porady i konsultacje budowlane

Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!
ABC fizyki budowli - znaleziono 1

przegrody niejednorodne
praktyce budowlanej, tylko sporadycznie mamy do czynienia z płaskimi i jednorodnymi przegrodami, by bez przeszkód stosować proste równania wymiany ciepła w warunkach ustalonych. najczęściej jednak mamy do czynienia z przypadkami przegród niejednorodnych - zarówno co do...

porady budowlane - znaleziono 10

temat nr 91 Termiczne pustaki ceramiczne
jest pana opinia o ścianach zbudowanych z pustaków ceramicznych wypełnionych wełną skalną, np. porotherm 44t. technologia ta nie jest zbyt popularna. zastanawiam się dlaczego? czy czynnik ekonomiczny ma wpływ, czy technologia ta ma jakieś wady w porównaniu ze ścianę...

temat nr 293 Maksymalna moc wentylatora wywiewnego
pana zdaniem wentylator wywiewny montowany w kratkach wywiewnych w łazienkach i kuchniach ma spełniać nowe wymagania wt w zakresie maksymalnej mocy właściwej wg tabeli 10 gdy jest napływ powietrza przez nawiewniki w oknach? czy należy przyjmować 0,80 kw/m3/s czy 1,00 kw/m3/s jak...

temat nr 294 Obowiązek sprawdzania zagrożenia kondensacją pary wodnej
czy zgodnie z §321 i załącznikiem do wt trzeba w projekcie budynku wielorodzinnego sprawdzać zagrożenie kondensacją pary wodnej w każdej przegrodzie (ściany, dach, podłoga, taras itp.) czy tylko w miejscach reprezentatywnych?2. czy przegrody jednorodne można pominąć ze...

temat nr 326 Ławy czy płyta? Kto decyduje?
czerwcu zamierzam rozpocząć budowę domu. po wykonaniu badań geotechnicznych (w styczniu 2018 r.) teren okazał się średni, żeby nie napisać słaby (grunt słabonośny i wysoki poziom wód gruntowych). przekroje geotechniczne w załączeniu. w związku z zaleceniami geotechnika i...

temat nr 359 Projekt budowlany bez obliczeń konstrukcyjnych
... w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem §7, powinien określać:4) układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji...

temat nr 415 Harmonogram prac budowlanych
... obowiązek wykonywania harmonogramu robót i był nieodłączną częścią każdego projektu budowlanego. tyle, że na budowach nie był eksponowany a jedynie spoczywał w projekcie i praktycznie rzadko był wykorzystywany. podałem przykład budowy hotelu forum przez szwedów w w-wie,...

temat nr 469 Wentylacja za pomocą komina czy kominków wentylacyjnych
dachówki wentylacyjne kominowe w ogóle brać pod uwagę? czy będą właściwie wentylować pomieszczenie? czy lepiej tradycyjne murowane? rozumiem, że chodzi pani o wentylacyjne kominki dachowe, a nie dachówki wentylacyjne, bowiem te ostatnie służą tylko do wentylacji połaci...

temat nr 470 Partactwo przy budowie kanału spalinowego od kominka w salonie
... dniach powstała cała reszta w ciągu jednego dnia. takie są skutki braku wykształcenia budowlanego wykonawców. wykonawca bez wykształcenia zawodowego, to partyzant. za karę należałoby kazać nauczyć się na pamięć zawartości mojej książki - może coś zostałoby w...

temat nr 484 Dźwięki od sąsiadów zza ściany, a odpowiedzialność dewelopera
... w całości, zostaje żądać na piśmie od developera sporządzenia ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego i podać termin, np. miesiąca z zastrzeżeniem, że po tym terminie pan sam zleci taką ekspertyzę a kosztami obciąży developera.  nie wiem, jakie ma pan plany i sytuację, ale...

temat nr 537 Jak wybrać odpowiedniego Kierownika Budowy?
... praktykę i rzeczowe podejście do wykonywania funkcji kierownika budowy.niestety, w praktyce budowlanej jest nie tylko różnie, ale często tragicznie. okazuje się, że wielu jest na bakier z wiedzą zawodową, a także wcale nie sporadycznie nie mają uczciwego podejścia do...

prawdy i mity- znaleziono 2

Temat nr 7
... bezpodstawnych mitów”. niemal te same słowa napisałem w roku 2000 na łamach kalejdoskopu budowlanego (obecnie builder) - piszę i wołam - także i dzisiaj. mamy rok 2018 i co się zmieniło w tej materii? jeśli powiem, że nic, to skłamię. zmieniło się o tyle, że...

Temat nr 16
... swojej aktywności na projekcie w wersji do uzyskania pozwolenia na budowę. wg prawa budowlanego, mamy cztery rodzaje uczestników procesu budowlanego: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy. każdy z nich ma swoje prawa i obowiązki, o czym w...

komentarze- znaleziono 3

porady budowlane - komentarz do tematu nr 309
w komentarzu do odpowiedzi nr 36 w dziale "porady budowlane"....

porady budowlane - komentarz do tematu nr 385
jest złożona. art. 22. prawa budowlanego nakłada na kierownika budowym.in. obowiązek: „5)zawiadomienia inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymaniarobót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem”oraz„7)zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub...

porady budowlane - komentarz do tematu nr 507
... pozycjonowania nie znajduje się na pierwszych stronach, a wręcz daleko np. wyszukując hasłem "porady budowlane".     ...

2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©