porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
jesteś:
architektem, projektantem,
kierownikiem, wykonawcą,
inwestorem
?
jeśli tak, to serwis dla Ciebie
!
błędy i usterki - znaleziono 104

temat nr 2 wadliwa dylatacja konstrukcyjna budynku wielorodzinnego
budynku oddanym do użytkowania rok wcześniej, wielu mieszkańców ma ten sam uciążliwy problem. w mieszkaniach przyległych do dylatacji pionowej oddzielającej segmenty budynku, występuje przez cały rok podwyższone zawilgocenie ścian zewnętrznych w odległości do 1 m od...

temat nr 3 kombinowana podsufitka okapu dachu
lata temu w domu jednorodzinnym (w ramach oszczędności "na siłę")wykonano podsufitki na okapach pod dachem z ... płyt gipsowo-kartonowych o zwiększonej odporności na wilgoć, które potem pokryto wyprawą akrylową elewacyjną - jak do ociepleń metodą bso. wykonawca wyjaśnił...

temat nr 4 kombinowana ścianka dzieląca balkon
inwestor wpadł na "genialny" pomysł oszczędnościowy, żeby ściankę dzielącą balkon w domu bliźniaku wykonać identycznie jak klasyczną ściankę działową wewnątrz domu tj. z płyt g-k mocowanych obustronnie do stelaża drewnianego. przyroda szybko sprowadziła inwestora na...

temat nr 5 efekt ocieplania ścian podczas mrozu
w zawrotnym tempie elewacja nowego hotelu. wyprawa elewacyjna oraz warstwa szpachlowa zbrojona pękają i odstają od termoizolacji wykonanej ze styropianu metodą bso. występują też brunatne i szare wykwity oraz złuszczenia. w górnych i dolnych narożach otworów...

temat nr 6 wadliwa renowacja zabytkowej bramy pałacu
lata temu wykonano pełną renowację elewacji zabytkowej bramy w związku z występującymi już znacznymi wykwitami solnymi oraz spękaniem tynku. niestety, w strefie cokołowej (do wys. 1,5 m ponad poziom terenu) już po kilku tygodniach ponownie wystąpiły spękania tynku, a w wielu...

temat nr 7 wadliwa hydroizolacja fundamentu domu podpiwniczonego
końcowej fazy budowy domu jednorodzinnego z podpiwniczeniem, pojawiły się poważne problemy z wilgocią w piwnicy. w dolnej części ścian piwnicy - w strefie nad posadzką - pojawiły się ciemne plamy wilgoci we wszystkich pomieszczeniach. po większych opadach, już po 1 - 2...

temat nr 8 zeszpecona elewacja domu jednorodzinnego
... wykonawcy. oprócz wykwitów, łuszczenia się i odpadania wyprawy, popełniono też błędy w postaci braku izolacji termicznej rury stalowej nierdzewnej lub kamionkowej w kominie, co skutkuje kondensacją pary wodnej zawartej w spalinach oraz destrukcją komina. poza tym, przez...

temat nr 9 wadliwy komin w elewacji domu
... domu. nie wykonano też obróbki komina na styku z tynkiem ściany. popełniono dwa ważne błędy:1. nie ocieplono od zewnątrz (łącznie ze ścianą zewnętrzną) tak usytuowanego komina, czym doprowadzono do powstania gigantycznego liniowego mostka cieplnego i przemarzania...

temat nr 10 wykwity na murku z cegły klinkierowej
... więc, nie popełnianie błędów przy wykonywaniu murów licowych. rozwiązanie problemu:skoro błędy już popełniono, zostaje tylko działanie doraźne. jeżeli fundament pod murkiem ogrodzenia został wykonany poprawnie, tzn. jest pokryty hydroizolacją z grupy hydroizolacje...

temat nr 11 odpadające dachówki z podmurówki ogrodzenia
... pomocą kleju do glazury i terakoty. wykonawca tej podmurówki, popełnił aż cztery błędy podczas prac:1. po wykonaniu murowania nie odczekano czterech tygodni, aż zaprawa cementowa stwardnieje i wyschnie, lecz przyklejano dachówki już na drugi dzień po wymurowaniach....

temat nr 13 niewentylowany stropodach wentylowany
... kondygnacji a połacią dachu, a nie przecieki - jak sądzono tyle lat!budynek posiada błędy od samego początku jego powstania. dzisiaj trudno jest wskazać kto popełnił błąd: projektant czy wykonawca? wykonano dach w wersji „stropodachu wentylowanego” z pokryciem...

temat nr 15 niszczejący cokół zabytkowego ratusza mimo renowacji
zabytkowego ratusza miejskiego wykonany z piaskowca - coraz bardziej niszczeje, pokrywa się czarnym i szarym nalotem oraz glonami. dwa lata wcześniej wykonana kompleksowa renowacja cokołu nic nie poprawiła. podczas prac renowacyjnych cokołu z piaskowca - za zaleceniem...

temat nr 16 amatorska naprawa gzymsu i naroża ścian zabytkowego ratusza
... renowację elewacji ratusza przeprowadzono zaledwie dwa lata wcześniej. jakie popełniono błędy? otóż, przed renowacją, w strefie zbiegania się gzymsów dwóch ścian, występowało silne zalewanie wodą spowodowane wadliwie wykonaną przed laty obróbką blacharską...

temat nr 17 problem z elewacją w sąsiedztwie balkonów i loggi
oddania nowego budynku mieszkalnego do użytkowania upłynęły zaledwie trzy lata, a już pojawiły się problemy z elewacją. odpada tynk a farba się łuszczy całymi płatami. charakterystyczne, że zniszczenia występują jedynie w dolnej części ściany...

temat nr 18 nieudana elewacja nowego kościoła
... na bardzo nieudolne wykonawstwo i ... taki sam nadzór nad robotami! popełnione błędy:1. wadliwa obróbka z blachy miedzianej. zamocowano ją nie bacząc na kształty - pod elementy architektoniczne co spowodowało, że woda deszczowa łatwo podpływa pod blachę w...

temat nr 19 wadliwie wykonane schody zewnętrzne do apteki
... hydroizolacji części podziemnej (dla odcięcia od wilgoci gruntowej). jak widać - same błędy....

temat nr 20 mokre ściany piwnic
okazałego domu od dwóch lat boryka się z mokrymi ścianami przy podłodze w piwnicy. w strefie do 30 cm nad posadzką, już po kilku miesiącach zamieszkiwania wystąpiły pierwsze ślady zawilgoceń - także w garażu. po pierwszym roku wezwany wykonawca domu uspokoił, że...

temat nr 21 problemy z hydroizolacją na mokrym fundamencie
skutków bezmyślności wykonawcy. fundament domu jednorodzinnego częściowo podpiwniczonego został przez niego zagruntowany emulsją bitumiczną. niby nic zdrożnego, tyle że bezpośrednio przed tym przez dwa tygodnie padał deszcz. „na oko” wykonawcy mur z bloczków...

temat nr 22 pękające płyty gipsowo-kartonowe na poddaszu
... wspomniane różnice temperatur - pomiędzy wbudowaniem, a użytkowaniem.wykonawca popełnił błędy, bowiem nie wykonał przerw między płytami g-k z uwagi na późniejsze ich wysychanie, ani z uwagi na skutek różnic temperatur. tymczasem, zarówno w samych płytach, jak i na ich...

temat nr 23 fuszerka instalatora c.o. i beztroska dewelopera
nowe mieszkanie w budynku wielorodzinnym zostało zasiedlone, a już pojawiły się poważne problemy. po kilku dniach od uruchomienia ogrzewania, na jednej ze ścian za grzejnikiem pojawiły się mokre plamy przy podłodze, a kilka dni później "podniosła" się podłoga...

temat nr 24 korozja betonowego okapu budynku basenu
... miejscu, pomiarach wilgotności masowej ściany, wieńca i gzymsu oraz po analizie projektu wykonawczego, okazało się, że podczas budowy wykonawca upraszczając sobie prace, zmienił rozwiązanie wieńca leżącego nad murem licowym. Ściana została zaprojektowana jako warstwowa...

temat nr 25 wadliwa wyprawa elewacyjna na restauracji
... przykład skutków robót prowadzonych wbrew sztuce budowlanej. jakie popełniono błędy? podstawowym było to, że dosłownie już po trzech dniach od wykonania tynku cem-wapiennego na ścianach muru warstwowego położono cienkowarstwową wyprawę elewacyjną akrylową....

temat nr 26 nieudany tynk mozaikowy na cokole plebanii
beztroskiej renowacji nadziemnej części murowanego fundamentu zabytkowej plebanii. pomijając fakt, iż prace te wykonano bez wymaganej zgody konserwatora zabytków, to narażono użytkownika na niepotrzebne wydatki na usunięcie "dzieła" i wykonanie poprawnej renowacji. po...

temat nr 27 wadliwie zabezpieczony strop nad piwnicami zabytkowego pałacu
lat temu pewien wykonawca podjął się wykonania renowacji przeciekającej hydroizolacji leżącej na stropie przykrywającym piwnice pewnego zabytkowego zabytkowego i powszechnie znanego pałacu. charakterystyczne jest to, że na stropie znajduje się dziedziniec wyłożony...

temat nr 28 Łamanie zasad sztuki budowlanej przez wykonawcę posadzki
posadzkarskie często uważane są jako najprostsze, bo "polegająca jedynie na umiejętności nanoszenia kleju packą ząbkowaną i w miarę równego układania płytek". z tego powodu - właśnie w tej dziedzinie - pojawia się najwięcej chętnych do pracy osób nie mających...

temat nr 29 wadliwy dach z dachówką ceramiczną nad rezydencją
bubla pochodzącego od dekarza uznawanego w opinii za doświadczonego fachowca. wykonawca ów, zapytany o przyczynę zastosowanego rozwiązania jak na zdjęciach - odpowiedział, iż musiał tak postąpić dla zapewnienia płaszczyznowości połaci dachu "bo krokwie są nierówne"!...

temat nr 30 efekt wadliwego ułożenia membrany kubełkowej na hydroizolacji fundamentu
skutki "typowej" hydroizolacji ścian fundamentowych domu podpiwniczonego. jeszcze podczas budowy, w piwnicy, kilka godzin po ulewnym deszczu, na ścianach wystąpiły liczne mokre plamy. obraz jaki się ukazał po odkopaniu fundamentów, wzbudził grozę. wykonana wiosną hydroizolacja...

temat nr 35 rekord świata w brakoróbstwie na dachu!
... roboty na wyspy brytyjskie. w tym dziale prezentuję i omawiam najróżniejsze usterki i błędy wykonawcze, ale ten przykład bije rekordy niefrasobliwości (a może głupoty) sztuki dekarskiej! obrazy są na tyle porażające, że pozwolę sobie ich nie komentować. ...

temat nr 36 szpecąca elewacja
z użytkowników serwisu bdb przesłał kilka zdjęć pewnej elewacji z zaawansowaną degradacją powłoki malarskiej na południowej ścianie. w budynku są ściany z cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. rodzaj powłoki...

temat nr 37 pilaster kościoła
lata wcześniej wykonano renowację elewacji zabytkowego kościoła. przy tej okazji na pilastrach położono obróbki blacharskie. niestety, widać już poważne zniszczenia. wykonawca popełnił zasadniczy błąd. obróbkę blacharską wykonano przed położeniem nowego tynku...

temat nr 38 zabytkowy mur ogrodzenia plebanii
mur ogrodzenia wykonano z cegły ceramicznej pełnej ręcznie formowanej. wobec sporych już zniszczeń erozyjnych cegieł, postanowiono mur otynkować - zachowując pierwotny charakter i kształt muru. wykonawca wykonał po prostu cementowo-wapienny tynk tradycyjny. nie...

temat nr 39 zabytkowy mur ogrodzenia kościoła
mur z xvii wieku wykonany z kamienia polnego nigdy nie był konserwowany. w efekcie, kamienie doznały mocnej erozji. ponadto, pomiędzy kamieniami ktoś kiedyś zastosował przemurowania z cegieł. właśnie te przemurowania doznały najsilniejszych zniszczeń erozyjnych. ...

temat nr 40 pęknięte zabytkowe ogrodzenie murowane
plebanii stanowi zabytkowy mur ceglany - otynkowany zupełnie niedawno. jaki popełniono błąd, że doszło do pęknięcia? jest to stary mur - pochodzący sprzed 100 lat. Łącznie z fundamentem został kiedyś wykonany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. brak...

temat nr 41 niefachowość wykonawców
budowy pewnej rezydencji, inwestor licząc na doświadczenie i solidność wykonawców, pozwolił im na znaczną swobodę w pracach - bez zatrudniania kierownika budowy. rezultat dał znać o sobie stosunkowo szybko - jeszcze podczas budowy. w tym przypadku, ściany zewnętrzne...

temat nr 42 błędnie obsadzone okna
lata wcześniej, jesienią, do wielorodzinnego budynku wprowadzili się pierwsi mieszkańcy. już po pierwszej zimie pojawiły się "kwiatki". wokół okien i drzwi balkonowych wystąpiła lokalnie pleśń i zawilgocenia. w kolejnym roku już było groźnie. jak wynikło ze...

temat nr 43 zamontować siding? ależ to proste!
... z przerażeniem stwierdził, że ściana południowa wygląda jak po tajfunie!jakie popełnił błędy? nie zwrócił uwagi na konieczność zapewnienia znacznych ruchów termicznych panelom  sidingu wykonanym z pcv (patrz: rozszerzalność termiczna materiałów). współczynnik...

temat nr 44 fachowa robota instalatora
upieczony właściciel mieszkania w stanie "developerskim" przystąpił do prac wykończeniowych. postanowił nieco zmodernizować rozkład łazienki. wyszukał ekipę fachowców reklamujących się jako profesjonaliści. ochoczo przystąpili do przełożenia i ułożenia nowej trasy...

temat nr 46 schody wejściowe z błędami projektowymi i wykonawczymi
... wejściowe na skarpie. wyprawa mozaikowa pęka, puchnie i ... odpada. jakie popełniono błędy? projektowe czy wykonawcze? po przeanalizowaniu projektu okazało się, że pierwszy błąd popełnił projektant. potem, niestety, powielił go wykonawca. mury okalające schody oraz...

temat nr 47 błędy na ścianach klatek schodowych
wcześniej oddany do użytku wielorodzinny budynek mieszkalny szybko ujawnił buble budowlane. poniżej przedstawiam obrazek widoczny na wszystkich czterech klatkach schodowych w strefie styku z garażami podziemnymi. biorąc pod uwagę stwierdzone zagrzybienia i zawilgocenia ścian...

temat nr 48 błędy w hydroizolacji garażu podziemnego
... hydroizolacją pionową ścian i słupów w części podziemnej. po przeanalizowaniu projektu wykonawczego okazało się, że ciągłości hydroizolacji nie zapewniono z prostego powodu: nie było to możliwe fizycznie! przyczyną jest rażący błąd projektowy polegający na zastosowaniu...

temat nr 49 błędy w dachu zielonym nad garażem podziemnym
... stropu odpadł tynk - uszkadzając stojące tam auta.   jak wynika z projektu wykonawczego, autorzy popełnili szereg błędów, których efektem są:skraplanie się pary wodnej w warstwie stropu i termoizolacji.nieszczelna hydroizolacja na styku stropu ze ścianami...

temat nr 50 garaż częściowo podziemny
kompletnej bezmyślności wykonawcy - powielającego błąd w projekcie. w budynku wielorodzinnym zaprojektowano garaż nadziemny (ze względu na podmokły teren), ale przewidziano wokół ścian zewnętrznych obsypanie ziemią do ok. połowy wysokości - uzyskując miejsce dla...

temat nr 51 mur oporowy przy kościele
beztroski wykonawcy. wprawdzie na pewne usprawiedliwienie można przypisać fakt, iż mur był wykonywano ok. 40 lat temu, ale z wilgocią mamy do czynienia od wieków - o czym każdy wykonawca wiedzieć powinien - ówczesny także. wilgoć z gruntu wnikająca bez...

temat nr 53 na pozór poprawna renowacja balkonu
... wszystko jest w porządku i nie ma się czego czepiać. a jednak, to tylko pozory. jakie błędy popełniono? zamiast zastosowania brzegowej listwy okapowej, zastosowano rozwiązanie "na chłopski rozum". wykonano obłożenie płytkami czołowych powierzchni warstwy dociskowej. jest...

temat nr 54 przeciekający balkon, który nie przecieka
przez kilka lat sam "walczył" z przeciekającym balkonem. w końcu się poddał i wezwał fachowca. ten skuł wszystkie warstwy aż do płyty, potem wykonał je na nowo. na płycie położył papę, wylał beton grubości 5 cm ze spadkiem i przykleił płytki mrozoodporne klejem...

temat nr 55 skutki wadliwej otuliny w żelbecie
dla widowni zostały zaprojektowane i wykonane jako żelbetowe grubości 12-18 cm. wykonawcy zbagatelizowali konieczność wykonania wymaganej fizyką otuliny betonowej wokół stali zbrojeniowej. nie zwrócił też na to uwagi kierownik budowy ani inspektor nadzoru inwestorskiego....

temat nr 56 skutki błędów w wentylacji basenu
... wykonawcy. generalny wykonawca zlecił wykonanie analiz: poprawności projektu budowlanego, wykonawczego oraz instalacyjnych, a także zgodności wykonawstwa z projektem i ze sztuką budowlaną. moje analizy wykazały, iż winą zaistniałych objawów są koszmarne błędy w projekcie...

temat nr 57 balkony i loggie z błędami projektowymi i wykonawczymi
... przewidziano hydroizolacji pod płytkami gres. w przypadku loggi, powtórzono te same błędy oraz dodano kolejne:zastosowano folię pe 0,2 mm jako paroizolację na stropie, ale nie obliczono jej wymaganego oporu dyfuzji sd,przewidziano oparcie drzwi balkonowych na podmurówce z...

temat nr 58 super nowoczesna hydroizolacja fundamentu
z kierowników budowy poprosił mnie o pomoc w rozwiązaniu zatamowania przecieku przez fundament w piwnicy pod budynkiem budowanej restauracji. pojechałem na budowę i ... osłupiałem! na miejscu, spoglądam w projekt, a tam widnieje: "hydroizolacja na ławach pod ścianami oraz...

temat nr 60 błędny projekt balkonu i równie błędna naprawa
zaprojektowano z błędami. wykonawca je powielił. potem, podczas pierwszego roku eksploatacji, zareklamowano przecieki w każdym balkonie. wykonawca podjął się napraw. wymyślono "genialny" sposób. wezwany wykonawca wpadł na pomysł, by wyżej położyć papę bitumiczną...

temat nr 61 niezastąpiona pianka pu
projekcie nie było rozwiązania detalu strefy balkonu z murowaną balustradą. w efekcie, podczas robót dekarskich, gdy się okazało, że balustrada sięga wyżej niż rynny dachu, wykonawca "nieco" się wciął i ... zamaskował to miejsce i jednocześnie uszczelnił niezastąpionym w...

temat nr 62 próg drzwi balkonowych - bolączka powszechna
się zauważyć, od lat, że najbardziej newralgicznym miejscem każdego balkonu - zarówno dla architektów, jak i wykonawców - są progi drzwi balkonowych. oto jeden z błędnych pomysłów - zastosowanie papy. na balkonie zastosowano bezsensownie papę bitumiczną...

temat nr 64 koryto zamiat rynny na dachu
ostatnich latach daje się wyczuć wyraźną awersję architektów do rynien. stosuje się więc gdzie się da rynny kryte albo ... koryta. przykład takiego właśnie rozwiązania zbierania wód opadowych z dachu. zamiast rynien, architekt zastosował koryta zbierające. koryto...

temat nr 65 balkon nieprzemyślany
... zaprojektowania i wykonania balkonu wbrew prawom fizyki budowli. jakie popełniono błędy? nie rozwiązano uszczelnienia styku płytek ceramicznych z murowaną balustradą. nie przewidziano elastycznych dylatacji obwodowych ani poprzecznych płyty. nie przewidziano cokolika na...

temat nr 66 efekty pracy "fachowców" od ocieplania dachu
oddał budynek do użytku we wrześniu. przy budowie - jak często jest praktykowane, posługiwał się podwykonawcami uważającymi się za profesjonalistów. młode małżeństwa korzystając z kredytu zakupiło wymarzone 4 kąty. ledwie jesienią je umeblowali, nie zdążywszy...

temat nr 67 schody zewnętrzne - wykonane jak wewnętrzne
przykład skutków braku wiedzy zawodowej. glazurnik otrzymał zlecenie obłożenia płytkami gres betonowych schodów zewnętrznych przed sklepem. do tej pory zajmował się układaniem glazury w mieszkaniach, więc schody potraktował jak wewnętrzne. właściwie, to mamy do...

temat nr 68 podest z epoki gierkowskiej
kompletnej beztroski gospodarza (znana fabryka) oraz skutków lekkiego traktowania tematów budowlanych. przed wejściem do portierni jest taki oto podest. trwa bez remontu przez 60 lati ... zaświadcza nie tylko o stanie wiedzy technicznej tamtych lat, ale też o podejściu dyrekcji...

temat nr 69 błędy w wykonaniu wyprawy metodą bso
elewacja. wykonano wadliwie warstwę wyprawy cienkowarstwowej na styropianie. przy wykonywaniu tej elewacji popełniono kilka błędów:zastosowano zbyt ciemny kolor, tj. zbyt silnie absorbujący promieniowanie słoneczne (patrz: promieniowanie cieplne). skutkiem tego nastąpi...

temat nr 70 paroizolacja lekkiej ściany zewnętrznej basenu kąpielowego
zewnętrzną miejskiego basenu kąpielowego wykonano jako lekką szkieletową na konstrukcji stalowej. projektant przewidział wypełnienie konstrukcji wełną mineralną obudowaną z dwóch stron płytami wiórowymi. przewidział także paroizolację z folii pe. wykonawca, widząc w...

temat nr 71 dylatacja konstrukcyjna na wesoło
mieszkalny wielorodzinny składający się z trzech segmentów oddzielonych dylatacją konstrukcyjną. najpierw wzniesiono 5 kondygnacji, gdyż tyle przewidywał projekt. zgodnie z nim, murarze pozostawiali szczelinę konstrukcyjną szerokości 3 cm rozdzielającą dwa sąsiednie...

temat nr 72 projekt tarasu z błędami
przewidywał balustradę murowaną z cegieł licowych. wykonawca nie widział żadnych problemów z takim rozwiązaniem. kierownik budowy - także. minęło zaledwie osiem miesięcy od oddania budynku do użytku, a latem pojawiły się poważne problemy. po bliższym przyjrzeniu...

temat nr 73 skutek braku nawiewników w stolarce okienno-drzwiowej
świeżo wybudowanego budynku wielorodzinnego, już w pierwszej zimie doświadczyli totalnej kondensacji pary wodnej we wnętrzach - szczególnie na oknach i drzwiach balkonowych. podczas wizyty kontrolnej na obiekcie, okazało się, iż gdy tylko temperatura na zewnątrz...

temat nr 77 nieprzemyślane rozwiązanie przejścia rury spustowej przez strop dachu zielonego
zielony, który już dwa miesiące po oddaniu budynku wielorodzinnego do użytku, zaczął sprawiać problemy - potęgujące się z każdym miesiącem. na pierwszy rzut oka, kiedy spogląda się na dach zielony wydaje się, że jest wszystko w porządku. jednakże, nie jest w...

temat nr 78 dach użytkowy z domową kratką ściekową - to nie żart
wykonawcy można zrozumieć, choć nie łatwo, ale żeby takiej fuszerki nie widział ani kierownik budowy, ani inspektor nadzoru? podesty wyłożone kostką brukową zostały zaprojektowane i wykonane z obmurowaniem po obwodzie i spadkiem do kratki odpływowej. dokładnie...

temat nr 79 skutek pomysłowego wykonania parkingu nad garażami
rysunków detali w projekcie budowlanym, dał asumpt wykonawcy parkingu nad garażami podziemnymi do wprowadzenia własnego pomysłu. oto efekt. już pomijając błędną podbudowę pod kostką, widać kolejny błąd i przyczynę zacieków wody. odpływ ma fabrycznie zamontowany...

temat nr 81 Żelbetowa płyta wagi samochodowej
niefrasobliwości, a raczej braku wiedzy zawodowej wykonawcy. na jednym z budowanych przejść granicznych montowano wagę dla tir-ów. niemiecki projekt budowlany przewidywał wykonanie żelbetowej płyty wylewanej na miejscu i pokrytej powłoką epoksydową. firma wykonawcza,...

temat nr 82 skutek wadliwie ocieplonej attyki na stropodachu
... do niego. błędu nie zauważył ani kierownik budowy, ani inspektor nadzoru. w efekcie, błędy wskazała przyroda, czym skutkuje odejście od zasad fizyki budowli. usuwanie błędów okazało się wyjątkowo drogie, gdyż dla ocieplenia attyki od strony wnętrza budynku, trzeba...

temat nr 83 basenik kąpielowy w ogrodzie? to proste!
... w końcu spuszczono wodę i ukazał się taki oto widok. jaki popełniono błąd? same błędy! podstawowy, to brak projektu. brak hydroizolacji od strony gruntu, spowodował wsiąkanie wody w beton i jego pękanie zimą (patrz: destrukcja materiałów przez lód). nic nie...

temat nr 84 schody, schody, schody - same błędy!
swojej książce w rozdziale 1.9.2. na stronach 165-170 opisuję zasady projektowania i wykonawstwa schodów zewnętrznych, zaznaczając, że ten element budownictwa jest od wielu lat traktowany nie tylko "lekko", ale wręcz lekceważąco. skutkuje to przekonaniem, że schody zewnętrzne,...

temat nr 85 skutek łączenia rur instalacyjnych w podłodze
razy piszę i przestrzegam przed wykonywaniem złączy jakichkolwiek rur instalacyjnych w podłodze. piszę też o tym w swojej książce. niestety, wielu instalatorów - przy poklasku inwestorów, z chęcią stosuje łączenia przez zgrzewanie, klejenie albo zaciski....

temat nr 86 daszek nad wejściem i fachowca ocieplenie metodą bso
przykład bezmyślności wykonawcy ocieplenia metodą bso przez "fachowca". najpierw wykonał ocieplenie, a potem "wykombinował" obróbkę blacharską daszku nad wejściem do budynku. po pół roku eksploatacji, ściana w linii styku daszku pod nim pokryła się zaciekami! inwestor...

temat nr 87 termorenowacja w majestacie przepisów
przedszkolu z każdym rokiem było coraz zimniej, że trzeba było dogrzewać się termowentylatorkami. latami dyrektor naciskała urząd gminy, by coś z tym zrobił. w końcu postanowiono skorzystać z dotacji rządowych. zlecono komuś audyt termorenowacyjny, a tenże wskazał zakres...

temat nr 88 fuszerka murarzy!
... mogło, iż murowanie (szczególnie z pustaków porotherm) jest zakresem robót, gdzie trudno o błędy? jednakże, okazuje się, że pomysłowość murarzy nie zna granic - byleby tylko sobie ułatwić życie. potem niechaj się martwi następca robót! oto przykład beztroski murarzy....

temat nr 89 dachówka renomowanego producenta, ale w drugim gatunku
z użytkowników serwisu bdb przesłał fotografie świeżo pokrytego dachu. zastosowano dachówkę karpiówkę znanego producenta, tyle że w drugim gatunku (z uwagi na dużo niższą cenę). dom okazały i uroczy, wykonawca pokrycia, także markowy, ale inwestorowi mina zrzedła, kiedy...

temat nr 90 partactwo przy budowie więźby dachowej
przykład niefachowego wykonawstwa więźby dachowej. wykonawca zachwalający swoje usługi i doświadczenie, znalazł zleceniodawcę (inwestora). praktyka jednak dowiodła, iż samochwalstwo, a zawodowstwo, to dwa bardzo odległe pojęcia. spójrzmy na kilka fotografii. majster...

temat nr 91 zgroza, gdy majster na dachu improwizuje
- cieśla z tych, co to nie potrzebują projektu więźby dachowej, by realizować roboty. zupełnie nie zwrócił uwagi, że lokalizacja słupków w projekcie nie jest przypadkowa. słupki postawił tam, gdzie mu akurat wypadły. nie zwrócił uwagi, że ma do czynienia ze...

temat nr 92 tynki gipsowe spadające z sufitu
biurowy przekazano do użytkowania na początku lata. następnego roku w sierpniu na kondygnacji ii oraz iii wystąpiło miejscowe odpadanie tynków na sufitach. reklamacja nie została uznana, gdyż wykonawca wskazał na przyczynę: drgania budynku od ruchu ulicznego aut. objawy...

temat nr 93 brak elementarnej wiedzy zawodowej układacza płytek
efektów lekceważenia zasad sztuki budowlanej przez układacza płytek gres na podeście schodów wejściowych do budynku sklepu. już pomijam fakt, iż na betonie wykonawca nie zastosował hydroizolacji mineralnej pod płytkami, ale nie rozpoczął układania płytek od linii...

temat nr 94 schody zewnętrzne betonowe pokryte lastrico
skutków braku wiedzy o fizyce budowli. wykonano schody wejściowe do pewnej przychodni - oczywiście ze zwykłego betonu i ... obłożono je lastrico. przedstawiam efekt po 12 latach eksploatacji. beton kapilarnie podciąga wilgoć z gruntu (patrz: kapilarne podciąganie wody)....

temat nr 95 problemy basenu kąpielowego wykładanego folią
ten dowodzi, że technologie - nawet najlepsze - nie gwarantują powodzenia ani sukcesów. najsłabszym ogniwem, jest ... wykonawstwo. po kilku miesiącach od oddania basenu do eksploatacji, na podbaseniu pojawiły się liczne zacieki, plamy i wykwity - głównie w okolicy...

temat nr 97 tynk mozaikowy? tak, ale nie na każdym podłożu
przykład bezmyślności. murek betonowy oddzielający jezdnię od chodnika przed urzędem postanowiono pokryć tynkiem mozaikowym. niestety, już po pierwszej zimie okazało się, że podłoże wyraźnie "nie chce" takiej wyprawy! jaki błąd popełniono? przede wszystkim, nie...

temat nr 98 malowany cokół magazynu też wymaga przemyśleń
zadecydował, żeby w ramach remontu cokół pomalować farbą olejną. zapytany potem o przyczynę, podał iż chciał uodpornić go na zniszczenia i deszcz. po dwóch latach okazało się, że farba popękała, łuszczy się i odpada. jaki popełniono błąd? otóż, farba...

temat nr 100 niewłaściwie obsadzone rynny
iż każdy poważny producent systemów rynnowych wydaje obszerne instrukcje prac, tylko nieliczni wykonawcy je studiują. w efekcie, mamy takie obrazki jak na fotografii, gdzie na skutek zbyt wysoko obsadzonych rynien w stosunku do powierzchni połaci dachu, śnieg zamiast zsuwać...

temat nr 102 dach zielony - nie zawsze zielony
dachu zielonego nad parterem usługowym budynku wielorodzinnego przewidywał poprawne rozwiązania, ale wykonawca nie stosował się do projektu. w miejsce przewidzianej specjalnej zieleni intensywnej systemowej, dla obniżenia kosztów zastosował najzwyklejszy trawnik rolowany. ...

temat nr 103 efekty pracy partaczy budujących dach
zdjęcia z budowanego dachu w domu jednorodzinnym. wydaje się, że wykonawca dotąd budował obory, a nie domy. właściwie, to brak słów. jedno wielkie partactwo i wielka improwizacja samouka! wszystko wskazuje, że na tej budowie nie zatrudniono kierownika budowy. ...

temat nr 104 kołkowanie styropianu na bakier z wytycznymi
przykład skutków, gdy "chytry" wykonawca dla zmniejszenia kosztów, do wykonania ocieplenia metodą bso zatrudnia najtańszych niewykwalifikowanych pracowników. ilość kotew jest zbyt mała i są błędnie rozmieszczone. skrajne kołki są oddalone zbyt blisko naroża ścian...

temat nr 105 destrukcja betonowego podjazdu do przychodni
do rejonowej przychodni lekarskiej wykonano ze zwykłego betonu. wykonawca z tych, co to traktują beton za niezniszczalny. w pierwszych kilku latach nie zwracano uwagi na pierwsze pęknięcia i wykruszenia betonu. przyszedł czas, gdy wjazd na parking graniczył z cudem! beton...

temat nr 106 niedokończone ogrodzenie
przykład braku "kropki nad i" podczas budowy ogrodzenia z cegły klinkierowej. gdyby wykonawca miał przygotowanie zawodowe, takiej fuszerki by nie było. jaki błąd popełnił wykonawca? nie wykonał zabezpieczenia słupka i jego betonowej "czapki". na skutek nasiąkania betonu...

temat nr 107 powszechny błąd przy wykonywaniu tarasu wyłożonego płytkami
... po 8 miesiącach eksploatacji. jak się okazało, wykonawca popełnił następujące błędy: brak hydroizolacji podpłytkowej na schodach i tarasie.wypełnienie czołówek płytek nad okapem.brak dylatacji na styku ze ścianą domu.zastosował masę fugową sztywną zamiast typu...

temat nr 108 za oceanem też budują z błędami
... można w pewnym stopniu udzielić rozgrzeszenia tamtym wykonawcom za popełnione wówczas błędy. jednakże kilkanaście lat temu wykonywano remont schodów i tym razem powtórzono te same błędy. ponieważ okładzina schodów pękała i odpadała, remont polegał na...

temat nr 109 zima ujawnia błędy popełnione przy budowie schodów
... czasami nie sprawiają większych kłopotów latem, ale z nadejściem temperatur ujemnych błędy wychodzą na jaw. oto taki właśnie przykład błędnie zaprojektowanych i wykonanych schodów zewnętrznych. płytki pękają i odpadają. pojawiły się wykwity solne oraz...

temat nr 110 kilka zim zweryfikowało nowe schody
... wielu zastanawia się zapewne, dlaczego to zimą lub tuż po zimie wychodzą na wierzch wszelkie błędy popełnione przy wykonawstwie schodów zewnętrznych? otóż, podczas ujemnych temperatur woda zawarta w betonie podkładowym zamarza, a podczas tego procesu lód zwiększając swoją...

temat nr 111 schody wejściowe wykonawcy amatora
ten jest dowodem, że wykonanie schodów wejściowych, to nie jest tylko kwestia wylania betonu w gruncie i przyklejenia płytek mrozoodpornych i antypoślizgowych. to przede wszystkim, odpowiednie przygotowanie podłoża! z obrazu pojawiającego się po odpadnięciu płytek...

temat nr 112 schody wejściowe na pozór poprawne
wejściowe wyglądają niby poprawnie, ale są z nimi problemy: po opadach śniegu jest ślisko, na skraju stopni pojawiły się pęknięcia płytek gres. wezwany wykonawca nie umie wskazać przyczyn takiego stanu. wykonawca coś słyszał o antypoślizgowości, więc zakupił płytki...

temat nr 113 bubel murarza i posadzkarza
przykład bezmyślności wykonawcy posadzki w domu. wcześniej, wykonawca murów nie trzymając się projektu wymurował także ścianki pod drzwiami. wykonawca posadzek układając jastrychy, nie zastanawiając się długo, wylał beton: od progu - do progu, zaś nierówności wyrównał...

temat nr 114 betonowy chodnik przydomowy i murki bez dylatacji
wiadomo z jakiego powodu, ale zauważa się iż do robót budowlanych na zewnątrz budynku podchodzi się na ogół lekko - zbyt lekko. uważa się, że w takich robotach nie ma żadnej filozofii i może je zrealizować każdy. klasycznym przykładem jest przydomowy chodnik wylany z...

temat nr 115 Ława betonowa po partyzancku
w budownictwie w polsce tylko mały procent stanowią wykonawcy wykwalifikowanie czyli z wykształceniem zawodowym i praktyką. większość to tzw. partyzanci. oto efekt ich działania. Ławy betonowe nie dość, że zalane bezpośrednio w gruncie czyli bez betonu podkładowego i bez...

