porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement.


pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
list_alt spis treści
? zadaj pytanie

znalezionych tematów: 2232

 
 
225
   ...  
221
 
220
 
219
 
218
 
217
   ...  
1
 
 
Rataj

dział 308
temat nr 2184

Przeciekająca studnia betonowa z kręgów


Witam

Zwracam się z pytaniem czy da się skutecznie zastosować jakiś środek chemiczny uszczelniającystudnię od wewnątrz o średnicy 250 cm i głębokości 3 m. Studnia już istnieje, sąprzecieki w połączeniu dna z kręgiem ze względu na duże ciśnienie wody.

Chodzi o uszczelnienie dna odwewnątrz.

Studnia jest betonowa.Marka betonu dna studni C 25/30. Przeznaczenie: do zamontowania urządzeń orazrur przepływowych PE gdzie również występuje nieszczelność - kapie woda napewnej wysokości od dna.  Od środka nie był stosowany żaden środek.Wysokość słupa wody na zewnątrz w gruncie ok. 70 cm od dna. Woda nachodzi wolno ale stale w miejscupołączenia dna z kręgiem - ok. 2 cm w ciągu kilku dni. Kręgi oraz dno byłoizolowane abizolem od zewnątrz.

PozdrawiamOdpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy projektowe błędy wykonawcze porady inwestorom porady wykonawcom studnie przecieki

Jo-Gó

dział 308
temat nr 2183

Walka z deweloperem o usunięcie wad mieszkania


Dzień dobry

W moim mieszkaniu są wady i usterki powodujące min. bardzo istotny problem, który objawia się niemożnością utrzymania odpowiedniej temperatury do mieszkania dla ludzi. Problem ten dotyczy całego roku, ponieważ latem temperatura w mieszkaniu utrzymuje się w granicach 30-32 stopni dochodząc nierzadko do 36 stopni, a zimą spada do ok. 12 stopni C. Problem ten nie pozwala nam na użytkowanie naszego mieszkania zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Problemy powodują nieprawidłowe działanie zamontowanych w moim mieszkaniu systemu inteligentnego ogrzewania i klimatyzacji (przy czym oba systemy są sprawne i wykonane zgodnie ze sztuką i z wymogami właściwych dla tego mieszkania norm) - mam na to opinie wydana przez osoby z właściwymi uprawnieniami.

 

Prowadzę rozmowy z developerem od 2017 roku dotyczące konieczności usunięcia wad konstrukcyjno – budowlanych. Wielokrotnie zgłaszałam (i pozostały one bez rozwiązania) następujące problemy:

 1. wadliwą stolarkę okienną – mam na to Raport termograficzny;
 2. złą izolację ścian, stropów i balkonów  - mam na to Raport termograficzny;
 3. balustrady wykonane niezgodnie z normą,
 4. kafelki i fugi (wadliwie położone i nieodporne na warunki atmosferyczne) na wszystkich balkonach,
 5. stolarkę okienną uszkodzoną przez fabryczny brak należytego zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi.

 Mam sporządzone wiele raportów:

 • Raport termowizyjny,
 • Opinię dotyczącą działania instalacji c.o.
 • dokonanych wstępnych odkrywek na tarasie II piętra i III piętra.
 • Opinię techniczną sporządzoną przez osoby posiadające uprawnienia budowlane.

Zdjęcia termowizyjne, wizje lokalne, odkrywki potwierdzają występowanie wad i usterek:

 • stan izolacji przeciwwodnej balkonu (izolacja w odkrywce pokazuje jej nieprawidłowe wykonanie),
 • brak izolacji termicznej płyty balkonowej – należy ją wykonać,
 • miejscowo odkryta szlichta wykazuje małą wytrzymałość – należy sprawdzić ją na większej powierzchni i podjąć decyzję co do dalszego postępowania,
 • oczyszczenie lub wymiana rdzewiejącej prowadnicy żaluzji zewnętrznych,
 • odprowadzenie spływu wody z tarasu sąsiada na zewnątrz,
 • spękania ścian i łuszczenie się  tynku zewnętrznego do naprawy,
 • brak dopływu do lokalu czynnika grzejnego o projektowanych parametrach,
 • zmiany przekroju rur rozgałęźnych c.o. z pionu do mieszkania,
 • zapewnienie braku dostępu osób niepowołanych do zaworów instalacyjnych,
 • usunięcie mostków termicznych na ścianie mieszkania przy klatce schodowej,
 • wymiany nieprawidłowych kołków pokazanych na zdjęciu w raporcie termograficznym
 • wykonanie właściwej izolacji termicznej ścian na narożnikach budynku,
 • wykonanie właściwych izolacji stropu nad III piętrem i dachu,
 • wymiana okien i drzwi balkonowych w całości wraz z ich prawidłowym montażem,
 • wymiana okien w obu łazienkach (skraplanie się pary i zdjęcie z raportu termograficznego)
 • usunięcie mostków termicznych i nieszczelności na stykach:
  • szyba-ramiak,
  • ramiak-ściana,
  • ramiak- strop,
 • wymiana wypadających i kwitnących fug na płytkach tarasów,
 • naprawa wypadających płytek tarasów,
 • uzyskanie właściwych spadków na płytkach tarasów,
 • doprowadzenie rynienek obwodowych tarasów do właściwego usytuowania i kształtu zgodnego z projektem,
 • wymiana drzwi wejściowych,
 • oczyszczenia klinkieru przy kuchni na II Pietrze lub jego wymiany
 • pęknięcie szyby w jednym z okien na wskutek naprężeń wewnętrznych – wymiana.

