porady i konsultacje budowlane

Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Korzystając z serwisu BDB zobowiązuję się przestrzegać regulaminu
projektuj i buduj bez błędów!

o co pytali inni?       porady budowlane

gwtaj

dział 308
temat nr 354

Zastosowanie w praktyce wyników analizy cieplno-wilgotnościowej


Prosiłbym o wyjaśnienie kolejnych warstw elewacyjnych, które wyszły z obliczeń cieplno-wilgotnościowych, a mianowicie:
· farba wewnętrzna Sd > 0,174 m (mi > 580)
· tynk cem-wapienny, grub. 1,5 cm
· SOLBET „600” grub. 24 cm
· styropian EPS-80 grub. 20 cm
· warstwa szpachlowa zbrojona siatką szklaną, grub. 3 mm (mi < 40)
· wyprawa mineralna grub. 1 mm (mi < 11)
· farba silikonowa jednokrotnego krycia (mi < 110)

1. Czy jedyne wymaganie dla styropianu to EPS-80, czy ważny jest tutaj współczynnik przewodzenia ciepła? Czy może być jedna grubość 20 cm, czy 2x10cm z przekładką? (Jeżeli był gdzieś temat poruszany, jak prawidłowo nanosić tynk elewacyjny będę wdzięczny za podanie odnośnika).

2. Z wykonawcami, z którymi rozmawiałem, pytają się jaki rodzaj tynku będzie położony (mineralny, silikonowy, akrylowy, hybrydowy, nanosilikonowy, biohydrofobowy? Tymczasem w analizach są warstwy “Warstwa szpachlowa”, “Wyprawa mineralna”, następnie “Farba silikonowa”. Która warstwa z Pana analiz odpowiada im warstwom? Czy mogę wybrać dowolny tynk z ich oferty?


Jerzy Bogdan Zembrowski
Wyniki analizy c-w dla ścian zewnętrznych należy rozumieć następująco:
  • Dowolnego rodzaju, koloru i odcienia farba wewnętrzna, byleby jej współczynnik oporu dyfuzji "mi" nie był mniejszy niż 580. Może to być farba z grupy farby wewnętrzne albo z grupy farby antypleśniowe, albo z grupy farby lateksowe - byleby spełniała ten wymóg. Wartość "mi" należy odczytać z Karty Technicznej farby.
  • Każdy tynk cem-wapienny byleby grubości 1,5 cm.
  • Bloczek betonu komórkowego Solbet-600 grubości 24 cm na dowolnej zaprawie lub klejony (bez znaczenia), bo akurat ten Pan wybrał z analiz.
  • Każdy styropian EPS-80 z grupy BSO - płyty styropianowe (w ciapki, kropki, biały, szary lub kolorowy) bez znaczenia, gdyż wszystkie one mają ten sam obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła, a jedynie mamią naiwnych współczynnikiem deklarowanym. Styropian ma być w jednej grubości 20 cm. Nie wolno stosować w dwóch warstwach!
  • Warstwa szpachlowa z grupy BSO - masy klejowo-szpachlowe do styropianu dowolnego producenta, byleby jej współczynnik oporu dyfuzji "mi" nie był większy niż 40. Jeśli w Karcie Technicznej nie ma wartości "mi" ani Sd, szukać innego. Ważne, by wykonawca wykonał tę warstwę grubości 3 mm, tj. siatka nie ma prawa prześwitywać z warstwy szpachlowej.
  • Dowolnego producenta wyprawa mineralna "baranek" z grupy BSO - wyprawy cienkowarstwowe mineralne o grubości ziarna 1 mm, byleby jej wsp. oporu "mi" nie był większy niż 11 albo Sd nie większy niż 0,011 m. Jeśli w Karcie Technicznej nie ma wartości "mi" ani Sd, szukać innego produktu.
  • Dobrego producenta - w kolorze od białego po jasne pastelowe - farba silikonowa tzw. jednokrotnego krycia z grupy farby silikonowe mająca wsp. oporu dyfuzji "mi" nie większy niż 110 albo Sd nie większe niż 0,033 m.

Od wykonawcy oczekujemy, że będą ściśle przestrzegać technologii robót, a nie mędrkować, bo nie mają zielonego pojęcia o farbach i systemach ociepleń. Mają ściśle przestrzegać zapisów w Karcie Technicznej poszczególnych produktów - proszę zadbać, by KT były stale na budowie. Mogą zapomnieć kanapek, ale nie mogą zapomnieć KT tych produktów, którymi będą pracować danego dnia. Proszę im to przekazać.


