porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

błędy i usterki w budownictwie

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 306
temat nr 075

Niezabezpieczony beton nadproża chlorowni


Przykład błędu budowlanego pochodzącego sprzed ponad 30 lat. Nie zabezpieczono przed karbonatyzacją betonu nadproża w chlorowni pewnej stacji uzdatniania wody wodociągowej. Latami jony chlorkowe atakowały stal zbrojeniową i beton do tego stopnia, że już nadproża uratować nie można.


Nadroże zaatakowane przez jony chlorkowe.
Jerzy Zembrowski

Jerzy Bogdan Zembrowski
Jedynym zabezpieczeniem nadproża było pomalowanie betonu emulsją. Jony chlorkowe bez większych przeszkód wnikały w beton, powodowały karbonatyzację (patrz: Karbonatyzacja betonu oraz rozdział 2.6.3. w książce) i doprowadziły do silnej korozji stali zbrojeniowej w nadprożu.

Mimo, iż obecnie farby antykarbonatyzacyjne są łatwo dostępne, nadal zjawisko karbonatyzacji betonu zbrojonego jest lekceważone przez projektantów nie zabezpieczających takich konstrukcji jak np. płyty balkonów, podciągów czy słupów w garażach podziemnych.
patrz także: ochrona betonu korozja betonu korozja stali karbonatyzacja
klew

2018-02-19 09:14:11

W jakich sytuacjach należy zabezpieczać taki beton, a kiedy nie jest to konieczne?
Np. czy należy zabezpieczać elementy żelbetowe, które będą otynkowan? Albo które będą przykryte termoizolacją?
Jerzy Bogdan Zembrowski

2018-02-19 20:26:27

Karbonatyzację powodują dwa czynniki: woda oraz gazowe jony kwaśne Cl, H2, SO2, CO2. Przeciw wodzie należy zabezpieczyć się hydroizolacją lub powłoką malarską. Przeciw jonom gazowym musi być warstwa gazoszczelna. Niektóre hydroizolacje polimerowo-cementowe stawiają duży opór dyfuzyjny wobec gazów - wówczas traktujemy je w myśl 2 w jednym. Zatem, taka hydroizolacja skutecznie powstrzymuje karbonatyzację na tarasach i balkonach od góry. Jeśli płyta, słup lub podciąg od spodu są tylko tynkowane, należy użyć specjalnej farby antykarbonatyzacyjnej. Jeśli są one pokryte termoizolacją, warstwą szpachlową i wyprawą - można to uznać za wystarczającą ochronę przed karbonatyzacją.
« powrót
2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.