Termowizyjne zdjęcia zewnętrzne i wewnętrzne pokazują miejsca występowania mostków termicznych na styku szyba-ramiak, ramiak-ściana, ramiak-strop, dach-strop nad III piętrem, narożniki między ścianami zewnętrznymi. Pokazują one, że szkło okien  i ramiaki konstrukcyjne okien nie posiadają tych samych parametrów współczynnika przenikania ciepła i nie zapewniają uzyskania projektowanego współczynnika przenikania ciepła a dostarczona dokumentacja powykonawcza producenta tylko potwierdza, że projektowany parametr U=1,1 spełnia tylko szyba.

Dodatkowo jedno z okien w całej części szyby jest rozszczelnione (brak argonu miedzy szybami). Na stykach ściana – strop i ściana – okno również występują ciągłe mostki termiczne wokół całego mieszkania. Zdjęcia te wskazują również na niewłaściwe zabezpieczenie termiczne części dachowej nad wyższym poziomem mieszkania. Mostki termiczne wskazane w raporcie termograficznym wpływają również na przegrzania latem i niedogrzania zimą tego mieszkania.


Czy może Pan pomóc w rozwiązaniu w/w problemów?


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe błędy projektowe błędy wykonawcze opinie techniczne wady budynku porady inwestorom

Piotr Maj

dział 308
temat nr 2182

Wykorzystanie ciepła geotermalnego w domach jednorodzinnych


Jakie są możliwości oceny i wykorzystania energii ciepła zawartego w głębszych warstwach gruntu do ogrzewania domu jednorodzinnego?
Czy z ekonomicznego punktu widzenia sięganie do głębokich warstw gruntowych w celu pozyskania ciepła geotermalnego może się opłacać?

Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy optymalizacyjne energia energochłonność fizyka budowli porady architektom porady inwestorom porady inżynierom

Piotr Maj

dział 308
temat nr 2181

Ochrona przed radonem w budynkach mieszkalnych


Jakie są metody oceny i usuwania aktywności radioaktywnej wywołanej naturalnym procesem rozpadu Radonu zawartego w pomieszczeniach mieszkalnych?
Jak ocenić i przewidzieć zawartość Radu w glebie na którym budowany jest dom, aby przeciwdziałać konwersji w Radon?

komentarze: 2
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: badania środowiska budownictwo mieszkaniowe domy ekologiczne ochrona środowiska radon porady architektom porady inwestorom porady inżynierom porady wykonawcom

lukasz89k1

dział 308
temat nr 2180

Jak wzrost cen energii i termoizolacji wpływa na grubość ocieplenia


Pytanie odnośnie termoizolacji podłogi na poddaszu nie użytkowym. Analizy 1994/2018
1. Pierwsza sprawa jaką watę zastosować ja wiem temat wałkowany. Chodzi o wełnę szklaną ale nie wiem obojętnie jaka gęstość i firma?
2. Welna prasowana czy szklana będzie ok czy jednak wełna skalna?
3. Wiem że jedne produkty mają tendencje do osiadania a chce aby produkt nie osiadał
4. Niektore produkty pyla bardziej czy unoszą a drugie mniej. Prawda?
5. Czy z moich analiz grubość 28 cm mogę zwiększyć(chodzi o koszty obecne energii) i np czy mogę zwiększyć do 35 cm powiedzmy. Czy coś się zmienia w moich analizach wówczas czego mam się obawiać po zwiększeniu grubości termoizolacji

I jedno w analizach zauważam że przykład jest brana wata szklana Isover Uni mata może głupie pytanie ale chciałbym wiedzieć czy Pan poleca ten 0rodukt czy będzie on zgodny z moimi wymaganiami

komentarze: 51
Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe analizy optymalizacyjne budowa domu jednorodzinnego domy jednorodzinne domy energooszczędne ocieplenia stropy porady inwestorom

Ernest Kłosowski

dział 308
temat nr 2179

Błędy w hydroizolacji posadowienia budynku na ławach


Panie Jerzy
chciałbym skonsultować prawidłowość przyjętych przez projektanta rozwiązań, dotyczących izolacji przeciwwilgociowych:
- ław i ścian fundamentowych żelbetowych (rys. nr 1);
- ław fundamentowych żelbetowych i ścian fundamentowych wykonanych z bloczków betonowych (rys. nr 2).
Całość posadowiona w gruntach warstwy IA zgodnie z układem warstw geotechnicznych (rys. nr 3). Woda gruntowa poniżej poziomu posadowienia.

