Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Korzystając z serwisu BDB zobowiązuję się przestrzegać regulaminu
projektuj i buduj bez błędów!
produkty i technologie- znaleziono 2

steinodur® psn sd
... nadziemnej (cokołowej)> fundamenty w budynkach zabytkowych> stropodachy wentylowane> ocieplenia metodą bsościan w strefach dużego ruchu pieszego> szalunki tracone do betonu w części nadziemnej. ...

steinodur® spl
... nadziemnej (cokołowej)> fundamenty w budynkach zabytkowych> stropodachy wentylowane> ocieplenia metodą bso ścian w strefach dużego ruchu pieszego> szalunki tracone do betonu w części nadziemnej. ...

Błędy i usterki - znaleziono 2

zrób to sam - siding
... wyrządzić lansowana przez kolorowe pisma budowlane teza, że każdy sam może wykonywać np. ocieplenia i elewacje. nie ma przeszkód, aby tak było, ale nie bez przygotowania! ten obrazek wystąpił jeszcze podczas prac nad ociepleniem metodą lekką-suchą z sidingiem. okazało...

daszek nad wejściem i fachowca ocieplenie metodą bso
przykład bezmyślności wykonawcy ocieplenia metodą bso, który ponoć jest fachowcem. najpierw wykonał ocieplenie, a potem "wykombinował" obróbkę blacharską daszku nad wejściem do budynku. po pół roku eksploatacji, ściana w linii styku daszku pod nim pokryła się zaciekami!...

porady budowlane - znaleziono 50

temat nr 2
... renowacyjnej i potem tynku renowacyjnego gromadzącego sole z grupy tynki renowacyjne.wykonanie ocieplenia ścian wg wyników analizy cieplno-wilgotnościowej. usunięcie ocieplenia od wewnątrz i skucie tynków.sprawdzenie stanu technicznego podłóg na gruncie i stropu nad piwnicą....

temat nr 7
... kosztu ogrzewania domu. jedynym rozsądnym wyjściem jest wykonanie kompleksowego ocieplenia domu od zewnątrz systemem z grupy bso - systemy ociepleń na styropianie lub z grupy bso - systemy ociepleń na wełnie mineralnej, ale po wykonaniu analiz...

temat nr 9
... nawet 5 cm styropianu na ścianie wydłuży wnękę okienną, nie mówiąc już o dojściu ocieplenia do samych ram okien, na co po prostu nie ma miejsca (zasłoniłoby prawie całą ramę). Żona na dokładanie warstw na ramach okien się nie zgadza - woli marznąć niż stracić...

temat nr 14
... firmy xella daje to w efekcie u = 0,220. chciałbym zapytać, czy warto zwiększyć grubość ocieplenia do 20 cm? mur ten z ociepleniem wełną grubości 15 cm z grupy bso - płyty wełny mineralnej daje u = 0,237 w/m2k, zaś z ociepleniem wełną grubości 20 cm daje u = 0,183...

temat nr 16
... się za najkorzystniejszy, biorąc pod uwagę analizy c-w? 3. czemu nie można przyklejać ocieplenia bezpośrednio na siebie? 4. o ile mniej więcej może się zwiększyć zimą współczynnik przenikania ciepła ścian u wobec obliczanego z powodu większej wilgotności izolacji?...

temat nr 20
... zabezpieczone siatką przeciw owadom tak, aby powietrze mogło wejść pomiędzy warstwę ocieplenia i deski poszycia (nad wiatroizolacją). Łączna powierzchnia wlotu powietrza a także wylotu przy kalenicach powinna wynosić nie mniej niż 1/200 danej wentylowanej połaci dachu....

temat nr 25
... poprzedzone wykonaniem obliczeń cieplno-wilgotnościowych - celem doboru rodzaju i grubości ocieplenia oraz rodzaju wyprawy elewacyjnej, by uniknąć kondensacji pary wodnej w przegrodach. należy sprawdzić, czy projekt zawiera takie analizy, choć z góry wątpię. jeśli nie...