temat nr 116 kapiąca woda ze stropodachu nad basenem
basenu kąpielowego zaprojektował stropodach nad halą basenową oparty na belkach stalowych pokrytych blachą trapezową ocieploną od góry płytami wełny prasowanej pokrytej dwiema warstwami papy. nie zastosował paroizolacji twierdząc, iż blacha pary wodnej nie przepuści,...

temat nr 117 Ława schodkowa domu po partyzancku
tego, że w projekcie budowlanym domu jednorodzinnego przewidziano ławę schodkową odpowiednio zbrojoną, to wykonawca "pomysłowy dobromir" postanowił ułatwić sobie pracę. nie dość, że ławy wylał ze zwykłego betonu bez szalunków bezpośrednio w wykopach, to wykonał ławę...

temat nr 118 taras z niewłaściwą obróbką nadrynnową
nad garażami został błędnie zaprojektowany, a błędy projektowe powielił wykonawca. w efekcie, po 2 latach eksploatacji powstały silne zasolenia na elewacji pod tarasem oraz pierwsze zniszczenia okładziny ścian. potem przez rok trwała korespondencja inwestora z wykonawcą w...

temat nr 120 opaska w taniej wersji wokół fundamentu budynku
inwestorzy podczas budowy szukają oszczędności za wszelką cenę. tu mamy taki właśnie przykład. inwestor widząc w projekcie przewidzianą opaskę wokół fundamentu z płukanego kruszywa 16/32 mm dowiedziawszy się o cenie i potrzebnej ilości kruszywa, postanowił zastosować...

temat nr 123 skutek niewłaściwej hydroizolacji ściany fundamentowej piwnicy
niewłaściwie wykonanej hydroizolacji fundamentów inwestor najczęściej dowiaduje się nie podczas budowy, lecz gdy budynek już się użytkuje. po pierwszym roku w narożnikach pomieszczeń piwnicznych pokazały się ciemniejsze mokre plamy. indagowany wykonawca uspokajał, że to "normalny...

temat nr 124 skutek błędnego wykonania hydroizolacji podpłytkowej
tego, że w każdej kt hydroizolacji typu "folia w płynie" jest napisane, że przed jej nanoszeniem trzeba zagruntować podłoże, to niejeden wykonawca lekceważy ten wymóg uznając, że podłoże np. tynku jest dostatecznie czyste i gruntowania nie wymaga. mamy tu do czynienia ze splotem...

temat nr 126 renowacja elewacji na skróty
przedwojenna kamienica w środku miasta przysparzała nie mało problemów, bo na skutek podciągania kapilarnego wilgoci z gruntu stale występowały wykwity, zasolenia i spękania oraz odpadania tynku na elewacji. szpeciło to wygląd, a co kilka lat wykonywane prace naprawcze nie...

porady budowlane - znaleziono 613

temat nr 62 Wyniki sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego
zakupiliśmy książkę "sekrety tworzenia domów bez błędów" i przesyłamy projekt budowlany do przeanalizowania pod kątem błędów w fizyce budowli. jest to projekt domu z katalogu adaptowanego przez innego architekta. widzieliśmy w grupie na fb jak dużo jest problemów z...

temat nr 69 Hydroizolacja z folii PE pod podłogą na gruncie
mój wykonawca coś czaruje? otóż, izolacja pozioma na ścianach fundamentowych pod murem jest wykonana z papy termozgrzewalnej - ale jak ją połączyć z izolacją poziomą podłogi parteru którą wykonawca chce wykonać z folii pe? dobrze, że pan zachował zdrowy rozsądek...

temat nr 85 Pękające płyty GK w garażu w domu szkieletowym
w swoim domu już 3 lata. garaż jest pod wspólnym dachem. dom w konstrukcji kanadyjskiej (szkieletowej) drewniany. na zewnątrz mamy ocieplenie i elewację akrylową a od środka całość pokryta płytami gipsowo-kartonowymi. w garażu także. w całym domu nie ma żadnych...

temat nr 87 Nieudany remont tarasu
... nikt nie wie od czego to? z opisu oraz fotografii wynika, że popełniono różne błędy na etapie wykonawczym (szkoda, że nie ma informacji o cemencie zastosowanym do wykonania tego jastrychu). przede wszystkim, wykonawca nie zagęścił betonu! dlatego jest tak chłonny -...

temat nr 88 Nieszczelny beton wodoszczelny
budową, która jest właściwie zakończona i pierwsi mieszkańcy są zasiedlani. wielorodzinny budynek mieszkalny z garażami podziemnymi w całości posadowiony jest na żelbetowej płycie grubości 60 cm wykonanej w technologii betonu wodoszczelnego w8. na płycie nie ma...

temat nr 97 Nawiewniki okienne czy ścienne? Jakie wybrać?
hybrydowa - pytanie o nawiewniki. jakie będą różnice pod względem fizyki budowli (utrata ciepła, przepływ wilgotności) w nawiewnikach instalowanych w instalacji grawitacyjnej i hybrydowej? znam dwa rodzaje: te instalowane w ścianach i te w ramie okna. jakie są wady i...

temat nr 100 Przechowywanie zapraw proszkowych w zimie
zaprawy mają określony przez producenta zakres temperatur przechowywania, inne należy "chronić przed mrozem", a trzecia grupa nie ma określonych wymagań.do jakiej temperatury można przechowywać np. workowane zaprawy murarskie i elewacyjne na zewnątrz i jakie są skutki...

temat nr 102 Jak usunąć błędy w podłodze na gruncie? Progi w garażu i wejściu
w trakcie budowy domu. nabyłem pana książkę i mam kilka pytań. jestem już po etapie tynków oraz instalacji elektrycznej, co-hydrauliki.  1) jak zabezpieczyć (hydroizolacja + termoizolacja) na chudziaku? przylega on do fundamentów a na nim ułożone już są instalacje....

temat nr 104 Naprawa błędów w nowym balkonie
nasza wykonywała 43 balkony w domu wielorodzinnym. zastosowaliśmy się do rozwiązań projektowych ale nie było tam rysunków detali więc nasz podwykonawca sam wymyślił uszczelnienie na balkonach. w listopadzie oddaliśmy budynek do użytkowania i już mamy problemy z balkonami....

temat nr 105 Duże opady śniegu, a fizyka budowli ścian
tezę że "słabo" zaprojektowany budynek daje znać o sobie w najmniej sprzyjających warunkach pogodowych chciałbym zapytać w kontekście fizyki budowli o sytuację która przyszła mi do głowy oglądając ogromne opady śniegu które nawiedziły w ostatnich dniach usa kiedy...

temat nr 107 Zamiana masy typu KMB na papę termozgrzewalną
do ostatniej kwestii poruszonej przez pana leszczyńskiego, sam rozważam zamianę masy kmb pod płytą fundamentową na wysokiej jakości papę termozgrzewalną (na betonie podkładowym). na pewno będzie to tańsze rozwiązanie. zastanawiam się tylko, czy wówczas także na...

temat nr 113 Przemarzające balkony i ocieplenie wewnętrzne
kierownikiem kontraktu. proszę o pomoc, bo wyszedł mi problem z przemarzaniem wszystkich balkonów budynku oddanego rok temu do użytku. mam tam balkony narożnikowe. mają one ukryte żebra żelbetowe, między którymi przy ścianie zrobiliśmy przekładkę ze styroduru. niestety w...

temat nr 114 Przerwana papa pod ścianą, uszkodzony pion PCV
problem dotyczy przerwanej izolacji pod ścianami. murarze omijając odpływy kanalizacyjne nacięli warstwę papy. w jaki sposób przywrócić ciągłość? w jaki sposób połączyć papę ze sobą i jak zaizolować miejsce połączenia beton-papa-odpływ kanalizacyjny? jak naprawić...

temat nr 115 Naprawa muru 3-warstwowego bez hydroizolacji
dom w stanie surowym otwartym. ma mieć ściany trójwarstwowe (porotherm 25, wełna 12, pustka 3, cegła betonowa elewacyjna 12), a posadowiony jest na gruncie piaszczystym. na dzień dzisiejszy stoją wszystkie ściany konstrukcyjne zakryte dachem odeskowanym + papa (bez muru...

temat nr 120 Mocowanie piaskowca na elewacji
jaki sposób zamocować elewacyjne płyty z piaskowca gr. 4 cm na warstwie styropianu muru dwuwarstwowego, a w jaki sposób na murze jednowarstwowym z ceramiki poryzowanej? mocowanie płyt piaskowca na ociepleniu ze styropianu wymaga przemyśleń, bo płyta piaskowca jest ciężka (1...

temat nr 124 Więźba dachowa z błędami
pana wspaniałą książkę, ale tydzień temu i widzę mnóstwo błędów w moim domu, że ręce opadają. od sierpnia 2017 buduję dom jednorodzinny tzn wynajmuję wykonawców. mam z nimi same problemy. każdy chwali czego nie budował ale po efektach to oceniam że sami partacze....

temat nr 126 Jak obliczać mostki cieplne?
pytanie dotyczące ustalania warunków brzegowych w programie do obliczania przepływu ciepła, a dokładnie:1) w warunkach brzegowych dla powierzchni zew.(nr 1) i wew.(nr 2) należy wpisać temperaturę oraz współczynnik przejmowania ciepła. wiem, że w normie mamy podane rsi (chyba...

temat nr 130 Wyłożenie płytkami niecki basenu przydomowego
lata temu fachowcy zbudowali żelbetową nieckę basenu kąpielowego u mnie w ogrodzie. ma wymiary 4 x 10 m. na wiosnę mam zamiar wykończyć basen. nie będzie zadaszenia. wynająłem nowych fachowców, którzy będą układać płytki ceramiczne basenowe na kleju cementowym (mają...

temat nr 132 Odpadająca wyprawa elewacyjna
niewielką firmę handlową. jesienią w moim pawilonie firma specjalistyczna wykonała ocieplenie ścian styropianem a jako elewację położono tynk cienki baranek 1 mm. przez 2 miesiące był spokój ale teraz ten tynk całymi płatami odpada! czego to jest powodem? z...

temat nr 138 Cieknący zawór bezpieczeństwa na c.w.u.
w starym budownictwie (kamienica) i właśnie mam remont (w chwili obecnej jestem w trakcie kładzenia kafelek). hydraulik wymienił wszystkie rury na nowe a gdy kończył wystrzelił zawór bezpieczeństwa przy bojlerze, kupiliśmy więc drugi który też pękł po 3 dniach. dzisiaj...

temat nr 140 Jak uzdrowić popełnione błędy w hydroizolacjach?
przed wykonaniem hydroizolacji poziomej na betonie podkładowym (chudziaku). pod ścianami mam papę oraz folie pehd. zarówna papa jak i folia ma kilkucentymetrowe zakłady. 1. czy folie należy zrównać z licem ściany a papę połączyć z hydroizolacją polimerowo-bitumiczną?...

temat nr 142 Jakie gwoździe do budowy więźby dachowej?
jest u mnie więźba dachowa z krokwi pod dachówkę ceramiczną. wykonawca stosuje zwykłe gwoździe stalowe czarne (załączam kilka fotografii). gdzieś pan pisał, że powinny być stosowane gwoździe skrętne. jak to powinno być poprawnie? do łączenia drewnianych...

temat nr 143 Wady na elewacji ocieplonej metodą BSO
czym zawinił wykonawca? nie posiadam wiedzy o zastosowanych materiałach wyprawy tynkarskiej ani powłoki malarskiej. załączam fotografię. elewacja wschodnia, bso oparty na styropianie. przy wykonywaniu tej elewacji popełniono kilka błędów:1. zastosowano zbyt ciemny kolor, tj....

temat nr 159 Białe wykwity na murze - usuwanie
mam pytanie dotyczące czyszczenia pustaków porotherm. wymurowaliśmy ściany na przełomie października i listopada, potem został wylany strop. przez zimę nic się nie działo. teraz kiedy popadał deszcz, roztopił się śnieg i przyświeciło słońce na ścianach wyszły zielone...

temat nr 163 Posadzka z żywicy epoksydowej z błędami
firmą wykonawczą. mamy taki problem: na betonie b-10 do max. b-15 grubości 9 cm położonym na gruncie wykonaliśmy posadzkę z żywicy epoksydowej grubości 3 mm i niestety po pierwszym użytkowaniu powstały pęknięcia a miejscami żywica odpada płatami. pyli się też beton co...

temat nr 172 Gdzie studzienki kontrolne w drenażu?
wokół fundamentów naszego starego domu (spadek po dziadkach) w związku z likwidacją zawilgoceń w piwnicy wykonywany jest drenaż opaskowy średnicy 100 mm. w projekcie są przewidziane 4 studzienki kontrolne w rogach budynku ale wykonawca chce dać tylko jedną kontrolną a...

temat nr 174 Styropian przyklejać klejem czy pianką?
... prawidłowo? czy nakazać wykonawcy to zerwać i przykleić na klej? niestety, popełniono błędy! dwa środkowe pasy styropianu nie mają przesunięć względem siebie o przynajmniej 1/3 długości.przyklejanie za pomocą pianki pu jest dopuszczalne, ale wyłącznie pianką mającą...

temat nr 179 Płowienie i zniszczenia na ocieplonej elewacji
spowodowało taką degradację zewnętrznych warstw ocieplenia na styropianie wykonanego 30 lat temu? elewacja zachodnia częściowo przesłonięta. jest to metoda ciężka mokra z użyciem tynku cementowo - wapiennego. widać, że występują dwa rodzaje zniszczeń:1. odspojenie...

temat nr 180 Folia PCV jako hydroizolacja pod podłogą
pvc 1,2 mm na betonie podkładowym w podłodze na gruncie. czy taką folię można stosować "zamiennie" zamiast mas polimerowo-bitumicznych bezrozpuszczalnikowych? chodzi mi o właściwą hydroizolację. producent posiada jeszcze folie gr. 1,0 i 1,4mm. poszczególne fragmenty folii są...

temat nr 188 Podłączenie wywiewu poprzez mur z pustaków ceramicznych
pytanie dotyczące grawitacyjnych kanałów wentylacyjnych. komin jest wymurowany za ścianą kotłowni (porotherm 25 cm). zastanawiam się w jaki sposób wykończyć otwory zrobione przez budowlańców? czy lepszą opcją będzie wstawienie 2 rur pvc (fi 100) i kratki czy jakoś to...

temat nr 194 Pomysł wykonawcy na ocieplenie stropu na dźwigarach
budujemy jako komitet dwa domy 2-rodzinne (bliźniaki). nasz wykonawca chce ocieplenie poddasza nieużytkowego (z czasowym wejściem dla kontroli) wykonać z wełny mineralnej grub. 20 cm i podwiesić na sznurkach nylonowych mocowanych do góry dolnego pasa dźwigarów a potem dać...

temat nr 195 Zbyt duży hałas pomiędzy bliźniakami
roku 2017 wprowadziliśmy się do domów bliźniaków. pomiędzy segmentem jest wykonana ściana rozdzielcza. uciążliwy jest hałas i różne dźwięki które słyszymy zza ściany. w projekcie przewidziano ścianę z bloczków drążonych silka m24, zaś deweloper zamienił je na...

temat nr 197 Wypełnienie płyt GK poddasza
poddasza użytkowe płytami g-k. proszę o informację jakim produktem trzeba uszczelniać elastyczne fugi na stykach ścianka-dach, ścianka-ścianka, ścianka-tynk gipsowy oraz ścianka-tynk klasyczny cementowo-wapienny? stosowaliśmy silikony ale nie trzymają się i odpadają...

temat nr 207 Tynk na pozostałościach OSB na betonie
szalunków użyto płyty osb, której fragmenty pozostały w ścianie po ich demontażu.czy takie drobniejsze kawałki drewna mogą pozostać w ścianie i być otynkowane? ewentualnie jakiś sprytny pomysł na wyczyszczenie tego? w żadnym wypadku, nie wolno tynkować takiego...

temat nr 211 Dach w kształcie połowy walca
... - jeśli tylko pomieszczenia pod nim są ogrzewane.w tym przypadku, popełnia się kardynalne błędy:1. poszycie dachu z płyt osb jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia przestrzeni wentylacyjnej pod płytami (nad warstwą termoizolacyjną). grubość...

temat nr 212 Betonowe skosy w dachu pochyłym
iż niektórzy strop nad poddaszem użytkowym wylewają z betonu (tzw. skosy betonowe). jest to chyba dość popularne rozwiązanie w południowej polsce i stanowi alternatywę do klasycznego wykończenia poddasza płytami kartonowo-gipsowymi. proszę o poradę/informację jak...

temat nr 213 Fugowanie muru z piaskowca
materiałem należy uzupełnić spoiny muru z piaskowca (po hydrofobizacji) w strefie cokołu? fugowanie murów z piaskowca jest trudną sztuką, ponieważ łatwo jest piaskowiec zanieczyścić, co praktycznie nie jest do naprawy. jeżeli hydrofobizację płyt piaskowca wykonano...

temat nr 217 Murarze do szkół - pilnie!
już po uroczystościach wiechy. ostatniego dnia murarze wykańczali otwory okienne do wymiarów wg projektu. gdy wznosili ściany to pozostawili otwory jakie wynikały z układania całych pustaków. dopasowanie niektórych okien do wymiarów zrobili tak że ułożyli na płasko pustaki...

temat nr 218 Jakie rodzaje pap i kiedy stosować?
w jakich przypadkach stosujemy papy o większej elastyczności?2. w jakich przypadkach stosujemy papy o większej sztywności?3. czy można stosować w/w papy w jednym zestawie?4. jakie będą skutki ułożenia papy w temperaturze poniżej zera? zadał pan sztandarowe pytania, na...

temat nr 223 Słupki ogrodzenia i bramy - godne potępienia!
czeka na wiosnę by ocieplić. teraz przyszedł czas na montaż bramy. ekipa zamocowała zawiasy, bramę powiesiła, po czym ... słupek widoczny na fotografii pękł i teraz się rusza przy podstawie na styku betonu i pierwszej cegły! bramę zdjęto i mam problem.po rozmowie z...

temat nr 227 Elementarz ocieplania metodą BSO (ETICS)
o metodę ocieplania bso/etics i kilka szczegółów projektowych.1) jak projektant powinien dobierać ilość kołków. zalecenia są 4/6/8 a nawet i 12 kołków / m2. w strefie narożnej więcej, ale czy można to policzyć? czy są jakieś tabele na nośność kołka w zależności od...

temat nr 230 Pielęgnacja tynków wewnętrznych cem-wapiennych i jastrychu anhydrytowego
proszę o poradę dotyczącą zasad pielęgnacji tynku cementowo-wapiennego, aby uniknąć defektów typu pęknięć. termin wykonania prac to czerwiec. podłoże to bloczki silikatowe, dom będzie ocieplony we wrześniu. kiedy i jak wietrzyć? czy zasłaniać okna przed przegrzaniem?...

temat nr 233 Jak poprawnie zaprojektować odwodnienia liniowe?
... potwierdzam częste występowanie przecieków kanałów liniowych - wywołanych głównie przez błędy w rozwiązaniach w projektach. oczywiście, dochodzą jeszcze wcale nie sporadyczne błędy ze strony wykonawców. na co dzień praktycznie nie trafiam na garaże z odwodnieniami...

temat nr 239 Wykwity na murze ogrodzenia z cegły klinkierowej
... betonowym. skąd te plamy i czy wykonawca ma rację? wykonawca popełnił kardynalne błędy! aby dalej nie knocił, proszę mu powiedzieć o mojej książce i rozdziale 1.12.8. bezpośrednią przyczyną, ale nie jedyną, nalotów i wykwitów na murze z cegły klinkierowej jest...

temat nr 240 Ocieplenie ścian i stropu garażu ogrzewanego
pytanie odnośnie ocieplenia sufitu w garażu. w projekcie mam ocieplenie sufitu styropianem o gr. 5 cm. garaż jest w bryle domu, będzie ogrzewany, nad garażem jest sypialnia. czy ocieplenie sufitu w garażu jest uzasadnione? czy ścianę wewnętrzną pomiędzy garażem a kotłownią i...

temat nr 250 Paroizolacja na poddaszu potrzebna, czy nie?
producent wełny mineralnej w informatorach podkreŚla że dla jego wełny mineralnej folię paroizolacyjną na poddaszach stosuje się tylko nad pomieszczeniami średnio wilgotnymi i wilgotnymi (kuchnia, łazienka, wc). w pomieszczeniach suchych (pokoje, sypialnia, korytarz) nie...

temat nr 258 Niwelacja nierównego betonu podłogi ogrzewanej
podkładowy wylany przez "panów budowlańców" posiada odchylenia w poziomie od 0,5 cm do 2,5 cm. hydraulicy twierdza że powielenie tych odchyleń przez styropian może skutkować zapowietrzaniem instalacji ogrzewania. moje pytanie w jaki sposób szybko wyrównać te nierówności?...

temat nr 272 Czy papa może stykać się ze styropianem?
istnieją ograniczenia (jeżeli tak to jakie?) w przypadku wykonywania izolacji tarasów (balkonów) lub posadzek (podłóg na gruncie) przy użyciu styropianu oraz papy asfaltowej modyfikowanej w przypadku gdy w/w materiały bezpośrednio ze sobą się stykają? należy obowiązkowo...

temat nr 278 Popękane tynki cem-wapienne na ścianach i sufitach
zdjęcia rys powstałych na ścianach i sufitach w salonie i proszę o poradę jak je naprawić. rysa na suficie ma długość ok. 3 metrów i jest równoległa do belek teriva. tynki wykonywano w lipcu, podłogi wykonano w sierpniu a grzanie rozpocząłem 22 grudnia.wykonywano...

temat nr 281 Ławy w wykopie z folią zamiast szalunków
działce na której planuję wybudować dom jednorodzinny (niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym) są grunty gliniaste (badania geotechniczne gruntu wykazały gliny piaszczyste/gliny zwięzłe). na sąsiedniej działce właśnie rozpoczęto wykonywanie fundamentów. widzę jak...

temat nr 283 Beton napowietrzony do ław i fundamentów
wszystko co pan napisał na facebooku odnośnie betonu napowietrzonego mam parę pytań. 1. pisał pan, że jeśli używamy betonu napowietrzonego, możemy pokusić się o rezygnację z betonu podkładowego (oprócz sytuacji gdzie jest glina i rdzenie żelbetowe - wtedy konieczny)....

temat nr 295 Błędna hydroizolacja w projekcie i błędny pomysł wykonawcy
projekcie domu jednorodzinnego bez piwnicy mam rysunek fundamentu z bloczków betonowych. wód gruntowych brak, grunt przepuszczalny (piasek). jako izolacja pozioma na ławie jest papa termozgrzewalna. Ściana fundamentowa ma przewidzianą izolację dysperbitem 2 razy po stronie...

temat nr 296 Popękana podłoga ogrzewana - co dalej?
... czy trzeba wymieniać na nową - czego nie chciałbym. wykonawca popełnił poważne błędy - w dodatku okazuje się być nieuczciwym. spękania zawsze są dowodem na błędy. nie wnikając w ich przyczyny, muszę stwierdzić, że problem da się rozwiązać, ale nie będzie to...

temat nr 297 Błędy wykonawcy podczas wykonywania hydroizolacji
ponoć jednego z lepszych wykonawców w województwie, ale już nie mam z nim sił walczyć i spać nie mogę jak pomyślę o ich partactwie. proszę o skomentowanie zamieszczonych zdjęć. 1. jak zabezpieczyć hydroizolację wewnątrz fundamentów przed uszkodzeniem w trakcie...

temat nr 298 Ogrodzenie jak mur oporowy, ale bez hydroizolacji
... terenu będzie bardzo kosztowne - teren jest zagospodarowany. popełniono trzy ważne błędy:nie wykonano hydroizolacji poziomych ani pionowych na styku fundamentu z gruntem.obłożono mur materiałem o dużym oporze dyfuzyjnym (styropianem).nie zastosowano betonu napowietrzonego...

temat nr 300 Dom sprzed wojny - brak hydroizolacji i ocieplenia
względu na brak hydroizolacji i ocieplenia, w tym roku zamierzam odkopać jedną ze ścian znajdującą się ok 1,5 m pod ziemią. kamienica jest sprzed wojny, mury 80 cm z lanego "betonu z otoczakami". od wewnątrz nad podłogą pojawiają się wykwity soli. mury są po prostu wylane w...

temat nr 302 Ogłupianie przez portal "poradnikowy" i takiegoż wykonawcę
nie udaje się w niektórych miejscach budować zgodnie z pana książką. co raz mam scysje z wykonawcą. muszę iść na jakieś odstępstwa, bo mogę stracić ekipę budowlaną, a niestety w okolicy znalazłbym w tej chwili tylko dużo gorsze. 1. czy na strop nad piwnicą mam dać...

temat nr 303 Fundament monolityczny i słupy - bez hydroizolacji
... ten jest niemal powszechnie spotykany na krajowych budowach, bowiem wykonawcy powielają błędy projektowe, a te występują w większości projektów. karygodnym błędem jest brak hydroizolacji poziomych i pionowych stóp słupów i ław. w tej sytuacji nic nie pomoże wykonanie...

temat nr 307 Poprawa obsadzenia progu drzwi tarasowych
zapoznaniu się z pana książką stwierdziłem że fachowcy od siedmiu boleści obsadzili mi drzwi na taras źle bo na podmurówce z cegieł i byłoby przemarzanie pod progiem. cegły w całości wykułem i w to miejsce oraz w miejsce wyciętego styropianu okrywającego ścianę...

temat nr 310 Nieudane podcięcie fundamentu
dwa zdjęcia wykonanej podlewki ławy komina. na etapie ław wykonawca źle wymierzył usytuowanie ławy pod komin, następnie przykryto ławy papą, i wymurowano komin. odległość komina, od ściany widocznej po prawej stronie, jest zgodna z projektem. wykonawca nierówności...

temat nr 312 Partactwo przy budowie ław i fundamentów
że błędne wytyczenie ław to chyba choroba zakaźna wykonawców?! czytałam tutaj innych osób żale na to ale u mnie to samo! fundamenty nie mieszczą się na ławach! Ściany fundamentowe nie stoją w osi ław. pod fundamentem wystają papy ale jak sprawdziłam czy jest pod nią...

temat nr 318 Jak uratować dom mimo już popełnionych błędów
... którzy jeszcze nie rozpoczęli budowy, a ochoczo się do niej zabierają nie wiedząc, że błędy popełnią?ad. 1Ława wylana ze zwykłego betonu bezpośrednio w gruncie, będzie podlegać procesom destrukcji, które opisałem w temacie nr 18 i nic tego procesu nie zatrzyma. pewną...

temat nr 320 Ekspresowa hydroizolacja fundamentu i problemy
trzymałem się opisów pana książki. po stronie zewnętrznej fundamentu zaryzykowałem i następnego dnia po naniesieniu drugiej warstwy hydroizolacji niestety położyłem styropian a potem tego samego dnia wszystko zasypałem piaskiem. wszystko otoczone jest folią kubełkową.piszę...

temat nr 325 Czy wierzyć stronom samozwańców budowlanych?
... dowiedzieć się czy jego wykonanie jest zgodne ze sztuką budowlaną? czy popełnia jakieś błędy, jeśli tak to jakie? w jakich sytuacjach jest wymagany wieniec na ścianach fundamentowych w domu parterowym z użytkowym poddaszem bez podpiwniczenia? znam tę stronę. już...

temat nr 329 Pytania o hydroizolacje ław, gdy już popełniono błędy
ma być w systemie trójwarstwowym ścian: piwnica - bloczek betonowy 25, styropian eps grub. 12 cm, bloczek betonowy 12 cm. parter - megamax 25, styropian eps grub.18, cegła klinkierowa minimax 11,5 cm.zanim kupiłem pana książkę, wykonano ławy fundamentowe na chudziaku gr.10 cm....

temat nr 332 Beton napowietrzony do ław zimą
napowietrzony c20/25 wlany do szalunków przy temperaturze w dzień 3 stopnie c, pierwszej nocy - 2, następne noce na plusie. przykryty szczelnie folią czarną budowlaną, folia przyciśnięta punktowo kupkami piasku, boki nie rozszalowane i tak dojrzewał 7dni. po zdjęciu folii i...

temat nr 334 Niekompetentny wykonawca elewacji to tragedia
... stosować w temperaturach poniżej 8 oc! a przecież w nocy na pewno była niższa. same błędy! ma pan prawo wnosić reklamację do wykonawcy za nieprzestrzeganie technologii robót. w karcie technicznej tej wyprawy jest napisane jasno i wyraźnie jak i w jakich warunkach ją...

temat nr 335 Kanały odwodnienia liniowego w garażu podziemnym
panie jerzy. po rozmowie z osobą która korzystała z pana porad i my zakupiliśmy pana książkę i chcemy zasięgnąć opinii w sprawie odwodnienia liniowego z koryt hauraton. mianowicie powyższa firma podaje wg schematu iż koryto powinno być zagłębione 3-5 mm. natomiast u...

temat nr 337 Mokra paroizolacja na poddaszu
... świadczy to o szczelinach pomiędzy wełną a krokwiami.tak, czy inaczej, wykonawca popełnił błędy. całkiem możliwe, że w projekcie są błędy, które potem powielił wykonawca. trzeba zapewnić wlot powietrza do szczeliny wentylacyjnej nad wiatroizolacją wg rysunków 1.6.-8 i...

temat nr 344 Pęknięcia na świeżym stropie
pytanie dotyczące pęknięć na świeżo wylanym stropie monolitycznym zbrojonym. strop był wylany przy temperaturze ok. 12 stopni i mimo polewania wodą po około 7 godzinach od wylania spękał w kilku miejscach na pokój. jak można naprawić takie pęknięcia? w takich...

temat nr 345 Przemarzanie ścian 3-warstwowych
pana kupiłem i teraz widzę jak koszmarne błędy mam w swoim domu. co bym dał gdyby ją mieć przed budową! Ściana domu wybudowana jest w systemie trójwarstwowym. licząc od wewnątrz: max 19 cm, styropian 12 cm, bloczek silikatowy 12 cm. po dwóch zimach mieszkania...

temat nr 346 Hydroizolacja z błędami wykonanego fundamentu 3-warstwowego
spartolili mi fundament i teraz nie wiedzą jak dalej, a ja w pana książce nie znalazłem takiego przypadku. proszę o poradę jak połączyć izolację pionową i poziomą.mam trzy przypadki tych błędów i podaję je:rys 1- ok. 11 mrys 2- ok. 8 mrys 3 - reszta ławyna ławie...

temat nr 348 Kształcące rozterki początkującego budowlańca
... niemożliwość wsunięcia rury od podajnika pompy. miałem sytuacje, że zauważyłem takie błędy zanim doszło do budowy podziemnych zbiorników wody pitnej głębokości 10 m, co skutkowało przeprojektowaniem konstrukcji i ... opóźnieniem rozpoczęcia budowy o 2 miesiące, ale...

temat nr 354 Zastosowanie w praktyce wyników analizy cieplno-wilgotnościowej
o wyjaśnienie kolejnych warstw elewacyjnych, które wyszły z obliczeń cieplno-wilgotnościowych, a mianowicie:· farba wewnętrzna sd > 0,174 m (mi > 580)· tynk cem-wapienny, grub. 1,5 cm· solbet „600” grub. 24 cm· styropian eps-80 grub. 20 cm· warstwa szpachlowa...

temat nr 356 Naprawa nieudolnej hydroizolacji fundamentów
chciałbym odkopać fundamenty i wykonać na nich właściwą hydroizolację i termoizolację. w tej chwili mam na nich dysperbit 3x po wew i zew. plus 8 cm styropian. dom w stanie surowym otwartym. czy ma to sens jeśli po wew stronie brak będzie hydroizolacji i termoizolacji?...

temat nr 357 Wykwity na fundamencie po zagruntowaniu emulsją
powiedzieć jak można zlikwidować wykwity które powstały ze świeżej zaprawy naprawczej ceresit cd30 do wyrównania ubytków ściany fundamentowej i zabezpieczeniu antykorozyjnym prętów. dzień po wyrównaniu miejsc ww zaprawą pomalowaliśmy ściany rozcieńczonym gruntem...

temat nr 361 Budowa domu z poważnymi błędami
... a e-mailem wysłałem panu projekt. proszę o szybką odpowiedź jak zminimalizować ewentualne błędy na obecnym etapie ponieważ wrócić do poprzedniego stanu raczej się już nie da. w ziemi ławy są wylane prosto do gruntu a na na nich jest papa z przerwą na rdzenie. fundament z obu...

temat nr 362 Problemy z przyklejaniem styropianu XPS na stropodachu
zdjęcia z próbą klejenia klejem bitumicznym. klej bardzo gęsty, bardzo ciężko się rozsmarowywał na całej powierzchni próbek. próbki pozostały na budowie na 24 godziny, zgodnie z pana zaleceniem.  potem była próba rozerwania próbek - nie trzeba było użyć...

temat nr 364 Poprawna technologia niwelacji betonu
stropów betonowych o których rozmawialiśmy, zostały przez wykonawcę poszpachlowane - tak jak pan doradzał masą typu pcc. sądziłam, że wszystko zrobili poprawnie ale spadł deszcz i pokazał efekty. przesyłam zdjęcia z już wyrównanej płyty stropodachu. po...

temat nr 365 Niespotykane partactwo dekarzy na stropodachu
zdjęcia paroizolacji wykonanej z papy termozgrzewalnej z wkładką aluminiową - na moim stropodachu. białe plamy widoczne na papie powstały po wycięciu w attykach otworów na przelewy awaryjne. wycinali wiertnicą fi 130 mocowaną do attyki. zgrzewy papy i narożniki...

temat nr 367 Stropodach niewentylowany z problemami
dotychczasową firmą się pożegnałam. jest nowa, ale chyba nie jest dużo lepiej. przesyłam zdjęcia z dalszych robót na moim stropodachu. miał pan rację, bo faktycznie w miejscach pęcherzy papa po przecięciu jest niedogrzana. jak pan kazał wykonawca zrobił zabezpieczenie...

temat nr 378 Czy można doszczelniać styropian pianką?
dopuszczalne jest zastosowanie ocieplenia styropianem tylko w jednej warstwie?dlaczego uszczelnianie pianką styropianu pan nie zaleca?czy przy można ocieplać ściany styropianem teraz a naciąganie kleju i siatki pozostawić do września? nie jest dopuszczalne stosowanie...

temat nr 379 Szczeliny w murze z pustaków ceramicznych
jest odpowiedni sposób na uzupełnienie szczelin (spoiny pionowe) w ścianach zewnętrznych między pustakami leier? pianka? zaprawa? wiadomo, że będzie to żmudna i czasochłonna praca ale dzięki niej poprawi się izolacyjność cieplna ściany. szczeliny o rozwartości 2-3 mm...

temat nr 385 Roszczenia do Kierownika Budowy i do dostawcy wiązarów
zgodnie z decyzja kierownika ławy w grunt bez betonu podkładowego (pomimo że był w projekcie) a sciany fundamentowe wysmarowane od zewnatrz i wewnatrz 2x dysperbitem.z ciekawości zajrzałem pod plastpape (izolacją poziomą pod bloczkami) i ujrzałem taki widok jak na zdjęciu. czy...

temat nr 392 Kiedy ocieplać, a kiedy tynki wewnętrzne?
można równolegle kłaść tynki wewnętrzne i ocieplenie budynku? pisał pan, że najpierw lepiej ocieplenie, a później tynki. niestety trochę zaspałem i wyjdzie, że tynki będą w zasadzie na równi z ociepleniem, o ile nie będą odrobinę szybciej. czy tynki dadzą radę...

temat nr 408 Szkolne błędy Kierownika Budowy
jerzy. mam kilka kolejnych pytań i wątpliwości. chwała, że założył pan ten serwis, bo odnoszę wrażenie, że więcej się o budownictwie dowiedziałem od pana niż w szkole i pracy zawodowej. 1. kątowniki przy tynkach gipsowych rdzewieją (zdjęcie 1). w budynku wielorodzinnym ...

