotów ma wynosić tyle, co wynika z analiz c-w dachu. Jeśli nie ma analiz, to nie mniej jak 1/150 powierzchni połaci.

Ad. 2
Jeśli to farba tzw. jednokrotnego krycia (grunt + jedna warstwa), to należy przyjąć grubość powłoki d = 0,00025 m, a jeśli zwykła (grunt + dwie warstwy), to d = 0,00035 m.
Mateusz Janas

2018-04-28 22:18:01

Czy bolix to dobry producent? W kartach technicznych produktow znalazlem wlasnie takie parametry o jakich Pan pisze.
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-05-01 23:17:04

Nie oceniam producentów ani ich wyrobów. Oczywiście, nie można generalizować, ale jak wszędzie, są lepsze i gorsze.
John Peel

2018-05-01 21:41:58

"Folia paroizolacyjna musi być sklejana na łączeniach samoprzylepną taśmą aluminiową zbrojoną, zaś po obwodzie z każdą przeszkodą przyklejona samoprzylepną taśmą butylową (ściana kolankowa, wyłaz dachowy, komin, słupy itp.)"

Przeglądam właśnie broszurę firmy Isover - "Dachy skośne" i prosiłbym o potwierdzenie, czy podane tam taśmy klejące spełniają podane przez Pana wymagania.
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-05-02 01:00:28

Producent ten nie ujawnia Kart Technicznych w/w produktów, więc nie jestem w stanie stwierdzić czy odpowiadają wymaganiom. Proponuję do przyklejania paroizolacji do elementów domu zastosować masę Vario DoubleFit natomiast do sklejania paroizolacji zastosować taśmę Taśma aluminiowa wzmocniona - oba produkty tego samego producenta, którego Pan wskazał.
Mateusz Janas

2018-05-02 21:25:52

To ja mam pytanie o folie paroizolacyjna isovera. Podaje on, ze ma zmienny opor dyfuzyjny. Jedna od 0,3 do 5m Sd, druga od 0,3 do 20m Sd. Czy to dziala, czy to jakis wynalazek?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-05-03 00:29:05

Od kilkunastu lat produkowane są na świecie folie tzw. aktywne. Składają się one z dwóch warstw folii PP z tak dobranymi średnicami i gęstością sprasowania włókien polipropylenowych, że w otoczeniu dużej wilgotności one puchną zmniejszając tym samym odległości między sobą, co zwiększa opór dyfuzji wobec przepływającej pary wodnej, np. zimą. Latem zaś, gdy wilgotność w pomieszczeniu maleje włókna "chudną" powiększając odległości między włóknami, co zmniejsza opór dyfuzji, dzięki czemu para wodna łatwo przenika. Wykorzystuje się je do takich przegród, gdzie nie jest możliwe uniknięcie kondensacji pary wewnątrz oraz jest brak możliwości odparowania na zewnątrz. Wówczas taka folia pozwala odparować wilgoci do pomieszczenia. Nie można tych folii stosować dowolnie, a jedynie po wykonaniu analiz c-w dla każdego przypadku - w przeciwnym razie łatwo o poważne problemy z kumulacją wilgoci oraz zamakaniem termoizolacji.
John Peel

2018-05-05 08:56:51

"Jak wykazały badania i obliczenia, niezależnie od producenta styropianu EPS i jego koloru, wszystkie w praktyce osiągają wartość "lambda" obliczeniową 0,04 W/mK"

Czy wełna jako termoizolacja dachów też ma jedną określoną wartość "lambda" obliczeniową bez względu na deklaracje producentów?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-05-07 01:02:37

W książce na stronie 40 podaję wartości obliczeniowe współczynnika przewodzenia ciepła różnych termoizolacji.
gwtaj

2018-05-11 19:50:41

Panie Jerzy, w analizach jest napisane, że należy ocieplić ściany garażu pomiędzy częścia mieszkalną.
gwtaj

2018-05-11 19:52:37

Panie Jerzy, w analizach jest napisane, że należy ocieplić ściany garażu pomiędzy częścia mieszkalna, Czy nalezy ocieplic te dwie sciany zaznaczone na zielono? ściana nr1 (od wejścia głównego do domu), graniczy z czescia mieszkalna tylko z wiatrołape. Czy koniecznie nalezy ja ocieplic?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-05-14 01:18:23

Tak. Ściana zaznaczona na zielono ma być ocieplona wg punktu 3.5. analiz, z tym że ściana od wejścia tylko na długości styku z wiatrołapem + grubość ściany poprzecznej.
gwtaj

2018-05-20 18:11:27

W analizach sa następujace warstwy dla czesci mieszkanie/garaż:
ściana pomiędzy garażem a częścią mieszkalną:
· tynk cem-wapienny, grub. 1,5 cm
· SOLBET „600” grub. 24 cm
· styropian EPS-80 lub wełna mineralna grub. 12 cm,
· warstwa szpachlowa zbrojona siatką szklaną, grub. 3 mm,
· wyprawa mineralna grub. 1 mm,
· farba silikonowa lub akrylowa.