temat nr 30
... piwnicą wynosi od 110 do 130 cm.mam takie pytania:1. chciałbym utrzymać jednakową grubość ocieplenia na całej wysokości ścian.- jaka powinna być zastosowana grubość ocieplenia?- jaki rodzaj wyprawy zastosować? zaproponowano w sklepie silikatowy lub akrylowy, czy to dobrze?2....

temat nr 38
... sama w tych samych warunkach a po ociepleniu wełną mineralną. przyczyną jest fakt, iż bez ocieplenia, prawie połowa grubości ściany zimą znajduje się w strefie temperatury ujemnej. w tej części - w tym czasie - nie tylko nie występuje wysychanie z wilgoci, ale często dochodzi...

temat nr 41
... jest stosunkowo trudny zarówno do rozwiązania, jak i wykonania - z uwagi na konieczność ocieplenia od środka. jak wynika z obliczeń w warunkach ustalonych dla ściany grubości 25 cm w stanie istniejącym, uzyskuje się:- sumaryczny opór cieplny r = 0,543 m2k/w-...

temat nr 42
... wyprawy elewacyjnej i po odczekaniu min. 24 godzin nanieść wyprawę wynikającą z projektu docieplenia. ...

temat nr 44
... z rekuperacją. analiza cieplno-wilgotnościowa ścian w proponowanym wariancie docieplenia styropianem, oraz dla porównania, także i wełną mineralną wykazała, że ze względu na wymaganą charakterystykę energetyczną tego domu, zwiększyć należy grubość nowego...

temat nr 45
... technologii firmy atlas bez kołkowania (wg aprobaty technicznej nie ma obowiązku kołkowania ocieplenia budynku o wysokości do 25 m).a jednak są problemy. po roku na elewacji wschodniej i południowej pojawiły się poziome pęknięcia wyprawy cienkowarstwowej (na załączonych...

temat nr 46
... elewacji budynku sąsiedniego? przedstawiona sytuacja jest wynikiem błędu projektanta ocieplenia (a może i budynku?), który zaniedbał fakt istnienia komina dymowego znajdującego się w bezpośredniej bliskości (po granicy posesji) domu z nową elewacją. przecież w tym...

temat nr 51
... z zastosowaniem kapturków systemowych jak do ociepleń zgrupy akcesoria do bso.4. grubość ocieplenia kanału wentylacyjnego wełną mineralną powinna wynosić nie mniej niż 5 cm.5. wyprawę elewacyjną po wykonaniu warstwy szpachlowej zbrojonej, należy wykonać jako akrylową...

temat nr 53
... ocieplenie oparte na wełnie mineralnej. gdyby pan dysponował fotografiami zniszczonego ocieplenia na budynku szpitala, prosimy przesłać - chętnie zamieścimy. co do ostatniego pytania, to takie oddziaływanie jest wykluczone, gdyż promieniowanie x rozchodzi się...

temat nr 55
... w każdym przypadku projekt budowlany wykonawczy powinien być wyposażony w oddzielny projekt ocieplenia (tego wymagają przepisy), gdzie po stosownych obliczeniach cieplno-wilgotnościowych określi się grubość i rodzaj warstwy termoizolacyjnej, rodzaj i grubość wyprawy elewacyjnej...

temat nr 62
... i łączenia zakładów oraz na styku ze ścianami. 14. uszczegółowić sposób wykonania ocieplenia stropu od dołu (nad wejściem) - technikę klejenia i łączenia płyt styropianowych. [przekrój g-g]. 15. na przekroju g-g brak jest opisu zastosowanych izolacji. 16....

temat nr 63
... lub także na powierzchni i świadczą o nieprawidłowym doborze poszczególnych warstw ocieplenia danej przegrody.  w większości przypadków jedynym kryterium zakupu jest cena produktu. mamy przez to coraz więcej pracy z rozwiązywaniem błędów w ociepleniach. ci, którzy...

