porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!

porady budowlane

Łukasz1983

dział 308
temat nr 522

Wykończenie wylotu komina nad dachem


Mam pytanie odnośnie wykończenia komina na szczycie. Po spotkaniu z przedstawicielem wiodącej marki kominów systemowych polecono mi wykończenie typu stożek, które zresztą było elementem systemem kominowego, natomiast wykonawcy zachwalają tzw. strażaka. Chciałbym się dowiedzieć jakie wykończenie jest najefektywniejsze. Stożek trochę mnie przeraża tym że jest całkowicie otwarty i nie chroni przed opadami. Komin jest do kominka w salonie, który będzie sporadycznie użytkowany zimą. W projekcie nie ma informacji odnośnie wykończenia komina.

nr 1

nr 2

Jerzy Bogdan Zembrowski
Komin z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin z kotła, pieca czy kominka ma za zadanie wytworzyć siłę czynną w kanale spalinowym dpt, która razem z podciśnieniem dpv wywieranym przez wiatr - powinny pokonać opory hydrauliczne na drodze przepływu spalin od źródła ich powstawania do wylotu do atmosfery (patrz: wzór 2.4.-94 w książce). Siła czynna w kanale dpt, to iloczyn różnicy gęstości spalin i powietrza zewnętrznego i wysokości kanału spalinowego H (patrz: wzór 2.10.-11 w książce). Podciśnienie wywierane przez wiatr dpv, to iloczyn różnicy współczynników aerodynamicznych i kwadratu prędkości powietrza na wysokości 10 m nad poziomem terenu.

Zatem, z tego płynie
ważny wniosek. Jeżeli wysokość komina H jest niewystarczająca do wytworzenia siły czynnej zdolnej pokonać opory przepływu spalin w kanale oraz przy tym nie wystąpi wiatr lub wystąpi, ale jego prędkość będzie zbyt mała, by podciśnienie było większe niż strata ciśnienia spalin w kanale, to do komory spalania nie zostanie doprowadzona wystarczająca ilość powietrza do spalania (patrz: wzór 2.9.-10 w książce). Zbyt mała ilość powietrza do spalania, to spalanie niezupełne z wydzielaniem groźnego CO (czadu) oraz strata paliwa i spadek mocy cieplnej źródła ciepła.

Siła czynna dpt zsumowana z dpv, to nic innego jak popularnie nazywany ciąg w kominie. Wartość ciągu powinna być zatem większa niż suma oporów hydraulicznych w kanale spalinowym, te zaś głównie są odwrotnie proporcjonalne do średnicy kanału spalinowego. Zatem, można zaprojektować odpowiednio wysoki komin, ale z małą średnicą kanału spalinowego, by uzyskać ten sam opór hydrauliczny przy niskim kominie, ale większej średnicy kanału spalinowego. Ile wynosi opór hydrauliczny komory spalania, powinien określić producent w badaniach danego urządzenia spalającego paliwo. Jeśli nie podaje, nie kupować takiej partyzantki.

Zatem, jeśli obliczenia hydrauliczne wykazują, iż nie damy rady pokonać oporu hydraulicznego źródła ciepła i kanału spalinowego samą wysokością komina i średnicą kanału, wówczas stajemy przed koniecznością zwiększenia ciągu poprzez zastosowanie nakładek wiatrowych jak np. wskazuje zdjęcie nr 2. Pamiętać należy, że nasada kominowa działa wyłącznie wtedy, gdy wiatr występuje. Jeśli wiatru nie ma, nasada jest bezużyteczna. Dlatego, jeśli obliczenia wykazują konieczność zastosowania nasady kominowej, palić w kominku można wyłącznie, gdy wiatr występuje - w przeciwnym razie spotkamy się z konsekwencjami spalania niezupełnego.

Na tym tle, widać jakże żałosne w wymowie spotyka się uwagi zawarte w projektach budowlanych, że średnicę kanału spalin w kominie należy zastosować wg wymagań producenta kotła czy kominka. Taki zapis w projekcie świadczy o niekompetencji autora projektu, a ściślej o braku zielonego pojęcia o fizyce budowli, a dokładniej o zjawisku spalania i konieczności zgłębienia rozdziału 2.9. w książce lub innej pozycji o tym mówiącej.

Co się stanie, gdy zastosuje się nasadę kominową, a obliczenia hydrauliczne komina tego nie potwierdzą? Zbyt duży ciąg w kominie doprowadzi do zasysania zbyt dużej ilości powietrza do spalania czyli powstania nadmiaru powietrza do spalania (patrz: wzór 2.9.-11 w książce), czego konsekwencją będzie spadek sprawności poprzez stratę kominową (wzór: 2.9.-12 w książce) oraz wzrost kosztów paliwa (podgrzewać będziemy atmosferę) tym większy, im większy będzie nadmiar powietrza do spalania ponad określony ze wzoru 2.9.-10.