temat nr 409 Błędy wykonawcze i projektowe, których być nie powinno
... poprawnie wykonane? ad. 1to nie zbyt cienka otulina spowodowała te pęknięcia, lecz błędy podczas robót. albo nie zagęszczono mieszanki podczas jej układania, albo zastosowano beton o zbyt dużym wskaźniku w/c, albo nie zakryto w ramach pielęgnacji betonu folią pe, albo...

temat nr 410 Folia PCV czy papa pod i nad ławą?
może pan opisać dlaczego folia fundamentowa nie może być stosowana jako izolacja pozioma ław? mam problem z wykonawcą, który jest święcie przekonany, że ta folia łączy się trwale z izolacją pionową (izolacja pionowa zostanie wykonana z masy typu kmb polimerowo-bitumicznej). w...

temat nr 416 Znaczenie formatu płytek gres układanych na zewnątrz
... i to już po roku, dwóch, cała technologia wymaga bardzo dużej wiedzy oraz skrupulatności wykonawczej.zdaję sobie sprawę, że duże znaczenie mają wszystkie elementy znajdujące się pod okładzinami, jak i również włącznie z szerokością fug, które pełnią kluczową rolę w...

temat nr 422 Widoczne trasy przewodów elektrycznych pod tynkiem
zbyt cienką warstwę tynku od 10 mm (tynk cementowo-wapienny ) w niektórych miejscach aż widać grzbiety przewodów. oznacza to że zapewne wszędzie jest zbyt cienka warstwa tynku. jak mogę uniknąć późniejszego pojawiania się tras przewodów na ścianach. czy tylko kolejna...

temat nr 424 Beton podkładowy i hydroizolacja pod płytą posadowienia
zakupie i lekturze pana książki na stronie 164 i 165 (rys. 1.9.-12 oraz 1.9.-13) pokazane jest przykładowe rozwiązanie hydroizolacji płyty fundamentowej. chciałbym się zapytać czy ten sposób hydroizolacji zależy od wyniku badań gruntowych?czy konieczne jest zastosowanie betonu...

temat nr 427 Pofalowana blacha czołowa okapu
panie jerzy. co poradzić na te wgniecenia blachy na desce czołowej? blacha została przykręcona do deski czołowej na wkręty farmerskie zimą i wszystko było ok, teraz przyszło ocieplenie i blacha wygląda jakby ją psu z gardła ktoś wyciągnął. myślałem, żeby przykręcić na...

temat nr 430 Pytania o hydroizolację przy posadowieniu na płycie
należy wykonywać hydroizolację na "chudziaku" przy posadowieniu na płycie fundamentowej z izolacją termiczną pod płytą przy założeniu "lekkich warunków", a nie na xps. doprecyzowanie: lekkie warunki - piaski, lustro wody gruntowej na 2mizolacja xps na chudziaku odpowiednio...

temat nr 431 Nierówno zatarty beton podkładowy pod ławami
dobry. wylałem beton podkładowy pod ławy b15. nie zdążyłem "zatrzeć" sobie od razu całości na gładko. duży to błąd? grubość podkładu 10-12 cm. pytam w kwestii izolacji, aby ją dobrze zrobić. dobrze jest, jeśli hydroizolacja na ławie na całej swojej powierzchni leży...

temat nr 434 Fatalnie wykonane zbrojenia fundamentów
... poprawy.19. komin między osią d i e – jest 60 cm a powinno być 79 cm – do poprawy.to są błędy znalezione przez kierownika budowy. a tak wyglądają zdjęcia.drugie pytanie, czy to dobry pomysł brać firmę powiązaną z kierownikiem budowy? jak odzyskać pieniądze za materiały...

temat nr 437 Dodatkowy fundament pod komin, popękany beton podkładowy pod hydroizolacją podłogi
jerzy podczas budowy zmieniłem zdanie i jednak zdecydowałem się na komin. jak teraz prawidłowo wykonać ławę pod komin w domu przy wylanym chudziaku na gruncie? na jaką głębokość wybrać piasek, jakie zbrojenie zastosować i przede wszystkim czy trzeba zastosować jakąś...

temat nr 440 Przeciekająca płyta stropowa nad garażem
ostatnich deszczach zastałem taki stan. balkon nad garażem, woda na nim nie stoi ale przeciek stropu, kapie woda do garażu szczelina ok 3 mm. co z tym zrobić? w jaki sposób zamknąć tę szczelinę? na balkonie przewidziana paroizolacja, styropian, wylewka, hydroizolacja i płytki....

temat nr 441 Jaka marka betonu na ławę?
... betonu, gdyż stal zbrojeniowa pracuje na rozciąganie, zaś beton na ściskanie. jeśli są błędy w zbrojeniu, to należy je usunąć, a nie szukać ratunku w większej marce betonu! jeśli z jakichś względów zastosują beton innej klasy, musi to być odnotowane w db przez kb. ...

temat nr 443 Błędy w nanoszeniu hydroizolacji mineralnej na ławę
jerzy, po siedmiodniowej pielęgnacji ławy fundamentowej poprzez nierozszalowanie jej boków i przykryciu wierzchu folią budowlaną 0,2 przystąpiliśmy do nanoszenia hydroizolacji mineralnej jednoskładnikowej sztywnej w miejscach słupów żelbetowych i hydroizolacji mineralnej...

temat nr 444 Błędy w ociepleniu metodą BSO
... domu a od budynku gospodarczego. dzięki temu dom ma szansę powstać bez błędów. pomijając błędy w hydroizolacji fundamentu, popełniono błąd przy ocieplaniu. ponieważ masę szpachlową zbrojoną nanoszono podczas upałów, zimą na skutek skurczu termicznego zarówno masa...

temat nr 454 Ława betonowa i na niej fundament z bloczków keramzytu
mam wylane ławy fundamentowe prosto to gruntu ale w szalunku, na to już na drugi dzień poszedł bloczek keramzytowy 7 warstw na zaprawie cementowo-wapiennej murowany jak zwykły mur i na razie schnie. dopiero wczoraj kupiłem pana książkę ale z tego co czytam tu na tym portalu...

temat nr 458 Błędnie wytyczone ławy, co dalej?
panie jerzy. nasz wykonawca zrobił ławy w złym miejscu. pomylił osie wytyczone przez geodetę. Ławy są już niestety gotowe. w jaki sposób to naprawić? jak połączyć nowe ławy z już istniejącymi w poprawny sposób? przykre, choć się zdarza. Źle to świadczy o...

temat nr 461 Komin śmierdzący i nasiąknięty czymś brązowym
porady w sprawie komina. mam komin wykonany z cegły pełnej, który był przez 20 lat używany i przyłączony do kotła na koks i drewno. cegła jest już mocno przesiąknięta czymś brązowym i strasznie śmierdzi sadzą i chemią. mój ojciec w tym roku włożył do komina wkład ze...

temat nr 464 Pęknięcia betonu podkładowego a hydroizolacja
pytanie czy takie pęknięcia w betonie podkładowym należy czymś łączyć? czy masa kmb zmostkuje te rysy? mają ok 1 do 2 mm. jest ich kilka na pow 40 m2 w różnych kierunkach. widać, że wykonawca na bakier w zakresie technologii robót. te pęknięcia to wynik skurczu betonu -...

temat nr 470 Partactwo przy budowie kanału spalinowego od kominka w salonie
moje pytanie dotyczy komina w salonie. komin polskiej firmy, ma 8,5 m wysokości. zauważyłem ostatnio przez trójnik do którego będzie podłączany kominek że na połączeniu elementów ceramicznych na spoinie kwasoodpornej jest pęknięcie przynajmniej 1 mm szerokie. zajrzałem...

temat nr 480 Efekt błędów w hydroizolacji fundamentu i podłogi
... jest kapilarnie podciągana do fundamentów i ścian (patrz: kapilarne podciąganie wody). błędy takie są "typowe" jako efekt powielanych przez wykonawców błędów projektowych - ku uciesze inwestorów podczas budowy domu, bo grosze kosztuje położenie folii na betonie podkładowym...

temat nr 484 Dźwięki od sąsiadów zza ściany, a odpowiedzialność dewelopera
panie,prawdę mówiąc piszę pod wpływem emocji i traktuję pana jako swoistego rodzaju deskę ostatniego ratunku. oto rys sytuacji:odebrałem na początku maja br. mieszkanie od dewelopera pod poznaniem. od początku przez ściany docierają do mnie bardzo uciążliwe odgłosy od...

temat nr 485 Popękany jastrych ogrzewania podłogowego
wiadomych powodów nie zdecydowaliśmy się na wylewki z mixokreta na ogrzewaniu podłogowym, nie znaleźliśmy też ekipy, która wykonałaby je z domieszką plastyfikującą. nie chcieliśmy również podłóg z gipsu.  przystaliśmy więc na ofertę jednej z dużych betoniarni,...

temat nr 487 Brak faset przed nanoszeniem masy typu KMB
problem gdyz moj wykonawca nie wykonal hydroizolacji jak jest w książce. ja z braku czasu (praca) nie wykonalem samodzielnie chodz bardzo chcialem. mianowicie nie wykonal faset ani na lawie ani na betonie podkładowym. tlumaczyl to ze nie ma takiej potrzeby. zamieszczam kilka zdjęć....

temat nr 496 Partyzantka przy budowie więźby dachowej
dobry,chciałbym prosić o poradę. temat dotyczy rozbudowy budynku mieszkalnego, a dokładnie chodzi o podniesienie dachu. projekt przewiduje murowaną ścianę kolankową zakończoną wieńcem, inwestor nie chcąc dodatkowo obciążać budynku razem z ekipą budowlaną zdecydowali się...

temat nr 497 Ciemny wyciek z komina na poddaszu
mam problem z kominem w nowowybudowanym domu, jeszcze nie zamieszkałym. zimą paliliśmy codziennie brykietem, węglem i drewnem. temperatura max. na piecu ustawiona była na 60 stopni. od początku maja już nie palimy, ale w minionym tygodniu zauważyliśmy na poddaszu...

temat nr 499 Książka i inwestor kontra partacze (wykonawca i KB) na budowie
... pod ławami, to drugi powód do konsekwencji. oczywiście, wykonawca i kb powielają błędy z projektu. jego autora też powinna spotkać ta sama kara. wykonawca to niezły partacz, co widać po gigantycznych grubościach zaprawy pod bloczkami, że nie niwelowano poziomu ław. kb na...

temat nr 502 Popękana farba na elewacji
spowodowało taką degradację powłoki malarskiej na elewacji południowej tego budynku jak na zdjęciach?w budynku są ściany z cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. rodzaj powłoki malarskiej - nieznany. takie obrazki...

temat nr 503 Poszerzenie progu drzwi tarasowych - i co dalej?
drzwi tarasowych (2x psk i 1x hs) mam wstawione poszerzenia systemowe. zastanawiam się jak je mam zabezpieczyć od zewnątrz? czy mam kleić styropian bezpośrednio do nich czy może jakaś folia epdm najpierw? coraz więcej otrzymuję zapytań w tej sprawie. otóż, takie...

temat nr 510 Tynki przed jastrychami i co dalej?
tynki gipsowe (w łazienkach cem-wap) przed wylewkami i chcemy położyć na betonie podkładowym masę kmb. po tynkowaniu beton ubrudzony jest tynkiem gipsowym. czy należy całkowicie wyczyścić beton z gipsu czy też wystarczy zeskrobać to co grubsze? czym najlepiej...

temat nr 511 Kiedy układać rury kanalizacyjne w fundamentach?
co pan myśli o tej pracy i o kanalizacji? czy ona jest skończona? wcześniejszy post na grupie domy bez błędów odnośnie kanalizacjo był mój z opisem sytuacji. już od tamtego momentu wykonawca chciał pieniądze za skończoną pracę i nalicza teraz mi odsetki bo nie chcę...

temat nr 520 Fundament niezgodny z projektem
wymurował ściany fundamentowe na ławie (ponad 10mb), których nie było w projekcie. załączam zdjęcie - czerwonymi odcinkami zaznaczyłem te ścianki oraz rzut fundamentów. skoro wymurował poświęcając swój czas/roboczogodziny to możemy to wykorzystać z myślą o zimowym...

temat nr 523 Kupno domu użytkowanego
... i kuchni. widać, że dom jest z błędami. więcej, bez jego oglądania można uznać, że ma błędy, bo je ma każdy. jest tylko kwestią ustalenie jak poważne są to błędy oraz ustalenie zakresu robót naprawczych, ich kosztu i czasu napraw. proponuję, ostrożnie podchodzić do...

temat nr 524 Partyzantka przy budowie fundamentów na podłożu z łupków wapiennych
... zdjęcia na których widać jak zostały zrealizowane fundamenty. podejrzewamy, że są błędy które doprowadzą do zawilgacania przyszłego budynku. jak spojrzeć na tę sytuację? czy fakt, ze fundamenty są osadzone wraz ze zbrojeniem (bez szalunków, chudziaka i papy) w...

temat nr 527 Hydroizolacja na fundamencie pod ścianami
serdecznie. mam 2 pytania(1) odnośnie izolacji poziomej ściany fundamentowej. zastanawiam się czy dać folię czy papę termozgrzewalną ale z racji tego że z dwóch stron na równo jest xps który można uszkodzić palnikiem myślę o położeniu 2 warstw foli pcv. a jeśli papa to...

temat nr 529 Popękane pustaki szalunkowe w fundamencie
odkopywanie fundamentów i wymiany termoizolacji natknąłem się na uszkodzenie pustaka szalunkowego które zostało sklejone przez budowlańców pianką montażową. w jaki sposób mogę naprawić to uszkodzenie? wewnątrz znajduje się beton zbrojony. dwie ściany z pustaka...

temat nr 530 Błędnie zaprojektowany taras nad garażem
o poprawność wykonania tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym (garaż). dostałem propozycje od wykonawcy takiego rozwiązania: na strop żelbetowy 1. paroizolacja (folia pe 0.2) 2. warstwa spadkowa z klinów styropapy eps 150 3. izolacja epdm 4. izolacja termiczna styropian xps 5....

temat nr 533 Papa na ławie ze słupem
zaizolować miejsce słupa jak połączyć z papą? obecnie wygląda jak na zdjęciu. jeśli ławę wylano z betonu napowietrzonego, to rozwiązanie jest poprawne, ale lepiej było na ławie i w rdzeniu słupa zastosować hydroizolację z grupy hydroizolacje polimerowo-cementowe sztywne w...

temat nr 534 Pęknięcia płyty stropowej betonowej
powstały takie spękania na stropie i co należy zrobić w takim wypadku? spękania są przy krawędziach stropu i widać w tych miejscach zarys kwadratów zbrojenia. czy to jest coś poważnego? czy to jest wina wykonawcy? strop lany późnym popołudniem następnego dnia podlany i...

temat nr 541 Powłoka żywiczna na balkonie
... nad robotami. za jakość robót odpowiada wykonawca.w pana przypadku, popełniono kardynalne błędy. jeśli planowano wykończyć płytę balkonu nawierzchnią żywiczną, należało odpowiednio ją przygotować. przygotowano pod przyklejenie płytek ceramicznych, a nie pokrycie...

temat nr 552 Pomysły wykonawcy na fundament
... gliny w wykopie wydaje się, że ten projekt nie był przeze mnie sprawdzony - a szkoda. błędy już na starcie, zanim budowa się zaczęła. komentarze do pomysłów wykonawcy podaję na czerwono,lista od murarza: Ławy;-beton b25-19m3-beton b10-5.5m3. ma być c16/20 (b20) jeśli...

temat nr 566 Analizy c-w i ekonomiczne dla domu w stanie surowym zamkniętym
pana książkę dopiero teraz kiedy mam dom z użytkowym poddaszem wstanie surowym zamkniętym. dom jest bez podpiwniczenia, fundamenty wykonane z bloczka betonowego, jeszcze nie ocieplone i nie izolowane. Ściany wykonane z cegły "max-220" grubości 29 cm. w środku domu...

temat nr 568 Jeszcze o hydroizolacji poziomej ław i słupów
... zawsze hydroizolacja pozioma na betonie podkładowym.zwracam uwagę na już popełniane błędy!beton podkładowy ma być w szalunku, a nie prosto w gruncie. szalunek ma być niwelowany, zaś beton klasy nie mniejszej jak c12/15 grubości 10 cm, zatarty na ostro oraz szerokości po...

temat nr 571 Jak dobrać materiały ścian, by nie było w nich skraplania się pary?
serdecznie.w najbliższym czasie planuję budowę domu jednorodzinnego, wolnostojącego, parterowego. w tej chwili zastanawiam się i poszukuję najlepszej technologii. jakiś czas temu trafiłem na system thermomur i izodom 2000. zastanawiam się nad ich zaletami, ale przede wszystkim...

temat nr 572 Niepełne wybranie gruntu pod podłogę w fundamencie
panie jerzy, mam dylemat w jaki sposób ułożyć geowłókninę na gruncie. przedstawiam to na rysunku. ziemia (glina) że środka nie jest wybierana całkowicie, jedynie część naruszona, tak aby 40 cm zasypać pospółką i żwirem frakcji 8-16. w jaki sposób ułożyć...

temat nr 573 Nieskuteczna renowacja słupków ogrodzenia
... budowy, konieczna technologia musi być zastosowana i na nią wydatki.doszły też niestety, błędy w renowacji. przedstawione prace polegające na usunięciu resztek starej farby i położeniu nowej, nie miały sensu, bo to nic innego, jak powtórzenie procesu - czyli zbędny wysiłek...

temat nr 585 Woda w piwnicy jeszcze podczas budowy
... ścian wykaże kompletne nasycenie wodą - przynajmniej w strefie przy podłodze.gigantyczne błędy popełniła jakaś firma. z opisu wynika, że nie mają żadnego pojęcia o fizyce budowli. ani na mokre podłoże, ani na bitumiczne, nie nanosi się szlamów mineralnych. poza tym takie...

temat nr 591 Naprawa betonu po zdjęciu szalunków
jaki sposób naprawić uszkodzenia betonu powstałe podczas ściągania szalunków. wg wykonawcy deska "złapała" beton i stąd te uszkodzenia. tak, deska "złapała beton", ale dzięki temu wyszedł na jaw brak przygotowania zawodowego wykonawcy. inaczej mówiąc, wykonawca jest...

temat nr 594 Dziwne ocieplenie dachu przez dewelopera
dom w zabudowie szeregowej. zastałem takie warstwy ocieplenia ścian:- blachodachówka, łaty, folia wiatroszczelna,- 15 cm wełny szklanej, - folia paroizolacyjna, - 5 cm wełny,- płyta k-g.z porównania z pana książką widzę że jest to niewłaściwe ułożenie....

temat nr 598 Ratowanie przebarwionego komina na poddaszu
dobry. mam do pana pytanie. mam na poddaszu użytkowym stary komin otynkowany. na tynku są ciemne śmierdzące plamy i coś podobnego do zacieków. aby nie zmniejszać szerokości korytarza chciałbym go czymś odnowić ale nie wiem czym. jest może jakaś gładź lub coś odpornego na...

temat nr 599 Fundament dziwoląg - efekt prania mózgów na forach
serdecznie.mam zamiar zakupić rozpoczętą budowę na etapie fundamentów, ale to co ujrzałem widzę po raz pierwszy i nie znalazłem odpowiednika w pana książce. właściciel i projektant twierdzą że tak jest dobrze, bo kierowali się poradami na jakimś forum niejakiego tb by...

temat nr 600 Partyzantka na dachu altany
na działce altankę wybudowaną kilkanaście lat temu, która w początkowej fazie pokryta była jedynie papą, jest też komin od kominka. mój dziadek położył blachę trapezową na dachu a wokół komina nie dał obróbki blacharskiej a tylko zacementował. przez kilka lat było ok,...

temat nr 601 Mokre ściany i grzyb w domu po dwóch latach od wybudowania
... byłoby nie odkopywać fundamentów. bardzo proszę o radę. pewne jest, że popełniono błędy w projekcie lub w wykonawstwie, a może jedne i drugie. proszę e-mailem przesłać kilka fotografii miejsc zawilgoconych oraz domu od zewnątrz, a także scan z projektu budowlanego...

temat nr 602 Rury kanalizacyjne pod podłogą
proszę o ocenę wykonanej kanalizacji. szczególnie chodzi o kolor rur. rury z tworzywa sztucznego stale kontaktujące się z gruntem powinny być wykonane z hdpcv. Łatwo poznać takie rury po kolorze pomarańczowym. w tym przypadku, jednak popełniono błąd, bowiem rury hdpcv...

temat nr 603 Wybrzuszenia wyprawy elewacyjnej na styropianie
w budynku z lat 40. pięć lat temu budynek dociepliłem styropianem 12 cm i otynkowałem wyprawą akrylową.w tym roku zauważyłem powstanie w kilku miejscach spore odwarstwienia tej wyprawy (wybrzuszenia). nie wiem co może być tego przyczyną i co można z tym zrobić? czy...

temat nr 605 Kiedy rozpocząć budowę domu przed zimą?
serdeczniechcę rozpocząć budowę domu jednorodzinnego i zastanawiam się czy wylewanie ław fundamentowych i budowa fundamentu jest wskazana teraz czy raczej wstrzymać się do wiosny? jeśli teraz to w jaki sposób zabezpieczyć fundamenty przed zimą (teren piaszczysty ok 70%)....

temat nr 606 Ława wylana bezpośrednio w gruncie
panie.teraz zakupiłem pana książkę, gdy wykonawca już wykonał mi ławy. widzę że z błędem bo ja niestety jestem w tych sprawach laikiem a zawierzyłem wykonawcy.  otóż w tamtym tygodniu wylane zostały ławy bezpośrednio w glebę. Ławy o rozmiarze 50x40 cm...

temat nr 617 Płyta fundamentowa bez hydroizolacji
sso z ytong energo 24cm, na płycie. działka na lekkim wzniesieniu. grunt: 30cm humus, do gł. 3,5m poniżej xps płyty-piasek drobny (id=0,45), niżej glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem (nieprzepuszczalne iły). poziom wody na gł 2,5m w okresie zimowym, w lecie ~3,3m, poniżej...

temat nr 632 Pianka PU dobra na wszystko?
pianka poliuretanowa... mam wrażenie, że to ulubiony produkt większości wykonawców. co więcej, sporo z nich używa jej gdzie popadnie jakby to było "lekarstwo na całe zło".przykłady użycia (niekoniecznie poprawne) z jakimi ja się spotkałem to:- wypełnianie...

temat nr 633 Popękała glina w wykopach - co dalej?
jerzy, po paru dniach od wykopania dziury pod fundamenty (podłoże gliniaste) widzę po za fundamentami jak i w środku domu pęknięcia w glinie na podłożu. mówił pan że glina jest plastyczna, czy mam się czego obawiać? czy normalnie zagęszczać pospółką i nie zwracać uwagi...

temat nr 638 Co pod murem na fundamentach i betonie podkładowym?
przeczytaniu kilku porad, zastanawiam się czy poniższe rozwiązanie hydroizolacji poziomej na ścianach fundamentowych a pod ściany nośne oraz na betonie pod podłogę na gruncie a pod ściany działowe będzie poprawna? budynek parterowy, planowane zakończenie sso w połowie...

temat nr 642 Ratowanie hydroizolacji podłogi na gruncie
zamiar nałożyć hydroizolację bitumiczną. przy ścianach mam folie jak na zdjęciu lub papę na przejściach. hydroizolację nakładam na folię i na to naklejam taśmę uszczelniającą do ściany czy mam się tej folii pozbyć? sytuacja trudna. dalsze postępowanie podam, ale...

temat nr 645 Błędny pomysł na podłogę
jerzy czy widzi pan jakies przeciwskazania dla takiego uładu?gruntfolia kubelkowawylewka 6cmhydroizolacja kmbstyropian 16cmposypka keramzytowasuchy jastrych lub cos innego?mam problem ze znalezieniem ekipy, ktora zrobi wylewki na mokro i chcialbym zrobic suchy jastrych chyba, ze ma pan...

temat nr 651 Beton podkładowy zalany ulewą podczas układania
... proszę o ocenę czy to ma sens, jak uratować aktualną sytuację... popełniono dwa błędy, które obciążają wykonawcę:w takim gruncie należało w sąsiedztwie betonu podkładowego w odległości 50 cm od obrysu, wykonać zagłębienia średnicy 50 cm i takiej głębokości...

temat nr 656 Problemy z montażem stolarki drzwiowej na taras
powinny prawidłowo winny być zamontowane/osadzone i zwymiarowane okna przy otworach: wys. szer.1340 mm* 1550 mm okno 2175 mm* 1735 mm okno/drzwi2170 mm* 1750 mm okno/drzwi2140 mm* 3140 mm okno/drzwi przesuwne pilnie proszę o odpowiedźpozdrawiambeata kudas przesłane...

temat nr 663 Problem z przeciekającym tarasem
swój dom będę budować w przyszłym roku, ale w obecnym gdzie mieszkam z rodzicami problemem jest dosyć duży taras, który niestety przemaka i pod nim przecieka mi sufit. kilka lat tato z tego powodu przykrył dachem jednak gdy pada deszcz czy śnieg pod kątem to na tarasie...

temat nr 670 Nie mieści się ocieplenie na tarasie wobec progu drzwi tarasowych
o problemie, który przysparza mi siwych włosów. chciałbym właściwie zaizolować i ocieplić taras nad pokojem. około 12m2.problem jest taki, że w projekcie przewidziano 30 cm na ocieplenie i szlichtę, ale wykonawca się pomylił i w efekcie mam tylko 15 cm - jest mało...

temat nr 671 Błędy w hydroizolacji fundamentów i nadproża wykonane zbyt nisko
obrazki z painta jak zwykle, ale niestety nie mam żadnego programu do wykonywania przekrojów.1. jak już wcześniej pisałem w innym pytaniu, mam fundamenty wylane w grunt bez betonu podkładowego (mam rdzenie żelbetowe), ściany fundamentowe pomalowane dysperbitem na zwykłej...

temat nr 672 Partyzantka przy remoncie balkonu
z odprowadzeniem wody z balkonu, w którym zrobił się lejek i jest on w stanie zgromadzić w sobie ponad 20 litrów wody. balkon miał kształt w stylu brodzika - zaokrąglone krawędzie, aby woda nie stała na stylu balkonu i "murka" okalającego go. pan, który kładzie nam...

temat nr 673 Niewłaściwa kolejność działań przy renowacji elewacji
odnawiałem elewację domu. Ściana jednowarstwowa ytong 36,5cm na klej, na to tynk cementowo-wapienny + tynk strukturalny silikonowy. po zagruntowaniu gruntem putzgrunt firmy sto na tynk strukturalny położono masę sto levell uni zbrojoną siatką tej firmy. masę tę zagąbkowano....

temat nr 676 Skutki odstępstwa od projektu z "leżakami" instalacj kanalizacyjnej
jerzy z racji dużej odległości do przepompowni ścieków ok 20 m od budynku i za radą hydraulika aby zachować jakiś realny spad, wykonano podejście fi 160 mm ok 30 cm pod poziomem wieńca czyli 55 cm poniżej zera budynku. teraz aby dojść do ostatniego pionu w najdalszym punkcie...

temat nr 680 Pozioma bruzda w ścianie nośnej na rurę kanalizacyjną
sanitarnik się pomylił i dał w innym miejscu pion kanalizacyjny niż było w projekcie (przesunięcie 2 m). teraz ma przy ścianie nośnej położyć poziomo rurę 100 mm kanalizacyjną którą chce schować w tej ścianie i podkuć ją na głębokość 12 cm. Ściana ma grubość 25...

temat nr 686 Popękana ława bez hydroizolacji na betonie podkładowym
4 dni temu zostały zalane ławy fundamentowe na chudym betonie. dzisiaj zauważyłem pęknięcia betonu na całej długości ławy z jednej strony, przed zdjęciem szalunku. jak ocenić czy zagraża to budowie czy nie. czy jest sposób jak rozwiązać problem? z lewej strony ławy są...

temat nr 688 Pękający tynk gipsowy na ścianie
3 tygodnie temu zakończono u nas tynkowanie (tynk gipsowy). dziś w jednym miejscu pojawiła się delikatna rysa. jest ona na ścianie nośnej przy schodach w miejscu łączenia ściany nośnej i wieńca/stropu.podejrzewam, że tynkarze nie dali w tym miejscu siatki...

temat nr 689 Błędy wykonawcy przy ocieplaniu cokołu
prawidłowo wykonać połączenie elewacji z ławą? wykonawca zaproponował elewację bez cokołu. a więc naklejenie styropianu elewacyjnego eps38 na styrodur, na to klej, siatka, tynk silikonowy. czyli zjechanie całej elewacji w dół i zasypanie kruszywem opaską wokół domu albo...

temat nr 690 Wilgoć, pleśń i grzyby w nowym mieszkaniu kupionym od dewelopera
... a wśród nich brak pleśni, zawilgoceń czy zagrzybień. popełniono bez wątpienia błędy: projektowe lub wykonawcze - a może jedne i drugie? eliminację problemu można dokonać wyłącznie znajdując przyczynę i odpowiednie przeciwdziałania, a nie eliminując tylko...

temat nr 694 Naprawa skancerowanego słupa żelbetowego
słupy zalane 2 tyg. temu, szalunki zdjęte po dwóch tygodniach. w jednym narożniki złapały do deskowania i się oderwały kawałki betonu. drugi wyszedł idealnie. chcę uzupełnić ubytki zaprawą cd26 firmy ceresit z systemu pcc. pytanie: czy mogę zrobić to od razu czy jeszcze...

temat nr 697 Wytyczne ITB i PN, a błędy w domach
wiadomo prawidła wykonawcze zawarte są w warunkach technicznych wykonania opracowywanych przez instytut techniki budowlanej. do tego jeszcze dochodzą polskie normy budowlane. mamy więc szereg wytycznych i wskazówek na prawidłowe wykonanie danej realizacji.pytanie moje jest...

temat nr 705 Wykwity na pustakach ceramicznych w murze
... pustaków. to dowód, że spoiny nie przenoszą wody a tylko pustaki. murarze popełnili błędy. jak z tym począć opisałem w poradzie nr 159. ...

temat nr 708 Fuszerka przy budowie więźby dachowej
jerzy, mijałem dziś pewną budowę i zaciekawił mnie fakt położenia belki na dachu, tzn ona jest podparta "kawałkiem" drewna , czy ta belka nie powinna w całości leżeć na tej ścianie murowanej zakończonej wieńcem? czy to fuszerka? czy będzie tam podmurowane i jest to...

temat nr 712 Stosowanie celulozy do ocieplania dachu
chciałabym się dowiedzieć kiedy można, a kiedy się nie powinno stosować celulozy do ocieplenia poddasza użytkowego? dach dwuspadowy z lukarnami kryty membraną i blachodachówką. producenci i wykonawcy zwykle nie widzą żadnych przeciwwskazań, dlatego chciałabym...

temat nr 714 Przenoszenie hałasów od sąsiada w szeregówce
panie,prawdę mówiąc piszę do pana pod wpływem emocji i traktuję tego maila jako swoistego rodzaju deskę ostatniego ratunku.oto rys sytuacji:odebrałem w maju mieszkanie w szeregówce od dewelopera. od samego początku rzuciło mi się w oczy (uszy) to, że przez ściany...

temat nr 718 Popękany beton podkładowy w wyniku błędów wykonawcy
dobry,zakupiliśmy pańską książkę aby móc zapobiec potencjalnym nieprawidłowościom. wczoraj wylano podkład betonowy (beton napowietrzony c16/20) wraz z dylatacją. zamiast rekomendowanego przez nas (na podstawie pańskiej książki) styropianu eps-70 o grubości 1 cm wykonawca...

temat nr 726 Wadliwie wykonane pokrycie dachu blachą
... nie ma tu żadnego znaczenia i jeśli jest szczelne, a dach ocieplony, zwiastuję kolejne błędy w tym dachu. ciekawe czy wykonano poprawnie wentylację dachu oraz co położono pod blachą? jaki to rodzaj blachy? ...

temat nr 733 Błędnie wymurowana ściana 3-warstwowa
spytać o pewną kwestię która bardzo mnie męczy i nie daje spokoju a związaną ze ścianą trójwarstwową w moim budowanym domu. konstrukcja ściany to silka 18 cm + 15 cm styropian grafitowy + cegła klinkierowa 12 cm. dodam że dom jest w stanie surowym zamkniętym...

temat nr 736 Tynki, a maksymalne obciążenie okładziną klejoną
zapytać o maksymalne obciążenie tynku okładzinami klejonymi bez kotwienia. w kt produktu knauf mp 75 znajdziemy zapis, że m2 okładziny klejonej do tegoż tynku gipsowego może mieć maksymalny ciężar 25kg/m2, mniemam że inne tynki gipsowe będą miały zbliżone...

temat nr 742 Ocieplanie wełną dachu z poddaszem użytkowym
dzisiaj ocieplanie dachu stromego poddasza użytkowego. pod dachówką membrana wiatroszczelna i pełne deskowanie płytą osb. wysokość krokwi 16 cm. zakupiony materiał wełna skalna 10 cm i 20 cm. niestety nie mam możliwości zwrotu ani wymiany na dwie 15 cm. wykonawca...

temat nr 751 Zamakające ściany piwnicy nowego domu
budynek którego dotyczy problem to dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, w połowie podpiwniczony. usytuowany jest na terenie z lekkim spadkiem w stronę budynku, wokół znajdują się pola uprawne i droga gminna utwardzona z rowem melioracyjnym, którego dno znajduje się 2,5 m...

temat nr 753 Domowy sposób zagęszczania mieszanki betonowej
mógłby pan polecić jakąś metodę wibrowania betonu "domowym sposobem" gdy w trakcie betonowania stracimy wibrator elektryczny? ręcznie można nieco zagęścić mieszankę betonową tylko na niewielkich powierzchniach - czyli lokalnie. polega to na zanurzaniu sztychówki w...

temat nr 754 Połączenie hydroizolacji poziomej na fundamencie z hydroizolacją podłogi
na etapie izolacji poziomej podłogi i zastanawiam się nad sposobem izolacji połączenia ściany nośnej z chudziakiem. w książce na stronie 202 zalecana jest taśma kauczukowa. w moim przypadku górna krawędź ściany fundamentowej jest na poziomie chudziaka i izolacja...

temat nr 756 Kiedy drenaż opaskowy jest niezbędny?
kb wdrożył swój autorski pomysł drenażu/odwodnienia czy jak on to inaczej nazywa. sprawa wygląda tak.budynek bez piwnicy. stan zero, fundamenty obsypane piaskiem. mieliśmy wymieniony grunt pod ławami który został zagęszczony, na to wylane ławy.na wysokości...

temat nr 759 Wykonanie przepony hydroizolacyjnej w słupach metodą iniekcji
1 proszę o informacje, czy można np. poprzez iniekcje uratować słupy monolityczne zewnętrzne, które niestety nie mają izolacji pozimowej. między ławą a ścianą oraz między ścianą a pustakami ceramicznymi mam izolację poziomą jako papę, niestety w domu są 4 słupy...

temat nr 772 Błędy w wentylacji grawitacyjnej z okapami
mieszkaniach występuje ciąg wsteczny. mieszkania są tak zaprojektowane że w każdym pomieszczeniu znajdują się kanały wentylacyjne. w kuchni natomiast są dwa kanały wentylacyjne: jeden z przeznaczeniem pod okap kuchenny. deweloper chcąc naprawić problem z ciągiem wstecznym...

temat nr 774 Błędny remont posadzki, błędna diagnoza i błędny projekt naprawy
... obecność soli budowlanych? mamy tu kompletny "misz-masz" w krajowym budownictwie, tj. błędy w pierwotnym remoncie, błędna ekspertyza i błędne z niej wnioski oraz błędny plan naprawy. wydano ileś środków na te działania, a wszystkie bezpowrotnie stracono!pierwotny...

temat nr 786 Styrobeton na stropodachu
płaski: zastosowanie styrobetonu jako warstwy dociskowej i spadkowej. jego korelacja z papą podkładowa oraz wynikami analizy c-w stropodachu.w budynku zaprojektowano dach płaski. pierwotny układ warstw:- strop żelbetowy- folia pe- wełna cięta w klinach (min. 25cm)- 2x papapo...