Przy zastosowaniu wełny mienralnej, czy można ja przykryć płyta gipsowo-kartonowa? Jezeli nie, to w jaki sposob zakryc welne?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-05-20 18:41:06

Wełnę na ścianie między garażem a częścią mieszkalną można pokryć masą szpachlową z grupy BSO - masy szpachlowe zbrojone do wełny mineralnej zbrojoną siatką szklaną z grupy BSO - siatki zbrojące szklane a potem dowolną wyprawą lub farbą. Można też pokryć dowolnymi płytami niepalnymi np. płytami GK malowanymi lub oklejonymi tapetami szklanymi malowanymi.   
Miłosz Malek

2018-05-29 22:09:15

W analizach podaje Pan konkretne wymiary warstw np:
- tynk cem-wapienny, grub. 1,5 cm
· warstwa szpachlowa zbrojona siatką szklaną, grub. 3 mm,
· wyprawa mineralna grub. 1 mm
Czy te wymiary mają jakąś tolerancje błędu ? Bo jednak nie jest łatwą sztuką zrobić wykonawcy wszędzie taką sama warstwę.
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-05-30 23:20:18

Z tolerancją czyli marginesem błędu jest różnie. Jeśli analizy wykazują duży margines bezpieczeństwa rozwiązania, można pozwolić na pewne odstępstwa, ale w każdym przypadku, należy o to zapytać autora analiz, by sprawdził i podał parametry.

Są jednak przypadki, gdzie rozwiązanie uzyskuje się drogą żmudnych obliczeń dających praktycznie tylko jedno rozwiązanie. Wówczas, jakiekolwiek odstępstwa, mogą nie być możliwe - chyba, że zmieni się rodzaj przegrody, np. stropodach niewentylowany na wentylowany czy ścianę ocieplaną metodą BSO na wentylowaną, itp., ale to wymaga nowych analiz cieplno-wilgotnościowych.

Należy pamiętać o pewnej zasadzie. Otóż, jeśli w wynikach analiz podaje się wymagany współczynnik oporu dyfuzji wobec pary wodnej danej warstwy oraz jej grubość, to nie oznacza, że tylko taka jest możliwa. Praktycznie jest nieskończenie wiele kombinacji dających nadal poprawne rozwiązanie.
Przykładowo:
Z analiz wynika, że ma być wyprawa grubości 1 mm o wsp. mi=12. Ze wzoru 2.5.-46 (strona 400 w książce) wynika, iż tej warstwy opór dyfuzji Sd wynosi 12 x 0,001 = 0,012 m. Zatem, można zastosować zupełnie inny materiał byleby dawał taką samą wartość Sd. Przykładowo, można zastosować wyprawę grubości 3 mm, ale jej wsp. mi powinien wynosić 0,012 : 0,003 = 4. Jeśli mamy na uwadze materiał o wsp. mi = 15, to jego grubość powinna wynosić 0,012 : 15 = 0,0008 m czyli 0,8 mm. Czy można zastosować materiał o Sd innym niż 0,012 m? Bez zgody autora analiz, nie!
gwtaj

2018-06-24 15:24:54

Jest blad na stronie ucina na znaku mniejszosci polaczonym ze znakiem rowna sie:
-Elewacje-
Panie Jerzy bardzo ciężko jest wyszukać produkty o takich parametrach jak wyszczególnionych w analizie i tak:
1. Warstwa szpachlowa (Klej do styropianu):
Znalazłem następujcy klej: https://www.greinplast.pl/kleje-systemowe/klej-do-styropianu-i-siatki.html
o współczynnik przepuszczalność pary wodnej µ ≤ 25. (W analizie wyszło: współczynnik oporu dyfuzji "mi" mniej niż 40). Czy tym klejem można przykleic styropian do bloczka komórkowego i także zatopić póżniej siatkę w warstwie 3mm?