Ponadto, wykonawcy mają na pamięć nauczyć się tego co napisałem na stronach od 245 do 250 w mojej książce. Proszę dopilnować, by tego się nauczyli pracownicy, którzy będą na Pana budowie ocieplać, a nie ich szef nie pracujący razem z nimi. Proszę też uprzedzić szefa, że od pierwszego do ostatniego dnia ociepleń ma pracować ten sam zestaw pracowników, żeby nagle nie pojawił się jakiś nowy "z łapanki"!


Gdyby z jakichś powodów zechciał Pan dać wolną rękę wykonawcy ociepleń a ten zechciał zastosować jakiś inny produkt niż wskazuję, bo on otrzyma prowizję od producenta, to można jedynie zastąpić ostatnie dwie warstwy - czyli zamiast wyprawy mineralnej malowanej farbą zastosować jedną wyprawę już barwioną, to musi być hydrofobizowana (patrz: Hydrofobowość) a jej opór dyfuzji Sd ma nie być większy niż łączny opór dyfuzji tych dwóch warstw.


Czyli - ze wzoru 2.5.-46 ze strony 400 mamy opory z analizy c-w:

  • wyprawa mineralna Sd = 0,001 x 11 = 0,011 m
  • farba silikonowa Sd = 0,0003 x 110 = 0,033 m
  • zatem ich opór łączny wynosi 0,011 + 0,033 = 0,044 m

Z tego samego wzoru obliczamy wymagany współczynnik oporu "mi" dla nowej wyprawy np. o grubości 1 mm:

"mi" = 0,044 : 0,001 = 44

Czyli może być każda inna wyprawa barwiona byleby jej "mj" wynosił nie więcej niż 44. Od razu uprzedzam, że na świecie jeszcze żaden producent nie wytworzył wyprawy o tak małym współczynniku oporu "mi". Dlatego, aby Panu oszczędzić trudu i czasu, w analizie c-w wskazałem rodzaje produktów, jakie w tym domu należy zastosować. Do Pana należy tylko wybór koloru i ceny. Z tym, że im wyższa cena, tym lepszej jakości wyprawa. Szczególnie nie należy oszczędzać na farbie elewacyjnej, by mieć święty spokój z elewacją przez 20-30 lat.


Jeszcze jedna uwaga. Warstwa szpachlowa ma mieć grubość 3 mm, co łatwo poznać po tym, że po szpachlowaniu nie widać prześwitów siatki szklanej. Niezależnie od producenta wyrobu, gruntowanie warstwy szpachlowej można dokonać dopiero po 7 dniach od jej wykonania, a nanoszenie wyprawy nie wcześniej niż po 24 godzinach od gruntowania. Jeśli wykonawca będzie chciał skrócić te czasy, wypędzić i szukać innego!

patrz także:analizy cieplno-wilgotnościowe domy jednorodzinne elewacje ocieplenia błędy wykonawcze porady inwestorom
komentarze
Rafał Wierzbicki

2018-04-12 14:04:55

Przejżałem kilka kart technicznych farb wewnętrznych trzech znanych producentów farb i w żadnej nie znalazłem współczynnika "mi". Może jakoś inaczej to zapisują ? :)
Proszę o podpowiedź, który producent podaje tą wartość.
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-12 14:54:13

Jeśli nie podają w KT wartości "mi" to podają wartość Sd. Relacja między Sd a mi jest podana we wzorze 2.5.-46 na stronie 400 w książce. Wartość "mi" jest bezwymiarowa a wartość "d" wstawiamy w metrach.

