porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
jesteś:
architektem, projektantem,
kierownikiem, wykonawcą,
inwestorem
?
jeśli tak, to serwis dla Ciebie
!
   informacje branowe

2016-04-05   PORADNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MIiB
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowao poradnik na temat efektywnoci energetycznej budynkw. Jest to zbir informacji, przydatnych na etapie projektowania, budowy i uytkowania budynkw. W opracowaniu omwiono rodki p...

2015-04-30   Ustawa o OZE z poprawką prosumencką
20 lutego 2015 r. Sejm przyj ustaw o Odnawialnych rdach Energii, ktra stwarza moliwoci rozwoju mikro instalacji fotowoltaicznych oraz maych przydomowych elektrowni sonecznych. Wane jest to, e Sejm przyj tzw. poprawk prosume...

2014-08-22   Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków - niebawem wejdzie w życie!
25 lipca 2014 r. Sejm RP przyj ustaw o charakterystyce energetycznej budynkw. Ustawa ta dokonuje wdroenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. (EPBD) w sprawie charakterystyki energetycznej budynk...

2014-07-04   od stycznia 2014 r. nowa jakość w projektowaniu
Nowelizacja Dyrektywy EPBD 2010/31/UE z dnia 19.05.2010 r., wprowadza w caej UE - take w Polsce - wielk zmian w tworzeniu budynkw! Od stycznia 2014 r. obowizuje pakiet dwch rozporzdze ministerialnych:- w sprawie zakresu projektu bu...

2014-07-04   Od 1 lipca materiały budowlane muszą posiadać oznakowanie CE
Od 1 lipca 2013 r. wszystkie materiay budowlane sprzedawane w Polsce musz posiada oznakowanie CE. Wpynie to na bezpieczestwo dostpnych materiaw i wyeliminuj z rynku produkty niskiej jakoci. Wzronie take odpowiedzialno producen...

2013-06-19   Dziwne plany wobec OZE
Dziennik Gazeta Prawna informuje, e w ostatnim projekcie ustawy o Odnawialnych rdach Energii - opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, znalaz si zapis o cenie bazowej za energi, po ktrej producenci zielonej energii musz j spr...

2012-09-14   Nowy program wsparcia budownictwa energooszczędnego
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje nowy program wsparcia budownictwa energooszczdnego, ktrego celem jest propagowanie tworzenia budynkw o niskim zuyciu energii. Niestety, znowu (jak w przypadku kolektor...

2012-03-01   Rozporządzenie MI w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
Ukazao si Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie prbek wyrobw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122). Rozporzdzenie okrela:        Sposb p...

2012-03-01   Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere
Ukazao si Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynkw, innych obiektw budowlanych i terenw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Rozporzdzenie okrela: &nbs...

2010-06-22   Nowe zasady przyznawania premii kompensacyjnej na termomodernizację i remonty
07 czerwca 2010 r. wesza w ycie nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontw (Dz. U. Nr 76, poz. 493) zmieniajca zasady przyznawania premii kompensacyjnej. Premia kompensacyjna wypacana jes...

2009-05-30   Ważne informacje o Polskich Normach
    Polska Norma jest norm o zasigu krajowym, przyjt w drodze konsensu i zatwierdzon przez krajow jednostk normalizacyjn (Polski Komitet Normalizacyjny), powszechnie dostpn, oznaczon na zasadzie wycznoci - symb...

2009-04-29   Nowelizacja Dyrektywy EPBD stała się faktem!
Komisja Przemysu, Bada Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego podja decyzj o skierowaniu pod gosowanie Parlamentu Europejskiego nowelizacji Dyrektywy EPBD w sprawie poprawy efektywnoci energetycznej budynkw. Gosowanie za przy...

2009-02-20   szkolenia i egzaminy na uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych
ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osb ubiegajcych si o uprawnienie do sporzdzania wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalneg...