temat nr 75
... później podbitki okapów z desek.  proszę o szczegółowe rozwiązanie połączenia ocieplenia ścian z ociepleniem drewnianego stropu i dachu. przedstawiam rysunek rozwiązania zgłoszonego problemu. zwracam uwagę na dwa już popełnione błędy, które jeszcze można...

temat nr 77
... styropianu, nie będzie nadmiernych strat ciepła przez fundament do gruntu, gdyż grubość ocieplenia fundamentów dobieramy wg warunków wilgotnych a nie suchych.   ad. 3firma wykonawcza niestety, jest w błędzie. od wewnątrz fundamentów, gdzie będą leżeć posadzki na...

temat nr 80
... uzyskamy oszczędności, ale na hydroizolacjach nie radzę. jeśli idzie o oszczędności na ociepleniach, to już inna sprawa. ocieplanie ma sens, jeśli równoważy wydatki na zwiększoną ucieczkę ciepła. cały dom powinien mieć zastosowane materiały o tej samej charakterystyce...

temat nr 82
... mogą powstać także i z innej przyczyny. otóż, w wadliwie dobranym układzie warstw ocieplenia ścian, łatwo doprowadzić do kondensacji pary wodnej wewnątrz ściany (patrz: kondensacja pary wodnej w przegrodach). jeżeli płaszczyzna kondensacji znajduje się tuż pod...

temat nr 86
... wiem jak rozwiązać problem naczynia przelewowego (ogrzewanie koksowe), czujnika temperatury i ocieplenia rur w ziem. nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zbudować kotłownię wolnostojącą zasilającą ten dom. trzeba też zbudować kanał ciepłowniczy w ziemi lub zastosować rury...

temat nr 104
... ale przy założeniu, że:1.       poprawnie wykonano warstwy ocieplenia płyty balkonu od spodu i od góry.2.       poprawnie wykonano polimerowo-cementową hydroizolację pod płytkami.3.      ...

temat nr 106
... osypywał przy odkopywaniu - celem umieszczenia xps? jak prawidłowo nakazać zrobienie tego docieplenia gruntu?czy na rysunku 1.5.-23 izolacja boczna płyty nie powinna być do poziomu gruntu zrobiona z xps a dopiero wyżej z eps?analizując rozwiązanie z rys 1.9.-12 zwróciłem...

temat nr 116
... w domu wybudowanym ok. 2001 roku z betonu komórkowego ytong ściana jednowarstwowa 36,5 cm bez ocieplenia. dom ma instalację z rekuperatorem (wymiennik obrotowy). jestem w trakcie remontu (wymiana okien, odświeżenie elewacji).1.czy wg pana jest sens ocieplać taką ścianę? moje...

temat nr 118
... warstwie termoizolacji. gdyby wykonać tak, jak jest w projekcie, dolna strefa poziomego ocieplenia byłaby stale mokra i narażona na procesy gnilne (patrz: kondensacja pary wodnej w przegrodach oraz korozja biologiczna materiałów).w celu uniknięcia tego zjawiska,...

temat nr 119
... wypełnione pianką pu. jeśli przewiduje się przerwę pomiędzy montażem drzwi a wykonywaniem ocieplenia domu dłuższą niż 2 miesiące, należy od zewnątrz piankę osłonić albo samoprzylepną taśmą nie przepuszczającą promieni uv, albo zakryć pierwszą lepszą masą szpachlową...

temat nr 124
... krokiew ta powinna być odsunięta od muru na odległość nie mniejszą niż grubość ocieplenia ściany. 3. z fotografii nie widać, że murłata została oparta na murze, a powinna na wieńcu.4. na fotografii nr 2 widać, że krokwie w strefie okapu nie mają...