temat nr 787 Zbyt ciekły beton na strop
zbyt rzadki beton wylany na strop może być słabszy? wczoraj operator betoniarki która przywiozła gotowy beton wlał za dużo wody bardzo dużo wręcz zupa była.. na jakąś 1/4 stropu poszedł taki beton reszta była ok. ok 5 m jego było. przedawkowanie wody nawet o kilka procent...

temat nr 792 Zbyt duża wilgotność wylewki przed położeniem parkietu
... znajdująca przyczyny takiego stanu i wskazująca na zakres prac do wykonania, by stwierdzone błędy usunąć. ...

temat nr 799 Przyklejanie styropianu przy ocieplaniu metodą BSO
prawdopodobnie już wiele razy powtarzało się to pytanie (choć nie mogłem znaleźć w bdb) ale mam sporo różnych informacji od różnych ludzi nt klejenia styropianu na ocieplenie budynku. jedni mówią że na placki inni że obwodowo. jedni i drudzy mają jakieś argumenty które...

temat nr 801 Po co projekt dla wykonawcy i KB?
dobry, poprzez podniesienie wysokości stropu okap dachu wchodzi nam w balkon. wszystko wyszło w momencie układania styropianu i zalewania warstwy dociskającej. pod balkonem jest pomieszczenie ogrzewane. na tą chwilę jako ostatnia warstwa została położona hydroizolacja...

temat nr 802 Wyrównanie ościeży przed montażem okien
... produkt? niestety tylko to jest dostępne, a w niedziele przychodzi murarz. popełniono błędy przy murowaniu. przy słabych murach (takim jest beton komórkowy), należało obcinać zamki w bloczkach, by ościeże miało równą powierzchnię albo obmurować otwory cegłą pełną...

temat nr 811 Ocieplanie metodą mokrą w zimie
dobry,jakie jest zagrożenie przy klejeniu siatki do elewacji ze styropianu w temperaturze w dzień 5-7 spadającej w nocy do około 2 do -1? czy można prowadzić prace w takich warunkach? co trzeba zrobić aby można było dokończyć prace? czy w temperaturze w okolicach zera można...

temat nr 818 Mokre drewno na więźbę dachową
na więźbę rozumiem ma być suche. ale czy istnieje możliwość zastosowania takiego nie sezonowanego? jak wiemy dużo ludzi stosuje nawet takie prosto z lasu. wiadomo nie kryje się od razu jeszcze wiec troszkę wyschnie. pogoda jest jaka jest. jedni mówią skręcić więźbę to...

temat nr 820 Zalewanie stropu betonem zimą
będę miał zalewany strop monolityczny (grubość 20 cm). projekt przewiduje tutaj beton klasy b-25, przy czym kierownik budowy namawia mnie na zastosowanie b-30. dodatkowo w przypadku temperatur -5 - 0 zastosowana byłaby domieszka przyspieszająca wiązanie. ekipa budowlana...

temat nr 822 Docieplenie podłogi nieużytkowego poddasza w starym domu
pana.zamierzam docieplić ostatnią kondygnację w domu piętrowym z lat 80-tych, nad którą znajduje się nieużytkowe poddasze - sporadycznie wykorzystywane jako suszarnia, głównie w zimie i jako droga do wejścia na dach dla kominiarzy. dach jest ukośny, obłożony jedynie...

temat nr 832 Zimne prądy powietrza w mieszkaniu
... zbadanie przyczyn opisanych negatywnych objawów. wszystko wskazuje na popełnione błędy jeśli nie projektowe, to wykonawcze - albo jedne i drugie. niezależnie od tego, kto zajmie się pani problemem od strony merytorycznej, nie radzę dokonywać jakichkolwiek prac...

temat nr 833 Problemy z ksylamitem w starym mieszkaniu
mieszkanie w maju po tzw. remoncie. nie miałam pojęcia co jest pod podłogą, bo były ułożone panele. dopiero jak zamieszkałam czułam nieznośny zapach szczególnie jak wracałam do mieszkania po paru dniach nieobecności. z czasem zaczęłam chorować, kłopoty ze wzrokiem,...

temat nr 840 Skraplanie się pary w kanale okapu kuchennego
jerzy, szybkie pytanie.w jaki sposób pozbyć się skraplania w przewodzie wentylacyjnym okapu kuchennego?obecnie ociepliłem wełną od poziomu stropu do wiatroizolacji. czy odcinek między wiatroizolacją, a dachówką też ocieplić? wykonałem tuż nad stropem "odpływ" ale mimo to...

temat nr 843 Zabezpieczenie płyty przed zimą
jak przygotować fundament na zimę? czym pokryć fundament od środka (czy sam dysperbit i folia pe,) a czym najlepiej od zewnątrz jeśli w projekcie mam napisane tylko "izolacja bitumiczna"? jeśli to nie problem proszę pisać prosto ponieważ nie jestem fachowcem. :-) pod płytą...

temat nr 844 Zbyt wysokie ściany szczytowe
dobry,taka gafa znaleziona na budowie. panowie domurowali ściany szczytowe do membrany, bez miejsca na zachowanie ciągłości izolacji termicznej. co gorsza od zewnątrz jest już styropian+siatka na kleju. da się jakoś z takiego błędu wyjść w miarę prosto? dach dwuspadowy,...

temat nr 862 Błędnie wykonana kanalizacja pod płytą
i stało się, horror właściciela płyty fundamentowej - nieszczelne rury kanalizacyjne pod płytą fundamentową. po zrobieniu instalacji wod-kan hydraulik sprawdził szczelność rur kanalizacyjnych poprzez zalanie ich wodą. niestety woda znika z rur w zastraszającym tempie i z...

temat nr 864 Skosy betonowe i na nich błędy wokół okien dachowych
jerzy bardzo proszę o poradę jak poprawnie wykonać obróbkę zamontowanego okna dachowego, przy skosach żelbetowych. można próbować jakoś podmurowywać ścianki do ościeżnic tak aby jak najmniej było kartongipsów? już popełniono ważny błąd! paroizolacja leżąca na...

temat nr 866 Ocieplanie domu szkieletowego zimą i usuwanie błędów
domu o konstrukcji szkieletowej, dla którego wykonał pan analizy c-w dla przegród chcielibyśmy jeszcze tej zimy rozpocząć prace związane z wykonaniem hydroizolacji i termoizolacji podłogi wraz z naprawą betonu i wykonaniem jastrychu cementowego. dom ma zamknięte ściany zewnętrzne...

temat nr 869 Skutki murowania w mróz
są skutki wymurowania kilku pustaków ytong w temperaturze -5 c? czy można się spodziewać rozpadu kleju? wszystko zależy od tego w jakich warunkach murowano i jaka była temperatura bloczków. jeśli murowano zimną zaprawą i bez dodatku przyśpieszającego wiązanie, zaś...

temat nr 872 Błędy w obsadzeniu progu drzwi tarasowych
wczoraj na budowie. obecnie mam stan zamknięty. moją uwagę zwróciła plama pod oknem na wylewce na parterze. z tego co mi wiadomo, na tę wylewkę mają być teraz ułożone styropiany, później folia, podłogówka i wylewka anhydrytowa. pytanie - czy powinienem się martwić tą...

temat nr 877 Wadliwa papa pod ściankami działowymi
mojej nieobecności żona pojechała zakupić papę gdyż firma powiedziała że zrobią mi ścianki działowe. nie zgodziłem się wcześniej gdyż były niskie temperatury. ale teraz przybyłem i patrzę papa jest słabej jakości. jak dopilnowałem pod ścianami nośnymi to teraz...

temat nr 880 Warstwa keramzytu zamiast styropianu pod podłogą
... na keramzycie będzie stabilny? oba filmy instruktażowe niestety zawierają poważne błędy merytoryczne i nie wolno się do nich stosować! keramzyt można zastosować pod podłogą na gruncie - na zasadzie 2 w 1, tj. jako warstwa drenująca przecinająca kapilary oraz...

temat nr 886 Usuwanie błędów w podłogach po wykonawcach partaczach
się do pana o pomoc. chodzi o hydroizolację podłogi i całościowego wykonania podłogi z instalacjami elektrycznymi i ogrzewania podłogowego.jakiś czas temu rozwiązałem umowę z moim wykonawcą z powodu błędów jakie odkryłem wraz z kierownikiem budowy. niestety ekipa...

temat nr 895 Ugięcie styropianu grubości 20 cm, a 2 x 10 cm
ugięcie płyt z polistyrenu (termoizolacja podłogi na gruncie) o grubości 20 cm będzie takie samo jak ugięcie płyt o grubości 2 x 10 cm? teoretycznie, nie ma znaczenia, czy grubość jest w jednym kawałku, czy w warstwach. w praktyce, jednak ma znaczenie. chodzi o to, że w...

temat nr 898 Bubel murarzy albo projektanta - kolizja kanału wentylacyjnego z więźbą dachową
obecnie na mojej budowie nic się nie dzieję. wczoraj zauważyłem chyba "bubel" w budowie. otóż wywietrznik dachowy, który będzie dokańczany wiosną koliduje z belką od więźby dachowej. jeśli to bubel to co teraz ? jak to dobrze ogarnąć na wiosnę? w projekcie wywietrznik...

temat nr 905 Instalacja elektryczna w ocieplonym stropie najwyższej kondygnacji
podczas układania folii paroizolacyjnej na stropie wszystkie przewody elektryczne prowadzone w rurkach podwieszone do dźwigarów od spodu mogą być przykryte od spodu folią paroizolacyjną? czy trzeba je zostawić pomiędzy sufitem podwieszanym a folią paroizolacyjną? jak wykonać...

temat nr 909 Przeciekająca membrana wiatroizolacyjna
mogą być powodowane takie plamy na membranie jak na zdjęciu? dach dwuspadowy 42 stopnie, dachówka plaska ceramiczna. nie ma w tym miejscu niczego przymocowanego na dachu. jedynie dachówka wentylacyjna może być gdzieś w tych okolicach tej wyższej plamy. zdjęcie zrobione dzisiaj...

temat nr 915 Popękana wyprawa silikonowa na ocieplonej elewacji
wykonana wrzesień-październik, ostatnio zauważyłem w jednym miejscu około 2m2 kawałek ściany od drzwi garażowych do rogu domu, takie oto spękania jak na zdjęciu w innych miejscach sporadycznie o wiele mniejsze i dużo rzadsza ryski - ciężko je zauważyć. co mogło być...

temat nr 921 Przeciekający stropodach niewentylowany
mam problem ze stropodachem. po ostatnich deszczach zauważyłem, że w jednym miejscu przecieka (zdjęcia). warstwy stropodachu wyglądają następująco: strop betonowy - styropian xps - wylewka -papa podkładowa i na to druga warstwa papy. czy jest możliwe, że przyczyną tego jest...

temat nr 928 Pękająca elewacja na styropianie
... zmian. w obu miejscach (w strefie cokołowej oraz wokół parapetów) popełniono te same błędy przy wykonywaniu elewacji, tj. nie wykonano dylatacji i elastycznych połączeń. przede wszystkim, nie dylatowano kostki brukowej od ściany. nie wykonano też poprawnie strefy...

temat nr 931 Dlaczego każdy budynek ma inny komin?
dlaczego każdy dom ma inny komin? chodzi o część wychodzącą poza dach. widzę jakieś z wietrznikami, lub na samej górze jest z nierdzewki jego przedłużenie. czy są jakieś prawidłowe a jakieś nieprawidłowe? rozumiem że te z cegiełki to dla samego wyglądu? zdjęcia...

temat nr 935 Perlit do ocieplania podłogi na gruncie
jerzy, w pańskiej książce jako przykład hydroizolacji i termoizolacji podłogi na gruncie podaje pan odpowiednio: masa polimerowo-bitumiczna oraz styropian xps lub eps-200. zanim kupiłem pańską książkę to czytałem różne tematy na popularnym polskim forum budowlanym i...

temat nr 937 Typowe błędy w typowym projekcie domu szkieletowego
do mnie projekt typowy domu w technologii szkieletowej, mam wątpliwości co do przedstawionych warstw przegród, 1 - ściany zewnętrzne, 3- podłoga na gruncie, 4- strop międzykondygnacyjny. proszę o ocenę i poradę co jest źle a co dobrze.druga kwestia, bo dużo czytałam...

temat nr 939 Skutek błędnego harmonogramu robót na budowie
serdecznie. z uwagi na to że jestem posiadaczem pana książki chciałbym zadać panu pytanie. pytanie jest w sumie w imieniu kolegi który otynkował wewnątrz dom w listopadzie tynkiem gipsowym dom nie ocieplony z zewnątrz dach ocieplony pianą pur . do dnia dzisiejszego na...

temat nr 942 Problem inwestora z poradami domorosłego wykonawcy
dobry, proszę o poradę. chciałbym żeby mój fundament był zakończony wieńcem. mój przyszły wykonawca twierdzi, że jeżeli już chce wieniec musi on być połączony z pionowymi trzpieniami połączonymi z ławą fundamentową. zwykły wieniec poziomy na ścianie fund. dla...

temat nr 976 Niedopuszczalne błędy w wentylacji hybrydowej
mam wentylację hybrydową z 4 wentylatorami w suficie. strop drewniany, poddasze nieużytkowe nieocieplone. kanały spiro 125cm ocieplone 10cm wełny z izolacją z folii aluminiowej. wszystkie wentylatory higrosterowalne. Łazienka, kuchnia, wc i pralnia. wszystkie z jednej strony...

temat nr 983 Spękania na elewacji ocieplonej styropianem
załączeniu zdjęcia z domu rodziców, dom z 74r. roku, w roku 1998 r. zostało dobudowane piętro. dom został ocieplony styropianem, została naciągnięta siatka i klej oraz pomalowana elewacja. chyba raz była odświeżana, po wymianie okien. moje pytanie jest dlaczego na...

temat nr 998 Samodzielny montaż okna-drzwi tarasowych
przed montażem okien i chciałem się zapytać czy moje bazgroły na rysunku są poprawne biorąc pod uwagę uszczelnienie okien tarasowych za pomocą membrany epdm.na wstępie tylko powiem, że fundamenty są skopane posmarowane dysperbitem dlatego celowo brak na nich hydroizolacji,...

temat nr 1006 Po kilku miesiącach zimy popękały tynki cem-wapienne
moje pytanie dotyczy tynków cementowo-wapiennych wykonanych w sierpniu 2018 na murach z pustaków ceramicznych i stropie żelbetowym. od około dwóch tygodni zauważyłem że większość ścian wewnętrznych i zewnętrznych ma popękany tynk na różnego rodzaju romby kwadraty....

temat nr 1015 Spadek ciśnienia na kotle podczas wygrzewania jastrychu
około tygodnia włączony mam program wygrzewanie jastrychu piec vaillant po ośmiu dniach grzania na piecu pojawił się sygnał wyłączenie awaryjne brak ciśnienia wody po dobiciu zaworem wody piec pracuje kilka do kilkunastu godzin i ponownie się wyłącza znowu dobijam wodę...

temat nr 1019 Problemy z posadowieniem domu na płycie
się nad poziomami odbojówki dookoła domu, poziomem jakim zabezpieczę część płyty fundamentowej będącej w ziemi oraz czy dodatkowo pod cokół malować szlamem przeciwwodnym. na załączonym obrazku znajduje się krawężnik płyty fundamentowej o całkowitej...

temat nr 1024 Kombinacje wykonawcy - byleby sobie ulżyć, a co tam sztuka budowlana
właśnie budowę domu, zgodnie z projektem wybraliśmy humus na głębokość ok. 1-1,2m, wyrównaliśmy wykop i wylaliśmy beton podkładowy. położyłem na nim papę podkładową (zgrzałem ją na łączeniach) i dzisiaj zaczynamy szalować ławy. po ich wylaniu będą...

temat nr 1027 Klawiszowanie jastrychów podczas wygrzewania
jastrychu. od dwóch tygodni rozpocząłem wygrzewanie jastrychu - w trzech pomieszczeniach w strefie dylatacji progowej pojawiło się klawiszowanie do pół centymetra klawiszuje powierzchnia bez ogrzewania podłogowego jednak zarówno na parterze jak i na piętrze przez ten...

temat nr 1028 Szalony pomysł wykonawcy w sprawie wieńca
jerzy,wykonawca opierając się na swoim doświadczeniu (???) proponuje mi ułożenie wieńca z bloków ze szkła spienionego. utrzymuje, że dzięki temu nie będzie konieczna termoizolacja fundamentu. czy ma rację? i czy bloki o parametrach jak poniżej nadają się do tego...

temat nr 1038 Rdzawe plamy na tynku gipsowym
położeniem tynku gipsowego szukałam i zabezpieczałam przed utlenianiem się wszystkie pomocnicze, stalowe elementy zostawione w ścianach bądź wieńcach. niestety kilka z nich przeoczyłam. jak teraz prawidłowo obrobić takie miejsca żeby zabezpieczyć je na przyszłość? ...

temat nr 1041 Pominięta hydroizolacja schodów betonowych wewnętrznych
mi się, że schody betonowe, które łączą się na dole z chudziakiem nie były hydroizolowane od chudziaka. powierzchnia styku chodów z chudziakiem nie jest duża ale jednak jest szansa, że woda będzie kapilarnie podciągana przez chudziak i później na betonowe schody. ktoś...

temat nr 1052 Poprawianie błędnie zamocowanej balustrady do stropu żelbetowego
montażowa źle zamontowała balustradę stalową na antresoli wewnątrz domu. mocowanie jest tylko do stropu żelbetowego o grubości 15 cm na dwie śruby na każdy pionowy słupek. rozstaw śrub to 7 cm. dali całą balustradę o około 2,5 cm za wysoko, przez co górne śruby były...

temat nr 1061 Roboty dekarskie na dachu krytym blachodachówką - niekoniecznie poprawne
to jeszcze nie skończone, jeszcze z dekarzem nie rozmawiałem, ale czuję tu bubel... może się pan wypowiedzieć? bo coś mi nie pasuje to wykończenie blachy? faktycznie wszystko wskazuje na fuszerkę, ale za mało jest zdjęć - szczególnie z oddali, by zlokalizować wskazane...

temat nr 1066 Błędnie wykonane fugowanie glazury w łazience
panie, mam problem z fugami w nowej łazience, które są za słabe i zaczynają się wykruszać/wycierać. myślałem, że może nie będzie tak źle, ale jednak muszę coś z tym zrobić. poszukuję preparatu do wzmacniania fug/podłoży mineralnych. kontaktowałem się ze znanymi...

temat nr 1068 Naprawa sufitu po przecieku łazienki z kondygnacji wyższej
lata temu robiłem remont ze względu na zalanie przez sąsiada z góry. zalanie było kropelkowe trwało długo w czasie przeciekał jakiś zawór, pojawił się u mnie żółty zaciek na suficie po około 4 miesiącach od zaprzestania wycieku przystąpiłem do remontu zostało zagruntowana...

temat nr 1069 Skutki bezmyślnego wykonania fundamentów zimą
... poważnych błędów! nie wiem czy to powielenie błędów z projektu, czy projekt poprawny a błędy wykonawcy? budowano beztrosko w czasie zimy - to zgroza! jeszcze większą zgrozą wieje fakt, iż nadzorował tę fuszerkę kb.naprawić da się, ale nie będzie to ani łatwe, ani...

temat nr 1070 Skutek błędów w posadowieniu i bezmyślności wykonawcy
... jak wynika z opisu i zdjęć, podczas wykonawstwa tego domu popełniono rażące błędy! wygląda na to, że kierownika budowy przy tym nie było, bo nie sądzę by przepuścił taką fuszerkę - chociaż kto wie? to nie opady deszczu są przyczyną, a błędne rozwiązania....

temat nr 1074 Skutek długiej przerwy pomiędzy przyklejeniem a szpachlowaniem styropianu na elewacji
będą skutki uboczne w funkcji czasu w fazie eksploatacji, kiedy do momentu wykonania warstwy zbrojonej na grafitowych płytach z polistyrenu ekspandowanego nie założono siatki osłonowej na rusztowaniach? Żaden styropian (eps i xps) nie jest odporny na promieniowanie uv. dlatego,...

temat nr 1085 Pęknięty tynk cem-wapienny po dwóch dniach od wykonania
po ok dwóch dniach od tynkowania, na ścianie pojawiła się rysa jak na załączonych zdjęciach. okna pozamykane, niezbyt wietrzone (oprócz otwartej bramy po drugiej stronie domu). tynki cementowo-wapienne. tynkarze z doświadczeniem długoletnim, teoretycznie znajomi więc...

temat nr 1087 Podłączenie kominków wentylacyjnych dachowych
ja mam teraz połączyć wywietrzniki z kominkami? tam nie ma miejsca między więźbą ... przewody wentylacyjne powinny być izolowane termicznie wełną mineralną grubości min. 5 cm w nieogrzewanej przestrzeni poddasza. jeśli są tak blisko siebie, nie ma wyjścia, trzeba oba...

temat nr 1089 Strefa cokołowa błędnie zagruntowana - co teraz?
o pomoc - zagruntowałem bitumem cały fundament - moje niedopatrzenie że pod szlam nie idzie grunt. ok rozumiem że muszę położyć teraz masę kmb. mam pytanie czy ma sens położenie teraz szlamu na pozostałej części cokołu czyli na pustakach ceramicznych wysokość około 25...

temat nr 1092 Uginająca się betonowa podłoga ogrzewana
dobry, nawiązując do naszej przedświątecznej rozmowy, przedstawiam zdjęcia kolejnych faz wykonania posadzki. posadzka ma 6,5 cm grubości. w każdym rogu pomieszczenia nastąpiło wywinięcie posadzki ku górze na ok. 20 mm. jak się po niej chodzi to wyraźnie ugina się pod...

temat nr 1100 Uszkodzenie hydroizolacji bitumicznej na betonie podkładowym
została wykonana z bornit fundamentflex 2k w 2 warstwach z zatopioną siatką szklaną w pierwszej warstwie. zużycie w 1 warstwie wyszło ok. 1,7 l/m2 a w drugiej warstwie 2 l/m2. podczas usuwania szalunków z płyty osb3 okazało się, że miejscami izolacja się przykleiła do...

temat nr 1104 Wadliwie wykonana dylatacja obwodowa w jastrychu anhydrytowym
pospiesznie i niedokładnie rozłożył dylatację brzegową w wyniku czego w rogach oraz wzdłuż jednej ze ścian powstały duże ubytki w wylewce anhydrytowej. jak je uzupełnić i zapobiec zbieraniu się w nich kurzu i brudu? na całej podłodze będzie gres. ach ci...

temat nr 1108 Mokre ściany od wewnątrz i od zewnątrz domu na podmokłej działce
odziedziczyłam dom po rodzicach. dom jest częściowo podpiwniczony. mam okropny problem z wodą w piwnicy oraz mokrymi ścianami nad podłogą na parterze w całym domu. jest też pleśń. na elewacji widać mokre plamy. szukam firmy która by się podjęła osuszenia i zaizolowania....

temat nr 1112 Układanie kostki brukowej na terenie gliniastym
dobry. na działce występuje gliniasty trochę podmokły teren. teraz są układane chodniki przed domem. chodzi o to, że nie podoba mi się ułożenie kostki bezpośrednio przed wejściem i koło kamienia. chciałbym aby płytki były docinane bezpośrednio przy kamieniu i przy...

temat nr 1114 Hydroizolacja, a brak otuliny stali zbrojeniowej w betonie
jednym miejscu został za nisko ułożony beton pf w wyniku czego brak odpowiedniej otuliny. przy czyszczeniu odsadzki pod masę kmb wyłoniła się stal zbrojeniowa. bardzo proszę pana o informację jak poprawnie to zabezpieczyć, zależy mi na bardzo cienkiej warstwie powłoki żeby nie...

temat nr 1118 Zbyt głęboki miejscami wykop pod fundamenty
dobry,panie jerzy jestem po wybraniu czarnoziemu do gliny. wykop ma około 50cm, teren wokół domu będzie jeszcze wywyższony. pan z koparki zrobił mi dwie dziury na spływanie wody z terenu, jedna z nich wypada pod przyszłą ławą fundamentową (nie było mnie gdy było to robione...

temat nr 1123 Pęknięty dolany stopień przed progiem drzwi balkonowych
drzwiami balkonowymi wylany mam stopień ze względu na różnicę poziomów progu ciepłego, na wysokości ostatniej kwatery doszło do pęknięcia tego stopnia i jego klawiszowania jaka może być przyczyna czy może jest to związane z tym że dylatacja podłogi jest w innym miejscu w...

temat nr 1124 Pęknięcie podczas budowy hydroizolacji mineralnej na balkonie
miejscu dylatacji na balkonie doszło do pęknięcia hydroizolacji jak zabezpieczyć to miejsce? ze zdjęć nie widać całości problemu. proszę załączyć zdjęcie pokazujące balkon i miejsce pęknięcia oraz opisać z jakiego materiału wykonano hydroizolację i co ma być...

temat nr 1128 Przesunięcie osi słupa żelbetowego - kotwienie zbrojenia
mnie zmora wykonawcza. załączam rysunek sytuacji jaka wynikła u mnie w piwnicy z opisem elementów. mianowicie wykonawcy przesunęły się wyrostki z osi słupa podczas zbrojenia płyty fundamentowej i słup nie będzie licował się ze ścianą klatki schodowej. kb...

temat nr 1138 Partyzanckie pomysły ekipy remontującej klatkę schodową
jerzy. na pierwszych dwóch zdjęciach widać jak na wysokość lamperii na klatce schodowej bloku ekipa malarzy zaciągnęła klej elewacyjny i siatkę, aby wzmocnić powierzchnię pod lamperie. natomiast górna część po oczyszczeniu jest pokryta gładzią gipsową. następnie...

temat nr 1142 Fuszerka przy układaniu płytek na folii w płynie w łazience
temu w łazience położyłam folie w płynie jako hydroizolację pod płytki, na podłodze i na ścianach. niestety okazało się to wstępem do katastrofy ponieważ płytki w ogóle nie chciały się do tak zabezpieczonych ścian przykleić. zsuwały się na mokrym kleju. po podparciu...

temat nr 1144 Problemy w czasie budowy z mokrym murem i papą na betonie podkładowym podłogi
w piątek i sobotę naprawdę mocno padało i zauważyłem że na bloczkach w środku domu i na papie jest wilgoć dość mocna. stawiając dom woda ukazała się tylko w kanale w garażu tam obecnie jest sucho jak popiół. mokre są bloczki i papa widać na zdjęciach. wszystko...

temat nr 1154 Naprawa pękniętej szlichty na balkonie
narożniku płyty balkonowej( warstwa spadkowa)w sąsiedztwie słupka balustrady od strony ściany budynku doszło do pęknięcia narożnika nie rusza ,się lecz widoczna rysa przebiega w sąsiedztwie słupka,oddzielając narożnik całkowicie. w jaki sposób połączyć ten element który...

temat nr 1157 Plamy na tynku w miejscu przewodów elektrycznych
raz widzę ten efekt w całkiem innym miejscu i zaczyna mnie on niepokoić dlatego muszę zapytać. oba mieszkania w których występuje były remontowane przez ich właścicieli po kilku latach eksploatacji. w obu "dosztukowano" punkt świetlny do którego pociągnięto zasilanie pod...

temat nr 1168 Bezmyślne zniszczenie papy przez wykonawcę
układał papę na betonie podkładowym podczas upału 30 c i chodząc po niej zniszczył mi papę podczas jej zagrzewania co przedstawiają zdjęcia. co z nią zrobić? mam do dyspozycji 3 kg repabit, wiaderko flexbit i resztę papy. wykonawca rozumem nie grzeszy. wchodząc na...

temat nr 1171 Mocny tynk na ścianach 3-warstwowych - czy warto?
do remontu dom ze ścianami 3-warstwowymi z ociepleniem wełną w środku. inwestor remontuje dom, bo z połowy ścian odpadł tynk i namawia mnie na wykonanie super mocnego tynku cementowego, by ten nie odpadł. czy to ma sens? zapewne mało kto wie, że najlepsze współczesne...

temat nr 1172 Beton podkładowy płyty wylewany na raty
zapytanie związane z problemem który pojawił się na naszej, obecnie prowadzonej budowie. dom jednorodzinny o fundamentach na płycie fundamentowej (układ na podstawie książki), ze względu na wysoki poziom wód gruntowych (w sezonie luty 2018: woda na -20cm)....

temat nr 1178 Tragiczne w skutkach nieprzestrzeganie technologii robót hydroizolacyjnych
... hydroizolację. czekać aż wyschnie. jeśli po tygodniu nie wyschnie, oznacza że popełniono błędy w warstwach pod betonem podkładowym. co dalej? powiem jak się dowiem o testach. ...

temat nr 1180 Zagęszczanie zasypki fundamentów wodą - czy tak można?
mojej budowie dzieją się rzeczy dziwne. wykonawca za zgodą kierownika budowy piasek z wykopów oraz zdjęty humus wymieszał i wsypał do środka fundamentów a potem zalał wodą. na moje pytanie do wykonawcy, a później do kierownika, czy to wystarczy usłyszałem od tego...

temat nr 1181 Partyzantka przy wykonywaniu więźby dachowej
o pilną pomoc ocenę sytuacji. został rozpoczęty montaż więźby która jest wysuszona do ok. 18%, strugana oraz po cnc. pytanie - czy to co widać w miejscu gdzie są dwie krokwie koło siebie to krzywizna naturalna materiału czy może niepoprawne miejsce montażu i krokwie się...

temat nr 1202 Naprawa wgłębień w tynku cem-wapiennym
tynki cementowo-wapienne. podczas różnych prac na budowie w niektórych miejscach doszło do ich uszkodzeń - zagłębienia są wielkości 4 mm i jest ich kilkanaście w całym budynku. proszę o radę czym wypełnić? czy przed gruntowaniem ścian to wykonać czy po gruntowaniu...

temat nr 1203 Fuszerka tartaku i mokre deski na dach
pocięte około tygodnia temu, leżały pod chmurką w tartaku w paczce bez przekładek. właśnie przekładam na przekładki. widoczne ślady nalotu pleśni. są poczerniałe. za dwa dni (w poniedziałek) ma dojechać kolejna partia desek z tego samego przetarcia. obawiam się widoku...

temat nr 1210 Renowacja wykonanych z błędami murków ogrodzenia
się wziąć za renowację murka ogrodzenia, który wykonano z pustaków szalunkowych zalanych betonem (zmierzę wilgotność po usunięciu starej wyprawy najprawdopodobniej tynk akrylowy/silikonowy). niestety nie odsłoniłem części podziemnej żeby sprawdzić czy jest jakakolwiek...

temat nr 1212 Działanie, gdy dojdzie do rozmięknięcia gruntu wokół fundamentów
rozmoczoną glinę muszę wybrać przed zasypaniem? popełniono błąd - nie zabezpieczywszy się przed zastoinami wody i przez to rozmięknięciem gruntu. pisałem o tym wiele razy jak wykonywać roboty w gruncie gliniastym i o studzienkach zbierających wodę oraz o koniecznym...

temat nr 1214 Nieoczekiwane zawilgocenie ściany działowej i nośnej
... ścian działowych i zewnętrznych wodą z jastrychów. podczas robót popełniono alternatywne błędy:zbyt nisko położono tynki - należało tynki zakończyć na ustalonym poziomie wg górnej powierzchni jastrychów, zaś przed wykonaniem jastrychu należało po zamocowaniu dylatacji...

temat nr 1219 Pękająca szyba w oknie podczas upałów
panie jerzy.mam pytanie. dwa tygodnie temu pękła nam szyba. wymieniliśmy ją na nową. dwa tygodnie po montażu, po zeszłotygodniowych upałach szyba pękła, jak na zdjęciu. szyba była zastawiona materacem od wewnątrz, jak na zdjęciu. pękła wiadomo, na skutek naprężeń...

temat nr 1226 Hydroizolacja na ławie z rdzeniami
izolację poziomą zastosować w miejscu a (rdzenie – polimerowo-cementowa sztywna - jak na rys. fu-092) i b (pozostała powierzchnia wieńca - podkładowa papa bitumiczna, a pod nią grunt bitumiczny – jak na rys. fu-071)?dziękuję nie ma w książce rysunku fu-092)....

temat nr 1240 Ślady łączenia płyt styropianu oraz kotew na elewacji
bardzo proszę o odpowiedź;1. dowodem na jakie popełnione błędy podczas wykonywania termoizolacji metodą bso są widoczne ślady łączeń pod wyprawą elewacyjną? wykonawca twierdzi, że takie łączenia widać zawsze po trzech latach od wykonania termoizolacji. przypuszczam,...

temat nr 1253 Wykonanie hydroizolacji na wieńcu w miejscach rdzeni
jerzy, co w przypadku braku hydroizolacji poziomej rdzeni, przy fundamentach z błędami? Ława wylana jest bezpośrednio do gruntu, miedzy ławą a ścianą fundamentową nie ma żadnej izolacji poziomej. Ściana fundamentowa jest monolityczna. jako hydroizolację pionową ścian mam...

temat nr 1255 Masa hydroizolacyjna bitumiczna zamiast mineralnej na cokole
jerzy proszę o poradę. wykonawca nie wykonał masy polimerowo-cementowej na dwóch ostatnich bloczkach fundamentowych tylko wszystkie zagruntował i pociągnął masą kmb. można to jakoś poprawić? bezmyślność wykonawcy lub brak umiejętności czytania projektu - porażająca. ...

temat nr 1257 Zabezpieczenie murków z pustaka ogrodzeniowego
wymurowany z pustaka ogrodzeniowego mur mający na celu zasłonięcie bramy przesuwnej. czy szczeliny w pionie pomiędzy pustakami są zagrożeniem w zimie gdzie będzie dostawać się woda i czy istnieje ryzyko pękania i rozsadzania muru? jak temu zaradzić? przy wznoszeniu murków...

temat nr 1263 Uzupełnianie ubytków w betonie komórkowym
z bk odm. 500, pióro-wpust. uszkodzenia, niektórych krawędzi w transporcie. ekipa poproszona o docięcie tych pustaków i wykonanie spoiny pionowej. niestety kilka razy poszli na łatwiznę i wmurowali pustaki z ukruszonym rogiem. jak wykonać naprawę tych miejsc. z góry...

temat nr 1266 Naprawa pustych spoin i ubytków w murze z betonu komórkowego
komórkowy ytong pp4/0,61. zauważyłem w spoinach dziury (fot.1) spowodowane - tak myślę - złym nałożeniem kleju. klej powinien być rozprowadzony wzdłużnie, a tu miejscami jest w poprzek i stąd te dziury. takich obrazków nie ma dużo, ale zakładam że pod większością...

temat nr 1268 Wykonanie czapki komina spalinowego
kominy z prefabrykatów. okazało się, że w jednym komplecie brak jest podstawy stożka - to co zalewa się w daszku (może to nasada nazywa się). niestety nie zostałem o tym poinformowany (bo przecież kupiłbym to) przez wykonawcę i zrobił jak na drugim zdjęciu. co zrobić i jak...

temat nr 1278 Hydroizolacja fundamentu, gdy są rdzenie i popełniono błędy
... wiedzieć kb. inna sprawa, to projekt budowlany - nie widziałem go, więc nie wiem jakie tam błędy. może pan trochę nauczyć zarówno kb, jak i wykonawcę. proszę ich zapytać dlaczego dzieci na plaży nie mogą zbudować domków z piasku ani odcisnąć babek, jeśli nie dokopią...

temat nr 1279 Mocowanie wiatroizolacji na dachu z poddaszem użytkowym
wykonał więźbę dachową i przykrył dach membraną dachową lub wiatroizolacją (nie wiem jaka jest poprawna nazwa). dach jest w kształcie litery t. na jednej części dachu zrobił na górze opasanie, a na drugiej części membrana schodzi mu się u góry i została dziura....