2009-02-19   przykładowe pytania egzaminacyjne dla przyszłych certyfikatorów
Ministerstwo Infrastruktury dnia 6 lutego 2009 r. przedstawio PRZYKADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE CZʌCI PISEMNEJ dla osb ubiegajcych si o uprawnienia do sporzdzania wiadectw energetycznych budynkw i lokali mieszkalnych oraz czc...

2009-02-19   terminy egzaminów na uprawnienia sporządzania świadectw energetycznych
Ukaza si Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2009 r. o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu dla osb ubiegajcych si o uprawnienia do sporzdzania wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkal...

2008-11-21   metodologia certyfikacji energetycznej
  Wreszcie certyfikacja energetyczna budynkw!   Informujemy, i w zwizku z obowizkow od 01.01.2009 r. certyfikacj energetyczn obiektw, ukazao si dugo oczekiwane ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listo...

2008-11-21   nowa jakość projektów budowlanych!
  Nowa jako projektw i nowa jako wykonawstwa!   Informujemy, i w zwizku z obowizkow od 01.01.2009 r. certyfikacj energetyczn obiektw, ukazao si dugo oczekiwane ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 l...

2008-11-21   koniec bylejakości w budownictwie!
  Nowa jako projektw i nowa jako wykonawstwa!   Informujemy, i w zwizku z obowizkow od 01.01.2009 r. certyfikacj energetyczn obiektw, ukazao si dugo oczekiwane Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 li...

2008-06-07   studia podyplomowe dla certyfikatorów energetycznych
      Wykaz uczelni       z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego programem studiw podyplomowych uprawniajcych do sporzdzania wiadectw charakterystyki energetycznej budynkw z...

2008-06-07   do kogo po certyfikat energetyczny?
    Kto moe wystawia wiadectwo energetyczne?     wiadectwo energetyczne jest dokumentem przygotowywanym przez specjalist, niezalenego eksperta i jest wane przez 10 lat. wiadectwa energetycznego dla konkretne...

2008-06-07   cel certyfikacji energetycznej
    Co to jest wiadectwo energetyczne obiektu?     Celem wprowadzenia wiadectw energetycznych jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Dziki informacjom zawartym w wiadectwie bdzie mona okreli ...

2008-06-07   certyfikacja energetyczna budynków staje się faktem!
    Obowizujce regulacje prawne dotyczce certyfikatw energetycznych:     Ustawa wprowadzajca Ustawa z dnia 19 wrzenia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1373)   ...

2008-02-15   Certyfikaty energetyczne - co to da?
  Certyfikaty energetyczne - i co dalej?     W ostatnim czasie coraz wicej osb zalewa nas pytaniami o certyfikaty energetyczne oraz skutki certyfikowania obiektw budowlanych. O to pyta mnie wiele osb na rnych forach...

2007-11-07   obowiązkowe certyfikaty eneregtyczne
  Certyfikaty energetyczne domw i mieszka ju wkrtce bd obowizkowe!   Wdroenie europejskiej Dyrektywy EPBD stao si faktem. Od 01 stycznia 2009 roku kady notariusz w Polsce przed podpisaniem umowy notarialnej dot...

2007-11-07   energia coraz droższa
  Przed nami coraz cieplejsze domy i mieszkania!   Od stycznia 2008 roku niemal wszystkie materiay opaowe zostan objte najwysz stawk akcyzy. Zapowiada to wzrost cen za ogrzewanie.Od 1 padziernika 2007 r. wzrosy ceny w...

2007-11-05   ochrona środowiska
Wiksza dbao o nasze uszy!   Obowizuje ju Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 2 padziernika 2007 r. W sprawie wymaga w zakresie prowadzenia pomiarw poziomw w rodowisku substancji lub energii przez zarzdzajcego ...

1864b0865e509fa829cdb3e1ea6c7385.webp
c70634f680f2a81ce453d961feaaba39.webp
7e3a524abdf978f80cea6f69e25dad0a.webp
7343fddd4bf6f1c8885c4d553d6ee292.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
facebook
grupa 15 tysięcy
porad budowlanych
2007-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.