temat nr 159
... uważać, by kropelki nie padły na szkło, metal lub roślinność.przed wykonywaniem ocieplenia na zewnątrz należy wykonać te same czynności, ale można poprzestać na jednej warstwie stosując preparat nie rozcieńczony na miejsca zaprawy - także natryskiem. wybrać taki...

temat nr 164
... okapów dachu, które wymagają demontażu i wymiany na poprawne.8. zbyt cienka warstwa ocieplenia stropu poddasza (16 cm) zamiast wymaganej 25 cm, co będzie skutkować zwiększonymi stratami ciepła poddasza albo nie utrzymaniem wymaganych temperatur we wnętrzu.9. brak nawiewników...

temat nr 170
... warstw prawidłowo wykonanego pokrycia? widoczna ściana kolankowa/szczytowa również wymaga docieplenia, na zdjęciu widać w których miejscach zaczyna topnieć śnieg, ale tym zajmował się będzie kto inny. Śnieg nie pozwala ocenić pokrycia dachu, ale nie wygląda na stare i...

temat nr 176
... rozwijające się w postaci pleśni na powierzchni i tu odparowuje. tu mała uwaga. gdyby do ocieplenia zastosowano materiał o tym samym oporze dyfuzyjnym jaki stawia mur, to do kondensacji w ościeżu by nie doszło. taki efekt można uzyskać ocieplając wełną mineralną, ale tylko...

temat nr 179
spowodowało taką degradację zewnętrznych warstw ocieplenia na styropianie wykonanego 30 lat temu? elewacja zachodnia częściowo przesłonięta. jest to metoda ciężka mokra z użyciem tynku cementowo - wapiennego. widać, że występują dwa rodzaje zniszczeń:1. odspojenie...

temat nr 194
... taśmą z grupy taśmy klejące butylowe.ruszt na wieszakach stalowych ocynkowanych.warstwa ocieplenia z wełny mineralnej grubości 23 cm z grupy wełny mineralne układana na paroizolacji i między dolnym pasem dźwigarów.wiatroizolacja.w przewidywanych pasach chodzenia (najlepiej...

temat nr 211
... pod płytą osb, ponieważ płyty osb przylegają bezpośrednio do wykonanego już częściowo ocieplenia ścian budynku. moje pytanie do wykonawcy: w jaki sposób będzie wentylowany dach wywołało szczere zdziwienie. i na koniec pytanie: czy konieczne jest pokrywanie całej powierzchni...

temat nr 212
... poszczególnych warstw takiego dachu? czy w tym przypadku można zastosować styropian do ocieplenia? niestety nie znalazłem tego w książce. możliwe, iż coś przeoczyłem lub nieumiejętnie odczytałem. jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? samodzielne...

temat nr 222
... ścian będzie wełną mineralną grub. 25 cm.1. z pana książki wiem, że przy zakładaniu ocieplenia należy wełnę nasunąć na ościeżnicę okna na 3 cm po lewej i prawej stronie oraz na górze ościeżnicy. czy to prawda?2. jak ma być poprawnie obsadzony parapet z blachy...

temat nr 225
... metodą na polu płyt korytkowych styropian xps grubości dopasowanej do górnej powierzchni ocieplenia na gzymsach (ok. 9 cm).na całości przykleić samoprzylepną papę podkładową z grupy papy podkładowe samoprzylepne.położyć nowe pasy nadrynnowe z blachy (mocowane metodą...

temat nr 227
... zaślepek ze styropianu?4) czy mogłyby pan gdzieś omówić naprawę lub wymianę części ocieplenia np. po zniszczeniu fizycznym (dziura w elewacji) lub wymianie i dociepleniu ościeży wokół okien i drzwi. w jakiej odległości należy wycinać styropian od tego uszkodzenia i jak...

