porady i konsultacje budowlane

Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!
błędy i usterki - znaleziono 80

temat nr 2 wadliwa dylatacja budynku wielorodzinnego
budynku oddanym do użytkowania rok wcześniej, wielu mieszkańców ma ten sam uciążliwy problem. w mieszkaniach przyległych do dylatacji pionowej oddzielającej segmenty budynku, występuje przez cały rok podwyższone zawilgocenie ścian zewnętrznych w odległości do 1 m od...

temat nr 3 kombinowana podsufitka okapu dachu
lata temu w domu jednorodzinnym (w ramach oszczędności "na siłę")wykonano podsufitki na okapach pod dachem z ... płyt gipsowo-kartonowych o zwiększonej odporności na wilgoć, które potem pokryto wyprawą akrylową elewacyjną - jak do ociepleń metodą bso. wykonawca wyjaśnił...

temat nr 4 kombinowana ścianka dzieląca balkon
inwestor wpadł na "genialny" pomysł oszczędnościowy, żeby ściankę dzielącą balkon w domu bliźniaku wykonać identycznie jak klasyczną ściankę działową wewnątrz domu tj. z płyt g-k mocowanych obustronnie do stelaża drewnianego. przyroda szybko sprowadziła inwestora na...

temat nr 5 efekt ocieplania ścian podczas mrozu
w zawrotnym tempie elewacja nowego hotelu. wyprawa elewacyjna oraz warstwa szpachlowa zbrojona pękają i odstają od termoizolacji wykonanej ze styropianu metodą bso. występują też brunatne i szare wykwity oraz złuszczenia. w górnych i dolnych narożach otworów...

temat nr 6 wadliwa renowacja zabytkowej bramy
lata temu wykonano pełną renowację elewacji zabytkowej bramy w związku z występującymi już znacznymi wykwitami solnymi oraz spękaniem tynków. niestety, w strefie cokołowej (do wys. 1,5 m ponad poziom terenu) ponownie wystąpiły spękania tynku, a w wielu miejscach tynk wydaje...

temat nr 7 wadliwa hydroizolacja fundamentu domu podpiwniczonego
końcowej fazy budowy domu jednorodzinnego z podpiwniczeniem, pojawiły się poważne problemy z wilgocią w piwnicy. w dolnej części ścian piwnicy - w strefie nad posadzką - pojawiły się ciemne plamy wilgoci we wszystkich pomieszczeniach. po większych opadach, już po 1 - 2...

temat nr 8 zeszpecona elewacja domu jednorodzinnego
... wykonawcy. oprócz wykwitów, łuszczenia się i odpadania wyprawy, popełniono też błędy w postaci braku izolacji termicznej rury stalowej nierdzewnej lub kamionkowej w kominie, co skutkuje kondensacją pary wodnej zawartej w spalinach oraz destrukcją komina. poza tym, przez...

temat nr 9 wadliwy komin w elewacji domu
... domu. nie wykonano też obróbki komina na styku z tynkiem ściany. popełniono dwa błędy:1. nie ocieplono od zewnątrz (łącznie ze ścianą zewnętrzną) tak usytuowanego komina, czym doprowadzono do powstania gigantycznego liniowego mostka cieplnego i przemarzania...

temat nr 10 wykwity na murku z cegły klinkierowej
... więc, nie popełnianie błędów przy wykonywaniu murów licowych. rozwiązanie problemu:skoro błędy już popełniono, zostaje tylko działanie doraźne. jeżeli fundament pod murkiem ogrodzenia został wykonany poprawnie, tzn. jest pokryty hydroizolacją z grupy hydroizolacje...

temat nr 11 odpadające dachówki z podmurówki ogrodzenia
... za pomocą kleju do glazury i terakoty. wykonawca tej podmurówki, popełnił aż cztery błędy podczas prac:1. po wykonaniu murowania nie odczekano czterech tygodni, aż zaprawa cementowa stwardnieje i wyschnie, lecz przyklejano dachówki już na drugi dzień po wymurowaniach....

temat nr 13 nie wentylowany stropodach wentylowany
... kondygnacji a połacią dachu, a nie przecieki - jak sądzono tyle lat!budynek posiada błędy od samego początku jego powstania. dzisiaj trudno jest wskazać kto popełnił błąd: projektant czy wykonawca? wykonano dach w wersji „stropodachu wentylowanego” z pokryciem...

temat nr 15 niszczejący cokół zabytkowego ratusza po renowacji
zabytkowego ratusza miejskiego wykonany z piaskowca - coraz bardziej niszczeje, pokrywa się czarnym i szarym nalotem oraz glonami. dwa lata wcześniej wykonana kompleksowa renowacja cokołu nic nie poprawiła. podczas prac renowacyjnych cokołu z piaskowca - za zaleceniem...

temat nr 16 amatorska naprawa gzymsu i naroża ścian zabytkowego ratusza
... renowację elewacji ratusza przeprowadzono zaledwie dwa lata wcześniej. jakie popełniono błędy? otóż, przed renowacją, w strefie zbiegania się gzymsów dwóch ścian, występowało silne zalewanie wodą spowodowane wadliwie wykonaną przed laty obróbką blacharską...

temat nr 17 problem z elewacją w sąsiedztwie balkonów i loggi
oddania nowego budynku mieszkalnego do użytkowania upłynęły zaledwie trzy lata, a już pojawiły się problemy z elewacją. odpada tynk a farba się łuszczy całymi płatami. charakterystyczne, że zniszczenia występują jedynie w dolnej części ściany...

temat nr 18 nieudana elewacja nowego kościoła
... na bardzo nieudolne wykonawstwo i ... taki sam nadzór nad robotami! popełnione błędy:1. wadliwa obróbka z blachy miedzianej. zamocowano ją nie bacząc na kształty - pod elementy architektoniczne co spowodowało, że woda deszczowa łatwo podpływa pod blachę w...

temat nr 19 wadliwie wykonane schody zewnętrzne do apteki
... hydroizolacji części podziemnej (dla odcięcia od wilgoci gruntowej). jak widać - same...

temat nr 20 mokre ściany piwnic
okazałego domu od dwóch lat boryka się z mokrymi ścianami przy podłodze w piwnicy. w strefie do 30 cm nad posadzką, już po kilku miesiącach zamieszkiwania wystąpiły pierwsze ślady zawilgoceń - także w garażu. po pierwszym roku wezwany wykonawca domu uspokoił, że...

temat nr 21 problemy z hydroizolacją na mokrym fundamencie
skutków bezmyślności wykonawcy. fundament domu jednorodzinnego częściowo podpiwniczonego został przez niego zagruntowany emulsją bitumiczną. niby nic zdrożnego, tyle że bezpośrednio przed tym przez dwa tygodnie padał deszcz. „na oko” wykonawcy mur z bloczków...

temat nr 22 pękające płyty gipsowo-kartonowe na poddaszu
... wspomniane różnice temperatur - pomiędzy wbudowaniem, a użytkowaniem.wykonawca popełnił błędy, bowiem nie wykonał przerw między płytami g-k z uwagi na późniejsze ich wysychanie, ani z uwagi na skutek różnic temperatur. tymczasem, zarówno w samych płytach, jak i na ich...

temat nr 23 fuszerka instalatora c.o. i beztroska dewelopera
nowe mieszkanie w budynku wielorodzinnym zostało zasiedlone, a już pojawiły się poważne problemy. po kilku dniach od uruchomienia ogrzewania, na jednej ze ścian za grzejnikiem pojawiły się mokre plamy przy podłodze, a kilka dni później "podniosła" się podłoga...

temat nr 24 korozja betonowego okapu budynku basenu
... miejscu, pomiarach wilgotności masowej ściany, wieńca i gzymsu oraz po analizie projektu wykonawczego, okazało się, że podczas budowy wykonawca upraszczając sobie prace, zmienił rozwiązanie wieńca leżącego nad murem licowym. Ściana została zaprojektowana jako warstwowa...

temat nr 25 wadliwa wyprawa elewacyjna na restauracji
... klasyczny przykład skutków robót prowadzonych wbrew sztuce budowlanej. jakie popełniono błędy? podstawowym było to, że dosłownie już po trzech dniach od wykonania tynku cem-wapiennego na ścianach muru warstwowego położono cienkowarstwową wyprawę elewacyjną akrylową....

temat nr 26 nieudany tynk mozaikowy na cokole plebanii
beztroskiej renowacji nadziemnej części murowanego fundamentu plebanii. pomijając fakt, iż prace te wykonano bez wymaganej zgody konserwatora zabytków, to narażono użytkownika na niepotrzebne wydatki na usunięcie "dzieła" i wykonanie poprawnej renowacji. po wykonaniu...

temat nr 27 wadliwie zabezpieczony strop nad piwnicami zabytkowego pałacu
lat temu pewien wykonawca podjął się wykonania renowacji przeciekającej hydroizolacji leżącej na stropie przykrywającym piwnice pewnego zabytkowego zabytkowego i powszechnie znanego pałacu. charakterystyczne jest to, że na stropie znajduje się dziedziniec wyłożony...

temat nr 28 Łamanie zasad sztuki budowlanej przez wykonawcę posadzki
posadzkarskie często uważane są jako najprostsze, bo "polegająca jedynie na umiejętności nanoszenia kleju packą ząbkowaną i w miarę równego układania płytek". z tego powodu - właśnie w tej dziedzinie - pojawia się najwięcej chętnych do pracy osób nie mających...

temat nr 29 wadliwy dach z dachówką ceramiczną nad rezydencją
bubla pochodzącego od dekarza uznawanego za doświadczonego fachowca. wykonawca ów, zapytany o przyczynę zastosowanego rozwiązania odpowiedział, iż musiał tak postąpić dla zapewnienia płaszczyznowości połaci dachu "bo krokwie są nierówne"! zapytany o skutek...

temat nr 30 efekt wadliwego ułożenia membrany kubełkowej na hydroizolacji fundamentu
skutki "typowej" hydroizolacji ścian fundamentowych domu podpiwniczonego. jeszcze podczas budowy, w piwnicy, kilka godzin po ulewnym deszczu, na ścianach wystąpiły liczne mokre plamy. obraz jaki się ukazał po odkopaniu fundamentów, wzbudził grozę. wykonana wiosną hydroizolacja...

temat nr 35 rekord świata w brakoróbstwie na dachu!
... roboty na wyspy brytyjskie. w tym dziale prezentuję i omawiam najróżniejsze usterki i błędy wykonawcze, ale ten przykład bije rekordy niefrasobliwości (a może głupoty) sztuki dekarskiej. obrazy są porażające - dlatego pozwolę sobie nie komentować tego przypadku. ...

temat nr 36 szpecąca elewacja
z użytkowników serwisu bdb przesłał kilka zdjęć pewnej elewacji z zaawansowaną degradacją powłoki malarskiej na południowej ścianie. w budynku są ściany z cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. rodzaj powłoki...

temat nr 37 pilaster kościoła
lata wcześniej wykonano renowację elewacji zabytkowego kościoła. przy tej okazji na pilastrach położono obróbki blacharskie. niestety, widać już zniszczenia. wykonawca popełnił zasadniczy błąd. obróbkę blacharską wykonano przed położeniem nowego tynku (słusznie),...

temat nr 38 zabytkowy mur ogrodzenia plebanii
mur ogrodzenia wykonano z cegły ceramicznej pełnej ręcznie formowanej. wobec sporych już zniszczeń erozyjnych cegieł, postanowiono mur otynkować - zachowując pierwotny charakter i kształt muru. wykonawca wykonał po prostu cementowo-wapienny tynk tradycyjny. nie...

temat nr 39 zabytkowy mur ogrodzenia kościoła
mur z xvii wieku wykonany z kamienia polnego nie był nigdy konserwowany. w efekcie, kamienie doznały mocnej erozji. ponadto, pomiędzy kamieniami ktoś kiedyś zastosował przemurowania z cegieł. właśnie te przemurowania doznały najsilniejszych zniszczeń erozyjnych....

temat nr 40 pęknięte zabytkowe ogrodzenie murowane
plebanii stanowi zabytkowy mur ceglany - otynkowany zupełnie niedawno. jaki popełniono błąd, że doszło do pęknięcia? jest to stary mur - pochodzący sprzed 100 lat. Łącznie z fundamentem został kiedyś wykonany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej....

temat nr 41 fachowość wykonawcy tarasu
budowy pewnej rezydencji, inwestor licząc na doświadczenie i solidność wykonawców, pozwolił im na znaczną swobodę w pracach - bez zatrudniania kierownika budowy. rezultat dał znać o sobie stosunkowo szybko - jeszcze podczas budowy. w tym przypadku, ściany zewnętrzne...

temat nr 42 błędnie obsadzone okna
lata wcześniej, jesienią do wielorodzinnego budynku wprowadzili się pierwsi mieszkańcy. już po pierwszej zimie pojawiły się pierwsze "kwiatki". wokół okien i drzwi balkonowych wystąpiła lokalnie pleśń i zawilgocenia. w kolejnym roku już było groźnie. jak wynikło...

temat nr 43 zrób to sam - siding
... z przerażeniem stwierdził, że ściana południowa wygląda jak po tajfunie!jakie popełnił błędy? nie zwrócił uwagi na konieczność zapewnienia znacznych ruchów termicznych panelom  sidingu wykonanym z pcv (patrz: rozszerzalność termiczna materiałów). współczynnik...

