porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione). Odpowiadający i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie porad, bowiem nie mają kontroli nad ich wdrożeniami. Bonus w postaci uzyskiwania bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB - kierownik budowy, DB - dziennik budowy, INA - inspektor nadzoru autorskiego, c-w - analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB - masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa.
pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
  
list_alt spis treści
? zadaj pytanie

znalezionych tematów: 1755

 
 
177
   ...  
29
 
28
 
27
 
26
 
25
   ...  
1
 
 
A.R.

dział 308
temat nr 265

Remont i ocieplenie dachu szedowego nad halą


Obecnie nasza pracownia projektowa opracowuje projekt budowlany remontu dachu szedowego nad halą przemysłową ogrzewaną. Przesyłam do konsultacji nasze rozwiązanie problemu (dwa szkice).

STAN ISTNIEJĄCY

Konstrukcja szedów:

 • belki główne konstrukcji żelbetowe wylewane na budowie w kształcie umożliwiającym mocowanie żeber konstrukcji szedów
 • żebra żelbetowe prefabrykowane
 • płyta przykrycia szedów żelbetowa wylewana na budowie
 • izolacja termiczna: płyty suprema i czasami dodatkowo lub jako jedyne płyty paździerzowe miękkie
 • szlichta cementowa grubości 20-30 mm (obecnie podłej jakości)
 • kilka warstw papy asfaltowej w stanie technicznym złym.

PLANOWANE ROBOTY ROZBIÓRKOWE

 • usunięcie pokrycia z papy, szlichty cementowej i izolacji termicznej
 • usunięcie odspojonych warstw na płycie żelbetowej
 • usunięcie murowanych ścianek na szczytach szedów do uzyskania równej powierzchni dachu
 • oczyszczenie powierzchni płyty żelbetowej.

PLANOWANE ROBOTY NOWE

 • naprawa ubytków w płycie żelbetowej i wyrównanie powierzchni
 • wykonanie spadku w korycie odpływowym za pomocą kawałków bloczków gazobetonowych z zalaniem powierzchni betonem C16/20 gr. 50 mm. Czy można wykonać koryto ze styropianu w całości i wykonać warstwę wierzchnią z betonu?
 • Wykonanie paroizolacji. Jak i z czego?
 • Przyklejenie pierwszej warstwy płyt styropianowych. Podłoże nie zostanie oczyszczone do czystego betonu i będzie miało warstewkę bitumu. Jaki zastosować klej?
 • Przyklejenie drugiej warstwy płyt styropianowych. Jaki zastosować klej?
 • Mocowanie pierwszej warstwy papy + kołkowanie. Kołki z rdzeniem stalowym. Czy papę przyklejać do styropianu czy ułożyć na sucho i kołkować? Jaki rodzaj papy? Po jakim czasie od mocowania płyt można kołkować? Ile kołków na powierzchni zależnie od strefy połaci dachowej?
 • Na dostawianej części do szeda będzie wykonana konstrukcja stalowa do zamocowania płyt warstwowych układanych w poziomie i blachy trapezowej od góry.
 • Na połączeniu blachy i muru zostanie wykonana paroizolacja z papy z wkładką aluminiową w formie pasa klejonego do blachy i do płyty żelbetowej – połączenie z paroizolacją nad szedem.
 • Płyty styropianowe będą mocowane do blachy trapezowej. Czym mocować styropian do płyt?
 • Jak rozwiązać koryto oraz w nim dylatacje?.
 • Obróbki blacharskie koryta i krawędzi dachu.
nr 1 Rozmieszczenie słupów i oparcia dachu szedowego.
autor: A R
nr 2 Szkic planowanego rozwiązania.
autor: A R
Odpowiedź płatna
patrz także: dachy docieplenie renowacje budownictwo przemysłowe porady architektom porady inżynierom porady wykonawcom

J.O.

dział 308
temat nr 264

Kominki na najwyższej kondygnacji w apartamentowcu


W czteropiętrowym budynku wielorodzinnym apartamentowcu w mieszkaniach na ostatniej kondygnacji chcemy zamontować kominki. Jednocześnie w całym budynku jest zaprojektowana wentylacja mechaniczna wyciągowa. Czy jeżeli doprowadzimy do komory spalania powietrze niezależnym kanałem przez ścianę z zewnątrz i zastosujemy kominki z zamkniętą komorą spalania, to nie naruszymy przepisów - w szczególności §150 ust.9 Warunków Technicznych?

Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budownictwo mieszkaniowe kominki wentylacja porady architektom porady wykonawcom

Majster

dział 308
temat nr 263

Wełna czy styropian a może pianka?


