porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
jesteś:
architektem, projektantem,
kierownikiem, wykonawcą,
inwestorem
?
jeśli tak, to serwis dla Ciebie
!

referencje


Ważniejsze tematy z doradztwem technicznym w budownictwie, które zrealizował mgr inż. Jerzy Bogdan Zembrowski (chronologicznie):

 
 
20
   ...  
15
 
14
 
13
 
12
 
11
   ...  
1
 
 

dla ITB: budynek mieszkalno-usługowy ul. KEN 2004 r. Warszawa

Dachy zielone. Drenaże. Fundamenty. Hydroizolacje. Pokrycia dachowe. Tarasy i balkony. Żelbet - naprawy. Opracowanie dla Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa technologii renowacji budynku wraz z wyceną materiałów w zakresie: hydroizolacji fundamentów, drenażu opaskowego, dachu zielonego, tarasów, osuszania i odgrzybiania stropów i ścian, renowacji i ocieplenia stropodachu. Zastosowano technologie firm: Torggler-Ekor, Vedag, Izoterm, Opriroc, ACO.

hala produkcyjna fabryki SIERŻANA 2004 r. Michałowo

Żelbet - naprawy. Ocieplenia i docieplenia. Pokrycia dachowe. Opracowanie dla INWESTPROJEKT Białystok technologii renowacji żelbetowych płyt dachu szedowego, zmiany odwodnienia dachu, ocieplenia oraz wykonania pokrycia papą termozgrzewalną. Zastosowano technologie firm: Torggler-Ekor, Vedag oraz Izoterm.

basen kąpielowy 2004 r. Białystok

Baseny kąpielowe. Ocieplenia i docieplenia. Pokrycia dachowe. Żelbet - naprawy. Opracowanie dla INWESTPROJEKT Białystok technologii eliminacji wykraplania się pary wodnej na poddaszu basenu, uszczelnienia złączy pokrycia dachu blachą stalową profilowaną oraz technologii renowacji gzymsów żelbetowych obiektu.

Efekt obliczeń przepływu ciepła.

obiekt zabytkowy 2004 r. Elbląg

Obiekty zabytkowe. Renowacje murów zasolonych. Opracowanie dla ELZAMBUD Elbląg technologii renowacji i osuszenia zasolonych i zawilgoconych murów ceglanych w części podziemnej i nadziemnej budynku. Zastosowano technologię firmy Torggler-Ekor.

żelbetowy zbiornik magazynowania cukru luzem 2004 r. Płock

Zbiorniki żelbetowe. Izolacje chemoodporne. Opracowanie technologii wyłożenia chemoodpornego wnętrza zbiornika żelbetowego w dwóch wariantach: zastosowanie blachy stalowej nierdzewnej przyklejanej żywicą epoksydową, zastosowanie cienkowarstwowej powłoki epoksydowej. Zastosowano technologię firmy Torggler-Ekor.

os. domów jednorodzinnych MIŁE 2004 r. Gdynia

Beton - ochrona. Elewacje. Fundamenty. Hydroizolacje. Opinia techniczna dla EKOLAN S.A. Gdynia zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi żelbetowego muru oporowego. Technologie elewacyjne. Zastosowano technologie firmy Torggler-Ekor.

os. mieszkaniowe V WZGÓRZ 2004 r. Gdańsk

Drenaże. Opracowanie dla EKOLAN S.A. Gdynia opinii technicznej projektu drenażu opaskowego na głębokości 5 m dla budynków nr 14 i 15 w gruntach o niskich parametrach wytrzymałościowych.

Pałac Przeździeckich ul. Foksal 2004 r. Warszawa

Projekty wykonawcze. Hydroizolacje. Elewacje. Tarasy. Obiekty zabytkowe. Opracowanie dla BULAK-PROJEKT Siedlce projektu wykonawczego renowacji ogrodzenia, schodów wejściowych frontowych i ogrodowych, tarasu, czerpni powietrza wentylacyjnego, wentylatorni. Zastosowano technologie firm: Torggler-Ekor, Remmers.
Budynek objęty opracowaniem.
Budynek objęty opracowaniem.

zespół mieszkaniowo-garażowy ul. Międzynarodowa 2004 r. Warszawa

Analiza projektu budowlanego w zakresie fizyki budowli oraz konsultacje inżynierskie dla UNIBUD BEP S.A.

budynek wielorodzinny z garażami podziemnymi ul. Rodziny Nalazków 2004 r. Mińsk Mazowiecki

Projekty wykonawcze. Dachy zielone. Opracowanie dla "Zakład Remontowo-Budowlany s.j. Mińsk Mazowiecki" projektu wykonawczego dachu zielonego wraz z rysunkami detali. Wyjścia i zejścia z dachu zielonego. Zastosowano technologie firm: Torggler-Ekor, Murexin, Optiroc, Vedag.