2. Wyprawa mineralna “baranek”: Z tym już jest problem, czy może Pan wskazać produkt, który spełni wymaganie “mi” mniej niż 11 i grubości ziarana 1mm. To co ja znalazłem to:
---Greinplast:
https://www.greinplast.pl/tynki-cienkowarstwowe/tynk-mineralny-baranek.html
1,5mm mi mniej niż 30 (Grainplast TB)
3mm mi mniej niż 15 (Greinplast TK)
---Diall - castorama
https://www.castorama.pl/produkty/budowa/cementy-i-zaprawy-budowlane/tynki-elewacyjne/tynki-mineralne/tynk-mineralny-diall-baranek-1-5-mm-bialy-25-kg.html
1,5mm mi mniej niż 20
---KABE
https://www.maldrew.com.pl/product/tynk-mineralny-kabe-1mm-baranek-bialy-25kg-mineralit-t-akord
1mm
Mi mniej niż 34,9
---CERESIT:
http://www.ceresit.pl/pl/produkty/rodukty-do-tynkowania--malowania-i-ocieplania-budynkow/tynki/tynk-mineralny-ct-137.html
Mi mniej niż 29
Niestety nigdzie nie ma takiego współczynnika jak wyszło w analizach

3. Farba silikonowa - tutaj mam największy problem - czy może Pan wskazac także konkretny produkt?

Napisał Pan, że gruntowanie warstwy szpachlowej dopiero po 7 dniach. Czy może Pan wskazać argument, abym mógł później dyskutować z wykonawcą.
Nastepnie po 24 h mozna nanosic warstwę mineralną, a nastepnie farbe silikonowa. Ile nalezy odczekac po naniesienu warstwy mineralne, aby mozna bylo naniesc farbę silikonową?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-06-25 01:26:09

Nie ma błędu w systemie. Wygląda na to, że ma Pan w komputerze zaprogramowany taki skrót "<=" który należy skasować.

Ad. 1
Skoro dany produkt posiada "mi" < 25 a wymagane jest < 40, to jasne jest, że ten produkt spełnia wymaganie. Skoro producent określa w KT, że produkt nadaje się zarówno do przyklejania styropianu, jak i do jego szpachlowania z siatką, to skąd wątpliwości? Podłoże jakim jest beton komórkowy, przed przyklejaniem styropianu należy najpierw zagruntować preparatem wskazanym przez producenta kleju i odczekać aż całkowicie wyschnie.

Ad. 2
Kilka lat temu np. Torggler oraz Baumit produkowali wyprawę mineralną "baranek 1 mm" o wartości "mi" = 10, ale obecnie coś zmieniono w recepturach, ponieważ "mi" jest dużo większe.
Problem ten można rozwiązać następująco: Wg analiz łączny opór dyfuzji warstwy szpachlowej, wyprawy i farby wynosi Sd = 0,164 m. Skoro jest warstwa szpachlowa zbrojona o wartości "mi" = 25, to z jej zastosowaniem wyprawa mineralna "baranek 1,5 mm" może mieć "mi" = 20. Można też zastosować wyprawę o "mi" = 30 jeżeli zastosuje się farbę wewnętrzną o wartości nie "mi" = 580 jak w analizach, lecz 'mi" = 680.

Ad. 3
Takie farby produkuje np. Torggler, Baumit, STO, Caparol.

Warstwę szpachlową na bazie cementu, a takimi są mineralne można pokrywać wyprawą wówczas, gdy osiągnie ona przynajmniej 75% wytrzymałości końcowej. W niej także zachodzi hydratacja cementu (jak w tynkach czy betonie). Dlatego, należy odczekać przynajmniej 7 dni. W przypadku wcześniejszego pokrywania warstwy szpachlowej dojdzie do pękania wyprawy na skutek trwającego jeszcze skurczu warstwy szpachlowej.

Podkład pod wyprawę musi zdążyć wsiąknąć w warstwę szpachlową i całkowicie wyschnąć - inaczej nie dojdzie do zespolenia wyprawy z podłożem. Wysychanie podkładu trwa 24 godziny, mimo iż pyłosuchość (dotyk ręką) osiąga już po 2-3 godzinach.

Wyprawa mineralna także zawiera cement, więc zachodzi w niej hydratacja i trzeba odczekać na hydratację cementu nie mniej jak 7 dni. Wprawdzie jest możliwość skrócenia tego czasu do 3 dni, ale wówczas należy stosować podkład (grunt) egalizujący i także odczekać na pełne jego wyschnięcie 24 godziny.

Farbę silikonową nanosi się 2-krotnie: do pierwszej warstwy dodaje 10-20% wody (zależnie od producenta i rodzaju farby), zaś drugą warstwę nanosi bez dodania wody.
gwtaj

2018-07-01 17:32:52

Panie Jerzy, Czy pomoże Pan w rozstawieniu kominków wentylacyjnych?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-07-02 02:31:19

Niemal na identyczny przypadek odpowiedziałem w poradzie 506.
gwtaj

2018-07-01 17:34:18

Panie Jerzy, Czy pomoże Pan w rozstawieniu kominków wentylacyjnych? W analizach napisał Pan, że gasiory stanowia mala powierzchni i nie zdolaja wentylowac wystrczajac dachu.
DanielChrz