temat nr 44 fachowa robota instalatora
upieczony właściciel mieszkania w stanie "developerskim" przystąpił do prac wykończeniowych. postanowił nieco zmodernizować rozkład łazienki. wyszukał ekipę fachowców reklamujących się jako profesjonaliści. ochoczo przystąpili do przełożenia i ułożenia nowej trasy...

temat nr 46 schody wejściowe z błędami projektowymi i wykonawczymi
... schody wejściowe na skarpie. wyprawa mozaikowa pęka, puchnie i ... odpada. jakie popełniono błędy? projektowe czy wykonawcze?po przeanalizowaniu projektu okazało się, że pierwszy błąd popełnił projektant. potem, niestety, powielił go wykonawca. mury okalające schody oraz...

temat nr 47 błędy na ścianach klatek schodowych
wcześniej oddany do użytku wielorodzinny budynek mieszkalny szybko ujawnił buble budowlane. poniżej przedstawiam obrazek widoczny na wszystkich czterech klatkach schodowych w strefie styku z garażami podziemnymi. biorąc pod uwagę stwierdzone zagrzybienia i zawilgocenia ścian...

temat nr 48 Ściany i słupy garażu podziemnego
... hydroizolacją pionową ścian i słupów w części podziemnej. po przeanalizowaniu projektu wykonawczego okazało się, że ciągłości hydroizolacji nie zapewniono z prostego powodu: nie było to możliwe fizycznie! przyczyną jest rażący błąd projektowy polegający na zastosowaniu...

temat nr 49 dach zielony nad garażem podziemnym
... stropu odpadł tynk - uszkadzając stojące tam auta.   jak wynika z projektu wykonawczego, autorzy popełnili szereg błędów, których efektem są:skraplanie się pary wodnej w warstwie stropu i termoizolacji.nieszczelna hydroizolacja na styku stropu ze ścianami...

temat nr 50 garaż częściowo podziemny
kompletnej bezmyślności wykonawcy - poprzedzonej błędem w projekcie. w budynku wielorodzinnym zaprojektowano garaż nadziemny (ze względu na podmokły teren), ale przewidziano wokół ścian zewnętrznych obsypanie ziemią do ok. połowy wysokości - uzyskując miejsce dla...

temat nr 51 mur oporowy przy kościele
beztroski wykonawcy. wprawdzie na pewne usprawiedliwienie można przypisać fakt, iż mur był wykonywany ok. 40 lat temu, ale z wilgocią mamy do czynienia od wieków - o czym każdy wykonawca wiedzieć powinien - ówczesny także. wilgoć z gruntu wnikająca bez przeszkód...

temat nr 53 renowacja balkonu - z błędami
... wszystko jest w porządku i nie ma się czego czepiać. a jednak, to tylko pozory. jakie błędy popełniono? zamiast zastosowania brzegowej listwy okapowej, zastosowano rozwiązanie "na chłopski rozum". wykonano obłożenie płytkami czołowych powierzchni warstwy dociskowej. jest...

temat nr 54 przeciekający balkon, który nie przecieka
przez kilka lat sam "walczył" z przeciekającym balkonem. w końcu się poddał i wezwał fachowca. ten skuł wszystkie warstwy aż do płyty, potem wykonał je na nowo. na płycie położył papę, wylał beton grubości 5 cm ze spadkiem i przyklei płytki mrozoodporne klejem...

temat nr 55 skutki wadliwej otuliny w żelbecie
dla widowni zostały zaprojektowane i wykonane jako żelbetowe grubości 12-18 cm. wykonawcy zbagatelizowali konieczność wykonania wymaganej fizyką otuliny betonowej wokół stali zbrojeniowej. nie zwrócił też na to uwagi kierownik budowy ani inspektor nadzoru. skutkiem tego, po...

temat nr 56 skutki błędów w wentylacji basenu
... wykonawcy. generalny wykonawca zlecił wykonanie analiz: poprawności projektu budowlanego, wykonawczego oraz instalacyjnych, a także zgodności wykonawstwa z projektem. analizy wykazały, iż winą zaistniałych objawów są koszmarne błędy w projekcie wentylacji mechanicznej....

temat nr 57 balkony i loggie z błędami projektowymi i wykonawczymi
... nie przewidziano hydroizolacji pod płytkami gres. w przypadku loggi, powtórzono te same błędy oraz dodano kolejne:- zastosowano folię pe 0,2 mm jako paroizolację na stropie, ale nie obliczono jej wymaganego oporu dyfuzji sd, - przewidziano oparcie drzwi balkonowych na...

temat nr 58 super nowoczesna hydroizolacja fundamentu
z kierowników budowy poprosił mnie o pomoc w rozwiązaniu zatamowania przecieku przez fundament w piwnicy pod budynkiem budowanej restauracji. pojechałem na budowę i ... osłupiałem! na miejscu, spoglądam w projekt, a tam widnieje: "hydroizolacja na ławach pod ścianami oraz...

temat nr 60 błędny projekt balkonu i równie błędna naprawa
zaprojektowano z błędami. wykonawca je powielił. potem, podczas pierwszego roku eksploatacji, zareklamowano przecieki w każdym balkonie. wykonawca podjął się napraw. wymyślono "genialny" sposób. wezwany wykonawca, podrapał się za głowę i uznał, że trzeba wyżej...

temat nr 61 wszędzie niezastąpiona pianka
projekcie nie było detalu strefy balkonu z murowaną balustradą. w efekcie, podczas robót dekarskich, gdy się okazało, że balustrada sięga wyżej niż rynny dachu, wykonawca "nieco" się wciął i ... zamaskował, a może coś uszczelnił niezastąpionym produktem na każdej niemal...

temat nr 62 próg drzwi balkonowych - bolączka powszechna
się zauważyć, od lat, że najbardziej newralgicznym miejscem każdego balkonu - zarówno dla architektów, jak i wykonawców - są progi drzwi balkonowych. oto jeden z błędnych pomysłów - zastosowanie papy. na balkonie zastosowano bezsensownie papę bitumiczną...

temat nr 64 koryto zamiat rynny na dachu
ostatnich latach daje się wyczuć wyraźną awersję architektów do rynien. stosuje się więc gdzie się da rynny kryte albo ... koryta. przykład takiego rozwiązania zbierania wód opadowych z dachu. zamiast rynien, architekt zastosował koryta zbierające. koryto zaprojektowano i...

temat nr 65 balkon nieprzemyślany
... zaprojektowania i wykonania balkonu wbrew prawom fizyki budowli. jakie popełniono błędy? nie rozwiązano uszczelnienia styku płytek ceramicznych z murowaną balustradą. nie przewidziano elastycznych dylatacji obwodowych ani poprzecznych płyty. nie przewidziano cokolika na...

temat nr 66 efekty pracy "fachowców"
oddał budynek do użytku we wrześniu. przy budowie - jak często - posługiwał się podwykonawcami - uważającymi się za profesjonalistów. młode małżeństwa korzystając z kredytu zakupili wymarzone 4 kąty. ledwie je umeblowali, nie zdążywszy się nacieszyć, już na...

temat nr 67 schody zewnętrzne - wykonane jak wewnętrzne
... glazury w mieszkaniach, więc schody potraktował jak wewnętrzne. właściwie, to same błędy!1. brak hydroizolacji pod płytkami, dzięki czemu wilgoć z gruntu podciąga kapilarnie pod płytki (patrz: kapilarne podciąganie wody) i sieje zniszczenie podczas mrozów (patrz:...

temat nr 68 podest z epoki gierkowskiej
kompletnej beztroski gospodarza (znana fabryka) oraz skutków lekkiego traktowania tematów budowlanych. przed wejściem do portierni jest taki oto podest. trwa bez remontu i ... zaświadcza nie tylko o stanie wiedzy technicznej ówczesnej epok, ale też o podejściu dyrekcji...

temat nr 69 błędy w wykonaniu wyprawy metodą bso
elewacja. wykonano wadliwie warstwę wyprawy cienkowarstwowej na styropianie. przy wykonywaniu tej elewacji popełniono kilka błędów:1. zastosowano zbyt ciemny kolor, tj. zbyt silnie absorbujący promieniowanie słoneczne (patrz: promieniowanie cieplne). skutkiem tego...

temat nr 70 paroizolacja na basenie kąpielowym
zewnętrzną miejskiego basenu kąpielowego wykonano jako lekką na konstrukcji stalowej. projektant przewidział wypełnienie konstrukcji wełną mineralną obudowaną z dwóch stron płytami wiórowymi. przewidział także paroizolację z folii pe. wykonawca, widząc w opisie w...

temat nr 71 dylatacja konstrukcyjna na wesoło
mieszkalny wielorodzinny składający się z trzech segmentów oddzielonych dylatacją konstrukcyjną. najpierw wzniesiono 5 kondygnacji, gdyż tyle przewidywał projekt. zgodnie z nim, murarze pozostawiali szczelinę konstrukcyjną szerokości 3 cm rozdzielającą dwa sąsiednie...

temat nr 72 skutek projektu tarasu z błędami
przewidywał balustradę murowaną z cegieł licowych. wykonawca nie widział żadnych problemów z takim rozwiązaniem. kierownik budowy - także. minęło zaledwie osiem miesięcy od oddania budynku do użytku a latem pojawiły się poważne problemy. po bliższym przyjrzeniu się...

temat nr 73 skutek braku nawiewników w stolarce
świeżo wybudowanego budynku wielorodzinnego, już w pierwszej zimie doświadczyli totalnej kondensacji pary wodnej we wnętrzach - szczególnie na oknach i drzwiach balkonowych. podczas wizyty kontrolnej na obiekcie, okazało się, iż gdy tylko temperatura na zewnątrz...

temat nr 77 nieprzemyślane przejście rury spustowej przez strop dachu zielonego
zielony, który już dwa miesiące po oddaniu do użytku, zaczął sprawiać problemy, które z każdym miesiącem się potęgowały. na pierwszy rzut oka, kiedy spogląda się na dach zielony wydaje się, że jest wszystko w porządku. jednakże, nie jest w porządku, bo podczas...

temat nr 78 dach użytkowy z domową kratką ściekową - to nie żart
wykonawcy można zrozumieć, choć nie łatwo, ale żeby takiej fuszerki nie widział ani kierownik budowy, ani inspektor nadzoru? podesty wyłożone kostką brukową zostały zaprojektowane i wykonane z obmurowaniem po obwodzie i spadkiem do kratki odpływowej. dokładnie pod...

temat nr 79 skutek pomysłowego wykonawcy parkingu nad garażami
rysunków detali w projekcie budowlanym, dał asumpt wykonawcy parkingu nad garażami podziemnymi do wprowadzenia własnego pomysłu. oto efekt. już pomijając błędną podbudowę pod kostką, widać kolejny błąd i przyczynę zacieków wody. odpływ ma fabrycznie zamontowany...

temat nr 81 Żelbetowa płyta wagi na przejściu granicznym
niefrasobliwości, a raczej braku wiedzy zawodowej wykonawcy. na jednym z remontowanych przejść granicznych montowano wagę dla tir-ów. niemiecki projekt budowlany przewidywał wykonanie żelbetowej płyty wylewanej na miejscu. firma wykonawcza, owszem wykonała, ale ... ...

temat nr 82 skutek wadliwie ocieplonej attyki na stropodachu
... do niego. błędu nie zauważył ani kierownik budowy, ani inspektor nadzoru. w efekcie, błędy wskazała przyroda, czym skutkuje odejście od zasad fizyki budowli. usuwanie błędów okazało się wyjątkowo drogie, gdyż dla ocieplenia attyki od strony wnętrza budynku, trzeba...

temat nr 83 basenik kąpielowy w ogrodzie? to proste!
... w końcu spuszczono wodę i ukazał się taki oto widok. jaki popełniono błąd? same błędy! podstawowy, to brak projektu. brak hydroizolacji od strony gruntu, spowodował wsiąkanie wody w beton i jego pękanie zimą (patrz: destrukcja materiałów przez lód). nic nie...

temat nr 84 schody, schody, schody - same błędy!
swojej książce w rozdziale 1.9.2. na stronach 165-170 opisuję zasady projektowania i wykonawstwa schodów zewnętrznych, zaznaczając, że ten element budownictwa jest od wielu lat traktowany nie tylko "lekko", ale wręcz lekceważąco. skutkuje to przekonaniem, że schody zewnętrzne,...

temat nr 85 skutek łączenia rur instalacyjnych w podłodze
razy piszę i przestrzegam przed wykonywaniem złączy jakichkolwiek rur instalacyjnych w podłodze. piszę też o tym w swojej książce. niestety, wielu instalatorów - przy poklasku wielu inwestorów, z chęcią stosuje łączenia przez zgrzewanie, klejenie albo zaciski....

temat nr 86 daszek nad wejściem i fachowca ocieplenie metodą bso
przykład bezmyślności wykonawcy ocieplenia metodą bso, który ponoć jest fachowcem. najpierw wykonał ocieplenie, a potem "wykombinował" obróbkę blacharską daszku nad wejściem do budynku. po pół roku eksploatacji, ściana w linii styku daszku pod nim pokryła się zaciekami!...

temat nr 87 termorenowacja w majestacie przepisów - ile takich?
przedszkolu z każdym rokiem było coraz zimniej, że trzeba było dogrzewać się termowentylatorkami. latami dyrektor naciskała urząd gminy, by coś z tym zrobił. w końcu postanowiono skorzystać z dotacji rządowych. zlecono komuś audyt termorenowacyjny, a tenże wskazał zakres...