Jeśli żadnej z tych wartości nie podają, odstawić te produkty z rozważania. Proszę zajrzeć do z grupy BSO - wyprawy cienkowarstwowe silikonowe w naszej bazie. Farby będą za kilka dni. Firma STO jest profesjonalna.
Rafał Wierzbicki

2018-04-13 05:39:52

Przejżałem kilka farb firmy STO, ale tam też nigdzie nie znalazłem "mi" oraz Sd.
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-13 14:10:18

Są, ale występują nie pod słowem "mi", lecz grecką literą fonetycznie brzmiącą "mi". :)
 
gwtaj

2018-04-13 10:22:40

Panie Jerzy,
1. Strop
Do ocieplenia stropu wyznaczone zostało 27cm wełny, wskazany produkt (http://www.rockwool.pl/produkty/frontrock-max-e/) w ofercie ma 28cm grubości, czy to nie przeszkadza? Czy można także położyć rożne grubości, aby w sumie było 27cm?
Czy może być zastosowana taka folia paraizolacyjna https://ebardo.pl/pl/p/Foliarex-Folia-paroizolacyjna-aluminiowa-STROTEX-AL-90-1%2C5m-x-50m/300 na strop (w analizach nie ma przykładowego produtu)?
2. Elewacja
Niestety nie znalazłem w analizach wskaznia konkretnych produktów do zastosowania przy elewacji. Czy jest Pan wstanie wskazać takie produkty?
Udało mi się wyszukać klej do stryropianu https://www.greinplast.pl/kleje-systemowe/klej-do-styropianu-i-siatki.html, producent w "Deklaracjii właściowości użytkowej" wskazuje: Współczynnik przepuszczalność pary wodnej µ ≤ 25
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-18 00:38:48

Ad. 1
W przypadku wełny mineralnej na stropie można użyć grubości 28 cm zamiast 27 cm, ponieważ wełna ta leży na stropie a różnica 1 cm nie ma znaczenia.
Przedstawiona folia paroizolacyjna ma opór dyfuzji Sd = 105 m, zatem spełnia warunek z analiz c-w, by jej opór był nie mniejszy niż Sd = 50 m. Jeśli jest tańsza folia paroizolacyjna, można ją także zastosować jeśli tylko Sd > 50 m.

Ad. 2
W analizach nigdy się nie wskazuje nazw handlowych, lecz parametry techniczne materiałów, jakie mają być spełnione. Nazwy handlowe można znaleźć gdziekolwiek a coraz więcej ich jest w naszej bazie w serwisie BDB. Wskazany klej do styropianu, a dokładniej jako masa szpachlowa spełnia warunek z analiz ("mi" < 40), gdyż ma on opór "mi" = 25.

TomaszJ

2018-04-15 19:15:09

Moje pytanie odnośnie styropianu EPS 80, czy rozróżnienie przez producentów styropianu ze względu na współczynnik przenikania ciepła 040, 033, 031 itd jest to tylko chwyt marketingowy? Czy przy grubości styropianu 20cm używając EPS 80 040 a EPS 80 031 uzyskam takie same straty ciepła? Czyli zamiast szarego np 031 kupić biały 040 i będzie to samo?
To jaka jest różnica poza kolorem płyt styropianowych i tym "chwytem" marketingowym czyli wartością podawanego współczynnika?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-18 00:50:16

Chodzi nie o współczynnik przenikania, lecz przewodzenia ciepła styropianu. Chodzi o to, że podawany przez producentów wsp. przewodzenia ciepła jest wartością deklarowaną. Nie ma ona zastosowania do obliczeń strat ciepła budynków, gdyż tam należy uwzględniać nie deklarowaną wartość, lecz obliczeniową, a tę uzyskuje się poprzez konwersję wg normy. Jak wynika z badań rzeczywistych wartości wsp. przewodzenia ciepła termoizolacji wartości mocno zależą od zmian wilgotności tych materiałów. Dlatego, do obliczeń nie można używać wartości deklarowanych, lecz wyłącznie projektowe wg konwersji. Jak wykazały badania i obliczenia, niezależnie od producenta styropianu EPS i jego koloru, wszystkie w praktyce osiągają wartość "lambda" obliczeniową 0,04 W/mK (patrz: rozdział 1.4.2. w książce).
gwtaj

2018-04-18 06:30:58

1. -STROP-
Czy można położyć wełne mienralną w dwóch warstwach np. 2x15cm (wtedy wyjdzie jedna warstwa 30cm, czy te 3cm więcej są także akceptowalne)?
Czy ocieplenie stropu można wykonać na dowolnym etapie budowy, czy jest uzależnione np. od tynków i odparowaniu wilogci?
W jaki sposób układać folie paraizolacyjna na stropie? Na zakład (ile cm)? czy należy ją kleić taśmą (jaką?)? Czy folie paraizolacyjną wywyinąć także na ściane kolankową i komin, aby wełna na wysokość 27cm także była osłonięta od strony ściany kolankowej/komina?
Czy wokół stempla drewnianego podpierającego konstrukcje dachową (nie wiem czy to jet poprawna nazwa) wełna ma do niego przylegać, czy zostawić trochę wolnej przestrzeni? Czy są jakieś inne wymogi?
Czy wełna mineralna musi posiadać jakieś parametry techniczne, czy można kupić dowolną?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-18 11:54:09

