porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

błędy i usterki w budownictwie

Jerzy B. Zembrowski

dział 306
temat nr 031

Niszczejący okap i gzyms zabytkowego klasztoru


Przypadek ku przestrodze inwestorów władających obiektami zabytkowymi. Jeżeli podczas eksploatacji stwierdzi się pierwsze zaledwie objawy zacieków na gzymsach czy okapach spowodowane nieszczelną lub skorodowaną obróbką nadrynnową czy okapową, niezwłocznie trzeba przystąpić do prac remontowych dachu. W przeciwnym razie, dojdzie do nieodwracalnych zniszczeń, jakie przedstawiają poniższe fotografie. Lekceważono latami te objawy. Teraz koszt napraw wzrośnie potęgowo.Widok zniszczonego gzymsu.
Jerzy Zembrowski

Zbliżenie na zniszczenia gzymsu.
Jerzy Zembrowski

Jerzy B. Zembrowski

Nieszczelna obróbka blacharska w obiektach zabytkowych (niszczona latami przez korozję) powoduje, że wody opadowe spływające z dachu trafiają zamiast do rynny, to pod nią. Woda spływająca po gzymsie wsiąka w tynk i cegłę aż do stanu niemal pełnego ich nasycenia. Wilgotny tynk i cegła, poddane zimą działaniu mrozu, ulegają nieodwracalnym szkodom - wywołanych powstawaniem lodu, gdyż podczas powstawania zwiększa on swoje wymiary o 8% (patrz: Destrukcja materiałów przez lód). Najpierw tynk pęka, potem odpada i dochodzi do wgłębnej erozji cegły. Jeżeli taki stan trwa latami, to powstałe zniszczenia zmuszają do trudnych i kosztownych renowacji. Szkody są tym bardziej dotkliwe, że dotyczą obiektu zabytkowego. Dlatego, zawsze należy dokonywać naprawy nawet doraźnie, ale niezwłocznie po pierwszych zaciekach - nie czekając aż "samo przejdzie".

patrz także: dachy obiekty zabytkowe renowacje porady inwestorom
« powrót
2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.