temat nr 88 fuszerka murarzy!
... się mogło, iż murowanie (szczególnie z pustaków porotherm) jest dziedziną, gdzie trudno o błędy? jednakże, okazuje się, że pomysłowość murarzy nie zna granic - byleby tylko sobie ułatwić życie. potem niechaj się martwi następca robót! oto przykład beztroski...

temat nr 89 dachówka renomowanego producenta, ale w drugim gatunku
z użytkowników serwisu bdb przesłał fotografie świeżo pokrytego dachu. zastosowano dachówkę karpiówkę znanego producenta, tyle że w drugim gatunku (z uwagi na dużo niższą cenę). dom okazały i uroczy, wykonawca pokrycia, także markowy, ale inwestorowi mina zrzedła, kiedy...

temat nr 90 partactwo przy budowie więźby dachowej
przykład niefachowego wykonawstwa więźby dachowej. wykonawca zachwalający swoje usługi i doświadczenie, znalazł zleceniodawcę (inwestora). praktyka jednak dowiodła, iż samochwalstwo, a zawodowstwo, to dwa bardzo odległe pojęcia. spójrzmy na kilka fotografii. majster...

temat nr 91 zgroza, gdy majster na dachu improwizuje
cieśla z tych, co to nie potrzebują projektu więźby dachowej. majster zupełnie nie zwrócił uwagi, że lokalizacja słupków w projekcie, nie jest przypadkowa. słupki postawił tam, gdzie mu akurat wypadły. nie zwrócił uwagi, że ma do czynienia ze stropem teriva. w efekcie,...

temat nr 92 tynki gipsowe spadające z sufitu
biurowy przekazano do użytkowania na początku lata. następnego roku w sierpniu na kondygnacji ii oraz iii wystąpiło miejscowe odpadanie tynków na sufitach. reklamacja nie została uznana, gdyż wykonawca wskazał na przyczynę: drgania budynku od ruchu ulicznego aut. objawy...

temat nr 93 brak elementarnej wiedzy układacza płytek
efektów lekceważenia zasad sztuki budowlanej przez układacza płytek gres na podeście schodów wejściowych do budynku sklepu. już pomijam fakt, iż na betonie wykonawca nie zastosował hydroizolacji mineralnej pod płytkami, ale nie rozpoczął układania płytek od linii...

temat nr 94 schody zewnętrzne betonowe pokryte lastrico
skutków braku wiedzy o fizyce budowli. wykonano schody wejściowe do pewnej przychodni - oczywiście ze zwykłego betonu i ... obłożono je lastrico. przedstawiam efekt po 12 latach eksploatacji. beton kapilarnie podciąga wilgoć z gruntu (patrz: kapilarne podciąganie wody)....

temat nr 95 problemy basenu kąpielowego wykładanego folią
ten dowodzi, że technologie - nawet najlepsze - nie gwarantują powodzenia ani sukcesów. najsłabszym ogniwem, jest ... wykonawstwo. po kilku miesiącach od oddania basenu do eksploatacji, na podbaseniu pojawiły się liczne zacieki, plamy i wykwity - głównie w okolicy...

porady budowlane - znaleziono 186

temat nr 62 sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego
zakupiliśmy książkę "sekrety tworzenia domów bez błędów" i przesyłamy projekt budowlany do przeanalizowania pod kątem błędów w fizyce budowli. jest to projekt domu z katalogu adaptowanego przez innego architekta. widzieliśmy w grupie na fb jak dużo jest problemów z...

temat nr 69 Czarujący wykonawca
mój wykonawca coś czaruje?otóż, izolacja pozioma na ścianach fundamentowych pod murem jest wykonana z papy termozgrzewalnej - ale jak ją połączyć z izolacją poziomą podłogi parteru którą wykonawca chce wykonać z folii pe. dobrze, że pan zachował zdrowy rozsądek i...

temat nr 85 Pękające płyty GK w garażu w domu szkieletowym
w swoim domu już 3 lata. garaż jest pod wspólnym dachem. dom w konstrukcji kanadyjskiej (szkieletowej) drewniany. na zewnątrz mamy ocieplenie i elewację akrylową a od środka całość pokryta płytami gipsowo-kartonowymi. w garażu także. w całym domu nie ma żadnych...

temat nr 87 Nieudany remont tarasu
... nikt nie wie od czego to? z opisu oraz fotografii wynika, że popełniono różne błędy na etapie wykonawczym (szkoda, że nie ma informacji o cemencie zastosowanym do wykonania tego jastrychu). przede wszystkim, wykonawca nie zagęścił betonu! dlatego jest tak chłonny -...

temat nr 88 Nieszczelny beton wodoszczelny
budową, która jest właściwie zakończona i pierwsi mieszkańcy są zasiedlani. wielorodzinny budynek mieszkalny z garażami podziemnymi w całości posadowiony jest na żelbetowej płycie grubości 60 cm wykonanej w technologii betonu wodoszczelnego w8. na płycie nie ma...

temat nr 97 Nawiewniki okienne czy ścienne? Jakie wybrać?
hybrydowa - pytanie o nawiewniki. jakie będą różnice pod względem fizyki budowli (utrata ciepła, przepływ wilgotności) w nawiewnikach instalowanych w instalacji grawitacyjnej i hybrydowej? znam dwa rodzaje: te instalowane w ścianach i te w ramie okna. jakie są wady i...

temat nr 100 Przechowywanie zapraw proszkowych w zimie
zaprawy mają określony przez producenta zakres temperatur przechowywania, inne należy "chronić przed mrozem", a trzecia grupa nie ma określonych wymagań.do jakiej temperatury można przechowywać np. workowane zaprawy murarskie i elewacyjne na zewnątrz i jakie są skutki...

temat nr 102 Jak usunąć błędy w podłodze na gruncie? Progi w garażu i wejściu
w trakcie budowy domu. nabyłem pana książkę i mam kilka pytań. jestem już po etapie tynków oraz instalacji elektrycznej, co-hydrauliki.  1) jak zabezpieczyć (hydroizolacja + termoizolacja) na chudziaku? przylega on do fundamentów a na nim ułożone już są instalacje....

temat nr 104 Naprawa błędów w nowych balkonach
nasza wykonywała 43 balkony w domu wielorodzinnym. zastosowaliśmy się do rozwiązań projektowych ale nie było tam rysunków detali więc nasz podwykonawca sam wymyślił uszczelnienie na balkonach. w listopadzie oddaliśmy budynek do użytkowania i już mamy problemy z balkonami....

temat nr 105 Duże opady śniegu a fizyka budowli ścian
tezę że "słabo" zaprojektowany budynek daje znać o sobie w najmniej sprzyjających warunkach pogodowych chciałbym zapytać w kontekście fizyki budowli o sytuację która przyszła mi do głowy oglądając ogromne opady śniegu które nawiedziły w ostatnich dniach usa kiedy...

temat nr 107 Zamiana masy typu KMB na papę termozgrzewalną
do ostatniej kwestii poruszonej przez pana leszczyńskiego, sam rozważam zamianę masy kmb pod płytą fundamentową na wysokiej jakości papę termozgrzewalną (na betonie podkładowym). na pewno będzie to tańsze rozwiązanie. zastanawiam się tylko, czy wówczas także na...

temat nr 113 Przemarzające balkony i ocieplenie wewnętrzne
kierownikiem kontraktu. proszę o pomoc, bo wyszedł mi problem z przemarzaniem wszystkich balkonów budynku oddanego rok temu do użytku. mam tam balkony narożnikowe. mają one ukryte żebra żelbetowe, między którymi przy ścianie zrobiliśmy przekładkę ze styroduru. niestety w...

temat nr 114 Przerwana papa pod ścianą, uszkodzony pion PCV
problem dotyczy przerwanej izolacji pod ścianami. murarze omijając odpływy kanalizacyjne nacięli warstwę papy. w jaki sposób przywrócić ciągłość? w jaki sposób połączyć papę ze sobą i jak zaizolować miejsce połączenia beton-papa-odpływ kanalizacyjny? jak naprawić...

temat nr 115 Naprawa muru 3-warstwowego bez hydroizolacji
dom w stanie surowym otwartym. ma mieć ściany trójwarstwowe (porotherm 25, wełna 12, pustka 3, cegła betonowa elewacyjna 12), a posadowiony jest na gruncie piaszczystym. na dzień dzisiejszy stoją wszystkie ściany konstrukcyjne zakryte dachem odeskowanym + papa (bez muru...

temat nr 120 Mocowanie piaskowca na elewacji
jaki sposób zamocować elewacyjne płyty z piaskowca gr. 4 cm na warstwie styropianu muru dwuwarstwowego, a w jaki sposób na murze jednowarstwowym z ceramiki poryzowanej? mocowanie płyt piaskowca na ociepleniu ze styropianupłyta piaskowca jest ciężka (1 m2 piaskowca waży 92-100...

temat nr 124 Czy ta więźba jest poprawnie wykonana?
pana wspaniałą książkę, ale tydzień temu i widzę mnóstwo błędów w moim domu, że ręce opadają. od sierpnia 2017 buduję dom jednorodzinny tzn wynajmuję wykonawców. mam z nimi same problemy. każdy chwali czego nie budował ale po efektach to oceniam że sami partacze....

temat nr 126 Jak obliczać mostki cieplne?
pytanie dotyczące ustalania warunków brzegowych w programie do obliczania przepływu ciepła, a dokładnie:1) w warunkach brzegowych dla powierzchni zew.(nr 1) i wew.(nr 2) należy wpisać temperaturę oraz współczynnik przejmowania ciepła. wiem, że w normie mamy podane rsi (chyba...

temat nr 130 Wyłożenie płytkami niecki basenu przydomowego
lata temu fachowcy zbudowali żelbetową nieckę basenu kąpielowego u mnie w ogrodzie. ma wymiary 4 x 10 m. na wiosnę mam zamiar wykończyć basen. nie będzie zadaszenia. wynająłem nowych fachowców, którzy będą układać płytki ceramiczne basenowe na kleju cementowym (mają...

temat nr 132 Odpadająca wyprawa elewacyjna
niewielką firmę handlową. jesienią w moim pawilonie firma specjalistyczna wykonała ocieplenie ścian styropianem a jako elewację położono tynk cienki baranek 1 mm. przez 2 miesiące był spokój ale teraz ten tynk całymi płatami odpada! czego to jest powodem? z...

temat nr 138 Cieknący zawór bezpieczeństwa na c.w.u.
w starym budownictwie (kamienica) i właśnie mam remont (w chwili obecnej jestem w trakcie kładzenia kafelek). hydraulik wymienił wszystkie rury na nowe a gdy kończył wystrzelił zawór bezpieczeństwa przy bojlerze, kupiliśmy więc drugi który też pękł po 3 dniach. dzisiaj...

temat nr 140 Jak uzdrowić popełnione błędy w hydroizolacjach?
przed wykonaniem hydroizolacji poziomej na betonie podkładowym (chudziaku). pod ścianami mam papę oraz folie pehd. zarówna papa jak i folia ma kilkucentymetrowe zakłady. 1. czy folie należy zrównać z licem ściany a papę połączyć z hydroizolacją polimerowo-bitumiczną?...

temat nr 142 Jakie gwoździe do budowy więźby dachowej?
jest u mnie więźba dachowa z krokwi pod dachówkę ceramiczną. wykonawca stosuje zwykłe gwoździe stalowe czarne (załączam kilka fotografii). gdzieś pan pisał, że powinny być stosowane gwoździe skrętne. jak to powinno być poprawnie? do łączenia drewnianych...

temat nr 143 Wady na elewacji ocieplonej metodą BSO
czym zawinił wykonawca? nie posiadam wiedzy o zastosowanych materiałach wyprawy tynkarskiej ani powłoki malarskiej. załączam fotografię. elewacja wschodnia, bso oparty na styropianie. przy wykonywaniu tej elewacji popełniono kilka błędów:1. zastosowano zbyt ciemny kolor, tj....

temat nr 159 Białe wykwity na murze - usuwanie
mam pytanie dotyczące czyszczenia pustaków porotherm. wymurowaliśmy ściany na przełomie października i listopada, potem został wylany strop. przez zimę nic się nie działo. teraz kiedy popadał deszcz, roztopił się śnieg i przyświeciło słońce na ścianach wyszły zielone...

temat nr 163 Posadzka z żywicy epoksydowej z błędami
firmą wykonawczą. mamy taki problem: na betonie b-10 do max. b-15 grubości 9 cm położonym na gruncie wykonaliśmy posadzkę z żywicy epoksydowej grubości 3 mm i niestety po pierwszym użytkowaniu powstały pęknięcia a miejscami żywica odpada płatami. pyli się też beton co...

temat nr 172 Gdzie studzienki kontrolne w drenażu?
wokół fundamentów naszego starego domu (spadek po dziadkach) w związku z likwidacją zawilgoceń w piwnicy wykonywany jest drenaż opaskowy średnicy 100 mm. w projekcie są przewidziane 4 studzienki kontrolne w rogach budynku ale wykonawca chce dać tylko jedną kontrolną a...

temat nr 174 Styropian przyklejać klejem czy pianką?
... prawidłowo? czy nakazać wykonawcy to zerwać i przykleić na klej? niestety, popełniono błędy! dwa środkowe pasy styropianu nie mają przesunięć względem siebie o przynajmniej 1/3 długości.przyklejanie za pomocą pianki pu jest dopuszczalne, ale wyłącznie pianką mającą...