2018-07-03 10:02:44

Panie Jerzy czy styropian elewacyjny naprawde jest w stanie nasiaknac na elewacji az 10% (objetosciowo) jest to straszna ilosc wody.
Chodzi o lambde obliczeniowa. Wiadomo im mniej nasiaka tym nizsza lambda. Szukam parametry nasiakania ale przewaznie jest brak danych a jesli juz sa to dla styropianow dla izolacji fundamentow.
Wiem pisal Pam, ze przyjmuje sie lambde ob 0,04 na co zwrocilem uwage architektom ktorzy sklecili mojego gotowca. Wsztstko zle policzone dla wartosci deklarowanych a na pytanie o przeliczenie podali mi screena z build deska ze wstawiamy lambde ob. tylko nalezy ja wyliczyc czego ci fachowcy nie zrobili. Lepiej to pozniej wyglada na papierze.
Ja sie denerwuje ich niekompetencja a co ma Pan mowic majac ogrom wiedzy.
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-07-04 01:08:31

W swojej książce zawarłem elementarne informacje na temat fizyki budowli, które powinien znać każdy architekt i każdy inżynier budownictwa. Niestety, wiedza ta jest słabo znana, dlatego zgodziłem się tę książkę napisać i mam nadzieję, że trafi ona do architektów i inżynierów, że wreszcie będą powstawać projekty bez tak elementarnych błędów jak stosowanie wartości deklarowanych współczynników przewodzenia ciepła przy obliczaniu współczynników przenikania ciepła U zamiast wartości obliczeniowych.


W Polsce nie ma praktycznie badań nad nasiąkliwością styropianów oraz ich przewodnictwa cieplnego w zależności od wilgotności. W świecie, owszem są i dzięki temu wiemy więcej. W książce na stronie 306 zamieszczam wykres to obrazujący -  korzystając z opracowań Künzel'a. W styropianie wilgoć występuje nie tylko z jego kontaktu z wodą, ale głównie na skutek powstawania kondensacji pary wodnej (skroplin) wewnątrz styropianu na skutek dyfuzji pary.

gwtaj

2018-07-03 11:36:29

Panie Jerzy mam wątpliwości odnośnie montażu kominków wentylacyjnych. Czy kominek ma być tak zamontowany, że zostanie wykonany otwór tylko w balchodachówce, a membrana zostanie nietknięta (załączony rysunek)? Wtedy bedzie wentylowana przestrzen pomiedzy blachodachowka a membranna. Czy montażysta ma się “przebić” także przez membranę? (Wtedy wentylowana będzie przestrzeń na stropie)
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-07-04 02:15:59

Jeśli zadaniem kominka jest wentylować szczelinę pomiędzy wiatroizolacją a poszyciem dachu, to nie wolno przecinać wiatroizolacji!

Jeśli kominek ma wentylować nieogrzewaną przestrzeń poddasza nieużytkowego, wówczas lepiej jest wiatroizolację położyć na warstwie termoizolacji na stropie czy jętkach. Jeśli wiatroizolacja jest w połaci dachowej, to ją należy przebić, zaś wokół rury kominka jej styk z wiatroizolacją okleić samoprzylepną taśmą aluminiową zbrojoną z grupy taśmy samoprzylepne aluminiowe, by nie było szczeliny pomiędzy wiatroizolacją a tą rurą. Wymaga to przecinania wiatroizolacji ostrym nożem w kształcie gwiazdy, a nie wycinania otworu!
gwtaj

2018-07-04 08:08:29

Pytałem w kontekscie rozmieszczenia kominków na dachu oraz wykonanych analiz cieplno wilgotnosciowych, w ktorych zawarte jest stwierdznie:

"Z rysunku 11 i 12 widać, że rozwiązanie jest poprawne także dla stropu nad
pokojami, ale pod warunkiem poprawnej wentylacji połaci dachu i całej
przestrzeni poddasza szczeliną grubości nie mniejszej niż 40 mm, zaś w kalenicy
stosując gąsiory wentylacyjne. Jeśli gąsiory będą pełne, tuż pod kalenicą należy
zastosować kominki wentylacyjne w rozstawie nie większym niż co 100 cm."

Zatem kominki wentylacyjne, o ktorych mowa w tym stweirdzeniu, mają przecinać membranę (wiatroizolację)?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-07-04 13:24:52

W Pana przypadku, projekt przewiduje deskowanie pełne dachu z pokryciem papą pod kontrłatami i łatami oraz termoizolacją na stropie. Poddasze nieużytkowe. Wiatroizolacja jest zbędna a jeśli, to ma leżeć na wełnie. Zatem, pod kominkiem ma być przecięta papa leżąca na deskowaniu.
gwtaj

2018-07-04 21:59:35

Dach został wykonany tak jak napisałem, czyli blachodachowka nastepnie membrana lezca na krokwiach. Czy zatem te kominki maja przecinać membranę?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-07-04 22:29:18

Jeśli nie wykonano poszycia z desek oraz papy, a na krokwiach położono wiatroizolację a na niej kontrłaty i łaty, to na Pana dachu trzeba będzie zastosować 7 kominków w odległości ok. 1 m od kalenic (po jednym na każdej połaci). Wiatroizolacji nie wolno dziurawić! Ma być nietknięta, zaś spód kominka nie może dotykać do wiatroizolacji.