W Pana grupie na fb "Domy bez błędów" ten temat już Pan omawiał ale nie mogę tego odnaleźć. W książce Pana jest to poruszone, ale taką sentencją, że każde słowo trzeba nauczyć się na pamięć. Czy mógłby Pan raz jeszcze opisać kryteria wyboru materiału ocieplania ścian? Jakie wady i zalety mają te systemy i kiedy je stosować?

czytaj odpowiedź

patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe ocieplenia fizyka budowli błędy projektowe

B.B.

dział 308
temat nr 262

Podjazd dla niepełnosprawnych w miejsce schodów


Skoro ostatnio mowa o podjazdach, zapytam i ja. Ma być pochylnia dla niepełnosprawnych i schody o nawierzchni z kostki betonowej typu HOLLAND. Nachylenie pochylni wynosić będzie 8,0 %, zaś różnica wysokości do pokonania pochylnią i schodami 0,50 m. Ograniczenie komunikacji stanowić będą murowane ścianki z cegły ceramicznej pełnej o gr. 25 cm na zaprawie cementowej klasy M5, o wysokości do 20 cm powyżej nawierzchni, które w koronie zostaną zwieńczone czapką betonową a w niej zostaną zamocowane słupki balustrady. Izolacja ław fundamentowych i ścianek została wykonana wg rysunku 1.9.-18 z Pana książki.

1. Jakie powinny być warstwy pochylni i podestu w przypadku gdy nie będzie wykonywana płyta betonowa z poziomym uszczelnieniem?
2. Czy przy ściankach ograniczających płytę pochylni należy ułożyć obrzeża betonowe? Czy takie rozwiązanie będzie ochroną ścianek murowanych przed spływem wód opadowych po płycie pochylni? Jak zabezpieczyć można ścianki w inny sposób?
3. Jak odwodnić płytę podestu o pow. 10 m2? Jakie spadki? Czy można stosować odwodnienia liniowe lub szczelinowe o wymiarach szczeliny 100 x 6 mm? W jaki sposób odprowadzić wodę?
4. Ile procent wody spływa po kostce a ile wchłaniane w podłoże?
5. Czy w przypadku gruntów wysadzinowych należy je wymienić do poziomu posadowienia? Jakie układać wówczas warstwy? Czy w poziomie posadowienia (od strony wewnętrznej) należy układać rury drenarskie?
6. Jak należy wykonać połączenie nawierzchni kostki betonowej ze ścianką ograniczającą komunikację oraz z ścianą budynku (również styk przy ościeżnicy drzwiowej)?
7. W jaki sposób zamocować i uszczelnić słupek balustrady w czapce betonowej?
8. Jak zapewnić opór dla nawierzchni pochylni przy wjeździe na pochylnię?
9. Czy zagęszczanie mechaniczne poszczególnych warstw wpłynie negatywnie na konstrukcje ścianek?
Na zdjęciach widoczne schody do rozbiórki.

nr 1 Podest schodów wejściowych.
autor: B.B.
nr 2 Pełen widok schodów i otoczenia.
autor: B.B.
Odpowiedź płatna
patrz także: schody odwodnienia porady architektom porady inżynierom porady wykonawcom

T.T.

dział 308
temat nr 261

Podjazd dla niepełnosprawnych


1. Jakie należy przewidzieć warstwy płyty spocznikowej i pochylni, w przypadku gdy wierzchnią warstwę będzie stanowić kostka betonowa? (załączam przykładowe foto).
2. Czy woda opadowa przesiąkająca w głąb struktury płyty spocznikowej i pochylni może spowodować szkody (jakie i jak przeciwdziałać)?
3. Jak należy wykonać styk płyty spocznikowej z kostki betonowej z ścianą budynku (ściana ocieplona, ściana nieocieplona)?
4. Czy słupki balustrady zostały zamocowane w sposób prawidłowy (nawiercenie otworu w krawężniku betonowym, wypełnienie wolnej przestrzeni żywicą epoksydową, montaż słupków balustrady w gotowych otworach)?

nr 1 Widok podjazdu dla niepełnosprawnych.
autor: T.T.
Odpowiedź płatna
patrz także: drogi i ulice parkingi żywice porady architektom porady wykonawcom

Jerzy Świątek

dział 308
temat nr 260

Zamiana muru 3-warstwowego licowego na tynkowany


Wstępne założenie projektu to ściana trójwarstwowa tzn:
A). Porotherm 25 + wełna 16 + pustka powietrzna 3 + cegła betonowa elewacyjna pełna 12.

Zastanawiam się nad zmianą tzn:
B) .Porotherm 25 + wełna 16 + Porotherm 11 + tynk 2

Proszę o radę czy w przypadku B) należy stosować pustkę powietrzną pomiędzy wełną a drugą warstwą porothermu i jak rozwiązać dół i górę muru?