temat nr 179 Płowienie i zniszczenia na ocieplonej elewacji
spowodowało taką degradację zewnętrznych warstw ocieplenia na styropianie wykonanego 30 lat temu? elewacja zachodnia częściowo przesłonięta. jest to metoda ciężka mokra z użyciem tynku cementowo - wapiennego. widać, że występują dwa rodzaje zniszczeń:1. odspojenie...

temat nr 180 Folia PCV jako hydroizolacja pod podłogą
pvc 1,2 mm na betonie podkładowym w podłodze na gruncie. czy taką folię można stosować "zamiennie" zamiast mas polimerowo-bitumicznych bezrozpuszczalnikowych? chodzi mi o właściwą hydroizolację. producent posiada jeszcze folie gr. 1,0 i 1,4mm. poszczególne fragmenty folii są...

temat nr 188 Podłączenie wywiewu poprzez mur z pustaków ceramicznych
pytanie dotyczące grawitacyjnych kanałów wentylacyjnych. komin jest wymurowany za ścianą kotłowni (porotherm 25 cm). zastanawiam się w jaki sposób wykończyć otwory zrobione przez budowlańców? czy lepszą opcją będzie wstawienie 2 rur pvc (fi 100) i kratki czy jakoś to...

temat nr 194 Pomysł wykonawcy na ocieplenie stropu na dźwigarach
budujemy jako komitet dwa domy 2-rodzinne (bliźniaki). nasz wykonawca chce ocieplenie poddasza nieużytkowego (z czasowym wejściem dla kontroli) wykonać z wełny mineralnej grub. 20 cm i podwiesić na sznurkach nylonowych mocowanych do góry dolnego pasa dźwigarów a potem dać...

temat nr 195 Zbyt duży hałas pomiędzy bliźniakami
roku 2017 wprowadziliśmy się do domów bliźniaków. pomiędzy segmentem jest wykonana ściana rozdzielcza. uciążliwy jest hałas i różne dźwięki które słyszymy zza ściany. w projekcie przewidziano ścianę z bloczków drążonych silka m24, zaś deweloper zamienił je na...

temat nr 197 Wypełnienie płyt GK poddasza
poddasza użytkowe płytami g-k. proszę o informację jakim produktem trzeba uszczelniać elastyczne fugi na stykach ścianka-dach, ścianka-ścianka, ścianka-tynk gipsowy oraz ścianka-tynk klasyczny cementowo-wapienny? stosowaliśmy silikony ale nie trzymają się i odpadają...

temat nr 207 Tynk na pozostałościach OSB na betonie
szalunków użyto płyty osb, której fragmenty pozostały w ścianie po ich demontażu.czy takie drobniejsze kawałki drewna mogą pozostać w ścianie i być otynkowane? ewentualnie jakiś sprytny pomysł na wyczyszczenie tego? w żadnym wypadku, nie wolno tynkować takiego...

temat nr 211 Dach walcowy
... - jeśli tylko pomieszczenia pod nim są ogrzewane.w tym przypadku, popełnia się kardynalne błędy:1. poszycie dachu z płyt osb jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia przestrzeni wentylacyjnej pod płytami (nad warstwą termoizolacyjną). grubość...

temat nr 212 Betonowe skosy w dachu pochyłym
iż niektórzy strop nad poddaszem użytkowym wylewają z betonu (tzw. skosy betonowe). jest to chyba dość popularne rozwiązanie w południowej polsce i stanowi alternatywę do klasycznego wykończenia poddasza płytami kartonowo-gipsowymi. proszę o poradę/informację jak...

temat nr 213 Fugowanie muru z piaskowca
materiałem należy uzupełnić spoiny muru z piaskowca (po hydrofobizacji) w strefie cokołu? fugowanie murów z piaskowca jest trudną sztuką, ponieważ łatwo jest piaskowiec zanieczyścić, co praktycznie nie jest do naprawy. jeżeli hydrofobizację płyt piaskowca wykonano przed...

temat nr 217 Murarze do szkół - pilnie!
już po uroczystościach wiechy. ostatniego dnia murarze wykańczali otwory okienne do wymiarów wg projektu. gdy wznosili ściany to pozostawili otwory jakie wynikały z układania całych pustaków. dopasowanie niektórych okien do wymiarów zrobili tak że ułożyli na płasko pustaki...

temat nr 218 Jakie rodzaje papy i kiedy stosować?
w jakich przypadkach stosujemy papy o większej elastyczności?2. w jakich przypadkach stosujemy papy o większej sztywności?3. czy można stosować w/w papy w jednym zestawie?4. jakie będą skutki ułożenia papy w temperaturze poniżej zera? zadał pan sztandarowe pytania, na które...

temat nr 223 Słupki ogrodzenia i bramy - godne potępienia!
czeka na wiosnę by ocieplić. teraz przyszedł czas na montaż bramy. ekipa zamocowała zawiasy, bramę powiesiła, po czym ... słupek widoczny na fotografii pękł i teraz się rusza przy podstawie na styku betonu i pierwszej cegły! bramę zdjęto i mam problem.po rozmowie z...

temat nr 227 Elementarz ocieplania metodą BSO (ETICS)
o metodę ocieplania bso/etics i kilka szczegółów projektowych.1) jak projektant powinien dobierać ilość kołków. zalecenia są 4/6/8 a nawet i 12 kołków / m2. w strefie narożnej więcej, ale czy można to policzyć? czy są jakieś tabele na nośność kołka w zależności od...

temat nr 230 Pielęgnacja tynków wewnętrznych cem-wapiennych i jastrychu anhydrytowego
proszę o poradę dotyczącą zasad pielęgnacji tynku cementowo-wapiennego, aby uniknąć defektów typu pęknięć. termin wykonania prac to czerwiec. podłoże to bloczki silikatowe, dom będzie ocieplony we wrześniu. kiedy i jak wietrzyć? czy zasłaniać okna przed przegrzaniem?...

temat nr 233 Jak poprawnie zaprojektować odwodnienia liniowe?
... potwierdzam częste występowanie przecieków kanałów liniowych - wywołanych głównie przez błędy w rozwiązaniach w projektach. oczywiście, dochodzą jeszcze wcale nie sporadyczne błędy ze strony wykonawców. na co dzień praktycznie nie trafiam na garaże z odwodnieniami...

temat nr 239 Wykwity na murze ogrodzenia z cegły klinkierowej
... betonowym. skąd te plamy i czy wykonawca ma rację? wykonawca popełnił kardynalne błędy! aby dalej nie knocił, proszę mu powiedzieć o mojej książce i rozdziale 1.12.8. bezpośrednią przyczyną, ale nie jedyną, nalotów i wykwitów na murze z cegły klinkierowej jest...

temat nr 240 Ocieplenie ścian i stropu garażu ogrzewanego
pytanie odnośnie ocieplenia sufitu w garażu. w projekcie mam ocieplenie sufitu styropianem o gr. 5 cm. garaż jest w bryle domu, będzie ogrzewany, nad garażem jest sypialnia. czy ocieplenie sufitu w garażu jest uzasadnione? czy ścianę wewnętrzną pomiędzy garażem a kotłownią i...

temat nr 250 Paroizolacja na poddaszu potrzebna, czy nie?
producent wełny mineralnej w informatorach podkreŚla że dla jego wełny mineralnej folię paroizolacyjną na poddaszach stosuje się tylko nad pomieszczeniami średnio wilgotnymi i wilgotnymi (kuchnia, łazienka, wc). w pomieszczeniach suchych (pokoje, sypialnia, korytarz) nie...

temat nr 258 Niwelacja nierównego betonu podłogi ogrzewanej
podkładowy wylany przez "panów budowlańców" posiada odchylenia w poziomie od 0,5 cm do 2,5 cm. hydraulicy twierdza że powielenie tych odchyleń przez styropian może skutkować zapowietrzaniem instalacji ogrzewania. moje pytanie w jaki sposób szybko wyrównać te nierówności?...

temat nr 272 Czy papa może stykać się ze styropianem?
istnieją ograniczenia (jeżeli tak to jakie?) w przypadku wykonywania izolacji tarasów (balkonów) lub posadzek (podłóg na gruncie) przy użyciu styropianu oraz papy asfaltowej modyfikowanej w przypadku gdy w/w materiały bezpośrednio ze sobą się stykają? należy obowiązkowo...

temat nr 278 Popękane tynki cem-wapienne na ścianach i sufitach
zdjęcia rys powstałych na ścianach i sufitach w salonie i proszę o poradę jak je naprawić. rysa na suficie ma długość ok. 3 metrów i jest równoległa do belek teriva. tynki wykonywano w lipcu, podłogi wykonano w sierpniu a grzanie rozpocząłem 22 grudnia.wykonywano...

temat nr 281 Ławy w wykopie z folią zamiast szalunków
działce na której planuję wybudować dom jednorodzinny (niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym) są grunty gliniaste (badania geotechniczne gruntu wykazały gliny piaszczyste/gliny zwięzłe). na sąsiedniej działce właśnie rozpoczęto wykonywanie fundamentów. widzę jak...

temat nr 283 Beton napowietrzony do ław i fundamentów
wszystko co pan napisał na facebooku odnośnie betonu napowietrzonego mam parę pytań. 1. pisał pan, że jeśli używamy betonu napowietrzonego, możemy pokusić się o rezygnację z betonu podkładowego (oprócz sytuacji gdzie jest glina i rdzenie żelbetowe - wtedy konieczny)....

temat nr 295 Błędna hydroizolacja w projekcie i błędny pomysł wykonawcy
projekcie domu jednorodzinnego bez piwnicy mam rysunek fundamentu z bloczków betonowych. wód gruntowych brak, grunt przepuszczalny (piasek). jako izolacja pozioma na ławie jest papa termozgrzewalna. Ściana fundamentowa ma przewidzianą izolację dysperbitem 2 razy po stronie...

temat nr 296 Popękana podłoga ogrzewana - co dalej?
... czy trzeba wymieniać na nową - czego nie chciałbym. wykonawca popełnił poważne błędy - w dodatku okazuje się być nieuczciwym. spękania zawsze są dowodem na błędy. nie wnikając w ich przyczyny, muszę stwierdzić, że problem da się rozwiązać, ale nie będzie to...

temat nr 297 Błędy wykonawcy podczas wykonywania hydroizolacji
ponoć jednego z lepszych wykonawców w województwie, ale już nie mam z nim sił walczyć i spać nie mogę jak pomyślę o ich partactwie. proszę o skomentowanie zamieszczonych zdjęć. 1. jak zabezpieczyć hydroizolację wewnątrz fundamentów przed uszkodzeniem w trakcie...

temat nr 298 Ogrodzenie jak mur oporowy, ale bez hydroizolacji
... terenu będzie bardzo kosztowne - teren jest zagospodarowany. popełniono trzy ważne błędy:nie wykonano hydroizolacji poziomych ani pionowych na styku fundamentu z gruntem.obłożono mur materiałem o dużym oporze dyfuzyjnym (styropianem).nie zastosowano betonu napowietrzonego...

temat nr 300 Dom sprzed wojny - brak hydroizolacji i ocieplenia
względu na brak hydroizolacji i ocieplenia, w tym roku zamierzam odkopać jedną ze ścian znajdującą się ok 1,5 m pod ziemią. kamienica jest sprzed wojny, mury 80 cm z lanego "betonu z otoczakami". od wewnątrz nad podłogą pojawiają się wykwity soli. mury są po prostu wylane w...

temat nr 302 Ogłupianie przez portal "poradnikowy" i takiegoż wykonawcę
nie udaje się w niektórych miejscach budować zgodnie z pana książką. co raz mam scysje z wykonawcą. muszę iść na jakieś odstępstwa, bo mogę stracić ekipę budowlaną, a niestety w okolicy znalazłbym w tej chwili tylko dużo gorsze. 1. czy na strop nad piwnicą mam dać...

temat nr 303 Fundament monolityczny i słupy - bez hydroizolacji
... ten jest niemal powszechnie spotykany na krajowych budowach, bowiem wykonawcy powielają błędy projektowe, a te występują w większości projektów. karygodnym błędem jest brak hydroizolacji poziomych i pionowych stóp słupów i ław. w tej sytuacji nic nie pomoże wykonanie...

temat nr 307 Poprawa obsadzenia progu drzwi tarasowych
zapoznaniu się z pana książką stwierdziłem że fachowcy od siedmiu boleści obsadzili mi drzwi na taras źle bo na podmurówce z cegieł i byłoby przemarzanie pod progiem. cegły w całości wykułem i w to miejsce oraz w miejsce wyciętego styropianu okrywającego ścianę...

temat nr 310 Nieudane podcięcie fundamentu
dwa zdjęcia wykonanej podlewki ławy komina. na etapie ław wykonawca źle wymierzył usytuowanie ławy pod komin, następnie przykryto ławy papą, i wymurowano komin. odległość komina, od ściany widocznej po prawej stronie, jest zgodna z projektem. wykonawca nierówności...

temat nr 312 Partactwo przy budowie ław i fundamentów
że błędne wytyczenie ław to chyba choroba zakaźna wykonawców?! czytałam tutaj innych osób żale na to ale u mnie to samo! fundamenty nie mieszczą się na ławach! Ściany fundamentowe nie stoją w osi ław. pod fundamentem wystają papy ale jak sprawdziłam czy jest pod nią...

temat nr 318 Jak uratować dom mimo już popełnionych błędów
... którzy jeszcze nie rozpoczęli budowy, a ochoczo się do niej zabierają nie wiedząc, że błędy popełnią?ad. 1Ława wylana ze zwykłego betonu bezpośrednio w gruncie, będzie podlegać procesom destrukcji, które opisałem w temacie nr 18 i nic tego procesu nie zatrzyma. pewną...