Zatem, należy ze swoim projektem zwracać się nie do przedstawiciela producenta, lecz do autora tegoż projektu, by przeliczył komin w zakresie fizyki budowli.
patrz także:budowa domu jednorodzinnego fizyka budowli kominy kominki porady inwestorom
Rafał Wierzbicki

2018-07-02 09:04:03

A jak uwzględnia się taką nakładkę nr 2. w obliczeniach ?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-07-02 18:21:39

Każda nasada musi mieć podany przez producenta współczynnik oporu miejscowego "dzeta" - wówczas stratę ciśnienia oblicza się ze wzoru 2.10.-9 lub 2.4.-97 w książce. Jeśli producent podaje stratę ciśnienia, wówczas ją dodaje się do prawej strony równania 2.4.-94.
Rafał Wierzbicki

2018-07-03 09:53:46

No tak, ale jeżeli stosujemy nakładkę nr.2 to zwięksamy ciąg, więc musimy to uwzględnić we wzorze 2.4.-94 po lewej stronie?
np. Załóżmy, że mamy sytuacje, w której musimy zwiększyć ciąg, więc jak to w obliczeniach uwzględnić, jeśli stosujemy nakładkę "strażaka" ?
Producent powinien podać o ile się zwiększa ciśnienie ?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-07-04 00:44:31

Kominy wentylacyjne, spalinowe i szczeliny w elewacjach wentylowanych projektujemy w obliczeniowych warunkach najbardziej niekorzystnych - czyli przy bezruchu wiatru. Zatem, przy prędkości wiatru 0 m/s nie występuje zwiększona wartość podciśnienia wywołanego konstrukcją nasady, natomiast występuje strata ciśnienia wywołana przepływem płynu - w tym przypadku spalin. Mając znany strumień spalin i przekrój nasady, znamy prędkość w nasadzie. Mając prędkość policzymy stratę ciśnienia w nasadzie, jeśli tylko producent poda w jej danych technicznych wartość współczynnika oporu miejscowego "dzeta".

Jeśli chcemy obliczyć bilans ciśnień podczas pracy nasady przy występującym wietrze, obliczamy tak samo, zmniejszając stratę ciśnienia o podciśnienie wywołane nasadą korzystając także z wartości "dzeta" i wzrostu prędkości spalin wywołanej wiatrem w stosunku do prędkości spalin w stanie bez wiatru.
Piotr P.

2018-07-03 10:07:01

mozna prosic o przykład takiego wyliczenia zeby łatwiej bylo to zrozumiec ?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-07-04 01:12:38

Postaram się opracować procedurę obliczania kominów spalinowych, wentylacyjnych i innych - pod zakładką "rysunki i obliczenia". Wówczas każdy będzie mógł wstawić swoje dane i kliknąć "oblicz".
Piotr G.

2018-07-03 13:16:05

A skąd wziąć dane odnośnie oporu hydraulicznego komory spalania w piecu kaflowym ?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-07-04 02:44:53

To zależy od konstrukcji komory pieca. Dla nagłego zwężenia na drodze wypływu spalin z komory "dzeta" zależy od stosunku powierzchni przekroju F1 kanału do powierzchni przekroju F2 komory spalania tuż przed wlotem do kanału i wynosi:
0,45/F1 dla F1/F2 = 0,1
0,40/F1 dla F1/F2 = 0,2
0,35/F1 dla F1/F2 = 0,3

Dla łuku kanału o średnicy D i promieniu R krzywizny kolana tuż za komorą spalania "dzeta" wynosi:
1,30 dla R/D = 0,50
0,80 dla R/D = 0,75
0,50 dla R/D = 1,00
0,30 dla R/D = 1,50
0,25 dla R/D = 2,00

Jeśli wylot z komory spalania jest pod kątem prostym, ale poprzez kolano a nie łukiem, wartość "dzeta" wynosi: 0,35
Rafał Wierzbicki

2018-10-08 14:21:31

We wzorze 2.10.-10 występuje k1 oraz k2. W normie [95] podane są obliczenia dla współczynnika oporu aerodynamicznego dla elementów konstrukcyjnych o różnych przekrojach. I tak się zastanawiam, które przekroje będą odpowiednie dla komina w domu jednorodzinnym od kominka. Który przekrój należy wybrać dla strefy wylotu z kanału, a co wybrać dla ściany z otworem wentylacyjnym? Czy w ogóle mój tok myślenia jest poprawny do wyliczenia k1 i k2 ?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-10-08 17:27:33

Współczynnik aerodynamiczny k1 wg normy [95] określany jest przez wsp. ciśnienia zewnętrznego cpe (jeśli wlot do kanału znajduje się na zewnątrz, np. kominek zewnętrzny czy wlot powietrza do kominka z zamkniętą komorą spalania) lub przez wsp. ciśnienia wewnętrznego cpi (jeśli wlot do kanału znajduje się wewnątrz budynku, np. kanały wentylacji grawitacyjnej lub miejsce podłączenia kominka z otwartą komorą spalania).

Współczynnik aerodynamiczny k2 wg normy [95] określany jest przez
wsp. ciśnienia zewnętrznego cpe. W tym przypadku, należy najpierw zlokalizować pole na ścianie lub dachu, gdzie jest zlokalizowany wylot z analizowanego kanału spalinowego lub wentylacyjnego i dla niego określić wartość cpe.

Obie wartości znajdują się w rozdziale 7 normy [95].
Rafał Wierzbicki

2018-10-11 13:00:25

Zakładając, że jest kominek w domku z zamkniętą komorą spalania i wlotem powietrza znajdującym się na zewnątrz. To wartość k1 = wartość cpe dla ściany w miejscu wlotu powietrza, k2= wartość cpe dla dachu w miejscu wylotu komina ?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-10-11 18:23:13

Tak.
« powrót
2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©