temat nr 1280 Wiatroizolacja w dachu zachlapana tynkiem gipsowym
czy tak zabrudzona membrana dachowa po tynkowaniu to duży problem ? tynk gipsowy. czy nie ma co się martwić? jeśli materiał membrany jest alkalioodporny, to nie ma się co martwić. swoją drogą, tynkarze niechlujni jak mało kto. ...

temat nr 1285 Pęcherzyki pod drugą warstwą hydroizolacji polimerowo-bitumicznej
panie jerzy po nałożeniu drugiej warstwy masy fundamentflex 2k pojawiły się drobne pęcherze powietrza, podkład był zagruntowany i wyschnięty przez3 doby, warstwy nakładane po sobie po 15 godzinach. co z tym zrobić? przekuć i nałożyć 3 warstwę czy może naprawić repabitem?...

temat nr 1297 Beton wodoszczelny czy nie wodoszczelny?
pan już pisał na temat określenia „beton wodoodporny”, nie mniej jednak, repetitio est mater studiorum, dlatego chciałbym do tego zagadnienia jeszcze wrócić.ostatnio czytałem wtwiorb; część c; zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 12; części podziemne budynków wykonanych z...

temat nr 1301 Poprawne wykonanie obróbki blacharskiej murowanego komina nad dachem
komina systemowego obmurowanego cegłą klinkierową. jak prawidłowo powinno to wyglądać? dekarz twierdzi że bez wcięcia w komin, a ja mam wątpliwości czy przy fugach zagłębionych na 1 cm w głąb komina silikon dekarski wytrzyma. jak powinno być to zrobione poprawnie,...

temat nr 1322 Wiatroizolacja wystawiona na promienie UV przez 3 miesiące
budowie została zamontowana membrana corotop strong 180 z odpornością na uv do 3 miesięcy. dach dwuspadowy z połaciami w stronę północną z przechyłem na zachód oraz zachód z przesunięciem na północ. dach ołacony (kontrłaty oraz szerokie łaty 12 cm w odstępie 12 cm)....

temat nr 1324 Wilgoć na ścianie w 7-letnim domu z fundamentem z błędami
jerzy, kolejne raz proszę o fachową pomoc. w domu zamieszkałym przez 7 lat - 3 lata temu na ścianie w salonie pokazały się pierwsze ślady wilgoci. w tym roku wilgoć przybrała mocy - zdjęcia w załączniku.szczegóły wykonania budynku:- ławy w gruncie- papa pomiędzy ławami,...

temat nr 1329 Błędy w hydroizolacji balkonu i tarasu z pomostem kompozytowym
jaki sposób wykonać w pachwinie szczelne połączenie izolacji termicznej ściany (siatka z klejem i wełną na styku balkonem oraz styropian/xps na poziomie 50cm od poziomu tarasu) z izolacją poziomą balkonu oraz tarasu z papy wierzchniego krycia soprema?na płycie balkonu jest...

temat nr 1331 Zamakanie piwnic po deszczach - efekt błędów
... działowych. proszę o poradę, jak pozbyć się problemu i diagnozę gdzie popełniono błędy. jest to "typowy" przykład skutków niewiedzy wykonawcy albo powielenia błędów z projektu - czyli to, o czym piszę i wołam od lat, a co bez echa ginie w szumie marketingowym i...

temat nr 1332 Konieczność ocieplenia schodów wejściowych
w zakupionym domie w stanie surowym były też schody wejściowe.dom oczywiście zbudowany z błędami, schody przylegają do ścian. Ściany zostały ocieplone, a schody są mostkiem termicznym. chce ocieplić schody xpsem, a tak się składa, że po dołożeniu 5cm styroduru i ok...

temat nr 1347 Podciekająca woda pod podłogę obniżonej spiżarki
w ostatnich dniach nawiedziła mój plac budowy spora ulewa. przynajmniej tak twierdzi ekipa. mnie niestety tam nie było. dom jest na etapie wykańczania wnętrza i zaczętej elewacji zewnętrznej. podłogi mam skończone (glazura i drewniane deski). nie ma niestety jeszcze rynien,...

temat nr 1349 Poprawna hydroizolacja fundamentów albo ratowanie wadliwej?
pytanie o taśmy - pod ścianami zewnętrznymi mamy membranę jak w książce na str. 162, ale bez izolacji termicznej od środka. membrana wystaje ok 5-6 cm poza lico muru. z tego co zrozumiałam taśmę przyklejamy w takim układzie na płasko, do membrany i do bet. podkładowego tak aby...

temat nr 1350 Błędy w obróbce blacharskiej komina
błędy widać w obróbce blacharskiej komina i czapki? może coś jeszcze widać? woda która wychodzi w domu na kominie przesiąka przez tynk, pytanie czy z zewnątrz przesiąka przez strukturę? czy zacieka czapką? tak nie wolno! dekarz kompletnie zlekceważył zasady sztuki...

temat nr 1356 Budowa ku ukończeniu, a na oknie dachowym krople wody
... potrzebne zdjęcia podczas montażu okna. objaw z kroplami wody dowodzi, że popełniono błędy - tyle, że mogą być zarówno wykonawcze, jak i projektowe. szkoda, że nie skorzystał pan ze sprawdzenia projektu w zakresie fizyki budowli. krople mogą pochodzić też ze skraplania...

temat nr 1357 Zbyt wczesne obciążenie deszczem pierwszej warstwy hydroizolacji
dobry,panie jerzy nałożyliśmy jedną warstwę fundamentdicht 2k wewnątrz garażu, dzisiaj czyli na drugi dzień cały czas pada. zrobiliśmy prowizoryczny dach z desek i folii ale to nic nie daje. na pierwszej warstwie cały czas jest woda. czy jeśli położymy drugą warstwę po...

temat nr 1363 Luzujące się nakrętki na złączach więźby dachowej
po 11 miesiącach od budowy konstrukcji dachowej zauważyłem że wszystkie nakrętki na śruby w murłacie jak i na gorze przy krokwiach są luźne do takiego stopnia że mogę je palcami odkręcić. jaką siłą je dokręcić? co jak ocieplę zamknę poddasze i za rok znowu się...

temat nr 1366 Koszmarne błędy już na etapie fundamentu
... postępowanie jest uzależnione od rozwiązań zawartych w projekcie. jeśli wykonawca powielił błędy projektu, to zostaje pociągnąć projektanta do odpowiedzialności. jeśli projekt nie zawiera błędów, zaś wykonawca odstąpił samowolnie od projektu, to do odpowiedzialności...

temat nr 1369 Hydroizolacja płyty fundamentowej z błędami
mojej płycie brak jest podkładu betonowego a na nim hydroizolacji. ratuję się hydroizolacją na płycie. grunt miałem dobrze zagęszczony do is = ok 0,98. pod bloczkami niestety były folie pcv. na folię naklejam papę samoprzylepną która wychodzi poza folię i będzie wtopiona w...

temat nr 1370 Problemy z izolacją KMB na betonie podkładowym
uwagi na dużą ilość zdjęć pytanie zamieściłem w formie pdf. będę wdzięczny za poradę. popełniono podstawowy błąd, że rozpoczęto prace na mokrym betonie podkładowym bez odpowiedniego przygotowania. kilkudniowy beton podkładowy ma wilgotność masową niemal maksymalną...

temat nr 1371 Balkon bez spadku dla odpływu wody
wykonał hydroizolację balkonu, na którym warstwa wierzchnia (płyty betonowe) spoczywa na podkładkach z plastiku. płyty są ułożone ze szczelinami, tak, że woda dostaje się pod nie i po warstwie hydroizolacji powinna być odprowadzona do rynien i rur spustowych....

temat nr 1374 Usuwanie błędów w hydroizolacji nowego fundamentu domu bez piwnicy
... on ten zakres prac do db z uzasadnieniem, iż wprowadza się go z uwagi na już popełnione błędy wykonawcy w hydroizolacji części podziemnej ...

temat nr 1380 Hydroizolacja starego fundamentu z roku 1894
serdecznie,chciałbym się dowiedzieć jak prawidłowo wykonać hydroizolację na ścianie fundamentowej starego budynku (rok budowy 1894)? budynek jest częściowo podpiwniczony, w części nie podpiwniczonej fundament jest z kamienia (piaskowiec?) wys. ok1,2m. część podpiwniczona...

temat nr 1394 Naprawa błędów w hydroizolacji fundamentu
jerzy,za późno znalazłem czas na studiowanie książki. niestety pod ścianami nośnymi znalazła się folia pvc. kierownik nie widzi w tym nic złego. niestety jest to kiepski materiał. chciałbym tą sytuację jakoś uratować i uszczelnić możliwie najlepiej chociaż to co...

temat nr 1395 Nadproże przy kominie murowanym
proszę o poradę. jak zakotwić nadproże strunobetonowe ( 12x4x149) w kominie murowanym z cegły (cegła pełna czerwona, tradycyjny). czy można wyciąć kawałek cegły i zrobić szalunek pod nadproże i wylać go z 2- prętami)? czy nawiercić otwory w cegle komina i zakotwić 2 ...

temat nr 1405 Naprawa ubytków w murze z betonu komórkowego
pomocnik tynkarza bezmyślnie obsadził nam parapety wewnętrzne. w efekcie czego zostały uszkodzone cegły z siporeksu, do tego stopnia, że powstały duże pęknięcia. jak to naprawić? faktycznie, partacz jakich mało. należy:usunąć wszystkie spękane i luźno trzymające...

temat nr 1410 Fuszerka przy montażu murłaty
panie jerzy,na budowie zauważyłam, iż murłata na jednej ze ścian, nie jest całkowicie oparta na wieńcu. między pozostawioną szczeliną, włożone są kawałki drewna, chyba po to, aby zachować proporcjonalny spadek dachu. podejrzewam, że taka technika praktykowana jest...

temat nr 1414 Nierówny beton ławy po zdjęciu szalunku
przygodę budowy domu dla swojej rodziny uzbrojony w książkę pana jerzego. moje pierwsze pytanie:wylana została ława (pod ławą "chudziak" 10 cm na nim masa b-p), po ściągnięciu szalunków pojawiają się "nierówności", wgłębienia oraz na razie w jednym miejscu, widać...

temat nr 1418 Bezsensowna papa na balkonie
to efekt źle zgrzanej papy? nie, to efekt zastosowania papy. nie stosuje się papy na balkonach - proszę to sprawdzić na rysunkach w książce - tam nie ma papy na balkonach. w tym przypadku, papa leży na betonie bez spadku, co powoduje zbieranie się wody w nieckach. z tym, że nie...

temat nr 1434 Niskiej klasy jastrych cementowy na styropianie EPS
warstwie płyt eps wykonano wylewkę cementową z miksokreta zbrojoną siatką, której wytrzymałość wynosi w granicach 12-15 mpa.1. czy wytrzymałość na ściskanie wylewki cementowej nie jest zbyt mała, jeżeli podłoże stanowią płyty z polistyrenu ekspandowanego?2. jakie zabiegi...

temat nr 1457 Błędy w fundamentowaniu domu szkieletowego
... wedle pomysłów wykonawcy czy może inwestora, a nie wg projektu budowlanego. już popełnione błędy:brak hydroizolacji ław.brak obustronnej hydroizolacji fundamentu.brak poziomej hydroizolacji fundamentów pod dodatkową płytą.brak kontroli wskaźnika zagęszczenia is pospółki.brak...

temat nr 1469 Pęknięcia betonu podkładowego podłogi
takie pęknięcia na betonie podkładowym podłogi. a) co z nimi zrobić - jak z hydroizolacją? b) druga sprawa są miejsca (parę) w okolicach pęknięć gdy uderzę młotkiem słychać coś w rodzaju dudnienia. czy można te miejsca wykuć i ponownie zalać beton podkładowy? mogą...

temat nr 1475 Dziwny strop z poważnymi problemami
dobry!proszę o przedstawienie właściwego sposobu wyrównania tego rodzaju stropu. chodzi o wyrównanie zarówno od góry jak i od dołu. przedstawiam jak wyglądał strop przed zalaniem. w miejscu ścian na piętrze zostały wylane "belki" na których opierają się ściany górnej...

temat nr 1476 Brak nadproża nad drzwiami w ścianie działowej
dobry,niestety spotkał mnie mały problem podczas budowy domu. otóż został zabetonowany strop łącznie z słupami go podpierającymi. został przeoczony fakt, że bezpośrednio przy jednym słupie będą zamontowane drzwi i na etapie stawiania ścian działowych pojawił się...

temat nr 1482 Mokre drewno na więźbę dachową
proszę o pilną poradę. 20 grudnia zamontowano nam więźbę dachową (dach kopertowy w literę t) i pokryto membraną paroprzepuszczalną tyvek supro. drzewo dostarczono na plac budowy dzień przed montażem (drzewo suszone, 4stronnie strugane – wilgotność mierzona na placu...

temat nr 1501 Pleśń na nowych wiązarach jeszcze w trakcie budowy
pytanie odnośnie śladów, które zauważyłem na wiązarach w rejonie okapu. Ślady są widoczne na dolnym pasie wiązara, od strony pd-zach budynku. dach jest czterospadowy, dom parterowy. wiązary były montowane w połowie listopada. dekarz rozpoczął układanie membrany 3 dni po...

temat nr 1502 Problem z mchem na płytach i kostce przed domem
jerzy,dobre kilka lat temu jak nie naście lat temu „fachowcy” układali nam chodnik wokół wejścia. z tego co pamiętam warstwy są następujące (podaję poszczególne warstwy od góry):• prefabrykowane betonowe płyty chodnikowe z posypką (wg rysunku) – wymiar 35x35cm....

temat nr 1506 Silne zamoczenia budowy w stanie surowym otwartym
dostrzegłem wykwity pleśni na wilgotnych bloczkach silikatowych ściany piwnicy. czy to możliwe że pleśń porasta silikat pomimo jego odczynu zasadowego? wilgotności nie mierzyłem ale sądząc po suficie jest wysoka.stan surowy otwarty, otwory okienne zabezpieczone. - dom...

temat nr 1512 Ratowanie posadowienia na płycie żelbetowej z błędami
wykonaniem płyty został wymieniony grunt, zlecono badanie gruntu, wynik b. dobry. płyta została wykonana, na czas zimy grudzień-styczeń przykryta folią pe. opaska nie została wykonana - opaskę zrobi ekipa budowlana odpowiedzialna za sso. widzę też że już popełniliśmy...

temat nr 1513 Błędnie wykonany jastrych anhydrytowy
to za "kotki" na wylewce anhydrytowej? wylewka zrobiona trzy tygodnie temu. tydzień temu zaczęliśmy wietrzyć pomieszczenie. jest nieogrzewane, temperatura 10-12 stopni. gigantyczna fuszerka! poprawnie przygotowany i wykonany jastrych anhydrytowy jest równą i gładką jak stół ...

temat nr 1529 Ocieplenie dachu i strychu, a rury wentylacji mechanicznej
konstrukcję dachową wykonaną jak na załączonym zdjęciu. ponad górną jętką są puszczone rury od wentylacji. pytanie: czy ocieplenie poddasza powinienem wykonać w dachu do samego szczytu, czy jednak po jętce? czy instalacja wentylacji może być umieszczona ponad ociepleniem?...

temat nr 1539 Dziwna próba ciśnieniowa instalacji
dobry,zrobiłem próbę ciśnieniową instalacji wodnej. wykonałem tę próbę przy użyciu wody. woda jest czysta, kupiłem 9 baniaków 6 litrowych wody pitnej w sklepie spożywczym, gdyż nie mam jeszcze przyłącza wody miejskiej.do instalacji mam podpięty manometr jak na...

temat nr 1554 Obsadzenie drzwi wejściowych w ścianie murowanej
- jak w tej sytuacji obrobić wykończyć drzwi? tak nie wolno! będzie przemarzanie! już o tym pisałem w poradach, że przed obsadzaniem stolarki wszystkie ościeża (glify) muszą być obowiązkowo wypełnione i wyrównane masą mineralną o klasie wytrzymałości dobranej...

temat nr 1560 Kompozytowy pomost na istniejącym balkonie
balkonie w mieszkaniu na ostatnim piętrze w bloku odpadły płytki, nie pierwszy już raz zresztą. chciałabym zamiast płytek położyć deski kompozytowe na legarach. mam w związku z tym następujące pytania:1. firma od desek proponuje pozostawienie obluzowanych płytek i położenie...

temat nr 1570 Ocieplenie wylotów spalinowych piecyków gazowych
pytanie dotyczące ocieplenia rur odprowadzających spaliny z gazowego kotła co (lokalizacja – piwnica) i 2 gazowych podgrzewaczy wody junkers (lokalizacja – łazienka odpowiednio parter i piętro). rury odprowadzające spaliny idą kominem murowanym zlokalizowanym w centralnej...

temat nr 1595 Naprawa pękniętego muru
takie pęknięcia na ścianach domu. dom został wybudowany w 1984 r. naciąłem je pod kątem i chciałbym je wypełnić. czy wystarczy preparat sczepny oraz masa pcc czy powinienem użyć jeszcze innych produktów?  stop z taką naprawą! tak nie można! przede wszystkim...

temat nr 1599 Naprawa ubytków w murze z klejonych silikatów
dobry, muszę poprawić po murarzach ubytki w ścianie silikatowej (24 cm), w niektóre ubytki mogę wsadzić palec. czy masa pcc + 50% piasku kwarcowego będzie odpowiednia do silikatów? proszę o odpowiedź. pozdrawiam ze zdjęć widać, że ci murarze, to wyjątkowi partacze....

temat nr 1601 Taras naziemny z karygodnymi błędami
dobry,potrzebuję porad odnośnie tarasu murowanego z bloczka, zasypanego żwirem i bez żadnej izolacji wewnątrz. - chciałabym dowiedzieć się jak należy postąpić z pęknięciami i nierównościami w tarasie? czym należałoby to wyrównać przed położeniem hydroizolacji?...

temat nr 1602 Plamy na elewacji ocieplonej wełną mineralną
panie jerzychciałbym zapytać, czy spotkał się pan z takim problemem na elewacji, jak obrazują załączone zdjęcia? budynek jest nowy. materiał termoizolacyjny to mineralna wełna skalna. proszę o wiadomość, co, według pana, może powodować takie miejscowe przebarwienia na...

temat nr 1603 Problem z hydroizolacją i ociepleniem fundamentu i podłogi na gruncie
panie jerzy.stoję przed podjęciem kilku dla mnie ważnych decyzji związanych z hydroizolacją oraz ociepleniem domu stąd mój post do pana w nadziei na poradę. fundament mam z tzw. bloczków zalewowych a ściny budynku z silki 24. niestety ekipa, która robiła fundamenty warstwę...

temat nr 1610 Fuszerka wykonawcy wykonującego beton podkładowy
"chudego betonu" na podłodze. wykonawca w trakcie wylewania betonu używał wibracyjnej łaty do betonu, ale niestety zrobił to w sposób nieudolny, że nie wyrównał posadzki, wiec teraz na "łączeniach" mam wybrzuszenia jak na zdjęciu.w drugiej połowie roku chciałbym...

temat nr 1628 Warstwy tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym
następującą sytuację. chciałbym przystąpić do kładzenia papy (jako paroizolacji) na tarasie nad pomieszczeniem ogrzewanym, gdzie inwestor zaizolował już powierzchnię stropu żelbetowego elastycznym szlamem weber.tec 824. niestety zamiast wyrównać powierzchnię przed...

temat nr 1634 Nowa więźba dachu zaatakowana grzybem i pleśnią
to pleśń? wczoraj zabrałem się do usunięcia sinicy z więźby (weiss holz) i o zgrozo znalazłem coś co moim zdaniem wygląda na pleśń. czy pańskim zdaniem to pleśń i czy mógłby pan polecić najlepsze możliwe środki chemiczne do jej usunięcia i zabezpieczenia na...

temat nr 1636 Fuszerka murarzy wycinających otwór okienny
wycinali okno i coś poszło nie tak. naprawili to w sposób widoczny na zdjęciu. czy ta naprawa jest poprawnie wykonana? tak nie wolno! to gigantyczna fuszerka! mam nadzieję, że lokalizacja i technika wycinania otworu była uzgodniona z kb?odłamy należy ostrożnie...

temat nr 1638 Wzmocnienie napraw wykonanych zaprawą murarską
otwory okienne pod montaż okien, w ścianach z silikatów. (silikaty murowane na grubą spoinę na poziome i pionowe fugi). większe wpusty otworu wypełniłem zaprawą taką samą jaka była użyta do murowania, tradycyjna cementowo wapienna. do wyrównania użyłem zaprawy...

temat nr 1639 Pęcherze i kratery w masie fugowej między płytkami
w zaprawie spoinującej płytki ceramiczne pojawiają się "kratery" (prawdopodobnie uwięzione powietrze)? pęcherze i kratery w stwardniałej mineralnej masie fugowej, to wcale nie sporadyczny przypadek. to objaw fuszerki wykonawcy lub braku jego wiedzy zawodowej. są cztery...

temat nr 1640 Zawilgocony i zagrzybiony stary dom - jak uzdrowić?
serdecznie panie jerzy,mam problem ze starym domem. niestety nie udało mi się dotrzeć do dokumentów odnośnie wód gruntowych i melioracyjnych. zrobiłem natomiast wywiad wśród sąsiadów. poziom wód gruntowych jest ponoć wysoki od momentu kiedy gmina zrobiła drogę...

temat nr 1647 Folia zamiast hydroizolacji?
... podłogi- membrana hdpe wystająca jak wyżej- mur ytong 600 oczekuje pan, że poprę błędy? nie bardzo rozumiem brak wyboru. przecież 4 warstwy folii budowlanej, to koszt niewiele mniejszy od nawet jednowarstwowej, ale porządnej hydroizolacji na betonie podkładowym. poza...

temat nr 1652 Pomyłka i błędy cieśli przy konstrukcji dachu z lukarną
cieśla nie zostawił miejsca na ocieplenie styropianem pomiędzy lukarną a krokwiami. Żeby uniknąć mostka termicznego zamierzam wyciąć w krokwi dolegającej do lukarny szczelinę ok 3cm i wkleić tam 3cm styrodur a krokwie w miejscu podcięcia, ponad i poniżej, skręcić...

temat nr 1655 Klawiszowanie styropianu przed wykonaniem jastrychu
jestem na etapie izolacji termicznej jastrychu, dom posadowiony na płycie fundamentowej, na płycie warstwa izolacji polimerowo- cementowej typy flex. mam pytania dotyczące warstw pod jastrychem: 1. stosuję folię 0,5 mm z atestem, jest dosyć sztywna, na parterze przewidziane są 2...

temat nr 1657 Wykwity na nowym kominie i plamy na poddaszu
problem z kominem. w moim nowym domu jednorodzinnym na ścianach w pokoju i łazience na poddaszu mam położony tynk i grunt pod farbę. wychodzą tam śmierdzące sadzą brązowe wykwity. w tym miejscu jest komin z cegły klinkierowej na zwykłej zaprawie bez wkładu. mieszkamy w...

temat nr 1659 Hydroizolacja podłogi na gruncie, gdy na fundamentach nie ma hydroizolacji
muszę wykonać izolację poziomą pod posadzkę na gruncie na betonie podkładowym. pod ścianami zewnętrznymi i działowymi jest papa termozgrzewalna która wystaje ok 15cm do wewnątrz. na ścianie fundamentowej z bloczków betonowych był naniesiony dysperbit w 3 warstwach (wiem...

temat nr 1661 Popękane ściany fundamentowe po zimie
dobry, jesienią ubiegłego roku wymurowałem wraz z teściem ściany fundamentowe po czym naniosłem na nie bornit unibit w dwóch warstwach (plus gruntowanie). murowanie jak i nakładanie emulsji było rozciągnięte na przełomie kilku miesięcy gdyż robiliśmy to w wolnym czasie...

temat nr 1663 Wykwity i zarzybienie w kabinie prysznicowej
dobrymam pytanie odnośnie ściany sąsiadującej z kabiną prysznicową. jak zabezpieczyć taką ścianę przed malowaniem, aby uniknąć efektu widocznego na zdjęciu? oczywiście pomijając położenie płytek w tym miejscu. zależy mi na po prostu pomalowanej ścianie. ...

temat nr 1666 Podtopienia fundamentów 3-warstwowych podczas ich budowy
działce budowlanej wystąpiły podtopienia. teren jest teraz podmokły i woda stoi w fundamentach, (ściana trójwarstwowa, więc stworzył się zbiornik). styropian stoi w wodzie. czy ta sytuacja nie spowoduje degradacji fundamentów bądź zniszczenie styropianu?2. rynny poodginały...

temat nr 1671 Skośne zbrojenie warstwy szpachlowej w metodzie BSO
jerzy, jestem na etapie wykonania elewacji zewnętrznej w systemie bso, pytanie dotyczy siatki na styropian, jedna z firm którą mam do wyboru na ścianach szczytowych kładzie siatkę nie pionowo tylko skośnie z linią dachu, a następnie wyrównuje i już dalej robi pionowe pasy,...

temat nr 1672 Budowa tarasu naziemnego na fundamencie
dobry,ze względu lekki spadek terenu i słabe wysadzinowe grunty projektant projektuje taras naziemny na fundamencie. w kwestii płytek gresowych które są planowane na tarasie rozumiem to tak, że powinien zostać zastosowany klej o odpowiednio dużej elastyczności (c2s2),...

temat nr 1678 Czy można mieszać farbę z gruntem?
się za malowanie domu pierwszy raz - nowe gładzie. od wielu malarzy słyszałem żeby do każdego wiadra farby (10l) dodać 1l gruntu. zdania są podzielone. chciałbym się jednak dowiedzieć czy jest to mit że po dodaniu gruntu do farby przy pierwszym malowaniu ma to...

temat nr 1679 Błoto w pospółce w wykopach pod rury kanalizacyjne
wykopy pod rury kanalizacyjne, później okazało się, że trzeba zmienić przebieg jednej z rur (pozostał pusty wykop widoczny na zdjęciach). zostały ułożone rury kanalizacyjne. dzisiaj zakładane uszczelki, chcieliśmy zasypywać i zagęszczać wykop ale okazało się, że w...

temat nr 1691 Błędnie i bezmyślnie ułożona paroizolacja i rury wentylacyjne nad poddaszem
... zakłady są pomiędzy stelażami, to paroizolacja nie istnieje! mamy tu znacznie poważniejsze błędy! na drugim zdjęciu widać, że wykonawca najpierw zamocował płyty gk na jętkach tam przerywając folię paroizolacyjną, a potem zamocował folię na skosach w oddaleniu kilku cm od...

temat nr 1696 Pęcherze na elewacji zachodniej
... niewątpliwie nic się nie dzieje bez przyczyny. są trzy możliwe przyczyny takiego objawu: błędy podczas prac na tej ścianie,wadliwe produkty, mur z pustymi pionowymi spoinami.ad. 1masa akrylowa wyprawy wymaga przemieszania co jakiś czas podczas robót. jeśli tego nie...

temat nr 1697 Mokre kominy wentylacyjne wewnątrz domu
ostatnich bardzo obfitych opadach, na piętrze, na ścianie komina pokrytego tynkiem i pomalowanego pojawiła się spora plama wody. komin jest zbudowany z bloczków keramzytowych. wkład dymowy jest z ceramiki, a obok przebiega kanał wentylacyjny. góra komina zwieńczona jest jakąś...

temat nr 1698 Dziurki w hydroizolacji po naniesieniu masy typu KMB
jerzy,na betonie podkładowym pod płytę miałem robioną hydroizolację z bornit fundamentdicht 1k. był kładziony najpierw fundamentgrund, potem jedna warstwa kmb, w niej siatka szklana, a na to (dobę później) druga warstwa. krótko po przeschnięciu drugiej warstwy pojawiły się...

temat nr 1705 Koszmarne błędy w fundamentowaniu domu
... pogrubiona do 50cm wysokości. tuż po betonowaniu spadł deszcz (45 minut średniego padania).błędy które zostały popełnione:z przodu domu na długości 7m ława ma 68cm (mniej niż w oryginalnym projekcie!) zamiast 90cm. z przodu garażu na długości 6m, jest 73cm zamiast 90cm. w...

temat nr 1706 Osiadanie podłogi parteru - efekt fuszerki
... wdzięczny za odpowiedź.pozdrawiam popełniono szkolne wręcz i za razem koszmarne błędy podczas robót! przede wszystkim należało najpierw zasypać fundamenty pospółką i warstwami zagęścić do is > 0,95 (najlepiej 0,97), a dopiero potem wykopać rowy i położyć...

temat nr 1707 Popękana wylewka samopoziomująca
jerzywykonawca wylał masę samopoziomującą w całym domu na grubość od 5 do 15 mm. twierdzi, że wykonał ją zgodnie z instrukcją producenta, ale jest problem, bo na drugi dzień po wylaniu ten samopoziom popękał niemiłosiernie. pęknięcia dochodzą nawet do 1 mm i mają...

temat nr 1708 Bezmyślność układaczy rur kanalizacyjnych
kanalizacyjne przechodzące przez beton podkładowy podłogi nie mają rury osłonowej, ani żadnej dylatacji, większość rur jest zlicowana z powierzchnią betonu podkładowego, tak że nie ma możliwości wykonania na nich fasetki ochronnej z kmb. są również rury "wychodzące" na...

temat nr 1710 Usuwanie zabrudzeń mleczkiem cementowym z dachu
dobry,moim wykonawcom podczas czyszczenia miksokreta po wykonaniu jastrychów odpięła się rura od stojaka i zabrudziła cementem z wodą wszystko dookoła. zabrudzenia z okien zmyłem od razu strumieniem wody i przetarciem szmatką. dopiero po 5 dniach zauważyłem, że zabrudzony...

temat nr 1716 Cieknący kanał samochodowy w garażu
panie jerzymój szwagier ma problem z kanałem samochodowym w garażu. proszę o doradztwo czym ma uszczelnić od wewnątrz kanał samochodowy, który 5 lat temu adoptował na piwnicę dla warzyw z ogrodu. w tym roku na wiosnę pierwszy raz pojawiła się woda i długo napływała....

temat nr 1722 Brak ocieplenia wkładu ceramicznego w kanale spalinowym
kominka do palenia rekreacyjnego znajdującego się na parterze w domu piętrowym z poddaszem nieużytkowym. komin systemowy z wkładem ceramicznym otulonym wełną.doradzono mi, żeby wełnę wokół wkładu ceramicznego dać tylko w części nieogrzewanego poddasza (strychu), a w...

temat nr 1727 Problematyczne posadowienie na płycie z pianobetonu
dobry panie jerzy.na wstępnie zaznaczę, że wiem, iż moja płyta fundamentowa nie została wykonana zgodnie ze sztuką. ja nie doczytałem w pańskiej książce prawidłowego rozwiązania, zaufałem projektantowi i wykonawcy, kierownik budowy jest jednocześnie konstruktorem domu,...

temat nr 1738 Błędy w hydroizolacjach posadowienia domu na zboczu
... czy istnieje jakieś inne rozwiązanie? załączam zdjęcia poszczególnych etapów prac. błędy w posadowieniu tak koszmarne, że aż ręce opadają! wykonawca bez pojęcia o budownictwie - to jeszcze nie nowość, ale gdzie był kb? dlaczego pozwolił na takie herezje na budowie?...

temat nr 1743 Czarny wyciek z komina
... zauważyłem że to się powiększa. jak to zwalczyć naprawić? na pewno popełniono jakieś błędy podczas budowy. jak w przypadku choroby u człowieka, aby skutecznie podjąć leczenie, najpierw należy rozpoznać przyczynę choroby.proszę więc o informacje:1. co się spala w tym...

temat nr 1746 Wiatroizolacja na dachu z deskowaniem i papą
... do pomieszczenia? pozdrawiam serdecznie. niezłą komedię panu odstawił dekarz! koszmarne błędy! wiatroizolacja (5) powinna być zamocowana do wierzchu krokwi lub wiązarów jak pokazuję na rysunku 1.6.-1 w książce. potem kontrłaty grubości wynikającej z analizy c-w dachu i do...

temat nr 1749 Błędy w ociepleniu dachu z poddaszem nieużytkowym
serdecznie.korzystałam z pana porady 2 lata temu gdyż wtedy chodziło o ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego. kierownik budowy nakazał jednak ocieplić dach a nie strop. od spodu krokwi nakazał zabić folią. w ostatnią zimę okazało się że na folii było mnóstwo kropli...

temat nr 1754 Błędy w montażu stolarki okiennej
... ktoś ma się ze mną kontaktować w przyszłym tygodniu. ze względu na znalezione przeze mnie błędy wstrzymałem płatność za brakującą połowę zlecenia. proszę o pomoc i wskazanie ew. procedury naprawy jaką można wykorzystać w opisywanych przypadkach. z góry dziękuje za...

temat nr 1755 Likwidacja nierówności betonu podkładowego podłogi
beton podkładowy podłogi - na ściany fundamentowe pokryte masą kmb przyklejono dylatację ze styropianu eps-80, następnie na pospółce ułożono folię kubełkową kubełkami do góry na zakład 20 cm. po wyłożeniu betonu wykonawca wyrównał łatami drewnianymi i zagęścił...

temat nr 1768 Remont dachu nad poddaszem użytkowym
się do remontu poddasza w budynku wybudowanym na przełomie lat 80 i 90.stan aktualny:- dach dwuspadowy, jętkowy o geometrii zbliżonej do tej pokazanej na rysunku.- pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa, papa, deskowanie pełne.- w części zaznaczonej na zielono, pomiędzy...

temat nr 1771 Postument z błędami pod kominek
budowie podłogi na gruncie wykonano cokół pod piecyk typu koza, który ma się znajdować w ceglanej wnęce. w tym celu zrobiono szalunek z płyt osb i wylano wprost na grunt beton b15, stanowiący beton podkładowy. w warstwie betonu zatopiono dwa zbrojenia z prętów fi 10 i fi 12....

temat nr 1775 Hydroizolacja i termoizolacja podłogi leżącej na dwóch poziomach
budowie podłogi (rysunek) i przygotowaniu jej pod ogrzewanie podłogowe napotkałem na kilka problemów.1. część pokoju dziennego jest podpiwniczona, a część podpiwniczenia nie ma.2. różnica poziomów wynosi ok. 9 cm i zostanie zniwelowana różnymi grubościami styropianu eps...

temat nr 1776 Komin na budowie przewrócony przez wiatr
... usuwania szkód po upadku komina i jego odbudowy ma ponieść wykonawca.zdjęcia ukazują dalsze błędy wykonawcy, tj. niedbale i błędnie ułożoną termoizolację wokół rury spalinowej, bo z przerwami termoizolacji.na zdjęciach widać też, że chyba za wysoko wykonano skośne wieńce...

temat nr 1779 Jak przywrócić poprawność hydroizolacji poziomej HDPE
hydroizolację podłogi na gruncie. zrobiliśmy podcięcie ściany i widoczna jest pozioma izolacja hdpe. niestety wykonawca folię nie położył dokładnie i w niektórych miejscach nie ma ciągłego połączenia, w jednym miejscu nawet brakuje 2 cm. pionowa izolacja fundamentu nie...

temat nr 1780 Czy nakrywanie jastrychu betonowego jest konieczne?
jerzyw wielu poradach i w książce pisze pan żeby jastrychy betonowe zaraz po wykonaniu nakrywać szczelnie folią. mój wykonawca twierdzi że jeśli on da zbrojenie siatką stalową to nie trzeba nakrywać betonu. czy to prawda? chodzi o uniknięcie rys skurczowych w betonie. owszem,...

temat nr 1781 Roboty mimo rozmięknienia gliny w fundamentach
wieczórchciałbym zapytać co zrobić bądź czego się spodziewać w sytuacji gdy po ulewach na gliniastej ziemi, woda wewnątrz fundamentu sięgała na 20 cm wysokości ławy i została zasypana piaskiem i zagęszczona?czy mogę lać beton na stan zero, czy ciągnąć ściany w górę...

temat nr 1788 Rysy i pęknięcia płyty posadowienia domu
... w przypadku betonowania wieczorem (do zmroku) to za późno? czy może zostały popełnione inne błędy?czy takie rysy mają istotny wpływ na parametry płyty fundamentowej? zamierzam na zimę nakryć beton szczelnie folią, żeby uniknąć powstawania zastoin wodnych w tych rysach. czy...