temat nr 320 Ekspresowa hydroizolacja i problemy
trzymałem się opisów pana książki. po stronie zewnętrznej fundamentu zaryzykowałem i następnego dnia po naniesieniu drugiej warstwy hydroizolacji niestety położyłem styropian a potem tego samego dnia wszystko zasypałem piaskiem. wszystko otoczone jest folią kubełkową.piszę...

temat nr 325 Czy wierzyć stronom samozwańców budowlanych?
... dowiedzieć się czy jego wykonanie jest zgodne ze sztuką budowlaną? czy popełnia jakieś błędy, jeśli tak to jakie? w jakich sytuacjach jest wymagany wieniec na ścianach fundamentowych w domu parterowym z użytkowym poddaszem bez podpiwniczenia? znam tę stronę. już sam...

temat nr 329 Pytania o hydroizolacje ław, gdy popełniono błędy
ma być w systemie trójwarstwowym ścian: piwnica - bloczek betonowy 25, styropian eps grub. 12 cm, bloczek betonowy 12 cm. parter - megamax 25, styropian eps grub.18, cegła klinkierowa minimax 11,5 cm.zanim kupiłem pana książkę, wykonano ławy fundamentowe na chudziaku gr.10 cm....

temat nr 332 Beton napowietrzony do ław zimą
napowietrzony c20/25 wlany do szalunków przy temperaturze w dzień 3 stopnie c, pierwszej nocy - 2, następne noce na plusie. przykryty szczelnie folią czarną budowlaną, folia przyciśnięta punktowo kupkami piasku, boki nie rozszalowane i tak dojrzewał 7dni. po zdjęciu folii i...

temat nr 334 Niekompetentny wykonawca elewacji to tragedia
... stosować w temperaturach poniżej +8 oc! a przecież w nocy na pewno była niższa. same błędy! ma pan prawo wnosić reklamację do wykonawcy za nieprzestrzeganie technologii robót. w karcie technicznej tej wyprawy jest napisane jasno i wyraźnie jak i w jakich warunkach ją...

temat nr 335 Kanały odwodnienia liniowego w garażu podziemnym
panie jerzy. po rozmowie z osobą która korzystała z pana porad i my zakupiliśmy pana książkę i chcemy zasięgnąć opinii w sprawie odwodnienia liniowego z koryt hauraton. mianowicie powyższa firma podaje wg schematu iż koryto powinno być zagłębione 3-5 mm. natomiast u...

temat nr 337 Mokra paroizolacja na poddaszu
... świadczy to o szczelinach pomiędzy wełną a krokwiami.tak, czy inaczej, wykonawca popełnił błędy. całkiem możliwe, że w projekcie są błędy, które potem powielił wykonawca. trzeba zapewnić wlot powietrza do szczeliny wentylacyjnej nad wiatroizolacją wg rysunków 1.6.-8 i...

temat nr 344 Pęknięcia na świeżym stropie
pytanie dotyczące pęknięć na świeżo wylanym stropie monolitycznym zbrojonym. strop był wylany przy temperaturze ok. 12 stopni i mimo polewania wodą po około 7 godzinach od wylania spękał w kilku miejscach na pokój. jak można naprawić takie pęknięcia? w takich...

temat nr 345 Przemarzanie ścian 3-warstwowych
pana kupiłem i teraz widzę jak koszmarne błędy mam w swoim domu. co bym dał gdyby ją mieć przed budową! Ściana domu wybudowana jest w systemie trójwarstwowym. licząc od wewnątrz: max 19 cm, styropian 12 cm, bloczek silikatowy 12 cm. po dwóch zimach mieszkania...

temat nr 346 Hydroizolacja z błędami wykonanego fundamentu 3-warstwowego
spartolili mi fundament i teraz nie wiedzą jak dalej, a ja w pana książce nie znalazłem takiego przypadku. proszę o poradę jak połączyć izolację pionową i poziomą.mam trzy przypadki tych błędów i podaję je:rys 1- ok. 11 mrys 2- ok. 8 mrys 3 - reszta ławyna ławie...

temat nr 348 Kształcące rozterki początkującego budowlańca
... niemożliwość wsunięcia rury od podajnika pompy. miałem sytuacje, że zauważyłem takie błędy zanim doszło do budowy podziemnych zbiorników wody pitnej głębokości 10 m, co skutkowało przeprojektowaniem konstrukcji i ... opóźnieniem rozpoczęcia budowy o 2 miesiące, ale...

temat nr 354 Zastosowanie w praktyce wyników analizy cieplno-wilgotnościowej
o wyjaśnienie kolejnych warstw elewacyjnych, które wyszły z obliczeń cieplno-wilgotnościowych, a mianowicie:· farba wewnętrzna sd > 0,174 m (mi > 580)· tynk cem-wapienny, grub. 1,5 cm· solbet „600” grub. 24 cm· styropian eps-80 grub. 20 cm· warstwa szpachlowa...

temat nr 356 Naprawa nieudolnej hydroizolacji fundamentów
chciałbym odkopać fundamenty i wykonać na nich właściwą hydroizolację i termoizolację. w tej chwili mam na nich dysperbit 3x po wew i zew. plus 8 cm styropian. dom w stanie surowym otwartym. czy ma to sens jeśli po wew stronie brak będzie hydroizolacji i termoizolacji?...

temat nr 357 Wykwity na fundamencie po zagruntowaniu emulsją
powiedzieć jak można zlikwidować wykwity które powstały ze świeżej zaprawy naprawczej ceresit cd30 do wyrównania ubytków ściany fundamentowej i zabezpieczeniu antykorozyjnym prętów. dzień po wyrównaniu miejsc ww zaprawą pomalowaliśmy ściany rozcieńczonym gruntem...

temat nr 361 Budowa domu z poważnymi błędami
... a e-mailem wysłałem panu projekt. proszę o szybką odpowiedź jak zminimalizować ewentualne błędy na obecnym etapie ponieważ wrócić do poprzedniego stanu raczej się już nie da. w ziemi ławy są wylane prosto do gruntu a na na nich jest papa z przerwą na rdzenie. fundament z obu...

temat nr 362 Problemy z przyklejaniem styropianu XPS na stropodachu
zdjęcia z próbą klejenia klejem bitumicznym. klej bardzo gęsty, bardzo ciężko się rozsmarowywał na całej powierzchni próbek. próbki pozostały na budowie na 24 godziny, zgodnie z pana zaleceniem.  potem była próba rozerwania próbek - nie trzeba było użyć...

temat nr 364 Poprawna technologia niwelacji betonu
stropów betonowych o których rozmawialiśmy, zostały przez wykonawcę poszpachlowane - tak jak pan doradzał masą typu pcc. sądziłam, że wszystko zrobili poprawnie ale spadł deszcz i pokazał efekty. przesyłam zdjęcia z już wyrównanej płyty stropodachu. po...

temat nr 365 Niespotykane partactwo dekarzy na stropodachu
zdjęcia paroizolacji wykonanej z papy termozgrzewalnej z wkładką aluminiową - na moim stropodachu. białe plamy widoczne na papie powstały po wycięciu w attykach otworów na przelewy awaryjne. wycinali wiertnicą fi 130 mocowaną do attyki. zgrzewy papy i narożniki...

temat nr 367 Stropodach niewentylowany z problemami
dotychczasową firmą się pożegnałam. jest nowa, ale chyba nie jest dużo lepiej. przesyłam zdjęcia z dalszych robót na moim stropodachu. miał pan rację, bo faktycznie w miejscach pęcherzy papa po przecięciu jest niedogrzana. jak pan kazał wykonawca zrobił zabezpieczenie...

temat nr 378 Czy można doszczelniać styropian pianką?
dopuszczalne jest zastosowanie ocieplenia styropianem tylko w jednej warstwie?dlaczego uszczelnianie pianką styropianu pan nie zaleca?czy przy można ocieplać ściany styropianem teraz a naciąganie kleju i siatki pozostawić do września? nie jest dopuszczalne stosowanie...

temat nr 379 Szczeliny w murze z pustaków ceramicznych
jest odpowiedni sposób na uzupełnienie szczelin (spoiny pionowe) w ścianach zewnętrznych między pustakami leier? pianka? zaprawa? wiadomo, że będzie to żmudna i czasochłonna praca ale dzięki niej poprawi się izolacyjność cieplna ściany. szczeliny o rozwartości 2-3 mm...

temat nr 385 Roszczenia do Kierownika Budowy i do dostawcy wiązarów
zgodnie z decyzja kierownika ławy w grunt bez betonu podkładowego (pomimo że był w projekcie) a sciany fundamentowe wysmarowane od zewnatrz i wewnatrz 2x dysperbitem.z ciekawości zajrzałem pod plastpape (izolacją poziomą pod bloczkami) i ujrzałem taki widok jak na zdjęciu. czy...

temat nr 392 Kiedy ocieplać, a kiedy tynki wewnętrzne?
można równolegle kłaść tynki wewnętrzne i ocieplenie budynku? pisał pan, że najpierw lepiej ocieplenie, a później tynki. niestety trochę zaspałem i wyjdzie, że tynki będą w zasadzie na równi z ociepleniem, o ile nie będą odrobinę szybciej. czy tynki dadzą radę...

temat nr 408 Szkolne błędy Kierownika Budowy
jerzy. mam kilka kolejnych pytań i wątpliwości. chwała, że założył pan ten serwis, bo odnoszę wrażenie, że więcej się o budownictwie dowiedziałem od pana niż w szkole i pracy zawodowej. 1. kątowniki przy tynkach gipsowych rdzewieją (zdjęcie 1). w budynku wielorodzinnym ...

temat nr 409 Błędy wykonawcze i projektowe, których być nie powinno
... poprawnie wykonane? ad. 1to nie zbyt cienka otulina spowodowała te pęknięcia, lecz błędy podczas robót. albo nie zagęszczono mieszanki podczas jej układania, albo zastosowano beton o zbyt dużym wskaźniku w/c, albo nie zakryto w ramach pielęgnacji betonu folią pe, albo...

temat nr 410 Folia PCV czy papa pod i nad ławą?
może pan opisać dlaczego folia fundamentowa nie może być stosowana jako izolacja pozioma ław? mam problem z wykonawcą, który jest święcie przekonany, że ta folia łączy się trwale z izolacją pionową (izolacja pionowa zostanie wykonana z masy typu kmb polimerowo-bitumicznej). w...

temat nr 416 Znaczenie formatu płytek gres układanych na zewnątrz
... i to już po roku, dwóch, cała technologia wymaga bardzo dużej wiedzy oraz skrupulatności wykonawczej.zdaję sobie sprawę, że duże znaczenie mają wszystkie elementy znajdujące się pod okładzinami, jak i również włącznie z szerokością fug, które pełnią kluczową rolę w...

temat nr 422 Widoczne trasy przewodów elektrycznych pod tynkiem
zbyt cienką warstwę tynku od 10 mm (tynk cementowo-wapienny ) w niektórych miejscach aż widać grzbiety przewodów. oznacza to że zapewne wszędzie jest zbyt cienka warstwa tynku. jak mogę uniknąć późniejszego pojawiania się tras przewodów na ścianach. czy tylko kolejna...

temat nr 424 Beton podkładowy i hydroizolacja pod płytą posadowienia
zakupie i lekturze pana książki na stronie 164 i 165 (rys. 1.9.-12 oraz 1.9.-13) pokazane jest przykładowe rozwiązanie hydroizolacji płyty fundamentowej. chciałbym się zapytać czy ten sposób hydroizolacji zależy od wyniku badań gruntowych?czy konieczne jest zastosowanie betonu...

temat nr 427 Pofalowana blacha czołowa okapu
panie jerzy. co poradzić na te wgniecenia blachy na desce czołowej? blacha została przykręcona do deski czołowej na wkręty farmerskie zimą i wszystko było ok, teraz przyszło ocieplenie i blacha wygląda jakby ją psu z gardła ktoś wyciągnął. myślałem, żeby przykręcić na...

temat nr 430 Pytania o hydroizolację przy posadowieniu na płycie
należy wykonywać hydroizolację na "chudziaku" przy posadowieniu na płycie fundamentowej z izolacją termiczną pod płytą przy założeniu "lekkich warunków", a nie na xps. doprecyzowanie: lekkie warunki - piaski, lustro wody gruntowej na 2mizolacja xps na chudziaku odpowiednio...

temat nr 431 Nierówno zatarty beton podkładowy pod ławami
dobry. wylałem beton podkładowy pod ławy b15. nie zdążyłem "zatrzeć" sobie od razu całości na gładko. duży to błąd? grubość podkładu 10-12 cm. pytam w kwestii izolacji, aby ją dobrze zrobić. dobrze jest, jeśli hydroizolacja na ławie na całej swojej powierzchni leży...

temat nr 434 Fatalnie wykonane zbrojenia fundamentów
... poprawy.19. komin między osią d i e – jest 60 cm a powinno być 79 cm – do poprawy.to są błędy znalezione przez kierownika budowy. a tak wyglądają zdjęcia.drugie pytanie, czy to dobry pomysł brać firmę powiązaną z kierownikiem budowy? jak odzyskać pieniądze za materiały...