Można zastosować 2x15 cm, ale ponieważ analizy wykazały minimum kosztów całościowych dla grubości 27 cm, to te 3 cm jest dodatkowym wydatkiem, który Pan poniesie bez potrzeby, choć to Pana uznanie. Dla tego domu wystarczy 27 cm.
W Pana przypadku, przy poddaszu nieużytkowym a wentylowanym poprawnie, ocieplenie stropu można wykonać na dowolnym etapie budowy, ale po wykonaniu zadaszenia.
Folia paroizolacyjna musi być sklejana na łączeniach samoprzylepną taśmą aluminiową zbrojoną z grupy taśmy samoprzylepne aluminiowe, zaś po obwodzie z każdą przeszkodą przyklejona samoprzylepną taśmą butylową z grupy taśmy klejące butylowe (ściana kolankowa, wyłaz dachowy, komin, słupy itp.).
Paroizolacja ma być na ścianach podniesiona tylko na kilka cm - tyle, by pracownik mógł ją przykleić - nie wyżej.
Wełna ma ściśle przylegać do wszystkich elementów ją przecinających.
Nadaje się każda wełna, którą producent przeznacza do izolacji stropów - czyli luźno leżąca. Ponieważ wełna mineralna skalna ma tendencję do osiadania, najlepiej jest zastosować wełnę mineralną szklaną.    
gwtaj

2018-04-18 12:50:09

W jaki sposób zaizolować/zamonotwać wyłaz strychowy, aby nie powstał mostek termiczny?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-18 13:52:18

Mostek będzie, ale trzeba go zminimalizować. Pokrywa musi być pokryta wełną, styropianem a najlepiej pianką PU. Ważne, by pokrywa miała po obwodzie uszczelkę kauczukową, ponieważ na poddasze nie może dostać się para wodna bezpośrednio z kondygnacji pod stropem.
TomaszJ

2018-04-19 05:33:20

W rozdziale rozdziale 1.4.2. w książce - "Styropian EPS o obniżonej absorpcji wody wykazuje wzrost (lambda) nieco mniejszy, bo ok 25% - przy wilgotności objętościowej 10%. Z kolei styropian XPS gęstość 36 kg/m2 oraz pianka PUR wykazują wzrost lamba ok 30% od wartości deklarowanej - także przy wilgotności objętościowej 10%"

1. Z tego rozumiem że im gęstszy styropian tym bardziej absorbuje wodę i tym samym lamda się zwiększa tak? Czyli przekładając do na styropian np szary współczynnik przewodzenia ciepła ma mniejszy deklarowany niż biały ma też mniejszą gęstość czyli w tych samych warunkach lamba obliczeniowa będzie mniejsza?

2. Jaka jest różnica właściwa w styropianach białym? szarym? w kropki? W jakim celu został wprowadzony szary styropian?? Skoro współczynniki nie miałyby znaczenia bo w praktyce wychodzi na to samo?

3. W książce podany jest wykres zależności współczynnika przenikania ciepła U od grubości styropianu EPS-80 - jak wyglądałby wykres dla muru z ceramiki (pustaka)?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-19 12:44:46

Ad. 1
Proszę spojrzeć na wykresy na rysunku 2.4.-6 (strona 306). Styropiany mające większą gęstość mają krzywe niżej położone niż mające mniejszą gęstość, co oznacza, że są mniej nasiąkliwe a krzywa zależności "lambda"=f(w) jest bardziej stroma dla XPS niż EPS. Badania wykazały to co napisałem, ale wzrosty przewodności podane w procentach nie odnoszą się do tej samej wartości wyjściowej, więc nie można ich porównywać i wyciągać takich wniosków.

Przykładowo, pewien styropian EPS gęstości 15 kg/m3 wg badań wykazał "lambda"=0,051 W/mK przy wilgotności objętościowej 10%, podczas gdy producent tego wyrobu deklarował 0,034 W/mK, natomiast innego producenta wyrób XPS gęstości 35 kg/m3 przy tej samej wilgotności objętościowej wykazał 0,042 podczas, gdy producent deklarował 0,032 W/mK. Są to zmiany względne - odnoszone do różnych poziomów wyjściowych.