temat nr 1791 Zalane posadowienie piwnicy na płycie
... nie pytał w trakcie problemów? zaufał pan doświadczeniu wykonawcy? popełniono niepotrzebne błędy. byłoby "pół biedy" gdyby zapytał pan w okresie, które pokazuje pierwsze zdjęcie - czyli przed zalaniem betonem rdzeni. widać, że wykonawca nie grzeszy wiedzą zawodową, bo...

temat nr 1796 Błędnie wykonane odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego.
pokazała mi się woda na połączeniu wentylacji z kanalizy do kominka wentylacyjnego. i kapie mi z tego. teraz co jest błędem czy leci coś z kominka czy hydraulik coś źle podłączył? rozbierałem to tydzień temu i przez tydzień mam jakieś 400 ml wody. podwiązałem sznurkiem...

temat nr 1797 Problem z wychładzaniem podłogi przez kominek
dobry od kilku dni zauważyłem objaw polegający na tym że podłoga drewniana wokół kominka wolnostojącego jest bardzo zimna. powietrze wydmuchiwane jest w miejscach gdzie narysowałem strzałki a linią niebieską narysowałem obszar znacznego wychłodzenia. co może być nie tak?...

temat nr 1820 Zapomniane kotwienie biegu schodowego żelbetowego
miał zrobić schody dopiero po wylaniu stropu w kolejnym etapie. miały zostać wypuszczone startery przed zalaniem stropu, o których pomocnicy zapomnieli. na zakończeniu schodów zostały położone dodatkowo dwie belki teriva, (łatwiej było zakończyć strop). ...

temat nr 1823 Uciążliwe wykwity na lastrico
... wady.przedstawione na zdjęciu wykwity są dowodem popełnionych przez wykonawcę błędów. błędy z kolei są dowodem na bezmyślność wykonawcy, a ściślej na brak wykształcenia zawodowego - czyli dowodem na dyletanctwo. takich wykonawców mój serdeczny kolega nazywa...

temat nr 1827 Lastrico pokryte szkłem wodnym
się stanie, jeżeli do renowacji posadzki lastrykowej zastosowano szkło wodne? szkło wodne to roztwór wodny krzemianów sodu i potasu (oddzielnie lub łącznie). po naniesieniu szkła wodnego na lastrico dojdzie na powierzchni do śladowego krzemianowania powierzchni (z uwagi na małe...

temat nr 1828 Impregnacja betonu szkłem wodnym
jakim celu impregnuje się beton szkłem wodnym?jakie błędy można popełnić przy impregnacji betonu szkłem wodnym? w pytaniu tkwi błąd. nie impregnuje się betonu szkłem wodnym. owszem od lat spotyka się najróżniejsze próby pomysłów domorosłych fachowców tworzenia i...

temat nr 1829 Technika zszywania popękanego stropu
jaki sposób pozszywać pęknięcia na górnej powierzchni stropu płytowego gr. 16 cm, które powstały na skutek niewłaściwej pielęgnacji betonu podczas upalnego weekendu? technikę zszywania spękanego betonu opisałem tutaj. postępować trzeba jak w przypadku jastrychu ogrzewanego....

temat nr 1831 Spękania styków profili styropianowych w ościeżach okien na elewacji
prawidłowo wykonać połączenia kolejno sąsiadujących ze sobą prefabrykowanych profili z polistyrenu ekstrudowanego, aby nie doszło do pęknięć na ich łączeniu? taki obrazek, to dowód niechlujstwa i partactwa wykonawcy ocieplenia. przede wszystkim profile należy przycinać w...

temat nr 1832 Kilkuletnia przerwa w nanoszeniu wyprawy elewacyjnej w systemie BSO
często obserwuję obecnie, że nie są wykonywane elewacje do końca. inwestorzy wykonują ocieplenie ścian styropianem, warstwę kleju, siatkę, ewentualnie grunt i zostawiają nieskończone elewacje nawet na kilka lat. jak po takim czasie wykonać prawidłowo tynk elewacyjny? czy...

temat nr 1833 Brak elewacji domu przed zimą
jerzy,niestety trafiłem na niesłownego wykonawcę elewacji i nie została ona zrobiona przed zimą. kolejny wykonawca może zacząć pracę najwcześniej w marcu (jeśli pogoda pozwoli). w środku prace wykończeniowe postępują, ponieważ nie zakładałem problemów z wykonaniem...

temat nr 1840 Połączenie rury spustowej z kanalizacją deszczową
prawidłowo wykonać połączenie rury spustowej z kanalizacją deszczową?czy istnieją przypadki, w których nie zachodzi potrzeba montowania czyszczaków kanalizacyjnych? przedstawiony na tym zdjęciu sposób jest niepoprawny. to relikt przeszłości - stosowany od wielu lat w naszym...

temat nr 1846 Co o pokryciu dachów blachą wiedzieć trzeba
... - może niektóre są problematyczne- łatwość montażu - może niektóre są odporniejsze na błędy a inne ich nie wybaczają- trwałość- inne parametry które trzeba wziąć pod uwagę - jakie?- producent godny polecenia?co pan by wybrał?dziękuje za odpowiedźmarcin pomijając...

temat nr 1854 Długość wyrostków do zbrojenia słupów i rdzeni
dobrychciałbym zapytać na jaką wysokość powinny być wypuszczone ze ściany fundamentowej startery do wiązania zbrojenia rdzeni. jeżeli są krócej niż pan mówi to co należy zrobić?dospawać czy dowiercać i mocować na kotwę chemiczną?dziękuję bardzo i życzę...

temat nr 1857 Naprawa sęków w krokwiach
dwa takie ubytki jak na zdjęciach w elementach więźby dachowej. w obydwu przypadkach są to krokwie (przekrój 10 x 18 cm). są to spróchniałe sęki, w jaki sposób to naprawić?kiedy należy naprawiać pęknięcia wzdłużne elementów drewnianych? każde pęknięcia czy...

temat nr 1858 Warstwa termiczna na fundamencie i jej hydroizolacja
panie jerzy otwieram nowy temat ponieważ nie znalazłem odpowiednika mojego pytania a może źle szukałem. chodzi mi o zabezpieczenie pierwszej warstwy bloczków z betonu komórkowego w strefie naziemnej fundamentu na wysokości izolacji cieplnej parteru (zdjęcie w załączniku). dom...

temat nr 1873 Ocieplenie budynku wielorodzinnego metodą BSO - wadliwe, czy poprawne?
jerzy proszę o zajęcie stanowiska w opisanej poniżej kwestii.wykonawca robót, miał za zadanie wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, zakwalifikowanego do zl v. ocieplenie według systemu jednego z producentów, które miało być zgodnie z krajową oceną techniczną itb...

temat nr 1880 Warstwy tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym
na etapie budowy domu "dom pod ambrowcem", a konkretnie muszę zrobić tarasy nad pomieszczeniem ogrzewanym - są dwa jeden 40m2 a drugi 13m2. mam kilka pytań gdyż odpowiedź moich wykonawców nie do końca mnie przekonuje a więc:1.czy termoizolacja (20cm styroduru) powinna...

temat nr 1887 Nieskończony dach przeciekający podczas mrozów
... dachówki. mógł też niewłaściwie zamontować całość wiatroizolacji albo popełnić inne błędy.jednakże z tego oceną proszę poczekać do wiosny, ponieważ pan popełnił koszmarny błąd! nie wolno było pozostawić nieocieplonego dachu, a tylko z wiatroizolacją i dachówkami....

temat nr 1903 Naprawa termoizolacji w stropie z dolnych pasów wiązarów
cw 2025/2018fachowcy kiepsko ułożyli mi wełnę na stropie, na termoizolacji mnóstwo mostków przez wieszaki od podwieszanego sufitu, szpary miedzy belkami a wełną itp. wpadłem na pomysł, że wymienię wełnę na granulat styropianu (jest dosyć tani i można to zrobić spokojnie...

temat nr 1910 Malowanie elastycznej otuliny rur z pianki
... nie pękają. pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź powłoka pęka, ponieważ popełniono błędy. otulina armaflex jest pianką na bazie kauczuku syntetycznego i jest materiałem silnie elastycznym. to nie jest podłoże dla farb akrylowych, a taką zastosowano. dalsze pomysły też...

temat nr 1911 Podwyższenie pomieszczeń na poddaszu
panie jerzy. Ściany działowe poddasza użytkowego zostały wymurowane do wysokości jętek (zdjęcie nr 1). zastanawiamy się, aby pomieszczenia mieszkalne powiększyć do wysokości kalenicy. czy w tej sytuacji jest możliwość podmurowania ścian wyżej, ew. wykonania ścian z suchej...

temat nr 1914 Mokra po zimie wiatroizolacja podczas budowy domu
membranie dachowej na strychu nieużytkowym, pojawiły się plamy wody. prawdopodobnie są to roztopy po śniegu. znajdują się one tylko po stronie wschodniej dachu dwuspadowego. w jednym miejscu membrana przecieka i mokra jest krokiew. dach pokryty dachówką ceramiczną. 1. czy...

temat nr 1925 Błędy: wiazdu do garażu, drzwi tarasu naziemnego, murłaty, odwodnienia garażu
... liniowe przed garażem też jest konieczne? ad. wjazd do garażuidea poprawna, ale są błędy:odwodnienie liniowe przed wjazdem jest nie tylko zbędne, ale niewłaściwe w tym miejscu.jastrych w garażu nie może zachodzić na fundament, jeśli termoizolacja podłogi też nie...

temat nr 1930 Jak uniknąć raków powietrznych w betonie SCC?
panie jerzy mam pytanie do betonu scc. na zdjęciach element z takiego betonu, wysokość zalewania ok 3m. na zdjęciach widać ubytki w betonie po porach powietrza. czy to jest normalne dla takiego betonu i wysokości elementu? czy można to zniwelować albo całkowicie wyeliminować?...

temat nr 1931 Mokra i zalana wodą piwnica w segmencie szeregówki
dobrykupiłem pana książkę, bo myślałem że znajdę w niej rozwiązanie dla mojego przypadku i nie wiem czy tak jest bo sam nie mogę dopasować do mojego przypadku. a mam taki.kupiłem środkowy segment w szeregówce budowanej 10 lat temu. jest ona częściowo podpiwniczona....

temat nr 1932 Dziwna budowa tarasu i ścian domu drewnianego w Norwegii
dobry panie jerzy.przesylam rysunki i kilka zdjec z tarasu oraz scian. buduje w okolicy kristiansundu w norwegii. gubosci welny na tarasie w najgrubszym miejscu=8cm w najcienszym 4cm.  wspolczynnik lambda= 0,041 w/mk taras ma wymiar 350x380 cmpytanie czy jezeli od spodu miedzy...

temat nr 1933 Wady posadowienia kombinowanego
dobrypanie jerzy, czy beton "podkładowy" posadzki na gruncie można wykonać jako monolit grubości około 120mm zbrojąc go dodatkowo siatką z prętów stalowych fi4 oraz wylać go razem z wieńcami ścian fundamentowych?czy w takim wypadku przy zastosowaniu betonu napowietrzonego na...

temat nr 1936 Popękany beton podkładowy podłogi na gruncie
panie jerzy, proszę spojrzeć na zdjęcie, to warstwa betonu podkładowego podłogi na gruncie. na ok. 60m2 jest kilka takich rys o długości 2-4m. pospółka była zagęszczana mechanicznie i wykonane badanie wskaźnika ls metodą sondowania, wskaźnik ls na poziomie 0,94-0,96....

temat nr 1955 Przecieki dachu po wykonaniu deskowania i łacenia
... z dachem, po deszczu pojawiły się przecieki. dach przygotowany pod dachówkę. ewidentne błędy wykonawcze! tak nie wolno montować wiatroizolacji. podziurawiona i pocięta niemiłosiernie, zaś część montowana nie przed, lecz po kontrłatach. poza tym, część kontrłat jest...

temat nr 1959 Podsypka dolomitowa pod płytą w posadowieniu
... a wymiana gruntu na dolomit nie należała do najtańszych opcji. pozdrawiam już popełniono błędy. na tak niejednorodnym gruncie należało najpierw położyć mocną geowłókninę, by rozdzielić warstwy nośne, a na nią warstwę kruszywa dolomitowego. granulacja odpowiednia, ale w...

temat nr 1962 Przeciekające ściany fundamentowe i posadzka garażu podziemnego budynku wielorodzinnego
... został zaprojektowany z licznymi błędami w zakresie fizyki budowli. wykonawcy powielili te błędy i dodatkowo wprowadzili nowe błędy. w rezultacie powstał budynek pełen wad budowlanych. zauważone dotąd problemy, to tylko początek, bo będą z roku na rok coraz większe i coraz...

temat nr 1966 Pęknięcie tynku nad antresolą
... linia pęknięcia jest na styku stropu i muru, a nie stropu i styropianu. projekt owszem, ma błędy i wkrótce pojawi się pęknięcie na styku stropu i styropianu wokół antresoli, z tym że to pęknięcie nie ma nic wspólnego z pęknięciem na tynku wspomnianej ściany...

temat nr 1967 Wadliwy montaż łaty kalenicowej w dachu
z poniższych jest prawidłowym sposobem montażu przykręcanych, blaszanych wsporników łaty kalenicowej:1. wspornik rozwarty przykręcany do łaty szczytowej? - zdjęcie nr 1.2. wspornik wygięty w odpowiednim miejscu dostosowanym do odpowiedniej wysokości mocowany na kontrłatach?...

temat nr 1972 Naprawa fatalnie wykonanej wyprawy elewacyjnej
ekipa zrobiła elewację, ale jedna ściana wyszła źle. czy można jakoś naprawiać wyprawę elewacji? wygląda na to, że wyprawę nanoszono podczas deszczu albo podczas silnego wiatru i nie przestrzegano jednakowego czasu od naniesienia do zacierania. naprawa nie będzie łatwa....

temat nr 1974 Błędnie zastosowana hydroizolacja typu KMB na wieńcu
pytanie o to czy hydroizolacja kmb powinna tak łatwo odchodzić od wieńca fundamentowego? ostatnio została ona pobrudzona betonem podczas lania chudziaka. postanowiłem spróbować oczyścić wieniec z grudek betonu, ale izolacja lepiej trzyma się tego nowego betonu, niż wieńca......

temat nr 1976 Tragikomedia przy posadowieniu budynku na płycie
dobry,w analizach c-w domu w sekcji "podłoga parteru" zaproponował pan układ warstw jak na pierwszym załączonym rysunku. ten sam układ będę realizował i dla budynku garażowo-gospodarczego, ale już mam zrobioną płytę fundamentową (drugi złączony rysunek).pytanie: jak...

temat nr 1978 Beton ław skancerowany przez wykonawcę
dobry,podczas dzisiejszej wizyty na budowie zauważyłem „rowki” w ławach fundamentowych oraz słupach. na ławy naniesiony został grunt pod papę, a na słupy hydroizolacja sztywna. ten wykonawca, to partacz! tak nie wolno! proszę mu potrącić wynagrodzenie a naprawy...

temat nr 1990 Błąd w zbrojeniu słupa żelbetowego
dobry panie jerzy,co zrobić w przypadku źle wymierzonego i wykonanego słupa żelbetowego. słup został osadzony o około 10-15 cm od osi ławy. wydawałoby się to łatwe do wychwycenia ale ani budowlańcy, ani ja, ani kierownik, który sprawdzał zbrojenie ze mną, tego nie...

temat nr 1993 Wadliwie wymurowana ściana działowa z bloczków silikatowych
dobry, panie jerzy.zwracam się z prośbą o poradę jak zaradzić sytuacji z błędnie wymurowaną ścianą działową z silikatów o grubości 8cm. Ściana rozdzielająca salon i pokój, w niej żadnych instalacji za wyjątkiem peszli pod kable, ściana od góry zakończona 3 cm...

temat nr 1996 Gigantyczna fuszerka przy wylewaniu stropu i wieńca
dobry.dzisiaj ekipa rozpoczęła zdejmowanie szalunków wieńca. w jednym miejscu (nadproże okna) po zdjęciu szalunków okazało się, że na górze są "raki", wygląda to fatalnie.nie wiem, czy ma znaczenie, że ten element był wibrowany na końcu?czy i w jaki sposób można...

temat nr 1998 Zasypka i zagęszczanie wokół fundamentu, a murowanie ścian parteru
w trakcie budowy domu jednorodzinnego podpiwniczonego. w zeszłym roku doszedłem do stropu nad piwnicą, przed zimą zdążyłem zasypać oraz zagęścić fundamenty tylko, aby zabezpieczyć przed mrozami. w tym roku kontynuowałem zasypywanie. ze względu na pogodę, murarz dopiero...

temat nr 1999 Taras naziemny przed domem
na gruncie.chcę wykończyć taras na gruncie. czy położenie na betonie płyt xps (4cm) jak na zdjęciu, w dwóch warstwach, następnie wylewka o grubości 6-7 cm pod kostkę brukową o grubości 4-6 cm to dobry pomysł? czy stosować w którymś miejscu izolację mineralną (trochę...

temat nr 2008 Podjazd do garażu nieogrzewanego
budynku gospodarczym (nieogrzewanym), w świetle „bramy garażowej” został obniżony wieniec aby w przyszłości dojechać kostką do samej bramy.niestety przy wylewaniu podłogi (10 cm beton c16/20 zbrojony siatką, na to będzie tylko ewentualnie jakiś gres techniczny), pominięto ten...

temat nr 2009 Fuszerka przy ocieplaniu ścian domu
jestem na etapie wykonania termoizolacji w swoim domu i mam pewne wątpliwości co do niektórych rozwiązań: np. w narożu drzwi wejściowych po prawej stronie jest łączenie płyt zamiast "l" wyciętej z całej płyty (fot. 1).czy oszczędność materiału jak na fot.2 mam...

temat nr 2011 Błędy przy posadowieniu i ociepleniu fundamentu
... terenu.dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam stop z robotami! popełniono gigantyczne błędy! hydroizolacja pionowa ma być na fundamencie, a nie na jego termoizolacji. membrana kubełkowa ma być kubełkami w stronę gruntu, a nie styropianu.czy od wewnątrz na fundamencie...

temat nr 2014 Zapomniano o fasecie w pachwinie między hydroizolacjami
dobry, zaczęliśmy budowę domu i od początku problemy. robimy zgodnie z książką p. jerzego hydroizolację fundamentów masą polimerowo-bitumiczną. fachowcy pięknie zrobili wyoblenia z masy zmieszanej z piaskiem zgodnie z wytycznymi pana jerzego wszędzie oprócz pachwiny między...

temat nr 2016 Pęknięcia i łuszczenie się betonu w wieńcu i rdzeniach
pana, piszę z pewnym pytaniem. ostatnio zalewałem wieniec . po rozszalowaniu okazało się, że beton się delikatnie "łuszczy" (szalunek wykonany z płyty osb-3) a na wielu z trzpieni występuje kilka mniejszych lub większych rys/spękań poziomych. w załączeniu zbliżenie...

temat nr 2026 Wilgotne piwnice w budynku przedwojennym
w zabytkowym iv piętrowym, wolnostojącym, przedwojennym budynku (budowa ok. 1930 r.) wybudowanym prawdopodobnie w technologii przedwojennej opisanej w pana książce – bez izolacji poziomej. przed remontem w 2016 roku posadzki piwnic znajdowały się w poziomie otaczającego...

temat nr 2028 Ukrycie pionu kanalizacyjnego w ścianie z bloczka silikatowego
dobry, panie jerzy, proszę o odpowiedź.chciałbym ukryć rurę kanalizacyjną fi 110 w ścianie nośnej z bloczków silikatowych grubości 24cm. musiałbym wykuć około 250cm w pionie nie naruszając wieńca stropowego. czy to jest poprawne rozwiązanie? czy takie rozwiązanie...

temat nr 2029 Popękana warstwa szpachlowa zbrojona podczas ocieplania budynku
panie bogdanie piszę w dwóch sprawach.chodzi o wykonanie warstwy zbrojącej ściany elewacyjnej domu jednorodzinnego styropian biały eps70 grubość 20cm warstwa kleju z zatopioną siatką 160g na zakłady następnie po utwardzeniu (2-3dni) kolejna warstwa. podczas szlifowania w paru...

temat nr 2032 Wykonanie elewacji wentylowanej z murem licowym z cegły
... domu. przestrzegałem panią w pierwszej rozmowie, że będą problemy i tysiąc miejsc na błędy. no i są. jasne, że można błędów uniknąć, ale wyłącznie trzymając się tego co tu napisałem. ...

temat nr 2034 Błędy przy wykonaniu jastrychu anhydrytowego
że jedna z rurek od ogrzewania podłogowego wypłynęła. co z tym można teraz zrobić, gdzie szukać winowajcy? posadzka anhydrytowa. instalacja grzewcza była napełniona sprężonym powietrzem. niewątpliwie popełniono szereg błędów! pierwszym winowajcą jest...

temat nr 2037 Naprawa błędów przed wykonaniem hydroizolacji betonu podkładowego
dobry panie jerzy.jestem na etapie przygotowań przed wykonaniem hydroizolacji masą bitumiczną.przeczytałem większość porad w tym temacie. wiem jak nawiązać do papy, wiem jak nawiązać do źle wyprowadzonej kanalizacji o ile rura wystaje na odpowiednią wysokość. bornit do...

temat nr 2038 Zbyt niski fundament powodujący obniżenie poziomu podłogi na gruncie
dobry panie jerzyniestety trafili mi się partacze na budowie. podłoga jest tylko 6 cm ponad drogą. nie wiem kto zawinił czy geodeta czy oni a może po połowie? przed tym jak to wykryliśmy z nowym wykonawcą bo tamtego zwolniłem niestety zostało wymurowanych już 10 warstw....

temat nr 2039 Zamiana części stropu wylewanego na gęstożebrowy
wykonawca chce zmienić płytę betonową na strop .mówi, że nie ma sensu lać płyty, tylko dać belki i pustaki. chciałbym poznać pana opinie. strop ten jak cała konstrukcja jest dość skomplikowany - zapewne to pokłosie rozwiniętej architektury i zapewne nieciekawych...

temat nr 2041 Niwelacja betonu przed naniesieniem hydroizolacji i termoizolacji podłogi
wyrównać beton podłogi na gruncie przed ułożeniem styropianu, tak żeby nie klawiszował. różnica około 1-2 cm, który ze sposobów będzie odpowiedni styrobeton, piasek suszony a może coś innego? ostatnio na portalu aukcyjnym widziałem podsypkę wyrównująca...

temat nr 2042 Kupiony od dewelopera dom z błędami
... budowy tego domu. fakt nieużytkowania przez kilka lat nie ma tu żadnego znaczenia. widoczne błędy to jedno, ale jest gorszy temat: błędy jeszcze nie widoczne. mogą to być powielone błędy projektowe, jak też wykonawcze, albo jedne i drugie razem. będą się pojawiać co roku....

temat nr 2043 Kapitalny remont murowanego domu 30-letniego
... istniejącego, więc ostrożnie z pomysłami na usuwanie zauważonych błędów. są jeszcze błędy niewidoczne. aby skutecznie wydać pieniądze na remont i przywracanie normalności, by potem dom nie stał się utrapieniem i "studnią bez dna", w której topi się pieniądze co roku na...

temat nr 2044 Popękane słupy żelbetowe podczas budowy domu i co dalej?
doprowadzić do ładu popękane krawędzie, pęknięcia na wylanych betonowych słupach? po rozszalowaniu widać zauważalną ilość ukruszeń na krawędziachi jedno większe pęknięcie, które mnie poważnie zaniepokoiło - na zdjęciu.niby deski czyste, zalane wodą przed betonem, beton...

temat nr 2045 Pęknięcia stropu monolitycznego podczas budowy domu
dobry,nie tak dawno został mi wylany strop między parterem a pierwszym piętrem. niestety ze względu na niedostateczną pielęgnację i wysokie temperatury pojawiły się na nim pęknięcia od góry. niektóre mają długość kilku metrów inne kilkanaście, kilkadziesiąt...

temat nr 2047 Wykonanie kotwienia zbrojenia w płycie żelbetowej
wykonawca przez błąd przesunął zbrojenie słupa oraz jednego rdzenia o 30cm w domu posadowionym na płycie. słup ma zbrojenie 4x fi 20, rdzeń 6x12. dom na szkodach górniczych. płyta fundamentowa 28cm zbrojona siatką 15x15 fi12. proszę o poradę jak bezpiecznie naprawić ten...

temat nr 2049 Gdy woda zalewa piwnice, a ściany parteru mokre
dobry. mam ogromny problem z domem w którym mieszkamy już 30 lat. zgłaszaliśmy zapytania do różnych firm i inżynierów budowlanych, ale mamy wątpliwości. kilku fachowców stwierdziło, że to fundamenty są już nieszczelne i należy je naprawić. poczekać rok i być...

temat nr 2051 Osiadanie podłogi i spękania ścian - czy to po deszczach?
panie,chciałbym przedstawić swój problem. mieszkamy w nowym domu od 4 lat. jest wybudowany z ytonga odm. 400 gr 36,5 cm, ścianki działowe też z ytonga odm. 600, gr. 11.5 cm (nie ma nośnych wewnętrznych). fundament i konstrukcja dostosowane do kategorii szkód ...

temat nr 2053 Zalewane wodą piwnice domu jednorodzinnego, mimo akcji fachowców
do pana po pomoc. może pan pamięta, kilka lat temu zwracałem się po pomoc z zalewaniem piwnic wodą, ale podane wtedy przez pana rozwiązania wydały mi się zbyt drogie na tle propozycji kilku firm budowlanych z doświadczeniem w tych sprawach. niestety zawierzyłem im,...

temat nr 2056 Fuszerka ponoć renomowanego dekarza z tradycjami
... i podstawy merytoryczne argumentów w stosunku do wykonawcy czy także projektanta, jeśli są błędy projektowe powielone przez wykonawcę. jak do takiej opinii podchodzi sąd? zwykle (uczestniczyłem już w dziesiątkach spraw sądowych), sąd nie opiera się na obcych opiniach, lecz...

temat nr 2057 Fuszerka dewelopera wobec nabywcy mieszkania z tarasem
... przeciekania wody przez strop nad garażami czyli przez taras. nie wykluczone, że popełniono błędy, ale nie własne lecz powielono błędy w projekcie ... i to należało najpierw zbadać. potem na bazie tego, specjalista opracowałby technologię naprawy, którą należało wdrożyć...

temat nr 2062 Cokolik wzdłuż tarasu z pomostem z desek drewnianych lub kompozytowych
tarasów wykończonych płytkami pana książka proponuje wykończenie strefy cokołu płytkami (str. 223). jakie rozwiązanie należy zastosować w strefie cokołu na tarasie wykończonym pomostem z desek kompozytowych? to nie książka cokolwiek proponuje, lecz jej autor. podstawową...

temat nr 2064 Przywracanie przerwanej izolacji poziomej.
przygotowywania otworów drzwiowych (wyjście na taras), stwierdziłem brak izolacji poziomej. widać, że izolacja z papy była, bo jest widoczna przy końcach otworów w murze. niestety poprzednia ekipa wymieniająca drzwi tarasowe ją usunęła. przyszła pianka i się zategowało...

temat nr 2068 Poziome hydroizolacje z membrany HDPE na ławach
dobry, dom posadowiony na ławach, czy wykorzystanie folie pehd gr. 1,5 mm jako izolację poziomą pod ściany budynku przyziemia oraz jako hydroizolację poziomą na chudziaku jest dobrym pomysłem?? połączenia folii będą zgrzewane lub spawane co da nam szczelność. obecnie...

temat nr 2074 Remont błędnie zbudowanego domu
remontu pojawił się następujący problem. poziom tarasu znajduje się 27 cm powyżej ściany fundamentowej. to oznacza, że tyle samo mam zasypanej ściany domu. teren domu jest ze spadkiem i widać, że były właściciel chciał w ten sposób wyrównać poziomy tarasu i posadzki....

temat nr 2086 Naprawa ubytków w murze przed montażem stolarki
demontażu starej stolarki okiennej mur wymaga naprawy. montaż nowych okien z zastosowaniem taśmy rozprężnej wymaga bardzo równej powierzchni. podejmie się tego firma montująca okna. zgodziłem się na wyrównanie tynkiem cementowo -wapiennym. głównie z powodu doświadczenia...

temat nr 2088 Parapet zewnętrzny z płytek klinkierowych
"ciepłym" parapecie z xps przyklejono membranę epdm na kleju poliuretanowym.membrana jest wsunięta i podklejona pod "ząbek" w profilu okiennym oraz wywinięta na elewację. jako parapet zaprojektowałem płytki klinkierowe grafitowe o wymiarach dł. 30 cm, szer. 12 cm i gr. 1,5 cm.jaki...

temat nr 2093 Woda w szalunkach przed wylewaniem mieszanki betonowej
dobry,jak mają się sprawy z wylewaniem betonu do szalunków w których jest woda? budowlańcy i kierownik budowy twierdzą że nie ma problemu i beton, ze względu na wagę, wypchnie wodę. co pan o tym sądzi?pozdrawiam serdecznie,artur sołtysiak to, że wykonawca może...

temat nr 2096 Ratowanie hydroizolacji fundamentu
... przynajmniej wiem, co do tej pory zrobiłem źle. mogę, patrząc w projekt budynku wyłapać błędy projektowe (takie jak zlewozmywak w kuchni pod oknem). o perypetiach z hurtownikami, wykonawcami nie będę wspominać. czytając wiele porad budowlanych na portalu, nie znalazłem...

temat nr 2101 Ratowanie hydroizolacji płyty, podmurowania pod drzwiami i bramą garażu
panie jerzy potrzebuję pana porady, sprawa dotyczy hydroizolacji. mianowicie beton podkładowy został najpierw zagruntowany gruntem bornit fundament grunt a następnie hydroizolacją polimerowo bitumiczną bornit fundament flex 2k. hydroizolacja ta została nałożona uczciwie...

temat nr 2104 Projektowanie detalu połączenia podłogi na gruncie ze ścianą zewnętrzną
jerzy, w moim projekcie nie ma wkładki dylatacyjnej między betonem podkładowym podłogi na gruncie a ścianą fundamentową. zamiast tego jest folia kubełkowa kubełkami w stronę betonu. czy tak może być? można uznać, że ta folia i kubełki będą dylatacją czy muszę te folię...

temat nr 2105 Przeciekający fundament podczs budowy
... masą 1k. w pachwinę wklejana taśma bornit db. proszę o poradę w jaki sposób naprawić błędy wykonawcze i czy można w tych miejscach wykonać iniekcję, aby nie odkopywać fundamentów. np. sikamur®injectocream-100? nie wiem czy to ma znaczenia, ale ściana w tym miejscu jest...

temat nr 2106 Fuszerka montera instalacji sanitarnych w domu jednorodzinnym
... jest to poprawnie zmontowane, podejścia, rodzaje zaworów, etc.., czy widzi tutaj pan jakieś błędy wykonawcze? pomijam specyfikację samego rozdzielacza i wyposażenia, którego parametrów nie znam. jedna z rurek zasilania była za krótka i wykonawca połączył ją złączką....

temat nr 2113 Naprawa gwarancyjna wadliwego tarasu przez dewelopera
dobry,z wielkim niepokojem obserwuję remont mojego tarasu przeprowadzany przez dewelopera. nawet jako laik ale w oparciu o pana książkę dostrzegam ewidentne wady tych prac. w związku z tym chciałbym skorzystać ze wsparcia technicznego przy odbiorze prac naprawczych.opis...

temat nr 2114 Warstwa termiczna na fundamencie i jego ocieplenie
... już obsypane piaskiem i zastosowane byłyby rozpórki/blokady.mam również dodatkowe pytanie wykonawcze. czy przy takich szalunkach (pomimo klejenia krawędzi boków pianką) nie trzeba dodatkowo zastosować foli, która zagwarantuje szczelność, tak aby przez łączenia płyt nie...

temat nr 2117 Błędy projektowe i wykonawcze w ociepleniu dachu
... drogą ciekaw jestem dlaczego nie poddał pan tego projektu ocenie? projekt zawiera koszmarne błędy! ...

temat nr 2119 Taras wykonany z koszmarnymi błędami projektowymi i wykonawczymi
... niż 15 cm. nawet gdyby nie było powyższych błędów, to ten dyskwalifikuje taki taras.błędy powyższe dyskwalifikują takie wykonanie tarasu. pana jako kupującego nie interesuje czy błędy pochodzą od projektanta, czy dewelopera i jego wykonawców. taras jest do kompletnego...

temat nr 2121 Fuszerka w wykonaniu żelbetowej płyty garażu
dobry budowlańcy wyłożyli szalunek płyty fundamentowej garażu dwoma warstwami foli budowlanej 0,3 mm. następnie został wylany beton. po rozszalowaniu okazało się że w narożnikach folia się popodwijała i powchodziła w strukturę betonu szatkując go na mniejsze kawałki....

temat nr 2125 Błędnie wykonana podlewka betonowa pod okna w murze z silikatów
panie jerzy ekipa wykonała z betonu b30 podproże pod okno aluminiowe. na środku jednego podproża i drugiego pojawiła się głęboka rysa. w zaznaczonym miejscu nadlewka się rusza razem z silką która się pod nią znajduje. pytanie 1 – czy murarz nie powinien wykonać wiązania...

temat nr 2143 Wykonanie fasety w warunkach mokrych
zrobić jak są trudności techniczne w wykonaniu fasety między ławą a betonem podkładowym? woda, błoto, sączenie ze ścian wykopu, teren gliniasty, czas.jest jakaś wersja kompromisowa ? czy można tylko oczyścić wystającą pod ławą papę i malować 2-3 warstwy izolacji...

temat nr 2152 Fatalne błędy już na początku ocieplania domu
... później dokleić pasek styropianu, żeby zasłonić taśmy? stop z takimi robotami! takie błędy świadczą o dyletantach! partactwo wisi w powietrzu! nie wolno lokować płyt termoizolacyjnych, by ich narożniki spotykały się z narożami otworów stolarki. musi być zastosowane...

temat nr 2154 Wypełnienie szczeliny między nadprożami i w murze z betonu komórkowego
dobry, chciałbym zapytać czym wypełnić lukę między dwoma nadprożami? kierownik budowy poradził piankę wysokoprężną i w sumie nie wiem czy mam jakąś inną opcję bo wszelkie masy będą po prostu spadać.drugie zdjęcie obrazuje jak murarze spartaczyli robotę. zostawili mi...

temat nr 2162 Zapadnięte słupy żelbetowe względem muru
wymurowaniu ścian działowych dwa słupy żelbetowe wewnątrz budynku są głębiej niż ścianki działowe do nich przylegające. głębokość to około 1 cm. poprosiłem głównego wykonawcę by wyrównał tą różnicę natomiast on powiedział że jak przyjdzie tynkarz to wszystko...

temat nr 2163 Partactwo przy wykonaniu słupów żelbetowych
szalowania słupów nie wiedzieć czemu ekipa wbijała pręty z wieniec o które opierali szalunki. z wcześniejszej korespondencji z p. jerzym otrzymałem informacje by pręty wyciąć na równo z wieńcem i nałożyć na dziurę po prętach szlam sztywny. i wszystko było by jasne...

temat nr 2164 Przeciekający fundament w niskim parterze w domu z 1957 roku
domu wolnostojącym moich rodziców od posadzki niskiego parteru podchodzi woda gruntowa. wokół domu podobno jest wykonany drenaż opaskowy, choć wydaje mi się że nie jest wykonany prawidłowo. czy jeśli odkopię fundament i wykonam drenaż ponownie to czy powstrzyma to przesiąkanie...

temat nr 2165 Problem z odpadającymi płytkami i przeciekaniem tarasu nad garażem
... ma sensu. nie ma też sensu stosowanie zamiennych fug. trzeba wyłapać wszystkie popełnione błędy i opracować technologię robót, a taras będzie zachowywać się poprawnie.proszę na adres porady@bdb.com.pl przesłać scan przekroju pionowego przez taras z projektu budowlanego oraz...