temat nr 437 Dodatkowy fundament pod komin, popękany beton podkładowy pod hydroizolacją podłogi
jerzy podczas budowy zmieniłem zdanie i jednak zdecydowałem się na komin. jak teraz prawidłowo wykonać ławe pod komin w domu przy wylanym chudziaku na gruncie? na jaką głębokość wybrać piasek, jakie zbrojenie zastosować i przede wszystkim czy trzeba zastosować jakąś...

temat nr 440 Przeciekająca płyta stropowa nad garażem
ostatnich deszcz ach zastałem taki stan. balkon nad garażem, woda na nim nie stoi ale przeciek stropu, kapie woda do garażu szczelina ok 3 mm. co z tym zrobić? w jaki sposób zamknąć tę szczelinę? na balkonie przewidziana paroizolacja, styropian, wylewka, hydroizolacja i płytki....

temat nr 441 Jaka marka betonu na ławę?
... betonu, gdyż stal zbrojeniowa pracuje na rozciąganie, zaś beton na ściskanie. jeśli są błędy w zbrojeniu, to należy je usunąć, a nie szukać ratunku w większej marce betonu! jeśli z jakichś względów zastosują beton innej klasy, musi to być odnotowane w db przez kb. ...

temat nr 443 Błędy w nanoszeniu hydroizolacji mineralnej na ławę
jerzy, po siedmiodniowej pielęgnacji ławy fundamentowej poprzez nierozszalowanie jej boków i przykryciu wierzchu folią budowlaną 0,2 przystąpiliśmy do nanoszenia hydroizolacji mineralnej jednoskładnikowej sztywnej w miejscach słupów żelbetowych i hydroizolacji mineralnej...

temat nr 444 Błędy w ociepleniu metodą BSO
... domu a od budynku gospodarczego. dzięki temu dom ma szansę powstać bez błędów. pomijając błędy w hydroizolacji fundamentu, popełniono błąd przy ocieplaniu. ponieważ masę szpachlową zbrojoną nanoszono podczas upałów, zimą na skutek skurczu termicznego zarówno masa...

temat nr 454 Ława betonowa i na niej fundament z bloczków keramzytu
mam wylane ławy fundamentowe prosto to gruntu ale w szalunku, na to już na drugi dzień poszedł bloczek keramzytowy 7 warstw na zaprawie cementowo-wapiennej murowany jak zwykły mur i na razie schnie. dopiero wczoraj kupiłem pana książkę ale z tego co czytam tu na tym portalu...

temat nr 458 Błędnie wytyczone ławy, co dalej?
panie jerzy. nasz wykonawca zrobił ławy w złym miejscu. pomylił osie wytyczone przez geodetę. Ławy są już niestety gotowe. w jaki sposób to naprawić? jak połączyć nowe ławy z już istniejącymi w poprawny sposób? przykre, choć się zdarza. Źle to świadczy o...

temat nr 461 Komin śmierdzący i nasiąknięty czymś brązowym
porady w sprawie komina. mam komin wykonany z cegły pełnej, który był przez 20 lat używany i przyłączony do kotła na koks i drewno. cegła jest już mocno przesiąknięta czymś brązowym i strasznie śmierdzi sadzą i chemią. mój ojciec w tym roku włożył do komina wkład ze...

temat nr 464 Pęknięcia betonu podkładowego a hydroizolacja
pytanie czy takie pęknięcia w betonie podkładowym należy czymś łączyć? czy masa kmb zmostkuje te rysy? mają ok 1 do 2 mm. jest ich kilka na pow 40 m2 w różnych kierunkach. widać, że wykonawca na bakier w zakresie technologii robót. te pęknięcia to wynik skurczu betonu -...

temat nr 470 Partactwo przy budowie kanału spalinowego od kominka w salonie
moje pytanie dotyczy komina w salonie. komin polskiej firmy, ma 8,5 m wysokości. zauważyłem ostatnio przez trójnik do którego będzie podłączany kominek że na połączeniu elementów ceramicznych na spoinie kwasoodpornej jest pęknięcie przynajmniej 1 mm szerokie. zajrzałem...

temat nr 480 Efekt błędów w hydroizolacji fundamentu i podłogi
... gruntu jest kapilarnie podciągana do fundamentów i ścian (patrz: kapilarne podciąganie wody). błędy takie są "typowe" jako efekt powielanych przez wykonawców błędów projektowych - ku uciesze inwestorów podczas budowy domu, bo grosze kosztuje położenie folii na betonie...

temat nr 484 Dźwięki od sąsiadów zza ściany, a odpowiedzialność dewelopera
panie,prawdę mówiąc piszę pod wpływem emocji i traktuję pana jako swoistego rodzaju deskę ostatniego ratunku. oto rys sytuacji:odebrałem na początku maja br. mieszkanie od dewelopera pod poznaniem. od początku przez ściany docierają do mnie bardzo uciążliwe odgłosy od...

temat nr 485 Popękany jastrych ogrzewania podłogowego
wiadomych powodów nie zdecydowaliśmy się na wylewki z mixokreta na ogrzewaniu podłogowym, nie znaleźliśmy też ekipy, która wykonałaby je z domieszką plastyfikującą. nie chcieliśmy również podłóg z gipsu.  przystaliśmy więc na ofertę jednej z dużych betoniarni,...

temat nr 487 Brak faset przed nanoszeniem masy typu KMB
problem gdyz moj wykonawca nie wykonal hydroizolacji jak jest w książce. ja z braku czasu (praca) nie wykonalem samodzielnie chodz bardzo chcialem. mianowicie nie wykonal faset ani na lawie ani na betonie podkładowym. tlumaczyl to ze nie ma takiej potrzeby. zamieszczam kilka zdjęć....

temat nr 496 Partyzantka przy budowie więźby dachowej
dobry,chciałbym prosić o poradę. temat dotyczy rozbudowy budynku mieszkalnego, a dokładnie chodzi o podniesienie dachu. projekt przewiduje murowaną ścianę kolankową zakończoną wieńcem, inwestor nie chcąc dodatkowo obciążać budynku razem z ekipą budowlaną zdecydowali się...

temat nr 497 Ciemny wyciek z komina na poddaszu
mam problem z kominem w nowowybudowanym domu, jeszcze nie zamieszkałym. zimą paliliśmy codziennie brykietem, węglem i drewnem. temperatura max. na piecu ustawiona była na 60 stopni. od początku maja już nie palimy, ale w minionym tygodniu zauważyliśmy na poddaszu...

temat nr 499 Książka i inwestor kontra partacze (wykonawca i KB) na budowie
... pod ławami, to drugi powód do konsekwencji. oczywiście, wykonawca i kb powielają błędy z projektu. jego autora też powinna spotkać ta sama kara. wykonawca to niezły partacz, co widać po gigantycznych grubościach zaprawy pod bloczkami, że nie niwelowano poziomu ław. kb na...

temat nr 502 Popękana farba na elewacji
spowodowało taką degradację powłoki malarskiej na elewacji południowej tego budynku?w budynku są ściany z cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. rodzaj powłoki malarskiej - nieznany. takie obrazki szpecących elewacji łatwo...

temat nr 503 Poszerzenie progu drzwi tarasowych - i co dalej?
drzwi tarasowych (2x psk i 1x hs) mam wstawione poszerzenia systemowe. zastanawiam się jak je mam zabezpieczyć od zewnątrz? czy mam kleić styropian bezpośrednio do nich czy może jakaś folia epdm najpierw? coraz więcej otrzymuję zapytań w tej sprawie. otóż, takie...

temat nr 510 Tynki przed jastrychami i co dalej?
tynki gipsowe (w łazienkach cem-wap) przed wylewkami i chcemy położyć na betonie podkładowym masę kmb. po tynkowaniu beton ubrudzony jest tynkiem gipsowym. czy należy całkowicie wyczyścić beton z gipsu czy też wystarczy zeskrobać to co grubsze? czym najlepiej...

temat nr 511 Kiedy układać rury kanalizacyjne w fundamentach?
co pan myśli o tej pracy i o kanalizacji? czy ona jest skończona? wcześniejszy post na grupie domy bez błędów odnośnie kanalizacjo był mój z opisem sytuacji. już od tamtego momentu wykonawca chciał pieniądze za skończoną pracę i nalicza teraz mi odsetki bo nie chcę...

temat nr 520 Fundament niezgodny z projektem
wymurował ściany fundamentowe na ławie (ponad 10mb), których nie było w projekcie. załączam zdjęcie - czerwonymi odcinkami zaznaczyłem te ścianki oraz rzut fundamentów. skoro wymurował poświęcając swój czas/roboczogodziny to możemy to wykorzystać z myślą o zimowym...

temat nr 523 Kupno domu użytkowanego
... i kuchni. widać, że dom jest z błędami. więcej, bez jego oglądania można uznać, że ma błędy, bo je ma każdy. jest tylko kwestią ustalenie jak poważne są to błędy oraz ustalenie zakresu robót naprawczych, ich kosztu i czasu napraw. proponuję, ostrożnie podchodzić do...

temat nr 524 Partyzantka przy budowie fundamentów na podłożu z łupków wapiennych
... zdjęcia na których widać jak zostały zrealizowane fundamenty. podejrzewamy, że są błędy które doprowadzą do zawilgacania przyszłego budynku. jak spojrzeć na tę sytuację? czy fakt, ze fundamenty są osadzone wraz ze zbrojeniem (bez szalunków, chudziaka i papy) w...

temat nr 527 Hydroizolacja na fundamencie pod ścianami
serdecznie. mam 2 pytania(1) odnośnie izolacji poziomej ściany fundamentowej. zastanawiam się czy dać folię czy papę termozgrzewalną ale z racji tego że z dwóch stron na równo jest xps który można uszkodzić palnikiem myślę o położeniu 2 warstw foli pcv. a jeśli papa to...

temat nr 529 Popękane pustaki szalunkowe w fundamencie
odkopywanie fundamentów i wymiany termoizolacji natknąłem się na uszkodzenie pustaka szalunkowego które zostało sklejone przez budowlańców pianką montażową. w jaki sposób mogę naprawić to uszkodzenie? wewnątrz znajduje się beton zbrojony. dwie ściany z pustaka...

temat nr 530 Błędnie zaprojektowany taras nad garażem
o poprawność wykonania tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym (garaż). dostałem propozycje od wykonawcy takiego rozwiązania: na strop żelbetowy 1. paroizolacja (folia pe 0.2) 2. warstwa spadkowa z klinów styropapy eps 150 3. izolacja epdm 4. izolacja termiczna styropian xps 5....

temat nr 533 Papa na ławie ze słupem
zaizolować miejsce słupa jak połączyć z papą? obecnie wygląda jak na zdjęciu. jeśli ławę wylano z betonu napowietrzonego, to rozwiązanie jest poprawne, ale lepiej było na ławie i w rdzeniu słupa zastosować hydroizolację z grupy hydroizolacje polimerowo-cementowe sztywne w...

temat nr 534 Pęknięcia płyty stropowej betonowej
powstały takie spękania na stropie i co należy zrobić w takim wypadku? spękania są przy krawędziach stropu i widać w tych miejscach zarys kwadratów zbrojenia. czy to jest coś poważnego? czy to jest wina wykonawcy? strop lany późnym popołudniem następnego dnia podlany i...

temat nr 541 Powłoka żywiczna na balkonie
... nad robotami. za jakość robót odpowiada wykonawca.w pana przypadku, popełniono kardynalne błędy. jeśli planowano wykończyć płytę balkonu nawierzchnią żywiczną, należało odpowiednio ją przygotować. przygotowano pod przyklejenie płytek ceramicznych, a nie pokrycie...

temat nr 552 Pomysły wykonawcy na fundament
... gliny w wykopie wydaje się, że ten projekt nie był przeze mnie sprawdzony - a szkoda. błędy już na starcie, zanim budowa się zaczęła. komentarze do pomysłów wykonawcy podaję na czerwono,lista od murarza: Ławy;-beton b25-19m3-beton b10-5.5m3. ma być c16/20 (b20) jeśli...

temat nr 566 Analizy c-w i ekonomiczne dla domu w stanie surowym zamkniętym
pana książkę dopiero teraz kiedy mam dom z użytkowym poddaszem wstanie surowym zamkniętym. dom jest bez podpiwniczenia, fundamenty wykonane z bloczka betonowego, jeszcze nie ocieplone i nie izolowane. Ściany wykonane z cegły "max-220" grubości 29 cm. w środku domu...

temat nr 568 Jeszcze o hydroizolacji poziomej ław i słupów
... zawsze hydroizolacja pozioma na betonie podkładowym.zwracam uwagę na już popełniane błędy!beton podkładowy ma być w szalunku, a nie prosto w gruncie. szalunek ma być niwelowany, zaś beton klasy nie mniejszej jak c12/15 grubości 10 cm, zatarty na ostro oraz szerokości po...

temat nr 571 Jak dobrać materiały ścian, by nie było w nich skraplania się pary?
serdecznie.w najbliższym czasie planuję budowę domu jednorodzinnego, wolnostojącego, parterowego. w tej chwili zastanawiam się i poszukuję najlepszej technologii. jakiś czas temu trafiłem na system thermomur i izodom 2000. zastanawiam się nad ich zaletami, ale przede wszystkim...

temat nr 572 Niepełne wybranie gruntu pod podłogę w fundamencie
panie jerzy, mam dylemat w jaki sposób ułożyć geowłókninę na gruncie. przedstawiam to na rysunku. ziemia (glina) że środka nie jest wybierana całkowicie, jedynie część naruszona, tak aby 40 cm zasypać pospółką i żwirem frakcji 8-16. w jaki sposób ułożyć...