Wiatroizolacja musi być uszczelniona wokół komina obejmą.

gwtaj

2018-07-05 22:23:54

Wg rysunku z porady 506, na podstawie którego miałem się wzorować, znajduje się 8 kominków. Gdzie uciekł nam jeden kominek?
wiatroizolacjama byc uszczelniona, czy blachodachówka wokół komina?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-07-05 23:10:14

Miało być wzorowanie się, a nie przyjęcie w ciemno rozwiązania z porady 506. Rozkład kominków dla Pana dachu pokazuję na zdjęciu.

Napisałem jednoznacznie, że wiatroizolacja ma być uszczelniona wokół komina. Chodzi o to, by w razie wtłoczenia strug deszczu np. przez gąsiory, strugi popłynęły do rynien, a nie do miejsc przecięcia wiatroizolacji, np. kominów czy okien dachowych albo wywiewek kanalizacyjnych.

Wokół komina ma być obróbka blacharska, ale z tym powinien poradzić nawet początkujący dekarz.
gwtaj

2018-07-08 13:57:37

Panie Jerzy "Rozkład kominków dla Pana dachu pokazuję na zdjęciu." - zabrakło załacznika.
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-07-08 15:02:18

Faktycznie, przepraszam - to z pośpiechu. Załączam.
gwtaj

2018-07-08 15:03:30

Panie Jerzy, podobnie jak w poradzie 102, także mam różnicę poziomów - między garażem a częścią mieszkalna około 70 cm. Chciałem się upewnić czy dobrze zrozumiałem wypowiedź dotyczącą wykonania schodów.
Czy tak wyglądają kolejne kroki wykonania jak na rysunku?
Schemat postępowania:
1.
W części mieszkalnej wykonana jest wylewka kończąca się na pionowym elemencie. Styropianu w pionie nie planuje mocowania do ściany fundamentowej ze względu na hydroizolacje, wiec zostanie dociśnięty tylko ciężarem wylewki.
2.
Zostanie wykonana wylewka w garażu wraz z pionową wylewką - tutaj będzie potrzebny szalunek.
3.
Wykonać szalunek schodów wraz z elementami ze styropianu aby zmniejszyć ciężar schodów (tak jak Pan pisał w poradzie 102). Na tej różnicy wysokości prawdopodobnie powstaną 4 schodki, zatem ostatni element styropianu będzie mieć wysokość pewnie około 60cm (+ 10 cm wylewki), czy to nie będzie miało wpływu na konstrukcje schodów?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-07-08 15:22:44

W kroku 1, należy wysunąć jastrych części mieszkalnej do krawędzi przyszłych schodów - dzięki temu dylatacja będzie w linii spodu tego jastrychu. W Pana pomyśle, dylatacja wypadanie w linii zakończenia jastrychu, więc na wierzchu stopni.
Należy zastosować XPS na termoizolację pod jastrychem zarówno części mieszkalnej, jak i garażu - w przeciwnym razie dojdzie do uskoków po pewnym czasie w linii dylatacji, na skutek uginania zmęczeniowego styropianów.

W kroku 3 należy zapewnić grubość 4 cm betonu w najcieńszym miejscu a beton solidnie zagęścić podczas wylewania schodów.

gwtaj

2018-07-27 16:28:51

-Elewacja-
Panie Jerzy, nie wiem czy uda mi sie znalezc wykonawce do elewacji na produktach, które ja chce zastosować wg analiz przygotowanych przez Pana. Rynek budowalny, brak specjalistów/pracowników powoduje, że jakakolwiek sugestia z mojej strony powoduje niechęć ze strony wykonwacy. Dlatego chciałbym dopytać jakie beda skutki, gdy zastosuje inne losowe produkty? Czy będzie to miało wpływ tylko na elewacje np. beda pojawiac sie glony, czy skutki moga byc także widoczne wewntrz pomieszczen?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-07-27 19:29:32

Należy szukać wykonawców do zakresu robót, a nie dopasowywać technologie do nieuctwa wykonawców! Nie rozumiem w czym problem? Materiały na budowę dostarcza Pan, bo zamawia wg analiz. Natomiast do wykonawcy należy je zastosować. Analizy w niczym nie zmieniają technologii robót. Przykładowo, masę szpachlową tak samo się nanosi gdy ma ona Sd=40 jak też, gdy ma Sd=150. To samo dotyczy wyprawy czy farby. O co więc chodzi wykonawcy?
gwtaj

