porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
projektuj i buduj bez błędów!

błędy projektowe i wykonawcze

Jerzy Bogdan Zembrowski

dział 306
temat nr 017

Problem z elewacją w sąsiedztwie balkonów i loggi


Od oddania nowego budynku mieszkalnego do użytkowania upłynęły zaledwie trzy lata, a już pojawiły się problemy z elewacją. Odpada tynk a farba się łuszczy całymi płatami. Charakterystyczne, że zniszczenia występują jedynie w dolnej części ściany osłaniającej balkony i loggie.Zniszczenia elewacji ściany w sąsiedztwie balkonów i loggi.
Jerzy Zembrowski

Jerzy Bogdan Zembrowski

Podczas budowy tego budynku popełniono powszechny niestety błąd. Balkony wykonano w ten sposób, że na żelbetowej płycie wspornika położono papę bitumiczną z wywinięciem jej na przylegające ściany, a na niej wylano spadkową szlichtę betonową, na której przyklejono płytki ceramiczne.


Właściwie, już po kilku miesiącach eksploatacji pojawiły się pierwsze wilgotne plamy na ścianach od strony balkonów. Woda zbierająca się pod płytkami sączy się w szlichcie i po papie w stronę rynien. Tu jednak, napotyka na opór, bowiem (jak widać na fotografii) wykonawca chcąc przykryć krawędź szlichty z płytkami (najtańszym sposobem) wykonał fasetkę z zaprawy cementowej wzdłuż blachy okapowej. W rezultacie, doszło do spiętrzania wody pod płytkami w strefie pasa nadrynnowego. Woda w okresie zimy zamarzając rozsadza fasetkę, szlichtę i podnosi skrajne płytki (patrz: Destrukcja materiałów przez lód). Na styku okapu z przylegającą ścianą woda wnika także w tynk i mur tej ściany - na zasadzie podciągania kapilarnego (patrz:
Kapilarne podciąganie wody
).


W linii styku ściany z balkonem woda rozbryzgowa pochodząca z opadów, także wnika w tynk i mur w strefie tuż nad wywinięciem papy. Na skutek kapilarnego podciągania, dalej łatwo przemieszcza się w głąb muru wykonanego z łatwo nasiąkliwych cegieł. Destrukcja trwa.


patrz także: balkony zawilgocenia błędy wykonawcze
« powrót
2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.