Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Korzystając z serwisu BDB zobowiązuję się przestrzegać regulaminu
projektuj i buduj bez błędów!
produkty i technologie- znaleziono 2

steinodur® psn sd
... nadziemnej (cokołowej)> fundamenty w budynkach zabytkowych> stropodachy wentylowane> ocieplenia metodą bsościan w strefach dużego ruchu pieszego> szalunki tracone do betonu w części nadziemnej. ...

steinodur® spl
... nadziemnej (cokołowej)> fundamenty w budynkach zabytkowych> stropodachy wentylowane> ocieplenia metodą bso ścian w strefach dużego ruchu pieszego> szalunki tracone do betonu w części nadziemnej. ...

Błędy i usterki - znaleziono 1

zrób to sam - siding
... wyrządzić lansowana przez kolorowe pisma budowlane teza, że każdy sam może wykonywać np. ocieplenia i elewacje. nie ma przeszkód, aby tak było, ale nie bez przygotowania! ten obrazek wystąpił jeszcze podczas prac nad ociepleniem metodą lekką-suchą z sidingiem. okazało...

pytania i odpowiedzi - znaleziono 24

Pytanie nr 2
... renowacyjnej i potem tynku renowacyjnego gromadzącego sole z grupy tynki renowacyjne.wykonanie ocieplenia ścian wg wyników analizy cieplno-wilgotnościowej. usunięcie ocieplenia od wewnątrz i skucie tynków.sprawdzenie stanu technicznego podłóg na gruncie i stropu nad piwnicą....

Pytanie nr 7
... kosztu ogrzewania domu. jedynym rozsądnym wyjściem jest wykonanie kompleksowego ocieplenia domu od zewnątrz systemem z grupy bso - systemy ociepleń na styropianie lub z grupy bso - systemy ociepleń na wełnie mineralnej, ale po wykonaniu analiz...

Pytanie nr 9
... nawet 5 cm styropianu na ścianie wydłuży wnękę okienną, nie mówiąc już o dojściu ocieplenia do samych ram okien, na co po prostu nie ma miejsca (zasłoniłoby prawie całą ramę). Żona na dokładanie warstw na ramach okien się nie zgadza - woli marznąć niż stracić...

Pytanie nr 14
... firmy xella daje to w efekcie u = 0,220. chciałbym zapytać, czy warto zwiększyć grubość ocieplenia do 20 cm? mur ten z ociepleniem wełną grubości 15 cm z grupy bso - płyty wełny mineralnej daje u = 0,237 w/m2k, zaś z ociepleniem wełną grubości 20 cm daje u = 0,183...

Pytanie nr 16
... się za najkorzystniejszy, biorąc pod uwagę analizy c-w? 3. czemu nie można przyklejać ocieplenia bezpośrednio na siebie? 4. o ile mniej więcej może się zwiększyć zimą współczynnik przenikania ciepła ścian u wobec obliczanego z powodu większej wilgotności izolacji?...

Pytanie nr 20
... zabezpieczone siatką przeciw owadom tak, aby powietrze mogło wejść pomiędzy warstwę ocieplenia i deski poszycia (nad wiatroizolacją). Łączna powierzchnia wlotu powietrza a także wylotu przy kalenicach powinna wynosić nie mniej niż 1/200 danej wentylowanej połaci dachu....

Pytanie nr 25
... poprzedzone wykonaniem obliczeń cieplno-wilgotnościowych - celem doboru rodzaju i grubości ocieplenia oraz rodzaju wyprawy elewacyjnej, by uniknąć kondensacji pary wodnej w przegrodach. należy sprawdzić, czy projekt zawiera takie analizy, choć z góry wątpię. należy też...

Pytanie nr 30
... piwnicą wynosi od 110 do 130 cm.mam takie pytania:1. chciałbym utrzymać jednakową grubość ocieplenia na całej wysokości ścian.- jaka powinna być zastosowana grubość ocieplenia?- jaki rodzaj wyprawy zastosować? zaproponowano w sklepie silikatowy lub akrylowy, czy to dobrze?2....

Pytanie nr 38
... sama w tych samych warunkach a po ociepleniu wełną mineralną. przyczyną jest fakt, iż bez ocieplenia, prawie połowa grubości ściany zimą znajduje się w strefie temperatury ujemnej. w tej części - w tym czasie - nie tylko nie występuje wysychanie z wilgoci, ale często dochodzi...

Pytanie nr 41
... jest stosunkowo trudny zarówno do rozwiązania, jak i wykonania - z uwagi na konieczność ocieplenia od środka. jak wynika z obliczeń w warunkach ustalonych dla ściany grubości 25 cm w stanie istniejącym, uzyskuje się:- sumaryczny opór cieplny r = 0,543 m2k/w-...

Pytanie nr 42
... wyprawy elewacyjnej i po odczekaniu min. 24 godzin nanieść wyprawę wynikającą z projektu docieplenia. ...

Pytanie nr 44
... z rekuperacją. analiza cieplno-wilgotnościowa ścian w proponowanym wariancie docieplenia styropianem, oraz dla porównania, także i wełną mineralną wykazała, że ze względu na wymaganą charakterystykę energetyczną tego domu, zwiększyć należy grubość nowego...