temat nr 2167 Odklejający się szlam mineralny flex w strefie cokołowej
dotyczy izolacji klasycznych (ława + ściana z bloczków + wieniec) fundamentów. na wieńcu betonowym wykonana została izolacja szlamem elastycznym pci barraseal 2k objekt. pierwsza warstwa pędzlem/szczotką, druga pacą. na to z min. 10 cm zakładem masa kmb pci pecimor 2k po...

temat nr 2173 Błędy przy ociepleniu ścian w strefie cokołowej
w projekcie na cokole tynk akrylowy mozaikowy, na 15 cm xps. aktualnie mam siatkę i szary klej. niestety ekipa trochę się rozpędziła i zrobiła mi siatkę i klej do aktualnego poziomu gruntu, czyli faktycznie w kilku miejscach poniżej planowanego poziomu opaski.1. planuję odciąć...

temat nr 2174 Uszczelnienie zaślepki parapetu z ramą okna i ścianą
od elewacji zamontowała parapety zewnętrzne. w jednym oknie jest widoczna szczelina między zaślepką parapetu a ramą okna. jakich produktów użyć do uszczelnienia tego miejsca? to miejsce powinno być uszczelnione dwuetapowo: najpierw po zamontowaniu parapetu, a potem po...

temat nr 2183 Walka z deweloperem o usunięcie wad mieszkania
... pani adwokat będzie w stanie udowodnić, że opinia biegłego nie jest właściwa lub zawiera błędy merytoryczne ( w czym pomogę), wówczas sąd powoła kolejnego biegłego lub rzeczoznawcę - aż do czasu, gdy otrzyma dwie podobne opinie. tak więc, opinie i opracowania, które...

temat nr 2184 Przeciekająca studnia betonowa z kręgów
... od zewnątrz.pozdrawiam niestety, rozczaruję pana. popełniono poważne i fatalne w skutkach błędy albo w projekcie, albo podczas wykonawstwa tej studni - albo jedne i drugie. abizol, to nie hydroizolacja - zwłaszcza na styku kręgów! nie jest możliwe w żaden sposób wykonanie...

temat nr 2186 Błędy dewelopera podczas budowy budynku
... wykonanie tynków. przesyłam również kilka dodatkowych zdjęć i wycinki z projektu.błędy wykonawcze naszym zdaniem są oczywiste i tutaj pojawiają się pytania:1. co może zrobić kupujący w takiej sytuacji?2. do kogo należy się zwrócić, aby zażądać od dewelopera...

temat nr 2198 Przerwane roboty przez wykonawcę, ich ocena i rozliczenie
... budowie domu który jest daleko zaawansowany poza stanem ssz, spisać skrupulatnie wszystkie błędy i wycenić dotychczasowe prace, ponieważ wykonawca zostawił mnie w trakcie robót (opuścił budowę) i żąda zapłaty za roboty a sam już widzę dużo jego błędów a co do innych...

temat nr 2208 Dziwne zachowanie się bitumicznego preparatu gruntującego
namową majstra cały fundament z bloczków betonowych na mojej budowie został zaszpachlowany (wyrównano nierówny mur) masą mineralną betonplast po namoczeniu murów. po odczekaniu doby majster naniósł unibit rozcieńczony wodą. po naniesieniu pojawiły się pęcherzyki....

temat nr 2213 Błędnie wykonany dach skośny w domu jednorodzinnym
dobry,1. dekarz wykonał obróbkę okapu bez szczeliny wentylacyjnej. prawdopodobnie przykręcona do łaty sosnowej. jak można to naprawić?2. co gorsza wiatroizolacja umieszczona bezpośrednio na deskach. w jaki sposób poprawnie zapewnić wentylację strefy między deskami a...

temat nr 2215 Paroizolacja na stropie na poddaszu nieużytkowym
dobry panie jerzy, dręczy mnie cały czas problem dobrej paroizolacji na strychu nieużytkowym.głowię się miedzy folią, szlamem a teraz do głowy przyszło mi żeby całość wyłożyć cienką papą i na to dopiero położyć dwie warstwy wełny 15cm. jakie jest pana zdanie w ty...

temat nr 2216 Błędy przy budowie podczas robót wykończeniowych zimą
dobry,podczas realizacji prac wykończeniowych (okres listopad - grudzień) w domu jednorodzinnym z dachem spadzistym pojawiła się znaczna wilgoć a następnie grzyb na strychu nieocieplonym. w pierwszej kolejności zauważyłem znaczne ilości skroplin spływające i kapiące z...

temat nr 2220 Błędy przy wykonawstwie dachu w segmencie szeregówki
... tego, co pan opisał wnioskuję, że dokonano partyzantki w tych pracach i popełniono rażące błędy. nabywca ma podstawy do reklamacji i wygrania procesu sądowego w razie odmowy napraw przez sprzedawcę. ...

temat nr 2221 Karygodne błędy podczas fundamentowania domu na ławach
... podciągana kapilarnie z gruntu. oczywistą oczywistością są popełnione przez wykonawcę błędy. najgorsze jest jednak to, że uważa on, że wszystko zrobił prawidłowo. panie jerzy jakich argumentów użyć, aby wykazać wykonawcy, że sposób wykonania robót był wadliwy? czy...

temat nr 2225 Zamoczone ocieplenia dachu podczas wygrzewania posadzek
serdecznie,sprawa dotyczy pozbycia się wilgoci z wełny mineralnej a dokładnie pomiędzy jej górą a membraną paroprzepuszczalną.dane: - dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym + nieocieplony strych, dach dwuspadowy, warstwy dachu zgodnie z dołączonym rysunkiem oprócz...

temat nr 2232 Mokry lekki strop zimą podczas budowy
dobry,mam strop nad piętrem wykonany z:- płyta gipsowo włóknowa fermacell 12,5- folia paroizolacyjna żółta typ a 0,2- wełna szklana knauf unifit 039 22cm- wełna szklana knauf unifit 039 8cmdom jest już ogrzewany, ale nie zamieszkany. ostatnio zauważyliśmy rysę na stropie w...

temat nr 2236 Kapie woda z kanału wentylacyjnego w kuchni
problem ze skraplaniem się wody w kanale wentylacyjnym od kuchni. wcześniej myślałem, że wynika on ze zastosowania nie ocieplonych gum łączących przewód flex z kominem. teraz jest ocieplony flex do samego kominka wentylacyjnego, a woda się dalej skrapla. listopad i grudzień...

temat nr 2241 Skutki bezmyślnego wykonawstwa przy posadowieniu domu
dobry,chciałbym zasięgnąć porady odnośnie niestety chyba dość powszechnego zaniedbania / pójścia na łatwiznę budowlańców. sytuacja jak na zdjęciach, rury zbyt blisko ścian, przerwana papa, do tego połamane kielichy dylatacyjne. w jednym miejscu zupełny brak kielicha...

temat nr 2245 Wilgoć w murach piwnicznych domu istniejącego
... góry dziękuję. to klasyczny przypadek zbudowania domu z błędami. zapewne powielono też błędy projektowe. przecieki tylko spotęgowały obraz błędów. nie ma w fundamentach hydroizolacji pionowych i poziomych. przywrócenie poprawności możliwe, ale najpierw trzeba wykonać...

temat nr 2254 Chałtura i fuszerka podczas budowy poddasza i dachu
przeprowadziłem remont domu, wymieniono poszycie dachowe oraz postawiono nowe ściany kolankowe i szczytowe. moje pytania dotyczą betonu i drewna konstrukcyjnego. firma budowlana wykonała beton na wieńce poprzez mieszanie na terenie budowy w betoniarce, dostarczając mi...

temat nr 2256 Osiadanie podłogi parteru i pękanie ścian po zamieszkaniu
... podpisane przez projektanta. pogłębienie wpływa to na dalsze rozwiązania. popełniono liczne błędy, bowiem zagęszczanie mechaniczne zasypki być musi i w dodatku z kontrolą wskaźnika zagęszczenia gruntu is. warstwy te powinny być nanoszone od poziomu posadowienia ław co oznacza...

temat nr 2257 Czy elektroosmoza usunie wilgoć ze ścian domu?
... okresie. więcej można przeczytać np. tutaj.w państwa przypadku popełniono błędy podczas budowy, ale objawy nie są skutkiem mokrych jastrychów, lecz podciąganiem wilgoci z gruntu. jedynym sposobem jest zatrzymanie podciągania kapilarnego wilgoci z gruntu poprzez...

temat nr 2261 Fuszerka wykonawcy słupów i nadproży
dobry,to nasz pierwszy post i piszemy go ponieważ mamy problemy z naszym wykonawcą.sprawa dotyczy wieńca nad domem i garażem. mamy podejrzenia nieprawidłowego wykonania.wieniec został rozszalowany po dwóch dniach i od razu, masą inną niż naprawcza do betonów, zostały...

temat nr 2264 Ocieplenie ścian metodą przyklejania styropianu pianką
o pomoc w sprawie montażu styropianu na elewacji:1. czy zaprawa klejowa i klej w piance są równoważne, czy jest jakieś zalecenie, który materiał jest lepszy (budynek z elewacją z cegły ceramicznej)? 2. jeśli klej w piance jest dobrym wyborem, to w jaki sposób pokrywa się...

temat nr 2269 Pomysły wykonawcy na tzw. chłopski rozum
... podkładowy i kopać wewnątrz i na zewnątrz aż do posadowienia, by naprawiać popełnione błędy.ad. 2proszę dać poczytać temu półgłówkowi kilka stron z mojej książki o rozszerzalności materiałów (rozdział 2.2. - to raptem dwie strony). może coś pojmie? może zrozumie,...

temat nr 2276 Rury kanalizacyjne i rury spustowe w warstwie ocieplenia ścian
czy schowanie rury spustowej w elewacji w postaci rury kanalizacyjnej o średnicy 110mm to dobry pomysł? pytam ze względów technicznych oraz termicznych (czy mostek termiczny wystąpi w tym miejscu). dociepleniu styropianem grubości 25cm, budynek murowany z cegły silki 24cm. rury...

temat nr 2277 Karygodna bezmyślność hydraulika
zdjęcia przedstawiają przerwaną izolację poziomą w postaci maty 3,5mm na lepik przez hydraulików. jak zabezpieczyć te miejsca przed podciąganiem kapilarnym? trzeba zapytać bezrozumnego hydraulika jak zamierza to naprawić? a jeśli nie będzie wiedział, to mu opracuję...

temat nr 2280 Odspajanie się wyprawy elewacyjnej
jerzy proszę o wskazanie prawdopodobnej przyczyny odspajania się wyprawy tynkarskiej od sztukaterii elewacyjnej. budynek zrealizowany 10 lat temu. wady widoczne na zdjęciach dotyczą elewacji południowej i zachodniej. wygląda to na typowy błąd podczas robót. niewłaściwie...

temat nr 2284 Przygotowania do tynku cementowo-wapiennego
o radę, w jaki sposób przygotować budowę do nakładania tynków cw. 1) obecnie wykonany ssz oraz ocieplenie ścian budynku (tynki miały być wykonane przed zimą, stąd ocieplenie ścian). konstrukcję stropu i dachu stanowią wiązary. stelaż pod sufity podwieszane będziemy...

temat nr 2288 Poziom terenu wokół budynku na płycie na zboczu
serdecznie. chciałbym się dowiedzieć do jakiej wysokości powinien sięgać cokół budynku w domu posadowionym na płycie fundamentowej. ocieplenie na płycie. czy do wysokości posadzki a może do wysokości wewnętrznej termoizolacji pod posadzką? a także interesuje mnie do jakiej...

temat nr 2293 Fuszerka wykonawcy i bezmyślność kierownika budowy przy betonowaniu
panie jerzy. proszę o wskazanie tego co mogło się stać z betonem wylanym w listopadzie. odpryskuje górna warstwa betonu.grubości od 3 mm do nawet 1 cm. wydarzyło się to na ok 1/6 połaci gdzie od 3 miesięcy stoją kałuże. beton b25 w8 z dodatkiem przeciwmrozowym...

temat nr 2303 Fundament na ławach malowany emulcją bitumiczną
dom parterowy posadowiony na działce o nachyleniu podłużnym wynoszącym 5%, pola znajdujące się nad działką mają większą w.n.p.m. fundamenty (ława + ściana fundamentowa wyk. z bloczków fundamentowych) obsmarowane tylko dysperbitem (więc można przyjąć że niezaizolowane...

temat nr 2323 Samodzielna budowa i popełnione błędy w fundamentowaniu
serdecznie.rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego systemem gospodarczym. dom jednorodzinny, parterowy, bez podpiwniczenia. powierzchnia użytkowa 150 m2 + garaż 34 m2 + kotłownia 8 m2. książkę pana dopiero teraz kupiłem i jestem załamany gdy czytam jak powinno być a jak...

temat nr 2326 Rola i montaż wymianu w więźbie dachowej krokwiowej
pytanie o konstrukcję dachu przy kominie. połacie dachu nad częścią mieszkalną i nad garażem są na różnych wysokościach.pierwsze pytanie odnośnie wymianu nr 4 na projekcie: ten wymian łączy tylko dwie krokwie i nie jest niczym podparty/podwieszony?drugie pytanie...

temat nr 2331 Jastrych ogrzewany w garażu
wykonać ogrzewanie podłogowe ze spadkiem w garażu. zaplanowany jest spadek 1% na metr, wykonawca zasugerował 2 pętle na garaż a styropian układać na dwie warstwy.spadek wysokość na całym garażu wynosi 8cm. wymiary garażu 616 szerokości i 601 długości.wspólny pomysł...

temat nr 2336 Przebicie kabli elektrycznych przez ścianę ocieploną
jaki sposób prawidłowo wyprowadzić kable elektryczne do podłączenia zewnętrznej instalacji jak rolety czy oświetlenie? czy przeprowadzenie kabla w peszlu prostopadle przez ścianę nie doprowadzi do skraplania wody wewnątrz peszla? nie wolno prowadzić kabli elektrycznych ani rur...

temat nr 2340 Styk hydroizolacji podłogi ze ścianami nośnymi
jerzy,przymierzam się do wykonania hydroizolacji podłogi na gruncie masą dwuskładnikową kmb. z tego co kiedyś czytałem na łączeniach ściany z podłogą powinienem wkleić taśmę uszczelniającą a potem nakładać masę kmb szpachlą na całej podłodze.pytanie tylko co z...

temat nr 2352 Wykwity na elewacji
... to klasyczne objawy popełnionych błędów podczas budowy. mogą to być tylko błędy wykonawcze, ale mogą być powieleniem błędów z projektu budowlanego. zapewne, przyczyną glonów na elewacji jest kondensacja pary wodnej w warstwach przegród. aby podać przyczynę...

temat nr 2353 Zbyt wysokie ściany działowe w stropie z wiązarów
dobry panie jerzyŚciany nośnie są spięte wieńcem zalanym w keramzytowych kształtkach u, o grubości ścianki 4cm. Ściany działowe są wymurowane nieco za wysoko. sufit zamierzam zaizolować celulozą o grubości 30-40 cm. w sytuacji, jak na rysunku, sufit byłby na wysokości...

temat nr 2355 Wydzielanie się szkodliwych związków lotnych z hydroizolacji typu KMB
jerzy mam kilka pytań odnośnie izolacji betonu podkładowego masą kmb podłogi na gruncie:1 czy przy wykonywaniu izolacji poziomej, w moim przypadku produktem bornit fundamentdicht 2k, należy odczekać jakąś ilość czasu przed przykryciem tej izolacji folią pe i położeniem...

temat nr 2361 Boniowanie po wykonaniu ocieplenia metodą BSO
ocieplonej już elewacji z siatką i klejem inwestor wraz z architektem wymyślili (po fakcie) wykonanie dużej ilości boni przy zastosowaniu tynku cienkowarstwowego. bonie mają iść przez całą wysokość i szerokość elewacji tworząc pewnego rodzaju podziały. czy może pan...

temat nr 2365 Poprawa wykonanej, źle zaprojektowanej opaski termoizolacyjnej wokół płyty fundamentowej z izolacją pod nią
dobry,jako że zbyt późno trafiłem na tę stronę i wcześniej dałem się nabrać zapewnieniom dostawcy płyty fundamentowej (projekt i wykonanie) chciałbym zapytać, czy jest szansa na chociaż częściowe poprawienie izolacji termicznej (opaski) wokół płyty.projekt samej...

temat nr 2371 Brak dylatacji stropu żelbetowego wokół komina
jerzy, ekipa budowlana nie wykonała dylatacji stropu wokół komina.czy w moim przypadku jest szansa na poprawienie tego miejsca?czy wykucie lub wycięcie szczeliny wchodzi w grę? lub jakaś inna forma odprężenia tego miejsca?przy kominie nie ma żadnej ściany nośnej,...

temat nr 2381 Hydroizolacja ław pod ścianą fundamentową monolityczną
panie jerzy .niestety nie miałem u siebie betonu podkładowego pod ławą. na ławie użyto papy podkładowej pod ścianą fundamentową. w przekroju rdzeni szlam. na ścianie fundamentowej ponownie papa podkładowa i szlam.wywiązała się dyskusja z pewnym kierownikiem który...

temat nr 2382 Wykwity pleśni na płycie OSB stanowiącej poszycie dachu
dom w stanie ssz z wykonanym ociepleniem budynku, natomiast bez ocieplenia dachu (obecnie warstwy dachu to tylko płyty osb pokryte papą i dachówką). wykonane są odpowiednie szczeliny wentylacyjne i nacięcie w kalenicy. na czas zimy jednak, w trakcie prowadzonych prac z instalacjami...

temat nr 2385 Błędnie naniesiona hydroizolacja polimerowo-cementowa flex
jerzy, podczas nakładania drugiej warstwy produktu cr166 na beton podkładowy podłogi w dwóch pomieszczeniach musiało dojść do zaburzenia proporcji składników ponieważ w odróżnieniu od innych pomieszczeń po tygodniu podłoga jest wyczuwalnie klejąca podczas chodzenia....

temat nr 2387 Zawilgocenia w domu z roku 1959
dobry,Śledzę z mężem z wielkim zainteresowaniem pana porady i komentarze na bdb.pljesteśmy właścicielami domu jednorodzinnego o pow. 400m2. jest to gruntownie wyremontowana i przebudowana w 2006 roku kostka z roku 1959. niestety, nie mieliśmy szczęścia do fachowców i zaczynamy...

temat nr 2390 Popękane drewno więźby dachu
jerzy, więźba dachowa wykonana rok temu, drewno konstrukcyjne jodła pospolita c22, zastosowany środek do impregnacji zanurzeniowej korasit, informacja o stanie wilgotności tarcicy przy sortowaniu: powietrzno-sucha. poddasze nie zostało jeszcze zabudowane i w związku z tym po roku...

temat nr 2392 Grzyb na ścianie od klatki schodowej po ociepleniu bloku
góry przepraszam, że męczę pana pytaniem, ale jak do tej pory nie spotkałam nikogo z taką ogromną wiedzą i doświadczeniem, kto mógłby mi pomóc. rozmawiałam z panem w piątek odnośnie grzyba na ścianie od klatki schodowej w bloku na 3 piętrze. po tej rozmowie nasunęło...

temat nr 2393 Drewno więźby i poddasza zaatakowane sinizną
dobry. czym się różni sinica na więźbie od pleśni? przez jakiś czas nie było u nas prawidłowej wentylacji poddasza i pojawiły się takie wykwity jak na zdjęciach. wyczytałam w poprzednich poradach jak potraktować więźbę zaatakowaną grzybem, ale chciałabym też ocenić,...

temat nr 2396 Ochrona taśm okiennych przed UV
dobry,została zamontowana stolarka okienna, montażysta poinformował mnie abym jak najszybciej przykrył taśmę, gdyż w przypadku dłuższego wystawienia na promienie słoneczne może się ona odkleić. jednak nie powiedział czym to przykryć/zaszpachlować? bardzo proszę o jakąś...

temat nr 2398 Dziwny mur z pustaków ceramicznych
teraz coś dla rozluźnienia. sam nie wiedziałem czy to jakiś żart i mam się śmiać :-) sytuacja chyba już bardzo rzadko do spotkania, ale jednak u mnie na budowie się trafiła. do tej pory ściany stawiał murarz z dużym doświadczeniem i wszystko jest w porządku. sytuacja niestety...

temat nr 2403 Deskowanie dachu pokryte pleśnią
jerzy,nie dopilnowaliśmy desek użytych do deskowania więźby. efekt jest tego taki, że zamontowane na dachu deski od strony wewnętrznej zsiniały/pokryły się czarnym nalotem.zapoznaliśmy się z wątkiem nr 1203, jednakże bardzo nie chcemy pokryć desek impregnatem mocno...

temat nr 2405 Bezmyślność wykonawcy udającego dekarza
dobry,mam pytanie o montaż siatki przeciw kunom i osom przy kryciu dachu. na dachu przewidziana jest wiatroizolacja i blachodachówka modułowa. dekarz przekonuje że przy sytuacji jak na zdjęciach siatka przeciw kunom i owadom nie ma sensu bo:1. osa tak czy siak wejdzie nad ew....

temat nr 2410 Nieskuteczna naprawa ocieplenia domu przez dewelopera
panie jerzy,zwracam się do pana ponownie o pomoc, ponieważ już raz, w 2016 roku bardzo pan nam pomógł w dochodzeniu u developera naprawy gwarancyjnej kupionego domu.mimo, że developer wykonał usuwanie usterek na podstawie umowy gwarancyjnej, niestety ponownie się pojawiają w...

temat nr 2411 Bezmyślne ocieplenie poddasza nieużytkowego
dobry,chciałbym prosić o poradę dotyczącą wentylacji poddasza nieużytkowego (używane jako składzik/magazynek). dom dwukondygnacyjny (parter piętro). nad piętrem znajduje się poddasze nieużytkowe z dachem skośnym, wielospadowym ocieplonym wełną (pomiędzy krokwiami 20 cm...

temat nr 2414 Popękana i z uszkodzeniami ława z betonu napowietrzonego
dobry, panie jerzy mam problem z ławami fundamentowymi. Ławy były wykopane w środę, w czwartek obszalowane deską. ze względu na twardy grunt umocowane na szpilkach z prętów zbrojeniowych. wykop wyłożony grubą folią budowlaną. Ławy zostały zalane w piątek betonem...

temat nr 2416 Wiatroizolacja ze startą i uszkodzoną powłoką
jerzy,w załączniku zdjęcia przetarć membrany, przetarta jest wierzchnia warstwa, jest tego trochę na powierzchni całego dachu. membrana to dorken delta foxx plus, ułożona na pełnym deskowaniu.firma reklamuje się "chodzenie po wytrzymałej włókninie ułożonej na twardym...

temat nr 2418 Przyłącze kanalizacyjne podłączone odwrotnie
jerzy będąc na urlopie, wykonawca wykonał przyłącze kanalizacji. jak się okazało połączył rury na odwrót tzn. bosą końcówką w stronę domu, a kielich w stronę odrzutu. tłumaczył, że tak wychodził odrzut w stronę działki, nie pomyślał, że można dać mufę....

temat nr 2424 Wymagana grubość jastrychu anhydrytowego z ogrzewaniem podłogowym
następujący problem. jastrych anhydrytowy został wykonany w całym domu na jednakowym poziomie co powoduje, że jak położę panele i płytki to zrobi mi się schodek. chodzi o to, że panele wraz z podkładem mają 11mm (celowo tak mało bo w całym domu jest podłogówka i nie...

temat nr 2425 Minimalny spadek pokrycia tarasu
panie bogdanie,mam konflikt z deweloperem, dotyczący minimalnego spadku na tarasie (nad garażem). projekt dewelopera przewidział spadek 0,1%. w wyniku czego na tarasie ciągle są zastoiny wody. wt mówią wprost o konieczności wykonania spadków umożliwiających odpływ wód...

temat nr 2426 Mocowanie płatwi dachowych
dobry,chciałbym się zapytać odnośnie podparcia i mocowania płatwi. mam płatew opartą na dwóch ścianach szczytowych oraz na dwóch wew. słupach żelbetowych.na ścianach szczytowych będzie wykonana poduszka pod płatew. przy oparciu na poduszce czy na słupie żelbetowych...

temat nr 2427 Skomplikowane detale w dachu, a analizy cieplno-wilgotnościowe
panie jerzy, mam parę pytań odnośnie przekroju mojego domu.1. w październiku ubiegłego roku została wykonana więźba, dach jest deskowany pokryty papą podkładową gr. 3,2 mm, w kalenicy zostawiono przestrzeń wentylacyjną. w celu zabezpieczenia budynku przed opadami płaski...

temat nr 2431 Hydroizolacja mineralna na betonie podkładowym zabrudzonym tynkiem gipsowym
dobryplanuję wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową podkładu betonowego podłogi na gruncie w domu jednorodzinnym szlamem sopro dsf523 (szlam jednoskładnikowy, elastyczny). beton b20, zbrojony mikrowłóknami, grubość 10-12 cm. niezacierany, niestety niezbyt równo ułożony...

temat nr 2434 Odspajający się grunt bitumiczny od betonu
pokryć beton podkładowy piwnicy papą termozgrzewalną ( jest zamontowana studzienka zbiorcza z drenami, nie ma parcia wody, piwnica sucha) papa bez posypki 4mm fundamentowa na sbs) jako grunt - jedno pomieszczenie pomalowałem grundbit (bornit). po wyschnięciu grundbit jeszcze...

temat nr 2439 Fatalnie wylana mieszanka betonowa na fundament
dobry. wylane ławy fundamentowe, beton b25 w8, beton w jednej z beczek przyjechał bardzo suchy, dodatkowo murarz za grubo wylał i nie można było wyrównać. co teraz z tym zrobić? przede wszystkim, czy na pewno są to ławy, a nie ściany fundamentu? jeśli ławy, to czy nie...

temat nr 2440 Hydroizolacja ław i rdzeni, gdy fundament z pustaków szalunkowych
dobry,zgodnie z opisem z książki "sekrety..." i zamieszczonych porad na rdzenie wystające z ławy zastosuję hydroizolację polimerowo-cementową sztywną (szlam mineralny). natomiast martwi mnie nierówna powierzchnia betonu w okolicach prętów, gdyż ze względu na niewielkie...

temat nr 2445 Błędy przy budowie hydroizolacji ław
... włos mi się jeży od mnogości błędów! staram się poprawić popełnione do tej pory błędy jednak nie na wszystko znajduję odpowiedź, a czasem jest już za późno. jestem przerażony poziomem wiedzy wykonawców. nikt nie ma pojęcia o właściwej hydroizolacji, każdy mówi...

temat nr 2446 Karygodne wykonawstwo fundamentów i murów
częściowo podpiwniczony. przed wylaniem stropu nad piwnicą nie została położona poziomo papa na murze z bloczków fundamentowych (zdjęcie nr1). strop został już zalany (zdjęcie nr2). w najbliższym czasie mają ruszać ściany z silki na stropie. 1. czy powinienem położyć...

temat nr 2447 Niedbała praca monterów instalacji sanitarnych w domu jednorodzinnym
jerzy mam pytanie dotyczące instalacji elektrycznych położonych na chudziaku.generalnie chudziak został zabezpieczony hydroizolacją ceresit cr166, następnie została wykonana instalacja elektryczna przykryta pierwszą warstwą styropianu 6cm, w której następnie wykonano...

temat nr 2457 Różne poziomy obsadzenia drzwi a posadzka z płytkami
jerzy między posadzką a progiem hs mam 4 cm różnicy, przy drugim oknie i drzwiach wejściowych 3 cm. na całej powierzchni będą kafle ok 15mm. czym najlepiej wyrównać całą powierzchnię (ok 80m2) aby próg hs zlicował się z płytkami? wylewka samopoziomujaca, płyty...

temat nr 2459 Skropliny pod dachem chłodni
... o przynajmniej 10 oc niż aktualna w hali.2. przestudiowania dokumentacji projektowej i powykonawczej tego obiektu w zakresie:  - budowlanym,  - wentylacji,  - ogrzewania i chłodzenia.3. obliczeń cieplno-wilgotnościowych mostków cieplnych i dachu.4. obliczeń...

temat nr 2460 Bezmyślne układanie instalacji w podłodze kotłowni
dobry,w kotłowni mam ułożoną na podłodze pierwszą warstwę styropianu. przed nami układanie jeszcze dwóch warstw po 5 cm. hydraulik ułożył rury z wodą użytkową, załączam zdjęcie.obawiam się, że nie uda się poprzepinać rur (nie wystarczy długości). w większe...

temat nr 2462 Jak uratować pochylające się ogrodzenie murowane?
ogrodzenie z cegieł silikatowych posadowione na podmurówce pochyla się i grozi zawaleniem. pytanie - czy da się je jakoś uratować czy lepiej rozebrać i postawić nowe? ten objaw jest skutkiem zbyt płytkiego zagłębienia fundamentu ogrodzenia lub zastosowaniem zbyt niskiej...

temat nr 2466 Ściana zewnętrzna domu szkieletowego z poszyciem płytą OSB
dobry,buduję dom w technologii szkieletu drewnianego. na zewnątrz ściany zostało zamontowane osb-3 pióro-wpust. 1. czy na połączenie płyt trzeba nakleić jakąś taśmę chroniącą od przenikania wody?2. czym zabezpieczyć boki płyty osb w narożnikach? stop! Ściana taka...

temat nr 2475 Wypełnienie wolnych przestrzeni w murze przy przebiciu instalacjami
dobry,czym wypełnić miejsca po wykuwaniu ścian pod podejścia wody i kanalizacji? hydraulik zaproponował piankę ale nie jestem przekonana do trwałości tego rozwiązania. niechaj hydraulik pianką wypełni swoje wolne przestrzenie w głowie, bo ma ich za dużo. miejsca te...

temat nr 2478 Dziwne nierówności i pęcherze na tynku gipsowym
... zrobić, położyć gładź czy skuć i tynkować ponownie? niewątpliwie popełniono jakieś błędy. zanim się podejmie działania naprawcze, musi być rozpoznana przyczyna powstania takiego zjawiska. do tego proszę odpowiedzieć na następujące pytania:jakie jest podłoże pod tym...

temat nr 2479 Korodowanie obróbek blacharskich na balkonach i tarasach
jerzy proszę o komentarz dotyczący stosowania powlekanej blachy stalowej, jako materiał na obróbki blacharskie balkonów. gięta cynkowana i malowana proszkowo blacha stalowa świetnie sprawdza się w miejscach takich jak np. dachy, gdzie wilgoć relatywnie szybko wysycha. natomiast...

temat nr 2480 Zbyt wąska rama drzwi w ścianie zewnętrznej
jerzy, jak wybrnąć z tak wąskiej ramy drzwiowej? chodzi oczywiście o ocieplenie. nie zdawałem sobie nawet sprawy, że to jakiś ówczesny standard, a zorientowałem się dopiero jak widać po montażu. przed wyborem stolarki trzeba koniecznie wykonać analizę c-w obsadzenia...

temat nr 2487 Wentylacja dachu pokrytego blachą trapezową
poszycie z blachy trapezowej zostało wymienione na nowe. dach jest jednopołaciowy. po starym dachu pozostało deskowanie z podwójną papą. na to położono membranę, kontrłaty i łaty. wybrałem blachę trapezową t35 z firmy blachotrapez. zastanawia mnie mało przekonywująca...

temat nr 2488 Strop nad garażem podziemnym jako tzw. biała wanna
jerzy, mam pytanie. inwestor na jednym z naszych projektów, na które właśnie otrzymaliśmy pnb, zamierza przeprojektować strop nad garażem (dach zielony, ruch pieszy) na strop żelbetowy jako tzw. biała wanna, bez spadków, bez hydroizolacji.nie chcemy się na to zgodzić z...

temat nr 2495 Błędne rozwiązania więźby dachowej drewniano-stalowo-żelbetowej
... po prostu - tragedia i kompromitacja!z przedstawionych zdjęć i rysunków już widać, że są błędy z zakresu fizyki budowli. nie tylko wskazane przez pana - jest ich dużo więcej. proponuję, poddać mi sprawdzeniu całego projektu, a nie tylko dachu, w zakresie fizyki budowli i...

temat nr 2497 Remont tarasu na gruncie
dobry,proszę o poradę jak poprawnie wykończyć taras na gruncie - połączony z domem. poprzednie rozwiązanie nie zdało egzaminu (klej, izolacja w płynie, płytki przyklejone), dodatkowo zaciągnęło wilgoć do ściany domu.wykonawca odkuł wszystko, także wyciął...

temat nr 2504 Mokre drewno na więźbę
jerzymam pilną sprawę. będziemy wykonywać więźbę dachową, deskowanie i pokrywać papą żeby zdążyć nakryć dom przed zimą. pytałem w tartaku i okazuje się że drewno ma wilgotność 20-22% czyli rozumiem że to mokre drewno tak? w poradach pisał pan że drewno na dach ma mieć...

temat nr 2515 Wykwity solne na płytkach ceglanych we wnętrzu
wewnętrznych ścianach w domu mam położone płytki z cegły pełnej. są to płytki cięte z cegły rozbiórkowej - firma które je sprzedaje sama dokonuje rozbiórek budynków. płytki to tzw. lica cegieł.cegły po dostarczeniu do domu (sierpień 2021) stały ponad 6 miesięcy we...

temat nr 2517 Wadliwe wykonanie hydroizolacji z folii w płynie w łazience
panie jerzy,prośba o poradę odnośnie jastrychu anhydrytowego w łazienkach z ogrzewaniem podłogowych - bo niestety taką wylewkę mamy. jastrych został przeszlifowany, tak żeby zedrzeć mleczko. sprawdziliśmy wilgotność jastrychu i wyszło wszędzie poniżej 0,3%. w kolejnym...

temat nr 2519 Błędy przy przyklejaniu styropianu grafitowego na ścianie
jerzy, mam pytanie. kilka dni temu ekipa rozpoczęła u mnie ocieplenie domu (dom nowo budowany, ściany z betonu komórkowego, zagruntowane) styropianem marki austrotherm. niestety na drugi dzień po położeniu części styropianu, większość płyt ze ściany południowo-zachodniej i...

temat nr 2528 Zastrzeżenia w zakresie fizyki budowli do domu szkieletowego
... podano wartości współczynników przenikania ciepła u ścian, podłogi oraz dachu. są też błędy w sformułowaniach. nie wiem kiedy panu zamontowano ten dom, ale jeśli w tym roku, to projekt i tym samym dom nie spełnia aktualnych wymagań technicznych wt. proszę zwrócić się na...

temat nr 2529 Wadliwy remont stropodachu za pomocą papy termozgrzewalnej
... wraz z właścicielem mieszkania na poddaszu i taki to efekt zastaliśmy. wg nas obecny stan i błędy dyskwalifikują wykonany remont, gdyż nie spełniają zaleceń / instrukcji producenta papy (papa termozgrzewalna icopal 5,2mm), a co za tym idzie pozbawiają nas gwarancji producenta...

temat nr 2534 Wystające fundamenty ponad beton podkładowy w progach drzwi
dobry,mamy takie dwa progi, które wystają ponad wylany beton podkładowy (załączone zdjęcia). czy przed położeniem hydroizolacji powinniśmy je ściąć na równo z wylaną podłogą (jak zostaną to będzie około 4cm mniej styropianu ocieplającego podłogę w tym miejscu)?...

temat nr 2535 Błędnie wykonana jętkowa więźba dachowa
panie jerzy,zwracam się z pytaniem dotyczącym obróconej / skręconej murłaty. murłata po osadzeniu i zakotwieniu w wieńcu i już ponoć (według kb) była nieznacznie skręcona. aktualnie pomierzona szczelina pomiędzy wieńcem a murłatą po wewnętrznej stronie budynku wynosi...

temat nr 2547 Ratunek dla hydroizolacji podłogi na gruncie - post factum
panie jerzy,bardzo dziękuję za pana wytrwałość i pasję z jaką wspiera pan wszystkich inwestorów, przyszłych użytkowników domów. wiem, że tak jak w przypadku wielu innych poprzedników i u mnie pana książka oraz lektura wpisów na tutejszym forum pojawiły się zbyt...