Im styropian ma większą gęstość, tym mniej chłonie wilgoci i tym niższą osiąga wartość przewodnictwa cieplnego, ponieważ komórki mają mniejsze średnice i są bardzie upakowane - czyli jest mniej wolnych przestrzeni do wnikania wody.

Ad. 2
Dla celów praktycznych różnicy niemal nie ma, ponieważ osiągają one prawie te same wartości przewodnictwa cieplnego w warunkach rzeczywistych - czyli podczas dyfuzji pary wodnej przez te materiały przez cały rok. Producenci wprowadzają różne kolory i wyglądy swoich wyrobów, by wywołać wrażenie na niewtajemniczonych - w jednym celu: kup ten produkt! Ilekroć widzę na domach szary czy inny kolorowy styropian, tylekroć wiem, iż ten nieszczęsny inwestor nie miał w ręku mojej książki. Jego strata, a zysk sprzedawcy i producenta. Proszę raz jeszcze dokładniej przyjrzeć się wykresom na rysunku 2.4.-6 i samemu wyciągnąć wnioski. Te wykresy, to nie marketing, a wyniki badań. Zachęcam też do odwiedzenia strony GUNB i zapoznanie się z wynikami badań wziętych próbek styropianu z punktów handlowych. Niedawno były wykonywane szerokie badania wielu produktów. Wniosek? Żaden nie spełnia podawanych wartości deklarowanych przez producentów!

Ad. 3
Już niedługo zamieszczę procedury w naszym serwisie BDB do sporządzania takich wykresów. Każdy nabywca mojej książki będzie mógł wstawić swoje materiały z projektu, jak też dowolne inne rozważane i uzyska odpowiednie wykresy. Będzie pewien szok na rynku budowlanym, bo opadnie kurtyna milczenia oraz wyjdą na jaw kłamstwa co niektórych reklam.
gwtaj

2018-04-22 14:11:34

Panie Jerzy, Czy klejąc folię należy ja klieć z zakładem czy może tylko przylegać do siebie. Czy mógłby pan także ocenić czy ta wełna https://www.castorama.pl/produkty/budowa/izolacja/izolacja-cieplna/izolacja-stropow-i-poddaszy/welna-mineralna-knauf-insulation-ekoroll-mpr-044-150-mm-6-6-m2.html?p=2#product_review nadaje się na ocieplenia stropu? Jest 3x tańsza od wełny Rockwall, dlatego jest to zastanawiające.
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-22 22:31:42

Folię paroizolacyjną w zakładach należy sklejać wyłącznie w linii środka krokwi lub listwy stelaża - nigdy w innych miejscach. Do sklejania używać wyłącznie taśmy aluminiowej zbrojonej samoprzylepnej z grupy taśmy samoprzylepne aluminiowe. Taśma na taśmę nie musi zachodzić - może być na styk.

Nie znam tej wełny. Proszę zapytać w sklepie o możliwość otwarcia rolki i wykonania próby, gdyż na tym forum jest wiele opinii krytycznych. W swoim domu też stosowałem wełnę szklaną rozprężną, ale to był Isover i faktycznie bez potrząsania sama się rozprężała ze ściśnięcia w rolce do wskazanej na opakowaniu grubości. Jeśli wskazana się nie rozpręża sama, zrezygnować z zakupu.
gwtaj

2018-04-22 19:58:13

Chciałbym także dopytac o wentylację połaci dachowych. Jak należy umieścić otwory wentylacyjne w podbitce dachowej? Zamieszczam przykładowe rozwiązanie. Jakimi kryteriami należy się kierowac przy wykonaniu otworów w podbitce? (Rozstaw, średnica/wielkość otowru).
Napisał Pan, że "W Pana dachu kopertowym gąsiory stanowią małą część połaci dachu, więc raczej nie dadzą rady zwentylować tak dużej połaci dachu. W takich przypadkach należy montować kominki wentylacyjne pod kalenicą w odstępach co 80-100 cm". Czy faktycznie są one konieczne? Czy dobrze rozumiem, że powietrze ma się dostać przez otwory w podbitce i wyleciec przez kominki wentylacyjne? Jak należy kominki rozmieścić?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-23 00:18:42