nr 1 rys. nr 1 - ława i ściana fundamentowa żelbetowa
nr 2 rys. nr 2 - ława żelbetowa, ściana fundamentowa z bloczków betonowych
nr 3 rys. nr 3 - układ warstw geotechnicznych
komentarze: 2
Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy projektowe hydroizolacje izolacje cieplne fundamenty porady architektom porady inwestorom porady wykonawcom posadowienia

Ernest Kłosowski

dział 308
temat nr 2178

Podłoga sportowa


Panie Jerzy
chciałbym skonsultować układ warstw posadzki w sali rekreacyjnej. Dokumentacja projektowa przewiduje:
1 - nawierzchnia sportowa PCV na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach dystansowych lub klinach poziomujących
2 - folia izolacyjna gr. 0,15mm
3 - płyta żelbetowa C25/30 gr. 15cm
4 - EPS 200 FS40 gr. 15cm
5 - papa termozgrzewalna
6 - beton podkładowy C8/10 gr. 25cm
7 - podbudowa zagęszczona mechanicznie do Is=0,97

W mojej ocenie (zakładając, że grubość izolacji termicznej jest prawidłowa), układ warstw winien być następujący:
1 - nawierzchnia sportowa PCV na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach dystansowych lub klinach poziomujących
2 - folia PE gr. 0,2mm na suchy zakład 25cm
3 - płyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym C25/30 gr. 15cm
4 - folia PE gr. 0,2mm na suchy zakład 25cm
5 - EPS 200-036 gr. 15cm
6 - izolacja polimerowo - bitumiczna bezrozpuszczalnikowa np. Ceresit CP43
7 - grunt bitumiczny np. Ceresit CP41
8 - beton podkładowy C16/20 gr. 10cm
9 - folia PE gr. 0,2mm na suchy zakład 25cm
10 - podbudowa zagęszczona mechanicznie do Is=0,97

komentarze: 2
Odpowiedź płatna 369,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budownictwo sportowe porady architektom porady inwestorom porady inżynierom podłogi podłogi sportowe projektowanie projekty budowlane projekty wykonawcze

davides

dział 308
temat nr 2177

Dom z pustaka keramzytowego


Panie Jerzy,
czy miał Pan doświadczenia z takim produktem jak pustaki keramzytowe? Może powiedzieć coś Pan więcej na ten temat. Producenci takich pustaków pokazują bardzo przyzwoite współczynniki przewodzenia ciepła oraz nasiąkliwości. Nie wiem jak z wytrzymałością.
https://czamaninek.pl/?s=NASZEPRODUKTY,SYSTEMCIENNY,Pustak365

Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe analizy optymalizacyjne domy murowane domy jednorodzinne domy ekologiczne keramzytobeton porady architektom porady inwestorom

lania

dział 308
temat nr 2176

Obsadzenie drzwi na podłodze przy posadowieniu domu na płycie


Pytanie 1.
Pod murami zastosowałem papę podkładową czy folia ma dochodzić na styk do papy czy wywinąć ją na ścianę?

Pytanie 2.
W jaki sposób dokonać połączenia styku papy z izolacją polimerowo bitumiczną?

Pytanie 3.
Czy jeżeli tynk będzie grubości 1,5cm to zastosować wkładkę dylatacyjną ze styropianu o grubości 2 cm?

Pytanie 4.
W drzwiach wejściowych zastosowane będzie poszerzenie podprogowe o wysokości 10 cm więc zostanie wykonana podmurówka z betonu komórkowego o h = 18 cm. Czy styropian podłogowy ma zostać ułożony jak na szkicu?

nr 1
komentarze: 2
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego posadowienia na płycie podłogi drzwi porady inwestorom porady wykonawcom

dsladek

dział 308
temat nr 2175

Renowacja tynku cem-wapiennego w miejscu bruzdy


Witam,
okazało się że potrzebny jest dodatkowy przewód w wykonanym tynku cementowo-wapiennym, zrobienie bruzdy to nie problem, ale jak potem zamaskować tą bruzdę żeby nie rzucała się w oczy? Nie przewiduję robienia gładzi na ścianach.

Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego porady inwestorom porady wykonawcom renowacje tynki cem-wapienne


 
 
225
   ...  
221
 
220
 
219
 
218
 
217
   ...  
1
 
 
© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement.
baner_DMD_2021.webp
baner_BORNIT_2021.webp
baner_TERRAIN_2021.webp
baner_Steinbacher_2021.webp
baner_vents_2021.webp
baner_STO_2021.webp
baner_ceresit_2021.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home Gen. Wł. Andersa 5,
15-124 Białystok
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
2007-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.