2018-07-28 10:49:28

Pierwszy wykonawca przestał odbierać telfon, jak powiedziałem że bedziemy korzystac z produktow Bolix, a nie Greinplast. Drugi stweirdził ze tynków mineralnych nikt juz nie stosuje i nigdy nie pracował na produktach Bolixa, wiec nie bedzie sie podejmował. Następny, mówi ze dla tynku mineralnych trzeba stosować przerwe technologiczną i jemu sie nie opłaca taka praca. Podsumowując nie jest łatwo, dlatego chciałbym się dowiedzieć jakie będą ewentualne skutki gdy zastosuje losowy tynk?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-07-29 13:30:50

Oznacza to, że:
- pierwszy wykonawca pobiera sutą prowizję od sprzedawcy lub producenta za stosowanie tylko jego produktów,
- drugi wykonawca nie ma zielonego pojęcia o budownictwie i zapewne z wykształcenia jest fryzjerem lub kelnerem itp.
- trzeci wykonawca, to chałturszczyk.
W efekcie, dobrze się stało, że żadnego z nich nie zatrudni Pan do robót przy swoim domu, bo budowa domu, to inwestycja życia, która kosztuje krocie. Należy budować wg zasady "raz a dobrze", by potem nie wydawać fortuny na remonty i naprawy, a te pieniądze przeznaczyć na spłatę kredytu albo dobre wakacje.

Analizy c-w wykazały jakie dane techniczne mają mieć produkty - w tym wypadku nie tylko masa klejowo-szpachlowa, wyprawa oraz farba elewacyjna, ale także farba wewnętrzna oraz paroizolacja. Aby nie doszło do kondensacji wewnątrz przegród tracących ciepło, należy ściśle trzymać się tych wyników. Proszę zauważyć, że w analizach nie wskazuję nazw produktów ani producentów. Zatem, zastosować można każdy, byleby spełniał podane parametry w analizie.

Proszę pamiętać, że z dwóch produktów spełniających wymagane parametry, jeśli jeden jest znacznie tańszy od drugiego, to warto zastosować ten droższy, ponieważ ma on komponenty wyższej jakości i na pewno bardziej trwałe od tego wyraźnie tańszego. Proszę popatrzeć na różne elewacje, które już po 2-3 latach płowieją, że nie widać koloru początkowego albo się kruszą i pękają - tak się zachowują te poszukiwane produkty "tanie".
gwtaj

2018-07-30 22:01:31

Panie Jerzy, wyglada na to ze w koncu znalazlem wykonwace do elewacji i juz zrodzilo sie pytanie, która opcja jest poprawna ukladania styropianu?

Opcja nr 1 (po lewej): styropian bedzie umiejscowiony miedzy krokwiami - bedzie przycinany, wiec z praktycznego punktu bedzie prawie przylegal do membrany dachowej.

Opcja nr 2(po prawej): Stryropian bedzie do wysokosci krokwii, wiec bedzie przestrzen pomiedzy membrana dachowa a stryropianem.

Jezeli prawidlowa jest opcja nr 1 to co z otworami w podbitce dachowej? - wtedy nie bedzie przestrzeni na powietrze, ktore wleci przez otwory (w podbitce)
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-07-31 03:02:54

Tylko wersja 2 w tym dachu, skoro termoizolacja jest na stropie. Należy zadbać, by powierzchnia otworów w podbitce była zgodna z analizami i zabezpieczona przed owadami.
gwtaj

2018-07-31 14:24:38

Panie Jerzy, Czy ta farba silikonowa https://www.greinplast.pl/pliki/do_pobrania/produkty/12/kt-fx.pdf nadaje sie do zastosowania do mojej elewacji? Niestety nie podaja wspolczynika oporu dysfuzji ani Sd. (Produkty bolix, ktore mialem wybrane, ciezko jest zakupic)
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-08-01 14:24:19

Jeśli w danych technicznych producent nie podaje ani współczynnika oporu dyfuzji "mi", ani wartości oporu dyfuzji "Sd", to takiej farby nie należy stosować. Jest mnóstwo zbadanych farb dobrej jakości i po nie należy sięgać.
Harlley

2018-08-11 10:37:27

Czy w przypadku zastosowania się do opcji nr 2
"Opcja nr 2(po prawej): Stryropian bedzie do wysokosci krokwii, wiec bedzie przestrzen pomiedzy membrana dachowa a styropianem."
Powinniśmy wyjść wełna skalna aż do styropianu? Czy to nie będzie powodować zawilgocenia wełny. Chciałem wykonać ocieplenie z zewnątrz tak jak opcja nr 1 a później dosunąć wełnę do styropianu czy jest to nie poprawne rozwiązanie. Dodam tylko ze mój dach to membrana, kontralty, laty, dachówka ceramiczna. Wełna skalna będzie układana do membrany.
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-08-13 04:02:36