Zaprezentowane otwory wlotowe na tym zdjęciu nie są poprawne. Muszą być one rozmieszczone równomiernie na całej długości a ich powierzchnia zależy od kąta nachylenia połaci dachu - im, mniejszy kąt nachylenia, tym większa wymagana powierzchnia wlotu i tym większa grubość kontrłat. Powinno się te wielkości obliczyć z analizy c-w, ale ogólnie można przyjąć, że powierzchnia wlotów pod okapem nie powinna być mniejsza niż 1/200 danej wentylowanej powierzchni dachu. Taką samą powierzchnię powinny mieć gąsiory wentylacyjne lub kominki wentylacyjne albo dachówki wentylacyjne. Ich rozstaw powinien odpowiadać rozstawowi krokwi i nie rzadziej niż co druga krokiew.
gwtaj

2018-04-23 06:31:29

Panie Jerzy, a czy biorąc pod uwagę opis producenta, gdzie nie wskazuje bezpośrednio możliwości zastosowania na stropie żelbetowym:

Zastosowanie
Maty z wełny mineralnej Ekoroll MPR 044 w ECOSE® Technology to materiał ogólnego przeznaczenia. Przeznaczone są do zastosowania jako izolacja cieplna i akustyczna w konstrukcjach dachów skośnych jako izolacja międzykrokwiowa i podkrokwiowa. Szczególnie zalecana do dachów ciepłych w układzie izolacji dwuwarstwowej: pierwsza warstwa pomiędzy krokwie min. 15 cm i druga warstwa kładana pod krokwiami. Możliwe zastosowanie w konstrukcjach poziomych gdzie materiał izolacyjny nie podlega obciążeniu (np. stropy drewniane gęstożebrowe, konstrukcje szkieletowo-ryglowe lub szkieletowe). Nad pomieszczeniami o wysokim ciśnieniu pary wodnej (np. podwyższonej temperaturze lub dużej wilgotności względnej) należy stosować folię paroizolacyjną zabezpieczającą materiał izolacyjny przed trwałym zawilgoceniem.

Czy można zastosować ją na ocieplenie stropu, oczywiście jeżeli przy rozpakowaniu wełna osiągnie oczekiwaną grubość tak jak Pan wskazał? (Współczynnik przewodzenia ciepła: 0.044 λD [W/mK], link do karty technicznej: http://www.knaufinsulation.pl/sites/pl.knaufinsulation.net/files/karta_techniczna_ekoroll_mpr_044.pdf)
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-23 11:19:31

Zastosować można na każdy strop nieużytkowy - jeśli tylko się rozpręża do podanej grubości. Wsp. lambda 0,044 W/mK jest OK, ponieważ właśnie taki brany był przeze mnie do obliczeń c-w.
John Peel

2018-04-23 06:46:32

Dwie kwestie.
1) Jeśli chodzi o wlot powietrza do wentylacji połaci dachu, to doradca proponuje:
"Wlot powietrza pod pokrycie zapewni kratka wentylacyjna okapu najlepiej ze stopką. Na tej kratce opiera się pierwszy rząd dachówek."
Czy jest to sensowna porada?
2) Staram się przeliczyć Sd. Chodzi mi o to, że analiza c-w wskazuje na fasadową farbę silikonową z "mi" < 112. Karta techniczna przykładowej farby podaje Sd < 0,08 m. We wzorze 2.5.-46 występuje jeszcze "d". Zatem jaką grubość "d" należy przyjąć dla farb, żeby można było przeliczać Sd na "mi" i odwrotnie?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-04-23 11:29:37

Ad. 1
Proszę kierować się rysunkiem ze strony 234. Jeśli nie ma poszycia deskowaniem lub płytą, to wlot ma być w przestrzeni kontrłat, a jeśli jest poszycie, to pod i nad poszyciem. Łączna powierzchnia wlotów ma wynosić tyle, co wynika z analiz c-w dachu. Jeśli nie ma analiz, to nie mniej jak 1/150 powierzchni połaci.

Ad. 2
Jeśli to farba tzw. jednokrotnego krycia (grunt + jedna warstwa), to należy przyjąć grubość powłoki d = 0,00025 m, a jeśli zwykła (grunt + dwie warstwy), to d = 0,00035 m.
« powrót
2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©