Instytut Kultury Polskiej Portland Place 2004 r. Londyn (Anglia)

Obiekty zabytkowe. Hydroizolacje. Posadzki betonowe. Elewacje. Drewno - ochrona. Pomieszczenia mokre. Konsultacja projektu wykonawczego dla BULAK-PROJEKT Siedlce renowacji obiektu z XVIII wieku 6-kondygnacyjnego z podpiwniczeniem i fosami. Hydroizolacje zewnętrzne i wewnętrzne poziome i pionowe, tynki renowacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, odgrzybianie i impregnacja więźby dachowej, pomieszczenia mokre, kotłownia gazowa, szyb windowy. Zastosowano technologię firm: Remmers, Torggler-Ekor, Optiroc.

Stan sklepień w piwnicy.
Stan piwnicy.

obiekt mieszkalno-usługowy z garażami podziemnymi HORYZONT 2004 r. Gdańsk

Projekty wykonawcze. Hydroizolacje. Garaże podziemne. Dachy zielone. Opracowanie dla EKOLAN S.A. Gdynia rozwiązań wariantowych posadowienia części wysokiej i części niskiej obiektu w aspekcie hydroizolacji poziomych i pionowych w celu uzyskania minimalnych kosztów materiałowych (value engineering).
Budynek objęty opracowaniem.
Kompleks objęty opracowaniem.

budynek mieszkalno-usługowy z garażami podziemnymi ul. Budrysów 2004 r. Warszawa

Projekty wykonawcze. Hydroizolacje. Tarasy i balkony. Garaże podziemne. Dachy zielone. Opracowanie dla BULAK-PROJEKT Siedlce technologii wykonania hydroizolacji pionowych i poziomych budynku mieszkalno-usługowego z garażami podziemnymi. Opracowanie technologii robót hydroizolacyjnych w warunkach zimowych. Zastosowano technologię firm: Torggler-Ekor, Vedag, Izoterm.

budynek jednorodzinny z infrastrukturą 2004 r. Niewodnica Korycka

Ocieplenia i docieplenia. Wentylacja. Hydroizolacje. Elewacje. Opinia techniczna projektu budynku w zakresie: ochrony cieplnej, hydroizolacji, wentylacji, elewacji.

rezydencja Ambasadora RP 4 Templewood Avenue NW 3; 2004 r. Londyn (Anglia)

Obiekty zabytkowe. Projekty wykonawcze. Hydroizolacje. Tarasy i balkony. Elewacje. Konsultacje techniczne projektu wykonawczego dla BULAK-PROJEKT Siedlce w zakresie remontu pomieszczeń głównych i zaplecza, dziedzińca i ogrodzenia. Opracowanie warunków wykonania i odbioru robót. Zastosowano technologię firm: Torggler-Ekor, Optiroc, Remmers, Izoterm.

tunel pod torami PKP ul. Hetmańska 2004 r. Białystok

Kotwienia. Opracowanie dla BUDIMEX S.A. technologii kotwienia prętów stalowych mocujących stelaże i płyty podwieszone do żelbetowych ścian i sufitu tunelu. Pręty stalowe średnicy 25 mm, głębokość kotwienia 250 mm. Opracowano rozwiązanie o wytrzymałości na odrywanie 9 MPa. Zastosowano technologię firmy Torggler-Ekor.
Obiekt objęty opracowaniem.

budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami podziemnymi i dachem zielonym 2003 r. Gdynia

Dachy zielone. Hydroizolacje. Opinia techniczna dla EKOLAN S.A. Gdynia dotycząca wyeliminowania przyczyn zawilgoceń ścian budynku w sąsiedztwie z dachem zielonym.
Dach zielony objęty opracowaniem.

dom mieszkalny jednorodzinny Hryniewicze 2003 r. Białystok

Projekty wykonawcze. Hydroizolacje. Tarasy i balkony. Elewacje. Opinia techniczna projektu wykonawczego domu jednorodzinnego bez podpiwniczenia w technologii Porotherm.
Obiekt objęty opracowaniem.

dom mieszkalny jednorodzinny Nowe Miasto 2003 r. Białystok

Ocieplenia i docieplenia. Wentylacja. Ustalenie przyczyn zawilgoceń poddasza, przemarzania oraz wadliwej pracy instalacji c.o. w domu wykonanym w technologii murowanej.
Obiekt objęty opracowaniem.

Market KAUFLAND 2003 r. Bielsk Podlaski

Projekty wykonawcze. Analiza techniczno-ekonomiczna (value engineering) dla UNIBUD BEP Bielsk Podlaski doboru technologii pod kątem zmniejszenia kosztów materiałowych obiektu.


 
 
20
   ...  
15
 
14
 
13
 
12
 
11
   ...  
1
 
 
7e3a524abdf978f80cea6f69e25dad0a.webp
c70634f680f2a81ce453d961feaaba39.webp
1864b0865e509fa829cdb3e1ea6c7385.webp
7343fddd4bf6f1c8885c4d553d6ee292.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
facebook
grupa 15 tysięcy
porad budowlanych
2007-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.