Pytanie dotyczyło termoizolacji na stropie. W przypadku termoizolacji w dachu styropian ściany podnosimy do membrany i do tej wysokości dokładamy wełnę z połaci dachu. Szczelinę wentylacyjną zapewnia wysokość kontrłat.
ŁukaszW

2018-08-31 12:14:17

A czy można zostawić samą wyprawę elewacyjną (tynk elewacyjny) bez malowania?

Jeśli kolor samej wyprawy by nam odpowiadał to czy jest konieczne jeszcze jej malowania? Sama wyprawa ma mniejsze Sd.

Czy wyprawę można pomalować po kilku latach od momentu położenia?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-08-31 13:39:27

Wyniki analiz c-w dla Pana domu podają materiały nakładane na warstwie szpachlowej:
 • wyprawa mineralna grub. 1 mm oraz "mi" < 12
 • farba silikonowa jednokrotnego krycia "mi" < 110
oznacza to, że opory dyfuzji tych warstw wynoszą:
 • wyprawa Sd = 0,001 x 12 = 0,012 m
 • farba Sd = 0,0003 x 110 = 0,033 m

zatem obie warstwy można zastąpić jedną warstwą wyprawy hydrofobizowanej o wartości oporu dyfuzji Sd = 0,012 + 0,033 = 0,045 m, co oznacza, że ma ona mieć wartość "mi":

 • 45 dla baranka 1 mm
 • 22,5 dla baranka 2 mm
 • 15 dla baranka 3 mm
 • 90 dla kornika 1 mm
 • 45 dla kornika 2 mm
 • 30 dla kornika 3 mm

Ponieważ wyniki analiz nie dają zapasu Sd dla elewacji, raz wykonanej elewacji nie należy więcej pokrywać farbą wcześniej niż po 20 latach i może to być wykonane raz na 20 lat farbą wyłącznie silikonową (z uwagi na konieczną hydrofobowość) jednokrotnego krycia o wartości "mi" < 110. Oznacza to, iż w/w materiały mają być z górnej półki, by wytrzymały min. 20 lat.

gwtaj

2018-08-31 17:11:36

Na zdjęciu widać warstwę górną oraz warstwę dolną folii paraizolacyjnej. Czy ma jakieś znaczenie którą warstwę ułożymy w stronę stropu a którą w stronę wełny mineralnej? Warstwa dolna to ciemniejsza strona folii na zdjęciu, a warstwa górna to ta jaśniejsza.
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-08-31 21:52:08

Jeśli to folia paroizolacyjna (nie paraizolacyjna), to nie ma znaczenia jej strona.
gwtaj

2018-08-31 19:39:35

Jeszcze jedno pytanie, folia paraizolacyjna do ściany po obwodzie ma byc przyklejona taśmą butylową?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-08-31 22:00:15

Tak - na wysokości płyt GK, by ją skryły.
gwtaj

2018-08-31 21:57:31

Zgadza sie jest to folia paroizolacyjna. Dziekuje za odpowiedz. Jak wyglada z przyklejeniem tej foli do csciany kolankwoej? Wymagana jest tutaj tasma butylowa?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-08-31 22:11:52

Paroizolacja ma być szczelnie sklejona do obrzeży: tynki, mury, ścianki kolankowe, murłata, kominy, rury itp. - wszędzie za pomocą taśmy butylowej dwustronnej z grupy taśmy klejące butylowe.
ŁukaszW

2018-09-03 00:01:04

Panie Jerzy dziękuję za odpowiedź. Chcę się upewnić, że dobrze ją rozumiem.

W przypadku chęci zastąpienia 2 warstw (wyprawa mineralna + farba silikonowa) jedną warstwą trzeba, zastosować wyprawę hydrofobizowaną (która jest już zabarwiona). A ta jest inną wyprawą niż wyprawa mineralna, którą dodatkowo się maluje "nadając" jej hydrofobowości. I nie można zakończyć na wyprawie mineralnej niebarwionej bo ona nie jest hydrofobizowana. Czy tak?

Co daje hydrofobizowanie?

Czy taniej będzie kupić wyprawę mineralną + farba silikonową niż gotową wyprawę hydrofobizowaną?

Jeśli chciałbym przez pewien czas (rok, dwa) zostawić ocieplony dom bez końcowej wyprawy elewacyjnej to czy mogę zostawić na etapie pokrycia warstwą szpachlową + zagruntowanie?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-09-03 17:57:05

Na pytania pierwsze: tak.