temat nr 237
... jak też do polimerowo-bitumicznych. profil sprowadza się do początku ocieplenia ściany (poziom listwy startowej). ad. 3na granicy obu konstrukcji zatapiamy taśmę z kauczuku syntetycznego z grupy taśmy uszczelniające do hydroizolacji. wykonuje się to...

temat nr 238
... piasek ok. 20 cm,- chudy beton b10 grubości ok. 12 cm,- czarna folia budowlana,- pas ocieplenia ze styropianu eps-80 szerokości 1 m od ścian zewn. i grubości 5 cm,- dociskowa szlichta betonowa grub. 4 cm (klasy ok. b15),- lastrico grub. 2-3 cm z polami 3 x 3 m oddzielonymi...

temat nr 240
pytanie odnośnie ocieplenia sufitu w garażu. w projekcie mam ocieplenie sufitu styropianem o gr. 5 cm. garaż jest w bryle domu, będzie ogrzewany, nad garażem jest sypialnia. czy ocieplenie sufitu w garażu jest uzasadnione? czy ścianę wewnętrzną pomiędzy garażem a kotłownią i...

temat nr 247
... podłogowego),21 -  tynk wewnętrzny wg projektu,22 -  listwa startowa ocieplenia z grupy akcesoria bso - profile cokołowe (startowe),23 -  styropian eps-80 z grupy styropiany ekspandowane - płyty grub. wg analiz klejony i szpachlowany masą z grupy bso...

temat nr 254
... jest w około 50 % tańszy w tym samym systemie. dla porównania koszt montażu w warstwie ocieplenia - to ok. 170 zł brutto za metr długości okna, obiektywnie montaż okna w warstwie ocieplenia jest najlepszy, ale może nie zasadny ekonomicznie, czy przyniesie on wymierne...

temat nr 257
... dość "ostre" wymagania w zakresie dyfuzyjności wobec pary wodnej poszczególnych warstw ocieplenia:warstwa szpachlowa na wełnie mineralnej powinna mieć opór dyfuzyjny nie większy niż sd = 0,11 m, co wymusza zastosowanie masy szpachlowej o współczynniku oporu dyfuzyjnego µ...

temat nr 265
... co 10-15 cm na betonie (zużycie 1,5 kg/m2).wypełnienie szczelin poziomych pomiędzy płytami ocieplenia niskorozprężną pianką poliuretanową z grupy pianki uszczelniające.po odczekaniu min. 24 godzin od klejenia płyt. mocowanie pierwszej warstwy papy samoprzylepnej z grupy papy...

temat nr 273
... rozwiązać ten problem w murze, gdy występują żelbetowe trzpienie? 3. w opisie technologii ocieplenia ścian na str. 246 pisze pan o proszkowej masie cementowo-polimerowej szybkoschnącej do wyrównania ścian pod ocieplenie. czy ww. masa to np. multi-mortel w sklepie na stronie? czy...

temat nr 275
na etapie zakupu materiałów do termoizolacji. w zakresie ocieplenia ścian i stropu sprawa jest prosta - analiza c-w jest jednoznaczna: ściany wełną mineralną 20 cm, strop wełną mineralną 30 cm. problem dla mnie stanowią następujące elementy:1. jak ocieplić murłaty - w...

Z życia wzięte- znaleziono 1

Temat nr 8
elewacji plebanii po dwóch latach od ocieplenia ścian zaczęły pojawiać się pierwsze spękania w narożach okien i drzwi oraz przebarwienia i pleśń w kolorze zielonkawym i szarym - szczególnie intensywne w północnej części budynku (fot. 1 i 2). w strefie tuż nad cokołem na...

prawdy i mity- znaleziono 1

Temat nr 7
... - w zależności od różnych rozwiązań materiałowych i instalacyjnych obejmujących: mury, ocieplenia, instalacje grzewcze i wentylacyjne. parabola ma extremum, tj. minimum kosztów. jeśli projektant o tym wie i taką parabolę sobie sporządzi podczas projektowania i omówi z...

2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©