Pytanie nr 45
... technologii firmy atlas bez kołkowania (wg aprobaty technicznej nie ma obowiązku kołkowania ocieplenia budynku o wysokości do 25 m).a jednak są problemy. po roku na elewacji wschodniej i południowej pojawiły się poziome pęknięcia wyprawy cienkowarstwowej (na załączonych...

Pytanie nr 46
... elewacji budynku sąsiedniego? przedstawiona sytuacja jest wynikiem błędu projektanta ocieplenia (a może i budynku?), który zaniedbał fakt istnienia komina dymowego znajdującego się w bezpośredniej bliskości (po granicy posesji) domu z nową elewacją. przecież w tym...

Pytanie nr 51
... z zastosowaniem kapturków systemowych jak do ociepleń zgrupy akcesoria do bso.4. grubość ocieplenia kanału wentylacyjnego wełną mineralną powinna wynosić nie mniej niż 5 cm.5. wyprawę elewacyjną po wykonaniu warstwy szpachlowej zbrojonej, należy wykonać jako akrylową...

Pytanie nr 53
... ocieplenie oparte na wełnie mineralnej. gdyby pan dysponował fotografiami zniszczonego ocieplenia na budynku szpitala, prosimy przesłać - chętnie zamieścimy. co do ostatniego pytania, to takie oddziaływanie jest wykluczone, gdyż promieniowanie x rozchodzi się...

Pytanie nr 55
... w każdym przypadku projekt budowlany wykonawczy powinien być wyposażony w oddzielny projekt ocieplenia (tego wymagają przepisy), gdzie po stosownych obliczeniach cieplno-wilgotnościowych określi się grubość i rodzaj warstwy termoizolacyjnej, rodzaj i grubość wyprawy elewacyjnej...

Pytanie nr 62
... i łączenia zakładów oraz na styku ze ścianami. 14. uszczegółowić sposób wykonania ocieplenia stropu od dołu (nad wejściem) - technikę klejenia i łączenia płyt styropianowych. [przekrój g-g]. 15. na przekroju g-g brak jest opisu zastosowanych izolacji. 16....

Pytanie nr 63
... lub także na powierzchni i świadczą o nieprawidłowym doborze poszczególnych warstw ocieplenia danej przegrody.  w większości przypadków jedynym kryterium zakupu jest cena produktu. mamy przez to coraz więcej pracy z rozwiązywaniem błędów w ociepleniach. ci, którzy...

Pytanie nr 75
... później podbitki okapów z desek.  proszę o szczegółowe rozwiązanie połączenia ocieplenia ścian z ociepleniem drewnianego stropu i dachu. przedstawiam rysunek rozwiązania zgłoszonego problemu. zwracam uwagę na dwa już popełnione błędy, które jeszcze można...

Pytanie nr 77
... styropianu, nie będzie nadmiernych strat ciepła przez fundament do gruntu, gdyż grubość ocieplenia fundamentów dobieramy wg warunków wilgotnych a nie suchych.   ad. 3firma wykonawcza niestety, jest w błędzie. od wewnątrz fundamentów, gdzie będą leżeć posadzki na...

Pytanie nr 80
... uzyskamy oszczędności, ale na hydroizolacjach nie radzę. jeśli idzie o oszczędności na ociepleniach, to już inna sprawa. ocieplanie ma sens, jeśli równoważy wydatki na zwiększoną ucieczkę ciepła. cały dom powinien mieć zastosowane materiały o tej samej charakterystyce...

Pytanie nr 82
... mogą powstać także i z innej przyczyny. otóż, w wadliwie dobranym układzie warstw ocieplenia ścian, łatwo doprowadzić do kondensacji pary wodnej wewnątrz ściany (patrz: kondensacja pary wodnej w przegrodach). jeżeli płaszczyzna kondensacji znajduje się tuż pod...

Pytanie nr 86
... wiem jak rozwiązać problem naczynia przelewowego (ogrzewanie koksowe), czujnika temperatury i ocieplenia rur w ziem. nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zbudować kotłownię wolnostojącą zasilającą ten dom. trzeba też zbudować kanał ciepłowniczy w ziemi lub zastosować rury...

Z życia wzięte- znaleziono 1

Temat nr 8
... wykonana oddzielnie dla każdej kondygnacji.  w celu zbadania jakości zastosowa­nego ocieplenia ścian parteru styropianem oraz wpływu na korozję biologiczną na ele­wacji (rys. 1), trzeba najpierw wykonać sprawdzające obliczenia cieplno-wilgotnościowe w warunkach...

prawdy i mity- znaleziono 1

Temat nr 7
... - w zależności od różnych rozwiązań materiałowych i instalacyjnych obejmujących: mury, ocieplenia, instalacje grzewcze i wentylacyjne. parabola ma extremum, tj. minimum kosztów. jeśli projektant o tym wie i taką parabolę sobie sporządzi podczas projektowania i omówi z...

2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©