temat nr 573 Nieskuteczna renowacja słupków ogrodzenia
... budowy, konieczna technologia musi być zastosowana i na nią wydatki.doszły też niestety, błędy w renowacji. przedstawione prace polegające na usunięciu resztek starej farby i położeniu nowej, nie miały sensu, bo to nic innego, jak powtórzenie procesu - czyli zbędny wysiłek...

temat nr 585 Woda w piwnicy jeszcze podczas budowy
... ścian wykaże kompletne nasycenie wodą - przynajmniej w strefie przy podłodze.gigantyczne błędy popełniła jakaś firma. z opisu wynika, że nie mają żadnego pojęcia o fizyce budowli. ani na mokre podłoże, ani na bitumiczne, nie nanosi się szlamów mineralnych. poza tym takie...

temat nr 591 Naprawa betonu po zdjęciu szalunków
jaki sposób naprawić uszkodzenia betonu powstałe podczas ściągania szalunków. wg wykonawcy deska "złapała" beton i stąd te uszkodzenia. tak, deska "złapała beton", ale dzięki temu wyszedł na jaw brak przygotowania zawodowego wykonawcy. inaczej mówiąc, wykonawca jest...

temat nr 594 Dziwne ocieplenie dachu przez dewelopera
dom w zabudowie szeregowej. zastałem takie warstwy ocieplenia ścian:- blachodachówka, łaty, folia wiatroszczelna,- 15 cm wełny szklanej, - folia paroizolacyjna, - 5 cm wełny,- płyta k-g.z porównania z pana książką widzę że jest to niewłaściwe ułożenie....

temat nr 598 Ratowanie przebarwionego komina na poddaszu
dobry. mam do pana pytanie. mam na poddaszu użytkowym stary komin otynkowany. na tynku są ciemne śmierdzące plamy i coś podobnego do zacieków. aby nie zmniejszać szerokości korytarza chciałbym go czymś odnowić ale nie wiem czym. jest może jakaś gładź lub coś odpornego na...

temat nr 599 Fundament dziwoląg - efekt prania mózgów na forach
serdecznie.mam zamiar zakupić rozpoczętą budowę na etapie fundamentów, ale to co ujrzałem widzę po raz pierwszy i nie znalazłem odpowiednika w pana książce. właściciel i projektant twierdzą że tak jest dobrze, bo kierowali się poradami na jakimś forum niejakiego tb by...

temat nr 600 Partyzantka na dachu altany
na działce altankę wybudowaną kilkanaście lat temu, która w początkowej fazie pokryta była jedynie papą, jest też komin od kominka. mój dziadek położył blachę trapezową na dachu a wokół komina nie dał obróbki blacharskiej a tylko zacementował. przez kilka lat było ok,...

temat nr 601 Mokre ściany i grzyb w domu po dwóch latach od wybudowania
... byłoby nie odkopywać fundamentów. bardzo proszę o radę. pewne jest, że popełniono błędy w projekcie lub w wykonawstwie, a może jedne i drugie. proszę przesłać kilka fotografii miejsc zawilgoconych oraz domu od zewnątrz, a także z projektu budowlanego rzuty i przekroje....

temat nr 602 Rury kanalizacyjne pod podłogą
proszę o ocenę wykonanej kanalizacji. szczególnie chodzi o kolor rur. rury z tworzywa sztucznego stale kontaktujące się z gruntem powinny być wykonane z hdpcv. Łatwo poznać takie rury po kolorze pomarańczowym. w tym przypadku, jednak popełniono błąd, bowiem rury hdpcv...

temat nr 603 Wybrzuszenia wyprawy elewacyjnej na styropianie
w budynku z lat 40. pięć lat temu budynek dociepliłem styropianem 12 cm i otynkowałem wyprawą akrylową.w tym roku zauważyłem powstanie w kilku miejscach spore odwarstwienia tej wyprawy (wybrzuszenia). nie wiem co może być tego przyczyną i co można z tym zrobić? czy...

temat nr 605 Kiedy rozpocząć budowę domu przed zimą?
serdeczniechcę rozpocząć budowę domu jednorodzinnego i zastanawiam się czy wylewanie ław fundamentowych i budowa fundamentu jest wskazana teraz czy raczej wstrzymać się do wiosny? jeśli teraz to w jaki sposób zabezpieczyć fundamenty przed zimą (teren piaszczysty ok 70%)....

temat nr 606 Ława wylana bezpośrednio w gruncie
panie.teraz zakupiłem pana książkę, gdy wykonawca już wykonał mi ławy. widzę że z błędem bo ja niestety jestem w tych sprawach laikiem a zawierzyłem wykonawcy.  otóż w tamtym tygodniu wylane zostały ławy bezpośrednio w glebę. Ławy o rozmiarze 50x40 cm...

temat nr 617 Płyta fundamentowa bez hydroizolacji
sso z ytong energo 24cm, na płycie. działka na lekkim wzniesieniu. grunt: 30cm humus, do gł. 3,5m poniżej xps płyty-piasek drobny (id=0,45), niżej glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem (nieprzepuszczalne iły). poziom wody na gł 2,5m w okresie zimowym, w lecie ~3,3m, poniżej...

temat nr 632 Pianka PU dobra na wszystko?
pianka poliuretanowa... mam wrażenie, że to ulubiony produkt większości wykonawców. co więcej, sporo z nich używa jej gdzie popadnie jakby to było "lekarstwo na całe zło".przykłady użycia (niekoniecznie poprawne) z jakimi ja się spotkałem to:- wypełnianie...

temat nr 633 Popękała glina w wykopach - co dalej?
jerzy, po paru dniach od wykopania dziury pod fundamenty (podłoże gliniaste) widzę po za fundamentami jak i w środku domu pęknięcia w glinie na podłożu. mówił pan że glina jest plastyczna, czy mam się czego obawiać? czy normalnie zagęszczać pospółką i nie zwracać uwagi...

temat nr 638 Co pod murem na fundamentach i betonie podkładowym?
przeczytaniu kilku porad, zastanawiam się czy poniższe rozwiązanie hydroizolacji poziomej na ścianach fundamentowych a pod ściany nośne oraz na betonie pod podłogę na gruncie a pod ściany działowe będzie poprawna? budynek parterowy, planowane zakończenie sso w połowie...

temat nr 642 Ratowanie hydroizolacji podłogi na gruncie
zamiar nałożyć hydroizolację bitumiczną. przy ścianach mam folie jak na zdjęciu lub papę na przejściach. hydroizolację nakładam na folię i na to naklejam taśmę uszczelniającą do ściany czy mam się tej folii pozbyć? sytuacja trudna. dalsze postępowanie podam, ale...

temat nr 645 Błędny pomysł na podłogę
jerzy czy widzi pan jakies przeciwskazania dla takiego uładu?gruntfolia kubelkowawylewka 6cmhydroizolacja kmbstyropian 16cmposypka keramzytowasuchy jastrych lub cos innego?mam problem ze znalezieniem ekipy, ktora zrobi wylewki na mokro i chcialbym zrobic suchy jastrych chyba, ze ma pan...

temat nr 651 Beton podkładowy zalany ulewą podczas układania
... proszę o ocenę czy to ma sens, jak uratować aktualną sytuację... popełniono dwa błędy, które obciążają wykonawcę:w takim gruncie należało w sąsiedztwie betonu podkładowego w odległości 50 cm od obrysu, wykonać zagłębienia średnicy 50 cm i takiej głębokości...

temat nr 656 Problemy z montażem stolarki drzwiowej na taras
powinny prawidłowo winny być zamontowane/osadzone i zwymiarowane okna przy otworach: wys. szer.1340 mm* 1550 mm okno 2175 mm* 1735 mm okno/drzwi2170 mm* 1750 mm okno/drzwi2140 mm* 3140 mm okno/drzwi przesuwne pilnie proszę o odpowiedźpozdrawiambeata kudas przesłane...

temat nr 663 Problem z przeciekającym tarasem
swój dom będę budować w przyszłym roku, ale w obecnym gdzie mieszkam z rodzicami problemem jest dosyć duży taras, który niestety przemaka i pod nim przecieka mi sufit. kilka lat tato z tego powodu przykrył dachem jednak gdy pada deszcz czy śnieg pod kątem to na tarasie...

temat nr 670 Nie mieści się ocieplenie na tarasie wobec progu drzwi tarasowych
o problemie, który przysparza mi siwych włosów. chciałbym właściwie zaizolować i ocieplić taras nad pokojem. około 12m2.problem jest taki, że w projekcie przewidziano 30 cm na ocieplenie i szlichtę, ale wykonawca się pomylił i w efekcie mam tylko 15 cm - jest mało...

temat nr 671 Błędy w hydroizolacji fundamentów i nadproża wykonane zbyt nisko
obrazki z painta jak zwykle, ale niestety nie mam żadnego programu do wykonywania przekrojów.1. jak już wcześniej pisałem w innym pytaniu, mam fundamenty wylane w grunt bez betonu podkładowego (mam rdzenie żelbetowe), ściany fundamentowe pomalowane dysperbitem na zwykłej...

temat nr 672 Partyzantka przy remoncie balkonu
z odprowadzeniem wody z balkonu, w którym zrobił się lejek i jest on w stanie zgromadzić w sobie ponad 20 litrów wody. balkon miał kształt w stylu brodzika - zaokrąglone krawędzie, aby woda nie stała na stylu balkonu i "murka" okalającego go. pan, który kładzie nam...

temat nr 673 Niewłaściwa kolejność działań przy renowacji elewacji
odnawiałem elewację domu. Ściana jednowarstwowa ytong 36,5cm na klej, na to tynk cementowo-wapienny + tynk strukturalny silikonowy. po zagruntowaniu gruntem putzgrunt firmy sto na tynk strukturalny położono masę sto levell uni zbrojoną siatką tej firmy. masę tę zagąbkowano....

temat nr 676 Skutki odstępstwa od projektu z "leżakami" instalacj kanalizacyjnej
jerzy z racji dużej odległości do przepompowni ścieków ok 20 m od budynku i za radą hydraulika aby zachować jakiś realny spad, wykonano podejście fi 160 mm ok 30 cm pod poziomem wieńca czyli 55 cm poniżej zera budynku. teraz aby dojść do ostatniego pionu w najdalszym punkcie...

temat nr 680 Pozioma bruzda w ścianie nośnej na rurę kanalizacyjną
sanitarnik się pomylił i dał w innym miejscu pion kanalizacyjny niż było w projekcie (przesunięcie 2 m). teraz ma przy ścianie nośnej położyć poziomo rurę 100 mm kanalizacyjną którą chce schować w tej ścianie i podkuć ją na głębokość 12 cm. Ściana ma grubość 25...

temat nr 686 Popękana ława bez hydroizolacji na betonie podkładowym
4 dni temu zostały zalane ławy fundamentowe na chudym betonie. dzisiaj zauważyłem pęknięcia betonu na całej długości ławy z jednej strony, przed zdjęciem szalunku. jak ocenić czy zagraża to budowie czy nie. czy jest sposób jak rozwiązać problem? z lewej strony ławy są...

temat nr 688 Pękający tynk gipsowy na ścianie
3 tygodnie temu zakończono u nas tynkowanie (tynk gipsowy). dziś w jednym miejscu pojawiła się delikatna rysa. jest ona na ścianie nośnej przy schodach w miejscu łączenia ściany nośnej i wieńca/stropu.podejrzewam, że tynkarze nie dali w tym miejscu siatki...

temat nr 689 Błędy wykonawcy przy ocieplaniu cokołu
prawidłowo wykonać połączenie elewacji z ławą? wykonawca zaproponował elewację bez cokołu. a więc naklejenie styropianu elewacyjnego eps38 na styrodur, na to klej, siatka, tynk silikonowy. czyli zjechanie całej elewacji w dół i zasypanie kruszywem opaską wokół domu albo...

temat nr 690 Wilgoć, pleśń i grzyby w nowym mieszkaniu kupionym od dewelopera
... a wśród nich brak pleśni, zawilgoceń czy zagrzybień. popełniono bez wątpienia błędy: projektowe lub wykonawcze - a może jedne i drugie? eliminację problemu można dokonać wyłącznie znajdując przyczynę i odpowiednie przeciwdziałania, a nie eliminując tylko...

temat nr 694 Naprawa skancerowanego słupa żelbetowego
słupy zalane 2 tyg. temu, szalunki zdjęte po dwóch tygodniach. w jednym narożniki złapały do deskowania i się oderwały kawałki betonu. drugi wyszedł idealnie. chcę uzupełnić ubytki zaprawą cd26 firmy ceresit z systemu pcc. pytanie: czy mogę zrobić to od razu czy jeszcze...

temat nr 697 Wytyczne ITB i PN, a błędy w domach
wiadomo prawidła wykonawcze zawarte są w warunkach technicznych wykonania opracowywanych przez instytut techniki budowlanej. do tego jeszcze dochodzą polskie normy budowlane. mamy więc szereg wytycznych i wskazówek na prawidłowe wykonanie danej realizacji.pytanie moje jest...

temat nr 705 Wykwity na pustakach ceramicznych w murze
... pustaków. to dowód, że spoiny nie przenoszą wody a tylko pustaki. murarze popełnili błędy. jak z tym począć opisałem w poradzie nr 159. ...

temat nr 708 Fuszerka przy budowie więźby dachowej
jerzy, mijałem dziś pewną budowę i zaciekawił mnie fakt położenia belki na dachu, tzn ona jest podparta "kawałkiem" drewna , czy ta belka nie powinna w całości leżeć na tej ścianie murowanej zakończonej wieńcem? czy to fuszerka? czy będzie tam podmurowane i jest to...