Odpowiedź płatna
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe domy jednorodzinne domy energooszczędne ocieplenia porady architektom porady inwestorom

G.J.

dział 308
temat nr 259

Podjazd do magazynu w tempie błyskawicznym


Zamierzam zrobić nowy podjazd z placu manewrowego do magazynu. Podjazd będzie używany do przemieszania wózka widłowego podnośnikowego z napędem elektrycznym o wadze z ładunkiem 1400 kg (z przodu rolki 80x70 mm - 4 sztuki oraz z tyłu koła 250x75 mm - 2 sztuki). Różnica poziomów miedzy posadzką magazynu a nawierzchnią placu manewrowego wynosi 10 cm. Projektowane pochylenie podjazdu - 5%. Obecny podjazd ma nachylenie 9 % i pozostawia próg o wysokości od 3 do 2 cm. Stan istniejący jak i docelowy przedstawiam na szkicu.

Jakiego materiału użyć do wykonania podjazdu, aby przerwa w pracy magazynu nie była dłuższa niż 60 godzin? Obecnie istniejący podjazd jak i plac manewrowy maja nawierzchnie asfaltową.

Czy uszczelka z włosiem na dole bramy nie będzie stwarzała problemów (magazyn jest ogrzewany do temp. 20 C, ma pow. ok 250 m2, pracuje w nim 2 magazynierów, ma zamontowane 4 wywiewniki w konstrukcji dachowej o średnicy ok. 30 cm każdy, natomiast brak jest otworów nawiewnych, wysokość hali ok. 6 m). Najchętniej nie stosowałbym żadnego uszczelnienia i potraktował szczelinę jako nawiew.

nr 1 Szkice stanu obecnego i planowanego
autor: G.J.
nr 2 Ogólny widok podjazdu
autor: G.J.
nr 3 Zbliżenie na podjazd
autor: G.J.
nr 4 Zbliżenie na próg
autor: G.J.
Odpowiedź płatna
patrz także: posadzki przemysłowe porady inwestorom

centaur

dział 308
temat nr 258

Niwelacja nierównego betonu podłogi ogrzewanej


Beton podkładowy wylany przez "panów budowlańców" posiada odchylenia w poziomie od 0,5 cm do 2,5 cm. Hydraulicy twierdza że powielenie tych odchyleń przez styropian może skutkować zapowietrzaniem instalacji ogrzewania. Moje pytanie w jaki sposób szybko wyrównać te nierówności? piasek, perlit, dolewać beton czy najszybciej styropian? Proszę o poradę.

nr 1 autor: centaur
komentarze: 8
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: podłogi ogrzewanie podłogowe błędy wykonawcze

Grzegorz W.

dział 308
temat nr 257

Dobór warstw elewacyjnych wg wyników analiz c-w


Chciałem zapytać jak rozumieć wyniki analiz cieplno-wilgotnościowych, które Pan wykonał dla mojego domu. Nie bardzo wiem jakie parametry mam sprawdzać przy doborze masy szpachlowej, podkładu i wyprawy oraz farby.

komentarze: 4
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: domy energooszczędne elewacje ocieplenia analizy cieplno-wilgotnościowe porady inwestorom porady wykonawcom

Grzegorz W.

dział 308
temat nr 256

Szczeliny między ociepleniem wełną a ramą drzwi


Mam pilne pytania jak dokończyć ocieplenie elewacji. Zdjęcia "drzwi" przedstawiają szpary pomiędzy ościeżnicą drzwi tarasowych a założoną wełną 20 cm. Jak je uszczelnić?

Zdjęcie „posadzka” przedstawia wełnę, która dotyka do betonu na tarasie ogrodowym. Jak poprawnie odizolować wełnę by nie ciągnęła wody?

Zdjęcie „garaż” przedstawia ocieplenie ściany fundamentowej i wjazd do garażu, styropian  grubości 14 cm. Jak poprawnie zakończyć ocieplenie biorąc pod uwagę późniejsze obciążenia na wjeździe do garażu?


nr 1 Drzwi tarasowe po ociepleniu ściany.
autor: Grzegorz W.
nr 2 Drzwi tarasowe z drugiej strony.
autor: Grzegorz W.
nr 3 Zbliżenie na wykończenie ocieplenia na styku z płytą tarasu naziemnego.
autor: Grzegorz W.
nr 4 Zbliżenie na próg wjazdu do garażu.
autor: Grzegorz W.
komentarze: 6
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: domy jednorodzinne drzwi i bramy garażowe posadzki betonowe garaże fundamenty domy energooszczędne tarasy naziemne ocieplenia porady inwestorom


 
 
177
   ...  
29
 
28
 
27
 
26
 
25
   ...  
1
 
 
© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione). Odpowiadający i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie porad, bowiem nie mają kontroli nad ich wdrożeniami. Bonus w postaci uzyskiwania bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB - kierownik budowy, DB - dziennik budowy, INA - inspektor nadzoru autorskiego, c-w - analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB - masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa.
2007-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.