temat nr 2549 Układanie papy na mokrym betonie
jerzy chciałbym zasięgnąć u pana informacji nt. dalszego sposobu postępowania w opisanej poniżej kwestii. mianowicie beton podkładowy klasy c16/20 został zagruntowany produktem dysperbit dn rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. następnie wykonawca próbował na tak...

temat nr 2552 Kiedy rozpocząć budowę, gdy grunt gliniasty?
panie jerzy, chciałbym poprosić o poradę co do najlepszego czasu na rozpoczęcie budowy domu, wylania fundamentów monolitycznych i wykonania stanu zero w małopolsce dla domu parterowego jednorodzinnego, w którym fundamenty są tylko od zewnątrz (nie ma ścian nośnych...

temat nr 2556 Dachowy kominek wentylacyjny do pionów kanalizacyjnych
jerzy czy kominek systemowy wentylacyjny służący do wentylacji pomieszczeń różni się czymś od kominka służącego do odpowietrzania kanalizacji? stojęprzed zakupem kominka służącego do odpowietrzania kanalizacji jednak producenci wydaja się nie rozróżniać kominków...

temat nr 2560 Brzydkie zapachy w domu pochodzące z oczyszczalni przydomowej
dobry,posiadam drenażową oczyszczalnię przydomową z tunelami rozsączającymi.podczas dużych opadów deszczu jak i przy roztopach tak jak teraz czuć brzydki zapach w domu jak i wokół oczyszczalni. domyślam się, że smród w domu może być spowodowany kiepską wentylacją...

temat nr 2561 Skropliny w kanale wentylacji grawitacyjnej w kotłowni
jerzy, instalator w kotłowni z piecem gazowym na poddaszu użytkowym "zmusił mnie" do zrobienia wentylacji grawitacyjnej z niepalnego materiału - rura 130 nierdzewka. w pozostałych pomieszczeniach jest wentylacja mechaniczna. gdy włączyłem piec gazowy i zacząłem grzać a na...

temat nr 2562 Skraplająca się para wodna na nieogrzewanym strychu
biedy i teraz szukam rozwiązania jak to naprawić. mam użytkowe poddasze i dość duży nieużytkowy strych wraz z wyłazem w celu składowania w przyszłości. na stropie od góry płyta osb, 2 warstwy wełny na przemian 10 i 18 cm następnie folia paroprzepuszczalna i płyta...

temat nr 2563 Naprawa błędnie wykonanego uszczelnienia stolarki od strony elewacji
mój problem dotyczy błędu podczas wykonania elewacji 1,5 roku temu. na styku okien pvc i tynku (fot.1) zamiast listew dystansowych dedykowanych do tego typu prac wykonawca użył akryl i do tego koloru białego (kolor okien i elewacji wokół okien to antracyt) pod wpływem...

temat nr 2570 Błędnie zamocowany parapet granitowy
najlepiej uszczelnić połączenie parapetu granitowego z oknem? gdy wieje od zachodu i pada deszcz to przecieka mi woda. proszę opisać bliżej: jaka stolarka, kiedy parapet montowany i w jaki sposób, wewnątrz czy na zewnątrz o zamieścić zdjęcia. ...

temat nr 2572 Deskowanie dachu nieimpregnowanymi deskami przed zimą
się z pytaniem co mógłbym teraz zrobić z dachem zadeskowamym nie zabezpieczonym. dach miał być zapapowany na zimę jeszcze w grudniu ale przez poślizg majstra który budował dekarz nie wyrobił się przed deszczami i mam teraz obawy co do papowania tego co na...

temat nr 2588 Śmierdzące plamy na kominie w domu jednorodzinnym
dobry.przesyłam krótki opis zdarzenia i zdjęcia. dom jednorodzinny podpiwniczony. parter, strych, komin 1 metr ponad kalenicę. Średnica komina w kształcie prostokąta 25/15. ciąg bardzo dobry. dlatego komin nie był czyszczony przez 25 lat. w tym roku zmieniłem piec...

temat nr 2592 Brunatny wyciek z komina na pokrycie dachu
taki oto problem. w domu jednorodzinnym ogrzewanym kotłem na ekogroszek powstaje zaciek chyba to się nazywa kondensacyjny który spływa po kominie i wprost na blachodachówkę co zrobić żeby tego uniknąć? takie mikro informacji, a pytanie o przyczynę. szkoda, ze jeszcze nie...

temat nr 2606 Ocieplenie dachu skośnego wełną, celulozą czy pianką?
... jakiś kosmita co wymyśla dziwne teorie).w przypadku wstępnego krycia deską + papa wymogi wykonawcze są takie same dla wełny i piany (konieczna szczelina wentylacyjna wykonana membraną montowaną pod deskowaniem z odpowiednimi wlotami i wylotem powietrza). jestem zdecydowanym...

temat nr 2612 Brak hydroizolacji poziomej pod schodami betonowymi
hydroizolacji poziomej pod schodami. na załączonych zdjęciach widać, że nie ma hydroizolacji pod stopniem. co zrobić w takim przypadku? jeśli bieg schodowy oparty jest na betonie podkładowym, to zostaje tylko wykonać przeponę metodą iniekcji ciśnieniowej po całym obwodzie...

temat nr 2613 Pleśń i wykwity na ścianie nad podłogą
mi odpowiedzieć:co mamy zrobić? mieszkanie /na parterze/ było zimą ogrzewane max do 22st, a w tym czasie skraplała się bardzo woda na wszystkich szybach ... tak że tworzyły się na podłodze kałuże... /masakra/! jesteśmy od listopada właścicielami...

temat nr 2625 Błędy przy fundamentowaniu domu
pewnej moje klientce, której zaprojektowałem parterowy dom mieszkalny jednorodzinny na skarpie, wykonawcy, chyba ze strachu wykonali fundamenty całkowicie niezgodnie z projektem. w pierwszej kolejności wykonali je o prawie 1,75 metra niżej niż projekt przewidywał, następnie...

temat nr 2627 Hydroizolacje przy posadowieniu na płycie
jeszcze z jednym pytaniem w sprawie mojej płyty fundamentowej. pozwoliłem sobie stworzenie nowego wątku, z uwagi na to iż dotyczy on układu warstw jak zostały przez pana przewidziane w analizie.1. jaki jest powód stosowania frezowanych płyt xps i czy i w jakich okolicznościach...

temat nr 2629 Błędy w ociepleniu dachu i poddasza nieużytkowego z prowadzonymi przewodami wentylacji mechanicznej
prosić o pomoc w potencjalnym problemie z wilgocią na poddaszu nieużytkowym, nieogrzewanym. zgodnie z projektem dach jest ocieplony wełną mineralną - 30 cm. podczas montażu wentylacji mechanicznej z rekuperacją, kanały dolotowe do pokoi na piętrze zostały poprowadzone...

temat nr 2630 Błędy w obróbce blaszanej dachu krytego blachą
o prawidłowość wykonania - jak i samej koncepcji - styku płaskiej obróbki blacharskiej wystającej ściany z wiatrownicą dachu (na zdjęciach). dwie alternatywy na ponowne wykonanie daszka jakie przychodzą do głowy:1. podejrzewam, że najlepiej byłoby, gdyby ten płaski...

temat nr 2632 Białe wykwity na krawężnikach betonowych
jerzy proszę o analizę dokumentacji fotograficznej i ocenę krawężników betonowych, które zgodne z deklaracją producenta spełniają wymagania zawarte w normie pn-en 1340:2004 krawężniki betonowe. wymagania i metody badań. czym w pana ocenie są widoczne „białe zacieki”...

temat nr 2633 Jak ocieplić fundament, na który naniesiono lepik?
jerzy. mam takie nietypowe pytanie. wykonawca przesmarował bez konsultacji ściany fundamentowe lepikiem. problem w tym, że teraz trzeba ocieplić ściany fundamentowe. kontynuując prace hydroizolacyjne przy użyciu środków na bazie rozpuszczalnika pojawi się problem ze...

temat nr 2634 Bubel mieszkania od dewelopera
jerzy, odebrałem mieszkanie od developera. Ścianki działowe zostały wymurowane z bloczków gipsowych, ale powierzchnia tych ścian nie została otynkowana (zgodne z projektem). na ściance działowej widoczne są pęknięcia spoin. w jaki sposób prawidłowo zabezpieczyć...

temat nr 2640 Zakupiony dom jednorodzinny z wadami ukrytymi
dobry, jakiś czas temu kupiłem gotowy 3-letni dom. w okresie jesień-wiosna dwa narożniki domu są lekko chłodniejsze niż pozostała część ściany. na szczęście nie wykrapla się wilgoć na ścianach. podczas montażu podlewania ogrodu odkryłem narożniki w takim stanie...

temat nr 2641 Szkodliwe dyskusje o hydroizolacjach na forach budowlanych
dobry. zapewne zdziwi pana mój wpis, ale jestem pod wrażeniem. składam podziękowania za szereg informacji jakie pan przedstawia tu na tym forum. dziwi mnie, że na innych forach w sieci informacje nieprawdziwe trafiają do użytku codziennego. a chodzi przede wszystkim o...

temat nr 2643 Fuszerka i niechlujstwo podczas budowy domu
w znacznej odległości od mojej inwestycji i nie mogębyć tam obecna codziennie, ale po ostatniej mojej wizycie dostałam szoku. załączam kilka fotek i chciałabym poznać pańską opinię na temat tego co pan obejrzy, bo może ze mną jest coś nie tak, że było to dla mnie...

temat nr 2644 Murowana ścianka działowa zawisła w powietrzu
... informacji. przede wszystkim, należy określić przyczynę ugięcia stropu. popełniono jakieś błędy - nic się nie dzieje bez przyczyny. - po jakim czasie od wykonania stropu murowano ściankę?- jaki to strop i kiedy go wykonano?- po jakim czasie od wykonania stropu usunięto...

temat nr 2646 Fatalna inwestycja w zakup domu jednorodzinnego
jerzy,bardzo proszę o podpowiedź, co robić w sytuacji, w jakiej znalazła się moja siostra i szwagier. otóż kupili dom jednorodzinny nad jeziorem w okolicach piły w stanie praktycznie deweloperskim. dom ma swój projekt, jednak przewiduje on posadowienie na ławach fundamentowych...

temat nr 2659 Błędy podczas remontu starego budynku z fundamentem z kamienia
dobrynie znalazłem na tym portalu bliższego opisu mojego problemu więc postanowiłem napisać do pana celem uzyskania "porady" jeśli taka możliwości istnieje. sprawa dotyczy dokładnie fundamentów z kamienia (stare budownictwo). z tego co zauważyłem izolacji poziomej niestety...

temat nr 2660 Wykwity na ciemnej elewacji na domach w Szwecji
paniejestem kierownikiem montażu (budowy) domów w szwecji. montujemy je z gotowych elementów produkowanych w polsce. elementy, to ściany, podłogi, stropy, dachy. są to konstrukcje szkieletowe ocieplane wełną i styropianem. na elewacji są wyprawy nanoszone i malowane w...

temat nr 2661 Zniszczenie jastrychu anhydrytowego wodą z kabiny natryskowej w łazience
panie jerzy!posadzka anhydrytowa w łazience, która została wylana wszędzie poza obrębem brodzika, gdzie została zastosowana wylewka szybkowiążąca. całość miała zostać zabezpieczona folią w płynie i taśmami, a następnie klejem wodoodpornym do płytek ceramicznych na...

temat nr 2666 Uszkodzenie hydroizolacji fundamentu przez elektryka
dobry. odkryliśmy podczas zakopywania kabla, że elektrykowi nie chciało się odkopać fundamentu do wyjścia arota tylko bezmyślnie przewiercił się przez ocieplenie i fundament na głębokości ok. 40cm od poziomu gruntu. co ciekawe, w kotłowni kabel ten wychodzi już z arota...

temat nr 2668 Błędy przy ociepleniu fundamentu
... i dalej kostkę wokół domu.wszelkie wskazówki mile widziane. popełniono liczne błędy! nie należy stosować kilku warstw termoizolacji, lecz jedną. jeśli dwie, to powinny być ze sobą trwale sklejone.brak membrany kubełkowej będzie skutkować atakowaniem przez...

temat nr 2669 Sknocony taras od dewelopera
pana o poradę w sprawie wykończenia tarasu. jesienią kupiłem mieszkanie z tarasem "tylko" do wykończenia. teraz dopiero mam czas aby się nim zająć i zastanawiam się nad sposobem jego wykończenia. jednak mam wrażenie, że będę miał z tym duży problem. taras...

temat nr 2673 Błędy projektowe i wykonawcze w posadowieniu i podszybiu
... czy to może mieć jakiś związek? przyczyną zaistniałych objawów są popełnione błędy projektowe i wykonawcze. błędem głównym jest przewidziana projektem mata bentonitowa. pisałem wielokrotnie, że bentonit nie jest i nie może być traktowany jako hydroizolacja. w...

temat nr 2682 Otwory dekompresyjne w ramie okna z PCV
okna pcv w okleinie drewnopodobnej. wykonawca montujący okna na sam koniec montażu wykonał małe otwory w ramie zewnętrznej okna. gdy zapytałem się dlaczego tak zrobił odpowiedział, że okna tego typu mocno się nagrzewają i w trakcie upałów może powstawać...

temat nr 2683 Naprawa wadliwego balkonu
... z choroby, trzeba najpierw go zbadać i rozpoznać chorobę. na pewno popełniono jakieś błędy podczas robót. skąd wiem? dotąd nie spotkałem ani jednego balkonu i ani jednego tarasu bez błędów, a zajmowałem się kilkoma tysiącami. ten nie jest wyjątkiem, bo niby jakim...

temat nr 2709 Ratowanie hydroizolacji fundamentów i podłogi
o informację, jak poprawnie wykonać połączenie hydroizolacji na chudym betonie (podłoga na gruncie) z hydroizolacją poziomą pod ścianami . sytuacja jest nietypowa ponieważ hydroizolacja z papy pod ścianami została wykonana na dwóch poziomach : 1 - bezpośrednio na ławie...

temat nr 2729 Czy szlam sztywny nadaje się jako zaprawa do muru fundamentu
dobry!mam pytanie z zakresu hydroizolacji połączenia ławy wykonanej z betonu napowietrzonego, a ściany fundamentowej z bloczka betonowego. jako że ława ma rdzenie, zdecydowałem się użyć bornit ds, pytanie czy drugą warstwę bornitu ds można potraktować jako zaprawę do...

temat nr 2730 Poblem z masą szpachlową na tynku cem-wapiennym
prosić o pomoc na następujący problem: w pomieszczeniu w moim domu na tynkach cem-wap było kilka ubytków w postaci dziurek, kilka rys skurczowych itp. postanowiłem zakupić "dedykowaną" (popularną na pewnym portalu aukcyjnym) do tego typu napraw elastyczną...

temat nr 2736 Ostrożność przed zakupem domu od dewelopera
... słusznie i zasadnie podchodzi pan z rezerwą do zakupu domu. pierwszy przypadek:błędy na starcie! przede wszystkim beton podkładowy wykonany niechlujnie i bez szalunku. Ława nie poprzedzona hydroizolacją, a są rdzenie. błędy karygodne! drugi przypadek:przegrody...

temat nr 2740 Ratowanie fuszerki przy wykonaniu ław żelbetowych
końcem tego tygodnia (35), wylewamy ławy. sytuacja wygląda następująco,- grunt usunięty z całej powierzchni zabudowy + 1m, do poziomu -5cm poniżej betonu podkładowego.- w całym wykopie, następnie ułożona 5cm warstwa piasku.- wykonane szalunki na szerokość ław-...

temat nr 2748 Roboty wykończeniowe zimą w domu nieocieplonym
parterowy w ssz, ściany z betonu komórkowego, wykonane tynki wewnętrzne gipsowe oraz posadzki. 1. jak zabezpieczyć ściany zewnętrzne przed zimą, czy w ogóle jest potrzeba?2. czy należy ogrzewać dom przez zimę?3. czy można prowadzić prace wykończeniowe przez zimę bez...

temat nr 2755 Bąble na świeżym tynku na suficie
... komórkowego nie było takiego problemu. przyczyną takich objawów zawsze są popełnione błędy. opiszę je, ale proszę uzupełnić dane:- czy na szalunkach stropu był stosowany płyn antyadhezyjny? jeśli tak, to jaki?- z czego były szalunki?- kiedy był zalewany strop?- ile...

temat nr 2768 Montaż stelaża podtynkowego w łazience
stelaż do podtynkowego wc można przymocować do wylewki?w tej chwili mam położony już styropian podłogowy i wykonawca ma niedługo układać wężownicę ogrzewania podłogowego. jednak tydzień temu oglądając filmy na youtube zauważyłem, że niektórzy przytwierdzają...

temat nr 2772 Błędny montaż instalacji elektrycznej na podłodze domu
dobry panie jerzy,w trakcie mojej budowy popełniłem - jak czytam w innych wątkach typowy błąd - polegający na pozwoleniu na położenie instalacji elektrycznej bezpośrednio na chudziaku. Żeby tego było mało, elektryk zaskoczył swoja skrupulatnością i całość puścił w...

temat nr 2781 Korozja profili stelaży pod płyty GK
jerzy czy istnieją jakieś przeciwwskazania do pokrycia lokalnie profili do suchej zabudowy farbą podkładową na rdze. niestety okazało się iż kilka profili sufitowych ma powierzchniowy nalot rdzy i w tych miejscach już po zamontowaniu zostały one pomalowane farbą...

temat nr 2782 Problem zbyt intensywnego gruntowania przed tynkowaniem
panie jerzy.jak zwiększyć przyczepność płaszczyzn przyokiennych przed tynkowaniem cem-wap.problem wygląda następująco: przed instalacją okien, wyrównałem ściany silikatowe silmurem 10. następnie zagruntowałem powierzchnie gruntem ceresit ct17.problem w tym że chyba za...

temat nr 2783 Deskowanie na dachu zarażone pleśnią i grzybami
się do ocieplenia poddasza. dokładnie obejrzałam odeskowanie dachu od wewnątrz. deska i papa zostały położone 3 lata temu, przez 2 lata budynek pozostawiony był bez okien. ze względu na zmianę ekipy było duże opóźnienie i deski kładzione były w deszczową...

temat nr 2784 Naloty glonów na elewacji już po 3 latach
dobry panie jerzy użytkuję mój dom od trzech lat i oto pojawia się pierwszy problem. na ścianie północnej i wschodniej na elewacji pojawia się zielony nalot. Ściana wykonana według analiz, zaleceń, ale mogą być pewne odchylenia jeśli chodzi o parametry. styropian 24...

temat nr 2793 Wypełnienie szczelin z boku i pod listwą cokołową w pomieszczeniach
mam pytanie odnośnie szczelin przy listwie przypodłogowej. tzn mam gdzieniegdzie szczelinę 2-3 mm. czym wypełnić szczelinę pomiędzy ścianą a listwą. tak aby zaraz też nie było pęknięć. i oczywiście wymalować na kolor biały jeśli to istotne.i jeśli zdarzy się również...

temat nr 2814 Wadliwe szpachlowanie i malowanie ścian
... pasa szpachlowa knauf chyba super finish- farba stocolor supermatt niewątpliwie popełniono błędy. jasnowidzem nie jestem. aby określić przyczynę tych objawów oraz sposób naprawy muszę znać więcej informacji. proszę opisać kiedy, przy jakiej temperaturze i wilgotności...

temat nr 2825 Partyzancka oferta na jastrych cementowy z miksokreta
o poradę dotyczącą cementu do jastrychu cementowego wykonywanego maszynowo mixokretem na ogrzewaniu podłogowym w domu jednorodzinnym.jeden z wykonawców ma zapis w ofercie:materiał : cement dyckerhoff / nowiny kl ii portlandzki 32,5 - 1800 kg / 100 m2 wylewki piach rzeczny...

temat nr 2837 Pękające ściany w nowym budynku wielorodzinnym
dobry. w moim mieszkaniu w bloku (nowym) w narożnikach okien wychodzą takie ślady (zdjęcia poniżej). co może być tego przyczyną? pozdrawiam serdecznie niewątpliwie są to objawy popełnionych błędów przez wykonawców i należy je traktować jako wadę budynku....

temat nr 2843 Nawiewanie zimnego powietrza do pomieszczeń na poddaszu
... i znaleźć przyczynę? powodów tych zjawisk jest kilka - oczywiście, popełniono błędy:Ściany szczytowe (wszystkie) na strychu muszą być w całości ocieplone wełną lub styropianem eps-80 takiej samej grubości jak ocieplono ściany od zewnątrz. mało tego, bo...

temat nr 2852 Gładzie na tynku cem-wapiennym
dobry panie jerzy. mam pewien problem. zleciłem wykonanie tynków cw tradycyjnych tj. mieszanych na budowie: piasek, cement, wapno, woda. podawanych maszynowo - podajnikiem. tynkarze mieli przetrzeć ściany na gotowo przy użyciu piasku kwarcowego + wapno + odrobina cementu+woda....

temat nr 2857 Skancerowany beton podkładowy podłogi na gruncie
o określenie sposobu naprawy złuszczonego betonu podkładowego w domku jednorodzinnym. beton wylewany w 2022. warstwy podłogi na gruncie nie zostały wykonane zgodnie z fizyką budowli.pospółka zagęszczona do is=0,97. klasa betonu b15. beton z lokalnej betoniarni, wylewany...

temat nr 2866 Renowacja elewacji uszkodzonej przez ptaki
na zapytania odnośnie "łatania" dziur w elewacji firmy proponują mi położenie całkowicie nowego tynku na całym budynku, postanowiłem, że zrobię to sam... prosiłbym o radę jak to wykonać zgodnie ze sztuką? zastanawiałem się nad wypełnieniem większych dziur...

temat nr 2867 Renowacja kominów uszkodzonych przez ptaki
jak widać wymagają remontu. sam tego nie zrobię z racji wysokości, ale chciałbym wiedzieć jak to powinno być prawidłowo zrobione, żeby móc wybrać w miarę rozsądnego wykonawcę. kominy murowane z pełnej cegły obłożone styropianem i otynkowane. większość szkód...

temat nr 2868 Renowacja podbitki w okapach oraz dachówek ceramicznych
... przyjrzenia się warstwom dachu i zastosowanym kiedyś rozwiązaniom. wygląda to na typowe błędy z zakresu fizyki budowli. pod słowem "przyjrzenia się" należy rozumieć analizę c-w dachu oraz niewykluczoną wizytę na obiekcie.aby zastosować malowanie dachówki cementowej...

temat nr 2871 Materiał na podbitkę w okapach dachu
dobry,czy przy domu parterowym, z dachem pokrytym blachodachówką i membraną, bez deskowania ma znaczenie materiał użyty na podbitce?planowałem dać tam blachę/pvc ale wykonawca elewacji proponuje stelaż, na to xps i tynk. czy takie rozwiązanie ma jakąś przewagę nad...

temat nr 2877 Błędne rozwiązanie w projekcie i jeszcze głupsze propozycje wykonawcy
... jaka była inicjacja kontaktu ze mną. piszę to dlatego, że już widać, że w projekcie są błędy, a jeszcze większe brednie proponuje wykonawca! gdyby nie moja pomoc, ległby pan w poważnych problemach z tą budową i poważnych wydatkach na usuwanie błędów.proponuję pilnie...

temat nr 2880 Hydroizolacja i termoizolacja fundamentu na ławach
dobry, przesłałam panu do analiz projekt. architekt poprawił część rzeczy, natomiast izolacją fundamentu muszę się zająć sama. zgodnie z analizami styropian grubości 14cm (dla części mieszkalnej) ma być zarówno na częściach pionowych ściany fundamentowej jak i ławy...

temat nr 2893 Naprawa balkonu wykonanego z błędami, pokrytego płytkami
dobry, mam pytanie w sprawie remontu balkonu. problemem jest odspajanie skrajnych płytek poziomych oraz pionowych, którymi wykończone jest czoło.jeśli dobrze rozpoznaję warstwy na zdjęciu, to widać tam:1. płytki + klej2. warstwa spadkowa3. obróbka blacharska4. płyta...

temat nr 2897 Naprawa betonowych schodów na gruncie
jerzy proszę o wskazanie technologii naprawy schodów betonowych (zdjęcia w załączeniu). schody zostały wykonane ponad dekadę temu, bezpośrednio na gruncie, z betonu „zwykłego” c16/20. stopień zniszczenia tego betonu jest znaczny, więc warto rozważyć ich...

temat nr 2899 Remont stalowych schodów zewnętrznych
... antykorozyjne oraz jaki rodzaj farby do wykończenia?pozdrawiam. popełniono błędy przy zabezpieczaniu antykorozyjnym tych schodów. ot, typowa chałtura dyletanta. należy:zdemontować drewniane stopnie.zdemontować całą konstrukcję stalową (bez dzielenia...

temat nr 2901 Pęknięta ściana fundamentowa podczas zasypywania wykopów
... wylać wieniec czy jednak powinien się zespolić ze ścianą fundamentową? popełniono błędy:nieostrożna praca operatora koparki.nie odczekano 4 tygodni od murowania.zaprawa do murowania nie była cementowa napowietrzona.brak wieńca na fundamencie.da się to naprawić, mogę...

z życia wzięte- znaleziono 12

temat nr 3 Dlaczego popękały i odpadły płytki z tarasu?
- z kilkuletnim już stażem - wykonawca tarasu wpadł w konflikt z właścicielem domu jednorodzinnego. taras przykrywający pomieszczenie ogrzewane o wymiarach 4 x 10 m oraz werandę o wymiarach 2,5 x 4,0 m, został wykonany na stropowej monolitycznej płycie żelbetowej z nadlewką...

temat nr 4 Inwazja lodu na dachu i rynnach pływalni
... i generalne zalewanie wnętrza budynku wodą - z każdej strony. jak zwykle, powodem są błędy! powodem tego zjawiska było błędne zaprojektowanie i wykonanie spustów z rynien. rury spustowe wykonano z blachy ocynkowanej i wsunięto w rury żeliwne kanalizacyjne wychodzące z...

temat nr 6 Błędnie wykonana samopoziomująca posadzka hali przemysłowej
kiedyś posadzka w hali produkcji lekkiej i magazynach o łącznej powierzchni ok. 700 m2 wykonana z betonu, który w latach sześćdziesiątych ub. wieku obłożono płytkami klinkierowymi. obecny inwestor powziął decyzję o wyremontowaniu posadzki, bo płytki były wyszczerbione i...

temat nr 7 Problemy z kamiennym fundamentem zabytkowej plebanii
murowany budynek plebanii obok kościoła i klasztoru dominikanów (zbudowa­nych w roku 1756) uległ w ro­ku 1992 poważnemu pożarowi. spaliło się piętro i dach. w latach 1993 - 1994 plebanię odbudowano, tj. wymurowano no­we ściany piętra i wykonano nową więźbę...

temat nr 8 Fatalne ocieplenie ścian parteru plebanii - studium przypadku
elewacji plebanii (z tematu 7) już po dwóch latach od ocieplenia ścian parteru zaczęły pojawiać się pierwsze spękania w narożach okien i drzwi oraz przebarwienia, a także pleśń w kolorze zielonkawym i szarym - szczególnie intensywne w północnej części budynku. w strefie...

temat nr 12 Ocieplenie poddasza, czy żart?
... stwierdziłem że przyczyną tych ne­gatywnych objawów są:niewłaściwe rozwiązania (błędy) projektowe,wadliwie wykonana warstwa paroizolacyjna,wiatroizolacyjna oraz wadliwie ułożone ocieplenie więźby dachowej.błędy projektowewadliwa zaprojektowano koryto ściekowe...

temat nr 15 Niekonwencjonalny taras z problemami
minister kupił od developera okazały dom pod warszawą, do którego projekt wykonała pracownia architektoniczna. już podczas pierwszej zimy pojawiły się mokre plamy na stropie parteru, nad którym znajdował się rozległy taras. inwestor zażądał od developera usunięcia wad,...

temat nr 16 Odpadający tynk gipsowy z sufitów
... od technologii robót oraz wymagań zapisanych w kt podkładu i masy tynkarskiej, a także błędy podczas prac w całości obciążają bezpośrednio wykonawcę tynków, ale także kb oraz ini.zakres prac naprawczychzaleciłem następujący zakres prac:po obwodzie sufitów w pachwinach...

temat nr 17 Nowe, a już przeciekające balkony wspornikowe
... wyprawą elewacyjną. po przeanalizowaniu objawów oraz zawartości projektu budowlanego wykonawczego, a także zakres i jakość wyko­nawstwa robót na tym obiekcie stwierdziłem, że przyczyną opisanych negatywnych objawów są: błędy projektowe.błędy wykonawcze.błędy...

temat nr 19 Niewiarygodna, ale prawdziwa renowacja niecki basenu "pod chmurką"
... na całe lato i zaproszeni goście.kiedy minęły kolejne dwa dni, zadzwonił do mnie szef firmy wykonawczej i zdenerwowanym głosem oświadczył, że naniesiona pierwsza warstwa masy hydroizolacyjnej nic a nic nie chce wyschnąć. po dotknięciu dłonią do powierzchni hydroizolacji proszek...

temat nr 25 Błędy projektowe i wykonawcze w budynku wielorodzinnym ze stropodachem wentylowanym
... się pary wodnej na sufitach i ścianach pomieszczeń najwyższej kondygnacji są karygodne błędy projektowe. oto one: w projekcie nie przewidziano paroizolacji na stropie. wprawdzie, jak wynika z relacji kb, wykonawca postanowił ten błąd projektowy wyeliminować i zastosował na...

temat nr 28 Fatalne skutki błędów w projekcie garażu galerii handlowej
... jest zagęszczana do wskaźnika is i nigdy do wartości 0,55, lecz 0,97.na rysunkach projektu wykonawczego pokazano detal mocowania korytka odpływowego. przewidziano instalowanie korytek odwodnień liniowych na specjalnych ramach ze stali nierdzewnej, a pod korytkiem izolację...

prawdy i mity- znaleziono 15

temat nr 2 O fundamentowaniu przed zimą
... wpisując powód do dziennika budowy. jeśli kb ustąpi, może ciężko żałować, jeśli błędy dadzą o sobie znać podczas użytkowania domu, a inwestor wystąpi do kb o pokrycie kosztów ich usuwania.niestety, częste to przypadki w praktyce! w sądzie zwykle kb tłumaczy się,...

temat nr 3 O wentylacji domów i mieszkań
zrozumieć o co chodzi w wentylacji domów,mieszkań czy biur, należy przyswoić pojęcie „mikroklimat człowieka”. dom,mieszkanie czy biurowiec musi być tak zaprojektowany i wybudowany, by podczas eksploatacji spełniał szereg wymagań - ogólnie nazywanych „komfortem...

temat nr 6 Dlaczego balkony spadają?
jakiś czas w kraju głośno o balkonach, które się odrywają od konstrukcji i spadają na ziemię. od lat balkony spadały i spadają. spadały w gliwicach, zabrzu, Łodzi, warszawie, białymstoku, wrocławiu i wielu, wielu innych miastach i miasteczkach. były i śmiertelne przypadki,...

temat nr 7 O potrzebie optymalizacji projektów
... projekt bez błędów w zakresie fizyki budowli. o ich istnieniu i skutkach traktuje zakładka błędy i usterki oraz z życia wzięte. chodzi o błędy zarówno projektowe, jak i wykonawcze. będzie idealnie, jeśli się dopilnuje, by wykonawcy ściśle trzymali się projektu bez...

temat nr 9 Doprowadzenie powietrza do kominka
kiedy w projektach budowlanych spotykam poprawnie rozwiązane doprowadzenie powietrza do kominka. jak piszę w swojej książce, kominek (w dowolnym wydaniu) nie jest i nie może być traktowany jako podstawowe źródło ciepła dla domu, a jedynie jako element ozdabiający wnętrze...

temat nr 12 Co gryzie beton w gruncie?
sądzi, że beton jest materiałem niezniszczalnym - czyli wiecznym. o ile taki mit można zrozumieć wśród zwykłych zjadaczy chleba, bo ich wiedza opiera się głównie na kolorowych pismach, portalach reklamowych oraz wieściach zaczerpniętych z for internetowych, to niestety są...

temat nr 19 Skąd się biorą błędy w budynkach?
... mam na myśli: projekt+ wykonawstwo i przy tym nadzór nad wykonawstwem. skąd się biorą zatem błędy w ich tworzeniu i kto jest winien? winne są uczelnie i szkoły, że nie zapewniają wysokiego poziomu kształcenia. nasze najlepsze uczelnie techniczne są gdzieś w czwartej...

temat nr 20 Zasypywanie fundamentów
dawna, w kraju występuje gorąca dyskusja o tym, czy można zasypywać fundamenty piaskiem? poruszam ten temat w swojej książce sekrety ..., ale w skrócie przybliżę i tutaj, by użytkownicy serwisu bdb zdążyli uniknąć kosztownego w skutkach błędu zasypując fundamenty piaskiem....

temat nr 22 O inżynierach budownictwa i ich roli w procesach budowlanych
spotykam się ze zdziwieniem wielu osób - szczególnie inwestorów, że inżynierowie budownictwa sprawujący funkcję kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, często charakteryzują się niskim poziomem wiedzy zawodowej. nie tylko brak im wiedzy, nie tylko się...

temat nr 23 Jeszcze polska fizyka budowli nie zginęła ...
z nabywców mojej książki-poradnika i zarazem użytkownik serwisu bdb, właśnie przesłał bardzo ciekawe przemyślenia i propozycję. mam nadzieję, że trafi to do innych ambitnych absolwentów budownictwa, a może do kogoś decyzyjnego w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego i...

temat nr 42 Problemy z okładzinami ceramicznymi
... rodzaju posadzkach na podkładzie betonowym lub anhydrytowym. w praktyce projektowej i wykonawczej zjawisko to  należy do najczęściej pomijanego, a wręcz lekceważonego, co niestety skutkuje poważnymi problemami i zwykle znacznymi kosztami przywracania normalności -...

temat nr 43 Dlaczego trzeba zbroić i czym masę szpachlową na termoizolacji ścian?
występuje świadomość zbrojenia warstwy szpachlowej nanoszonej na ocieplenie ścian styropianem czy wełną mineralną. jednakże, wcale nie sporadycznie spotyka się wykonywanie tej warstwy albo bez zbrojenia siatką szklaną, albo ze zbrojeniem najtańszą siatką propylenową...

temat nr 44 Co o paroizolacyjnych foliach adaptacyjnych wiedzieć trzeba
dobrych kilku lat w budowlanej polsce coraz głośniej o paroizolacjach adaptacyjnych. marketing sprzedawców w tym temacie poszedł w reklamach tak daleko, że głosi nawet o foliach inteligentnych, a nawet niezawodnych i sensacyjnych. wszystko to spowodowało, że wielu kupuje te folie...

temat nr 47 Trwałość pap bitumicznych pod płytą fundamentową
... najlepszej jakości papa może mieć krótką żywotność jeśli słabymi miejscami będą błędy wykonawcze.zwykle mylące są oświadczenia reklamowe producentów głoszące, że ich papy mają żywotność ileś lat, ponieważ są one prawdziwe wyłącznie przy laboratoryjnym...

temat nr 52 Przygotowanie jastrychu przed układaniem posadzki, paneli lub parkietu
od dziś wiadomo, że teoria i podstawy fizyki budowli sobie, a rzeczywistość budowlana sobie - szczególnie w polsce. jednym z klasycznych takich zagadnień jest przygotowanie jastrychu (wylewki, szlichty) przed układaniem wszelkiego rodzaju posadzek, okładzin, paneli, parkietów,...

1864b0865e509fa829cdb3e1ea6c7385.webp
7e3a524abdf978f80cea6f69e25dad0a.webp
c70634f680f2a81ce453d961feaaba39.webp
7343fddd4bf6f1c8885c4d553d6ee292.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
facebook
grupa 15 tysięcy
porad budowlanych
2007-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.