porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom
   informacje branowe

2016-04-05   PORADNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MIiB
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowao poradnik na temat efektywnoci energetycznej budynkw. Jest to zbir informacji, przydatnych na etapie projektowania, budowy i uytkowania budynkw. W opracowaniu omwiono rodki p...

2015-04-30   Ustawa o OZE z poprawką prosumencką
20 lutego 2015 r. Sejm przyj ustaw o Odnawialnych rdach Energii, ktra stwarza moliwoci rozwoju mikro instalacji fotowoltaicznych oraz maych przydomowych elektrowni sonecznych. Wane jest to, e Sejm przyj tzw. poprawk prosume...

2014-08-22   Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków - niebawem wejdzie w życie!
25 lipca 2014 r. Sejm RP przyj ustaw o charakterystyce energetycznej budynkw. Ustawa ta dokonuje wdroenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. (EPBD) w sprawie charakterystyki energetycznej budynk...

2014-07-04   od stycznia 2014 r. nowa jakość w projektowaniu
Nowelizacja Dyrektywy EPBD 2010/31/UE z dnia 19.05.2010 r., wprowadza w caej UE - take w Polsce - wielk zmian w tworzeniu budynkw! Od stycznia 2014 r. obowizuje pakiet dwch rozporzdze ministerialnych:- w sprawie zakresu projektu bu...

2014-07-04   Od 1 lipca materiały budowlane muszą posiadać oznakowanie CE
Od 1 lipca 2013 r. wszystkie materiay budowlane sprzedawane w Polsce musz posiada oznakowanie CE. Wpynie to na bezpieczestwo dostpnych materiaw i wyeliminuj z rynku produkty niskiej jakoci. Wzronie take odpowiedzialno producen...

2013-06-19   Dziwne plany wobec OZE
Dziennik Gazeta Prawna informuje, e w ostatnim projekcie ustawy o Odnawialnych rdach Energii - opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, znalaz si zapis o cenie bazowej za energi, po ktrej producenci zielonej energii musz j spr...

2012-09-14   Nowy program wsparcia budownictwa energooszczędnego
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje nowy program wsparcia budownictwa energooszczdnego, ktrego celem jest propagowanie tworzenia budynkw o niskim zuyciu energii. Niestety, znowu (jak w przypadku kolektor...

2012-03-01   Rozporządzenie MI w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
Ukazao si Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie prbek wyrobw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122). Rozporzdzenie okrela:        Sposb p...

2012-03-01   Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere
Ukazao si Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynkw, innych obiektw budowlanych i terenw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Rozporzdzenie okrela: &nbs...

2010-06-22   Nowe zasady przyznawania premii kompensacyjnej na termomodernizację i remonty
07 czerwca 2010 r. wesza w ycie nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontw (Dz. U. Nr 76, poz. 493) zmieniajca zasady przyznawania premii kompensacyjnej. Premia kompensacyjna wypacana jes...

2009-05-30   Ważne informacje o Polskich Normach
    Polska Norma jest norm o zasigu krajowym, przyjt w drodze konsensu i zatwierdzon przez krajow jednostk normalizacyjn (Polski Komitet Normalizacyjny), powszechnie dostpn, oznaczon na zasadzie wycznoci - symb...

2009-04-29   Nowelizacja Dyrektywy EPBD stała się faktem!
Komisja Przemysu, Bada Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego podja decyzj o skierowaniu pod gosowanie Parlamentu Europejskiego nowelizacji Dyrektywy EPBD w sprawie poprawy efektywnoci energetycznej budynkw. Gosowanie za przy...

2009-02-20   szkolenia i egzaminy na uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych
ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osb ubiegajcych si o uprawnienie do sporzdzania wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalneg...

2009-02-19   przykładowe pytania egzaminacyjne dla przyszłych certyfikatorów
Ministerstwo Infrastruktury dnia 6 lutego 2009 r. przedstawio PRZYKADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE CZʌCI PISEMNEJ dla osb ubiegajcych si o uprawnienia do sporzdzania wiadectw energetycznych budynkw i lokali mieszkalnych oraz czc...

2009-02-19   terminy egzaminów na uprawnienia sporządzania świadectw energetycznych
Ukaza si Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2009 r. o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu dla osb ubiegajcych si o uprawnienia do sporzdzania wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkal...

2008-11-21   metodologia certyfikacji energetycznej
  Wreszcie certyfikacja energetyczna budynkw!   Informujemy, i w zwizku z obowizkow od 01.01.2009 r. certyfikacj energetyczn obiektw, ukazao si dugo oczekiwane ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listo...

2008-11-21   nowa jakość projektów budowlanych!
  Nowa jako projektw i nowa jako wykonawstwa!   Informujemy, i w zwizku z obowizkow od 01.01.2009 r. certyfikacj energetyczn obiektw, ukazao si dugo oczekiwane ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 l...

2008-11-21   koniec bylejakości w budownictwie!
  Nowa jako projektw i nowa jako wykonawstwa!   Informujemy, i w zwizku z obowizkow od 01.01.2009 r. certyfikacj energetyczn obiektw, ukazao si dugo oczekiwane Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 li...

2008-06-07   studia podyplomowe dla certyfikatorów energetycznych
      Wykaz uczelni       z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego programem studiw podyplomowych uprawniajcych do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw z...

2008-06-07   do kogo po certyfikat energetyczny?
    Kto moe wystawia wiadectwo energetyczne?     wiadectwo energetyczne jest dokumentem przygotowywanym przez specjalist, niezalenego eksperta i jest wane przez 10 lat. wiadectwa energetycznego dla konkretne...

2008-06-07   cel certyfikacji energetycznej
    Co to jest wiadectwo energetyczne obiektu?     Celem wprowadzenia wiadectw energetycznych jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Dziki informacjom zawartym w wiadectwie bdzie mona okreli ...

2008-06-07   certyfikacja energetyczna budynków staje się faktem!
    Obowizujce regulacje prawne dotyczce certyfikatw energetycznych:     Ustawa wprowadzajca Ustawa z dnia 19 wrzenia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1373)   ...

2008-02-15   Certyfikaty energetyczne - co to da?
  Certyfikaty energetyczne - i co dalej?     W ostatnim czasie coraz wicej osb zalewa nas pytaniami o certyfikaty energetyczne oraz skutki certyfikowania obiektw budowlanych. O to pyta mnie wiele osb na rnych forach...

2007-11-07   obowiązkowe certyfikaty eneregtyczne
  Certyfikaty energetyczne domw i mieszka ju wkrtce bd obowizkowe!   Wdroenie europejskiej Dyrektywy EPBD stao si faktem. Od 01 stycznia 2009 roku kady notariusz w Polsce przed podpisaniem umowy notarialnej dot...

2007-11-07   energia coraz droższa
  Przed nami coraz cieplejsze domy i mieszkania!   Od stycznia 2008 roku niemal wszystkie materiay opaowe zostan objte najwysz stawk akcyzy. Zapowiada to wzrost cen za ogrzewanie.Od 1 padziernika 2007 r. wzrosy ceny w...

2007-11-05   ochrona środowiska
Wiksza dbao o nasze uszy!   Obowizuje ju Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 2 padziernika 2007 r. W sprawie wymaga w zakresie prowadzenia pomiarw poziomw w rodowisku substancji lub energii przez zarzdzajcego ...

baner_ceresit_2021.webp
baner_BORNIT_2021.webp
baner_DMD_2021.webp
baner_STO_2021.webp
baner_TERRAIN_2021.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
2007-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.