Hydrofobizacja u Pana jest konieczna, gdyż analizy c-w wykazały taką konieczność. Zabezpiecza ona przed wnikaniem wody deszczowej do warstw ścian (patrz: Hydrofobowość) - w przeciwnym razie dojdzie do kondensacji pary w termoizolacji.

Koszt wyprawy mineralnej + malowanie farbą silikonową dobrej klasy jest niemal taki sam jak gotowej barwionej w masie wyprawy silikonowej, tyle że nie znalazłem takowej na rynku, by spełniała podany wymóg Sd. Dlatego, podałem wyprawę mineralną malowaną. Szkoda Pana czasu na kombinowanie - proponuję trzymać się tego, co podałem w analizach - one nie mają wyników przypadkowych. Skoro ja już poświęciłem swój czas, to nie ma sensu by Pan tracił na poszukiwania. Proszę też pamiętać, że tak jak na hydroizolacjach nie należy oszczędzać, tak na elewacji. Tanie rozwiązanie szlag trafi za 2-3 lata i dojdzie koszt ponownego malowania, co w sumie będzie kosztować więcej niż raz a dobrze teraz.

Można pozostawić warstwę szpachlową pokrytą podkładem na rok, ale przed nanoszeniem wyprawy trzeba podkład nanieść raz jeszcze. Pozostawienie na dłużej niż rok, nie wchodzi w grę. 
gwtaj

2018-09-14 13:24:16

Czy w przestrzeni pomiedzy wspornikami drewnianymi tak jak na rysunku mozna uzyc stryropianu EPS 70? Stryopian jest latwiej docinac i pozostalo mi troche tego materialu.
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-09-15 03:35:21

Nie rozumiem pytania. Proszę jaśniej.
DanielChrz

2018-12-24 00:01:15

Nawiązując do pytania w wątku.
Pisze Pan że łączny opór dyfuzji wobec pary wodnej trzech warstw wynosi Sd = 0,164
ale gdy zastosujemy warstwę szpachlową o wartości mi = 25 to można zastosować wyprawę baranek 1,5mm o wartości mi = 20 albo 30 gdy farba wewnętrzna będzie miała wartość mi = 680.
Podliczę to tak
0,003*25+0,0015*20+0,0003*110 = 0,138 .
Dla wartości wyprawy o współczynniku mi = 30 da nam wynik Sd = 0,153
Dlaczego zatem dla tej opcji musimy zmieniać (zwiększać) wartość mi farby wewnętrznej skoro i tak opór jest mniejszy niż w wersji pierwotnej. Chyba że źle liczę grubość którejś warstwy. Opór każdej kolejnej warstwy także jest mniejszy niż poprzedniej. Jak można swobodnie manewrować tymi wartościami mając podane parametry bo trochę to jest nie oczywiste. Pozdrawiam i liczę na merytoryczne wyjaśnienie
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-12-27 00:16:03

Liczy Pan poprawnie, ale w tym przypadku mamy do czynienia z rozwiązaniem wymuszonym, bo na granicy kondensacji pary wodnej w samej warstwie szpachlowej jak i w styropianie do głębokości 10 mm pod nią. Wynikło to z faktu, iż nie znalazłem na rynku warstwy szpachlowej, która miałaby "mi" mniejsze niż 40. To wymuszało użycie wyprawy mi<11 oraz farby elewacyjnej mi<110 oraz ograniczenie wilgotności powietrza w pokojach do 56% oraz w łazienkach do 66%. Jednakże rozwiązanie takie jest na granicy dopuszczalnego, tj. bez zapasu bezpieczeństwa.

Skoro, inwestor znalazł masę klejowo-szpachlową o wartości mi=25, to skorygowałem wyniki analizy c-w i wówczas mając zapas bezpieczeństwa należy użyć wyprawy mającej mi<20 przy tej samej farbie, albo wyprawę mającą mi<30 przy zwiększeniu mi farby wewnętrznej z wartości 580 na 680.

Nieporozumienie wzięło się stąd, że przeliczył Pan wartości Sd nie wiedząc, o istocie dla danego domu. Proszę zauważyć, że w książce i w odpowiedziach gdzie się da zaznaczam, że wyników analiz c-w dla jednego domu nie wolno przenosić dla innych przypadków. Podkreślam, że gdyby w przegrodach domu omawianego nie było problemów z uzyskaniem rozwiązania dającego zapas bezpieczeństwa, Pana rozważania byłyby poprawne.
DanielChrz

2018-12-28 21:12:08

Faktycznie zapomniałem całkowicie o kondensacji wilgoci w przegrodzie i że łączny opór dyfuzji to nie wszystko.
Dziękuję za odpowiedz
« powrót
2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.