temat nr 712 Stosowanie celulozy do ocieplania dachu
chciałabym się dowiedzieć kiedy można, a kiedy się nie powinno stosować celulozy do ocieplenia poddasza użytkowego? dach dwuspadowy z lukarnami kryty membraną i blachodachówką. producenci i wykonawcy zwykle nie widzą żadnych przeciwwskazań, dlatego chciałabym...

temat nr 714 Przenoszenie hałasów od sąsiada w szeregówce
panie,prawdę mówiąc piszę do pana pod wpływem emocji i traktuję tego maila jako swoistego rodzaju deskę ostatniego ratunku.oto rys sytuacji:odebrałem w maju mieszkanie w szeregówce od dewelopera. od samego początku rzuciło mi się w oczy (uszy) to, że przez ściany...

temat nr 718 Popękany beton podkładowy w wyniku błędów wykonawcy
dobry,zakupiliśmy pańską książkę aby móc zapobiec potencjalnym nieprawidłowościom. wczoraj wylano podkład betonowy (beton napowietrzony c16/20) wraz z dylatacją. zamiast rekomendowanego przez nas (na podstawie pańskiej książki) styropianu eps-70 o grubości 1 cm wykonawca...

temat nr 726 Wadliwie wykonane pokrycie dachu blachą
... nie ma tu żadnego znaczenia i jeśli jest szczelne, a dach ocieplony, zwiastuję kolejne błędy w tym dachu. ciekawe czy wykonano poprawnie wentylację dachu oraz co położono pod blachą? jaki to rodzaj blachy? ...

temat nr 733 Błędnie wymurowana ściana 3-warstwowa
spytać o pewną kwestię która bardzo mnie męczy i nie daje spokoju a związaną ze ścianą trójwarstwową w moim budowanym domu. konstrukcja ściany to silka 18 cm + 15 cm styropian grafitowy + cegła klinkierowa 12 cm. dodam że dom jest w stanie surowym zamkniętym...

temat nr 736 Tynki, a maksymalne obciążenie okładziną klejoną
zapytać o maksymalne obciążenie tynku okładzinami klejonymi bez kotwienia. w kt produktu knauf mp 75 znajdziemy zapis, że m2 okładziny klejonej do tegoż tynku gipsowego może mieć maksymalny ciężar 25kg/m2, mniemam że inne tynki gipsowe będą miały zbliżone...

temat nr 742 Ocieplanie wełną dachu z poddaszem użytkowym
dzisiaj ocieplanie dachu stromego poddasza użytkowego. pod dachówką membrana wiatroszczelna i pełne deskowanie płytą osb. wysokość krokwi 16 cm. zakupiony materiał wełna skalna 10 cm i 20 cm. niestety nie mam możliwości zwrotu ani wymiany na dwie 15 cm. wykonawca...

temat nr 751 Zamakające ściany piwnicy nowego domu
budynek którego dotyczy problem to dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, w połowie podpiwniczony. usytuowany jest na terenie z lekkim spadkiem w stronę budynku, wokół znajdują się pola uprawne i droga gminna utwardzona z rowem melioracyjnym, którego dno znajduje się 2,5 m...

temat nr 753 Domowy sposób zagęszczania mieszanki betonowej
mógłby pan polecić jakąś metodę wibrowania betonu "domowym sposobem" gdy w trakcie betonowania stracimy wibrator elektryczny? ręcznie można nieco zagęścić mieszankę betonową tylko na niewielkich powierzchniach - czyli lokalnie. polega to na zanurzaniu sztychówki w...

temat nr 754 Połączenie hydroizolacji poziomej na fundamencie z hydroizolacją podłogi
na etapie izolacji poziomej podłogi i zastanawiam się nad sposobem izolacji połączenia ściany nośnej z chudziakiem. w książce na stronie 202 zalecana jest taśma kauczukowa. w moim przypadku górna krawędź ściany fundamentowej jest na poziomie chudziaka i izolacja...

temat nr 756 Kiedy drenaż opaskowy jest niezbędny?
kb wdrożył swój autorski pomysł drenażu/odwodnienia czy jak on to inaczej nazywa. sprawa wygląda tak.budynek bez piwnicy. stan zero, fundamenty obsypane piaskiem. mieliśmy wymieniony grunt pod ławami który został zagęszczony, na to wylane ławy.na wysokości...

temat nr 759 Wykonanie przepony hydroizolacyjnej w słupach metodą iniekcji
1 proszę o informacje, czy można np. poprzez iniekcje uratować słupy monolityczne zewnętrzne, które niestety nie mają izolacji pozimowej. między ławą a ścianą oraz między ścianą a pustakami ceramicznymi mam izolację poziomą jako papę, niestety w domu są 4 słupy...

temat nr 772 Błędy w wentylacji grawitacyjnej z okapami
mieszkaniach występuje ciąg wsteczny. mieszkania są tak zaprojektowane że w każdym pomieszczeniu znajdują się kanały wentylacyjne. w kuchni natomiast są dwa kanały wentylacyjne: jeden z przeznaczeniem pod okap kuchenny. deweloper chcąc naprawić problem z ciągiem wstecznym...

temat nr 774 Błędny remont posadzki, błędna diagnoza i błędny projekt naprawy
... obecność soli budowlanych? mamy tu kompletny "misz-masz" w krajowym budownictwie, tj. błędy w pierwotnym remoncie, błędna ekspertyza i błędne z niej wnioski oraz błędny plan naprawy. wydano ileś środków na te działania, a wszystkie bezpowrotnie stracono!pierwotny...

temat nr 786 Styrobeton na stropodachu
płaski: zastosowanie styrobetonu jako warstwy dociskowej i spadkowej. jego korelacja z papą podkładowa oraz wynikami analizy c-w stropodachu.w budynku zaprojektowano dach płaski. pierwotny układ warstw:- strop żelbetowy- folia pe- wełna cięta w klinach (min. 25cm)- 2x papapo...

temat nr 787 Zbyt ciekły beton na strop
zbyt rzadki beton wylany na strop może być słabszy? wczoraj operator betoniarki która przywiozła gotowy beton wlał za dużo wody bardzo dużo wręcz zupa była.. na jakąś 1/4 stropu poszedł taki beton reszta była ok. ok 5 m jego było. przedawkowanie wody nawet o kilka procent...

temat nr 792 Zbyt duża wilgotność wylewki przed położeniem parkietu
... znajdująca przyczyny takiego stanu i wskazująca na zakres prac do wykonania, by stwierdzone błędy usunąć. ...

temat nr 799 Przyklejanie styropianu przy ocieplaniu metodą BSO
prawdopodobnie już wiele razy powtarzało się to pytanie (choć nie mogłem znaleźć w bdb) ale mam sporo różnych informacji od różnych ludzi nt klejenia styropianu na ocieplenie budynku. jedni mówią że na placki inni że obwodowo. jedni i drudzy mają jakieś argumenty które...

temat nr 801 Po co projekt dla wykonawcy i KB?
dobry, poprzez podniesienie wysokości stropu okap dachu wchodzi nam w balkon. wszystko wyszło w momencie układania styropianu i zalewania warstwy dociskającej. pod balkonem jest pomieszczenie ogrzewane. na tą chwilę jako ostatnia warstwa została położona hydroizolacja...

temat nr 802 Wyrównanie ościeży przed montażem okien
... produkt? niestety tylko to jest dostępne, a w niedziele przychodzi murarz. popełniono błędy przy murowaniu. przy słabych murach (takim jest beton komórkowy), należało obcinać zamki w bloczkach, by ościeże miało równą powierzchnię albo obmurować otwory cegłą pełną...

temat nr 811 Ocieplanie metodą mokrą w zimie
dobry,jakie jest zagrożenie przy klejeniu siatki do elewacji ze styropianu w temperaturze w dzień 5-7 spadającej w nocy do około 2 do -1? czy można prowadzić prace w takich warunkach? co trzeba zrobić aby można było dokończyć prace? czy w temperaturze w okolicach zera można...

z życia wzięte- znaleziono 5

temat nr 3 Dlaczego odpadły płytki z tarasu?
- z kilkuletnim już stażem - wykonawca tarasu wpadł w konflikt z właścicielem domu jednorodzinnego. taras przykrywający pomieszczenie ogrzewane o wymiarach 4 x 10 m oraz werandę o wymiarach 2,5 x 2,5 m, został wykonany na monolitycznej płycie żelbetowej z nadlewką betonową...

temat nr 4 Inwazja lodu na pływalni
przyznać, że rozwiązując różne problemy budowlane czasami trafiam na nie tylko nietypowe, ale i zagadkowe. użytkownik pływalni miejskiej zwrócił się o pomoc w rozwiązaniu dziwnego problemu. otóż, w ciągu kilku dni wiosny rynny i spusty dachowe zamieniły się w górę...

temat nr 6 Błędnie wykonana samopoziomująca posadzka hali przemysłowej
... ani wiedzy na temat technologii napraw posadzek przemysłowych, już na starcie popełnił błędy - tyle, że jeszcze o tym nie wiedział. robotę wykonał i zapłatę otrzymał. po upływie 3 ty­godni, na posadzce pojawiły się liczne spękania (fot. 1) oraz masowe wręcz jej...

temat nr 7 Problemy z fundamentem zabytkowej plebanii
murowany budynek plebanii obok kościoła i klasztoru dominikanów - zbudowa­nych w roku 1756 - uległ w ro­ku 1992 poważnemu pożarowi. spaliło się piętro i dach. w latach 1993 - 1994 plebanię odbudowano, tj. wykonano nową więźbę dachową oraz wymurowano no­we ściany...

temat nr 8 Fatalne ocieplenie ścian parteru plebanii
elewacji plebanii po dwóch latach od ocieplenia ścian zaczęły pojawiać się pierwsze spękania w narożach okien i drzwi oraz przebarwienia i pleśń w kolorze zielonkawym i szarym - szczególnie intensywne w północnej części budynku (fot. 1 i 2). w strefie tuż nad cokołem na...

prawdy i mity- znaleziono 9

temat nr 2 O fundamentowaniu przed zimą
... wpisując powód do dziennika budowy. jeśli kb ustąpi, może ciężko żałować, jeśli błędy dadzą o sobie znać podczas użytkowania domu, a inwestor wystąpi do kb o pokrycie kosztów ich usuwania.niestety, częste to przypadki w praktyce! w sądzie zwykle kb tłumaczy się,...

temat nr 3 O wentylacji domów i mieszkań
zrozumieć o co chodzi w wentylacji domów,mieszkań czy biur, należy przyswoić pojęcie „mikroklimat człowieka”. dom,mieszkanie czy biurowiec musi być tak zaprojektowany i wybudowany, by podczas eksploatacji spełniał szereg wymagań - ogólnie nazywanych „komfortem...

temat nr 6 Dlaczego balkony spadają?
jakiś czas w kraju głośno o balkonach, które się odrywają od konstrukcji i spadają na ziemię. od lat balkony spadały i spadają. spadały w gliwicach, zabrzu, Łodzi, warszawie, białymstoku, wrocławiu i wielu, wielu innych miastach i miasteczkach. były i śmiertelne przypadki,...

temat nr 7 O potrzebie optymalizacji projektów
... projekt bez błędów w zakresie fizyki budowli. o ich istnieniu i skutkach traktuje zakładka błędy i usterki oraz z życia wzięte. chodzi o błędy zarówno projektowe, jak i wykonawcze. będzie idealnie, jeśli się dopilnuje, by wykonawcy ściśle trzymali się projektu bez...

temat nr 9 Doprowadzenie powietrza do kominka
kiedy w projektach budowlanych spotykam poprawnie rozwiązane doprowadzenie powietrza do kominka. jak piszę w swojej książce, kominek (w dowolnym wydaniu) nie jest i nie może być traktowany jako podstawowe źródło ciepła dla domu, a jedynie jako element ozdabiający wnętrze...

temat nr 12 Co gryzie beton w gruncie?
sądzi, że beton jest materiałem niezniszczalnym - czyli wiecznym. o ile taki mit można zrozumieć wśród zwykłych zjadaczy chleba, bo ich wiedza opiera się głównie na kolorowych pismach, portalach reklamowych oraz wieściach zaczerpniętych z for internetowych, to niestety są...

temat nr 19 Skąd się biorą błędy w budynkach?
... mam na myśli: projekt+ wykonawstwo i przy tym nadzór nad wykonawstwem. skąd się biorą zatem błędy w ich tworzeniu i kto jest winien? winne są uczelnie i szkoły, że nie zapewniają wysokiego poziomu kształcenia. nasze najlepsze uczelnie techniczne są gdzieś w czwartej setce...

temat nr 20 Czym zasypywać fundament?
dawna, w kraju występuje gorąca dyskusja o tym, czy można zasypywać fundamenty piaskiem? poruszam ten temat w swojej książce sekrety ..., ale w skrócie przybliżę i tutaj, by użytkownicy serwisu bdb zdążyli uniknąć kosztownego w skutkach błędu zasypując fundamenty piaskiem....

temat nr 22 O inżynierach budownictwa i ich roli w procesach budowlanych
spotykam się ze zdziwieniem wielu osób - szczególnie inwestorów, że inżynierowie budownictwa sprawujący funkcję kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, często charakteryzują się niskim poziomem wiedzy zawodowej. nie tylko brak im wiedzy, nie tylko się...

2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©